Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Obniżyć emerytury Żołnierzom? Listy proskrypcyjne dobrej zmiany?

Posted by Marucha w dniu 2016-12-08 (czwartek)

Proskrypcje (łac. tabulae proscriptionis) w Starożytnym Rzymie służyły do stygmatyzacji przeciwników politycznych rządzących. Najpierw skazywano ich na konfiskatę majątku i banicję, później po prostu ich zabijano. Można było za to nawet dostać nagrodę od państwa.

Dyktator Sulla około 83 roku p.n.e. objął proskrypcjami trzy tysiące przeciwników politycznych. Później to stosowano wielokrotnie. Legalnie rządzący wskazywał kogo należy pozbawić majątku i zabić. Nigdy nie brakowało chętnych, bo był to prosty sposób na wzbogacenie się w majestacie prawa, oczywiście kosztem innych ludzi.

Obecnie w Polsce prześladowani są byli funkcjonariusze państwowi, których w ramach na nowo definiowanej sprawiedliwości pozbawia się emerytur za rzekome nieprawidłowości w ich minionej pracy.

Uwaga – w dzisiejszej Polsce władza uważa, że można ludzi zbiorowo kwalifikować w sposób negatywny post factum – bez wyroku sądowego! Jest to coś niesamowitego w skali świata.

Jeszcze ciekawiej się robi jak czytamy o ryzyku obniżenia emerytur i rent rodzinnych dla około 12 tys. osób na podstawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, za służbę w niektórych formacjach Ludowego Wojska Polskiego. Jest to druk nr 1105 do zapoznania się [tutaj], warto przeczytać uzasadnienie, które cytujemy poniżej, tłustym drukiem są wybrane fragmenty zasługujące na szczególną uwagę:

„Proponowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie kolejnych zmian zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. i w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego.

Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej.

Wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 145), tj. tzw. ustawą dezubekizacyjną, rozwiązania dotyczące przeliczenia emerytur żołnierzy tylko dla członków WRON nie przyniosły oczekiwanego celu.

Poprawka zakłada dalsze obniżenie wojskowych emerytur osobom, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 11 grudnia 1981 r. ich emerytura powinna być przeliczana wskaźnikiem po 0,5% podstawy wymiaru emerytury.

W przypadku posiadania przez te osoby prawa do renty inwalidzkiej proponuje się obniżyć również procentowy wymiar renty inwalidzkiej. W tym celu proponuje się określenie przelicznika 2% podstawy wymiaru renty za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 11 grudnia 1981 r.

W przypadku członka rodziny, który nabył prawo do renty rodzinnej po osobie, która była członkiem WRON, renta rodzinna byłaby obniżona w następstwie przeliczenia wysokości świadczenia, jakie przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu żołnierzowi, emerytowi lub renciście, zgodnie z zaproponowanymi powyżej rozwiązaniami dotyczącymi emerytur i rent inwalidzkich.

Ponadto w poprawce zakłada się obniżenie wojskowych emerytur i wojskowych rent inwalidzkich wszystkim żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Szacuje się, że obniżeniu ulegnie około 12 tys. świadczeń wojskowych (emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych). Przewiduje się, iż rocznie budżet państwa będzie wydawał o około 200 mln zł mniej na świadczenia emerytalne i rentowe z wojskowego systemu zaopatrzenia emerytalnego. (…).” [Źródło j.w.]

Teraz zwróćmy uwagę na te „smaczki”:

„Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej.” [Źródło j.w.]

Powszechne poczucie naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej? Szanowni Państwo – cudownie! To jest czysty język Rad Robotniczych i Chłopskich z okresu Rewolucji Październikowej! Jak to wspaniale, że rządzący są tak przeczuleni na – uwaga – powszechne poczucie naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej! To jest coś niesamowitego w państwie prawa, ba to nawet byłoby przegięcie w krwawej zamordystycznej dyktaturze.

Istotą wszelkiego zamordyzmu jest dbanie o procedury, do tego są potrzebni ludzie inteligentni i chociaż odrobinę doświadczeni. Po tym uzasadnieniu nie wiadomo czy można powiedzieć coś pozytywnego o autorach tych słów w sensie intelektualnym, jednak to ich sprawa. Wiadomo, że wszystko jest sprawą interpretacji. Ciekawe jak się zachowa rząd, jeżeli milion ludzi wyśle do niego milion listów, w których skrytykuje naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej w publicznej opiece zdrowotnej? Czy będzie to również podstawą do objęcia proskrypcją lekarzy?

Wcześniejsze działania wobec członków WRON: „(…) rozwiązania dotyczące przeliczenia emerytur żołnierzy tylko dla członków WRON nie przyniosły oczekiwanego celu.”

Zdaje się żyje jeszcze sześć osób ze składu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Jaki był oczekiwany cel wobec tych ludzi? Jak to nazwać inaczej, niż symboliczną zemstą? W ocenie skutków regulacji [Źródło: PDF tutaj s.15] czytamy m.in.:

„1. Jaki problem jest rozwiązywany? Nie znajduje uzasadnienia pozostawienie dalszego funkcjonowania systemu prawnego, który przewiduje dla byłych członków WRON, ich rodzin oraz byłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa wysokie przywileje emerytalne, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji materialnej osób walczących w latach 1944–1990 o wolność, niepodległość i prawa człowieka. Konieczne jest ustanowienie realnej sprawiedliwości w traktowaniu przez system prawny wolnej Rzeczypospolitej Polskiej przypadków byłej służby w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa, w zakresie podziału dóbr materialnych w demokratycznym społeczeństwie (zniesienie przywilejów emerytalno-rentowych wynikających z faktu wysokich uposażeń, jakie państwo komunistyczne zapewniało byłym żołnierzom pełniącym służbę w organach aparatu bezpieczeństwa).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Proponuje się obniżenie wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. Zaproponowano obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa (z 2,6% do 0,5%) oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru wojskowej renty inwalidzkiej o 2% za każdy rok takiej służby. Renty rodzinne, będące pochodną emerytur i rent inwalidzkich, mają zostać obniżone w ten sposób, że najpierw przeliczone (obniżone) zostanie (według wyżej wskazanych reguł) świadczenie emerytalne lub renta inwalidzka, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu żołnierzowi, a w wyniku tego przeliczenia obniżona zostanie wysokość renty rodzinnej. Ponadto obniżone świadczenie nie będzie mogło przekraczać „kwot maksymalnych” stanowiących odpowiednio przeciętną wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (…).”

To trzeba pozostawić bez komentarza. Komentarz napisze życie.

W końcu dochodzimy do sedna: „(…) obniżenie wojskowych emerytur i wojskowych rent inwalidzkich wszystkim żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach, zgodnie z przyjętymi założeniami.”

Samo mówienie o państwie totalitarnym w Polsce w całym wskazanym pow. okresie jest bardzo trudne do uzasadnienia pod względem historycznym, politycznym i prawnym. Nikt nie twierdzi, że nie było w okresie trwania PRL-u rzeczywistych periodów czasowych, w których nasze państwo było istotnie totalitarne, a nawet wobec niektórych grup społecznych wręcz ludobójcze – to można wykazać. Jednak podsumowanie PRL-u jako państwa totalitarnego – w całym swoim okresie – jest trudne i praktycznie niemożliwe.

Jednak perfidia tego uzasadnienia skrywa się w stwierdzeniu: „którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa”, a wypada zapytać – czy było jakieś inne państwo, któremu można było służyć? Czy wszyscy mieli kryć się po lasach przez 45 lat? Czy przypadkiem „pełnienie służby”, nie jest przesłanką w pełni uzasadniającą wywiązywanie się funkcjonariuszy i Żołnierzy ze swoich obowiązków?

Jeżeli pełnienie służby ma stygmatyzować i być podstawą do ograniczenia świadczeń emerytalnych, to podobnie należy potraktować inne grupy zawodowe, które tą służbę dla państwa w tym okresie pełniły.

Wypełnią się więc listy proskrypcyjne dobrej zmiany Żołnierzami, wdowami po Żołnierzach, sierotami – nikt dzisiaj nie podejmuje się obrony tych ludzi, którzy byli gotowi bronić państwa.

Uwaga – nie jest to żadna obrona „bezpieki” i „siepaczy”, chodzi o elementarny szacunek do prawa i państwa.

Jeżeli chcemy komuś odebrać emeryturę – proszę postawić go przed sądem na podstawie obowiązujących przepisów. Przecież większość z osób stygmatyzowanych tą ustawą odwoła się do Sądu. W sprawach ubezpieczeń społecznych będą to mogli zrobić bez kosztów. Konsekwencją będą koszty, stres i niepotrzebne emocje. Autorzy tej ustawy a pod projektem podpisana jest pani premier, ponoszą odpowiedzialność moralną, za wszelkie zdarzenia „inne”, jakie mogą poczynić zdesperowani i pozbawieni środków do życia ludzie.

W prosty sposób stworzymy jako państwo dużą grupę ludzi – mających wiedzę i znających środowisko i teren, która będzie miała poważne osobiste podstawy żeby nienawidzić obecnej władzy, a może nawet i państwa. Czy naprawdę to jest nam potrzebne w obecnej sytuacji? Tej grupie społecznej po prostu płaci się za lojalność i milczenie. Można było ich wykorzystać – np. w Obronie Cywilnej i Obronie Terytorialnej, jednak zapadły decyzje, które trudno w ogóle kwalifikować w języku ludzi kulturalnych. Powtórzmy ponownie – zbrodniarzy trzeba ścigać i karać – dlaczego dalej władza tego nie robi, tylko stygmatyzuje całe środowisko?

Co będzie jak za 20 lat, kolejna władza – odbierze emerytury dzisiejszym decydentom i ich posłusznym funkcjonariuszom? Tłumaczenie, że wykonywali rozkazy, albo że takie było prawo – nie będzie miało znaczenia.

Teraz będzie 12 tysięcy nazwisk na listach proskrypcyjnych – do obniżenia emerytur.

Teraz czekajmy, aż dobra zmiana zweryfikuje górników? Też mają wysokie emerytury, a niektórzy realizowali kolejne plany wykonania i nawet zgłaszali nadwykonania w górnictwie – znaczy się, wysługiwali się totalitarnemu państwu! Kogo by jeszcze zweryfikować, komu zabrać emeryturę? Księża patrioci? Zrzeszeni w Zjednoczeniach Przemysłu Mleczarskiego oraz produkcji cukierniczej?

Ps. Jakby ktoś naprawdę był „trudny” i nie zrozumiał, to ostatni akapit to sarkazm – taki nazwijmy to prowokacyjny żart.

Krakauer
https://obserwatorpolityczny.pl

Komentarzy 55 to “Obniżyć emerytury Żołnierzom? Listy proskrypcyjne dobrej zmiany?”

 1. Maćko said

  No tak myslalem juz po pierszych linijkach, ze to Krakauer kracze. Ajway… obnizac emerytury esbekom, jaka tragedia.
  Lekarze dostaja po 2500, nauczyciele po 1500 a esbecy po 7500… no ale oni pilnowali, aby nauczyciele uczyli poprawnie i oficjalnie… a lekarzy na emeryturze nikt nie potrzebuje.

  Krakauer niech sie czepi emerytur zydowskich katów, ok?

  A jednak Krakauer ma coś na rzeczy…
  Karać WINNYCH, a nie ZBIOROWO.
  Admin

 2. Józef Piotr said

  & Maćko
  Tak trzymać

 3. slawek said

  ANTYKOMUNIZM DLA BIEDNYCH (UMYSŁOWO)
  http://pikio.pl/antykomunizm-dla-biednych-umyslowo/

 4. slawek said

  STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. OKRADANIA EMERYTÓW PRZEZ RZĄD PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

  czytaj… https://www.facebook.com/partia.zmiana/posts/613938452131326:0

 5. Maćko said

  Adminie, logicznie to sie nie zgadza. Nagradzamy ich przeca zbiorowo.

  KAZDY wuj ubek-esbek dostal nieproporcjonalnie wysoka emeryture.

  Nie za swoje wyjatkowe zaslugi w obronie Polski przed zdradliwym Kitajem czy Imperialista z USA, tylko za przynaleznosc do „organu wujowego” którego celem bylo trzymanie za morde Polaków dla dobra Pasorzydów w Rzoncie.

  UB-SB to nie szpiegowanie za granica dla dobra i pokoju.
  UB-SB to zamordyzm wewnetrzny.

 6. Maćko said

  https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/placimy-240-mln-zlotych-na-emerytury-dla-zydow/

  http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/sejm-uchwalil-bedziemy-placic-emerytury-50-tysiacom-zydow-ofiarom-holocaustu-i-stalinizmu_406025.html

  Pisanie Krakauera mi sie, osobiscie, nie podoba. Pachnie agentem wplywu.
  Myle sie?

 7. Maćko said

  Info podstawowa:
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/emerytury-sb-pod-lupa-mswia/88njd8p

  Około 22 tysięcy złotych – nawet takie emerytury państwo obecnie wypłaca byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL. Ich świadczenia są nawet 20-razy wyższe od emerytur, jakie dostają ci ofiary. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi: dość! I szykuje się cięcia wypłat dla byłych esbeków.

  Resort wziął pod lupę emerytury byłych funkcjonariuszy służb PRL. – Na świadczenia dla nich wydajemy rocznie około 8 miliardów złotych – mówi Faktowi wiceszef MSWIA Jarosław Zieliński (56 l.). Przeciętne świadczenie to 4-6 tys. zł miesięcznie na osobę. Nieco więcej dostają generałowie – po ok. 8,5 tys. zł dostaje m.in. prześladowca działaczy Solidarności gen. Józef Sasin (82 l.) czy szef bezpieki – gen. Władysław Ciastoń (92 l.). Najwyższe świadczenia sięgają 22 tysięcy złotych. Przypomnijmy – średnia emerytura wypłacana z ZUS to dziś 2000 zł brutto, na rękę – ok. 1660 zł.

  NORMALNI LUDZIE DOSTAJA NA REKE 1660 ZETÓW SREDNIO!!!!

 8. NyndrO said

  Zastanawiałem się nad tym wiele razy. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy PRL był legalny, ale również czy III RP jest legalna (jakby się zastanowić,to różnica jest mniejsza, niżby się przed zastanowieniem wydawało). Ciężko będzie się oswobodzić, ale przyjmijmy, że się uda np. za 30 lat. Czy wtedy należałoby zmieniać ustalenia dotyczące różnych asów wysokich lotów z czasów III RP? Każdy, kto choć trochę mnie zna wie, że uważam żydów za najstraszniejszą „rzecz”, jaka się Planecie przytrafiła (jakaś w końcu musi być najgorsza), ale niestety są nieodłączną częścią np. Polski od wieeeelu lat. Również jest (było) wielu SB-ków pochodzenia polskiego, którzy mieli obiecane przez państwo.I wracamy do pierwszego pytania.Ja wiem,że to smutne, że asy z SB śmieją się z nie-asów.* Ja w każdym razie nie potrafię sobie odpowiedzieć bez wątpliwości. ** Dubluję wypowiedzi tego całego Krakauera, ale to jest rzeczywiście moja rozterka.

 9. Peryskop said

  Macko, nie mylisz się.

  I w tej kwestii i co do wpływowego krakałera.

  Ale i Admin ma rację, że jest coś na rzeczy.
  Szkopuł w tym, że nie to, o czym pisze.

 10. Zerohero said

 11. EyWey said

  „Uwaga – w dzisiejszej Polsce władza uważa, że można ludzi zbiorowo kwalifikować w sposób negatywny post factum – bez wyroku sądowego! Jest to coś niesamowitego w skali świata.„

  Ludzi ? Jakich ludzi, bydlaków na postronku większych bydlaków a tamci na postronku jeszcze większych.

  Tego się nie sądzi, to się powinno rozstrzelać, a zamiast orderów i pensji dożywotnich, bo trudno to nazwać emeryturami, za gwałt na Narodzie Polskim, powinni dostać `pakę` dożywocia lub won z kraju, na bosaka.

  Ewentualnie Seppuku, ale idiota ` Komór`, pokazał gdzie to ma i dlaczego !

  Dywagacje o `pachnących zdrada gnojach`, ile im można ulżyć na panienki, na ich stare lata i na ich grajdołki, głosem wilka na puszczy.

  Polacy są rzeczywiście ponad wszystko. Jak panienka, nigdy przez nikogo nie zrozumianym Narodem.

  I tyle na rzeczy, oprócz kratkauera i jego tęsknoty za żydowska nirwana.

  Zmiłowania i Rozumu daj nam Panie, mimo naszych słabości i zaślepienia.

  „Uwaga – nie jest to żadna obrona „bezpieki” i „siepaczy”, chodzi o elementarny szacunek do prawa i państwa„.

  Tu jest taki jede3n znawca BD, co by ci wytłumaczył a raczej przypier.il szacunkowo i prawnie, lachmynto utrzymanku, za polski wdowi grosz.

  Z nadzieja, ze żydki podskoczą i w dupe się podrapią.

 12. Marucha said

  Re 11:
  Takie wpisy powodują, że zaczynam nabierać większej sympatii dla poglądów Krakauera.

 13. Maćko said

  Ad 10 .
  Pan Michalkiewicz wybiega zbyt daleko. Zapewnie dlatego, ze brakuje mu pewnych informacji.

  1. nie dlatego, ze zmniejszy sie wyplaty bylym UBkom to sie zmniejszy nauczycielom. Moze, ale przyczynowoscie nie ma. Zreszta, poumieraliby z glodu tak malo dostaja.

  2. nie dlatego, ze dostaja duze emerytury, to ich naliczenie bylo zgodne z prawem. Na przyklad, normalny czlowiek nie ma naliczanej emerytury od dodatku za transport czy od drugiego sniadania. Esbecy mieli od wszystkiego, nawet, przesadzajac, od zwrotu pieniedzy za taksówke. Gdyby je liczono legalnie jak wszystkim to bymieli po 3-4tys a nie po 8.

  3. potrafili esbecy sobie sprawic takie warunki aby miec wysokie uposazenie na starosc. Nauczycielom, kierowcom tego sie nie udalo…. cóz… byli daleko od zlobu.

  4. jak pisalem… niech sie dostawi do zydowskich. Do politycznych. Ile dostaja byli parlamentariusze, ministrowie, sekretarze stanu, sedziowie? No ile?

  ——
  Przecież te obie grupy się w praktyce pokrywają… UBek to praktycznie to samo, co Żyd.
  Admin

 14. RomanK said

  Poczytejcie co tyn chop pisze:

  http://piotrzw.neon24.pl.neon24.pl/post/135445,z-pamietnika-swiezo-upieczonego-emeryta-11

 15. MatkaPolka said

  No to jest sensacja!!: Prawdziwa historia Solidarności

  Lojalka Kaczyńskiego znaleziona w szafie byłego esbeka!

  http://www.infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10924:no-to-jest-sensacja-prawdziwa-historia-solidarnoci

  19 wrzesień 2015 Info2 : jeżeli agent UB chroni kolege tzn. agenta „Bolka” to chyba jasne kim był ” Bolek” Wałęsa ! Wałęsa i jego poplecznicy twierdzą że on tylko był trochę agentem a potem przestał współpracować. Wszyscy wiemy że z tych służb nie odchodzi się dobrowolnie – chyba że na cmentarz!!

  Czemu zdalnie zaprogramowany ciemny lud PiSu bezkarnie pluje na Lecha Wałęsę, insynuując mu, a to wjazd do stoczni motorówką MW, a to rzekome podpisanie lojalki, a to bycie Bolkiem i donoszenie (na logikę, na samego siebie najprawdopodobniej)?

  Jednocześnie Władysław Frasyniuk kolejny raz sugeruje, iż wg wszelkiej logiki (zarówno solidarnościowej, jak i UBeckiej), zwolnienie Kaczyńskiego w niespełna godzinę po zatrzymaniu, jest oczywistym dowodem podjęcia przez niego współpracy i donoszenia na własnego brata i jego środowisko.

  Tylko czemu nikt nie pyta, co się stało z teczką Jarosława Kaczyńskiego, znalezioną w słynnej szafie Lesiaka? Wszak, wg zapewnień samego zainteresowanego, teczka zawierała sporo materiałów (wszystkich rzekomo sfałszowanych), potwierdzających agenturalność Kaczyńskiego i określających między innymi jego preferencje seksualne. Teczka zniknęła po tym, jak położyli na niej łapy ludzie ze służb IV RP, a samego Lesiaka, rzecz zdumiewająca, PiSowski sąd uwolnił od wszelkich zarzutów rzekomego fabrykowania dowodów, kwestionując jedynie, legalność sposobów pozyskiwania przez niego informacji operacyjnych!

  Czyli? Czyli wiarygodność zawartości teczki nie została oficjalnie zakwestionowana, wręcz odwrotnie… tyle że ta ostatnia „wsiąkła” w międzyczasie bezpowrotnie, pomimo rozlicznych zapowiedzi, iż po uporządkowaniu, zostanie przez samego „pokrzywdzonego” ujawniona, w celu „ukazania skali manipulacji i fałszerstwa”… PiSowski IPN niszczył każdego, komu choćby zasugerowano posiadanie lojalki w papierach, a tu… swoisty rekord Guinness’a w postaci jedynej w świecie, sfałszowanej teczki SB…

  Stąd histeryczne ataki na Wałęsę i innych weteranów Solidarności, wszak trzeba ratować prezesa, najlepiej plując wokoło na wszystkich, którym w odróżnieniu od niego, Polska sporo (lub nawet choćby cokolwiek) zawdzięcza…

  Tajne spec znaczenia
  Egz. pojedynczy
  ZOBOWIĄZANIAE

  Ja niżej podpisany (Jarosław Kaczyński) zobowiązuje sie na mocy dobrowolnej umowy udostępnić swój adres dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL

  Będę systematycznie przekzywał wskazanym mi osobą korespondencją przeznaczoną dla Wywiadu nadchodzącą na mój adres bez zapoznawania się z jej treścią

  Zobowiązuje się do utrzymania w ścisłaej tajemnicy faktu współpracy z Wywiadem oraz znanych mi spraw i osób.

  Powiadomiony(a) jestem, że w każdej chwili mogę być zwolniony(a) od obowiązku wykonywania zadań dla potrzeb Wywiadu Wojskowego PRL bez podania mi przyczyn i z tego tytułu nie mogę rościć żadnych pretensji zarówno do Wywiadu Wojskowego PRL, jak też innych instytucji państwowych

  Wiadomym mi jest, że za zdradę i działanie na niekorzyść Państwa Polskiego grozi mi odpowiedzialność karna

 16. NyndrO said

  Panie Kierowniku, ale to źle,czy dobrze,czy Pan straszy?

 17. NyndrO said

  Jak Pana znam, to nic nie jest. Piona, siwy intelektualisto oryginalny, proszę ja Ciebię.

 18. NyndrO said

  Panie Maćko. Jak Pan jest taki dokładny i cybernetyczny (ja Pana w sumie szanuję), to niech mi Pan wyjaśni (ale tak konkretnie, a nie,że budyń dopiero stygnie,więc jest jeszcze mleko), to niech Pan mi oznajmi, co znaczy ” normalny człowiek”. Od–y–razu mówię, że ja (w odróżnieniu do Szanownego mojego Kolegi,Pana Boydara,się nie podniecam).

 19. TomUSAA+ said

  nikt tu jakoś nie wspomina tzw. „starego portfela”. Czy komuś coś to mówi? To powojenni emeryci, ci co wojne przeżyli w wieku przedemerytalnym, a po wojnie byli już, z czasem, w wieku emerytalnym. Ponieważ budowali Polskę sanacyjną, kapitalistyczną i tak dalej, byli wrogami ludu, i jako takim nic im się od władzy ludowej nie należało. Czasem mieli nawet tzw. ordery z załącznikiem, gwarantujące dodatek finansowy. Dostali z łaski marne 450 złotych i musieli jakoś żyć, czasem nawet z małolatami na utrzymaniu. Jak to ten krakauer napisał? Coś niesamowitego w skali świata.
  Tu się zatrzymam, bo tylko już wulgaryzmy pchaja mi się na język.

 20. NyndrO said

  Wulgaryzmy istotnie pchają się na język. Niestety tego ni ma w kodeksie prawa. O ile uznajemy pomiot podmiot, który to prawo uchwalił za legalny.

 21. NyndrO said

  Zapomniałem o „d”.Podmiot. Zmylił mnie Pan tym „USA”. 😉

 22. Siggi said

  Hucpa albo zaradność

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/opinie/201612084380229-Hucpa-albo-zaradnosc/

 23. AlexSailor said

  Krakauer buja jak pies:
  „Obecnie w Polsce prześladowani są byli funkcjonariusze państwowi, których w ramach na nowo definiowanej sprawiedliwości pozbawia się emerytur za rzekome nieprawidłowości w ich minionej pracy.”

  Nie zostaną pozbawieni emerytur i rent, w tym ich potomkowie, lecz emerytury zostaną sprowadzone do obowiązujących w Polsce poziomów.
  Uzasadnienie tego działania jest proste jak drut:
  – każdy z nich wiedział o łamaniu ówczesnego prawa i nie reagował nie wypełniając swoich obowiązków zarówno służby, jak i ludzkich (ta, oczywiście w najlepszym razie dostałby kopa w dupę, a w najgorszym – wiadomo, ale to nie ma nic do rzeczy),
  – nie obronili państwa polskiego (PRLu), dopuścili do rabunku majątku narodowego, i wszystkiego co widzimy dziś,
  – pieniędzy w kasie na emerytury nie ma, i nie ma żadnego uzasadnienia na pobieranie emerytur w kwocie np. 12 tys. złotych przez jednych, przy emeryturach na poziomie 800 zł przez drugich, a jeszcze ci drudzy w przeciwieństwie płacili składki,
  – składek nie płacili, pensje mieli porządne, a w czasie, gdy ludzie stali w kolejkach, dla nich były specjalne przydziały, zatem odebrali już swoje.

  Oczywiście działania i uzasadnienie PISu mają inną motywację i o kant, bo nic z tego nie wyjdzie, i jedynie co do sprawiedliwości społecznej należy się zgodzić zastępując ją zwykłą sprawiedliwością.

  Obniżenie emerytur powinno dotyczyć znacznie większej liczby grup społecznych, i w ogóle emerytury mundurowe powinny zostać jakoś sensownie określone.
  Np. maksymalna emerytura nie znajdująca pokrycia w zapłaconych składkach bezpośrednio przez zainteresowanego, nie powinna być wyższa o 50% średniej.
  Za siedzenie w koszarach i kręcenie interesów na boku w czasie PRLu, a jeszcze gorzej teraz – za siedzenie za biurkiem i udawanie żołnierza, nie należy się żadna specjalna ani przyśpieszona emerytura.
  Oczywiście żołnierze za misje bojowe powinni dostawać pieniądze, najlepiej od razu, a nie w emeryturze, jak również renty za kalectwo nabyte w walce też powinny być wyższe.

  W ogóle, powinno się zmienić system emerytalny likwidując go, to jest obecne przymusowe składki, o których wiadomo, że nawet złamany grosz nie zostanie wypłacony z nich wpłacającym.

 24. AlexSailor said

  @Admin

  „A jednak Krakauer ma coś na rzeczy…
  Karać WINNYCH, a nie ZBIOROWO.
  Admin”

  Też tak uważam.
  Dlaczego Polacy zbiorowo mają w pieniądzu płacić karę na rzecz byłych funkcjonariuszy??
  Dlaczego polskie dzieci mają głodować, bo tatuś i mamusia musi płacić na ubeckie wysokie, np. 12 tys. zł, emerytury lub renty dla dzieci ubeków, którzy złamali życie, karierę, często odebrali zdrowie, właśnie mamusi i tatusiowi.
  Nie ma uzasadnienia do karania Polaków haraczem na ubeckie emerytury.
  Jeśli już ktoś ma im płacić, to ci, którzy im te emerytury nadali – ze swojego majątku.
  Może to byłoby dobre rozwiązanie.

  ——
  Wie Pan, pójdźmy dalej.
  Dlaczego Polacy mają płacić zbiorowo np. na nieudaczników pozostających bez pracy, na pechowców z chorobą raka, na wykształcenie cudzych dzieci, na dziadów po 70-tce jeżdżących za darmo komunikacją miejską itd.
  Admin

 25. AlexSailor said

  Ad 4 @Sławek

  Zupełnie na odwrót.
  Nam dziś zabierają, każdy musi płacić miesięcznie haracz.
  Im nawet nie zabiorą, tylko ograniczą wypłaty z tego haraczu.
  Innych pieniędzy w systemie nie ma.

 26. NyndrO said

  Panie Alex Szanowny. No się powinło zminić, a się nie zminiło. Dałeś Pan kiedyś komuś w pysk?

 27. NyndrO said

  Tak w ogóle._

 28. AlexSailor said

  @Zerohero

  Tak, tak.
  Banda cwaniaków zmawia się i opanowuje państwo, ustala prawo, które nakazuje każdemu płacić 20% swoich dochodów na członków bandy cwaniaków i ich potomstwo w nieskończoność.
  Każdy członek bandy dostaje po 100 milionów emerytury rocznie.
  Prawo sobie przyjęli i jest legalne i już.
  No, prawa nabyte, płacić i już.

  PIERDOŁY.

  Prawa nabyte???
  Przez kogo i od kogo???

  I na co wskazuje Michalkiewicz?
  Że to test, że to początek, że będą następne obniżki – kpi czy o drogę pyta.

  Po pierwsze złamano tysiące takich „praw nabytych”, złamano tysiące umów, i jakoś nikomu nie
  przeszkadzało specjalnie poza zainteresowanymi.
  No ale to nie byli ludzie na etatach.
  Przypomnę choćby obrabowanie ludzi z OFE czy podniesienie wieku emerytalnego.
  I co? Świat się nie zawalił.

  Po drugie.
  Michalkiewicz obawia się obniżenia innych emerytur.
  A i BARDZO, BARDZO dobrze, jak tak się stanie.
  Bo nie ma żadnego uzasadnienia obecnych wysokich wypłat głownie dla pracujących
  w budżetówce na urzędzie.
  A im szybciej ludzie dowiedzą się na własnej skórze, że ten system, to czyste złodziejstwo,
  tym lepiej i tym prędzej się to skończy.

  Obecnie jest tylko jedna możliwość wypłacania emerytur w ogóle (bez zadłużania).
  Likwidacja ZUS i wypłata każdemu Polakowi w wieku od 66 lat sztywnej emerytury-zasiłku, na poziomie 1000-1800zł.
  Na ile starczy pieniędzy.

 29. NyndrO said

  Panie Alex , dałeś Pan komuś w pysk?

 30. NyndrO said

  Rękawice mam na sprzrzedanie (funkiel).Megafony o poszły w dziewińdziesiątych.

 31. Re:Artykul…
  Co za zydowska przewrotnosc, a wrecz k…rstwo (zreszta, nie mozna od tych s…synow niczego oczekiwac)…delikatnie obniza SB-kom I PRL-owskiej „elicie” o kilkaset zlotych, ale bron Boze nie podwyzsza emerytury zadnemu emerytowi nie nalezacego do tej k…wskiej sitwy…
  Och, co bylby za „rajwach”, gdyby w lepszych warunkach finansowych konczyli (dokanczali) zycie ofiary zydo-bolszewizmu… Wrecz nie do pomyslenia…
  Az sie sam noz w kieszeni otwiera, by nie przy…erdolic tej k…wskiej kneSejmowej mafii…
  ==========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Pieprzenie, jest to, ze ubolewaja nad tym, ze nie ma kto pracowac na biezace wydatki..
  Walic w ten talmudowy ryj I patrzec czy rowno puchnie

 32. NyndrO said

  Jasiu, a wywaliłeś komuś w papę?

 33. NyndrO said

  Nie prowoko.Spoko

 34. revers said

  Najlepsze jest to że ci znawcy totalitaryzmów w większości sami należeli do toatalitarnej partii lub ich ojcowie, a prawo piszą dzisiaj byli prokuratorowie toatalitaryzmu i należący dzisiaj do PIS jak Piotrowicz
  http://pikio.pl/koniec-piotrowicza-akta-ipn-i-byly-opozycjonista-po-prostu-go-miazdza/

  Czy chocby o Rajmundzie Kaczyńskim wspomniec i jego cudownym osiedleniu sie na Zoliborzu w Warszawie, cudowne wzięcie w totalitarnym kinie i główne role w filmie o kradzionym księżycu, cudowna działalnośc opozycyjna bez internowania podczas stanu wojennego, jak przystało na niejedną balbine lepszego już sortu.

 35. MatkaPolka said

  Gigantyczne pensje a co za tym idzie – tłuste emerytury mają posłowie Sejmu i Senatu. Poseł emeryt PO Stefan Niesiołowski, który biednym dzieciom zaleca jedzenie szczawiu, w 2012 r. z Sejmu i ZUS dostał łącznie 327 tys. zł. Czyli ponad 27 tys. na przeżycie miesięcznie. „A co ma powiedzieć zwykły rolnik, który dostaje emeryturę w wysokości 900 złotych?” – pyta gazeta „Fakt”.

  „Kiedy Polacy klepią biedę, parlamentarzyści emeryci opływają w luksusy” – zauważa dziennik. Emerytura i zarobki senatora Zbigniewa Meresa z PO w 2012 roku to łącznie aż 338 tysięcy złotych, czyli ponad 28 tys. zł na miesiąc!

  Jak to możliwe, że politycy mają wysokie pensje, a do tego dochodzą im sowite emerytury? „Otóż sami to sobie załatwili! Przyjęli specjalną ustawę, która im to zapewnia. Dzięki temu poseł Stefan Niesiołowski wozi się luksusową miejską terenówką. Emeryta Niesiołowskiego stać też było na podarowanie córce mieszkania o wartości 280 tysięcy złotych i powierzchni 51 metrów kwadratowych” – wyjaśnia „Fakt”.

  I co, można żyć w Polsce normalnie? Można! Wystarczy być parlamentarzystą lub ministrem na emeryturze. A co mają powiedzieć zwykli Polacy? – Ja muszę sobie radzić za 900 złotych miesięcznie, bo tyle wynosi moja emerytura – mówi Faktowi Zygmunt Łosiewicz, rolnik z wsi Kiełpino.

  Oto emerytury posłów:

  Zbigniew Meres z PO – 14,7 tys

  Stanisław Żelichowski z PSL – 5,2 tys

  Kaziemierz Kutz z PO – 5,1 tys

  Stefan Niesiołowski z PO – 4,9 tys

  Józef Zych z PSL – 4,8 tys

  Krystyna Łybacka z SLD – 4,6

  Tadeusz Iwiński z SLD – 4,6 tys

  Stanisław Kalemba z PSL – 4,2 tys

  Leszek Miller z SLD – 3,6 tys

 36. MatkaPolka said

  EMERYTURY SOCZYNKU DLA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW

  Ile emerytury dostaną nasi prokuratorzy? O tym inni mogą pomarzyć!

  6 tys. zł emerytury w wieku 41 lat… Marzenie? Nie. Okazuje się, że wystarczy być prokuratorem niezdolnym do pełnienia funkcji. Kiedy i za ile sędziowie i prokuratorzy mogą odejść w stan spoczynku? ©archiwum GL Materiały podobne Raz przyznanej emerytury nikt nam nie odbierze Tak chcą zmienić emerytury Kobietom będzie dużo ciężej ponieść koszty reformy emerytalnej 41-letni prokurator wojskowy dostanie 6 tys. zł emerytury. To dużo. Bo przeciętny Polak pracując nawet 40 lat takiej kwoty nie wypracuje. Zatem jakie prawa obowiązują sędziów i prokuratorów, kiedy odchodzą w tak zwany stan spoczynku? Tak, w stan spoczynku, nie na emeryturę. Bo jak się okazuje, do końca życia będą ich obowiązywały takie reguły, jakby pracowali. Czyli m.in. nie mogą kandydować np. na posła i dorabiać „na boku”. Tylko czy wynagrodzenie, jakie dostaną po latach pracy, nie wystarczy im na godziwe życie na starość? Na ile może liczyć prokurator po skończonej służbie? – 75 procent pensji uposażenia bez dodatków – poinformował rzecznik prasowy prokuratury generalnej, Mateusz Martyniuk.

  Czytaj więcej: http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/art/7921760,ile-emerytury-dostana-nasi-prokuratorzy-o-tym-inni-moga-pomarzyc,id,t.html

 37. Cd…To jeszcze doloze…

  zydowskie k…rwy zaraz znajduja kase na przestarzale F(uck) 16, (80 miliardow dolarow), jakies inne stare (przestarzale) rakiety „part-idiot” bez sprawnej elektroniki, jakies fundacje dla najemnikow do Iraku, Afganistanu itd. itd., a to jeszcze pomoc dla Ukraincow, a sponsorowanie ich w Polsce z pelnym uposazeniem….itd.,itd. itd. I jeszcze malo brakowalo bysmy z islamistami musieli wojowac o miejsce na naszych ulicach…, ale nie ma kasy dla dzieci, szkoly, inwalidow, emerytow, wspieranie polskich pomyslow (syntetyczna kosc czy grafon, l inne ciekawe sprawy) dotyczace naszego konkretnie interesu, to na takie rzeczy zydowskie k…rwy wiecznie placzace absolutnie pieniedzy nie dadza…
  Mam po dziurki w nosie tego zydowskiego talmudu, tych kpin I szyderstw….
  Sprzedali nas, oszukali nas I oglupili…

  Nic tylko wziac porzadny kij „basetbolowy” I napier…w zydowskie kacze kupry…I widlami na taczki poza miasto…

  ================================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 38. MatkaPolka said

  No to proszę sobie wygooglować

  EMERYTURY POSŁÓW I SENATORÓW

  Emerytura i zarobki senatora Zbigniewa Meresa z PO w 2012 roku to …

  Najbogatsi emeryci z Wiejskiej – Biznes
  biznes.onet.pl › Emerytury › Wiadomości
  May 26, 2015 – Wśród posłów i senatorów nie brakuje emerytów. … Minister rodziny o programie „Maluch”, 500 Plus i emeryturach • Rewolucja w emeryturach.

  Polityczna emerytura. Co robią byli posłowie i senatorzy …
  Dec 5, 2015 – Kilkunastu byłych posłów i senatorów z Małopolski nie zasiada już w … Rojek został doradcą dyrektora w Grupie Azoty; Polityczna emerytura.

  Sześć tysięcy dla parlamentarzystów. Dożywotnio | Super Nowości
  supernowosci24.pl/szesc-tysiecy-dla-parlamentarzysto…
  Jul 24, 2015 – Jak żyć, kiedy emerytura zwykłych ludzi jest tak niska? Jest to codzienny problem polskich emerytów. Posłowie i senatorzy zarabiają po …

  Posłowie mają pensje i bajeczne emerytury | Super Nowości
  Jun 15, 2012 – Ponad 6 tys. złotych miesięcznie emerytury pobiera poseł Józef Racki z PSL. Jeszcze lepiej ma 60 –letni Zbigniew Meres, senator z PO, który …

 39. MatkaPolka said

  http://ligaswiata.pinger.pl/m/11913047

  RAJMUND KACZYŃSKI URODZONY W GRAJEWIE MATKA FRANCISZKA ZE SWIATKOWSKICH ZRODZONEJ W WSI GRONOWCE KOŁO ODESSY Z RODZINY NACZELNEGO PREZESA SADU WOJSKOWEGO ZA STALINA PUŁKOWNIKA ARMII CZERWONEJ WILHELMA SWIATKOWSKIEGO.

  Historia zasłużonych dla morderców z Katynia, dwóch ukochanych wujków Jarka i Lecha – Wilhelma i Henryka ŚWIĄTKOWSKICH i ich związek ze straszliwym Mordem Katyńskim.

  Wilhelm był absolwentem Charkowskiego Instytutu Prawa z 1940 roku, od razu włączonym w wojskowy wymiar sprawiedliwości Armii Czerwonej (a co działo się z polskimi oficerami w Charkowie w 1940 roku – dodawać chyba nie muszę), potem, po wojnie, jako zaufany Stalina i Berii, był Prezesem Naczelnego Sądu Wojskowego w okresie największego apogeum stalinowskich czystek na Polakach (1950-1954).

  Drugi, Henryk, był ministrem “sprawiedliwości” nieprzerwanie w latach 1945-1956 (!!!), przez co odpowiada za całokształt stalinowskich zbrodni na Narodzie Polskim, był jedynym stałym ministrem w czterech powojennych marionetkowych rządach komunistycznych (Osóbki-Morawskiego, I rząd Bieruta, I rząd Cyrankiewicza i II Bieruta), a co najważniejsze – już na wiosnę 1945 roku (!!) nakazał wszcząć śledztwo swemu wiernemu psu (Jerzemu Sawickiemu – właść. Izydorowi Reislerowi), którego celem miało być zatuszowanie winy bolszewików za ten straszliwy mord na polskich oficerach i próba zrzucenia go na broniących się wtedy jeszcze faszystów.

  To są tylko informacje ogólne. Po szczegóły – wysyłam was do pewnego Jarosława i jego mamy, Jadwigi. Wiedzą o tym bardzo dużo ?

  jako że często odwiedzali się nawzajem, zanim po śmierci Stalina nie cofnięto Wilhelma do Związku Radzieckiego i tam, rozliczono za zbrodnie na Narodzie Polskim, czego dokonali sami komuniści od Chruszczowa już w 1954 roku (!).

  Czym Rajmund Kaczyński zaimponował Bierutowi. Wilhelmem Świątkowskim, kuzynem przysłanym do PRL przez Stalina, na funkcję prezesa Wojskowego Sądu Najwyższego.

  To Wilhelm podpisywał wyroki śmierci na zakapowanych przez Rajmunda AK-wców.
  ps. Dzięki temu Wilhelmowi pewne młode, bezdzietne wtedy jeszcze małżeństwo Rajmunda i Jadwigi otrzymało tylko dla siebie piękną trzypiętrową willę na Żoliborzu, gdy reszta warszawian, którym jakimś cudem udało się przetrwać II Wojnę, gnieździło się całymi rodzinami po piwnicach i spalonych ruinach. Żeby było ciekawiej – ta willa była wcześniej nadana rodzinie bohatera z 1920 roku, majora Lisa-Kuli przez Piłsudskiego, za męstwo tego człowieka i oddanie życia w obronie Polski, Europy i Świata przed zalewem czerwonego terroru.

  Wujkiem Rajmunda Kaczyńskiego był Naczelny Prezes Sądu Wojskowego w rządzie Bieruta, wyznania starozakonnego KGBowiec osobiscie mianowany przez Stalina i kat narodu polskiego Wilhelm Świątkowski ur. w Granówce pod Odessą. Mamusia Rajmunda z domu Świątkowska ur. w Granówce pod Odessą.

  Stąd ta przychylność władz dla rodziny Kaczyńskich. Dlatego też IPN gorliwie ściga różnych Bermanów i Szechterów a milczy i udaje że nic nie wie o ich zwierzchniku, którego rozkazy wykonywali.

 40. AlexSailor said

  @Matka Polka

  „Prawa nabyte” … .
  Ciekawe tylko dlaczego mają pierwszeństwo przed innymi prawami.
  Dlatego właśnie dobrze się dzieje, i wbrew obawom Michalkiewicza, niech się rozpocznie trzepanie tych
  najdziwniejszych praw nabytych.
  Ludziom ziemię rolną można było ukraść, podatki bezprawnie nakładać można, ale od emerytur „naszych” wara.
  A guzik.
  Niech w końcu ktoś rzuci granat do szamba.

  Argument, że jak teraz obniża się emerytury ubekom (które sami sobie nadali), to później będzie się odbierać te,
  które nadają sobie dziś rządzący, jest argumentem ZA, a nie przeciw.

 41. MatkaPolka said

  Kim są Kaczyńscy – Kalkstejn, fakty, mity i wątpliwości (No i oczywiście Sejmowa spółka)

  http://racjapolskiejlewicy.pl/kim-sa-kaczynscy-kalkstejn-fakty-mity-i-watpliwosci/4568
  https://radtrap.wordpress.com/2012/04/18/kim-sa-kaczynscy-fakty-mity-i-watpliwosci/#more-8072

  Co wiemy o Kaczyńskich? Przywódcy kato-prawicy pochodzenia żydowskiego. Szczególnie polecamy wszystkim moherowym katolickim ignorantom przeczytanie ich życiorysu, podających się za reprezentantów wszystkich polskich katolików Kaczyńscy ukrywają swoje pochodzenie i coś jeszcze???

  Smród czosnku i kolaboracji jest nie do zniesienia. Od „Okrągłego Stołu’ są uczestnikami zmowy postsowieckiej żydokomuny, którzy na plecach Armii Czerwonej i NKWD terrorem, mordem, zniewolili nasz kraj. Potomkowie zbrodniarzy, sadystów, wykształceni na elitarnych polskich i zagranicznych uniwersytetach przejęli pałeczkę pokoleniową, niszczą, rozkradaj nasz kraj, ogłupiając naród mediami i indoktrynacją religijną.
  (***)

 42. Joe said

  34.Revrs…ci znawcy totalitaryzmow…najczesciej byli „dzieciaczkami tamtego systemu” jak sam pan maciorewicz i kaczorki…czy jak im tam.Dzieciaczki „uczonych rodzicow” jak sam szechter czy jak mu tam…Albo wprost braciszkami bandytow jak w/w szechter.

 43. outsiderR said

  Być może coś więcej jeszcze napiszę… Lecz tak na pierwsze primum… 😉

  Jak te „zmiany” wyglądają pod względem prawa?

  Słyszymy (z jednej strony) że tak ma być, i już… A gdzie jakiś sąd albo proces?
  Gdzie zasada – „audiatur et altera pars”?

  Ponadto – od roku 1989 (1990,1991 – jak kto woli) – minęło już 25 lat.
  Niby nic, a jednak… Czy jakieś przedawnienie czasem nie zaistniało?
  Nawet wobec przestępców?

  Powiem, dlaczego tych ludzi nie wywalono od razu.
  Po prostu – jeśli każdy „umoczony” w PRL poszedłby na bruk (żołnierz WOP, milicjant, funkcjonariusz BOR, a może i strażak) jak funkcjonowałoby państwo?
  Kto by szkolił tych nowych, młodych wilków?
  Nawet dzielnicowy byłby bez przeszkolenia i doświadczenia jak dziecko we mgle.
  A kto by pełnił obowiązki komendantów (miejskich, rejonowych, wojewódzkich)?
  Kto by wykładał w ośrodkach szkolenia?

  No to „pozwolono” tym ludziom pracować.
  Jeszcze 10, 15, 20 lat…
  Teraz przechodzą na emeryturę i… ?
  Cóż słyszymy? A kuku 😉 Ja tylko żartowałem 🙂
  Przecież ty, żołnierzu służyłeś państwu totalitarnemu…
  Więc, sam rozumiesz. Byłeś przestępcą.

  A ci, którzy się teraz z tego cieszą dlaczego wtedy nie poszli służyć
  „totalitarnej” ojczyźnie? Przecież że tam same konfitury były – wiedzieli wszyscy.
  I robić nic nie trzeba było, prawda?
  Więc dlaczego? Zwykłe lenistwo, czy też może prosty wywiad środowiskowy
  nie dał na to szansy tym, co dziś krzyczą „zabrać, zabrać”.
  A dlaczego? No bo ja nie mam… To i oni też niech nie mają…

  PS Warto przypomnieć w tym miejscu „Hodie mihi, cras tibi”

  Kto będzie następny? A kto to wie?

 44. RomanK said

  Spoko. O co chodzi??? Jesli uznamy PRL za panstwo Prawa i Sprawiedliwosci. gdzie wszystko bylo cymes i legalne..nalezy przymknac oko i uznac ze ten sam „krzyz zalugi” nalezal sie gornikowi z przodka, jak i przodkowi pana ministra ,ktory temu gornikowi sciagal paznokcie.
  W sume jaka roznica? Kwalifikacje te same, ale jaka paskudna robota (przy sciaganiu paznkci oczywiscie) i wycia, stress za cos sie nalezy, tym bardziej, ze to ten sciagany placi za uskuge , czyli za emeryture sciagajacego mu…paznokcie!
  Wszyscy dobrzy chrzescijanie w tym przypqadku wypwiadajacy madre cyataty z Ewangelii..powinni zamknac ryje..badz podbudowani przykladem podobnego tym emerytom Judasza, powiescic sie razem z nimi – jak on, czyli Judasz!
  Ile razu mozna komus przebacza????? Przypominam ze Ewangeliczny zapis 77 razy odnosi sie do brata, a nie do ubeka i SSyna.

 45. Marek said

  Co tu dyskutować. Zasłużonym* ubekom, którzy wypracowali zasłużone* emerytury w wysokości kilkukrotnie większej od średniej zusowskiej należy się wypłata średniej zusowskiej, by nie zdechli przed czasem, jak większość polskich emerytów, którzy na oczy nie widzieli owej średnie emerytury ok1600zł na rękę. Wg projektów pisdzielców [od żydowskiej zmiany] dostaną i tak większą, więc po co ten skowyt?.
  Chyba że bolszewicy z pis specjalnie przegięli pałę, by zostało po staremu. Czyli, jak zwykle.

 46. Maciuś said

  Brawo RomanK we 44… i innych…

 47. revers said

  re44,45
  ale ktos wczesniej ustalil przewileje emerytalne dla wybrancow podczas pobytu w Tel Avivie, na pewno nie dotyczy rent i emerytur dla sprawiedliwych ubekow i ich dzieci z przed roku 1968 i pozniej, ktorzy chetnie wyjezdzali do Izraela, Szwecji.

 48. miernik said

  odp. 44 No to teraz z Tobą się zgadzam.

 49. NICK said

  P. RomanK.
  „Ile razu mozna komus przebacza????? Przypominam ze Ewangeliczny zapis 77 razy odnosi sie do brata, a nie do ubeka i SSyna”.
  Tak.

 50. Maćko said

  18 NyndrO Szanowny – Normalny Czlowiek to … nie psychopata.
  Damy sobie rade z taka definicja? 😉
  Krótka i tresciwa? … ok, sam mam watpliwosci niejakie, ale od czegos trzeba zaczac.
  Jakich ludzi okresamy psychopatami? No takich co niae maja empatii. Tez z grubsza.
  Wiec?
  Normalny Czlowiek, to taki co ma empatie, slucha swojeg sumienia, nie krzywdzi innych dla wlasnej dobra… na pewno sa tu lepsi filozofowie ode mnie, to niech poprawia, tylko… KRÓTKO… zwiezle bardzo prosze.

  23. AS – dobry punkt, celnie. Dostana emerytury tylko nizsze, wedlug prawa powszechnie obowiazujacego a nie specjalnie dla nich przez nich napisanego

  31 JzT i TomUSAA – tez celnie… kiedy wyzsze nieco emerytury dla tych co najmniej dostaja?????

  35. MP – brac nam przyklad z Pani wspisu – fakty i dane. 🙂

  Powtórze, ze gdyby SB-om ( Slugom Bozym to ten sam skrót.. OMG!) naliczano w ten sam sposób emerytury co innym grupom zawodowym, to by je mieli nizsze.

 51. witek said

  Wyliczyli, że zabraknie na wypłaty dla żydów prześladowanych i ich potomków, ok 100 euro m-c.
  Więc zabiorą mundurowym. Tak to działa.
  A o sprawiedliwości społecznej najwięcej wam powiedzą w Toruniu.
  Są w tym napradwę dobrzy!
  Ludzkie złe cechy ( zazdrość, chciwość) ubierają w szaty potrzeby ” sprawiedliwości społecznej” i ludzie to kupują….
  Proszę posłuchać niejakiego o. Drążka.
  Ten to ma gadane 😦

 52. Siekiera_Motyka said

  Ad. 35 – Ten dupek dostaje 14,5 tys, na miesiąc ????

  „Ukończył studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Następnie pracował w komendach rejonowych straży pożarnej w Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. W 1990 został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W sierpniu 1997 mianowano go nadbrygadierem. Od tego też roku do 2002 pełnił funkcję komendanta głównego PSP. Przez kilka miesięcy pracował w MSWiA, następnie do 2007 był zastępcą prezydenta Piekar Śląskich.

  W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na senatora VII kadencji w okręgu sosnowieckim, otrzymując 99 411 głosów. Od lipca 2008 do marca 2009 wchodził w skład Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 2 kwietnia 2009 został powołany na członka Rady Służby Cywilnej. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do Senatu, w nowym okręgu jednomandatowym dostał 47 820 głosów[1]. W 2015 nie został wybrany na kolejną kadencję.

  Jest honorowym obywatelem Sandomierza[2] i Dąbrowy Górniczej.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Meres

  Po cholerę ja poszedłem na wyższe studia ? 🙂

 53. Ożdżyński said

  Podwyższone emerytury winny być za udowodnione zasługi jak to miało miejsce we Francji po usunięciu Napoleona Bonaparte, a więc za:
  – zestrzelenie samolotów niemieckich nad Anglią,
  – za zatopienie łodzi podwodnej, lub podwodniakowi za storpedowanie statku w konwoju,
  – za ustrzelenie dowódców przeciwnika dla snajpera,
  – za zdobycie skalpów japońskich w dżunglach wysp Pacyfiku itp.
  Obniżone emerytury za wszelkie niepowodzenia bitewne generałów itp.
  Rodziny „poległych na polu chwały’ winny otrzymywać emerytury dożywotnie.
  Pozdr.

 54. zdziwiony said

  Wiadomo było że PZPR było siłą przewodnią narodu, wojsko jednym zbrojnym jej ramieniem, a UB drugim więziennym ramieniem, ale żeby za to musiało mieć specjalne przywileje emerytalne – to pomysł ich samych z ich czasów. Ciekawe czy nowy rząd jest wystarczająco silny żeby oprócz mówienia o tym – zrobił co trzeba. Oni się nie pieścili nie dyskutowali.

 55. Adam Ryglowski said

  Ożdżyński – jak – piję ,to nie piszę. A przed drukowaniem BZDETÓW – młodzieńcze NIE
  pobieraj dragów
  🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.