Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

5 milionów złotych poszło się…

Posted by Marucha w dniu 2017-02-18 (sobota)

Na co znajduje pieniądze przenajświętsza III Rzeczpospolita? Na wiele rzeczy! Między innymi na oświetlanie pustych ulic, na stadiony, na wysokie premie dla kierowników zadłużonych spółek, na ogromną machinę biurokratyczną i na niewydolny system emerytalny. Dlatego też przyzwyczailiśmy się już, iż każdy polityk katuje nas słowami „nie ma na to pieniędzy”, gdy proszą o nie szkoły czy szpitale.

Skala kolesiostwa, klientelizmu, nepotyzmu, a przede wszystkim korupcji i marnotrawstwa pieniędzy podatników, jest w naszym kraju gargantuiczna. Wystarczy w tym celu czytać gazety, bądź przejrzeć raporty Najwyższej Izby Kontroli.

Ja zadałem sobie trud wybrania tylko CZĘŚCI dotacji, jakie otrzymają (bądź już otrzymały) w tym roku mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Zachęcam do przejrzenia całej listy na:
>http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/10171,Informacja-o-podziale-srodkow-finansowych-na-2017-r-przeznaczonych-na-ochrone-za.html

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacja o podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

 • Związek Ukraińców w Polsce – Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2017 r. – 130 000,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Działalność Związku Ukraińców Podlasia – 16 000,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – 25-lecie Związku Ukraińców Podlasia – 30 000,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 18 000,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Zimowisko integracyjne dla dzieci i młodzieży – 9 700,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Działalność amatorskich zespołów artystycznych – 57 400,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie słowo” – 26 600,00 zł
 • Związek Ukraińców Podlasia – Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – 115 000,00 zł
 • Towarzystwo Ukraińskie – Działalność bieżąca TU – 11 000,00 zł
 • Towarzystwo Ukraińskie – Działalność kulturalno-edukacyjna TU – 28 500,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Chóry i zespoły artystyczne – 114 300,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Dziecięce Festiwale i Konkursy – 42 000,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2017 r. – 248 000,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Program edukacji dzieci młodzieży – 33 500,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Wydanie rocznika „Almanach Ukraiński” 2018 – 25 000,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” 2017-2019 – 420 000,00 zł
 • Związek Ukraińców w Polsce – Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu – 500 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Wydanie miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce „AUŠRELĖ” – 22 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Noc Świętojańska. Noc magii i tradycji – 4 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – XXVI Festiwal Teatrów Dziecięcych – 14 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Punsko parapija 1597-2017 – 8 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Wydanie 24 numerów dwutygodnika „AUŠRA” – 240 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Zlot zespołów artystycznych „SĄSKRYDIS – 2017” – 20 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Międzynarodowe jubileuszowe spotkanie miłośników poezji i prozy w Suwałkach – 2 500,00 zł
 • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego „Sommerfest” – 10 900,00 zł
 • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej Mitteilungsblatt – 22 000,00 zł
 • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej – 14 500,00 zł
 • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur – 14 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – Wydawanie gazety „Miesięcznik Zielonogórski – Grünberger Monatsblatt” w formie papierowej i elektronicznej – 4 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze – 8 500,00 zł
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl – 411 500,00 zł
 • Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile – Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile – 15 200,00 zł
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce – 39 000,00 zł
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 – 100 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Chór Żydowski „Clil” – Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia – 6 000,00 zł
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce – Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt – 22 750,00 zł
 • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – Zatrudnienie pracownika biurowego – 17 500,00 zł
 • Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie „Domu Kopernika” – 16 500,00 zł
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 – 120 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma „Oberschlesische Stimme” – 34 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych – 42 250,00 zł
 • Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Obsługa finansowo-księgowa – 7 000,00 zł
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń – 38 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim – XXIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane dyvesa 2017” – 100 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Midrasz – Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz” (dwumiesięcznik) w 2017 r. – 155 000,00 zł
 • Związek Romów Polskich – Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku – 14 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu – Prowadzenie bieżącej działalności – 51 000,00 zł
 • Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach – Działalność bieżąca Fundacji „Dom Litewski” w Sejnach – 85 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Romów w Krakowie – Dotacja podmiotowa na działalność statutową Stowarzyszenia Romów w Krakowie – 18 000,00 zł
 • Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa – Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. – 14 000,00 zł
 • Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Dofinansowanie stanowiska pracy – 7 000,00 zł
 • Niemieckie Towarzystwo Oświatowe – Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych – 14 000,00 zł
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych – 67 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce – Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2017 – 31 000,00 zł

(…)

[Dużo więcej pozycji znajduje się w oryginalnym artykule – admin]

Nie było żadnego podsumowania, zatem usiadłem z kalkulatorem i podliczyłem wszystkie pozycje. Wyszło mi 5 milionów 199 tysięcy i 390 złotych.

Ponad 5 milionów (przy czym to jest tylko część dotacji) wydanych np. na gazety, których nikt nie czyta i które jakimś cudem kosztują kilkaset tysięcy złotych. Ja sam prowadziłem przez rok gazetę, nie mając na nią nawet złotówki.

Ponad 5 milionów wydanych na mniejszości, które nie odwdzięczają się nam tym samym. Bo czy Polacy uzyskali już w Niemczech status mniejszości narodowej? Ile pieniędzy organizacje polonijne otrzymują od rządu Niemiec bądź Ukrainy? W jaki sposób traktuje się polską mniejszość narodową na Litwie?

W Szwecji większość gazet polonijnych od wielu lat już nie istnieje. Zabrakło dotacji.

Z tej sumy aż 1.382.800 (milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych otrzymał Związek Ukraińców w Polsce. Na działalność kulturową? A może, jak oświadczył niedawno Piotr Tyma na swoim publicznym profilu na Facebook, pieniądze przeznaczono na ,,tropienie antyukraińskich wątków w internecie”? Ile agresywnych, pełnych jadu komentarzy, wypisują pracownicy i wolontariuszy tego typu organizacji?

Pierwszą rzeczą, jaką uczyni prawdziwie patriotyczny rząd, będzie domaganie się zwrotu tych pieniędzy od każdej organizacji, która np. w jakikolwiek sposób zaprzeczy temu, iż na Wołyniu miało miejsce ludobójstwo na mniejszości polskiej. Drugim krokiem, będzie przejrzenie budżetu każdej instytucji, każdego departamentu i każdego ministerstwa, w celu wykreślenia 1/3 obecnych tam pozycji. Ograniczenie marnotrawstwa pieniędzy podatników, jest równoznaczne z całkowitym załataniem dziury budżetowej.

Te marne 5 milionów to NIC, w porównaniu do pieniędzy, które utopiono w korwety, stadiony, FOZZ czy w puste lotniska.

Niech teraz pani premier powtórzy, że nie znajdzie dwustu milionów na Centrum Zdrowia Dziecka.

Robert Grünholz
https://rgrunholz.wordpress.com

Komentarze 22 to “5 milionów złotych poszło się…”

 1. ,,Związek Ukraińców w Polsce – Wydawanie tygodnika „Nasze Słowo” 2017-2019 – 420 000,00 zł”

  Ten to dopiero musi być poczytny!

  Zachęcam wszystkich do przejrzenia całej listy. Proszę tylko niczym nie rzucać, nie pluć w monitor, ani nie wylewać kawy.

  Tak, tak… to co zamieściłem w gajówce to tylko „mniejsza połowa”.
  Admin

 2. AniaK said

  „Niech teraz pani premier powtórzy, że nie znajdzie dwustu milionów na Centrum Zdrowia Dziecka.”

  Gdyby zliczyć do kupy zarobki lekarzy i pielęgniarek personelu szpitalnego z okresu PRL-u, to może by się okazało że aż tacy skąpi oni nie są. Ile pieniędzy z państwowych dotacji na szpitale trafia na dziecko, jeden Bóg raczy wiedzieć 🙂

 3. AniaK said

  „Ponad 5 milionów (przy czym to jest tylko część dotacji) wydanych np. na gazety, których nikt nie czyta i które jakimś cudem kosztują kilkaset tysięcy złotych.”

  Czegoś takiego absolutnie i ja nie popieram.

 4. Elca said

  Tzw. III Rzeczpospolita to taka sama wielka kryminalna afera jak PRL „rzadzone” (czytaj okradane) przez gudlaskie szajki.

 5. mistrzYoda said

  Ad 2
  „Gdyby zliczyć do kupy zarobki lekarzy i pielęgniarek personelu szpitalnego z okresu PRL-u” – czyli zwykle trochę więcej niż salowa wówczas.

 6. AniaK said

  Re5:
  Ciut ciut. Salowa w ich oczach na pewno nie jest człowiekiem. Jeżeli ktoś żąda podwyżki w wysokości 1500zł miesięcznie, to musi być albo mocno oderwanym od rzeczywistości, albo kolekcjonerem dużej kasy, albo miłośnikiem układów. Na łezkę w ich oku nad losem ludzi ciężko pracujących pod ich nosem za 1/2, 1/3, 1/10 lub 1/do nieskończoności raczej nie ma co liczyć. Szczególnie pięknie prezentuje się to towarzystwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 🙂

 7. AniaK said

  Średnio dla wszystkich pielęgniarek to pojęcie z sufitu. Wiadomo że chodzi o wybrane. Przez wyborami starszym koleżankom absolutnie nie przeszkadzało że młode albo stare nieuprzywilejowane pracują za 1/2 albo 1/3 ich wynagrodzenia. Już ja bym im pokazała sprawiedliwość.

  .https://www.youtube.com/watch?v=ZfRRyMuD9G0

 8. AniaK said

  Przed wyborami….

 9. AniaK said

  Wszystkim „pominiętym” przez system lekarzom i pielęgniarkom państwowej służby zdrowia z okresu PRL-u proponuję doszyć przy kieszonkach zameczki żeby paseczki im niechcący nie wylatywały 🙂

  .https://7.allegroimg.com/s400/014d16/14790cb945cbb11332f2d92cbee7

 10. Dlaczego pielęgniarki nie dostały podwyżek?

  Mój komentarz z bloga:

  Witaj Tie_Fighterze,

  Proponuję, by w przyszłości poprzeć tylko polityka gwarantującego wprowadzenie w pierwszej kolejności takiego prawa, które zmusi wszystkich jego kolegów i urzędników do brania odpowiedzialności za wszelkie podejmowane przez nich decyzje.

  Znaleźliby się odpowiedzialni zatrudniania szwagrów i kuzynów w Zarządach Spółek, odpowiedzialni za wypłaty wielomilionowych premii w zadłużonych kopalniach, za aferę Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, za miliardowe długi samorządów w parabankach, za cały ten nepotyzm, korupcję i marnotrawstwo. Wystarczyłoby paru zamknąć w więzieniach na 15-25 lat, a reszta od razu by się uspokoiła.

  Weźmy Korwety projektu 621:

  W 2001 obiecano zbudowanie siedmiu nowoczesnych korwet, z czego pierwsza miała być zwodowana w 2009. Na realizację programu w pierwszej fazie przeznaczono 497 milionów. Mówiono, że koszt budowy jednego okrętu wyniesie od 250 do 300 milionów złotych.

  Ostatecznie zbudowano nie siedem Gawronów, a jednego Ślązaka. Nie korwety, a patrolowca. Nie w 8 lat, a w 14 lat. Nie za 300 milionów, a za półtora MILIARDA. Z takim uzbrojeniem, że można by nim równie dobrze wozić turystów na Bornholm.

  Ile stypendiów otrzymałyby zdolne dzieci, gdyby nie zmarnowano półtora miliarda? Możemy tylko przypuszczać.

  Powyższy artykuł traktuje o ,,marnych” pięciu milionach, których brak np. dzieciom chorym na raka. A te pięć milionów znalazłem tylko w maleńkim wycinku działalności MSWiA. Ile byłoby tego w sumie w jednym ministerstwie? Ile byłoby tego w innych państwowych instytucjach?

  Mogę się założyć o swój nadal nowiutki komputer, że mądry polityk z czerwonym flamastrem, może zmniejszyć o połowę polską dziurę budżetową.

  Pozdrawiam serdecznie

  https://rgrunholz.wordpress.com/2017/02/17/5-milionow-zlotych-poszlo-sie/comment-page-1/#comment-2238

 11. AniaK said

  Re10:
  „Mogę się założyć o swój nadal nowiutki komputer, że mądry polityk z czerwonym flamastrem, może zmniejszyć o połowę polską dziurę budżetową.”

  I ja się pod tym podpisuję.

 12. Joannus said

  Jakiś czas temu miała miejsce wypominkowa szopka , ludowi dana jako audyt nadużyć PO.
  Co z tego wyszło – nic.

 13. Marek said

  >http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/10171,Informacja-o-podziale-srodkow-finansowych-na-2017-r-przeznaczonych-na-ochrone-za.html
  ===
  lista podejrzana, kupa pozycji 0zł dla żydków.
  żydło potrafi wydać 35milionów na nagrody dla pracowników rządowych, a tu Pan Robert podnieca się 5 milionami zł,
  wg mnie lista jest niewiarygodna.

 14. Ad.13

  Gdyby Pan przeczytał uważnie, to by nie sądził Pan, że się czymkolwiek podniecam.

  Pisałem, że to mała suma. Ale najbardziej znaczące jest to, ile rząd daje na Ukraińców, bo akurat inni mają lepsze źródła finansowania np. różne ,,odszkodowania”.

  Tego typu listy zazwyczaj zgadzają się ze stanem faktycznym, bo i tak nikomu nie chce się takich raportów czytać.

 15. Marek said

  prawdziwe i duże pieniądze płyną co miesiąc do wnucząt holoofiar, ok 50tys razy 100euro, miesiąc w miesiąc, do niewiadomo kiedy.

 16. Marek said

  Panie Robercie, moja uwaga nie miała zabrzmieć złośliwie:)

 17. O tym wiemy. Nie każdy jednak wie, ile dostaje organizacja Piotra Tymy.

  Same ich ,,Chóry i zespoły artystyczne” kosztują podatnika 114 300,00 zł.

 18. Wierzę 🙂

  Nie mniej, uważam, że nie chodzi tu tyle o sumę ogólną jako taką, a o poszczególne wycinki.

  Bo ile jest tych chórów, że kosztują 115 tysięcy? Ile kosztuje gazeta, która otrzymuje dotacje w wysokości ćwierć miliona?

 19. NICK said

  Dawno do Pana nie pisałem, Panie Robercie.
  Pisz Pan, po prostu pisz.
  Dobrze jest.
  Tyle.

 20. Dziękuję i pozdrawiam, Panie NICK.

  A Pana Marka przepraszam za uszczypliwość. Jakby Pan zechciał, to możemy razem sklecić jakiś wpis, który dotyczyłby tych miliardów, a nie milionów.

 21. NICK said

  Obowiązek.
  Polski.

 22. Marcin said

  Morda w kubeł i bulgotać. I cieszyć się z 500 zl na dzieci.

Sorry, the comment form is closed at this time.