Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Cyrograf na polskiej skórze (1)

Posted by Marucha w dniu 2016-10-31 (Poniedziałek)

Sięgnijmy do klasyków. Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”: „Wszak ze mnąś na Łysej Górze/ Robił o duszę zapisy;/ Cyrograf na byczej skórze/ Popisałeś ty, i bisy” – mówił Mefistofeles do Twardowskiego.

Nasz rząd też podpisze cyrograf, ale nie na byczej skórze, tylko na skórze Polaków, co 30 października br. stało się faktem.

Chodzi o zgodę na CETA, czyli Comprehensive Economic and Trade Agreement między Unią Europejską a Kanadą. Traktat ten wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw Unii Europejskiej, co nastąpiło po wycofaniu przez Walonię (regionu autonomicznego Belgii) veta, które musiał uwzględnić rząd federalny w Brukseli. Gabinet Beaty Szydło nie podjął się zawetowania CETA-y, twierdząc, że to by zaszkodziło naszemu krajowi. A Traktat nie szkodzi? Przekonajmy się.

Słoik podrabianego miodu

Bądźmy obiektywni i przedstawmy najpierw wersję oficjalną, w której wszystko jest cacy, a nawet bardzo cacy. (Portal http://ec.europa.eu/). Negocjacje między UE a Kanadą trwały kilka lat i zakończyły się w sierpniu 2014 r. W lipcu 2016 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła i przedstawiła Radzie Unii Europejskiej następujące teksty: popisanie umowy, zawarcie umowy, tymczasowe stosowanie umowy, podpisanie ostatecznego wyniku negocjacji.

Sam tekst liczy według jednych 1500 stron, według innych 1700, napisany bełkotliwym językiem poprawności politycznej. Objętość umowy nasuwa nieodparte podejrzenie, że chodzi o to, by mało kto ten tekst przeczytał. CETA ma pomóc w pobudzeniu wzrostu gospodarczego i zwiększeniu zatrudnienia w Europie. Według piewców CETA-y 1 mld euro eksportu z UE zapewnia średnio 14 tys. miejsc pracy. Mają zostać zniesione wszystkie cła na towary przemysłowe, co ma przynieść europejskim eksporterom prawie 600 mln euro rocznie oszczędności. Większość ceł zostanie zniesiona od razu po wejściu umowy w życie. Siedem lat później nie będzie już żadnych opłat celnych w obrocie wszelkimi produktami przemysłowymi między UE a Kanadą.

Także w sektorze rolnictwa cła mają być zlikwidowane w 92 proc. Odnośnie do wyrobów alkoholowych nie tylko cła, ale i pozostałe bariery ograniczające międzynarodowy obrót spirytualiami będą uchylone. W przypadku kilku newralgicznych produktów, takich jak wołowina, wieprzowina, kukurydza cukrowa po stronie UE i produkty mleczne z Kanady,CETA ograniczy preferencyjny dostęp wysokością kwot. CETA nie otworzy rynku drobiu i jaj po żadnej stronie. Przedsiębiorstwa unijne staną się pierwszymi firmami zagranicznymi, które w takim stopniu uzyskają dostęp do rynku zamówień publicznych Kanady. Żadna inna umowa międzynarodowa zawarta przez Kanadę nie oferuje podobnych możliwości.

Ma powstać Forum Współpracy Regulacyjnej mające oferować pomoc i wskazówki organom regulacyjnym i prawodawczym. W żaden sposób nie będzie ograniczać uprawnień decyzyjnych organów regulacyjnych w państwach członkowskich UE ani samej UE. Nie będzie mogło zmieniać obowiązujących przepisów ani opracowywać nowych. Obie strony uzgodniły wzajemną akceptację certyfikaty oceny sprzętu elektrycznego, zabawek, maszyn, aparatury pomiarowej.

* CETA ma udostępnić firmom z UE wejście do kluczowych sektorów kanadyjskich takich jak usługi finansowe, telekomunikacja, energia, transport morski. Odpowiednie organizacje zawodowe UE i Kanady mają dopracować szczegóły techniczne uznawania dyplomów.

Strony umowy przyjęły tzw. zasadę niedyskryminacji oraz zobowiązały się do niewprowadzania nowych ograniczeń dotyczących zagranicznych udziałów. UE i Kanada utworzą stały zinstytucjonalizowany sąd do rozstrzygania sporów. Członkowie sądu nie będą wyznaczani przez inwestora oraz dane państwo, ale wcześniej przez organy UE i Kanady. Sędziowie będą musieli mieć wystarczające kwalifikacje i wykazać się potwierdzonym etycznym postępowaniem. Trzej członkowie sądu zajmujący się danym sporem będą wyznaczani losowo, aby zapewnić ich bezstronność. Utworzony zostanie

* system apelacyjny w celu weryfikowania pod względem poprawności prawnej wyroków arbitrażowych i ich uchylania w przypadku wystąpienia błędu. Strony zobowiązały się do współpracy z innymi partnerami handlowymi na rzecz ustanowienia stałego wielostronnego sądu ds. inwestycji ze stałym systemem apelacyjnym.

* Według omawianego portalu „umowa gwarantuje, że korzyści gospodarcze wynikające z CETA będą służyć wzmocnieniu demokracji, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, praw socjalnych i prawa pracy oraz ochronie środowiska – i nie będą osiągane ich kosztem”. Czytamy tam również: „Komisja bardzo poważnie potraktowała obawy społeczeństwa w kwestii inwestycji. Udoskonalony system rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem będzie oparty na jaśniejszych zasadach. Obejmują one również:

* kodeks postępowania, kontrolę rządu nad arbitrami, pełną przejrzystość procedur”. KE zapewnia również, że „CETA nie naruszy przepisów dotyczących żywności ani ochrony środowiska w UE. Kanadyjscy producenci mogą eksportować do UE produkty i sprzedawać je na rynku unijnym, pod warunkiem że są one w pełni zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi – bez żadnych wyjątków. Na przykład CETA nie ma wpływu na ograniczenia UE w sprawie wołowiny zawierającej hormony wzrostu lub GMO. CETA nie nakłada też szczególnych ograniczeń w odniesieniu do przyszłych uregulowań. Zarówno UE, jak i Kanada zachowają prawo do swobodnego regulowania kwestii w obszarach interesu publicznego, takich jak ochrona środowiska i zdrowia czy bezpieczeństwo”. Według informacji zawartej na portalu, CETA zawiera wyraźne zobowiązanie do przestrzegania wysokich norm UE i nieosłabiania ich dla celów komercyjnych.

* Innymi słowy Komisja Europejska zaprosiła do nas – by znowu posłużyć się klasykiem – dobre Mzimu. Powinniśmy więc zawołać za Murzynami z „Pustyni i puszczy” Henryka Sienkiewicza: „O matko, teraz będziemy mieli dobrze my i krowy nasze”. (Cytuję z pamięci.) Czy aby na pewno?

Beczka prawdziwego dziegciu

W znakomitym artykule pt. „CETA: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-Kanada, a powinniście” zamieszczonym w „Dzienniku Gazeta Prawna” Lidia Raś, cytując polskich i zagranicznych ekspertów, obnaża istotę CETA.

System arbitrażowy tzw. ICS pozwala firmom ponadnarodowym zaskarżać rządy państw do prywatnego arbitrażu, a nie do krajowych sądów. Firma może zaskarżyć państwo, gdy uzna, że zostało „pośrednio wywłaszczona” z potencjalnych zysków, bo np. państwo podniosło pensję minimalną albo zakazało stosowania jakiegoś pestycydu.

Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności tak wyjaśnia sprawę:

„Mechanizm ten obecny jest w umowach inwestycyjnych podpisywanych przez Polskę w latach 90. Przez wiele lat wykorzystywany był sporadycznie, jednak w ostatnich latach liczba spraw lawinowo wzrosła, bo ISDS stał się ulubionym przez korporacje sposobem uzyskiwania pieniędzy z budżetów państw. W samym 2015 r. były 72 takie sprawy.

Zreformowana wersja ISDS, znana jako ICS, budzi ogromny opór społeczny szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie ISDS-u w zasadzie nie było w umowach z krajami wysokorozwiniętymi, posiadającymi sprawdzony system sądownictwa. ICS w CETA oznacza, że władze dają dodatkowe narzędzie wielkim korporacjom (bo to one głównie korzystają z ISDS), którego nie mają firmy krajowe”.

Wiele uwagi autorka poświęca rolnictwu. Jak się okazuje, Kanadyjczycy od ubiegłego roku zezwalają na sprzedaż jabłek modyfikowanych genetycznie. CETA pozwoli na zwiększenie ich eksportu do Europy, ponieważ obniżone zostaną cła wwozowe z 9 do 0 proc. Uderzy to głównie w Polskę, gdzie produkcja jabłek jest największa w UE. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), uważa, że umowa ta jest formą zabezpieczenia dla amerykańskich firm w razie niepowodzenia negocjacji umowy TTIP. Według Izby CETA w wielu miejscach przypomina umowę TTIP. Ponadto, wiele amerykańskich praktyk powszechnie stosowanych jest w Kanadzie. „Umowa CETA ma znieść 98 proc. barier celnych między UE a Kanadą, w tym 90 proc. barier na produkty rolne i doprowadzić do wzajemnego otwarcia rynków.

Wyjątki w liberalizacji rynku rolnego dotyczą m.in. mięsa wołowego, wieprzowiny, drobiu i serów, na które ustalono kwoty” – podaje KRIR. Rada zwraca uwagę, że wejście w życie CETA doprowadzi do zanikania małych gospodarstw rodzinnych, co najdotkliwiej odczują państwa, w których gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę rolnictwa. Ponadto „w Kanadzie obowiązują mniej rygorystyczne normy dotyczące dobrostanu zwierząt, niż te stosowane w UE. Nadzór nad producentami mięsa jest znikomy, w przeciwieństwie do rynkowej presji na prowadzenie hodowli możliwie najniższym kosztem”.

Z kolei Ewa Sufin-Jacquemart, prezes Zarządu Fundacji Strefa Zieleni utrzymuje: „CETA (podobnie jak TTIP) znacznie przyspieszy i ułatwi rozwój i dominację wielkoskalowego modelu rolnictwa przemysłowego opartego na monokulturach, intensywnych uprawach z masowym stosowaniem nawozów sztucznych, herbicydów (np. groźnego dla bioróżnorodności glifosatu) i coraz silniejszych pestycydów, a także rozprzestrzeniania się upraw (a z czasem również hodowli) GMO. Wynika to z raportu Council of Canadians Europa. CETA to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

Wzmożona konkurencja oraz miliony dolarów przeznaczane na reklamę i stymulowanie konsumpcji będą powodować powstawanie coraz większych ferm hodowlanych z tysiącami zwierząt pozbawionych jakiejkolwiek troski o ich dobrostan, faszerowanych prewencyjnie antybiotykami, a dla zysku hormonami wzrostu, karmionych paszami z roślin GMO, niekiedy klonowanych. Taki model oznacza przyspieszone wyjaławianie gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych, eutrofizację rzek, rozwój stref beztlenowych w Bałtyku, wymieranie pszczół i zagrożenie dla suwerenności żywnościowej. Pozbawione wartości odżywczych i smakowych, zawierające szkodliwe substancje chemiczne produkty spożywcze, staną się dominującym pożywieniem, coraz bardziej chorujących Europejczyków, w tym Polaków, spełniając oczekiwania potężnych firm farmaceutycznych”. Odnosi się też bezpośrednio do naszego modelu rolnictwa:

„W Polsce, tak jak w Meksyku po wprowadzeniu NAFTA, oznacza to dodatkowo koniec małych i średnich, wielobranżowych gospodarstw rolnych, a dopuszczenie z czasem upraw GMO wyeliminuje również uprawy ekologiczne. Wymieranie pszczół zagrozi uprawom, w których Polska jest dziś potęgą, jak produkcja malin, porzeczek, truskawek czy jabłek. To wszystko to stracona wielka szansa dla naszego kraju. Polska ze swoimi milionami drobnych rolników, wielkimi lasami i zachowaną dziką przyrodą, powinna być europejską i światową potęgą w produkcji żywności ekologicznej, oazą czystego środowiska i bioróżnorodności, ściągającą, podobnie jak Francja czy Kostaryka, turystów i ekoturystów z całego świata”.

Zauważyć trzeba, że standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności są wyższe w UE niż w Kanadzie, a CETA nie gwarantuje obowiązywania zasady ostrożności. Kanada jest jednym z trzech największych producentów żywności zmodyfikowanej genetycznie na świecie. Podobnie jak USA, nie odwołuje się do europejskiej zasady ostrożności, nie wymaga też obowiązkowego oznakowania żywności z GMO. Między prawodawstwem amerykańskim i kanadyjskim w kwestii bezpieczeństwa żywności nie ma zasadniczej różnicy. Nie wymaga też od producentów informowania na etykietach o zawartości GMO.

W UE informacja o obecności jedynej dopuszczalnej rośliny zmodyfikowanej – kukurydzy – musimy być podana. „W Kanadzie obowiązuje 15 wykazów dozwolonych dodatków do żywności, które mogą być umieszczane na etykiecie jako nazwa zwyczajowa zastosowanego środka barwiącego (np. barwnik spożywczy zamiast zieleń trwała FCF), których stosowanie w UE jest ograniczone, a w niektórych państwach zakazane” – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Poza tym wprowadzenie CETA ma skłonić Unię do zwiększenia importu kanadyjskiej wołowiny i wieprzowiny. Kanadyjskie przepisy dopuszczają mycie i przetwarzanie tusz wołowych i drobiowych w chlorowanej wodzie. Kontyngenty taryfowe dla mięsa z Kanady zwiększą się do 80 tys. ton wieprzowiny i 65 tys. ton wołowiny.

Zasada ostrożności stanowi wielkie osiągnięcie UE – mówi cytowana już Ewa Sufin-Jacquemar – wyjątkiem na skalę świata, wynikiem ciężkiej pracy i wieloletnich bojów tysięcy aktywistów, organizacji, europosłów i zwykłych obywateli Unii. Potrzeba było 53 lata, aby doprowadzić do zakazu stosowania na polach bardzo szkodliwego dla zdrowia i środowiska pestycydu DDT. UE jako jedyna grupa państw potrafiła wyciągnąć wnioski z tych i innych bolesnych doświadczeń wprowadzając do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasadę ostrożności.

Ale ta zasada, a w szczególności wynikająca z niej unikalna na skalę świata dyrektywa REACH, nakazująca przemysłowi wypracowanie na własny koszt dowodów naukowych na nieszkodliwość dla zdrowia i środowiska każdej nowej substancji chemicznej, zanim zostanie ona wprowadzona na rynek, jest solą w oku dla globalnych korporacji. Dlatego pod wpływem lobby wielkiego biznesu w CETA i TTIP ta zasada ma mieć bardzo słabe osadzenie. Jak wykazuje raport autorytetów prawa opracowany na zlecenie Foodwatch: „W obu projektach umów, zasada ostrożności nie jest wystarczająco zakotwiczona w tekstach. Rozdziały dotyczące SPS (ESJ: sanitary and phitosanitary mesures), TBT (ESJ: technical barriers to trade) oraz współpracy regulacyjnej prezentują podejście, które nie jest zgodne z zasadą ostrożności”.

W Kanadzie i w USA, gdzie używa się wielu środków fitosanitarnych zabronionych w UE lub dopuszcza się wyższe poziomy użycia dla wielu pestycydów, np. dla neonikotynoidów będących jednym z ważnych źródeł wymierania pszczół. Skoro zasada przezorności nie jest wyraźnie i bardzo mocno chroniona, więc możemy być pewni, że przyjmując CETA (i TTIP) wchodzimy na ścieżkę, która z czasem nieuchronnie doprowadzi do ponownego zwycięstwa bardzo zawodnej zasady „dowodów naukowych” będącej standardem nie tylko w Ameryce Północnej, ale będącej standardem WTO. Odkąd handel stał się wartością samą w sobie a nie środkiem realizacji dobrostanu społeczności, zdrowie ludzi i zwierząt stało się biznesem i już nie jest wystarczającą motywacją do odważnych działań politycznych”.

CDN

Zbigniew Lipiński
Fot. Agnieszka Piwar
30 października 2016 r.
Myśl Polska, nr 45-46 (6-13.11.2016)
http://mysl-polska.pl

Komentarze 42 to “Cyrograf na polskiej skórze (1)”

 1. Dziadzius said

  za kazdym razem kiedy panstwo oddaje swoj prawny atut handlarzom, Panstwo i narod i zdrowie narodu TRACA, bo zaprzeczaja istnieniu demokratycznego prawa Narodu do wlasnego demokratycznego prawa i poddaja sie prawu handlarzy opartego na samopednym zysku handalrza a nie kupca.–najlepszy dowod USrael!!!

 2. http://lotna.neon24.pl/post/134709,ceta-podpisana-polska-sprzedana

 3. revers said

  Prosit! Z zacharowa wznosi toast towarzystwo Kursk https://s21.postimg.org/pbxda2wc7/prosit.jpg

 4. błysk said

  W roku 1972 masoński Klub Rzymski opublikował tzw. Raport Wzrostu. Przewidywał on na rok 2040 liczbę 15 mln Polaków. Nie podawał sposobów realizacji tego powiedzmy sobie szczerze – ludobójstwa Polaków. Dziś widać ,ze jest to CETA.Ceta wywołuje ogromne protesty przede wszystkim młodzieży narodowej i trochę rolników. Sejm ustałił,że umowę CETA przyjmie większośćią 2/3 głosów, ale będzie miał taką większość ,bo za jest PIS, PO i Nowoczesna .Jesteśmy świadkami tragedii naszego narodu; nie ma dziś bardziej pilnej i ważnej sprawy do załatwienia .

 5. RomanK said

 6. Re: 4 Blysk

  Tak wlasnie zydowskie k…rwy z kneSejmu nas Polakow „wysterowaly” …prosto w chemiczno-biologiczne go…wno…redukujace w efektywny sposob populacje…
  Z grzecznosci pomijam skutki uboczne, m.in., jak spowolnienie operacji przyczyn I skutkow w korze mozgowej…
  ===================================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 7. Re: 5 RomanK
  Panie Romku, a czego mozna bylo sie spodziewac po tych „jury-zdykji” k…rew???.
  Te zydowskie scierwa nas Polakow nienawidza za to ze jestesmy Polakami…
  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 8. Dziadzius said

  @6, Jasiek Z Toronto—-
  @4, Blysk—
  i jeszcze jak dodamy ze Kanada jest najwiekszym i najbardzie rozwinetym krajem na swiecie ktoren uzywa GMO w prawie calej swojej produkcji spozywczej ( jablka- ziemniaki-rzepak[canola] -zyto-owies- lucerna-kukurydza-pomidory[cieplarnie] ) — i teraz wedlug „PRAWA CETA”– czytaj „CEPA” — nasz rzad Polski jest ZOBOWIAZANY tak cepami zobowiazany ( bez moznosci apelacji) na pozwolenie i oplate tych GMO skladnikow jak tez i uzywanie roznych proszkow i polewan ( roundup[monsanto] – jest jednym z najostrzejszych skladnikow ktore powoduja raka ) na warzywa.
  @4– No to sie spotkamy albo w klinice albo trupiarni ale sie spotkamy.

 9. Re: 8 Dziadzius.
  Warzywa, owoce, jajka (I czasami mieso) od rolnika (z farmy), ale ostatnio mojemu sasiadowi wpadl pomysl do glowy, by na wlosciach jego brata zaczac hodowac 2 krowy, 4 kozy I 150 kur.
  Pomysl przedni. I dlaczego nie? Mamy wszystko co jest potrzebne do realizacji tego pomyslu.
  ========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. O innych pomyslach (militarnych) nie bede wspominal…(sic)…

 10. revers said

  ad4 z sieci wziete „Donald Trump publicznie ogłosił oszustwo Obamy. Jeśli komuś się wydaje że Mitt Romeny jest nadzieją Polaków to mogą się one okazać złudne. Romney ma niemieckie pochodzenie. Elity niemieckie liczą na jego wygraną. Merkel coraz poważniej spogląda na Pomorze Zachodnie, Śląsk i część Mazur. Niemcy są skłonni zgodzić się wykroić z Polski stosunkowo duży obszar na którym mogło by powstać państwo żydowskie pod warunkiem zwrotu Pomorza, Śląska i części Mazur. Zabiegi dyplomatów prowadzą do unicestwienia Polski. Pomimo propozycji holocaustu Polaków nie ma konsensusu w jaki sposób pozbyć się Polaków. Ostatecznie zwycięża koncepcja nękania społeczeństwa bezradnym i skorumpowanym państwem i blokowanie zmian w Polsce. „Brudną robotę” powierzono Żydom którzy mają „wysuszyć” populację Polaków. Malejącą liczebność Polaków mają stopniowo wypełniać imigranci z Izraela. W odpowiednim czasie ruszy wielka kampania propagandowa uzasadniająca zmiany terytorialne Polski i jej zajęcie przez Niemcy i Rosję. Nie jest wykluczone, że Żydom powierzona zostanie także część Ukrainy, gdyż już teraz Rosjanie podzielili Ukrainę na część Rosyjską ( Donbas ) i zachodnią, jaka może wejść w granice państwa żydowskiego w zamian za niemiecki Śląsk, Pomorze i cześć Mazur. Zaborcy zaproponują Polakom zmianę obywatelstwa i pozostanie na swoich ziemiach w zamian za rezygnację z polskości, języka i tradycji. Oporni ulokowani zostaną w obozach koncentracyjnych .”

 11. Dziadzius said

  @9- Jasiek Z Toronto,
  Jak na czas —tylko, tylko –dostalem wiadomosc [ niestety slowna] ze w Colorado USA zaczynaja zapisy– **Kto ma ogrod na kwiaty lub na warzywa/greenhouse lub trzyma chodobe i ze te zapisy beda uzyte do kontroli i PODATKOW {wzgledem uzywania wody pitnej} pod pretekstem tak zwanych *agricultural enterprise on municipal land* –Ja nie wiem jak to tam jest w Toronto ale wasi liberalowie chyba tez poleca na ten program

 12. Re: 10 Revers.
  Taka koncepcja nie lezy w interesie Rosji, gdyz nie po to odsuneli zydow od administracji, by ponownie sie z nimi ukladac na terenie Polski… Po tysiackroc wola Rosjanie z Polakami sie klocic, anizeli z zydami handlowac (negocjowac)…
  Rosja zbyt duza cene zaplacila za zydowski „geszeft” z NKWD wlacznie…I zadnej „powtorki” nie bedzie w takim „scenariuszu”..
  ===========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Gdyby zostal brany pod uwage taki „scenariusz” przez Rosje, to w chwili obecnej nie byloby takiego „napiecia” militarnego z obydwu stron…(I nie potrzebnym bylby pakt Rosja-Chiny)…

 13. Re: 11 Dziadzius…
  Panie „Dziadziusiu”…Niedlugo bedziemy mieli okazje zobaczyc uzbrojonych I w…rwionych Amerykanow na chutzpiarski „rzond ferenaryjny” z „bialego knesetu”…
  Przypomne tylko, ze w USA posiadaczami broni palnej jest ok. 150 milionow…I „bialy knestet” doskonale wie o tym dla zydow tragicznym fakcie…
  ====================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Mieszkam w Kanadzie I w dalszym ciagu Kanadyjczycy korzystaja z tzw., „luk” prawnych…

  P.S. 2 W USA pod grozba wysokich grzywien, nie mozna hodowac warzyw ani ziol przed wlasnym domem (przed frontem) mimo ze podatek od „wlasnosci” jest uiszczany przez „wlasciciela”…Czyli, wlasciciel (opodatkowany podatkiem cyklicznym) moze wszystko robic pod warunkiem zgody „rzondu” …(a wiec wszystko dla „rzondu” I nic dla siebie…)…

  P.S. 3 „America dream (amerykanski sen), you have to sleep, to believed (musisz zasnac, by w to uwierzyc)…”

 14. chlorophylos said

  Uprawiam chmiel i cebulę przy domu. Chmiel także na froncie. Odmiany nugget i sterling.

 15. Wełna said

  Panie Reversie,

  „… pod warunkiem zwrotu Pomorza, Śląska i części Mazur” – jakiego k…a zwrotu. Czy my im coś zabraliśmy.

 16. plato said

  Rupta co kCETA (kto to powiedział…)

 17. Dziadzius said

  @13, JasiekZToronto— to jest zupelnie mozliwe i prawdopodobne – bo juz dwa razy obama i kilku jego gownoralow zwracalo sie do zolnierzy tak na terenie USA jak i za granica z odezwami —
  ** zeby bez wzgledu na nieprzyjemny wynik nadchodzacej elekcji PAMIEATALI o swojej przysiedze wiary dla rzadu!!!!!**

  Jest tez w tym wytlumaczenie dlaczego Homeland Security posiada ponad 300 TYSIECY plastykowych szczelnych trumien i ponad 25 TYSIECY gilatyn (( tak gilatyn takich jak Robespiere uzywal podczas Rewolucji Francuskiej – dodaj do tego 2700 pojazdow ogniotrwalych z granatnikami i ciezkim maszynowym uzbrojeniem na 10 obslugi i odpornym na ogien i kule do kalibru 50mm. Cos w trawie piszczy

 18. MG-42 said

  Tak POLACY za duzo w nas milosci Chrystusowej wzgledem ;kurew niemieckich zydowskich I anglosaskich.BIC w politykow bizmesmenow z piekla rodem.WROCIMY DO PRAWDZIWYCH POSTAW SLOWIANSKICH I LECHICKICH.Jestesmy wielkim NARODEM KTORY DAJE SIE SPYCHAC W NICOSC……….NIGDY DOSC

 19. BORU said

  Jeszcze raz BIC W NICH

 20. Dziadzius said

  @17, BORU,
  mimo ze to moze i dobra rada ale wydaje mi sie ze nie ma ‚czy?’ i ‚komu?’ i ‚kogo?’ ( kto to „nich”?) bo obecnie to tak jak w karczmie duzo wodki i krzyku ale ktos zgasil swiatlo i starch ze albo przyjaciel albo wrog da Ci w morde albo Ty im!

 21. Rob said

  A w ostatnim tygodniku „W Sieci” ani jednego słowa o CETA!!!
  Za to mamy szokujący artykuł „Na smyczy Putina” – ujawniamy tajne dokumenty… a w środku nic szokującego.

 22. Marcin said

  Orban też dał d…? Oj nieładnie, bardzo nieładnie.

 23. NICK said

  A premier Słowacji, Fico, podpisał w imieniu jewrojunii.

  A Orban?
  Od dawna ściśle współpracuje ze Sakiewiczem i Kaczyńskim.
  Co by nie było zarzutów to powiem tak: ma kontakty z Sorosem.
  Nie wiem dlaczego!

 24. wytryh said

  ad.4 Troche to dziwne.Przeciez KAnada i Stany wpieprzaja to od lat i jakos nie powymierali.

  Nikt Panu nie broni tego wpieprzać. Pozostali chcą mieć możliwość świadomego wyboru: oznaczanie żywności GMO na etykietach.
  Admin

 25. revers said

  „… pod warunkiem zwrotu Pomorza, Śląska i części Mazur” – jakiego k…a zwrotu. Czy my im coś zabraliśmy.

  to nie moje scenario, ale znajac niemcow tez maja pare scenarii, dla siebie i dla NATO
  nawet z nowym nabytkiem uchodczym, w poniedzialek w dzien wolny w BRD GmbH bylem na przygranicznym niemieckim targowisku, az roi sie od sniadych handlowcow, co wobec jednego polak handlujacego narzedzaimi. drobna elektronika do pracy bylo nic, zeby nie mowic ze progress jest na wschod, pierw zrobimy wam uchodzcow z nomadow, a potem z tubylcow bierny opor i wyparcie, co dotyczy obu kast .
  Batalion Niemcow juz jest na Litwie i uzbrojony nie w rodzynki jak w Afganistanie, ale ciezka bron i wsparcie lotnicze, dodatkowo marynarka Bundeswehry na szybko zakupila 5 korwet w odpowiedzi na 2 rosyjskie korwety ktore weszly ostatnio na morze Baltyckie.

  Za CETA pojda inne ACTA i bedzie lepszy cymes transoceaniczny ale tylko za oceanem.

 26. Isia said

  Pan Nick …
  … Z tego, co wiem … Orban ma żonę żydówkę … A wcześniej był na stypendium zagranicznym, finansowanym przez Sorosa (bodaj w Wielkiej Brytanii) … więc znają się …

 27. wytryh said

  ad.13 Jakos zarzadcy USA maja to w dupie .Przyklad pseudo zamach 9/11.Zero odzewu tych 150 milionow posiadaczy pukawek.

 28. revers said

  ad25

  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03392-CETA-podpisana-Teraz-czas-na-supertajna-TiSA.htm

  no i TISA tak ze niech nie mysla sobie tubylcy ze ich firmewki podolaja z
  konkurencja z za oceanu, chyba tylko w czyszczeniu butow na przetargach wygraja umowe.

 29. Darien said

  Re 5. RomanK

  .https://www.youtube.com/watch?v=AFiEE0nhvxo

 30. NICK said

  P. Revers.
  I, inni.
  Zwróćmy uwagę na tzw. klauzulę zapadkową.
  Niektórzy piszą, że CETA też ją zawiera a TiSA na pewno.

  W związku z powyższym, tubylcy wygrają przetarg na najszybszą śmierć.

  Pozostali służący zaś, na najtańszy cmentarz.

 31. revers said

  ad30
  czyli szybsza utylizacje zwlok, typu mobilne krematorium jak nie Exportowe FEMA.

 32. VA said

  re: 24
  Kanada jest krajem emigrantow, a emigranci maja jeszcze zdrowy rozsadek i bardzo szkodliwej zywnosci unikaja.
  W Kanadzie jest epidemia raka i innych chorob cywilizacyjnych. Jest duzo otylych ludzi. Zywnosc zdrowa kosztuje sporo. Nie kazdego na nia stac. W Polsce macie ja tania. Duzo Kanadyjczykow ma rozne dolegliwosci, od ktorych sie nie umiera ale utrudniaja zycie.
  Pejsaci z PIS chca Polakow zatruc. Ludobojstwo w bialych rekawiczkach.

 33. wiesiek40 said

  Z „naszego” podwórka: gmina Lesznowola k.Piaseczna zakazała budowy studni na własne potrzeby już co najmniej kilkanaście lat temu.

 34. wytryh said

  ad.32 Do Polski rocznie trafia okolo 2,5 milionow ton soi,rzepaku i kukurydzy z USA .Polowa idzie na pasze dla swin druga polowa jako wypelnienie tanich wedlin.Wiec o jakiej zdrowej zywnosci tu mowa>Swoje kurki i jajeczka ma naprawde znikomy procent spoleczenstwa. http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gmo-na-sklepowych-polkach-w-jakich-produktach-wystepuje-gmo,15928.html

 35. NICK said

  Na życzenie własne, P. Wytrych, ma.
  Znikomy procent?
  Niewielki. Circa about – 7-8%.

 36. NICK said

  Wiesiek40.
  Jakiej studni?
  Kopana i z kręgów betonowych o pewnych parametrach, wystarczających do zaspokojenia potrzeb siedliska, wymaga TYLKO zgłoszenia w Starostwie. Szukaj orzeczenia NSA.
  Gmina nic do tego nie ma.
  Przerabiałem.

  A budowa studni?
  Ho,ho. Na pewno nie jakaś koparka co do wód gruntowych sięga i wrzucamy kręgi. Byle gruntówka była. Nie, nie… .
  To spora wiedza.

 37. Boydar said

  Powrzucałem krzemienie do wszystkich możliwych czajników, Panie NICK’u, Będziesz się Pan śmiał ?

 38. NICK said

  A z czego? Słów i znaczeń, po kolei?
  Nawiasem nie jestem czajNICK.
  Chyba, że… na węgiel?
  Pozdrawiam.
  [jak żelazko z ‚duszą’]

 39. gmo said

  Obudzilismy sie ale o 25 lat za pozno .Juz od lat dziewiecdziesiatych wszystkie chlewnie uzywaja soi genetycznie modyfikowanej jako paszy dla swin .Z fermami kurczakow i niosek jest tak samo.Wiec jesli zyjesz w miescie i kupujesz w sklepach(nie koniecznie w supermarkietach) drob,jajka ,wieprzowine to spozywasz zarcie gmo juz kilkanascie lat .Zaden hodowca nie pozwoli sobie karmic swin czy kurczakow naturalnie bo pojdzie z torbami.Owszem sa jeszcze wyjatki ze hoduje sie pare swin czy kilkanascie kur uzywajac naturalnego pozywienia .Tylko ze nikt nie sprzeda takiej swini na uboj bo to sie kompletnie nie oplaca.Przewaznie taka swinia idzie pod noz na swoje potrzeby albo rodziny i znajomych.Do tego zestawu trzeba jeszcze dodac rzepak,i kukurydze tez w 90 procentach gmo.Ceta nie sprawi tego ze gmo wejdzie do Polski bo ono juz tu jest w najlepsze.Ceta spowoduje ze jeszcze ostatki naturalnych upraw wolnych od gmo jak owies .jeczmien , ziemniaki,pszenica itp zostana zniszczone.

 40. revers said

  http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/4699-zydowska-mafia-ceta
  Żydowska mafia PIS&PO w 5 punktach nt. CETA:

  Umowy nikt nie czytał.
  Umowy nikt nie rozumie.
  Umowy nikt nie potrafi zinterpretować prawnie – pod względem wykładni.
  Umowy nikt nie będzie sądził w sądzie – w przypadku sporu stron.
  Umowę wszyscy podpiszą.

 41. Maha said

  Ad. 32
  Należałoby jeszcze dodać, że jadą na prochach, dotyczy to praktycznie wszystkich grup wiekowych.
  Jedzenie drogie i fatalnej jakości, organiczne bardzo droge i też może byc „chrzczone” przez nie do końca uczciwych producentów. Nakraść, naoszukiwać i oskubać naiwnych – kwintesencja dzikiego zachodu..Oni lubią mieć pełne talerze taniego żarcia, dlatego również wyglądają jak wyglądają.
  Następna sprawa: to królestwo plastiku i puszek (szklane droższe) obfitujących w BPA (bisfenol a)- w organizmie ludzkim jako tzw. xenoestrogeny, do tego szprycowanie dzieciaczków od małego mieszankami na bazie soi, zwłaszcza zmodyfikowanej, która też jest estrogennna w działaniu a w dodatku bardzo spowalnia tarczycę. (A skąd ten wysyp zaburzeń tarczycy w Polsce, ja się zastanawiam tak przy okazji….). Nadmiar estrogenopodobnych substancji fatalnie wpływa na org. męskie (np. u zwierząt obserwuje się tzw. feminizację osobników męskich) ale dla kobiet też b. niekorzystny.
  Powód kanadyjskiej „dumy”- canola oil- trzymajcie się z daleka od tego, gmo już od dawna, a oni wysyłają to zagranicę, więc radzę czytać etykiety, wszędzie tego goowna pełno: np. puszki rybne, rozmaite przetwory i to nawet od producentów z Europy.

  Słynna niemal zaraźliwa ostatnio „nietolerancja glutenu” okazuje sie być „nietolernacją glifosfatu czyli roundupu” (zerknijcie do Jerzego Jaśkowskiego na przykład, pisał o tym).

  Warto też pamiętać że intensywna produkcja gmo ma miejsce także w wielu krajach Ameryki Pd. Jakie toksyczne śmieci produkuja chinole to już nawet nie ma co wspominać.

  Cymesik na koniec: POLACY w KANADZIE!!! Czy wiecie że tzw.health canada planuje ograniczyc dostęp do ziół i suplementów, do informacji o nich a także wywindować ceny na nie…. kto może niech do MPs pisze petycje, jakieś protesty planowane są.

  Chyba NWO ostatnio przyspieszyło i to dość ostro….musi, że strasznie ich swędzi depopulacja…

  Ad. Revers, daje Pan mnóstwo wartościowego materiału dot. różnych spraw, dzięki! (wprawdzie moje moce przerobowe nie nadążają, ale staram się na maxa!)

 42. osoba prywatna said

  Życie wymyka się spod kontroli
  .https://www.youtube.com/watch?v=OkeCSKYP2dg

Sorry, the comment form is closed at this time.