Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Krakowskie obchody „Dni Pamięci Ofiar Gestapo”

Posted by Marucha w dniu 2017-09-23 (sobota)

Już po raz 11 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa- Ulica Pomorska zorganizowało obchody „Dni Pamięci Ofiar Gestapo” (8- 12.09.2017). Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Ulica Pomorska mieści się w budynku, który powstał w latach 30-tych XX wieku jako bursa i schronisko dla młodzieży studiującej w Krakowie, a pochodzącej ze Śląska, i nosi nazwę Domu Śląskiego.

Po wkroczeniu Niemców Dom Śląski został siedzibą SS i SD stając się miejscem tragicznej dla Polaków i Żydów historii.

Obchodzone od 11 lat Dni Pamięci Ofiar Gestapo poświęcono tym razem ludziom, którzy swoją wolnością i życiem ryzykowali dla ratowania Żydów. Tegoroczne dni w swoim programie miały dwudniową konferencję, której tytuł brzmiał: „Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości”.

Rokrocznie dyskusja na obchodach ma dwie osoby, które patronują uroczystym obchodom. Tradycją jest wybór patronów obchodów. Jeden jest wskazywany przez Muzeum, natomiast drugi patron obchodów jest wybierany przez społeczeństwo w internetowym głosowaniu na stronach Muzeum.

W tym roku patronami obchodów byli: Tadeusz Paziuk (1894-1944), który przed wojną, od 1924 r., był nadkomisarzem i zastępcą komendanta XIV Okręgu Policji Państwowej Województwa Poleskiego. W latach 1927-1931 był pracownikiem Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro. Później pracował jako komornik na Kresach. W czasie wojny mieszkał w Krakowie. W 1943 roku został aresztowany przez Gestapo za pomoc udzielaną Żydom. Jego nazwisko figuruje na tzw. „afiszu śmierci” z 29 stycznia 1944 roku pod numerem 36 z informacją: „Komornik sądowy Tadeusz Paziuk z Krakowa za przychylność okazaną Żydówce przez udzielenie schronienia”.

Drugim patronem obchodów był wybrany w głosowaniu internetowym Zbigniew Kluska (1918-1944). Przed wojną był studentem Wydziału Lekarskiego UJ. Od grudnia 1940 r. był zaprzysiężonym żołnierzem ZWZ- AK. Został aresztowany na podstawie donosu podczas dyżuru w szpitalu przy ul. Kopernika 17 w Krakowie dnia 15.12.1943 r. Pod zarzutem „ rozprowadzania pism wywrotowych i wiedzy o nielegalnym posiadaniu broni, a niepowiadomieniu o tym władzy”. Sondergericht przy Kommandeur der Sicherheitspolizei Und des SD fur den Districkt Krakau (Sąd Doraźny przy Policji Bezpieczeństwa i SD w Dystrykcie Krakau) skazał go na karę śmierci. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano w marcu 1944 roku.

Obchody rozpoczęło złożenie wieńców pod tablicą wmurowana w ścianę Muzeum przy ul. Pomorskiej i przemówienia z-cy Dyrektora Muzeum Jacka Salwińskiego. W uroczystościach udział wzięły oddziały Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, delegacje Policji, Straży Granicznej oraz szkół krakowskich. Po otwarciu rozpoczęła się konferencja której glos zabrali: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski z UJ, dr Mateusz Szpytma z IPN, dr s. Teresa Antonietta Fracek, dyrektor Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, dr Grzegorz Bertendt, dr Martna Grądzka-Rejak z Biura Badąń Historycznych IPN, dr hab. Janusz Wróbel z Oddziału IPN w Łodzi.

W piątek 9.09. 2017 r. konferencje prowadziła kustosz Maria Bednarek z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a referaty wygłosili: Bartosz Heksel z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Piotr Hojka z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej, Izabela Terela z Muzeum Tradycji Niepodległościowej z Łodzi, Ewa Koper z Muzeum- Miejsce Pamięci w Bełżcu, Andrzej Chytkowski oraz Izabela Chopdorowicz.

W programie obchodów było również zwiedzanie Fortu Krzesławice, które było miejscem kaźni polskich patriotów podczas wojny. Została także otwarta plenerowa wystawa przedstawiająca osoby ratujące Żydów. Wśród w/w. osób przedstawiono również sylwetkę mecenasa Romana Bluma, narodowca, który stracił życie za wyrobienie dokumentów Żydówce. Pisaliśmy o Romanie Blum w Myśli Polskiej z dnia 13 kwietnia 2008 roku. Obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo zamknęła 12.09.2017 r. gra terenowa dla młodzieży i nie tylko poświęcona działalności Szarych Szeregów.

Wyrażam też nadzieję, ze referaty wygłoszone podczas konferencji będą dostępne w Internecie lub w formie drukowanej.

Ireneusz T. Lisiak
Myśl Polska, nr 39-40 (24.09-01.10.2017)
http://mysl-polska.pl

Co tam przypominanie zbrodni niemieckich… to tylko odwracanie uwagi od prawdziwych zbrodni dokonywanych przez Armię Czerwoną. Ale środowisko Gazety Polskiej nie da się nabrać na takie prymitywne prowokacje.
Admin

Sorry, the comment form is closed at this time.