Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Okres III RP, czyli powstawanie kapitalizmu w Polsce – okresem regresu -sabotaż w wykonaniu Solidarnosci

Posted by Marucha w dniu 2017-05-28 (Niedziela)

Powiedzmy wyraźnie: w wykonaniu „Drugiej Solidarności”, Solidarności Michnika, Kuronia, Geremka, Mazowieckiego, Tuska, Lewandowskiego, Bieleckiego, Kaczmarka… etc.
Artykuł ma charakter historyczny. Teraz jest już dobrze.
Admin

Rodowe srebra POLSKI sprzedane – tylko dla bogatych

Ta transakcja to część wielkiej wyprzedaży uzdrowisk urządzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W ubiegłym [2013 – admin] roku MSP sprzedało osiem uzdrowisk, w tym największe – Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Polanica, Duszniki, Kudowa), które za 138 mln zł kupił fundusz inwestycyjny należący do kombinatu miedziowego KGHM.

W tym roku na licytację trafiło kolejne dziewięć spółek uzdrowiskowych – poza Konstancinem między innymi Wysowa (kupuje ją Polski Holding Medyczny PCZ), Świeradów Czerniawa  (kupcem został KGHM TFI) i Iwonicz, o który walczą lokalny potentat w handlu materiałami budowlanymi Merkury Market i fundusz inwestycyjny z Nałęczowa. W nowe ręce trafi też Nałęczów, bo jego właściciel – kontrolowana przez Nestle firma East Spring – po 10 latach chce sprzedać część swoich akcji.

Na tle okresu Polski Ludowej blado wypada okres powstawania kapitalizmu w Polsce. Dodajmy: XIX-wiecznego kapitalizmu. Rządzące Polską w minionych 25 latach ekipy skompromitowały się. Najbardziej skompromitowała się prawica, która zdegradowała Polskę i cofnęła ją o dziesiątki lat…

Oto fakty, skrzętnie przemilczane przez opanowane przez prawicę media:

Wbrew wbijanej nam do głów propagandzie, że 25 lat temu polska odzyskała niepodległość, ja byłem wolny czy gdy w NIEMCZECH stacjonowaly i nadal stacjonuja Amerykanie to były niepodległe . faktycznie w okresie restauracji XIX-wiecznego kapitalizmu utraciliśmy pod rządami prawicy i coraz bardziej tracimy swą suwerenność w wielu dziedzinach, zwłaszcza w przemyśle, transporcie, bankowości i mediach. [Zdanie ma tak spieprzoną składnię, że nie umiem jej poprawić! – admin]

I. Wyprzedaż i likwidacja przemysłu.

W wyniku wyprzedaży za bezcen naszego przemysłu w obce ręce, często w ręce zagranicznych konkurentów, zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych i całe gałęzie przemysłu. W rezultacie nastąpił drastyczny spadek produkcji przemysłowej. W porównaniu z najwyższym poziomem okresu Polski Ludowej produkcja wybranych przykładowo wyrobów zmalała do 2008r. następująco (nowszych danych brak):

Tyle kopalń istniało w 1979 r. (mapka po lewej stronie) … a tyle funkcjonuje dziś (prawa strona):

 • wydobycie węgla kamiennego – o 58%: z 201 mln ton do 84,3 mln ton;
 • wydobycie siarki (w przeliczeniu na 100%) – o 85%: z 5 164 tys. do 762 tys. ton;
 • produkcja stali surowej – o ponad 50%: z 19,5 mln t do 9,7 mln t;
 • cementu – o 21%: z 21,7 mln t do 17,2 mln t;
 • odbiorników radiowych – o ponad 99%: z 2,8 mln szt. w 1981r. do 21,9 tys. sztuk;
 • obrabiarek do metali – o 21%: z 38,3 tys. szt. do 30,9 tys. szt. (a przez szereg lat było jeszcze gorzej – spadek wyniósł nawet do 71%);
 • ciągników rolniczych – o 91,5%: z 57,5 tys. do 4,9 tys. szt.;
 • obuwia z wierzchami skórzanymi – o 81%: z 72,4 mln par do 13,7 mln par;
 • włókien chemicznych – o 76,8%: z 256 tys. t do 59,3 tys. t.

Listę tę można by długo ciągnąć. Zapotrzebowanie na poszczególne wyroby zaspokaja się przez import, odbierając zatrudnienie i zarobek polskim pracownikom, a dając je za granicą i zadłużając kraj. Importujemy nawet węgiel. W 2008 zaimportowaliśmy 10,3 mln ton.

II. Zniszczono gospodarkę morską.

>http://okres-prl.blog.onet.pl/2011/10/15/czy-polska-jest-panstwem-morskim/
>http://okres-prl.blog.onet.pl/2011/04/14/jest-morze-tylko-stoczni-i-polskich-statkow-brak/

 • Flota handlowa towarowa zmniejszyła się z 247 statków o nośności 4,1 mln DWT do 123 statków o nośności 2,6 mln DWT, przy czym większość z nich pływa pod obcymi banderami: Bahamów, Cypru, KRL-D, Malty, Panamy, Vanuatu i Wysp Marshalla.
 • Połowy ryb morskich zmalały z 803 tys. t w 1979 r. do 430 tys. t w 1990 r. i do 124 tys. t w 2008 r., tj. o 85% w porównaniu ze szczytowym osiągnięciem i o 71% w stosunku do 1990 r.
 • Stocznie budujące statki – nasza duma i chluba – upadły, z wyjątkiem gdańskiej „kolebki”, która dogorywa. Wraz z ich upadkiem upadło bądź upadnie półtora tysiąca kooperantów stoczni w całym kraju.

III. Pogorszyła się sytuacja na wsi.

W wyniku błędnej polityki rolnej prawicy katastrofalnie zmniejszyły się w Trzeciej RP dochody rolników indywidualnych w porównaniu z 1989 rokiem. Jak podawał prof. Jan Główczyk, już w 1990 r. były one niemal o połowę niższe (ściśle o 48,3%), a w 2000 r. prawie o trzy czwarte niższe (dokładnie o 72,8%) niż w 1989 r. Tę katastrofalną sytuację złagodziły dopiero dotacje z Unii Europejskiej. Ale pod względem wielkości produkcji trwa nadal upadek. Przykłady:

 • Ilość bydła zmniejszyła się o 54%: z 12,6 do 5,8 mln szt., w tym krów o 53%: z 6,0 do 2,8 mln.
 • Trzoda chlewna zmalała o 37%: z 21,3 mln szt. do 13,5 mln obecnie.
 • Produkcja mleka krowiego zmniejszyła się o 24%: z 16,0 mld l do 12,1 mld l.

Dodajmy jeszcze likwidację Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1990 roku gospodarstwa państwowe posiadały 3.459 tys. ha użytków rolnych, tj. przeszło 18 proc. ogółu użytków rolnych w kraju, a ich produkcja to m.in. 21 proc. krajowych zbiorów zbóż, globalna zaś produkcja rolnicza stanowiła przeszło 18 proc. globalnej produkcji rolniczej kraju. Wynik finansowy w roku gospodarczym 1981/82 wyniósł +25,5 mld zł, a w 1990 roku +6,1 mld zł.

W okresie transformacji ustrojowej PGR-y zlikwidowano z przyczyn ideologicznych. W rezultacie tej likwidacji globalna produkcja rolnicza Polski w latach 1990–2000 zmniejszyła się o 12,3%. Niemal cały ten spadek produkcji rolniczej został spowodowany ubytkiem produkcji PGR-ów.

http://okres-prl.blog.onet.pl/2012/12/20/lza-sie-w-oku-kreci-po-pgr-ach/

Nastąpił ponadto:

IV. Upadek kolei jak po wielkim kataklizmie.

Długość linii kolejowych normalnotorowych zmniejszyła się z 24,4 tys. km do 19,8 tys. km, tj. o 19%.
Zlikwidowano i likwiduje się wiele linii kolejowych, odcinając od świata znaczne obszary kraju.

>http://www.ostrow24.tv/news/53584-ocalic-od-zapomnienia-ruiny-fabryki-wagon.html

To tylko jeden przykład dewastacji POLSKIEGO KOLEJNNICTWA – to był i jest nadal sabotaż

V. Regres w budownictwie mieszkaniowym.

Z ogólnych zasobów mieszkań w liczbie 10 mln 717 tys., jakie posiadaliśmy w całym kraju w 1988 r., ostatnim roku Polski Ludowej, aż 69,5% zbudowano w latach 1945–1988, a tylko 30,5% przed rokiem 1945. Znaczy to, że zbudowaliśmy wtedy więcej niż dwie Polski mieszkaniowe, mimo że startowaliśmy z potwornych zniszczeń wojennych i niskiego poziomu rozwoju gospodarczego.

W Polsce kapitalistycznej, startującej z wielokrotnie wyższego poziomu rozwoju gospodarczego kraju, budownictwo mieszkaniowe zmniejszyło się z 242,9 tys. mieszkań (890,8 tys. izb mieszkalnych) średnio rocznie w dekadzie 1971-1980 do 77,2 tys. mieszkań i 328 tys. izb średnio rocznie w 5-leciu 1996-2000, tj. odpowiednio o 68,2% i 63%, oraz 119,7 tys. mieszkań i 522,4 tys. izb w latach 2001-2007 (odpowiednio o 50,3% i 41,4% mniej niż w dekadzie lat 70-tych).

Dodajmy, że obecnie w miastach buduje się mieszkania niemal wyłącznie dla bogaczy (w ogólnej ilości budowanych teraz mieszkań ok.50% to domy na wsi, 48% to domy komercyjne w miastach, a jedynie 2% stanowią mieszkania tańsze dla zwykłych śmiertelników). Wskutek tego rośnie liczba ludzi bezdomnych, szacowana już na kilkaset tysięcy.

VI. Spadek zatrudnienia i masowe bezrobocie.

Liczba pracujących spadła z 17,8 mln osób do 14,0 mln, tj. o 21%.
Powstało masowe bezrobocie, w Polsce Ludowej nieznane. Armia bezrobotnych, w szczytowym okresie, w 2002 roku, liczyła ponad 3,2 mln osób (3217 tys.), z czego ok. 80% bez prawa do zasiłku. W wyniku emigracji zarobkowej – ok. 2 mln osób, bezrobocie zmniejszyło się do 1.474 tys. w końcu 2008 roku. Teraz, w czasie kryzysu, bezrobocie znów wzrosło o dalsze 300 tys. osób. Armia emigrantów zarobkowych, wykształcona kosztem naszego państwa, przysparza dochodu narodowego nie nam, ale bogatszym od nas krajom.

Solidarność zafundowała mlodym wykształconym Polakom prace a Anglii na zmywaku

VII. Degradacja ekonomiczna społeczeństwa.

Źle się wiedzie nie tylko bezrobotnym, ale i tym, którzy mają pracę zarobkową. Wynagrodzenia pracownicze bowiem są niskie. W ujęciu realnym były do 2004 r. niższe niż w 1980 r. Dopiero w 2005 r. przekroczyły tamten poziom, ale nadal są niskie. Miesięczne wynagrodzenie minimalne w 2006 r., wyrażone w euro, było u nas 5,5 razy niższe niż średnio w sześciu krajach zachodnich Unii Europejskiej (Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburga i W. Brytanii).

Dokonało się bezprecedensowe rozwarstwienie materialne społeczeństwa. Najwyższe płace w Polsce są 190 razy wyższe od płac najniższych, przy średniej światowej 114 razy.

Emerytury i renty są u nas 3–5 razy niższe niż w Europie Zachodniej. A będzie jeszcze gorzej, gdy zacznie w pełni działać nowy system emerytalny, wprowadzony przez prawicowy rząd Jerzego Buzka. Pierwszą jaskółką, sygnalizującą, co czeka emerytów w Buzkowym systemie emerytalnym, była pierwsza wypłata emerytury z tzw. otwartego funduszu emerytalnego w kwocie… 23,65 zł(!)

Społeczeństwo coraz bardziej ubożeje: W latach 90. ubiegłego wieku Polska miała największy wzrost ubóstwa spośród 175 państw sklasyfikowanych przez ONZ-owski program UNDP. Odsetek ludności żyjącej poniżej minimum socjalnego wzrósł z 15% w 1989 r. do 47% w 1996 r., do 57% w 2001 r. i do ponad 60% w ostatnim okresie, a odsetek ludności żyjącej poniżej minimum egzystencji, poniżej granicy biologicznego zagrożenia życia, wzrósł z 4,3% w 1996 r. do 12,3% w 2005 r (nowszych danych brak, ale jest prawdopodobnie jeszcze gorzej).

Wg raportu Komisji Europejskiej z 2008 roku ubóstwo odczuwało aż 22 proc. polskich dzieci! (Państwo nie ma pieniędzy na dożywianie dzieci, ma natomiast na finansowanie awantury wojennej w Iraku i Afganistanie, a także na wspieranie awanturniczego prezydenta Gruzji).

W następstwie ubóstwa i nędzy wzrosła liczba samobójstw, w tym zwłaszcza samobójstw z przyczyn ekonomicznych, których jest obecnie dwukrotnie więcej niż poprzednio.
Polska, rządzona przez prawicowy [?! – admin] rząd premiera Donalda Tuska i PiS-wską kancelarię prezydenta RP, jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie przyjęło KARTY PRAW PODSTAWOWYCH, ważnego dokumentu Unii, będącego gwarancją przestrzegania praw obywatela przez państwo.

VIII. Regres w ochronie zdrowia.

http://qbanez.wordpress.com/2012/04/22/384-opuszczony-szpital-w-swidnicy/

Pogarsza się w przerażającym tempie ochrona zdrowia:
Liczba łóżek szpitalnych zmalała o jedną piątą: z 219 tys. do 172 tys.
Liczba lekarzy – o 13%: z 90,1 tys. do 78,1 tys. w 2008 r., liczba dentystów – o 3o%: z 18,2 tys. do 12,8 tys., a liczba pielęgniarek – o przeszło 15%: z 216 tys. do niespełna 183 tys.

W 2008 r. Polska zajmowała ostatnie miejsce wśród państw UE pod względem liczby praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców. Jest u nas coraz trudniej dostać się do lekarza, do szpitala i do sanatorium. A będzie jeszcze trudniej, gdyż obecnie następuje masowa emigracja lekarzy (np. do Anglii wyemigrowało już 8400 lekarzy), emigrują też pielęgniarki, zamykane są szpitale i przychodnie, a rząd forsuje prywatyzację szpitali i odpłatność za leczenie. W efekcie tego wszystkiego jest m. in. wysoka śmiertelność niemowląt, która w Polsce wynosi 6,4 na 1000 urodzeń, a w Europie tylko 4.

W III RP zlikwidowano gabinety lekarskie i dentystyczne w szkołach, które stworzono tam w okresie PRL. Skutkiem tego będzie pogorszenie zdrowotności całego pokolenia obecnych uczniów.

IX. Regres w kulturze.

Nakłady książek i broszur spadły ze 176 mln egzemplarzy do 85 mln w 2008 r., tj. o 52%.
Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych zmalała z 18.569 do 9.843 tys., czyli o 47%. Liczba bibliotek publicznych zmniejszyła się z 10.269 do 8.420 (o 18%).

Zamknięto kilka tysięcy szkół (do początku 2004 r. trzy i pół tysiąca, a potem jeszcze wiele dalszych), które zwłaszcza we wsiach były często jedynymi ośrodkami kultury. Uzasadnia się to niżem demograficznym, lecz ten nie powinien być powodem zmniejszania sieci szkół, ale stanowić okazję do zmniejszenia liczebności uczniów w klasach, aby polepszyć warunki pracy szkolnej.

Zamknięto wiele przedszkoli. (W 1990 było 897 tys. miejsc, a w 2004 r. – 683 tys., tj. o 24% mniej). Obecnie w 539 gminach w Polsce nie ma ani jednego przedszkola. Wg raportu Komisji Europejskiej z 2008 roku polskie dzieci najrzadziej ze wszystkich rówieśników w UE chodzą do żłobków i przedszkoli. [Może to i dobrze… – admin]

X. Gigantyczne zadłużenie kraju:

>http://www.zegardlugu.pl/

Za Edwarda Gierka zadłużenie zagraniczne Polski wyniosło 19,6 mld dolarów w 1980r. Zaciągnięte wtedy kredyty zagraniczne umożliwiły zrealizowanie przeszło pięciuset ważnych inwestycji (m. in. Port Północny). Wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 54 mld dol.

Zbudowane wówczas lub gruntownie zmodernizowane obiekty przemysłowe III RP sprzedała w ramach prywatyzacji, a mimo to Polska popadła i nadal popada w coraz większe zadłużenie, które w końcu 2007 r. wyniosło 546 mld 178 mln zł, tj. 205 mld dolarów, i stale rośnie. W 2008 r. wzrosło o dalszych 60 mld zł. Według informacji podanej przez premiera Donalda Tuska w przemówieniu na Politechnice Warszawskiej 29 stycznia 2010 r. „nasz dług publiczny sięga już 740 mld zł”(!). W tym roku, wg ministra finansów, Polska będzie musiała sprzedać obligacje za co najmniej 155 mld zł. Trzeba je będzie wykupić za 5-10 lat, płacąc za nie ok. 200 mld zł.

Listę negatywnych zjawisk powstałych w ostatnich 20 latach można by długo ciągnąć. I chociaż w szeregu dziedzin dokonał się postęp, żeby wymienić np. kilkakrotny wzrost liczby studentów (jednak przy jednoczesnym spadku poziomu nauczania), rozwój motoryzacji, zwiększenie liczby posiadanych telewizorów i wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt gospodarstwa domowego (chłodziarki, pralki automatyczne), coraz powszechniejszą telefonizację kraju, zwłaszcza upowszechnienie telefonii komórkowej, komputeryzację kraju i upowszechnienie Internetu, czy wyraźną poprawę zaopatrzenia sklepów, to jednak ludzie bardzo źle odbierają to wszystko, co stanowi pogorszenie w stosunku do czasów minionych: masowe bezrobocie, miliony osób żyjących w nędzy i kilkakrotnie więcej żyjących na krawędzi nędzy, beznadziejność i niepewność jutra, stały lęk przed utratą pracy, niskie zarobki i jeszcze niższe emerytury oraz renty, i co nie jest bez znaczenia – ów dyskomfort obywatelski z powodu regresu w bardzo wielu dziedzinach, ciągnięcia Polski wstecz, dyskomfort z powodu utracenia przez kraj suwerenności w wielu dziedzinach: suwerenności w zakresie mediów i suwerenności gospodarczej – przemysłowej, bankowo-finansowej, transportowej, telekomunikacyjnej – wskutek zawładnięcia przez obcych polską prasą i innymi mediami, wyprzedaży w obce ręce banków, przemysłu, telekomunikacji, najlepszych części portów, pozbycia się żeglugi morskiej.

Rząd Donalda Tuska usiłuje wyprzedać resztę naszych sreber rodowych, których dotychczas jeszcze nie sprzedano, aby załatać dziurę budżetową, m.in. wysoko dochodowy kombinat miedziowy. A co będzie potem, czym będą łatane następne dziury budżetowe?

Biada nam, biada następnym pokoleniom Polaków! Lewica powinna konsekwentniej niż dotychczas uświadamiać społeczeństwu grozę tej sytuacji.

Powinna obnażać bezpodstawność i nicość triumfalizmu prawicy, pokazywać, że prawicowy i neoliberalny król jest nagi i niebawem puści cały naród boso i głodno. Obnażając nieudolność rządów prawicy, lewica powinna wygrywać opinię publiczną na swoją korzyść. Do tego musimy dodać: szaleńcza RUSOFOBIA co odbije się na gospodarce z jednoczenym załamaniem relecji miedzy ludzkiej.

http://okres-prl.blog.onet.pl

Komentarzy 61 to “Okres III RP, czyli powstawanie kapitalizmu w Polsce – okresem regresu -sabotaż w wykonaniu Solidarnosci”

 1. RomanK said

  To za to nalezy powiesic wszystkich Solidaruchow, najpirw tych co juz umarli!
  Zwlaszcza tych z 6000 jakie Pan Nasz general Jaruzelski wyznaczyl na rozwalke i unicestwienie. TO ONI rozkradli POlske w nocy 13grudnia 81.i stali sie oligarchami i mafiami paliwowymi i zakladali lewe slupy ambrowe i tego….o do dzis sciagajom haracz z panstwa wystawiajonc lewe fakltury i sciongajom po 140 miliardow zlotych na lepa…zwrotow podatkow ktorych nigdy nie zaplacili…I to robiom od 35 lat! Za to wszyscy inni placom zwasza emerytowane ubeki i partyjniaki bo som pozndni obywatele i zawsze byli.
  I Nalezy odebrac Rydzykowi mejbaha i kurwy ,na kture nim jezdzi!
  Zyczliwy sempatyk PZPR….

 2. Moher49 said

  PiS, PO, PSL to żadna prawica, to płatni namiestnicy USA, Izraela i Niemiec.
  SLD zamartwia się losem pedałów i innych zboków, nie tego co się w Polsce złego dzieje.

 3. La Reine Toronto said

  Po roku 1989 polskojezyczni wladcy (politycy) metodycznie dokonuja zniszczenia gospodarki i wynarodowienia narodu polskigo z przyzwoleniem ….cichym wiekszosci Polakow …jak to mozliwe? kto temu przeszkodzi i zaradzi?

  Smutne jest i to ze KOD ma nadal wielu zwolennikow a PiS otwarcie lekcewazy przedwyborcze ‚wytyczne’ Jaroslawa et al.

 4. Pinxit said

  To ile bylo tych Solidarnosci?
  Bo Walesa byl tylko jeden.
  Ja tu czegos nie rozumiem.

  ——
  Bez złośliwości, Panie Pinxit, ale więcej Pan wie o Filipinach, niż o najnowszej historii Polski.
  Admin

 5. RomanK said

  NO ja widze czego pan Pinxit nie rozumie:-))))
  Pan nie rozumie , ze mozna byc Walesa, Bolkiem, Elektrykiem i caly czas sluzyc temu samemu…. stad powiedenie In Pluribus Unum,….
  Mozna byc UB, SB, WSI, zmieniac legitymacje, angaze , zarobki, pseudonimy, a caly czas sluzyc jednemu celowi.
  Widzi pan- taka zwykla…. dupa…wiadmo, ze jest bo wystarczy sie pomacac…ale sprobuj pan ja znalezc w wielu slownikach:-))))
  Jak sie pan pomaca przez pomylke po glowie ..to tez nie szkodzi….zwlaszcza Enklopedystom:-))))

 6. ERROR 404 NSZ said

  Jeżeli chodzi o solidarność, proszę sobie obejrzeć filmik na kanale porozmawiajmy.tv …
  Pan Cezary Tarkowski szkicuje w jaki to sposób cegiełkę swoją dorzuciła solidarność do roz…..a Ursusa…

 7. PJO said

  Większość kopalń węgla kamiennego z podanej listy została zlikwidowana z tego prozaicznego powodu, że węgiel (złoża, których wydobycie jest opłacalne) pod ziemią się skończył. Ale to do „prawdziwych patriotów” nie dociera. Poza tem ktoś musi płacić odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone przez rabunkową eksploatację czasów PRL i 3RP. Zapraszam niedowiarków na Śląsk, zwłaszcza do Bytomia.

  ——
  Stocznie też się skończyły, bo nikt nie chciał płacić odszkodowań za …(tu wpisać, co się chce).
  Admin

 8. Ad. 3

  To ile było tych Solidarności?

  – Solidarność to była w latach 1980-1982. Potem, to już była tylko Solidurność. Działaczy pierwszej Solidarności PRL wyrzucił z kraju, niektórych nie tylko z kraju, ale i z listy żywych.
  Pierwsza Solidarność walczyła z KOR-em. Druga wysługiwała się KOR-owi.

 9. NICK said

  Właśnie.
  Was też poruszyło.

  Były dwie solidarności.

  A może pięć?

  A może ŻADNEJ?

  A może walka, między tymi dwoma, trwa?
  Między sobą?
  Nawet we Gajówce?

  A może istnieje Stronnictwo, tutaj.
  Kaflami wyłożone?

  „Tutaj” to nazwisko.

  Szwagra.

  Autentycznie.

 10. ERROR 404 NSZ said

  Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze…
  Chciałbym wiedzieć raz i na zawsze , ile „dudków ” wrzucono z zewnątrz dla Solidarności i kogo one „wzbogaciły”.Tak po nazwiskach…

 11. Pawel said

  ad 6. PJO

  Patrz Pan jakie te niemce głupie: http://forsal.pl/artykuly/957588,hms-bergbau-silesian-coal-niemcy-buduja-kopalnie-w-orzeszu.html

 12. Waclaw-L said

  7, Krzysztof M
  Potwierdzam. Ja z tych co dostali skutecznego kopniaka.

 13. Waclaw-L said

  „Najbardziej skompromitowała się prawica…”
  Czy ten chłep wie co pisze?

 14. stanislawp said

  Nie bójcie się Polacy, mala trzódko, która nie oddaje czci lucyferowi
  Nadchodzi czas kiedy wielkie I bezbożne kraje Zachodu znikną pod wodą i nie będzie ani banków Brukseli EU ani banków niemieckich aby od was wołali spłaty długów…
  ja nie używam żadnych banków od dawna, tak jak I nie ogladam telewizji od 8 lat…
  Można żyć bez tej propagandy

  Miłość i z wiersza Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

  Miłość (do banków I telewizji?)

  Nie widziałam Cię już od miesiąca
  I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca,
  trochę bardziej milcząca.
  Lecz widać można żyć bez powietrza.

 15. RomanK said

  Panie Krezysztofie M..prawda jest -jak oparchy… z dystsanu nie widac…a na slowo zaden oszust- jak pan wie nic nie „zalatwi”
  Nie wiem za bardzo dlaczego wpis na temat wisi od rana…i schnie….
  To wlasnei tacy kopnieci jak pan WaclawL…13 grudnia stali sie oligarchami i przejeli i podzielili sie sprawieliwie – jak zlodziej ze zlodziejem – polskim dorobkiem. I do dzis sciagaja haracze poprzez falszywe faktury i zwroty podatkowe ,siegajace miliardow zlotych…27 letni potomek ubecji wystapil o 140 miliardow zlotych , i bylby dostal..jak wielu przed nim…. samo nasuwa sie pytanie …czy System Fiskalny nie byl zaprojektowany na takie dojenie???? CO z tymi jacy iopasli sie jak baki miliardami w taki bezczelny i legalny sposob???
  A pan- panie Waclawie -L ile sciagnal w ten sposob?????:-)))))
  TYlko nich pan nie buja… ze nic???? Bo panu tu na Gajowce nikct nie uwierzy:-))))

 16. Waclaw-L said

  Autorowi trza podsunąć choćby dwie ostatnie książki pana M. Miszalskiego, coby sobie w głowie poukładał kto do tego szajsu doprowadził. Taka to prawica jak z koziej d… trąba.

 17. Waclaw-L said

  „To wlasnei tacy kopnieci jak pan WaclawL…13 grudnia stali sie oligarchami i przejeli i podzielili sie sprawieliwie – jak zlodziej ze zlodziejem – polskim dorobkiem”
  Chamstwo z wyższej półki.
  „A pan- panie Waclawie -L ile sciagnal w ten sposob?????:-”
  Ani grosza. To co mam zarobiłem uczciwie głową i własnymi ręcyma. Z łaski i pomocą Bożą.

 18. Waclaw-L said

  Aaaa. Zapomniałem o mojej dzielnej Małżonce. Duża buzia dla niej będzie dzisiaj.

 19. rycho08 said

  „Powiedzmy wyraźnie: w wykonaniu „Drugiej Solidarności”, Solidarności Michnika, Kuronia, Geremka, Mazowieckiego, Tuska, Lewandowskiego, Bieleckiego, Kaczmarka… etc. ….
  Admin”

  A CO UNE ROBIŁY ZA „”PIERWSZEJ SOLIDARNOŚCI”” – i po co był Radom i Ursus.

  ——
  Spadaj, idioto.
  Admin

 20. Boydar said

  Czekały na iskrówki

 21. rycho08 said

  Od … Brzezińskiego…

 22. Boydar said

  No.

 23. rycho08 said

  Długo myślał… a może chciał sobie popatrzeć na „spontaniczny zryw” – dowcipas..

 24. panMarek said

  WSI i konfidentom udało się po 27 latach zbudować „państwo piątej klepki” na wzór teatrzyku piątej klepki Krysi Jandzi.
  Gratulacje!
  Przypomnę tylko, że w czasie niszczenia firmy Kluski przez WSI została zniszczona przez tych samych we Wrocławiu firma JTTComputer. Róznica między nimi była taka, że p. Kluska był dyrektorem za komuny i to wykorzystał to dwaj młodzi ludzie z JTTComputer zbudowali największą montownię w błyskawicznym tempie, od zera, mają wiedzę i zwyczajny fart. Jak zostali tylko nr 1 w Polsce w składaniu PCtów to ich zniszczono i do dzisiaj nie wiadomo kto (WSI) i nie ma zakończenia.
  Panu Klusce pomógł Papież JPII, który przyjechał w tym czasie do Polski i ponoć tak zjebał rządzących za uwięzienie Kluski, że aż im byty pospadały i dlatego go natychmiast wypuścili. Przestraszyli się awantury na cały świat.
  Młode chłopaki – twórcy JTTComputer – nie dali niestety 16 milionów zł na sanktuarium w Łagiewnikach jak p. Kluska i posiedzieli pod kluczem WSI kilka lat a jak wyszli to zobaczyli jeszcze zamiast firmy wielomilionowe długi.
  Niestety, ale winni temu są właśnie dorośli Polacy w liczbie 27 000 000, którzy jako przygłupiaści wyborcy, sprowadzają nam na nasze głowy to nieszczęście poprze ciągłe co 4 lata wybieranie potomków ubeckich dynastii przywleczonych w ’44 na ruskich tankach, razem z wszami i WSI.

 25. Rob said

  Jak Zachód zrobił Polskę w konia (dr Jan Przybył, Marcin Janowski, Józef Białek)

 26. taka dumka said

  Solidarnosc byla zawsze jedna i od poczatku oszustwo, zmierzajace do rozwalki ZSRR, tylko ludzie w niej rozni, zydowstwo z KOR i SB z wsadzonym na stolec w Watykanie Wojtyla, trzymanym krotko za morde szantazem za kochanice i syna i ludzie dobrej woli, Polacy, ktorzy pragneli poprawy stosunkow spolecznych w swojej Ojczyznie. Ci ostatni byli rugowani juz jesienia 81, przed wprowadzeniem okresu lezakowania na przekrecenie w ZSRR, co udalo sie bankierskiemu zydowstwu dokonac zdrajca narodow sowieckich, Gorbaczowem. Wiecej juz nie pisze. Dolujace jest pierniczenie w kolko Macieju latami o tym samym bez zadnego efektu.

  Bzdura.
  Admin

 27. Zbyszko said

  Zważywszy na to, że to nie chęci a skutek się liczy, to wychodzi na to, że Solidarność jest organizacją tak samo zbrodniczą jak Al Quaida. Raport nie podaje liczby ofiar, tej „bezkrwawej” rewolucji. A niestety, tego ogromnego draństwa, eufemistycznie nazwanego transformacją ustrojową, nie przeżyło wiele milionów Polaków – ofiar samobójstw z powodów ekonomicznych, upadku służby zdrowia, pauperyzacji itd, itp… Nie wiadomo, gdzie były większe ofiary w ludziach w Iraku, Libii czy w Polsce.
  Z członkostwa w Solidarności należy się wyspowiadać w konfesjonale, bo każdy kto w tym uczestniczył, jest umoczony w tą zbrodnię.

  ——
  Gówno wiedzą o prawdziwej Solidarności i przypisują jej działania Drugiej Solidarności, Michniko-Geremkowskiej.
  Odróżnić jedną od drugiej – to za trudne…
  Admin

 28. Lily said

  To byla inwazja Zachodu, przy udziale
  zdrajcow,kolaborantow z Polski.

 29. Lily said

  Re 26;Lily
  Odpowiedz dla Re 24;Rob

 30. Rob said

  @27 Lily
  Zgadza się. Byliśmy ogłupionym, ślepo zapatrzonym w mit o tzw. „wolnym Zachodzie” narodem.
  Podobny proces zachodzi w tej chwili na Ukrainie.
  Jednak rzeczą niezrozumiałą jest dla mnie to iż po ponad ćwierćwieczu tej transformacji
  większość Polaków ciągle nie rozumie tego co się wówczas faktycznie wydarzyło!

 31. peacelover said

  …to ja ci teraz powiem co sie stalo !!! :

  ten Cwok (autor !!) pisze , ze to prawica… to ta zla !! , a lewica…. to ta dobra !!!

  a ja mowie, ze to on … za robienie z ludzi idiotow powinien pozadnie po RYJU dostac !!

  tak od lewicy , jak i od prawicy !!! (jak w boksie !)

  a tymi judowcami , co rzeczywiscie nie tylko Polske ale i caly swiat chca do grobu wpedzic ,

  to sie juz taki Putin zajmie (..jak nie ten, to jakis nowszy… !!!… , a pigolki nasenne to on ma …) i….

  dopiero jak sie to parszywe chazarskie scierwo z ludzkosci wykluczy ……,to nareszcie

  bedziemy mieli spokoj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 32. wsio said

  Nieladnie, Marucha, komentarze kasowac. Nie kulturalnyj.

  Pierdol się, baranie.
  Admin

 33. Boydar said

  „… będziemy mieli spokój !!!! …”

  Tiaaaaa … będziemy mogli robić burdel na własną rękę.

 34. hulsz said

  ad.25 Wyspowiadac sie w kosciele ktory tez uczestniczyl w tej zbrodni.?Episkopat chetnie udostepnial swiatynie zydom z KoRu do gloszenia ich klamstw.

 35. Ad. 25

  „Zważywszy na to, że to nie chęci a skutek się liczy, to wychodzi na to, że Solidarność jest organizacją tak samo zbrodniczą jak Al Quaida.”

  – To ta druga. Ta pierwsza jest czysta.

  ———–
  Prawdopodobnie pierwsza Solidarność powstała z „pomocą” służb, ale KOR-owi, który chciał (i prawdopodobnie miał) tą organizacją rządzić, sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo nikt nie przewidział takiego stopnia świadomości członków związku. Doszło do tego, że podczas zjazdu KOR-owcy poszli w odstawkę. A nie tak to miało wyglądać. Dlatego wprowadzono stan wojenny, żeby ludzi KOR-owi nieprzychylnych (a więc przychylnych Polakom) z kraju usunąć. A jak się nie dawało usunąć z kraju, to załatwiano to inaczej.

  Z metod walki podczas zjazdu: na stołówce do młodego działacza (w towarzystwie paru kolegów) podchodzi młoda kobieta, z bliskiej odległości pluje mu w twarz i odchodzi. Koledzy oburzeni pytają, „Dlaczego nie zareagowałeś”? Młody działacz odpowiedział ściszonym głosem „Wy ich nie znacie… Ja chcę żyć”…

 36. MatkaPolka said

  AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO TALMUDOWI

  https://marucha.wordpress.com/2010/04/09/akt-oskarzenia-przeciwko-wyznawcom-talmudu

  PRZECIWKO:

  A. władzą wyznań i/lub grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /lub dla który Talmud jest księgą stosowaną,

  B. wyznawcom wyznań i ‚lub osobom należącym do grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /1ub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  C. współpracownikom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  D. współpracownikom wyznawców i/lub osób należących do grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  E. twórcom Talmudu

  NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH
  ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z dnia 2.04.1997 r

  Rozdział I Art. 8:

  Paragraf 1: ‚Konstytucja jest Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

  Paragraf 2: ‚Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Rozdział I, Art.13: zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy łub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.’

  Rozdział II, Art.58 paragr.. 2: ‚Zakazane są: zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą

  I NA PODSTAWIE

  NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO
  OBOWIĄZUJĄCEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

  Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne :

  Art. 118 (Eksterminacja)
  Art. 119 (Przemoc i groźba bezprawna)

  Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

  Art. 127 (Zamach stanu)
  Art. 130 (Szpiegostwo)

  Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

  Art. 148 (zabójstwo)
  Art. 160 (Narażanie na niebezpieczeństwo)
  Art. 162 (Nieudzielenie pomocy)

  Rozdział XX Przestępstwa przeciwko belpieczc6stwu powszechnemu:

  Art. 165 (Inne niebezpieczeństwa)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności:

  Art. 190 (Groźba karalna)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:

  Art. 194 (Ograniczenie w prawach)
  Art. 196 (Obraza uczuć religijnych)

  Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej j obyczajowości ‚

  Art. 197 (Zgwałcenie)
  Art. 198 (Wykorzystanie bezradności
  Art. 199 (nadużycie zależności )
  Art. 200 (Małoletni)
  Art. 202 (Pornografia)

  Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

  Art. 212 (Zniesławienie)

  Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko instytucjom

  Art. 228 (Łapownictwo)
  Art. 229 (Przekupstwo)
  Art. 231 (Nadużycie funkcji)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 232 (Przemoc i groźba bezprawna)
  Art. 233 (Fałszywe zeznania)
  Art. 234 (Fałszywe dowody)
  Art. 235 (Fałszywe oskarżenie)
  Art. 239 (Poplecznictwo)
  Art. 240(Niezawiadomienie o przestępstwie)
  Art. 245 (Zmuszanie świadka)

  Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:

  Art. 253 (Handel Ludźmi)
  Art. 255 (Nawoływanie do i pochwalanie przestępstwa)
  Art. 256 (Propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu)
  Art. 257 (Zniesławienie grupy lub osoby)
  Art. 258 (Zorganizowana grupa i związek przestępczy)

  Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

  Art. 270 (Fałszowanie)
  Art. 271 (Poświadczenie)
  Art. 272 (Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)
  Art. 273 (Użycie poświadczeń nieprawdy)
  Art. 276 (Niszczenie, ukrycie)

  Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu:

  Art. 278 (Kradzież)
  Art. 181 (Kradzież rozbójnicza)
  Art. 184 (Przywłaszczenie)
  Art. 286 (Oszustwo)
  Art. 291 (Paserstwo)

  Rozdział XXXVI l Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ‚

  Art. 296 (Nadużycie zaufania
  Art. 303 (Nierzetelna dokumentacja)
  Art. 304 (Wyzysk)
  Art. 310 (Fałszowanie pieniędzy)

  W związku z:

  Rozdział XI Przedawnienia:

  Art. 105 (Wyłączenie przedawnienia ) paragrafy: 1,2.

  Rozdział XIII Ściganie na mocy umów międzynarodowych

  Art. 113 (Ściganie na mocy umów międzynarodowych)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 240 (Niezawiadomienie o przestępstwie ) paragraf 1.

  PO ZAPOZNANIU SIĘ:

 37. MatkaPolka said

  PO ZAPOZNANIU SIĘ:

  a. z treścią części Talmudu istotnych dla niniejszego ‚Aktu oskarżenia,
  b. z wypowiedziami znawców Talmudu o zawartości tej żydowskiej księgi,
  c. z wyrokiem sądu węgierskiego z. 1932 roku, oraz
  d. z przykładami stosowania przez żydów zasad talmudycznych, tak w Izraelu, jaki w Polsce i na świecie – w czasach obecnych i w przeszłości (od najdawniejszych czasów do dziś).
  marny wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonywaniu czynów zabronionych określonych w następujących artykułach Kodeksu Karnego RP: 118 (Eksterminacja), 119 (przemoc i groźba bezprawna), 127 (Zamach Stanu), 139 (Szpiegostwo) i 148 (zabójstwo).i w związku z tym, powodowani wymogami art. 240 tego Kodeksu Karnego, zawiadamiamy niezwłocznie organ powołany do ścigania przestępstw to jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną RP, kierowane przez ministra Stanisława Iwanickiego. W najwyższym stopniu zbrodnicze okoliczności. Spowodowane bezkarnym stosowaniem zbrodniczych, rasistowskich tradycji talmudycznych, stwarzających ogromne zagrożenie dla Narodu i Państwa Polskiego, sprawiają że:

  1. Żądamy natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszystkim:

  a. władzom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/ lub dla których Talmud jest księgą stosowaną, osobom fizycznym i prawnym wymienionym w A.-E” na stronie pierwszej niniejszego ‘ Aktu oskarżenia’.

  b. innym osobom fizycznym i prawnym, powiązanym z władzami, wyznawcami i współpracownikami określonymi w (A.- E.), w sposób naruszający praworządność.

  2. Żądamy zakazania działalności wyznań i/ lub grup wyznaniowych i/ lub narodowych, osób fizycznych i prawnych wymienionych w A. – E.

  3. Żądamy uznania Talmudu za księgę nawołującą do i pochwalającą przestępstwa, w tym przestępstwa wojenne i przestępstwa przeciwko ludzkości, z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej, rasowej, oraz z powodów gospodarczych, politycznych i innych.

  4. żądamy stwierdzenia obywatelstwa i, rasy, wyznania, przekonań. politycznych, przynależności politycznej i organizacyjnej, oraz kolejnych miejsc pracy i zamieszkania osób fizycznych i prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’.

  5. Po wykryciu wszystkich osób fizycznych; prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’, żądamy zbadania w jaki sposób osoby te osiągnęły obecny stan posiadania ruchomości. nieruchomości, środków finansowych i innych,

  6. Dla zabezpieczenia wszelkich kosztów procesowych, oraz jak najbardziej prawdopodobnych roszczeń cywilno-prawnych.

  Żądamy zajęcia majątków osób fizycznych i prawnych Objętych niniejszym Aktem oskarżenia’, których stan po-siadania został osiągnięty niezgodnie z prawem.

  7. Żądamy ustalenia wszystkich winnych nie przeprowadzenia skutecznego postępowania przeciwko osobom fizycznym i prawnym określonym w niniejszym ‘Akcie oskarżenia’

  8. Żądamy wyłączenia z wpływu na i prowadzenie postępowania wnoszonego niniejszym ‘Aktem oskarżenia’, wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, niemieckiego ( w tym volksdeeutche- ‘owskiego), a także wszelkich osób powiązanych w jakikolwiek szkodliwy dla wnoszonego postępowania sposób z objętymi niniejszym ‘Aktem oskarżenia’ przestępstwami i/lub przestępcami oraz osobami i/lub następcami prawnymi osób fizycznych prawnych objętych niniejszym ‘Aktem oskarżenia’

  9. W związku z tak długim istnieniem Talmudu, oraz opartych jego nauki grup wyznaniowych i / lub narodowych, jak najprawdopodobniej będących wylęgarnią czynów przestępczych, włącznie z czynami przestępczymi najcięższego stopnia, na ogromną skalę, żądamy zawieszenia aż do wyjaśnienia, praw osób fizycznych i prawnych objętych niniejszym ‚Aktem oskarżenia w takim zakresie, który uniemożliwi tym osobom fizycznym i prawnym:

  • korzystanie ze środków i możliwości. które jak najprawdopodobniej uzyskały w wyniku popełniania przestępstw,

  • ukrycie środków, które jak najprawdopodobniej będą potrzebne na odszkodowania dla poszkodowanych osób fizycznych i prawnych, podejmowanie działań zmierzających:

  • do popełniania przestępstw,

  • do wprowadzania w błąd społeczeństwa i opinii publicznej,

  • uniknięcia odpowiedzialności karnej i cywilnej

  UZASADNIENIE

 38. MatkaPolka said

  NOWY PROGRAM LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO DLA ŻYDOW>

  Jews Anonymous – Anonimowy Żyd
  http://www.jews-anonymous.org

  Wzorowany na sprawdzonej metodzie leczenia Alkoholików Alcoholics Anonymous („A.A.”)

  Program w dwunastu krokach oducza Żyda

  *Rasizm i poczucie wyższości
  *Wyzysku ekonomiczny innych
  *Zdrady
  *Religijnej nietolerancji
  *Złodziejstwa
  *Kłamstwa, oszustwa i zaprzeczania

  Zapraszamy do organizacji Anonimowy Żyd, wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi. Podstawowym celem organizacji Anonimowy Żyd jest dla Żydów pozbycie się tego z wybraństwo i wyższości nad bliźnim i obejmować wszystkich ludzi, niezależnie od tego dziedzictwa, narodowość, religię czy rasę.

  Anonimowy Żyd opiera się na skutecznym modelu „Anonimowi Alkoholicy”. Według Andrew Winkler, prezes i założyciel organizacji Anonimowy Żyd, największym wyzwaniem zarówno dla Żydów i alkoholików jest uświadomienie sobie, że mają problem. Muszą pokonać „rzeki zaprzeczania” i potrzebują pomocy innych osób w celu odzyskania stanu równowagi i aby mogli rozwiązać swój wspólny problem.

  Żydzi mają ogromny problem i nie da się pominie się tego problemy przez ignorowanie go, lub przez obwinianie innych. Zaprzeczanie powoduje, że problem tylko narasta. Problem istnieje od dwóch tysięcy lat, i jeśli nie naprawić go teraz, konsekwencje mogą być katastrofalne.

  Organizacji Anonimowy Żyd ” w dwunastu krokach które jest zestawem zasad przewodnich eliminuje niepożądanych problemy behawioralne, pierwotnie opracowany przez wspólnotę Anonimowych Alkoholików (AA) i prowadzić do wyciągnięcia pacjenta z choroby alkoholowej. Pierwsza edycja Anonimowych Alkoholików zostały ( „The Big Book”) opublikowana w 1939 roku, z czego ponad 25 milionów egzemplarzy został wydrukowany w wielu językach. Metoda ta została przyjęta, jako podstawa dla pozostałymi podobnych programów, takich jak Anonimowi Narkomani, Żarłok Anonymous, Marijuana Anonymous, Crystal Meth Anonymous, Co-Dependents Anonimowy i Emotions Anonymous.

 39. Franz said

 40. NICK said

  Zrozumcie.

  Człowiek prosty nie wywołuje ‚rewolucji’.

  Prosty człowiek sobie żyje.

  Biednie.
  Bogato.

  A jak bogato?
  Nie chwali się. Sam ze siebie.

  A, biednym? Pomaga.

  Ostatni pierwszymi będą.
  [grzech rodny pierwej]

  Bogatym? Są otwarte Wrota.
  Idźcie tzw. złotym środkiem.

  Dzielcie się kasą i Wiarą Prawdziwą.

 41. Joannus said

  Ad 4
  Ponoć były dwie, a nawet trzy. ostatnia Morawieckiego Solidarność Walcząca

  Faktycznie było tak.

  KOR przyczynił się w sposób zasadniczy do powstania zorganizowanej opozycji polit.; w okresie strajków sierpniowych 1980 Komitet wspierał organizatorów strajków i współorganizował NSZZ „Solidarność”, działacze Komitetu weszli w skład władz związku bądź pełnili funkcje ekspertów; IX 1981 na Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” ogłosił samorozwiązanie.

  ——-
  Solidarność Walcząca i Sierpień 80 to była jeszcze insza inność.
  O mniejszym znaczeniu.
  Admin

 42. MatkaPolka said

  B>Przemiany i zwijanie Bloku Państw Socjalistycznych było Planowane znacznie Wcześniej już chyba na początku lat 70 –tych.

  Ja tam nie wierzę, ze strajki w stoczni to wyczyn stoczniowców łatających na czarodziejskich styropianach, którzy roznieśli falę strajków do 400 zakładów wybrzeża i dalej na całą Polskę; na to potrzeba było Śródków finansowych i technicznych, kadr i organizacji. A przede wszystkim ideologii i planu..

  Zdecydowanie stały za tym wszystkim Służby Specjalne

  Strajk w stoczni zakończył się – stoczniowcy dostali co chcieli, ale przyszedł Wałęsa z Dyrektorem stoczni i kazali strajkować dalejSłużby nie były jeszcze gotowe, żeby strajk rozlał się na cały kraj

  Trzeba było zniszczyć Gierka, bo Polska zbyt dobrze się rozwijała – a na to nie mogli pozwolić Żydzi Krajowi i zagraniczni,.

  Żydzi czekali na jakiś większy ruch społeczny, żeby wspiąć się do władzy po plecach robotników – i uzasadnić przemiany „interesem społecznym”

  Kiedy w solidarności do władz zaczęli dochodzić autentyczni przedstawiciele społeczeństwa i „doradcy” – Geremki, Michniki, Kuronie – zaczęli być odsuwani od władzy, to Macierewicz i spółka poprosił gen. Jaruzelskiego o wprowadzenie „Stanu Wojennego”- przyklepało to władzę Żydów w Polsce i skuteczne przeprowadzenie Transformacji Ustrojowej – ewidentnego oszustwa im kradzieży

  Michaił Pieriestrojkowicz Gorbaczow dostał od masonerii angielskiej za wzorowy rozkład Imperium Sowieckiego piękne rancho w Kalifornii „Pardiso” – do którego zjeżdżali się wszyscy wielcy tego świata – prezydent Regan, Margaret Thatcher, Bill Gates,…

  Stan Wojenny Jaruzelskiego – dziesięć lat recesji gospodarczej –przygotowanie do transformacji ustrojowej – obniżanie wartości majątku wypracowanego przez cały naród. Sztuczne hamowanie dystrybucji – wszystko było na kartki – mięso, cukier, buty…. Jakoś wszystko w Polsce było – można było pojechać do chlopa na wieś i kupić pól świniaka. Jakoś po stanie wojennym wszystko się w Polsce pojawiło – co miało udowodnić, jak wspaniałe są przemiany. ( o „zupkach Kuronia” już chyba nikt nie pamięta).

  Potem Polska została zalana towarami z zachodu, które zlikwidowały polski Przemysł
  Nie było pieknych opakowań i dystrybucji

 43. MatkaPolka said

  Władza w Polsce, Yelita (raz PO, raz PiS) w Polsce to zagraniczna agentura
  to zagraniczni nadzorcy Polski

  Funkcja czy to Kaczyńskiego , czy Tuska, czy to Komorowskiego czy Dudy
  to Funkcja Hansa Franka – Gubernatora Generalnej Guberni

  Oni mają do dyspozycji ABW – Dzisiejszą ABWehre, i Służby Sądowe – SS (tu nic nie trzeba zmieniać)

  Ta władza nie ma najmniejszego MANDATU sprawowania władzy – ta władza jest NIELEGALNA

  To MARIONETKOWY REŻYM wykonujący polecenia swoich mocodawców
  POLSKA JEST W STANIE WOJNY – ZARZĄDZANA PRZEZ PŁATNYCH NAJEMNIKÓW.

  Ci najemnicy stosują Terror – fizyczny, medialny i finansowy.
  Służby siłowe to odmiana Abwehry, i Gestapo , Służby Sądowe – to SS jak sama nazwa wskazuje
  Już Fryderyk Joliot Curie mówił w 1947– „Przyszła wojna to będzie wojna Niewidzialna”

  ONI CELOWO NISZCZĄ POLSKĘ – bo silna Polska jest zagrożeniem dla ich hegemonii i dominacji USA i Niemiec Izraela.

  Każde wybory były SFAŁSZOWANE, – ( przypomnijcie sobie Grzegorza Brauna- wdarł się do Komisji Wyborczej ). Cała „klasa polityczna” – jest finansowana z zagranicy – TO PŁATNE PACHOŁKI SIŁ WROGICH POLSCE finansowane przez NED, USAid, Fundacja Sorosa-Batorego, Fundacje Niemieckie – Fundacja Adenauera, Heinricha Boella, Fundacja Friedricha Naumanna – tylko kilka)

  Oni nie mają wątpliwości i skrupułów, żeby zabić – każdego kto ośmiela się być innego zdania i wyegzekwować prawo pisane – bandyci rządzą się innymi prawami – une maja prawo w głębokim poważaniu – dla nich prawo to nóż, kastet, sznur i pała.

  Komanda śmierci, SŁUŻBY SPECJALNE

  >https://www.youtube.com/watch?v=P23K2Eud_9A

  Na tym polega ta „żydowska demokracja” – czy ktoś ma wątpliwości –„Waaadza” nie znosi sprzeciwu.

  Istotna władza leży gdzie indziej – to „Deep State”, to ukryta „Rada Starszych”, to tajemniczy „Układ”, administratorzy z Komisji Europejskiej – przez nikogo nie wybierani, to Banksterzy – to finansują i podtrzymują

  Tajemnicze zgony , zabójstwo Andrzeja Leppera i aresztowanie i sprawa Mateusza Piskorskiego z całą wyrazistością pokazuje czym są władze i Elity (za)rządzające Polską – to BANDYCI i mordercy.

  TYLKO BRUTALNA SIŁA MOŻE ZNISZCZYĆ TĄ BRUTALNĄ SIŁĘ

  Tylko siły nadprzyrodzone GROM Z JASNEGO NIEBA mogą zniszczyć tego Goga i Magoga

  A na dziś Konspiracje czas zacząć – i zamach na dowódca SS i policji dystryktu warszawskiego Franza Kutschere.

  Na stonkę był dobry DDT , na wszy żydowskie Cyklon B
  Na szkodnika i PasoŻyda – NIE MA INNEJ METODY
  Komora Sejmowa dobra jak Komora Gazowa

 44. Boydar said

  @ Pan Krzysztof (33)

  „… bo nikt nie przewidział takiego stopnia świadomości członków związku …”

  Wydaje się, że jednak przewidział. Tylko pojęcie świadomość jest tutaj mylące. Ludzie pierwszej Solidarności NIE CHCIELI WALCZYĆ, chcieli dostać co się im i ich rodzinom należało i pójść spokojnie do domu.

  Wychodząc z takiego założenia, klocki zaczynają się układać nieco inaczej. Na twardą walkę (z możliwym rozlewem krwi) nie namówiłoby się dziesięciu milionów). Podwójny impas na nieszczęsnych podpuszczonych przez lata ludziach. A pewnie i więcej niż podwójny.

 45. NICK said

  (40).

 46. Boydar said

  No więc właśnie.

 47. RomanK said

  „Te klockie”…. zawsze ukladaja sie tak – jak pozwala ich ksztalt.
  Pan Krzysztof M. ma racje, moze dlatego ze to pamieta i przezyl.
  Bez tej swiadomosci wspolnej..wysokiej…nie mozna bylo podjac walki metodami ,jakimi podjela walke Solidarnosc.
  OKazalo sie, ze mimo tylko doradcow..glupie polskie goje nie dali sie wpuscic pod karabiny maszynowowe i nie, uwierzyli :swojej” wladzy i jej obietnicom. POlacy domagali sie uczciwej zaplaty za uczciwa prace, godziwych warunkow pracy i przerwania korupcji i wywozenia polskiego majatku i lokowania go poza granicami PRL przez jej nawybranniejsza kaste parchatych czerwonych arystkratouf. Przez co nie bylo mozna zaopatrzyc rynku, co czynilo pieniadze bezwartosciowym biletem bez zadnego pokrycia!
  To nie SOlidarnosc wywolalal kryzys- ale Kryzys SKorumopowanego Lzekomunistycznego Rezimu doprowadzil do zrodzenia Solidarnosci.
  POlacy nie chcieli walczyc!!! rzuca niby polgembkiem esbeczekdupeczek….
  i ma racje! Pierwszy raz od stuleci Polscy te tchorze smierdzace nie rzucili sie z golymi rekmi na wasze czolgi:-))))…..zmierzyli zwoje sily na zamiary i zmienili zamiary, przykrawajac ich do mozliwosci….
  Nie majac zadnej broni z uzbrojona po zeby Komuna, wybrali nowa bron- solidarnosc….i tego nei moga wybaczyc jej pogrobowcy Komuny jacy stali sie beneficjantami Transformacji Ustrojowej i Przeksztalcen Wlasniosciowych:_)))) I jeszcze bedzie gorzej , jak im piorkiem pomerdaja w gardlach i ci zaczna rzygac kradzionycm…..
  Te wymioty powinnyc sie skonczyc wyrzyganiem zoladkow razem z krwia do 5 pokolenia. Czego im z calego serca zycze:-)))
  dzis Warszawa , jutro Lodz pojutrze Krakow a cala Polske wyrzygaja…niezaleznie i solidarnie,..,.

 48. Boydar said

  Prawdę mówiąc, doszedł Pan Roman do perfekcji w ukrywaniu metłaniem swoich poglądów. Bo np. z (47) w zestawieniu z poprzedzającymi wpisami normalny człowiek nie domyśli się, co Pan Roman uważa za tak a co za nie.

  Alle, jeżeli Pan Roman zaczyna intensywnie metłać, to znaczy że my niebezpiecznie zbliżamy się do sedna. Nie ma więc tego złego 🙂

 49. Wełna said

  Ad47. RomanK

  Stary – dziecinniejesz – to normalne nie przejmuj się. Patrzysz na świat życzeniowo.

  Zrozum „wypadki grudniowe” , Radom i Ursus i ta Twoja ukochana „Solidurność” to były kolorowe rewolucje, tylko jeszcze tak nie nazwane.
  Popatrz jak załatwia się strajki obecnie i nikt się tym nie przejmuje. Wtedy tez tak by było gdyby służby nie były (tak jak obecnie i jak dzieje się to od 400 lat) sterowane z zewnątrz.
  I nie zmieni się to NIGDY bo Polacy kochają być dymani i do tego cieszyć się igrzyskami, byle były zagraniczne.

 50. Boydar said

  „… bo Polacy kochają być dymani i do tego cieszyć się igrzyskami, byle były zagraniczne …” – Pan Wełna

  Niestety, jak mówi poeta – „coś w tym qurwa jest …”, to musi być genetyczne.

  Na szczęście nie samym dymaniem Polak żyje. A jeśli trafiłby się Król z jajami (może być i Królowa, ale jaja musi mieć) to i narodowe preferencje dymania też by nam nie zaszkodziły.

 51. MatkaPolka said

  ad 49 Wełna
  I nie zmieni się to NIGDY bo Polacy kochają być dymani i do tego cieszyć się igrzyskami, byle były zagraniczne

  No to jak to jest – skąd ta zła opinia o Polakach

  Amerykanie kochają być dymani – ludzie żyją w przyczepach, najwieksza ilość wieźniów…
  Francuzi kochają być dymani – wybrali Makarona
  Niemcy kochają być dymani – kochają nachodźców, jak wprowadzili w Niemczech 2x droższe Euro a ceny zostały w Markach
  Rosjanie kochają być dymani – w Rewolucji Bolszewickiej
  Chyba Afrykanie najbardziej kochają być dymani –koloniami – z epidemią Aidsa

 52. Siekiera_Motyka said

  Ad. 51 – Popieram posumowanie „dymania” przez MP.

  Jesteśmy dymani bo nie jesteśmy poinformowani. Jesteśmy okłamywani. Jako ludzie jesteśmy kompletnie rozpracowani jak nami manipulować. Wszyscy !!!

 53. Boydar said

  Tylko że mnie osobiście Amerykanie, „Niemcy”, Francuzi, Afrykanie, a nawet Rosjanie, niewiele w tej kwestii obchodzą. Obchodzą mnie Polacy.

 54. Wełna said

  Ad.51 M.P.

  „No to jak to jest – skąd ta zła opinia o Polakach”

  I ja mam Panu tłumaczyć takie rzeczy…

  Rozbiory, powstania: Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe; 1920, Piłsudski i 1926, „39 Anglia, Anders, „44 P.W. , Wołyń, Przeklęci, „56, „68, …..współczesne robienie laski i pchanie się w łapy germańcom i banderowcom…..

  Te pańskie przykłady z zachodu to jakie z dupy wyjęte… co to jest?
  Rosjanie chcieli rewolucji????
  Makron dyma Francuzów???
  Ameryka – więźniowie – pogada Pan z RomanemK wytłumaczy ich wartość.

 55. Wełna said

  Ad. 52 S_M

  „Jesteśmy dymani bo nie jesteśmy poinformowani. Jesteśmy okłamywani”

  No to kto do k..wy nędzy ma to zmienić???

  Marsjanie!!! A my dalej będziemy p…ć o wspaniałych Solidurniach.

 56. […] https://marucha.wordpress.com/2017/05/28/okres-iii-rp-czyli-powstawanie-kapitalizmu-w-polsce-okresem… […]

 57. „TYLKO BRUTALNA SIŁA MOŻE ZNISZCZYĆ TĄ BRUTALNĄ SIŁĘ

  Tylko siły nadprzyrodzone GROM Z JASNEGO NIEBA mogą zniszczyć tego Goga i Magoga”

  Gyby Polacy w jednej chwili zaczeli postepowac w zgodzie ze Sw Magisterium, nie bylo by mozliwosci by Zyd pozostal w Polsce.

  Odpowiedzia wlasciwa na wojne zyo-masonerii , ktora daje wygrana Polakom jest tylko Sw Magisterium.

  Przeciez to widac na ligike po tym, ze oni nas Polakow sqr-wiaja a wic uni wiedza gdze jest TDT smiertelne na ich wojenke.

  Sami jestesmy sobie winny, Pani Matko – Polko

 58. JA said

  A kto sie daje „dymac” ?
  Jak Pan Bog chce pokarac to rozum odbiera.

  Wyciagnijmy z tego zdania winioski w tle tego, ze oto sama Matka Boza nas wezwala do walki, czyniac sie Krolowa Polski.

  Mamy tylko jeden wybor, byc Katolikami albo zniknac z powierzchni ziemi

  Wybor nalezy do nas kazdego.

  Klepanie w klawature nic nie da.

  ——
  Myślę, że gdyby w jego czasach istniały komputery, Św. Tomasz z Akwinu by stale coś klepał w klawiaturę.
  Admin

 59. revers said

  Aktualizacje do artykulu, polska bez kopaln, jak by co bez surowca enegetycznego, takze bez wegla jako dodatek do stali, przemysle chemicznym, cementowym.
  http://www.polishclub.org/2017/05/27/8-mld-zl-na-likwidacje-gornictwa-ale-ani-jednej-zl-na-ratowanie-kopaln/

 60. Rokitnik said

  Tyle razy powtarzane…. zmieniliśmy się albowiem po WYBICIU inteligencji ( prawdziwej, nie koniecznie jednym chaustem utożsamianej z ofiarami Katynia..etc) i w te miejsce zaszczepieniu tubylcom ” yelit ”, a co najważniejsze z metalności chamskiej,chazarskiej, pazernej, bez ideowej, z lekceważeniem myślącej o Polsce jako Ojczyźnie…no to….stało się jak wyżej !! OSTATNIM zrywem normalności była owa bezkrwawa rewolucja SOLIDARNOŚCI…ale i Ci którzy próbowali odwrócić niekorzystne trendy…zostali tak jak p.Roman K i tysiące innych r o z e g n a n y c h po Swiecie ( !! ) Pamiętajcie, – NIE MASY tworzą zmiany ale przywódcy…autentyczni z wrodzoną inteligencją, trzeżwym umysłem, z wyczuciem dziejowych chwil..Tu ukłon w stronę Gospodarza ale takich Gajowych – potrzeba znowu TYSIACE…niestety.
  Bywają też tacy, powiedzmy mniej kumaci, ktorzy albo pożegnali się z życiem lub jedzą gorzki chleb jako ” byli ” opozycjoniści na rzeczywiście głodowych emeryturach ( ja mam np. 325 zł miesięcznie ).
  Gadanie o Religii…p.Ja lub JO, to pic na wodę fotomontaż. Nasz Pan Bóg NIE WTRĄCA SIE W DZIEJE LUDZKIE, od czasu gdy 120 lat temu dał przyzwolenie sztanowi na mamienie Ludzkości / okres ten kończy się właśnie TERAZ, może już w 2017 roku /, co niektórzy określają jako czasy Ostateczne, a inni jako przejście ezoteryczne do innego rozdziału d u c h o w e g o w dziejach ziemi.
  Zaiste – w ciekawych czasach przyszło nam żyć !!!!

 61. ale glowni „oprawcy” grabierzy polskiej Gospodarki Walesa, Pseldnonim „Kwasniewski” i pseldonim ..Balcerowicz..:) nadal sa noszeni na plecach i recach 🙂 jak robia „odczyty ” na najwyzszych uniwersytetach „zachodnich”:)

Sorry, the comment form is closed at this time.