Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Kaczynski, Duda, Morawiecki – dokonali zamachu stanu

Posted by Marucha w dniu 2018-01-19 (Piątek)

Nie jestem fanem pana Cierpisza, ale ten jego poniżej artykuł z GW, pokazuje straszną przyszłość dla Polaków i dlatego warto o nim podyskutować.

Kaczynski, Duda, Morawiecki – żydowski zamach stanu w Polsce!!!

+++
Laudetur Iesus Christus

Dzierżawca karuzeli w sezonowym wesołym miasteczku, pogromca i treser podwórkowych kotów, wielki strateg Jarosław Kaczyński, mianowaniem żyda Morawieckiego na premiera Polski, wykluczył siebie samego z gry politycznej. A dodatkowo położył kolejny milowy kamień na drodze do mordu naszej Ojczyzny i ludobójstwa na Polakach. A koniec tego marszu – degradacja i bezpowrotna zagłada Państwa i Narodu jawią się na nieubłaganie zbliżającym się horyzoncie.

[Sami Polacy są oczywiście niewinni – admin]

Po strategicznym przekazaniu władzy w ręce Tuska w roku 2007, Kaczyński po dziesięciu latach – w roku 2017 – ponownie powtórzył ten manewr oddania władzy obcym, czym zakończył swój długi marsz malkontenckiej opozycji i krótkiej, chimerycznej władzy, rzekomej dobrej zmiany. Tym razem jest to już koniec samego Kaczyńskiego, co jemu samemu raczej nie mieści się głowie.

Bo faktycznie Morawiecki jako premier z Dudą jako partnerem, sam będąc prezydenckim równocześnie, to otworzenie puszki Pandory, która to sytuacja bezpowrotnie odbierze władzę Kaczyńskiemu.

Jarosław Kaczyński to prosty polityczny oszust bez wstydu i sumienia. Jako doskonale wkomponowany w środowisko warszawski element żydokomuny do spółki z bratem, był od dziecka kontrolowalnym narzędziem żydostwa. Później jako dorosły został podrzucony w szeregi Solidarności, ale nawet z dobrą protekcją nie potrafił się specjalnie wybić, bo wśród zwykłych autentycznych działaczy Solidarności niczym specjalnym się nie wyróżniał.

Dopiero wyniszczenie Solidarności przez masowe emigracje, a nawet skrytobójstwa, oczyściły krajobraz Okrągłego Stołu do poziomu miernot i żydów. I w takim upadlisku kuroniów, michników, geremków czy wałęsów, osoby Lecha i Jarosława Kaczyńskich zaczęły być bardziej wyraziste swym mętnym migotaniem, a co mylnie przyjęto za blask gwiazd na niebie, no bo na bezrybiu to i rak ryba.

Tak jak Kaczyński nie ukradł żadnego księżyca, tak nigdy nie stworzył żadnego Porozumienia Centrum ani PIS. Cały byt polityczny obecnej Polski został skomponowany przez służby jak i agentury, a to podobnie do bytu innych ugrupowań: Unia Wolności, ZChN, kukizy, petru czy palikoty. Mechanizm jest prosty: W takie sztucznie stworzone monstra polityczne wsadza się później lub wcześniej fizyczne postacie, które mają się tam jakoś rządzić jako polityczni figuranci.

Tak było faktycznie przez cały okres PRL i po Okrągłym Stole. Do Solidarności – sztucznie stworzonej z polecenia KGB [??? – admin] – wsadzono Bolka Wałęsę, do Unii Wolności nieudacznika Mazowieckiego, do ZChN faktycznie Chrzanowskiego, który był mętem żydowskim podającym się za endeka… etc.

Tak partie polityczne, jak i ich liderzy, żyją sztucznie stworzonymi bytami i ich blask oraz żywość są uzależnione od woli twórców – tj. ich faktycznych szefów pozostających w ukryciu – okoliczności zewnętrznych, czy talentów osobistych wybranych wodzów lub idoli, a podrzuconych na określone stanowiska. W końcu nie jest to nic specjalnego, bo obecny „nasz świat” jest faktycznie światem żydowskim, który na trupie narodów chrześcijańskich układa swoje puzzle i kombinacje, z kultem żyda jako boga.

Ta przestrzeń żydowskiego panowania pojawiła się wyraźnie w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie i – według rewizjonistów – była powodem schizmy wschodniej, a i później zachodniej. Schizma wschodnia oderwała Wschód od Kościoła, a dzięki czemu można było skuteczniej wprowadzić herezje luteranizmu, bo Kościół w Rzymie, osłabione papiestwo było już śmiertelnie ugodzone i nie potrafiło się bronić. A to aż w takim stopniu, że papieże szkodzili katolikom w krajach protestanckich.

To tak dalece, że np. nieliczni wytrzebieni katolicy w protestanckiej Anglii oskarżani byli przez żydów z Anglii o antysemityzm i takie oskarżenia zanoszono do Rzymu, gdzie papieże z powrotem strofowali swoich wiernych w Anglii. A których to – przecież najwierniejszych z wiernych – nawet nie starali się bronić przed terrorem protestanckim.

O ile teorie konspiracji zawsze można odrzucić jako niedorzeczne, przy tłumaczeniu źródeł schizmy wschodniej i zachodniej, to fakt braku jakiegokolwiek wysiłku papieży na przestrzeni wieków, od rewolucji Lutra do Soboru Watykańskiego Drugiego celem obrony własnych wiernych w tych krajach, świadczy najdobitniej o tym, że animatorami tamtych zamachów na Kościół były ośrodki w samym sercu papiestwa.

Terror i dyskryminacja katolików w krajach protestanckich ustały dopiero – formalnie, bo nie rzeczywiście – po Drugiej Wojnie Światowej. Np. w Szwecji dopiero od 1952 mogli obejmować stanowiska ważne społecznie – np. pracować jako nauczyciele.

Już w 1800 roku papież Pius VII powiedział dramatyczne słowa, że „…jest już za późno, zbyt długo milczeliśmy”. W 1832 Papież Grzegorz XVI nadal Carlowi Mayerowi Rothschildowi order Świętego Jerzego. W zamian Rothschild nie pocałował Krzyża na papieskim bucie, ale jedynie papieża w rękę, czym wywołał wielkie wzburzenie wśród zebranych na audiencji u papieża.

W czasach nam bliższych Słodka Francja miała po wojnie swojego Bolka, a był nim gen. Charles de Gaulle i chociaż pięknie różnił się od Wałęsy tym, że używał w swych przemówieniach 1500 słów, podczas kiedy Bolek z Gdańska jedynie 66, to tak samo był zdrajcą swego narodu. I fakt wybicia się Francji na własną bron jądrową nie przysłania okropnych zbrodni, jakich de Gaulle dopuścił się wobec Algierii, którą zdradził w najbardziej nikczemny sposób, a narodowców francuskich zwalczających go wymordował.

Marionetkami byli już liczni papieże przedsoborowi, wielcy politycy, prosty Wałęsa, obaj Kaczyńscy, Duda, a teraz Morawiecki.

Oczywiście społeczeństwa i narody toczą swe egzystencje wg. decyzji władz, czy podobnych organów, lecz ośrodki władzy faktycznie tam nie leżą. To tym bardziej w Polsce, która od okresu rozbiorów nie jest już państwem Polaków, a kolonią żydowską. Wspaniały okres międzywojenny [??? – admin] cechujący się budowaniem prawdziwych polskich elit, bo inteligencji pracującej, zakończył się we wrześniu 1939. Od tamtego okresu odbywa się żydowska rzeź Polaków – i to na wszystkich frontach.

Paradoksalnie największa ochronę i fizyczną i duchową Polacy osiągnęli w okresie PRL. Gdzie mieli zapewniony jakiś byt socjalny, prawo do wykształcenia, granice państwa i prawną ochronę praw narodowych oraz wolność religijną kultu wyznania katolickiego. Demontaż tego wszystkiego zaczął Gierek [??? – admin], a zakończył Jaruzelski.

Okres po Okrągłym Stole to jedynie bezustanne spuszczanie krwi z państwa i narodu.

Teraz jednak nastąpiła gwałtowna zmiana, która jest jeszcze silniejsza niż w roku oddania władzy Tuskowi z rąk Kaczyńskiego.

Na czy ta zmiana ma polegać?

Zanim przejdziemy dalej należy wyjaśnić nieco głębiej zasadę mechanizmu władzy żydowskiej nad Polską. Teraz można już takie wyjaśnienie zaryzykować, bo mimo wszystko wiele informacji dostaje się do ogółu i to co piszemy nie jest żadnym wariactwem chorej mitomanii, ale ma oparcie w jakiś tam powszechnie znanych faktach. Np. nie tak dawno jeden z tzw. „specjalistów od wizerunku” ujawnił w gazecie, że to on stworzył „.Nowoczesną” i Petru, a uczynił to w kawiarni, kiedy pił sobie kawę i rozmyślał.

Otóż jest to cała prawda na temat mechanizmu polskiego bytu politycznego od 1989 roku, a faktycznie pierwsze zręby tego systemu widoczne są bardzo wyraźnie w strajkach 1956, 1970, w Radomiu, czy w powstaniu Solidarności.

Wtedy byli to „agenci”, „prowokatorzy”, „doradcy”, „intelektualiści” – tak było. Ale od 15-20 lat system udoskonalił się i żadnych doradców czy prowokatorów już nie ma, czasy się zmieniają i na ich miejsce przyszli „specjaliści od wizerunku”.

„Specjaliści” są to elitarnie opłacani reklamiarze jakiejś organizacji, czy osób fizycznych. Błędnym jednak jest mniemanie, że są to specjaliści, którzy podlegają prawom rynku czy popytu. Że taki PR-owiec jak lepiej się stara, to jego klient idzie lepiej na rynku, giełdzie, czy w polityce.

Tak nie jest. W Polsce obecnej „specjalista od wizerunku” nie jest osobnym niezależnym graczem czy częścią organizacji, która otrzymała zlecenie na działania promujące i na tym koniec. Specjalista od wizerunku w obecnej Polsce to członek mafijnego mechanizmu grup przestępczych kontrolujących osoby prezydenckie, sądowe, rządowe, parlamentarne i partyjne.

Kontrola ta nie polega jednak, na szpiegowaniu przeciwnika i popieraniu swego zleceniodawcy, na płaszczyźnie jakiejś tam lepszej konkurencyjności. Może być zupełnie odwrotnie: zadaniem specjalisty od wizerunku może to być celowe pogorszenie wizerunku jego mandanta. Takie przykłady są niezwykle liczne, np. PO ma świadomie, celowo złą reklamę, a to po to, aby zła polityka PIS wyglądała na lepszą. [A co dobrego zrobiło PO? – admin]

Ale nie tylko to. Specjalista od wizerunku okresu obecnego w Polsce to osobnik mający do swej dyspozycji faktycznie wszelkie atrybuty władzy politycznej w Polsce, ma dostęp do informacji tajnych i osób będących w stanie służby państwowej, jest członkiem grupy skrytobójców, a może i głównym zleceniodawcą mordu politycznego – również na swoim własnym mandancie, który mu płaci za pracę nad wizerunkiem.

Specjalista taki będąc doradcą np. ministra, dyktuje mu postępowanie, które natychmiast jest należycie odzwierciedlone w odbiorze społecznym, echach politycznych tak krajowych, jak i zagranicznych, a wyniki badań popularności mówią takiemu ministrowi „prawdę”. Skutkiem czego taki funkcjonariusz państwowy, tenże minister nie postępuje wg. zasad sprawowania władzy czy własnego rozumu, ale według poleceń „specjalisty od wizerunku”.

Nie jest to żaden cud czy rezultat wysokiego poziomu zawodowego PR-owca. Ale jest to faktycznie rezultat ustawki. Ustawki tak jak w meczu piłki nożnej, gdzie wszyscy są ustawieni na wynik (bo ważna też bukmacherka), jedna drużyna, druga drużyna, sędziowie, a tylko kibice niczego nie pojmują.

Polska polityka to właśnie taka ustawka specjalistów od wizerunku kontrolujących: prezydenta, premiera, sejm, sądy i partie polityczne, a w okresie wyborów również PKW (Państwową Komisję Wyborczą).

Specjaliści od wizerunku kryją się za plecami czołowych polityków, sędziów i podobnych wysokich urzędników. Są podwójnie opłacani, raz płaci im formalny zleceniodawca, drugi raz wynagradza go tajny faktyczny szef – czyli są podwójnymi agentami. Tak uplasowani specjaliści dostają od swych zwierzchników faktycznych, tajnych zlecenia na określone wyniki popularności czy rezultaty wyborów do Sejmu lub na prezydenta.

Ich zwierzchnikami, zleceniodawcami są formalnie drobne firmy paru-osobowe, a za którymi stoi cała hierarcha co raz to bardziej mglistych tajnych instytucji. Ta oficjalna mała firma przyjmuje oficjalne zlecanie od państwowego polityka na określone kroki zabezpieczenia wizerunku, a ta faktyczna ukryta, tajna decyduje o tym jak ta praca wizerunkowa ma faktycznie wyglądać. Czy wizerunek powinien być zmanipulowany na lepszy, czy też na gorszy.

Wyborcy najczęściej nie mają najbardziej zielonego pojęcia o tym, że zachowanie jakiegoś polityka jest wynikiem wyrachowania manipulacji specjalistów od wizerunku, którzy stojąc za nim faktycznie pociągają za sznurki. I że na takie cele są marnotrawione wielkie finansowe środki publiczne pochodzące i ich własnych podatków.

To te tajne ośrodki decydują o wynikach wyborów, które mają zapaść w przyszłości. Następnie specjaliści od wizerunków wg. danych zleceń, popularyzują określonego polityka, a drugiego ośmieszają: Petru na wyjeździe, Komorowski, Schetyna czy futerał na okulary Kaczyńskiego podczas kampanii wyborczej na prezydenta.

Specjaliści nie konkurują ze sobą, ale grają we wzajemnie w otwarte karty – ten polityk ma być wywyższony, a tamten poniżony. Następnie biura badań opinii publicznej pokazują zamówione wyniki badań na popularność, a jak przychodzą wybory, to PKW pokazuje zamówione sfałszowane wyniki. Tam wszędzie są specjaliści od wizerunku i wszystko jest umówione. Jedno potwierdza drugie.

A jeśli już zdarzy się, że coś jest trudne i nieszablonowe, tak jak np. Lepper, to taki polityk jest powieszony. Tu też podczas powieszenia „specjalista od wizerunku” był na miejscu w siedzibie Leppera.

Specjaliści są wszędzie, dokładnie tak było z ostatnimi wyborami do Sejmu i na prezydenta, były to zwykłe ustawki, gdzie czołowi politycy są marionetkami specjalistów od wizerunków. Wcześniej ustalono, że PIS ma wygrać, więc wysłano Tuska do Brukseli i PO puszczono samopas na pośmiewisko. Ustawką były również te dwa lata Beaty Szydło i wyniki ekonomiczne Morawieckiego.

Bruksela do maximum podkręcała śrubę, ale i tak to wszystko było sztucznie wyolbrzymione w Polsce, aby móc lepiej uzasadnić cud Morawieckiego, który przyszedł i nagle wszystko się uspokoiło. A więc to dobra zmiana, a nawet lepsza.

Jednak najgorszy i najstraszniejszy jest cel tych wszystkich strachów, zmian i przetasowań: bo po co to i kto za tym stoi?

Chodzi tu o światowe żydostwo i Izrael, który to ośrodek dopuszcza się agresji przeciw Polsce. Polska już w średniowieczu została zadeklarowana przez żydów jako ich własność, z której trzeba usunąć Polaków, aby żydom żyło się jak u siebie – jako nowa Jerozolima.

I teraz, po wiekach żydowskiego terroru, sprowadzonych do Polski wrogów i wojen, po zniszczeniu widzialnego Kościoła, Polacy bez swoich elit, bez struktur społecznych, bez granic państwa, bez przemysłu, a z ogromnym nieujawnionym zadłużeniem, mają się zmierzyć z wysoko technologicznym i logistycznym najazdem żydostwa, a poprzedzonym najazdem imigrantów, bo u żydów zawsze tak jest, że nigdy nie idą w pierwszym szeregu.

Aby było tym gorzej, premierem zrobiono żyda, który jest ekonomicznym, gospodarczym mitomanem, który nigdy niczego kreatywnie nie wykonał. Jako dyrektor banku był typowym pracownikiem „dyspozycyjnym”, czyli wykonywał to – jako slup – co mu kazano, za co pobierał już 10 lat temu 480.000 PL/m-c. Za to bez skrupułów patrzył na grabieże bankowe, oszustwa i przekręty.

Do czego zatem Morawiecki będzie zdolny jako premier? Ten bezwstydnik poszedł do Danielsa na prywatną kolację i tam z żydami z Izraela i Polin układał plany polityczne. Taki bezwstyd nie był możliwy nawet w najgorszych okresach PRL.

Jeśli jest tak straszne to, co widać, to o ile gorsze jest to, co jest zakryte?

Duda już zapowiedział, że 100-lecie nieodległości „musimy obchodzić wspólnie”. W języku tego pachołka oznacza to, że w Święcie Niepodległości Polski będą brali udział żydzi. A to może zakładać formacje zbrojne Izraela w Polsce, które będą się bratać z polskim wojskiem, możliwe, że w trakcie pochodu 11 listopada np. Iran wystrzeli rakiety na Izrael i skutkiem błędu w nawigacji rakiet nie trafią one w instalacje rządowe, ale Al. Aksq-a i sytuacja stanie się nagle napięta.

A wtedy w ramach solidarności będzie otwarty most powietrzny z Izraela do Polski. Izrael przemieści milion żydów – o tym mówił Netanyahoo – dwa lata temu. Bo gdzie indziej będą oni przemieszczeni? Do Polski, tylko do Polski, do krainy Ulma! Przyjadą i osiedlą się w polskich domach, a które szybko przerobią na getta, z których wypędzą resztki Polaków. Patryk Jaki nad tym pracuje – gromadzi środki pieniężne.

Możliwe jest nawet i o to, że szybko zostanie zmieniona konstytucja i żydzi dostaną osobne miejsca w Sejmie.

W każdym razie obecność bezczelnego Danielsa wskazuje na to, że w Polsce rozpocznie się terror policyjno-wojskowy na miarę terroru w Izraelu, cenzura i sankcje ekonomiczne, wykluczenie społeczne Polaków – pod każdym względem – stanie się jeszcze bardziej nagminne.

Trzeba liczyć się nawet ze skrytobójstwami.

Za kilka dni rozpoczną się „dni judaizmu” w Polskich kościołach, będzie to kolejna błazenada kleru bez wstydu. A trzeba pamiętać, że jakikolwiek udział katolików w żydowskich ceremoniach, a nawet podanie żydowi świeczki czy ognia jest karane ekskomuniką.

Nastąpi też kolejny „marsz żywych” – czyli otwarty terror wymierzony w Polaków i w porządek prawny.

Nowy minister MSW, to tzw. żydochrzescijanin – odpowiednik neo-con – i nie będzie on stawiał jakichkolwiek przeszkód żydowskim terrorystom.

Bez cienia wątpliwości nastąpi totalna inwigilacja i delegalizacja środowisk patriotycznych, nacjonalistycznych.

Najciekawiej będzie na łączach między Dudą i Morawieckim. Tu będzie rozegrany mecz zneutralizowania Kaczyńskiego, a może nawet rozbicia PIS na frakcje. Oczywiście, ani Morawiecki, ani Duda nie będą brali w tym udziału, bo to marionetki swoich specjalistów od wizerunku. Gra będzie polegała na tym, że specjaliści od Dudy we współpracy ze specjalistami od Morawieckiego grając ze sobą otwartymi kartami, ustalą to, kto pójdzie do przodu, a kto zostanie w tyle, a może nawet gorzej, bo terror i skrytobójstwa pójdą w ruch. Daniels jest na miejscu i to on decyduje.

Specjaliści od wizerunku są prawie wyłącznie pochodzenia żydowskiego, a to ułatwi im pracę i osiągniecie porozumienia ponad podziałami, ponad interesem Polski, a dla interesu żydostwa.

A strateg Jarosław Kaczyński? No cóż, jednym manewrem „restrukturyzacji rządu” zrzekł się władzy i stery rządu przekazał w ręce opozycji. I to nie tyle nawet w ręce PO, ile dużo gorzej, bo w ręce Unii Wolności. Bez wyborów bez, wojny, drogą cichego zamachu stanu Jarosław Kaczyński przekazał władzę partii politycznej, której formalnie nie ma, ani w Sejmie, ani w Polsce. Kaczyński przekazał władzę najgorszym wrogom Polski: żydom.

Będzie tak źle jak jeszcze nie było.

Podkreślamy, to co się stało to zamach stanu!

Żydzi nieodwołanie i masowo już, umocnili się na funkcjach rządowych w Polsce – to faktyczny Polin. Oni władzy nie oddadzą, a jak trzeba to do ochrony tego porządku, który nastąpi, wezwą posiłki służb Izraela. Oni nie cofną się przed niczym.

Odwrotu – demokratycznego odzyskania władzy przez Polaków nie będzie, a jeśli już, jeżeli jest jakaś szansa na ratowanie Polski, to tylko wyłącznie za pomocą przemocy zbrojnej Narodu przeciwko temu otwartemu już okupantowi żydowskiemu jakim jest ten rząd żyda Morawieckiego, kompletującego władzę żydostwa Dudy i żydostwa sądownictwa.

In Christo
Krzysztof Cierpisz
11-I-2018
http://wrzodakz.neon24.pl

Komentarzy 40 do “Kaczynski, Duda, Morawiecki – dokonali zamachu stanu”

 1. prawo said

  „Duda już zapowiedział, że 100-lecie nieodległości „musimy obchodzić wspólnie”. ”
  Słusznie: żydzi będą budować bramy powitalne jak w A.D. 1920 i w 1939.
  Ale dobrze, że Krzysztof Cierpisz się obudził.

 2. rybolow said

  Popiepszenie z poplataniem w artykule ponizej pisze sie o amerykanskim(zydowskim )sprowokowaniu uderzenia nuklearnego Rosji na Polske a co za tym idzie zniszczenia srodkowej Europy .Natomiast w tym artykule pisze sie ze w Polsce budowany jest drugi Izrael.Gdzie tu sens?

 3. tylkoniebucprosze said

  okolo 36 milionow polakow nie widzialo na yu tubie -,, stonoga po wyborach,, – 4min. 16 sek., sa jednak jasnowidzacy ktorzy dawno temu mowili ze to wszystko – POPIS !

 4. VA said

  Kim sa specjaliści od wizerunku? Czy znamy ich nazwiska?

 5. Yah said

  „Ta przestrzeń żydowskiego panowania pojawiła się wyraźnie w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie i – według rewizjonistów – była powodem schizmy wschodniej, a i później zachodniej. Schizma wschodnia oderwała Wschód od Kościoła, a dzięki czemu można było skuteczniej wprowadzić herezje luteranizmu, bo Kościół w Rzymie, osłabione papiestwo było już śmiertelnie ugodzone i nie potrafiło się bronić. A to aż w takim stopniu, że papieże szkodzili katolikom w krajach protestanckich.
  To tak dalece, że np. nieliczni wytrzebieni katolicy w protestanckiej Anglii oskarżani byli przez żydów z Anglii o antysemityzm i takie oskarżenia zanoszono do Rzymu, gdzie papieże z powrotem strofowali swoich wiernych w Anglii. A których to – przecież najwierniejszych z wiernych – nawet nie starali się bronić przed terrorem protestanckim.
  O ile teorie konspiracji zawsze można odrzucić jako niedorzeczne, przy tłumaczeniu źródeł schizmy wschodniej i zachodniej, to fakt braku jakiegokolwiek wysiłku papieży na przestrzeni wieków, od rewolucji Lutra do Soboru Watykańskiego Drugiego celem obrony własnych wiernych w tych krajach, świadczy najdobitniej o tym, że animatorami tamtych zamachów na Kościół były ośrodki w samym sercu papiestwa.”
  Krzysztof Cierpisz
  Hmm ……

  „Kościół potęgował postrzeganie „inności” Żydów przez teologiczne i polemiczne pisma, kazania, hagiografię i przedstawienia ikonograficzne. Państwo wykorzystywało te działania, sankcjonując i umacniając marginalizację Żydów, dyskryminując ich na płaszczyźnie prawnej, społecznej i fiskalnej oraz nakładając różnorakie restrykcje. Żydzi byli jednak wolni,chyba że popadli w niewolę na skutek wojny lub piractwa. Jako poddani cesarzacieszyli się tymi samymi prawami co inni poddani. Mogli swobodnie sięprzenosić i angażować w przedsięwzięcia ekonomiczne wedle swojego uznania, a są to dwa ważne czynniki wpływające na różnorodność i geograficzny zasięg ichgospodarczej aktywności. Segregację Żydów wprowadzono przed IV krucjatą tylkow Konstantynopolu i prawdopodobnie w Tesalonice, ale nigdzie więcej. Żydzi mogli żyć zgodnie ze swoimi zwyczajami i stosować własną jurysdykcję, o ile dotyczyło to ich spraw wewnętrznych. Jednakże kiedy transakcja prawna obejmowała nie-Żyda, wtedy normy i decyzje cesarskiego dworu brały górę.W CesarstwieKościół w znacznym stopniu kształtował stosunek do wyznawców judaizmu,a państwo wprowadzało w życie ich społeczne umniejszenie. Szczególniedotkliwie objawiało się to w ukazywaniu Żydów jako bogobójców iniszczycieli symboli chrze-ścijańskich. Te czynniki znalazły oddźwięk ludnościświeckiej na wszystkich poziomach społeczeństwa bizantyńskiego. Kekaume-nos, członek elity z drugiej połowy XI w., porównał złoczyńców do Żydów, heretyków i Saracenów. W niższych warstwach społecznych także czynniki ekonomiczneprzyczyniły się do stworzenia stereotypowego wizerunku Żydów orazemocjonalno-psychologicznej wobec nich reakcji.”

  .http://www.przeglad.uni.lodz.pl/t/2016nr1/8.pdf

  „Na ziemiach polskich, dzięki życzliwości władców, Żydzi mogli spokojnie żyć i pracować. Osadnikom żydowskim z Czech pierwszy przywilej immunitetowy nadał w 1264 roku książę kaliski Bolesław Pobożny. Podobnie jak większość europejskich aktów prawnych tego rodzaju, przywilej kaliski nadawał Żydom uprzywilejowany status „sług skarbu książęcego”, co oznaczało, że ich osoby i mienie jako „własność” panującego podlegały szczególnej ochronie prawnej, a ich społeczności cieszyły się szeroką autonomią wewnętrzną. Żydzi otrzymali niemal całkowitą swobodę uprawiania działalności kredytowej i handlu, własne sądownictwo w sprawach wewnętrznych oraz szczególną opiekę i szereg specjalnych postanowień chroniących ich przed wrogością ze strony ludności chrześcijańskiej. Władca zapewniał też bezpieczeństwo synagogi i cmentarza, zakazywał prowadzania dzieci żydowskich i zmuszania ich do przyjęcia
  chrztu.Przemiany ustrojowe w Polsce w następnych stuleciach zmieniły częściowo położenie prawne Żydów. Pozostali oni wprawdzie nadal bezpośrednio zależni od władcy, ale jego decyzje ograniczały stopniowo szlacheckie organa przedstawiciel-
  skie. Żydzi tworzyli jednak nadal (przynajmniej do roku 1538) grupę wyraźnie wyodrębnioną prawnie jako całość (niezależnie od miejsca pobytu, zamieszkania i stanu majątkowego), co do pewnego stopnia upodobniało ich status do stanu rycerskiego i duchownego, choć formalnie nigdy stanem nie byli. Statusu takiego nigdy nie uzyskało w Polsce mieszczaństwo, wśród którego większość Żydów mieszkała.”

  .https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Zydzi-AZ.pdf

 6. Yah said

  Nie będę się rozpisywał „Kto i po co?”, „Kto stracił, kto zyskał?”, „Kto miesza?”, bo na podstawie tych materiałów można sobie wyrobić zdanie.

  Zawsze ktoś może napisać, że było na odwrót, ale żywym dowodem tego , że tak nie było jest …… historia Polski.

  Źródła dobrane celowo 🙂

 7. KOJAK said

  Zamach stanu ? Raczej opadka maska i ukazala sie prawdziwa bandycka syjonistyczna morda PPYYYSSS ! Te lajdaki od poczatku taka morde mialy i zawsze taka bandycka morde miec beda !

 8. TomUSAA+ said

  w pierwszej chwili myślałem, że to mistrzowska manipulacja słowem, ale widzę, że to tylko karuzela słowna na przydechu (przydech dodaje emocji)

 9. maniek said

  …cyt…
  Odwrotu – demokratycznego odzyskania władzy przez Polaków nie będzie, a jeśli już, jeżeli jest jakaś szansa na ratowanie Polski, to tylko wyłącznie za pomocą przemocy zbrojnej Narodu przeciwko temu otwartemu już okupantowi żydowskiemu jakim jest ten rząd żyda Morawieckiego, kompletującego władzę żydostwa Dudy i żydostwa sądownictwa….

  …przybic gadom te przyciasne bereciki do lbow na – stale – 5 calowym gwozdziem…

 10. jaja said

  W nawiązaniu do przygotowywanej ustawy w Stanach w sprawie roszczen zydowskich pod naszym adresem to autor ma chyba racje. Puzzle sie ukladaja. Nie wiem kiedy do naszych idiotow dotrze ta okrutna prawda, mam na mysli zbaraniala wiekszosc. NIe wiem jak narod przezyje ten szaber i zcy przezyje?

  ——
  Naród zrzuci winę na Rosję i Putina, któru – jak każdy Polak wie – jest żydem i do tego najbogatszym człowiekiem na kuli ziemskiej.
  Admin

 11. Lily. said

  Takie SAME korzenie(mentalnosc tez taka sama)

 12. www.wandaluzja.pl said

  Ad. 5:
  https://marucha.wordpress.com/2018/01/13/wolne-tematy-3-2018 – Ad. 153:

  Gdybyś Jahu mnie czytał to nie pisałbyś takich bzdur, że Bolesław Pobożny wydał w 1264 roku Statut Kaliska dla Żydów, który potem posłużył za wzór feudalnego prawa żydowskiego. Żydów uwolnili spod sądownictwa Biskupiego dopiero Luksemburgowie jako Niewolników Skarbu, toteż Statut Kaliski mógł wydać Arcybiskup Gnieźnieński a NIE poślednie książątko polskie. Temu książątku przypisuje się nawet takie bzdury, jak rozgromienie Złotej Ordy nad Bugiem w r. 1264, dzięki czemu Polska ODZYSKAŁA ziemie między Wisłą a Niemnem i Bugiem, utracone w r. 1260.
  Jestem wdzięczny Cierpiszowi i Wrzodakowi za deklarację, że TO BYŁ ZAMACH STANU – na sposób Oddania Władzy Tuskowi 10 lat temu. Tusk ZLIKWIDOWAŁ Armię Polską, żeby dać Skarbiec Włastów w MODLINIE Wielkiej Brytanii, Izraelowi i USA – równo po 750 tysięcy ton złota, jakie zostały po uprzednich Rabunkach – do czego przyznali się tylko Amerykanie.
  Merkel i Tusk zrobili to na ZAPŁATĘ za rewindykacje przez Niemców Skarbu Hitlera w Wałbrzychu – według namiarów AGH 2,41-2,5 miliona ton złota – ale jeden Ślązak powiedział: TO ZŁOTO TO GÓWNO W PORÓWNANIU Z TYM, CO TAM JEST. – Jeśli Złoto pochodzi z Imperialnego Skarbu Bułgarskiego to powinna tam być też Biblioteka Ptolomeuszy – NIE jej lamus w postaci Biblioteki Aleksandryjskiej, która pojechała do Tangeru – oraz tajne archiwa rzymskie i bizantyjskie.
  Zamach stanu Kaczyńskiego-Dudy-Morawieckiego jest skutkiem DOGADANIA się Niemiec i Izraela co do losu Skarbca Hitlera w Wałbrzychu. Jeśli dostaną to Niemcy i Żydzi to Skarb pójdzie na Likwidację USA z granicą holokaustyczno-hitlerowską więc NIKT o nim nie dowie się, natomiast jeśli dostaniemy go my to zaprosimy wszystkich Zainteresowanych i Oddamy, co poszkodowani wykażą. – Są szacunki np. drenażu złota na Ukrainie, choć tam złoto izotopowo ZNACZONE nie było. Duda ma za zadanie zrobić z Armii Polskiej SS Galizien, żeby strzelało nie do Niemców a Polaków.
  Córka Hitlera z zamrożonej spermy (Moskwa, Ost-Berlin, Praga) zaprosiła do Europy 70 milionów rekrutów jezuickich i zmobilizowała 250 milionów, ale Anglicy z The Economist PORADZILI jej miliard 200 milionów rekrutów jezuickich w podziemnych miastach z obsługą seksualną z Europy Wschodniej i Południowej.
  Poza tym Armia Polska na Apaczach i Karakalach niczym „palców na ręce” nawet gdyby chciała walczyć to byłaby BEZBRONNA wobec jezuickiej Bundeswehry na UKRADZIONYCH mi Aerobusach, które jako Kitany WYRŻNĘŁY w wojnie jugosłowiańskiej Wszystkie Apacze oraz przepędziły je z Morza Południowochińskego i Karaibskiego. – O tym Prezydent Duda z Galizien SS wiedzieć nie chce.

 13. Jerzy said

  Triumwirat żydo-banderowskich qurew.

 14. Wimar said

  Mimo, że autor występuje In Christo to w artykule sporo jadu i inwektyw.
  O Kaczyńskiego też bym się nie martwił, zważywszy na korzenie rodziny Kalkstein.

  Autor pisze: „jeżeli jest jakaś szansa na ratowanie Polski, to tylko wyłącznie za pomocą przemocy zbrojnej”
  A gdzie to uzbrojenie?? Mamy znów zrobić powtórkę z Powstania Warszawskiego? Jeśli mamy ratować Polskę zbrojnie to może by zacząć od przeforsowania w parlamencie ustawy o swobodnym dostępie obywateli do broni. W tym względzie jesteśmy na szarym końcu Europy czyli – czyli bezbronni.

  Mimo, że pisze In Christo zapomina, że to do Boga należeć będzie ostatnie słowo. Tego Niegodziwca „Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia” – pisze św. Paweł (2 Tes 2,8). Takie inicjatywy jak Intronizacja oraz Różaniec Do Granic dają pewną nadzieję. Tak więc sursum corda!

 15. Joe said

  Rybolow 2…Po awarii w Czernobylu za okolo 25 lat beda wchodzic i neutralizowac.Po rozgrywce atomowej nad POLIN wystarczy im 15.
  Patagonie wykupili juz kilkanascie lat temu.Bogactwa jak zloto,miedz i cala masa innych lezaly w ziemi Polin miliony lat,poleza jeszcze i 1/4 wieku.A potem bedzie mozna w synagogach smiac sie i tanczyc przez wieki.

 16. Dictum said

  ad. 14.
  Nasze uzbrojenie to Różaniec!

 17. Joannus said

  Ad 14
  ”Mimo, że autor występuje In Christo to w artykule sporo jadu i inwektyw”

  Również sprzeczności i elementów fałszu.

 18. guła said

  Po pierwsze, już za czasów AWS mówiło się otwarcie o komitywie polsko – żydowskiej dotyczącej odzyskania pozostawionego mienia.
  Po drugie, Żydzi domagają się jak rozumiem 65 mld $ amerykańskich. Ile rości emigracja polska nie wiem.
  Po trzecie kiedy Admin bluzga na Polaków to rozumie, że dotyczy to w większości bardziej świadomych emigrantów niż tych tyrających w kraju za (do) 1500 zł netto na miesiąc, a stanowiących grupę 42% zatrudnionych (goim).

  ——-
  Dotyczy to Polaków/Polactwa w ogólności.
  Liczba kretynów w tym narodzie rozbija wszelkie reguły rachunku prawdopodobieństwa.
  Admin

 19. Sceptyk said

  sztucznie stworzonej z polecenia KGB [??? – admin] , Pan Jaśkowski kiedyś już pisał, że to dzieło City of London Corporation i ja mu wierzę!
  Chociaż wszyscy mogą się mylić nawet pan Michalkiewicz, który uważa się za nieomylnego.

  ——
  P. Michalkiewicz nawet półsłówkiem nigdy nie sugerował, że uważa się za nieomylnego.
  Przeciwnie, niemal zawsze zastrzega się – „moim zdaniem”, „wiele wskazuje na to”, „mam podejrzenia, że…” itd.
  Admin

 20. guła said

  erraty nie budiet
  może być „rozumie” może być rozumiem

 21. Maverick said

  Dobra zmiana przeprowadziła znowu zamach stanu, POLIN będzie wprowadzany w długi a u żydowskich banksterów, a powolne przystał-anie na żydowskie żądanie nieuzasadnionych stanie się faktem dokonanym.

 22. drozdzik said

  Naród zrzuci winę na Rosję i Putina, któru – jak każdy Polak wie – jest żydem i do tego najbogatszym człowiekiem na kuli ziemskiej.
  Moze nie zydem ale idzie na zydowskim pasku.Z reszta na Kremlu roi sie od zydow.Kto tego nie widzi jest albo glupi albo slepy.Pozdrowienia z Uljanowska dla Gajowki;

  ——-
  Jakoś tego nie widzę. Nie widzę większego wpływu żydów na Putina. Przeciwnie.
  Natomiast widzę pełno takich, co chcą go obsmarować.
  Admin

 23. Re: 21 Drozdzik
  Gwoli sprostowania.
  Otoz najbogatszymi na kuli ziemskiej sa:

  zyd-lichwiarz rotschild – ok. 530 bilionow dolarow (1 billion=1000 miliardow)
  zyd-lichwiarz rockeffeler – ok. 220 bilionow dolarow
  zyd-lichwiarz j.p.morgan – ok. 180 bilionow dolarow
  itd., itd., itd.,

  Jesli chodzi o W.Putina, to sa zydzi, ktorzy „kreca sie wokol niego jak g…wna w przereblu”, ale jak do tej pory W.Putin nie uprawial, ani nie uprawial zydowskiej polityki przeciwko Rosjanom, a nawet I przeciwko nam Polakom – jesli juz.
  Rosja zajela stanowisko wyczekiwania wobec Polski w nadzieji na to, ze Polacy sami poprzez cierpienia I biede zerwa sie do lotu wolnosci I suwerennosci niczym Orzel zrzucajacy ze swoich skrzydel dwie masonskie stalowe gwiazdy, ktore wciaz wiezia go w talmudycznych kajdanach…I lichwiarskich okowach…

  ==========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 24. drozdzik said

  ad.23 Przyjedz Pan pomieszkaj z rok w Rosji .W tedy przekona sie Pan na wlasnej skorze czy Kreml faktycznie prowadzi polityke prorosyjska.Ja tu pracuje mozna powiedziec w delegacji i zarabiam 15 razy razy tyle co zwykly rosyjski zjadacz chleba.Moge tylko Panu powiedziec tyle.Gdybym mial zyc w Rosji z robotniczej pensji to prawdopodobnie wybralbym line.

  ——
  Nie jest Pan jedynym, który mieszka i pracuje w Rosji. Mamy sporo zupełnie innych świadectw.
  Admin

 25. PISKORZ said

  re 9 15 lat po wojnie w Rzymie już wtedy ścierwa szczekały, że Polska ma mieć do 17 mln ludności..!! Chodzi chyba o tzw. Klub Rzymski..

 26. NICK said

  Drożdżyca.
  Raczej.
  Co nie uchwyca
  spraw.

  P. Jaśko?
  Brawo!

 27. NICK said

  15 mln

 28. Do 14,który poruszył bardzo ważny temat.

  Broń, amunicja a czy nie wystarczy chleb jako broń biologiczna?Możemy dyskutować na temat wyzwolenia Polski ale CIA wraz z NSA czytają takie wpisy…czy też opinie.

  Oni się boją milczącej mafii włoskiej,rosyjskiej,chińskiej,japońskiej ale Polaków majął za naiwnych ,wychowanych w PRL.

  Media moim zdaniem,są ważne.Zamykają jeden portal powstają następne,ze wspólną grafiką i opisem w grafice.Tak długo jak internet jest aktualny.

  Na początek 1000 autorów,1000 blogów,poza Polską, gdyż cykliczne blogi mogą być zamykane w Polsce. Dlaczego? W Polsce,są jeszcze stare przepisy prawne(prasa) .Wyroki mogą być zaoczne.Każdy portal,z newsami,z cyklicznymi artykułami, w Polsce, podlega rejestracji w Sądach w Polsce.

  Proszę sprawdzić portale w Polsce,które podają że są platformami (regulamin) hostingowymi,które udostępniają miejsc dla blogerów ale odpowiedziałność za cykliczne blogi ..ponosi autor, bloger.(vide regulamin salon24.pl jako przykład).

  Autorzy w Polsce piszą i jednocześnie muszą przestrzagać prawa prasowego gdy piszą cyklicznie,2-3 razy w tygodniu.To jest pułapka prawna przed którą ostrzegam.

  Oczywiście że znane portale są na serwerach poza Polską ale gdy podają adres w Polsce,(biuro,firma) obowiązują przepisy prawne w Polsce.Sorry za takie refleksje.

 29. Do 24.
  1000 Euro, wystarczy na 3 pokojowe mieszkanko wraz z egzystencją podobną do życia nauczyciela czy też muzyka orkiestrowego.

  Robotnicy bez wykształcenia,mają w każdym kraju w EU,w USA, znacznie większe problemy w metropoliach podobnych do Moskwy czy Mińska.

  Sorry ale proszę bajek nie pisać.Jak już to również proszę o slamsach w USA,w EU,nawet w bardzo dużych miastach,które są wielkim ryzykiem dla chorób wenerycznych,z powodu grużlicy itd.

  Zadam pytanie.

  Gdzie leczą się zjadacze chleba w EU do 4000 netto Euro,gdy potrzebują dentysty, operacji ?Przecież kasy chorych w EU zachodniej wysyłają pacjentów do Rosji, Białorusi,Czech ba nawet do Tajlandii,Chin.Nie życzę nikomu brutalnego systemu Służby Zdrowia, jak w Polsce czy w USA.Pomimo ubezpieczeń.

 30. drozdzik said

  ad.24 Pisze to co widze w Rosji przez okres 1 roku>W USA bylem raz przez okres 2 tygodni wiec nie wypowiadam sie.

 31. drozdzik said

  ad.26 Mam w czterech literach to czy sie komus podoba moj komentarz na temat Rosji czy nie.Ja nie narzekam .Natomiast zwykli Rosjanie nie maja sytuacji do pozazdroszczenia.Prosze tu nie dawac wiecznie przykladow ze w Moskwie to czy tamto bo Rosja to nie tylko Moskwa.Jest jescze tak zwana prowincja.

 32. perlabaltyku said

  ad.29 Przepraszam ze sie wtrace.Od razu zaznacze ze jestem do Rosjan bardzo przyjaznie nastawiony.Prosze tylko wziac pod uwage w ktora strone wyjezdzaja ludzie za lepszymi zarobkami z Polski i nie tylko.Kierunek jest jeden i ten sam od lat .Zachod.Wiec pisanie tu o slamsach tu i tam i tak nie zmieni smutnej rzeczywistosci.

  ——-
  Przecież nikt nie neguje, że Zachód więcej się nakradł, że tamtejsi rolnicy dostają większe dotacje, że wolno tam pomagać swym przedsiębiorstwom, że ludzie na ogół lepiej zarabiają kosztem tych ze Wschodu…
  Jeśli dla kogoś najważniejsza jest miska ryżu i codzienna porcja papki telewizyjnej – to wolna droga.
  Admin

 33. NICK said

  Prowincja.
  Wedle Pana.
  Na tacy widać! Jełopie.

  Że w ogóle pojęcia nie masz.
  Admin zrobi porządek.
  Mniemam.

  P.s.
  Typowy.

  ——-
  Zrobił.
  Admin

 34. NICK said

  Tak. Pan masz.
  ROZWOLNIENIE.
  Uj, wyłazi.
  Ustkami.
  Glizdami.

 35. NICK said

  Mądry jest. Przedszkolaczek.
  Prosta tutka.

 36. Joannus said

  Jestem podejrzliwym do takich co wyrażają zatroskanie o demokrację i byt Rosjan.
  A nie lepiej rozejrzeć się wokół siebie.

 37. NICK said

  Po tobie… .
  Dziwko.

 38. Do 32. Przyczyna jest znana.Pana Cytat:”Kierunek jest jeden i ten sam od lat .Zachod.Wiec pisanie tu o slamsach tu i tam i tak nie zmieni smutnej rzeczywistosci.

  Brutalny i wyjątkowo selekcyjny system Służby Zdrowia w Polsce i w USA jest przyczyną exodusu

  Przykład na szybko.Zarabiasz w Polsce 10.000 złotych,(2000 Euro),płacisz nie tylko podatki ale i na ubezpieczenia.Zachoruje Tobie dziecko.Potrzebuje drogiej, ratującej operacji.

  W Polsce,zapomnij. Brakuje sprzętu medycznego a wybitni specjaliści z Polski,operują w Eberswaldzie,w Cottbusie,w Berlinie.To jest horror dla rodzin z dziećmi.Horror w Polsce.Tak jak w USA.

  W Białorusi,w Rosji i w Niemczech masz jeszcze szanse dla dziecka.W Polsce,kierują Ciebie…z chorym dzieckiem do Berlina.
  Znam osobiście takie makabryczne sytuacje.

  Slamsy są wszędzie ,na całym świecie ale ataki na mieszkańców Rosji ,szczególnie gdzie życie na prowincji jest tańsze,są podobne do ataków na mniej zamożnych w gettach dla mniej zamożnych w znanych miasta USA,EU zachodniej.

  Tam jest walka,również o przetrwanie ale dzieci jeszcze mają szanse na przeżycie.

  3 osoby,w tytule mają paniczny strach fizyczny przed reformą Służby Zdrowia w Polsce.

  Oni się boją dlatego nie będzie zmian w Polsce a katastrofa epidemii w Polsce,jest zagrożeniem, również dla kadry polityków.Dla wszystkich mieszkańców ,w tym z Ukrainy i Czeczeni.

  Ja uważam,że kadra polityków w Polsce,to samobójcy,gdyż choroby zakażne,nie znają granic a profilaktyka jest na bardzo niskim poziomie.

 39. Maverick said

  Brednie o bogactwie Putina opowiadają żydowskie kundle kabały i lucyferianie, ich prawdziwe intencje to rozkradzenie Rosji a szczególnie jej bogactw naturalnych. Ponieważ Putin zatrzymał te procesy pienią się i wymyślają niestworzone historie. Zrobili sobie z Polski kolonię do dojenia ale plany mają znacznie dalej sięgające ich celem nie jest zbrojne niszczenie krajów tylko kontrola systemów bankowych i wstawianie swoich ludzi na ważne pozycje w koloniach w celu ustanowienia nowej religii holokaustu, zniszczenie wiary chrześcijańskiej, militarnie niszczą tylko kraje arabskie zagrażające ich misji stworzenia w Jerozolimie stolicy Lucyfera. Im usłużni w koloniach mają wykonywać i wprowadzać prawa mające zniszczyć ich narodową kulturę, wiedzę o swojej historii, poprzez podciąganie wszystkiego pod rasizm, ksenofobię i antysemityzm gdy kwestionujące ich prawdziwe intecje. Dlatego tak promują związki homoseksualistów, genderyzm, etc.
  Podtruwają narody im się narażające nie tylko szczepionkami obniżającymi ich system genetyczny i samoobronny organizmu, resztę ma dokonać w ramach depopulacji GMO. Ono jak i szczepionki mają uczynić tubylczym narodom zdolności reprodukcji w drugiej i trzeciej generacji. Dlatego podziwiam Putina że postanowił że Rosja największym producentem żywności nie GMO. Jakim tam żydem jest Putin gdy był ochrzczony? Brednie. Jest tych wywrotowców w Rosji trochę jak u nas w KOD, czy Nowoczesnej z III – ciego pokolenia enkawudzistów żydowskich nasłanych do Polski poprzez samego Stalina.

  Dziwi mnie tylko polskie pospólstwo, które ciągle daje się nabierać na te ich brednie. KOR tak bronił robotników że zmusili miliony do emigracji.
  KOD tak broni demokracji jak kiedyś bronili władzy ludowej. Lucyferiański komunizm idzie z zachodu. Komunizm to było ich doświadczenie na ludzkości sponsorowany poprzez zachodnich banksterów. Ich cele się nie zmieniły. Lucyferianie atakują wszędzie i ciągle.

 40. Maryś said

  Ej tam Wandaluzja,opanuj się.Pomyliłeś się o dwa zera z tym złotem.Siedemset pięćdziesiąt tysięcy ton nie wydobyto dotychczas i nie wydobędzie się nigdy ze skorupy ziemskiej.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: