Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Systemowy rozkład polskiej armii. Katastrofy lotnicze wytyczają kierunek do katastrofy obronności.

Posted by Marucha w dniu 2017-03-24 (piątek)

Systemowy rozkład polskiej armii ma wielorakie podobieństwo do sytuacji w II RP, po zamachu majowym, kiedy po przejęciu władzy przez żydomasonerię z Piłsudskim, a następnie Beckiem – faktycznie na czele, systematycznie dezorganizowano struktury wojskowe.

Mianowano ludzi z legionów, bez większego doświadczenia i pojęcia o wojskowości, ale zorganizowanych w tajnych lożach masońskich. Rozwijano przestarzałe i nienowoczesne kierunki uzbrojenia oraz operacyjnych związków taktycznych.

Wszystkie te działania dyktatury sanacyjnej miały na celu takie „spreparowanie” polskiej armii, przemysłu obronnego i całej gospodarki, aby była łatwym łupem Niemiec w przygotowywanej II wojnie światowej. Nieobliczalne zachowanie się Polski w wojnie z Rosją 1920 r, wywołaną przez żydomasonerię międzynarodową, a zrealizowaną przez jej odnogi krajowe z Piłsudskim na czele, rodziło obawy, że może być podobnie.

Więc dołożono wszelkich starań, aby to uniemożliwić, przy jednoczesnym zastosowaniu usypiającej gebbelsowskiej propagandy, że „nie oddamy guzika od munduru”. Dowodzi tego wiele dokumentów z tamtego okresu na czele z Raportem Gen. Modelskiego o „Wojskowych przyczynach klęski wrześniowej w 1939 r.” opracowanym na zlecenie gen Władysława Sikorskiego, jako Naczelnego Wodza, na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-czesc-i-2/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-ii/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-czesc-iii-podczas-wojny-i-zakonczenie/)
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/

Polska armia w PRL-u była drugą pod względem liczebności i uzbrojenia w Układzie Warszawskim po ZSRR. Rozkład polskiej armii od początku transformacji do czasów współczesnych, jest niestety robiony systemowo i w chwili obecnej sytuacja jest nawet gorsza niż przed II wojną światową, uwzględniając aktualne wymogi techniczne pola walki.

Czy Polacy i obszar Polski mają być już po raz trzeci głównym teatrem działań wojennych z najbardziej niszczącymi skutkami, tak jak w dwóch ostatnich wojnach światowych ?

Publikujemy poniżej tekst generała brygady w stanie spoczynku Marka K. Ojrzanowskiego o rozkładzie polskiej armii.

Redakcja KIP

Analiza sytuacji w polskim wojsku gen. (r) Marka K. Ojrzanowskiego

Nawoływanie generałów do milczenia, świadczy o niebywałej arogancji polityków obecnej władzy, ale i też o strachu przed ujawnieniem prawdy, którą poznaliśmy zanadto dobrze – pisze generał w stanie spoczynku, Marek K. Ojrzanowski*

Generałowie nie tylko mają prawo, ale i wręcz obowiązek informowania społeczeństwa o następstwach decyzji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Nie chodzi tu tylko o kłamliwe i pozbawione sensu wypowiedzi najwyższych osób funkcyjnych w państwie i wiceministrów zawdzięczających swoje stanowiska partyjnemu kluczowi. Kompromitują oni Polskę i jej urzędy, jednak w pierwszej kolejności samych siebie. Chodzi przede wszystkim o żywotne interesy kraju, jego system bezpieczeństwa, który na naszych oczach jest rujnowany, co stwarza zagrożenie nie tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

*                        *                         *

Pierwsza kwestia to czystka wśród kierowniczej kadry sił zbrojnych. Jakby mało było serii katastrof w lotnictwie wojskowym z Mirosławcem i Smoleńskiem na czele, kierownictwo MON doprowadziło do odejścia ze służby setek oficerów sprawujących kluczowe funkcje. Wbrew wypowiadanym dyletanckim opiniom, że owe zmiany to sprawa normalna, że obowiązki przejmują zastępcy, albo że na wakujące stanowiska wyznaczeni zostali następcy, prawda jest taka, że powstała luka jest nie do zastąpienia.

Zasób kadrowy wojska jest zbiorem zamkniętym, co oznacza, że zapełnienie każdego wakatu powoduje wyrwanie z szeregu kolejnych żołnierzy.

Jeżeli zmiany dokonywane są w sposób naturalny: z powodu zakończenia kadencji, czy osiągnięcia wieku emerytalnego, organy kadrowe planują takie ruchy zawczasu.

Jeżeli zaś odbywają się one w sposób nagły, z czym mamy właśnie do czynienia, całe planowanie bierze w łeb, uzupełnianie braków staje się chaotyczne i przynieść może tylko szkodę.

Nabycie doświadczenia wymaganego na kierowniczym stanowisku w siłach zbrojnych to kwestia dziesiątków lat służby na różnych szczeblach w kraju i za granicą. Nie ma drogi na skróty.

Co z tego, że awansujemy oficerów na wysokie stopnie, kiedy nie pójdą za tym doświadczenie i odpowiedzialność. Tacy żołnierze będą jedynie przebierańcami, których braki wiedzy i kompetencji ujawnią się przy najbliższej okazji, i – jeżeli będzie to czas próby – skończy się to tragicznie, o czym historia zaświadcza dobitnymi przykładami.

Wymownym i świeżym dowodem jest tu przykład pośpiesznie awansowanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja Błasika, za kadencji którego doszło do największych katastrof lotniczych w historii wojska.

System dowodzenia.

Odwołując wszelkie reformy wprowadzone przez poprzedników, PiS demontuje system emerytalny, służbę cywilną, system edukacji, system sądownictwa, i również system dowodzenia sił zbrojnych, który wszedł w życie niespełna trzy lata temu.

W zamian nie wprowadza się nic nowego, lecz po prostu wraca się do systemu poprzedniego, z omnipotencyjną rolą Sztabu Generalnego, czyli systemu obowiązującego w czasach PRL. W warunkach scentralizowanej władzy i sztywnej kontroli faktycznego organu kierowania państwem jakim była PZPR, w którym minister obrony narodowej – generał, był członkiem Biura Politycznego jedynie słusznej partii, ten system miał swoje uzasadnienie.

Po jego upadku, Sztab Generalny WP stał się organem „koordynującym wszelką działalność wojska”, zajmując się planowaniem strategicznym, dowodzeniem, budżetowaniem, logistyką, szkoleniem, systemem mobilizacyjnym i kontrolowaniem realizowanych przedsięwzięć praktycznie na wszystkich szczeblach. Nie wychodziło mu to na zdrowie, gdyż system ten kreował nadmiar biurokracji – 20 procent stanu osobowego wojska znajdowało się w Warszawie, komórki organizacyjne Sztabu Generalnego dublowały się z departamentami Ministerstwa Obrony Narodowej, sam Sztab przeciążony sprawami bieżącymi, gubił się w szczegółach podejmując chaotyczne i sprzeczne decyzje, jak rozwiązywanie i powoływanie tych samych jednostek wojskowych, czy pionów funkcjonalnych i szkoleniowych.

Po 1989 roku, praktycznie do chwili obecnej, nie został również zrealizowany do końca żaden plan modernizacji technicznej sił zbrojnych.

Szczególna nieadekwatność tego systemu ujawniła się po wejściu polskiego wojska do struktur NATO, ponieważ nasz system planowania i kompetencyjny rozmijał się z obowiązującymi w sojuszu. Chcąc temu zaradzić, zaplanowano wprowadzenie od 2014 roku nowego systemu, oddzielającego planowanie strategiczne od dowodzenia wojskami, spójnego z sojuszniczym i w znacznym stopniu likwidującego rozdęty nawis biurokratyczny.

Dalej poszło już jak zawsze: wszystko co doskonale działa na zachodzie, przeniesione na grunt rodzimy pada, spotykając się przy tym z zaciekłą krytyką. Pomimo że tego typu system funkcjonuje w NATO i w jego głównych państwach i przez trzy lata praktycznie sprawdził się w kraju, przejaskrawia się występujące niedociągnięcia i wykorzystując powyborczy rewanż na przeciwnikach, likwiduje się cały system.

Główny zarzut krytyczny odnosi się do rzekomego rozmycia odpowiedzialności wynikającej z podważenia przez sam system zasady jednoosobowego dowodzenia. Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej, gdyż pokazuje ona typowy całkowity brak zrozumienia problemu.

Po pierwsze: już co najmniej od czasów Sun Tzu wiadomo, że sukces na wojnie można osiągnąć jedynie przez intelektualnie dogłębne podejście do konfliktu i strategiczne zrozumienie jego istoty.

Owszem, jednoosobowy geniusz Aleksandra Macedońskiego i Napoleona Bonapartego do pewnego czasu wystarczał w osiąganiu powodzenia, dziś już na pewno nie zdałby egzaminu.

Złożoność współczesnego zglobalizowanego świata i występujących w nim różnorodnych praktycznych i potencjalnych kryzysów i konfliktów wymaga ciągłej strategicznej analizy sytuacji kryzysowych i możliwych trendów rozwojowych zagrożeń o wielorakim charakterze, począwszy od zmian klimatycznych, poprzez terroryzm i pandemie, do politycznych awantur przywódców niektórych państw.

Tylko wysoce wyspecjalizowany organ złożony z najwyższej klasy ekspertów-analityków jest w stanie sprostać takiemu zadaniu. Musi on pracować w oderwaniu od spraw bieżących, skupiając się na analizie i formułowaniu wniosków, które jego szef, w tym przypadku szef Sztabu Generalnego jest zarazem najstarszym wojskowym, głównym reprezentantem wojska w NATO i głównym doradcą ministra obrony narodowej.

Dwaj pozostali dowódcy, dowódca operacyjny (rodzajów sił zbrojnych) i dowódca generalny (rodzajów sił zbrojnych) mają funkcjonalnie różne, choć uzupełniające się role.

Pierwszy (operacyjny), który w zgodzie z zapisami Konstytucji jest również dowódcą na czas wojny (Wodzem Naczelnym), na podstawie wytycznych Sztabu Generalnego opracowuje operacyjny plan na wypadek wojny, do którego wypełnienia dowódca generalny przygotowuje wojska: szkoląc je, planując i realizując ćwiczenia oraz wyposażając w niezbędne uzbrojenie.

Dowódca operacyjny również planuje i przeprowadza własne ćwiczenia – w uzgodnieniu z dowódcą generalnym, dowodzi kontyngentami realizującymi zadania poza krajem i organizuje współdziałanie z sojusznikami. Gdzie tu jest rozmycie kompetencji, czy brak jednoosobowego dowodzenia – nie widać.

Natomiast oczywiście taki system wymaga od ministra obrony narodowej szczególnej wiedzy i kompetencji do koordynacji działań owych dowódców, przydzielania im właściwego budżetu, płynnego zasilania zasobami osobowymi i konsekwentnego nadzorowania przyjętego planu modernizacyjnego.

Po drugie: skupienie w jednym ręku – dowódcy generalnego, dowodzenia całością sił zbrojnych, daje po raz pierwszy w historii polskiego wojska szansę wdrożenia połączoności, czyli wspólnego działania wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Armia będzie w stanie skutecznie wypełnić postawione przed nią zadania, jeśli będzie zdolna robić to całością sił, jak orkiestra używająca wszystkich instrumentów pod batutą dyrygenta, jaki i oddzielnymi strukturami do pojedynczego żołnierza włącznie, podobnie jak orkiestra grająca poszczególnymi sekcjami i muzykami wykonującymi solowe arie. Niektórzy znawcy dodają do tego poparcie wszystkich żołnierzy rezerwy włącznie z najstarszym generałem.

Po trzecie: jednoosobowe dowodzenie niezbędne jest na wojnie, co gwarantuje dowódca operacyjny, będący Wodzem Naczelnym, do czego przygotowuje się w czasie pokoju.

W czasie pokoju jak i podczas wojny swoimi strukturami jednoosobowo dowodzą dowódcy taktyczni: plutonów, batalionów, dywizji, korpusów itd., nikt z nich tego obowiązku nie zdejmuje. Żeby to zapewnić, dowódca generalny ma swój sztab integrujący wszystkie rodzaje sił zbrojnych, co znacznie zmniejsza biurokrację wojskową, jak było w przypadku oddzielnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, i jak pamiętamy, gwarantujący bieżące funkcjonowanie sił zbrojnych podporządkowane wspólnemu celowi: realizacji przyjętego planu wojennego.

Nie demontażu systemu dowodzenia potrzeba wojsku, lecz jego zrozumienia i doskonalenia przy wykorzystaniu wypracowanych już doświadczeń własnych i sojuszniczych.

Obrona terytorialna

Trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, że wdrażanie tego pomysłu dla potrzeb obronności państwa czy zdolności bojowej wojska nie ma żadnego uzasadnienia i jest zwykłym marnotrawstwem. Potrzebę istnienia tej formacji należy rozpatrzyć pod kątem jej przydatności do zasadniczej funkcji wojska, działania podczas wojny.

W XXI wieku może ona być rozgrywana przez naciśniecie guzików czy klawiszy komputerowych, co zresztą już się dzieje poprzez wykorzystywanie bojowych środków bezpilotowych i utrzymywanie w gotowości rakiet międzykontynentalnych uzbrojonych w głowice jądrowe.

Na drugim końcu spektrum konfliktów mamy terroryzm, działania hybrydowe i wszelkiej maści działania podprogowe, jak dywersja, „zielone ludziki” [i krasnoludki – admin], wojna informacyjna, naciski ekonomiczne i cyberwojna.

Do żadnych z tych działań obrona terytorialna w wydaniu obecnie lansowanym przez MON nie pasuje. Może lepiej było wziąć przykład, jak się dzieje w innych „reformach” lansowanych przez PiS, z PRL i sformułować wojska OT do wspomagania wojsk operacyjnych, co miałoby większe uzasadnienie.

Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej

Abstrahując od prawdziwego celu zlikwidowania Akademii Obrony Narodowej i powołania w to miejsce Akademii Sztuki Wojennej, jakim była typowa dla PiS brutalna czystka kadrowa, należy być pryncypialnym w przyjmowaniu nazewnictwa. Sztuka wojenna, to ogólnie teoria i praktyka zbrojnych działań wojennych. Przy tym owe działania, jak zresztą wszystko, podlegają ewolucji i zmianie. Jedna z popularnych teorii dzieli wojny na cztery generacje, w uproszczeniu:

– pierwsza: od starożytności poprzez feudalne walki rycerskie do masowych armii ery napoleońskiej;

– druga: wojny ery rewolucji przemysłowej z zastojem w okopach pierwszej wojny światowej;

– trzecia: błyskawiczna wojna manewrowa, jak np. Niemcy podczas II wojny światowej;

– czwarta i kolejne: asymetryczne konflikty współczesne.

Chcąc być w zgodzie z teorią nauki wojskowej, sztuka wojenna adekwatna jest do pierwszych trzech generacji wojen, przy tym najbardziej odpowiada pierwszej, z przykładami bitew pod Maratonem, Grunwaldem, czy Waterloo.

Czego i w jakim celu ma więc uczyć owa Akademia? Różnorodny i nieokreślony charakter współczesnych konfliktów wyłania potrzebę zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa.

Do jego zapewnienia nie wystarczają sprawne i nawet najnowocześniejsze siły zbrojne, muszą mieć one wsparcie we wszystkich agendach rządowych, pozarządowych, które funkcjonalnie zintegrowane w wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa, przy tym w szerokiej współpracy międzynarodowej mogą przynieść pożądane efekty.

Wymownie pokazały to ostatnie konflikty w Iraku i Afganistanie. Nie sztuka wojenna powinna być szyldem współczesnego kształcenia kadr dla potrzeb wojska, lecz bezpieczeństwo (między)narodowe.

Modernizacja

Obecne kierownictwo MON odziedziczyło po poprzednikach plan modernizacji technicznej WP. Jak każdy plan miał swoje minusy, które mogły być w przyszłości dyskutowane i korygowane.

Zamiast dyskusji i korekt, uświęconym zwyczajem PiS mamy destrukcję i wyrzucenie jego głównych założeń do kosza.

Tak się stało z zasadniczymi elementami planu, jak obrona przeciwrakietowa, śmigłowce, modernizacja marynarki wojennej, środki bezpilotowe i wdrażanie nowoczesnego uzbrojenia.

Są to sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla sił zbrojnych, decydujące o ich zdolności bojowej, tym samym przydatności do zapewnienia krajowi bezpieczeństwa – teraz, jak i w bliższej i dalszej przyszłości. W rezultacie nie ma nowego planu, jest potrzaskany plan stary i przedłużające się opóźnienia w jego realizacji.

Za to słyszymy wypowiedzi o przekazywanych za dolara minstralach, pozyskaniu śmigłowców z Ukrainy, francuskich widelcach, religia smoleńska i szaleńcze rajdy rządowych limuzyn po polskich drogach.

*                        *                         *

Nie będę milczał! Będę wręcz krzyczał! Wymaga tego moje poczucie patriotyzmu i odpowiedzialności. Służąc ponad czterdzieści dwa lata w wojsku, czy to w czasach PRL czy w wolnej Polsce przysięgałem dochować wierności ojczyzny i narodowi oraz przestrzegać Konstytucji. I tej przysięgi dochowałem.

Dziś nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego najwyżsi urzędnicy państwowi, posłowie i senatorowie również przysięgający przestrzegać Konstytucji, w rażący sposób ją łamią. Przy okazji demontują Wojsko Polskie degradując je moralnie i funkcjonalnie, przyznając sobie klauzulę nieomylności, innym zaś odmawiając prawa głosu. Jakim prawem?

* Marek K. Ojrzanowski, ur. w 1951 r. Jest generałem brygady w stanie spoczynku. W wojsku służył w latach 1969 – 2011. W 2003 r. podczas I zmiany wojsk polskich w Iraku był dowódcą brygady sformowanej na bazie 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl

Komentarzy 25 to “Systemowy rozkład polskiej armii. Katastrofy lotnicze wytyczają kierunek do katastrofy obronności.”

 1. RomanK said

  Opinuia pana Generala..wpisuje sie w szerszy obraz sytuacji w jaka wmontowuja Polske obecne klasy polityczne.
  Polecam Gajowce niniejszy doskonale analizujacy i oceniajacy sytacje Polski w kontekscie historycznym , dokonana przez panaq Piotra Strzeleckiego Reith….
  Essey wart przetlumaczenia:

  http://www.theimaginativeconservative.org/2017/03/coming-collapse-poland-peter-s-rieth.html

 2. vis said

  Porównując stan obecnego uzbrojenia to tego z 1939 roku to i tak byliśmy lepiej uzbrojeni jak obecnie,podam to na przykładzie łodzi podwodnych.W 39 roku mieliśmy ich osiem plus dwa w budowie zamówione bodajże w stoczniach francuskich.Dwie jednostki typu Orzeł o nazwach „Orzeł”i „Sęp” były to okręty nowoczesne o dalekim zasięgu następnie typ Wilk,”Wilk”,”Ryś”,Żbik”oraz typ U,”Sokół”,”Dzik” i „Jastrząb”.”Jastrząb” należał chyba do innego typu,nie ważne.Pytam co mamy teraz?Otóż posiadamy 5 sztuk,ORP „Orzeł” o napędzie konwencjonalnym zbudowany przez ZSRR w połowie lat 80-tych oraz 4 norweskie zabytki z lat 60-tych typu Kobben.I co wy NATO?
  I tak jest we wszystkich rodzajach wojsk,podejrzewam. Może sie mylę?Jeśli tak to proszę mnie oświecić.

 3. revers said

  Francuzi nie budowali okretow podwodnych, choc mieli technologie na budowe lodzi, ale celowo wzlekali zeby nie uzbroic Polski w nowoczesny sprzet. Budowano w hollenderskich stoczniach okrety Orzel, Sep czesciowo placon hollendrom bartelem jeczmieniem, chmielem na piwo.

  Sa jeszcze F15,16 z demobilu na wyposazeniu polskiej armi z 4 skrzydla, lub wiecej zamowionych z demobilu, oraz nowa jakosc rakiety sredniego zasiegu ASM zamowionych okolo 200, po czsci zrealizowanch.

  Co z tego ze rakiety sa , nawet jak by byly i klasy patriot to i tak moze powstac dziura w obronnosci jak u Saudis ostatnio odpalono rakiete Patriot wartosci kilku milionow USD zeby zestrzelic drona z amazon wartosci 200 USD i na tym polega wojna z nowoczesna technika by jak najwiecej zawansowanych drogich technologicznie systemow, wymanewrowac, zniszczeyc, wcignac w tansze pulapki technologiczne.

  O braku wlasnego GPS, czy sond kosmicznych militarnych do komunikacji, zwiadu czy
  samolotow rozponawczych, zwiadowczych lepiej nie wspominac.

  Jeszcze dlugo przed wojna polacy mieli udane konstrukcje samolotow RWD9 ktore swietnie nadawaly sie na dlugie loty tj. do Ameryki Zwirki i Wigury jak i wczesnego rozpoznania, lacznosci kurierskiej.

 4. Siekiera_Motyka said

  Ukraina modernizuje swoje wojsko,

  .https://www.youtube.com/watch?v=B1kVIv7rqdg

 5. anonim said

  Pan Generał stara się stworzyć wrażenie że PO-przednia władzunia dbała o wojsko i je rozwijała co jest kompletną bujdą i z miejsca dyskredytuje jego wywód.
  Bo niczym więcej ten artykuł nie jest tylko wywodem w pole.
  Stojący przy korycie w Polsce znaczy „Rząd” ma pewne priorytety niezmienne pomimo zmieniających się barw lub „poglądów politycznych”

 6. zenek said

  Niestety, ale rozważania autora artykułu są chybione, ponieważ:

  1. w przypadku przytoczonych przez autora „generacji wojen” to nie jest to postęp czasowy tylko technologiczny, tzn. każdy walczy w takiej generacji w jakiej ma środki do walki. Z faktu, że coś jest prymitywne lub z przeszłości, to nie znaczy, że przestało
  być skuteczne. Najprostrzy przykład to nóż, którego zasadnicza budowa (ostrze plus rękojeść) nie zmieniła się od czasów epoki kamienia łupanego. I tak już sam fakt, że jeżeli przeciwnik ma nóż to nie można udawać, że go nie ma i zachowywać się tak, jakby go nie miał (już sam fakt posiadania noża wymusza zmianę taktyki atakującego, bo musi chociażby utrzymywać dystans, albo wziąć pancerz zamiast dodatkowej amunicji itp…).

  2. rozważania na temat struktury dowodzenia są bezprzedmiotowe, gdyż nie uwzględniają prowadzenia wojny napastniczej.
  TAK, wojny napastniczej (sic !), Armia, która nie ma planów wojny napastniczej, to coś takiego, jakby rzymskich legionistów
  wysłać do bitwy tylko z tarczami (bez mieczy, łuków, oszczepów itp…). Tymczasem, żeby jakakolwiek dyskusja o siłach zbrojnych
  miała sens, to najpierw te siły zbrojne muszą być zdolne do prowadzenia działań ofensywnych z własnej inicjatywy, a nie tylko
  w odpowiedzi na atak lub zagrożenie.W skrócie: kogoś, kto nie ma możliwości ataku nikt się nie boi.
  Należy zauważyć, że opisany w pkt. 2 problem jest raczej metalnościowy niż wynikający z braku środków technicznych,
  organizacyjnych itp.

  3. Z punktu widzenia atakującego obrona terytorialna to ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ obrona terytorialna to
  wspaniały siewca chaosu. Dzięki temu oddziały potencjalnego agresora nigdy nie będą pewne, czy trafią na patrol obrony
  terytorialnej (czytaj słabe jednostki) czy na doborowe jednostki przebrane za obronę terytorialną. Tak więc biorąc pod uwagę liczebność OT oraz fakt, że jej ewentualna mobilizacja spowoduje ruch (członkowie będą dojeżdżać, dzwonić itp) OT to bardzo dobry smoke screen zwłaszcza przeciwko wywiadowi radiowemu i elektronicznemu.

  4. Natomiast prawdziwy problem, o którym autor nie wspomina, to właśnie współdziałanie z NATO ale nie w sensie organizacyjnym tylko technicznym. Biorąc pod uwagę położenie takiego kraju jak Polska, to w przypadku inwazji niestety nie
  ma innego wyjścia tylko walka sprzętem zdobytym na przeciwniku (adstrachując w tej chwili od tego, że byłoby to bardzo
  trudne w praktyce). Tylko, że najpierw trzeba się nauczyć taki sprzęt obsługiwać, czyli zdobyć go w czasie pokoju w taki czy
  inny sposób.

 7. Re: Artykul…
  Dziwne… ze wszystko bylo w porzadku, kiedy pan „general” nie byl w stanie spoczynku, a wszystko sie rozpieprzylo, kiedy przeszedl w stan spoczynku…
  Panie „gienerale”…Eureka…I pewnie teraz pan „gieneral” ma super pomysl… na odrodzenie armii…tj.. „odbudowanie” no I sila rzeczy jej uzbrojenie…
  Osobiscie, to ja panie „gierenale” juz panu bardzo dziekuje…Spoznil sie pan o conajmniej 30 lat…ze swoim „objawieniem”…

  ==================================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  ——
  Panie Jaśku, po przejściu w stan spoczynku generał nie musi już się aż tak bać.
  Admin

 8. Moher49 said

  Takie gadanie nic nie daje. Generał patriota, mądry dowódca, mający w sercu dobro narodu, organizuje pucz. Nie taki jak zrobił Piłsudski, czy Jaruzelski, ale taki jak zrobił Hetman Stefan Czarniecki. Raz na zawsze trzeba Polskę oczyścić ze szkodliwych złogów.

  Pucz… ale z kim?
  Z gazetopolakami?
  Admin

 9. ERROR 404 NSZ said

  Zgodnie z zasadą Sun Tzu, „utrąca” się figury, zagubione płotki same wpadają w sieci…
  Zdejmując figury z szachownicy, pozbawia się decyzyjności i sprawnej odpowiedzi odwetowej, a przecież o to tu chodzi…

 10. Jabo said

  ad.2 Panie Vis, tylko na cholerę były nam potrzebne oceaniczne okręty podwodne typu „Orzeł” w takim bagienku jak Bałtyk. We wrześniu 1939 r. nie odegrały żadnej roli. Trzeba mieć uzbrojenie adekwatne do położenia geograficznego i zagrożenia. Nam wtedy potrzebne były samoloty myśliwskie i szturmowe, broń przeciwlotnicza i przeciwpancerna oraz czołgi.Tego nam brakowało, bo chcieliśmy być potęgą morską.Po co? Żeby bronić naszych kolonii zamorskich, których nie mieliśmy. To samo dzieje się dzisiaj. Ponad ćwierć od upadku komuny, a my nie mamy systemu obrony przeciwlotniczej. Za to mamy F-16, ktoś by pomyślał, że będą uzbrojone w rakiety do zwalczania celów powietrznych i czołgów. Ależ skąd, my zakupiliśmy rakiety jasmm do niszczenia umocnień. Ani chybi, zaatakujemy Kreml.

 11. anonim said

  Ani chybi Panie Jabo ani chybi a po wszystkim ocalałe Jaszczombie wylądują w Ramstein albo Rimini bo lotnisk w Polsce…już nie będzie.
  Całkiem ładna analogia z naszymi pełnomorskimi OP i ich PEKINskim manewrem wielce dla atakowanego właśnie przez Niemców kraju pożytecznego….

 12. ERROR 404 NSZ said

  Ad 09 Jabo
  Zgadza się, wygrywa ten kto ma większe doświadczenie lub ten którego zasoby są inowacyjniejsze od adwersarza..
  A szczęśliwe położenie to jedno i drugie..

 13. Zenon K. said

  Ad: 2 W 1939 posiadaliśmy tylko 5 okrętów podwodnych: 3 zbudowane we Francji duże podwodne stawiacze min (Wilk, Ryś i Żbik) oraz 2 zbudowane w Holandii okręty podwodne typu oceanicznego (Orzeł i Sęp). Pozostałe przez Pana wymienione to okręty wypożyczone od W.Brytanii podczas II wojny światowej: 2 angielskie średniej wielkości (Sokół i Dzik) oraz jeden ex-amerykański grat z 1919 (Jastrząb). Potencjału bojowego schyłkowej II RP i współczesnej III/IV RP nie da się porównać przez proste zestawienia liczbowe. Wartość niektórych rodzajów broni bywa różna w różnych epokach: w I wojnie światowej Anglicy mieli blisko 30 pancerników, u progu drugiej- chyba mniej niż połowę tej liczby, a w dużej mierze były to okręty pamiętające poprzedni konflikt zbrojny. Tę samą tendencję widzimy we flocie rosyjskiej: w liczbach bezwzględnych u progu wojny 1904-1905 miała ona miażdżącą przewagę nad flotą rosyjską u progu I wojny światowej w większości kategorii okrętów. Nie zmieniło to jednak drastycznie jej miejsca w światowych rankingach: po prostu bardziej zaawansowane technicznie okręty były coraz droższe.

 14. Stan said

  Następny etap modernizacji i ćwiczeń wojska ukraińskiego.
  Część II

  .https://www.youtube.com/watch?v=JlHv5kS63Jg#t=35.732041

 15. Marek said

  Czy pan generał robił za najemnika w Iraku?
  Tylko pytam. Pecuna non olet?
  Jak rozumiem:

  „czy to w czasach PRL czy w wolnej Polsce przysięgałem dochować wierności ojczyzny i narodowi oraz przestrzegać Konstytucji. I tej przysięgi dochowałem”
  Amen

  ps. chyba wierności ojczyźnie…

  jakiej ojczyźnie i jakiemu narodowi?
  jakoś śmieszą mnie ludzie, którym odwaga wzrasta poza polem walki.

 16. Carlos said

  Marek, obrazasz wszystkich ktorzy byli w wojsku za tzw. komuny. Moze byl to -momentami -lekki balagan ale bylo to Wojsko Polskie ! W przeciwienstwie do dzisiejszego…

 17. Lily said

  Po co Polsce armia, zeby w razie czego
  przeszla na strone”gorszego sortu”.
  Troche wojska zostawia,zeby bralo udzial w
  obcych wojnach,jak to zadeklarowal L.K.
  „Wasza wojna,jest nasza wojna”.
  Wystarczy,ze jest NACZELNIK,i ustawa 1066,
  przeciwko ktorej byl Kaczynski i jego swita,
  przed wyborami.A po wygranych wyborach,i przejaciu calkowitej wladzy,owa Ustawy nadal pozostaje.
  Drzewo poznaje sie po owocach,czlowieka po
  jego czynach.Tak glosi,stare Polskie przyslowie.

 18. revers said

  „Wystarczy,ze jest NACZELNIK,i ustawa 1066,
  przeciwko ktorej byl Kaczynski i jego swita,
  przed wyborami.A po wygranych wyborach,i przejaciu calkowitej wladzy,owa Ustawy nadal pozostaje.”

  pozostaje? ustawa 1066 zostala rozszerzona o obce armie na rownych, a nawet rowniejszych prawach jak polskie sily zbrojne, ktore rowniez w kazdej chwili moga byc spacyfikowane do stanu zera a juz na pewno nie korzystac z wiz do usa
  http://fakty.interia.pl/news-konsulowie-dostali-wytyczne-ws-wiz-do-usa-trudniej-bedzie-je,nId,2373634

 19. Wimar said

  A cóż to za defetyzm i czarnowidztwo.
  Mamy przecież znakomitą eskadrę szybowców bojowo-szturmowych a w odwodach tajną ekologiczna broń na bazie fasoli :):
  .https://www.google.pl/search?biw=1093&bih=483&tbm=isch&sa=1&q=info1060&oq=info1060&gs_l=img.12…43064.43064.0.44543.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0….0…1c.1.64.img..0.0.0.0q85qXfcdVU#imgrc=Sjc3enYhaNpitM:

 20. Wimar said

  Tajna broń
  .http://www.wielkarzeczpospolita.net/img/info1060.jpg

 21. aPROPO WPISU 13 O okrętach i doposażeniu

 22. Marek said

  Carlos said
  2017-03-26 (niedziela) @ 03:18:03

  Marek, obrazasz wszystkich ktorzy byli w wojsku za tzw komuny. Moze byl to -momentami -lekki balagan ale bylo to Wojsko Polskie ! W przeciwienstwie do dzisiejszego…
  ===
  Panie Carlos, nie obraziłem wszystkich, bo sam byłem w wojsku w czasach prlu 2 lata. Napisałem o najemnikach, którzy za dolary podpisują kontrakt dobrowolnie i jadą na misję wprowadzać jankeską demokrację w podpitym kraju.
  Nie rozumie Pan prostego tekstu?

 23. Carlos said

  prosty tekst mowil o PRL-u , nie o najmie na wojenki usraelskie

 24. Marek said

  Carlos, przypomnę Panu z artykułu powyżej:

  * Marek K. Ojrzanowski, ur. w 1951 r. Jest generałem brygady w stanie spoczynku. W wojsku służył w latach 1969 – 2011. W 2003 r. podczas I zmiany wojsk polskich w Iraku był dowódcą brygady sformowanej na bazie 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

  moje: Czy pan generał robił za najemnika w Iraku?
  Tylko pytam. Pecuna non olet.

 25. Carlos said

  ok pozostanmy na tym p. Marku

Sorry, the comment form is closed at this time.