Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Generał Stanisław Maczek, ojciec polskiej Broni Pancernej

Posted by Marucha w dniu 2017-03-31 (piątek)

Gen. Stanisław Maczek rozpoczął II wojnę światową w 1939 r. dowodząc prototypową bo zmotoryzowaną 10. Brygadą Kawalerii. Na jej czele nie przegrał żadnej bitwy wypełniając przy tym wszystkie założone mu cele.

Następnie po przedostaniu się do Paryża odtworzył swoją brygadę i walczył w obronie Francji, by po jej klęsce ewakuować się do Anglii i utworzyć pierwszą prawdziwą jednostkę pancerną – 1. Dywizję Pancerną, którą następnie poprowadził do zwycięstwa od Normandii poprzez Falaise, Chambois, Bredę, Gandawę aż do Wilhelmshaven w Niemczech.

To żołnierz z duszą dowódcy, kochany przez swych żołnierzy, gorący Polak i dobry, szlachetny człowiek.
[gen. M. Kukiel o Maczku]

Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 r. w miejscowości Szczerzec pod Lwowem w rodzinie Polaków pochodzenia chorwackiego. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu, a następnie przeniósł się z rodziną do Lwowa. W latach 1910–1914 studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego: filozofię ścisłą pod kierunkiem prof. Kazimierza Twardowskiego oraz filologię polską u profesorów Wilhelma Bruchnalskiego i Józefa Kallenbacha.

Równocześnie wszedł w środowisko akademickie tętniące działalnością patriotyczną. W tym czasie odbył przeszkolenie wojskowe i pierwsze ćwiczenia w Związku Strzeleckim, gdzie przyjął pseudonim Rozłucki. Służbę w Legionach Piłsudskiego uniemożliwiło mu powołanie do armii austro-węgierskiej.

Płk dypl. Stanisław Maczek jako dowódca 81 pułku piechoty (1934 r.) / Źródło: NAC, sygn. 1-W-306

Od podwody do czołga

Swoją karierę wojskową rozpoczął jako oficer rezerwy armii austro-węgierskiej walcząc na froncie włoskim nad rzeką Isonzo. Po rozpadzie Autro-Węgier zgłosił się w Krakowie do dyspozycji polskich władz wojskowych. Jako porucznik objął dowodzenie kompanią strzelców krośnieńskich, z którą uczestniczył w odsieczy Lwowa.

Podczas wojny polsko-ukraińskiej walczył, jako dowódca kompanii Lotna w 4. Dywizji Piechoty. Dysponując dużą siłą ognia i możliwością szybkiego przemieszczania się na wozach parokonnych, jednostka dowodzona przez Maczka niemal samodzielnie zdobyła Drohobycz i Borysław, a później Stanisławów.

Po ustaniu walk polsko-ukraińskich, zimą 1919/1920, por. Maczek został przeniesiony do zadań sztabowych: zastępca szefa oddziału operacyjnego przy dowództwie Frontu Wołyńskiego, a następnie oficer do zleceń specjalnych w oddziale III dowództwa 2. Armii, pod koniec wojny został dowódcą batalionu szturmowego przy 1. Dywizji Jazdy.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w stopniu kapitana, został oficerem sztabu 5. Dywizji Piechoty, a następnie dowódcą 26. pułku piechoty we Lwowie. W 1923 r., już jako major, powołany został na roczny kurs w Wyższej Szkole Wojennej. Po jej ukończeniu, jako podpułkownik, objął szefostwo Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego we Lwowie. 1.XII.1924 r. otrzymał awans do stopnia pułkownika. Po odbyciu stażu na stanowisku zastępcy dowódcy 76. pułku piechoty otrzymał przydział na stanowisko dowódcy 81. pułku piechoty, które pełnił do 1935 r., gdy objął dowództwo nad piechotą dywizyjną 7. Dywizji Piechoty w Częstochowie.

Nasi żołnierze wypadli wybitnie

Gen. Stanisław Maczek (1944 r.) / Źródło: NAC, sygn. 37-497-1

31 października 1938 r. z rozkazu Ministra Spraw Wojskowych został dowódcą 10. Brygady Kawalerii – pierwszej polskiej jednostki zmotoryzowanej. Z tradycji była ona brygadą kawalerii, z istoty brygadą pancerno-motorową, chociaż „pancerną” tylko z nazwy ponieważ posiadała wyłącznie 42 czołgi lekkie.

Jednostka ta pod dowództwem pułkownika Maczka szybko stała się chlubą całej armii polskiej, przodując w wyszkoleniu i szczycąc się wzorowymi żołnierskimi stosunkami.

We wrześniu 1939 roku 10. Brygada Kawalerii wzięła udział w walkach z przeważającymi siłami wroga na południu Polski. 10. BK osłaniając flankę Armii „Kraków” stawiła czoło całemu XXIII Korpusowi Pancernemu nieprzyjaciela (ponad 400 czołgów).

Swój szlak bojowy rozpoczęła 1 września pod Wysoką w Beskidzie Wyspowym, gdzie w ciągłym odwrocie chociaż zawsze wypełniając swoje obowiązki wycofała się pod Lwów, tocząc 16-17 września ostatnią bitwę pod Zboiskami. 19 września po ataku sowietów na Polskę przekracza granicę węgierską w przełęczy tatarskiej, kończąc walki w obronie Polski i nie dając się pobić Niemcom.

Brygada jako jedna z nielicznych opuściła terytorium Rzeczypospolitej z bronią i sprzętem oraz w zwartych szeregach. Po przekroczeniu granicy natychmiast została rozbrojona, a jej żołnierze internowani. Płk dypl. Maczek za swoje zasługi podczas kampanii wrześniowej 5 listopada 1939 r., otrzymał awans do stopnia generała brygady.

Płk dypl. Maczek wśród oficerów 10. Brygady Kawalerii / Źródło: NAC, sygn. 37-1810

Tylko nasz żołnierz był od razu przyjacielem

Większość kadry oficerskiej dzięki własnej pomysłowości i determinacji, a także pomocy polskich władz i życzliwej bierności Węgrów w niedługim czasie zbiegła z obozów i przedostała się do Francji. Z tej okazji skorzystał również płk dypl. Maczek, który pojawił sie w Paryżu 21 października.

Już jako generał otrzymał przydział na dowódcę ośrodka wojskowego w Coёtquidan, gdzie odtworzył 10. Brygadę Kawalerii Pancernej (10. BKPanc.). Jednak z powodu trudności czynionych przez władze francuskie nie udało mu się w pełni utworzyć planowanej dywizji pancernej. Faktycznie z całej dywizji do maja 1940 uformowano niecałą brygadę.

Po agresji niemieckiej w czerwcu 1940, gen. Maczek na czele swojej jednostki wyruszył na front w Szampanii. Tam, wraz z elementami Brygady, walczył m.in. w walkach odwrotowych francuskiej 20. Dywizji Piechoty pod Champaubert-Mongivroux i wraz z elementami 59. Dywizji Piechoty w rejonie bagien Saint Gond.

Na skutek niewykonalnego rozkazu dowództwa o zajęciu Montbard i mostów na Kanale Burgundzkim, resztki brygady Maczka zostały odcięte. Ostatecznie 18 czerwca generał Maczek wobec braku nadziei na wyrwanie się z okrążenia nakazał zniszczenie pozostałego sprzętu oraz pojazdów i rozwiązał jednostkę. Następnie sam wraz z pół tysiącem swych żołnierzy przebił się do Marsylii. Stamtąd w przebraniu Araba przez Tunis, Maroko, Portugalię i Gibraltar dotarł do Szkocji.

10. Brygada Kawalerii po przekroczeniu granicy węgierskiej / Źródło: NAC, sygn. 37-70-5

Armia przyszłości – to armia pancerna

Generał Stanisław Maczek przybył do Wielkiej Brytanii 21 września 1940 roku, gdzie z marszu odtworzył 10. Brygadę Kawalerii Pancernej, przemianowaną w 1942 r. na 1. Dywizję Pancerną. W 1943 roku, gdy była bliska osiągnięcia gotowości bojowej, Brytyjczycy wymusili dostosowanie jej organizacji do obowiązujących w ich armii standardów.

Ostatecznie w jej skład wchodziły: 10 Brygada Kawalerii Pancernej (1. i 2. pułk pancerny, 24. pułk ułanów, 10 pułk dragonów), 3. Brygada Strzelców (batalion strzelców podhalańskich, 8. batalion strzelców brabanckich i 9. batalion strzelców flandryjskich), artyleria dywizyjna (1. i 2. pułk artylerii motorowej, 1. pułk artylerii przeciwpancernej, 1. pułk artylerii przeciwlotniczej), rozpoznawczy 10. pułk strzelców konnych, samodzielny szwadron ciężkich karabinów maszynowych, batalion saperów, szwadron regulacji ruchu, dowództwo dywizji oraz warsztaty, służby itp.

W chwili wejścia do walki dywizja miała 15 210 szeregowych i 885 oficerów, dysponowała 473 działami oraz 4431 pojazdami, w tym 381 czołgami – głównie amerykańskimi maszynami marki Sherman i angielskimi czołgami rozpoznawczymi Cromwell oraz czołgami lekkimi Stuart. Był to najsilniejszy polski związek taktyczny wojsk szybkich, jaki walczył w II wojnie światowej. Formacja dowodzona przez generała Maczka była nowoczesna, przyzwoicie wyposażona i dysponowała potężną siłą ognia.

Oficerowie Wojska Polskiego we Francji (gen. Maczek pośrodku) / Źródło: NAC, sygn. 37-379-2

Bijcie się twardo, ale po rycersku

Polska 1. Dywizja Pancerna swój szlak bojowy rozpoczęła w końcowej fazie walk o Normandię. Formacja gen. Maczka weszła w skład 2. Korpusu 1. Armii Kanadyjskiej.

Chrztem bojowym dywizji gen. Maczka była bitwa pod Falaise, gdzie zdecydowana obrona Mont Ormel (wzgórza 262 znanego też jako „Maczuga”) uniemożliwiła większej grupie rozbitków 7. Armii niemieckiej wydostanie się z kotła. W czasie zaciętych walk dużej części Niemców wprawdzie udało się wyrwać z kotła, jednak za cenę ogromnych strat w sprzęcie.

Ponadto polska formacja wzięła – według oficjalnych raportów – 3576 jeńców. Po bitwie 1. Dywizja Pancerna jako samodzielna kolumna przeszła do pościgu. W ciągu 9 dni pokonała odległość 400 km, staczając liczne walki z cofającym się nieprzyjacielem i opanowując kolejne miasta.

Gen. Maczek prowadził dywizję w kierunku Belgii i Holandii. Wyzwolił m.in. Ypres, Gandawę i Passchendale. Dzięki znakomitemu manewrowi oskrzydlającemu, po ciężkich walkach Maczkowi udało się wyzwolić Bredę bez strat wśród ludności cywilnej. 26 marca 1945, pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu został odznaczony Komandorią Krzyża Legii Honorowej. 4 maja 1945 dywizja dotarła do bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven, gdzie generał przyjął kapitulację dowództwa twierdzy, bazy Kriegsmarine oraz floty „Ostfriesland i resztki dziesięciu dywizji piechoty oraz 8 pułków piechoty i artylerii.

1 czerwca 1945 r. gen. bryg. Stanisław Maczek został awansowany do stopnia generała dywizji.

1 Dywizja Pancerna w Wilhelmshaven w Niemczech / Źródło: NAC, sygn. 37-541-6

W dniu 19 maja 1945 roku w miasteczku niemieckim Haren, wcześniej zdobytym przez 1. Dywizję Pancerną, położonym w Dolnej Saksonii, gen. Stanisław Maczek i jego żołnierze, na wniosek kolegów z II Korpusu Kanadyjskiego, stworzyli tymczasowe lokum dla Polaków – jeńców byłych niemieckich obozów, żołnierzy którzy nie mieli dachu nad głową. W miasteczku mieszkało ok. 5000 Polaków, w tym 1728 kobiet. Miasteczko początkowo nosiło nazwę Lwów, ale na wniosek gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego nazwę zmieniono na Maczków.

Pozbawiony polskiego obywatelstwa

Po wojnie, Maczek zdając sobie sprawę z tego co może go spotkać w powojennej komunistycznej Polsce, odmówił powrotu do kraju. Konsekwencją tej decyjzi było pozbawienie go przez rząd komunistyczny obywatelstwa polskiego. Generał osiadł na stałe w Szkocji w Edynburgu.

Ponieważ z powodu zbyt krótkiej służby w angielskiej armii nie przysługiwała mu emerytura angielska, a komunistyczna Polska się go wyparła, zmuszony był w podeszłym już wieku pracować na utrzymanie rodziny. Podjął się pracy barmana w hotelu „Learmouth” w Edynburgu. Nie czuł się tu nieswojo. Zachowywał zawsze uśmiech i życzliwość dla gości. Kiedy odwiedzali go jego żołnierze, na przywitanie strzelali obcasami.

Generał był zawsze optymistą i człowiekiem, który lubił się śmiać. W 80-lecie jego urodzin wizytę złożył mu holenderski książę Bernard przywożąc ze sobą Brabancką Orkiestrę Symfoniczną. Wcześniej generał Maczek został odznaczony wysokim orderem DSO (Distinguished Service Order) i Orderem Łaźni przez Brytyjczyków oraz Komandorią Legii Honorowej przez Francuzów.

Gen. Alphonse Juin dekoruje gen. Stanisława Maczka orderem Legii Honorowej / Źródło: NAC, sygn. 37-529-1

Na wniosek ponad 40 000 mieszkańców Bredy generałowi przyznano honorowe obywatelstwo Holandii. 11 listopada 1990 r. został awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni. W 1994 został kawalerem Orderu Orła Białego.

Zmarł 11 grudnia 1994 r. w wieku 102 lat w Edynburgu. Zgodnie z jego wolą pochowany został na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie.

Bibliografia
– Majka J., Brygada motorowa płk Maczka, Rzeszów 2008.
– Potomski P., Generał broni Stanisław Władysław Maczek (1892-1994), Warszawa 2008.
– Stawecki P., Słownik biograficzny generałów wojska polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

http://www.nowastrategia.org.pl

Komentarzy 10 to “Generał Stanisław Maczek, ojciec polskiej Broni Pancernej”

 1. Zenon K. said

  Gen. Maczek to absolwent wydziału filologii polskiej, magisterkę pisał z „Sonetów krymskich” 🙂 Szturmowiec i czołgista z poetycką duszą…

 2. AlexSailor said

  „wizytę złożył mu holenderski książę Bernard przywożąc ze sobą Brabancką Orkiestrę Symfoniczną. Wcześniej generał Maczek został odznaczony wysokim orderem DSO (Distinguished Service Order) i Orderem Łaźni przez Brytyjczyków oraz Komandorią Legii Honorowej przez Francuzów.”

  Dali mu świecidełka, zrobili sobie zabawę i show.
  Świnie nawet nie wypłacili mu minimalnej renty przez tyle lat.
  Proszę zauważyć.
  Zarówno brytole, jak i Frnace i Holendrzy.
  A przecież mógł zrównać z ziemią w 1945r. kilka ich miast zamiast narażać swoich żołnierzy.

 3. provincjal said

  Czy obecnie mamy Takich Generałów ?

 4. GonDar said

  Więc, niech się Pan uczy, Panie Żeglarzu. Interes, a potem ordery. Jeśli Pan tak samo zdolny jak gen. Maczek.

 5. revers said

  No nie przesadzajmy ale te brytyjskie standardy pancerne, faktycznie nie ustepujace w koniach mechanicznych i broni w przeliczeniu na zolnierza jednostki bojowej Maczka nie ustepowaly sile ognia pancernym dywizjom SS.

  Za tym ida tez duze koszta, zalozenia aresztu finansowego na polskim zlocie, by na koniec nie skonczylo sie polonistyka z „Wesela” Wyspianskiego, ostal ci sie zlom.

  A w bitwie pod falaise kanadyjczycy z dywizja Maczka zamneli kociol z jednej strony, ale z drugiej strony jankeski gen.paton tego nie zrobil, mowi sie konflikcie wewnetrznym Patona z Montgommerym ktory powstrzymywal w zamykajacym kleszcze pod Falaise natarciu gen. Patona.

 6. RomanK said

  Nie walczyli dla krzyzy i slawy……

  ale nalezy sie im renta z dodatkami plus krzyz za przesladowanie….
  I jest ich o wiele wiecej niz tych co rzeczywiscie byli poddani przesladowaniu:-)))) Tym musi wystarczyc, ze byli przesladowani:-))))
  Dlatego ZBOWID byl najbardziej liczna organizacja PRLu:-))))) z kazdym rokiem liczniejsza…jak z ocalonymi cudem z Holokaustu:-)))))
  Wszyscy ukrzyzowani popieraja PO PiS i nienawidza Putina:-))))

 7. RomanK said

  Za bitwe na Maczudze pod Falaise..moj wlasny dziadek Wladyslaw…zostal odznaczony starszliwymi ranami, ze sprzezonych mozdzierzy niemieckich z ktorych sie lizal 3 lata i za to do konca zycia nosil kikut bezwladnej prawej reki….ktora przeszkadzala mu w robocie.
  Cieszyl sie- jak dziecko za kazdym razem, jak odznaczali panow generalow, ktorzy z bezpiecznych sztabow z kawalerska fantazja posylali ich w sakramencki ogien…
  I szczesliwy wypowiadal slowa…ktorych cytowac nie bede:-)))))
  Walczyl w Dywizji gen Maczka…za Chambois – Falaise dostal od rzadu Francji z rak gen. deGaulle..Legie Honorowa Francji….i pozbawienie obywatelstwa od …..Polski.

 8. GRYFT said

  Historia działań jednostki Maczka w wojnie obronnej w 39 roku.


 9. Tomasz said

  Szanowny Panie,

  dlaczego kradnie Pan teksty ze strony http://www.nowastrategia.org.pl bez zapytania o zgodę?

 10. Marucha said

  Re 9:
  Czy to jest „kradzież”?
  Czy nie ma odnośnika do oryginału?
  Czy „skradziony” artykuł przestał się wyświetlać na oryginalnej stronie?
  Czy zamieszczenie artykułu na niniejszej witrynie nie przyczynia się do popularyzacji http://www.nowastrategia.org.pl?

  Ja osobiście nigdy nie robię problemów, gdy ktoś kopiuje artykuły z mojej witryny, byle się powołał na źródło…

Sorry, the comment form is closed at this time.