Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski

Posted by Marucha w dniu 2016-10-01 (sobota)

Odsunięcie szaleńca od władzy i postawienia go przed sądem w oparciu o 129 art. KK jest jednym z naczelnych zadań szczerze narodowo-patriotycznych środowisk polskich.

Antoni Macierewicz, główny animator sekty smoleńskiej, postępuje naprzód w swoim szaleństwie „militarnego jastrzębia”.

Skutki – już nie tylko deklaracji, ale konkretnych decyzji politycznych psychopatycznego polityka – są ewidentnie niebezpieczne dla Polaków, ale w wypadku ewentualnego wyboru Hilary Clinton na prezydenta USA, będą zgubne dla państwowego bytu Polski.

Odsunięcie szaleńca od władzy i postawienia go przed sądem w oparciu o 129 art. KK jest jednym z naczelnych zadań szczerze narodowo-patriotycznych środowisk polskich.
PZ

Minister Macierewicz: USA gotowe do rozmieszczania wojsk w Polsce

• Stany Zjednoczone są gotowe jak najszybciej rozpocząć rozmieszczenie wojsk na terenie Polski
• Informację o planach USA przekazał minister Antoni Macierewicz
• Minister Obrony Narodowej przebywa z wizytą w USA
• Macierewicz uczestniczył w konferencji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey

– Wiem, że ze strony USA jest jak największa gotowość i determinacja, żeby ich wojska – zarówno te w ramach ciężkiej brygady, która będzie stacjonować na terenie Polski, jak i te, które będą w bojowej grupie batalionowej i będą współdziałać z innymi wojskami natowskimi – jak najszybciej rozpoczęły rozmieszczenie na terenie Polski – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak przypomniał, będzie się to dziać na początku przyszłego roku i obejmie szereg miejscowości na flance wschodniej, ale też na zachodzie kraju.

Macierewicz, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, był w piątek głównym mówcą na sympozjum z udziałem studentów, naukowców i polityków na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Brunswick w stanie New Jersey. Wygłosił tam główne przemówienie na konferencji na temat bezpieczeństwa narodowego.

Minister scharakteryzował najważniejsze zagrożenia, w których obliczu stoi Polska i świat. Zaliczył do nich m.in. ekstremizm islamski, rosyjską agresję oraz ekspansywną politykę Chin. Zwrócił też uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na flance wschodniej.

Mówił o agresji Rosji na Ukrainę oraz niedawnym ataku bombowym wojsk Putina w Syrii. Wskazał na falę terroryzmu, z którym musiały się w ostatnim czasie zmagać Francja, Belgia i Niemcy. Zwrócił także uwagę na zagrożenia płynące z kryzysu związanego z falą imigracji, zalewającej przede wszystkim Stary Kontynent.

Powracając do znanej książki „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, przekonywał, że „zderzenie cywilizacji” staje się rzeczywistością.

Apelował o obronę systemu wartości europejskich, związanych z chrześcijaństwem. Podkreślił potrzebę zwiększenia wydatków na obronność i wywiązywania się z podjętych zobowiązań, a także aktywności i wsparcia terytoriów znajdujących się poza granicami NATO.

– Trzeba walczyć z wspólnym wrogiem, który zna nasze słabości – argumentował.
Minister akcentował historyczne znaczenie niedawnego szczytu sojuszu wojskowego w Warszawie. Mówił o obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w tym polskich, w różnych krajach jego wschodniej flanki.

W trakcie konferencji Macierewicz sugerował, aby zastanowić się, czy katastrofa smoleńska, inwazja na Ukrainę czy też wojna w Gruzji nie są kolejnymi etapami dłuższego procesu. Zapowiedź utworzenia przez prezydenta Putina ministerstwa bezpieczeństwa państwowego traktował jako powrót do czasów KGB.

W tym kontekście ocenił, że dla wielu ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej Ameryka jest wciąż symbolem wolności.

Szef MON mówił o polskiej drodze do wolności. Przypominał też o wysiłkach krajów Międzymorza oraz Grupy Wyszehradzkiej zmierzających do wzmocnienia regionu.
Podsumowując swoją wizytę mówił w rozmowie z m.in. o spotkaniu z agencji obrony przeciwrakietowej, której przewodniczy wiceadmirał James Syring. Nie chciał ujawniać szczegółów, ale określił je jako „bardzo ważne”.

Jak dodał, na spotkaniu z przewodniczącym komisji ds. sił zbrojnych w amerykańskim Senacie Johnem McCainem podejmowane były inne kwestie.

– W zasadzie podczas dwóch spotkań rozmawialiśmy o sytuacji związanej z ich pracą w bazie w Radzikowie, w której Polska uczestniczy, i całym systemie antyrakietowym, skuteczności jego działania i wszystkim, co się z tym wiąże. Polska jest bardzo w to zaangażowana i będziemy w to zaangażowani, będziemy dotrzymywali naszych zobowiązań, bardzo jesteśmy tym zainteresowani – mówił Macierewicz podczas konferencji dla prasy po sympozjum.

Zapewniał o wsparciu dla polskich zamierzeń i wysiłków na rzecz obrony rakietowej oraz obecności USA i NATO na wschodniej flance. Wyraził przy tym wdzięczność dla senatora McCaina za jego wysiłki w tych sprawach.

Pytany przez, czy doszło do dodatkowych ustaleń wykraczających poza podjęte na warszawskim szczycie NATO, minister powiedział: „Dla nas najważniejsze jest to, aby zobowiązania podjęte podczas szczytu NATO zostały jak najszybciej i w jak najpełniejszym wymiarze zrealizowane. Wiemy, że wszystko idzie naprawdę bardzo dobrze. Polska wypełni wszystkie swoje zobowiązania, które do nas należą”.

W nawiązaniu do artykułu w „Gazecie Wyborczej”, która pisała, że „zlikwidował po cichu” podkomisję smoleńską, i nazwała złamaniem prawa powołanie jej członków do utworzonej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powiedział, że to „bzdura”.

– Albo ktoś źle przekazał tę informację, albo ktoś nie jest specjalnie zdrowy. Związek z rzeczywistością tego, co pan referuje, a ja nie czytałem tych tekstów, jest żaden. Poza tym, że dotyczy „Gazety Wyborczej” – zakończył Macierewicz.

Za: http://wiadomosci.wp.pl/minister-macierewicz-usa-gotowe-do-rozmieszczania-wojsk-w-polsce-6042707710984833a

ANEKS
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wizyta-ministra-obrony-w-usa-k2016-09-28/

Także:

List ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
JAK OCALIĆ ZACHÓD?

List Ministra Antoniego Macierewicza odczytany podczas forum „Saving the West – Priorities and Principles” zorganizowanego w Waszyngtonie przez Center for European Policy Analysis (CEPA) w dniach 28–29 września 2016 r

Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie! Czuję się zaszczycony i usatysfakcjonowany tym, że mogę otworzyć 8. Forum CEPA. Tematy, które będziemy omawiać w ciągu tych dwu dni zawsze były dla mnie ważne: czy szło o naszą współpracę regionalną ze szczególnym przykładem Grupy Wyszehradzkiej, czy też o zagrożenie ze strony Rosji, o dezinformację tudzież demokrację i zachodnie wartości.

We wprowadzeniu do programu konferencji organizatorzy napisali, że „Zachód stoi przed bezprecedensową serią wyzwań, wliczając ekstremizm islamski, rosyjski rewanżyzm, militarną ekspansję Chin, wzrost rywali gospodarczych na południu oraz wewnętrzną stagnację gospodarczą i przesilenia polityczne”. To zdanie brzmi bardzo „huntingtońsko”; można je krótko podsumować jako „Zachód i reszta”. A tak się składa, że taki jest tytuł jednego z rozdziałów słynnego „Zderzenia cywilizacji” Huntingtona. Sama książka, przez jednych chwalona, krytykowana przez innych, powinna być przedmiotem starannych badań.

Jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się na Majdanie w 2013 roku i na to, co dzieje się do tej pory na Ukrainie zaatakowanej przez Rosję – to jest to zderzenie cywilizacji. Zachodnie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa zostały skonfrontowane z brutalną siłą i wschodnią dyktaturą. Jeśli widzimy zawirowania społeczne w Europie Zachodniej związane z falą terroryzmu i kryzysu migracji – to jest to zderzenie cywilizacji. Jeżeli Center for European Policy Analysis organizuje forum zatytułowane „Ocalanie Zachodu – priorytety i zasady”, które pokrywa się z innym tytułem rozdziału w pracy Huntingtona „Postępujący 2 zmierzch Zachodu”, to wyraźnie wskazuje, że żyjemy w czasach, w których zderzenie cywilizacji staje się rzeczywistością.

Pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie musimy postawić, dotyczy definiowania pojęcia Zachodu. Mam nadzieję, że wszyscy zgodzimy się, iż najbardziej istotnym elementem rozumienia tego, kim jesteśmy, jest nasz system wartości. Był on kształtowany przez wieki jako unikalne połączenie wartości moralnych wniesionych przez Biblię i następnie przyjętych odnowionych przez filozofię grecką i rzymską oraz ich systemy prawne. Był to grunt, z którego wyrosły prawa człowieka i współczesna demokracja liberalna. To te wartości uczyniły nasz sposób życia czymś szczególnym.

Pozwólcie też, że odwołam się do innej ważnej książki. W przeciwieństwie do tego, co napisał Francis Fukuyama w pracy „Koniec historii i ostatni człowiek” wartości te nie są dane nam na zawsze. Jeśli nie będziemy ich bronić, możemy je w końcu utracić. Ich obrona musi się składać z dwóch komponentów. Pierwszym jest solidna i zdecydowana obrona fizyczna naszej wolności.

W lipcu tego roku, podczas szczytu NATO w Warszawie, zrobiliśmy ważny krok na rzecz ochrony Europy i Zachodu poprzez ustanowienie wzmocnionej wysuniętej obecności na Wschodzie. Wkrótce będziemy wdrażać te decyzje i znacznie zwiększymy siłę naszego odstraszania. Sojusz ustalił jako obowiązującą wszystkich członków docelową normę – przeznaczenie 2% PGB na obronę.

Jak dotąd tylko pięć państw (ze Stanami Zjednoczonymi i Polską włącznie) osiągnęło ów poziom, ale pozostałe kraje mają wkrótce dołączyć. Musimy być gotowi do walki w każdej chwili i wszędzie, w tym także w nowych obszarach, takich jak wojna cybernetyczna i informacyjna. Jak to ujął polityk brytyjski Lord Courtney of Penwith: ceną wolności jest wieczna czujność.

Obrona musi być również prowadzona poza naszymi granicami. Jak już wspomniałem, dziś także Ukraina toczy wojnę w obronie cywilizacji zachodniej [sic! – admin]. W Gruzji może nie ma dziś wojny, ale już w 2008 roku kraj ten stracił znaczną 3 część swojego terytorium z powodu wyborów politycznych. Prowadzona wojna z barbarzyńskim Państwem Islamskim i wysiłki na rzecz ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie aby zatrzymać wielkie migracje są również częścią tej walki. To samo odnosi się do Afganistanu. Jak widać, musimy pozostać aktywni, również poza naszymi granicami.

Mówiąc o ostatnich dwóch zagrożeniach związanych z terroryzmem islamskim i dżihadem, musimy poważnie przemyśleć rolę Rosji w tym zakresie. Najnowsze barbarzyńskie bombardowania Aleppo mogą tylko jeszcze bardziej zdestabilizować region i sprawiają, że katastrofa humanitarna w Syrii będzie jeszcze większa. Mam na myśli również inne, głębsze zjawisko.

Dziś trudno mieć wątpliwości co do tego, że Związek Sowiecki i jego satelici wspierali w przeszłości i finansowali dużą liczbę ekstremistycznych ruchów lewackich lub manipulowali nimi. Przypomnieć można Rote Armee Fraktion (Frakcję Czerwonej Armii) w Niemczech, Brigade Rosse (Czerwone Brygady) we Włoszech, Komintern, lewackich terrorystów w Ameryce Łacińskiej (Świetlisty Szlak), ekstremistyczne postacie teologii wyzwolenia, kilka ruchów religijnych, takich jak Światowa Rada Kościołów i wiele, wiele innych zjawisk.

Według ostatnio głoszonych opinii, prominentni aktywiści Organizacji Wyzwolenia Palestyny byli w rzeczywistości agentami KGB. Wobec powyższego, myślę, że powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie: czy jest możliwe, że Rosja wpływa obecnie, lub może nawet tworzy radykalny islamski terroryzm i dżihadyzm? Odpowiedź na to pytanie może być fundamentalna dla przetrwania naszej cywilizacji.

Drugi komponent obronny jest znacznie trudniejszy do zbudowania. Wymaga on walki z wrogiem znacznie gorszym, bo znającym wszystkie nasze słabości: z sobą samymi. Musimy powrócić do źródeł naszej siły, do tradycyjnych wartości etycznych. Musimy powrócić do klasycznej definicji prawdy i zawsze pamiętać, że jeśli poznamy prawdę, prawda nas wyzwoli. Nawet wówczas, gdy będzie to prawda bardzo bolesna.

To jest właśnie powód, dlaczego z taką determinacją usiłujemy dowiedzieć się, co stało się w Smoleńsku podczas tragicznej katastrofy 4 samolotowej w 2010 roku. Mamy coraz więcej dowodów na to, że rosyjska wersja wydarzeń, które doprowadziły do tej katastrofy, jest fałszywa. I biorąc pod uwagę kontekst wojny w Gruzji w 2008 r. i wojny na Ukrainie trwającej od roku 2014, mamy prawo zastanawiać się, czy ta katastrofa nie jest kolejnym stadium dłużej trwającego procesu.

Ostatnio, Władimir Putin zapowiedział utworzenie na nowo osławionego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, co faktycznie oznacza powrót do czasów KGB. Możemy więc ponownie odnaleźć się w czasie zimnej wojny, lub czegoś gorszego. Tak, jest to bolesne, ale taka jest prawda.

Musimy również pomyśleć o elementarnej sprawiedliwości. Ostatnio daje się zaobserwować wzrost ekstremalnych sił w Europie, zarówno prawicowych jak i lewicowych. Wiele z nich powstało na skutek niepożądanych zjawisk ekonomicznych i społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach. To one stworzyły sytuację, w której wiele osób poczuło się oszukanych przez polityków i elity finansowe, które zubożały w czasie, kiedy wokół powstały wielkie fortuny, lub po prostu zrozumiało, że ich interesy nie były reprezentowane w życiu politycznym. Jest to bardzo niebezpieczny mechanizm, który z czasem może prowadzić do wzrostu radykalizmu.

Horror komunizmu w Rosji, narodowy socjalizm w Niemczech i wiele innych podobnych zjawisk wyrosło z takiego zaplecza. Zachód potrzebuje moralnej odnowy w ramach zasad tradycyjnej chrześcijańskiej moralności. Nawet jeśli nie uprawiamy już praktyk religijnych, religia pozostaje kręgosłupem naszej cywilizacji. Dziś Europa Środkowo-Wschodnia, a w szczególności V4 (Grupa Wyszehradzka) może zaoferować unikalne doświadczenie w tej materii. Stanowimy część Zachodu a przy tym jesteśmy jeszcze bardzo mocno tradycyjnymi społeczeństwami.

Ostatnio w Krynicy, premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński oświadczyli, że kraje Europy Środkowej powinny odbudować tę tradycyjną kulturę europejską. Współpracujemy ściśle także z naszymi przyjaciółmi z trzech państw bałtyckich i Rumunii, w tym łącząc wspólne wysiłki 5 na rzecz budowy wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance.

W związku z tym wspieramy Kanadę jako państwo ramowe na Łotwie i wzajemnie wspieramy się kontyngentami wojskowymi z Rumunią. Uczestniczymy także aktywnie w misjach Air Policing wspierających państwa bałtyckie i właśnie zaczęliśmy udzielać takiego samego wsparcia Rumunii i Bułgarii.

W maju tego roku, ministrowie obrony Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację, która określa ramy współpracy wojskowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jeden z zapisów przewiduje rotacyjną obecność sił zbrojnych V4 w krajach bałtyckich.

Można by powiedzieć bez wielkiej przesady, iż stary polityczny koncept Międzymorza, a więc swego rodzaju forma sojuszu państw usytuowanych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, zaczyna się materializować. Sojusz taki mógłby wspomóc w dużym stopniu także strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych poprzez fakt pozyskania wiarygodnego partnera ze znaczącym potencjałem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cieszę się zatem, że na Forum tak dużo uwagi zostanie poświęcone Grupie Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że w działaniach na rzecz obrony cywilizacji Zachodu nasze cztery państwa, Republika Czech, Polska, Węgry i Słowacja, a także pozostałe kraje regionu, mogą odegrać wielką rolę. Dziękuję Państwu.

http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2016/09/Jak_ocalic_Zachod.pdf

Za https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/10/01/psychopata-macierewicz-coraz-grozniejszy-dla-polski/
http://wps.neon24.pl/

Komentarzy 65 to “Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski”

 1. toidi said

  On głupi nie jest. Nie dajmy się zwieść. Trzeba nie lada kiepełe żeby takie gypoty wymyślać na użydek motłochu. On pokazuje, za kogo ma tybulczą populację Polin. Za kogo onją ma i cała ta zbieranina na stołkach.
  Plus ma jeszcze troche talentu aktorskiego.

  Głupich nie trzeba się bać. Mądrych trzeba się bac.

  On zrobi wojnę.

 2. panMarek said

  Skoro „psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski” to wystarczy na to dowód rzeczowy w postaci np. jego wypowiedzi.
  Po co to debilne zdjęcie jak w TVN? Każdy wie jak się robi takie zdjęcia – 16 klatek na sekundę i wybieramy sobie wyraz „wariata”, „płaczki” czy dowolną inną.
  Wstyd.

  Nie rozumiem, czego „wstyd”.
  Admin

 3. RomanK said

  O Nie panowie ..Macierewicz to nie glupek, ani szaleniec…Oczywiscie to grozny psychopata…ale tym grozniejszy, ze jest inteligentny. To idealny wykonawca poruczonych zadan, ktoremy wystarczy podac cel i zostawic wolna reke co do metod.
  Wie o tym Kaczynski i obydwaj sie doskonale dopelniaja.
  Proponuje Panstwu za poznanie sie z niniejszym artykulem:

  http://www.counterpunch.org/2016/09/15/assads-death-warra

 4. Rudy said

  Ad. 3 Pan ma rację, po prostu idzie wojna.

 5. La Reine Toronto said

  kto wybral Macierewicza? a kto go mianowal ministrem? kto ?sam przeciez tego nie dokonal?
  miejmy zal do tych co go wybrali i na swiecznik postawili !
  Stworco bron Ojczyzny naszej!

 6. Zerohero said

  Zachodowi kończy się marchewka, dochody obywateli zaczną spadać, więc należy tworzyć wroga zewnętrznego. Skurwiel posługujący się polskim nazwiskiem „macierewicz” porzucił swoje zabawki z lat 90 (powierzchownie rozumiana lustracja, układ itp.) i przeszedł do podżegania wojennego. W ten sposób skurwiel UDOWODNIŁ, że jeden obraz wart jest tysiąca słów

  wszak rebe Michnik (syn członka partii komunistycznej partii zachodniej Ukrainy) również zachęca do antyrosyjskiego dżihadu.

 7. anonim said

  Maciora to kagan na polin tyle w temacie…

 8. Rafal C. said

  Kiedy opadna popioly,
  Pytac beda(o ile przezyja) wczorajsze warcholy..
  Jak to! I Pan na to pozwolil?
  Odpowie im cisza straszna i smrod spalonych cial
  i chichot historii ‚Bog tak chcial!”

 9. Maćko said

  Rejno, Macierewicza wybrala Korporatokracja zwiazana z Pentagonem.

 10. Zerohero said

  @pan Marek
  Akurat w tym przypadku nie ma manipulacji. Pysk reptiliański.

 11. Bronisław said

  Re: 3. Drogi Panie Romanie!

  Podzielam w pełni Pana zdanie o tych niezwykle groźnych dla Narodu i Państwa Polskiego chazarskich „bekach”, bo, wiele na to wskazuje, iż „chyba” wspólnie ten jeden egzekucyjny urząd dla nieszczęścia Naszego sprawują?!!! Obydwaj swoim działaniem uosabiają „rasowych syjonistów”, a są przy tym niewątpliwie „wybitnie” przebiegli, jak i cyniczni, odgrywając nawet gorliwych katolików, aby łatwiej było zwieść dobrodusznych i łatwowiernych Polaków?!!!
  O ile Kaczyński vel Kalkstein jest z natury ślamazarny, to Macierewicz vel Singer jest gwałtowny i razem ze „swoimi towarzyszami” w syjonistycznym szaleństwie są nawet zdolni utopić Nasz Naród Polski we krwi dla osiągnięcia tak wytyczonego im (zamierzonego) Celu?!!!
  Kwestią jednak ogromnie ważną jest pytanie, dlaczego wielu hierarchów Naszego Kościoła, a w tym zwłaszcza O. Rydzyk w swych mediach uwiarygadniają tych piekielnie groźnych wrogów Polskiej – Narodowej Racji Stanu?!!!

  Panie Anonim (Re: 6), O ile wiem to Chazarzy w swojej przebiegłości swego kagana nie ujawniają?!!!

  Bardzo gorąco Panów Pozdrawiam!

  Króluj Nam Chryste!!!

 12. Siggi said

  Mnię się przedstawia ,że Antek to sam najważniejszy Analityk Tysiąclecia I zarazem największy Strateg Wszechczasów w sprawach podziemnych.Tak ja się nim „zafascynował” jeszcze od II połowy l.70-tych tamtego stulecia,kiedy mi chłopaki z SB o nim opowiadali jaki on mózg mózgów,ale nie chciał -za Chiny Ludowe-być pierwszym w szeregu.Tym on coś zdradzał,że ma jakąś słabość wewnętrzną.On -w zasadzie- to jedna wielka tajemnica,bo jakaś tajemna siła prowadzi go za rączkę cały czas.Problem najwiekszy w tem ,że nie wiadomo co to za siła?Jak go jeszcze pare lat temu widziałem w”Rozmowach niedokończonych” u Ojca Dyr.to niby wyglądał na religijnego,ale akcentował pewne kwestie jak ateista.Nic nam nie wiadomo czego się dorobił?Nigdzie go niema w jakiś aferach,nawet go nikt nie podejrzewa.
  Z tym Smoleńskiem to największa tajemnica.Mówią na mieście,że on to wszystko wiedział przed.Znalazła się frajerka,która chciała polecieć,to po gentelmeńsku ustąpił jej miejsca z wiadomym skutkiem,a sam pojechał PKP-Ekspress Warszawa-Moscow,który wyjeżdza ze Wschodniego gdzieś przed 16:00-tą.Jedzie 130km/godz od Brześcia,w Smoleńsku staje,potem Wiażma i Moskwa Dw.Białoruski.
  Jak stało się,to On coś tam obficie przekąsił w knajpie i w „tri-miga” do Warszawy.Dziwne,że był tak blisko katastrofy I nie pojechał taxi na to miejsce zobaczyć,popłakać,pomodlic się.Od kiedy on zajmuje się „wyjaśnianiem”,to coraz bardziej pozakręcał wątki,że my pogłupieli w czem problem.
  Ogólnie ,to mnię się przedstawia,że on najskuteczniej obrzydza kachizm-pisizm u Narodu I bdb robi ,bo ogólnie zbiera się Prezesowi Stulecia i wiosną możemy miec wiosne.

 13. RomanK said

  Panie Bronislawie..jesli zastanowi sie pan nad faktem ,ze Jakob Frank Dobrudzki..swoja Pokretna Biblie napisal na…. Jasnej Gorze…jedzac chleb paulinski…..to troszke sie panu rozjasni.

 14. Greg said

  .https://www.youtube.com/watch?v=ErotP8KvP-g

 15. Carlos said

  Macier to wtyczka- uczestniczyl we wszystkich ruchach patriotycznych, ktore pozniej szybko sie rozpadaly i taka w nich byla jego rola- rozwalic to co mialo zalazek partii propolskiej. PIS nie jest partia propolska wiec istnieje nadal. Zachowanie jego w czasie katastrofy moze sugerowac ,iz wiedzial lub sie domyslal,ze tak sie moze stac. Zyje i dlatego ma za zadanie-pokretnymi teoriami- dezinformowac spoleczenstwo, ktore wszystko ” lyka” tak jak i „lyka” katolicyzm PIS-u. Przepraszam za pisownie…

 16. Carlos said

  http://www.spolszcz.pl/

 17. Carlos said

  pomylka

 18. Macierewicz to taki głupiutki PODSKAKUJĄCY podpuszczony piesek RATLEREK, said

  Obecna żydo-mafijna III RP to faktycznie zbankrutowane SKORUPOWANE państewko, które NIE MA potencjału gospodarczego ani wojskowego.
  Relatywnie „polskie wojsko” i ta OBECNIE tzw. „polska armia” jest relatywnie o wiele SŁABSZA niż była w 1939 roku.
  W obecnej sytuacji geopolitycznej gdyby doszło do jakiegoś konfliktu z Białorusią to nawet armia białoruska by na 100% zajęła całą Polskę w ciągu 24 godzin !
  A.Maciarewicz to autentyczny bez rozumu zwykły śmieszny GŁUPTAS żyjący w jakieś ILUZJI swojej „siły” sztucznie stworzonej w swojej łysej łepetynie. Ten głuptas jest jakiś ZAŚLEPIONY i NIE potrafi rozróżniać RZECZYWISTOSCI od FIKCJI lub iluzji.
  W obecnej BEZNADZIEJNEJ sytuację pod każdym względem w jaką sami siebie wgonili LEMINGI największą siłą powinna być rozsądna rzeczywista DYPLOMACJA geopolityczna w PIERWSZEJ kolejności wobec najbliższych SĄSIADÓW z którymi koniecznie trzeba się jakoś „układać” – NIE dawać powodów aby na Polaków NAPADLI i jednocześnie bronić się przed RABUNKIEM ekonomicznym/ gospodarczym agresywnych adwersarzy III RP w bezpośrednim sąsiedztwie.
  Tymczasem ten GŁUPIUTKI Macierewicz jak taki malutki piesek RATLEREK

  podpuszczony przez LUDOBUJCÓW żydo-nekonów PODSKAKUJE jak SAMOBUJCA z myślami zagryzienia WILKÓW:

  Ciekawe jak traktują te wygadywane BREDNIE i pyszałkowate bardzo niebezpieczne PODSKAKIWANIE na arenie mędzynarodowej tego nie niezrównoważonego emocjonalne GŁUPTASA Macierewicza polscy szeregowi żołnierze i kadra oficerska w jednostkach wojskowych ?

  Aleksander Jabłonowski burzony słowami ministra Macierewicza:

  „Nie spoczniemy do póki Krym nie wróci do Ukrainy”

  pyta, dlaczego szef MON wypowiada się za wszystkich Polaków i tak łatwo chce SZAFOWAĆ ich życiem?

  „Panie Macierewicz, odpie***l się Pan od Polaków!” – krzyczy Jabłonowski.

  Jego zdaniem nasz rząd szuka pretekstu, aby wywołać wojnę z Rosją. Na potwierdzenie przytacza kwestię wyjazdu polskich komandosów do Donbasu. Gdyby nie prasowy przeciek naród do dziś mógłby o tym fakcie nie wiedzieć.

  Niektórzy generałowie powątpiewają nawet, czy o wyjeździe oddziału specjalnego z Lublińca wiedział zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda. Nie sposób bowiem ulec wrażeniu, że Polską de facto rządzi Jarosław Kaczyński, który jedynie wysługuje się osobami prezydenta i premiera.
  Tezę tę potwierdza sytuacja, w której podczas wyborów PiS obiecało Polakom na stanowisku szefa MON Jarosława Gowina, tymczasem funkcję tę objął Antoni Macierewicz.
  Człowiek zupełnie NIEOBECNY w trakcie kampanii wyborczej. Nie mniej jednak pełni on dziś funkcję szefa MON, a zarazem jest prawą ręką BANDEROWCA Jarosława Kaczyńskiego. I to prawdopodobnie z inspiracji mafiozy banderowskiego PiSu, który jeszcze niedawno krzyczał w centrum Kijowa:

  „Slava Ukrainu!”

  a teraz minister Macierewicz szuka sposobności, by zbrojnie „odbić” … Krym …

 19. revers said

 20. Inkwizytor said

  Czy znajdzie się jakiś żołnierz POLSKI, patriota, który uwolni naszą nieszcześliwą Ojczyznę od tego skurwiela chazarskiego „macierewicza” ?

 21. AD.6 SUPER FOTKA

 22. AD.6 SUPER FOTKA

 23. Ad.3.
  Panie Romanie,
  z tą inteligencją u Macierewicza to bym jednak nie przesadzał.
  Jedną z cech inteligencji są umiejętności analityczne, a z tym chyba nie najlepiej radzi sobie ten osobnik, którego działanie polega na dążeniu do uczynienia zła (wojny), a nie dobra (pokoju). Mamy więc raczej do czynienia z żydowską beznadziejną głupotą.

  Rozważając całą tę żydowską „wojenną” hucpę IIIżydo-RP nie należy zapominać o drugiej stronie, o Rosji. Z całą pewnością Rosja nie pozwoli sobie na to, żeby jakieś żydowskie wypierdki z IIIżydo-RP wciągnęły ją do wojny, co oczywiście nie wyklucza ataku zdesperowanego żydowskiego USraela na Rosję.

  A poniżej facjata osobnika inteligentnego, „inteligentnego inaczej”

 24. Lasot said

  Reptilianie wszystko to sobie pięknie wykombinowali, ale zapomnieli że miecz który z taką pieczołowitością wykuwają, może w pierwszej kolejności im pościnać głowy.

 25. Bronisław said

  Re: 13. Szanowny Panie Romanie!

  Wiele wskazuje na to, iż to właśnie A. Macierewicz vel Singer należy do tej mafijnej sekty Frankistów i jego działanie zgodne jest z, jak Pan to nazwał, „Pokrętną Biblią”?!!! Wygląda na to też, że i wielu (w tym najwyższych) hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce do tej sekty należy, i dlatego trudno jest się dziwić tak aroganckim i pełnym pogardy potraktowaniu księży patriotów w czasie, tak zwanego, „Stanu Wojennego”, a obecnie dotyczy to zwłaszcza księży: Piotra Natanka, Romana Kneblewskiego oraz ostatnio młodego kapłana-patrioty Jacka Międlara!!!

  Autor komentarza (18) niefrasobliwie lekceważy tego piekielnie niebezpiecznego awanturnika, który w interesie swych syjonistycznych mocodawców, gotowy jest „chyba”, zatopić we krwi Naród i Pąństwo Polskie?!!!

  Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Miej Nasze Polskie Królestwo, w Swojej Łaskawej Opiece! Króluj Nam Chryste!

 26. panMarek said

  ad. 2.
  Szanowny Adminie, moje zdanie – jak sądzę – niczym się nie różni od Twojego, na temat sprowadzania obcych wojsk na naszą ziemię (z prawem do strzelania wtedy kiedy przyjdzie im na to ochota, jako, że nie podlegają polskiemu dowództwu) czy budowa instalacji w Redzikowie.
  Sytuacja ta jest jeszcze bardziej zdradziecka i zbrodnicza jak układanie się Piłsudskiego z Niemcami po A.D. 1926. Wiadomo czym skończyły się rządy tych idiotów z sanacji dla państwa i Narodu polskiego. Masakrą i komunizmem. Rządy sanacji opóźniły tylko o rok napad Niemców na GB i jeszcze w wyniku splotu okoliczności dały tym mendom naszych lotników do ich obrony, za co się odwdzięczyli i nie dopuścili ich nawet do defilady w 1945.
  Reasumując, Rosja w niczym nam nie zagraża w odróżnieniu od banderowskiej Ukrainy a robienie za harcownika Hamerykanów (żydów) skończy się dla nas Polaków równie tragiczni jak w 1939.

  ——
  Ależ tak!
  Admin

 27. Longinus said

  Czy ktos w POLSCE jest zdolny.Do zresetowania ;TYCH ZDRAJCOW .Juz od Pazdziernika bedzie stacjonowal ;;;battalion armii amerykanskiej .W sile 800- zolnierzy.Ciekawe jacy to zolnierze.To sa poprostu ;;mordercy bandyci Ktorzy w niedalekiej przyszlosci .BEDA STRZELAC DO POLAKOW jak do kaczek.
  POLACY JESTESMY POD OKUPACJA syjonistyczna =szatanistyczna.ZROZUMIANO
  Matolki politycznie poprawnie wychowywani.TO JEST WOJNA PRZECIWKO NAM SLOWIANOM.WOJNA .

 28. zbigniew peron said

  Panie „Marucha”,

  Czytam te brednie i wniosek jest jeden. jesteś Pan ruskim agentem wpływu i w dodatku pewnie strasznym BARANEM !!!
  Jeżeli już trafi tu ktoś komu leży na sercu los kraju, Pan go z tego wyleczy, bo z takimi jak Wy wstyd być kojarzonym. To z takich ludzi jak Wy ma się głównie składać nasz kraj ?
  Boicie się tych ruskich, żydów i nie wiadomo kogo jeszcze, a to Was się trzeba bać. Ilu z Was ma broń w domu ? Pewnie żaden. A jak ruskie wejdą to pewnie uciekniecie albo się posracie w gacie. Gdybyście się nie bali, wsparlibyście właśnie Maciarewicza. Wojna z ruskimi kiedyś i tak będzie, nie ma na to rady poza lizaniem im dupy. To Wam sie podoba ? A może wierzycie w przymierze słowian, naiwniacy ?

  Wy wszyscy przemodrzalscy, na tej stronie, zróbcie choćby połowę tego co niby głupek Maciarawiecz i ten przerażający Kaczyński, a potem chłopaki, zabierzcie się za ocenianie. Najpierw odwarzniacy, może tak zaczniecie się podpisywać imieniem i nazwiskiem pod swoimi debilnymi komentarzami ?

  Jesteście namacalnym dowodem na to, że anonimowość w sieci powinna zostać zlikwidowana.

  Tyle po lekturze Pana strony w stylu „Ctrl-C – Ctrl-V”. Tyle tylko potrafisz, Marucha ???

 29. Nie można patrzeć na tego parchatego gnoja. Czy nie ma nikogo, aby mu przestrzelił czaszkę?

 30. marcinkrys said

  Maciarwicz i podobne jemu kukły uruchomione zostaną kiedy Clinton obejmie prezydenturę.parchaci już kombinują jak wypromować to zbrodniakę wojenną na prezydenta wbrew woli narodu. wybory z USA są 12.10 a już jeraz odnajduje się urny wyborcze z dziesiątkami tysięcy fałszywych głosów za Hillary Clinton oraz na przedstawicieli Partii Demokratycznej.Lokalne władze w Franklin County w stanie Ohio są zdeorientowane.Randal Prince prosty elektryk pracujący w centrum Columbus, podczas sprawdzania okablowania w budynku natknął zapieczętowanej urny wyborcze.
  http://christiantimesnewspaper.com/breaking-tens-of-thousands-of-fraudulent-clinton-votes-found-in-ohio-warehouse/
  nie wazne kto i jak glosuje ważne kto liczy głosy
  pewno tak samo fałszowano wybory w Polske by bydło mogło dorwać się do koryt i na nasz koszt prowadzić obłąkańcze wojenki

 31. Mareu said

  Polacy, jeśli jeszcze istnieją, to cepy zapominający o własnej historii.
  Jak można tak dawać się dymac przez zazydzona bolszewie i zazydzony
  kościół. Dymaja was od iluś set lat. Polski nie ma.
  Ten twór z hymnem i flagą to nie Polska.

 32. squrwiel Macior pierwszy spierdoli do USA zanim spadnie pierwsza rakieta na Polske . Gdzie , do qrwy nedzy , w tej Polsce opozycja, gdzie tlumy na ulicach domagajace sie abdykacji Antka ????

 33. Bitran said

  Wariat i psychol w roli Ministra Obrony Narodowej to normalka w obecnej „Polsce” rzadzonej przez parchow.

 34. er said

  Do 4: Co za gupoty. Wojny są ciągle. A ten – Idzie ….Co do Macierewicza, to za nim stoi psychopata Yarro i jakby nie było Szydło. Oni go firmują w całym majestacie.

 35. Zerohero said

  @marcinkrys

  nagadano też o Rosji chcącej atakować proces wyborczy w USA. Zatem jak Clinton przegra, to będzie można powiedzieć, że to przez hakerów Putina, wybory anulować i wprowadzić stan wojenny.

 36. Zerohero said

  Tutaj Antoni wygląd jakby dostał orgazmu na myśl o nadchodzącej wojnie

  krew, ogień, spalone niemowlaki
  Tak naszą przyszłość widzą PISiaki

 37. Polak said

  MPJ BOZE jacy ONI sa PRZYSTOJNI ci nowi SLO-WIA-NIE!!!! A co z tym numerem PESLA?

 38. Marucha said

  Re 28:
  No cóż, Panie i Panowie, jednak w Tworkach nie pilnują pacjentów zbyt dobrze.
  Kolejnemu z nich udało się wyskoczyć przez okno i wmieszać w tłum.

 39. RomanK said

  Panie Dariuszu..to co pan pisze- to ocena z polskiego punktu widzenia. Macierewicz nie reprezentuje Polakow..zadnych bo nawet ten glupek pod 28 nie jest Polakiem….i dlatego podoba mu sie ta ich antypolska policy tych zbukow.
  TO co zamiescil pan Revers potwierdza to co mowie…to antypolskie premyslne i niesamowicie skuteczne dzialnie inteligentbegfo SSyna..w sluzbie globalistycznego kahalu.

  POkazcie Peron przynajmniej jedna zasluge- jaka wyrzadzil ten duet Polsce i Polakom????

 40. ruler said

  Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki swoja niby biblię, to raczej w Ofenbachu klecił i to właściwie nie sam, lecz miał współpracowników. Zresztą zadziwiająco blisko miał do siedliska Iluminatów. Tak mi się wydaje przynajmniej. W Częstochowie zapewne nie próżnował i dosyć liberalne warunki miał, aż się sąsiedzi skarżyli na głośne balangi.

 41. Boydar said

  Jeżeli ktoś czytał p. Rowling, to „9 i 3/4” powinien pojąć, również anonimowo.

 42. maryjanek said

 43. La Reine Toronto said

  ad 29: sp. Danuta Rinn kiedys spiewala: ‚gdzie ci mezczyzni gdzie te chlopy’ no i wyspiewala; prawdziwi Polacy chyba na emigracji bo ci co zostali trzesa dupskami i boja sie chyba o utrate mizernych zarobkow? moze sa szantazowani? wielu przeciez Polakow zamorodowano a teraz lasy beda sprywatyzowane to gdzie partyzanci ale i technologia taka ze czujniki wykryja kazdego…jednym slowem …du pa w krate?
  Czekajmy na Zbawiciela i modlmy sie do Stworcy!

 44. toidi said

  Panie Gajowy, niech Pan tego spod 28 nie wykasowywowuje. To arcyciekawy cassus, a kwintesencją jego przesrania jest następujący akapit:

  Cytuję.

  Najpierw odwarzniacy, może tak zaczniecie się podpisywać imieniem i nazwiskiem pod swoimi debilnymi komentarzami ?

  Koniec cytaty.

  Dobre, co?

 45. toidi said

  Przesłania. Nie przepraszam za literówkę.

 46. revers said

  teksty z wywiadu Antka M. dla „Reczpospolitej”
  Otwarcie oskarża też Rosjan o zabicie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych ofiar katastrofy smoleńskiej: Działania nawigatorów rosyjskich i moskiewskich dysydentów miały na celu doprowadzenie do katastrofy polskiego samolotu – mówi. Dziennikarz nie miał wyboru i po tych słowach zapytał ministra wprost: Czy Polska jest gotowa do wojny?

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/antoni-macierewicz-ujawni-nowe-dowody-w-sprawie-katastrofy-smolenskiej/66lgz0h?utm_source=Interakcja&utm_medium=Share&utm_campaign=BigShare

 47. Maćko said

  44. Toydi.
  No przeciez sie podpisal! Nie rozumiem.
  pozdrawiam
  Alojzy Doopa

 48. toidi said

  Właśnie.

 49. SAP said

  ad. 28
  Peron w Polin
  .https://www.youtube.com/watch?v=6r1YS2bOrXY

 50. toidi said

  W sprawie wpisu nr 18.

  Po pierwsze, przepraszam że zupełnie nie na temat. Jaki piękny wilk!

  Po drugie – rzekome słowa Ławrowa to fałszywka. On nie jest taki durny, żeby nie wiedzieć, że to nie Polacy są aktorami tego spektaklu tylko ichnia wierchuszka. Polacy nie maja do powiedzienia zupełnie nic. Jak przyjdzie do końcowego aktu, to państwo im da tekturowe karabiny (na wszelki wypadek, gdyby im cos do łba strzeliło strzelać w nieprawidłowym kierunku) i batem pogonią za Bug, skąd nie ma powrotu, bo niedobitków z nieukrywana przyjemnościa wykończa neobandery, przy całkowitej obojętności naszych wiernych sojuszników, a ku zadowoleniu przyszłych osadników. Takoż, jeśli Ławrow chciałby kogos wystraszyć, to raczej kierowąłby te słowa do sztabu NATO.

  P.S. Polska wierchuszka nie czmychnie na Hawaje, bo nie dostanie amerykańskiej wizy.

 51. Potrójny GRACZ karierowicz Macierewicz był człowiekiem Kiszczaka ? said

  Macierewicz został Ministrem Spraw Wewnętrznych, którą to funkcję pełnił w okresie od od 23 grudnia 1991r do 20 czerwca 1992 czyli w tym czasie kiedy FAKTYCZNIE w Polsce rządzili żydo-postkomunisci w z PRL-u.

  NIE zapominać, że aby dostać w tamtych czasach posadę tak ważnego urzędu jak Ministra Spraw wewnętrznych, trzeba było mieć ZGODĘ samego Kiszczaka, czyli trzeba było BYĆ JEGO człowiekiem, lub osoba godną najwyższego zaufania przez żydo-post-komuchów, zatem Antek Macierewicz więc MUSIAŁ te wymagania SPEŁNIAĆ !

  Antek wraz ze swym ogromnym wsadem tzw. „niepodległościowym” żydowskiego KOR do uczestników Magdalenki nie należał. Ale już jako minister bezpieki w rządzie Jana Olszewskiego, zamiast zająć się reorganizacją tego resortu aby tam pracowali ludzie ODDANIU interesem Panstawa Polskiego obojetnie czy z prawego lub lewego skrzydła, to Antek w pierwszej kolejności natychmiast przystąpił do identycznego zadania co żyd Adam Michnik vel Szechter czyli zbierania tzw. „HAKÓW” na tych którzy by jemu zgażali w jego karierze politycznej.

  Zanim doszło do przełomu w sprawie upadku komunizmu, podczas kiedy Adam Michnik vel Szechter i Antek Macierewicz mogli tylko marzyć o upadku ustroju, jakiego przedtem świat nie widział, niejaki ukrainski żydo-komunista Jacek Kuroń, też postać „legendarna”, stalinowiec pierwszej klasy, mający bardzo wielkie zasługi dla zniszczenia reakcyjnego harcerstwa.
  To właśnie „legendarny solidarnościowiec” żydo-komunista ukrainiec Kuroń wystąpił z propozycją do Kiszczaka, że tylko i wyłącznie on i jego ludzie z KOR, jeśli tylko dostaną zewnętrzne znamiona władzy, to nie dopuszczą tzw. ekstremy Solidarności do jakiegokolwiek udziału w nowym podziale władzy.
  Pozostało tylko zdefiniować i wskazać nieubłaganym paluchem, kto jest tą ekstremą, którą należy wyeliminować za wszelką cenę. Tą extremą byli ETNICZNI Polacy z szeregów tzw. „solidarnosci” ale autentyczni patrioci, czyli Polscy NARODOWCY.

  Więc jak wiemy z rozmów, jakie przeprowadzał niejaki Jacek Kuroń z płk. Lesiakiem, ekstremą jest ta osoba lub jakakolwiek grupa, którzy byli NARDOWCAMI i chciałaby rozliczyć komunistów i następnie posłać ich do więzienia, oraz jest przeciwna uwłaszczaniu się nomenklatury partyjnej na państwowym majątku z PRL-u.
   
  Kuroń & Co, mieli o tyle ułatwione zadanie, że w Reykjawiku Gorbaczow z Reaganem zawarli umowę, że komunistom po „oddaniu” władzy włos z głowy spaść NIE może.
  Więc komuniści szukali takich ludzi na MINISTRÓW , kto za namiastkę władzy ZAPEWNI im dalsze skuteczne i bezkarne pasożytowanie na Polakach.

 52. Wimar said

  Re 5 . Panie La Reine Toronto . Pisze pan: K to wybrał Macierewicza? […]miejmy żal do tych co go wybrali i na świecznik postawili”
  Niech Pan prześledzi w materiałach archiwalnych obecność J.Kaczyńskiego lub A.Macierewicza w trakcie kampanii. Była śladowa albo żadna!. Twarzą wyborczą i niezgraną kartą a jednocześnie autorką sukcesu wyborczego A.Dudy była obecna Pani Premier Beata Szydło. To jej a także celowej działalności mossadowskiej agentury PIS zawdzięcza swój sukces. Zasługą w/w agentury we właściwym momencie. było m.in. dobicie PO taśmami Stonogi.
  To, ze na czas wyborów sprytnie się pochowali za innych świadczy o ich sprycie i znajomości wyników sondaży opinii publicznej na ich własny temat. Niech pan będzie pewny. Nikt ich personalnie nie wybierał ale tak działa system proporcjonalny w kulawej demokracji.

 53. Yah said

  Komentarz z Zbyszka z peronu można ująć ta – nazywanie pedałem żonatego mężczyzny, który się nie chce zgodzić na seks z prostytutką.

 54. MORALE polskiego wojska pod PATRONATEM żydoskiej mafii ADL od 2005 roku o ZGROZO ! said

  Lemingi zamieszkałe w III RP czy wy NIE WIECIE o tym, że MORALE polskiego wojska(żołnierzy i całej kadry oficerskiej!) jest od 2005 roku kształtowane przez ŻYDOSKIE ideologiczne GESTAPO ADL które przy każdej mozliwej sposobności spuszcza lawiny bezczelnych kłamliwych OSZCZERSTW pod adresem Polaków i Państwa Polskiego !

  Ludzie w III RP, czy Wy rzeczywiście dalej NIE wiecie, że rzady „warszawki” zgodziły się na zainstalowanie żydowskiego ideologiczne GESTAPO ADL żyda Abrahama Faxmana w Polskim Wojsku w 2005 roku pod nazwą „Poland ADL Partnership Laboratory” które oficjalnie ZASTĄPIŁO byłyGowny Zarząd Polityczno-Wychowczy w polskiej armii z okresu żydo-bolszewickiego PRL-u.

  Ta żydo-masońska anty-polska AGENTURA „Poland ADL Partnership Laboratory”, które ZASTĄPIŁO były „Główny Zarząd Polityczny” w Polskim Wojsku i ma swoją główną siedzibę w Akademii Obrony Narodowej(AON) czyli najwyższej rangą wojskowej szkole wyższej w III RP [była Akademia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego].

  Faktycznie to od 2005 roku o … o ZGROZO … to WSZYSCY polscy oficerowie i żołnierze są hodowani jak głupie bydło na ŻYDOWSKICH ideologicznych doktrynach ADL w interesie hegemoni żydowskiej i żydo-masońskiego LEWACTWA z USA.

  Faktycznie to wychowywanie Polskiego Wojska od 2005 roku jest INTERESIE mędzynarodowej żydowskiej mafii o nazwie „B’nai B’rith International” której siedziby operacyjne znajdują się w amerykańskich ambasadach, jako że całe MSZ(tzw. Departament Stanu) w USA jest całkowicie zdominowane przez żydów amerykańskich. Wszyscy ambasadorowie USA we wszystkich krajach Świata to ŻYDZI z amerykańskim obywatelstwem.

  Tą żydowską agenturą ADL w Polsce o nazwie „Poland ADL Partnership Laboratory” dowodzi zalegalizowany przez syjonistyczna „warszawkę” PO-PiS-PSL-SLD/PZPR taki WYNAJETY przez żydo-masonerię pod-pułkownik politruk agent ADL Dariusz Poczekalewicz:

  który jest etatowym oficerem w obecnym polskim wojsku i jest BARDZO ważną figurą zaraz po A.Macierewiczu.

  To właśnie ta ultra szowinistyczna żydowska mędzynarodowa mafia ADL pod patronatem ŻYDÓW z polskim obywatelstwem z anty-polskich przestępczych gangów PO-PiS-PSL-SLD/PZPR na czele anty-polskimi sprzedajnymi KANALIAMI mafiozami jak A.Kwaśniewskim, Tuskiem, Leszkiem Millerem, Kaczyńskimi, Macierewiczem, Schetyną … itp. zorganizowali tak w Polsce, że WYCHOWANIE „patriotyczne” polskiego żołnierza w Polsce odbywa się w INTERESIE żydowskiej HEGEMONII w Polsce i na Świeci na IDEOLOGICZNYCH kursach pt.

  „KURS z KOMPETENCJI MIĘDZY-KULTUROWYCH w LABORATORIUM ADL”

  oraz temu podobnych tzw. „szkoleniach politycznych” polskich oficerów obecnego WP zapoznajcie się np. tutaj:

  http://adl.aon.edu.pl/aktualnosci/kurs-kompetencji-miedzykulturowych-laboratorium-adl/

  NIESTETY ale ŻYDOWSKA indoktrynacja ADL wymusza u Polskiego Żołnierza w Polsce HEGEMONIE żydowską czyli też wymusza ZGODĘ Polskiego Żołnierza, że etnicznymi Polakami czyli WIEKSZOŚCIĄ zamieszkałymi w III RP jakoby MUSZĄ rządzić aktywiści wywowodzący się z MNIEJSZOŚCI narodowych zamieszkali w Polsce z polskim obywatelstwem jak żydzi, ukraińcy, niemcy … itd.

  Ta żydowska indoktrynacja ADL w Wojsku Polskim jest PODSTAWĄ wszystkich kursów wychowawczych.

  Pytajcie też OFICJALNIE wszędzie zadając DOGŁEBNEGO wyjaśnienia FAKTU przy każdej możliwej okazji wszystkich sprzedajnych mafiozów PiS: DLACZEGO i PO CO też oni zgadzają się na żydo-masońską-globalistyczną INDOKTRYNACJĘ zainstalowaną żydowską mafię ADL w Akademii Obrony Narodowej(AON) czyli w Polskim Wojsku, która prowadzi żydo-masońska globalistyczną INDOKTRYNACJĘ Polskiego Żołnierza w III RP !

  Polacy przy każdej możliwej okazji na spotkaniach prezydentem ZŁODZEJEM A.Dudą(ukradł Polakom 1 miliard Euro i dał w prezencie banderowcom ukraińskim w Kijowie w grudniu 2015r!) i też WYPYTUJCIE premiera OSZUSTKĘ B.Szydło która udaje KOŁUJE polski naród razem z dupkiem Waszczykowskim, którzy UDAJĄ „polskich patriotów” i DLACZEGO oni zgadzają na istnienie i szpiegowanie polskiej armii przez zainstalowaną komórkę żydowskiego ADL w Akademii Obrony Narodowej(AON)?

  Czyli Izrael i krwawi żydo-NEKONI imperialiści rządzący w Waszyngtonie od 2005 roku już nie potrzebuje obecnie mieć swojego wywiadu w Polskim Wojsku, gdyż ta AGENTURA żydowskiego ADL w Sztabie Generalnym WP ma dostęp do WSZYSTKICH informacji o Polskiej Armii !!!

  KTO w III RP w ogóle w 2005 roku się zgodził na funkcjonowanie takiej żydowskiej AGENTURY ADL w Polskim Wojsku ??
  Czyżby A. Maciarewicz NIE wiedział, że żydowskie polityczno-ideologiczne GESTAPO ADL(Anti-Defama tion League, po polsku Liga Przeciwko Zniesławieniu) ZASTĄPIŁO w 2005 roku w Polskim Wojsku były Zarząd Polityczno-Wychowczy ?

  To obecne zdemoralizowane moralnie dowódctwo WP wysyła na IDEOLIGICZNE dokształty do USA polskich wojskowych oficerów aby tam wyprano im mózgi pod PRETEKSTEM nauki języka angielskiego w USA.

  Te „dokształty-kursy” do hodowania „obecnych politruków” w Polskim Wojsku są na potrzeby IDEOLOGICZNE wspierania żydowskiego globalizmu NWO z Waszyngtonu w interesie propagowania politycznych wizji Świata WIDZIANEJ przez pryzmat żydo-masonskiej USA DOMINACJI nad całym Światem i są lustrznym odbiciem żydo-leninowskich dokształtów komunistycznych kiedyś organizowanych w ZSRR dla INDOKRYNACJI żydo-bolszewickiej wojskowych politruków z czasów PRL-u.

  My Polscy podatnicy MUSIMY stanowczo zażądać całkowitej LIKWIDACJI tek AGANTURY ADL w Polskim Wojsku i tej żydo-masońskiej GLOBALISTYCZNEJ indoktrynacji Polskiego Żołnierza.

  To ideologiczne GESTAPO ADL w polskim wosku została wprowadzona siłą oraz pod brutalnym szantażem udzielania pożyczek finansowych dla III RP pod tym warunkiem, że zostaną stworzone struktury żydowskiego ADL w Polskim Wojsku, które będą ABSURDALNIE prowadzić INDOKTRYNACJE bycia WASALAMI żydowskiej globalistycznej SUPREMACJI w Polsce oraz bezczelnej JUDAIZACJI, wspierania żydowskiego NWO/globalizacji Polskiego Wojska NIE zgodnej, całkowicie SPRZECZNEJ z Polską Racją Stanu !

 55. ZDEMORALIZOWANE Polskie Wojsko UCZY się PACYFIKOWAĆ Polaków w Polsce ? said

  „nowocześni” złodzeje Petru są hodowani i wychowywani w duchu ANTY-polskim.
  Obecnie to tzw. „polskie wojsko” hodowane na bazie żydo-masońskich globalistycznych ideologicznych doktryn jest też obecnie ćwiczne w pierwszej kolejności do PACYFIKOWANIA polskich obywateli, którzy nie zgadzają się domagają nie wpuszczania do III RP kolorowej muzułmańskiej hołoty.

  Aby patrzeć jak to obecne „polskie wojsko” za pieniądze polskiego podatnika zorganizuje identyczny CZARNY KRWAWY Czwartek Polakom jak kiedyś w kopalni „Wujek” i otworzyli ogień z karabinów maszynowych do polskiego społeczeństwa na zamówienie żydoskich lub ukraińskich bandytów rządzących w III RP.

  To obecne „polskie wojsko” wyhodowane na żydo-masonskiej ideologii jest ćwiczone/przygotowywane do MORDOWANIA Polaków w interesie żydo-masonskiej amerykańskiej mafii, która razem z Obamą i żydem Sorosem organizują najazd muzułmanów na Europę.

  Zobaczcie jak nie wierzycie, że to tzw. „polskie wojsko” jest ćwiczone do wprowadzania ideologii Sorosa + żydowskiego ADL w III RP i jednocześnia prowadzenia krwawej PACYFIKACJI Polaków w Polsce, czyli to „polskie wojsko” nie będzie bronić granic Polski ani też nie będzie bronić interesów Polaków lecz OBCYCH.
  Poczytajcie i zobaczcie tutaj jak to wygląda w praktyce:

  http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17724?title=zamieszki-na-bucierzy

 56. NICK said

  „nowoczesną” petru?
  KAżDY rząd będzie gorszy od poprzedniego.

  A co, qrva, nie widać?

  https://www.bing.com/videos/search?q=tu+mamy+lao+che&view=detail&mid=D6E545A0FCEFF787D65ED6E545A0FCEFF787D65E&FORM=VIRE

  „nowoczesna” jest forowana. A Petru i Morawiecki junior? Podobni.

  Ech.

  Zgodnie z ostatnią Tradycją (dziwne imię, powtarzam) coś wynajdę. Na dobranoc.

 57. Skrajny RUSOFOB Maciarewicz w przeszłości oczerniał Polskich Żołnierzy, teraz SZCZUJE Polaków na Ruskich, said

  Antoni Macierewicz bardzo często opowiada BREDNIE, systematycznie NIE jest konkretny w przedstawianiu zdarzeń, oczernia i plecie bzdury bez posiadania dowodów … itp.

  NAJczęściej coś jedynie INSYNUEJE nie posiadając konkretnych faktów w ręku, chce pokazac swoją ważność, aby udowodnić przez siebie wypowiadane tezy BEZ poparcia.

  Takie działanie stawia jego w pozycji PRZEGRANEGO w konkretnych ostatecznym rozrachunku co jest ze szkodą dla tych których on też rzekomo oficjalnie reprezentuje. Macierewicz jest bardzo często NIE odpowiedzialny, dlatego NIE nadaje się na Ministra Obrony.

  Bardzo często bełkot Macierewicza to takie „gadanie dla gadania” czyli ISYNUACJE często doprowadzają do KLĘSKI nie tylko jego samego ale i PiS.

  Macierewicz może by tylko szarym pracownikem ale NIE przywdcą, gdyż przywódca NIE może się zachowywać jak Gerwazy z Pana Tadeusza, czyli swoimi INSYNUCJAMI szkodzić całej grupie, którą on reprezentuje.
  Macierewicza jako członek kontrwywaiadu wojskowego za rządów PiS swoim durnowatym ględzeniem dawał argumenty przeciwnikom politycznego do ośmieszania PiS i przez to do atakowania PiS.

  Czy pamiętacie jak Polscy żołnierze w wiosce Nangar Khel bronili się przed terrorystami w Afgaistanie w 2007 roku i tam zastrzelili kilka przypadkowych osób cywilnych NIE widząc czy to terrości czy zwykli cywile to wtedy po 4 dniach jak doszło do tego incydentu A.Macierewicz NIE znając faktów o tej sprawie zaraz GŁUPIO bełkotać publicznie, że ci polscy żołnierze dopuścili się „przestępstwa” JAKOBY „zbrodni wojennej” gdyż w trakcie wymiany ognia z terrorystami PRZYPADKOWO zastrzelili „cywilów”. Macierewicz opierajac się na relacjach prasy brukowej jako, że NIE był świadkiem incydentu ale INSYNUOWAŁ BZDURY obwiniając bezpodstawnie polskich żołnierzy o dokonanie „zbrodni wojennych” w Afganistanie !

  Przecież jak się toczy gdzieś otwarta WOJNA zwłaszcza Wojna DOMOWA jak w Afganistanie, wojownicy islamscy są ubrani w cywilne ubrania i NIE wiadomo, kto jest żołnierz terrorstyczny czy nim NIE jest i jak jest strzelanina to nie wiadomo kto cywil, a kto terrorysta.

  Na bazie oskarżeń A.Macierewicza sądzono polskich 7-u żołnierzy na wniosek samego Macierewicza. Niektórych polskich żołnierzy BEZPODSTAWNIE skazano, potem umażano proces sadowy w Poznaniu, żołnierzy wypuszczono na wolnośc.
  To NIE odpowiedzialny Macierewicz swoi INSYNUACJAMI, pokrętnymi bzdurami oskarżeniami polskich żołnierzy wygenerował to ZAMIESZANIE na które oczerniło polskiego żołnierza w Polsce i na arenie medzynarodowej.

  Zagranica to HANIEBNE sadzenie polskich żołnierzy ZAFAŁSZOWANEJ prokuratury wojskowej w PO-wskim lemingowym LEWACKIM Poznaniu wykożystała PRZECIW Polsce !
  Potem to wszystko umorzono, ale tą AWANTURĘ wygenerował swoim INSUACJAMI karierowicz Macierewicz, który ten proces URUCHOMIŁ razem gangiem politycznym PiS !
  Zobacz tutaj:
  Bogusław Wolniewicz: CO SĄDZIĆ O MACIEREWICZU:

 58. Polacy są już zmęczeni słowami Macierewicza said

  Przez wiele lat za czasów totalnego NISZCZENIA polskiego wojska przez ludobujcę gangstera donalda tuska i jego przestepczy anty-polski gang PO, który wyznaczył zadeklarowanego UKRAINICA z polskim obywatelstwem Tomasza Siemoniak BEZ polskiej AFIRMACJI ministrem MON , to teraz ZNOWÓŻ wyznaczono na Ministra Obrony nie odpowiedzialnego awanturnika KOŁTUNA, który publicznie opowiada brednie, konfliktując Polske jeszcze bardziej z Rosją.

  Skończony idijota i ignorant T.Siemoniak był członkiem probanderowskiego Związku Ukraińców w Polsce, który celowo z pełną premedytacją kasował Wojsko Polskie i któremu jedynie przyświecał egalitarny INTERES ukrainców zamieszkałych w Polsce i tych nazioli ukraińskich z Kijowa.

  Tteraz gang PiS wyznaczył innego warchoła skrajnego chorego RUSOFOBA Macierewicza cięgle szczującego Polaków na Ruskich, który pragnie aby Polacy i Ruskie skoczyli sobie do oczu, gdzyż tak ZAMAWIAJĄ u tego Macierewicza rzadzace żydy-nekony z Waszyngtonu.

  Awanturniczy prostaku Macierewicz ODWAL się od Polaków, gdyż my Polacy NIE będziemy ZDEŻAKEM przeciwko polskim sąsiadaom tak jak tego sobie życzą żydo-nekony z Waszyngtonu i niech ci LUDOBUJCY z USA sami się „napierdalają z ruskimi” na terytorium Ameryki Północnej !

  Ty POPYCHADŁO żydo-nekonów Macierewicz powiedz temu ludobójcy Johnowi McCain, który w USA jest uważany za podłego podstępnego PODŻĘGACZA wojennego oraz seksualny dewianta skandalisty znienawidzonemu w Arizonie, aby ON zaczoł wojnę ale ze swoim SĄSIADAMI czyli Meksykiem i Kanadą.

  Polacy zamieszkali w Kraju NIE wpuszczajcie na terytorium Polski tego bandziora podżegacza wojennego NEKONA J. McCain, bo to jest głównym inspiratorem, koordynatorem skrajnego awanturnictwa mędzynarodowego USA które ZRUJNOWAŁY materialnie i moralnie USA.

  „Jesteśmy już zmęczeni słowami Macierewicza” :

  John McCain gets yelled at and Called a Traitor !

 59. NICK said

 60. KOR said

  Podżeganie do wojny – war-mongering jes t karalne:

  http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/ustawy/1274_u.htm Kodeks karny

  Rozdział XVI
  Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  Art. 117. do Art. 126

  Rozdział XVII
  Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  Art. 127. do Art. 139

  Rozdział XVIII
  Przestępstwa przeciwko obronności“

 61. wanderer said

  Juz dalem wczoraj temu dowod, ze wpis 54 „MORALE Polskiego Wojska Pod PATRONATEM Żydoskiej Mafii ADL Od 2005 Roku O ZGROZO ! ” – niesie nieprawdziwa informacje i daje wrogom argument ze na Gajowce pisze sie nieprawde.

  Mysle, ze admin powinien sie temu przyjrzec.

  Odnosnie tego tematu zrobilem wpis (144) w Wolnych Tematach

  https://marucha.wordpress.com/2016/10/01/wolnet-tematy-85-2016/#comments

 62. Boydar said

  Nie ma się co bulwersować, Panie Wanderer – Ps 13 (2) ewentualnie 53, „nie ogarniam tej kuwety”.

 63. Maciuś said

  4 Rudy Po ch straszysz tu wojną. Będą pierd… o wielkiej wojnie, ale w okresie dwudziestu lat na pewno ta q… nie wybuchnie.

 64. revers said

  Asov, TOW, ISIS kto jeszcze ?
  https://sputniknews.com/middleeast/20161004/1045979555/nusra-shells-russian-embassy.html

Sorry, the comment form is closed at this time.