Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Polonia Amerykańska wyręcza Umiłowanych Przywódców

Posted by Marucha w dniu 2018-01-16 (Wtorek)

Na mojej stronie internetowej 14 grudnia ub. roku ogłosiłem „alarm” w związku z przyjęciem przez Senat USA w dniu 12 grudnia Aktu nr 447, na postawie którego rząd Stanów Zjednoczonych stworzyłby sobie podstawę prawna do wywierania na Polskę rozmaitych nacisków, gdyby ociągała się ona z realizacją roszczeń majątkowych, jakie od 1996 roku wysuwają wobec naszego kraju żydowskie organizacje przemysłu holokaustu, a od roku 2011 – również Izrael.

Sytuacja była tym bardziej alarmująca, że w niezależnych mediach głównego nurtu, zarówno pozostających w służbie obozu zdrady i zaprzaństwa, jak i pozostających w służbie obozu płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, zapanowała zmowa milczenia. Poza rozmową, jaką z Wojciechem Cejrowskim przeprowadził w rządowej telewizji pan red. Rachoń, temat ten nie był w ogóle poruszony.

Potwierdza to moje podejrzenia, że przy pozorach straszliwej wojny, jakie na użytej propagandy wytwarzają obydwa Obozy, w sprawach istotnych dla państwa i jego przyszłości, zachowują się one identycznie. W referendum akcesyjnym Anschluss Polski do Unii Europejskiej, a więc politycznego przedsięwzięcia kierowanego przez Niemcy, poparł zarówno obóz zdrady i zaprzaństwa, jak i obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm.

W rezultacie agitacji za Anschlussem, 1 maja 2004 roku Polska oraz 7 innych państw Europy Środkowej, została przyłączona do Unii, dzięki czemu Niemcy nie tylko wypełniły polityczną próżnię, jaka powstała po ewakuacji z tej części Europy sowieckiego imperium, ale również, a może przede wszystkim, stworzyły sobie warunki dla realizacji swego projektu „Mitteleuropa” z roku 1915.

Przypomnijmy, że chodzi o projekt politycznego urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Przewidywał on utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto – niemieckich protektoratów o gospodarkach nie konkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Nie bez powodu osoba niezwykle doświadczona w polityce europejskiej i światowej, bo przez 11 lat piastująca urząd premiera Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie kibicuje, tylko kreuje politykę światową i europejska, a więc baronessa Małgorzata Thatcher mówiła, że Unią Europejska jest narzędziem niemieckiej hegemonii w Europie.

Podobna zgodność poglądów między obozem zdrady i zaprzaństwa a obozem płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm wystąpiła 1 kwietnia 2008 roku, kiedy to Sejm glosował nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikowania traktatu lizbońskiego – tego samego, przy pomocy którego Komisja Europejska teraz zamierza Polskę karać. Za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji tego traktatu głosował zarówno obóz zdrady i zaprzaństwa, jak i obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm.

W rezultacie prezydent Lech Kaczyński 10 października 2009 roku traktat ten w mieniu Polski ratyfikował, amputując w ten sposób naszemu państwu ogromny kawał suwerenności politycznej. No a teraz ta wiele mówiąca zmowa milczenia pomiędzy mediami rządowymi i nierządnymi.

W tym przypadku również chodzi o sprawę niezwykle istotną nie tylko dla polskiego państwa, ale i dla polskiego narodu. Rzecz w tym, że po uchwaleniu przez Sejm ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, w której dokonany został na rzecz 9 gmin żydowskich w Polsce i na rzecz nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego transfer majątku w nieruchomościach, o szacunkowej wartości ok. 7 mld dolarów, ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Izrael Singer, w kwietniu 1996 roku wystąpił wobec Polski z żądaniem zadośćuczynienia roszczeniom odnoszącym się do tzw. „mienia bezspadkowego”, które amerykański projekt ustawy nazywa „mieniem bezdziedzicznym”. Wartość tego mienia szacowana jest na 60-65 mld dolarów, co potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewach Weiss. Izrael Singer zagroził wtedy, że jeśli Polska nie zadośćuczyni tym żądaniom, to będzie „upokarzana” na arenie międzynarodowej.

„Mienie bezspadkowe” to takie, których właściciele zmarli nie pozostawiając ani testamentu, ani spadkobierców ustawowych. Zgodnie z wywodzącymi się jeszcze ze starożytnego prawa rzymskiego zasadami, mienie takie dziedziczy państwo, którego zmarły był obywatelem. Takie zasady obowiązują zarówno w Polsce, jak i w USA.

Tymczasem wspomniany akt zmierza do zmuszenia Polski do odstąpienia od tej zasady i przekazania żydowskim organizacjom przemysłu holokaustu oraz Izraelowi, który w roku 2011, wespół z Agencją Żydowską, utworzył zespół HEART w celu „odzyskiwania mienia żydowskiego w Europie Środkowej”, mienia po zamordowanych przez Rzeszę Niemiecką polskich obywatelach narodowości żydowskiej.

65 mld dolarów stanowi równowartość rocznego budżetu państwa polskiego, więc jest oczywiste, że Polska nie mogłaby, zwłaszcza na poczekaniu, wygenerować takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej. Toteż ewentualna realizacja tych roszczeń musiałaby nastąpić w naturze, to znaczy – w nieruchomościach. To z kolei oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem, dysponowałoby nim na terenie Polski, z dnia na dzień zyskując dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną.

Mówiąc wprost – otrzymalibyśmy „szlachtę jerozolimską”, a to oznacza, że naród polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do narodu II kategorii. [… i to za własne pieniądze – admin]

Naciski na Polskę, by zadośćuczyniła tym żydowskim roszczeniom, trwają cały czas. We wrześniu 2016 roku prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami żydowskich organizacji przemysłu holokaustu w Nowym Jorku. Z tego spotkania Kancelaria Prezydenta nie podała komunikatu, ale z wypowiedzi uczestniczącego w tym spotkaniu prezesa Ligi Antydefamacyjnej Abrahama Foxmana dla nowojorskiej prasy dowiedzieliśmy się, że przedmiotem tej rozmowy była m.in. sprawa roszczeń majątkowych.

Podobnie nie ukazał się szczegółowy komunikat po wizycie delegacji rządu RP in corpore w Izraelu, jaka nastąpiła wkrótce potem – ale trudno uwierzyć, by sprawa roszczeń nie była wtedy poruszona.

Milczenie czynników oficjalnych na ten temat skłania do podejrzeń, że zostały poczynione jakiś ustalenia, które jak najdłużej mają być utrzymywane w tajemnicy wobec polskiej opinii publicznej, żeby nie komplikować interesu. Podejrzenia te potwierdza i pogłębia zmowa milczenia mediów rządowych i nierządnych wobec rozpoczętego w USA procesu legislacyjnego, którego efektem może być uchwalenie ustawy, która w Izbie Reprezentantów Kongresu USA otrzymała numer 1226.

Na szczęście w tej sprawie zabrali głos liczni przedstawiciele Polonii Amerykańskiej, którzy nie tylko rozpoczęli kampanie pisania listów do kongresmanów, w których autorzy – po pierwsze – wskazują, że USA próbują zmusić Polskę do odstąpienia od zasady obowiązującej przecież i na terenie Stanów Zjednoczonych, a po drugie – że tego rodzaju postępowanie byłoby może zrozumiałe wobec kraju wrogiego, ale jest absolutnie niezrozumiałe wobec państwa sojuszniczego, które w ramach NATO udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki USA z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest.

[Ile razy można powtarzać, że USA nie ma żadnych sojuszników, tylko albo wasali, albo wrogów – admin]

Niezależnie od tego 48 członków Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów otrzymało analizę prawną projektu numer 1226, wraz z listem, pod którym podpisali się następujący sygnatariusze: Edward Wojciech Jeśmian, przewodniczący KPA w Południowej Kalifornii, Andrzej Prokopczuk, przewodniczący KPA Północnej Kalifornii, Jerzy Bogdziewicz, przewodniczący KPA wschodniej Florydy, Michael Nidziński, przewodniczący KPA w Illinois, Anna Bańkowski, przewodnicząca KPA w Michigan, Walter Wiesław Gołębiewski, przewodniczący KPA zachodniej Florydy, James L. Ławicki, przewodniczący KPA zachodniego Nowego Jorku, Jan Michał Małek, założyciel i prezes Polsko Amerykańskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej PAFERE, Kalifornia, Stanisław Matejczuk, Polonia Semper Fidelis Nowy Meksyk, Waldemar Biniecki, Pax Polonica Foundation Manhattan, Kansas, Peter Pachacz, prezydent Pulaski Assotiation Business and Professional Men, Brooklyn Nowy Jork, Richard Mleczko, przewodniczący East Bay Polish American Assotiation Martinez Kalifornia, Adam Gromek, przewodniczący Polonian Cultural and Pastoral Center Sacramento Kalifornia, Leszek Pawlik, CEO Polonia Institute Kalifornia, Witold Rosowski, Polish Heritage Council Nowy Jork, Zygmunt Staszewski, Co-Chair Polish-Jewish Dialogue Commitee, Nowy Jork, Jerzy W. Rozalski, Polish Varieties Radio, Detroit, Michigan, Natalia Kamiński, Polish Radio Hour Los Angeles, Kalifornia, Mary Lou T. Wyrobek, president Polish Singers Alliance of America, Ania Karwan, National Director Polish American Congress Południowej Kalifornii, Edmund Lewandowski, National Director Polish American Congress Północnej Kalifornii, Halina Koralewski, Achilles Poland International Ambassador. Nowy Jork, Zbigniew Koralewski, National Director Polish Singers Alliance of America. Long Island, Nowy Jork.

Miejmy nadzieję, że te działania przyniosą pożądany skutek i że niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad Polską i polskim narodem, zostanie oddalone.

Powinniśmy jednak zapamiętać, że nasi Umiłowani Przywódcy nie tylko nie kiwnęli w tej sprawie palcem, ale w dodatku zrobili wszystko, by tę sprawę przed polską opinią publiczną zataić.

Stanisław Michalkiewicz
http://michalkiewicz.pl

Komentarzy 38 to “Polonia Amerykańska wyręcza Umiłowanych Przywódców”

 1. witek said

  Proponuję obejrzeć ten odcinek programu
  Michalkiewicz jak zwykle konstruktywny, a Targalski jak zwykle bredzi ” o Ruskich”

  http://telewizjarepublika.pl/michalkiewicz-ustawa-447-to-zagrozenie-dla-panstwa-polskiego,59419.html

 2. Romank said

  Dzierzawcy monopoli..w Polszcze zwani byli powszechnie Arendarzami….zatem po co zmieniac..na plominnych dzierzawcow..Kiedy dzierzawy te odebrano im po odzyskaniu wolnosci przez Polske ..wielu z nich palilo dzierzawione mlyny, folusze, garbarnie, browary , tartaki etc…stad plomienni????
  Po puszczeniu z torbami i dymen szlachty polskiej wielu kupilo tutuly, badz wzenilo w tytuly i tak mamy dzis klase polityczna RP Mehesow i mamzerow….Radziwillow, Sapiehow i innych skiskich jacy zmienilo chlaty na krawaty i mycki na ski….i zadne zaklinanie rzeczywistosci tego nei zmieni.

 3. R cz said

  Pan Michalkiewicz jak zwykle klarowny w swoich wypowiedziach no I taktowny w stosunku do chaotycznego pana Targalskiego.
  Polski rzad jakos dziwnie cichy w tej tak waznej sprawie, boja sie czy co? A jesli sie boja to na cholere taki rzad?

 4. Pinxit said

  Ja nie bardzo rozumiem, co te roszczenia majatkowe maja wspolnego z Holokaustem a jeszcze lepiej: z Izraelem??

 5. cedric said

  Na gruncie prawa miedzynarodowego , jak i krajowego majątek ten należał do obywateli polskich pochodzenia żydowskiego . Polska wypłaciła USA pieniądze na zaspokojenie ewentualnych roszczeń. Po wojnie nie istniało państwo Izrael i nie było ono spadkobiercą mienia polskich Zydów, ani nie były nimi jakiekolwiek organizacje żydowskie.

  Napaść na Polskę w 39 roku i jej okupacja była przyczyną ekserminacji Polaków, także żydowskiego pochodzenia, była przyczyną utraty zdrowia i mienia więc osoby poszkodowane powinny zwracać się do państw sprawców II WW na terenach polskich- przede wszystkim finansistów zachodnich, Niemiec , Związku Radzieckiego.

  Utracone mienie często było obciązone hipoteką, nie były płacone od niego podatki przez ten czas , nie było odbudowywane ,zarządzane, remontowane przez spadkobierców .

  Brak nacjonalizacji w całkowicie zniszczonych miastach, jak Warszawa uniemożliwiłby odbudowę – brak ksiąg wieczystych, informacji o hipotekach, spadkobiercach, kapitału , sprzętu , materiałów, usunięcie gruzów, odbudowa infrastruktury wymagały nacjonalizacji gruntów – prywatni właściciele , gdyby zyli nie byliby w stanie tego dokonać .

 6. olek said

  Wierzyć się nie chce jak nic nie warty jest ten naród i nie tylko ten w tej chwili. Uzywaja frazesow do nazywania wszystkiego, w koło interesują sie sprawami, ktore maja błahe znaczenie, jednoczesnie nie interesując się sprawami bardzo powaznymi. Sa skrzywieni psychicznie i wszystko tak widzą przez te skrzywienie widzą to normalnie.

  To nie tak, że Zydy i oni to robią bo chcą, a robią to temu , że mogą to robić przez niewiedze. Bunt musi wywolac tv bo sami nie wiedzą kiedy sie smiac, a kiedy krzyczec/plakac i przez to nic sami nie sa w stanie wywnioskowac. zydowskie media milczą (a co maja robic) to i wszyscy szczesliwi włacznie z tzw. Polakami > już niedługo.

 7. Siekiera_Motyka said

  Ad. 4 – „Ja nie bardzo rozumiem, co te roszczenia majatkowe maja wspolnego z Holokaustem a jeszcze lepiej: z Izraelem??”

  Bardzo proste NIC. ALE, cwaniactwo, organizacja i kasa „The Chosen Ones” pozwala odzyskać majątki które były ich 2 tysiące lat temu. Jak ? Za pośrednictwem innych, w tym wypadku „marionetki” zwanej USA.

  _https://www.youtube.com/watch?v=JL4Cu-K17vE

 8. Siekiera_Motyka said

  Dbają o wszystkie możliwe szczegóły,

  https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Poland

  Podaje,

  „Społeczność żydowska w Polsce liczyła około 10% ogółu ludności w 1939 r., Ale została całkowicie wyeliminowana podczas Holokaustu po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 r. Na początku II wojny światowej [14].”

  10% to spora grupa.

  Brakuje tylko Polskiej wersji na Wiki by Polacy zrozumieli jaki mają problem bo płacić trzeba 😉

 9. Marek said

  Brak na liście Pana Kafla 🙂

 10. revers said

  Tylko polonia amerykanska nie ma reprezentacji nawet izbach nizszych senatu, kongresu

  http://prawy.pl/63754-polonia-walczy-z-antypolskimi-ustawami-w-usa-jest-analiza-prawna/

  bo anlizy po faktach dokonanych, a nie przed ich przyjeciem na nic sie przydaja, i tak mainstreamy glownego scieku nie podejma ten temat lub tylko marginalnie.

 11. Joe said

  Polacy w Ameryce tylko pokazali rzadowi amerykanskiemu ze istnieje PROBLEM.Ale Wy w kraju musicie rozwijac i kontynuowac protest.My do Warszawy nie polecimy zeby przed Sejmem „informowac „Waszych decydentow.A UNE niestety nabrali wody w PYSZCZYSKA…Tyle w temacie…

 12. Ryska said

  Do autora. Czy to wyglup w tytule, czy dowod glupoty?
  Polactfo zawsze czeka by inni za nich zrobili. Im sie nawet nie chce chciec. Putin i razwiedka, o ktorej pan pisze od lat, tez zli bo przeciez to ich obowiazek robic polactfu to czego chca. Polactfo jest zajete wyborami gudlajstwa do kolejnych „zontuw”, ogladaniem zydowskich glupot w TV, sluchaniem belkotu w radio i czytaniem GW, GazPol lub zebraniami w klubach GazPol. A teraz pretensje do Polonii? Niech pan otrzezwieje i zacznie smarowac cos z sensem. Niech pan wezwie swych czytaczy do publicznej demonstracji na krakowskim, pod siedziba Dudusia, przeciwko ustawie 447 i zobaczy pan rezultat.

  ——
  Czy ktoś tu miał pretensje do Polonii???
  Admin

 13. kazS said

  #12 Co znaczy tytul: „Polonia Amerykańska wyręcza Umiłowanych Przywódców”?

  Moze Admin. za dlugo na emigracji, lub SM uzywa tytulu nic nie majacego wspolnego z tekstem artykulu?

 14. Marucha said

  Re 13:
  Panie KazS, wydaje się Pan być nieobznajmiony z konsekwentnie stosowaną, ironiczną stylistyką red. Michalkiewicza.

 15. NICK said

  „Brak na liście Pana Kafla 🙂”. (9).

  Joe. Poważnie? „Polacy w Ameryce tylko pokazali rzadowi amerykanskiemu ze istnieje PROBLEM.
  A dalej: „.Ale Wy w kraju musicie rozwijac i kontynuowac protest”.
  Te. Joe.
  Martw się o tę swą szantrapę.
  Oby jeszcze wam Indianie z Kasyn pokazali.

 16. revers said

  Reperacji niemeickich nie bedzie

  http://www.fronda.pl/a/reparacji-nie-bedzie-czaputowicz-gasi-nadzieje,105374.html

  takze ci co spekulowali ze rzadnia gudlajow zostana zaspokojone reperacjami niemieckimi – wersja odpada, pozostaje drenaz RP, lasy , nieruchomosci, infrastrukura.

 17. Joe said

  Te NICKU…nie ic tyle kartofli bo fermentuja i we lbie przetwarzaja na bimber….ty ciolku odwal sie i nie dotykaj mojej osoby.PONIAL pentaku?

 18. NICK said

  Duuużo wcześniej. (17).
  JOE.
  Pana jeszcze nie pouczono.
  Zatem. Olej Gostka.
  Np. mnie?
  Dobra, dobra.
  Rada: przefermentuj Detroit.

 19. , said

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/pilsudyzm-wspolzalozycielem-izraela-henryk-pajak-2018-01

 20. , said

 21. TomUSAA+ said

  zestawienie pp.Michalkiewicza i Targalskiego to, żywcem wymaluj dekoracja do bajki pt. Książe i Żebrak. Kto tego Targalskiego wynalazł?
  Ostatnio widziałem taki tytuł: Rozmowy dotyczły stosunków polsko żydowskich. No więc jak? Ze strony polskiej przedstawiciel RP, Premier/Prezydent, a ze strony żydowskiej kto? Rabin?, lub inny przedstawiciel np. Światowej Organizacji Żydów? Nieżle nami kręcą, a my się na to, jak barany zgadzamy.
  Kim jest teraz Suski, technik teatralny (fachowiec perukarz)?
  A kto rozdaje karty: Jonny Daniels?

 22. Re: Artykul…

  Jesli Polonia Amerykanska bylaby tak uprzejma, to niech skieruje pomoc finansowa dla mlodych Polakow… Bedzie to pomoc bardziej skuteczna, anizeli uzeranie sie z zydowskim establiszmentem w USA…

  =================================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 23. MatkaPolka said

  ZA CO ŻYDZI POWINNI PRZEPROSIĆ POLAKÓW – ZA CO POWINNI ZAPŁACIĆ

  ZA MORDOWANIE POLAKÓW
  ZA OKRADANIE POLAKÓW
  ZA ZDRADY – WSPÓŁPRACĘ Z NAJEŹDZCAMI i ROZBIORCAMI POLSKI – Szwedami, Prusami, Austriakami, Rosjanami – spiskowanie, donoszenie, kolaboracja, za żydowskie GESTAPO.

  FINANSOWANIE WROGÓW POLSKI – wybór elektora, brandenburskiego na króla Polski, np. finansowanie przewrotu majowego Piłsudskiego , finansowanie KOR-u, finansowanie wyboru Tuska…

  TORPEDOWANIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

  ZA SYSTEM BANKOWY – FINANSOWANIE WOJEN, grabież i wywóz pieniędzy z Polski przez obce Banki – teraz, przed wojną do Palestyny na założenie Izraela
  ZA STWORZENIE ZBRODNICZYCH TOTALITARNYCH IDEOLOGII – Komunizmu, Nazizmu, Syjonizmu

  PODSYCANIE I PROWOKOWANIE FINANSOWANIE WOJEN – PODŻEGANIE DO WOJEN, KONFLIKTOWANIE I WZAJEMNE NAPUSZCZANIE na siebie – Polaków Rosjan, Rusinów, Litwinów, Czechów, Serbów Chorwatów

  FINANSOWANIE WOJEN I REWOLUCJI – Wall Street i dojście Hitlera do władzy, Wall Street i Rewolucja Bolszewicka
  ZA ŻYDOWSKICH PRETORIANÓW HITLERA, żydowskie kierownictwo UPA,

  ZA KATYŃ – mord żydowskiego NKWD

  Za Terror KIEROWANYCH PRZEZ ŻYDÓW ORGANIZACJI – stworzenie terrorystycznych organizacji – GESTAPO, SS, UPA, NKWD, CzeKa, GRU, Mossad. W Polsce – UB, MBP, Informacja Wojskowa, Sądy, Sądy Wojskowe

  Za mordy zbrodniczej , nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej – KIEROWANEJ PRZEZ ŻYDÓW
  Za zbrodnie UPA kierowanej przez Żydów

  ZA RASIZM I DYSKRYMINACJE POLAKÓW W Polsce –RUGOWANIE Z POSAD – w dzisiejszej „DEMOKRATYCZNEJ” Polsce, za oczernianie i ANTYPOLONIZM – Gross, Miłosz….

  ZA ZŁODZIEJSKĄ TRANSFORMACJE USTROJOWĄ – grabież dorobku narodu – ZACHODNIE BANKI WYWOŻĄ MILIARDY

  ZA WYWÓZ PIENIEDZY DO IZRAELA – przed II wojną światową i po II wojnie światowej

  ZA NARZUCENIE SYJONISTYCZNYCH WŁADZ, za fałszowanie wyborów

  Za fałszywe przysięgi -Kol Nidre, ZA KODEKS PRZESTĘPCZY ZWANY TALMUDEM

  KOGO MUSZĄ PRZEPROSIĆ ŻYDZI

  http://www.wykop.pl/ramka/1595353/kogo-musza-przeprosic-zydzi-pelna-wersja-ksiazki-prof-nowaka

  Spis treści:
  Wstęp
  I. Powinni przeprosić Polaków:
  II. Powinni przeprosić Rosjan:
  III. Powinni przeprosić Węgrów:
  IV. Powinni przeprosić Czechów:
  V. Powinni przeprosić Cyganów:
  VI. Powinni przeprosić Arabów:
  VII. Powinni przeprosić Amerykanów:
  VIII. Powinni przeprosić amerykańskich Murzynów:
  IX. Żydzi powinni przeprosić Żydów
  X. Kilka uwag na koniec

 24. Joe said

  Jasku…nie zadna Polonia Amerykanska,tylko Polacy w Ameryce a wlasciwie w Amerykach.W ta akcje wlaczylo sie wiele osob prywatnych m.i.nizej podpisany.Tu chodzi o przekaz bardzo wazny dla samej Ojczyzny jak i nas wszystkich rozsypanych po swiecie.Zarowno Kongres jak i sam prezydent Trump,musza zdac sobie sprawe,ze to jest b. wazne.A pomoc o ktorej piszesz jest tez wazna i wspierana,ale to temat obok.Pozdr.

 25. MatkaPolka said

  SPRAWA ROSZCZEŃ ŻYDOWSKICH – ZWROT 65 mld DOLARÓW

  Myślę, że warto powtórzyć kilka informacji na ten temat

  Po pierwsze – sprawy zostały uregulowane przez rząd polski w 1960 r – umowa z USA i innymi 14 krajami

  Po drugie – pozew kilku Żydów amerykańskich w 2006 został odrzucony przez sąd USA

  Po trzecie – głosowanie w Sejmie Polskim – 08-09-2006 o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia – JEST W CAŁOŚCI KRYMINALNE – ci posłowie którzy za tym głosowali – popełnili przestępstwo kryminalne i Zbrodnie Zdrady Stanu – powinni być ukarani

  Po czwarte – ci obywatele amerykańscy, którzy uzyskali mienie na podstawie tych przestępczych działań – Powinni być ukarani, a pozyskane mienie powinno być odebrane

  Poniżej kilka wpisów – wyjaśniających temat – warto zachować

  Sprawa roszczeń dla USA – NASZEGO Sojusznika – wraca jak bumerang wymaga omówienia.

  Roszczenia od Polski i Skarbu Państwa 65 mld mają amerykańscy Żydzi, a akt prawny uchwalił Amerykański Senat i zatwierdzić ma prezydent USA.

  To jakieś ponure Deja Vu – to już było – warto wiec przypomnieć

  Roszczenia są i były bezprawne – w świetle prawa obowiązującego w USA – Pozew 11 Żydów został oddalony przez wszystkie sądy apelacyjne w USA.

  Ale znając bezczelność, chciwość i arogancje amerykańskich Żydów – tym razem może się udać obejść prawo – na zasadzie Prawa braku Prawa.

  Problem jednak to nie amerykańscy Żydzi – problem to polscy Żydzi

  MIMO ŻE SĄD NAJWYZSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI , GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW (POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

  Projektodawcy uchwały: Prezydent Polski LECH KACZYNSKI i Premier Jarosław Kaczyński
  (obszerne omówienie – decyzje sądu amerykańskiego, głosowanie w „Polskim Sejmie” – poniżej)

  Polska już wypłaciła odszkodowaniach dla 12 Państw Zachodu za mienie pozostawione w Polsce po II Wojnie Światowej – dla USA, dla Wielkiej Brytanii, Dla Francji , Kanady, – NASZYCH Sojuszników, dla Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii, Szwajcarii, Włoch – zaraz po wojnie.

  Dlaczego Polska kraj najbardziej poszkodowany w obu ostatnich wojnach światowych ma płacić odszkodowania tym, którzy te wojny wywołali, finansowali i rękami Niemców dokonali ludobójstwa kilkudziesięciu milionów Słowian ?

  Polska była sojusznikiem tych państw.

  Żydowskie władze w Polsce, żeby się uwiarygodnić i przypodobać Zachodowi i być przez Zachód uznane – zapłaciła te odszkodowania – zupełnie niepotrzebnie – zachód finansował Hitlera – Wall Street and the rise of Hitler – Anthony Sutton – To Żydzi amerykańscy pośrednio zbombardowali własność żydowską w Polsce

  POLSKA ZOSTAŁA ZAMIENIONA W KUPĘ GRUZÓW – została zniszczona w 75%

  ŻYDOM NALEŻY SIĘ JEDYNIE KUPA GRUZÓW

  JA ZAŚ TWIERDZĘ ŻE TO POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA od Niemiec , od USA, od Wielkiej Brytanii, od Izraela.

  Od Niemiec to oczywiste – za materialne zniszczenia wojenne, za depopulację narodu
  Od USA i WB – pewnie to zaskoczenie – ale za ofiary polskiego żołnierza, za miskę ryżu po wojnie – Polska została rozkradziona i zniewolona
  .

  NIELEGALNE ŻADANIA ODSZKODOWAŃ DLA ZYDÓW Z USA

  http://polskainfo2.tripod.com/028_SENATOR.html

 26. MatkaPolka said

  ZA CO ŻYDZI POWINNI PRZEPROSIĆ POLAKÓW – ZA CO POWINNI ZAPŁACIĆ

  ZA MORDOWANIE POLAKÓW
  ZA OKRADANIE POLAKÓW
  ZA ZDRADY – WSPÓŁPRACĘ Z NAJEŹDZCAMI i ROZBIORCAMI POLSKI – Szwedami, Prusami, Austriakami, Rosjanami – spiskowanie, donoszenie, kolaboracja, za żydowskie GESTAPO.

  FINANSOWANIE WROGÓW POLSKI – wybór elektora, brandenburskiego na króla Polski, np. finansowanie przewrotu majowego Piłsudskiego , finansowanie KOR-u, finansowanie wyboru Tuska…

  TORPEDOWANIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

  ZA SYSTEM BANKOWY – FINANSOWANIE WOJEN, grabież i wywóz pieniędzy z Polski przez obce Banki – teraz, przed wojną do Palestyny na założenie Izraela . za ZŁOTO SKRADZIONE POLSCE

  ZA STWORZENIE ZBRODNICZYCH TOTALITARNYCH IDEOLOGII – Komunizmu, Nazizmu, Syjonizmu

  PODSYCANIE I PROWOKOWANIE FINANSOWANIE WOJEN – PODŻEGANIE DO WOJEN, KONFLIKTOWANIE I WZAJEMNE NAPUSZCZANIE na siebie – Polaków Rosjan, Rusinów, Litwinów, Czechów, Serbów Chorwatów

  FINANSOWANIE WOJEN I REWOLUCJI – Wall Street i dojście Hitlera do władzy, Wall Street i Rewolucja Bolszewicka

  ZA ŻYDOWSKICH PRETORIANÓW HITLERA, żydowskie kierownictwo UPA,

  ZA KATYŃ – mord żydowskiego NKWD

  Za Terror KIEROWANYCH PRZEZ ŻYDÓW ORGANIZACJI – stworzenie terrorystycznych organizacji – GESTAPO, SS, UPA, NKWD, CzeKa, GRU, Mossad. W Polsce – UB, MBP, Informacja Wojskowa, Sądy, Sądy Wojskowe

  Za mordy zbrodniczej , nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej – KIEROWANEJ PRZEZ ŻYDÓW
  Za zbrodnie UPA kierowanej przez Żydów

 27. MatkaPolka said

  MODERUJĄ SIĘ WPISY – troche czasu zajeło, żeby je wpisać

 28. Re: 24 Joe.
  Alez oczywiscie, ze masz racje. Polacy w Amerykach I Polacy na swiecie…

  To jest najwazniejsza inwestycja w naszych mlodych Polakow w Polsce.
  Uruchom naszych „milionerow” z N.Jork, N.Jersey niech sie zajma sprawa…
  ==================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 29. kura domowa said

  ad. 22. Panie Jasku, ci ONRowcy na poczatku filmu wymawiaja „r” podobnie jak krol Peru i HGW.

 30. MatkaPolka said

  Akt nr 447 jest sprzeczny z innym aktem prawnym
  Ustawy o Immunitetach Suwerennych Państw Obcych z 1976 roku
  [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie według tytułu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611, co dałoby sadom Stanów Zjednoczonych właściwość do rozpoznania powództwa powodów.

  Była decyzja Najwyższego Sądu Apelacyjnego USA odrzucający roszczenia grupy Żydów w stosunku do Polski – właśnie na podstawie tego prawa – Immunitetach Suwerennych Państw Obcych

  Żadne roszczenia od Polski Żydom się nie należą i nie należały – mimo tego Polska już raz zapłaciła chociaż nie powinna – mamy więc tu do czynienia z Recydywą – powtarzanie tego samego przestępstwa.

  Ale ŻYDA obowiązuje inne Prawo – PRAWO BRAKU PRAWA

  Kradzież lub morderstwo – to czyny karalne – zabronione przez prawo

  Ale złodziej i morderca – z definicji nie przestrzega prawa – gdyby przestrzegał prawo – to nie kradł by i nie mordował – nie byłby złodziejem i mordercą

  I tu dochodzimy do właściwej konkluzji – do właściwej definicji tzw. ŻYDA –
  ŻYD TO ZŁODZIEJ I MORDERCA – PRZESĘPCA –

  Przeczy żydowskiej definicja Żyda – że Żyd to – rasa, naród, religia, semita, – jest to definicja NIEPRAWDZIWA –

  PRAWDZIWA DEFINICJA ŻYDA – Żyd to przestępczość zorganizowana

 31. MatkaPolka said

  Mowa premiera Izrraela Netanyahu w Kongreisie USA
  Burzliwe oklaski – OWACJE NA STOJĄCO
  Czyli jak „ogon macha psem” – małe państewko z bliskiego wschodu – podporządowało Wielkie Mocarstwo USA – paranoja – świat zwariował, ale paranoja to cecha tzw. ŻYDA.

  Gdzie była w końcu ta Rewolucja Bolszewicka – w Rosji czy w USA?

  Orginalni żydzi z Palestyny byli ciemni byli , a ten żyd jest Biały – a żyd Obama jest czarny – tak wygląda czystość rasowa w interpretacji żyda. żydzizm to system kompletnego fałszu i zaklamania

  Benjamin Netanyahu’s speech to Congress interrupted by standing ovations

  Żydzizm to przestępczość zorganizowana terroryzująca całe narody

  Izrael – ziemia obiecana zorganizowanej przestępczości (część 1/3, napisy PL)
  Dave Duke – były kongresman USA

 32. Re: 29 Kura Domowa…
  To zaden argument, ze ktos nie wymawia poprawnie „r”, to zaraz musi byc „obcym” lub „podejrzanym”…
  Mojej s.p. Mamy kuzynka rowniez nie wymawiala poprawnie „r”, jak rowniez jej syn, wiec nie jest przypadlosc dla wszystkich, ktorych mozna okreslic jako zlych.

  Tak wiec prosze nie „siac” talmudycznej propagandy…i baczniej zwracac uwage na owoce ich pracy, a nie na jakosc wymowy…

  Czy w/g pani „kategorii” mam oceniac zlych po ilosci bledow ortograficznych i stytlistycznych???
  ===========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 33. MatkaPolka said

  OD KOGO I ZA CO POLSKA MOŻE I POWINA MIEĆ ROSZCZENIA I UZYSKAĆ ODSZKOOWANIE

  Od Niemców – za zniszczenie Polski 75% w wyniku II wś – za śmierć 8 mln , kalectwa 3mln i pracę niewolniczą w niemieckich Obozach Koncentracyjnych i przymusowych wywózkach na roboty

  Od USA – ZA FINANSOWANIE Hitlera – za IG Farben, Kruppa AEG General Electric …– kapitał amerykańsko – niemiecki – zydowski – współudział w niszczeniu Polski

  Od Banków na Wall Street i City of London

  Za złodziejską Transformacje ustrojową – I osadzenie marionetkowych rządów w Polsce –złupienie Polski.

  Od Ukrainy – Za kolaboracje UPA – ZE ZBRODNICZĄ, nazistowska III Rzeszą niemiecką

  Od Wielkiej Brytanii – za naczelną doktryne polityczną – zapewnienia Niemcą nieograniczonego „Parcia na wschód – Dragn nach osten” . Za City of London – finansujący Hitlera

  Za udawane, fałszywe sojusze z Polską – „za dziwną wojnę” – nie wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i zniszczenia Hitlera

  Za MASONERIĘ BRYTYJSKĄ – która wiecznie knuje przeciw Polsce –tajne działania przeciw Polsce. – również teraz

  Za obstrukcje przybycia Armii Hallera do Polski – i jej ostateczne rozwiązanie

  Za przewrót majowy Piłsudskiego – finansowany przez Wielką Brytanie, przez Masonerie Brytyjska – Piłsudski mason brytyjski

  Za sojusz Brytjskiego Tronu z Pruskim Tronem – ustawiczne knucie przeciw Polsce

  Za „Operację Unthinkable” – planow napaści na zwyciezkie w II wojnie światowej – ZSRR I Polskę

  Za śmierś polskich lotników – w Battle of Britan – którzy polegli w obronnie Anglii – za niedopuszczenie Polaków w Paradzie zwyciestwa w Londynie

  Za zamach na gen. Sikorskiego

 34. Pinxit said

  26
  MatkaPolka
  re: za co zydzi powinni przeprosic Polakow

  ZA STWORZENIE ZBRODNICZYCH TOTALITARNYCH IDEOLOGII – Komunizmu, Nazizmu, Syjonizmu

  I KAPITALIZMU!

 35. witek said

  Oj, tam!!!
  czasu nie ma!
  RM wraz z nowymi przyjaciółmi oddelegowani są na inny odcinek….

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/21-dzien-judaizmu/

 36. , said


  2 AMBONY MYŚLIWSKIE WYLECIAŁY W ……………….

 37. , said


  WĘZŁY ZE SZNURKA

 38. , said

  My last note here and in the gallery. so i like forest BUT I DONT LIKE STUPID MAGICAL PEOPLE and their,s game,
  RÓWNIEŻ GAJÓWCE I GAJÓWKOWICZOM MIŁEJ KORESPONDENCJI I WYMIANY SPOSTRZEŃ

Sorry, the comment form is closed at this time.