Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 3 listopada, 2017

Ukraińskie lobby polityczne w Polsce. Geneza i przejawy działalności.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

Od Redakcji: Poniżej publikujemy opracowanie poświęcone genezie i działalności jednego z najbardziej wpływowych lobby politycznych, wywierających od lat przemożny wpływ na polską politykę wschodnią i sposób myślenia polskich elit o relacjach Rzeczpospolitej z jej wschodnimi sąsiadami.

1. Polityczny i ideologiczny grunt pod działalność ukraińskiego lobby w Polsce

Rozpoczynając rozważania nad przejawami działalności lobby ukraińskiego we współczesnej Polsce, nie można uchylić się od odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak daleko posuniętej realizacji specyficznie ukraińskiej racji stanu przez państwo polskie. Samo formułowanie tychże postulatów przez określone czynniki ukraińskie nie musi być bowiem równoznaczne z ich implementacją.

Ten stan rzeczy ma jednak miejsce z uwagi na postawę polskich elit politycznych, które dopuszczają do koncesji na rzecz interesów reprezentowanych przez ukraińskie lobby, znajdując dla tejże postawy uzasadnienie ideologiczne. Z uwagi na ten czynnik grupa ta, dysponując instrumentami do realizacji swoich interesów, może wcielać własne postulaty w życie.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 18 Komentarzy »

Sędzia ma być młody i przystojny

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

Wielkie larum rozległo się w całym kraju, bo Krajowa Rada Sądownictwa nie zatwierdziła 265 asesorów wybranych przez ministra Ziobro na sędziów. Rozczuliła mnie wręcz lamentacja posłanki Krystyny Pawłowicz, która stwierdziła, coś mniej więcej tym stylu, że to staruchy sędziowie nie chcą dopuścić do orzekania młodych.

Wyobraźcie sobie Szanowni Czytelnicy ten obraz: za sędziowskimi stołami siedzą stare, pomarszczone komuchy (co to jesz cze żołnierzy wyklętych skazywały), a napierają na nich świeżutcy, młodzi, nienagannie ubrani, z promiennymi buźkami ministrantów, absolwenci Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów z Krakowa.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 20 Komentarzy »

Potop ukraiński zalewa Polskę

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce

Wielu Ukraińców emigruje do Polski za lepszym życiem. Zmusza ich do tego dramatyczna sytuacja, w jakiej znajduje się ich kraj, rozdzierany przez wszechobecną korupcję oraz brak perspektyw dalszego godnego życia! Większe miasta rządzą się swoimi prawami. Zorganizowane grupy przestępcze przejmują inicjatywę. Ludność cywilna żyje w strachu na granicy skrajnego ubóstwa, co jest motorem napędowym do sięgania po nielegalne źródła dochodów.

Czarny rynek zaczyna rozwijać się bardzo dynamicznie. Samozwańczy rząd nie radzi sobie ze wszechobecnym chaosem i BEZPRAWIEM. Dyskryminowana jest ludność pochodzenia rosyjskiego. Wprowadzony zakaz używania języka rosyjskiego oraz szykanowanie mniejszości narodowych w konsekwencji daje obraz tworu totalitarnego, który zacieśnia sznur na szyi konającego…
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 38 Komentarzy »

Pani Anja Rubik się nadstawia?

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

„Z wszystkiego można szmal wydostać, tak, jak za okupacji z Żyda” – pisał poeta w nieśmiertelnym poemacie „Towarzysz Szmaciak”. Ten nieśmiertelny poemat powinien trafić do kanonu lektur szkolnych, zamiast jakich grafomańskich produkcji, bo – po pierwsze – jest znakomity pod względem literackim, a po drugie – chociaż to „po drugie” może być jeszcze ważniejsze, niż uroda literacka – bo przedstawia mową wiązaną genezę polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, z którą historyczny naród polski od 1944 roku musi dzielić nie tylko terytorium państwowe, ale również rywalizować o dominację.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 14 Komentarzy »

Wspomnienia Ryszarda Mikołajczuka

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

Zostałem aresztowany 3 lipca 1948 r. w Siedlcach. Pierwsze przesłuchania i śledztwo odbywało się w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach. Przesłuchania prowadził oficer śledczy Kowalczyk, odbywały się one w dużym pokoju połączonym z jego mieszkaniem służbowym. Przed drzwiami od strony schodów stał na warcie funkcjonariusz pod bronią. Przed przesłuchiwaniami musiałem rozbierać się do naga.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 7 Komentarzy »

„Ukraina” – państwo, które nigdy nie istniało

Posted by Marucha w dniu 2017-11-03 (Piątek)

Słowo „Ukraina” jest terminem bardziej historyczno-geograficznym niż politycznym. W języku polskim jak i rosyjskim oznacza „ziemie pograniczne”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 29 Komentarzy »