Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Rycerz, który sprzymierzył się z samym diabłem

Posted by Marucha w dniu 2017-05-25 (czwartek)

Herb Ciołek

Ponieważ źródłem artykułu jest witryna zwana żartobliwie „Der Onet”, polecam pewną ostrożność przy jego czytaniu.
Admin

Jurand ze Spychowa, którego tragedią karmione są kolejne pokolenia uczniów, to „mały leszcz” i nieudacznik przy Bartoszu z Odolanowa. Ten wielkopolski rycerz uwięził dla okupu, a potem zhańbił, gości zakonnych. Po pięciuset latach, w maju, znów będzie mógł wziąć na nich odwet.

Bartosz z Odolanowa, a właściwie Wezenborg, wielkopolski rycerz i możnowładca z XIV wieku nie pasowałby na bohatera Sienkiewiczowskiej powieści o Polakach miłujących wiejską sielankę, Danusie i wojny tylko sprawiedliwe. Nie pokrzepiłby serc, bo ten je rozcinał mieczem. Pewnie też na co dzień ów potomek rycerzy z Łużyc posługiwał się językiem niemieckim. Taki dziwny ten Polak.

– Bartosz pojawia się nagle na kartach historii jako bliski współpracownik Kazimierza Wielkiego. Wielokrotnie staje na sądach świadcząc przeciw Krzyżakom – opowiada Igor Alagierski, który ponad 10 lat poświęcił zbieraniu informacji o wielkopolskim rycerzu.

W 2004 roku wraz z grupką zapaleńców z Gostynia założył „Poczet imienia Bartosza Wezenborga”. Na swojej zbroi pasjonat czasów średniowiecza nosi herb „Tur” i czarno-żółte barwy możnowładcy. Część historyków uznałoby to za błąd, bo ich zdaniem Bartosz z Odolanowa należał do rodu Nałęczów.

– To nieprawda. Przodkowie Bartosza pochodzili z Łużyc z Weissenburga. Przenieśli się na Śląsk, a następnie, w XIII w., trafili do Wielkopolski. Natomiast z pewnością Bartosz był w ścisłym sojuszu z Nałęczami, a czasem nawet ich przywódcą – tłumaczy Igor Algierski.

Tur polubił paprykę

W 1370 r. umiera Kazimierz Wielki. Władca chciał na tronie w Krakowie osadzić Kazimierza Słupskiego, ale do korony prawo miał też Ludwik Andegaweński, król Węgier. Nasi bracia od papryki byli wtedy u szczytu potęgi. Możnowładcy, w tym również Wezenborg, poparli króla Węgier. W dowód wdzięczności Bartosz zostaje starostą na bogatych Kujawach. Około 1372 r. otrzymuje dobra w postaci Gostynia i Odolanowa. Wkrótce to senne dziś miasteczko staje się świadkiem wydarzeń, które zmieniły tę część Europy.

Pojedynek z niedoszłym królem

Bartosz z Odolanowa szybko udowadnia Andegawenowi swoją skuteczność. W 1375 r. w kraju pojawia się Władysław Biały, nowy pretendent do tronu w Krakowie. Wezenborg razem z Sędziwojem z Szubina dopada księcia pod Gniewkowem. Roznoszą jego oddział, a sam Biały ratuje się ucieczką przez bagna. Zbiegł do Złotorii, przygranicznej warowni. Jej oblężenie ma krwawy przebieg. Władysław jednak zdaje sobie sprawę, że rycerstwo nie odejdzie spod murów. Dlatego poddaje się Bartoszowi. Wyjeżdżając z zamku, książę jeszcze raz spróbował szczęścia. Wyzwał Wezenborga na pojedynek.

„Oto książę ze swoją kopią przeciwko Bartoszowi, a Bartosz przeciwko księciu, rozpędziwszy konie, z wielką siłą rzucili się jeden na drugiego – i książę dostał od Bartosza w prawe ramię dosyć poważną ranę” – tak to uwiecznił w swojej kronice Janko Czarnkowa z rodu Nałęczów, który nie był tylko biernym obserwatorem dziejów.

Gości zakonnych uczy pokuty

Pod nieobecność króla Ludwika w kraju rządy przejmowała jego matka Elżbieta. W 1377 r. nieopatrznie burzy kruchą równowagę rodów w Wielkopolsce. Na starostę w Poznaniu mianuje Domrata z Pierzchna, Grzymalitę. Nałęczowie są zaniepokojeni. Królowa matka odbiera też władzę na Kujawach Bartoszowi, bowiem nowy starosta obiecał zwiększyć dochód do skarbca z 800 do 2000 grzywien rocznie.

Wezenborg znajduje więc nowe źródło dochodu. Ochoczo łupi karawany kupców z państwa krzyżackiego.

– Pojawienie się jego pocztu wywoływało błagalne modlitwy. Krzyżacy doskonale wiedzieli, że w starciu z bezkompromisowym Wezenborgiem nie mają szans na ucieczkę – opowiada Igor Alagierski.

Około 1380 r. z wieży swojego zamku Bartosz wypatrzył 59 rycerzy burgundzkich. Zmierzali do Malborka, aby wziąć udział w krzyżackich rejzach na Litwinów. Ci podróżni w żelaznych ubrankach byli objęci boskim i ziemskim szacunkiem. Tymczasem Wezenborg uwięził ich i zażądał za nich okupu – jak wieść niesie 27 tysięcy florenów. Dla porównania: za 1000 florenów Ludwik Węgierski odkupił od Władysław Białego księstwo Gniewkowskie. Niektórzy historycy, jak Stefan Kuczyński, twierdzą, że Malbork zapłacił.

– To była astronomiczna kwota. Za tyle można byłoby kupić całą Wielkopolskę! Myślę, że ze strony Bartosza z Odolanowa to była swego rodzaju prowokacja. W kronikach francuskich biją żale, że Bartosz zhańbił gości – dodaje założyciel pocztu Wezenborga.

Zgodnie z ówczesną normą społeczną, rycerze powinni przebywać w godnych dla swojego stanu warunkach. Tymczasem u Bartosza zamiast w biernatach, siedzieli zamknięci w wieży. Co gorsza, musieli sami robić sobie posiłki. Ich służba została wcielona do prac zamkowych.

– W końcu Bartosz uwolnił zakładników, ale… nakazał im udać się do Francji w workach pokutnych – kwituje Alagierski.

Po tym „incydencie” wielki władca Węgier i Polski zdenerwował się. Potrzebował Krzyżaków jako sojuszników. Nowym starostom rozkazał zebrać wojsko i uderzyć na Odolanów. Jednak wielka wyprawa utknęła pod Kaliszem. Możnowładcy doszli do porozumienia z Bartoszem. Miał sprzedać swoje dobra na rzecz Korony. Wieść o ugodzie nie ucieszyła króla Ludwika. Wkrótce na Odolanów rusza jeszcze potężniejsza armia, ale najpierw Ludwik zajął się sprawą sukcesji.

Berlin mógł być nasz

W tym czasie w Krakowie tamtejszy biskup Zawisza wyrósł na namiestnika kraju. Jan z Czarnkowa z oburzeniem pisze: „Zuchwale pisać się zaczął wikaryuszem królestwa”!

Jeśli wierzyć ówczesnym plotkom, pewnej nocy zakradł się do ładnej wieśniaczki, ale jej ojciec zepchnął biskupa z drabiny. Kronikarze zgodnie podają, że w noc po pogrzebie słudzy kościelni usłyszeli stukot końskich kopyt, a potem wrzaski czartów wołających: – Jedziemy na hops!, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „Jedziemy na panienki”!

Kilka miesięcy po śmierci biskupa w 1382 r. panowie polscy w obecności króla złożyli przysięgę wierności Zygmuntowi, czyli mężowi jego córki, Marii Andegaweńskiej. Zięć podchodził z rodu Luksemburgów i był margrabią brandenburskim. Na początku września wojska dowodzone przez 14-letniego wówczas Zygmunta stanęły pod murami siedziby niepokornego możnowładcy z Wielkopolski. Oblężenie przerwano jednak po kilku dniach, bowiem Ludwik wyzionął ducha.

Margrabia spieszył się więc na Węgry. Zawarł układ z Bartoszem. Wybrani sędziowie mają wycenić jego posiadłości i… wykupić. Po drodze, w Poznaniu, Luksemburczyk domaga się hołdu wierności od mieszczan i rodów z Wielkopolski. Ci jednak postawili warunek: Zygmunt wraz z małżonką nie mogą opuścić kraju. Trzeba też sunąć z poznańskiego starostwa Domrata Grzymalitę.

Luksemburczyk nie spełnił żądań. No cóż, gdyby Zygmunt został w Krakowie może teraz Brandenburgia, czyli Berlin i okolice, byłyby województwem np. kopanickiem (nazwa od starej osady, obecnie dzielnicy stolicy Niemiec).

Najemnicy palą Wielkopolskę

Śmierć Andegawena otworzyła w Wielkopolsce puszkę Pandory. Grzymalici stanęli za Zygmuntem, Bartosz z Odolanowa poparł na tron Piasta, Siemowita IV, księcia mazowieckiego. Do Wezenborga przyłączyli się Nałęczowie po tym, gdy dowiedzieli się, że ich przeciwnik, Domrat Grzymalita, ściągał najemników: Sasów, Pomorzan i Kaszubów.

Rozgorzały walki. Łuny nad Wielkopolską nie gasły przez niemal trzy lata. W lutym 1382 dochodzi do dwudniowej bitwy. Najpierw Nałęczowie wsparci przez Bartosza odnoszą zwycięstwo. Jednak, zamiast trzymać szyki obok oddziałów Wezenborga, ganiają po polach Grzymalitów. Wtedy do przeciwnika docierają posiłki i przegrywający biorą odwet. Bitwa nie zakończyła walk, a Bartosz z Odolanowa sprzymierzył się z samym Diabłem. Taką krwawą sławą cieszył się możnowładca z Wenecji na Pałukach.

Polowanie na Jadwigę

Małopolanie usiłują skłonić do rozejmu obie strony. W maju 1382 rycerstwo zgodnie domaga się od królowej wdowy, aby do Krakowa przyjechała jej córka Jadwiga i objęła tron polski. W wyznaczonym terminie jej przyjazdu do Krakowa dociera również arcybiskup Bodzenta. W orszaku Bartosz z Odolanowa prowadzi 500 kopijników. Tak liczny oddział budzi podejrzenia krakowian.

Wkrótce okazuje się, że wśród przybyłych ukrywa się książę mazowiecki, Siemowit IV. Spiskowcy zamierzali porwać Jadwigę, a przez małżeństwo koronować Siemowita na króla. Podstęp się nie udał, a wkrótce Wezenborg zaskakuje wojska wielkopolskie pod Winną Górą. Jan z Czarnkowa donosi: – Tajemnie tam pośpieszył i wszystkich, których znalazł, zabrał do niewoli. Schwytał też wiele koni, broni, różnego sprzętu i nie utraciwszy żadnego ze swych ludzi.

Kronikarz rzuca mięsem

W odpowiedzi Zygmunt Luksemburczyk na czele oddziałów węgierskich i Małopolan wkracza na Mazowsze. Pustoszą kraj, a po odzyskaniu Żnina dla arcybiskupa Bodzenty wracają nad Dunaj żegnani przekleństwami Jana z Czarnkowa: „Wzbogaceni niemałym łupem wrócili cało – ku wielkiej hańbie Polaków – do domu. Niech padnie na wieczne czasy świerzb bydlęcy na tych, za których sprawą nieposkromione to plemię było wezwane na pomoc w celu rzekomej opieki”.

Rycerstwo Królestwa Polskiego stawia królowej Elżbiecie ultimatum. Jeśli jej córka nie obejmie tronu Polski, zostanie powołany nowy władca. Królowa ulega, ale i Siemowit musi pożegnać się ze swoimi planami. Małopolanie wypatrzyli już męża dla Jadwigi – władcę Litwy.

Banita wybawia przyszłą żonę króla

Nowy król, Władysław Jagiełło, przywraca w Wielkopolsce spokój. Krwawego diabła weneckiego wtrącono do więzienia. Bartosz jednak zbiega na Śląsk. Do Krakowa dotarły pogłoski, że planuje zemstę i zbiera tam raubiterów, czyli rycerzy rozbójników. Wzbudziło to strach w stolicy. A może Władysław dostrzegł w nim sojusznika w walce z Krzyżakami i Zygmuntem? Wkrótce odżegnany od czci rycerz pojawia się przy boku króla.

– Podobno król wysłał do niego osobisty list – opowiada Igor Alagierski.

Niedawny banita otrzymuje najważniejszy urząd w Wielkopolsce, który przez lata dzierżyli Grzymalici. Wysyłany jest z poselstwem do Zakonu. Wezenborg wyrwał też z rąk porywacza przyszłą żonę Jagiełły – Elżbietę Granowską. Wiseł Czambora, rycerz z Dolnego Śląska porwał ją i siłą zaciągnął do ołtarza. W swojej kronice Długosz określił Wisła – Szlązakiem z Wissenburga. Brzmi to już znajomo…

W 1392 r. Bartosz z Odolanowa, wtedy już wojewoda poznański, ujął Czambora i przetrzymywał w Przedczu. Nie wypuścił go nawet gdy pod zamek podszedł z wojskiem dawny kumpel Wezenborga, Siemowit. Książę chciał odbić Czambora.

W niecałe dwadzieścia pięć lat po koronacji, Władysław Jagiełło w jednej bitwie paraliżuje państwo zakonne Krzyżaków. Jak dokonania współczesnych wypadają przy czynach przodków? Bartosz Wezenborg nie doczekał bitwy pod Grunwaldem. Umiera około 1395 roku.

http://facet.onet.pl

Komentarz po artykułem:

~S : Przypominam, że Berlin był pierwotnie słowiańskim Bralinem. Obecny Berlin jest bardzo rozległym miastem, które wchłonęło w swoje granice również i inne słowiańskie osady. Berlińska dzielnica Kopenick znajduje się w miejscu słowiańskiego grodu Kopnik księcia Jaksy, władcy lechickiego plemienia Stodoran, który uznał się wasalem i lennikiem księcia zwierzchniego Polski (dzielnicowej) Bolesława Kędzierzawego. Jaksa prowadził długotrwałe i zacięte walki z Niemcami o słowiańską twierdzę Brenna (obecnie Brandenburg na zachód od Berlina) i odbił ją z rąk Niemców dzięki polskiemu wsparciu. Dzielnica Neu-Kolln wyrosła ze słowiańskiej osady Kolno ,natomiast zachodnio-berlińska dzielnica Spandau to wcześniejszy słowiański gród Spandawa o kilka wieków starszy od samego Berlina.
PS Nazwa berlińskiej dzielnicy Pankow również brzmi dosyć swojsko… 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Kopanickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spandau_(dzielnica_Berlina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brenna_(twierdza_s%C5%82owia%C5%84ska)

Komentarzy 6 to “Rycerz, który sprzymierzył się z samym diabłem”

 1. revers said

  W Berlinie poczuc sie mozna swojsko dopuki nie zaczna sie harce juz ok. 100 narodkow, dzis Berlin przypomina wieze Babel ze wzgorzami na Prenzlauerberg, Friedrichhein, Pankow i rozlewajaca sie po mniescie kolorowa szarancza.

  Wielu Polakow z kolei czuje sie w Polsce jak na rozrzazonych weglach, po negatywnaych przezyciach w RP, w tym posadzenia o terroryzm bo pil wodke z innym podejrzanym jak skazany Bruno na fali Brevika

 2. ? said

  Tak, przy okazji, to Wałęsa swego czasu w telewizji powiedział, że on dla dobra Polski to i z diabłem by pakt zawarł.

 3. Ilirian said

  Papryka pochodzi z Ameryki. Kolumb dopłynął do niej w 1492. Tur polubił paprykę w 1372! Jak ja nie cierpię takich anachronizmów!

 4. makry said

  Ten rycerz jakos kojarzy mi sie z postacia Henryka z Rynarzewa /trylogia K.Bunscha/

 5. Zenon K. said

  Bartosz Wezenborg na kartach „Kroniki” Jana z Czarnkowa jawi się jako postać dość kontrowersyjna. Osobiście uważam, że był to raczej typ watażki, który bardzo chciał wciąż wiele znaczyć po pozbawieniu go urzędu.

  W wojnie domowej 1382-1385 kierował się nie tylko interesami stronnictwa Semka, ks.rawskiego, ale w ogromnym stopniu prywatą: po nieudanej próbie zdobycia zamku w Kaliszu dla Siemowita (później oblegał Kalisz jeszcze dwukrotnie, wspólnie z Semkiem rawskim i śląskim księciem, Konradem Siwym, jednak bezskutecznie), od razu ruszył odwojować włości i uposażenia, które stracił za bandytyzm.

  Panem był chyba dość kiepskim, zwłaszcza dla mieszczan, bo mieszkańcy Kościana stawili zbrojny i skuteczny opór (w momencie, kiedy buntownikom wobec władzy starosty Domarata, wszystkie większe miasta poddały się po krótkim oporze, albo zgoła bez niego). Wojownikiem i wodzem był dobrym, choć nie zawsze szczęśliwym. Wyprawę Peregryna z Węgleszyna (z trzeciego stronnictwa, firmowanego przez Elżbietę Bośniaczkę i możnowładców małopolskich) wziął do niewoli w całości, bez strat we własnych szeregach.

  Wspólnie z buntownikami kierowanymi przez Sędziwoja Świdwę pokonał wprawdzie łatwo (dzięki grzechowi zlekceważenia przeciwnika) starostę Domarata Grzymałę z Pierzchna, ale jeszcze tego samego dnia, kiedy zabawiał się łupami i jeńcami- uległ szybko dość słabym siłom innego Grzymality, Wierzbięty ze Smogulca, dowódcy „do specjalnych poruczeń” wśród stronnictwa urzędniczego. Sam Bartosz omal nie dostał się wtedy do niewoli.

  O ile Domarat, którego siły rozproszono w pierwszej bitwie pod Piotrkowicami, zdążył na drugą, to Bartosz unosząc swoje życie przed oddziałem Wierzbięty, w drugim starciu już udziału nie wziął. Na szczęście dla niego, bo druga bitwa pod Piotrkowicami zakończyła się istnym pogromem buntowników. Podczas oblężenia Pyzdr na początku konfliktu- ogniomistrz z prywatnych wojsk Bartosza strzelając z działa zniszczył bramę miejską (przy okazji zabijając bezpośrednim trafieniem księdza, przebywającego akurat w oblężonym mieście): to pierwszy udokumentowany przypadek bojowego użycia artylerii prochowej w dziejach Polski.

 6. Peryskop said

  Wandaluzja 2

Sorry, the comment form is closed at this time.