Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Żydzi w Rosji – 07.12.2016.

Posted by Marucha w dniu 2016-12-08 (czwartek)

„Jak wiadomo, ochrzczony Żyd nie przestaje być Żydem, nie traci specyficznych cech i nawyków życia swego narodu” – pisze autor poniższego artykułu.

JAK KATARZYNA ‚WIELKA’ OSIEDLIŁA NA RUSI LICHWIARZY I HANDLARZY ALKOHOLEM

Trzeba pamiętać o wielkich zwycięstwach naszych przodków – pisze rosyjski publicysta. – To święty obowiązek każdego z nas, ponieważ wiedza o tych wielkich zwycięstwach z przeszłości nosi w sobie klucze do zrozumienia tego, jak trzeba budować swoją przyszłość. Tak jak pamiętamy zwycięstwo naszych dziadów w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej nad nazizmem hitlerowskim w 1945 roku, tak samo musimy czcić i pamiętać nieoceniony wkład w rozwój Rusi zwycięstwa księcia Światosława Chrobrego w 964 nad Chazarią.

Po tej klęsce Chazarowie rozproszyli się

Rozbijając żydowski Chazarski Kaganat – państwo pasożytnicze, które żyło wyłącznie z handlu niewolnikami, lichwy i kontroli nad szlakami handlowymi, tak zwanym „Wielkim Szlakiem Jedwabnym” – Światosław, syn Igora, uwolnił Rosję z jarzma chazarskiego, wzmocnił potęgę Rusi i wyprowadził ją na wiodące pozycje w światowej polityce tamtych czasów.

Zwycięstwo nad Chazarią – to triumf rosyjskiego oręża i niezwyciężonego ducha nad systemem pasożytniczym, stworzonym przez Żydów w państwie chazarskim.

Imperium, które żyło dzięki handlowi i rozbojom, przestało istnieć. Jego turecka ludność (ros. – тюрки, тюркское население – Turkijczycy, ludność turkijska, posługująca się nazywanym obecnie językiem tureckim – Turcy, Azerbejdżanie, Uzbecy…; w słownikach współczesnych używa się zamiast tych określeń: Turcy, turecki – od tłum.), za wyjątkiem małego plemienia Karaimów, rozstała się z judaizmem, przechodząc do innych wyznań (w większości – do islamu), a Żydzi właściwie zostali zmuszeni do szukania sobie innego miejsca przebywania – głównie w Europie Zachodniej i Środkowej.

Książę Światosław – Odeski Politikum Światosław był poganinem i wielkim wojownikiem, przed którym drżał nawet Konstantynopol. Ale on niezbyt dobrze znał historię narodów świata i nie zdawał sobie sprawy, z kim tak pomyślnie się rozprawił. Dokonał rozgromienia Kaganatu nie ze względów religijnych lub etnicznych, a tylko ze względów politycznych, wojskowych i państwowych.

Dlatego Żydzi w dalszym ciągu w wielkich ilościach żyli i pracowali na terytorium Starożytnej Rusi, odgrywając istotną rolę w życiu Kijowa. Przymusowe wprowadzenie chrześcijaństwa na Rusi w 988 roku przez księcia Władimira Świętego (według niektórych źródeł – Żyda po matce Żydówce) sprzyjało adaptacji dawnej ludności rosyjskiej do Żydów.

Żyjąc wśród Rosjan, Żydzi pozostawali sobą i zachowywali się tak, jak zawsze to robili i robią wśród innych narodów, to znaczy, ze skrajnym stopniem etno-egocentryzmu. Jednak w tamtych czasach narody były jeszcze przyzwyczajone do wyrażania swojej woli bezpośrednio i aktywnie, w formie „nieparlamentarnej”. W 1113 roku w Kijowie wybuchło powstanie, bardzo zacięte, przeciwko wyzyskowi żydowskiemu.

Następstwem tego powstania była narada książąt starożytnej Rusi, którzy postanowili wypędzić wszystkich Żydów z obszarów państwa i w przyszłości nie dopuszczać do ich pojawienia się na ziemi rosyjskiej. Ustalono i publicznie ogłoszono, że życie i mienie Żydów odtąd nie będzie tutaj chronione. Wskutek tego Żydzi usunęli się z zamieszkałych ziem, gdzie tak sprytnie do tej pory załatwiali swoje sprawy i opuścili Ruś. Oczywiście, niektóre osoby czasami „przylatywały” na nasze ziemie.

Ale w całości Rosja na całych sześćset pięćdziesiąt lat była wolna od tego plemienia. Pomimo tego, że Żydzi wielokrotnie prosili, aby zezwolić im na zamieszkanie w Rosji, rosyjscy carowie odmawiali im tego konsekwentnie, chociaż czasami korzystali z usług niektórych bogatych i wykształconych Żydów.

ŻYDZI W ROSJI W XVIII – XIX WIEKU

Przez SZEŚĆ i pół wieku Rosjanie całkowicie zapomnieli i utracili pojęcie o antynarodowych cechach Żydów i byli zupełnie nieprzygotowani do nowego spotkania z nimi. Spotkanie to miało miejsce w 1775 roku, kiedy Rosja, z woli cesarzowej pochodzenia niemieckiego Katarzyny Drugiej, przyłączyła do siebie ziemie, które kiedyś należały do Rosji, a następnie zostały oderwane przez Polskę.

Miejscowa ludność (Małorusini – Ukraińcy i Białorusini) jęczała pod jarzmem Żydów (dzierżawców, lichwiarzy i handlarzy alkoholem), które było wiele bardziej ciężkie i bezlitosne od jarzma polskich gospodarzy, którzy byli zależni od Żydów pod względem ekonomicznym. Teraz z jarzmem żydowskim przyszło zapoznać się i Wielkorusom – przodkom współczesnych Rosjan.

 

Katarzyna II

Katarzyna II

Przez długi czas Żydom nie wolno było osiedlać się poza tymi obszarami ziemi, które zostały przyłączone przez Katarzynę: ustalono tzw. granicę osiedlenia. Ten środek ochronny bardzo drażnił Żydów, którzy marzyli o bogactwach całej Rosji, wywoływał u nich gniew i oburzenie.

Niemniej jednak, środek ten był umiejętnie przezwyciężany przez wykształconych i bogatych imigrantów z gminy żydowskiej. Wielu z nich nawet przyjmowało chrześcijaństwo (podobnie jak to zrobił Izrael Blank), aby otrzymać możliwość życia i pracowania w pradawnych regionach Rosji. Jak wiadomo, ochrzczony Żyd nie przestaje być Żydem, nie traci specyficznych cech i nawyków życia swego narodu.

Car Aleksander II dokończył rozpoczętego przez Katarzynę dzieła i obsypał Żydów dobrodziejstwami. Odtąd Żydom wolno było mieszkać w Moskwie wszędzie. (Na początku lat 1890 [czyli za jakieś 35 lat] w Moskwie osiedliło się ponad 70 tys. Żydów!). Od 1856 roku zaniechano powoływania dzieci żydowskich do armii rosyjskiej.

W 1859 roku zostało przyznane żydowskim kupcom pierwszej gildii prawo do zamieszkiwania i handlowania w całej Rosji. W tych samych latach zostały otwarte dla Żydów takie miasta, jak Nikołajew, Sewastopol, Kijów. W 1861 roku wszyscy Żydzi – dyplomowani specjaliści otrzymali prawo do życia poza granicą osiedlenia i byli dopuszczani do służby państwowej.

W 1865 roku pozwolono przyjmować na służbę wojskowo – medyczną żydowskich lekarzy, został również otwarty tymczasowy dostęp do wewnętrznych prowincji dla Żydów – mechaników, piwowarów, rzemieślników i mistrzów… Praktycznie z tego prawa mogli skorzystać prawie wszyscy Żydzi, którzy chcieli, chociaż miejscami o największej koncentracji Żydów pozostały południowo-zachodnie regiony Imperium Rosyjskiego.

W jaki sposób odwdzięczyli się Żydzi rosyjskiemu carowi? Dobrodziejstwa Aleksandra II nie uratowały go od żydowskiej plemiennej okrutnej nienawiści. Idea carobójstwa narodziła się w komitecie partii podziemnej „Wola Ludu” (ros. – „Народная воля” – od tłum.), do którego weszło dwóch Żydów (Goldenberg i Zundelewicz), dwóch Polaków (Kobylański i Kwiatkowski) i jeden Rosjanin (Michajłow).

Pierwszym, który podał myśl o zabiciu imperatora i który zaoferował swoje w tym celu usługi był właśnie Goldenberg, jak to stało się znane później z jego własnego świadectwa, opublikowanego w „Dzienniku Historycznym” (ros. „Историческом вестнике” – od. tłum.) z roku 1910. Jednak uznano za niewłaściwe przekazywanie sprawy zabójstwa Cara Rosji bezpośrednio do rąk Żyda.

Zamach udał się 01 marca 1881 roku, pod nogi Cara Aleksandra została rzucona bomba. Chociaż zamachowcami byli Rosjanin Rysakow i Polak Hryniewiecki, to historia przygotowania tej potwornej zbrodni jest upstrzona nazwiskami żydowskimi: Nathanson, Deutsch, Isaac, Aronczik, Aptekman, Dewel, Buch, Gelfman, Fridenson, Zuckerman, Lubkin, Hartmann i inni.

Syn zmarłego Cara, Aleksandr III, który wstąpił na tron, rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prześladowanie terrorystów, co wywołało falę szalonej plemiennej żydowskiej nienawiści i zemsty. Wśród zamachowców na nowego cara był Aleksander Uljanow, starszy wnuk Żyda Izraela Blanka. Został złapany i stracony. Na wieść o jego śmierci, jego młodszy brat Władimir Uljanow (przyszły Lenin) ślubował straszną zemstę dla domu Romanowych. Tę przysięgę osobistej zemsty, jak wiadomo, Lenin wypełnił do końca.

Aleksander III, który zdał sobie sprawę ze złowrogiej roli „narodu wybranego” na podstawie tragicznego doświadczenia jego ojca, starał się przywrócić granicę osiedlenia, rozpoczął „wyciskanie” poza jej granice Żydów, rozsianych po całej Rosji. Szczególną wagę przywiązywał on do oczyszczenia z Żydów Moskwy, którą wypełnili oni tak, że w dzielnicy, w której mieściła się synagoga chóralna, można było słyszeć tylko mowę żydowską, a nie rosyjską.

29 marca 1891 roku Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił carowi sprawozdanie w sprawie stopniowego wysiedlenia Żydów z Moskwy i guberni moskiewskiej. Aleksander III napisał na dokumencie krótko: „Wykonać”. Imperatorski rozkaz został opublikowany w dniach żydowskiego święta Paschy.

Wysiedlenie ludności żydowskiej było obliczone na rok. To odpowiedzialne zadanie zostało powierzone dyrektorowi Departamentu Policji, towarzyszowi Ministra Spraw Wewnętrznych fon Plewe i gubernatorowi generalnemu w Moskwie, bratu Cara – Wielkiemu Księciu Siergiejowi Aleksandrowiczowi. W większości poradzili oni sobie z zadaniem (niestety, nie do końca), ale odtąd obaj zostali skazani.

Dziwne, ale Car Aleksander III przeżył tylko rok po wyżej wymienionej rezolucji, i została ona nie wykonana.

Trzeba powiedzieć, że Żydzi nie tylko działali w podziemiu, ale również całkiem aktywnie i skutecznie zdobywali sobie „miejsce pod słońcem” w legalnej sferze działalności. Z 5,6 mln Żydów, zamieszkujących w 1913 roku w Rosji, 50 tys. było robotnikami, 250 tysięcy – rzemieślnikami, a pozostali zdolni do pracy Żydzi – to kupcy, lichwiarze, szynkarze itp. Według spisu ludności rosyjskiej w 1897 roku z 618.926 osób, zatrudnionych w handlu na terytorium imperium, 450.427 (czyli 72,8%) stanowili Żydzi.

Bankier Domu Imperatorskiego Żyd Stiglitz otrzymał tytuł barona; bankier i właściciel kopalń złota Rubinstein został przyjęty przy dworze; wykonawca na budowie kolei Samuel Poliakow cieszył się przychylnością samego cara. Oszust i partacz, brał ogromne pieniądze od państwa, ale budowę prowadził na chybcika, z materiałów bezwartościowych, „klajstrując” usta rewizorów pieniędzmi.

Właśnie na zbudowanej przez niego nieuczciwym sposobem kolei nastąpiła katastrofa carskiego pociągu, wracającego z Krymu, w czasie której Car Aleksander III uratował swoją rodzinę, ale został ranny, co później doprowadziło do śmiertelnej choroby. Zadania ograniczenia wpływu Żydów w Rosji wykonać nie zdążył.

Pomimo restrykcyjnych kwot, w 1910 roku Żydzi stanowili 10% studentów uczelni technicznych. Powszechnie znana jest dominacja Żydów w przedrewolucyjnym dziennikarstwie, w kierownictwie wszystkich partii politycznych lewego skrzydła. I tak dalej…

Wszystkie podobne sukcesy licznych Żydów absolutnie nie uspokajały tego plemienia jako całości, dążącego do zaprowadzenia w Rosji swoich porządków i nie zatrzymującego się w drodze do tego celu przed niczym.

Link do artykułu w wersji oryginalnej:
http://antisionizm.info/Kak-Ekaterina-Velikaya-poselila-na-Rusi-arendatorov-otkupshchikov-rostovshchikov-i-torgovtsev-spirtnim-1156.html

29.04.2014. – Tekst przetłumaczył z języka rosyjskiego Janusz Sielicki dla portalu gazetawarszawska.com:
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/money/300-jak-katarzyna-wielka-osiedlila-na-rusi-lichwiarzy-i-handlarzy-alkoholem

*                               *                              *

E. MICHAEL JONES – O WSCHODNICH ŻYDACH (OSTJUDEN)

Fragment wywiadu poświęconego książce
„The Jewish Revolutionary Spirit” („Żydowski duch rewolucyjny”).

 

Kiedy ta fala konwersji (na chrześcijaństwo) miała miejsce na Zachodzie, żydzi, którzy nie chcieli się ochrzcić, stopniowo migrowali na wschód. Polska stała się tym, co nazywa się „Paradisus Iudeorum”, raj żydów, z początkiem XVII wieku.

To był początek problemu. Otrzymali specjalny status, wykorzystywali swój specjalny, a ich główną bronią była lichwa. Tak jak wszędzie, gdzie przybyli, zrazili do siebie gospodarzy i wyalienowali się od otoczenia. Reakcją były pogromy podczas powstania Chmielnickiego z 1648 roku.

Polska klasa rządząca, szlachta, kontrolowała ziemię. Posiadacze ziemscy zawsze mają problem z pieniędzmi. W feudalizmie masz ziemię, masz ludzi uprawiających tą ziemię i ci ludzie corocznie winni są określoną ilość zboża. Pieniędzy potrzebujesz już teraz! Jak więc przekształcić długoterminową ekspektatywę przychodów w krótkoterminowe zasoby gotówki? Tutaj pojawiał się żyd, który potrafił pożyczyć pieniądze.

W ten sposób żydzi przejęli kontrolę nad polską warstwą rządzącą, to samo zrobili w Anglii, pożyczali jej pieniądze. Jak zadłużasz się u żyda, to skończysz jako jego sługa.

Przypis: taką praktykę narzuca żydowski bóg. Księga Przysłów 22:7,
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=560

Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik.

Polska szlachta nie mogła produkować wódki, to było poniżej jej godności. Szlachta przyznawała żydom prawo do produkcji wódki, a żydzi wyzyskali je narzucenia kontroli nad chłopstwem, używali alkohol w prowadzonej przez siebie wojnie kulturowej. To była tradycyjna broń żydów przywołana przez Henry’ego Forda w „Międzynarodowym żydzie”.

Kres nadszedł pod koniec XVIII wieku kiedy Polska została zmieciona z mapy, podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Oznaczało to że Paradisus Iudeorum, ci wszyscy żydzi cieszący się tyloma prawami, teraz znaleźli się na zachodniej granicy Rosji, w kraju, który nie wierzył w koncepcję równych praw, tkwił w zupełnie innej epoce.

Procentowy udział ludności żydowskiej na ziemiach byłej Rzeczypospolitej

W rezultacie żydzi stali się bardzo nieszczęśliwi. Do dzisiaj można zaobserwować wśród żydów tę wrodzoną nienawiść do Rosji. Zaczęło się to wśród tych izolowanych ludzi, którzy nie byli obywatelami, byli izolowani w strefie osiedlenia. To była granica Imperium Rosyjskiego z Zachodem, żydzi byli więc aktywni w przemycie czy w działalności rewolucyjnej. Na początku tego procesu w Rosji pojawił się problem rewolucyjny, którego nie potrafiła rozwiązać a próbowała go rozwiązać w humanitarny sposób.

Aleksander Sołżenicyn w swojej książce „Dwieście lat razem”, która nie została (oficjalnie) przetłumaczona na język angielski z powodu żydowskiego veta, opowiada o problemie żydowskim od samego początku. Początkiem były rozbiory Polski. Rosja połknęła coś, czego nie mogła strawić.

Do cara docierają raporty o głodzie na Ukrainie. Chwileczkę, Ukraina to spichlerz Europy, jak to jest możliwe, że ludzie tam głodują? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? – Odpowiedzą jest: żyd! Żydzi pożyczali pieniądze ukraińskim rolnikom, ci nie mogli oddać, więc żydzi przejmowali zbiory, które przeznaczali na wódkę, a nie na chleb, dlatego ludzie zaczęli głodować w najżyźniejszym regionie Rosji.

Car zaordynował: musimy się zając tym problemem! Przekształćmy żydów w rolników! To się nie udało, żyd nie będzie pracował na roli, bo jest to ciężka praca. Dasz żydowi pług, co on z nim zrobi? Sprzeda! Użyje tych pieniędzy do czegoś innego. Ten projekt więc upadł.

Skutkiem był rosnący ferment rewolucyjny, rosnący do punktu kulminacyjnego w postaci zabójstwa Aleksandra II w 1881 roku. Byłem w St. Petersburgu, w miejscu, w którym car upadł na ziemię, zbudowano wielką cerkiew. To jest wyraz odrodzenia się rosyjskiego nacjonalizmu w odpowiedzi na żydowską agresję. Romanowowie nie mogli jednak opanować żydowskiego ruchu rewolucyjnego.

Komentarz tłumacza: „Dwieście lat razem” to książka opisująca przejawy wrodzonej nienawiści żydów do Rosji. Wyjaśnia ona sporą część historii Rosji i Polski z ostatnich trzystu-dwustu lat, pozwala zrozumieć korzenie zachowań żydów działających współcześnie w Moskwie, w Kijowie, w Warszawie czy w Nowym Jorku.

https://marucha.files.wordpress.com/2013/04/aleksander-solzenicyn-dwiescie-lat-razem-t-1.pdf
https://marucha.files.wordpress.com/2013/04/aleksander-solzenicyn-dwiescie-lat-razem-t-2.pdf

Przetłumaczył: Metro

http://zygumntbalas.neon24.pl

Komentarzy 25 to “Żydzi w Rosji – 07.12.2016.”

 1. Polo. said

  Czasem organizm ma pecha i wyrasta na nim rak. To proste, na ludziach żyjących w prawie dekalogu pojawiają się ciemne skurwysyny, które żerują na uczciwości prawych ludzi.
  Afera amber gold to miedzy innymi prosty przykład.

 2. Rafał said

  POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec święty polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.

  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! !

  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .

 3. maryjanek said

  „Przeciw chazarom święta wojna”
  …do boju powiódł ich Świętosław

 4. Marek said

  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .
  ===
  Jasne, a Matka Boska była ukrainką.
  To jest ten sam poziom.
  Brzyszlo to to i nasrało pod ważnym tematem.

 5. EyWey said

  Kretyńskie komentarze ewidentnie rozmydlają problem żydowski, co nieuniknione jeśli na to pozwolimy ;

  The ancient Jewish dream of World conquest and subjugation. If you like being a slave to the enemy Jews and suffering under their occupation, then do nothing. Otherwise organize.

  Starożytny sen żydowski o podboju świata i jego ujarzmienia. Jeżeli chcesz być niewolnikiem swoich wrogów Żydów i męczyć się pod ich okupacją, to nic nie rób. W przeciwnym razie bądź zorganizowany.

 6. RomanK said

  Z ktorym przykazaniem Dekalogu…panowie- macie problem????

  Ktorej czesci slowa NIE…… nie rozumiecie?????

 7. Marucha said

  Re 4:
  Ten wpis był wrzucany do gajówki kilkanaście razy.
  W końcu postanowiłem go upublicznić….

 8. revers said

  „Rozbijając żydowski Chazarski Kaganat – państwo pasożytnicze, które żyło wyłącznie z handlu niewolnikami, lichwy i kontroli nad szlakami handlowymi, tak zwanym „Wielkim Szlakiem Jedwabnym” – Światosław, syn Igora, uwolnił Rosję z jarzma chazarskiego, wzmocnił potęgę Rusi i wyprowadził ją na wiodące pozycje w światowej polityce tamtych czasów.” …

  ale caly czas wraca sie do tej politiki chazarskiej, dzisiejsze bombardowania pod Damaszkiem baz lotniczych Assada, wczesniej rakietowe ataki z terenów Izraela. ..
  https://www.almasdarnews.com/article/syrian-rebel-leader-thanks-israel-attack-damascus/
  caly bliski wschod spladrowany, nawet Iran nie bedzie mial łatwo z Trumpem.

  Komentarz pana Fasoli
  Charles Fasola

  Russia must decide who’s side they are on. The crisis in the Middle East is all for the benefit of the zionists. Northern Iraq and Syria if the kurds are allowed to suceed establishing a Kurdistan will create Israel 2.0. It is all for creating a greater Israel. With the zionists in complete control with the help of their European, Canadian, Australian and Amerikan vassals.
  Considering Russian’s FIRE sector remains dominated by Atlanticist zionists. Who controls the money controls governments.
  Hopefully Russia’s military awakes to reality. The zionists are not friends of the goyum.

 9. revers said

  ale caly czas wraca sie do tej politiki chazarskiej, dzisiejsze bombardowania pod Damaszkiem baz lotniczych Assada, wczesniej rakietowe ataki z terenów Izraela. ..
  https://www.almasdarnews.com/article/syrian-rebel-leader-thanks-israel-attack-damascus/

 10. revers said

  https://www.almasdarnews.com/article/syrian-rebel-leader-thanks-israel-attack-damascus/

 11. GonDar said

  Skoro Ruscy tacy madrzy, to powinni wiedziec, ze jak rozbiora Polske to ich wezma z calym inwentarzem. Hmm. I dlaczego to zrobili? Dla ziemii? U nich ziemii mnogo. Dla bogactwa? Wtedy juz zubozelismy bardzo. Dla granicy na Wisle? To latem jak nie pada strumyk.
  Moim zdaniem-z powodu ludzi i wlasnej chciwosci. A ze parchow dostali. Coz: chciwosc jest zguba frajerow.

  ——
  A gdzie i kiedy Ruscy wyrażali chęć rozebrania Polski? Może coś umknęło mej uwadze?
  Admin

 12. Boydar said

  Wydaje się, że nastąpiło nieporozumienie (11). Pan GonDar nie zauważył, że rozbiorów nie dokonali Ruscy, tylko żydoszkopy w ruskich ciuchach; dla zachowania pozorów, to nawet od prawdziwego carskiego krawca.

  I tylko dlatego zostało to zrobione w takiej scenerii, gdyż polityka wcześniejszych władców Rusi stawiała zdecydowaną przeszkodę dla rozprzestrzeniającej się w Europie zarazy. I nie o żadną Polskę tu chodziło, tylko o iniekcję pasożyda w obszar do tej pory praktycznie niedostępny.

 13. GonDar said

  Czy Pan Admin i Pan, Panie Boydar, poszlibyscie chedozyc sie z kobieta, wiedzac, ze nosi w sobie „cos”?
  Tylko z niewiedzy(wykluczam) i z nieokielznania swojej zadzy.
  Nie zgadzam sie z Panami w tej sprawie.

 14. Boydar said

  Ale gdzie Pan upatruje sprzeczności; przecież po to „wychędożono” Polskę żeby zarazić tą kiłą Rosję. To był cel i idea główna. Poboczna zaś, żeby Polacy znienawidzili Rosjan. Czy pojęcie tak prostego mechanizmu przekracza zakres Pańskiego pojmowania ?

 15. Marucha said

  Re 13:
  Nie rozumiem, co robi tu Pańskie pytanie o chędożeniu i co to jest owo „coś”. Nie chwytam tej przerzutki literackiej.

 16. Boydar said

 17. NyndrO said

  hahahahaha! Ki gupi! 🙂

 18. Boydar said

  No co, zszedłem już do poziomu trawy, niżej się nie da …

 19. NyndrO said

  Jo tej. Zeszłeś,Synu. Zeszłeś.

 20. EyWey said

  bękarta komunizm ;

  .https://www.youtube.com/watch?v=y-F-1gN9KmI&feature=em-subs_digest

  bastardo projekt trans-oszustwa płciowego ;

  .https://www.youtube.com/watch?v=WmRsKCi-Rns&feature=em-subs_digest

  Po `komunie`, ktoś za to odpowiedział ?

  Jak np. Niemcy hitlerowskie, na żydowskim sadzie w Norymberdze, choć to niewłaściwe, ale przynajmniej, zrozumiale, propagandowo porównanie, jakie więzienia, wieszania etc. N I E ! N I C !

  Żydzi, mostami powietrznymi , Ci najbardziej zagrożeni, zostali rozlokowani po świecie, głownie Israhell i tam gdzie trudno o extradycje i Cicho i Sza. Dostają jeszcze od swojaków renty i stamtąd dalej swoje diabla a nawet wracają i chcą więcej.

  To `krzyczy`, o zemstę do Nieba !

  Nagle po masowych, wieeeeelo milionowych mordach, na wszystkie możliwe sposoby, nastepuje zmiana warty i pokaz siły, kto tu rządzi. Dobry i zły policjant w akcji.

  To co oni zrobili, na Narodzie Rosyjskim i Niemieckim, oraz na Narodach Europy Wschodniej, można porównać, do Piekła na Ziemi.

  Nie ma na razie winnych ! Są tylko kulawi i ślepi oraz miazga, po holokaustyczna, pozbawiona tożsamości, ze zmianami zwyrodnieniowymi, ze strachu, na pokolenia.

  Bajki, dzieciom na dobranoc można opowiadać i to o sierotce Marysi.

  Nu BD ви не сховався я вам покаже де раки зимують ;

  smile 🙂 посмішка 🙂 Uśmiechnij sie 🙂

  sprawnie szybko i z zamiłowaniem do drewna [ dusze drewniane ]

 21. EyWey said

  wordpress zawsze ma z tym problem, ciekawe dlaczego.

 22. „Żydzi ponad wszystko, a CHABAD – ponad Żydami” said

  Każdy kto interesuje się PANOSZENIEM żydostwa w Polsce, na Świecie i za wschodnią granicą Polski i Rosji oraz chce zrozumieć skąd bierze się AGRESJA żydostwa to dla tych osób poniższy tekst jest LEKTURĄ obowiązkową pt.

  „Kiedy Rosja szukała wrogów za oceanem, ‚Chabad’ ujarzmił ją od wewnątrz” :

  https://treborok.wordpress.com/kiedy-rosja-szukala-wrogow-za-oceanem-chabad-ujarzmil-ja-od-wewnatrz/?preview=true

  lub ewentualnie tutaj:

  http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/135003,inside-job

  Ten tekst wyjaśnia BARDZO dużo, bardzo istotnych spraw jak żydowska mafia jest zorganizowana na Ukrainie i Rosji.

  Myśle, że warto by było, aby Gajowy Marucha powyższy tekst w CAŁOŚCI zamieścił, na swojej witrynie jeśli to możliwe, tak aby został też na zawsze w „archiwum” Gajówki jako bardzo ważna informacja.

  Krótka recenzja na temat tekstu z powyższych linków:

  CHABAD – to judeo-nazistowska ultra-ortodoksyjny sekta znana jako Chabad-Lubawicz.

  Sekta powstała w XVIII wieku na styku granic trzech słowiańskich państw – Rosji, Ukrainy i Białorusi – w miejscowości Lubawiczi(w tym czasie na terytorium Ukrainy, obecnie obwód Smoleński należy do Rosji) ale to ta sekta CHABAD przeniosła się do USA jest też najsilniejszą sektą żydowską w USA i wręcz grasuje w USA.

  Od chwili swojego powstania sekta działała według zasady klanowej. Wejście do Klanu było i jest bardzo ograniczone, a jego członkowie wyróżniają się z maksymalnym AGRESYWNYM, graniczącym z OBŁEDEM fanatyzmem do swoich wymyślonych DOKTRYN ideologicznych o wiele bardziej RAKYLANIEJSZYCH niż posiada islamski JIHAD.

  Działanie i struktura sekty jest skrajnie ZAKONSPIROWANE jak u masonów ale na widok publiczny wystawia się jako wyjątkowo świątobliwy, religijny pokorny i „tolerancyjny”.
  Mężczyźni w Chabad muszą nosić brody, noszą CZARNE ubrania i KAPELUSZE.

  Kobiety golą głowy do gołej skóry i okrywają je perukami. Laicy często MYLĄ Chabad z chasydami. W rzeczywistości, w chasydyzmie (ortodoksyjny judaizm) istnieje szereg wpływowych trendów: Karlinstounskie, Bracławskie, Satmarskie oraz innych chasydów, którzy NIE mają żadnego związku z maksymalnie RADYKALNYM Chabad, a wręcz przeciwnie często odnoszą się do niego WROGO jako NISZCZYCIELSKI dla wszystkich Żydów.

  Chabad aktywnie SPRZECIWIA się procesowi asymilacji Żydów z NIE-żydami w każdym kraju ich zamieszkania, tworzą separatystyczne zamkniete KLANY i są fanatycznymi bojownikiem o „czystość krwi żydowskiej”. Ta zasada sekty prawie niczym się nie różni od nazistowskiej ideologii. Ich zasadą jest:

  „Żydzi ponad wszystko, a CHABAD – ponad Żydami”.

  Dla służb specjalnych i oficjalnych władz w USA czy Angli te zasady nie są tajemnicą, są pod szantażem finansowym akceptowane i to jest przyjęte za NORAMALNOŚĆ. W przeciwieństwie do „DAISz”, „Al-Kaidy” itp. w USA lub „Prawego Sektora” w Rosji Chabad NIE jest zabroniony.
  Mało tego, flirtują z nim PRZYWÓDCY wielu krajów, w tym naszego i Rosji.
  Ostatnio paru aktywistów wyłamało się z CHABAD, którzy zaczeli DEMASKOWAĆ żydowską sektę CHABAT, a w tym „sypneli” osobiście tego naczelnego rebe w Rosji Biela Lazara panoszącego się w Rosji.

  Przysłuchajcie się DOKŁADNIE od 5min 50sekundy co MÓWI o W.Putinie ten rabe Biela Lazar na Światowym zjeździe „Chabad-cistów w 2006 International Conference of Shluchim w New Yorku:

  „Vladimir Putin told me a personal story in the Kremlin” :

  Czy to może być prawda co opowiada o W.Putinie ten rabe Biela Lazar ???
  Osobiscie w to nie wierzę, ale być może to W.Putin jego PODPUŚCIŁ aby Biela Lazara URZYWAĆ w interesie etnicznych Ruskich ?

  Ci którzy zaczeli DEMSKOWAĆ awanturnicze praktyki CHABAD w Rosji i na Ukrainie powiązane ze światem oligarchicznym oraz skrajnie przestępczym … ZNIKLI i ich nie może znaleźć od wielu miesięcy jak np. Eduard Dawidowicz Chodos.

  Chodos to duża figura, zdolna wpływać na politykę całych regionów. Jak to się mogło stać, że zniknął bez śladu i nikt nie zaczął krzyczeć w sieciach społecznościowych: – „Pilne!!!! Zaginął człowiek. Roześlij tę wiadomość..”, No i… Dalej wiecie, jak to się robi.

  Ukraina jako kraj jest całkowicie zniewolona przez agresywny „Chabad”, który ma absolutną władzę i wpływ na ich umysły, nastroje, marzenia i dążenia nie tylko dla żydów ale całe sponiewierane społeczeństwo tam zamieszkałe.
  To „Chabad” kontroluje deputowanych i ministrów jak również całe media, w tym te, których pakiet kontrolny akcji znajduje się w posiadaniu państwa.
  To oni odwracają waszą uwagę od wydarzeń: zarówno nieistotnych jak i „światowych sensacji” aby ludzie omawiali cokolwiek, tylko nie to co dzieje pod nosem zwykłych obywateli.
  IDENTYCZNIE jest w USA.

  Żydowscy brodacze rasiści z „Chabad” grasujący w USA też będą na 100% kontrolować prezydenta Donalda Trampa jak Clintonów, Busha, Obamę, czyli wszystkich FIGURANTÓW od Regana począwszy, cały Departament Stanu USA to zakamuflowani „chabad” i oni stoją na straży, aby ZAWSZE żyd z amerykańskim obywatelstwem był ambasadorem USA dosłownie w KAŻDYM kraju !
  Resztę w szczegółach czytajcie z powyżej podanych linków.

 23. Senat USA ustanowił SPECJALNE uprzywilijowane prawa TYLKO dla ŻYDÓW ! said

  Senat USA 7 grudnia 2016r zatwierdził ustawę o nazwie:
  „Anti-Semitism Awareness Act [S.10]” (Ustawa Czujności wobec antysemityzmu S.10)

  Teraz tą ustawę w POŚPIECHU podpisze Burak Obama i wtedy ona stanie obowiązującym prawem w USA.

  Ta „Ustawa ‚Anti-Semitism Awareness Act’ (S-10)” została wniesiona-zgłoszona 1 grudnia 2016 przez murzyńskiego senatora Tim Scott z „partii republikańskiej” z Południowej Karoliny:

  http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=S001184

  Ta Ustawa była procedowana w BŁYSKAWICZNYM tempie w ciągu 6 dni i została prawie jednogłośnie przegłosowana 7-XII-2016r przez amerykański senat.

  Ustawa ma dać specjalne uprzywilijowane uprawnienia błyskawicznego dochodzenia w sprawie aktów tzw. anty-semityzmu w USA.
  Zasadniczym celem tej ustawy jest KARANIE osób za „nieuczciwą” jaką kolwiek krytykę Żydów lub państwa Izraela co ma stanowić KARALNY przejaw antysemityzmu.
  A w szczególności:
  Dokonywanie kłamliwe, demonizujących lub stereotypowe zarzuty o Żydach jako takie lub potęgę Żydów jako zbiorowiska, w szczególności, ale nie wyłącznie, mit o światowym spisku żydowskim lub że Żydzi kontrolują media, gospodarki, rządy lub innych instytucji społecznych.

  • oskarżanie Żydów jako narodu bycia odpowiedzialnym za prawdziwe lub wyimaginowane wykroczenia popełnione przez jedną osobę lub grupę, żydowskiego państwa Izrael, a nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.

  • oskarżanie Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa, nie właściwe interpretowanie Holocaustu.
   
  • Oskarżanie obywateli żydowskich bycia bardziej lojalni wobec Izraela lub domniemanych priorytetów Żydów na całym świecie, niż interes innych narodów.

  W sprawie demonizowania Izraela:

  • Używanie symboli i obrazów kojarzonych z klasycznym antysemityzmem do scharakteryzowania Izraela lub Izraelczyków

  • Porównania rysunek współczesnej polityki izraelskiej do stanu z nazistami

  • Obwinianie Izrael dla wszystkich napięć między-religijnych lub politycznych

  Zobaczcie filmik:

  Spread of Nazi ideas concerns Putin 2014:

 24. Filomena said

  @ 22

  Edward Chodos na szczescie nie zaginal. Wlasnie ostatnio sie pojawil. Mowil ciekawe rzeczy o corce Trump’a i o otwarciu grobu Chrustusa w Jerozolimie.

  Chodos to porzadny czlowiek i wyjawnia wiele ciekawych faktow odnosnie syjonistow i zydo-faszystow Chabadu. Zasluguje na nasze uznanie.

  Pamietam ciekawe zdarzenie chyba dwa lata temu. Bylo to zaraz krotko przed zydowskim swietem Purym. Chodos otwarcie mowil zeby prezydent Putni na siebie uwazal, bo ma sporo wrogow a nawiekszym wrogiem jego jest Chabad. A Purym to swieto kiedy Zydzi celebruja zniszczenie swoich wrogow. Co ciekawe Putin zniknal w tym okresie z publicznej areny. Jego nieobecnosc byla totalna. Zachodnie media zaczely juz snuc rozne hipotezy: moze chory, albo moze spadl z konia, mial jakis wypadek.

 25. EyWey said

  re22

  „Dla służb specjalnych i oficjalnych władz w USA czy Anglii te zasady nie są tajemnicą, są pod szantażem finansowym akceptowane i to jest przyjęte za NORAMALNOŚĆ. W przeciwieństwie do „DAISz”, „Al-Kaidy” itp. w USA lub „Prawego Sektora” w Rosji Chabad NIE jest zabroniony.„

  Po żydach, rozumowaniu. Tak właśnie rozgrywa się goimy. Stek dla parocha na przystawkę. Jakby Banki nie miały być Narodowe lecz żydlackie. itd. i bez końca. Z Neona skręcone czy innych żydlackich wypocin. Żyd takie piekło odstawia, ze dla przeciętnego gimbusa, to w główce się nie mieści, nawet wbijane z dubeltówki. MK trans wierzy żydom jak mamusi i tatusiów.

  re23

  No i czym tu jeszcze, ewidentne postraszyć ! księżycem na niebie. Parach musi się bronić przed kara ! nawet słowna, a gdzie tu inna ? Sra po katach ze strachu i kombinuje, orze jak może.

  re 24

  „Chodos, to porządny człowiek i wyjaśnia wiele ciekawych faktów, odnośnie syjonistów i zydo-faszystow, Chabadu. Zasługuje na nasze uznanie.„

  Łaskawa Pani Filomeno jeśli „porządny„ to wyjątek, potwierdzający regule.

  ______

  Wygląda na to, ze ludzie są pod żydowskim przeklęciem, czarami, jak w transie, rozumują w jedna tj. żydowska stronę, sami pozbawiając się racjonalnego rozumowania, co by tłumaczyło ten fakt.

Sorry, the comment form is closed at this time.