Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Diabeł nienawidzi Rozalii Celakówny – Kuria Krakowska zrównała z ziemią gniazdo rodzinne Celaków

Posted by Marucha w dniu 2016-12-05 (Poniedziałek)

W kilkanaście dni po powodzi, tj. w sierpniu 2001 r. Kuria Krakowska wysłała do Jachówki ekipę swych robotników, którzy w ciągu paru dni zrównali z ziemią gniazdo rodzinne Celaków.

Trudno zrozumieć ten pośpiech i jego zamysł, gdyż popękane murowane domy, okalające dom Rózi, stoją do tej pory…

Skutki powodzi z 26 lipca 2001 roku - Nieznacznie uszkodzony dom rodzinny Rozalii

Skutki powodzi z 26 lipca 2001 roku – Nieznacznie uszkodzony dom rodzinny Rozalii

W połowie roku 1996 jedyny spadkobierca rodziny Celaków – ich skromnego majątku: domu w którym urodziła się Rózia, oraz dwóch hektarów pól i lasów – ks. Rafał Celak, salwatorianin, przekazał notarialnie tę własność Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

Uczynił tak, ten blisko osiemdziesięcioletni kapłan, od lat ciężko schorowany — gdyż był świadom, że zbliża się moment otwarcia procesu Rozalii i pragnął tę bezcenną pamiątkę związaną z jej życiem oddać w opiekę Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Po otwarciu procesu osoby związane z Postulacją i Fundacją były częstymi gośćmi w Jachówce, szukając w domu rodzinnym Rózi umocnienia i natchnienia do dalszej pracy na rzecz jej procesu i misji. Dom ten bowiem krył w sobie wiele duchowych tajemnic i przemawiał z wielką siłą do naszych serc swą ewangeliczną prostotą.

Otóż 26 lipca 2001 r. w okolicach Jachówki nastąpiło oberwanie chmury i straszliwa w skutkach powódź nawiedziła tamte strony. W następstwie obfitych opadów poruszyło się zbocze góry, na którym stał dom Rózi i kilka innych domów. Wszystkie domy murowane w tej strefie popękały i mieszkańcy byli zmuszeni je opuścić, łącznie z Rodziną Wadowskich.

Dom Rozalii uległ nieznacznemu przesunięciu i wyrządzone mu szkody, z tej racji, że był drewniany — okazały się niezbyt wielkie.

Pierwszymi osobami, które dotarły po opadnięciu wody do domu Rózi, był Zarząd Fundacji Serca Jezusa. Dzięki temu możemy obok zaprezentować Państwu zdjęcia, które zostały wtedy wykonane.

Zdjęcia domu Rozalii tuż po powodzi 26 lipca 2001 roku. [Zob. oryginalny artykuł – admin]

Wkrótce potem pojawili się sponsorzy, którzy na własny koszt byli gotowi zabezpieczyć dom Rózi lub przenieść go w bezpieczne miejsce.

Zanim jednak do właściciela domu – Kurii Metropolitarnej w Krakowie – wystąpili w tej sprawie, — dom został zburzony. W kilkanaście dni po powodzi, — tj. w sierpniu 2001 r. — Kuria Krakowska wysłała do Jachówki ekipę swych robotników, którzy w ciągu paru dni zrównali z ziemią gniazdo rodzinne Celaków.

Rozbiórka domu Rodzinnego S.B. Rozalii Celakówny – sierpień 2001

Rozbiórka domu Rodzinnego S.B. Rozalii Celakówny – sierpień 2001

Trudno zrozumieć ten pośpiech i jego zamysł, gdyż popękane murowane domy, okalające dom Rózi, stoją do tej pory, a jest już rok 2004!

[Więcej zdjęć z rozbiórki w oryginalnym artykule – admin]

Zdjęcia gościnnego domu Rozalii Celakówny:

Przed domem Rozalii

Przed domem Rozalii

Wnętrze kuchni

Wnętrze kuchni

[Więcej zdjęć w oryginale – admin]

Jedynym opiekunem tego cudownego miejsca była z własnej chęci Rodzina Wadowskich, mieszkająca w powyżej stojącym domu. Zwłaszcza żarliwą miłośniczką Rózi i wiernym stróżem pamiątek po niej była p. Janina Wadowska — człowiek o wielkim sercu i dziecięcej wierze.

W latach jej młodości Rózia zapisała się swą dobrocią trwale w jej pamięci.

P. Janina (zobacz kaseta video) — niczym prorokini Anna — od lat z wielką tęsknotą wypatrywała chwili wyniesienia Rózi na ołtarze i bardzo bolała, widząc jej dom rodzinny w opuszczeniu.

W lutym 2000 r. umiera ks. Rafał Celak. 1 kwietnia tego samego roku umiera p. Janina Wadowska.

Obojga tych ludzi przygwoździł cierpieniem los sarkofagu i wydawało się nam, że Bóg powinien to wynagrodzić, pozwalając im dożyć szczęśliwego epilogu procesu Rózi i przeniesienia jej doczesnych szczątków do Bazyliki Serca Jezusa. Tymczasem Bóg w swej Opatrzności, powołując ich do Siebie, zaoszczędził im następnych bolesnych przeżyć, związanych z wydarzeniami, które niebawem miały nastąpić.

Otóż 26 lipca 2001 r. w okolicach Jachówki nastąpiło oberwanie chmury i straszliwa w skutkach powódź nawiedziła tamte strony.

W kilkanaście dni po powodzi — tj. w sierpniu 2001 r. — Kuria Krakowska wysłała do Jachówki ekipę swych robotników, którzy w ciągu paru dni zrównali z ziemią gniazdo rodzinne Celaków.

Trudno zrozumieć ten pośpiech i jego zamysł, gdyż popękane murowane domy, okalające dom Rózi, stoją do tej pory, — a jest już rok 2004!

[W oryginale wiele zdjęć – admin]

Oto opis sarkofagu zamieszczony w artykule p. Sylwii, jak też na folderze:

„Sarkofag Rozalii będzie sięgał 4 metrów wysokości i wykonany zostanie z brązu, okolonego białym piaskowcem. Postać Rózi, wysoka na 170 cm, znajduje się na tle płyty z brązu, na której uważny obserwator dostrzeże fragment notatek Służebnicy Bożej, nakreślony jej charakterem pisma.

Rozalia ma lekko pochyloną głowę. Jej pełne skupienia spojrzenie skierowane jest na dłonie, w których niesie płomień miłości Jezusa. Płomień ten wydostaje się z Serca Jezusa, ukazanego poniżej — w miejscu, gdzie złożone zostaną doczesne szczątki Służebnicy Bożej (OSSA SERVAE DEI).

Podchodzący do sarkofagu będą mogli uklęknąć na kamiennym stopniu, by za przyczyną Rózi błagać Serce Jezusa o potrzebne łaski”.

[Kolejne zdjęcia w oryginalnym artykule – admin]

Ekshumacja

Równolegle do wyżej opisanych czynności w Postulacji trwały intensywne przygotowania do przeprowadzenia ekshumacji doczesnych szczątków S.B. Rozalii Celakówny z Cmentarza Rakowickiego w Krakowie i do przeniesienia ich do sarkofagu w Bazylice.

By przybliżyć osobom niezorientowanym w tej procedurze jej zakres, należy nadmienić, że koniecznym było:

– uzyskać notarialną zgodą u właściciela grobu Rozalii, ks. Rafała Celaka,
– uzyskać zgodę na ekshumację w Dyrekcji Zarządu Cmentarzy Komunalnych,
– zamówić usługę zakładu kamieniarskiego,
– zamówić ekipę grabarzy do wydobycia trumny,
– zaangażować zakład pogrzebowy w transport trumny,
– powołać zespół lekarzy i pielęgniarek do czyszczenia szczątków doczesnych Rozalii.

Do tego doszło przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, sprzętów, instrumentów, środków dezynfekujących i wielu innych rzeczy, niezbędnych przy tej czynności.

Ponadto należało przygotować skromną ceremonię złożenia doczesnych szczątków S.B. Rozalii w sarkofagu.

Eksumacja jest czynnością procesową i pełną kompetencję do podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu miał ks. prof. Stefan Ryłko — delegat (pełnomocnik) ks. Kardynała w procesie. On też poinformował wcześniej ks. Kardynała o jej terminie — a następnie kierował przygotowaniem do jej przeprowadzenia i nadzorował każdy etap prac z nią związanych.

Jak zwykle i tym razem, dzięki jego doświadczeniu — wszystkie sprawy związane z ekshumacją — Postulacja na czas starannie przygotowała.

Czas walki

Termin ekshumacji został wyznaczony na dzień 6 marca, — tj. dzień po ustawieniu sarkofagu w Bazylice. Zbliżał się dla nas wielki moment i wszystkim osobom związanym z tym dziełem z każdym dniem mocniej biły serca.

Często też padało pytanie: — A jeśli ciało Rózi nie uległo rozkładowi, co wtedy?

Na tę ewentualność — tak bardzo realną — nie byliśmy przygotowani, a tym bardziej nie był przygotowany sarkofag.

— Poradzimy sobie — padała odpowiedź.

Byliśmy bowiem pewni — że gdyby spotkała nas ta szczęśliwa niespodzianka, to wyzwoli ona u wszystkich euforię i nie będzie wtedy dla nas rzeczy nie do pokonania. — Oby tylko Pan Bóg zechciał w ten sposób potwierdzić wybraństwo Rózi!

Nadszedł wreszcie dzień 5 marca 1999 r. — dzień montażu sarkofagu w Bazylice. W tym dniu przypadł pierwszy piątek miesiąca, dzień w którym szczególnie czci się w Kościele Najświętsze Serce Jezusa — lecz także dzień, w którym naród izraelski wydał na śmierć swego Króla.

Rankiem na plac przed Bazylikę zajechały samochody z odlewami z brązu oraz z elementami kamiennymi sarkofagu. Nastąpiły konsultacje wykonawców z zarządem Bazyliki. Ustalono harmonogram prac i rozpoczęły się prace przygotowawcze do ustawienia sarkofagu.

W Biurze Postulacji rozdzwonił się telefon.

Dzwonił osobisty kapelan ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, wzywając p. Postulator — Sylwię Kaczmarek — do niezwłocznego stawienia się u Jego Eminencji w Kuriii Metropolitarnej.

Jednocześnie Księża Jezuici poprosili wykonawców sarkofagu o wstrzymanie prac montażowych do powrotu p. Postulator z Kurii.

Na sercach osób zgromadzonych w Postulacji kładło się ciężarem ołowiu złowróżbne przeczucie i zmagało się z nadzieją, że przecież jest rzeczą niemożliwą, by mogło dojść do niewystawienia sarkofagu, ze względu na prawne zabezpieczenie umowami jego budowy.

Po trzech godzinach oczekiwania w drzwiach Biura Postulacji stanęła zdruzgotana p. Postulator, oświadczając,  że Jego Eminencja wstrzymał ekshumację.

Takiego obrotu rzeczy nikt z nas nie przewidział — a było dla nas rzeczą jasną, że decyzja ta przekreśla także możliwość dokończenia budowy sarkofagu.

Zresztą sam ks. Kardynał oświadczył, że „pusty sarkofag byłby raną, do powstania której nie można dopuścić”. Tego samego zdania byli Księża Jezuici. Zasłaniając się decyzją Jego Eminencji co do ekshumacji, poprosili o wyprowadzenie sarkofagu z Bazyliki.

Dla nas był to prawdziwy cios, który niczym uderzenie włóczni przeszył nasze serca bólem klęski…

Opr. emjot
Źródło i zdjęcia: http://www.rozalia.krakow.pl/proces/-dom.htm
https://forumdlazycia.wordpress.com

 

Komentarze 54 to “Diabeł nienawidzi Rozalii Celakówny – Kuria Krakowska zrównała z ziemią gniazdo rodzinne Celaków”

 1. Yah said

  KKK 1131 Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

  Co oznacza „owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.” ? Nieodparta niechęć do czynienia zła i postępowania wbrew woli Boga i przeciw Bogu. Zadajmy sobie pytanie , czy mieliśmy takie odczucia ?

  „Po trzech godzinach oczekiwania w drzwiach Biura Postulacji stanęła zdruzgotana p. Postulator, oświadczając, że Jego Eminencja wstrzymał ekshumację.”

  Nazwanie kogoś kto postępuje jak postępuje sq…em nie rozwiązuje problem lecz jest zamiataniem problemu pod dywan. Nasz rachunek sumienia powinien dotyczyć nie tylko tego co źle zrobiliśmy ale również tego czego zaniechaliśmy, albo na co przymykaliśmy oczy z lenistwa z konformizmu lub …… ze strachu, że to co uważaliśmy za niewzruszone jest zbudowane na piasku.

 2. NICK said

  Temat ten pozostanie pusty.
  Podobnie jak puste są łby. Od: łeb, łba.

  (nawet, wybacz, gdyby Chrystusa pominąć)

 3. NICK said

  Poszedłem za daleko do przodu. Możecie mnie nie zrozumieć.
  „wybacz” (2) było Aktem. Znacie Akty? Polecam.
  Strzeliste.

 4. Yah said

  Ad 2

  Panie Nick, tak miedzy nami choć wszyscy czytają, ja pamiętam działanie sakramentów ( rzadkie co prawda bo dyspozycja była dobra ale ….coś innego było nie tak) i MAM PUNKT odniesienia. Dlatego nie zrozumie mnie nigdy ten, komu WYDAJE się, że ma punkt odniesienia. Kończę bo kosztuje mnie to zbyt dużo zdrowia i wysiłku, a i tak jak groch o ścianę, choć czasami nie mogę się oprzeć by coś nie napisać. Po co ?

  Pan Boydar kiedyś to przytoczył, lata temu:

  „Idąc po plaży roz­garniam ty­siące roz­gwiazd które morze wyrzu­ciło na brzeg. Nachy­lam się chwy­tam dłonią jed­na i wrzu­cam mie­dzy fale.

  Dla mnie to jed­na roz­gwiaz­da z ty­sięcy umierających na tym brze­gu. Dla Niej…?
  …to całe życie!”

 5. Yah said

  Łatwiejsze do zapamiętania ( przynajmniej dla mnie są:

  Akt wiary
  Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

  Akt nadziei
  Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

  Akt miłości
  Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

  Akt żalu
  Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  KWINTESENCJA !!!

 6. Boydar said

  Wprawdzie przytaczałem „… Jakie to ma znaczenie ? Dla niej ma …”, ale niech będzie, Panie Yah. Dziwię się, że Pan takie moje komentarze pamiętasz 🙂

 7. NICK said

  Siedzę.
  Na rozdrożu, P. Yah.

  Proszę zapomnieć ‚sodówkę’.
  Pan wie.

 8. Yah said

  W kontekście apelów Celakówny warto posłuchać tego ( jeśli ktoś nie słuchał)

  .https://youtu.be/Zrf0xwuF-i4

 9. Kojak said

  No a coz, sie spodziewac po odrazajacym smieciu i gnoju o nazwisku ,,Macharski ,,! Ta kreatura bedaca protegowanym ,,naszego papieza,, znana byla z lajdactwa i plugawstwa ! To ten becwal i cham, samowolnie usunal klasztor Siostr karmelitanek w Oswiecimiu! Ten becwal jak i jego koszerni kolesie w tzw Episkopacie Polski dostaja furi ,wstretu i obrzydzenia na dzwiek slow ,, Chrystus Krol Polski !,, Wiec nieprzypadkowo ta kreatura pseudomacharski zburzyla z furia ,dom Rozali! Sam jestem wielkim czcicielem Rozali ,gdyz dwa razy za jej przyczyna, doznalem laski uzdrowienia w ciezkiej chorobie …

 10. Yah said

  Panie Nicku ja jestem taki, jakim mnie Pan Bóg stworzył i ….. nie pamiętam niczego z przeszłości z wyjątkiem dobrych rzeczy. Taki widocznie muszę być i nie chcę się zmieniać 🙂

  Jaka sodowa? Ta o której Pan pisał w czasie letnich upałów 😀

  Pozdrawiam Pana

 11. VA said

  Jak zwykle w takich przypadkach zadziałała zydomasoneria.
  Jak długo Polacy beda patrzec na Zydow i masonow przebranych w szaty biskupow jak na swoich pasterzy? Człowiek majacy choc troche rozumu i zdolnosc rozrozniania, tych wilkow w owczych skorach z synagogi sztana zostawi samych sobie i nie bedzie im posłuszny. Bedzie robił to co uwaza za słuszne i zgodne z logika. Bedzie posłuszny Bogu a nie przebierancom. Krotko mowiac barany.

 12. Yah said

  Ad 6

  Panie Boydar Szanowny pamiętam, wiele pamiętam i Pana i innych. Nawet z tego pamiętania widać jak się zmieniają – niektórzy na lepsze, inni na gorsze. Ale kurs widoczny przez Pana „ramki” wygląda na kurs w bardzo dobrym kierunku 🙂

  Niestety moja wada jest zawziętość – bo jak wierze, to walczę, a jak walczę to do upadłego

  Pozdrawiam Pana

 13. Boydar said

  Trzym się Pan także 🙂

 14. wanderer said

  Duzo bym dal, zeby tak mila atmosfera zawsze panowala w Gajowce 🙂

 15. Bronisław said

  Re: Szanowny Panie Yah!

  Dzięki za znakomite wpisy oraz za zamieszczenie linku w którym Autor – myślę, że szczerze – daje przykład swojej Żywej Wiary
  i daje przykład homilii, jakiej nie powstydziliby się księża doktorzy: Paweł Murziński, czy Roman Kneblewski!!!

  Re: 9. Drogi Panie Kojak!

  Gdyby Pan znał historię, w jaki sposób żyd Machar, który zmienił nazwisko na Macharski, oddziedziczył po Hawełce majątek, a u którego był lokajem, a także kim był jego „szwagier” Julian Polan Haraschin to nie wiele by to Panu „chyba” wyjaśniło!!!

  Gorąco Panów pozdrawiam! Króluj Nam Chryste!!!

 16. Bronisław said

  Re: 15. Fraza winna brzmieć: „to wiele by to Panu „chyba” wyjaśniło!!!”

 17. Yah said

  W nocy myślałem o czasach tzw. komuny. Czasami czegoś brakowało, czasami czegoś nie wolno było mówić ale …. przypomnijmy sobie co działo się w tych czasach na Zachodzie – upadek moralności , etyki i człowieczeństwa. Ojciec Serafim Rose, który w latach 60-tych obracał się w środowisku kalifornijskich beatników określił to jednym słowem – piekło i …. uciekł w góry zakładając monaster.

  Czy aby ta komuna ( niektórzy się oburzą) to nie dar od Pana Boga, aby ochronić nas przez zgnilizna i zepsuciem, które było na Zachodzie Tak niestety jest, że zło jest atrakcyjniejsze od cnoty. Pan Bóg szanując naszą wolna wolę, dał nam zakosztować zła płynącego stamtąd. Teraz , gdy to zło poznaliśmy, trzeba się modlić o opamiętanie narodu. Powinno być łatwiej dzięki Rózi Celakównie i jej prośbie, która późno, bo późno, pewnie nieszczerze ze strony hierarchów i elit, ale została wprowadzona w życie. A Pan Bóg czytając w naszych duszach pomoże tym, którzy szczerze oddali się pod panowanie Chrystusa, bo w końcu:

  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.

  Rozwiejmy wątpliwości Chrystusa i sprawmy, by jednaka zastał wiarę na Ziemi gdy przyjdzie.Pamiętajmy o tym, że mamy być nie jak DOROŚLI tylko ufni jak DZIECI. Dlaczego dzieciństwo jest dla wielu najpiękniejszym okresem w życiu ? Bo o nic się nie martwimy i UFAMY, ze RODZICE we wszystkim nam pomogą.

  Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.

 18. cedric said

  http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=2445

  http://lustracja.net/index.php/duchowna-agentura/112-hierarchowie-szatana-czyli-lista-ubekow-w-kosciele-katolickim?showall=1&limitstart=

 19. Boydar said

  Panie Wanderer, od miłej atmosfery w Gajówce nasze Dzieci zbawienia nie dostąpią. Aczkolwiek nic nie mam przeciwko miłym atmosferom, w Gajówce tym bardziej.

 20. Re 17:
  I oczywiste, że ta degrengolada odbyła się z inicjatywy masońskiego żydostwa. Przez to pokolenie dzisiejszych 60-latków i 70-latków, nawet w Polsce, jest zatruta moralnie. Gdyby nie ładowano mnóstwa pieniędzy w tych wszystkich pseudograjków, to o takich Zeppelinach, Sabbathach i innych badziewiach z piekła rodem nikt by nie słyszał. Fakt, że nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, czy raczej pseudomuzycznej, ta demoralizacja się odbywała (i odbywa do dzisiaj, stopniowo coraz bardziej prowadząc do dna, a może i pod dno).

 21. Re 19:
  Pan Ekscentryk jest niezawodnym stwarzaczem miłej atmosfery w Gajówce.

 22. BORU said

  Dziwisze Nycze Gadeckie Polak Glodzie I inne zydomasonskie kundle przebrane za POLSKICH chierarchow polskiego kosciola.POLACY no obudz sie czlowieku.
  No co nie widzicie co sie dzieje w POLSCE w Europie czy w swiecie.

 23. Greg said

  Czy był już ktoś na filmie Gibsona ,,Przełęcz Ocalonych”?
  Jeżeli nie, to……..POLECAM!

 24. Boydar said

  @ Pan Przemysław

  Zapomniał Pan dodać „… Pan Boyar zawsze taki miły …” 🙂

 25. Re 23:
  Znowu Pan reklamuje hollywoodzkie produkcje z krwawymi jatkami?

 26. Marucha said

  Re 25:
  Wie Pan, kim jest Gibson?
  I jakie były jego relacje z Hollywoodem?

 27. podpis said

  Czym sa tak naprawde opentania, nawiedzenia itp

  https://mysloforma.pl/neurony-ktore-wyszly-z-siebie-neurobiologiczne

 28. Greg said

  Panie Premizlaus.
  Czy Pasja również jest ,,Hollywoodzką produkcją z krwawymi jatkami”???
  Po drugie ,,Przełęcz Ocalonych” jest filmem dla mężczyzn.
  Po trzecie, filmem ewangelizacyjnym. Pod każdym względem arcydziełem szt. filmowej.
  http://wpolityce.pl/kultura/313927-przelecz-ocalonych-mel-gibson-znow-ewangelizuje-recenzja
  Proszę się nie ośmieszać, i tyle.
  Oczywiście ma Pan prawo wyrazić swoje zdanie.

 29. podpis said

  Re:ale walnalem >opetania
  Sorki.

 30. revers said

  Bo Diabel na dobre w Kurii siedzi, ma monopol na wiare i wladze ze kilku kardynalow gloszacych slowo boze zawiesi.

 31. Roland said

  Ciekawy wątek p. Bronisławie.

  Dziś pochowano na Wawelu posoborowego kardynała i biskupa Franciszka Macharskiego, który skutkiem udziału w żydowskiej zmowie przeciw Kościołowi Świętemu zawiązanej celem wypędzenia katolickich zakonnic z ich klasztoru – został mocą tego czynu ekskomunikowany – excommunicatio latae sententiae i jako taki nie powinien być chowany z udziałem katolickiego kapłana.

  Skutkiem tej antykościelnej konspiracji biskupa krakowskiego Macharskiego ze światowym żydostwem Karmelitanki Bose w Oświęcimiu zostały wypędzone ze swojego klasztoru, nieruchomość klasztorna została siostrom zakonnym odebrana i przekazana żydom, którzy obecnie przebudowują budynek i instalują tam koszerną spelunkę.

  Macharski przyjął prawdziwe święcenia kapłańskie, bo w 1951 roku, czyli przed farsą posoborowych „reform” Pawła VI w 1969 roku, skutkiem czego święcenia kapłańskie księży przyjęte w tym nowym nielegalnym rycie nie są ważne kanonicznie (tak to jest obecnie wielokrotnie podnoszone).

  Macharski był bliskim przyjacielem Karola Wojtyły. Jego nominacja na biskupa, a potem kardynała, została bardzo źle przyjęta przez inteligencję katolicką w Krakowie, która uznała, że Macharski otrzymał nominację tytułem nepotyzmu Jana Pawła II. Znana bowiem była sprawa pomocy materialnej, jaką młody Wojtyła otrzymywał od rodziny Macharskiego w trakcje okupacji, poza tym uważano, że w Polsce byli wybitniejsi kandydaci do sakry w Krakowie niż Macharski.

  Macharski dopuścił katolicki pogrzeb aborcjonisty litwaka Czesława Miłosza i pochowanie go w Bazylice Paulinów na Skałce

  Dodajemy na koniec okoliczności profanacji na Skałce opisane przez Łysiaka:

  Dzięki glejtowi od króla „małp” i dzięki gwałtownym naciskom „Salonu” — truchło renegata zostało złożone (przy tyle razy wyszydzanym przezeń „kropieniu święconą wodą”) na Skałce, w Krypcie Zasłużonych krakowskiego kościoła Paulinów. Rozsierdziło to wielu Polaków. Obiektem krytyki stali się m.in. kardynał F. Macharski i przeor skałkowskich Paulinów, A. Napiórkowski. Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, K. Strzelewicz, publicznie zapytał: „Czy o. Napiórkowski nie rozumie, że hańbi polski panteon szczątkami człowieka, który zwał członków Armii Krajowej bandytami, a Polaków świniami z urodzenia, i który oświadczał, że jest alergicznie uczulony na wszystko co polskie? (…) Oburzająca impreza pochówku Miłosza na Skałce dowodzi, ze Polacy są pod kolejną okupacją”.

  Waldemar Łysiak
  RZECZPOSPOLITA KŁAMCÓW
  SALON

  http://www.gazetawarszawska.com/antykosciol/4275-pochowek-macharskiego-chichot-piekiel

  W czasach świetności lokalu, stałymi bywalcami byli nobliści, profesorowie UJ, ludzie nauki i kultury, bywał tu Tetmajer, Sienkiewicz i wielu, wielu innych. Po bezpotomnej śmierci Antoniego Hawełki, który zmarł 14.01.1894 r., lokal przejął jego zaufany subiekt Franciszek Macharski, który z powodzeniem kontynuował dzieło swojego przyjaciela. Lokal prowadził ze swoim bratankiem, dr. Leopoldem Macharskim, ojcem dzisiejszego metropolity krakowskiego, ks. kardynała Franciszka Macharskiego, ale to już zupełnie inna historia.

  http://muzeumkety.blogspot.com/2016/01/o-antonim-hawece-sow-kilka.html

  Kraków jest wybrany tu nieprzypadkowo, miasto to coraz bardziej urasta do rangi polskiego matecznika antychrysta. Tu działa „kościół otwarty”, którego „papieżem” był żyd Turowicz – członek przedwojennej organizacji żydowskiej Bund, mentor Wojtyły, domniemany inicjator Wojtyły do masonerii, jeden z najaktywniejszych członków masonerii ( w “IDO-C” ) na soborze antychrysta. To Turowicz ściągnął terrorystów żydowskich do Oświęcimia celem napaści na Karmelitanki, to on razem z zaprzańcem Macharskim w pałacu Rothschild’a przekazał żydom Oświęcim. Tu wywarł swe piętno – wspomniany już – zainfekowany teozofią i okultyzmem K. Wojtyła . Parędziesiąt kilometrów od Wawelu urodził się pedofil Polański, który z całą pewnością zaliczył swą pierwszą ofiarę jak nie w Krakowie, to w okolicach – a jego pedofilia znana środowisku od najmłodszych lat, była i jest akceptowana przez obecne autorytety wrażliwości moralnej w Polsce. Tu przed wojną w podkrakowskiej wsi żydówka urodziła dziecko, które to niemowlę miało rogi, ogon i kopyta.

  Jest zupełnie możliwe, że zabójstwo ks. Popiełuszki było bardziej akcją hierarchii, aniżeli ubowca Piotrowskiego czy Pietruszki. Nagonka na abp. Wielgusa, była tym samym, a i jego faktyczne powiązania z SB – co raczej niewątpliwe – mogły powstać z inspiracji przełożonych bardziej, aniżeli agitacji milicjantów. Sam abp. Wielgus przyznał po ustąpieniu, że prawdy o kulisach nie może ujawnić, bo przysięgą zobowiązał się do tajemnicy. Wielgus przysięgał zachować tajemnicę milicjantowi , czy żydowskiej mafii w sutannach hierarchów, która dokonała przewrotu w Warszawie i osadziła tam Nycza?

  http://www.gazetawarszawska.com/82-demo-contents/antykosciol/225-konferencja-pedofilska-zydy-w-owczej-skorze

 32. NICK said

  Zgłębiłem się w artykuł i linki.
  Cóż.
  Rozalio.
  Nie martw się Macharskim.
  Choć mógł, przynajmniej, nie przeszkadzać.

 33. Adam Ryglowski said

  Ad 32 -P. NICK’u – to nie było chyba przemyślane
  i
  Ad 31 – P. ROLAND .
  SAMA , I TYLKO PRAWDA .

  W sierpniu , tu u W.Sz. Pana Gajowego Maruchy – zapodałem wpisy na temat jego życiowych WYCZYNÓW W SPRAWACH ROZALII CELAK (ówny).

  Szkoda ,że temat ‚zdechł” ,- a odżył dopiero w ądwencie .
  …..
  WTEDY , NA „UROCZYSTOŚCI KU CZCI …. POWINIEN SIĘ ZNALEŻĆ .

  A kto będzie po Dziwiszu – CHYBA SIĘ NIE ZDZIWISZ (i ja też )
  🙂

 34. Joannus said

  Ad 17 Yah
  ”Czy aby ta komuna ( niektórzy się oburzą) to nie dar od Pana Boga, aby ochronić nas przez zgnilizna i zepsuciem, które było na Zachodzie”

  Jestem tego samego zdania. Ale jest jak jest, bo zamiast za wszystko Panu Bogu dziękować , coś nam ciągle zawadzało, czegoś ciągle było za mało. Ciągle rosło pragnienie dostatniej i wygodnej drogi bez krzyża.

  Co do czynów Macharskiego. Skąd my to znamy i poznajemy czyje to działanie.
  Otóż w 1917 r masoni byli tacy przestraszeni Objawieniem Panny Maryi, że podłożyli ładunek wybuchowy pod dąb skalny, na którym stała Najświętsza Panna Maryja.Pomylili jednak dęby i wyburzyli inny. Tutaj poszło skuteczniej bo użyto osoby duchownej.

 35. Piszę więc jestem said

  Co do Kard Macharskiego wystarczy zacytować:

  „. . .jakie życie taka śmierć . . .

  Musiał się bardzo w Niebie zasłużyć, że
  zakończył swój pobyt na tym łez padole
  spadając ze schodów i w
  „drzemce”klinicznej na znieczuleniu, pojechał do celu . . .

  Ale czy tym celem był chociaż czyściec?!

  To bardzo trudny temat, ale właśnie śmierć,

  jak Pan Bóg powała Ciebie z tej ziemi,

  daje bardzo mocny argument co do zasług w Niebie.

  Ta Reguła w pełni się sprawdza

  od Apostołów, przez

  Judasza do Bugniniego, aż po Macharskiego i ska.!

  Kto odchodzi z tego świata bez świadomej i

  wyrażonej na zewnątrz skruchy, ma wielki problem . . .

 36. Adam Ryglowski said

  Ad 37 ] PWJ –

  te zwłoki , to dla żyjących — 00 ( ….)
  to jest AKTUALNY P A L A CZ ,W . PIEKLE – którego już PODOBNO nie MA
  ……………
  pytanka o Polskich księżach RZYMSKO- KATOLICKICH ?

  (ilu się zabiło , ilu plątało się po domach parafian , – bo nie było mamony na postawienie garażu/ stodółki / cobądż pod dachem – i z legowiskiem dla „wikarego” ???)
  P.s.
  Mam tylko trzy przykłady od siebie .
  ILU JESZCZE WIĘCEJ ZABIŁA B A N D A nominowana przez kc / bp/ rdsw/ rajkom/ i jeszcze mocniejszych – NIEWYMAWIANYCH

 37. VA said

  re: 25
  Mel Gibson nie ma wstepu do Hollywood. Film nalezy do tzw. niezalezych.
  Rezyseria i gra aktorska bardzo dobre. Scenariusz filmu zostal napisany na podstawie prawdziwej historii. Przypuszczam ze Gibson przedstawil dosc ostro okropnosci wojny, okaleczonych zolnierzy, po to aby odstraszyc mlodych Amerykanow do zaciagania sie do wojska. Moze to odstraszy tez najemnikow Polakow do zaciagania sie za pieniadze do wojska w celu okupowania krajow, ktore Polsce nigdy nie zagrazaly. Japonczycy, ktorzy byli nieustraszeni i nieprzewidywalni, gdyz wierzyli ze gdy oddadza zycie z cesarza to pojda do nieba, sa odpowiednikim dzisiejszych islamistow ktorzy wierza ze za zabicie Chrzescijan pojda do nieba gdzie czeka na kazdego z nich 72 dziewic. Ten film nalezy koniecznie zobaczyc.

 38. Re 26:
  Wiem, kim jest Mel Gibson.
  Człowiekiem, który do czasu nagrania „Pasji” trzymał sztamę z HollyJew i grał w gniotach typu „Zabójcza broń” bądź „Czego pragną kobiety”. Doprawdy nie wiem, jak osoba o tradycyjnie katolickim nastawieniu do życia mogła grać role w żydowskich produkcjach służących do demoralizacji.
  Louis de Funes wypada o wiele lepiej.

  Re 38:
  A czy to nie Żydzi amerykański sprowokowali wojnę z Japonią? My, Polacy, nie mieliśmy, z tego, co wiem, żadnych utraczek z Japońcami podczas II Wojny Światowej.

  ——
  Pan by nie dał łotrowi szansy na nawrócenie. ..
  Admin

 39. Re 39:
  Poprawka: Żydzi amerykańscy*

 40. Re: 40 Premizlaus…

  „poprawka: ” nie ma I nigdy nie bylo zydow amerykanskich – jesli juz…, ale sa zydzi w Ameryce…”

  (lub obywatele USA pochodzenia zydowskiego – w/g „osrodkow masowego razenia” vide: FoxNews, BBC, CNN, CNBC itd., )

  Czy mozna miec pretensje do Mel’a Gibsona? Czy mozna miec pretensje do „Janka” z czterech pancernych???…

  Kto nie ma grzechu, niech pierwszy rzuci w nich kamieniem…

  Polecam przypowiesc o „Winnicy Pana”, moze cos wtedy Pan zrozumie…

  ==============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 41. ojojoj said

  Moze to panstwa zdziwic i moze tez nie mam racji, bo nie wglebialem sie nigdy w ten temat ale powiem tak: Wyglada na to ze kardynal czy jakis inny lokalny biskup nie wiedzial o tym zdarzeniu, a wiec wladze KK nie zostaly poinformowane – dlatego uwazam ze kardynal dobrze zrobil, inaczej mamy „robta co chceta”.

  Nie przepadam za Macharskim tak jak wiekszosc tutaj, ale trzymajmy sie faktow i zdrowego umyslu, a nie samych tylko uczuc. Chyba ze czegos nie wiem i Macharski od poczatku wiedzial co sie swieci i zrobil poprostu „szol”.

 42. Re 41:
  Ależ życzę mu jak najlepiej i cieszę się, że w końcu urwał się z paska Żydom i próbuje teraz odpokutować swoją przeszłość, kręcąc filmy prokatolickie. Jednak przeszłość pozostała, a szkoda, że nie można jej po prostu wyciąć.

 43. Boydar said

  Szawłowi Pan to wyłóż 🙂

 44. Za Szawła nie kręcono filmów, ani nie robiono zdjęć.

  ——
  Ale „argument”….
  Admin

 45. Marucha said

  Re 43:
  Głupi Jezus, że wziął jednego z łotrów do raju…
  Ale pewnie i tak będzie mu wiecznie wypominał łotrowską przeszłość.

  Re 45:
  Bez sensu.

 46. Bożo said

  Dużo racji ma pan Premizlaus. Gratulacje za film Pasja ale nie widać aby Mel Gibson grał tylko w filmach katolickich czy szanujących zasady katolickie. Czy Szaweł lub Święty Łotr mieli kolejną kochankę, zdradzali żonę?
  Jak nakręcił Pasję to każdy jego film jest katolicki? Czyli porno może kręcić…
  Urwał się z paska Jewwood?hmmm…
  The Professor and the Madman (filming)
  James Murray
  2016 Blood Father
  Link
  2014 The Expendables 3
  Stonebanks
  2013 Machete Kills
  Voz
  2012 Get the Gringo
  Driver
  2011 The Beaver
  Walter Black
  2010 Edge of Darkness
  Craven

 47. Boydar said

  Katolik, w ogóle człowiek prawy, kiedy mu się coś szczególnie nie nrawi, mówi po prostu – wypier.dalać !
  Jeśli jest wybitnie kurtularny to zastępczo używa też innych, jednoznacznych sformułowań.

  Natomiast żyd, bierze wiadro z gównem i zaczyna systematycznie obsmarowywać sprawę, albo delikwenta.

  Pan, Panie Bozo, to do której grupy sam siebie zalicza ?

 48. Bożo said

  Rzeczywiście p. Boydar robi pan tu za żyda, który jest w ogóle człowiekiem prawym.

  Niech pan na temat napisze zamiast tego swojego żydowskiego oburzenia?

 49. Boydar said

  Proszę się tak bardzo nie denerwować; złość piękności szkodzi.

 50. Premizlaus Crucis said

  Katolik stara się nie przeklinać. Przecie wyraziłem zadowolenie z nawrócenia Gibsona, jednak widok jego obżyganej postaci w „Teorii spisku” mnie po prostu obrzydza.

 51. Boydar said

  Ja też się staram. Panie Przemysławie, słowo harcerza; słyszał Pan o imperatywach, zwłaszcza moralnych ?

  Ja się nie staram…
  Admin

 52. re1truth2 said

  Przemysławie, Przemysławie nie zawsze taka droga…

 53. Re 47:
  Spadł mi Pan z nieba.

Sorry, the comment form is closed at this time.