Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Szokująca prawda o Lutrze już na ekranach! Setki lat nas okłamywano.

Posted by Marucha w dniu 2017-11-12 (Niedziela)

[Mnie nie – admin]

Najnowszy film Grzegorza Brauna, powstały przy udziale wielu prywatnych darczyńców oraz Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi, nosi znamiona i potencjał dużego skandalu. Tak właśnie jawi się dzisiaj, w kontekście utrwalanej przez stulecia pozytywnej propagandy luteranizmu, każde wydobycie na dzienne światło jego źródeł i rzeczywistego oblicza.

Jedno z kluczowych pytań, które stanęły u genezy filmu, to kwestia: co właściwie świętują tak hucznie wysocy hierarchowie katoliccy ramię w ramię ze swymi luterańskimi czy kalwińskimi odpowiednikami?

Dzisiaj poczta watykańska wydaje znaczek, na którym Luter i jego wpływowy stronnik Melanchton zastępują pod Krzyżem Zbawiciela Matkę Bożą oraz wiernego ucznia Chrystusowego, świętego Jana. Z kolei Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan podpisuje się pod wyrazami „głębokiej wdzięczności za duchowe i teologiczne dary reformacji”. W Niemczech oraz innych krajach Zachodu coraz trudniej odróżnić katolików od protestantów. Ze Stolicy Apostolskiej dochodzą zaś, najpierw nieoficjalnie, a później już całkiem donośnie, prognozy wcielania w życie kolejnych postulatów, które jeszcze niedawno zgodnie uznawane były za innowiercze.

W jubileuszowym obrazie, którego ideę sam Autor streścił w haśle: „Sto minut prawdy na pięćsetlecie zakłamania”, swoim dobrym zwyczajem Grzegorz Braun sięgnął do źródeł, przyczyn i mechanizmów. Z pomocą teologów, historyków, filozofów zeskrobał ozdobny ornament, którym armia propagandystów pokryła oblicze patrona bluźnierców i odstępców od prawdziwej wiary.

Jak przypomina w filmie filozof, prof. Massimo Viglione, zapowiedzią reformacyjnego przewrotu było „rozdarcie mentalne” ze światem średniowiecznym. Zostało ono zapoczątkowane na przełomie XV i XVI wieku za sprawą papieży-humanistów epoki renesansu. Wówczas liczącą sobie 1 200 lat bazylikę świętego Piotra – serce Kościoła, świątynię, której budowę zapoczątkował jeszcze cesarz Konstantyn – zrównano z ziemią, zaś w jej miejsce powstała nowa.

Wkrótce potem rozpoczął się proces dewastacji Christianitas, czyli przebogatej cywilizacji ufundowanej na ewangelizacyjnej pracy Kościoła. Przedtem, za sprawą katolików, duchownych i świeckich, powstawały przecież w ciągu wielu wieków nie tylko wspaniałe świątynie, ale i uniwersytety czy szpitale. Rosły huty, zakłady rzemieślnicze, tworzyła się bankowość. Katolicyzm niósł w świat naukę i postęp – zanim pojęcie to, jak wiele innych, wykradły kolejne generacje rewolucjonistów. Przede wszystkim jednak Kościół ofiarował człowiekowi moralny ład wywiedziony z Dekalogu, a także bogactwo sakramentów, dających ludziom wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia zbawienia.

Tymczasem u źródeł buntu Lutra, jak dowodzi jego autentyczna biografia oparta na oryginalnych pismach i wieloźródłowych przekazach, nie leżała intencja naprawienia Kościoła. Ten, zarówno wówczas, jak i w każdej innej epoce, nie był wolnym od grzechu i błędów, nawet na szczytach hierarchii. Jednak jego doktryna i depozyt wiary pozostawały nienaruszone. Rewolta zapoczątkowana w 1517 roku okazała się w istocie przedsięwzięciem wymierzonym zarówno przeciwko Kościołowi, jak i samemu Panu Bogu.

– Mało co albo zgoła nic nie okaże się dokładnie tym, co nam wcześniej opisywano – mówi filmowy narrator w nawiązaniu do wielowiekowej legendy Lutra, fabrykowanej na polityczne zamówienie przeróżnych grup interesu. Były one i nadal są zainteresowane obaleniem Kościoła, głównie z powodu chęci pozbawienia go duchowej oraz materialnej potęgi.

Tak jak w przypadku Henryka VIII, u źródeł luterańskiego rozłamu leżał osobisty upadek buntownika. Zagrożony wyrokiem śmierci za udział w pojedynku, Luter schronił się w klasztornych murach nie mając ani powołania, ani szczerej intencji do życia duchownego.

Jak mówi w filmie ksiądz profesor Tadeusz Guz, po wstąpieniu do klasztoru rozpoczyna się permanentny dramat Lutra. W ślad za tym, jak uznał on Boże prawo za niemożliwe do dochowania przez człowieka, następowały kolejne heretyckie akty. Z jednej strony przekonanie o całkowitym zepsuciu ludzkiej natury, zaś z drugiej – o całkowitym usprawiedliwieniu przez samą wiarę. Dalej – o zupełnym ubezwłasnowolnieniu człowieka i wreszcie, o stuprocentowej predestynacji.

Augustianin rodem z Eisleben doszedł do przekonania, że zbawienie duszy zależy wyłącznie od Bożego uznania – niezależnie od popełnianego przez człowieka w życiu doczesnym zła bądź dobra.

Kluczowy dla zrozumienia intencji oraz głównej myśli Lutra jest przywołany w filmie przez prof. Almę von Stockhausen, filozofa i autorkę biografii ojca reformacji, cytat z jego listu do Erazma z Rotterdamu:

„Tylko ty, Erazmie, zrozumiałeś mnie prawidłowo. Nie chodzi mi o handel odpustami, ani o czyściec, ani o papiestwo, ale wyłącznie o zniewoloną wolę, która jest moim zasadniczym tematem. To nie biedny człowiek jest winny, lecz niesprawiedliwy Bóg. To Bóg spowodował, że Adam upadł. To Bóg sprawił, że Judasz stał się zdrajcą. Bóg jako stwórca dobra i zła”.

Jedynym sposobem, jaki Luter odnalazł dla uwolnienia się od poczucia własnego zła, okazało się uznanie za złego samego Stwórcy – oto, jak daleko może zawieść człowieka jego własna pycha.

Twórca rebelii konsekwentnie, do końca życia dodawał grzech do grzechu: podeptanie zakonnych ślubów, brnięcie w herezje, związanie się z zakonnicą, wielokrotne cudzołóstwo, notoryczne pijaństwo i łakomstwo, pochwała zbrodni i namawianie do niej, bezgraniczna nienawiść do katolickiego duchowieństwa i wszystkich, którzy pozostali wierni Kościołowi…

Herezja nie rozprzestrzeniłaby się tak szybko i nie przyniosła tak niszczącego plonu, gdyby nie wynalazek druku, którego jednym z pierwszych i największych beneficjentów był w swoich czasach Luter – autor pseudo-przekładu Pisma Świętego na język niemiecki. „Przekład” polegał w dużej mierze na usunięciu niewygodnych ksiąg, jak na przykład Listu świętego Jakuba z jakże niepasującym do nowej nauki stwierdzeniem: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26).

Błędy w doktrynie nie mogły pozostać bez wpływu na praktykę polityczną i życie społeczne. Bunt przeciwko papiestwu i kapłaństwu niósł negację sakramentów (spowiedzi, małżeństwa, w końcu Najświętszego Sakramentu), a także prawa własności (brutalna konfiskata kościelnych dóbr).

Porzucenie logiki i teologii na rzecz retoryki owocowało buntem przeciwko rozumowi, który Luter nazwał „prostytutką diabła”. W jego życiu całkowite poświęcenie się pracy nad reinterpretacją Pisma Świętego skutkowało porzuceniem modlitwy i praktyki odprawiania Najświętszej Ofiary.

Zgorszenie faktycznie obecnymi w życiu Kościoła nadużyciami (jak np. tym sztandarowym – handlem odpustami), które doprowadziło buntownika do negacji znaczenia kapłaństwa, okazało się jedynie pretekstem.

Z czasem Luter zakwestionował praktycznie całą naukę Kościoła. Decydującą siłą napędową jego rebelii były względy polityczne, w tym narastający w Niemczech od dłuższego już czasu bunt przeciw Rzymowi. Bez wsparcia możnowładców (np. elektora saskiego księcia Fryderyka Mądrego) Luter nie miałby szans w starciu ze Stolicą Apostolską – wskazuje norweski historyk, prof. Bernt Oftestad.

Powodzeniu buntu sprzyjało też początkowe niedocenienie jego znaczenia przez papieża Leona X. Władza świecka – książęta czy też rady miejskie – dostrzegła w szerzeniu rewolucyjnych tez drogę do zagarnięcia olbrzymiego kościelnego majątku.

Marcin Luter uruchomił niszczącą falę, widoczną nie tylko w trwających 150 lat wojnach religijnych i niezwykle brutalnych prześladowaniach Kościoła. Także w kolejnych przewrotach, których przywódcy odwoływali się do przywódcy tej pierwszej rebelii.

Angela Pellicciari, historyk i biograf Lutra mówi:

– Luter nie jest reformatorem. Luter jest pierwszym, najważniejszym rewolucjonistą drugiego tysiąclecia. Rewolucje, które nastąpią później: francuska, komunistyczna, będą miały jako prototyp, jako przykład rewolucję luterańską z 1517 roku.

Każda z tych rewolucji rozpoczyna się i kończy atakiem na Kościół katolicki – dopowiada publicysta Michael Voris.

Także śmierć „antybohatera” filmu Grzegorza Brauna niosła za sobą wiele znaczeń i symboliki. Zanim nastąpiła, „ojciec reformacji” w swoich pismach coraz częściej odwoływał się do szatana, nieraz w odrażający sposób. Jego ciało zaś złożone zostało w Wittenberdze, w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych, nazywanym za życia przez Lutra kościołem „wszystkich diabłów”. Jeśli więc za radą i przykładem niektórych wysokich hierarchów Kościoła mamy odnajdywać dary reformacji, nie możemy pośród nich pominąć przestrogi, jaką stanowią dzieje i konsekwencje owego straszliwego odstępstwa.

Roman Motoła

Luter i rewolucja protestancka, reżyseria Grzegorz Braun, wyst. m.in. ks. Tadeusz Guz, Grzegorz Kucharczyk, Radomir Maly, Roberto de Mattei, kard. Gerhard Mueller, John C. Rao, Michael Voris, Massimo Viglione, Angela Pellicciari. Prod. Włodzimierz Skalik, Fundacja Osuchowa. Braun Movies, 2017.

http://www.pch24.pl

Komentarze 23 to “Szokująca prawda o Lutrze już na ekranach! Setki lat nas okłamywano.”

 1. RomanK said

  KTO??????? jest sponsorem przedsiewziecia i finansujacym??????
  Dlaczego caly szereg wspolautorow filmu niePolakow osadza go w polskiej przestrzeni medialnej nakladajac polskie emblematy????poprzez zgode pana Braun na afiszowanie prowokacji jako wybitnie polskiej imprezy????Qui prodest?????

  Ile jeszcze takich dan-
  oferuje tani dran?????

 2. Marucha said

  Re 1:
  A co Pan powie o treściach zawartych w artykule?

 3. RomanK said

  A ktora z tresci zawartych w artykule jest nowoscia zaskakujaca????

 4. Boydar said

  No to teraz ja

  KTO ??? był sponsorem przedsięwzięcia i nakreślaczem celu „luterskiej rewolucji”?

  Wiem, głupie pytanie; wszystkie rewolucje zaplanowano w jednym miejscu i w jednym celu

  A czy z filmu można to wywnioskować ? Bo nie oglądałem i pewnie nie obejrzę …

 5. Joannus said

  ”Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan podpisuje się pod wyrazami „głębokiej wdzięczności za duchowe i teologiczne dary reformacji”.

  Jaka wdzięczność taka ta Papieska Rada, kłaniająca się okolicznościom, a karząca prawom by za drzwiami stały.
  Ja dziękuję za takie dary. Niech zaprzańcy nimi się nadal delektują, dla samych siebie, ale niech nie łżą na zamówienie.

 6. Lara said

  Oglądałam film Brauna o eugenice. To jest świetny filmowiec dokumentalista.
  Osobiście będę chciała jak najszybciej dostać się na któryś z pokazów tego nowego filmu.
  Na temat Lutra byliśmy okłamywani w podręcznikach szkolnych. Bo na studiach wykłady o reformacji już takim świetlanym przekazem na pewno nie były.

 7. iln said

  (4) Jednym słowem … o żydach, stojących za tą „luterską rewolucją”, ani mru mru …

 8. Marucha said

  Re 3:
  Dla mnie artykuł nie był zaskoczeniem.
  Co nie znaczy, że dla wszystkich.
  Powiem więcej – większość gównopolactwa szanuje Lutra.,

 9. NyndrO said

  Uff. jestem poganinem, ale nie jestem gównopolak.Dzięki, Szefie.

  ——
  Niestety, nie możemy udawać, że takich nie ma. Są. Głośni, nachalni, aroganccy, durni.
  Admin

 10. Plausi said

  Nie tylko Luter

  cała organizacja luteranizmu/cały protestantyzm od początku pojmował się jako parobka możnych. Znamiennym było wystąpienie Lutra w sprawie powstań chłopskich w 1525 roku. Aby przypodobać się możnym, wzywał aby powstańców wytępić, za tę obrazę ich panów, tej prawdziwej świętości. Nawiasem mówiąc były powstania wywołane także przez zwyrodnienia w organizacji kościelnej. Po powstaniu dokonano zgodnie z ideą Lutra rzezi na ludności chłopskiej, tej rzezi dokonali także katolccy biskupi, n.p. biskup Würzburga osobiście ją nadzorował.

  Jak dalece protestantyzm/luteranizm kooperował z możnymi, niech świadczy fakt, że kanon 1543 został przezeń usunięty z kanonu wiary dwa wieki przed naszym kochanym papieżem.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Kanon 1453 jest jednym z najważniejszych kanonów wiary chrześcijańskiej i wyrazem respektu wobec bliźniego. Jest rzeczą zadziwiającą, że także w kościele katolickim usunięto ten kanon cichaczem, po złodziejsku. Jednakże daleko bardziej przeraża fakt, że ta zbrodnia nie została ani odnotowana ani należycie zrozumiana przez przytłaczającą większość wierzących czy członków kościoła. Usunięcie tego kamienia fundamentu oznacza zawalenie się chrześcijaństwa. Jak na ironię, nie bacząc na tę ruinę kościoła, ekscytują się masy katolickie akurat złowrogim islamem,

  https://marucha.wordpress.com/2017/11/02/w-zeszlym-roku-niemcy-wydali-na-zasilki-dla-islamistow-astronomiczna-kwote-92-mld-euro/#comment-711970

  który jako ostatni respektuje chrześcijański kanon 1543. Masy katolickie biorą tę talmudyczną atrapę islamu, salafizm i jego inkarnację w postaci Daesh (tzw. „państwa islamskiego”) za islam. Co prawda także wyznawcy islamu dają się łatwo na tę atrapę nabrać, ale ci, w przeciwieństwie do Europejczyków, znajdują się pod ostrzałem gorącej wojny, gdzie pytanie o przeżycie stoi przed pytaniami teologicznymi. Roli Izraela na BW poświęcono m.in. krótką wzmiankę w blogu:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/#Izrae

  wydaje się, nie bez pewnych podstaw. Jedno jednak pozytywne można powiedzieć w tym przypadku, Izrael wywiązuje się ze swego zadania znakomicie.

  Wracając do kanonu 1543, wyciągnięto go cichaczem spod tyłka katolikom i jakoś mało kto to zauważył, my jesteśmy tym zjawiska otępienia nieco zaniepokojeni, no cóż, przytłaczająca większość jest zdania, że „jakoś to będzie” i zajmuje się nadal duperalami, świecidełkami, które im koszerne media prezentują, te przykuwają całą uwagę chrześcijan i wyje ten motłoch później jak opętany przez złe moce: „santo subito!”. I tak w tempie ekspresowym otrzymali katolicy wielkiego świętego globalizacji.

 11. Marta1973 said

  Patrzę i oczy przecieram ze zdumienia.
  To teraz obowiązuje taka mądrość etapu, że pan Grzegorz Braun jest cacy? A jeszcze niedawno był godnym pogardy „Chazarem”. Co to się wyrabia, proszę Państwa!!!
  Nowy poputczik się objawił 🙂

  ——
  Jeśłi p. Marta tego nie zauważyła (co u niej jest normalne), to wyjaśniam:
  1. O Grzegorzu B. w ogóle się nie wypowiadam.
  2. Artykuł dotyczy Lutra, a nie Grzegorza B.
  Admin

 12. Zależy jak leży w d.e Lenina mościło wielu said

  Zanim wżniecie w obroty cokolwiek i kogokolwiek [ Hitler Luter..] zróbcie wiwisekcje Lenina Stalina.. oprawców 100 000000 ofiar białych pełnych wiary Słowian German etc.. Przy nich reformacja, rewolucje a nawet hol Judeo koko, to pryszcz na dupie, dociśnięty przez szaleńców takich jak wy. Nie bać się nikogo i trzymać jeszcze mumie na pokaz, to przechodzi pojęcie nawet przeciętnego waszego ‘szaraka`. Cmentarne hieny, ślepe posłuszne, bezrozumne i bezczelne kupki łachmanów.

  ——
  O co facetowi się rozchodzi?
  Admin

 13. Rafal Cz. said

  Jesli ktos wierzy w Boga jedynego I jednoczesnie osmiela sie Go osadzac (co samo w sobie stanowi sprzecznosc) to w gruncie rzeczy w Boga nie wierzy. Ponadto Bog po to dal ludziom wolna (ale i przykazania) wole zeby Go nie niemieszano w sprawy wyborow ludzkich na ziemskim padole lez.Bog wszechmogacy bedzie sadzil dusze ludzkie biorac pod uwage owe dziesiec przykazan ktore ustanowil zeby dana nam wolna
  wole nieco okielznac. W historii naszego ludzkiego swiata nie brakuje przykladow lekcewazenia owych dziesieciu boskich przykazan: wojny
  wyzysk, bieda, cierpienie pond wszelkie wyobrazenie, szczegolnie dzieci, obluda, klamstwo. Tak oto czlowiek wykorzystal doboc boska do swoich nikczemnych celow. Dzsiaj mozna spotkac manifestaje ze sztandarami z napisem „my chcemy Boga”. Chcecie sztadarem
  przywrocic Go do zycia? A przeciez Bog istnieje nie of dzisiaj I nie wy swoimi sztandarami powolujecie Go do istnienia. Chcecie Boga?
  a kto wam tego zabrania? Poco wam te idiotyczne sztandary? Po zatym czy sadzicie ze Bog zniknie jak znikna te wasze sztandary?
  Otoz zapwnia Was ze to jest niemozliwe: wszakze Bog jes wieczny.

 14. Pióro said

  fragment kazania księdza Jana Pęzioł egzorcysty Archidiecezji Lubelskiej wygłoszonego w lipcu 2011 roku. Ksiądz Pęzioł porusza w nim kilka spraw dotyczących powiązań miedzy islamem, a judaizmem oraz początków ruchu protestanckiego w Europie.

  „Religię islamu, którą stworzyli żydzi w VI wieku
  Dlatego cały islam też nie może pojąć uniżenia się Pana Boga. Przyjął tylko to co mu ze swojej religii dali żydzi- nie jedzą krwi, obrzezanie, inne przepisy Starego Testamentu, judaizmu. Nie uznają Trójcy Świętej.

  To popatrzmy jak nas Pan Bóg ukochał, że przyjął taką postawę przyszedłszy na ziemię. Tak poprawił to co zepsuł ten nieprzyjaciel, który przyszedł i posiał kąkol

  Od 11 czerwca, przepraszam, lipca przez 5 dni mieliśmy spotkanie egzorcystów z całej Europy na Jasnej Górze. Tam było nas około 300 osób, troszkę może więcej. Wśród głoszących referaty była pani profesor, Niemka, starsza pani. Tam między innymi jej rodak ksiądz Niemiec wymienił jej pochodzenie jakieś tam wysokie pochodzenie bo u nich to się jeszcze liczy ale to nie ważne. Dała nam wykład jak wielkie kłamstwo zaczął Luter i ono dalej się rozszerza i rośnie jak kąkol w pszenicy. Ona dopiero nam tam powiedziała pewne szczegóły z życia Lutra. Niby studiowałem historię i nigdy tego nie wiedziałem. Sądziłem, że Luter wstąpił do zakonu jak każdy normalny jak wstępuje. To było nie tak. On studiował prawo, bo ona szczegóły z tamtych dokumentów zna, bo jest Niemką, jako świecki człowiek, jako świecki student. Mieszkał tam w jakimś domu i z gosposią tego domu miał dwoje dzieci. Jakbyśmy dziś powiedzieli nieślubnych, więc pod wielkim znakiem była by tego faktu jego moralność. W międzyczasie zamordował dwóch ludzi, zabił. Groziło mu oczywiście od razu kara śmierci. I on uciekł w mury klasztoru, bo w klasztorach był azyl. Władze państwowe nie mogły przekroczyć klauzury. Tam był nieosiągalny dla prawa państwowego.

  On tam siedział z musu. I ona przytacza jego listy. I opisuje w tych listach do swoich znajomych jak on się męczy za tymi murami w klasztorze, jak to nie jest dla niego środowisko ale mówi muszę to przecierpieć bo w ten sposób chronię moją głowę, którą by odcięto gdybym wychylił się poza mury. I ona mówi, ten człowiek tak wewnętrzne skręcony stworzył teologię dopasowaną do własnego życiorysu. Sądzę, że tak sobie sumienie chciał uspokoić. I w tej swojej teologii powiedział tak Pan Bóg stworzył dobro i zło. Zło było w Chrystusie dlatego Go Ojciec skazał na śmierć na krzyżu. A przykazania dał po to aby nas zawstydzać i męczyć. I powiedział człowiek kształtuje siebie, łaska nas nie dotyka, nie zmienia. Wszystko od nas zależy, ode mnie. Jak bardzo musiał być odcięty od Pana Boga, że takie głupstwa mu szatan podyktował, zaciemnił mu umysł, tam nie było światła Ducha Świętego nic. I dlatego w swojej religii, którą stworzył, prawda, odrzucił wszystkie sakramenty, kapłaństwo, Mszę Św., zostawił tylko chrzest, no bo coś trzeba było. I ona dalej nam w tym referacie pokazuje jak potem następcy jego rozwijają jego myśli,

  jego idee- Hegel, Feuerbach, Nietzsche, Rahner wielki niby współczesny prawie teolog niemiecki. I dalej pogłębiają te kłamstwa. I praktycznie ich przemyślenia w życie wcielili, zastosowali, dwóch ludzi- Hitler i Stalin. Hitler przez Nitchego i Feuerbacha, Stalin przez Engelsa i Marksa, bo to jest ta sama droga, ta sama właśnie, ci sami ludzie. Patrzcie jak człowiek podkuszony przez złego ducha daje ideę, a potem ona spełniona tworzy największe fabryki śmierci na świecie, czy milionami pod ścianką każe rozstrzelać ludzi jak Hitler, jak, jak Stalin. Dopiero mi ona otworzyła oczy, to był bardzo mądry i potrzebny referat. Wielu tych rzeczy przecież ja do dzisiaj nie znałem. Dzielę się z Wami, żeby na tle tego cośmy słyszeli w Ewangelii, zobaczyć jak ten kąkol rośnie. Pamiętajmy to my jesteśmy pszenicą przez chrzest, przez spowiedź, przez Komunię Świętą, przez sakramenta święte. (…) Dzielmy się tym majątkiem, naszą wiarą z ludźmi, żeby byli Bożą pszenicą, żeby nie dali w sercach posiać kąkolu. Zwłaszcza strzeżmy dzieci i młodzież bo ich się bardzo chojnie dziś sieje kąkolem, zwłaszcza w masmediach ale i w szkole.”

  Islam, a Judaizm – Kim zatem byli „pierwsi muzułmanie”? – według wielu historyków religii byli nimi adepci jednej z herezji judeo-chrześcijańskich, które pojawiły się po śmierci Chrystusa – wraz z narodzeniem się Kościoła – w łonie ugrupowania „ebionitów”- Pochodzenie islamu, prawdziwa tożsamość muzułmanów

  Marcin Luter i morderstwo – trafiłem na pewien ślad, książkę „Marcina Lutra droga do klasztoru” niemieckiego autora protestanckiego wyznania Dietricha Emme, twierdzi on, że biografię Lutra wybielono i usunięto wiele skandalicznych faktów.
  Tu ciekawy fragment wypowiedzi autora– „Najstarsi protestanccy biografowie Lutra Mathesius, Melanchton i Selnecker są jednak zdania, że ów przyjaciel Lutra został zabity w pojedynku i że prawie w tym samym czasie Lutra przeraziła gwałtowna burza. Jakkolwiek się rzeczy miały, sam Luter w swoich listach (De Wette II, 101) wyjaśnia, że złożył śluby zakonne pod przymusem i pod presją.

  Prawo azylu – faktycznie w Europie obowiązywało prawo azylu w murach klasztornych lub kościelnych i często z niego korzystano, więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu „Lewicowe praktyki prawicy”

  http://www.eprudnik.pl/marcin-luter-niewygodne-fakty-z-zycia-reformatora/
  http://www.piens.pl/
  http://www.piotrskarga.pl/lewicowe-praktyki-prawicy,406,i.html
  http://www.traditia.fora.pl/ciekawe-ksiazki-i-multimedia,9/marcina-lutra-droga-do-klasztoru,6529.html
  http://www.tedeum.pl/tytul/1133,Marcina-Lutra-droga-do-klasztoru
  http://m-ostrowski.com/html/Oblicze%20islamu.html

 15. AlexSailor said

  Ad 10 @Palusi

  Ten wymieniony kanon to zakazywał pożyczać od kogoś na procent, czy pożyczać komuś na procent?
  W tym drugim przypadku, to aż bije w oczy, że był po to, aby niszczyć konkurencję w pożyczaniu komuś.
  Kto korzystał na utrąceniu konkurencji, to chyba pisać nie muszę i nie tylko koczownicze plemię,
  które tylko przy okazji skorzystało.
  No jakby jeszcze były dwa lub jeden, który zakazywałby pożyczać komuś i od kogoś jednocześnie.

 16. ahoi said

  Tu się nie zgodzę, Biblia prawi, Bóg powiedział `jak wam nie odpowiadam obierzcie sobie królów`. Nie ma wzmianki o nie mieszaniu, to wypadło spod ogona. Przeciwnie cala Biblia, to nakazy i zakazy, to rozmowa Boga z człowiekiem BIALYM.

 17. www.wandaluzja.com said

  12. Zależy jak leży w d.e Lenina mościło wielu said
  2017-11-12 (Niedziela) @ 20:51:16
  „Zanim weźmiecie w obroty cokolwiek i kogokolwiek [ Hitler Luter..] zróbcie wiwisekcje Lenina Stalina.. oprawców 100 000 000 ofiar białych, pełnych wiary Słowian, German etc.. Przy nich reformacja, rewolucje a nawet hol Judeo koko, to pryszcz na dupie, dociśnięty przez szaleńców takich jak wy.”

  Hrabia Kurowski mówił, że za Jelcyna była Moskwie konferencja historyczna w/s STALINIZMU, która orzekła, że Stalinizm był NAJŁAGODNIEJSZĄ formą Bolszewizmu – bo Bolszewizm bardziej łagodny być NIE MÓGŁ.
  Ja mogę dodać, że Bolszewizm WYNIKA z Prawa Talmudycznego, tak jak Nazizm – bo nie było Nazizmu Niemieckiego tylko Żydowski. Istotny jest również Wniosek, że NIE BYŁOBY HITLERYZMU BEZ LENINA. Na konferencji Hitlera z przemysłowcami Nadrenii w pięknej willi nadreńskiej Hitler zakończył sprawę frazą: JA ALBO THAELMANN? Gdy na Procesie Norymberskim zapytano niemiecko-amerykańskiego bankiera Barona Schroedera – familianta Kanclerza Schroedera – DLACZEGO ZOSTAŁ HITLEROWCEM? to deklarujący ZAWSZE narodowość Izraelską bankier odpowiedział, że HITLER BYŁ ALTERNATYWĄ THAELMANNA, który byłby Niemieckim Leninem.
  Rewolucja luterańska miała charakter KAPITAŁOWY. Kapitał trzymały KLASZTORY, na które spoglądali łakomym okiem Książęta i których Nienawidziły aspirujące kapitałowo komuny nadreńskie. Armię Chłopską w Nadrenii wystawiła KOLONIA, która wcześniej przy pomocy armii chłopskich biła cesarzy – toteż Luter miał za sobą Książąt i burżuazję nadreńską.
  Reformację za fundowała królowa Polski Bona przez tandem Kopernik-Luter: Kopernik to po polsku ZAJĄC a Luter to BIAŁY NIEDŹWIEDŹ, więc jako Suweren Brandenburgii i Saksonii utworzyła Związek Schmalkaldzki, który wystawił ARMIĘ serbołużycką.
  Gdy do Włoch weszli Francuzi to generałowie Karola V orzekli, że USUNĄĆ ICH MOGĄ TYLKO LANCKNECHCI LUTRA więc cesarz musiał z Lutrem gadać. Nie chciał jednak Barankom zapłacić, bo chłopi służyli Za Darmo, więc ci poskarżyli się Lutrowi, który poradził im Okupację Rzymu. Ci tak zrobili, ale papież nie chcąc łamać prawa feudalnego, też odmówił zapłaty, więc ci zrobili z Rzymu Kupe Gnoju.
  Oskarżono o to Lutra, który się WYPARŁ więc podejrzenie padło na Bonę, która pochodziła z rodu NIEPAPIESKIEGO, ale łasy na dobra klasztorne Henryk VIII wziął odium na siebie. Gdy Bona zabrała armię z Turyngii do podboju tureckiego Powołża to Luter ZBANKRUTOWAŁ.
  Gdy Postopryczna chciała powtórzyć ten tryk z przebogatymi monastyrami to te wezwały Polaków, co zapoczątkowało Smutę. Sprawa była dobrze przemyślana, bo patriarcha moskiewski zlikwidował polską okupację ZAKAZEM sprzedawania Polakom żywności, a ponieważ polskie prawo nie znało Rekwizycji to Polacy wykopywali na cmentarzach zwłoki i jedli je.

 18. marek:) said

  Czym się kończą rozmowy z witrynami na monitorze?

 19. Plausi said

  O radości mordu

  @AlexSailor. 10

  „W tym drugim przypadku, to aż bije w oczy, że był po to, aby niszczyć konkurencję w pożyczaniu komuś. ”

  Ważne spostrzeżenie, istotnie było to realne niebezpieczeństwo, jeśli dozwolono by jakiejś grupie uprawiać lichwiarstwo. Jak wiemy, dozwolono, skutki są znane. Zwracaliśmy już na to uwagę, że konsekwencje tego nazwano renesansem, tzn. odrodzeniem niewolnictwa, jak w starożytności. Ten system zniewalania ludzkości jest doskonalony od pięciu wieków, metody ujęte krótko:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/#Toledo

  Koncept tych przemian można i tak ująć, skoro zgodziliśmy się na to, że pewna społeczność doprowadziła do zamordowania Jezusa, to czemu nie miała by wymordować ludzkości, mogłoby to być jej dalszym celem.

  Obrażamy haniebnie morderców Jezusa uważając ich za normalny lud, to nie jest normalny lud a związek przestępców, raczej zbrodniarzy, zainteresowanym poleca się Księgę Estery, rozdz. 9, od 13, podstawa wychowania dzieci, bowiem święto Purim jest radosnym świętem dla dzieci.

  Może te parę uwag uświadomi nawet zatwardziałym, co oznacza dominacja tej społeczności w Polsce i takie jej pomniki zwycięstwa jak ten o nazwie muzeum „Polin”.
  @www.wandaluzja.com, 17
  „NIE BYŁOBY HITLERYZMU BEZ LENINA ”, istotnie to są powiązane zjawiska, tyle, że chodzi o pewien proces, który został zintensyfikowany przed dwoma wiekami, co pan Amszel tak dowcipnie skomentował:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Rotsz

  zarówno Hitler, jak Lenin czy Stalin symbolizują pewne etapy tego procesu, ale wymienieni nie są tymi największymi zbrodniarzami w historii ludzkości, jak właściwi zbrodniarze wmawiają nam od dziesięcioleci. Z taką tezą nie możemy na razie liczyć na większy aplauz, także w tym forum, nie oczekujemy tego, ale refleksji dlaczego autorzy tej wypowiedzi pozwalają sobie na taką wstrząsającą ich przekonaniami bezczelność.

 20. bluke said

  Jeżeli ktoś chce sobie oglądnąć, płytę DVD można kupić tu:
  https://braunmovies.com/sklep/
  Wersji online jeszcze nie ma (filmy G.Brauna są dostępne online na http://www.ahaaa.pl/pl/ ).

 21. Diana said

  prof. Grzegorz Kucharczyk – „Rewolucja protestancka – odnowa czy
  destrukcja ?”.

  http://www.pch24.pl/tv,wesprzyj-nasza-misje-ehf-d,54890

 22. Izaurus said

  Polecam lekturę: Oleg Płatonow – Tajemnice bezprawia. Niestety, dostępna jest tylko rosyjsko-języczna wersja. Wpisać w Google kopiując:
  Платонов Олег – Тайна беззакония – Иудаизм и масонство против христианской цивилизации.
  Jest tu: http://rus-sky.com/history/library/plat5-1.htm

 23. markglogg said

  Na temat umysłowego upośledzenia, wynikającego z oczarowania się „Listami” św. Pawła, otrzymałem ostatnio email od mojego „comrade in arms” Izraela Szamira [[ który przeszedł z judaizmu na prawosławie kilkanaście już lat temu ]]. Zawierał on artykuł pióra Paula Benneta, napisany z okazji „500 rocznicy, wywieszenia przez Marcina Lutra, jego 95 tez w dniu 31 października 1917. Był to pierwszy Halloween, Szatan dokonał wtedy swego dzieła, rozbijając Kościół Zachodni (…). Jest to pochodzenie Ojca Protestantyzmu. On (Marcin Luter) chętnie przyznaje, że otrzymał zezwolenie na stworzenie Sola Scriptura od Ojca Kłamstw”.

  Dzięki pismom polskich protestantów odkryłem, że “5 solas” Marcina Lutra zostały całkowicie zbudowane na naukach tego 13-go, samozwańczego apostoła zwanego Pawłem :


  SOLI DEO GLORIA warto uściślić, wskazując za św. Pawłem, jakiemu „bogu” winno się służyć: SOLUS LABOR— TYLKO PRACA, na wzór bezmyślnych robotów, jest esencją życia człowieka — “nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.”— św. Paweł, samozwańczy Apostoł – Tes 3:10-11;

  Czytać ew. więcej:

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/11/13/pan-w-z-nem-29-pl-czy-zydowski-jahwe-to-atrapa-hinduskiego-brahma-stworzyciela-wszechswiata/

Sorry, the comment form is closed at this time.