Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

„Obóz Auschwitz powstał w celu unicestwienia polskiego podziemia, a nie europejskich Żydów” – podkreśla niemiecki historyk

Posted by Marucha w dniu 2017-01-30 (Poniedziałek)

Nikolaus Wachsmann, autor pierwszej całościowej historii niemieckich obozów koncentracyjnych, uważa, że nie można utożsamiać Auschwitz tylko z Holokaustem, gdyż jego pierwotnym celem była walka z polskim podziemiem, a potem zagłada jeńców radzieckich.

Auschwitz stał się w ostatnim czasie synonimem Holokaustu —powiedział niemiecki historyk, prezentując w muzeum Topografia terroru w Berlinie swoją książkę „KL. Historia narodowosocjalistycznych obozów koncentracyjnych”, która od maja jest dostępna w języku niemieckim.

Wachsmann zastrzegł, że Holokaustu nie można zawężać do Auschwitz, gdyż większość Żydów zamordowano poza systemem obozów koncentracyjnych w rowach i lasach, w gettach na terenie okupowanej Europy Wschodniej i w specjalnych obozach śmierci takich jak Treblinka, które miały jeden cel – zamordować jak najwięcej Żydów.

Auschwitz był równocześnie czymś więcej niż tylko Holokaustem. Obóz powstał w 1940 roku w celu unicestwienia polskiego podziemia, a nie europejskich Żydów. Następnie od 1941 roku wykorzystywany był do eksploatacji i mordowania jeńców radzieckich. Dla nich właśnie przeznaczone było rozszerzenie obozu na Birkenau, gdzie SS zbuduje potem komory gazowe do zabijania Żydów —wyjaśnił Wachsmann.

Jak dodał, nawet gdy Auschwitz stał się przede wszystkim obozem zagłady Żydów, pełnił także inne funkcje – był miejscem okrutnych eksperymentów medycznych oraz ośrodkiem produkcji zbrojeniowej.

Na niemal tysiącu stron Wachsmann przedstawia dzieje powstania i zasady funkcjonowania systemu składającego się w fazie szczytowej z 27 obozów koncentracyjnych i ponad 1100 związanych z nimi podobozów. Opisuje poszczególne etapy rozwoju tego systemu zaznaczając, że kierunek zmian nie był przesądzony i był wypadkową walki między nazistowskimi grupami wpływów.

Pierwsze obozy powstały natychmiast po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera 30 stycznia 1933 roku. Przeznaczone były dla niemieckich opozycjonistów, głównie komunistów i związkowców. Więźniów umieszczano w budynkach na terenie opuszczonych fabryk, w hotelach, na statkach i w zamkach, a nawet piwnicach domów mieszkalnych.

Te prowizoryczne miejsca odosobnienia zostały wkrótce zlikwidowane, a większość przetrzymywanych wyszła po kilku miesiącach na wolność.

Na przełomie lat 1934/1935 w aparacie władzy doszło do dyskusji, czy obozy są potrzebne. Spór przesądził zdaniem Wachsmanna Hitler, który uznał bezprawny terror za „pożyteczny instrument władzy”. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę oficjalnego, zorganizowanego systemu, którego pierwszym wzorowym elementem był obóz w Dachau.

Jak zaznacza Wachsmann, przed wybuchem II wojny światowej w obozach koncentracyjnych przebywało niewiele ponad 20 tys. osób, głównie osoby uznane za element aspołeczny – bezdomni, żebracy, prostytutki i drobni przestępcy.

Cezurą w historii systemu obozów koncentracyjnych stała się II wojna światowa. Wybuch wojny oznaczał „dramatyczną zmianę” – podkreśla niemiecki historyk.
Jego zdaniem przed 1939 rokiem stalinowskie gułagi można uznać za dużo brutalniejsze od niemieckich. Po wybuchu wojny sytuacja diametralnie się zmieniła – obozy przestają być miejscem izolacji niemieckich przeciwników III Rzeszy, a stają się instrumentem terroru wobec okupowanych narodów, a potem miejscem Holokaustu. Do końca wojny Niemcy deportowali do obozów około 2,3 mln osób, z których większość zginęła.

Sporo miejsca poświęca historyk ekonomicznym aspektom działalności obozów. SS uprawiała „nowoczesne pośrednictwo niewolników” – cytuje jednego z więźniów Wachsmann. SS czerpała korzyści z „wynajmowania” więźniów przedsiębiorcom zbrojeniowym.

Za jeden z centralnych tematów historyk uważa stosunek niemieckiego społeczeństwa do obozów.

Po zakończeniu wojny Niemcy utrzymywali, że nic nie wiedzieli o obozach. To jeden z mitów założycielskich RFN —przypomina Wachsmann.

Jego zdaniem mit ten jest całkowicie nieprawdziwy, a wiedza o istnieniu obozów była od początku elementem społecznej świadomości.

Od początku Niemcy są świadkami powstawania obozów; widzą, słyszą, znają deportowanych ludzi. Propaganda SS nie ukrywa istnienia obozów, wręcz przeciwnie, wykorzystuje informacje o nich do zastraszania społeczeństwa. Od połowy lat 30. nie trzeba było mówić o „kacetach” – wszyscy o nich wiedzieli i bali się ich —tłumaczy.

Mieszkający w Wielkiej Brytanii niemiecki historyk pracował nad książką 10 lat. Znany brytyjski badacz historii III Rzeszy Ian Kershaw powiedział po ukazaniu się w zeszłym roku angielskiej wersji książki, że praca Wachsmanna jest dziełem, które „nie sposób prześcignąć”.

Na spotkaniu w Berlinie Wachsmann podkreślił, że pomimo istnienia tysięcy książek o obozach i Holokauście nadal należy o nich pisać.

Jeżeli historycy zamilkną, do głosu dojdą szaleńcy, dyletanci i osoby kwestionujące zbrodnie. Nie możemy do tego dopuścić —powiedział.

ann/PAP
http://wpolityce.pl

Tak, istnieją tysiące książek o obozach i „holokauście”. Książek zawierających częściej żydowskie haggady, niż prawdziwą historię (klasycznym przykładem są patologiczne brednie Elie Wiesela). Minęło 70 lat od czasów wojny, a autorzy – jeśli dotarli do prawdy – wciąż boją się o niej pisać.
Admim

Komentarze 22 to “„Obóz Auschwitz powstał w celu unicestwienia polskiego podziemia, a nie europejskich Żydów” – podkreśla niemiecki historyk”

 1. witek said

  Niech się w końcu zdecydują i ustalą prawdziwą liczbę Ofiar.
  Wczoraj w czcigodnym Radiu Maryja było:

  „To dla mnie zawsze wspaniałe móc przyjechać tu, do Torunia, spędzić czas z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, odwiedzić Kaplicę Pamięci – mówił Jonny Daniels, prezes fundacji „From The Depths”, po kolejnej, trzeciej już, wizycie w Radiu Maryja.
  W czasie Holocaustu zginęło co najmniej 9 mln osób, 6 mln Żydów i 3 mln chrześcijan – Polaków. Tak jak żyliśmy i jedliśmy razem, tak razem umieraliśmy.”

  Liczba żydów dramatycznie wzrasta, będą musieli ” odkryć” jakieś nowe miejsca kaźni…
  Wstrętne są ich kłamstwa.

 2. NICK said

  Mamy dziś cały cykl o „przedsiębiorstwie”.
  Dobrze, Gospodarzu.
  Ze zrozumieniem.

 3. Greg said

  Panie Witku.
  Dajmy już sobie spokój z RM.
  Czy ono jest czcigodne?
  Czcigodny jest Piłsudski w nowej ,,świątyni”
  Czy tam jest Św. Michał Archanioł?
  To tylko skromne pytanie.
  Nie byłem, nie widziałem. Proszę o odpowiedź.

 4. Prawdą w pejsy said

  Prosto z broszury, którą mam w ręku, Oficyny Niezawisłej Polski Warszawa, 11.09.2000 r.

  „Obóz zagłady w AUSCHWITZ (Oświęcimiu) zbudowali nie hitlerowcy, lecz kartel powstały z połączenia koncernów. niemieckiego IG FARBEN oraz amerykańskiego Standard Oil Company (SOC). Współudziałowcem SOC był żyd Dawid Rockefeler – założyciel powojennej Komisji Trójstronnej (Trilaterale) – obok tak zwanego Klubu Bildberger, najważniejszej nieformalnej struktury żydo-masońskiego „rządu światowego”. Wybudowane za pieniądze żydowskich bankierów z USA komory gazowe w Oświęcimiu zaprojektowali konstruktorzy SOC z USA.

  (Martin Bortner i Stowarzyszenie ofiar wojny.)”
  ————————-
  Dodam od siebie, że cyklon „B” wymyślił żyd niemiecki o nazwie Fritz Haber – noblista. 🙂
  I wspomnę też, że szefem gestapo był w tym czasie żyd niemiecki o nazwie Heinrich Muelller.

  Kiedy mendy bangstersko-żydowskie za to zapłacicie ofiarom waszej agresji?

 5. Prawdą w pejsy said

  W/g Red Krojca niemieckiego wszystkich żydów we wszystkich obozach zginęło około 271. tysięcy. Nie zginęło właściwie jak to mówił pewien papież żydowski Mendel Scheenirson (jak się nie mylę), tylko zostali amputowani, żeby ratować chore żydostwo.

 6. Greg said

  .https://www.youtube.com/watch?v=WQCXkeIQZOU

 7. Boydar said

  „… pierwotnym celem /Auschwitz/ była walka z polskim podziemiem, a potem zagłada jeńców radzieckich …”; moja Matka powtarza to od zawsze.

  „… Wachsmann zastrzegł, że Holokaustu nie można zawężać do Auschwitz, gdyż większość Żydów zamordowano poza systemem obozów koncentracyjnych w rowach i lasach, w gettach na terenie okupowanej Europy Wschodniej i w specjalnych obozach śmierci takich jak Treblinka, które miały jeden cel – zamordować jak najwięcej Żydów …”

  I to również prawda. Żydów z Białej Podlaskiej (około ośmiu tysięcy) nikt nigdzie na początku nie wywoził. Co najmniej połowa została zabita albo na miejscu albo w okolicznych lasach (np. Grabarka). dopiero kilka miesięcy później pozostałych wywieziono do Treblinki i Sobiboru.

  Ciekawe dlaczego odpuszczono publikację takich prawd, czyżby po tylu latach przestały być już istotne ? Ale to nie może tak być; oni chcą bauerom hola hola zawołać. Następna w kolejności będzie dokumentacja genetyczna elity III Rzeszy, ze szczegółami.

 8. matirani said

  A ZYSKI IG Farben zapomniane??????
  http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/z-dziejow-obozow-ig-farben-werk-auschwitz-1941-1945-pierwsze-kompleksowe-opracowanie-tematu,378.html

  Autor niniejszej publikacji stara się natomiast ukazać historię fabryki i obozu w sposób całościowy, rozpoczynając od chwili podjęcia decyzji przez zarząd IG Farben o rozpoczęciu budowy, poprzez negocjacje w sprawie werbunku załogi, wysiedlenia miejscowej ludności polskiej i żydowskiej, relację z postępów prac budowlanych, aż do ewakuacji fabryki w styczniu 1945 r.

  Jego zdaniem, podjęte przez IG Farben działania przyniosły w konsekwencji również szereg zapewne nieprzewidzianych, lecz brzemiennych w skutkach rozstrzygnięć: przekształcenia niewielkiego początkowo obozu koncentracyjnego Auschwitz w centrum zagłady europejskich Żydów, rozbudowy fabryki do rozmiarów jednego z największych zakładów produkcyjnych na kontynencie i sprowadzenia tysięcy robotników przymusowych z niemalże wszystkich krajów okupowanych oraz sojuszniczych.

  Książka do nabycia na terenie Muzeum lub w muzealnej księgarni internetowej.

  Więcej o książce Z dziejów obozów IG Farben Werk Auschwitz 1941-1945

  Publikacja składa się z dwóch części, zatytułowanych „Fabryka” i „Robotnicy”:

  W części pierwszej, zatytułowanej „Fabryka”, Piotr Setkiewicz przedstawia zarys historii koncernu IG Farbenindustrie, podaje genezę podjęcia decyzji o budowie fabryki w Oświęcimiu i opisuje prace na projektem budowlanym IG Werk Auschwitz, w tym utworzenie w okolicy fabryki dziewięciu obozów dla pracowników IG Farben. Autor opisuje też załogę SS obozu IV — Dorfrand (Arbeitslager Buna, KL Monowitz) — i postawy esesmanów wobec więźniów i robotników cywilnych fabryki. Rozdział kończy analiza amerykańskich ataków bombowych na instalacje IG Farben w 1944 r.
  Część zatytułowana „Robotnicy” omawia m.in. skład narodowościowy, liczebność i efektywność zatrudnionych przy budowie fabryki. Autor analizuje dokładnie dane dotyczące więźniów Auschwitz, zatrudnionych w Monowicach, opisując m.in. warunki życia, porządek dnia, postawy więźniów funkcyjnych, szpital, kary i represje, ruch oporu oraz ucieczki. Osobny rozdział poświęcony jest robotnikom wolnym i przymusowym, w tym jeńcom wojennym, zatrudnionym przy budowie zakładów chemicznych.

  W wyniku działań IG Farben na niewielkim obszarze powstała unikalna społeczność o zróżnicowanym składzie narodowościowym. Robotnicy traktowani byli przez władze fabryki w różny sposób, wedle zasad nazistowskiego modelu polityki „rasowej”. Na szczycie stworzonej przez IG w Monowicach drabiny społecznej stali Niemcy przybyli ze „Starej Rzeszy”, niższe pozycje zajmowali kolejno folksdojcze, robotnicy z krajów zachodniej części Europy, brytyjscy i włoscy jeńcy wojenni, Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie, aż wreszcie, na samym dole hierarchii, więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz….
  *****
  IG Farben – http://www.auschwitz.org/historia/auschwitz-iii/ig-farben

  Historia jego powstania wiąże się z inicjatywą niemieckiego koncernu chemicznego IG Farbenindustrie A.G. wybudowania już trzeciej dużej fabryki kauczuku syntetycznego i paliw płynnych, tym razem znajdującej się na Śląsku, poza zasięgiem ówczesnych bombowców alianckich.

  Spośród kilku rozpatrywanych lokalizacji (w grudniu i styczniu 1940/1941 r.) wybór padł ostatecznie na równinę położoną pomiędzy wschodnią częścią Oświęcimia, a wsiami Dwory i Monowice. Decyzję uzasadniono korzystnymi warunkami geologicznymi, dostępem do linii kolejowych, źródeł zaopatrzenia w wodę (z Wisły), oraz złóż surowców: węgla kamiennego (kopalnie w Libiążu, Jawiszowicach, i Jaworznie), wapienia (Krzeszowice) i soli (Wieliczka). Niebagatelne, a być może nawet decydujące znaczenie przy ocenie projektu było również przekonanie o możliwości zatrudnienia przez firmę więźniów pobliskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

  Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły pomiędzy lutym a kwietniem 1941 roku: polskich właścicieli gruntów wywłaszczono bez odszkodowania (ich ziemię IG Farben zakupiła od skarbu państwa po obniżonej cenie), zburzono ich domy i wysiedlono, Równocześnie wywieziono z Oświęcimia Żydów (do Sosnowca i Chrzanowa) i po części Polaków: domy ich podobnie: skonfiskowano i sprzedano IG Farben dla zakwaterowania pracowników firmy sprowadzanych z Niemiec. Wreszcie przedstawiciele IG Farben zawarli umowę z komendanturą obozu koncentracyjnego w sprawie wynajmu więźniów, przy zastosowaniu preferencyjnych stawek w wysokości 3-4 marek za dniówkę pracy pomocnika budowlanego lub fachowca. Podsumowując wynik negocjacji jeden z dyrektorów IG Otto Ambros w liście do kolegów napisał, że: „nasza nowa przyjaźń z SS jest bardzo owocna”.

 9. Jacek2 said

  Re.4
  CyklonB na ile jest przydatny do masowego uśmiercania to można sobie poczytać na choćby wikipedii, chociaż niedawno zadziałała tam cenzura. W pierwotnej wersji był to granulat z którego powolnie ulatniał się cyjanowodór. Jedna sprzeczność nie daje mi spokoju: był to obóz pracy (słynny napis nad bramą) w którym prowadzona była produkcja na potrzeby wojny. Wymagała ona wykwalifikowanego personelu i maksymalnej wydajności. Jakim cudem moźna było to osiągnąć w warunkach gdzie podobno życie więźnia było przewidziane na trzy miesiące? Kto tak traktuje ludzi absolutnie niezbędnych w ówczesnej sytuacji? Pewnie głupi jestem….

 10. EyWey said

  do 9, przeciwnie idzie Pan właściwym tropem. Większość jest prowadzona na smyczy.

 11. wanderer said

  Cyklon sie nie nadaje do takich celow z racji ze trzeba bardzo dlugo po operacji wietrzyc by moc bezpiecznie wejsc ponownie do takiego pomieszczenia, do tego jego dzialanie jest bardzo uwarunkowane od temperatury i wilgotnosci otoczenia w ktorym ma dzialac. Niestety ci ktorzy zrobili go agentem nr jeden nie doczytali zapomnieli o tak delikatnych szczegolach.

 12. Piszę więc jestem said

  Tak pomijając wszystko,

  ale jak można było dokonać takich ZBRODNI w 5 Lat,

  wobec tak słabych mozliwości technicznych?

  To jakieś SF, czy co? – jak można było ponad 200 MILIONÓW

  Ludzi Z A M O R D O W A Ć i i i – Nikt za to nie siedzi?!

  O czym Pan bredzi?

  Cyklon ,czy stryczek, dół czy strzał w głowę – kogo to pytam,

  obchodzi?!

  Dał ktoś rozkazy, Bracia Moi polegli – koniec intelektualnej ekstazy!

  Resztę dopowie Sąd Ostateczny, a każde słowo się w nim

  zaplątać może – co nie daj Boże!

  Lepiej pomilczeć, zanim się wpadnie w zapadnie . . .

 13. Miet said

  No i mamy już coś, co jak nie można inaczej, to go antysemityzmem potraktujemy!
  Trump może okazać się nawet antysemitą – oczywiście gdy zajdzie taka potrzeba.:-)))

  Podsyłam do posłuchania lub poczytania – co dzisiejsze, tutajsze media donoszą.
  Podziwiam Trumpa za dobór świetnych fachmanów dla swoich urzędów. Sean Spicer jest najlepszym przykładem – nie lizał Trumpowi d… w czasie wyborów a jednak Trump powołał go na Szefa Prasowego Białego Domu.
  Jest świetny w swoim działaniu!

  A oto link:
  .https://www.yahoo.com/news/white-house-calls-outrage-over-omitting-jews-in-trumps-statement-on-holocaust-pathetic-200020585.html

 14. RomanK said

  Panie Miet…najbardziej smieszne jest to, ze te glupie butze nei wiedza ze Holocaust- to Zaglada Zydow…i tylko dotyczy i wylacznie Zydow..:-)))
  Ofiary goyim nie sa zawarte w Holocaust….ale ujmowane sa w ofiarach ludobojstwa nazistowskich- faszystowskich Niemiec.
  Holocaust wg odficjalnych i przyjmowanych danych -jako 6mln Zydow europejskich to zaledwie 10% ofiar,
  I te wszarze wyglupili sie ..dzis juz chyba ktos pouczyl, bo cisza:-)))
  Szkoda- ze publicznei o tym nei pouczyli ich ludzie Trumpa..sadze, ze tak samo madrzy:-)))

 15. Miet said

  Zgadzam się Panie Romanie bez żadnego ale.:-)))

 16. Re: Artykul.
  Austwitz, (I nie tylko ten oboz) zaglady byl stworzony jako swego rodzaju „urzad paszportowo-dokumentacyjny” dla zydow I tylko dla nich, bowiem Polacy szli na „odstrzal” a co bogatsi zydzi z polskimi dokumentami wyprawiani byli na Zachod.., a reszta, to zwykla loteria ze „smiercionosnym” cyklonem B, ktory zostal ujawniony przez Erving’a jako srodek odwszawiajacy (podobny do owczesnego DDT)..
  Ach, moze jeszcze dodam, jako „kwiatek do korzuszka”, ze te piec (5) piecy, ktore rzekomo mialy spalic ok. 6 milionow cial (zgazowanych w komorach) byly zbudowane (stworzone) w 1952 roku…na potrzeby zydowskiej propagandy rekami sowietow…
  ===================================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Alianci nigdy nie widzieli podczas dziennych I nocnych lotow, aby kominy w Austwitz dymily…

 17. anonim said

  Foxeman musi dołożyć starań i odkryć Polskie korzenie Pana Nikolasa.
  Wszak negacja powstania obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w celu likwidacji narodu samowybranego i jakby tego było mało niejako wywyższanie w hierarchia ofiar jakichś tam Polaków i jeńców radzieckich…czysta emanacja antysemityzmu wyssanego z mlekiem matki.

 18. Wieś Rządzi Światem said

  http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/

  Niech ktoś odnajdzie Elie Wiesela.

 19. matirani said

  Obóz Auschwitz powstał w celu

  DOSTARCZENIA TANIEJ, NIEWOLNICZEJ SILY ROBOCZEJ DLA FABRYK IG FARBEN.

  Powiazanych ze Standard Oil.. czy jej wydzialami po „dekartlelizacji” z lat 1910

 20. I oczywiście kobieta w spodniach…

 21. Lovshak Ruskij Agient said

  Ad 9 Jacek / do pracy z kilofem w kamieniołomach Krzeszowic nie musiałeś być wykwalifikowanym więżniem, po 3,4 miesiącach ciężkiej i wydajnej pracy i głodowej breji byłeś przy dłuższym potknięciu czy przestoju w pracy z wycieńczenia wymieniany na nowy model świeżo przybyły do obozu…..

 22. Ad. 5:
  SZCZEGÓŁOWY rejestr żydowskich ofiar II wojny światowej ma szwajcarski Czerwony Krzyż i niemiecki Komisariat Żydostwa Rzeszy, którego Komisarzem był marszałek Hermann Goering. Oba rejestry są ZGODNE i zawierają około 300 tysięcy nazwisk, z czego – jak podkreślają Szwajcarzy – około sto tysięcy Żydów padło ofiarą Porachunków pomiędzy Żydami.
  Treblinka była obozem SELEKTYWNYM Komisariatu Żydostwa Rzeszy, gdzie działała Komisja Śledcza Abwehry na podstawie Des ANTIKOMUNISTISCHBEFEHLS Wehrmachtu, która prowadziła Śledztwo wobec każdego uwięzionego tam Żyda, a byli to Żydzi z Getta Warszawskiego. Śp. Czesław Wójcik, ojciec Tomasza z Solidarności, pisał Raporty do Londynu w/s Treblinki. Mówił mi KILKAKROTNIE, że WSZYSTKIE transporty z Getta warszawskiego szły przez Siedlce, gdzie w Iganiach dzielono składy na Do Białowieży i Do Treblinki.
  Mój ojciec podpisał Konwencję Szwajcarska o SPRZEDAŻY 2,5 miliona Żydów do Stanu Nowy Jork – nie wiedziałem że taki stan był? transportem lotniczym USA Po Dolarze Za Głowę. Ojciec podpisał tą Konwencję jako Właściciel lotnisk po prawej stronie Środkowej Wisły, gdyż Niemcy honorowali kapitał amerykański – a takich konwencji było Kilka.
  Trzykrotny kandydat na Prezydenta USA Pat Buchanan oświadczył Amerykanom, że według amerykańskich danych wywiadowczych i śledczych to w Treblince krematoriów i komór gazowych Nie Było a wersje o uśmiercaniu Żydów spalinami samochodowymi są DEZINFORMACJĄ.

Sorry, the comment form is closed at this time.