Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Szczepienia: czy poddasz swoje dzieci eksperymentom

Posted by Marucha w dniu 2017-03-24 (piątek)

Rodzicu! Jesteś sam. Nie licz na nikogo, ufaj tylko sobie. Tylko na ciebie spadnie odpowiedzialność za każdą decyzję. Na ciebie i twoje dziecko. To dla niego musisz być silny i ŚWIADOMY! Swoich praw i konsekwencji każdej decyzji. To jest ta trudniejsza droga. Jeśli nie chcesz nią iść nie czytaj dalej.

Decydując się na ślepe zaufanie dla systemu bierzesz udział w eksperymencie. Nikt nie odpowie ci na pytanie jak twoje dziecko zareaguje na podane szczepionki i jakie są możliwe powikłania. Od tych, którzy przysięgali chronić zdrowie i życie nie dowiesz się też na ile realne jest ryzyko zachorowania, powikłań chorób, innej profilaktyki, nawet nie dostaniesz ulotki szczepionki.

Najprawdopodobniej dziecko zabiorą ci już kilkanaście minut po urodzeniu i zaszczepią bez twojej wiedzy i zgody. Przeszkodą dla tych szaleńców nie będzie nawet stan zamartwicy czy zapalenie płuc. Gdy odmówisz zgody na jej podanie dziecku, zostanie ci podsunięte specjalne oświadczenie – donos na siebie samego.

Już w pierwszych chwilach życia dziecka na porodówce będziesz nękany żeby poświadczyć fałsz, iż udzielono ci wyczerpujących informacji. Możesz się spodziewać użycia wielu pokrętnych sposobów żeby cię do tego nakłonić. Wtedy napisz po prostu „Odmawiam podpisania oświadczenia świadomej odmowy szczepień”. Gdy jednak się poddasz i podpiszesz – możesz się spodziewać ekspresowego nałożenia grzywny, która ma cię przymusić do zmiany zdania.

Możliwe, że wybrałeś taką samą drogę jak 98% rodziców w Polsce i twoje dziecko dobrze znosi szczepienia. Nie rozumiesz o co chodzi tym oszołomom z „ruchu antyszczepionkowego”. Twoje przekonania potwierdzają medialne kampanie o zmyślonych „ospa party” albo dziesiątkującej odrze czy powrocie krztuśca przez nieszczepione dzieci.

Tylko jedno może przerwać ten amok… Cierpienie twojego dziecka.

Bo jest też inny scenariusz. Pełen ślepej ufności pozwalasz zrobić ze swoim dzieckiem wszystko co przewidują procedury drobiazgowo opracowane przez zatrudnionych przez przemysł farmaceutyczny ekspertów i służących im urzędników. Jednak twoje dziecko okazuje się być niedopasowane do idealnej, poddanej trzem fazom badań klinicznych, tak zachwalanej szczepionki.

Od tej chwili stajesz się wyrzutkiem. Wszyscy zaprzeczają. Nieliczni lekarze mówią na ucho, że twojemu dziecku zrobiła to szczepionka. Ale pamiętaj – jesteś zdany na siebie. Od tej pory musisz sam znaleźć lekarza, który będzie potrafił postawić diagnozę i co trudniejsze, zdobyć pieniądze na leczenie. To mogą być dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Zapożyczysz się, staniesz na głowie żeby ratować swój skarb. W międzyczasie możesz dostać kilka tysięcy grzywny żeby szczepić dalej.

Nie próbuj nawet myśleć o odszkodowaniu za powikłania poszczepienne. Przecież dokumentacja już jest sfałszowana, a zresztą żaden biegły nie potwierdzi co było przyczyną. Nie znajdziesz też pieniędzy na prawnika, bo przecież wszystko idzie na leczenie. Nie znajdziesz też czasu żeby tym się zająć, biegając od lekarza specjalisty do rehabilitanta i z powrotem. A gdy minie dziesięć lat już będzie za późno. Za błąd nie odpowie też lekarz – odpowiedzialność przedawnia się po trzech latach, urzędnika po pięciu. Wybij więc sobie to z głowy i cierp w ciszy.

Możesz się przecież cieszyć, że dzięki twojej i twojego dziecka ofierze, nie wracają choroby i ochroniłeś stado dorosłych, nieszczepiących się i podatnych na wiele chorób hipokrytów przed epidemią.

To dzięki tobie Ministerstwo Zdrowia może się pochwalić przed Światową Organizacją Zdrowia największą liczbą zaszczepionych dzieci i szkolić delegacje z innych krajów jak maksymalnie wykorzystywać zapasy szczepionek w ciałach dzieci unikając kosztownej utylizacji oraz odpowiedzialności za ich zniszczone zdrowie.

#                             #                              #

Jeśli doczytałeś do tego miejsca odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy kiedykolwiek otrzymałaś/łeś ulotkę szczepionki od lekarza?
 • Czy kiedykolwiek lekarz poinformował cię o możliwości wystąpienia powikłań innych niż zaczerwienienie i gorączka?
 • Czy wiesz, że w Europie nie praktykuje się barbarzyńskiego zwyczaju masowych szczepień noworodków i wcześniaków w pierwszej dobie życia dwiema szczepionkami?
 • Czy wiesz, że 400 mln, czyli 60% obywateli UE z 16 państw ma wolny wybór w kwestii szczepień?
 • Czy wiesz, że w 14 państwach europejskich są fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne?
 • Czy jesteś dumny, że mieszkasz w państwie, które praktykuje taki terror wobec rodzin?

Trzeba być szaleńcem żeby świadomie godzić się na to wszystko biorąc udział w eksperymencie na masową skalę.

Jaka jest recepta?

Bez względu na decyzję jaką podejmiesz poprzyj postulaty „STOP NOP”, KTÓRE WALCZY O PRAWO DO PEŁNEJ INFORMACJI I WOLNOŚCI WYBORU, wywierając presję na urzędnikach i korzystaj z możliwości złożenia skargi zawsze gdy twoje prawa są łamane!

Możesz to zrobić udostępniając ten apel, dzieląc się jego treścią z przyszłymi rodzicami.

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY ZA ZABIEG MEDYCZNY?

 • art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
 • art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody;
 • art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
 • art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
 • art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;
 • art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

WSZELKIE NIEDOBROWOLNE I WYMUSZONE LECZENIE JEST NARUSZENIEM:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
 • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
 • Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,
 • Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,
 • Europejskiej Karty Praw Pacjenta,
 • Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,
 • a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:

„Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej”. Stwierdza również: „Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii” i wreszcie: „zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana „.

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:

„Interesy i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki”. Stwierdza również: „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.”

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:

„Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody)”.

Stwierdza również:

„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji (5 – Prawo do Wolnego Wyboru)”, a także: ” Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa) „.

Kodeks Norymberski stwierdza wyraźnie:

„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna”.

Justyna Socha
http://stopnop.com.pl

Komentarzy 65 to “Szczepienia: czy poddasz swoje dzieci eksperymentom”

 1. Jack Ravenno said

  Wierzę, że na tych zjebów przyjdzie sprawiedliwa kara! Za te wszystkie zniszczone życia…

 2. konfuzjusz said

  Nie przyjdzie.
  Oni są u władzy.

 3. Marek said

  Po przeczytaniu, zamknij oczy i przywołaj w pamięci zdjęcie Andrzeja Doopy, uśmiechniętego i zadowolonego z pełnionej funkcji podpisywacza papierków.

 4. osoba prywatna said

  Te same kannabinoidy znajdują się w marihuanie i w mleku matki
  https://www.nwo.report/zdrowie/same-kannabinoidy-znajduja-sie-marihuanie-mleku-matki.html

 5. Nana said

  A to artykuł o skutkach „szczepionek” : Czternastolatka umiera w dniu otrzymania szczepionki HPV
  .http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/111175-czternastolatka-umiera-w-dniu-otrzymania-szczepionki-hpv-szczepcie-sie-nadal-baby

  Albo ten : Bajania handlarzy szczepionek, a nasze zdrowie. Dr J. Jaśkowski
  .http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bajania-handlarzy-szczepionek-a-zdrowie-2017-03

  Albo ten: Zgony niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce. Prof. Maria Dorota Majewska
  .http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zgony-niemowlat-wkrotce-szczepieniach-pneumokokowych-polsce-prof-maria-dorota-majewska-2017-02

  Wiele z tych „szczepionek” nachalnie reklamują w tv i radiu …

 6. maasteer said

  Dzięki Panie Gajowy za ten artykuł
  I pozdrowienia dla Pani Justyny

  Im mniej dzieci się szczepi (najlepiej wcale) tym są zdrowsze – tego boją się kartele farmaceutyczne

 7. maasteer said

  Na te qrva szczepionki są paragrafy kk:

  „Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

  1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

  2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,

  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

  § 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.”

  I niech lekarze i pielęgniarki i wszelkiej maści propagatorzy szczepień podpisują odpowiednie klauzule i ponoszą odpowiedzialność karną i materialną!

 8. Marucha said

  Re 6:
  Ja właściwie nie jestem wrogiem wszelkich szczepionek, a tylko tych przygotowywanych naprędce, bez wystarczających badań, niosących duże ryzyko powikłań.

 9. maasteer said

  Ad 8 Gajowy
  Ale z ogólnie dostępnych informacji wynika, że ostatnio większość szczepionek jest szkodliwych, bo zawarte są w nich toksyczne i kancerogenne zanieczyszczenia, o których nie można przeczytać w ich składzie.

  No cóż depopulacja musi nabrać tempa…

 10. Lara said

  Jak można nie podać swojemu dziecku podstawowych szczepionek: przeciwko krztuścowi, gruźlicy, polio? Ja tego nie rozumiem.
  Przecież dlatego kiedyś dzieci tak umierały. Bo była bieda. Bo nie było publicznej służby zdrowia. Bo nie było szczepionek.
  Zawsze należy być uważnym, co się podaje, w jakiej dawce.
  Zły jest nadmiar szczepionek.
  Ale ich całkowita negacja?!
  Dla mnie to bzdura.

 11. maasteer said

  Ad 10 Lara
  a czy Pani ma wogóle jakiekolwiek pojęcie o szczepionkach, ich składzie, skuteczności i działaniach niepożądanych?

  Czy jak Pani wszczepi swemu dziecku nieznaną substancję i będzie miała złudne poczucie bezpieczeństwa to wówczas jest OK?

  Ja na przykładzie swoich własnych dzieci mogę stwierdzić, że im mniej się szczepi tym lepiej dla nich.

  Szkoda, że nie ma Pani pojęcia o umieralności i okaleczeniach dzieci w wyniku powikłań poszczepiennych.

 12. Lara said

  Re 11
  Proszę Pana, mam pojęcie. Śledzę ten spór.
  Szczepiłam swoje dziecko. I sama też byłam szczepiona.

  Napisał Pan: „im mniej się szczepi tym lepiej dla nich”.
  Czyli jednak szczepi.

  To jest jakaś moda na kontestowanie szczepień – w ogóle. Bo rozumiem, że są szczepionki kontrowersyjne (HPV), i przy nich też się nie upieram.
  Bardzo młode pokolenie nie rozumie, co znaczy chorować na gruźlicę, albo być sparaliżowanym z powodu polio. Nie rozumieją i w ogóle nie znają historii swoich prababek, którym przed wojną, w okupację – umierały dzieci – wskutek skrajnie złych warunków, ale i braku opieki lekarskiej.

  A dzieci nieszczepione są zdrowe, pewnie w istocie tak jest. Ale dlatego że jest ich mało i są w otoczeniu dzieci szczepionych, które je niczym nie zarażają.

 13. PISKORZ said

  RE 10 „Zawsze należy być uważnym, co się podaje, w jakiej dawce.
  Zły jest nadmiar szczepionek. A;LE PRZEDE WSZYSTKIM….lekarz powinien zbadać stan dziecka /czy nie ma gorączki lub jakieś np infekcji/..POWINNO SZCZEPIĆ SIĘ DZIECKO ZDROWE..!!

 14. PISKORZ said

  re 13…Matka zapytała lekarza /mającego 3 dzieci/ dlaczego ich nie szczepi..? Ten odparł, że to jego- sprawa…

 15. PISKORZ said

  Oświadczenie Lekarza
  Ja, niżej podpisany oświadczam ze,
  Szczepionka (tutaj nazwa szczepionki)___________________________
  Wyprodukowana przez:______________________________
  Seria i numer:_____________________________
  Zawierająca następujące składniki:____________
  ________________________________________
  Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroba)
  _____________________________________________
  Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ja dzisiaj
  Panu/Pani/Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)
  _______________________________________________
  Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu. Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani tez późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby prowadzących do śmierci lub tez nie.
  Zapewniam ze zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza przed ta wyżej wymieniona choroba.
  W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości 40 tys. PLN.
  W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, poszkodowanemu / ej lub rodzinie wypłacić odszkodowanie w wysokości
  ___________ PLN (słownie)___________________________
  bez odwlekania i wzywania do sądów
  ______________ (miejsce i data)
  ____________________
  Podpis lekarza

  A JAK KTO MA OBAWY…WZÓR JAK WYŻEJ…JEŚLI TAK WSIO OK, TO NIECH LEKARZE PODPISUJĄ..!!

 16. PISKORZ said

  re 9 „No cóż depopulacja musi nabrać tempa…JAKIEŚ BYDLĘ Z TZW. USA rzekło razu pewnego, że NAWET 50
  SZCZEPIONEK MOŻNA DAĆ DZIECKU DO LAT 3..!!

 17. Nana said

  Temat jest ważny i im częściej Pan Gajowy będzie publikował wszelkie informacje na temat szczepionkowego holokaustu Polaków – tym lepiej dla nas.

  Polecam szczerze wypowiedź dr Jaśkowskiego, która momentami po prostu zwala z nóg

  I prośba – proszę to rozpowszechniać!

  ——
  Dr-a Jaśkowskiego należy jednak traktować ostrożnie.
  Admin

 18. maasteer said

  Ad 12 Lara

  „Napisał Pan: „im mniej się szczepi tym lepiej dla nich”.
  Czyli jednak szczepi. ”

  Wszystko zaczęło się od afery ze świńską grypą. Wtedy zacząłem bardzo interesować sie tym tematem. Starsze dzieci niestety zaszczepiłem w bardzo ograniczonym stopniu, ale w miarę uświadamiania doszedłem do wniosku że to nie ma sensu. Najmłodszego dziecka wogóle nie szczepiliśmy i jest najzdrowsze z całej trójki – żadnych uczuleń i alergii. Jest też dużo zdrowsze od swoich szczepionych rówieśników. Znajomi którzy zaszczepili dzieci na wszystko co tylko się da podczas spotkań towarzyskich ciągle wypytują czy nasze dzieci są zdrowe (bo ich ciągle chorują) i chcą uniknąć ewentualnych infekcji. I ja ich pytam skoro są tak mega wyszczepione to skąd ta ich chorobliwość, uczulenia itp.?
  Tak to proszę Pani wygląda.

 19. osoba prywatna said

 20. osoba prywatna said

 21. osoba prywatna said

 22. osoba prywatna said

  Szczepienia: Historia mitu – Roman Bystrianyk i dr Suzanne Humphries
  http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/03/12/szczepienia-historia-mitu/

 23. osoba prywatna said

  Dziesięć powodów, by powiedzieć „nie!” szczepionkom
  http://prawdaoszczepionkach.pl/dziesiec-powodow–by-powiedziec-%E2%80%9Enie!%E2%80%9D-szczepionkom,55,152.htm

 24. osoba prywatna said

  Pediatra: Szczepienia to rujnowanie swojego zdrowia
  http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8048143,pediatra-szczepienia-to-rujnowanie-swojego-zdrowia,id,t.html?cookie=1

 25. osoba prywatna said

  Pytania, na które pediatrzy nie odpowiadają
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pytania-na-ktore-pediatrzy-nie-odpowiadaja-dr-jerzy-jaskowski-2015-02

 26. osoba prywatna said

  Skandaliczna cenzura filmu o szczepieniach.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/skandaliczna-cenzura-filmu-o-szczepieniach-2016-03

 27. osoba prywatna said

  Szczepionki
  http://wolnemedia.net/tag/szczepionki/

 28. pawel said

  ad 12. Lara

  „Proszę Pana, mam pojęcie.” – proszę udowodnić. Poprosił bym o parę akapitów. Np. jak zmieniała się liczba zachorować na gruźlicę po wprowadzeniu szczepionek (z jakiego kolwiek kraju, który prowadził statystyki). Proszę tylko uwzględnić 20 letni okres przed wprowadzeniem szczepień.

  I jak jeszcze jak zmieniała się klasyfikacja polio w USA w latach 60. Pomocny link: http://prawdaoszczepionkach.pl/cdc-dokonalo-tych-dwoch-radykalnych-zmian-i-30-000-diagnoz-polio-natychmiast-zniknelo,54,239.htm

 29. pawel said

  cd. 28

  W latach 90. XX wieku „inicjatywy eradykacji polio” zostały zaimplementowane w Indiach i w Afryce. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła w tych krajach te same kryteria diagnostyczne, które stworzyła dla Stanów Zjednoczonych w 1955 roku. Wynikiem tego, jak można się spodziewać, było wydanie dwa lata temu oświadczenia, że Indie są wolne od polio. Tym, co WHO niby przypadkiem pominęło, było wspomnienie o szybującej na obu tych terytoriach w niebo liczbie przypadków ostrych porażeń wiotkich (acute flaccid paralysis – AFP) (7), pod względem klinicznym identycznych z polio, i następujących po wznowieniu użycia doustnej szczepionki przeciw polio, z której używania zrezygnowano w USA 15 at temu, ponieważ wyzwala związane ze szczepieniem polio paralityczne (Vaccine Associated Paralytic Polio):

  By wyeliminować ryzyko związanego ze szczepionką polio paralitycznego (VAPP), od 1 stycznia 2000 r. szczepionka OPV nie jest dłużej zalecana do rutynowej immunizacji w Stanach Zjednoczonych (8).

  Jak widać, liczba przypadków ostrego porażenia wiotkiego poszła ostro w górę, osiągając dziesiątki tysięcy, co daleko przewyższa przypadki wystąpienia polio w 1996 roku.

 30. pawel said

  cd 29.

  No i po ludzku, jak ktoś nie chce czytać.

  Indie krajem wolnym od POLIO. W 1996 1005 przypadków AFP ostry paraliż wiotki – tożsamy z Polio 1005.

  Wprowadzamy szczepionki, zmieniamy metody diagnostyczne i w 2012 POLIO – 0, AFP tożsame wcześniej z Polio – 60922.

  Jak coś pomyliłem proszę o sprostowanie.

 31. pawel said

  Dobrze, że w Polsce nie ma takich przypadków.

  Indie pozywają Billa Gates’a.
  https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/indie-pozywaja-billa-gatesa.html

 32. Jacek2 said

  Bułgaria, Rumunia i … Polska, jedyne kraje europejskie w których szczepienia są przymusowe (obłudnie nazywane obowiązkowymi). Tylko to daje dużo do myślenia.
  Szczepienie noworodków to zwykłe barbarzyństwo praktykowane w nie wiadomo jakim celu bo przecież tak małe dziecko nie potrafi wytwarzać przeciwciał.
  Nikt (producent, GIS, MZ, przychodnia) nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, można się sądzić tylko nie wiadomo z kim.
  Bez wnikania w skuteczność czy nieskuteczność szczepionek śmierdzi to wszystko na kilometr.

 33. Jacek2 said

  Re.31
  Cyt. „Dobrze, że w Polsce nie ma takich przypadków”.
  Kiedyś były.

 34. Investor said

  Mój syn 18 lat ma orzeczenie Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności w stopniu znacznym. SPEKTRUM AUTYZMU. Był szczepiony wg zaleceń Przychodni w tym 2 razy MMRII. Cały czas chorował na zapalenie oskrzeli i brał antybiotyki. Teraz muszę go sam ubierać. Odprowadzać siłą do szkoły (LĘKI i izolacja). Do tego wirus ODRY ze szczepionki MMR spowodował chorobę Crohna – Lęśniowskiego. Sam nie przejdzie przez drogę itd. Córka 10 lat była szczepiona TYLKO DO 6 m-ca życia na nic nie choruje.

 35. Lara said

  Re 28
  Proszę Pan, trudno mi rozmawiać z przeciwnikami dogmatycznymi szczepień, które ja uważam za jedno z osiągnięć cywilizacyjnych ludzkości, medycyny. w szczególności. Oczywiście, są szczepionki o złym składzie, podane w złej dawce, w nieodpowiednim momencie i wtedy na pewno szkodzą, rodzą powikłania.
  Jestem jednak jak najdalsza od twierdzeń, że szczepionki są instrumentem depopulacji.
  Przecież dzięki szczepionkom zostały zwalczone różne pandemie, dzieci przeżyły i nie zostały narażone na kalectwo.
  Pamiętam, jak bardzo w moim dzieciństwie bano się choroby Heinego-Medina. Jak wiele mówiło się o gruźlicy, jak przestrzegano przed osobami prątkującymi.
  Jeszcze w latach 80. widziałam zamknięte oddziały dla gruźlików. Ciągle stwierdzano ogniska zakażeń.
  Niemniej moje pokolenie było w zasadzie wolne od gruźlicy i od polio. Dzięki skutecznemu leczeniu tej choroby i szczepieniom właśnie. A tak na prawdę stał za tym wysiłek tysięcy ludzi, lekarzy, sióstr, pracowników państwowych służb sanitarnych. A dr Jaśkowski właściwie wyrzuca ów wielopokoleniowy wysiłek tych ludzi do kosza.
  Można zżymać się, że państwo coś nakazuje. A czy każdy nakaz jest złem? W Polsce rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego przez ich dzieci. Czy to jest zło? Czy złem jest to, że dziecko nie jest analfabetą, a jest edukowane?
  Proszę o umiar w tych różnych głosach: anty.
  Inna sprawa, że zakres obowiązkowych szczepień powinien być ściśle określony i de facto ograniczony do chorób, których zarażeniem się grozi śmiercią, niepełnosprawnością czy chorobami chronicznymi niszczącymi kompletnie zdrowie człowieka.

 36. Lara said

  Przepraszam za literówkę.

 37. Maciej said

  Napiszę tak, moja córka 25 kwietnia skończy 3 lata, nie tknęła ją igła – decyzja o nieszczepieniu była nie tylko moją, ale naszą ( moją i żony ) najcięższą jaką podejmowaliśmy w swoim życiu ( ostracyzm znajomych i rodziny, presja w szpitalu, ośrodku zdrowia – administracyjna ) …

  Obecnie moja żona, ma termin porodu w okolicach 9 kwietnia, oczywiście także nie będziemy szczepić dziecka … Czy uważam swoją decyzje za słuszną – tak. Z mnóstwa powodów, a świat polskiej administracji, propagandy medialnej i szczucia na nas rodziców nieszczepiących dzieci, opinie nie których lekarzy, a przede wszystkim stan zdrowia mojej córki utwierdza mnie tylko w przekonaniu o słuszności naszej decyzji – oczywiście jest to szeroki i wielowątkowy temat … A czas oceni naszą decyzję, dzieci i ich stan zdrowia również …

 38. To teraz muszą być jakieś inne szczepionki, niż 20 lat temu, bo byłem zaszczepiany i żadnych powikłań z tego powodu nie mam.

  ——
  To bardzo możliwe. Nie było wówczas aż takiego pędu za zyskiem, by wymyślać nieistniejące choroby, przesadzać zagrożenie istniejacymi, czy wręcz zmieniać rzekomo naukowe definicje, czym jest np. epidemia.
  Admin

 39. Maciej said

  @ 38

  Tak są inne szczepionki oraz zupełnie inny kalendarz szczepień, dlatego Pana argument jest mało wartościowy, a jest często podawany … Ja byłem również szczepiony – tylko pierwsze kłucie miałem w wieku 13 miesięcy – dziś polskie dzieci do 13 miesiąca otrzymują 6 – 8 wkłuć łączonymi szczepionkami … Nie ma porównania po prostu …

 40. pawel said

  Pani Laro. Jest Pani na pewno zorientowana w oficjalnej wersji. Na pewno nie czytała Pani moich linków o Polio, ani nie poszukała jak zmniejszała się zachorowalność i umieralność na różne choroby PRZED wprowadzeniem szczepień. Są to dane oficjalne, trzeba tylko poszperać. Co do umiarkowania – nie każdy miał szczęście przebyć szczepienia swoich dzieci bez uszczerbku, czasami trwałego na zdrowiu. Stąd emocje. Polecam lekturę: http://stopnop.pl/
  Pzdr.

 41. pawel said

  A i jeszcze Pani Laro – ze skutkami ubocznymi obowiązkowej edukacji da się żyć. Poza tym jest jescze możliwość edukacji domowej. Mózg po szkolnych głupotach ma szansę się naprostować, po dawce nie wiadomo do końca czego zawartego w szczepionce – czasami już nie.

  Za: https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/rtec/

  Włoscy badacze z National Council of Reserach zbadali 44 szczepionki powszechnie stosowane w Europie i USA na obecność nieorganicznych, zwłaszcza metalicznych zanieczyszczeń. Do badań wykorzystali najbardziej zaawansowane techniki mikro i nano analityczne – mikroskopię elektronową i spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii. Badanie ujawniło, że wszystkie szczepionki zawierały znaczne ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w składzie. Znajdowały się tam cząstki, kryształy, osady, agregaty, nanocząstki takich metali/pierwiastków jak: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn. (To wszystko w dodatku do rtęci, która jest dodawana do niektórych szczepionek jako konserwant.) Rozmiary tych cząstek zanieczyszczeń wynosiły od 100 nanometrów do 10 mikronów.

  ——
  Nie wiem, co za firma/firmy je wyprodukowała. Jakaś chałupnicza z Burkina Faso?
  Poza tym na jakim poziomie były zanieczyszczenia? Pojedynczych atomów, czy większe?
  Moja żona pracowała przy szczepionkach przeciw cholerze. Przepisy czystości były tam wprost obłędne. Jak kto chce, to mogę parę zacytować, choć mi się nie chce.
  Powtarzam – absolutnie nie bronię wielu współczesnych szczepionek, szkody jakie przynosza są raczej udokumentowane, ale nie popadajmy w przesadę.
  Admin

 42. Lara said

  Panie Pawle. Nie ma oficjalnych wersji w czasach internetu.
  Czytam różne rzeczy. Pytam znajomych, w których rodzinach są w tej chwili małe dzieci. Pytam specjalistów.
  Miałam złe doświadczenie z jedną ze szczepionek. Była podana mojemu dziecku doustnie. Była źle podana albo miała zły skład. Nastąpiło zakażenie po kilku latach, o paskudnym przebiegu, mimo podanej szczepionki. Ale we wczesnym dzieciństwie, mam nadzieję, moje dziecko jednak chroniła.
  Jest możliwość edukacji domowej. Tylko jaki to ma aspekt socjalizacyjny? Dziecku potrzebne są kontakty społeczne.
  Panie Pawle. Niedawno oglądałam materiały o b. dobrej szkole dla dzieci z autyzmem w Londynie. Te dzieci też bardzo potrzebują szkoły. Bardziej nawet niżby się Pan spodziewał.
  A tak w ogóle proszę mi nie zadawać prac domowych. 🙂

  I mam prośbę, żeby Pan po ludzku napisał, o co Panu chodzi z tym polio w Indiach.

 43. Jacek2 said

  Re.35
  Bieżąca woda, kanalizacja, lepsze odżywianie, wyprowadzka z suteren- czy przypadkiem nie to spowodowało spadek zachorowań? Szczepienia zapewniają odporność na kilka lat , dlaczego więc nieszczepieni dorośli nie chorują masowo na choroby zakaźne? Dlaczego nie występują epidemie w zachodniej Europie gdzie szczepienia nie są przymusowe? Dlaczego w Polsce ustawowo nikt nie odpowiada za powikłania? Dlaczego szczepi się na choroby które w wieku dziecięcym są niegroźne a w wieku dorosłym wręcz przeciwnie? Dlaczego do ciężkiej cholery szczepi się u nas noworodki?
  Dlaczego każdy kto podważa sens szczepień ma z automatu przypiętą łatkę oszołoma?
  Pamięta Pani o polio i gruźlicy ale czy przypomina sobie Pani autyzm czy padaczkę lekooporną u dzieci w tamtych czasach? Tych dzieci chorych na lekooporną padaczkę jest w Polsce już ok. 30000, wie Pani o tym?
  Skoro wg Pani szczepienia to takie dobrodziejstwo to proszę o odpowiedź na powyższe pytania.

 44. Lara said

  Re 43
  Przepraszam, ale Pan pisze głupoty.
  Noworodki szczepi się w Polsce od jakichś 40 lat.

  Pytanie, czy autyzmu jest więcej – czy jest lepiej diagnozowany?
  Może jest go więcej w związku z uszkodzeniami okołoporodowymi, ale na pewno jest w tej chwili b. dobrze diagnozowany. Nauczyciele są również lepiej przygotowani do pracy z dzieckiem z autyzmem. Rodzice mają wiedzę o objawach autyzmu. Wcześnie zgłaszają się do lekarzy psychiatrów i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  W moim dzieciństwie w przedszkolu w mojej grupie było dziecko z autyzmem. To była ładna dziewczynka, która z nikim nie rozmawiała. Ta „ładność” dzieci z autyzmem i dziś potrafi uśpić naszą czujność. Ta dziewczynka na pewno miała autyzm, a wtedy, w tamtych czasach, też dla pań przedszkolanek – była po prostu dziwna.
  Mam kontakt z ludźmi, którzy pracują z dziećmi z autyzmem i autentycznie kochają tę pracę i kochają te dzieci. Na jednym ze spotkań drążyliśmy kwestie powiązań autyzmu ze szczepionkami. Przeważały głosy (a dyskusja była swobodna, nie było żadnej presji), że tej korelacji nie ma.
  Jestem najdalsza od tuszowania czegokolwiek, ale nie znoszę uproszczeń i w ogóle łatwych tez.
  Postacią autyzmu jest zespół Aspergera.
  A Pan może nie wie, ale ten zespół zdiagnozował Austriak, Hans Asperger w 1944 roku, można rzec w samym środku zawieruchy wojennej.
  To proszę nie mówić, że pamiętam polio, gruźlicę, a nie pamiętam o autyzmie.
  W gajówce rzadko w sumie zabieram głos, ale na pewno wtedy, jak mi podejdzie temat i mam o nim jakieś pojęcie.

 45. pawel said

  Admin.

  Link do orginału:

  http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php

  Szczepionki i firmy są w pierwszej tabeli.

  Nie jestem absolutnie przeciwnikiem szczepień. Poprostu jestem nieufny troszeczkę. No i mam styczność z dziećmi nieszczepionymi. Jeżeli chodzi o rozwój – rakieta. No i końskie zdrowie. Sezonowe epidemie pustoszące co roku szkoły i przedszkola takie dzieciaki przechodzą w 12 godzin, a przeważnie to nawet nie wiadomo kiedy.

  Pani Laro, nikt za Panią lekcji nie odrobi. Naprawdę polecam poczytać. Jak raz napisałem coś niezrozumiale, to już lepiej nie będzie. Proszę studiować orginał.

  ——
  Ja już powiedziałem wszystko, co sądzę o szczepionkach.
  Admin

 46. pawel said

  Pani Laro, o autyzmie już było w gajówce:

  https://marucha.wordpress.com/2014/03/06/zwiazek-szczepien-z-autyzmem-udowodniony/

  Nie wyważajmy otwartych dzrzwi. Co do autyzmu – te dzieciaki potrafią być słodkie, ale nie będą wiecznie małe. Wie Pani ile w USA sądy dają za autyzm? Takie specjalne sądy, co się tylko odszkodowaniami zajmują?

 47. Isreal said

  ad8 właściwie wszystkie przygotowywane są naprędce, bez wystarczających badań i niosą duże ryzyko powikłań …

  a służą nabijaniu kudłatym kasy ….

  odnoszę wrażenie, że te wspaniałe, odważne osoby jak Pani Justyna nie widza problemu kompleksowo. Że szczepienia w takiej postaci jak w Polsce to część (bardzo ważna – życie i zdrowie dzieci) polityki depopulacji, wynaradawiania, uzależniania …itd

  pod artykułem podpisuję się rękami i nogami !!!

 48. Jacek2 said

  Powtórzę pytanie: jaki jest sens szczepień noworodków które nie mają zdolności wytwarzania przeciwciał? Od dawna przecież wiadomo że są zdolne do tego dopiero w wieku ok. 6 miesięcy. Nie wiem w jakim jest Pani wieku (z grzeczności nie pytam) ale ja ze swojego dzieciństwa nie przypominam sobie żadnych autystyków czy padaczkowców.
  Do rzeczy Pani Laro, poprosiłem o odpowiedź na nurtujące mnie pytania i takiej nie otrzymałem.

 49. pawel said

  Admin.

  Każdy z nas już swoje w życiu powiedział. NIe liczyć ile razy. Ale zawsze może się jeszcze ktoś ciekawy trafi co chce wiedzieć? Niech się Pan nie poddaje.

  Pzdr.

 50. Jacek2 said

  Re.47
  No właśnie, szczepionki to nie leki, nie muszą przechodzić pełnych badań klinicznych. Nie tylko zresztą szczepionki, połowa leków stosowanych w pediatrii nie była testowana na dzieciach (P. Grzesiowski).

 51. Maciej said

  Panie, Panowie jeszcze jedno, krótki, a arcyważne dla tematu sprostowanie:

  98.9 % osób popełnia błąd przy założeniu, że szczepienie ( chroniło, chroni ) przed zapadalnością na daną chorobę – co jest po prostu nie prawdą, szczepienie ma tylko przygotować układ odpornościowy do walki z daną chorobą przeciw któremu podano szczepienie ! Żadne, ale to żadne szczepienie nie gwarantuje, nie zachorowalności na daną chorobę – ma jedynie pomóc przejść lżej daną chorobę przygotowując układ immunologiczny do walki z wirusem … Mówi to każdy producent szczepionek, oraz obiektywni lekarze …

  Wobec tego suchego faktu, teoria o tym jakoby szczepienia pomogły hamować epidemie jest mocno naciąganą, dlatego ja również przychyla się ku po prawie warunków sanitarnych, żywieniowych, zresztą budowanie odporności dziecka to złożony proces – nie badany w Polsce, ani przez lekarzy – ani co gorsze przez rodziców !

 52. Lara said

  Re 49

  Pamiętam takich z padaczką, upośledzonych, porażonych. Różnych pamiętam.
  Może się Pan na jakiejś wyspie wychowywał. Ja wśród ludzi. W środku dużego miasta. Kwitło tam podwórkowe i sąsiedzkie życie.
  Ale nie będę Panu o sobie opowiadać.

  Do rzeczy Panie Jacku, Pan sobie sam wyszpera, jak która szczepionka działa. Ma tu Pan zresztą wiele linków.
  Gotowca to każdy by chciał. 🙂

 53. Lara said

  Re 50

  Trafne, co Pan teraz napisał.

 54. Lara said

  Re 46

  Do Pana Pawła.
  Jaśkowski o szczepionkach, a Bettelheim miał psychogenną koncepcję autyzmu ( po latach ocenioną jako denną).
  Autyzm jest wielką niewiadomą.
  Otwartych drzwi nie ma.

 55. pawel said

  Ad Lara

  W moim dzieciństwie w przedszkolu w mojej grupie było dziecko z autyzmem. To była ładna dziewczynka, która z nikim nie rozmawiała. Ta „ładność” dzieci z autyzmem i dziś potrafi uśpić naszą czujność. Ta dziewczynka na pewno miała autyzm, a wtedy, w tamtych czasach, też dla pań przedszkolanek – była po prostu dziwna. – to raczej nie był autyzm. Czy dziecko reagowało na otoczenie? Czy reagowało na polecenia? Co robiło cały dzień w przedszkolu? Czy było to przedszkole integracyjne?

 56. Lara said

  Jeszcze tiomersal.
  Są skutki uboczne.
  Ale czy chodzi o autyzm? W jakimś stopniu może tak.
  Na pewno wskazano na związek z otępieniami u ludzi starszych, tych przez wiele lat szczepiących się przeciw grypie.

 57. Jacek2 said

  W Polsce się wychowałem Pani Laro i w środowisku w którym również kwitło życie towarzyskie. Z uporem maniaka proszę mimo wszystko o odpowiedź na moje pytania.

 58. Lara said

  A to jest jakieś przesłuchanie?
  Moim zdaniem ja Panu odpowiedziałam.
  Dobranoc.
  Naprawdę życzę Panu spokojnej nocy.
  O drugiej ten cholerny czas przestawiają. Znowu to odchoruję.

 59. pawel said

  Ad Lara

  Autyzm jest wielką niewiadomą. Otwartych drzwi nie ma. – Autyzm jaki mieliśmy dawniej raczej nijak się ma do dzisiejszych dzieci i dorosłych już powoli osób ze spectrum autyzmu. Każdy z tych dzieciaków jest inny, jedne są nadwrażliwe, inne niedowrażliwe, jedne żle reagują na pomidory (psiankowate), inne na ziemniaki (skrobia), a prawie u każdego można zaobserwować regres po przypadkowym nawet spożyciu chleba, czy makaronu (gluten). Niektóre bardzo dobrze komunikują, inne nic nie mówią. Bardzo często występują inne jeszcze schorzenia. Początkowo wiązano tą chorobę, nieoficjalnie oczywiście z zespołem cieknącego jelita, zatruciem metalami ciężkimi, przerostem Candidy. Proszę poszukać jakiegoś forum i poczytać jakie cuda i jakich sposobów łapią się rodzice aby wspomagać i leczyć swoje dzieci. W Polsce oczywiście, jak to wygląda na zachodzie, nie wiem. No i oczywiście są przypadki cofnięcia schorzenia. Osobiście nie spotkałem. Są oczywiście przypadki wysoce funkcjonujące, ale na ile będą one samodzielne w dorosłym życiu? Raczej nie będą.

 60. Jacek2 said

  Żadne przesłuchanie, ja mam po prostu swoje zdanie a Pani swoje. Dziękuję i również życzę dobrej nocy.

 61. Isreal said

  nie zabezpieczają, ale dobrze się sprzedają

 62. pe said

  Czy jest przymus szczepień w Izraelu?

 63. Aguirre said

  „A czy każdy nakaz jest złem? W Polsce rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego przez ich dzieci. Czy to jest zło? Czy złem jest to, że dziecko nie jest analfabetą, a jest edukowane?”. Tak przymus państwa do edukacji państwowej jest złem bo jest indoktrynacją. Lepiej dla dziecka być bogobojnym, uczciwym i dobrym analfabetą niż wykształconym przez państwo, ćwierćinteligentem nieodróżniającym dobra od zła. Edukacja przed przymusem też istniała – prywatna i nie państwowa i świat się rozwijał a ludzie byli mądrzy nawet Ci niewyedukowani. Pani się wydaje, że jak wszyscy chodzą do szkoły to od razu będą mądrzejsi. Dziś podaje się tylko odpowiednią wiedzę do tego aby zostać specjalistą w danej dziedzinie i nic więcej.

 64. Lara said

  Re 63

  Nie będą od razu mądrzejsi. Do mądrości dochodzimy całe życie. Z różnym zresztą skutkiem.
  Ale dzięki szkole dziecko dostaje zdobywa wiedzę z różnych przedmiotów. Nie wspomnę o elementarnych umiejętnościach: czytania i pisania.
  Można zastąpić przymus szkoły nauczaniem domowym. Jednak na masową skalę jest to nierealne.
  Każde dziecko ma jakichś swoich ukochanych nauczycieli, których potem wspomina całe życie i zachowuje dla nich swoją wdzięczność. W każdym razie tak jest ze mną.

 65. NICK said

  Do tablicy!

  Czy szczepicie swoje kotki, pieski (…) Np. Wścieklizna, nosacizna (…)
  Czy macie swego, znaczy zwierzaczkowego, weterynarza?
  Czy stosujecie eutanazję zwierzęcą?
  Czy karmicie ich tzw. karmą sklepową?
  Czy jak ‚umrą’ spopielacie lub jakie sposoby stosujecie?
  Czy urządzacie im ‚kącik’ cmentarny i go odwiedzacie? Paląc znicze?
  Ech.

Sorry, the comment form is closed at this time.