Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Kuba przed i po rewolucji

Posted by Marucha w dniu 2016-11-26 (sobota)

Poniższy artykuł na pewno nie jest stuprocentowo obiektywny. Uważam jednak, że po dziesięcioleciach jednostronnego opluwania Fidela Castro, jemu też należy oddać sprawiedliwość, ukazując inny punkt widzenia, niż ten wylansowany przez „Wolną Europę”.
Artykuł pochodzi sprzed dwu lat.
Admin

Tekst z okazji 53 rocznicy inwazji w Zatoce Świń i międzynarodowego święta pracy

W latach 80 rozpowszechniano w Polsce publikacje z serii „Konfrontacje”, w których ukazywały się tłumaczenia tekstów potępiających komunizm. Siedziba redakcji znajdowała się przy 48 East 21st Street w Nowym Jorku, druk odbywał się w Londynie, a jako redaktor figurowała Irena Lasota.

W jednej z tych książeczek zamieszczono esej zachodniego intelektualisty podającego się za byłego zwolennika socjalistycznej Kuby, który próbował dowodzić, że osiągnięcia rządu kubańskiego w dziedzinie służby zdrowia są zasługą reżimu Batisty, czego nowy rząd nie zdążył po prostu zniszczyć.

W związku z tym, że medialna brudna wojna przeciw Kubie wciąż trwa warto przypomnieć przynajmniej niektóre spośród faktów pozwalających porównać standardy życia przed i po rewolucji. Czy Kuba za rządów Batisty była rzeczywiście „klejnotem ze złota”, jak w kwietniu 2013 r. zapewniała Berta Soler, szefowa antysocjalistycznej, kilkudziesięcioosobowej organizacji „Damy w bieli” opłacanej przez Sekcję Interesów Amerykańskich w Hawanie?

Warunki życia panujące na karaibskiej wyspie przed upadkiem dyktatury i za czasów poparcia dla tyranii ze strony władz Stanów Zjednoczonych najlepiej scharakteryzował John Fitzgerald Kennedy na bankiecie wydanym przez Partię Demokratyczną w mieście Cincinnati w stanie Ohio 6 października 1960 r.

„W 1953 roku kubańska rodzina miała dochód sześć dolarów tygodniowo. Od 15 do 20 procent siły roboczej było chronicznie bezrobotnych. Tylko jedna trzecia z kast zamieszkujących na wyspie miała bieżącą wodę, a w ciągu ostatnich lat poprzedzających rewolucję Castro, te fatalne standardy życia spadły, obejmując dalszą część populacji, która nie brała udziału w rozwoju gospodarczym. […].”

Podkreślając, że rząd ten służył maksymalizacji zysków i interesów firm prywatnych, które były zdominowane przez północnoamerykańskie koncerny, Kennedy wyliczał:

„Na początku 1959 r. do amerykańskich spółek należało około 40 procent ziem cukrowniczych, prawie wszystkie gospodarstwa rolne, 90 procent kopalni i koncesji mineralnych, 80 procent usług i praktycznie cały przemysł naftowy, obejmujący dwie trzecie kubańskiego importu. […]”.

Jako symbol relacji jego rządu z Batistą Kennedy przytoczył przykład złotego telefonu, który został uroczyście wręczony kubańskiemu dyktatorowi w 1957 r. przez amerykańskiego ambasadora Gardnera, a obecnie znajduje się w Muzeum Rewolucji. W kontekście wypowiedzi Soler, można dodać z gorzką ironią: rzeczywiście klejnot ze złota…

Do tego należy przypomnieć, że w czasach przedrewolucyjnych na Kubie większość jej mieszkańców nie tylko nie miała własnych aparatów telefonicznych, gdyż ten przywilej był zarezerwowany jedynie dla bogatej burżuazji, ale też była pozbawiona dostępu do telefonów publicznych, gdyż większość prowincji w ogóle nie była objęta usługami telekomunikacyjnymi.

„Za rządów Fulgencio Batisty – ciągnął późniejszy prezydent – zamordowano 20.000 Kubańczyków W ciągu siedmiu lat odsetek ludności Kuby zmniejszył się bardziej niż liczba Amerykanów, którzy zginęli w dwóch wojnach światowych… rzecznicy administracji [USA] pochwalili Batistę, zachwalali go jako zaufanego partnera i dobrego przyjaciela, w czasie, kiedy Batista mordował tysiące ludzi, niszczył resztki wolności i kradł setki milionów dolarów narodowi kubańskiemu”.

Młody senator przyznał, że rząd waszyngtoński wspierał walkę Batisty z rewolucjonistami wysyłając broń, stwierdzając:

„Nawet kiedy nasz rząd wstrzymał wysyłanie broni, nasza misja wojskowa pozostała, by trenować żołnierzy Batisty do walki z rewolucjonistami i odmówiła opuszczenia kraju, dopóki siły Castro nie pojawiły się na ulicach Hawany”.

W tym kontekście nie dziwią fakty upublicznione przez prof. Salima Lamraniego, zgodnie z którymi według statystyk imigracyjnych dostępnych odnośnie lat 1820-2003 przed upadkiem dyktatury Batisty w 1959 r. emigracja z Kuby do USA była większa niż ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej razem wziętych i większa niż z takich azjatyckich mastodontów demograficznych, jak Chiny, Indie, czy Indonezja.

Porównanie Kuby z innymi krajami w tych samych badaniach pokazało, że w 1993 r po upadku ZSRR i wyczerpaniu krajowych rezerw, najgorszym roku dla gospodarki kubańskiej, wyemigrowało 13 666 osób, a w tym samym czasie z Kanady 17 156, z Jamajki 17 241, z Salwadoru 26 818, tj. dwukrotnie więcej, z Dominikany 45 420, tj. trzykrotnie więcej, i z Meksyku 126 561 osób, tj. prawie dziesięciokrotnie więcej. Pod względem liczby osób emigrujących do USA Kuba była na kontynencie na szóstym miejscu.

Dziesięć lat później, a więc w czasie rzekomej „obławy na dysydentów”, w 2003 r. do USA wyemigrowały z Kuby 9 304 osoby. Na kontynencie amerykańskim Kuba znalazła się na 10 miejscu pod względem liczby emigrantów, za Peru, Kanadą, Haiti, Jamajką, Gwatemalą, Kolumbią, Dominikaną, Salwadorem i Meksykiem.

Zdjęcie z tegorocznych [2014] obchodów Międzynarodowego Święta Pracy w Hawanie, które odbywają się we wszystkich miastach Kuby. W samej Hawanie bierze w nich udział corocznie około pół miliona uczestników. Niezależnie od tego, co piszą zachodnie tabloidy, uczestnictwo w pochodach jest dobrowolne

Zdjęcie z tegorocznych [2014] obchodów Międzynarodowego Święta Pracy w Hawanie, które odbywają się we wszystkich miastach Kuby. W samej Hawanie bierze w nich udział corocznie około pół miliona uczestników. Niezależnie od tego, co piszą zachodnie tabloidy, uczestnictwo w pochodach jest dobrowolne

Rewolucja kubańska, która jak ubolewał Kennedy uzyskała poparcie dzięki polityce Stanów Zjednoczonych wobec Kuby, musiała wykonać ciężką pracę, by zmienić tę rzeczywistość.

Po pokonaniu inwazji najemników w Zatoce Świń, zorganizowanej przez tego samego Kennedy’ego, Fidel Castro poddając analizie plany agresorów i wyjaśniając przyczyny ich klęski, mówił w wystąpieniu telewizyjnym 23 kwietnia 1961 r. o trudnościach, jakie trzeba było pokonać by stworzyć normalne życie na półwyspie Zapata, co daje wyobrażenie o tym, z czym musiała się zmierzyć rewolucja w skali całego kraju:

Strefa bagien Zapata jest okolicą, w którą Rewolucja włożyła najwięcej pracy. Zbudowano tu trzy szosy przecinające bagna. W tej strefie kiedyś żyło kilka tysięcy węglarzy w tak strasznych warunkach, że trudno sobie to wyobrazić. Otrzymywali oni za worek węgla drzewnego po sześć lub siedem realów, a pośrednicy, którzy wywozili ten węgiel wąskotorówką, sprzedawali go po cenie dwu-lub trzykrotnie wyższej.

Ludność tamtejsza należała do najbardziej opuszczonej i biednej w całym kraju. Dlatego też Rewolucja włożyła tu stosunkowo dużo pracy. Stworzono ośrodki turystyczne w Laguna del Tesoro, w Playa Giron i Playa Larga, zbudowano blisko 200 km szos i dróg na bagnach Zapata, którymi to drogami chłopi wywożą obecnie węgiel i drzewo. Dochody ludności tej okolicy wzrosły w sposób fantastyczny. Niektórzy drwale zarabiają od ośmiu do dwunastu pesetów dziennie. Ci sami ludzie do niedawna jeszcze żyli w okropnych warunkach.

W okresie inwazji było w strefie bagien Zapata 200 nauczycieli uczących ludność pisania i czytania. To nam daje pojęcie, jak wielkie osiągnięcia miała tu Rewolucja.

Jest to bardzo ważne dla zrozumienia mentalności imperialistów, tak zupełnie różnej od mentalności rewolucjonistów. Imperialista bada warunki geograficzne, oblicza ilość dział, samolotów i czołgów. Rewolucjonista natomiast bada przede wszystkim społeczną sytuację ludności. Imperialista nie zwraca uwagi na ludność, na jej nastroje, zapatrywania. Rewolucjonista w pierwszym rzędzie myśli o ludności, a ludność na bagnach Zapata była całkowicie z nami. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że wydobyliśmy ją z najgorszej nędzy i z odosobnienia.

Istnieją tam małe wioski, które się nazywają Santo Tomas, Vinculo i Mediaderos. Otóż, zanim zbudowano tam szosę, wszelkie towary trzeba było wozić kanałem, a przejazd do Matamano trwał trzy dni. Dzieci umierały z powodu trudności przewiezienia ich do lekarza. Trzy dni trzeba było stracić, aby z niektórych miejscowości na bagnach Zapata dotrzeć do jakiejkolwiek cywilizacji.

Przypominam sobie rozmowę, którą miałem z chłopami w Santo Tomas. Powiedzieli mi wtedy: „Widzisz, człowiek więcej zniesie aniżeli pies. Psy bowiem umierały tu z głodu, a ludzie jakoś wytrzymali […]” .

Dość dodać, że na terenie tych bagien powstał Narodowy Park obejmujący 490.417 ha jako największy i najważniejszy element biosfery Karaibów wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO wraz z hodowlą rzadkich gatunków roślin zagrożonych wyginięciem, ptaków i krokodyli.

Liczący 68 lat w 2009 roku Salvador Renova, czarnoskóry uczestnik walki z najemnikami w Zatoce Świń, który oprowadzał kubańskiego dziennikarza Larry Moonze po bagnach Zapata, mówił, że jeśli wyspa zostałaby po raz kolejny zaatakowana, pójdzie walczyć ponownie, podkreślając, że to dzięki rewolucji zapomniany obszar został przekształcony w strefę gospodarczą. Powiedział również: „Jestem czarny. Przed rewolucją nie mieliśmy żadnych praw, byliśmy dyskryminowani i pozostawieni losowi”, zwracając uwagę, że był to jeden z czynników, który motywował go do stanięcia po stronie socjalistycznego rządu.

Z kolei Nemesia Rodriguez Montano, która jako 13-letnia dziewczynka przeżyła bombardowanie bagien Zapata i śmierć własnej matki zabitej przez atak samolotu wymierzony w samochód, którym jechały, przez co ranni byli również jej dwaj bracia i babcia, w wywiadzie z kubańskimi dziennikarkami Daylen Vega Muguercia i Yuliat Danay Acosta i dziennikarzem Yosbel Bullain Viltres, powiedziała, że wolałaby umrzeć, niż wrócić do wyzysku, zła i nędzy związanych z epoką Batisty.

Dawid Jakubowski
Ur. 1978 w Warszawie. Historyk, członek Komunistycznej Partii Polski, publicysta lewicowy o światopoglądzie socjalisty naukowego. Gorący zwolennik czerwonych i nieubłagany przeciwnik kolorowych rewolucji i sponsorowanych przez zachód pseudo opozycjonistów.

http://www.socjalizmteraz.pl

Komentarze 72 to “Kuba przed i po rewolucji”

 1. Marta1973 said

  Ten artykuł nie jest ani w 1% obiektywny. I pan Gospodarz doskonale o tym wie!

  O to chodzi, że nie wiem, czy tylko w 1%.
  Warto, by ktoś mający czas i zacięcie zweryfikował podane fakty i liczby.
  Admin

 2. semperparatus said

  A Trampek nazwał dzisiaj zmarłego „okrutnym tyranem”…Człowieka który przez dziesięciolecia chronił swój naród przez imperialistyczną Ameryką…i był na pewno wybitnym politykiem…
  Coraz mniej podoba mi się tzw.”dobra zmiana”w USA…takie posunięcia prezydenta-elekta jak planowanie napadu na Iran…powołanie dzierżymordy Mike’a Pompeo na szefa CIA…a teraz-takie brutalne potępienie zmarłego Fidela-nie wróżą dobrze Ameryce i światu…No i ten wszechwładny żydowski zięć…

 3. Marta1973 said

  Dawid ….., historyk…., członek TAK ZWANEJ „Komunistycznej Partii Polski”.
  I to P.T. Dyskutantom nie będzie przeszkadzać? Że Dawid….itd.????
  Zaiste, nieodgadnione są ścieżki myśli wielu….. Wielu 🙂

  ——-
  Oczywiście, zarówno pochodzenie autora, jak i jego poglądy, będą większości przeszkadzać.
  Ja wolałbym się jednak skupić na weryfikacji podawanych przez niego faktów: prawda czy fałsz?
  Admin

 4. Marta1973 said

  Pan Gospodarz dobrze wie, że np. taki, niedawno zmarły Leon Cohen, chociaż z Cohenów (w końcu to nie jego wina), zdziałał o wiele więcej dobrego, niż sfora byłych esbeków, kloaczących ten portal swoimi wulgarnymi i obscenicznymi wypocinami.
  Pan Gospodarz dobrze wie, że poziom intelektualny np. Alberta Einsteina jest nieosiągalny dla większości tak zwanych P.T. Dyskutantów.

  I co z tym począć? Moim zdaniem, trzeba zawsze być realistą.

  Polecam, naprawdę znakomite:

 5. Centuria said

  Dość ciekawe:

  http://masz99.salon24.pl/737379,kuba-przed-i-po-fidelu

  http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/swiat/20160818/kuba-majmurek-fidel-castro

  http://dzieje.pl/aktualnosci/kuba-rezim-castro-pozbawil-zycia-i-wolnosci-tysiace-ludzi

  A swoją drogą, to Castro wyzwolił Kubę od Amerykanów i oddał Sowietom.

  ——
  Nie miał wyjścia. Amerykanie swoją głupią polityką do tego doprowadzili.
  Admin

 6. semperparatus said

  Re.4..Dzisiaj już wiadomo,że Albert Einstein był plagiatorem…w związku z tym-jego międzynarodowa sława…całkowicie niezasłużona…

 7. Marta1973 said

  Re.5
  Oczywiście! I Chazarem też był???
  Może zaczniemy czcić Lenarda.? Ale to też śliskie i niebezpieczne…
  Najlepiej uczcijmy Pietię Gorasa:)

  http://radzieccyuczeni.pl/goras-pietia-grekawicz/

 8. Marucha said

  Re 6:
  Trudno go nazwać plagiatorem. Każdy naukowiec opiera się na pracach wcześniejszych uczonych. Można ewentualnie dyskutować nad wielkością jego osobistego wkładu.

 9. semperparatus said

  Nie…on przedstawiał odkrycia naukowe innych badaczy(zapamiętałem Lorentza,Olinta de Pretto i Julesa Poincare)jako własne…więc jednak był plagiatorem…

 10. NICK said

  Tesla.

 11. Marta1973 said

  @ 10
  Ten Chazar????

 12. NICK said

  Raczej nie.
  Ale.
  Pierwszy był. (11).

 13. Rafal C. said

  Pan gajowy zacheca do zapoznania sie faktami. Ja tez.
  Ale cos mi sie widzi ze niewielu na to stac.

 14. Marta1973 said

  @12

  Pa uważaniu! Tak toczna!

 15. pablo said

 16. Marian said

  Ad. 11. Marta1973, jeżeli sugeruje Pani chazarskie pochodzenie Tesli, to wprowadza Pani Dyskutantów w błąd. Jego haplogrupa to I2a1, czyli starosłowiańska.

 17. Marta1973 said

  Dajże pan spokój.Szok!!
  To Tesla nie Chazar??? W głowie się nie mieści 🙂

 18. revers said

  Moze tak Hemingwaya ksiazke do lapki, zamiast puszczac koszernego Cohena, ktorego i tak zrobila na szaro nie mneij koszerna menadzerka, ze bez pieniedzy zostal grajek w wieku emerytalnym, co jest nagminne w tej grupie genetycznej.
  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1965/08/hemingway-in-cuba/399059/

  https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/2015/07/AP600515014/lead_960.jpg?1437487617

 19. pablo said

  Marta1973 , czyli pospolity pejsaty troll

 20. pablo said

 21. pablo said

  …reformować kapitalizm to jak perfumować gówno – napis w Hiszpanii.

 22. Dobre…”Ja wolałbym się jednak skupić na weryfikacji podawanych przez niego faktów: prawda czy fałsz? Admin” !!! „Demokracja” to najlepszy pretekst dla pasozyda by zniewolic i ograbic kazdy narod i odebrac mu wlasna droge rozwoju. No coz czeka nas powtorka z historii. Najazd chazarow na kolejny kraj nieunikniony. Zacznie sie jak zwykle od „wszystko na sprzedarz” z konsekwencjami dobrze nam znanymi. A to juz PRAWDA bez dalszych dywagacji.

 23. pablo said

  Kubę zawsze porównuje się do najbogatszych krajów kapitalistycznych. A w tym zestawieniu każdy kraj bez względu na formę gospodarki będzie wyglądał naprawdę blado. Pomijam już fakt, że bogactwo najzamożniejszych krajów kapitalistycznych nie bierze się ze świetności ich kapitalizmów czy wspaniałomyślności ich rządów, lecz z militarnego podporządkowania i ekonomicznego drenowania reszty krajów świata. Poza tym zamożność, jako taka mierzona np. wskaźnikiem produktu krajowego brutto nigdy nie odzwierciedla faktycznego poziomu życia społeczeństwa. W każdym kapitalistycznym kraju wysoki standard życia dotyczy tylko garstki społeczeństwa, reszta ludzi żyje, co najwyżej w przeciętności lub biedzie, choć ta przeciętność i bieda ze względu na różny poziom ekonomicznego rozwoju będzie mieć w każdym z krajów różne oblicza. Dlaczego nie porównuje się biednych krajów kapitalistycznych z tymi najbogatszymi? Dlatego, bo w tym zestawieniu wypadną gorzej niż Kuba. Jeżeli porównamy Kubę z innymi państwami karaibskimi, które startowały z podobnego poziomu rozwoju ekonomicznego, to ta, pomimo amerykańskiego embarga okaże się najbardziej rozwiniętym krajem regionu karaibskiego. O tym media zachodnie nie powiedzą.
  Każdy kraj, który w jakiś sposób próbował wyrwać się z totalitarnego porządku ustalanego przez USA i bogatą zachodnią Europę, okrzykiwany był krajem terrorystycznym stanowiącym zagrożenie dla pokoju na świecie. Ale przecież jak wiemy pokoju na świecie nigdy nie było, a w nowoczesnej historii świata zawieruchy wojenne zawsze były bezpośrednim lub pośrednim dziełem amerykanów i NATO. Tak, więc wyrwanie się z dusicielskiego uścisku amerykańskich czy zachodnioeuropejskich łap nie jest zagrożeniem dla pokoju na świecie, lecz jakże pożądanym zagrożeniem dla morderczej hegemoni kapitalistycznego centrum, jest wreszcie szansą na pokój pomiędzy narodami świata. Jedyną wojnę, jaką stoczyła Kuba, to zwycięska wojna z dyktatorskim panowaniem amerykanów na wyspie, to wojna o wolność, którą poparł lud kubański. Idea wolnego świata bez kapitalizmu, bez wyzysku i wojen nie umiera wraz z jej propagatorami, ona jest wiecznie żywa.
  Hasta la victoria siempre!

 24. pablo said

 25. Nasze dyskusje okazyjnie schodza na manowce…Tesla Chazarem ??? Czy my bzikujemy ??? Jaki sens maja wrzuty tego typu ..vide #11 !!!!!

 26. # 24, Dziekuje p. Pablo za cytat E. Gierka…..i dlatego kolejna zmiana pasozydowskich wesz tak latwo przprowadzila kontrolowana „dobra zmiane” dzieki 500+ oszwabiajac polakow nie pierwszy i nie ostatni, niestety, raz.

 27. ad 19
  to pis-da. typowo partyjnie durna

 28. ERROR 404 NSZ said

  Ad 16 Marian

  Jeżeli chodzi o Słowian, stawiam na r1a1?….

 29. antek.wariat said

  Bezczelni żydzi na neon24 zdychają zaczyna być komicznie

  O śmierci Castro pisze tam płatny żyd „haski” aka pejs zbójnicki wielbiciel pis żydostwa i banderowców (który Castro i socjalimu nienawidzi)

  Żydek tokarski udaje goja a żyd talbot udaje uj wie co, admini z parch neonu ich na czołówkę zamiast bana i tak cały czas.

  To już nie że neon to być może parcharnia teraz to już wiadome w 100% nawet dla ślepego.

 30. Zdziwiony said

  Re. 8. Marucha said
  2016-11-26 (sobota) @ 20:00:01
  Trudno go nazwać plagiatorem. Każdy naukowiec opiera się na pracach wcześniejszych uczonych. Można ewentualnie dyskutować nad wielkością jego osobistego wkładu.

  Ogólnie uznaną za główną zasługę Einsteina jest stworzona przez niego „teoria względności”. Powstała ona w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest „teoria szczególnej względności” (SRT) i drugi „teoria ogólnej względności” (GR). Główne dzieło Einsteina, to SRT z 1905 roku. Praktycznie w tym samym czasie (2 tygodnie wcześniej) pojawiła się na ten sam temat praca Poincaré – wspaniałego myśliciela, a przede wszystkim matematyka, jak też wybitnego fizyka i filozofa. Tak, że Einstein mógłby przynajmniej pretendować do miana współtwórcy „teorii względności” jednocześnie i niezależnie od Poincaré.

  Ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Teoria względności właśnie dlatego stała się tak sławna, iż wymagała odrzucenia niektórych, pozornie oczywistych koncepcji, takich jak równoczesność dwóch zdarzeń. Ale Poincaré w 1898 roku napisał artykuł „Pomiar czasu”, w którym wykazał słabość logiki tego pojęcia. Treść tego artykułu przytoczona została w książce filozoficznej Poincaré pt „Nauka i hipoteza”, wydanej w 1902 roku, która zdobyła wielką popularność. Einstein do tych badań Poincaré nie odwołuje się i wydaje się, że pozostały mu one nieznane. Ale ze wspomnień współczesnych wynika, że poznawali je razem z Einsteinem i miały one duży wpływ na ich poglądy. Tu warto przypomnieć, że w związku z proponowaną Einsteinowi profesurą w Zurychu, Poincaré napisał: „Pan Einstein jest jednym z najbardziej oryginalnych myślicieli jakich ja znam, mimo młodego wieku ma już bardzo zaszczytne miejsce wśród czołowych badaczy naszych czasów. Specjalny podziw wzbudza łatwość, z jaką przyjmuje on nowe pomysły (a bardziej dokładne tłumaczenie: adaptuje się do nich) i wyprowadza z nich wszelkie możliwe wnioski”.
  Jedną z najbardziej znanych ustaleń teorii względności (STR) – to „równoważność masy i energii” w pewnym sensie zrealizowana w wybuchu atomowym. Zasada ta została ustalona po raz pierwszy w Austrii przez fizyka Hazenёrla, kolegi z klasy Schrödingera, który zginął na froncie podczas I wojny światowej. W komentarzach do dzieł Schrodingera Hazenerle pisze:
  „W 1904 roku rozpatrując promieniowanie w obszarze zamkniętym nie udało się znaleźć formuł dla przypadku równoważności masy i energii.”
  (Einstein, który sformułował swoją teorię względności w sposób bardzo ogólny, nie znał prac Hazenёrla). W odniesieniu do ogólnej teorii względności, to praca Einsteina nad wywodem jej podstawowego równania, co teraz jest już wyjaśnione, była kontynuowana w okresie intensywnej korespondencji Einsteina z największym matematykiem tamtego czasu (po śmierci Poincaré) – Gilbertem. Co więcej, Einstein próbował uzgodnić z nim najprostszą formę tego równania po prostu dla faktu, że to musi spełniać pewne warunki, a Gilbert matematycznie uzyskał ten wzór z określonej zasady ogólnej. W tym odniesieniu do wkładu Gilberta nie ma u Einsteina ani śladu. Zachował się za to jego późniejszy list do Gilberta o „pojednawczym” charakterze. W różnych okresach dochodziło do różnych interpretacji relacji między Einsteinem i Gilbertem.

  Można sobie wyobrazić uczonego-pustelnika, który ma niewielkie zainteresowanie badaniami innych ludzi i dochodzącego do licznych wniosków zupełnie samodzielnie i nie bardzo zainteresowanego problematyką priorytetów (tacy bywali). Ale Einstein jednak takim nie był. W najbardziej szczegółowej jego biografii piszą o nim, że wykładał w Niemczech, we Francji, w Japonii, promując tam swoje idee:
  „W maju i czerwcu 1925 udali się oni (małżonkowie Einstein) po raz kolejny w podróż i odwiedzili w tym czasie Argentynę, Brazylię i Urugwaj. Wszędzie tam, gdzie tylko przybywali, od Singapuru do Montevideo, miejscowe społeczności żydowskie urządzały im jak najbardziej serdeczne przyjęcia”.

  Spory na tle priorytetów mają miejsce w całej historii nauki. I często, później widać, że w czasie zdominowanym przez jednostronny pogląd, wyolbrzymiana jest rolą jednego naukowca kosztem innych. Ale ogólny wzór o to jest taki, że stronniczość na korzyść jednej osoby może utrwalić się w większym stopniu i dominować przez dłuższy czas, dzięki większemu wsparciu społecznemu tej właśnie jednej osoby. Takie wsparcie społeczne mogą być realizowane jako wsparcie którejś ze szkól naukowych lub nawet jako wsparcie przez niektóre ruchy intelektualne i polityczne. Taką rolę w losach Einsteina z pewnością grało to, że należał do tych trendów, który miały wyjątkowo silne wpływy na całym świecie. Przede wszystkim należał do żydowskiego ruchu narodowego. Już od 1919 roku był ściśle związany z Blumenfeldem, jednym z najwybitniejszych postaci ruchu syjonistycznego, któremu „wielokrotnie zlecał przygotowanie swoich wypowiedzi na ten temat
  syjonizmu” (tak pisze jego biograf). Einstein najwyraźniej nie był zwolennikiem syjonizmu, ale ściśle z tym ruchem współpracował. W 1921 roku przybył wraz z Weizmannem do USA, aby zebrać fundusze dla „Uniwersytetu żydowskiego”. W 1923 roku przybył do Palestyny, gdzie był gościem brytyjskiego komisarza ds. Palestyny, Samuela Herberta. Kolejnym światowym ruchem, który stanowił silne wsparcie był ruch pacyfistyczny, jako zwolennik którego Einstein występował od początku wybuchu II wojny światowej. (Jak na ironię, w czasie II wojny światowej jego idea przyczyniła się do stworzenia broni jądrowej). Był zwolennikiem „Stanów Zjednoczonych Europy”, członkiem „Unii dla nowej ojczyzny” („Ligi Walki o Prawa Człowieka”) i „Towarzystwa Przyjaciół Nowej Rosji” (od 1923 roku), itp. Innymi słowy, Einstein był aktywnym uczestnikiem trendów „lewicowych” mających wtedy wyjątkowo silne wypływy na Zachodzie i nie tracące ich później…
  To wyjaśnia, „ikoniczny” wizerunek stworzony dla Einsteina, choć był z pewnością jednym z najbardziej utalentowanych fizyków swojego pokolenia. Jego niestrudzona, 15-letnia praca nad studium teorii względności miała (wraz z pracami innych autorów) ogromne znaczenie dla powstania tej teorii (zwłaszcza po śmierci Poincaré). Do niego należą i inne osiągnięcia wiedzy w dziedzinie fizyki, takie jak efekt fotoelektryczny, za co został zresztą uhonorowany Nagrodą Nobla w 1929 roku. Ale całkowicie jałową jego działalność, przez resztę jego życia po 1920 roku, trudno jest pogodzić ze znanym nam jego wizerunkiem fizyka niebywale górującego nad wszystkimi innymi fizykami.

 31. Marian said

  Ad. 28. Też tak myślałem, ale I2 to podobno protoplaści Słowian, czyli najstarsi rdzenni Europejczycy, starożytni albo jeszcze starsi – łowcy mamutów z naszych terenów, których spotkali r1a1 jak przybyli na nasze tereny i razem z nimi utworzyli kulturę słowiańską. Polecam poczytać na własną rękę, bo to trudne tematy z pogranicza różnych dziedzin – genetyki, archeologii, itd., więc nie podejmuję się wchodzić w kompetencję ekspertów.

 32. revers said

  W Miami karnawal z powodu smierci el commendanto …
  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/536402,miami-tak-kubanscy-imigranci-cieszyli-sie-ze-smierci-fidela-castro.html

  W hiszpanskiej Kordobie doszlo tylko do przepychanek manifestacji za i przeciw Castro.

 33. Mark said

  Dobrze by było zanim obwieści się wszem i wobec swoje stanowisko w jakimś temacie (i tu ukłon w stronę kogoś o nicku „Marta1973”) coś tam w końcu wiedzieć o czym i co się pisze. Trochę śmieszna wydaje mi się postawa p. Gajowego. Zapodaje temat ale jednocześnie asekuruje się, że jak by co to on niewinny :). Moja propozycja jest taka aby szukać sprawdzać i dociekać, dociekać… samemu a nie ulegać wpływowi oficjalnych mediów karmiących nas z reguły zmanipulowanymi informacjami. Proszę najpierw zapoznać się z metodami rządzenia gen. Fulgencio Batisty i stanem państwa Kuby za jego rządów. Powiem krótko to co tam się działo to był kosmos! Jako przykład podam zażyłe związki tego jegomościa z ówczesną amerykańską mafią. Przedstawiciele mafijnych organizacji byli na Kubie nietykalni. Co prawda „zainwestowali” na wyspie w masę luksusowych hoteli przeznaczonych w zasadzie dla amerykanów ale samo państwo nie miało z tego praktycznie nic. Dlaczego akurat napisałem o działalności mafii amerykańskiej i jej związkach z Batistą, bo tego prawdopodobnie w Internecie nie znajdziecie, aczkolwiek czy taka informacja jest ogólnie dostępna tego nie wiem bo nie sprawdzałem. Wskaźniki ekonomiczne przed i po rewolucji od biedy można znaleźć. Tak, że krytyka jak to jest źle na Kubie nie znajduje swego uzasadnienia jak się wie jak było na Kubie przed rewolucją. Proszę nie sugerować się podawanymi informacjami o powszechnym terrorze tam panującym. Są to informacje często „propagandowe” nie znajdujące potwierdzenia w praktyce. Niedaleko od Kuby leży Puerto Rico proponuję p. „Marta1973” zapoznać się ze standardem życia i poziomem rozwoju tej wyspy. Dlaczego Puerto Rico? Jeżeli p. „marta1973” nie jest leniuszkiem (a zakładam, że nie jest) i jest w stanie włożyć trochę intelektualnego wysiłku to może wówczas przejrzy na oczy i domyśli się dlaczego. Odnośnie rewolucji kubańskiej proszę zwrócić uwagę na fakt, że 12 rewolucjonistów zdołało doprowadzić rewolucję kubańską do zwycięskiego końca, mając za przeciwnika 43 tys. armię lądowa nie mówiąc już o siłach policji. Ponadto z chwilą wybuchu rewolucji armia Batisty uzyskała ze strony Stanów Zjednoczonych, potężne wsparcie zarówno finansowe jak i w sprzęcie jak chociażby słynne samoloty B-25 „Mitchell” i P-51 „Mustang”. Wojska lądowe otrzymały równie znane czołgi M4 Sherman. Wniosek jest jeden rewolucjoniści z Ruchu 26 Lipca (M-26), uzyskali masowe poparcie społeczeństwa kubańskiego. Bez tego poparcia obalenie dyktatury byłoby niemożliwe. Podobnie sytuacja wygląda z inwazją w Zatoce Świń (17-19 kwietnia 1961). Z przygotowanego wewnętrznego raportu CIA, analizującego przyczyny sromotnej porażki całej akcji wymienia się mi.in. błędne przekonanie, że Kubańczycy będą wdzięczni za uwolnienie od Fidela Castro oraz szybko przystąpią do zbrojnej rebelii.
  To że Kuba nie rozwija się w błyskawicznym tempie podyktowane jest wieloma czynnikami jak to co w spadku otrzymały nowe władze po ucieczce Batisty czy dotkliwa blokada gospodarcza wprowadzona przez USA od 1960 r. Reasumując czy nam to się podoba czy nie ale rząd kubański zawsze miał i nadal ma silne poparcie własnego społeczeństwa. W świadomości ogromnej większości Kubańczyków zbyt mocno tkwi pamięć przekazywana nowemu pokoleniu o tym jak żyło się w tym kraju do czasów rewolucji. Nie jest moja misją „nawracanie” tych którzy mają inne zdanie na ten temat. Proszę tylko pogłębić swoją wiedzę na tematy na które zdecydujemy się wypowiadać. Druga prośba to taka by nie powielać standardowych i oficjalnych opinii bo tak piszą „inni”. Proszę spróbować mieć własne zdanie.

 34. Wybrane i wyselekcjonowane informacje z faktami , podane przez autora Dawida Jakubowskiego są znane nie tylko w wikipedia.Dlaczego „wybrane”?Autor podający się za socjalistę,specjalnie,aby nie drażnić pseudo lewicy w Polsce (sprzed 2 laty)i administracji w Polsce,nie przedstawił wielkich sukcesów na Kubie:bezpłatna oświata na poziomie Finlandii 2016..Do szkół średnich, do uczelni na Kubie do dzisiaj przyjeżdzają kandydaci nawet z EU zachodniej.Bez książeczki partyjnej.W dalszym ciągu medycyna jest na wysokim poziomie a dla następnego pokolenia,w „biednej” Kubie, pod administracją”dyktatorów” leczenie i leki….są opłat.

  Zacytuję swój komentarz z niezależna.pl:Proszę Gajowego o zrozumienie.Nie jestem w PiS.

  „Zmarł Fidel Castro. Rozpoczęła się teraz wojna na Kubie o forsę, wpływy i przyszłość kadry politycznej na Kubie?Tak jak w byłym bloku „wschodnim”?Tak.
  Czy kadra polityczna utrzyma się u władzy?Pozwoli wszystkim mieszkańcom Kuby (multi kulti) podróże(paszporty) ,bez ograniczeń?
  Tak.
  Mieszkańcy Kuby muszą poznać slamsy w EU, w USA,w Ameryce Południowej,w krajach arabskich.Kuba ,z „szokującym” systemem polityczno-gospodarczym to nie jest Korea Północna.Oświata, Służba Zdrowia, Kultura, Muzyka, jest na bardzo wysokim poziomie,pomimo problemów z energią elektryczną.

  Poziom oświaty i nauki(pomijam sport)jest podobnny jak w Finlandii.
  Kochani,jestem normalnym człowiekiem,jak każdy ,który w tej chwili nie posiada …100 milionów Euro.(uśmiech).
  Byłem i żyłem na Kubie.Moja profesja wyklucza ingerencję propagandową w systemy polityczne i podziały świata.
  Byłem i jestem zainteresowany zyskami dla siebie i swojej rodziny.Bez wsparcia układów polityczno-gospodarczych.
  Kuba to są mieszkańcy tego wspaniałego kraju a nie tylko kadra polityczna.
  Przypominam ,że w Teheranie zapadła decyzja o podziale świata na „strefy” wpływów.CCCP wspierała działania rodziny Castro,które Fidel, wykorzystał.Bez wsparcia KGB z CCCP ,Castro nie miał szans.Pomoc finansowa dla Fidela ze strony organizacji pozarządowych w USA,nie jest tajemnicą.

  Próby odsunięcia Castro od władzy były (sorry) zabawne.

  Kontakty Fidela z Wojciechem(Jaruzelski)nie były i nie są tabu.Tak jak fakt ,że w roku 1985,Fidel odrzucił propozycje Gorbaczowa.Kto na tym skorzystał?

  Kanada stała się jednym z pierwszych amerykańskich państw które pozwoliło sobie na otwarty handel z Kubą. Do tej pory obydwa kraje utrzymują ze sobą dobre stosunki.

  Oczywiście, z uśmiechem dodam,że oficjalnie Fidel,jest członkiem klubu 8+,gdyż ma dziewięcioro dzieci.Trochę mniej aniżeli,inni członkowie tego Klubu.
  Dziękuję za uwagę.”Koniec cytatu.

  Mam nadzieję że w Polsce,będzie oświata na tak wysokim(pomijam politykę)jak na Kubie.
  Mam nadzieję,że Służba Zdrowia ,będzie również dla polskich dzieci w Polsce,w takiej formie jak dla dzieci, mieszkańców Kuby.Bez selekcji na dzieci polskie i dzieci hebrejskich polityków w Polsce.Ta selekcja trwa w Polsce o 89 roku do dzisiaj a leki dla dzieci,bez opłat są w Polsce,od 89 roku zakazane.

  To jest rasizm w Polsce,który trzeba potępiać.Znam portal socjalizmteraz.pl ,który nigdy nie protestował przeciw makabrycznej sytuacji w Służbie Zdrowia dla dzieci w Polsce,które gdy zachorują i potrzebują operacji ratującej życie, są w Polsce skazane na śmierć.One są ratowane w EU zachodniej a nawet na Kubie.

  Autorzy tego portalu (socjalizm teraz) boją się pisać na temat selekcji ekonomicznej w Polsce skierowanej przeciw następnemu pokoleniu tak jak politycy z frakcji, pseudo lewicowych czy pseudo prawicowych w Polsce.

  Dla mnie osobiście to nie są socjaliści tylko przebierańcy.Pomijam pochodzenie ,wielu autorów czyli anałfabetów hebrejskich nie znających języka hebrejskiego.

  Kuba,mam nadzieję i jej administracja nie zapomną swoich sukcesów.W ramach swoich,skromnych możliwości,utrzymają swój,wyjątkowy system polityczny.O gospodarkę na Kubie,się nie boję.gdyż Kanada,a właściwie,za kulisami Francja,mają ogromne wpływy na Kubie.Nie tylko z powodu…Gujany Francuskiej(to jest też EU).

  Pozdrawiam Gajowego.Marek.

 35. Poziomka said

  Puszczanie mnie tutaj psychola zaprogramowanego w Tavistocku na dzień przed rozpoczęciem Adwentu jest ze strony MEGA Salonowca marty 1973 conajmniej nietaktem!
  „Najpierw Mannhattan, potem Berlin” – to niech se szanowna puszcza na rozpoznanie dziadygi!

 36. Poziomka said

  co najmniej, to przez nerwy…

 37. Dziejku said

  Biografia Fidela Castro jest klasyczna dla komunistów, nauka w szkole katolickiej, uposażona rodzina, ukąszenie heglowskie itp.. Zabawy z bronią, które zawsze się dobrze kończą- przykład bunt i rewolta na koszary Moncada, za którą to akcję powinien dostać czapę. Skazany w r. 1953 na karę 15 lat, a w dwa lata później jest już na wolności (amnestia i może dopomógł tatuś znany prawnik). Takie to były srogie rządy Batisty..

 38. Siggi said

  Bravo Cuba !

  https://www.facebook.com/notes/%C5%82ukasz-gajewski/czego-w-polsce-nie-m%C3%B3wiono-o-fidelu-castro/1533492406666818

 39. NC said

  Re 6, semperparatus.
  Pan się ośmiesza/kompromituje.

  O Castro:
  „Castro toppled the government in 1959, introducing a Communist revolution. He defied the US for decades, surviving many assassination plots. His supporters said he had given Cuba back to the people. Critics saw him as a dictator.”

 40. Marucha said

  Re 30:
  Bardzo ciekawy wpis.
  Dodałbym może, że wielu (większość?) naukowców swe najważniejsze odkrycia dokonuje w młodym wieku, kiedy umysł jest najbardziej twórczy, a potem niejako ciągną na nich przez całe życie.

 41. Marucha said

  Re 33:
  Trochę śmieszna wydaje mi się postawa p. Gajowego. Zapodaje temat ale jednocześnie asekuruje się, że jak by co to on niewinny

  Jak Pan nie masz się czego czepiać, to się czepiaj tramwaju.
  Oczywiście, że jestem „niewinny”, bo tylko zapodaję temat, a swoimi osobistymi poglądami nie muszę się z nikim dzielić ani ich ogłaszać. Takiego obowiązku nie ma.

  Moja propozycja jest taka aby szukać sprawdzać i dociekać, dociekać… samemu a nie ulegać wpływowi oficjalnych mediów karmiących nas z reguły zmanipulowanymi informacjami.

  A do czego innego ja zachęcam, jak nie do własnych poszukiwań? Gdzie i kiedy napisałem, by wierzyć mediom? Co mi Pan tu, kurwa, Amerykę odkrywasz, że media kłamią i manipulują?

 42. SHREK said

  `Joola` artykul, `Joola` Cohena, gang wyjcow, `Joola` stekanie, za powrotem `Joola` demokomunizmu,

  spranego z US NJ `Joola` $$$ !

  `Polacy` kiedy przestaniecie mieć ochotę na polskie `sepukuku` i okruchy z `Joola stolu` !

  rzeczywiście potrzeba mocnej reki, jak Piłsudski mawiał, do rodaków, a i Dmowski o pomoc orędował.

 43. Borys said

  AD Marta 1973

  (…)

  Ze względu na wyjątkowe natężenie wulgarnych wyzwisk, kierowanych nie w przestrzeń, ale do konkretnej osoby, cały wpis został usunięty.
  Admin

 44. Peryskop said

  Marta1973 grzechu nie warta :
  .https://www.youtube.com/watch?v=OBjcpDwdgNI

  ===

  W Nepalu poznałem Japonkę, która wykładała na uniwerku kulturoznawstwo, zachwyconą tym krajem, ale była dość sceptyczna perspektywą następnego wyjazdu, który jej „groził” – na Kubę.

  Poradziłem poszukanie filmu „Buena Vista Social Club” w celu oswojenia się z klimatami.

  Poszła za tą radą i zamejlowała, że jest już po.

  Ale dopiero po powrocie z Kuby z entuzjazmem dziękowała z Nipponu za rzucenie jej właściwego klucza do zrozumienia mentalności Kubańczyków i wyniesienia z tej podróży przyjemności oraz korzyści poznawczych.

  Buena Vista Social Club
  .https://www.youtube.com/watch?v=tGbRZ73NvlY

 45. Yawamdam! said

  Sprawiedliwosc dla mordercy, adminie, to kara smierci, a nie dozgonne zycie w luksusie.

  Nic admin nie wie o Kubie i pisze jak ignorant. ( stopka pod artykulem )

  ——
  NIC, KURWA, NIE PISZĘ O KUBIE!
  Zamieszczam artykuły.
  Człowieku, ty nic nie ogarniasz… ani zasad moderacji, ani autorstwa tekstów…
  Admin

 46. Yawamdam! said

  Pablo – nie wiesz jak jest na Kubie. Pojedz, pochodz, popatrz, porozmawiaj.
  Zmienisz opinie.

 47. Yawamdam! said

  33 Mark – same falszywki.
  „rewolucje” zrobiona przez „Castro Brothers” przygotowal Rockefeller i Kosher Nostra.

  Gry hazardowe na Kubie drenowaly tyle funduszy z dostepnej puli, których nie zarabiali gangsterzy, ze zaczelo to przeszkadzac. Wybudowano Las Vegas, zaproszono glupawych, pazernych cwaniaków Castro do apartamentów nalezacych do Rockefellera, dano im fundusze i pomoc logistyczna aby zrobili bardak na _Kubie a potem samolotami wojskowymi z obstawa CIA przewieziono caly sprzet kasyn z Kuby do Las Vegas.
  A rodzinka zboczenców zdegenerowanych zamordowala 17500 Kubanczyków, storturowala 100000 a 77000 si eutopilo uciekajac.

  Sukces Kuby: szkorbut, slepota, niedozywienie, ruina, wyzysk, dolce vita dla „izquierda caviar” a mizerai dla ludu.

  Dzisiaj, sredni zarobek w Hawanie to 20 dolarẃo miesiecznie,

  Jak sie jedzie na Kube, to nie trzeba walic pokojówki za perfumy czy dezodorant w all-inclusive na Varadero, tylko pochodzic po byle miesteczku dwie przecznice w bok od glownej. Wtedy sie widzi Kube kubanczyków a nie skansen dla szkopów.

 48. semperparatus said

  Re.39 NC…A co mają plagiaty Einsteina do roli Fidela na Kubie?Ja przypomniałem o fakcie kradzieży przez niego własności intelektualnej innych fizyków…a pan mi tu o Fidelu…I po angielsku na polskim portalu…Na czym niby ma polegać moja kompromitacja?

 49. Peryskop said

  Re 30 i 40

  Oczywiście, że każdy naukowiec korzysta z dorobku poprzedników. I niewątpliwie Albert E. (1879-1955) był inteligentnym facetem, ale…

  Einstein w swych opracowaniach „zapominał” cytować poprzedników – m.in. w publikacji z 1911 roku hipotezy Izaaka Newtona (1643-1727) ugięcia światła wokół Słońca z 1700 roku.

  U naukowców „zapomnienia” tego typu zwykle nie wynikają ze szwankującej pamięci.

  Propagatorzy „geniuszu” Einsteina przyznają mu autorstwo 4 kluczowych opracowań, które miały rzekomo przemienić dotychczasowy stan nauki :

  1. Wytłumaczenie ruchów Browna w płynach
  2. Szczególna teoria względności
  3. Równoważność energii i masy
  4. Podstawy fotonowej teorii światła.

  Ad 1
  Ruchy Browna to nieregularne ruchy ciała wynikające z energii cieplnej cząsteczek materiału, w którym ciało jest zanurzone. Ruchy te po raz pierwszy zaobserwował szkocki botanik Robert Brown w 1827 roku. Wyjaśnienie tego zjawiska wiąże się z kinetyczną teorią materii, i podali je jako pierwsi już w latach 1890-tych Amerykanin Josiah Gibbs i Austriak Ludwig Boltzmann, a nie Albert Einstein w swojej publikacji z 1905 roku. Równanie matematyczne opisujące ruchy Browna zawiera słynną stałą Boltzmanna „k”.

  Ad 2
  Autorstwo teorii względności jest przypisywane Einsteinowi na podstawie jego publikacji z roku 1915, chociaż poszczególne zręby tej dziedziny wiedzy opracowało wcześniej wielu uczonych – w szczególności:
  – w 1861 Szkot James Clerk-Maxwell (1831-1879) podał w przełomowych równaniach, że pola elektryczne i magnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością światła w postaci fali, czym wykazał, że światło jest falą elektromagnetyczną, a w 1878 – że światło rozchodzi się z prędkością stałą niezależną od prędkości źródła;
  – w 1887 Holender Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928) wykazał, że światło rozchodzi się z prędkością stałą niezależną od prędkości obserwatora;
  – w 1889 Irlandczyk George Francis FitzGerald (1851-1901) opublikował postulat, że rezultaty eksperymentu Alberta A. Michelsona i Edwarda W. Morley’a (przeprowadzonego w 1887 dla wykazania przy pomocy fotometru, że Ziemia przemieszcza się w eterze) można wytłumaczyć, jeśli przedmiot materialny porusza się w eterze, a jego długość ulega zmianie z kwadratem stosunku jego prędkości do prędkości światła;
  – w 1898 Francuz Jules Henri Poincaré (1854-1912) zaproponował matematyczne uzgodnienie w/w odkryć.

  Ad 3
  Pracę zawierającą słynne równanie E=mc2 Einstein opublikował w 1905. Natomiast w 1903 – tj 2 lata wcześniej – równoważne równanie podał Włoch Olinto de Pretto (1857-1921) w czasopiśmie naukowym „Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze”. Jako geolog zainteresowany m.in. eterem de Pretto zasugerował, że rozpad radioaktywny uranu i toru jest przykładem transformacji materii w energię, wyrażonej wzorem mv2 gdzie v = prędkość światła. Żeby uniknąć szumu – Nobla przyznano Einsteinowi rok po śmierci de Presto, i nie za teorię względności – choć to ona i wzór E=mc2 są lansowane jako ”największe osiągnięcia genialnego Einsteina”.

  Ad 4
  Einstein otrzymał nagrodę Nobla w roku 1922 nie za teorię względności, lecz za „efekt fotoelektryczny” – co do istoty odkryty w 1887 roku przez Heinricha Hertza (1857-1894), w latach 1888-1890 to zjawisko obadał i opisał rosyjski fizyk Aleksander Grigoriejevic Stoletov (1839-1896), a w 1905 roku Niemiec Philipp Eduard Anton von Lenard (1862-1947) dostał Nobla za efekt fotoelektryczny nazwany wtedy „promienie katodowe”.

  na postawie m.in. :

  The Einstein Hoax. The joke’s on us „Ein stein” means „one stone”, a metaphor for half a brain

  http://www.whitehonor.com/EinsteinHoax.pdf

  Albert Einstein: A Jewish Myth by Dr. Paul Bowers, B.S., M.E., Ch.D.

  http://www.thenewsturmer.com/other%20interest/albert%20einstein.htm

  Dla znających niemiecki o łgarstwach Alberta E. http://www.youtube.com/watch?v=rs1u3qBUMU8

  ===

  Koniunkturalista i syjonista ponoć stwierdził i to :

  Nauka może być tworzona tylko przez tych, którzy dogłębnie przesiąknięci są tęsknotą za prawdą i zrozumieniem… A tego rodzaju odczucie wywodzi się ze sfery religijnej.

  Tęsknotą za prawdą jest dość powszechna. Ale przecież ze sfery religijnej wywodzi się WIARA wobec braku możliwości ZROZUMIENIA.

  W 1988 roku jeden z krytyków teorii względności Einsteina, twórca atomowego zegara Anglik dr Louis Essen (1908-1997) publikację z dyskusją błędów podstawowych Einsteina zatytułował :
  „ Relatywność – żart czy szwindel ?”

  W odróżnieniu od teoretyka dr Alberta – dr Louis stworzył praktycznie użyteczny instrument.

  ===

  Einstein w czasie studiów zakochał się z wzajemnością w Milevie Marić, co nie podobało się matce Einsteina. W 1901 roku Mileva zaszła w ciążę. Na czas porodu udała się do rodzinnej Serbii i tam urodziła córkę o imieniu Lise (zdrobniale Lieserl), oddaną po cichu do adopcji, której Albert najprawdopodobniej nigdy nie zobaczył i której dalsze losy są nieznane.

  21 lutego 1901 Einstein przyjął obywatelstwo szwajcarskie. Mając już dyplom wykładowcy nauk ścisłych zaczął szukać pracy. Starał się bezskutecznie o asystenturę u wykładającego w ETHZ Webera, później u Hurwitza i Wilhelma Ostwalda. Dopiero w maju 1901 został zatrudniony na krótko jako zastępca nauczyciela w szkole średniej w Winterthur w Szwajcarii. W tym czasie zajmował się tam ruchem materii względem eteru i kinetyczną teorią gazów.

  Od października 1901 do stycznia 1902 uczył w prywatnej szkole w Schaffhausen, a równolegle pracował nad swoją pracą doktorską dotyczącą kinetycznej teorii gazów. W lutym 1902 przeprowadził się do Berna, gdyż spodziewał się dostać stałą pracę w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym w Bernie. Utrzymywał się z udzielania korepetycji. W czerwcu został zatrudniony na okres próbny jako ekspert techniczny trzeciej klasy w urzędzie patentowym, a trzy miesiące później zatrudniono go na stałe.

  10 października 1902 wskutek choroby serca zmarł ojciec Einsteina. 6 stycznia 1903 Albert Einstein i Mileva Marić wzięli w Bernie ślub cywilny. 14 maja 1904 urodził się pierwszy syn Einsteina, Hans Albert, który później również został wybitnym uczonym. Kolejny syn, Eduard, urodził się 28 lipca 1910. At the age of twenty he was diagnosed with schizophrenia.

  W 1917 roku Einstein chorował na wrzody żołądka [GNM : „stosunek do rewiru”], był ogólnie wyczerpany, miał żółtaczkę i chorą wątrobę [wg GNM : „strach przed wygłodzeniem” – w szerokim znaczeniu].

  14 lutego 1919 sąd w Zurychu orzekł rozwód Alberta i Milevy Einstein. Warunki określały, że Albert ma płacić alimenty, zdeponować w banku 40 000 marek niemieckich, z których odsetki miały być do dyspozycji byłej żony, a ponadto, gdyby dostał Nagrodę Nobla, miał jej przekazać całą sumę. Ten ślad wydaje się wskazywać na znaczący udział Milevy w odkryciach Alberta E.

  Podczas choroby Alberta E. zajmowała się nim jego kuzynka, Elsa Einstein. Latem 1917 Albert przeprowadził się do mieszkania obok niej, a 2 lipca 1919 oboje pobrali się.

  ===

  http://www.pogonowski.com/?p=2821

  Prof. Iwo Cyprian Pogonowski 2014-06-16

  Michelson and Einstein Quarrel resulted from the fact that Albert Abraham Michelson [1852-1931 born in Strzelno] made the measurements on which are based Einstein’s Special Theory of Relativity, based on Michelson’s experiment for which Michelson received a Nobel Price [1907]. Michelson’s achievement was commemorated by a sculpture twice the natural made by Stanisław Szukalski who was present during a dinner party in Michelson’s home and witnessed an angry eviction of Einstein and his wife and daughter by the host.

  ===

  Stanisław Szukalski [1893-1987] was born in Warta, Poland on December 13, 1893.
  When he was only six years old, a teacher sent him to the headmaster’s office for whittling [rzeźbić nożem w małym kawałku drewna] a pencil. The headmaster examined the pencil more closely and discovered that young Stanisław had carved a tiny, near-perfect figure. Instead of punishing him, he called the local newspaper which did a feature on the art prodigy who eventually lived in the US in California.

  ===

  Jeśli Marta1973 ma zastrzeżenia do tych uwag, to proszę podać konkrety zamiast ogólników exklamacyjnych.

 50. Mark said

  Re 41
  Moje uszanowanie! Jestem pod wrażeniem!
  Nie zrozumieliśmy się zupełnie. Moje zdania: „Trochę śmieszna wydaje mi się postawa p. Gajowego. Zapodaje temat ale jednocześnie asekuruje się, że jak by co to on niewinny? :)”, miało podtekst żartobliwy a przynajmniej takie były moje intencje i w żaden sposób nie miałem zamiaru urazić Pana. Niestety tak się stało i za to, że tak to Pan odebrał – przepraszam. Na przyszłość będę wiedział, że nie wszyscy mogą, muszą mieć jednakowe poglądy jeżeli chodzi o granicę żartu tam gdzie się ona zaczyna i gdzie kończy. Naturalnie, że podany przez Pana temat był swoistą formą prowokacji. Prowokacji do dyskusji do wyrażania opinii „gajówkowiczów” w tak nazwijmy to kontrowersyjnym temacie. Stan ten podyktowany jest stosunkowo małą wiedzą przeciętnego obywatela na temat Kuby i w moim odczuciu „zapodany temat” miał na celu wysondowanie opinii i jaki jest ten poziom wiedzy a okazją ku temu była śmierć przywódcy rewolucji kubańskiej.
  Zdanie kolejne, które Pana zbulwersowało „Moja propozycja jest taka aby szukać sprawdzać i dociekać, dociekać… samemu a nie ulegać wpływowi oficjalnych mediów karmiących nas z reguły zmanipulowanymi informacjami” w żaden sposób nie dotyczyło Pana, Panie Gajowy. Proszę mi tu wskazać , że odnosi się ono do Pana. Do głowy mi nie przyszło, że tak to Pan może odebrać. Proszę mi wierzyć ale komuś takiemu jak Pan nigdy bym nie ośmielił się udzielać jakichkolwiek wskazówek i doskonale zdaję sobie sprawę z poziomu i zakresu informacji Pana i mojej.
  Zdanie to odnosiło się do b. wąskiej grupy wczorajszych „dyskutantów” do których należała p. ”Marta1973”. Powtórzyłem tylko swoimi słowami to na co Pan niejednokrotnie wcześniej zwracał uwagę a tak się składa, że p.”Marta1973” jest „nowym” „gajówkowiczem” i mogła nie wiedzieć. Proszę przeanalizować treść jej 14 wczorajszych wypowiedzi.
  Naprawdę przykro mi bardzo, że tak wyszło i raz jeszcze przepraszam, choć tak sobie myślę, że pana wpis „re” na mój wpis, pochodzi z godziny 01.48, dość późno, może to wina zmęczenia?

 51. Marucha said

  Re 50:
  Może nie zrozumiałem Pana. W takim razie podaję Panu rękę na zgodę.
  Ze mną, jak podejść z dobrym słowem, to można jak z dzieckiem – i wódki się napić, i ogórkiem zakąsić, i babe w d… uszczypnąć…

 52. Mark said

  Re 51
  Ja podaję swoją i cieszę się że w końcu przestaliśmy się kłócić 🙂 🙂 🙂

 53. revers said

  Prezydent Wenezueli Maduro oddaje hold Castro
  .https://www.youtube.com/watch?v=1N1q2kkNNsw

 54. Stan said

  Kubański styl życia: muzyka, tance, wino i kobiety.

  .http://www.imdb.com/title/tt0186508/videoplayer/vi1086062873?ref_=tt_ov_vi

 55. Joe said

  Kto nie byl na Kubie ma prawo pitolic i fantazjowac na POdstawie tego co mu lewatywa zaaplikowala.Oplynalem Karaiby a na Kubie bylem kilka razy.Standart zycia? Jak standart w Centralnej Ameryce….gdzie portfel trzeba trzymac scisniety w garsci a i tak gown…iazerka POtrafi biegnac z tylu,uderzyc w reke z nadzieja ze wypadnie,a drugi z tylu majacy POdniesc.Wszedzie w Centralnej ale nie na Kubie…Rzady Batisty to byly typowe rzady zbirow,wszystkie POdobne…Ale Fidel sobie z tym POradzil..i..Chwala mu za to,a ze muisial wielu skrocic o glowe?A jak inaczej mial to zrobic?Wazne ze uratowal tysiace…I ja Go darzylem sympatia ,a teraz bedzie Go brakowac.Przynajmniej przez 1/2 wieku mial kto mowic prawde …tym co zjedli wszystka WIEDZE…

 56. Centuria said

  Re 55: „Chwala mu za to,a ze muisial wielu skrocic o glowe?A jak inaczej mial to zrobic?Wazne ze uratowal tysiace…”

  Niejaki Walter Duranty napisał, że „nie można zrobić omleta bez rozbicia paru jajek”. To było w odpowiedzi na zbrodnie Stalina. Duranty był korespondentem z Moskwy w latach 1922-1934. Pisał, jak super było w ZSRR i nawet dostał za to nagrodę Pulitzera.

 57. Joe said

  Kto miesza zydobolszewizm stalinowski z Fidelem ..to albo cymbal albo udaje glupiego….Byl okres na Kubie ze KC w Moskwie mialo duzo do POwiedzenia,ale nigdy tyle zeby Kubanczykow spotkac moglo to co z rak zydobolszewi spotkalo Rosjan i Polakow w zydostalinizmie.

 58. Centuria said

  Re 57: Trudno się czyta ze zrozumieniem? Ja sobie tylko porównałam to „skracanie o głowę, ktore było niezbędne” bardzo podobnych slów Duranty’ego. Swoją droga parafrazując pańskie lewackie poglądy, ubecy też mogliby powiedziec, że oni tylko skracali o glowę, bo bylo to niezbędne, aby „Polska rosła w siłe, a ludziom żyło sie lepiej”. Aż przykro czyta się takie rzeczy….

 59. Joe said

  Centurio…ja walcze z bandytami ich metodami…A Pan/ Pani wybor jest czynic to PO swojemu.Tylko prosze nie doczepiac mi „broszek” z PRL-u bo sie naprawde wk…ie.

 60. arrauca said

  Widze , ze nikt nie ma tu wiedzy na temat Fifela Costro Ruz jaka jest dostepna w Sur Ameryce. Castro ,tak jak i Che to kryptozydzi chronieni przez syjon i przeznaczeni po Lanskim na wlascicieli Cuby.

  – El Partido Comunista de Cuba se fundó en el Centro Popular Hebreo de La Habana, sito en la calle Zulueta, el 16 de Agosto de 1.925. Fueron sus fundadores los judíos Salomón Mayer (posteriormente muerto en Argentina) y Abraham Zincowich, más conocido por el alias de Fabio Grobart, Comisario de la Komintern para el área del Caribe. En Cuba, como en todos en los países del Mundo, el Comunismo nació en las Sinagogas y las Logias de Sión.

  – Fidel Castro — el tirano asesino, ladrón y narcotraficante — es judío por las dos ramas de su familia. Su abuelo materno, era un judío de Turquía que vivía robándoles las limosnas a los ciegos de Estambúl. Su padre era un judío nacido en una aldea de la provincia gallega de Lugo, España, que tuvo que huir a Cuba porque la Justicia Española le perseguía por robar ganado, es decir, por cuatrero. Como dice el viejo y sabio refrán castellano: „de casta le viene al galgo”. Así se comprende el odio feroz y perverso que el endemoniado sátrapa rojo le profesó siempre a nuestra Patria, llegando en su maldad diabólica a destruirla totalmente. Castro no es Cubano. ¡ Es judío !

  – Fidel Castro era agente de la Komintern desde que en 1.948 participó en el sangriento „Bogotazo”, en Colombia, donde se destacó asesinando Sacerdotes y Monjas. En aquella ocasión sacó a la luz todo el criminal furor talmúdico y anticristiano de su sangre judía.

 61. Joe said

  Kubanczykow nazywa sie karaibskimi zydami conajmniej od 200-lat.Przez ostatnie 3 wieki na Karaibach byli awanturnicy z calego swiata.Kto jest kto warto sprawdzic w Belize,mieszanka wszystkiego ze wszystkim.nawet rysy Slowian sa tam normalnoscia.Dlatego i najladniejsze dziewczyny mozna tam spotkac p.Arrauca.

 62. Peryskop said

  jeszcze re 30

  Pan Zdziwiony boldem : Ale całkowicie jałową jego działalność, przez resztę jego życia po 1920 roku, trudno jest pogodzić ze znanym nam jego wizerunkiem fizyka niebywale górującego nad wszystkimi innymi fizykami.

  No właśnie ! Ale ten jego uwiąd twórczy od 40. roku życia przez następnych 35 lat – zaczął się od 14.02.1919, kiedy sąd w Zurychu orzekł rozwód Alberta i Milevy Einstein.

  Ponadto warunki rozwodu określały m.in., że Albert gdyby dostał Nagrodę Nobla, miał Milevie przekazać całą sumę. Czy ten ślad nie wskazuje na znaczący jej udział w odkryciach „geniusza” ?
  Przecież wiadomo, że była zdolnym fizykiem i pracowicie prowadziła papiery Alberta E.

  A Nobla mu przyznano nie w 1929, ale … właśnie – czy w roku 1921, czy raczej w 1922 ? H-g-w.

  OTO jak sami swoi robią z Alberta E. „geniusza” – i to pokrzywdzonego przez los oraz hejterów. Fragment artykułu z 2008 roku „Kandydaci, laureaci i frustraci” prof. Eryka Infelda, fizyka w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie.

  Zwracam uwagę na skutki omijania kolizji ze zmarłym w 1921 roku Olinto de Pretto, de facto autorem zależności E=mc^2 – „Einsteinowi Nagrodę Nobla przyznano jednak tylko raz i dopiero w 1922 r. (wstecznie za 1921 r.)„. Także znamienna wazelina „…pierwsze poważne zastosowanie teorii kwantów od podstawowej pracy Plancka z 1900 r.” – tak jakby prace innych fizyków były „niepoważne”.

  Pechowy Einstein

  Nie miał szczęścia również Albert Einstein. W 1905 r. napisał trzy prace, z których każda zasługiwała na Nagrodę Nobla. Były to: szczególna teoria względności, kwantowa teoria efektu fotoelektrycznego oraz praca na temat ruchów Browna. (Gdyby nagrodzono tę ostatnią – prawdopodobnie otrzymałby ją wspólnie z polskim fizykiem Marianem Smoluchowskim.) Czwarta nagroda niewątpliwie też mu się należała – za nieco późniejsze sformułowanie ogólnej teorii względności. Einsteinowi Nagrodę Nobla przyznano jednak tylko raz i dopiero w 1922 r. (wstecznie za 1921 r.).

  Pierwsze nominacje Einstein otrzymał w latach 1910, 1912 i 1913 od chemika Wilhelma Ostwalda (laureata nagrody w 1909 r.), u którego bezskutecznie starał się o pracę w roku 1901. Ostwald rekomendował go jako autora szczególnej teorii względności. Komitet jednak uważał, że brak doświadczalnego potwierdzenia tej teorii uniemożliwia zaproponowanie tej kandydatury. W następnych nominacjach proponowano różne uzasadnienia, np. w 1917 r. za ogólną teorię względności, która już wtedy tłumaczyła ruch perihelionowy Merkurego.

  Rekomendacji było coraz więcej – sir Arthur Stanley Eddington napisał, że Einstein wyprzedza swoich współczesnych na równi z Newtonem. Rekomendacje wpłynęły od prawie wszystkich wielkich fizyków teoretyków. Einsteina w końcu nagrodzono, ale nie za teorię względności, jak można się tego spodziewać, lecz za teorię zjawiska fotoelektrycznego, które było pierwszym poważnym zastosowaniem teorii kwantów od podstawowej pracy Plancka z 1900 r.

  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/270924,1,historia-nagrody-nobla.read

 63. Centuria said

  Re 61: De Castro to jest nazwisko portugalskich i hiszpanskich zydow. Moze mi pan podac zrodlo, ze Kubanczykow nazywa sie karaibskimi zydami? Kto ich tak nazywa? A co do tego ma Belize? Jest szereg krajow w Ameryce Poludniowej i Centralnej, gdzie mozna sobie kupic obywatelstwo albo bez problemu dostac pobyt staly. Obywatelstwo w Belize kosztowalo 50,000 dolarow.

 64. EYWEY said

  @49
  „Oczywiście, że każdy naukowiec korzysta z dorobku poprzedników. I niewątpliwie Albert E. (1879-1955) był inteligentnym facetem, ale…„

  Albert Einstein Był żydem plagiatorem marności !

  Z takich `dogodnych nasion` mamy zbudowana dzisiejsza `naukę`, `widzialną` historie, nie mówiąc o sztuce etc..etc.. słowem system wartości odwrotnych Bogu zwany satanistycznym.

  ——
  Jasne, ku**a mać… nauka w ogóle nie działa, komputery to iluzja, samochody nie jeżdżą, w lornetkach nic nie widać…
  Admin

 65. arrauca said

  Joe said- Cubanczycy -caraibckimi zydami ? Nigdy o tym nie slyszalem.
  Sefardyjczycy (zydzi hiszpanscy ) ,nazywani pogardliwie Marranos ,to potomkowie zydow wysiedlonych po rekonqusta (wygonieniu Arabow z Iberii).

  Centuria said- Fidel Castro Ruz tzn. Castro -nazwisko po ojcu , Ruz -nazwisko po matce (tak jest w hiszpanskim -jedno nazwisko matki mowi nam ,ze delikwent jest nanduchem , a mamusia nie zna tatusia , dwa nazwiska ,ze tatus przyznal sie do dziecka ).

  Centuria said -jestem podobnego zdania , wyspy karaibskie i ich genetyka to historia gwaltu i mordu . Wyspy A;B;C czyli Aruba , Bonasaire , Curasao ,oraz wielokrotnie odbijana przez Hiszpanow baza piratow Isla Margarita ,czy Tortuga ma mieszkancow tak wymieszanych ,ze nawet ja jestem przerazony widzac niektore okazy ,choc nie przeklada sie to na ich charakter .Sa w wiekszosci lagodni i mili.

  EYWEY said – zgadzam sie z panskim twierdzeniem ,juz dawno mialem to podejrzenie ,bo to Mileva zajmowala sie sprawami ktore to oglosil swiatu Einstein ,a jego praca w urzedzie patentowym w dawala mu „mozliwosci”. Rowniez jego nagle wypalenie sie ,po zerwaniu kontaktow z Mileva mowi za siebie .
  Ostatnie rozdawnictwo Nobli wewnatrz zydowskiego kregu zdaje sie to potwierdzac .
  Obambo i nasz Bolek sa tam tylko elementem dekoracyjnym ,lub majacym odwrocic uwage.

 66. arrauca said

  Joe said plywales jachtem ? ,jak sie nazywal ? czy parkowales w Puerto la Cruz ? ,bo byl tam jeden Jasiu ,jachtem „Ostry”

 67. Peryskop said

  Re Centuria : zrodlo, ze Kubanczykow nazywa sie karaibskimi zydami?

  Sam wielokrotnie to słyszałem wśród białych na Florydzie – także wśród tamtejszych Polaków.

  ===

  Re Arrauca : Sefardyjczycy (zydzi hiszpanscy ) ,nazywani pogardliwie Marranos…

  Marranos to ci żydzi przechrzczeni, którzy skrycie kultywują zasady Tory i Talmudu.

 68. watazka said

  11.

  Niech juz Marta przestanie belkotac!!!!!!!!!!!!!
  Jeszcze jedna intelektualistka Made in Poland. Czy pani nie wstyd???
  Tesla był Serbem, synem popa prawoslawnego.
  Trace cierpliwosc dla nieukow.

  ——
  Panie Watażka… wie Pan, często zastanawiam się, czy nie banować dożywotnio np. zwolenników płaskiej ziemi, albo tych którzy twierdzą że cała nauka to oszustwo, albo przyklejających etykietę Żyda do każdego, kto im się nawinie pod rękę…
  Admin

 69. watazka said

  No wreszcie jakis porzadny glos w dyskusjach o rewolucji kubanskiej.
  Ja, co prawda nie popieram rewolucji ( zwlaszcza tych oplaconych z zewnatrz) i nie wierze w ‚demokratyczne zamachy stanu” ale tez nie umiem powiedziec , czy byl inny sposob na amerykanskie zbojowanie.
  Zdumiewaja mnie opinie niektorych, ze na Kubie bylo biednie!!
  Trzeba bylo miec duzo odwagi zeby zamienic kasyna i burdele na szpitale i szkoly.

  Czy wyscie powariowali????
  Ponad 50 lat najgorszych sankcji w historii swiata, ktore probowaly zadusic narod!.
  10 lat sankcji na Irak spowodowalo smierc pol miliona dzieci ale to nikogo nie boli bo nie lubielismy Husejna chociaz dawal wielu Polakom dobrze zarobic ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI !!!

  Mnie az zatkalo opisywanie nedzy na Kubie.
  Nedza to jest teraz w Polsce.
  Intelektualna.
  To moze teraz ci piewcy imperializmu amerykanskiego opowiedza co wiedza o Haiti. I co podaje Al Jazeera.
  Rece opadaja.

  Mnie martwi to, ze Kuba moze byc w tym procesie amerykanskiej ‚demokracji’ potraktowana tak jak niedawno Polska gdzie nam Zachod zalozyl program „Brain drain” i wygonil z kraju cala kadre techniczna i wielu znakomitych specjalistow, bo sami mozgu nie maja i teraz nawet zwyklego okretu nie potrafia zbudowac. Wiekszosc specjalistow z Polski juz jest na emeryturze a caly przemysl w Chinach.
  Posrali sie we wlasne gacie i teraz ida Kube ratowac??
  Przed kim?????
  Wiadomo juz ze beda zabierac Kubie lekarzy i wprowadzac obamacare albo inne gowna, a studentow zniewola i Big Farma zajmie sie szczepionkami dla dzieci.

  Okret za 4 miliardy dolcow do ktorego jedna rakieta kosztuje milion rozkraczyl sie na srodku Kanalu Panamskiego

  Zumwalt Breaks Down, Gets Tow in Panama Canal

  http://www.defensenews.com/articles/zumwalt-breaks-down-gets-tow-in-panama-canal

  Pentagon nie wie na co wydaje pieniadze:
  Audit Reveals The Pentagon Doesn’t Know Where $6.5 Trillion Dollars Has Gone

  http://www.activistpost.com/2016/08/audit-reveals-pentagon-doesnt-know-where-trillions-went.html

  Wszyscy juz wiedza, ze te F-35 sa do dupy ale wiele krajow juz je zakupilo. Od 10 lat jankesy obiecuja ze prprawia swoj ‚towar’ choc ostatnio znow im jeden sie rozmazal w powietrzu.

  F-35: Trillion Dollar Warplane’s Radar Doesn’t Work

  http://www.blacklistednews.com/_F-35:_Trillion_Dollar_Warplane’s_Radar_Doesn’t_Work/49654/0/38/38/Y/M.html

  American intelligence:
  Subject: USA wystraszyły się z powodu rosyjskiego satelity, biorąc go za broń / Sputnik Polska – Wiadomości, Opinie, Radio

  http://pl.sputniknews.com/swiat/20150720/699710.html

  A pan A. Kwasniewski, byly polski prezydent, ktory opuscil Polske i wyjechal do USA w momencie rozpoczecia zajec na Georgetown University – automatycznie podniosl poziom intelektualny w obu krajach.
  Kwaśniewski wykładowcą na Georgetown University! – Bibula – pismo niezalezne

  http://www.bibula.com/?p=142

 70. Marucha said

  Re 69:
  Słusznie Pan zauważył, że Kuba przez kilkadziesiąt lat była ofiarą niezwykle surowych sankcji, bojkotów i kampanii oszczerstw. Cud, że przeżyła.
  A mądrale zarzucają Fidelowi, że … klasy średniej nie stworzył!

 71. Joe said

  66..Jasiu Ba…cki to moj kolega.Plywalem tam wieloma jednostkami…ale wiecej nie moge pisac….Karaibskimi zydami Kubanczykow nazywa sie do dzis w Stanach.

 72. Joe said

  Ofiarami surowych sankcji sa niektore rejony w Stanach .Tam gdzie sa silne ugrupowania prawicowe.Celowo sa hamowane poprzez rozne „sztuczki” ktorych wyliczanka nie jest na tym forum konieczna.W samym rejonach NJ i NY
  moge wyliczyc kilka….A mieszkancow tych rejonow nazywa sie „bialym smieciem”.

Sorry, the comment form is closed at this time.