Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Wojska USA to poważne zagrożenie dla Polski

Posted by Marucha w dniu 2017-02-10 (piątek)

To jest horrendalna łatwowierność i naiwność, a nawet karygodna głupota żeby myśleć, że amerykańskie wojsko jest właśnie instalowane w Polsce dla obrony Polski i Polaków przed kimkolwiek.

Jest zupełnie odwrotnie – są po to, aby stabilizować obecną sytuację w naszym Państwie. Sytuację korzystną dla wrogów Polski jako niepodległego państwa i Narodu Polskiego, jako narodu suwerennego.

Jeżeli wojsko amerykańskie miałoby kogoś bronić to właśnie tych naszych wrogów, co nas już od lat niszczą, pozbawiają własności i warunków do pomnażania posiadania i rozmnażania się, a nawet warunków do godziwego przeżycia, pozbawiają wolności zarówno na drodze ekonomicznej, jak przez instalowanie w naszym kraju ich namiestnikowskich, zaborczych, okupacyjnych władz z instalowaniem i podtrzymywaniem mumii demokracji.

Amerykanie zawsze stają po stronie swojego interesu – stawanie po stronie moralności to owszem – ale w ustach ich propagandzistów i jako żądanie wobec tych co stoją na drodze amerykańskiej ekspansji.

Obrońcy tej mumii z KOD już są niepotrzebni, bo teraz będzie jej broniła armia USA. Będzie broniła tak, jak broni jej w połowie państw świata, które przez to wzrastają w dobrobycie, wolności, sprawiedliwości, moralności, bezpieczeństwie i pokoju.

Żeby chcieć kogoś bronić, a więc podejmować ryzyko przelewania krwi, oraz poświęcenia życia, to już trzeba miłości, trzeba najgłębszych związków między narodami. A narody, w przeciwieństwie do szowinizmów, np. narodowego, mają zdolność wchodzenia w takie związki. Tylko czy weszły? Czy w ogóle miały coś do powiedzenia? Czy relację między narodami polskim i amerykańskim można nazwać miłością, a więc i służebnością wzajemną?

Bo to, że rządy coś sobie wykoncypują, czy jeden drugiego skorumpuje, to jeszcze nic nie znaczy.
Sondaże opinii publicznej, głoszące, że „ponad 50%” ich uczestników popiera instalowanie wojsk amerykańskich też nic nie znaczy – wiemy co warte są te badania. Głosem narodu jest dopiero referendum narodowe, a tego nie było.

W związku z tym mamy do czynienia z manipulacją opinią publiczną i spiskiem antynarodowym w randze sprzedania nas w niewolę. Oczywiście jak się pozwolimy sprzedać, bo bez naszej zgody to się zrobić nie da.

Bo to naród jest władzą, a nie sprzedawczyki i antypolitycy w randze władz państwowych. Władze państwowe są tylko od zarządu bieżącego dobrami wspólnymi narodu. To naród jest tu władzą zwierzchnią – tylko on tu może decydować o do spraw fundamentalnych, ustrojowych i przyszłościowych.

Bo naród jest właścicielem państwa i naród jest i musi być odpowiedzialny i moralny. Naród musi patrzeć w przyszłość, bo naród to nie tylko ci, co dziś decydują, ale i ci, co już odeszli, ale i ci, co przyjdą w sposób naturalny, a którym winniśmy przekazać ich dziedzictwo w stanie nie gorszym jak go sami otrzymaliśmy, jak każdy z nas go otrzymywał, kiedy już stawał się dość dojrzałym, by być odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za swoją wspólnotę i siebie nawzajem.

Bo naród to społeczność ludzi odpowiedzialnych z tytułu bycia wspólnotą. Wspólnotą nie tyle etniczną, co wspólnotą wartości. Wartości duchowych – ludzkich, narodowych i religijnych. Wspólnotą kultury i cywilizacji oraz typowej dla nich moralności jako bazy dla ładu życia publicznego w państwie.

Do rzeczywistej walki „o wolność waszą i naszą” trzeba miłości braterskiej między narodami. – Miłości, która zdolna jest do umierania za wspólne wartości, zaczynając od sprawiedliwości wspólnotowej z odpowiedzialnością za choćby najdalej idące skutki podejmowanych decyzji, wzajemnymi: wolnością, równością i braterstwem – zawsze branymi pod uwagę razem i w związku harmonijnym.

Tu nie chodzi tylko o umieranie w imię jakiejś abstrakcyjnej „wolności waszej i naszej” tych którzy to mówią i ich adresatów, bo to zwykle jest już wskutek lewackiej propagandy odbierane jako „prawo do wolności”, „wolności” jako indywidualnej swawoli, a nie „wolności waszej i naszej najpierw naszych narodów”, w tym i niepodległości państw i suwerenności narodów – wolności przede wszystkim do tego, co dobre moralnie.

Chodzi o „wolność waszą i naszą” jako jedną z podstawowych naszych wartości z której płynie nasza suwerenność i odpowiedzialność za wszystko co dotyczy naszego bytu wspólnotowego, a przy nim indywidualnego.

Co tej „wolności amerykańskiej” to jest jeszcze jedna a bardzo, a to bardzo wielka groźba. Otóż władze amerykańskie finansują swoje tajne operacje głównie z tajnych dochodów ze sprzedaży narkotyków, głównie z Afganistanu. Potrzebują więc rynków zbytu. Każda baza wojskowa im taki rynek otwiera. – A według zawartej umowy w ich sprawie żadnym polskim sądom podlegać nie będą. Raczej zapowiada się, że będzie jak z wszelkiego typu wojskami okupacyjnymi – to nam będą groziły ich sądy.

Czy damy radę ich upilnować?

W walce o „wolność waszą i naszą Polacy mają zasługi – zwłaszcza za sprawą generałów Kościuszko i Pułaski, a Amerykanie?
Teheran, Jałta, Poczdam, Norymberga, uznawanie kolejnych sowieckich ekip okupacyjnych.

Teraz się jeszcze dowiadujemy, że podobno w czasie II WŚ w USA tak jak i w Anglii były obozy koncentracyjne dla Polaków. Chodziło o tych źle się wypowiadających o ZSRR. Nie tylko że nas sojusznicy zdradzili, to jeszcze nie pozwolili o swoją wolność walczyć.

Dlaczego mamy sądzić że teraz będą lojalni, jak za dotychczasowe zdrady nie ponieśli jeszcze konsekwencji?

Do tego popieranie UE zdecydowanie antypolskiej, a służącej głównie skrajnie wrogim Polsce Niemcom.

Do tego ciąganie polskich żołnierzy po międzynarodowych awanturach USA – wcale nie „za wolność waszą i naszą”, a w imię interesów – i to nawet nie tyle USA, co korporacjonistów-syjonistów globalistów, których cele są zdecydowanie antypolskie, a z którymi władze USA się już spoiły.

Czy nowy prezydent USA, choćby najlepszy, jest to w stanie zmienić? Czy nie trzeba do tego jedności narodu?

Jeszcze się mówi, o walce „za wolność i demokrację”. Tylko że w wydaniu amerykańskim wolność i demokracja to są już mumie bez im właściwej treści. Są to fasady za których realizowany jest liberalizm moralny oznaczający uprzywilejowanie dla wszelkiej niemoralności, w tym nieodpowiedzialnego luzactwa i tolerancji zła, kłamstwa oraz głupoty w warunkach bezkarności, czyli swawoli w miejsce wolności.

Zarazem postępuje sprowadzanie demokracji z rangi sprawiedliwości wspólnotowej do „demokracji dnia wyborów”, po którym już się odbywa dyktatura „demokratycznie wybranej władzy”, a więc z praktycznym pozbawieniem narodu głosu. Są to fasady sugerujące trwającą jeszcze władzę narodu bez której nie ma demokracji, a zza fasad swoje rządy sprawuje oligarchia, sprawują najgorsi faszyści – szowiniści ideologiczni zmierzający do pełni władzy korporacjonistów-syjonistów-globalistów.

To Amerykanie swoimi groźbami usiłują wymuszać, czy narzucać władzom państwowym sałego świata swoje warunki ich funkcjonowania prowadzące do wasalizmu tych władz i faktycznego zniewalania ich narodów.

Szczepionki amerykańskich korporacji są w Polsce coraz bardziej obowiązkowe i przymusowe, choć nie tylko, że nie są skuteczne, a szkodzą, trują i osłabiają, kancerują i ubezpładniają. Ten przymus, który po wasalsku wprowadzają „polskie” władze „wybiegając przed orkiestrę”, bo jako jedyni w świecie, jest na miarę sterowanego ludobójstwa.

To że są przymusowe, to dowód, że Amerykanie robią z nas wielki obóz koncentacyjny w którym robią bezpłatne i w ogóle bezkarne eksperymenty medyczne, i to na koszt samych ich ofiar, bo przecież to, że nie płacimy za szczepionki bezpośrednio wcale nie znaczy, że państwo nie ściągnie sobie tych pieniędzy w inny sposób, choćby przez podwyżki jakichś artykułów, czy VAT bijący głównie w resztki polskiej przedsiębiorczości i w polskich pracowników płacących podatki w Polsce, co nas jeszcze dodatkowo niszczy.

Czy ktoś w tym wszystkim myśli poważnie o narodach, jeśli faktyczna siła narodów jest od II WŚ planowo osłabiana, a w tej chwili są one już niszczone?

Ileż to mamy organizacji i ruchów autentycznie narodowych? A partii politycznych”? – A przecież powinny być wszystkie!!!

*Polityczne – znaczy służebne narodowi przez dbałość o jego dobro wspólne, w tym państwo.
Tymczasem wyrastają siły „polityczne” (faktycznie antypolityczne) – obok narodowych, więc antynarodowe, w tym obrońcy antynarodowej mumii demokracji, czyli fasady demokracji zza której faktycznie realizowany jest szowinizm ideologiczny korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu w imię którego narody i ch państwa skazywane są na zagładę, po to, aby grupka oligarchii – góra 20 milionów do 7 miliardów ludzkości miałaby zostać „nadludźmi” nad zniewolonymi, w randze bydła masami.

Jak wielki to absurd – horrendalna łatwowierność i naiwność, a nawet głupota żeby myśleć, że Amerykańskie wojsko jest w Polsce dla obrony Polski i Polaków przed kimkolwiek w sytuacji, kiedy Amerykanom brak nawet elementarnej życzliwości dla Polaków i Polski, która niby miałaby być broniona.

Niby chcą nas bronić, a jednocześnie robią selekcję tych, którzy mogliby do USA pojechać pod pretekstem udzielania wiz. Tym sposobem od wielu, wielu lat drenują nasz kraj z ludzi najlepiej wykształconych, najuczciwszych, najbardziej inteligentnych i zaradnych życiowo.

To nie tylko kwestia kosztów, czy jakich międzypaństwowych rozrachunków wyrównawczych, ale i przestępstwo korupcji – po podkupywanie najlepszej naszej młodzieży. To przede wszystkim działalność antypolska przez pozbawianie nas potencjalnych elit narodowych.

Tylko bezmyślny nie rozumie, że to również werbowanie antypolskiej agentury i „kupowanie” polskich tajemnic państwowych. Gospodarczych też.

Czemu tak tragicznie spadł poziom polskiej wynalazczości? Czemu jeszcze niszczą polskie szkolnictwo reformami narzucającymi polskiej młodzieży swoich wzorców hodowli niewolników?
Gdyby nas łączyła przyjaźń międzynarodowa to by to trzeba nazwać zdradą. W sytuacji kiedy nie łączy i nic nie zapowiada, że połączy, jest to akt wrogości, akt faktycznej wojny, choć środkami niemilitarnymi. Czy można tych, co prowadzą z nami wojnę wzywać do obrony nas przed kimkolwiek?

Zdradą za to jest wchodzenie w układy z USA na tak bardzo nierównych i nieuczciwych warunkach. I nic a nic nie wskazuje, żeby to się miało zmienić na lepsze.

USA już przestały funkcjonować jako naród, a więc zbiorowość kierująca się przynajmniej moralnością i systemem ludzkich wartości. Przestały kontrolować swoje władze przedstawicielskie, które praktycznie swój mandat do sprawowania bieżącego zarządu państwem biorą od korporacji prywatnych, zwłaszcza banksterskich, a nie od narodu amerykańskiego.

W praktyce w USA jest więc oligarchia (a uwzględniwszy niemoralność i satanizm dotychczas rządzących to nawet patokracja), a nie demokracja. Do tego klasa średnia, ostoja kapitalizmu i demokracji jest bezwzględnie niszczona przez korporacje prywatne, zwłaszcza banksterstwo i ich prawnictwo odcięte od sprawiedliwości i ludzkich wartości, a nastawione jedynie na zysk za wszelką cenę.

– To już tylko cywile wtłoczeni w kierat służebności korporacjom prywatnym, oraz wojskowi jako tylko armia najemników – indywiduów wyszkolonych w ślepym posłuszeństwie na morderców – automatów bez ludzkich uczuć i sumienia; w ślepym posłuszeństwie nie pozwalającym na odmowę wykonania rozkazu niemoralnego; w ślepym posłuszeństwie bestiom w ludzkiej skórze.

W państwach podbitych przez starożytny Rzym stacjonowały jego legiony – głównie po to, aby egzekwować narzucane na te państwa rujnujące je haracze według narzuconych im traktatów. Czy dzisiaj przybywające wojska USA mogą być czymś więcej jak te legiony, jak już mają zagwarantowaną bezkarność i zachętę, by „czuć się jak u siebie w domu”?

MIARKA.NEON24PL.NEON24.PL
http://dziennik-polityczny.com

Rozmawiałem w Polsce z pewną panią – wierzącą i praktykującą katoliczką, osobą po wyższych studiach, z gruntu szlachetną i dobrą.
Po wysłuchaniu mej filipiki na temat amerykańskiej agresji na świecie, na temat kłamstw medialnych o Rosji, na temat tysiąca baz amerykańskich rozrzuconych po całym globie, powiedziała: „To dobrze, że te bazy są”.
Admin

Komentarzy 61 to “Wojska USA to poważne zagrożenie dla Polski”

 1. Maciejasz said

  Komentarz admina: Może była zdezorientowana Pana wypowiedzią. Rozumiem, że to był dłuższy monolog? Jak miała za dużo konkretnych informacji do przetrawienia to się jej mózg zawiesił. Nie powiedziała nic więcej?

  Nie aż taki długi.
  Po prostu większości Polaków mózgi się zawiesiły już 30 lat temu….
  Admin

 2. mgrabas said

  takie „myślenie” jak u tamtej pani to dowód na skuteczność propagandy żydowskiego okupanta na Polakach 😦

 3. Zgorzkniały said

  „Sondaże opinii publicznej, głoszące, że „ponad 50%” ich uczestników popiera instalowanie wojsk amerykańskich też nic nie znaczy – wiemy co warte są te badania. Głosem narodu jest dopiero referendum narodowe, a tego nie było.”

  Zaklinanie rzeczywistości, takie samo jak głoszenie że referendum do jewrokołchozu było sfałszowane. Ani jedno ani drugie nie było i nie musiało, Polacy tak są urobieni propagandą.

 4. Aguirre said

  ad Admin) Ma to samo. Jakakolwiek nawet neutralna wypowiedź na temat Rosji i Putina wprowadza w święte oburzenie. Stopień ogłupienia ludu jest potężny. Dlatego uważam, że jedną z najlepszych rzeczy jaką może zrobić wierzący katolik to wyrzucić telewizor i zacząć czytać m in. Dziennik Gajowego Maruchy i zarażać nim innych 😉 Muszę przyznać, że z czasem sam z rusofoba stałem się człowiekiem znacznie życzliwiej patrzącym na wschód.

 5. Boydar said

  Za Panem Maciejszem – komentarz Admina (1)

  Ona, i obecnie. Nie ma róży bez ognia.

  (zaczynam jak Pan NICK 🙂 )

 6. Joe said

  Ludzie…wojsko jest tylko 2-ga czescia zabezpieczania PO artylerii.Balcerek i s-ka byl dzialaniem artyleryjskim.Przyczolek zdobyty…Cwany RYSIEK dziala a balcerek POszedl dalej,a blizej Syberii.Zrozumcie to gdzie artyleria a gdzie wojsko…wowczas moze wam cos sie zaswieci,a nie czepiacie sie biednej,wyksztalconej Kobieciny.

 7. Zbyszko said

  Panie Gajowy… a propos tej pani (dobrze wykształconej katoliczki) to niestety obawiam się o los ojców Redemptorystów z Ojcem Dyrektorem na czele w kontekście ich udziału w koalicji tej amerykańskiej antyrosyjskiej mającej nas wepchnąć w wojnę z Rosją. Wg przesłania danego nam przez Matkę Boską w Fatimie, nawrócona Rosja nie zrobi krzywdy nikomu. Jak wiemy Jan Paweł II zawierzył Rosję (zgodnie z tym Przesłaniem) Matce Boskiej, podobno Prezydent Putin wysłał Patriarchę Kiryła z Ikoną Matki Boskiej Kazańskiej z pielgrzymką po Rosji. Spowodował tym, że cała Rosja się modli. W Rosji rzeczywiście widać wzrost Wiary, więc te nagonki MT na Rosję z całą pewnością nie podobają się Panu Bogu. Zachęcam więc Ojców Redemptrystów do wysłuchania na YT przejmującego apelu, przesłania Ks Piotra Glasa (egzorcysty) do kapłanów, bo tam wyraźnie Ks Piotr jest zaniepokojony losem polskich (i nie tylko) kapłanów, którzy sprzeniewierzają się Panu Bogu.

 8. Boydar said

  http://wiadomosci.wp.pl/armia-usa-przerzuca-do-polski-smiglowce-bojowe-6089607641101441a

 9. guła said

  Wróble ćwierkają, że Bundeswehra była by lepszejsza.

 10. Czaruś said

  ad. 7. Tej strony JUŻ nie ma!

 11. guła said

  Chociaż i to i to, to w sumie wojska NATO

 12. guła said

  Nu, w czym sęk?

 13. Joe said

  A nu w tym ze „krajowi „to chca rozkoszy zaznac i wianuszka nie stracic…NATO jest na to,a wojsko jest wojsko….
  Gdzie ten sek panie Gutman a gdzie felc?

 14. adsenior said

  A ja, jak co głupie, cieszyłem się, gdy ruskie sołdaty, opuścili POLSKĘ, i czego doczekałem, ze teraz w Ojczyźnie mam USRAELSKICH GIEROJÓW.

 15. Joannus said

  Ad 6
  ”Jak wiemy Jan Paweł II zawierzył Rosję (zgodnie z tym Przesłaniem) Matce Boskiej, ”

  A skąd ta pewność o zgodności zawierzenia z przesłaniem.
  Pewnie miało to jakieś znaczenie, niemniej nie zostało dokonane poświęcenie w jedności z biskupami, według żądania Najświętszej Panny Maryi, i to przed zdetonowaniem SVII.
  Ja wierzę temu co przekazała wizjonerka siostra Łucja, z tego co Jej powiedział sam Pan Jezus bodajże ok.1949 r. Mniej więcej tej treści.
  Mimo niewypełnienia poświęcenia Rosja sie nawróci ale nie tak jak by miało to miejsce po poświęceniu czyli w sposób cudowny, a w dopiro ogniu nieszczęść, kiedy Panna Maryja z woli Bożej przyjdzie jej na ratunek.
  Dalej – Rosję użyję do u k a r a n i a grzesznego świata.
  Zatem należy modlić się o triumf nad złem Niepokalanej wynagradzając za przewinienia, modlić się za Rosję. Reszta to machanie kijem w wodzie domysłow i pragnien.

  Co do wspólnoty zakonników z Torunia, Sprawy zaszły zbyt daleko, odwrotu nie widzę. Nad Toruniem unosi się zapach judaszowych srebrników.
  Nie trzeba wyjątkowej przenikliwości by skonstatować nierozerwalny silny związek zdrowej wiary i nauki katolickiej z szczerą miłością do Ojczyzny, w tym przypadku jawi się jakaś dziwaczna hybryda maskująca się sztandatem Imienia Panny Maryi.

 16. Kar said

  ..”Berlinka” swoje osobiste zdanie zaraz po wyzwoleniu:..”lepiej z ruskim na „topie” niz od alianta bez łeb”..

 17. revers said

  Wszystko zgodnie z planem jak nie 100 lat temu to teraz
  http://tarpley.net/metaphysical-doubts-concerning-the-existence-of-modern-ukraine-a-1918-creation-of-the-german-general-staff/

  Mimo ze p, Boydar faworyzuje Batke Lukaszenko to w calej tej ukladance raz batka jest ulozony z Rotszyldem , malo z Rosja, to mieso do Rosji nie wysle, to daje 10 minut na bojowosc lotnictwa Rosji przed uniceswieniem przez lotnictwo NATO, zapominjac o rosyjskich naziemnych cebtrach obrony plot..

 18. Władek said

  Polacy niczego już się nie nauczą. Nawet jak znowu zginie ich ponad sześć milionów, jak w czasie II wojny światowej. Brytyjczyków, jankesów czy rodzimych chazarów będą kochali jeszcze bardziej.

 19. Boydar said

  Panie Reversie, błędna interpretacja. Bat’ka jest politykiem reprezentującym Białorusów. Zaufali Mu a dodatkowo wspierają Go finansowo. Oczekują od Niego, że w efekcie jego działań, jakiekolwiek by nie były, będzie się Im żyło lepiej. Wnioskując z doniesień różnych, stara się jak może a prawie dziesięć milionów „jego” obywateli uznaje to staranie. Jeśli nawet kłamie, jest politykiem, nie duchownym, robi to aby przechytrzyć wroga. Niech się wróg cieszy, że nie stosuje innych metod specjalistycznych. Chciałbym dożyć takiego władcy, i dlatego Go popieram, a nie z powodu takich czy innych szczegółów. Być królem to inny ciężar niż być chłopem.
  Przypuszczam że razem z Putinem rozgrywają „zachód” jak przedszkolaka i śmieją się razem w kułak udając na przemian dobrego i złego policjanta.

 20. Marucha said

  Re 19:
  Nigdy nie wierzę w regularnie powtarzające się informacje o jakichś tarciach między Putinem a Łukaszenką, o zatargach, o konfliktach.
  Brednie.
  Takie same, jak wiadomości, iż Rosja po raz kolejny wkroczyła na Ukrainę.

 21. Listwa said

  @ 10 Czaruś

  @ 7 Zbyszko

  Zachęcam więc Ojców Redemptrystów do wysłuchania na YT przejmującego apelu, przesłania Ks Piotra Glasa (egzorcysty) do kapłanów,

  – ks. Glass tylko czyta tekst, to nie jest jego apel. Tekst wprawdzie do kapłanów i o kapłanach, ale jest uniwersalny w swym przesłaniu i kazdego dotycza słowa.

 22. z sieci said

  ad,10
  >https://www.youtube.com/watch?v=vnt4w1X2DTU

 23. I w dodatku jeżdżą te patałachy tak, jakby byli pijani lub naćpani i niszczą naszą infrastrukturę. Jankesy zmiatajcie z Polski!

 24. Greg said

  Właśnie miałem to wkleić, uprzedził mnie Pan.
  Przesłanie jest uniwersalne, do świeckich także!

 25. revers said

  re19
  no niech tam laufruje Batka miedzy wschodem i zachodem na wielkiej szachownicy neokonow i Brzezinskiego, ja tam wole pozycje wiez i ruchy konika w roszadach i gambitach.
  Tyle ze powtorka z geopolityki stoji przed nami i sprawdzian …
  .http://tarpley.net/images/ukraine/Brest-Litovsk-map.jpg

  Nie po to powstala sztucznie litwa,estonia, lotwa na polnocy na przymorskich inflantach oraz ukraina na poludniowej wschodniej flance by lechistan potem polacy, rusini, bialorusini ocaleli lub nie zostali sklonizowani lacinsko.

 26. Listwa said

  No to jeszcze słowa bp. Wiliamsona ze strony pana JO

  https://polakortodoks.wordpress.com/

 27. z sieci said

  Ku pokrzepieniu serc.
  .https://www.youtube.com/watch?v=VB_hUdRKi4o

 28. NICK said

  Zatem Pan JO.
  Dawno nie zauważam gdzie JEST.

 29. Marcin said

  Obsikali teren. Teraz to juz Święty Boże nie pomoże, no chyba ze policjant upadnie na ryj. Min. 40 lat mamy z głowy.

 30. NICK said

  Ooo. Tak być może, Marcinie Panie. (29).

 31. Greg said

  Lubię Gajówkę….bez rurki!
  Co na to Pani Isia?

 32. revers said

  re29
  w radiu wrobelki cwierkaja ze za 13 lat place policjantow wschodnich zrownaja sie z z placami, przynajmiej tych zachodnich o ndpolicjantach, nadkomisarzach z za oceanu nie wspomniano bo bez wizy nie wypada.

  Wtedy zapanuje pelnia demokracji i pelnia bezpieczenstwa. Tylko dzisiaj w Weherowie obrobili i pobili ksiedza w Wejherowie, nieznani sprawcy – samochod oddali ale tacowe 20 tys co laka wzieli. Gdyie indziej we Francji tamtejszym zandarmom ukradli bron sluzbowa, gdy ci obzerali sie podczas przerwy na sluzbie w McDonaldzie.

 33. Marucha said

  Re 31:
  Przykre, że niektórzy ludzi nie są w stanie się pohamować, mimo iż dostali więcej szans, niż na to zasługiwali.

 34. Kar said

  ..nie wzial pod uwage Gajowy jego sytuacji zyciowej..a moze on byl sam jak palec..brak zony Hetery, psa, kota, somsiada wazeliny-kablarza. Gajowka to bylo jego zycie, jego …a moze ON teraz gdzies na strychu..i zdesperowany i pojdzie sie pochlastac (?)

  Myśli Pan? Serio?
  Bo trafił Pan mnie w dość czuły punkt…
  Admin

 35. Kar said

  ..bez sarkazmu/ironii/dwuznacznikow..mysle powaznie, Panie Gajowy, niech sobie pisze..ON wg mnie jest nieszkodliwy. Kazdy ma swojego robala co go paskudnie toczy..

 36. pokrzywa said

  Re 21
  Wielkie dzięki za mozliwość wysłuchania tych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wstrząsające, nie tylko w odniesieniu do kapłanów. W zasadzie One skierowane są nie tylko do „mojego kapłana” ale też do „Mojej córki” i Mojego syna”. Dzięki!

 37. Marucha said

  Re 35:
  Jak powiedziałem, trafił mnie Pan w czuły punkt.
  Jeśli to pomoże Peryskopowi jakoś przeżyć, to niech tu pisze.
  Choć na nerwy i mnie, i wielu innym, działa…
  I szkodzi jednak gajówce, zamienia ją w jakiś oddział dla psychicznych.

 38. kail1410 said

  Pan się nie martwi panie Marucho, dorosły chłop to da radę, a jeśli nie, no cóż dajmy ludziom decydować o sobie, ale myślę że da radę i mało tego, pan Peryskop ma się wyśmienicie i śmieje się z was pod wąsem.

  Ale ja o czymś innym…

  A gdybym tak napisał z intencją rozjuszenia trzódki, że wojska USA wcale nie są tak wielkim zagrożeniem dla Polski jak rzecze autor, ba właściwie to może z nich być spory pożytek i wymierne korzyści dla Polski.

  A gdyby tak, moi drodzy, te wojska miały zadanie podobne do konia trojańskiego, tyle, że zasadzonego na Unie Jewropejską?

  Od razu napiszę, że nie wierzę w wojnę Rosyjsko-Amerykańską, a wojna Polsko-Rosyjska jako absurd kompletny nie powinna nikogo zajmować (pomysł, iż USA chce zaatakować Rosją, posiadającą trzecią co do wielkości armię na świecie, przy pomocy 5 czołgów, 4 śmigłowców paruset żołnierzy i Obrony Terytorialnej, jest nawet nie że głupi, a jest qurwa mać zdumiewające, że ktoś mógł tak sobie pomyśleć), a na dokładkę to sobie myślę, że USA potrzebuje Rosji jako przyjaciela, właśnie teraz, jak jeszcze nigdy przedtem.

  Zanim rzucą się na mnie „chordy”, mam taką małą prośbę, przemyślcie argumenty, bo ja mam przemyślane i może się z tej, tak postawionej hipotezy, wywiązać bardzo fajna dyskusja.

  Pozdrawiam.

 39. Marucha said

  Re 38:
  Śmiała hipoteza.
  Ja jednak z zasady nie wierzę, że Polskę może spotkać coś dobrego ze strony amerykańskiej. Nawet przypadkiem.

 40. kail1410 said

  Przy okazji, przez myśl mi nie przeszło, że Amerykanie mogą zrobić coś dobrego dla Polski, a tym bardziej za darmo, tym bardziej, że polska jest słabym graczem i jedynie ochłapy ze stołu pańskiego mogą na nas spadać, ale „opłakana” (może jeszcze nie, ale będzie) sytuacja Amerykańców skłania do budowania szerszych hipotez i ,może nawet tych korzystnych dla Polski.
  🙂

 41. kail1410 said

  Och, nie ma chętnych, pewnie późna pora, ale ja dyspozycyjny jestem, zaczekam. Proszę o anonse, chętnie odpiszę.
  Ja.

 42. kail1410 said

  Ktokolwiek uważa, że national security jest tak prosta, jak sznurowanie sandałów prosimy nie odpisywać, nie mniej, mam do powiedzenia wiele więcej, więc jeśli ktoś, (za ktosia uważam osobę o racjonalnych poglądach) chętnie się skonfrontuję. A przy okazji pozdrawiam „zuchwalców”.
  Pan z Wami.
  Pozdrawiam.
  Kamil.

  a

 43. revers said

  pezeciez wszyscy o tym samym, sekta smolenska bezpieczna i us army rowniez

  http://polityczek.pl/index.php/uncategorised/3095-warszawa-snajperzy-na-dachu-przed-obchodami-miesiecznicy-smolenskiej

  snajperzy zamaist wrobli na dachu palacu prezydenckiego

  a estoni 50 metrow od Ivanogroda oddzialy specjalne us army robia sobie piekne zdjecia. Czekamy na lepsze zdjecia z placu czerwonego w moskwie, tylko ja tam bylem krotko przed nimi. nawet nie ma o czym zwami dyskutowac, czy tam amigos chba tylko o hambugerach.

 44. kail1410 said

  Panie Revers.
  Ale napisz nam dlaczego?

 45. kail1410 said

  Jak i dlaczego, to filozoficzne zapytania, więc po co to wszystko, jaki jest jest sens?

 46. revers said

  wymowne fotki? dlatego, fortuna kolem sie toczy, ry wojenne rowniez maja swoj cykl i wyniki.

 47. revers said

  sensu nie ma ale gra musi byc o zasoby naturalne, wladze i pieniadze.

 48. kail1410 said

  Po wielokroć jesteście Panowie w powietrze wyjebani, nie ma prawdy, tam gdzie szukacie, ot pozory i nie na miejscu domniemania, a prawda jest ukryta, nie dla wszystkich te perełki, ale myślcie co chcecie, pies was jebał, qutasy. wsze sugestie i drętwe opinie nie mają przełożenia na wartościowe opinie.

 49. kail1410 said

  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  No,mój, czeka na qurwa moderację.

 50. kail1410 said

  a poza tym, to wszyscy zdrowi.

 51. kail1410 said

  dzięki pytających.

 52. er said

  Ad 3:Referendum narodowe już mieliśmy 7 i 8 czerwca 2003. I COOOOOO? Ano mózgi zawieszone (jak pisze Admin, ale nie od 30 lat, leczniewiadomoodkąd)!!!!!. Poza tym, ile w Polsce jest Polaków? 20 %, mniej?Reszta zawieszeni (Admina, nie moje) polskojęzyczni.

 53. er said

  O pani , inteligentnej, wykształconej,szlachetnej i dobrej: to besmusk, te cechy to trzeba odwrócić. Niestety kościół zawiesza ludzi.

 54. Marucha said

  Re 48 i inne od Kail1410:

  Zamiast bluzgać, nie wiadomo na kogo i nie wiadomo za co, niech Pan wyłuszczy o co Panu chodzi.
  Ponieważ zdarzyło się to Panu (chyba) pierwszy raz – puszczam Panu to płazem.
  Jeśli Pan pił, to nie powinien Pan pisać.

 55. AniaK said

  @Admin
  Mogłabym prosić o szturchnięcie buraska? Chyba trochę mu się przysnęło 🙂

 56. Re: 54 Marucha.

  Panie Gajowy, jakis „akapit” szechtera z g…na wyborczego sie tutaj „wyproznia”… Czy zabladzil? Watpie…
  Na zbita morde prosze z nim za drzwi…I niech sobie gdzies za „stodola” opiniuje…na „skoczka”…
  =======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 57. revers said

  no to wszyscy wyjebane maja, czy data bitwy pod Grunwaldem, czy perelkowa bimbrownica z receptura 1410 na zacier, czy
  kaliber bronii lub fraza do enigmy na PGP-Keyu. Bedzie stosowana w national security nie dla NSA serwerow.

  Moze p. Nyndro cos doda ten sam poziom.

 58. AniaK said

  Re56:
  Widzę że i Panu Gajowemu się przysnęło 🙂

 59. NICK said

  Gospodarz. (54).
  Zdarzyć się może ale nie AŻ tak.

  A, jeżeli tak aż, po pijaku… .
  Cóż zaś na trzeźwo?

 60. Marucha said

  Re 58:
  Pani Aniu miła,
  Odnoszę nieodparte wrażenie (nie po raz pierwszy) iż traktuje Pani gajówkę i gajowego jak firmę wynajętą do wykonywania pewnych usług. Usługi mają być wykonywane rzetelnie, regularnie i terminowo…

  Re 59:
  Zobaczymy.

 61. […] za: https://marucha.wordpress.com/2017/02/10/wojska-usa-to-powazne-zagrozenie-dla-polski/#comment-652445 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.