Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Lincz nas oczach gawiedzi

Posted by Marucha w dniu 2017-02-01 (środa)

W przypadku Lecha Wałęsy mamy do czynienia z klasycznym linczem, najpierw było grillowanie, i to latami, a teraz mamy fazę końcową.

Niedawno Andrzej Szlęzak pisał, że dwie osoby były w ostatnich latach poddawane takiemu zabiegowi, wystawiane na szyderstwa i ataki gawiedzi, ludzi niewiele wiedzących lub zacietrzewionych frustratów – Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa.

Przy czym ten pierwszy z atakami sobie dobrze poradził, a Wałęsa okazał się bezradny. Jeśli Jarosław Kaczyński i PiS mówią tak często o „przemyśle pogardy”, jaką zastosowano wobec Lecha Kaczyńskiego, to przemysł pogardy wobec Lecha Wałęsy jest wielokrotnie większy i obrzydliwszy.

Kapłanem tej sekciarskiej sekty ścigającej Wałęsę od kolebki jest bez wątpienia Sławomir Cenckiewicz, o którym nawet Piotr Gontarczyk powiedział teraz: „Nie chciałbym dziś odnosić się do wielu działań kolegi, Sławka Cenckiewicza. Powiem tylko tyle, że nie zgadzam się z jego wieloma wypowiedziami na temat Lecha Wałęsy. Chyba zaczął zbyt emocjonalnie podchodzić do sprawy”.

Bardzo oględne stwierdzenie, bo w tym przypadku nie mamy do czynienia tylko z emocjami, ale z wyrachowaniem i zimną konsekwencją.

Na temat Wałęsy i jego roli w historii Polski wypowiadałem się już kilka razy przed laty, ale dzisiaj warto sięgnąć do tych tekstów. Mam do tego prawo, ale i obowiązek, bo w 1995 roku byłem w Sztabie Wyborczym Lecha Wałęsy i nie na mam zamiaru się tego wypierać. Nigdy też nie byłem w jakikolwiek sposób związany z obozem solidarnościowym, wewnątrz którego trwa od lat taka sama walka o panowanie nad historią, jak wewnątrz WKP (b) w latach 20 i 30 XX w.

To do złudzenia przypomina spór o to, kto naprawdę był autorem rewolucji październikowej – Lenin, Trocki, czy może Stalin? Ale ten spór w rodzinie nie jest aż tak interesujący, bo świadczy o małości tych ludzi, którzy taki spór toczą. O wiele ważniejsze jest coś innego – przy okazji fałszuje się historię najnowszą, i czynią to obie strony.

Przypomnę tylko, że w 2009 roku tak pisałem o książce Pawła Zyzaka pt. „Lech Wałęsa – idea i historia”:

„Pragnę powiadomić czytelników, że ponad 600-stronicową książkę Pawła Zyzaka przeczytałem od początku do końca. Mogę więc z czystym sumieniem wypowiedzieć się o niej w przeciwieństwie do tych, którzy jej nie czytali a zabierają głos. Z góry też pragnę stwierdzić, że książka jest atakowana nie za to, za co atakowana być powinna.

Krytycy koncentrują się na początkowych rozdziałach książki, w których autor pisze o młodości Lecha Wałęsy, przytaczając relacje osób z jego rodzinnej miejscowości. Nie wydaje mi się, żeby to była najbardziej bulwersująca część książki. Bowiem, nawet gdyby okazało się, że większość tych relacji to prawda (a tak może być), to co to zmienia?

Przyłapanie Wałęsy na przemilczeniach i kłamstewkach dotyczących młodości to jest rzecz normalna. Wielu znanych ludzi ukrywało i ukrywa swoją młodość jako nie pasującą do późniejszego obrazu herosa. Przykładów jest multum, by wymienić tylko Francois Mitterranda, czy Józefa Stalina. Pewne wydarzenia i zachowania z młodości stają się dla większości takich ludzi niezbyt wygodne. Prezydenci USA też ukrywali swoje młodzieńcze grzeszki (Clinton ćpał, a Bush jr pił).

Na tym tle Wałęsa, biorąc pod uwagę jego pochodzenie, jest raczej przypadkiem umiarkowanym. Owszem, może to być dla niego nieprzyjemne (zwłaszcza sprawa nieślubnego dziecka), ale teraz, kiedy jego polityczna rola nie jest już znacząca, nie ma to większego znaczenia.

O wiele bardziej interesujące są następne rozdziały tej książki. Autor patrzy na wszystkie wydarzenia lat 70. i 80. oczami z jednej strony bezpieki (SB), z drugiej garstki sfrustrowanych dzisiaj radykałów z Wolnych Związków Zawodowych (WZZ). Ta swoista symbioza sprawia, że całościowy obraz życia Wałęsy oraz obraz wydarzeń z tych lat jest nie niebywale tendencyjny.

Brak jest rzetelnych ocen i szerszej perspektywy. Autorowi układa się wszystko w logiczną całość – Wałęsa to „przypadek w historii”, od samego początku „prowadzony” przez SB, a potem przez PZPR. I chociaż autor omawiając późniejsze losy Wałęsy nie jest w stanie złapać go za rękę, to jednak cały czas unosi się nad narracją cień wielkiej tajemnicy”.

Zwróciłem wtedy uwagę na bardzo charakterystyczny element tej układanki, który – według mnie – ma zasadnicze znaczenie:

„Najbardziej ciekawe w tej książce jest to, że jej autor atakuje Wałęsę za coś, co było jego ewidentną zasługą. Zaczyna się już w grudniu 1970 roku, kiedy Wałęsa stara się nie doprowadzić do przelewu krwi, wzywając robotników do nie wychodzenia na ulice Gdańska. Jego postawa jest koncyliacyjna, nie rewolucyjna. Co na to autor? Ano, że de facto nie wspierał on „powstańców” (cóż za terminologia, w ogóle nie odpowiadająca ówczesnej rzeczywistości) i grał na zachowanie status quo. Takie same zarzuty padają i przy omawianiu okresu Sierpnia i lat 1980-1981.

Wałęsa gaszący strajki, przeciwstawiający się radykalizmowi i jego eksponentom, ogrywający Gwiazdę i Kuronia – jest dla autora godny potępienia. Pisząc o tym nurcie Solidarności nazywa ją tzw. opcją „umiarkowaną”, co wskazuje na wyraźną jej dyskwalifikację. Chociaż tego nie precyzuje jasno, to dla niego ta opcja była po prostu opcją zdrady.

Ta „zdrada” to także umiarkowani doradcy i Kościół katolicki ze Stefanem Wyszyńskim i Józefem Glempem na czele. Ale cóż się dziwić, skoro Episkopat, jak pisze autor, był przetkany Tajnymi Współpracownikami. W ogóle wyliczanie ilu było TW w jakiej instytucji należy do ulubionych zajęć autora – to jest uniwersalny wytrych, jeśli nie da się czegoś wyjaśnić.

Np. konflikt w Bydgoszczy. Autor pisze najpierw, że Wałęsa przez telefon zdystansował się od hucpy z udziałem Jana Rulewskiego, po czym milicja, która przecież musiała wiedzieć z podsłuchu, jakie jest stanowisko szefa Solidarności, natychmiast wtargnęła do budynku WRN i „brutalnie zmasakrowała” obecnych tam działaczy „S”.

Każdy, to żył w tym czasie w Polsce i widział, do czego doszło w grodzie nad Brdą – może się nieźle uśmiać. Zamiast drążyć motyw postawy Rulewskiego, uznanej powszechnie za prowokacyjną – autor zajmuje nas opowiastką o „masakrowaniu” z winy Wałęsy.

Takich przypadków w tej pracy jest wiele – chcąc nie chcąc, autor, ponoć działacz „prawicy”, staje po jednej stronie z Jackiem Kuroniem, Karolem Modzelewskim i Władysławem Frasyniukiem (czyli z KOR-em) oraz z ich ówczesnymi narzędziami, jakimi byli działacze WZZ z Andrzejem Gwiazdą na czele, a przeciwko Kościołowi, doradcom w rodzaju Wiesława Chrzanowskiego czy Władysława Siła-Nowickiego, no i rzecz jasna przeciwko swojemu negatywnemu bohaterowi, czyli Wałęsie.

Nigdy zaś nie stara się odpowiedzieć na pytanie, do czego wiodła radykalna opcja? Jaki był jej cel i jakie mogły być dalekosiężne skutki dla Polski i całego narodu? To go nie interesuje, albo zbywa to tak powszechnymi obecnie infantylnymi opiniami, że Polsce nic wtedy ze strony ZSRR nie groziło! Radykalni antykomuniści wierzący niczym w Ewangelię w enuncjacje dygnitarzy KC KPZR – to jeden ze zdumiewających paradoksów naszych czasów.

Owszem, szereg faktów i ocen w omawianej książce jest nawet do przyjęcia. Przede wszystkim ta, że Wałęsa wcale nie zamierzał w latach 70. i 80. „obalać komunizmu”. Jego dzisiejsze enuncjacje na ten temat są rzeczywiście śmieszne. Zresztą wtedy prawie nikt tego nie zamierzał, w ogóle taki problem nie istniał w świadomości solidarnościowych mas. Ta „walka z komuną” to jest wymysł chorych umysłów obecnego czasu. KOR i WZZ chciały wtedy „poprawić socjalizm”, w duchu trockizmu i samorządowej antypaństwowej utopii.

Opisał to już wnikliwie w latach 90. działacz opozycji Lech Mażewski, który niestety musiał zamilknąć, bo pisał prawdy nie do przyjęcia z punktu obcej mitologii solidarnościowej. Na tym tle „poprawiaczy socjalizmu” i rewolucjonistów inspirowanych przez fanatyzm Kuronia i Modzelewskiego – Lech Wałęsa, ze swoimi wszystkimi wadami i ułomnościami – był postacią dla Polski wręcz zbawienną.

Taka już jest historia – człowiek znajduje się w określonym momencie w odpowiednim miejscu i dokonuje rzeczy niezwykłych. Potem może się skompromitować, zniknąć ze sceny, może nawet zostać znienawidzony, ale tego dokonania nikt mu nie zabierze. I tak było z Lechem Wałęsą. I tego mu Paweł Zyzak nie odbierze, choćby nie wiem jak się starał”.

W innym tekście, pt. „Wielki, mały strach…” (2008 rok) zwracałem uwagę na to, że najwięksi krytycy Wałęsy, wtedy, w latach 1980-1981, byli na usługach KOR-u, o czym zdają się nie pamiętać, i to na polecenie KOR-u z Kuroniem na czele – chcieli wyeliminować Wałęsę przy pomocy informacji o jego związkach z SB. Pisałem:

„Lustracja wygasa śmiercią naturalną, ujawnienie przez media kolejnego hierarchy, rzekomo współpracującego z SB – w ogóle nie zwróciło niczyjej uwagi. Kurtyna opada, bo wszystko zostało już powiedziane, opluto prawie wszystkich „uwikłanych”, prawdziwych agentów i tak nie ujawniono, a opinia publiczna ma już tematu dość.

Są jednak nadal „niezłomni”, którzy twierdzą, że bez „ujawnienia prawdy o agentach” nie można nic w Polsce zrobić. Nikt im już nie wierzy, ale mają jeszcze pewne instrumenty działania. Wśród „weteranów” Solidarności bój nadal toczą – Krzysztof Wyszkowski, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda. Ich zapiekłość jest zastanawiająca – widzą w tym tropieniu agenta „Bolka” sens swojego życia. Oni, którzy w tamtych dniach Sierpnia i po Sierpniu byli kukiełkami KOR-u, którzy z polecenia tegoż KOR-u byli gotowi na każde głupstwo, oni, którzy gdyby nie Wałęsa – mogli sprowadzić na Polskę tragedię.

Kuriozalność sytuacji dzisiejszej polega na tym, że dawni przywódcy KOR, niegdyś wrogowie „sierżanta w okopach” (tak Wałęsę nazywał Kuroń) – teraz stają w obronie tegoż Wałęsy. To jest obłudne, bo to KOR-owcy kiedyś słynęli z tego, że jak kogoś chcieli zniszczyć – rzucali nań cień podejrzenia.

Adam Michnik słynął z tego, że podczas wieców, kiedy ktoś zadawał niewygodne dlań pytanie – rzucał: „Uwaga, proszę państwa, to jest prowokacja SB”. Delikwent był natychmiast „skończony”. Prostolinijny wychowankowie KOR (Gwiazdowie i Walentynowicz) są kontynuatorami tego procederu, w radykalizmie przerośli mistrzów i są obecnie po przeciwstawnych stronach barykady.

Ożywić trupa lustracji ma książka Piotra Gontarczyka i Sławomira Cenckiewicza o agencie „Bolku”. Sam atakowany, czyli Lech Wałęsa reaguje nerwowo. Zamiast powiedzieć jasno – tak, po 1970 roku musiałem podpisać, nawet musiałem coś pisać, ale potem był koniec, nastał Sierpień, byłem symbolem Sierpnia, razem z Prymasem Stefanem Wyszyńskim uratowałem Polskę przed trockistowską rewolucją, która mogła zakończyć się tragedią na miarę powstania 1863 roku. Stałem się symbolem Polski – nie ja „obaliłem komunizm”, ale nasza działalność wpłynęła na ewolucję systemu. Po 1989 roku popełniłem błędy, związałem się z ludźmi, którzy mnie niszczyli, ale w roku 1990 to ja rozbiłem ich spisek, kiedy chcieli stworzyć system niby-demokratyczny, zachowując władzę tylko dla siebie i dla tzw. reformatorów z PZPR z Kwaśniewskim na czele.

Niestety, tego Lech Wałęsa nie powie, bo woli brnąc w mityczno-groteskową wizję przeszłości. Woli pleść androny o „obaleniu komunizmu”, o fałszywkach, o globalizmie. To jego ucieczka przed tymi, którzy go ścigają. Widać, że sobie z tym nie radzi. Nagonka trwa długo i chyba zbliża się do końca.

Co będzie po zakończeniu polowania? Nic, ale to absolutnie nic się nie zmieni. Będzie wciąż tak samo daleko od prawdy, jak jest teraz. Bo fałszowanie historii odbywa się zupełnie na innym odcinku niż wydaje się lustratorom i tropiącym „Bolka”. I sam Lech Wałęsa też bierze udział w tym fałszowaniu”.

Od czasu, kiedy pisałem ten tekst, czyli 9 lat temu – zmieniło się tylko to, że aparat państwa przestał chronić Wałęsę i stał się wobec niego opresyjny. „Prawda o Wałęsie” stała się dla nowego pokolenia „oczywistą oczywistością”, czymś w rodzaju wytrycha objaśniającego najnowszą historię Polski, kiedy tymczasem jest ona zwykłym humbugiem, przyczyniającym się do mitologizacji historii i jej trywializacji w kierunku jawnej już paranoi.

Dziwi mnie tylko jakaś perwersyjna radość wielu ludzi wydawać by się mogło rozsądnych – którzy pokrzykują ochoczo za animatorami tego ponurego spektaklu: „No wreszcie, kurtyna opadła, król jest nagi”, itp.

Tak jakby z samego faktu, że zapędzono w kozi róg i zaszczuto człowieka, który odegrał w naszej najnowszej historii rolę przecież niepoślednią, i to rolę, o czym jestem przekonany, wcale nie haniebną – Polska została „oczyszczona”, mamy do czynienia z jakimś wielkim zwycięstwem prawdy i sprawiedliwości. Otóż nie mamy…

Jan Engelgard
http://www.mysl-polska.pl

Komentarze 93 to “Lincz nas oczach gawiedzi”

 1. Joannus said

  Każda rewolucja pożera swe dzieci.

 2. z sieci said

  (…)mam proste pytanie: dlaczego mordujecie Lecha Wałęsę? Za co? Za waszą nieudolność? Za wasze wieczne kłótnie, które doprowadziły po kilku latach rządów „Solidarności” do tryumfalnego powrotu do władzy komunistów? Czy to na niego chcecie zrzucić odpowiedzialność za to, że nie umieliście dojść do porozumienia i powołać koalicji partii prawicowych w 1993 roku, która mogła przeszkodzić w budowie oligarchicznego państwa jakim jest III Rzeczpospolita? Czy po prostu za to, że ten prosty robotnik okazała się – w porównaniu z wami – geniuszem politycznym? Wykańczacie Lecha Wałęsę na oczach całego cywilizowanego świata. Wykańczacie człowieka, który w latach 1980 -1989 był symbolem „Solidarności” symbolem Niepodległej Polski.

  Wykańczacie człowieka, który był dla ludzi całego świata „Solidarnością”. Jest to szukanie wygodnego „kozła ofiarnego” za nieszczęścia, które zwaliły się na Polskę po 1989 roku – ten mechanizm opisany najprecyzyjniej przez niedawno zmarłego francuskiego filozofa Rene Girarda, jest zaprzeczeniem przesłania Jezusa Chrystusa. Jest najradykalniejszym zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Nagonka na Wałęsa jest dowodem panowania w Polsce neopogaństwa, które pod płaszczykiem miłości i sprawiedliwości niszczy chrześcijańskie korzenie naszej narodowej wspólnoty. Wałęsa ma mnóstwo wad. Wałęsa pisze i mówi głupoty, ale kto zapędzony do kąta nie warczy na swoich katów uzbrojonych w kolczugi i maczugi? Kim był Wałęsa w latach podziemia dla dzisiejszych przywódców PiS? „Morską latarnią, która wskazuje gdzie można płynąć”. Czy A. Macierewicz pamięta te słowa, które wypowiedział u mnie w mieszkaniu, przed moim wyjazdem do Paryża?

  Za co organizuje się to „polityczne morderstwo”? I czy J. Kaczyński i A. Macierewicz nie rozumieją, że dokonuje tego pokolenie, które nie brało udziału w Rewolucji Solidarności i które robi wszystko co możliwe aby Ją zniszczyć w imię tzw. prawdy o której nie maja pojęcia?

  Po Wałęsie przyjdzie czas na J. Kaczyńskiego.

  Po J. Kaczyńskim pokolenie Cenckiewicza i Lisickiego wykończy A. Macierewicza.

  Piotr Piętakhttp://pp.mediologia.pl/2017/02/01/nagonka-na-walese-dlaczego-chcecie-go-zamordowac/

 3. Siekiera_Motyka said

  Ad. 2 – Proszę wybaczyć ale lincz to nie odpowiednie słowo bo sugeruje że jest niewinny. Niszczy go stary towarzysz Kaczyński który czuje ze Gaduła go/brata zdradził.

  Ten film pokazuje tą całą grupę interesu,

  .https://www.youtube.com/watch?v=c3Z2xs8LAF0

 4. Dinozaur said

  W czasie wyborów prezydenckich 1995 zdarzyło się Dinozaurowi być w Warszawie , Panie z wyższego towarzystwa ( tzw. celebryki ) mówiły tak : My będziemy głosować na naszego Oleczka – on jest taki śliczny …

 5. Grace said

  Bardzo dobry artykuł. Autor trafnie ukazał zakulisowe działania KOR-u. To jest wciąż nieopisana prawda. Powtarzam Wałęsa jest ofiara spisku, ale także swojej prostoty. Szkoda ze nie ma takiej klasy jaką miał Generał Jaruzelski. Moim wielkim marzeniem jest aby Polacy sami sobie się przyjrzeli i przeanalizowali swoje zachowania. Dalismy sie wrobic w bójkę sami z sobą, a wiadomo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ten trzeci to okrutni wrogowie Polski. Nie dajmy sie na to dalej nabierać.

  Re: 2 Ma Pan racje przyjdzie ich czas także i nikt nie będzie łaskawy. Kazdy bedzie katem tak ja dzisiaj dla Wałęsy. Wolalabym aby Polacy nauczyli się jednego, „nie osądzaj mnie za moja przeszlosc, ja juz w niej nie żyje”

  Jak na katolicki kraj mamy w sobie naprawde „duzo milosci” . Chrystus patrzy na nas z nieba i tylko kiwa głową i wciaz sie nadziwic nie może jak to się dzieje że polacy jeszcze są narodem. Nienawiść jaka wśród nas zasiano powinna nas już zniszczyć do końca. To że jeszcze dychamy zawdzięczamy tylko jego lasce. Syn Boży lituje się nad nasza głupota i daje nam jako narodowwi kolejna szanse, zjednoczcie sie! Kolejnej juz nie będzie…

 6. Amadeus said

  Jeden zdrajca pluje na drugiego. To za którym zdrajcą mamy stawać za plującym czy opluwanym? Zdrajca i sprzedawczyk to zdrajca i sprzedawczyk, i nie ma znaczenia czy jest plującym czy opluwanym.
  Wewnętrzne wojenki żydów mnie nie interesują.

 7. Radykał said

  Jak prezydent Polski może w USA na spotkaniu z żydostwem zapraszać tych parchów do robienia w Polsce „ynteresów”, stwierdzając, „Bo najlepsze „interesy” robi się z głupkami”!!! Czyli Polacy są głupkami? Może tylko dlatego, że nie wycieli jeszcze tych przybłędów w Polsce w pień. I teraz mamy za swoje.

  To oglądałem i słyszałem nagrane w filmie.
  Taki prezio powinien zostać natychmiast odwołany.
  Ja jako Polak nie życzę sobie, żeby mnie i mój naród reprezentował prostak i cham.

  Zresztą słyszałem na własne uszy jak żyd Geremek krzyczał na Wałęsę „panie prezydencie ja pana przywołuję do porządku”. Kim więc był ten Lejba Kochne vel Wałęsa? Chorągiewką żydowską, nikim więcej.

 8. jazmig said

  Gdybyś niedźwiedziu w mateczniku siedział… Gdyby on siedział cicho, nie zabierał publicznie głosu i korzystał z niemałej kasy, jaką zarobił, to nikt by sobie nie zawracał nim głowy.

  Lincz Wałęsa zafundował sobie sam. Skoro szedł w zaparte, jak chodzi o jego esbecką przeszłość, a przy tym wymądrzał się i pouczał innych, to mu udowodniono publicznie, że był kapusiem.

 9. Kojak said

  Nagonka jest rzeczywiscie obrzydliwa ! Ale coz sie spodziewac po syjonistycznych bydlakach z PYYSS ? Scierwa to scierwa i juz ! Tym niemniej na takie potraktowanie sam sobie pracowicie zasluzył ! Odrazajaco klamal ,oszukiwal i zachowywal sie bandycko i plugawo ! Juz od czasu nagonki na śp.ks.prałata Henryka Jankowskiego nie moglem patrzec na lumpa i gnide zwanym Walesa ! W stosunku do Ks .Jankowskiego uruchomiono wyjatkowo bandycka nagonke przez zydowstwo ! Szczytem jej bylo oskarzenie go przez szczeniaka -skurwysyna ze go molestowal ! Co robil gnida Walesa ktory znal ksiedza Jankowskiego ? Nic, a nawet lekko podszczuwal na ksiedza pralata Janklwskiego ! Ma wiec skurwiel Walesa taka sama zaplate jak innym gotowal !

 10. lopek said

  Polskę praktycznie zlikwidowano – większą część Polaków puszczono w skarpetkach lub wysłano na banicję – więc kto lepiej nadaje się na kozła ofiarnego – jak nie prostak Bolek?

 11. VA said

  Prosze zauwazuc ze jest to klotnia miedzy Zydami.
  Ojciec Sławomira Cenckiewicza byl Zydem.
  Piotr Gontarczyk wyglada na Zyda.
  Pawł Zyzak to Zyd.
  Kaczynski to Zyd
  Caly KOR w tym Gwiazda to Zydzi.
  Czy w tym linczu na Bolku Walesie bierze udzial choc jeden Polak?
  Zydzi zwykle robia zamieszanie i kieruja uwage Polakow na sprawy drugorzedne, gdy za naszymi plecami szkodza nam Polakom.
  Co zydomasonski rzad PISu nam szykuje, jak niespodzianke?
  Kiedy PIS zaprzestanie szczepienny terror wobec polskich dzieci, wprowadzając kolejne groźne obowiązkowe szczepienia?
  Dlaczego Kaczynski, ktory idzie na pasku zydomasonerii nie chce bronić swych obywateli przed szczepiennymi okaleczeniami i ludobójstwem?
  Kiedy Zyd ukrainski Duda zaprzestanie gloryfikacji zbrodniarzy banderowcow takich jak jego dziadek?
  Zydomasonskie rzady POPISu sa wrogami Polakow.

 12. Jacek2 said

  Pan A. Siwak (pewnie niektórzy sobie go przypominają) stwierdził że błędem L. Wałęsy było to że nie przyznał się do współpracy z bezpieką i nie odniósł tego do ówczesnych realiów ale chyba przeceniał zalety tego pana Niech tam będzie „Bolek”, tłumok, nieszczególnie poważam tego osobnika, ale był to w końcu przez jakiś okres nasz prezydent. IPN jak zwykle robi tylko krecią robotę i nigdy nie śmie nawet tknąć prawdziwych „sprawców zamieszania” a tylko ośmiesza nas , Polaków, przed światem że niby takiego sobie wybraliśmy. Jaki by on nie był to jednak był to nasz prezydent i nie wydaje mi się na miejscu jego obsrywanie, nieważne na ile uzasadnione. Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie…

 13. Józef Piotr said

  To wszystko jest idiotyzmem mam na myśli co wyżej napisane.

  Jedynym mądrym głosem jest głos pana

  &8 Jazmig

  Dziękuję panu Jazmig za mądrość wypowiedzi

  Proszę Państwa SZANOWNEGO : To Polska i Polacy zostali zrobieni w WAŁA. Naród o tysiąc letniej historii Chrześcijańskiej i kulturze został zrobiony w idiotów i bezmyślna masę podatną na dowolne sterowania sił ją okupujących.
  Masa plastyczna doprowadzona został do konsystencji łajna.

  Historia Solidarności oraz kulisy jej powstania oraz buntu „klasy robotniczej” która niszczyła swoje warsztaty pracy nie pilnując zbiorowych portfeli z „wodzem Wałęsą” na czele oraz jego zawszony życiorys kukły tego dowodzą.

 14. Zawzięty FORNAL TW bolek Wałęsa ZNISZCZONY przez ŻYDOWSKĄ mafie ! said

  Żydowski MAFIOZO Edgar Bronfman Sr. znany w USA, który w latach 1979 do 2012 był szefem szowinistycznego gangu „World Jewish Congress”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Bronfman_Sr.

  z kanadyjskim, amerykanskim i izraelskim obywatelstwem w swojej książce dzienniku pt:

  „The Making of a Jew”

  https://www.amazon.com/Making-Jew-Edgar-M-Bronfman/dp/0399142207/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485969018&sr=8-1&keywords=The+making+of+a+jew

  wydanej pod koniec 1996 roku:

  opisującej swoją działność na niwie obrony i budowania żydowskiej Światowej bezkarnej MAFII, a w tym także w Polsce od 1980 roku do 1996 roku.

  Na kilkudziesięciu stronach w tej swojej książce opisuje ze swojej ŻYDOWSKIEJ perspektywy na kilkunastu stronach począwszy od 125 strony jak zakamuflowane żydostwo z PRL-u przejmowało władzę w „warszawce” i Polsce na przełomie okresu PRL – III RP, zwłaszcza od 1989 roku i potem.

  To właśnie szef gangu „World Jewish Congress” OSKARŻĄ otwarcie TW bolka Wałęsę, że PRZESZKADZAŁ szarogęszącym się żydom z polskim obywatelstwem grasującym w Polsce w tym gorącym okresie, a jego największą PRETENSJĄ do Wałęsy to, że ma czelność ubiegać się o prezydenturę w powstałej III RP, która wg. niego NALEŻY się żydo-komuniście „desydentowi” Tadeuszowi Mazowieckiemu vel Ickowi Dikman.

  MAFIOZO żydowski z USA Edgar Bronfman Sr. szef „World Jewish Congress” otwarcie OSKARŻĄ Wałęsę że jest zajadłym „anty-semitą”, że Wałęsa w 1990 roku „rozhuśtał anty-semityzm” w III RP, co właśnie NIE dopuściło do zwycięstwa ŻYDA Tadeusza Mazowieckiego z polskim obywatelstwem w walce o stanowisko prezydenta w 1990 roku powstałej III RP.

  Tą książkę „The Making of a Jew” powinien DOKŁADNIE przestudiować TW bolek Wałęsa, tak aby ZROZUMIEĆ, że to ŻYDY z polskim obywatelstwem wspierani przez całą zagraniczną MACHINĘ żydowską z Zachodniej Europy i USA na czele z MAFIĄ „World Jewish Congress” sterowaną z New Yorku przez żyda Edgara Bronfman Sr.
  Z opinii z tej jego książki wynika jasno, że żydowskie lobby z USA oraz żydowskie służby specjalne grasujące w III RP blokowali i gnoili w PIERWSZEJ kolejności na każdym kroku Wałęsę, tylko DLATEGO, że NIE ustąpił miejsca ŻYDOWI Tadeuszowi Mazowieckiemu Vel Ickowi Dikman w staraniach o fotel pierwszego prezydenta NIBY wolnej Polski w 1990 roku.

  To żydoska mafia Światowa „World Jewish Congress” NIGDY nie zapomniała i NIE wybaczyła jakiej to „ZBRODNI” dopuścił się Wałęsa, że NIE ustąpił miejsca ŻYDOWI Tadeuszowi Mazowieckiemu, który wg. życzenia ŻYDOSTWA miał zostać PIERWSZYM prezydentem „wolnej Polski”.
  O tym wyraźnie pisze mafiozo naczelny mafiozo „World Jewish Congress”.

  Mało tego, to żyd Edgar Bronfman Sr w tej książce się WYCHWALA, że nawet pisał listy do ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona(prezydentura w latach 1993 – 2001) i się z Clintonem spotykał osobiście w tej sprawie, aby Bill Clinton NIE dopuścił, uruchomił wszystkie moce oraz tajne służby w III RP, aby ZABLOKOWAĆ Wałęse, aby NIE doszło do re-elekcji „anty-semity” Wałęsy, gdy ten PONOWNIE starał się o prezydenturę w III RP od 1994 roku.

  Pajac Clinton i dosłownie wszyscy REZYDENCI-prezydenci USA z całym systemem władzy „waszyngtonskiej”(ona NIE jest amerykańska lecz ŻYDOWSKA!) tak się dali WYTRESOWAĆ grasującej mafii żydowskiej w USA, że oni bankowo ZAWSZE byli zobligowani do dekorowania NAJWYŻSZYM odznaczeniem USA tzn. „Medalem Wolności” każdego czołowego MAFIOZĘ „World Jewish Congress” co ma niejako świadzczyć, że JAKOBY „World Jewish Congress „działa w interesie USA co jest HIPOKRYZJĄ.

  To właśnie żydowski mafiozo Edgar Bronfman Sr też za pomocą awanturniczych żydowskich międzynarodowych GANGÓW-mafii usunęli austryjaka Kurta Waldheima ze stanowiska prezydenta ONZ-tu też oskarżając go o „anty-semityzm” i nazizm.
  To też awanturniczy żydowski gang „World Jewish Congress” który rozwydżył się w USA za czasów prezydentury pajaca B.Clintona wzmacniał żydowską mafię, która WYMUSIŁA „oddanie” żydoskim KLUBOM finansowym z New Yorku wszystkiego złota z Oświecimia zdeponowego w bankach Szwajcarskich przez niemców hitlerowskich lub też to za pomocą „układów” Edgar Bronfman Sr i protekcją ówczesnej „władzy ŚWIATOWEJ nekonów-żydów” z Waszyngtonu wymusili za pomocą „władzy waszyngtońskiej Clintona” tzw. Swiss bank restitution:

  https://img.washingtonpost.com/rf/image_480w/2010-2019/WashingtonPost/2013/12/22/Obituaries/Images/Obit_Bronfman-03b3b.jpg?uuid=adsCbGsfEeO0BX42D36f0g

  Po ZABICIU prezydenta Johna Kennedygo w 1963 roku przez grasująca mafię żydowską w CIA – FBI też cały tzw. „Departament Stanu USA” został całkowicie OPANOWANY przez żydów z amerykanskim obywatelstwem.
  Dlatego WSZYSCY ambasadorowie „USA” od 1963 roku do DZISIAJ we wszystkich krajach Świata to TYLKO sami ŻYDZI z amerykańskim obywatelstwem. Tej presji też się poddał REZYDENT-prezydent popychadło B.Obama pod naciskiem takich „polityków amerykańskich” jak Edgar Bronfman Sr:

  Przecież to NIE jest tajemnicą dla osób obserwujących politykę światową, że rasiści żydowscy dosłownie każdemu kto usiłuje UCZCIWIE konkurować w walce politycznej z rasowym ŻYDEM używającym różnych forteli-intryg lub podstępów to ZAWSZE takiemu oponętowi ŻYDA zaraz przylepiają NAKLEJKĘ na plecy z napisem „ANTYSEMITA” co ma niby oznaczać „UŚMIERCENIE polityczne” wcześniej lub później za pomocą tego sloganu „anty-semita”.

  Taka była i jest ZAWSZE metodologia żydostwa, zwłaszcza w walce politycznej czy to w bandyckim USA pod hegemonią gangów żydowskich czy też Polsce … itp.

  W tym samym czasie kiedy żyd Edgar Bronfman Sr. był głównym mafiozą „World Jewish Congress” żydzisko o nazwisku, rabin Israel Singer był SEKRETARZEM tego żydoskiego gangu.

  W 1996 na kongresie Światowego Kongresu Żydów w Buenos to właśnie Singer zakomunikował:

  „ . . . Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy. (…)
  Będziemy im to powtarzać dopóki Polska ponownie nie zamarznie. Jeśli POLSKA nie zaspokoi żydowskich ŻĄDAŃ będzie PUBLICZNIE otwarcie ATAKOWANA i UPOKARZANA wszędzie na forum międzynarodowym . . .”

  Wypowiedź ta była i JEST realizowaną METODĄ zniesławiania Polski, Polaków przez wszystkie żydowskie gangi na świecie, wszystkie rządy „waszyngtońskie” , rządy Izraela i zażydzone „polskie rzady” warszawki w III RP.

  Singer udzielał się jako aktywista i adwokat ofiar Holokaustu. Jako przewodniczący Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucyjnej zajmuje się WYŁUDZNIEM forsy też od polskiego podatnika.
  Singer w 2002 został wybrany przewodniczącym Konferencji Żydowskich Roszczeń Materialnych wobec Niemiec, tak zwanej „Konferencji Roszczeń”.
  W czerwcu 2002 został powołany na stanowisko przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds Konsultacji Międzyreligijnych.

  W 1987 liderzy Światowego Kongresu Żydów na czele z MAFIOZO Edgar Bronfman Sr., Israel Singer i Elan Steinberg ostrzegali na arenie MEDZYNARDOWEJ że też będą MŚCIĆ się na instytucji państwa Austria:

  „ . . . Jeśli Austriacy wybiorą byłego „nazistę” Kurta Waldheima na prezydenta doświadczą sześciu CIĘŻKICH lat . . .”

  Wypowiedź ta została zinterpretowana jako groźba pod adresem wszystkich Austriaków i też podobne ostrzeżenia były deklarowane przez żydostwo pod adresem Polaków w 1994 i 1995 roku, gdy Wałęsa zaczoł ubiegać się reelekcje na prezydenta III RP.

  W 1990 roku papież Jan Paweł II udzielił błogosławieństwa TW bolkowi Wałęsie za co Jan Paweł II został ZGNOJONY wiele razy przez naczelnych żydowskich MAFIOZÓW żydoskich wszystkich gangów światowych zaraz po tym „błogosławieństwie” oraz jemu to wypominali/gnoili ŻYDO-katolicy do końca życia …

  Żydoska mafia światowa NIGDY NIE daruje Wałęsie i się zawsze będzie MŚCIĆ na TW bolku Wałęsie, że NIE ustąpił ŻYDO-komuniście Tadeuszowi Mazowieckiemu vel Ickowi Dikman, który wg PLANÓW żydowskiej mafii miał być „honorowym” 1-szym prezydentem III RP w 1990 roku !

  Teraz ZOBACZYCIE jak ŻYDO-lewackie media Światowe oraz ŻYDOWSKA mafia międzynarodowa będzie się DOMAGAĆ pilnego sfabrykowania „świętym” żydo-komunistów jak T.Mazowieckiego vel Icka Dikmana lub takiego PODŁEGO żydo-komunisty Geremka vel Berele Lewartowa lub innego anty-polskiego podłego ŻYDA „solidarucha”

  NOWY Hymn – Mazurek Dąbrowskiego:

 15. Amadeus said

  Wałęsa był prezydentem. Nie ma twardych dowodów na to, że podejmował decyzje niesuwerennie. Więc świadomie pracował i współpracował w tym, aby Polska była pod kuratelą wiadomych kręgów.
  Prawda jest taka, że zawsze trzeba oddać jej to, co się jej należy. I nie ważne czy te oddanie będzie trwało jeden dzień czy tysiąc lat.
  Więc nie można pisać czy mówić, że to był dawno i nie trzeba się tym zajmować wg tego co ktoś wyżej napisał: ” Wolalabym aby Polacy nauczyli się jednego, „nie osądzaj mnie za moja przeszlosc, ja juz w niej nie żyje” „. Takie podejście jest niekatolickie i złe.

  Więc powracając do Wałęsy, on nie jest pokrzywdzony, ani na niego nie plują bez powodu. Nie jest także kozłem ofiarnym. Jest jedną z osób, która odpowiada za to co spotkało Polskę w IIIRP.
  A na koniec tak jak już napisałem: Wewnętrzne wojenki żydów mnie nie interesują. Bardziej mnie interesuje co tą wojenką chcą przykryć.

 16. cedric said

  Czy SB-ecja tak traktuje swojego współpracownika , że go nagrywa podczas seksu?
  Zmusili go do pewnych rzeczy, na niektóre się nie zgodził.
  Na pewno nie był święty, ale ostrożnie bym podchodził do relacji Cenckiewicza . Niech się Cenckiewicz zajmie swoim dziadkiem.

 17. Jacek2 said

  Re.12
  Ameryki Pan nie odkrył, wszyscy którzy zaglądają do Gajówki z pewnością o tym wiedzą. Słowo „idiotyzm” radziłbym sobie zachować na inną okazję i używać go w innych miejscach.

 18. Jacek2 said

  Re.13
  L. Wałęsa to figurant, za nic nie odpowiada, jego tłumaczenie może być tylko takie jak w Norymberdze: wykonywałem tylko rozkazy.

 19. osoba prywatna said

 20. Jacek2 said

  Re 13
  Wojenki Żydów nieodmiennie przykrywają to co zawsze: jakby nam zabrać to czego nam jeszcze nie zabrali, niewiele już tego zostało więc i walka jest bardziej zajadła.

 21. Piszę więc jestem said

  Do Pana J.Engelgarda (engel-anioł; garda-pięść)

  Jeżeli ja Panu nasikam do gęby i i i

  po 50 latach powiem: sorryyy!

  Przyjmie Pan?! (Lech sikał do Chrzcielnicy dla POPISU!!!)

  A Panu Wałęsie nic by się nie stało, gdyby? – nie zechciał

  się na cara RP naćpać . . . (obżarstwo przy BOLKU, to „cnota”)

  Konsekwencja: tym jest Prawo!

  Spaprałeś, a nie przeprosiłeś – to wtedy

  Prawo! – sprowadzi Ciebie do . . .

  celu Twych pragnień – do DNA! (DNA: skrót do Piekła)

 22. Bogaty Miś said

  ad2.
  nawiązanie do schematu przedstawionego przez R. Girarda w jego książce „Kozioł Ofiarny” – w odniesieniu do Wałęsy jest tylko częściowo słuszne. Cała sprawa Wałęsy wydaje się być przykładem uwikłania człowieka, który mógł odegrać rolę tylko narzędzia różnych grup politycznych, ale nigdy nie mógł być nawet skutecznym (tj. użytecznym narodowo) politykiem, a napewno żadnym Geniuszem politycznym.
  Wielką rację mają ci, którzy mówią, że gdyby przyznał się, zamiast iść w zaparte, to Polacy wybaczyliby mu i ocaliłby pewnie sporą (większą) część swego (dobrego?…) imienia. Niestety on sam uwierzył w swój mit, który jako pierwsza zaczęła kreować SB-ecja walcząca z KOR-em na początku lat 80-tych. Więc pan Engelgard ma rację, że Wałęsa uspokajał strajki, gdy KOR chciał podpalić Polskę (przecież nikt wtedy nie wiedział, że ZSRR, rzekomo, nie kwapi się do interwencji). Wałęsa był symbolem dla robotników, manipulowanym przez tych, którzy trzymali władzę – SB.
  Gdy Gorbaczow odpuścił Polskę Reaganowi, znaczna część władzy realnej przesunęła się do KOR-u, a SB zorientowała się, że trzeba się przewerbować, albo (i) znalezć z KORem konsensus, czyli Okragły Stół. Znowu Wałęsa był potrzebny, aby firmować nowy uklad. Nie miał szansy zgadnąć nawet o co toczy się prawdziwa gra: o wielki polski majątek i eliminację wielkiego potencjalnego konkurenta z rynku europejskiego. Gwiazda twierdzi, że on to wiedział (vide jego rozmowa z amb. USA, który mu powiedział, że trzeba zlikwidować polski przemysł).
  Gdy podnosiły się głosy ostrzegawcze ludzi widzących początek katastrofy wywłaszczeniowej, Wałęsa powiedział: „odkupimy” to wszystko (tzn. majątek sprzedany za bezcen). W tym momencie wziął na siebie odpowiedzialność za to, co się działo. To nie miało nic wspólnego z celami robotniczej Solidarności: robotnicy chcieli współrządzić w zakładach pracy. Wtedy rządził prywatyzator Lewandowski, a o tym kto może rozmawiać z Wałęsą decydował Geremek.
  W ostatnim czasie Wałęsa firmował KOD – jawnie antypolski, antychrześcijański i antycywilizacyjny geszeft łajdaka Sorosa. Nawoływał do wyrzucenia Polski z UE (nie miał tu pozytywnych celów na uwadze oczywiście). Był ciągle jeszcze dla wielu Polaków (tych głupszych, ale przecież głosujących w wyborach) jakimś autorytetem.

  W bezwzględnej walce politycznej, nie ma litości dla mniejszych winowajców: nigdzie i nigdy, a nie tylko w Polsce.

  Rene Girard opisuje syndrom Kozła ofiarnego jako ofiarę składaną przez winowajców – całą społeczność – z niewinnego, z outsidera. Dlatego ten schemat tak genialnie opisany przez Girarda (nie chcieli go przyjąć do Akademii Francuskiej za całe jego chrześcijaństwo) nie ma absolutnie zastosowania do Wałęsy. I proszę nie myśleć teraz, że ja oszacowuję w tym momencie wielkość jego winy. Wałęsa był zawsze narzędziem, a jego główny problem, to to, że uwierzył we własny mit stworzony i odświeżany przez tych, których był narzędziem.

  Nie chcę się dłużej rozwodzić panie ‚Z sieci’, ale tak na koniec: cały świat już dawno nie jest cywilizowany, tylko totalnie zakłamany i zdeprawowany („Wykańczacie Lecha Wałęsę na oczach całego cywilizowanego świata”).

 23. SAP said

  A jakie jest stanowisko Episkopatu?

 24. Bo-bola said

  Walesa byl i jest politycznym hohsztaplerem i klamca. Jak kazdy polityk jest kowalem wlasnego losu i ma teraz to na co zasluzyl. Swego czasu pisalem o tym http://bobolowisko.blogspot.com/2011/07/emocje-tlumu-czyli-balwanstwo-naszych.html wiec nie chce sie powtarzac.

 25. Piszę więc jestem said

  ad. 21 – dokładnie takie samo jakie ma KIEP-ełe do realiów RP:

  „Wolność mogłaby być także nieszkodliwą i

  istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów,

  gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga, na

  braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której

  przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość.

  Naród, posiadający wiarę podobną, byłby

  rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie,

  kierowany dłonią swego pasterza duchownego,

  posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi.

  Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę,

  wyrwać z umysłów gojów zasady Bóstwa i ducha,

  zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby

  materialne.” (Wykład IV § 3. Wolność i wiara).

 26. RomanK said

  Bzdury pan wypisuje panie Engelgard….zarowno Natolinczycy jak i Pulawianei w swych rozgrywach rodzinnych…najbardziej wsciekle atakowali ..wcale nie jaruzela ani Ealesy..ale ludzi spoza ich kregu.

  DO tych ludzie nalezeli:\
  Ksiadz Pralat Henryk Jankowski
  Ksiadz Biskup Wiegus
  Pan Zygmunt Wrzodak
  9 lat temu..ha daweno:-)))
  Panie Gajowy pozwoli pan ze przypomne:

  https://www.mail-archive.com/prawica@zascianek.pl/msg07279.html

 27. Gierek w Przerwanej Dekadzie napisał:
  „Kania nie był bogaty z domu i Nie Kradł, bo Myśmy Patrzyli na Ręce. A skoro został Krezusem to przy Andropowie, który finansował Wałęsę właśnie przez Kanię.”
  Czesław Wójcik – ojciec Tomasza z Solidarności – był na prelekcji z Profesorem z Kijowa, który przywiózł gazetę z Odessy, w której profesor szkoły KGB w Odessie opisuje, JAKIM TO UCZNIEM był Lech Wałęsa.

 28. snag said

  Gdyby tylko Walesa … Nalezalo by spytac kto nie – Zastanawiam sie co Polacy zyskuja przyklaskujac dolowaniu Walesy nie tylko w kraju jak zagranica kiedy reszta holoty przy korycie nie jest lepsza ,…

  Podobnie z Papiezem – Mieliscie dwie ikony na skale miedzynarodowa a dzis macie gowno i coraz bardziej bezczelnna i usankcjonowana waszym dolowaniem holote polskojezycznych w Warszawie ,…

  Powtarzam, gdyby tylko Walesa ,…

 29. Demo-krata said

  Z netu, logika Bolka:

  1. leszek nie był tw
  2. był, ale nie podpisywał
  3. podpisywał, ale nie donosił
  4. donosił, ale nie brał pieniędzy
  5. brał pieniądze, ale nie szkodził
  6. szkodził, ale tylko komunie
  7. nie tylko komunie, ale komunę obalił

 30. kail1410 said

  Jak groch o ścianę. Można prosić, tłumaczyć, a tu i tak znajdą się tacy dla których nieboszczyk Jaruzel to człowiek honoru, a krętacz „Bolek” to prostolinijny, bądź co bądź, jednakże bohater. Ale pies trącał komentarze, bo pod pseudonimem można napisać wszystko wszak pismo się nie czerwieni. Ja się autorowi tych wypocin dziwię, bo to przecie hystoryk pełną gębą i katolik wielki,a takie dyrdymały wypisuje, kluczy, kombinuje, jakby mu „oficer prowadzący” nakazał. I to nie jest pierwszy raz.

  ——
  A może po prostu pisze to, co myśli? Takiej ewentualności nie można wykluczyć.
  Admin

 31. snag said

  Dla dwrocenia uwagi – Walesa jest tym lisem na filmie ,…

  .https://youtu.be/HkaMJyg0w_Q?t=5495

 32. Piszę więc jestem said

  Ad. 27 – dialog prosto z „Adwokat Diabła” – polecam w całości,

  bo:

  patrzeć, a nie dotykać . . .

  istota, kwintesencja, kwark – Obraza Boga!

  Widzą a nie chcą!

  Jak im pomocą – służyć?!

 33. Alina said

 34. snag said

  Poprawka do 30 ,…

  Tu nie trzeba czekac ,…

  .https://youtu.be/HkaMJyg0w_Q?t=5764

 35. otto hak said

  Tak sobie myślę:

  Za głupi na sq-na. Za głupi nawet na to żeby byc złym człowiekiem. Kreują go zarówno na sq-syna jak i na złego człowieka. Dlatego został mędrcem brukseli. Gdyby był prawdziwym sqnem to by go nie niszczyli, zwłaszcza w tak prymitywny sposób na użydek gawiedzi.

  Swoich nie niszczą.

  A poza tym, murzyn zrobił swoje.

 36. Alina said

  http://niepoprawni.pl/blog/elig/dlaczego-wyrzucono-walese-z-san

 37. Info2 : poniżej robię wstęp na temat tego gamonia i przestępcy z opinii sumienia narodu Anny Walentowicz którą spotkałem w podziemiu Kościoła na Roncesvalles w Toronto agitującą na poparcie PiS-u. Wystąpiłem do nie z pytaniem dlaczego to robi . Przecież nie ma mniejszego zła w/g o .Rydzyka -a w/g mnie jest jest tylko zło. Nie ,mogłem mówić bo sala byłą pełna agentów i ci wyli i tupali nie dopuszczając mnie do głosu. Pani Anna odpowiedziała : MYŚMY NIE CHCIELI ŻADNEGO KOR-u! Niedługo potem zamordowano ja i innych w zamachu smoleńskim.- zobacz http://zamach.eu Autor tego art. nazywając panią Annę wychowanką KOR-u – łże jak pies!!

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ■■ List śp. Anny Walentynowicz miażdżący kłamcę Lecha Wałęsę
  Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, Walentynowicz Anna by Maciejewski Kazimierz on 21 Luty 2016

  Przeczytaj!

  fot. Michał Szlaga dla Newsweek Polska.

  Anna Walentynowicz napisała do Lecha Wałęsy list, na który nigdy nie uzyskała odpowiedzi. Antypolskie media pokroju Gazety Wyborczej robiły się z niej wariatkę, „oszołoma”. W świetle wycieku teczek Wałęsy, „Gazeta Wyborcza” i całe to środowisko powinno przeprosić i wyemigrować do Izraela, Rosji czy gdziekolwiek są ich mocodawcy.

  LIST OTWARTY ŚP. ANNY WALENTYNOWICZ DO LECHA WAŁĘSY KANDYDATA NA PREZYDENTA RP Całość listu

  Na naszych oczach przeszłość ulega zakłamaniu i manipulacji. Aby ocalić prawdę, ktoś musi zapytać o fakty. Dopóki jeszcze żyją ich świadkowie. Lata wspólnej działalności nakładają na mnie obowiązek zadania kandydatowi na urząd Prezydenta RP – Lechowi Wałęsie kilku pytań. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za treść pytań i zawarte w nich sugestie. Życzę sobie przeprowadzenia dowodu prawdy przed sądem.

  1. Czy pamiętasz jak w styczniu 1971 r. przyznałeś, że na zadanie SB dokonywałeś identyfikacji uczestników zajść grudniowych z fotografii i filmu? Czy teraz możesz podać powody tych działań?

  2. Dlaczego okłamałeś wszystkich mówiąc o przeskoczeniu płotu, podczas gdy na strajk 14.08.1980r. zostałeś dowieziony motorówką z Dowództwa Marynarki Wojennej z Gdyni?

  3. Jak godziłeś swoją katolicka moralność z głośnymi przygodami, o które żona robiła Ci publiczne awantury w 1980 r.?

  4. 9 grudnia 1980 r. przyznano „Solidarności” pierwszą nagrodę – 30 tys. USD. Co z tymi pieniędzmi?

  5. Co zrobiłeś z 60 tys. USD nagrody szwedzkiej prasy, którą miałeś przekazać na Panoramę Racławicką, lecz nigdy nie przekazałeś?

  6. Czy mieszkanie przy ul. Polanki 52 kupiłeś, czy otrzymałeś w darze i od kogo?

  7. W jakiej kwocie Bagsik i inni biznesmeni finansowali Twoją pierwszą kampanię wyborczą?

  8. Czy uważasz za właściwe, że głowa państwa lokuje pieniądze w bankach zagranicznych, wbrew polskiemu prawu?

  9. Czy w 1981 r. byłeś informowany przez Prezydium MKZ, że M. Wachowski jest kapitanem?

  10. Czy Wachowski posiada Twoje zdjęcia ze wspólnych orgii i dlatego nie zareagowałeś na jego poczynania?

  11. Czy SB szantażowała Cię ujawnieniem wszczętych postępowań karnych o kradzieże przed sądem dla nieletnich i sądem rejonowym, wymuszając pełną współpracę?

  12. Za jakie zasługi w obozie w Arłamowie przyznano Ci prawo polowania z Kiszczakiem i 5- tygodniowy pobyt z całą rodziną, gdy innym odmawiano zwykłych widzeń?

  13. Czy pamiętasz swoją wypowiedz na Kongresie w USA „lokujcie swoje kapitały w Polsce, bo na nędzy i głupocie można najlepiej zarobić”, czy nadal tak sądzisz?

  14. Z jakiej obietnicy wyborczej się wywiązałeś?

  15. Czy teraz potrafisz odpowiedzieć na pytanie Andrzeja Gwiazdy z I zjazdu „Solidarności”, jak wygląda dogadanie się Polaka z Polakiem, gdy jeden jest zdrajcą?

  16. Kiedy spełnisz publiczna obietnice rozliczenia się z majątku i wskażesz jego prawdziwe źródła, bo Twoje książki przyniosły straty? Podobnie z obietnicą wyjaśnienia stosunków z SB?

  17. Czy nie dość już kłamstw, krętactw, niekompetencji, pazerności, czy Ty naprawdę nie boisz się Boga, Lechu?

  Anna Walentynowicz

  przerwa

  Jak dla mnie Polska dzieli się na Polskę Anny Walentynowicz i Polskę „Bolka”. Polskę patriotów i Polskę skurwieli gotowych sprzedać ojczyznę za euro, ruble czy dolary. Jestem zdania, że kłamca Wałęsa oraz jego synalek, poseł Platformy Obywatelskiej, który wielokrotnie zdradzał Polskę w Parlamencie Europejskim powinni ponieść konsekwencje swoich kłamstw! Hańbą dla mojego narodu był wybór na Prezydenta RP faceta, który nie potrafi w języku polskim sklecić jednego zdania. Zresztą taką samą hańbą był wybór pijackiego komucha i analfabety kontaktującego się z ruskimi służbami.

  Darek Matecki • prawicowyinternet.pl
  fot. Michał Szlaga dla Newsweek Polska. „Anna Proletariuszka” 2004

 38. RomanK said

  Do lekarza przychodzi kolega i powiada musisz mi pomoc:
  -???
  – Syn zadal sie z dziwka i zlapal paskudztwo…
  – No to go poslij do mnie…
  – Tak ale widzisz od niego zarazila sie nasza gosposia, a odemnie zona….
  Lekarz popatrzyl i powiada…
  – Popatrz co za q,,rwa…tylu porzadnych ludzi zarazila….

 39. matirani said

  Co ten Engelgard pie+rdoli? Jak gwalciciela nieletniej sie zlapie na goracym uczynku to zlinczowac go jest dobrym pomyslem… Bolka warto zawsze bylo powiesic…

 40. Zasrancen said

  Ad.38.
  Zdziwiony ? Przecież Engelgrat też ma lont przy tyłku zapalony…

  Pan tak na jakiejś podstawie, czy po prostu popierduje?
  Admin

 41. Siekiera_Motyka said

  Ad. 9 – „śp.ks.prałata Henryka Jankowskiego”
  Ten epizod bo-hater-skiego zachowania Wałęsy nie można zapomnieć i śp. Anne Walentynowicz

  .https://static01.nyt.com/images/2010/04/13/world/13anna_CA0/13anna_CA0-popup.jpg

 42. Marek said

  Bolka woził i pilnował Wachowski z dobrego serca?
  A nie chodzi o lata 70.

 43. Yah said

  Lech Wałęsa to nic nie znaczący pionek dla głównych graczy geopolitycznej sceny a zarazem ikona medialna projektu Solidarność. Jedno nie przeszkadza drugiemu.

  Nic nie znaczący, bo po wykonaniu zadania stał się niepotrzebny. Nic nie znaczący, bo nie miał, choć nie którzy to w nim widzą, jakieś ludowej mądrości. ( miał ja Witos). Wałęsa był krótkowzrocznym przemądrzałym człowiekiem, dającym się ponadto łatwo manipulować dzięki sporej dozie miłości do własnej osoby ( co to nie ja, komuna to mi może naskoczyć).

  Takich ludzi bardzo łatwo wykorzystać i „prowadzić” gdzie tylko się chce. Dlaczego na przywódcę Solidarności nie wybrano Walentynowicz, Gwiazdy czy innych, tylko Wałęsę ? Bo tylko on miał wszystkie cechy niezbędne dla powodzenie projektu likwidacji Polski pod hasłem Solidarność.

  Trudno oceniać postępowanie Wałęsy bo nie wiemy ile decyzji ( pewnie niewiele) było samodzielnych, a ile było sączonych w gabinetach rozmów innych, które przenikały do umysłu Wałęsy, tak, ze traktował je jako własne pomysły. Myślę, że cały czas był poddawany w mniejszym bądź większym stopniu manipulacji, ale jako osoba prosta kompletnie nie zdawał sobie z tego sprawy.

  Niestety brak inteligencji nie zwalnia z odpowiedzialności za konsekwencje popełnionych czynów i nie tyle należy Wałęsy bronić ( jako ikony Polski stworzonej przez niePolakow przeciwko Polsce) ile należy go żałować, ze poprzez dumę i głupotę zniszczył siebie, a przy okazji nasz kraj.

  Co ciekawe podobny mechanizm kreowania rządzącej elity trwa do dziś na wszystkich szczeblach władz III RP. Dziwnym trafem w wyborach startują i wygrywają osoby dumne, mało inteligentne, o niskim poziomie wiedzy ogólnej, często chciwe, którymi łatwo manipulować tak, że nie zdają one sobie z tego sprawy.

  Czy mało takich klonów Wałęsy obserwowaliśmy za rządów AWS, SLD, PO czy PiS. Czy mało takich klonów rządzi w we władzach samorządowych. Śmiem twierdzić, że większość. Ostatnio do klonów Wałęsy dołączyły zdemoralizowane kobiety, te na stołkach władzy bez żadnych zahamować dążą do celu jaki im wyznaczono.

  Wielokrotnie w Gajowce zastanawialiśmy się dlaczego ci u władzy w Polsce są tacy głupi ? Bo tacy maja być, by się nie zorientować, że w pysku mają wędzidła.

  Oczywiście Polski nie zniszczył Wałęsa, tylko znacznie liczniejsza grupa osób, która Wałęsę wybrała na „zderzakowego” ( chyba sam Wałęsa to wymyślił), którego ostatnim zadaniem jest przejęcie uderzenia niezadowolenia społeczeństwa. Ponieważ jednak niezadowolenie jest duże, a sytuacja zła i nie ma być lepsza – będzie potrzebny ktoś następny.

  Według mnie PiS odgrywa obecnie rolę takiego zbiorowego Bolka pełnego buty i przeświadczenia o własnej mądrości, na którego będzie można zwalić winę za pogarszająca się sytuacje w kraju. Oczywiście tak jak w przypadku Bolka, to nie PiS jest winien tej sytuacji tylko ktoś zupełnie inny, natomiast wina PiS, tak jak wina Bolka wynika z krótkowzroczności, wąskich horyzontów i służalczości wobec obcych sił.

  Z PiS stanie się to co z Bolkiem pozbawionym oficera prowadzącego – pojawią się pytania, co robić , co mówić, a ponieważ podpowiedzi nie będzie, pojawi,a się głupie działania.

  Będzie to wykorzystanie przeciwko PiS, tak jak teraz wykorzystuje się przeciwko Wałęsie.

  Z punktu widzenia geopolityki i przyszłości Polski opisane wyżej wydarzenia nie maja kompletnie żadnego znaczenia, bo to tylko kotara zasłaniająca to, co naprawdę dzieje się na scenie.

  Jakie znaczenie geopolityczne ma Polska ?

  Czy stanowi dla kogoś zagrożenie gospodarcze > Po zniszczeniu przemysłu i wprowadzenie limitów produkcji rolnej raczej nie.

  Czy stanowimy zagrożenia dla innych swym potencjałem intelektualnym ? PO wyjeździe kilku milionów za granice, migracji zdolniejszych naukowców na zagraniczne uczelnie i kompletnym brakiem zainteresowania ochrona patentową polskich wynalazków tez raczej nie.

  Czy możemy w przyszłości stanowić zagrożenie gospodarcze albo intelektualne dla innych? Przy drenowaniu Polski z kapitału, reformach niszczących szkolnictwo i degradacji moralno – intelektualej wyższych uczelni nie ma takiej możliwości.

  W takim razie czym jest kraj zwany Polską jeśli nie li tylko teatrem działań przyszłej wojny, jako że walczący chcą zawsze prowadzić je z dala od swych granic, by chronić ( w przeciwieństwie do rządów PiS) własna ludność.

  Oto ostateczny efekt projektu Solidarność – przekształcenie Polski z w miarę suwerennego państwa w miejsce przepychanki obcych

  mocarstw.

  Po przeczytaniu tego tekstu :

  .http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/

  stwierdzam, że podobny mechanizm niszczenia Polski był realizowany przed wojną, a takim zbiorowym Bolkiem był korpus I Brygady.

  Tylko na krótki okres 1956 – 1970 o Polsce myślano jako o kraju dla ludzi. W latach 1943 – 1956 trwała walka o wizję Polski, ale jednak Polski. Po 1970 roku był już projekt Solidarność i rozpoczynano za nasze pieniądze budować to co po 1990 roku sprzedano.

  Myślę, że w XX wieku tylko trzech polityków zdawało sobie w pełni sprawę z tego co się stanie z Polską”

  – Roman Dmowski, wiedział jakie będą konsekwencje zamachu majowego
  generał Zygmunt Berling, zdawał sobie sprawę jaki wpływ na sytuacje polski będzie miał wpływ mniejszości narodowej;
  – Władysław Gomułka, który chyba miał świadomość, że Polska zniknie – był na tyle inteligenty człowiekiem, że wiedział do czego doprowadza siły, które doszły do głosu po odsunięciu jego od władzy.

  Wszyscy trzej są przemilczani, nieczytani tymczasem ich książki powinny być wstępem do dzieła ” Analizy przyczyn upadku Polski na przełomie XX i XXI wieku

 44. Yah said

  ad 43

  I jeszcze jedno:

  Oficerem prowadzącym Boków z korpusu I Brygady był Piłsudski.A kto prowadzi Piłsudskiego ?. Na pewno ci, których celem było zniszczenie carskiej Rosji, następnie Polski, wywołanie II wojny światowej celem wprowadzenie jakiegoś Nowego Porządku. Projekt częściowo się nie udał – kością w gardle stanął ZSRR. Do dostosowanego do nowej sytuacji projektu powrócono po 1980, choć przygotowanie ( kryzys naftowy jako metoda akumulacji kapitału na zbrojenia, podróże Brzezińskiego i Kissingera) trwały całe lata 70.

 45. Plausi said

  A była nas siła z naszym wodzem

  Zarówno Engelgard jak i Zawzięty FORNAL, 14

  zwracają uwagę na to, że to organizacje żydowskie demontują naszego bohatera narodowego

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/#_W

  O tym, że walka o „polską” Polskę w ramach imprezy pod nazwą NSZZ jest przez te smae organizacje inspirowana, to można się było dowiedzieć już na przełomie lat 70-80-tych, bowiem kręgowi inicjatorów tej organizacji jest dobrze wiadomo jak się to robi

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/na-ra/#Chomsky_2

  że trzeba mieć w zanadrzu „zarówno za jak i przeciw”, jeśli się chce mieć w każdej sytuacji swoich ludzi. Nie podejmujemy się wyjaśnić zacietrzewionej publiczności, dla kogo nasz bohater „Bolek” właściwie działał ? Nie jesteśmy nawet pewni, że on sam wie tak naprawdę. W każdym razie jednodolarówkę od rabina Schneersona (Chabad-Lubawicz) miał sobie ponoć cenić (??)

  Należy dodać, że organizatorzy imprez mają daleko więcej metod i doświadczenia, w ich organizowaniu

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/

  niż to sobie niektórzy wyobrażają.

  Nam nasuwa się uwaga, że z tych ok. 10 milionów członków NSZZ, którzy tak wiernie wspierali destabilizację PRL, może niektórzy też powinni się uderzyć w piersi razem z „Bolkiem”, bowiem oni sami przyczynili się do wielu zniszczeń swym owczym pędem i mrzonkami o wielkości, wolności, demokracji i jakie by tam jeszcze nie były.

  Jeśli chce się zajmować polityką, to trzeba najpierw się zapoznać z zasadami jej działania, jeśli nie, to lepiej tak

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/polacy-bojkotuja-wybory/

 46. Joe said

  Zal mi tego Bolka ,bo to zywy czlowiek…Ale tez nauczka dla wszystkich ktorzy maja pyszne ciagoty na uklady z Aniolem Ciemnosci.W mlodosci sikal do Wody Swieconej, a w zyciu doroslym zyl w POtwornym ZAKLAMANIU!
  Tak skonczyli Napoleon,Lenin,Hitler,Stalin i wielu innych tak skonczylo albo jeszcze skonczy….

 47. Racjonalista said

  Biedny Bolek. Taka straszna nagonka. Jakie wielkie cierpienia. Cóż wobec takich cierpień znaczą dolegliwości żyjących w nędzy, głodujących a nawet bezdomnych Polaków, do czego znacząco tenże biedny biedak się przyczynił. Cóż znaczą skrzywdzeni na umyśle Polacy, którzy dzięki działaniom biednego skrzywdzonego Bolka do dziś wierzą, że Polska stała się rajem na Ziemi. Cóż znaczy fakt, że biedny Bolek znacząco wspomógł wymieranie Polski. Biedny, zaszczuty Bolek. Jakie to wstrętne, co spotkało biednego Bolka. Za co? No za co? Taki niewinny, taki biedny. Płakać tylko i płakać nad biednym, zaszczutym Bolkiem. A bezdomni niech zdychają szybko i nie zawracają głowy. Statystyki tylko psują. Biedny ten zaszczuty Bolek. Taki biedny. Płaczmy wszyscy dniami i nocami. A głodujący niech siedzą cicho. Biedny Bolek. Płaczmy więc.

 48. Yah said

  Ta „zdrada” to także umiarkowani doradcy i Kościół katolicki ze Stefanem Wyszyńskim i Józefem Glempem na czele.”

  Oczywiście „zdrada” Wyszyńskiego polegała na tym , że powiedział, aby Solidarność była robiona TYLKO polskimi rękami ?

 49. Yah said

  Abstrahując od błędów młodości, od współpracy z SB. Mógł wyjść z twarzą w jednym momencie – na początku lat 90-tych. Wiedząc co się dzieje ( wiem przeceniam jego możliwości) mógł poddać się do dymisji i trąbić wszędzie, tak jak on potrafi, że Polskę niszczy obca, zachodnia agentura. Iluś tam milionom osób otworzyło by oczy. Co by z tego wyszło, trudno powiedzieć. Zawsze istniał wariant jugosłowiański.

 50. Racjonalista said

  Bolek ma tylko jedno przed sobą – walkę o życie wieczne. Zatem niech pokutuje, a nagonkę do pokuty dołączy. Rachunek ma straszny, ale jeśli będzie pokutował, może się jeszcze wywinąć od potępienia.

 51. Yah said

  Ad 49

  Panie racjonalisto, co Pan. Przecież on wszystko robił dobrze, dla Polski i Polaków. Nawet w piekle będzie się kłócił, że Pan Bóg się pomylił i on ma rację.

  Fakt, jeszcze żyje, może przeprosić i powiedzieć prawdę ale ….. nie powie ….. może się boi, a może ma taki charakter.

  Nie mniej my Polacy nie możemy popełniać po raz kolejny błędu słowiańskiej naiwności. Nie możemy zapominać kto, za co i w jakim celu zniszczył Polskę oraz kto w tym procederze uczestniczył.

  Możemy im wybaczyć ale albo po śmierci, albo za ich życia, gdy przeproszą i przyznają się do winy. I to nie dla naszej osobistej satysfakcji. Tego wymaga przyszłość naszych dzieci i wnuków, oraz ci, których życie zniszczono przemianami po 1989 roku.

 52. z sieci said

  Ad22.W ostatnim czasie Wałęsa firmował KOD – jawnie antypolski, antychrześcijański i antycywilizacyjny geszeft łajdaka Sorosa.
  Jest to nadużycie wobec intencji Wałęsy.Jeżeli coś firmował to tylko dezaprobatę wobec poczynań rządu.
  Po drugie. Wielu (wyborców) atakujących Wałęsę miało mu za złe ,że nie dał im obiecanych100 ml .Ten upowszechniany poziom propagandy działal jak 500+ na PiS.Tojest zwycięstwo demokracji nad zdrowym rozsadkiem.
  Po trzecie.Ocena Wałęsy powinna mieć historyczny apsekt. Kto w Polsce naprawdę rządził i jakimi narzędziami dysponował Wałęsa.Poparcie Narodu malało w miarę aktywności jego przeciwnków.Pożyteczne będzie w czytanie się w tekst http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/5014-rzeczywisty-tworca-solidarnosci & http://thot.neon24.pl/post/67307,adam-mickiewicz-czego-polakom-nie-wolno-wiedziec&http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jakub-jozef-frank„.cały świat już dawno nie jest cywilizowany, tylko totalnie zakłamany i zdeprawowany ”
  Dlczego tak się dzieje. Dlaczego Dzieci Narodu Polskiego jak np. Norwid nie doczekaly się swojego głosu?Poszliśmy za Mickiewiczem ,Piłsudskim , Michnikiem i mamy prawo narzekać?
  Za Arystotelesem: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

 53. panach said

  Gnid mnie nie zal ani ich adwokatow, tez gnid. Glupoli tez mnie nie zal. Dziecka mnie zal, bo nie umiem go wychowac. Na zlodzieja nie potrafie
  a jako prawy tylko nieudacznikiem bedzie. Nie o wlasnosc chodzi, ona juz zydowska. Teraz o dusze chodzi.
  Gnida z twarza mogl wyjsc? Bzdura, bowiem gnida nigdy gnida nie przestal byc a swiety kac gnidy kolesiem

 54. Bogush said

  Dziwię sie skąd naraz tylu obrońców Wałęsy ?
  Według mnie popełnił niewybaczalny błąd idąc w zaparte. Gdyby sam się do tego przyznał, tłumacząc, że taka była w owym czasie konieczność, dawno by o tym zapomniano i być może wybaczono a tak jest pożywką z tymi idiotycznymi wykrętami

 55. z sieci said

  ad.54.A może to przyczynek do obrony PRAWDY? Nie przekonuje mnie załatwienie problemu poprzez pokajanie” winnego”. Skoro tego nie zrobił , to może w sumieniu czuł ,ze zrobi żle. Wie Pan często w takich sytuacjach mam na widoku co Lucyfer mówił Chrystusowi kuszac Go.Pokłoń mi się.Dyskusje ubogacają, rzucanie kamieniami boli..

 56. NC said

  Re 18, 35: Podzielam te opinie, Panowie.

 57. błysk said

  Panowie .Nie żal mi Wałęsy ,bo mógł się przyznać ,ale idzie w zaparte. Kiedy poszedłem do IPN-u by otrzymać zaświadczenie iż jestem pokrzywdzony /otrzymałem,oczywiście / i kiedy wystąpiłem o listę agentów w mojej sprawie ,razem z nazwiskami ,włącznie z nazwiskiem doc. S.K. ,to ją otrzymałem i wówczas Pani prowadząca sprawę powiedziała,ze wszyscy szpice idą w zaparte ; tylko jeden się przyznał . Jaruzelski był zdrajcą , bo wykonał wszystkie żądania Geremka i oddał władzę KOR-owcom ,

 58. Boydar said

  Polityka to stara qurwa a politycy to jej klienci. Trudno mieć pretensje. Jednym ich pier.dolenie pasuje, drugim nie bardzo. Jednak w pewien sposób zrzucają się na nich wszyscy, co oznacza jakiś konsensus. Ja do Bolka pretensji nie mam, bo to ja się dałem oszukać jemu i jemu podobnym.

  Nie musiał jednak tego wszystkiego co robił (a trudno mimo wszystko przewidzieć jaki będzie ostateczny finał) robić z Matką Boską w klapie. I za to powinno się go powiesić, a nie za co innego. Tyle że wtedy, nie teraz. Bo teraz to powinno się powiesić nas wszystkich, kalifaktorowaliśmy ta chucpę. Za wyjątkiem oczywiście Pana Mecenasa, który jak tylko zauważył co się święci szybko umył ręce.

 59. Marek said

  Wizytówka prezydentury Bolka były rządy za jego panowania 1990-95:
  Mazowieckiego
  Bieleckiego
  Olszewskiego
  Suchockiej
  Pawlaka
  ===
  Ile w tym czasie rozkradziono lub zniszczono majątku wypracowanego przez pokolenia powojenne Polaków?
  I co Bolek robił, by zatrzymać kradzież?
  Użalanie się dzisiaj nad NIM świadczy o użalaczach.
  Zresztą, mądremu wystarczy odsłuchać pieć zdań wypowiedzianych sekwencyjnie przez tego mędrca, by wiedzieć swoje.

  ——
  Głupota to jedno.
  Gorsze były cechy charakteru Wałęsy, które można skrótowo określić PODŁOŚĆ.
  Admin

 60. Adam Ryglowski said

  Ad 43 ) P.Yah’u

  ….”
  Tylko na krótki okres 1956 – 1970 o Polsce myślano jako o kraju dla ludzi. W latach 1943 – 1956 trwała walka o wizję Polski, ale jednak Polski. Po 1970 roku był już projekt Solidarność i rozpoczynano za nasze pieniądze budować to co po 1990 roku sprzedano.”

  cóś to nie tak .

  Gierek , jako Gospodarz – chciał podciągnąć poziom życia ówczesnych Polaków – chociaż do ówczesnej Belgii.
  UDAŁO MU SIĘ DO POŁOWY .
  …..
  księciunie z 49 KW PZPR – ‚ZAŁATWIŁY ”
  „””przybłędę belgijską „”” TRUDNOŚCIAMI OBIEKTYWNYMI !!!

  w Libii , czy Iraku – w tym czasie , gdy moi rówieśnicy
  tam robili – TRUDNOŚCI OBIEKTYWNE kończyły się
  „CZAPĄ ” – dla osoby od inwestora (Gopodarza).
  ….
  czy w PRL-u – ktoś dostał coś więcej , poza naganą partyjną ( tow. był tylko wypierdalany za odstępstwa od linii … itd. )

  Dość
  -__-
  🙂
  Ostatnie było dla Pań
  . i Gospodarza

 61. Wełna said

  Panie Boydarze – tylko nie mnie.

  Jak zobaczyłem go pierwszy raz w stoczni i otworzył japę, od razu budził we mnie agresję. Ta jego bufonada, wygląd, ten długopis, znaczek od razu budziły odrazę.
  Ten człowiek urodził się tylko po to, aby cały świat go podziwiał i robił wszystko, nie licząc się z niczym i nikim, aby to osiągnąć. Żal mi wszystkich, którzy dali się na to nabrać. Żal mi Polski.

 62. Boydar said

  Ok, nie wszystkich, Panie Wełna. Nadzieja matka głupich … no i niedoinformowanych oczy-wiście, jakby powiedział Pan Macka.

  Mnie też jest żal; ale bardziej jestem wqurwiony 🙂

 63. RomanK said

  Gdyby tylko Walesa nie podpisywal sie ..Lech Walesa…ale Bolek..konsekwentnie ..do konca ..do dzis i nawet- jak prezydent R$P podpisywal sie Bolko Donosiciel…
  moglibyscie go dzis wszyscy w d..pe pocalowac:-)))jak Anonim Anonima:-))))
  Polacy nie sa zadnymi naiwniakami ,ale zasrancami -cwaniaczkami..najlepszym dowodem to to- ze najbardziej szanuja- jako wlasna historie, stake bzdur -napisanych przez faceta co sam sie wstydzil tego co pisal i podpisal sie
  …Anonim:-))))

 64. Guła said

  W końcu to Polonia (bo z oddali lepiej widać) fundnęła nam Gazetę Wyborczą a w redaktora naczelnego zaopatrzył ją Wałęsa. O NATO nie wspominając.
  I bądź tu człowieku mądrym.
  Żydki rozegrali Kraj jak trzeba, ale utrzymać te zdobycze, to już całkiem inna bajka.

 65. L.W to był taki wiejski cwaniaczek któremu się w pewnym momencie życia wydawało że ;
  i to trzeba milczeć …
  ,ale wokół niego i jemu podobnych wyrósł wianuszek ludzi którzy wiedzieli gdzie leżą frukta i z pomocą „oddanych Polsce przyjaciół” zbudowali korporację do zawiadywania tą krainą , po wsze czasy za niebywałe wyzwolenie Polaków z własności której się dorobili własną krwawicą i wyrzeczeniami lat powojennych .
  zauważmy co się stało z tymi setkami i tysiącami zakładowych i okręgowych działaczy I-szej „S” ,kto dziś z nich jest w „czołówce”.
  Nie żałuję Ich ,bo cena za głupotę i brak odpowiedzialności powinna być adekwatna ,poza tym Oni dziś jakoś stali się potulni ,zagubieni ,milczący ;a przecież mogli by się na coś zdobyć ,przynajmniej w sposób znaczący protestować i przestrzegać – bo niby co mają do stracenia .

 66. Joe said

  Gula..to „polonia” a nie Polonia…Pamietam jak dzis tego zebraka, drania w NY i w Australii….Ale byl tylko wsrod swoich i oni mu to wszystko organizowali….Nie dokuczaj Polonii.Tyle.

 67. Joannus said

  Ad 59
  ”Wizytówka prezydentury Bolka były rządy za jego panowania 1990-95:
  Mazowieckiego
  Bieleckiego
  Olszewskiego
  Suchockiej
  Pawlaka”

  Także aktywne wspieranie bajzelowicza oraz prezeski NBP obecnie prezydentki Warszawy.

  Lamentujmy dalej nad skrzywdzonym obalaczem komuny.

 68. RomanK said

  W sumie odrzucony przez Rodakow wieszcz Narodowy ..Tadeusz Dolega- Mostowicz….. okazal sie najwiekszym prorokiem z rodu Polakow:-)))))
  To wlasnie on opisal z detalami procesy tworzenia wybitnych mezow stanu przez Polakow, dla Polakow i historii Polski…zawierajac wszystkie cechy,zdolnosci,zachowania , pragnienia i idealy polskich elit i geniuszy w postaci….. Nikodema Dyzmy….
  Nie dziwie sie wcale, ze Bolek przeskoczyl swoj prototyp…przeskoczyl plot..przeskoczyl SB, Solidarnosc…przeskoczyl samego siebie…i tu przesadzil….skoczyl za daleko …. to wlasnie dlatego zaslepiony dlugoscia skoku i…co tu mowiac sukcessem…wyladowal w gownie:-)))

 69. Yah said

  Ad 68

  Nie Panie Romanie od jeszcze leci, jeszcze dla Polski nie zrobił wszystkiego, będzie jeszcze lepiej ……. a w g…nie to wylądowaliśmy my w Polsce. Jedni wcześniej, inni później, jedni już się zorientowali w czym pływają, a inni sadza dalej, ze to czysta woda, tylko coś trochę cuchnie.

  A Bolek nadal leci. Może ufundować nagrodę im. George’a Ponimirskiego dla tej osoby, która najwcześniej się zorientowała kto zacz….

 70. otto hak said

  Jeszcze raz odsyłam do Sierpniowych Wspomnień autorstwa ś.p. pani Eli Gawlas. To relacja naocznego świadka, który był w centrum wydarzeń.

 71. otto hak said

  On jest tylko narzędziem, a narzędzia nie maja mysleć. Kto wie, czy pojutrze znów nie wróci do łask. Humory Fortuny zmienne są, a my wszystko mamy łykać, bo takaż jest nasza rola i powinność.

  Zatem oduczmy się myśleć. Będzie spokój. Wieszczem to jest Orwell.

 72. Guła said

  Aj tam aj tam Joe, coś taki nerwowy, w końcu 10 mln (a nie mniej) w USA jest Polonii a nie polonii.
  >>>>>>>>
  „Co prawda – jak to niedawno ujawnił były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju Lech Wałęsa, który najwyraźniej przypomniał sobie kolejną „koncepcję” – „Bolek”, to nazwa modelu urządzenia podsłuchowego, jakim posługiwała się SB, ale co to komu szkodzi nadać taki pseudonim konfidentowi? ”
  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3848

 73. Alina said

  http://zaprasza.net/a.php?article_id=34127

 74. Poziomka said

  Dwa tematy obok siebie Wałęsa vs Lepper – 73:14 dla Bolka (komentarze). O jeke Q Polske my walczemy?!

 75. RomanK said

  NIKodem Dyzma ma -panie Yah- rozne emanacje:-))) stad wydaje sie, ze on caly czas leci…w locie….a to zycie przelatuje…:-))))na polskim kanale:-))))
  Stad wielu sie zorientowalo co jest grane i ..odlecieli…na zawsze….
  A zaczelo sie sztuczka Wojskiego…ktory zagral ..a wszystkim sie zdawalo…..:-))))

 76. panMarek said

  Jan Engelgard wykazał się brakiem logiki.
  A poza tym jaki naród – taki bohater.
  Wstyd na cały świat.

 77. NASTĘPNY krok to SĄDZENIE wałęsy i jego SKAZANIE na 25 lat więzienia ! said

  Udowodnienie, że TW bolek Wałęsa to OSZUST, który dopuścił się potężnych FAŁSZERSTW dokumentów wagi państwowej z potężną SZKODĄ dla polskich obywateli to jedna sprawa, za co wg. prawa polskiego należy się jemu odsiadka 10 lat WĘZIENIA.

  Jeśli prokuratura z urzędu w III RP nie rozpocznie procesu przeciwko TW bolkowi wałęsie za jego KŁAMSTWE zeznania przed sądem, a sąd nie wymierzy jemu KARY co najmniej 10 lat ODSIADKI w więzieniu to znaczy , że „prawo i sprawiedliwość” w III RP jest dalej FIKCJĄ !

  Wszyscy obywatele polski DOMAGAJMY się natychmiastowego SĄDZENIA TW bolka wałęsy z „urzędu” za jego systematyczne OSZUKIWANIE sądów w III RP i popełnione przez niego ZBRODNIE zdrady Polskiej Racji Stanu jakich dopuścił się z potężną szkodą dla polskich obywateli.

  Jeśli TW bolek wałęsa NIE będzie sądzony ani nie zostanie ROZLICZONY ze swoich PRZESTĘPSTW kryminalnych w III RP, to znaczy, że ta obecna władza jest NIC NIE warta, też jest KRYMINALNA bandą oprawców Narodu Polskiego i ją też trzeba OBALIĆ przemocą, gdyż ona NIE gwarantuje bezpieczaństwa Państwu Polskiemu ani jego obywatelom !

  Nie osądzenie oczywistych przestępstw kryminalnych TW bolka wałęsy spowoduje LAWINOWĄ przestępczośc kryminalną w całej III RP oraz ostateczną DEMORALIZACJĘ całego kraju, tak że będzie strach wyjść na ulicę w III RP.

 78. Yah said

  ad 75

  No i Panie Romanie, dlatego , że odlecieli i nam i tym obcym jest ciężej.

  Nam bo jest nas mniej i człowiek coraz bardziej osamotniony. Obcym , paradoksalnie też, bo powoli , robi się tych Polaków za mało i nie ma z kogo zdzierać. Czasami trzeba eis wziąć samemu do roboty, czasami sadzi się, że wykorzystuje Polaka, a tu patrz Pan swój , nie dość , że niezadowolony to jeszcze narzeka , leniwy i nic nie potrafi

 79. re1truth2 said

  Taaaa, Jan Engelgard…

  Każdy ma swoje zdanie i przekazuje to tak, aby przekonać do swoich racji.
  Mam nadzieję, że robię to obiektywnie, cytując słowa Lecha Wałęsy:

  „To jest inna sprawa pod tym kątem musimy się przygotować.
  Oczywiście wyjściem byłoby, aby nie paraliżować takich rzeczy jak rurociągi, pociągi, przewodzące kopalnie, oczywiście.
  Żeby strajk generalny od razu też mówił, że my nie wywracamy generała.
  My walczymy o praworządność przede wszystkim i o takie rzeczy.

  Żebyśmy mieli hasło ładne, do tego nikt się nie doczepi. /nawet SB/

  Jednocześnie żebyśmy mieli temat ciekawy i temat z wentylem…”
  /gumowym uchem, czy co?/
  Idiotów robił ze słuchających ludzi, którzy często mieli problemy z zaopatrzeniem w żywność i między innymi to chcieli zmienić…

  Źródło poniżej – inne osoby wygłaszające swoje tyrady, tez proszę uważnie posłuchać.

 80. gnago said

  Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy. Bolek wije sie pod ciężarem prawdy za swe rządy niszczące gospodarkę i ludzi, chowa syna. A taki Lechu przechowywany czasowo w piwnicach Wawelu nie męczył się za olewanie i niszczenie Kodeksu Pracy. On doktor tychże praw. Zatem każdemu co mu się należy

 81. Vladimir said

  Zawsze sie znajdzie jakis melancholijny frustrat ktory bedzie tesknil za starymi, dobrymi czasami, pisal laurki zdrajcom i wrogom wymyslajac nam przy okazji od gawiedzi … linczu nie bylo i nie bedzie a jesli juz jakakolwiek sprawiedliwosc zostanie wymierzona to z pewnoscia nie w tej formie !

 82. Rico said

 83. Joe said

  Rico #82…Super dzieki….POsmiac sie POzostalo….a swiadomosc sama wraca.

 84. Ad. 49

  Psychopaci nie są zdolni do takich kroków. To tak niemożliwe, jak słoń skaczący nad sekwojami.

 85. Bogush said

  Ad.55 Panie z Sieci. to prawda, że rzucanie kamieniami boli ale bezczelne okłamywanie prawie 40 milionowego Narodu przez prezydenta boli jeszcze bardziej

 86. Ad. 59

  „Głupota to jedno. Gorsze były cechy charakteru Wałęsy, które można skrótowo określić PODŁOŚĆ. – Admin”

  – Nie wiem, czy termin „podłość” daje się zastosować w stosunku do psychopaty. Jeśli tygrys pożre człowieka, to przecież nie oczekujemy od zwierza poczucia winy… Pozornie psychopata nie jest zwierzem. Ale psychikę ma zupełnie inną, niż normalna, ludzka…

  Nie darmo wyrzucono z kraju naukowców, którzy drążyli temat…

 87. Miet said

  Jeszcze raz wypowiem się na temat, który wałkowny jest od lat i od lat obserwujemy niekończące się „solidarnościowe spory”.
  W tych sporach popełniany jest zasadniczy błąd, że oceniamy zjawisko Solidarności w izolacji od reszty świata.
  Solidarność traktowana jest jako narodowy zryw Polaków i jest traktowana jako wewnętrzna ich sprawa.

  W moim przekonaniu zamysł tego co potem zostało nazwane Solidarnością powstal daleko od Polski a w samej Polsce mędrcy KORowcy wszystko uruchomili i od samego początku mieli piecze nad tym ruchem.

  Na przywódce Solidarności mógł być mianowany jedynie ktoś taki jak właśnie Wałęsa.
  KORowcy doskonale znali mentalność przeciętnego Polaka i wiedzieli, że żaden człowiek wyrastający choćby trochę ponad umysłową przeciętność nie zostanie przez społeczeństwo zaakceptowany.
  Człowieka mądrego i wykształconego partia natychmiast by okrzyknęła wrogiem pracujących mas i masy by to połnęły gładziutko.

  Wynalezienie Wałęsy to był majstersztyk KORowców i Puławian.
  Ci co go wsadzili na czoło Solidarności doskonale wiedzieli, że mają na niego tyle haków, że będzie chodził na smyczy jak najlepiej ułożony pies.
  I się nie pomylili ani na jotę.

  Teraz możemy się tylko wyżywać na Wałęsie ale satysfakcja z tego wyżywania jest bardzo, bardzo miałka.
  Michniki, Geremki, Urbany mogą sobie tylko gratulować i śmiać się w kułak.

 88. Alina said

  http://niepoprawni.pl/blog/yagon-12/problem-elyty-iii-rp-tw-bolek-nadal-zyje

  Ja zaś patrzę na przypadek Wałęsy jak na zjawisko powtarzalne, teraz można określić jako modułowe.
  Ze stwierdzeniem [87/Miet] „Wynalezienie Wałęsy to był majstersztyk KORowców i Puławian” trudno się nie zgodzić.
  Problem polega na tym, że sam Wałęsa został zatrudniony do roli głównej, i zapewne został wtajemniczony z grubsza jaki scenariusz będzie rozgrywany przed gawiedzią.
  Na pewno miał świadomość ile dostanie za granie głównej.roli. I dostawał, tzn. wygrywał w totolotka. A były to wypłaty bardzo duże jak na tamtejsze czasy. Rola jaką zagrał przyniosła mu nie tylko sławę, Nagrodę Nobla, ale i wysokie stałe profity do dziś.
  Niestety Lech Wałęsa nie grał w MONODRAMIE. W historycznym teatrze politycznym grało dużo więcej ludzi.
  Wielu grało znaczące role pierwszo- i drugoplanowe. Ale tylko niektórzy zrobili wielkie polityczne i ekonomiczne kariery jak Wałęsa. Tory kariery były dziwne, bo nie ma wśród nich Gwiazdów, K. Wyszkowskiego, Anny Walentynowicz, Aliny Pieńkowskiej, ani wielu tych co zostali wyrzuceni z Polski w stanie wojennym. Jak to kiedyś powiedziała w RM śp. Anna z Warszawy, ci co zrobili kariery musieli mieć zwrotnicowych, którzy w odpowiednich momentach przestawiali zwrotnice: jednym do kariery, innym do przytułków i zasiłków. Jakoś tak się składa, że wybrani aktorzy grają swoje role do dziś, są senatorami, posłami i charakteryzuje ich stadna niechęć do lustracji (nawet tak komicznej jak w Polsce), do odtajnienia akt bezpieki, do książek Cenckiewicza, Zyzaka, Sumlińskiego, mają też stadną alergię na polski patriotyzm, a teraz równie stadnie bronią Wałęsy jak Częstochowy.
  Można założyć z prawdopodobieństwem 99%, że zwrotnice przestawiali to ci sami tajni władcy, którzy zatrudnili Wałęsę.
  Kim są tajni władcy? Gdzie jest centrum dowodzenia nielegalnej władzy. Kto ja stanowi? Kim jest ten nasz zbrodniczo-złodziejski Gruppenfuerer WOLF. Kto tak naprawdę trzyma kasę w Polsce? Czym są w tym układzie partie w Polsce? Pytanie dlaczego nie prowadzono w Polsce JOW-ów wydaje się głupie – rządząca nami mafia jednego dnia straciłaby władzę.

 89. Miet said

  Tak jest Pani Alino.
  My tutaj ograniczamy się do paru zaledwie wątków w naszych wypowiedziach – inaczej się nie da.
  A temat już obecnie nadaje się n a grubą książkę.
  Może kiedyś pojawi się jakiś wnikliwy i uczciwy historyk, który to wszystko przeniknie i opisze.

 90. Ad. 88

  „Pytanie dlaczego nie prowadzono w Polsce JOW-ów wydaje się głupie – rządząca nami mafia jednego dnia straciłaby władzę.”

  – A co wskazuje, że przeciętny wyborca używa rozumu? Bo wygląda na to, że rozumu nie używa. Nie ma pani mediów – więc kto i w jaki sposób ma poinstruować przeciętnego wyborcę?

 91. Kataw Zar said

  @90

  W UK są jednomandatowe okręgi i nie szkodzą duopolowi partyjnemu. Mikke od dawna o tym uczy, a POlacy dajej bredzą o JOW. Mikke w wyborach prezydenckich powiedział to Kukizowi i wszystkim Polakom w czasie debaty. I co? I nic. Dalej jeden z drugim piszą o JOW.
  Lekarstwem nie są JOW, tylko zmiana systemu przeliczania proporcji w wyborach, tak, by duże partie dostawały mniejszą premię kosztem mniejszych.

  Co to w ogóle za demokracja, gdy jeden głos oddany na dużą partię liczy się jak 1,1 głosu, a oddany na małą partię jak 0,9 głosu albo 0?

 92. Siekiera_Motyka said

  Ad. 87 – Ta siła „zewnętrzna” przypuszczam przygotowywała sobie kadry zapraszając wyselekcjonowanych osób na swój teren gdzie bardziej swobodnie można „popracować” nad przyszłymi planami i zbadać kandydata czy nadaje się do tej misji. O taki sobie Lesio jest tego dobrym przykładem,

  „W 1965 został przyjęty na Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki[1]. W 1970 otrzymał z wyróżnieniem dyplom magisterski na tej uczelni (w 1990 przemianowanej na Szkołę Główną Handlową)[2]. W 1972 wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych[3]. W 1974 uzyskał tytuł MBA na Saint John’s University w Nowym Jorku[4]. W 1975 obronił pracę doktorską[4]zatytułowaną Koszty przedsięwzięć innowacyjnych w SGPiS[5]. Został następnie na tej uczelni zatrudniony jako adiunkt. Przez 11 lat był związany z Instytutem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGPiS, gdzie zajmował się transferem postępu technicznego do krajów słabo rozwiniętych. W latach 1978–1980 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR, gdzie zajmował się problematyką urynkowienia gospodarki socjalistycznej[6]. W latach 80. odbył kilka stażów naukowych, m.in. na University of Sussex (Anglia) i Uniwersytecie w Marburgu.”

  U Lesia uderza mój wzrok rok i miejsce gdzie przebywa. Ta sama charakterystyka dotyczy Pana Sikorki który poślubił Panią Appfelbaum (dostała Pulitzer Prize) .

  Ten nasz Łódzki Belka też tu należy wspomnieć. 21 czerwca 2016 zakończył urzędowanie na stanowisku prezesa NBP. W sierpniu tego samego roku Marek Belka został niezależnym członkiem rady dyrektorów funduszu nieruchomościowego Echo Polska Properties gdzie świetnie kręci lody.

 93. z sieci said

  Ad. 85. Mnie boli ,że z tych 40 ml. tak duzo opusciło swój kraj. A działalność J. Olszewskiego, wroga „zdrajcy Bolka” nie bulweruje.Wyczyny Olszewskiego i Macierewicza widziane przeze mnie w Chicago budziły lęk..Podrzucam znaleziony artykuł http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/1757-kim-naprawde-jest-jan-olszewski

Sorry, the comment form is closed at this time.