Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Wybitnie polska głupota

Posted by Marucha w dniu 2017-11-08 (Środa)

W tym roku przypada setna rocznica rewolucji w Rosji i przejęcia władzy przez bolszewików. O różnych wymiarach tego wydarzenia można teraz długo i obszernie.

Mi spodobało się jedno zdanie niemieckiego arystokraty, które w swoich pamiętnikach przytacza Mieczysław Jałowiecki.

Ów nadbałtycki Niemiec powiedział, że rewolucja bolszewików to niemieckie pieniądze, żydowski pomysł i rosyjska głupota. Co z tego wynikło, mniej więcej wiadomo.

Mniej więcej wiadomo również czyje pieniądze, pomysł i głupota stoją za obecną polską polityką wschodnią, a zwłaszcza wobec Ukrainy. Prawie na pewno nie są to polskie pieniądze mimo, że Polska dość hojnie wspiera finansowo Ukrainę. Na pewno nie jest to polski pomysł, ale na pewno jest to wybitnie polska głupota. Gdyby zebrać te trzy elementy, to wyjdzie na to, że najważniejszym uzasadnieniem istnienia państwa polskiego jest dokuczanie Rosji.

Celowo użyłem słowa dokuczanie, bo na nic większego dzisiejszą Polskę w stosunku do Rosji nie stać. I dobrze obrazują to wypowiedzi dwóch ministrów pisowskiego rządu, którzy są najjaskrawszymi przedstawicielami wspomnianej polskiej głupoty.

Z jednej strony minister obrony Antoni Macierewicz bredzi o dawaniu skutecznego odporu agresywnym poczynaniom Rosji, a z drugiej strony minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski skarży się, że strona rosyjska całkowicie lekceważy próby podjęcia rozmów w jakiejkolwiek sprawie.

Polską głupotę i obcy zamysł widać w postawie dwóch środowisk wpływowych intelektualnie i nie tylko.

W tym przypadku Jerzy Targalski z jednej strony i Jacek Żakowski z drugiej, usprawiedliwiają każdą ukraińska zbrodnię na Polakach w imię nie osłabiania antyrosyjskiego nastawienia Ukraińców i Polaków. Pieprzem i solą w tej potrawie jest to, że Targalski ma o Żakowskim zdanie, iż jest „resortowym dzieckiem”, a Żakowski o Targalskim równie złe.

Jednak z punktu widzenia obcych pieniędzy, cudzych interesów i polskiej głupoty to, co tych ludzi dzieli, jest głęboko mylące. Ważne jest właśnie to, co ich łączy. Tym czymś jest traktowanie Polski jako pożytecznego idioty w szkodzeniu Rosji, gdzieś na przecięciu interesów amerykańsko-żydowskich-niemieckich.

Ze względu na rozmiary polskiej głupoty rozumie to mniejsza część Polaków. Dlatego trzeba machnąć ręką na deklaracje ministra Waszczykowskiego o bardziej propolskiej polityce wobec Ukrainy.

Andrzej Szlęzak
http://www.mysl-polska.pl/1387

Komentarzy 47 to “Wybitnie polska głupota”

 1. Wierzę w siebie said

  Czy jak ktoś wiele rozumie a gówno może zrobić to znaczy, że jest głupkiem? Głupkami są przeważnie ci co nie wierzą innym, bo nie mogą ich pojąć.

  Zobaczcie co jest pod tym linkiem: http://trzcinska.neon24.pl/post/131665,chazarskie-zapedy-ostateczny-porzadek-swiata

  No i w ogóle jest to dość ciekawa strona: http://trzcinska.neon24.pl/index/2

  Czy to też teoria spiskowa, czyli żydziskowa?

 2. Kapsel said

  cyt …… przejęcia władzy przez bolszewików…..

  „Władcy Rosji” Ks.dr Denis Fahey

  WŁADCY ROSJI W ROKU 1937

  W lipcowym wydaniu wspaniałego Przeglądu pod tytułem: „Contrevolution” {Kontrrewolucja), wydawanego w Genewie przez Leona de Poncins jest na temat doskonały artykuł A. Stołypina. P. Stołypin jest synem byłego rosyjskiego ministra, zamordowanego we wrześniu 1911 roku przez żyda Mardko Bagroff (czy Bagrow). Z tego artykułu został zrobiony następujący wyciąg: „Wielu żydowskich przywódców z początkowego okresu rewolucji zostało uśmierconych w czasie procesów trockistów, inni są w więzieniu. Trocki-Bronstein przebywa na wygnaniu. Jankiel Gamarnik, żydowski przewodniczący politycznej sekcji w administracji armii, nie żyje. Inny okrutny Żyd, Jagoda (Jehuda) , który przez długi czas był naczelnikiem G.P.U. teraz przebywa w więzieniu. Żydowski generał Jakir nie żyje, a razem z nim pewna ilość innych poświęconych przez jego współplemieńców.

  Jeżeli jednak będziemy wnioskować z fragmentarycznych, a czasami nawet sprzecznych list nadchodzących do nas ze Związku Sowieckiego, że Rosjanie zajęli miejsca Żydów na najwyższych szczeblach sowieckich oficjalnych stanowisk. Czy wobec tego możemy z tego wyciągnąć wniosek, że rząd Stalina uwolnił się od żydowskiej kontroli, a stał się rządem narodowym? Nie ulega wątpliwości, że opinia taka byłaby najbardziej błędną i niebezpieczną.

  … Żydzi, w pewnych momentach ustępują i nawet w pewnym stopniu poświęcają życie swych współziomków w nadziei, że przez pewne sprytne pociągnięcia uda im się zachować ich zagrożoną władzę. Zasadniczy aparat kontroli jest bowiem wciąż w ich rękach. Gdy nadejdzie dzień, w którym będą zmuszeni odstąpić od władzy marksistowska przybudówka rozleci się jak domek z kart,

  Aby udowodnić, że chociaż żydowska przewaga uległa poważnemu kompromisowi, to jednak Żydzi wciąż są przy sterze, wystarczy wziąć do ręki listę wysoko podstawionych dygnitarzy w Czerwonym Państwie.

  Dwaj szwagrowie Stalina, mianowicie Lazar i Mojżesz Kaganowicze są ministrami: pierwszy transportu a drugi przemysłu;

  Litwinow (inaczej Wałach Meyer-Finkelstein) wciąż kieruje zagraniczna polityką Związku Sowieckiego.

  Stanowisko ambasadora w Paryżu zostało powierzone Żydowi, Louritz, który zajął miejsce Rosjanina Potiemkin odwołanego do Moskwy.

  Jeżeli ambasador Związku Sowieckiego w Londynie Żyd Maiski wydaje się być w niełasce, to jego przyjaciel Żyd Samuel Kagan reprezentuje Związek Sowiecki w Londyńskim Komitecie Interwencji.

  Żyd pod nazwiskiem Yurenew (inaczej Gofman) jest ambasadorem Związku Sowieckiego w Berlinie.

  Od czasu zaistnienia pewnego niezadowolenia w Armii Czerwonej, straż na Kremlu i odpowiedzialność za personalne bezpieczeństwo Stalina zostało powierzone żydowskiemu pułkownikowi Jakubowi Rapaportowi”.

  „Wszelkie obozy internowanych wraz z uwięzioną w nich masą około 7 milionów Rosjan pozostają pod władzą żyda nazwiskiem Mendel Kerman, który ma do pomocy Żydów Łazarza Kagana i Szymona Firkina.

  Wszystkie więzienia w całym kraju, wypełnione robotnikami i chłopami, są rządzone przez żyda Kairn Apeter. Agencja prasowa i cała prasa krajowa są kontrolowane przez Żydów.

  O ile nam wiadomo wciąż jest w zastosowaniu sprytny system podwójnej kontroli, zorganizowany przez nieżyjącego już (Żyda) Jankiela Gamarnika, szefa politycznego działu armii. Ja mam przed sobą listę tych wysoko postawionych Żydów, potężniejszych niż Bluchery i Jegorowy, do których prasa europejska tak często robi aluzje.

  A więc Żyd Aronahtam, którego nazwiska wcale się nie wspomina, jest politycznym komisarzem armii na dalekim wschodzie;

  Żyd Rabinowicz jest politycznym komisarzem Bałtyckiej Floty”. „To wszystko udowadnia, ze rząd Stalina, niezależnie od wszelkich jego prób kamuflażu nigdy nie był i nigdy nie będzie rządem narodowym. Izrael zawsze będzie dla tego rządu kontrolującą władzą i zakulisową kierowniczą siłą. (…)

  Po trzecie, chociaż, wydana przez Gollancz, książka Żyda, Feuchtwangera pod tytułem: „Moskwa -1937”, jest oczywistą próbą zepsucia efektu Andre Gide’a prawd odnośnie życia w Związku Sowieckim, to jednak jego świadectwo, dotyczące Żydów, jest godne przytoczenia. Według Feuchtwangera, Żydzi są fanatycznie oddani i są w całkowitej harmonii z nowym państwem. Oczywiście oni wciąż są pewni, że będą w stanie utrzymać się na ich kierowniczych stanowiskach, i chcą robić wrażenie, że nie ma powodów do jakiejkolwiek troski pod tym względem. P. Stołypin może jednak na to odpowiedzieć, że upieranie się przy tym, że nie ma żadnego antysemityzmu, jest po prostu propagandą jak cała reszta książki (Feuchtwangera).

  Artykuł w Contrevolution z grudnia 1937, napisany przez J. Fontenoy, na temat antysemityzmu w Rosji, zawiera, co następuje: „Przybywszy w roku 1934 do ZSSR pamiętam, że zaskoczyła mnie olbrzymia proporcja żydowskich funkcjonariuszy na każdym kroku. W prasie i w kołach dyplomatycznych trudno było znaleźć kogoś, kto nie był Żydem… We Francji wielu ludzi wierzy, a także między nimi wielu komunistów, że dzięki obecnej antyżydowskiej czystce… Rosja przestała być dla Izraela obiecaną ziemią… Ci, co tak myślą, popełniają błąd”. Autor, mówiąc o pewnym zajściu na polskiej granicy okazyjnie wzmiankuje o jednym ze sposobów, w jaki żydowska dominacja dotąd się utrzymuje. To jest system kontrolowania dowódców wojskowych za pomocą politycznych komisarzy. Mianowicie każdy oddział wojskowy ma przydzielonego komisarza politycznego, któremu dowódca wojskowy musi przedłożyć wszystkie plany na przyszłość. ..”

  KOMITET CENTRALNY KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU SOWIECKIEGO – 1935

  (…) za miesiąc luty 1936, Centralny Komitet Komunistycznej Partii w Moskwie, ten właściwy ośrodek międzynarodowego komunizmu, składał się z 59-ciu członków, w tym 56 Żydów i 3-ch członków, którzy byli żonaci z Żydówkami. Te cyfry są podane także w innych czasopismach. Lista przedstawia się następująco: Członkowie nie-Żydzi, ożenieni z Żydówkami (3-ch): L. V. Stalin, S.S.Lubow i V.V. Ossiński. Członkowie-Żydzi (56): V. V. Balicki, K. J. Bauman, I. M. Vareikis, J. B. Gamarnik, I. I. Egoff (czy Egow) I. A. Żeleński, I. D. Kabakoff (czy Kabakow), L. M. Kaganowicz, V. G. Knorin, M. M. Litwinow, I. E. Liobimow, D. Z. Manuilski, I. P. Nossow, J. L. Piatakow, I. O. Piarnicki, M. O. Aazoumow, M. L. Ruchimowicz, K. V. Rindin, M. M. Houtaewicz, M. S. Tchoudow (czy też Czudow), A. M. Szwernik, R. I. Eiche, G. G. lagoda, I. E. Jakir, I. A. Jakowlew, F. P. Griadiński, G. N. Kaminski, I. S, Unschlicht (czy Unszlich), A. S. Boulin, M. I. Kalmanowic, D. S. Beika, Zifrinowicz, Tratcher, Bitner, G. Kaner, Leo Krichman, A. K. Lepa, S. A. Łozowski, B. P. Pozern, T. D. Deribass, K. K. Striewski, N. N. Popow, S. Schwartz (czy Szwarc), E. I. Weger, I. Z. Mechlis, A. I. Ougarow, G. I. Blagonrawow, A. P. Rozengolz (czy Rozenholc), A. P. Serebrowski, A. M. Steingart, I. P. Pavlounowski, (czy Pawlownowski), G. I. Sokolników, C. I. Braido, V. I. Poloński i G. D. Weinberg. Bolszewickim komisarzem do spraw zagranicznych jest Żyd Litwinow, także o wielu innych przybranych nazwiskach, były paser skradzionych banknotów, a ostatnio były prezydent Rady Ligi Narodów. Szczególna lista podległego mu personelu opublikowana w „Das Berner Fehlurtieil” przez Stephen Dasz dr praw w Budapeszcie (U. Bodung Verlag, Erfurt, 1935) ujawnia, że personel ten był prawie całkowicie żydowski, tak pod względem obsady stanowisk kluczowych jak i niższych. To samo dotyczy bolszewickiego korpusu dyplomatycznego za granicą. Następująca lista bolszewickich ambasadorów upełnomocnionych ministrów w poszczególnych krajach jest sporządzana na podstawie różnych publikacji w latach 1935 i 1936. Może ona nie być całkowicie aktualna, lecz jest dość dokładną.
  (…)
  Bolszewicka delegacja do Ligi Narodów: Litwinow (Żyd), Rosenberg (Żyd), Stein (Żyd), Markus (Żyd), Brenners (Żyd), Hirszfeid (lub Hirschfeld – Żyd), Halphand (Żyd), Swanidze (Gruzin). „Czytelnik może zdziwić się, dlaczego prasa nigdy nie wspomina o tym, że bolszewizm jest po prostu ujarzmieniem Rosji przez Żydów. Odpowiedzią na to jest fakt, że międzynarodowe agencje informacyjne, zaopatrujące codzienną prasę w wiadomości ze świata, są kontrolowane przez Żydów”. „Żyd, Jagoda, jest głową G.P.U. (kontynuacja byłego CZEKA), który to urząd obecnie przemianowany został na „Ludowy Komisariat (Ministerstwo) Spraw Wewnętrznych”. Ten Żyd jest panem życia i śmierci lub uwięzienia rosyjskich obywateli, a jego szpicle są wszędzie. Według anty-Kominternowskiego Biuletynu (15.4.1935) organizacja Jagody wypędziła z domów około 5 do 6 milionów wieśniaków”. „(Na czele rządu francuskiego (lipiec 1936) stoi żydowski socjalista Leon Blum. Zgodnie z francuskim czasopismem Candide, M. Blum ma poważny udział w Weiler’s Jupiter, wyrób silników samolotowych we Francji, a jego syn Robert Blum jest dyrektorem filii firmy Weiler w Rosji, która wyrabia silniki samolotowe dla rosyjskiego rządu)”

  https://wirtualnapolonia.com/2015/01/19/zygmunt-bialas-polacy-nie-mieli-obowiazku-ratowania-zydow/#comment-142254

 3. Kapsel said

  ad. 1

  Władcy Rosji Tom 2 – Ks. dr Denis Fahey 1996

  http://allegro.pl/wladcy-rosji-tom-2-ks-dr-denis-fahey-1996-i6840483541.html

 4. Zbyszko said

  Targalski i Żakowski to coś takiego jak Coca Cola i Pepsi Cola. Obrazisz się na Cocę, kupujesz Pepsi a peiniądze i tak idą do tej samej kieszeni.
  Albo coś takiego jak Republikanie i Demokraci, obrazisz się na jednych, głosujesz na drugich a i tak z tylnego siedzenia rządzi ten sam garnitur nadludzi, którym kiedyś państwo nie ukręciło łba, gdy ich biznesy rozrastały się do rozmiarów kosmicznych.
  Więc pies trącał to, co tam gada jakiś targalsko/żakowski

 5. Kapsel said

  Ks. dr Denis Fahey – Władcy Rosji

  Dzieło ks. Denisa Fahey ‚a, znanego pisarza irlandzkiego, o bolszewickich „Władcach Rosji” (The Rulers of Russia) to książka, która ukazała się już dawno, bo w roku 1938 i cieszyła się tak wielką i szybką sprzedażą, że w latach 1938-1968 miała aż dwadzieścia wydań. Autor zmarł już w roku 1954, to też tylko wydania aż do tego roku były przez autora uzupełniane i aktualizowane. Klasyczność tej pracy historyczno-polityczno-teologicznej polega na tym, że autor analizuje walkę dwóch sił moralnych w historii, a mianowicie: Kościoła i anty-kościoła. Ks. Fahey widzi sens historii w konflikcie między Kościołem, pojętym jako Ciało Mistyczne Chrystusa Pana i naturalizmem, pojętym jako absolutna świeckość i doczesność, za którym jednak de facto stoi satanizm. Ten satanizm – według autora – wypowiada się w historii przede wszystkim przez Rewolucję Francuską z roku 1789, a jeszcze pełniej w formie Rewolucji Bolszewickiej z roku 1917 i lat następnych, a przygotowanej uprzednio przez marksowską rewolucję komunistyczną. Tak więc, według autora, to nie tylko materializm przeciwstawia się spirytualizmowi, lecz satanizm – deizmowi.

  ks. prof. Michał Poradowski

  Fragmenty:

  W książce tej zapoznaję czytelników z szeregiem poważnych dokumentów, które dowodzą, że poza maską
  rosyjskiego bolszewizmu kryje się żydowski plan działania i że bolszewizm w rzeczywistości jest instrumentem w rękach żydów, za pomocą którego dążą oni do ustanowienia ich mesjanistycznego królestwa. Ważność tych dokumentów staje się oczywista z chwilą, gdy bolszewizm przyznaje otwarcie, że intencją jego nie jest pozostawanie w wąskich granicach jednego kraju, lecz ambicją jego jest objęcie wpływami całego świata lub utworzenie światowego imperium. Jest pewne, że liczni katolicy nie są świadomi znaczenia tych faktów. Gdy jednak weźmie się pod uwagę, że komunizm jest instrumentem, który ma przygotować przyjście na świat naturalnego mesjasza, to wtedy staje się zrozumiałą ta gwałtowna nienawiść komunistów do Mszy św. i do kapłanów, jak również zjadliwość komunistycznej propagandy przeciwko zakonom Katolickiego Kościoła. Jest możliwym, że wielu zdeklarowanych komunistów jak również opłacanych przez komunistów mówców i agentów nie zdaje sobie sprawy z ostatecznego celu, jaki przyświeca ich pracodawcom i komunistycznym przywódcom. Dlatego należałoby zwrócić uwagę tych naiwnych osób na fakty i prosić ich o pełne wyjaśnienie. Podkreślając oczywistość wniosków wynikających z poniżej cytowanych dokumentów, pragnę przede wszystkim położyć nacisk na fakt, że w celu przeciwstawienia się jakimkolwiek przygotowaniom na przyjście Królestwa naturalnego mesjasza, katolicy powinni stosować takie metody, które zawsze i wszędzie będą zgodne z Nauką i Duchem Nadprzyrodzonego Mesjasza, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Hilaire Belloc pisze w G.K.’s Weekly 4 lutego 1937: „Osobom, które jeszcze nie wiedzą, że obecny rewolucyjny bolszewicki ruch w Rosji, jest ruchem żydowskim, mogę tylko powiedzieć, że zostali zdezorientowani przemilczeniami pewnych faktów w naszej, pożałowania godnej prasie”. To jest bardzo mocne oskarżenie. Ale jakie są na to dowody?

  WŁADCY ROSJI W LATACH 1917-1918

  W książce (napisanej przez tego samego autora, ks. Denis Fahey – przyp. tłum.) pod tytułem: „Mistyczne Ciało Chrystusa w Nowoczesnym Świecie” (The Mystical Body of Christ in the Modern World) dwa dokumenty są przytoczone na udowodnienie faktu, że po bolszewickiej rewolucji Żydzi byli rzeczywistymi władcami Rosji. Pierwszym dokumentem jest cytowany na stronie 88 tej książki (pt. „Mistyczne Ciało Chrystusa w Nowoczesnym Świecie”) raport wysłany do Londynu przez przedstawiciela Rządu Holenderskiego w Petersburgu, p. Oudendyke, w czasie, gdy bolszewicy rozpoczęli rządy terroru. Balfour (wtedy Minister Spr. Zagr. Rządu Bryt- przyp. tłum.) otrzymał ten Raport (via Chrystiania – obecnie Oslo, stolica Norwegii) w dniu 18 sierpnia 1918 r. W kwietniu 1919 roku Raport ten został opublikowany w Brytyjskiej „Białej Księdze” (tak zw. WhitePaper – to jest oficjalny dokument Rządu Brytyjskiego – przyp. tłum.) pod tytułem: Rosja No 1 (1919) -”Zbiór Raportów o Bolszewizmie w Rosji”. Esencja tego Raportu jest zawarta w następującym wyciągu z Raportu pana Oudendyke: „Niebezpieczeństwo jest obecnie tak wielkie, że uważam za mój obowiązek zwrócić uwagę Rządu Brytyjskiego, a także wszystkich innych Rządów na fakt, że jeżeli Bolszewizm natychmiast nie zostanie ukrócony, to cywilizacja na całym świecie będzie zagrożona. To nie jest żadną przesadą, lecz sprawą na trzeźwo ocenianego faktu… I uważam, że wśród ważnych problemów na świecie, nie wyłączając wciąż toczącej się wojny, najważniejszą obecnie kwestią jest natychmiastowe ukrócenie Bolszewizmu; jeżeli bowiem, jak wyżej wspomniano, Bolszewizm nie zostanie natychmiast zdławiony w zarodku, to w tej, czy innej formie z konieczności rozszerzy się na Europę i na cały świat, gdyż Bolszewizm jest zorganizowany i kierowany przez Żydów, którzy nie należą do żadnego narodu i którzy dążą do zniszczenia istniejącego porządku rzeczy w związku z ich własnym planem. Jedynym sposobem uniknięcia tego niebezpieczeństwa jest zbiorowa akcja wszystkich mocarstw”. Przedmowa do tego dokumentu zwanego „Białą Księgą” zawierała oświadczenie, że dokument ten został opublikowany zgodnie z decyzją podjętą przez Angielski Gabinet Wojenny w styczniu 1919 roku. Następne koleje tej „Białej Księgi” są nadzwyczaj dziwne. Dokument ten prędko znikł z obiegu i nie można go było nigdzie nabyć. Następnie zostało opublikowane pod tym samym tytułem skrócone wydanie tego dokumentu, które można było nabyć za cenę 6 pensów zamiast uprzedniej ceny 9-ciu pensów. W tym skróconym wydaniu niektóre części oryginalnej „Białej Księgi”, wraz z uprzednio cytowanym wyciągiem z Raportu Oudendyke, zostały pominięte i nie można było ustalić w jaki sposób oryginalny dokument „Białej Księgi” przepadł bez wieści. Drugi dokument, który dotyczy finansowania Rosyjskiej Rewolucji przez Żydowski Bank (w Ameryce) pod nazwą „Kuhn Loeb & Co.” jest dokumentem sporządzonym przez Amerykański Wywiad i przekazanym Francuskiemu Rządowi za pośrednictwem Francuskiego Wysokiego Komisarza. Ten Dokument jest cytowany na stronach 88-91 wspomnianej książki pod tytułem: „Mistyczne Ciało Chrystusa w Nowoczesnym Świecie”, i był opublikowany w Paryżu 6 marca 1929 r. przez Dokumentację Katolicką (Documentation Catholique). Dokument ten był poprzedzony następującymi uwagami: „Autentyczność tego Dokumentu została nam zagwarantowana. Amerykański Departament Stanu musi przyjąć odpowiedzialność za dokładność zawartych w tym Dokumencie informacji”. Dokument ten był w roku 1920 cytowany w dodatku do gazety: La Vieille France, która dodała, że: „Wszystkie Rządy Ententy były powiadomione o tej informacji, opartej na danych dostarczonych przez Amerykański Wywiad i swego czasu przesłanej do Francuskiego Wysokiego Komisarza i Jego kolegów”. Poza informacją o żydowskich domach bankowych finansujących Rosyjską Rewolucję, Dokument ten także zawiera długą list Żydów, którzy w roku 1917 objęli rządy nad Rosyjskim Narodem. W liście tej Lenin figuruje jako Rosjanin, lecz wszyscy pozostali, wymienieni na liście w liczbie 24-ech, podani zostali jako Żydzi.

  WŁADCY ROSJI W ROKU 1937

  W lipcowym wydaniu wspaniałego Przeglądu pod tytułem: „Contrevolution” {Kontrrewolucja), wydawanego w Genewie przez Leona de Poncins jest na temat doskonały artykuł A. Stołypina. P. Stołypin jest synem byłego rosyjskiego ministra, zamordowanego we wrześniu 1911 roku przez żyda Mardko Bagroff (czy Bagrow). Z tego artykułu został zrobiony następujący wyciąg: „Wielu żydowskich przywódców z początkowego okresu rewolucji zostało uśmierconych w czasie procesów trockistów, inni są w więzieniu. Trocki-Bronstein przebywa na wygnaniu. Jankiel Gamarnik, żydowski przewodniczący politycznej sekcji w administracji armii, nie żyje. Inny okrutny Żyd, Jagoda (Guerchol Yakouda), który przez długi czas był naczelnikiem G.P.U. teraz przebywa w więzieniu. Żydowski generał Jakir nie żyje, a razem z nim pewna ilość innych poświęconych przez jego współplemieńców. Jeżeli jednak będziemy wnioskować z fragmentarycznych, a czasami nawet sprzecznych list nadchodzących do nas ze Związku Sowieckiego, że Rosjanie zajęli miejsca Żydów na najwyższych szczeblach sowieckich oficjalnych stanowisk. Czy wobec tego możemy z tego wyciągnąć wniosek, że rząd Stalina uwolnił się od żydowskiej kontroli, a stał się rządem narodowym? Nie ulega wątpliwości, że opinia taka byłaby najbardziej błędną i niebezpieczną. … Żydzi, w pewnych momentach ustępują i nawet w pewnym stopniu poświęcają życie swych współziomków w nadziei, że przez pewne sprytne pociągnięcia uda im się zachować ich zagrożoną władzę. Zasadniczy aparat kontroli jest bowiem wciąż w ich rękach. Gdy nadejdzie dzień, w którym będą zmuszeni odstąpić od władzy marksistowska przybudówka rozleci się jak domek z kart, Aby udowodnić, że chociaż żydowska przewaga uległa poważnemu kompromisowi, to jednak Żydzi wciąż są przy sterze, wystarczy wziąć do ręki listę wysoko podstawionych dygnitarzy w Czerwonym Państwie. Dwaj szwagrowie Stalina, mianowicie Lazar i Mojżesz Kaganowicze są ministrami: pierwszy transportu a drugi przemysłu; Litwinow (inaczej Wałach Meyer-Finkelstein) wciąż kieruje zagraniczna polityką Związku Sowieckiego. Stanowisko ambasadora w Paryżu zostało powierzone Żydowi, Louritz, który zajął miejsce Rosjanina Potiemkin odwołanego do Moskwy. Jeżeli ambasador Związku Sowieckiego w Londynie Żyd Maiski wydaje się być w niełasce, to jego przyjaciel Żyd Samuel Kagan reprezentuje Związek Sowiecki w Londyńskim Komitecie Nie-Interwencji. Żyd pod nazwiskiem Yurenew (inaczej Gofman) jest ambasadorem Związku Sowieckiego w Berlinie. Od czasu zaistnienia pewnego niezadowolenia w Armii Czerwonej, straż na Kremlu i odpowiedzialność za personalne bezpieczeństwo Stalina zostało powierzone żydowskiemu pułkownikowi Jakubowi Rapaportowi”. „Wszelkie obozy internowanych wraz z uwięzioną w nich masą około 7 milionów Rosjan pozostają pod władzą żyda nazwiskiem Mendel Kerman, który ma do pomocy Żydów Łazarza Kagana i Szymona Firkina. Wszystkie więzienia w całym kraju, wypełnione robotnikami i chłopami, są rządzone przez żyda Kairn Apeter. Agencja prasowa i cała prasa krajowa są kontrolowane przez Żydów. O ile nam wiadomo wciąż jest w zastosowaniu sprytny system podwójnej kontroli, zorganizowany przez nieżyjącego już (Żyda) Jankiela Gamarnika, szefa politycznego działu armii. Ja mam przed sobą listę tych wysoko postawionych Żydów, potężniejszych niż Bluchery i Jegorowy, do których prasa europejska tak często robi aluzje. A więc Żyd Aronahtam, którego nazwiska wcale się nie wspomina, jest politycznym komisarzem armii na dalekim wschodzie; Żyd Rabinowicz jest politycznym komisarzem Bałtyckiej Floty”. „To wszystko udowadnia, ze rząd Stalina, niezależnie od wszelkich jego prób kamuflażu nigdy nie był i nigdy nie będzie rządem narodowym. Izrael zawsze będzie dla tego rządu kontrolującą władzą i zakulisową kierowniczą siłą. Ci, co nie widzą, że Związek Sowiecki nie jest rosyjski, muszą być chyba ślepi”. Pan Stołypin także potwierdza, że „Antysemityzm w Związku Sowieckim wkracza w początkową fazę zorganizowanego wysiłku i rozpoczyna walkę o władzę. Jeżeli zajdzie potrzeba, to mogę potwierdzić wieloma oświadczeniami moskiewskiej prasy”. Niezależnie od oświadczenia p. Stołypina, że w Rosji dorasta nowe pokolenie, że oni i ich kraj są tylko pionkami w rękach Żydów to wciąż nie wolno nam nie brać pod uwagę takich znaków, które mogą wskazywać na to, że jest przeciwnie. Przede wszystkim komunistyczna propaganda we wszystkich krajach prawie nie ujawnia różnic czy osłabienia mimo procesów i rzezi rewolucjonistów przez ich towarzyszy rewolucjonistów. To wskazuje na to, że poza marionetkami na stanowiskach wciąż istnieje jakaś (zakulisowa) wiążąca siła kierownicza. Rosnąca fala antysemityzmu normalnie powinna wpłynąć na osłabienie akcji na zewnątrz przez zmuszenie przywódców do bronienia się wewnątrz kraju. Po wtóre zgodnie z pamfletem na temat działalności Trockiego napisanym przez byłego rosyjskiego komisarza to chociaż Trocki i Stalin nienawidzą się wzajemnie to jednak obaj są zaangażowani w wyznaczonych im rolach. Trocki został wykluczony z Komitetu Wykonawczego, który ma propagować „Nowy Ład” spreparowany dla Sowieckiej Rosji i Trzeciej Międzynarodówki komunistycznej. Jemu zostało powierzone inne, lecz nie mniej ważne, zadanie kierowania Czwartą Międzynarodówką i stopniowego przejmowania takich funkcji komunistycznego bolszewizmu, które stają się niezgodne z sowiecką polityką i z polityką „Frontów Ludowych”. W związku z tym jakiekolwiek krwawe zajścia w przyszłości nie będą sprowokowane przez Związek Sowiecki ani bezpośrednio przez Trzecią Międzynarodówkę Komunistyczną, lecz przez Trockiego Czwartą Międzynarodówkę i przez trockizm. A więc, w swej nowej roli, Trocki znowu wiedzie awangardę światowej rewolucji, nadzorując i organizując jej krwawe fazy. On jest arcymistrzem w tym zawodzie, w którym nie łatwo może być zastąpiony… Meksyk stał się główną siedzibą bolszewickich poczynań w krajach Ameryki Południowej, z których wszystkie zerwały stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim. Stalin musi nawiązać te stosunki z powrotem, a Czwarta Międzynarodówka, współpracując z grupami komunistów Trockiego, da Stalinowi wspaniałą okazję do rehabilitacji Sowieckiej Rosji i oficjalnego komunizmu. W związku z tym ślady jakichkolwiek gwałtownych rozruchów i rzezi, które żydowscy internacjonaliści zdecydują się sprowokować, nie będą wiodły z powrotem do Moskwy, lecz do Trockiego-Bronsteina, który teraz rezyduje w Meksyku, na dworze jego przyjaciela, multimilionera grafika Diego Rivera („Trocki” broszura napisana przez byłego rosyjskiego komisarza, opublikowana w Defender Wichita, Kansas, U.S.A.). Te uwagi na pewno są warte poważnego rozpatrzenia. Dają one możliwe do przyjęcia wyjaśnienie starannie zainscenizowanych procesów trockistów. Po trzecie, chociaż, wydana przez Gollancz, książka Żyda, Feuchtwangera pod tytułem: „Moskwa -1937″, jest oczywistą próbą zepsucia efektu Andre Gide’a prawd odnośnie życia w Związku Sowieckim, to jednak jego świadectwo, dotyczące Żydów, jest godne przytoczenia. Według Feuchtwangera, Żydzi są fanatycznie oddani i są w całkowitej harmonii z nowym państwem. Oczywiście oni wciąż są pewni, że będą w stanie utrzymać się na ich kierowniczych stanowiskach, i chcą robić wrażenie, że nie ma powodów do jakiejkolwiek troski pod tym względem. P. Stołypin może jednak na to odpowiedzieć, że upieranie się przy tym, że nie ma żadnego antysemityzmu, jest po prostu propagandą jak cała reszta książki (Feuchtwangera). Artykuł w Contrevolution z grudnia 1937, napisany przez J. Fontenoy, na temat antysemityzmu w Rosji, zawiera, co następuje: „Przybywszy w roku 1934 do ZSSR pamiętam, że zaskoczyła mnie olbrzymia proporcja żydowskich funkcjonariuszy na każdym kroku. W prasie i w kołach dyplomatycznych trudno było znaleźć kogoś, kto nie był Żydem… We Francji wielu ludzi wierzy, a także między nimi wielu komunistów, że dzięki obecnej antyżydowskiej czystce… Rosja przestała być dla Izraela obiecaną ziemią… Ci, co tak myślą, popełniają błąd”. Autor, mówiąc o pewnym zajściu na polskiej granicy okazyjnie wzmiankuje o jednym ze sposobów, w jaki żydowska dominacja dotąd się utrzymuje. To jest system kontrolowania dowódców wojskowych za pomocą politycznych komisarzy. Mianowicie każdy oddział wojskowy ma przydzielonego komisarza politycznego, któremu dowódca wojskowy musi przedłożyć wszystkie plany na przyszłość. W praktyce każdy polityczny komisarz jest (lub był) Żydem. W pamflecie o „Trockim” (Defender Publishers, Wichita, Kansas), napisanym przez byłego rosyjskiego Komisarza; działanie tego systemu jest dobrze opisane.

  Podobne wpisy:
  16 maja 2017 — Louis-Ferdinand Céline: Żydowska nienawiść wobec gojów
  Można sobie zadać pytanie, dlaczego prasa francuska ani prawicowa, ani lewicowa, ani centrowa nigdy nie pisze o Żydach. Chcę powiedzieć o Żydach czynnych, Żydach istotnych, Żyda…
  12 marca 2016 — Henry Ford: Żydowski plan rozbicia społeczeństwa
  Czytelnicy artykułów niniejszych mogą już zdać sobie jasno sprawę z metody, za pomocą której protokoły dążą do rozbicia społeczeństwa. Zrozumienie tej metody jest konieczne, jeśli …
  30 października 2015 — Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowieckim
  Lata dwudzieste w Sowietach, to epoka o niepowtarzalnej atmosferze. Epoka, która na długo, na wiele dziesięcioleci, cieszyła się zachwytem światowej liberalnej społeczności jako ja…
  13 października 2015 — Jarosław Rajchert: Roszczenia pod złym adresem…
  Od pewnego czasu głównym tematem informacji w Polsce jest zalew krajów Starego Kontynentu przez imigrację pozaeuropejską. Problem ten jest faktycznie poważny, a jeszcze poważniejsz…
  1 września 2015 — Ks. dr Stanisław Trzeciak: Żydokomuna to nie mit
  Wiele charakterystycznych szczegółów, wykazujących udział Żydów w szerzeniu komunizmu u nas, podałem w poprzednich moich pracach. Tu przytoczę tylko najjaskrawsze wypadki z ostatni…

  http://www.nacjonalista.pl/2013/05/25/ks-dr-denis-fahey-wladcy-rosji/

 6. Zbyszko said

  Zbyszko @1, problem polega na tym, że przylepione łbami do telewizora pospólstwo ich słucha, tak jakby nie było niczego innego, bardziej pożytecznego do roboty

 7. Maćko said

  Nie ma co sie dziwic.

  Jak jest idea mocna i sa srodki na jej realizowanie to taktyka skuteczna jest latwa do opracowania i dostosowania.

  Jak sie Poloki zaczynaja dogadywc i konstruktywnie wspólpracowac to sie jakiego trola wysyla lub podpuszcza za friko przez prowadacego, a który zebranym naubliza, nafanzoli, podpusci i zaszumi a Poloki jak guptoki zaczynaja sie klócic…

  Gdybym wygral w Totolotka, to bym placil straznikom porzadku za pilnowanie, kontrwywiad i eliminowanie pasozytów.
  No ale jeszcze nie wygralem.

  Pozostaje praca u podstaw.

 8. NICK said

  Wszystko co powyżej.
  Tak.
  Na czele ze Szlęzakiem.
  Meritum ważne.

  Jednego się czepię: a Panu Maćkowi to łacno pisać. Zza oceanu… .

  Polski już nie ma.

  My to sobie brzdękamy, mając jakąś wiedzę.

  Jeżeli świat trwał będzie to myśleć trzeba o tym jak ta Garstka Poloków ma przetrwać.
  Stanowiąc ewentualny zaczyn.

  Bóg – Wiara.
  Sny? Mara.

 9. Iln said

  Panie Szlęzak – po przeczytaniu tych pańskich „rewelacji” to faktycznie trzeba się zastanowić, ale … nad rozmiarami pańskiej głupoty !

  Pan bredzi o polskiej polityce wschodniej … n i e ma polskiego rządu, n i e ma polskiej polityki wschodniej (czy zachodniej) – za całą politykę odpowiada polskojęzyczny rząd żydowski, będący na usługach międzynarodowego żydostwa a Polacy niewiele mają w tych sprawach do powiedzenia.

  Dwóch ministrów żydowskiego rządu w Polsce nazywa Pan – najjaskrawszymi przedstawicielami polskiej (sic!) głupoty !
  Ten polskojęzyczny rząd realizuje żydowskie interesy, całkowicie sprzeczne z polską racją stanu – a Pan pisze o jakiejś jego propolskiej polityce ! Pan jest przy zdrowych zmysłach !?

  Do tego dochodzi jeszcze roztrząsanie przez Pana teatrzyku politycznego w wykonaniu żydów Targalskiego i Żakowskiego – teatrzyku na użytek Polaków i dla ich otumaniania – których postawy nazywa Pan polską głupotą … dwóch, Pana zdaniem, wpływowych żydowskich „intelektualistów” reprezentuje, jak Pan pisze, „polską głupotę”.

  Panie Szlęzak – haniebnie szkaluje Pan Polaków i Naród Polski !

  ——
  I co, chce Pan, żeby p. Szlęzak pisał to wszystko jawnym tekstem?
  Weźmie Pan na utrzymanie jego rodzinę, gdy on sam ulegnie jakiemuś śmiertelnemu wypadkowi?
  Admin

 10. NICK said

  Meritum ważne.
  Jełopie. (5).

 11. Zbyszko said

  Maćko @3 Robi się to tak: bierze się pierwszego lepszego przygłupa, nadaje mu się jakiś tytuł naukowy, sadza się go przed kamerę i on powie wszystko, co mu tam wcześniej przy jakimś bimbrze ze złotymi naklejkami na butelce, zasugerowali.
  Biedak powie wszystko, co tam słyszał w tym „wielkim” świecie.
  Więc problem nie polega na jednym czy drugim półgłówkiem z tytułem naukowym, tylko z tymi łbami masowo przyklejonymi do telewizora, którzy debila słuchają i roznoszą tą zarazę po mieście.

 12. Iln said

  (6) Nick – proszę przedstawić „jełopowi” meritum, w miarę jasno, żeby „jelop” zrozumiał o co chodzi – bo geniuszem nie jest ☹ !

 13. NICK said

  Nie jestem od przedstawień.
  Nie widać?
  Przegiąłem z jełopem.
  Przepraszam.
  Sedno zaś, wyławiać.
  Należy.
  Trza spostrzec.
  Tyle.

 14. Maćko said

  Zbyszko, zgoda.

  Zróbmy my taki mały eksperyment myślowy: jak można być pewnym, że się wygra w loterię?
  Wykupując wszystki losy.
  Nie jest to dochodowe, ale zapewnia wygranie.

  Po tym eksperymencie myślowym, pytanie:
  Jak być pewnym, że się wygra wybory?
  Obstawiając wszystkie opcję.
  To już jest dochodowe, albowiem opcji jest tylko kilka a wysokość wygranej daleko przewyższa inwestycję na wykup dostępnych „użytecznych ignorantów”.

  Następnie – Jak opanować opinię publiczną i wyborców?
  Naprzód kontrolując szkolnictwo podstawowe – mam wrażenie, że nauczycieli katolików prawicowych prawie nie ma a podręczniki i programy są pisane przez postmarksistów żydowskiego pochodzenia, nieprawdaż?
  Następnie kontrolując media masowego przekazu, które w Polsce są glównie antypolskie, lewicowe, proyeuropejsate i niemieckie.
  Jak się linkuje nawet tu taki NAsz Dziennik, pozytwnie piszący o Polsce czy Wierze, to mały efekt to daje.

  Tak więc, Panie Zbyszko, umysły są opanowane po wielkich nakładach i systematycznej pracy naszych wrogów.
  Wynik jest jaki jest, teraz pracujemy od podstaw, aby się odbić od dna i przywrócic zdrowy rozsądek masom.
  W zasadzie nawet, nie tyle przywrócic, co utwierdzić jak największą ilość Rodaków, że ich przeczucia są poprawne.
  Że rodzina, to mężczyzna+kobieta+dzieci, za nasza cywilizacja jest chrześcijańska, że w rządzie powinni zasiadać uczciwi Polacy a rózne Gronkowce czy Owsiki to szkodniki.

 15. Iln said

  (9)Nick

  Widać, ale to meritum „ubrane” w antypolskość.
  Przeprosiny przyjęte 🙂 !

 16. NICK said

  Tylko rozumni.
  I, Wierzący. Katolicy Prawdziwi.
  Rozumieją świat.
  Pewien Pan do Nas nie należy.

  Jest to problemik, który powinien przestać Nas.
  Zastanawiać.
  Ten pAN, zwłaszcza.
  Lubelaku.
  Prawda?

  P. Macka.
  Złą robotę Pan czyni.
  Pomijając ateizm.

 17. Kojak said

  UZASADNIENIEM PANSTWA POLSKIEGO ? JAKIEGO PANSTWA ? GDZIE ONO JEST ? WIADOMO ZE ZORGANIOZOWANE GRUPY ZYDOWSTYWA RZADZA MARIONETKOWA ATRAPA NIE MAJACA NIC WSPOLNEGO Z SUWERENNYM PANSTSWEM JAKO TAKIM !

 18. ojojoj said

  do iln
  Wlasnie dlatego polacy sa glupi, bo Polska rzadza nie polacy. Gdyby byli madrzy, nie dopuscili by do tego.
  Pan Szlezak wlasnie to przedstawil.

 19. ojojoj said

  … jak krowie na miedzy.

 20. Iln said

  (13) Ojojoj

  Błąd w rozumowaniu. Nie dlatego Polską rządzą żydzi, że Polacy są głupi – idąc tym tokiem myślenia … wynikałoby, że wszystkie nacje, którymi rządzą żydzi są głupie, np. Francuzi, Szwedzi, Anglicy etc. etc.

 21. Zbyszko said

  Maćko @10 chciałoby się powiedzieć święta zgoda, ale od czego jest Duch św? Kto dzisiaj przed pracą zwraca się do Ducha Św o Jego obecność przy tej pracy?. Kto dzisiaj zwraca się do Matki Boskiej Dobrej Rady…
  Przeciętny oglądacz telewizora (przeciętny masowy wyborca) swoje myśli kieruje do Kościoła, gdy mu żmijowa telewizornia nagłośni jakąś specjalnie spreparowaną aferę w Kościele.
  Głąb jeden z drugim myli Wiarę z podstawionymi tam kiedyś funkcjonariuszami NKWD, (których zadaniem było rozbijanie Kościoła od środka) i pozwala sobie odebrać Wiarę- jego siłę.
  Bezbronny idzie już po pasku na ubój. Kto potrafi liczyć, to musi się doliczyć już teraz w tej „wolnej”, rodowitych Polaków mniej niż 20mln

 22. AJ said

  CZY KTOŚ TU JESZCZE WIDZI INNE OPCJE DLA RATOWANIA POLSKI NIŻ CZYSTKI ETNICZNE I TO MUSOWO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI? BO JA NIE. TYLKO CO MUSIAŁOBY SIĘ STAĆ ŻEBY POLACY SIĘ DO TAKICH RZECZY PORWALI?

 23. AJ said

  POZA TYM POLSKA TO NIE JUGOSŁAWIA, TAM BYŁO WSZYSTKO JASNE. ŻYDZI SĄ TAK SPOLSZCZENI A POLACY ZŻYDZENI ŻE CIĘŻKO JUŻ ODRÓŻNIĆ.

 24. NICK said

  Zbyszko.
  Nawracaj Pan dalej.
  Ateistów.
  Też bym chciał.

 25. Joannus said

  Ad 22
  Innej opcji nie znajduję, bo po ludzku myśląc i biorąc przykład z natury, widzę tylko jedną możliwość.
  Zaawansowana zgnilizna jak też rak nie mogą dać możliwości odwrotu i powrotu do zdrowego stanu. Najwyżej zatrzymania agonii na pewien okres.

  Chyba, że Pan Bóg zechce inaczej.

  Czystki na wzór banderowski odpadają. Bo kto i kogo miałby eliminować, jak odróżnić i typować tych do selekcji, kto by pozostał. po takiej banderopodobnej akcji. Okupanta jawnego i wyodrębnionego ewidentnie można ostatecznie jakoś przegnać, a co zrobić z nie wiadomo kim min. mieszańcami z małżeństw polsko – ukrowskich, żydowskich,arabskich, murzyńskich i jeszcze jakiś tam innych.
  O rodakach o pomieszanej w łepetynach tożsamości nie wspominając.

 26. Tymczasowy POPISOWY Sejm, Senat po popisowych wyborach bawią się znakomicie ze społeczeństwem państwa Polska.Mogą realizować spokojnie plany lobbystów od wody,energii,paliwa,pod ochroną pracowników Mosadu w Polsce 2017.

  Autor wpisu tak jak inni są bardzo dyplomatyczni gdyż mają strach fizyczny przed likwidacją,przed nautralizacją.Piszą o Polsce,o „Polskiej głupocie”,ale nie napiszą że to tymczasowa administracja w Polsce podejmuje decyzje,a nie jej mieszkańcy czy też nawet reprezentanci mieszkańców Polski.W Polsce,jest tylko kilku reprezentantów mieszkańców Polski….w Sejmie czy też w Senacie.Pomijam regiony.

  Mieszkańcy w Polsce ,wiedzą doskonale ,że muszą za każdą cenę przetrwać.Wiedzą,że popisowi politycy mają czołgi i aparat represji()vide M.Piskorski) Mieszkańcy Polski, nie zwracają uwagi na zaplanowane ataki medialne na Rosję.Czekają…Na kogo? Na Sobieskiego czy Kościuszkę?

  Nawet US Army w Polsce czy też Mosad,z BND(Niemcy) nie ufają przebierańcom w Polsce.Ba ,nawet gardzą pseudo elitą polityków w Polsce.Za takie postępowanie politycy amerykańscy w USA czy też politycy hebrajscy w Izraelu byli by zlikwidowani,gdyby reagowali wrogo do swoich krajów….

  Administracje w Polsce,od roku 1989,do dzisiaj,są tylko tymczasowe pod patronatem…wyjątkowo utalentowanych agentów CIA.Nie tylko z powodu….US Army w Niemczech,w Polsce,czy też na Ukrainie,w Oddesie.To jest ukryta wojna o złoża,bogactwa w Polsce i wbyłym bloku wschodnim.

  „Politycy” w Polsce,mają tylko grzecznie pobierać swoje pensje,z podatków ale realizować wszystko co jest w interesie Izraela i USA w Polsce.Tak jak na Ukrainie.
  Po 45 był podział gospodarczy i na wpływy tak jak po roku 89.Tylko,że po 1989 roku już nie było Teheranu.
  Przestańmy się kłócić.Bądzmy czujni jak wilki.Dbajmy o swoje rodziny, o swoje dzieci.Mieszkańcy Polski,z 300-400 letnią tradycją,rodzinnyą muszą przetrwać.

 27. jjj said

  „że rewolucja bolszewików to niemieckie pieniądze, żydowski pomysł i rosyjska głupota.”
  A nie żydowskie pieniądze, żydowski pomysł, wykonanie pod żydowskim kierownictwem, z niewielką pomocą niemieckiego sztabu generalnego (przewiezienie Lenina itp) i powiedzmy: rosyjska niefrasobliwość?

 28. Iln said

  (9) Panie Adminie

  Jeśli autor publikacji m u s i pisać podobnego typu teksty – to oczywiście przyznam Panu rację … mimo, iż sam temat – ogólnie mówiąc o żydostwie rządzącym Polską i światem – od dawna nie jest niczym nowym ani odkrywczym, choćby w Internecie można znaleźć mnóstwo materiałów z nim związanych (nie wspominając już o Forum Pana Gajowego). Ale mogę zrozumieć przypuszczalne obawy Pana Szlęzaka.

  Gwoli przypomnienia, sentencja chyba autorstwa Pana Henryka Pająka, cytuję z pamięci – „jeśli się boisz mówić prawdę, juz jesteś niewolnikiem”. A wtedy cóż – „co pan każe, sługa musi”.

 29. Zenek Trąba said

  Jeżeli świat trwał będzie to myśleć trzeba o tym jak ta Garstka Poloków ma przetrwać.
  Stanowiąc ewentualny zaczyn.

  Montując i utrzymując Hotel Lambert…
  (ech, cojogodom…)

 30. Marucha said

  Re 28:
  Wie Pan… istnieje trochę stopni pośrednich między strachem a rozsądkiem…

 31. Zenek Trąba said

  -Zaawansowana zgnilizna jak też rak nie mogą dać możliwości odwrotu i powrotu do zdrowego stanu.-

  Powiem panu, panie Joannus, jak to jest w Naturze, jako że udało misie liznąć trochu biochemii u poczciwego profesora Kączkowskiego (tego od spermy wieloryba).

  Jak to jest że stara kupa nie smierdzi? Otóż wyczerpał się substrat procesu gnilnego i nie tworzy się już mieszanka H2S i NH3 plus merkaptany i ketony. Także się utleniło.

  Idzie o to, aby zachować jak najwięcej nienaruszonej, żywej tkanki zanim gnilne bakterie (przetrwalnikujące niestety) same się zeżrą czyli ulegną autolizie. Nie wiem, jak to zrobić, skoro hotel lambert przy naszej narodowej kłótliwości to mrzonka.

  Może jeszcze byłaby możliwość wykorzystania bakteriofagów, choć to trąci dywersją.

  Jeszcze bym może napisał, że naturalnym rodzajem antybiotyku, także przeciwgnilnego, jest czosnek, ale ze zrozumiałych zwględów w ogóle takiego czegoś nie napiszę. Może być to opatrznie zrozumiane.

 32. Pinxit said

  Ja mysle, ze nie ma specyficznie polskiej glupoty. Dzielimy te nasza przyware z bratnia Ukraina… Zachodnia.

  Glupota jest uniwersalna I dotknela wiele panstw w roznych okresach historycznych. Polska pod tym wzgledem ma mala odpornosc dziejowa..
  Teraz epidemia glupoty jest wyraznie widoczna w niektorych marzycielskich krajach gdzie sny o potedze maja przycmic realia: upadek gospodarczy i kulturowy : USA, Ukraina, Polska, Litwa,
  Zaraza przenosi sie do panstw Unii Europejskiej, ktorej zagubione szefostwo wymyslilo, ze najlepszym sposobem na rozwiazanie kryzysu gospodarczego jest… zaciskanie pasa!! (austerity measures)
  Najlepiej widac jak to dziala na przykladzie Hiszpanii i Katalonii.

 33. Re: Dla „frankowiczow” w glupocie zenicie…

  ===========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 34. JerzyS said

  Click to access ksiazka_Poza_granica_solidarnosci_ewa_kurek.pdf

  SPIS TREŚCI
  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . 9
  Rozdział I
  Wielonarodowa Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Rozdział II
  Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Rozdział III
  Wokół stereotypów: Judasz i Haman w jednym stali domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Rozdział IV
  1939-1942: Polskie Państwo Podziemne, jawne struktury państwowe Ukraińców
  i Białorusinów oraz żydowskie autonomiczne prowincje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  Rozdział V
  Poza granicą solidarności Żydów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  Rozdział VI
  Poza granicą solidarności Polaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  236
  Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . 243
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . 271

 35. Pinxit said

  Co wy opowiadacie o polskiej glupocie?/
  Gdy chodzi o poziom edukacji i to nawet uniwersy
  My, to nie doroslismy Amerykanom do piet!!

  Harvard University hosts anal sex workshop | WHAT REALLY HAPPENED

  http://www.whatreallyhappened.com/node/641017#axzz4xv1aRg5s

 36. NC said

  Re 27 Jj:
  Grupa Lenina została wysłana wraz ze złotem na finasowanie dywersji na tyłach frontu przez niemiecki sztab generalny.
  Z kolei Trocki został wyposażonyw złoto przez żydowkie banki w USA i wysłany do Rosji.
  Trocki dostał wiecej 🙂

 37. Marek said

  jasiek z toronto said
  2017-11-09 (czwartek) @ 06:13:45
  ===
  Panie Jasiek,
  ten kabarecik to też żydowski, podoba się Panu?
  Jak ich widzę, to nie mam wątpliwości, ta sama żygowina, co tzw moralny niepokój, neonówka, etc.
  Żydki na żydkach, dają polaczkom rozrywkę, by rechotali z samych siebie przez łzy. Żydki mają ubaw z polactwa z potrójnym dnem przy okazji.

 38. Kar said

  re:36/NC

  ..najpierw namietnie spolkowali w szalasie (Trocki i ten ichni caly Wowa).., a pozniej popatrz wykrzesilo sie z tego szczere gudlajskie Au..bogatemu to i byk sie ocieli..tak mowia ..apropos’, a kto byl tforca tych cudacznych glupawych przyslow.., czy to aby nie nasz Wowa grzejacy zmruszale syfilistyczne gnaty przy ognisku..

 39. Premizlaus said

  I znowu pokazują tego głupka. Nie wiem, jak nisko trzeba upaść, żeby tego mongolskiego knura przedstawiać jako ważną personę.

 40. Re: 37 Marek…
  Bolesniejsze dla nas Polakow sa podatki I system lichwiarski wymyslony przez zydow, a nie wykpiwanie z naszych „przywar” I glupoty…

  Ponadto, nie mam dowodu na to, ze te kabarety to wszystkie zydowskie, ale jesli jest Pan o tym dobrze poinformowany, to prosze mi przeslac wynik testu DNA w zwiazku ich pochodzeniem…

  =========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 41. NICK said

  Oj, oj.
  WYRAŹ-nie. Widać Panie Jaśku.

 42. Boydar said


  Seans filmowy, kino nabite, z końca sali rozlega się w ciemnościach zaskoczony damski głos:
  – Och, Piotrze, nic nie mówiłeś , że jesteś Żydem!!!

  za http://www.cha.pl/component/option,com_dowcipy/kat,szmonces//limitmax,10/limitod,40

 43. Re: 41 NICK

  Prosze jeszcze raz przeczytac moj komentarz nr 40 I troche go przemyslec w spokoju…
  (podpowiem: Zwrocilem uwage na dobrowolnosc a przymusem – bilety dobrowolnie mozna kupic na wystep kabaretu a przymus placenia podatkow I lichwy)…

  Osobiscie mam w d…pie co zydzi mysla I co promuja ale nie mam w d..pie, do czego nas zydzi przymuszaja (wymuszaja czy w jaki sposob wyzyskuja..

  ===========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Nie toleruje tematu „zastepczego” I od zawsze kieruje na „rdzen” problemow…. Naszych polskich problemow..z ktorymi jak na razie sluszna wiekszosc nie moze sobie przyswoic a tymbardziej poradzic…

  Rowniez nie wymagam od niewolnikow intelektualnych wolnego myslenia, ale wymagam, aby otworzyli swe oczeta na elektroniczny oboz koncentracyjny w jaki zostali wprowadzeni…(jak durni I nawiedzeni)

 44. Re: Artykul.
  Ciekawie prowadzi program M.Rola.

  Na stronie:

  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Nie wiem czy zyd czy Polak….
  ==========================

 45. NICK said

  Poprzez nabywany szacunek dla Pana, Jaśku, zamilczę.
  Pozostanę tylko przy swojej ocenie.
  TEN kabaret jest szczególniej antypolski.

 46. markglogg said

  Ot, coś ciekawego się pojawiło w „necie” nt. Wpływu polityki W.I. Lenina na Odrodzenie Państwa Polskiego 99 LAT TEMU:

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/11/10/lenin-a-sprawa-polska-w-kontekscie-niedawnej-setnej-rocznicy-rewolucji-pazdziernikowej-jaroslaw-augustyniak-stwierdza-ze-leninowi-polska-zawdziecza-niepodleglosc-tekst-sprzed-kilkunastu-dni/

 47. Joannus said

  Ad 46
  ”Ot, coś ciekawego się pojawiło w „necie” ”

  Aby było jeszcze ciekawiej, trzeba z portretem Lenina na kiju, dobrodzieja dającego niepodległość, koniecznie podążyć jutro na marsz w Warszawie.

Sorry, the comment form is closed at this time.