Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Idą po polski majątek! Niemcy już dostają pieniądze, Ukraińcy szykują pozwy, Żydzi lobbują.

Posted by Marucha w dniu 2017-03-03 (piątek)

Polskie sądy coraz częściej przyznają odszkodowania dla obywateli Niemiec za majątki pozostawione w Polsce przez ich przodków. Istnieje uzasadniona obawa, że z podobnymi roszczeniami zaczną występować także spadkobiercy innych mniejszości narodowych, które kiedyś zamieszkiwały Polskę – piszą na łamach najnowszego numeru tygodnika Warszawska Gazeta dr Leszek Pietrzak.

Według informacji podanych przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na jego wokandzie jest obecnie 20 spraw wniesionych przez obywateli Niemiec, których przodkowie zamieszkiwali kiedyś na terenie Warmii i Mazur. W pozwach tych domagają się oni odszkodowania, ponieważ, jak stwierdzają, polskie władze zmusiły ich przodków do zrzeczenia się majątku, zanim opuścili nasz kraj.

Chodzi głównie o budynki, ziemię rolną, a także działki leśne, które były ich własnością, a które potem przejął polski Skarb Państwa. Twierdzą również, że do tej pory nie otrzymali z tego tytułu żadnego odszkodowania, chociaż takie miały im zostać wypłacone przez stronę niemiecką. I właśnie teraz postanowili dochodzić odszkodowania przed polskimi sądami. Te z kolei wcześniej czy później zasądzają im takie odszkodowanie.

W grudniu ub.r. olsztyński sąd zasądził m.in. kwotę 670 tys. zł odszkodowania dla spadkobiercy rodziny Warmiaków, która w latach 70. wyjechała do Niemiec, pozostawiając w Polsce 40-hektarowe gospodarstwo rolne oraz 10-hektarową działkę leśną. Wydane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne i dotyczy jedynie części zgłoszonego przez spadkobiercę rodziny Warmiaków roszczenia. Toczą się jeszcze postępowania administracyjne odnośnie części nieruchomości wskazanej w roszczeniu i dlatego olsztyński sąd nie mógł wydać wyroku obejmującego całość tego pozwu.

Na rozstrzygnięcie olsztyńskiego sądu czekają też inne pozwy niemieckich obywateli, których przodkowie zamieszkiwali na Mazurach. Jest jednak kwestią czasu, kiedy i one zostanę pozytywnie rozpatrzone przez olsztyński sąd.

Bardzo możliwe, że Sąd Okręgowy w Olsztynie zdoła w tym roku rozpatrzyć co najmniej kilka z nich i na pewno zapadnie w nich rozstrzygniecie podobne do tego, jakie wydane zostało w sprawie nieruchomości pozostawionych przez rodzinę Warmiaków.

Krótko mówiąc, Skarb Państwa, czyli my wszyscy, zapłacimy im odszkodowanie. Pewne jest jedno: Polska będzie musiała w najbliższych latach zabezpieczyć dodatkowe pieniądze na wypłatę odszkodowań dla niemieckich obywateli, których przodkowie zamieszkiwali kiedyś Polsce.

Liczba zgłaszanych przez nich pozwów rośnie. Od 2012 r. sądy cywilne na Warmii, Mazurach, Pomorzu i Dolnym Śląsku odnotowują systematyczny wzrost spraw, w których przedmiotem są roszczenia z tytułu pozostawionego w Polsce majątku. Spadkobiercy dawnych niemieckich właścicieli, którzy składają do polskich sądów takie pozwy, twierdzą, że przed wyjazdem do Niemiec ówczesne polskie władze zmuszały ich przodków do zrzekania się swoich majątków. Nagminnie oświadczają również, że ich rodziny nigdy nie otrzymały z tego tytułu odszkodowania.

Pamiętajmy: przesiedlenia te odbywały się dobrowolnie i były częścią umowy międzypaństwowej. Fakt, że dziś możliwe jest windykowanie roszczeń, wynika z niedbalstwa władz PRL-u i późniejszych rządów, które nie uregulowały sprawy.
(…)
Więcej na łamach najnowszego numeru tygodnika Warszawska Gazeta.

http://polskaniepodlegla.pl

Komentarzy 15 to “Idą po polski majątek! Niemcy już dostają pieniądze, Ukraińcy szykują pozwy, Żydzi lobbują.”

 1. Marcin said

  „Pamiętajmy: przesiedlenia te odbywały się dobrowolnie i były częścią umowy międzypaństwowej. Fakt, że dziś możliwe jest windykowanie roszczeń, wynika z niedbalstwa władz PRL-u i późniejszych rządów, które nie uregulowały sprawy.” No bez jaj? zaniedbać to można było budowę jakiejś powiatowej mleczarni czy remont drogi w Pizdochlewicach ale nie tak istotną rzecz. Socjolog Sowa kracze,kracze i wykracze.

 2. Bobola said

  Sam fakt wyjazdu emigracyjnego, bez przekazania wlasnosci na rzecz Skarbu Panstwa potwierdzonego wpisem w ksiegach wieczystych nie oznacza, utraty prawa wlasnosci. Emigranci ale takze wlasciciele nieruchomosci rolnych czy lesnych bedacy obywatelami polskimi sa w pelni uprawnieni do odzyskania nieruchomosci badz otrzymania odszkodowania za nia. PRL i jej obywatele ciagneli zyski z uzytkowania zagrabionych majatkow i III RP jako prawny spadkobierca majatku PRLu jest odpowiedzialny za szkody poczynione w czasie sowietyzacji Naszej Umeczonej Ojczyzny.

  Ci ludzie JUŻ otrzymali odszkodowania.
  Niech, kurwa, najpierw Niemcy zapłacą Polsce jakieś parę bilionów euro odszkodowań, to pogadamy.
  Admin

 3. otto hak said

  Panie Gajowy, byłbym bardzo, ale to bardzo ostrożny w formowaniu opinii na temat Warmiaków, którzy przechowywali polskość przez co najmniej dwa stulecia, a nawet zdominowali całe życie kulturalne i oświatę po polsku w regionie, gdzie byli mniejszością wśród „ochs preussen”, wołowatych na umysle prusaków wschodnich. W dowód wdzięczności polskie rządy z epoki ciemnej literalnie zgermanizowały Warmiaków i praktycznie zmusiły ich do wyjazdu do „Magden Burg” pociągiem specjalnie w tym celu wyznaczonym, tak zwanym wahadłowcem, który kursował jeszcze w późnych latach 70’tych. Zastąpili ich „repatrianci” z akcji Wisła, ci od siekier i z czarnym podniebieniem, którzy zresztą spolonizowali się dość szybko. A NRF przyjmował uchodźców z otwartymi rękami. Potem zajeżdżały mercedesami psińcet methof do lasu i odwiedzali stare kąty, przy okazji świecąc w oczy dobrobytem. I wcale im się nie dziwię.

  Tak, oni teraz są Niemcami, ale to niczyja wina tylko peerelowskiego rządu i sąsiadów, poddających autochtonów ostracyzmowi. Mamy potężny talent do pozbywania się tego, co mamy najwartościowsze. Oni na pewno chcą wrócić.

  Gdzie jest pan Dżonyy. On by to wyłożył precyzyjniej niż moje skromne ja, ponieważ on jest wrośnięty w tę piękną a sponiewieraną ziemię, a jażem tam mieszkał przez tylko kilka lat.

  Niemieccy Niemcy z Ost Preussen to zupełnie inna melodia. Oni wyjechali na samym początku, w latach czterdziestych razem z cofającymi sie hitlersynami.

 4. guła said

  Z Warmii do dziś emigrują do Niemiec. Przyjeżdżają po to by imponować zmianą jaka zaszła w życiu dwu paszportowców. Niechaj nikt nie pitoli że ta finansowa korporacja jaką zostały Niemcy nie wypłaca im odszkodowania za pozostawione mienie.
  Sie daje to się rzucają jak szakale. I jak tak dalej pójdzie wymuszą te powojenne rewindykacje. No bo skąd brać skoro i tak ten dziurawy worek budżetowy rocznie traci 90 mld zł (J. Szewczak) na handlu (z sąsiadem i koalicjantami unijnymi) przede wszystkim.

 5. guła said

  Mazurów i Warmiaków nie dających się sprusieć a resztówkę zgermanizować wycinano równo z rżyskiem. To za przypomnienie o Polskości tych ziem gestapo ścigało Melchiora Wańkowicza. I kiedy to było. A?

 6. guła said

  A tak między prawdą a Bogiem to czyje to ziemie?

 7. WI42 said

  #6 Ziemie są pana Boga, zawsze.
  Niemcy płacili olbrzymie reparacje dla zwycięzców. Odszkodowania dla wysiedlonych, można interpretować jako reparacje płacone Polsce przez Niemcy – taka jest logika zjawiska. Nie wiem jak to jest wygląda formalnie?

 8. Marucha said

  Re 3:
  Tak, zgoda, Warmiacy to specjalna kategoria. Postąpiono z nimi haniebnie.

 9. MatkaPolka said

  INGERENCJE „NIEMIECKIE” W SPRAWY POLSKIE MAJĄ BARDZO DŁUGĄ HISTORIĘ – niektóre wybrane przykłady

  Zaproszenie Krzyżaków do Polski 1226 przez Konrada Mazowieckiego w celu nawrócenia na chrześcijaństwo pogańskie plemię Prus.
  Herezja Pruska – nawrócenie na Chrześcijaństwo nie miało polegać na ucinaniu głowy nawracanemu i kradzieży tożsamości. (Pawel Włodkowic 1413)

  Krzyżacy zaczęli swoje urzędowanie od sfałszowania Aktu Nadania Ziemi Chełmińskiej

  Krucjaty krzyżackie przeciw Polsce. Najazdy Krzyżackie na Polskę – ogniem i mieczem.
  Kradzieże Zamków polskich
  Najazdy na Żmudź i Litwę.

  Bitwa pod Grunwaldem – największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Krzyżackim agresorem.

  Wypowiedzenia posłuszeństwa papieżowi – racja istnienia Krzyżaków – rozwiązanie zakonu -przejście na luteranizm. Sekularyzacja państwa. Zachowanie zdobyczy terytorialnych zakonu Krzyżackiego – powstanie Prus.

  Uzurpacja do przewodzenia światowi Chrześcijańskiemu – Herezja Pruska
  Uzurpacja do ziem polskich

  Wojna trzynastoletnia (1454 – 1466) – wojny między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim

  Hołdy Pruskie i lenne -1469- 1641
  hołd pruski, hołd lenny złożony 10 IV 1525 Zygmuntowi I Staremu przez byłego wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna na rynku w Krakowie;
  podpisany 9 IV traktat kończył wojny między Krzyżakami a Polską i postanawiał, że Zakon ulega likwidacji, a jego sekularyzowane ziemie zostają nadane w lenno Albrechtowi i jego męskim potomkom w dziedziczne władanie; ziemie zdobyte w czasie ostatniej wojny (1519–21) miały zostać przez obie strony wzajemnie zwrócone; Albrecht zrzekał się wszystkich przywilejów otrzymanych przez wielkich mistrzów od papieży, cesarzy i książąt niemieckich; jako jego oficjalny tytuł wprowadzono określenie książę w Prusiech (a nie książę pruski), co podkreślało, że jego władztwo dotyczy tylko części Prus, dawniej zwane Prusami Zakonnymi; Albrecht uzyskał godność polskiego senatora, lecz jego prawa zwierzchnie zostały ograniczone (m.in. w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej), a spory z poddanymi miały być rozstrzygane przez sąd złożony z radców polskiego króla.

  Utworzone w ten sposób protestanckie księstwo świeckie miało być silnie uzależnione od Polski; usunięto wszelkie implikacje związane z duchownym charakterem Prus Zakonnych, które dawały papiestwu i cesarzowi pretekst do roszczeń w sprawie najwyższego zwierzchnictwa nad tymi terenami. Mimo to hołd pruski był oceniany dość krytycznie zarówno przez wielu współczesnych, jak i licznych historyków w XIX i XX w.; na kształtowaniu się opinii negatywnej i czarnej legendy hołdu pruskiego zaważył późniejszy, niekorzystny dla Polski, rozwój stosunków polsko-pruskich w wyniku przeniesienia lenna na linię elektorską Hohenzollernów, zerwanie więzów z Polską w traktatach welawsko-bydgoskich (1657) i umocnienia Prus, które stały się królestwem (1701) biorącym udział w rozbiorach Polski.

  Zrywanie traktatów i układów – wypowiedzenie posłuszeństwa królowi Polskiemu.
  Krzywoprzysięstwo, zaprzaństwo, perfidia

  Elektorzy pruscy na tronie Polski
  August II Mocny – tuż po Elekcji – 1701 – „Nic tak nie nuczy Polaków Rozumu jak Rozbiory
  Tusk – jak Fundacje Niemieckie finansowały wybór Tuska
  Tusk dostał nagrodę Rathenau

  Podporządkowanie Rosji przez Prusy – Dynastia Romanow – Holstein – Gottorp
  Katarzyna II Zofia Augusta Anhalt Zerbst –Prusaczka ze Szczecina
  – córka księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej. Na chrzcie otrzymała imiona Zofia Fryderyka Augusta. W 1745 roku w Petersburgu przeszła na prawosławie, zmieniła imię na Katarzyna i poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, późniejszego cara rosyjskiego Piotra III

  Przekleństwo Konstytucji 3-go Maja. Prowokacja Pruska – Dzieło przybłędów pruskich – Piattolego i Lucchesiniego. Było więcej prowokacji Prus z tego okresu. Bezpośrednia przyczyna II i III Rozbioru Polski. Święto Masonerii o proweniencji Krzyżacko Pruskiej i Iluminatów
  Kpina Niemiec i Masonerii z Narodu Polskiego – wciskającego Polakom Konstytucję 3 maja jako świeto Państwowe – największe „Demokratyczne osiągniecie wyprzedzające epokę” – było największą klęską.

  Przekleństwo Powstań – z inspiracji Prus – zawsze przeciw Rosji – nigdy przeciw Prusom.
  Młodzież szlachecka i naród podpuszczani do „zrywów patriotycznych” – zsyłani na Sybir, a Niemcy i Żydzi przejmowali majątki i „Parli na Wschód”

  Potęga Prus na Trupie Polski

  Wojny Prus w Europie w XIX w. Podbój Zachodniej Słowiańszczyzny

  „Zjednoczenie” „Niemiec”ok.250 Księstw (etnicznie słowiańskich) pod berłem pruskim w 1871– Proklamacja II Rzeszy Niemieckiej w Paryżu.
  To był – kolejny rozbiór Polski – Prusy zagarnęły Zachodnią Słowiańszczyzna – Lechię

  Uzurpacja do Cesarstwa Rzymskiego – Cesarstwo Rzymskie było frankońskie a nie niemieckie

  Karta Ukraińska – wielowiekowy plan Prus oderwania Rusi od Polski
  Konfliktowanie Słowian – Divide et Impera – Dziel i Rządź

  Podporządkowanie tronu Anglii – Królowa Wiktoria

  Matką Wiktorii była księżniczka Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld, córka Franciszka, księcia sasko-koburskiego na Saalfeld
  Wiktoria poślubiła niemieckiego księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy (1819–1861), młodszego syna Ernesta I z Saksonii-Coburga-Gothy i Ludwiki, córki Emila, księcia Saksonii-Gothy-Altenburga. Wiktoria i Albert byli blisko spokrewnieni (jej matka i jego ojciec byli rodzeństwem). Zdając sobie sprawę, że młodzieniec, mający rangę młodszego syna pomniejszego niemieckiego księcia, nie śmiałby poprosić o rękę królowej Wielkiej Brytanii, Wiktoria przejęła inicjatywę i zaproponowała mu małżeństwo

  Masoneria Brytyjska – o proweniencji Pruskiej – zawsze przeciw Polsce

  Dwie wojny światowe w XX w. wywołane przez Militaryzm Pruski –śmierć milionów
  Niemcom tylko w głowie – agresja, napady, Lebensraum, Kulturkampf, podboje i roszczenia

  Piłsudski i Lenin – agenci niemieccy
  Agent niemiecki Piłsudski wysłany w „salonce” do Polski, aby kontrolować sytuację i realizować politykę niemiecka, blokować proces odrodzenia Polski – Powstania w Wielkopolsce i na Śląsku i we Lwowie sabotowane przez Piłsudskiego – główny hamulcowy odrodzenia Polski

  Lenin wysłany do Rosji przez Niemcy i „City of London”, aby zrobić rewolucję bolszewicką – finansowanie rewolucji bolszewickiej przez „City” i przez Wilhelma II

  Walter Rathenau, stworzył podwaliny do dyktatury Hitlera i IV rozbioru Polski… określając ją pogardliwie mianem Saisonstaat (państwo sezonowe).

  General Plan Ost – plan zagłady Słowian (90% Polaków miało być wymordowanych )
  Rosja – Związek Radziecki uratował Polskę i Polaków od zagłady
  .. Zginęło 26 mln Rosjan, aby pokonać zbrodniczą , nazistowska III Rzeszę niemiecką, i aby uratować 24 mln Polaków , którzy niechybnie by zginęli i
  Straty polskie to ok. 8 mln zamordowanych.

  Zwycięstwo w Berlinie 1945 – to największe zwycięstwo Słowiańszczyzny nad Prusami po Grunwaldzie 1410

  Umowa Poczdamska – Likwidacja Prus i Militaryzmu Pruskiego przez zwycięskich Aliantów. Likwidacja Niemiec – całych „Niemiec” – nie tylko Prus Wschodnich – odpowiedzialnych za podboje Europy w XIX w i i dwie wojny światowe.

  Zjednoczenie Niemiec” – Hucpa nad Hucpami – Skoro nie ma Prus/Niemiec to co zostało jednoczone?

  Unia Europejska – skoro nie ma Niemiec – Niech żyje Europa – Niech żyje Unia Europejska. Nowa forma podboju – Kto jest za Unią Europejską ten akceptuje ta nową formę „niemieckiego” podboju

  Skoro nie ma Niemiec – no to co było. Były Prusy – państwo Krzyżackie, które wyrosło na podbojach

  Tzw. Niemcy to Chazarzy, którzy osiedlili się na terenach na zachód od Odry po rozgromieniu Chazarii przez księcia Ruskiego Światosława w 960 r

  Aszkenazi to w języku chazarskim to Germanie. Aszkenazi= Germanie

  NIEMCÓW NIE MA I NIGDY NIE BYŁO
  Jakie są na to dowody
  Mapy Europy –
  DNA – prawdę ci powie
  DNA – obecność Haplogrupy Y-DNA R1a1. Na ziemiach Zachodniej Słowiańszczyzny.
  Nie ma takiej haplogrupy jak Germańska – Grupa R1b podobno „Germańska” – to Grupa celtycka. (największa obecność R1b – Francja, Italia, Hiszpania, Irlandia, Walia)
  Podobnie – NIE ma takiej haplogrupy jak Krzyżacka, Pruska, Kanadyjska, Amerykańska

  Dowody archeologiczne
  Dowody językowe

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA -Tylko za straty w II wojnie światowej – Materialne, ludzkie, pracę niewolniczą Polsce należą się od Niemiec olbrzymie odszkodowania – tryliony, kwadryliony dolarów.

  Niemcy są winni Polsce tytułem odszkodowań za Straty Wojenne – tylko w II wś

  31 TRYLIONÓW 720 MILIARDÓW 582 MILIONY 600 TYSIĘCY DOLARÓW – 5% roczne oprocentowanie
  NIEMCY SĄ WINNI Polsce 623 KWADRILIONY, 02 TRYLIONY 560 BILIONY DOLARÓW
  -20% roczne oprocentowanie

  Polska została w 75% zniszczona –
  Regres demograficzny – depopulacja. Zginęło 8 mln obywateli Polski, w wyniku zmiany granic II wś Polska straciła 12 mln = 33% swoich obywateli. Polska straciła w wyniku II wś 12 mln także w wyniku, zmiany granic

  Niemcy (uciekinierzy – a nie wypędzeni)
  KRYPTONIM “NERO” Hasło: „REGEN UND HAGEL” („Deszcz i Grad”)
  O tym jak zbrodnicza, nazistowska Trzecia Rzesza Niemiecka wypędzała Niemców z Ziem położonych na wschód od rzek Odra i Nysa wykonując zbrodniczy niemiecki Rozkaz o Spalonej Ziemi.

  Niemcy uciekali ( zostali wypędzeni) – na rozkaz Hitlera – w obawie za odpowiedzialność za swoje zbrodnie roszczenia niemieckie powinny być kierowane do władz RFN – Bundesrepublik Deutschland –prawnej kontynuacji zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej – sprawcy wypędzenia to sami Niemcy.

  Kryminalna Prywatyzacja – transformacja ustrojowa Żydzi (Wyznawcy Talmudu) ukradli nie swoje – paserzy niemieccy kupili gospodarkę Polski za 10% wartości – czyli po cenach złomu.

  Działalność Fundacji niemieckich w Polsce – to działalność V Kolumny – to Werwolf – czy Polacy zapomnieli czym skończyła się działalność V Kolumny przed II wojną światową

  Niech „dobroczyńcy” z Fundacji oddadzą należne Polsce Odszkodowania

  Przyzwolenie na działalność fundacji niemieckich – to Zdrada Stanu.
  Nie egzekwowanie odszkodowań za straty wojenne – to Zdrada Stanu
  – były dwie uchwały sejmowe 1990 i 2004 zobowiązujące rządy polskie do wyegzekwowania roszczeń

  Akceptacja Unii Europejskiej i Traktatu Lizbońskiego sprzecznego z Konstytucją Polski – to Zdrada Stanu

  Akceptacja wojsk NATO – amerykańskich i niemieckich w Polsce – to Zdrada Stanu

  Niemcy są winni Polsce tytułem Odszkodowań za Straty Wojenne
  Dług Niemiec w stosunku do Polski wyniósł 1 bln US dolarów w 1945 r – straty materialne

  31 TRYLIONÓW 720 MILIARDÓW 582 MILIONY 600 TYSIĘCY DOLARÓW – 5% roczne oprocentowanie
  NIEMCY SĄ WINNI Polsce 623 KWADRILIONY, 02 TRYLIONY 560 BILIONY DOLARÓW

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA TERYTORIALNE – granica Polski powinna być na Renie
  Dorzecze Łaby
  – to ziemie etnicznie słowiańskie

 10. MatkaPolka said

  MAPY

  EURATLAS

  Europa 1000 A. D. http://www.euratlas.net/history/europe/1000/1000.jpg

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

  EUROPA 900 A. D. http://www.euratlas.net/history/europe/900/900.jpg

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

 11. MatkaPolka said

  EUROPA 800 A. D.

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW
  EUROPA 700 A. D.

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

 12. MatkaPolka said

  Europa i Wschodnie Cesarstwo Rzymskie, 533-600 (źródło: University of Texas at Austin)

  NA TEJ MAPIE NIE MA NIEMCÓW

  BYLI SOBIE LECH CZECH I RUS – ale Niemców nie było

 13. Sebastian said

  Przypominamy w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie publikowane na naszej stronie opracowanie Jakuba Zawadzkiego o powojennych odszkodowaniach wypłaconych przez Polskę za mienie pożydowskie pozostawione w Polsce po II Wojnie Światowej. Łącznie odszkodowania dla obywateli 12 państw wypłacono za około 22 tysiące pozycji mienia, które było w 90 procentach pożydowskie. Za te mienie mimo wypłaconych przez państwo odszkodowań, zwraca się obecnie lub wypłaca odszkodowania po raz drugi, a nawet trzeci. Zgłaszają się „spadkobiercy”, czy najzupełniej bezczelni oszuści na fałszywych papierach i odzyskują je po raz kolejny. Obecna afera w Warszawie jest najzupełniej „kłótnią w rodzinie”, której Polacy się jedynie przyglądają. reszta artykułu pod linkiem

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/09/wyplacone-przez-polske-odszkodowania-za-mienie-pozydowskie-3/

 14. revers said

  p. Gula ma racje tak zwani pozniejsi przesiedlency po umowach spolecznych z lat 70 tych wyjezdzali do Niemiec i tam otrzymywali rekompensaty min. ze 100.000 DEM za pozostawione mienie, nie mowiac ze w Polsce tez mogli czesc majatku sprzedac okolicznym gospodarswom lub przekazac za niewielka oplata ziemie na skarb panstwa. Wyglada na 3-cie podejscie do windykacji rozszczen, zapene pomagaja w tym gudlajskie biura prawne, ktore maja takze zalecenia zeby niszczyc wszystko co polskie a takze szykujac grun po wlasne rozszczenia do 60 mld USD.

 15. NC said

  http://jewishweek.timesofisrael.com/pol … extension/

  Władze Warszawy ogłosiły listę 48 nieruchomości, które mogą zostać zwrócone przedwojennym właścicielom, jeśli oni (lub ich spadkobiercy) wystąpia o zwrot w ciagu 6 miesięcy licząc od 22 lutego 2017, i udowodnia swoje prawa w ciagu 3 miesięcy. W przeciwnym razie nieruchomości staną sie własnością miejska.

  World Jewish Restitution Organization już oprotestowała zbyt krótki jej zdaniem termin.

  Jednocześnie jej szef, Gideon Taylor, domaga sie uchwalenia nowego prawa, które w „kompleksowy sposób” rozwiąże sprawę „zwrotu prywatnego majątku z czasów holokaustu”, tak by ci, co przeżyli holokaust i ich spadkobiercy, JAK RÓWNIEŻ INNI żydowscy i nie-żydowscy właściciele, mogli otrzymać „skromną sprawiedliwość”

Sorry, the comment form is closed at this time.