Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Niemieckie fundacje na straży ładu i porządku w Polsce

Posted by Marucha w dniu 2017-02-24 (Piątek)

Stan polskiej demokracji, brudny węgiel, rozwijający się w Polsce nacjonalizm czy troska o dialog polsko-ukraiński wszystko to jest obiektem troski i zainteresowania niemieckich fundacji w Polsce.

Fundacje niemieckich głównych nurtów politycznych prowadzą w Polsce większą działalność intelektualną w dziedzinie polityki niż wszystkie polskie partie razem wzięte: sama tylko Fundacja Adenauera ma do dyspozycji od 100 do 200 milionów euro rocznie na badania, ekspertyzy, prace naukowe, wydawnictwa, organizacje sympozjów czy kongresów.

Dzięki takim środkom można kształtować poglądy i urabiać mieszkańców takich państw, jak Polska, Czechy czy Litwa. Podatni na urabianie są zwłaszcza studenci zachłyśnięci „nowoczesnym” światopoglądem Zachodu. Robi się to tym łatwiej, że wraz z gwałtownym wzrostem liczby studentów spada ich poziom intelektualny i zdolność do samodzielnego myślenia.

Z działalności niemieckich fundacji zadowolona jest kadra naukowa uczelni wyższych, która za kilkaset niemieckich euromarek wygłosi referat na dowolny temat czy udzieli stosownego wywiadu w duchu Mitteleuropy.

Fundacja Adenauera

W dziele pracy nad właściwą świadomością Polaków, prym wiedzie fundacja Adenauera, czyli nurt chadecki w niemieckiej polityce. Adenauerowcy w Polsce głoszą teorię, wedle której Władysław Bartoszewski jest zaraz po Janie Pawle II najwybitniejszym wśród Polaków.

W kwietniu podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, na rzecz rozwoju Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego. Katedra utworzona została w 2015 roku, przy Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Ma rozwijać wśród studentów postawy obywatelskie, kształtować elity społeczne i polityczne patrzące krytycznie na świat nie tylko z perspektywy zmian zachodzących w Polsce.

Teraz konkretne wykłady, seminaria, konferencje czy sympozja organizowane przez Katedrę wspierać będzie Fundacja. „Nazwiska Mazowieckiego i Adenauera łączą w sobie wspólne wartości odnoszące się do pewnego sposobu uprawiania polityki i właśnie te wartości chcemy przekazywać dalej” – stwierdził Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Ostatnio o tej fundacji głośno u nas za sprawą dofinansowania przez nią Konferencji organizowanej przez Trybunał Konstytucyjny kwotą 20 tys. zł. Władze fundacji tłumaczyły, iż nie chcą angażować się w polityczny spór w Polsce ale chcą oczywiście, żeby Polska rozwijała się w sposób korzystny dla siebie i Europy.

Jednocześnie władze fundacji sugerowały, iż mówienie o wsparciu tej imprezy w kontekście „niemieckich pieniędzy” jest nieporozumieniem, ponieważ nie są to pieniądze bezpośrednio z budżetu niemieckiego a sama fundacja jest wg nich apolityczna, posiadając jedynie chrześcijańskie korzenie (sic!).

Fundacja Heinricha Boella

Jeszcze ciekawsze poglądy reprezentują niemieccy zieloni reprezentowani przez Fundację Heinricha Boella, promującą aborcję, związki homoseksualne oraz – co szczególnie ciekawe – walkę z węglem.

Fundacja ta, w Polsce, w kraju który posiada około 90 % zasobów węgla całej UE, przygotowała publikacje pt. „Atlas węgla”. Jest to zbiór artykułów i infografik dot. górnictwa w Polsce i na świecie, które – jak twierdzą autorzy publikacji – „odpowiada na potrzebę rzeczowej dyskusji o stopniowej rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego. Atlas zachęca do krytycznej analizy obecnego systemu energetycznego oraz sposobu eksploatacji surowców, a tym samym refleksji nad całym modelem gospodarczym i konsumpcyjnym”.

Czy jeszcze gdzieś na świecie istnieje możliwość swobodnego funkcjonowania obcej struktury wywierającej szkodliwy wpływ na gospodarkę państwa, które na swoim terytorium taką strukturę gości?

Fundacja Friedricha Naumanna

Liberałów reprezentuje Fundacja Friedricha Naumanna współpracująca w Polsce ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska. Większości czytelników pewnie nazwa stowarzyszenia niewiele mówi, ale o jednym z profili działalności stowarzyszenia było w Polsce kilka miesięcy temu głośno.

Mowa mianowicie o projekcie „Projekt HejtStop”, którego celem jest walka z rasizmem, antysemityzmem, homofobią i innymi przejawami tzw. „mowy nienawiści” w przestrzeni publicznej. To właśnie ta inicjatywa postanowiła donieść do prokuratury na Mariusza Pudzianowskiego, który miał czelność skrytykować politykę imigracyjną UE i wyrazić publicznie swoją niechęć wobec ewentualnego napływu islamskich uchodźców.

Stowarzyszenie to mocno kiedyś wspierał aktualny Rzecznik Praw Obywatelskich, ten sam, który toczy ostrą batalię w celu wyrugowania poglądów narodowych z przestrzeni publicznej.

Oprócz zamożnego wujka z Niemiec stowarzyszenie mogło liczyć na wsparcie szczodrej cioci z Platformy Obywatelskiej, która za pomocą podległych sobie ministerstw i instytucji tylko w jednym roku przekazała stowarzyszeniu 258.000 tys. zł, i tak m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 70.000 zł na program pt. „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar otwartości”, którego zadaniem było badanie kompetencji kadr kultury dotyczących otwartości. (sic!).

Dzięki wsparciu tej zamożnej niemiecko-polsko budżetowej rodziny Stowarzyszenie mogło pochylić się nad problemem rozwoju organizacji nacjonalistycznych w Polsce.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Na deser zostawiłem Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Fundacja zachęca do składania wniosków na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć odpowiadających interesom niemieckim jak chociażby promocja Euro. Fundacja ta angażuje się w upamiętnianie między innymi ofiar niemieckiego ludobójstwa podczas II wojny światowej, ale nawet tu wykazuje się perfidią i cynizmem mówiąc o ofiarach hitlerowskich zbrodni a nie zbrodni niemieckich.

W zarządzie Fundacji od 2009 roku, znajduje się między innymi Krzysztof Miszczak, który kilka lat temu sprawując funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, w opinii jednego z blogerów używał bezprawnie tytułu profesorskiego. Dociekliwy internauta, który poświęcił temu tematowi sporo czasu zauważa: „Pan dyrektor Krzysztof Miszczak, podający się na wzór swojego szefa – pana ministra Władysława Bartoszewskiego (również nie posiadającego takiego tytułu) za profesora, jest typowym przykładem człowieka z „ekipy symulujących autorytety”.

Czy posługiwanie się nieuznanym oficjalnie w Polsce tytułem naukowym doktora i fikcyjnym tytułem profesora przez dyrektora Krzysztofa Miszczaka posłużyło mu do uzyskania stanowiska w rządzie RP? Pomogło mu uzyskać osobiste korzyści, rządowe stanowisko i wpływ na kształtowanie niekorzystnej, dla polskich dzieci, polityki zagranicznej RP, podobnie jak panu Władysławowi Bartoszewskiemu?”.

Fundacja wspiera finansowo funkcjonowanie strony internetowej eastbook.eu, która to strona jest projektem Fundacji Wspólna Europa. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Łukasz Purski, jak sam informuje był pierwszym redaktorem strony eastbook.eu i przez cztery lata współpracownikiem Pawła Kowala posła do PE.

Purski w artykule poświęconym filmowi „Wołyń” pisze między innymi tak: „Smarzowski nakręcił „Wołyń” w złym okresie dla polskiej polityki. Budowany przez partię rządzącą, ze wsparciem populistów i sił skrajnie prawicowych mit „Wielkiej Polski Katolickiej” to opowieść, w której jest miejsce na mówienie tylko o krzywdach wobec Polaków”.

Zarówno w tym, jak i innych swoich artykułach na portalu, Purski krytykuje proukraiński przecież PiS za to, że jest za mało proukraiński i za to, że idzie na rzekomy kompromis z polskim populistami-nacjonalistami.

Taka postawa jest o tyle dziwna, że na stronie Fundacji Wspólna Europa można znaleźć informację, iż fundacja ta jest wspierana przez MEN.

Współpracowniczka eastbooka.eu Elena Babakova udzieliła wywiadu dla ukraińskiej telewizji internetowej hromadksie.ua, w którym odniosła się do tego jak film ”Wołyń” oceniają sami Polacy. Wg niej film spotyka się z wieloma głosami krytycznymi w Polsce a ona sama choć docenia muzykę, scenografię zdjęcia czy grę aktorską, to traktuje film jako nie mający nic wspólnego z faktami historycznymi.

Mamy więc dziwny konglomerat – niemiecka fundacja, powiązana z polską fundacją, której jednym z liderów jest człowiek z otoczenia proukraińskiego Pawła Kowala, wspierana jednocześnie przez PiSowskie Ministerstwo Edukacji, krytykująca jednocześnie rząd polski za odchylenie nacjonalistyczne. Działająca bardziej z myślą o interesie ukraińskim niż polskim i współpracująca z Ukraińcami, którzy pełniąc rolę korespondentów z Polski, zakłamują obraz Polski na Ukrainie. Im głębiej w las, tym więcej drzew, jak mówi porzekadło, i tak też jest z niemieckim fundacjami w Polsce.

Prawdziwa rola

Podsumowując – fundacje niemieckie w Polsce dysponują potężnymi budżetami. Bez względu na opcję polityczną, którą reprezentują w ramach niemieckiej sceny politycznej, prowadzą one zgodnie, na terenie Polski, działalność w interesie Niemiec. Ich działalność w Polsce uderza zarówno w ład moralny, w polską gospodarkę, jak i kreuje polityków jakich wg niemieckich kręgów politycznych powinni wybierać Polacy na swoich przedstawicieli zarówno w parlamencie jak i pałacu prezydenckim.

Za niemieckie pieniądze deprawuje się polską młodzież, zaburza i niszczy strukturę rodziny i kupuje wedle uznania, takie a nie inne przekonania i poglądy kadry naukowej uniwersytetów. Ustala kto zasługuje w Polsce na stereotypowe miano faszysty. Tak osłabia się strukturę narodu i niszczy państwo. Wszystko to pod okiem i często przy współudziale polskich polityków i przy biernej postawie polskich służb specjalnych. Bez względu na opcję polityczną proceder ten trwa nieprzerwanie od momentu powstania III RP.

Arkadiusz Miksa
Myśl Polska, nr 9-10 (26.02-5.03.2017)
http://www.mysl-polska.pl

Komentarzy 12 to “Niemieckie fundacje na straży ładu i porządku w Polsce”

 1. adsenior said

  Rodzi się pytanie, czy to niemieccy czy żydowscy agenci??

 2. JerzyS said

  Czyja własność? Niemiecka polityka wobec ziem zachodnich i północnych Polski

  Stan: Nowy produkt

  Książka pt: „Czyja własność? Niemiecka polityka wobec ziem zachodnich i północnych Polski” ma na celu przypomnienie ciągle aktualnego problemu niemieckiego w kontekście prawno-historycznym i spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-niemieckich.

  W książce znajdujemy omówienie skutków przegranej przez Niemców wojny i wygranego przez nich pokoju w latach następnych. Ukazany jest tam przebieg zgodnych z prawem międzynarodowym powojennych zmagań polityków i uczonych niemieckich o odzyskanie tego, co straciła III Rzesza w 1945 roku i co w najbliższych 50 latach może również pokojowo i zgodnie z prawem odzyskać, jeśli nie podejmując wyzwań XXI wieku jakimi są rozwój i doskonalenie nowoczesnej gospodarki – naród polski przegrywać będzie duchowo, tracąc suwerenność gospodarczą, tożsamość narodową i świadomość państwową.

  Tadeusz Walichnowski, Czyja własność? Niemiecka polityka wobec ziem zachodnich i północnych Polski, ISBN 83-87714-01-1, Wydawnictwo Placówka, Warszawa 2001, A5, ss. 278, oprawa miękka
  http://praweksiazki.pl/historia-i-polityka/278-czyja-wlasnosc-8387714011.html

 3. JerzyS said

  SPIS TREŚCI
  Wstęp 5
  Rozdział I: Następstwa bezwarunkowej
  kapitulacji Niemiec 10
  Powstanie RFN i NRD 23
  Droga RFN do NATO 36
  Rozdział II: Ostforschung — Zaplecze naukowe powojennej polityki wschodniej Niemiec 42
  Organizacje koordynujące Ostforschung 42 Pozauniwersyteckie placówki Ostforschung 52 Kościelne placówki Ostforschung 72
  Ostforschung w uczelniach akademickich 77
  Rozdział III: Polityka wschodnia RFN z lat zimnej wojny w cieniu doktryn Ostforschung 88
  Niemożliwe do przyjęcia. Argumenty
  pokonanych Niemców 88
  Problemy ludności niemieckiej ewakuowanej, wypędzonej i przesiedlonej z terenów odebranych Trzeciej Rzeszy 109
  Rozdział IV: Normalizacja stosunków RFN
  z Polską 126
  Nowa polityka wschodnia RFN 126 Układ ZSRR – RFN 139
  Układ PRL – RFN 148
  Układ NRD – RFN i Porozumienie
  Berlińskie 155
  Układ CSRS – RFN 164
  Akt Końcowy KBWE w Helsinkach 171
  Rozdział V: Polityka otwartego problemu
  niemieckiego 176
  Nieprzezwyciężona przeszłość 176
  Nowe impulsy 214
  Rozdział VI: Wyzwania XXI wieku 225
  Nowe sąsiedztwo polsko-niemieckie 225
  Zamiast zakończenia 245
  Bibliografia 257
  Literatura krajowa 257
  Literatura zagraniczna 264
  Indeks Nazwisk 267
  Zusammenfassung 271
  I. K. Rabl, Die gegenwärtige völkerrechtliche Lage der Deutschen Ostgebiete. Veröffentlichungen der Hochschule Tür Politische Wissen¬schaften, e.V. München 1958, s. 151.
  1. Jłusscnpolitik” 1953, nr 12.
  2. Ibidem.
  1. „Informationen“ 1967, nr 10.
  2. „Rzeczpospolita“ 4-5 VII 1998.

 4. JerzyS said

  Szczególnie polecam:

  Rozdział II:

  Ostforschung
  — Zaplecze naukowe powojennej polityki wschodniej Niemiec str. 42

  Organizacje koordynujące Ostforschung str. 42

  Pozauniwersyteckie placówki Ostforschung str. 52

  Kościelne placówki Ostforschung str. 72

  Ostforschung w uczelniach akademickich str. 77

 5. JerzyS said

  ” ….Europy wschodniej i południowo-wschodniej.

  KOŚCIELNE PLACÓWKI OSTFORSCHUNG

  Po II wojnie światowej w RFN również Kościół Rzymskokatolicki zorganizował własne placówki Ostforschung, posługując się
  Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików (Zentralkomitee deutscher Katholiken — ZKdK).

  Komitet ten został założony w 1952 roku jako organizacja jednocząca wszelkie katolickie towarzystwa w RFN. W tym samym roku podjęto starania o zjednoczenie kościelnych instytucji zajmujących się „badaniami wschodnimi“. Znalazło to wyraz organizacyjny w dwóch zespołach roboczych Kirche und Heimat in Einheit der Christen in Ost und West.
  Oba zespoły zorganizowano w ramach ZKdK, a pierwszy z nich Kirche und Heimat (Kościół i Ojczyzna), wyraził swoje życzenie:
  Aby Ostforschung wykształciła polityczny i dyplomatyczny narybek do zagadnień wschodnich, chodzi o utrzymanie, budzenie i upowszechnianie świadomości co do rzeczywistości bolszewickiej, o zbadanie prawa do ojczyzny, o ostrożne spotkanie z przedstawicielami emigracji i podbitych narodów, o opiekę nad młodymi ludźmi i studentami, o materialną pomoc świadczoną przez człowieka człowiekowi, o zbadanie przyszłych wspólnych zadań organizacyjnych i możliwości ich realizacji7
  Tę wypowiedź uzupełnił prałat, prof. dr A. Kindermann, żądaniem „spoglądania na Wschód“, „odpowiedzialności za prześladowany Kościół“, „powołania Instytutu Wschodniego“, który dalby obraz „związków między bolszewizmem a wypędzeniem i prześladowaniem Kościoła“.

  Wypędzeni ze stron ojczystych są pionierami przywrócenia praw człowieka, a w szczególności wolności kościelnych, dla siebie i tych narodów, które zmuszone są cierpieć w niewoli komunizmu. Przy tym wychodzą oni z założenia, że wypędzenie, bolszewizm i prześladowanie Kościoła leżą na jednej linii.1

  W ramach Ostforschung zjednoczone zostały następujące instytucje katolickie:

  — Zakłady w Königstein (Königsteiner Anstalten);
  – Kolegium Albertus Magnus (Albertus Magnus-Kolleg);
  – Dom Spotkań (Haus der Begegung);
  — Pomoc dla Kapłanów ze Wschodu, lilia niemiecka (Ostpristerhilfe, deutscher Zweig);

  Akademia Wschodnio-Katolicka (Katolische Ostakadetnie);
  — Instytut Chiński (Institutum Sinicum);
  — Ośrodek Katolicki Badań Społecznych (Katolisches Zentrum für Sozialforschung);
  — Instytut Kultury i Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Königstein, Oddział Niemiecko-Sudecki (Königsteiner Institut für Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Sudetendeutsche Abteilung);
  — Placówka Katolicyzmu dla Krajów Nadbałtyckich (Arbeitsstelle für das Katolische Balticum);
  — Instytut Spraw Kościelnych i Kulturalnych Kraju Sudeckiego (Institut für Kirchliche und Kulturelle Fragen des Sudetenlandes);
  Instytut Historii Niemiecko-Wschodniej Kościoła i Kultury (Institut für Ostdeutsche Kirche – und Kulturgeschichte) ;

  Wszystkie te placówki zachowały swą siedzibę centralną w Königstein/Taunus. Zakład Königsteiner Anstalten stał się koordynatorem pracy pozostałych instytu¬tów. Jej pierwszym kierownikiem został prałat prof. dr A. Kindermann, czołowy duchowny pracujący naukowo razem z świeckimi profesorami Ostforschung.
  Albertus Magnus Kolleg, zjednoczył w swych ramach następujące instytucje:

  a) Wyższą Szkołę Filozoficzno-Teologiczną,
  b) Seminarium Kapłańskie.

  Obie te uczelnie podjęły się dokształcania wysiedlonych ze Wschodu duchownych katolickich. Program nauczania objął: historię wschódnioniemieckiego Kościoła, teologię orientalną, materializm dialektyczny, badania społeczno-kościelne, religijne i społeczne problemy niemieckich wypędzonych i uchodźców, naukę języka rosyjskiego.

  c) Gimnazjum Humanistyczne św. Alberta wraz z konwiktem uczniowskim podjęło się kształcić przyszłych teologów, poczuwających się do odpowiedzialności misyjnej za sprawy Wschodu. Przyjmowani byli przede wszystkim synowie przesiedleńców ze Wschodu.

  d) Priesterreferat (referat kapłański) roztoczył opiekę nad przesiedlonymi i wypędzonymi księżmi ze Wschodu. Pro-wadzi kartotekę księży i teologów, przybyłych ze Europy Wschodniej, wydaje Verzeichnis der deutschen vertrieben Priester aus dem Osten – Drukerei der Palletiner w Limburgu.
  Ponadto Albertus Magnus – Kolleg wydaje trzy czasopisma: „Mitteilungen für die heimatvertriebenem Priester und Theologen“
  (Wiadomości dla wypędzonych księży i teologów), „KönigsteinerBlätter-Wissenschaftliche Beilage zu den Mitteilungen für die heimatveriebenen Priester ;/us dem Osten“oraz „Sudetendeutsches Priesterwerk“.

  — Haus der Begegnung stał się płaszczyzną konferencji i sesji krajowych i zagranicznych oraz kongresów zwoływanych pod hasłem Kirche in Not (Kościół w potrzebie). Wydaje „Digest des Ostens“, który ukazuje się w RFN, Austrii, Szwajcarii i we ’Włoszech.
  — Ostpriesterhilfe jest międzynarodową organizacją kościelną. W Königstein/Taunus mieści się siedziba filii tej organizacji.

  Filia ta organizuje doroczne kongresy pod hasłem „Kościół w potrzebie“.

  Oto niektóre tematy tych kongresów: Prześladowanie Kościoła na wschodzie, Bol- szewizm – „ersatz – religią“, Bolszewizm – koegzystencja – infiltracja – przezwyciężenie, Narodowy bolszewizm, Ko-munizm na arenie świata itp.
  — Katolische Ostakademie, zajmuje się badaniem wpływów materializmu dialektycznego na młodzież i jej wychowawców.
  — Institutum Sinicum prowadzi studia nad stosunkami społeczno-ekonomicznymi w Chińskiej Republice Ludo\wej .
  — Katolisches Zentrum für Sozialforschung, (zał. w 1952 roku pod nazwą „Katolisches Internationales Soziologisches Institut für Flüchtlinsfragen“ — Międzynarodowy Katolicki Instytut Socjologiczny do SprawT Uchodźców) przybrał nazwę „Katolicki Ośrodek Badań Społecznych“.
  W ramach organizacyjnych Ośrodka działa Katolicki Instytut Badań Społecznych i Spraw Uchodźców (Katolische Institut für Sozialforschung und Flüchtlingsfragen).
  — Königsteiner Institut für Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, Sudetendeutsche Abteilung (Instytut Kultury i Historii Europy Środkowo-Wschodniej, Königstein,

  Oddział Niemców Sudeckich). Instytut ma swój „oddział śląski“ w Ingelheim Rhein. Königsteiner Institut zajął się badaniami nad historią Kościoła i kultury na obszarze sudeckim.

  — Arbeitsstelle für das Katolische Balticum zajmuje się państwami nadbałtyckimi.
  — Institut für Kirliche und Kulturelle Fragen des Sudetenlandes oraz Institut für Ostdeutsche Kirchen – und Kulturgeschichte zajmuje się działalnością wydawniczą.
  — Institut für Ostdeutche Kirchengeschichte, Bonn (Katolicki Instytut Historii Kościoła Wschodnioniemieckie-go, Bonn), powstał w 1958 roku a w 1961 roku przeniósł swą siedzibę do Bonn. instytut ten prowadzi bada¬nia historyczne nad Kościołem i kulturą obszarów Niemiec według stanu granic z 1937 roku.
  — Kościelny Komitet Pomocy dla Wypędzonych ze Wschodu (Kirchlicher Hilfsausschus für die Ostvertrie-benen);
  — Kościelny Instytut Wschodni Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (Ostkircheninstitut der EKD);
  — Wschodnioniemiecki Związek Historii Kościoła (Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte);
  — Służba Kościoła – Wschód (Kirchendienst – Ost, KDO);
  — Konwent Rozproszonych Kościołów Ewangelickich (Konvent der Zerstreuten Ewangelischen Ostkirchen). Kirchlicher Hilfsausschuss. Nie jest placówką badawczą, lecz organizacją skupiająca wiele wpływowych osób, po¬przez które stara się inspirować badania wschodnie w ośrodkach ewangelickich.
  Ostkircheninstitut der EKD powstał w 1957 roku z dyrektorem prof, doktorem F. Stupperichem, byłym współpracownikiem A. Rosenberga w Ministerium für die Besetzten Ostgebiete (Ministerstwo Zajętych Terenów Wschodnich).Verein für Ostdeutsche Kirchengechichte założony został w 1960 roku w Ansbach (Bawaria). Związek wydaje pismo „Kirche im Osten“.
  Kirchendienst – Ost powstał pod protektoratem zachodnioberlińskiego biskupa D. O. H. Dibeliusa w 1945 roku.

  Zajmuje się głównie całokształtem spraw życia społecznego w Polsce. Wydaje „Kirchliche Ostnachńchten“{Wscho¬dnie Wiadomości Kościelne).
  Ten krótki i niepełny przegląd instytucji Kościoła w RFN zajmujących się po wojnie badaniami wschodnimi nie wyczerpuje tematu. Jak podaje von Straaten (Ostprie-sterhilfe), również zakony zajmują się badaniami Wschodu. I tak, Redemptoryści zajmują się terenem Ukrainy, Kapucyni – państwami nadbałtyckimi, a Augustynianie mają własną placówkę Arbeitsgemeinschaft der deutscher Augustiner zum Studium der Ostkirchen w Würzburgu.

  OSTFORSCHUNG W UCZELNIACH AKADEMICKICH

  Rozwój i zasięg działalności Ostforschung ściśle wiąże się ze stanem uniwersyteckich nauk politycznych, przy czym nauki polityczne w RFN obejmują zarówno takie dyscypliny uniwersyteckie jak np. prawo, ekonomia lub socjologia, a przede wszystkim historia i slawistyka.

  Znakomita część specjalistów wschodnich Ostforschung to właśnie slawiści i historycy.
  Symbioza i współpraca ośrodków badawczych Ostforschung ze szkołami wyższymi opiera się przede wszystkim na wielorakich uniach personalnych.

  Pracownicy naukowi Ostforschung są z zasady również pracownikami odpowiednich katedr uniwersyteckich (dotyc…”

 6. NICK said

  Wszystkie wpisy o tym samym.
  Niech Pan (2 do 5) zwolni.

  Spowalnia Pan blog.

 7. Maćko said

  Nick – dobrze, ze Pan Jerzy to wpisuje, gdyz jest to wiedza fundamentalna dla swiatlego Polaka.

 8. Prus said

  Ludzie Ze Szczecina I Okolic kupuja domy w Bylych DDR- ach … podobno chaupy w raichu tansze niz u nas …a pozatym to w DDR -ach depopulacja jak u nas na wschodzie . A Tak pozatym to Szkopy maja do 20% naszego DNA w sobie …😇

 9. MatkaPolka said

  INGERENCJE „NIEMIECKIE” W SPRAWY POLSKIE MAJĄ BARDZO DŁUGĄ HISTORIĘ – niektóre wybrane przykłady

  Zaproszenie Krzyżaków do Polski 1226 przez Konrada Mazowieckiego w celu nawrócenia na chrześcijaństwo pogańskie plemię Prus.
  Herezja Pruska – nawrócenie na Chrześcijaństwo nie miało polegać na ucinaniu głowy nawracanemu i kradzieży tożsamości. (Pawel Włodkowic 1413)

  Krzyżacy zaczęli swoje urzędowanie od sfałszowania Aktu Nadania Ziemi Chełmińskiej

  Krucjaty krzyżackie przeciw Polsce. Najazdy Krzyżackie na Polskę – ogniem i mieczem. Kradzieże Zamków polskich
  Najazdy na Żmudź i Litwę.

  Bitwa pod Grunwaldem – największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Krzyżackim agresorem.

  Wypowiedzenia posłuszeństwa papieżowi – racja istnienia Krzyżaków – rozwiązanie zakonu -przejście na luteranizm. Sekularyzacja państwa Zachowanie zdobyczy terytorialnych zakonu Krzyżackiego – powstanie Prus.

  Uzurpacja do przewodzenia światowi Chrześcijańskiemu – Herezja Pruska
  Uzurpacja do ziem polskich

  Wojna trzynastoletnia (1454 – 1466) – wojny między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim

  Hołdy Pruskie i lenne -1469- 1641
  hołd pruski, hołd lenny złożony 10 IV 1525 Zygmuntowi I Staremu przez byłego wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna na rynku w Krakowie;
  podpisany 9 IV traktat kończył wojny między Krzyżakami a Polską i postanawiał, że Zakon ulega likwidacji, a jego sekularyzowane ziemie zostają nadane w lenno Albrechtowi i jego męskim potomkom w dziedziczne władanie; ziemie zdobyte w czasie ostatniej wojny (1519–21) miały zostać przez obie strony wzajemnie zwrócone; Albrecht zrzekał się wszystkich przywilejów otrzymanych przez wielkich mistrzów od papieży, cesarzy i książąt niemieckich; jako jego oficjalny tytuł wprowadzono określenie książę w Prusiech (a nie książę pruski), co podkreślało, że jego władztwo dotyczy tylko części Prus, dawniej zwane Prusami Zakonnymi; Albrecht uzyskał godność polskiego senatora, lecz jego prawa zwierzchnie zostały ograniczone (m.in. w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej), a spory z poddanymi miały być rozstrzygane przez sąd złożony z radców polskiego króla.

  Utworzone w ten sposób protestanckie księstwo świeckie miało być silnie uzależnione od Polski; usunięto wszelkie implikacje związane z duchownym charakterem Prus Zakonnych, które dawały papiestwu i cesarzowi pretekst do roszczeń w sprawie najwyższego zwierzchnictwa nad tymi terenami. Mimo to hołd pruski był oceniany dość krytycznie zarówno przez wielu współczesnych, jak i licznych historyków w XIX i XX w.; na kształtowaniu się opinii negatywnej i czarnej legendy hołdu pruskiego zaważył późniejszy, niekorzystny dla Polski, rozwój stosunków polsko-pruskich w wyniku przeniesienia lenna na linię elektorską Hohenzollernów, zerwanie więzów z Polską w traktatach welawsko-bydgoskich (1657) i umocnienia Prus, które stały się królestwem (1701) biorącym udział w rozbiorach Polski.

  Zrywanie traktatów i układów – wypowiedzenie posłuszeństwa królowi Polskiemu.
  Krzywoprzysięstwo, zaprzaństwo, perfidia

  Elektorzy pruscy na tronie Polski
  August II Mocny – tuż po Elekcji – 1701 – „Nic tak nie nuczy Polaków Rozumu jak Rozbiory
  Tusk – jak Fundacje Niemieckie finansowały wybór Tuska
  Tusk dostał nagrodę Rathenau

  Podporządkowanie Rosji przez Prusy – Dynastia Romanow – Holstein – Gottorp
  Katarzyna II Zofia Augusta Anhalt Zerbst –Prusaczka ze Szczecina – córka księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej. Na chrzcie otrzymała imiona Zofia Fryderyka Augusta. W 1745 roku w Petersburgu przeszła na prawosławie, zmieniła imię na Katarzyna i poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, późniejszego cara rosyjskiego Piotra III

  Przekleństwo Konstytucji 3-go Maja. Prowokacja Pruska – Dzieło przybłędów pruskich – Piattolego i Lucchesiniego. Było więcej prowokacji Prus z tego okresu. Bezpośrednia przyczyna II i III Rozbioru Polski. Święto Masonerii o proweniencji Krzyżacko Pruskiej i Iluminatów
  Kpina Niemiec i Masonerii z Narodu Polskiego – wciskającego Polakom Konstytucję 3 maja jako świeto Państwowe – największe „Demokratyczne osiągniecie wyprzedzające epokę” – było największą klęską.

  Przekleństwo Powstań – z inspiracji Prus – zawsze przeciw Rosji – nigdy przeciw Prusom.
  Młodzież szlachecka i naród podpuszczani do „zrywów patriotycznych” – zsyłani na Sybir, a Niemcy i Żydzi przejmowali majątki i „Parli na Wschód”

  Potęga Prus na Trupie Polski

  Wojny Prus w Europie w XIX w. Podbój Zachodniej Słowiańszczyzny
  „Zjednoczenie” „Niemiec”ok.250 Księstw (etnicznie słowiańskich) pod berłem pruskim w 1871– Proklamacja II Rzeszy Niemieckiej w Paryżu.
  To był – kolejny rozbiór Polski – Zachodnia Słowiańszczyzna
  Uzurpacja do Cesarstwa Rzymskiego – Cesarstwo Rzymskie było frankońskie a nie niemieckie

  Karta Ukraińska – wielowiekowy plan Prus oderwania Rusi od Polski
  Konfliktowanie Słowian – Divide et Impera – Dziel i Rządź

  Podporządkowanie tronu Anglii – Królowa Wiktoria

  Matką Wiktorii była księżniczka Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld, córka Franciszka, księcia sasko-koburskiego na Saalfeld
  Wiktoria poślubiła niemieckiego księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy (1819–1861), młodszego syna Ernesta I z Saksonii-Coburga-Gothy i Ludwiki, córki Emila, księcia Saksonii-Gothy-Altenburga. Wiktoria i Albert byli blisko spokrewnieni (jej matka i jego ojciec byli rodzeństwem). Zdając sobie sprawę, że młodzieniec, mający rangę młodszego syna pomniejszego niemieckiego księcia, nie śmiałby poprosić o rękę królowej Wielkiej Brytanii, Wiktoria przejęła inicjatywę i zaproponowała mu małżeństwo.

  Masoneria Brytyjska zawsze przeciw Polsce

  Dwie wojny światowe w XX w. wywołane przez Militaryzm Pruski –śmierć milionów
  Niemcom tylko w głowie – agresja, napady, Lebensraum, Kulturkampf, podboje i roszczenia

  Piłsudski i Lenin – agenci niemieccy
  Agent niemiecki Piłsudski wysłany w „salonce” do Polski, aby kontrolować sytuację i realizować politykę niemiecka, blokować proces odrodzenia Polski- Powstania w Wielkopolsce i na Śląsku i we Lwowie sabotowane przez Piłsudskiego – główny hamulcowy odrodzenia Polski

  Lenin wysłany do Rosji przez Niemcy i „City of London”, aby zrobić rewolucję bolszewicką – finansowanie rewolucji bolszewickiej przez „City” i przez Wilhelma II

  Walter Rathenau, stworzył podwaliny do dyktatury Hitlera i IV rozbioru … określając ją pogardliwie mianem Saisonstaat (państwo sezonowe).

  General Plan Ost – plan zagłady Słowian (90% Polaków miało być wymordowanych )
  Rosja – Związek Radziecki uratował Polskę i Polaków od zagłady
  .. Zginęło 26 mln Rosjan, aby uratować 24 mln Polaków , którzy niechybnie by zginęli i pokonać zbrodniczą , nazistowska III Rzeszę niemiecką
  Straty polskie to ok. 8 mln zamordowanych.

  Zwycięstwo w Berlinie 1945 – to największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Prusami po Grunwaldzie 1410

  Umowa Poczdamska – Likwidacja Prus i Militaryzmu Pruskiego przez zwycięskich Aliantów. Likwidacja Niemiec – całych „Niemiec” – nie tylko Prus Wschodnich – odpowiedzialnych za Podboje Europy w XIX w i i dwie wojny światowe.

  Zjednoczenie Niemiec” – Hucpa nad Hucpami – Skoro nie ma Niemiec to co tu jednoczyć

  Unia Europejska – skoro nie ma Niemiec – Niech żyje Europa – Niech żyje Unia Europejska. Nowa forma podboju

  Skoro nie ma Niemiec – no to co było

  Tzw. Niemcy to Chazarzy, którzy osiedlili się na terenach na zachód od Odry po rozgromieniu Chazarii przez księcia Ruskiego Światosława w 960 r

  Jakie SA na to dowody
  Mapy Europy – Niemców nie ma i nigdy nie było
  DNA – obecność Haplogrupy Y-DNA R1a1. Na ziemiach Zachodniej Słowiańszczyzny. Grupa R1b podobno Germańska to Grupa celtycka. „Cyganka” i DNA – prawdę ci powie

  Polska powinna mieć roszczenia Tylko za straty w II wojnie światowej – Materialne, ludzkie, pracę niewolniczą Polsce należa się od Niemiec olbrzymie odszkodowania – tryliony, kwadryliony dolarów.

  Działalność Fundacji niemieckich w Polsce – to działalność V Kolumny – to Werwolf

  Przyzwolenie na działalność fundacji niemieckich to Zdrada Stanu.
  Nie egzekwowanie Odszkodowań za straty wojenne to Zdrada Stanu

 10. JerzyS said

  https://pl.sputniknews.com/polska/201702264913762-Polska-szkalowana-w-zagranicznych-mediach/

 11. Peryskop said

  Re 6
  Retard pro-krzyżacki ListwaNICK już nie nadąża w zamulaniu.

  Bo przecież wpisy #2-5 nie spowalniają, lecz przyspieszają blog Pana Maruchy, ponieważ dodają plastyki cytowanemu artykułowi historyka Arkadiusza Miksy, b. lidera LPR w Łodzi.

  Podobnie jak i wpis #8 oraz #10.

 12. […] Tekst wzięty z  https://marucha.wordpress.com/2017/02/24/niemieckie-fundacje-na-strazy-ladu-i-porzadku-w-polsce/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.