Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Alfabet Kościoła A.D. 2016

Posted by Marucha w dniu 2016-12-29 (Czwartek)

Oto nietypowe podsumowanie roku 2016 w Kościele. Nietypowe, ponieważ różni się ono znacząco od tego typu bilansów publikowanych w prasie katolickiej.

Niewiele znajdziesz tu, Drogi Czytelniku, wspomnień o „bramach miłosierdzia” i Światowych Dniach Młodzieży, natomiast sporo o wierności, zamieszaniu i trwodze. Bo taki właśnie, niestety, pełen chaosu i zgrzytów, był mijający rok.

A. Amoris laetitia

Adhortacja apostolska papieża Franciszka wywołała w Kościele liczne dyskusje. Wszystko za sprawą fragmentów dotyczących rozwodników żyjących w nowych związkach. Papież dopuścił bowiem (w niektórych sytuacjach, po „szczególnym rozeznaniu”), by osoby do tej pory uznawane za żyjące w stanie permanentnego grzechu ciężkiego, mogły przyjmować Komunię Świętą.

Opublikowanie papieskiego dokumentu sprawiło ogromną radość wielu progresywnie nastawionym biskupom, konserwatyści zaś – zarówno duchowni, jak i świeccy katolicy – zaczęli głośno wyrażać swoje wątpliwości.

B. Burke

Postać kardynała Raymodna Burke’a stał się symbolem synowskiej opozycji w Kościele. Duchowny ten był chyba najczęściej cytowanym przez konserwatywne media Księciem Kościoła. Wszystko za sprawą odważnej reakcji na kryzys wywołany dyskusjami podczas ostatnich synodów biskupich.

C. Chaos

Trudno nie zauważyć, że w Chrystusowej Owczarni panuje coraz większy zamęt. Niezbyt precyzyjne zapisy z adhortacji papieża Franciszka sprawiły bowiem, że biskupi w różnych częściach świata… różnie ją interpretują. I tak na przykład krajowe konferencje episkopatów Argentyny, Niemiec i Filipin potwierdziły, że będą udzielać Komunii Świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach! W innych krajach wciąż trwają debaty na ten temat, a księża i wierni nie wiedzą, czy nauczanie Kościoła się zmieniło, czy też pozostaje wierne nauce Chrystusa, która – co oczywiste – zmienić się nie może.

Sprawdziła się zatem przestroga wyartykułowana przez watykanistów już w 2014 roku. Według niej to, co jest grzechem ciężkim po wschodniej stronie Odry, już wkrótce na zachodnim jej brzegu w ogóle nie będzie uznawane za grzech.

A przecież Kościół jest jeden.

D. Dubia

Taką nazwę nosi list czterech kardynałów do papieża Franciszka. Poprosili w nim o odpowiedź na kilka konkretnych pytań związanych z adhortacją Amoris leatitia. Nie doczekali się żadnego responsu, więc – kierowani troską o Magisterium Kościoła – list upublicznili.

To historyczne wydarzenie w najnowszych dziejach Kościoła, o którym z pewnością wspominać będą przyszłe podręczniki. Kardynałowie zresztą powoływali się właśnie na historię, mając świadomość, że w dziejach chrześcijaństwa zdarzało się już kardynałom prosić papieża o poprawienie pewnych dokumentów, czy skorygowanie wypowiedzi. Choć nie przypuszczaliśmy nigdy, że zwyczaje z odległych epok powrócą za naszych czasów, wszyscy jesteśmy dziś świadkami historii. Nie wiemy jednak jeszcze, co z niej wyniknie.

E. Ekumenizm

W roku 2016 postępy ekumenizmu przekroczyły kolejne, do tej pory nieprzekraczalne, bariery. Po spotkaniach w Asyżu, wizytach w synagogach oraz wypowiedziach sugerujących, że Kościół nie powinien nawracać Żydów, przyszedł czas na wspólne uczestnictwo w uroczystościach będących „pamiątką reformacji”.

F. Franciszek

Papież odbył w tym roku sześć podróży apostolskich, odwiedzając osiem krajów: Kubę, Meksyk, Grecję, Armenię, Polskę, Gruzję, Azerbejdżan i Szwecję.

Oprócz adhortacji Amoris laetitia papież wydał jeszcze:

– List apostolski motu proprio dotyczący ochrony osób narażonych na nadużycia seksualne Come una madre amorevole, według zapisów którego biskupi mogą być usuwani ze swoich urzędów, jeśli zataili wiedzę o nadużyciach seksualnych dokonanych przez podległych im duchownych;

– Konstytucję apostolską Vultum Dei quaerere zmieniający praktykę życia zakonów żeńskich;

– List apostolski Misericordia et misera, w którym przedłużył nadzwyczajne uprawniania do rozgrzeszania grzechy aborcji dla wszystkich kapłanów katolickich, oraz zezwolił na przystępowanie do sakramentu pokuty u kapłanów należących do Bractwa Świętego Piusa X.

G. Gänswein

Arcybiskup Georg Gänswein, osobisty sekretarz Benedykta XVI udzielił na początku roku zdumiewającego wywiadu. Stwierdził w nim bowiem, ze posługa Josepha Ratzingera jako papieża jeszcze się nie skończyła, ale trwa w nieco innej, kontemplacyjnej formule. Miałoby to być poszerzenie posługi Piotrowej i swoiste rozdzielenie jej na „czynną” i „kontemplacyjną”. To właśnie tym uzasadniał arcybiskup brak rezygnacji poprzedniego papieża z noszonego imienia, białej sutanny, tytułu Jego Świątobliwości oraz pozostanie w Watykanie.

Słowa arcybiskupa były szeroko komentowane przez katolickie media i przeważnie oceniane jako potęgowanie chaosu w i tak bardzo niestabilnej dziś Łodzi Piotrowej.

H. Hillary

Jednym z najbardziej śledzonych wydarzeń medialnych tego roku były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jedną z kandydatek była ekstremalnie przeciwna Kościołowi Hillary Clinton, pragnąca by głównym towarem eksportowym amerykańskiej dyplomacji stała się aborcja, antykoncepcja i promocja homoseksualizmu. W jej sztabie wyborczym przygotowano nawet specjalne instrukcje dotyczące planów wzniecania zamętu w Kościele poprzez pobudzanie buntu katolików wobec Dekalogu.

Mimo tego biskupi w Stanach Zjednoczonych postanowili hołubić zasadę „rozdziału Kościoła od państwa” i nie wypowiadać się negatywnie na temat kobiety planującej dopuszczać jeszcze szersze możliwości zabijania niewinnych dzieci. A kardynał Dolan zaprosił ją nawet na doroczną kolację charytatywną, podczas której odnosił się do Hillary Clinton z równą atencją, co do jej konkurenta Donalda Trumpa.

I. Instytut Plinia Corrêi de Oliveira

Wśród katolików chcących pozostać wiernymi Chrystusowemu nauczaniu o małżeństwie znaleźli się nie tylko odważni biskupi, ale także odważni świeccy. Na kilka tygodni przed przekazaniem przez czterech kardynałów papieżowi Franciszkowi ich wątpliwości, głos zabrali katolicy z brazylijskiego Instytutu Plinia Corrêi de Oliveira pisząc: „Nie możemy przyjąć twierdzeń, dyscypliny sakramentalnej i propozycji duszpasterskich Amoris laetitia”.

Wierni zaapelowali jednocześnie „do milczących biskupów, kapłanów i organizacji świeckich” o „publiczne wyrażenie poważnych zastrzeżeń, jakie wzbudza ten dokument”. Ich głos został wysłuchany.

J. Jędraszewski

Polska lewica bardzo rzadko ośmiela się zganić za coś papieża Franciszka, którego ochrzciła nawet mianem jednego z czołowych współczesnych rewolucjonistów. W grudniu jednak Ojciec Święty przestał cieszyć się nieograniczoną sympatią polskich lewicowców oraz „katolików otwartych”, bowiem mianował na stanowisko metropolity prestiżowej archidiecezji krakowskiej arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Ksiądz arcybiskup już od dłuższego czasu był obiektem perfidnych i chamskich ataków liberalnych mediów, które po ogłoszeniu wiadomości o nominacji jeszcze się nasiliły. Głównymi „przewinami” hierarchy okazały się być: …głoszenie Słowa Bożego w nieokrojonej wersji, nazywanie grzechu grzechem, oraz dostrzeganie wielkich zagrożeń cywilizacyjnych.

K. Kasper

Niemiecki kardynał, jeden z inspiratorów posynodalnego zamieszania w sprawie nierozerwalności małżeństwa, nie ustaje w propagowaniu kolejnych zmian w Kościele. Tylko w roku 2016 kardynał Walter Kasper zachęcał do udzielania Komunii Świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach, do „zbliżenia” z luteranami, rozważenia kwestii powołania kobiet-diakonów, oraz „interkomunii” dla małżeństw katolicko-protestanckich.

L. Lefebryści

Jednym z niespodziewanych efektów wyboru Jorge Bergoglio na Stolicę Piotrową jest – deklarowane przez obie strony – zbliżenie Watykanu z Bractwem Świętego Piusa X. Przez cały rok 2016 wierni spowiadający się u kapłanów Bractwa mogli – decyzją papieża Franciszka – czynić to „godnie i w zgodzie z kościelnym prawem”, a później decyzja ta została przedłużona bezterminowo.

Z Ojcem Świętym spotkał się przełożony Bractwa bp Bernard Fellay. Biskupowi zaproponowano również uczynienie z FSSPX prałatury personalnej. Propozycja jest aktualnie rozważana.

M. Meksyk

Papież odwiedził w tym roku Meksyk, ale z jego pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej zapamiętano nie tyle wizytę w tym kraju, co… stację przystankową. Otóż lecąc do Meksyku Franciszek zatrzymał się na Kubie, gdzie doszło do pierwszego w historii spotkania głowy Kościoła katolickiego ze zwierzchnikiem schizmatyckiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Franciszek i Cyryl podpisali dokument, w którym deklarowano chęć ekumenicznego zbliżenia obu wspólnot, oraz potępiono uniatyzm, czyli… zachęcanie chrześcijan obrządków wschodnich do jedności z Rzymem.

N. Novus Ordo Missae

W tym roku po raz kolejny okazało się, że nowy ryt Mszy Świętej nie może być przez nikogo podważany, a nadużycia których dochodzi podczas sprawowania Eucharystii krytykowane. Progresiści byli jeszcze w stanie znieść niesforne grupki tradycjonalistów, robiące wiele by pokazać, jak dużo Kościół stracił przestając odprawiać Mszę w rycie trydenckim. Gorzej, że znalazł się bardzo wysoko postawiony kapłan – kardynał Robert Sarah – który również wezwał do „reformy reformy”. Nastawione postępowo katolickie media wręcz rzuciły się na gwinejskiego hierarchę, który jednak nie uciekł przed wilkami, i ponowił swoją prośbę.

Sprawę rozstrzygnął ostatecznie rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, stanowczo stwierdzając, że żadnego powrotu do ad orientem i „reformy reformy” nie będzie.

O. ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych przystąpiła w 2016 roku do ofensywnej promocji agendy tak zwanego Zrównoważonego Rozwoju. Co ciekawe, urzędnicy ONZ znaleźli niespodziewanego sojusznika w Watykanie. Otóż Stolica Apostolska wsparła „cele zrównoważonego rozwoju”, które – jak się okazuje – obejmują między innymi promocję aborcji i antykoncepcji!

P. Prozelityzm

Definicja prozelityzmu nie była aż do tego roku szeroko znana przeciętnemu katolikowi. A definicja ta jest dość prosta – prozelityzm oznacza bowiem nawracanie innych na swoją wiarę. W roku 2016 z tym trudnym słowem mogły zapoznać się tłumy katolików, gdyż wielokrotnie padało ono z ust najwyższych katolickich hierarchów. Ale wyłącznie w negatywnym kontekście, nadanym temu słowu przez dokumenty Soboru Watykańskiego II.

Tak więc dziś jakiekolwiek zachęcanie do przystąpienia do Kościoła, który- jak wierzymy – jest jeden, święty, powszechny i katolicki, jest niemile widziane przez przywódców tegoż Kościoła. Szczególnie, jeśli chce się nawracać chrześcijan innych denominacji, albo muzułmańskich imigrantów.

R. Reformacja

Rok 2016 okazał się w Kościele rokiem przygotowań do rocznicy jubileuszu reformacji, przypadającej w roku kolejnym. Papież udał się do Lund, gdzie wraz z luteranami obchodził „pamiątkę” buntu Marcina Lutra, a inni hierarchowie postanowili dołączyć się do obchodów organizowanych w innych krajach. I tak na przykład prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zasiadł nawet w honorowym komitecie polskich obchodów pięćsetlecia wydarzenia, wskutek którego Kościół Chrystusowy opuściło wiele narodów.

S. Sakramenty

Zmiany w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego. Decyzją papieża Franciszka członkami tej kongregacji przestało być wielu hierarchów uznawanych za konserwatywnych – między innymi kardynał Raymond Burke i kardynał George Pell.

W zamian Ojciec Święty włączył w skład Kongregacji innych duchownych, między innymi arcybiskupa Piero Mariniego, ceremoniarza papieskiego z czasów Jana Pawła II, oskarżanego o dopuszczanie do licznych nadużyć liturgicznych.

Na czele kongregacji pozostał jednak kardynał Robert Sarah.

T. Trudności w beatyfikacji

Na drodze papieża Piusa XII ku ołtarzom stanęły niespodziewane przeszkody. Jakież to? Otóż – jak przyznał kardynał Jose Saraiva Martins, były prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych – papież Franciszek „w każdej chwili jest gotów” beatyfikować Piusa XII, ale powstrzymują go „ważne środowiska żydowskie”, które są beatyfikacji przeciwne.

U. Uniwersalny Kościół Nowego Jeruzalem

Okazuje się, że mimo, iż mamy XXI wiek, a Kościół szeroko otwiera się na różne nowinki, nadal można zostać obłożonym ekskomuniką. Największe media zapewne były wielce zaskoczone, że ekskomunikę, i to na heretyków, nałożył sam papież Franciszek, dlatego o tym nie informowały.

Chodzi o Uniwersalny Kościół Nowego Jeruzalem, włoską wspólnotę, działającą zaledwie od kilku miesięcy. Wspólnota została formalnie ekskomunikowana za głoszenie fałszywych doktryn religijnych i sprzecznego z Biblią nauczania, gdyż doktryna wspólnoty jawnie zaprzecza wierze katolickiej, ponieważ zobowiązuje do nieprzyjmowania sakramentów, odrzucenia idei papiestwa, oraz do unikania kontaktów z kapłanami i wspólnotami parafialnymi.

W. Włochy

Kraj, którego stolica pozostaje także stolicą następców świętego Piotra, nawiedziły w tym roku liczne klęski żywiołowe. Same tylko trzęsienia ziemi zabiły wiele osób i zniszczyły wiele miejscowości. Wstrząsy były odczuwalne również w Rzymie.

Symbolem tych zniszczeń okazały się publikowane w internecie zdjęcia zburzonej bazyliki w Nursji – miejscu urodzin świętego Benedykta, będącego wszak patronem Europy. Niejeden komentator katolicki widział w tych obrazach przyszłość Starego Kontynentu i Kościoła.

Z. Zen

Emerytowany biskup Hong Kongu Joseph kardynał Zen w lipcu 2016 roku skrytykował dążenia do porozumienia Watykanu z Chinami. Zawarcie ugody, choć coraz bardziej realne, oznaczać będzie bowiem, jego zdaniem, poważny cios dla tamtejszego Kościoła. Według duchownego, uznanie jedności z nieważnie wyświęconymi biskupami nie tylko nie uzdrowi sytuacji Kościoła w Chinach, ale wręcz go zniszczy. Widząc, że jego słowa nie przemawiają do włodarzy watykańskiej dyplomacji, w listopadzie tego samego roku kardynał Zen zdecydował się na jeszcze odważniejsze stwierdzenie: jeśli Watykan będzie układał się z chińskim rządem, to zdradzi Chrystusa.

Watykan nie odpowiedział.

Smutny to alfabet – jednak charakterystyczny dla naszych czasów. Ale nie wolno nam załamywać rąk! Kościół przecież (mimo tak licznych zagrożeń i przeciwności) wciąż trwa, w wielu miejscach na świecie (chociażby w Afryce) nadal bardzo dynamicznie się rozwija, niemal pod każdą szerokością geograficzną co dzień odprawiane są Msze Święte, a katolicy, pragnąc pozostać solą ziemi, nadal czynią Dobro, walczą dla Prawdy i pragną Piękna.

Chrystus obiecał nam, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, co potwierdziła również Matka Boża w Fatimie. Kto wie, być może to właśnie w roku 2017, w sto lat po portugalskich obietnicach, Kościół na nowo zacznie odnawiać wszystko w Chrystusie?

Krystian Kratiuk
http://www.pch24.pl

Komentarzy 16 to “Alfabet Kościoła A.D. 2016”

 1. W Kościele Katolickim jest kryzys neoariański do sześcianu.

  Czy Krystian Kartiuk ma pochodzenie urkowskie? Końcówka nazwiska „-uk”, typowa dla banderowskiego Chazara.

 2. Wimar said

  Do roku 2017 należy podchodzić z dużym optymizmem pamiętając ,że:

  1. W roku 1417 ( 600 rocznica ) zakończyła się w kościele Wielka Schizma Zachodnia a Sobór w Konstancji wybrał jedynego prawowitego następcę Św. Piotra, którym został papież Marcin V. Być może w roku 2017 też będziemy mieli tylko jednego prawowitego papieża, który wyjdzie do ludzi z przesłaniem nieco głębszym od zwykłego” dzień dobry”.

  2. W roku 1717 ( 300 rocznica ) miała miejsce koronacja cudownego obrazu MB Jasnogórskiej. Po zawierzeniu z 19.XI.2016r. w Łagiewnikach będzie to kolejna okazja by naród polski okazał wierność Bogu i trwal pod Jego opieką.

  3. W roku 1917 ( 100 rocznica ) miały miejsce objawienia fatimskie. Mam nadzieje ,że Matka Boża w tym roku dokona cudu nawrócenia ludów muzułmańskich na wiarę katolicką podobnie jak to miało miejsce z nagłym nawróceniem 8 mln Indian po objawieniu MB w meksykańskim Guadalupe w roku 1531. Wyobrażacie sobie jaką minę zrobiłby Diabeł i jego ziemscy słudzy gdyby całe te rzesze muzułmanów sprowadzone podstępnie do Europy nagle stały się obrońcami tradycji, kultury i religii katolickiej ???

  Fatima była córką księcia arabskiego Vali z Alcacer, która pokochała katolickiego rycerza i przyjęła jego wiarę w roku 1158 w miejscu które kiedyś nazywało się Qureana a obecnie Fatima. Fatima to także imię córki proroka Mahometa. Myślicie ,że to przypadek?

  Tylko proszę nie przypominać w tym miejscu rocznic Reformacji, Masonerii czy Rewolucji Październikowej. Dla optymisty „szklanka jest zawsze w połowie pełna” – i tak ma być!

 3. ? said

  Są jeszcze takie rocznice:
  1717 – powstanie wielkiej loży Londynu
  1917 – przewrót chazarski w Rosji.

  Powtórzę za Ap. Pawłem: Módlcie się nieustannie.

 4. Lena said

  Zadziwiające, prawie 400 lat temu w Quito Matka Boża z dokładnością opisała dramat Kościoła naszych czasów.
  Objawienia, zatwierdzone przez KRK, konkretnie dotyczą XX w więc warto się z nimi zapoznać:
  „….. Moja droga córko, gdyby przyszło ci żyć w tych okropnych czasach, umarłabyś z bólu widząc, że dokonuje się to, co ci objawiłam….”
  http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/353
  a dla osób które od czytania wolą oglądanie:
  .https://www.youtube.com/watch?v=ROGscfbAh3g#t=1860.494803

 5. Lovshak Russkij Agient said

  Schizmatycki Rosyjski Kościół Prawosławny…. no Bravoo Panie Kratiuk Bravo nie ma co, mocny w gębie….

 6. Swarożyc said

  Marucha et consortes, dostrzegani jestescie nawet wsrod Slowian… :-))

  […]Kiedyś też, gdy fanatyczny fundamentalistyczny katodebilny motłoch próbował wdeptać mnie w ziemię a następnie zlinczować na Gnojówce Maruchy, tenże Gerwazy stanął po mojej stronie. Tradycyjni przedsoborowi katodebile wdeptali nas wtedy obu w ziemię. Tamtą historię Gerwazy opisał tutaj:
  http://dziupla-blotniaka.blogspot.de/2011/09/pozne-wnuki-marka-jandoowicza.html

  ——
  I ty, „Słowianinie”, na serio myślisz, że na mojej własnej witrynie pozwolę jakimś śmieciom obrażać swoich gości i siebie?
  Nie podoba się wam nasz katolicyzm?
  To spierdalać.
  Ja do Was nie przyłażę.
  Admin

 7. Plausi said

  Kościół zaprzańców

  „czy nauczanie Kościoła się zmieniło, czy też pozostaje wierne nauce Chrystusa, ”, no cóż, dla muzułmanów są chrześcijanie niewierni, w naszym przekonaniu jest ten pogląd uzasadniony przynajmniej w odniesieniu do watykańskiej hierarchii kościoła. Talmudyzacja kościoła katolickiego postąpiła już bardzo daleko. List kapłanów do papieża odnośnie kanonu 1543 nie został upubliczniony.

  „do tej pory nieprzekraczalne, bariery. Po spotkaniach w Asyżu, wizytach w synagogach oraz wypowiedziach sugerujących, że Kościół nie powinien nawracać Żydów”. Talmudyzacja kościoła doprowadziła nawet do postania w Rzymie kościoła zaprzańców, czego najlepszym dowodem jest wizyta katolickiego kardynała Marxa i jego ewangelickiego kolegi biskupa Bedford-Strohm, którzy przed wizytą na wzgórzu Świątynnym i pod ścianą płaczu w Jerozolimie odjęli z piersi swe krzyże zgodnie z biblijną tradycją zaprzańców od czasu jak wiemy św. Piotra. Kardynał Marx uzasadnił swe postępowanie swą niebywałą mądrością, my uważamy, że sprytem.

  „ważne środowiska żydowskie” prowadzą od dawna talmudyzację kościoła.

  @Lovshak Russkij Agient, 5

  „Schizmatycki Rosyjski Kościół Prawosławny”, prawosławny nazywany też chętnie ortodoksyjnym, oznacza „”Orthos” („słuszny”) i „Doxa” („mniemanie” “ tzn. semantycznie reprezentujący słuszne rozumienie nauki Chrystusa, zarówno historycznie jak i rzeczowo, to raczej nieortodoksyjny kościół katolicki mógłby się ubiegać i schizmę. W każdym razie talmudyzację kościoła można bez wahaania uznać za schizmę.

 8. NICK said

  Swarożyc.

  Zważ!
  To jest blog Maruchowy.
  Katolicki.
  Otwarty, jak i ja, na Słowiańskość, zwłaszcza.
  Na historię przed chrzestną.

  [nawet nie rozstrząsam, który chrzest był ważniejszy]

  Pan zaś przegiął dwoma słowami: „Gnojówce Maruchy”

  Po co?

  Niektóre k…y tak mają.
  Ugościsz ją, to cię okradnie.
  Admin

 9. VA said

  Ponizej jest film w jezyku angielskim o tym dlaczego Benedykt XVII zrezygnował.
  Film dotyczy przede wszystkim sytuacji Kosciola Katolickiego w USA i Watykanie, ale jest porazajacy. Mozna stracic wiare w KK. Ja nie jestem w stanie ogladac ten film do konca. Film mowi głownie o pedofili w KK.
  Marcial Maciel Degollado (ur. 1920 w Meksyku, zm. 2008 w USA) – katolicki prezbiter, założyciel zgromadzenia Legion Chrystusa. Pochodzil z bogatej rodziny prawdopodobnie z tzw. marrano tj. przechrzt zydowskich. Jako 16-latek postanowił powołać do życia nowe zgromadzenie zakonne, co udało mu się zrealizować w styczniu 1941 z pomocą prawdopodobnie zydomasonerii. (miał 21 lat i nie był nawet ksiedzem) Zakonowi nadano nazwę Legion Chrystusa. W 1949 Maciel założył także ruch „Regnum Christi”. Święcenia kapłańskie Marcial Maciel przyjął w 1944. Pracował nad rozwojem zakonu na całym świecie.
  W Polsce Legion Chrystusa działa od 1994. Prowadzi dwa domy: w Krakowie i w Gdańsku Osowej. Legioniści prowadzą także spotkania młodzieży szkolnej w klubie pod międzynarodową nazwą ECYD.
  O. Maciel towarzyszył papieżowi Janowi Pawłowi II w czasie jego pielgrzymek do Meksyku w 1979, 1990 i 1993. Jan Paweł II powołał go także na eksperta Światowego Synodu Biskupów w Watykanie (1991, 1993 i 1997), stałego radcę Kongregacji Duchowieństwa (od 1994), delegata na Konferencję Episkopatów Latynoamerykańskich w Santo Domingo (Dominikana, 1992). Maciel był również m.in. kanclerzem Papieskiego Athenaeum Regina Apostolorum w Rzymie. W 1994 uroczyście obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.
  W 1993 roku Jan Paweł II publicznie wskazał na o. Maciela jako na „przewodnika, wzór dla młodych”, wcześniej był trzykrotnie delegatem papieskim na synody biskupów, w 2002 roku osobiście witał papieża w Meksyku, a w 2004 roku papież pogratulował o. Macielowi z okazji 60-lecia święceń kapłańskich za jego „ogromną, hojną i owocną kapłańską posługę.

  W związku ze skandalami seksualnymi, o które oskarżony był Maciel, papież Benedykt XVI nakazał zakonnikowi rezygnację z działalności publicznej i spędzenie reszty dni na modlitwie i pokucie. W lutym 2009 roku rzecznik zakonu Paolo Scafaroni podał ponadto, że ksiądz Marcial Maciel utrzymywał regularne stosunki seksualne z pewną kobietą, która urodziła mu córkę. Miał też kilkoro dzieci z inną kobietą, które domagają się spadku. Legion Chrystusa podał, że Maciel spłodził co najmniej trójkę dzieci z dwiema kobietami. Jeden z synów Degollado pozwał Legion Chrystusa o odszkodowanie za molestowanie przez własnego ojca.
  1 maja 2010, po naradzie z udziałem papieża Benedykta XVI na temat skandalu pedofilii i seksualnego wykorzystywania seminarzystów przez Maciela, Watykan przyznał, że duchowny dopuścił się skandalu najcięższego i niemoralnego zachowania, licznych przestępstw i prowadził życie pozbawione skrupułów. W oświadczeniu czytamy też:
  Najcięższe i obiektywnie niemoralne zachowania ojca Maciela, potwierdzone przez niepodważalne świadectwa, jawią się niekiedy jako prawdziwe przestępstwa i ukazują życie, pozbawione skrupułów i autentycznych uczuć religijnych.

  Proceder seksualnego wykorzystywania dzieci (molestowanie seksualne ok. 30 małoletnich członków Legionu, w latach 1940-1970) i seminarzystów przez Maciela trwał przez dziesięciolecia. Watykan nie reagował na skargi i zarzuty, kierowane przez ofiary kapłana. W swoim oświadczeniu Watykan przyznał, iż traktowane były one jak kalumnie. Przedostawanie się informacji o przestępstwach do opinii publicznej było utrudnione z uwagi na fakt, iż członkowie zgromadzenia zobowiązani byli do zachowania tajemnicy na temat tego, co się wewnątrz niego dzieje.
  w 6 minucie filmu mowi ksiadz, ktory gdy miał 10 lat w roku 1947 został oddany przez rodzine do szkoły z internatem prowadzonych przez Maciela, ktory go molestował seksualnie, kazal mu trzymac go za penisa i masturbowac itd. Molestowal seksualnie okolo 20 małych chłopcow.
  W roku 1976, gdy był juz ksiedzem złozyl do Watykanu raport o pedofilii ks. Marcial Maciel. Niestety ani Paweł VI ani JPII nie zareagowali.
  W 15 minucie filmu mowi syn ks. Marcial o pedofilskim zachowaniu ojca, o tym ze on i jego brat mieli seks z własnym ojcem, czyli ksiedzem i załozycielem Legionu Chrystusa.
  W 18 minucie filmu mowi były przedstawiciel Watykanu w Waszyngtonie w latach 1981-1986, prawnik i ksiadz ktory zajmował sie badaniem pedofili wsrod amerykanskich ksiezy.
  W 22 minucie filmu mowi kobieta jak została zgwałcona w wieku 8 lat przez ksiedza z Legionu Chrystusa. Pozniej ten ksiadz został skazany na wieloletnie wiezienie za inne gwalty na małoletnich.
  Film dla ludzi o mocnych nerwach. Szczegolnie polecam sekcie Wojtylian z o. Rydzykiem na czele, ktory propaguje nauczanie w duchu JPII i jego kult.

 10. ojojoj said

  Mam podstawowe pytanie do Bondziorno i jego hierachi: jaki jest cel KK? Albo inaczej: co KK powinien robic na codzien?

 11. Joannus said

  @ Swarożyc

  Dobra rada.
  Wystrugaj sobie pal z trzygławem i codziennie kiwaj się do tegoż, a będziesz dowartościowany i mądry jak ”starsi bracia we wierze”, kiwający się przed murem w Jerozolimie.
  Po drugie skoro Gajówkę traktujesz jako gnojówkę, to znaczy masz instykt świni lubiącej to czynić.

 12. Re 9:
  Ohyda. Prawdziwe oblicze marranos. Degollado zasłużył z całą pewnością na karę śmierci.
  Benedykt XVI miał odwagę odrobaczyć Kościół z jednej pluskwy, ale ile jeszcze ich było i jest nadal?

 13. Plausi said

  Marranos (hiszp. świnie)

  nie są jedynym źródłem zgnilizny w naszym społeczeństwie, nie zapominajmy gojów szabasowych.

  @Premizlaus Crucis,

  „Benedykt XVI miał odwagę“, no nie przesadzajmy.

  Najbardziej niepokojące i błędne jest, że wielu katolików, chyba absolutna większość, utożsamiają hierarchię kościelną z kościołem, nic bardziej błędnego, kościół to w pierwszym rzędzie wyznawcy,ci muszą odpowiedzieć na pytanie:

  „Kto by był w stanie rozpoznać, gdyby na Stolcu Piotrowym zasiadł Antychryst ? “

  i w razie konieczności przejąć inicjatywę i przepędzić antychrysta. Polecamy uwadze także

  https://marucha.wordpress.com/2016/12/24/poganskie-pochodzenie-bozego-narodzenia-to-bzdura/#comment-640399

 14. NICK said

  Boimy się, Plausi.
  Zwłaszcza, że wiemy niewiele… .
  Nasza Wiara, tutejsza Nasza Ziemska, Nam pozostaje.

 15. błysk said

  Katolicy ,nawet produkujący się w gajówce ,nie maja pojęcia o odwiecznym planie masońskim likwidacji Kościoła. Wystarczy przeczytać
  ‚Ciekawy dokument z końca XVIII wieku ” w książce Feliksa Egera ” Kilka słów o masonerii”Warszawa,1901r. Mowa tam jest o spisku teologów i filozofów ,tak by cytatami z Objawienia „odrzucimy nawet Objawienie”.Następnie owi „filozofowie” i „teolodzy” deklarują nie dać się odłączy od Kościoła ,ale przenikać go coraz głębiej.Już bodajże w roku 1902 doszło do wyboru masona na papieża,ale utrącił to polski kard. Puzyna.Nie wyciągnięto z tego wniosków , nie utworzono kontrwywiadu kościelnego ,który by demaskował i wyrzucał z Kościoła masonów. Co gorsza, dopuszczono do opanowania jezuitów ,dotychczas usiłującemu pełnić taką funkcję/ a dokonano tego w roku 1917 znosząc ustanowiona przez św. Ignacego klauzule aryjską i przyjmując do jezuitów wszystkich /.Obecnie ,można domniemywać doszli do władzy owi 18 wieczni spiskowcy,co gorsza w {Polsce ,JPII mianowal z reguły na najwyższe stanowiska przedstawicieli „ludu wybranego”.Pisze o tym otwarcie ks. Czesław Bartnik w książce „Anioł dnia siódmego”.Takze ciekawe jest iż Benedykt XVI ujawnił III tajemnice fatimską ,gdzięś ok. roku 2000,kiedy swemu przyjacielowi powiedział,że potępia ona sobór Wat.II ,jako niegodny oraz liturgię mszy św. Wg NMP po kilkudziesięciu latach od Fatimy Kościół będzie coraz bardziej słabnął i nastąpia w nim podziały.

 16. Piszę więc jestem said

  Ad. 15 Błysk – może i jest tu ktoś kto tego sprawozdania nie zna, choćby u ks. Czepułkowskiego może to nadrobić lub poszukać w necie, też pewnie jest i to nie jedna wersja.

  Takich planów opisano już kilkanaście( książki: Ukryta strona dziejów; kilkanaście tytułów Henryka Pająka; Szatan istnieje naprawdę; Maurice Pinay z opisem zjęcia KK od środka bez śladów itp. itd) i wiele innych ,
  a co jeden to bardziej porażający, tyle że . . .

  Realizacja ich niustannie się załamuje w chwili

  interwencji Matki Bożej, która miażdży łeb Szatanowi, czyli

  uniemożliwia pełną realizację planów.

  Pokora i szacunek dla innych daja wielką możliwość

  ich nie obrażania a siebie nie ośmieszania.

  Tak po przyjacielsku powiem w wielkim skrócie.

Sorry, the comment form is closed at this time.