Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Neonazistowska Ukraina

Posted by Marucha w dniu 2017-03-14 (wtorek)

Orędownicy wsparcia dla Ukrainy w Polsce za wszelką cenę próbują zbijać argumenty przeciwników wsparcia stwierdzeniami, iż współczesny neobanderyzm ukraiński nie jest ani antypolski, ani neonazistowski.

Postanowiłem więc przekonać się jak jest naprawdę wykorzystując do tego narzędzie, które w terminologii służb specjalnych nazywa się białym wywiadem, czyli wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł informacji.

We współczesnym świecie idealnym narzędziem do takiej analizy są zasoby portali społecznościowych – ja wybrałem dwa z nich: Facebook i znacznie mniej cenzurujący treści rosyjskojęzyczny portal Vkontakte, który pełni właściwe rolę tego na terenie byłego ZSRR a zwłaszcza w republikach słowiańskich.

Ta ograniczona cenzura stanowi idealne pole do badań, ponieważ użytkownicy piszą i zamieszczają treści, które są wyrazem ich rzeczywistych przekonań i zapatrywań. Co ciekawe, Ukraińcy na Facebooku również obnoszą się ze swoim neonazizmem i co dziwne w ich wypadku jakoś administratorzy portalu nie reagują na zamieszczane przez nich treści.

Na moim celowniku znalazły się dwie ukraińskie organizacje i ich strony na wspomnianych portalach. Pierwszą jest Prawy Sektor a drugą ochotniczy Batalion Azov. Przyjrzałem się więc treścią zamieszczanym przez członków i sympatyków obu organizacji i choć moja „kwerenda” nadal trwa, to zgromadziłem już tyle materiału ikonograficznego, że mogę się z czytelnikami „Myśli Polskiej” podzielić efektami swoich badań. Materiał poraża, bo rosną na Ukrainie szeregi neobanderowców i neonazistów zwłaszcza w młodym pokoleniu, które nie pamięta już skutków II wojny.

Przyjaciele i wrogowie Ukrainy

Według ukraińskich neobanderowców najbliższym Ukrainie państwem jest Białoruś , podkreślana jest bliskość językowa i kulturowa, chętnie podkreśla się wspólny udział Ukraińców i Białorusinów w ochotniczych formacjach wojskowych wspierających III Rzeszę zwłaszcza walki w formacjach SS.

Białoruś po obaleniu Łukaszenki miałaby się stać najbliższym sojusznikiem Ukrainy. Dlatego aktualnie ukraińscy majdaniarze przekazują swoje „doświadczenia” związane z obalaniem demokratycznie wybranych władz na Ukrainie białoruskiej opozycji, aby ta mogła zorganizować równie udany Majdan w Mińsku. Białoruś mogłaby się wtedy stać kolejnym odcinkiem frontu wojny z Rosją odciążając w ten sposób Donbas.

Inne zaprzyjaźnione nacje to kolejno: Gruzini, Czeczeńcy, krymscy Tatarzy, Litwini, Turcy, Chorwaci (tu również podkreśla się wspólną walkę w formacjach niemieckich).

Stosunek neobanderowców do Rumunii i Polski jest ambiwalentny, z jednej strony sporadycznie umieszcza się ich na grafikach zarysowujących idee międzymorza, w ramach której Ukraina powinna wykorzystać potencjał tych dwóch państw w konflikcie z Rosją a z drugiej nie dowierza się tym państwom.

Rumunom nie ufa się, bo ci nie ukrywają, że jeśli doszłoby do zupełnego rozpadu Ukrainy, to zamierzają uszczknąć coś dla siebie a poza tym Rumunii starają się o przyłączenie Mołdawii, co nie podoba się Ukrainie.

Co do Polaków, to im nie należy ufać z zasady, bo Lachy po Moskalach to historyczny wróg nr 2. Polacy najczęściej pokazywani są na różnego rodzaju grafikach w nawiązaniu do agresji Hitlera, najczęściej w kontekście słuszności i potrzeby zajęcia Polski w 1939 roku, radości niemieckich żołnierzy z tegoż zajęcia i podkreślania wyzwolicielskiej roli Hitlera. Sporadycznie pojawiają się również materiały poświęcone walkom polsko-ukraińskim w latach 1918-1919.

Z ogromną nienawiścią eksponuje się zdjęcia poświęcone Rosjanom i separatystom z Donbasu. Najczęściej określa się ich mianem Moskali, Moskalików, Watników a sam Putin określany jest mianem „Hujło”.

Z nieukrywaną radością pokazuje się zbezczeszczone zwłoki separatystów, okazją do żartów i anegdot są ofiary spalone żywcem w trakcie tragedii odeskiej, kiedy to podpalono budynek, w którym byli przeciwnicy Majdanu, którzy wg Ukraińców zostali po prostu „zgrillowani” jak kurczaki.

Dużą radość wywołała katastrofa samolotu z Chórem Aleksandrowa na pokładzie, a zdjęcie Turka z uniesionym pistoletem, który zabił rosyjskiego ambasadora staje się często zdjęciem profilowym na portalu albo jest motywem noszonym na koszulkach.

Często na grafikach pojawia się cytat z Bandery który pisał: „Postępuj tak żeby nawet po Twojej śmierci Moskale nie mogli o tobie zapomnieć”.

Nacją numer 2, której nienawidzą neobanderowcy są Żydzi, choć i w ich przypadku pojawiają się pojedyncze gesty sympatii. Z pejoratywnym motywem Żyda łączy się osobę Petro Poroszenki, do którego nienawiść systematycznie rośnie i ma on według mnie spore szanse podzielić los Janukowycza, jeśli oczywiście zdąży uciec, nim zostanie wcześniej powieszony.

Dostrzec można, że wydarzenia na Majdanie były zaledwie pierwszym etapem w walce o wprowadzenie ideałów banderowskich na Ukrainie. Zmieciony został Janukowycz, ale to za mało, teraz potrzebny jest Majdan II, który skutecznie wymiecie całą resztę rządzących wrogów Ukrainy.

Charakterystyka neobanderyzmu

Poza weteranami w szerzenie treści neobanderowskich zaangażowani są głównie ludzie do około 40 roku życia, w tym znaczna część młodzieży studenckiej i szkół średnich. Batalion Azov ma ponad 110 tys. sympatyków i liczba ta stale rośnie. Dmytro Jarosz – lider Prawego Sektora ponad 58 tys., Prawy Sektor 48 tys., „Ukraina dla Ukraińców” ponad 98 tys.

Batalion Azov jest bardzo aktywny w szkołach, gdzie prowadzi pogadanki dla uczniów nawet najmłodszych klas. Dużą aktywnością wykazują się dziewczęta i kobiety, podkreślając swoją przynależność do organizacji poprzez strój w barwach banderowskich.

Zwłaszcza wśród młodych kobiet popularny jest kult Adolfa Hitlera i III Rzeszy. Zdjęcie Hitlera z podpisem „Wyzwoliciel” zyskuje sympatię kilkuset osób. Częstym motywem są zdjęcia uczestników z gestem rzymskiego salutu, symboliki III Rzeszy.

Banderowscy Ukraińcy lubują się wręcz w motywach związanych z wykorzystaniem siekier i noży, motywów śmierci i krwi. Z okazji tzw. walentynek przygotowano grafikę z napisem: „Miłość jest wtedy kiedy można wspólnie zakopywać trupy separatystów”. Grafika przedstawia mężczyznę i kobietę wykopujących dół, obok leżą zwłoki a z boku powiewa banderowska flaga. Pojawiają się też koszulki z norweskim mordercą Andersem Breivikiem.

Banderowcy na zdjęciach często przyjmują butne miny trzymając przy tym karabiny ewentualnie noże i siekiery, choć – co ciekawe – niewielu ma odwagę pokazywać swoje twarze.

Sporo zdjęć daje obraz sytuacji na froncie. Od czołgów z banderowskimi flagami poprzez hajlujących ochotników Azova na zdjęciach z ich pogrzebów i bezczeszczenia zwłok separatystów. Co do przynależności religijnej są odniesienia i wspólne uroczystości, zarówno z cerkwią grekokatolicką, prawosławiem patriarchatu kijowskiego.

Z neobanderyzmem sympatyzuje też wielu neopogan. Zaskakująco duży odsetek stanowią sataniści. Jeden z sympatyków satanizmu i banderyzmu zamieszcza zdjęcia, na którym profanuje groby, na których wyryte są polskie nazwiska. Zwalczana jest Cerkiew patriarchatu moskiewskiego uważana za rezydenturę Kremla na Ukrainie. Co ciekawe, niektóre profile neobandrowców zawierają wiele sprzeczności, ponieważ z jednej strony promują nazizm a z drugiej strony przyrównują Putina do Hitlera.

Bezpardonową walkę prowadzi się w kierunku wyrugowania z przestrzeni publicznej języka rosyjskiego. W tym celu poza akcjami billboardowymi rozsyła się w sieci zdjęcia osób z wyraźnymi cechami upośledzenia umysłowego z adnotacją, iż tylko tacy ludzie posługują się „językiem Moskali” na Ukrainie.

Robi się zestawienia poszczególnych słów w kilku językach słowiańskich, do zestawienia wybiera się akurat te słowa, które brzmią we wszystkich językach słowiańskich podobnie, poza rosyjskim. W ten sposób dowodzi się, że Rosja i język rosyjski to Azja a nie słowiańska Europa. To tak, jakby wziąć słowo „herbata”, które we wszystkich słowiańskich językach brzmi podobnie poza językiem polskim właśnie i na tej podstawie stwierdzić, że Polacy to nie Słowianie. Podobnych działań wykorzystujących manipulację jest więcej.

Kompleks niższości

Ze zdjęć i grafik przebija również kompleks wobec Rosji. Ukraina próbuje dowieść za wszelką cenę, że to Ruś Kijowska a tym samym Ukraina, była zawsze częścią cywilizacji europejskiej a Rosja to Azja i Mongołowie, do których Ukraińcy odnoszą się z pogardą zapominając widać, że ich serdeczni przyjaciele Tatarzy krymscy są przecież bardzo blisko z nimi spokrewnieni oraz związani religijnie i kulturowo.

Robi się również porównania kobiet rosyjskich i ukraińskich wykazując odpowiednio dobranymi zdjęciami wyższość urody tych drugich. Tu, co ciekawe, pojawia się motyw ładnej blondynki w mundurze i hełmie niemieckim z II wojny z podpisem: „Ukrainki są najpiękniejsze”.

Neobanderowskie poparcie dla PiS-u

Co ciekawe kiedy w grudniu ubiegłego roku PiS na skutek nieudolnych poczynań swojego Marszałka Sejmu dał paliwo polityczne opozycji, Prawy Sektor wystosował do swoich członków i sympatyków apel nawiązujący do wydarzeń w Polsce.

W apelu tym neobanderowski Prawy Sektor solidaryzował się z poczynaniami PiS-u. Sektor przyrównuje ideały polityczne PiS-u do swoich własnych. Zresztą pojedyncze przebijające się krytyczne głosy ze strony części polskiego społeczeństwa tłumaczone są działalnością rosyjskiej agentury w Polsce. Sympatia wobec PiS-u spotyka się ze wzajemnością części działaczy PiS-u.

Wspólny wróg Rosja zbliża obie formacje polityczne. Obie zbratają się przecież z każdym, byle tylko choć trochę dzięki temu móc zaszkodzić Rosji.

Arkadiusz Miksa
Myśl Polska, nr 11-12 (12-19.03.2017)
http://www.mysl-polska.pl

Komentarzy 25 to “Neonazistowska Ukraina”

 1. Marcin said

  Durnie. Nikt im nie powiedział ze stali w kolejce do eksterminacji zaraz po wykonaniu zadania dla Hitlera? A swoją drogą kolejny Majdan by się przydał.

 2. MatkaPolka said

  Ukrainy nigdy nie było, nie ma i nie będzie – kpt. Konstanty Kopf

  .https://www.youtube.com/watch?v=PCFYBTEm1go

  UKRAINY JUŻ NIE MA I NIGDY NIE BYŁO
  SAMOBÓJSTWO UKRAINY

  .https://www.youtube.com/watch?v=tpfAMGhjQ40

 3. MatkaPolka said

  Ukraine Crisis: Mythical Bandera’s followers, OUN-UPA, Waffen-SS Galizien [Banderovites exposed]

  Prawda o dzisiejszej Europie – przemówienie, sankcje | Ukraina, Rosja

  Bundestag -Dr Sahra Wagenknecht

  Tego nie usłyszycie ani nie zobaczycie w polskich mediach.

  Nasz rząd podtrzymuje morderców, którzy w latach 1942-1944 wymordowali ponad 280 tys Polaków

  Mamy tolerować faszyzm i mordowanie niewinnych ludzi? niewinnych emerytów, niemowlaków…. całe rodziny? OTWÓRZCIE OCZY!!!!

  OBUDŹCIE SIĘ!!!! Z narodem żadna polityka i żaden rząd nie wygra. Musimy tylko trzymać się

  {{{ Czy to Niemiecki deputowany musi bronić Polaków – przed neo-Nazistami z UPA – gdzie jest polski „żond”}}}

 4. MatkaPolka said

  Ukraine Nazis 2016

  German ZDF shows Azov Battalion soldiers with Nazi symbols – ponad 30 wideo – Playlist

  Ze wszystkich krajów

  .https://www.youtube.com/watch?v=Mf0vbGj9cO4&index=1&list=PLj6j8oD6CG9mIVHWswElzTB5eLH0TIM_2

 5. Siggi said

  https://pl.sputniknews.com/polska/201703145025914-Sputnik-Ukraina-neobanderowski-renesans/

 6. MatkaPolka said

  KRYM – PROJEKT NOWA KALIFORNIA – DLACZEGO CHRUSZCZOW ODDAŁ KRYM UKRAINIE?

  .https://www.youtube.com/watch?v=ZFunccG_C7E

 7. MatkaPolka said

  PROPAGANDA PRUSKA, NIEMIECKA I ŻYDOWSKA

  Z przestrzeni publicznej znika informacja, że to Polska stworzyła Ukrainę –

  Polska stworzyła Ukrainę – dzisiejsza tzw, – Ukraina to była Polska

  POLSKA STWORZYŁA UKRAINĘ – DZISIEJSZA TZW – UKRAINA – TO BYŁA POLSKA

  Polska stworzyła Ukrainę – dzisiejsza tzw, – Ukraina to była Polska

  POLSKA STWORZYŁA UKRAINĘ – DZISIEJSZA TZW – UKRAINA TO BYŁA POLSKA

  Językiem Urzędowym Tatarów Krymskich był język polski

  UKRAINY NIE MA I NIGDY NIE BYŁO – MOJE KOMENTRZE

  https://marucha.wordpress.com/2017/02/20/ukraina-chce-wydzierzawic-krym-rosji/#comment-656084

  Zawsze – z największym zdumieniem – obserwuję jak łatwo słowo Ukraina I państwo Ukraina jest bezwarunkowo akceptowane w przestrzeni publicznej jako fakt dokonany. Dzieje się tak dlatego, że Ukraina jest SZTUCZNYM TWOREM Masonerii o proweniencji Krzyżacko- Pruskiej w wielowiekowej grze Prus i Masonerii przeciwko Polsce i Rosji – odwiecznym „Drang nach Osten

  Historycznie – przed rozbiorami Polski przez Prusy „tzw. Ukraina” była częścią Polski. – ba nawet językiem urzędowym Tatarów krymskich był język polski, a Kaczyńscy to polscy Żydzi z Odessy –kiedyś polskiej dziury nad Morzem Czarnym.- po rozbiorach Krym był zawsze w Rosji i Rosja Krym cywilizowała

 8. MatkaPolka said

  Kto założył państwo polskie? Polanie.
  A Ukrainę? Też Polanie!

  Kijów założył Kij w V wieku– też Polanin

  W 1494 roku król polski Aleksander Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie
  http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/03/14/kto-zalozyl-panstwo-polskie-polanie-a-ukraine-tez-polanie

  A już historia Ukrainy w wersji banderowskiej jest tak debilna i rozbrajająca
  – Zgodnie z zaleceniem i naukami Bandery – Ukrainiec ma obowiązek być tępym i debilnym

  UKRAINY NIE MA I NIGDY NIE BYŁO

  ZESTAWIENIE ZBIORU MAP – TERYTORIUM UKRAINY W ŚWIETLE KARTOGRAFII
  http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/Kartografia/kartografia.html

  NA TYCH MAPACH NIE MA UKRAINY

  Ukraina powstała w 1991 roku – w wyniku POTAJEMNEGO układu w Białowieży 8 grudnia 1991 roku przez uzurpatorów Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicza i Leonida Krawczuk Przez nikogo nie upoważnionych

  Ukraina to projekt masońsko -żydo -germanski , który na naszych oczach rozpada się jak bańka mydlana

 9. karlik said

  „Historycznie – przed rozbiorami Polski przez Prusy „tzw. Ukraina” była częścią Polski. –”
  Tak to leciało…..
  „Rzeczpospolita Trojga Narodów – współczesny termin określający XVII-wieczny projekt polityczny przekształcenia federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów w organizm trójczłonowy powstały przez wyodrębnienie Wielkiego Księstwa Ruskiego, połączonego unią realną z dwoma pozostałymi.(…)podczas tzw. ugody perejasławskiej w 1654. Stojąc w obliczu długotrwałej wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 Rzeczpospolita zgodziła się formalnie na powołanie nowego, trzeciego członu unii, jakim miało być Wielkie Księstwo Ruskie. W 1658 zawarto unię hadziacką, która ostatecznie nie weszła w życie.” za Wikipedią – na pewno kłamią…

 10. peacelover said

  Warto przypomniec, ze konflikt w Syri juz sie konczy !!!

  A teraz zacznie sie proces nawracania upadliny na wlasciwy tor !
  …a bedzie to bolesne… oj bolesne !!!!

  (wiecej kos,siekier i widel !) …ajwaj ! aj waj !

 11. Władek said

  Ad. 10.

  Oprócz Ukrainy przydałoby się nawrócić jej polskojęzycznych mocodawców, w tym przede wszystkim banderowca Kalksteina i jego cały sztab rezunów od Sakiewicza zaczynając a na Targalskim kończąc.

  Dobre pigułki nawracające składają się głównie z kilku gramów ołowiu.
  Admin

 12. maasteer said

  Krymscy separatyści chcą wprowadzenia monarchii w Rosji

  Premier separatystycznego rządu na anektowanym Krymie opowiada się za zmianą ustroju Federacji Rosyjskiej. W wywiadzie dla telewizji „Pierwszy Krymski” Siergiej Aksjonow oświadczył, że obecnie najlepszą formą sprawowania rządów w Rosji byłaby – monarchia. Jutro miną trzy lata od nielegalnego referendum, w wyniku którego półwysep został oderwany od Ukrainy i włączony w skład Federacji Rosyjskiej.
  ————————-
  http://fakty.interia.pl/news-krymscy-separatysci-chca-wprowadzenia-monarchii-w-rosji,nId,2369027

 13. Władek said

  Do Polski wlało się tak dużo antypolskiego banderowskiego elementu, że zanim Polacy się pozbierają i zorganizują, banderowcy zrobią w Polsce Wołyń do potęgi n-tej…

 14. Głos Prawdy said

  Całe szczęście, że ktoś to publikuje, bo w Polsce wolą o tym milczeć. „Lachy po Moskalach to historyczny wróg nr 2” – Ale rząd Polski raczej woli o tym jak najmniej wspominać, według zasady: Wróg mojego wroga mój przyjaciel.

 15. Głos Prawdy said

  Wśród wschodnich słowianek ukraińskie kobiety są rzeczywiście uważane za pięknych. ale ja bym nie powiedziała, że u nich piękno klasyczne. Jasne, chwytliwe rysy twarzy, długie włosy i artyzm czyni je atrakcyjnymi, a i to zależy w jakich regionach. Pierwsze miejsce zajmują jednak rosyjskie kobiety na mocy mieszania krwi i poprawnych rysów twarzy i kształtu figury u wielu dziewczyn i kobiet. Białorusinki zajmują chyba 3 miejsce na tej liście, nie dlatego, że nie są piękne, po prostu białorusini to szczupła nacja i nie bardzo wysokiego wzrostu. Trafiają się czasem arcydzieła urody zwłaszcza wśród współczesnej białoruskiej młodzieży, ale często są zbyt chude i niewysokie, co nie pozwala im dostać się w pierwsze grona światowych modeli. Ja bym nazwała naszych białoruskich dziewcząt i kobiet ladniutkimi, miłymi, sympatycznymi – to dokładne określenie

 16. Birton said

  PIS= Partia Interesów Syjonistycznych, PO=Partia Ogólnożydowska i wszystko jasne

 17. osoba prywatna said

  NBP: napływ pracowników z Ukrainy hamuje wzrost płac w Polsce.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/nbp-naplyw-pracownikow-z-ukrainy-hamuje-wzrost-plac-w-polsce

 18. Gol said

  https://www.youtube.com/user/FallenUSSoldiers/videos?sort=dd&shelf_id=3&view=0

 19. Gol said

  Musisz to wiedzieć!(196)Wałęsa wiedział co się działo na Ukrainie gdy groził wyrzucaniem przez okna?

 20. Jak to banderowcy przeciwko Żydom, jak jedni i drudzy to gudłaje? Sami siebie zwalczają? To tłumaczy dlaczego uzyskują sympatię satanistów. Zresztą banderyzm i talmudyzm (jedno zbudowane na podstawie drugiego) to odcienie satanizmu. Mordy wykonywane przez Chazarów są niczym ofiary składane Lucyferowi z ludzi na czarnych mszach.
  Kaduk prawdziwym władcą ukraińskiej Chazarii.

 21. Re 15:
  A nie jest tak, że „ukrainki” to syfiary roznoszące choroby weneryczne?

 22. Władek said

  Ad. 21.

  Tak właśnie jest ponieważ banderówki obsługują tureckie i arabskie burdele. U nas też ich pełno po agencjach. Wystarczy dotknąć i syfa można złapać od razu w wersji azjatyckiej lub afrykańskiej.

 23. osoba prywatna said

  Średnio ponad 60 proc. małżeństw zawieranych na Ukrainie kończy się rozwodem, mamy ponad 5 mln alkoholików, a w ciągu ostatnich 30 lat dokonano u nas ponad 30 mln aborcji. To tylko część rzeczywistości naszych rodzin – powiedział KAI 13 marca biskup Buczacza na Ukrainie Dmytro Hryhorak, odpowiedzialny w łonie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego za sprawy rodziny.
  https://ekai.pl/bp-hryhorak-alkoholizm-rozwody-i-aborcja-to-glowne-zagrozenia-rodzin-na-ukrainie/

 24. revers said

  Waszczyk i tak chodz robi za celowniczego ukrainskiego czolgu walacego z burzacych pociskow w wielokondygnacyjny blok z mieszkancami i tak powie ze to drony rosyjskie
  .https://www.youtube.com/watch?v=VL9KrtQy0hM

  A w Minsku dzis byl majdan.

 25. Kazik said

  SS mano-banderowcy przyjechali w okolice Czerniowiec na urlop a tam ich żandarmeria rumuńska wyłapała i odstawiła do koszar . Poukładali karnie mundurki w kostkę , które jako mienie III Rzeszy odesłane zostały właścicielowi . Sami zaś trafili pod ścianę . Czy tą nauczkę pamiętają do dziś ?

Sorry, the comment form is closed at this time.