Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Marcin Skalski: Jestem antysemitą – i jestem z tego dumny

Posted by Marucha w dniu 2018-01-31 (Środa)

Wystarczyło kilka tylko słów zacytowanych z kazania księdza Jacka Międlara wygłoszonych podczas homilii w katedrze białostockiej na temat „żydowskiego tchórzostwa”, by na całą Polskę podniósł się rwetes, iż antysemityzm, rasizm i ksenofobia rozprzestrzeniają się za sprawą polskiego nacjonalizmu.

To, z której strony dochodziły te sygnały, pokazuje, jak niezdrowe podejście i wagę nadaje się kryterium stosunku do Żydów we współczesnej Polsce.

Skrajnie negatywna reakcja z obozu lewicowo-liberalnego nie dziwi w ogóle. Media, politycy, komentatorzy z tej strony organicznie nienawidzą polskości, a jej kluczowego elementu, jakim jest katolicyzm, nienawidzą szczególnie.

To, na co warto w tym kontekście zwrócić uwagę w homilii księdza, to wezwanie do walki – przede wszystkim ze swoimi słabościami, jakimi jest bierność i tchórzostwo. Duchowny zwraca uwagę, że nie wolno zrzucać winy na zewnętrzne okoliczności i usprawiedliwiać tym własnych niedomagań. „Przez zwycięstwo w sobie do zwycięstwa w narodzie” – można by dopowiedzieć, jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę, chociaż kazanie sprawiało wrażenie kompletnego.

Lewicowo-liberalne poglądy są na wskroś obrzydliwe i zasługują na stosowne do tej obrzydliwości traktowanie. Za ich wyznawców i świeckich kapłanów moralnego zepsucia mogę się co najwyżej modlić, co nie oznacza jednak pobłażliwości i cofania się z drogi ku Wielkiej Polsce Katolickiej.

Z kolei prof. Bartyzel nie tak dawno pisał o katolikach „przesiąkniętych mentalnością demoliberalną […] bojących się jak ognia przyznania, że nam też chodzi o to, aby Chrystus Król panował wszędzie, w każdej sferze życia”.

Wystarczyło jednak, by kapłan skrytykował postawę Żydów – mniejsza o to, których konkretnie Żydów – oraz sprawował Mszę św. poprzedzoną marszem z antysyjonistycznymi hasłami, by również z prawej strony oberwało się współczesnemu polskiemu nacjonalizmowi. Ten ma być niby zbyt skrajny, ksenofobiczny i – co ponoć szczególnie kompromitujące – antysemicki.

Zacznijmy od tego, iż krytyka tchórzostwa Żydów miała przede wszystkim wybudzić z ewentualnego poczucia samozadowolenia bądź samousprawiedliwienia zgromadzonych w katedrze nacjonalistów z ONR. Biblijni Żydzi i ich tchórzostwo to postawa, której powinniśmy się wystrzegać także i dzisiaj. Żydzi biblijni to właśnie my, chrześcijanie, ze wszystkimi przywarami trapiącymi naród wybrany przed kilku tysięcy laty.

W tym miejscu należy wyjaśnić, kim są Żydzi współcześnie. Jako wyznawcy judaizmu są, jak głosi kłamliwa judeochrześcijańska propaganda, „starszymi braćmi w wierze”. Z mitem tym rozprawił się już ks. prof. Chrostowski, który zwrócił uwagę na to, iż wziął się on z przeinaczonych słów [nie, nie ma mowy o „przeinaczeniu” – admin] Jana Pawła II, który to Żydów nazwał braćmi (czyli bliźnimi) – lecz nie braćmi w wierze.

Dla nas Żydzi, za których zresztą też powinniśmy się modlić, tkwią w teologicznym błędzie, nie rozpoznając Chrystusa jako Mesjasza. Bo czyż miałyby sens zapowiedzi nawrócenia Żydów, o których przypomina m.in. ks. Franciszek Poguet, jeśli naprawdę istniałoby coś takiego jak „judeochrześcijaństwo”? Jak bowiem tłumaczy ks. prof. Chrostowski, obecny judaizm rabiniczny nie jest kontynuacją wiary starotestamentowych Żydów – tą jest właśnie chrystianizm. Dlatego właśnie uprawnione są nawiązania do postaw ówczesnych Żydów odnoszące się do współczesnych narodowo-katolickich radykałów i nie tylko.

Nie zmieniło to jednak interpretacji kazania księdza Międlara jako antysemickiego, zbyt skrajnego itd. – i to niekoniecznie wyłącznie ze strony lewicowo-liberalnej.

Odrębnym zagadnieniem jest stosunek do Żydów jako wspólnoty politycznej, jako narodu. Żydowski nacjonalizm, który z rozsianych po świecie Żydów ulepił jeden naród i wyznaczył im siedzibę narodową w Palestynie, ma w sobie bardzo wiele cech nacjonalizmu pogańskiego. Nie da się ukryć, że utworzenie żydowskiego państwa w Palestynie odbyło się kosztem miejscowej ludności. Co więcej, żydowski nacjonalizm i będące jego wykwitem państwo Izrael stale wzmaga napięcie na Bliskim Wschodzie, mając zresztą niewzruszone oparcie w USA.

Palestyna, która – tak jak postuluje m.in. szyicki libański ruch polityczno-religijny Hezbollah („Partia Boga”) – mogłaby być wspólnym domem chrześcijan, muzułmanów i żydów (tj. wyznawców judaizmu, stąd pisownia małą literą), stała się terenem ekspansji żydowskich kolonistów, a utrzymanie żydowskiej państwowości za wszelką cenę powoduje nieustanny chaos w regionie. Cierpią na tym także nasi bracia w wierze w Jezusa Chrystusa, a wszystko to ma miejsce w kolebce chrześcijaństwa.

Rzecz jasna, ktoś mógłby w tym momencie przypomnieć, że przecież Żydzi byli tam już tysiące lat wcześniej i po prostu wrócili do siebie, o czym świadczy przecież także Stary Testament. Tezy o wygnaniu Żydów z Palestyny są poddawane w wątpliwość choćby przez takich historyków jak prof. Szlomo Sand – Żyda z krwi i kości – który twierdzi, że genetycznie potomkami starotestamentowych Żydów są właśnie współcześni Palestyńczycy.

Natomiast jeśli już Biblia ma nam służyć jako uzasadnienie dla zaprowadzania jakiegokolwiek politycznego porządku w Palestynie, to dlaczego ma to być uzasadnienie dla istnienia państwa żydowskiego, a nie chrześcijańskiego?

Nie polemizuję w tym miejscu z patologią, która trzyma kciuki za Żydów zwalczających „arabską dzicz” (tj. Palestyńczyków), bo z takimi osobnikami nie widzę punktów stycznych już nie tylko jako katolik (co więc z Palestyńczykami-chrześcijanami?), ale czysto po ludzku. Przypomina to właśnie syjonistyczny szowinizm, a nawet niemiecki nazizm z jego koncepcją untermenscha, a nie postawę katolickiego uniwersalizmu i chrześcijańskiego szacunku do istoty ludzkiej.

Nie widzę więc niczego złego w hasłach „wieszania syjonistów”, jakie wznosił ONR podczas marszu w Białymstoku poprzedzającym Mszę św. Syjonizm – bo taką nazwę nosi żydowski nacjonalizm – nierzadko przybiera postać skrajnie szowinistyczną, na czym cierpi przede wszystkim ta ludność Palestyny, która nie miała tyle szczęścia, by urodzić się Żydami. A Żydzi, jak wiadomo, rozpoznają się po pochodzeniu, tworząc swoistą plemienną wspólnotę opartą przede wszystkim na krwi, jest to więc wspólnota ekskluzywna. [… i po zapachu, po zapachu! – admin]

Motorem napędowym syjonizmu jest twierdzenie o absolutnej wyjątkowości holocaustu Żydów podczas II wojny światowej jako nie mającego precedensu zjawiska w historii ludzkości.

To skrajnie amoralne twierdzenie wartościuje ofiary różnych ludobójstw, nie tylko w trakcie wspomnianego konfliktu, ale i innych rzezi dokonanych w XX wieku. Dość powiedzieć, że środowiska żydowskie, szczególnie w USA, alergicznie reagują na określenia w rodzaju „holocaust Polaków”, na co zwracał uwagę, chociażby prof. Richard Lucas, którego amerykańscy Żydzi zwalczają jako tego, który usiłuje zrównać cierpienia polskie z żydowskimi w sposób rzekomo nieuprawniony. Odbierałoby to bowiem Żydom monopol na wyjątkowość cierpień doznanych przez ten naród, a ponadto utrudniałoby zrzucenie na Polaków winy za holocaust.

Zbrodnia ta stała się już na tyle dochodowym interesem, że prof. Norman Finkelstein, zresztą potomek ocaleńców z getta warszawskiego, nazwał go w tytule swojej książki „przedsiębiorstwem holocaust”, wskazując na instrumentalne traktowanie tego wydarzenia przez amerykańskie kręgi żydowskie w celu wyłudzania odszkodowań. Co szczególnie nikczemne, są to ludzie nie mający na ogół nic wspólnego z ofiarami holocaustu, poza byciem Żydami.

Przed II wojną światową, gdy holocaust nadchodził wielkimi krokami w postaci m.in. nocy kryształowej, amerykańscy Żydzi całkowicie ignorowali los swoich ziomków z Europy, czego dowodem jest los pasażerów statku Saint Louis. Gdy holocaust stał się dochodowym interesem, dały jednak znać o sobie więzi plemienne. Szkoda tylko, że stało się to tyle lat po wojnie, gdy większość europejskich Żydów już dawno bezpotomnie uszła do atmosfery przez kominy niemieckich obozów śmierci.

[Przesada. Dane demograficzne sprzed i po II Wojnie nie wskazują na jakąkolwiek zagładę żydów; nie w skali, jaką nam się podaje do wierzenia pod rygorem – admin]

To właśnie współcześnie wyjątkowość holocaustu ma uzasadniać bezkrytyczne spojrzenie na politykę państwa Izrael – jako żywo będącego przecież bluźnierstwem nawet w samym judaizmie, gdyż prawdziwy Izrael ma zostać ustanowiony dopiero przez mesjasza, którym dla nas jest oczywiście Jezus Chrystus. Prowadzi to do takich patologii, że nawet decyzja Unii Europejskiej o bojkocie towarów wyprodukowanych na Zachodnim Brzegu, a oznaczanych jako izraelskie, jest przez żydowskie państwo w Palestynie oceniana jako wroga, chociaż Zachodni Brzeg należy się wedle wszystkich międzynarodowych ustaleń nie Żydom, a Palestyńczykom.

Z instrumentalnego traktowana holocaustu wynika także sprzeczność interesów politycznych narodu polskiego i żydowskiego. Żydowska pamięć historyczna wcale nie obiera za podstawę kryterium prawdy, które jest respektowane w naszej cywilizacji. Nieprzypadkowo prof. Koneczny wyodrębnił cywilizację żydowską w swojej typologii, zwracając uwagę, że w tej ostatniej nadrzędny wobec prawdy jest interes żydowski. W ten sposób sprawcami holocaustu stają się Polacy jako wspólnicy niezidentyfikowanych „nazistów”.

Polska jako adresat – bezpodstawnych, jak już wspomniano – żydowskich roszczeń majątkowych pełni rolę kozła ofiarnego, któremu tym bardziej należy przypominać o powinnościach finansowych wobec Żydów, gdyż odpowiadać ma za wyjątkowe w historii ludzkości ludobójstwo. Kto więc sądzi, że w pamięci o holokauście chodzi przede wszystkim o uczczenie ofiar, ten się grubo myli.

Nie będę się rozpisywał na temat wyimaginowanych czy też prawdziwych win wobec Żydów ze strony Polaków, bo choć pewnie takowe miewały miejsce, to po pierwsze, są one nikłe wobec tego, co naród żydowski nam zawdzięcza (vide Paradisus Judeorum), a po drugie – Żydom niespieszno do ekspiacji za swoje winy wobec Polaków, choćby udziału ich współplemieńców w instalowaniu komunizmu na ziemiach polskich. Stanięcie w prawdzie jest tutaj nie tylko kwestią drugorzędną, ale też nie leży w ich partykularnym interesie.

W sytuacji, w jakiej Żydzi nas stawiają, nie ma w zasadzie miejsca na żaden dialog – jak bowiem dialogować z kimś, kto chce obarczyć nas winami za cudze zbrodnie. Należy pamiętać, że osiąganie kompromisu jest wartością, o ile ceną nie jest rezygnacja z podstawowych pryncypiów. Jeśli więc koegzystencja z wyznawcami judaizmu na jednym terytorium jest możliwa pod warunkiem poszanowania wzajemnych praw (pouczający jest przykład antysyjonistycznego przecież Iranu, gdzie licząca sobie 20 tys. społeczność żydowska deleguje ex lege posła do tamtejszego parlamentu), to na gruncie politycznym Żydzi nas zwalczają, uderzając w naszą godność narodową, za nic mając prawdę historyczną, nie mówiąc już o elementarnej wdzięczności za ofiary ponoszone przez Polaków niosących im pomoc podczas II wojny światowej.

Żydowski plemienny nacjonalizm ma się zresztą nijak do polskiego narodowego radykalizmu, który zasadzony jest na uniwersalistycznym katolicyzmie. Wprawdzie etniczny komponent słowiański jest dla polskości istotny, ale jednak prymat ma katolicyzm, więc dla nawróconych Żydów w przeszłości znajdowało się miejsce, chociażby w narodowych formacjach zbrojnych.

O ile więc w dyskusji o „polskim antysemityzmie” na liberalnej lewicy chodzi o zdyskredytowanie polskości jako takiej, co ściąga na piewców tych teorii określone konsekwencje w przyszłości (chyba że w porę zmienią swoje postępowanie, przeproszą i zadośćuczynią), o tyle ze strony „prawicowej” chodzi o sypnięcie piasku w szprychy rozpędzającego się polskiego nacjonalizmu.

Jest to widok przykry, gdyż często mijają się z prawdą ludzie odwołujący się do tego samego co my zestawu wartości, traktując antysemityzm (bezobjawowy, ma się rozumieć) w sposób instrumentalny niczym „GWiazda Śmierci”. Nie widzą chyba w swojej krótkowzroczności, że dla potomków żydokomuny – jak sam określa siebie Adam Michnik – również i oni są na liście proskrypcyjnej, tyle że na dalszych miejscach.

Fakt, że nawet w Polsce działają realizatorzy żydowskiej polityki historycznej („[…] dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna – śmierć jak śmierć, a dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z najwyższym”), nie powinien dziwić. Od wielu lat dajemy sobie wchodzić na głowę w tej kwestii, nie dając znaku życia, jaki przejawiałby zdrowy naród, a takim byłoby przeciwstawienie się tej wymierzonej w nasze interesy polityce. Jednak to, że sprzyjają jej pożyteczni idioci z pluszowej „prawicy”, próbujący uczynić anty-antysemityzm nieodłącznym komponentem polskiego patriotyzmu, stawia polski nacjonalizm w sytuacji traktowania ww. obozów łącznie, jako różnych przejawów jednego i tego samego zjawiska, którym jest systematyczne dyskredytowanie narodowego radykalizmu.

Jeżeli ktoś nie odczuwa dyskomfortu z samego choćby faktu stania w jednym szeregu z Michnikiem, to najwyraźniej w hierarchii przeciwników narodowcy stoją u niego wyżej.

Tymczasem, namawiam do zaprzestania tłumaczenia się z tzw. antysemityzmu komukolwiek. Jest on bowiem definiowany dziś właśnie wedle kryteriów żydowskich, które mimowolnie przyjmujemy, a które użyteczność istnienia tegoż stawiają wyżej niż rzeczywiste jego występowanie w przyrodzie. Jest to cały czas granie wedle reguł narzuconych przez przeciwnika, a skoro on nie tłumaczy się nam ze swojego antypolonizmu, to i my nie tłumaczmy się nikomu z rzekomego antysemityzmu.

I właśnie w takim ujęciu bycie antysemitą to powód nie do wstydu, a do jak najbardziej uprawnionej dumy.

Marcin Skalski
Tekst ukazał się pierwotnie na portalu Kierunki.info.pl, przedruk za zgodą Autora.
http://xportal.pl

Gajowy też jest antysemitą, ale nie jest z tego bardziej dumny, niż na przykład z posiadania numeru kołnierzyka 43 albo dwojga uszu.
Admin

Komentarze 34 to “Marcin Skalski: Jestem antysemitą – i jestem z tego dumny”

 1. Toska said

  Nie przypuszczalem ze dojdzie do tego, ale tak sie stalo. Jesli Sejm i rzad nie wprowadza ustawy IPN to potwierdza istnienie polskich obozow.

 2. adsenior said

  Mam już serdecznie dość panoszenia się żydostwa w Polsce, DOŚĆ!!

 3. Joannus said

  Ilu żydów zginęło w Oświęcimiu – mówi świadek.
  .https://www.youtube.com/watch?v=mHrW8xy24do

 4. prawo said

  Dokładnie. Dwużydzianpolaka wybił jak szambo. Podpowiadam jeszcze komentarz St. Michalkiewicza z tarasu hotelu w Brzozowie w którym odpowiada słowami wiersza Tuwima coby pocałowali nas w d…:

 5. jazmig said

  Międlar nie jest księdzem, on zrezygnował z posługi kapłańskiej i jest świeckim człowiekiem.

 6. Stan said

  Ad:1 Toska
  „Jeśli Sejm i rząd nie wprowadza ustawy IPN to potwierdza istnienie polskich obozów.”
  „polskich obozów śmierci”.
  O to właśnie chodzi. Cały świat usłyszał i nikt Polski nie poparł. Wiadomości się rozniosły i żniwo sieją.
  Kongres amerykański wystosował pismo oburzające do prezydenta Dudy.
  Następną decyzją będzie rachunek do płacenia „tylko” 65 mld $.

  „Zakłamane, pomieszane – konsekwencje bedą siane!!!

  Ojej, ojej co się dzieje!!!
  Poloki w „mordę” z jednej strony dostają, a już druga nastawiają.
  Wszystko to dowodzi, że Polska na papierze tylko istnieje.

  Sami są sobie winni.
  Z wszystkimi są pokłóceni, z tymi ze wschodu i tymi z zachodu.
  Suwerenów tych zza oceanu sobie sami bez przymusu z własnej woli dobierali,
  kwiatami, ciastem i kawą ich nie tak dawno witali i żyją ciągle pełną nadzieją,
  że to oni będą im zawsze i wszędzie pomagali i popierali.

  Nauki z własnej historii jeszcze nie powyciągali,
  a swoich wrogów dokładnie jeszcze nie znają, chociaż 1000 lat mają.

  W szkołach i na uczelniach w ciągu 73 lat ostatnich
  jeszcze prawdziwej własnej historii nie nauczali.
  Ciągle we własnej historii coś zmieniają, kombinuja, zakłamywują
  i tak sami na siebie bat i nieszczęścia zsyłają, bo ciagle coś knują.
  Sami są sobie winni.

  Szacunku żadnego do siebie i do wyzwolicieli ze wschodu nie mają,
  pomniki własnej historii bużą i opluwają,
  a teraz się bardzo dziwią, że ci ze wschodu im nie pomagają.

  Do nowych ustaw już sami prawa nie mają,
  trzeba usilnie „pejsatych” o zgodę pytać,
  że „polskie obozy śmierci” nie istniały,
  a za propagowane kłamstwa konsekwencje badą surowe.

  Brak w tym wszystkim szczerości, godności,mądrości i własnej dumy.
  Sami Poloki z tymi problemami zostali.
  Sąsiedzi ze wschodu i z zachodu się nie mieszają,
  chociaż prawdę historyczną dobrze znają.
  A teraz narzekanie, pobękiwanie nic nie zmieni.

  Hieny i wampiry ofiarę swoją znaleźli
  i się do niej w biały dzień dobierają,
  oskubią w całości i to bez litości,
  a cały świat będzie się spokojnie przypatrywał,
  jak to znowu Poloki we własne sidła z niewiedzy i głupoty wpadli.

  Wydostać się z tego bagna będzie bardzo trudno,
  ale wszystko jest możliwe, że w końcu Naród się zjednoczy,
  pazury, mądrość i swoje doświadczenie pokarze,
  aby przyszłe pokolenia żyły w spokoju i zgodzie
  z tymi ze wschodu i z zachodu.”

 7. ops said

 8. Ilu zmieniło nazwiska po wojnie? Czekam na prawdziwe i oficjalne dane. A takie dane przedstawi tylko rząd prawdziwie polski.

 9. lolek said

  Pewnie każdy gajówkowicz już sobie obliczył.
  Dla porządku zamieszczę.
  65 000 000 000 $ daje 1 000 000 $ dziennie przez 178 lat

 10. snag said

  Dla anglo-jezycznych na temat dziadostwa żydów i udziału w obronie krajów w których się osiedlili.

  http://www.theoccidentalobserver.net/2014/01/23/review-of-derek-penslars-jews-and-the-military/

  Dzis więcej amerykańskich żydów służy w IDF niz US Marines

  Dzis w Brytyjskich silach zbrojnych w tym trzech rabinow 😉

  FORCES RELIGIOUS PERSONNEL
  Christian – 183,000
  Muslim – 305
  Hindu – 230
  Buddhist – 220
  Sikh – 90
  Jew – 65

 11. lolek said

  „To jest taki trik. Zawsze go stosujemy.
  Jeżeli ktoś z Europy krytykuje Izrael, to podnosimy sprawę holocaustu.”https://www.youtube.com/watch?v=3Mqky6-bAk4&t=10s

 12. lolek said

 13. ibrahim ibn jakub said

  Wysoki sądzie.
  Mój światopogląd jest absolutnie antysemicki ,więc tym bardziej antysyjonistyczny. Wypiłem go z mlekiem Matki i wydoiłem go z nauk mego Ojca. Mając na względzie ogromną wiedzę historyczną, jaką posiadam, sięgającą średniowiecza (co w dobie internetu jest to zwykły pikuś) z zakresu diabelskiej dominacji plemienia żmijowego, nasienia węża – czyli chazarskich żydów, stwierdzam wysoki sądzie, że światopogląd każdego w pełni wykształconego i dokładnie uświadomionego Polaka powinien być antysemicki i antysyjonistyczny. Tylko wtedy Rzeczypospolita Chrześcijańska zachowa zdrową tkankę narodową na następne pokolenia. Ja , jako oskarżony o antysemityzm doskonale zdaję sobie sprawę, że pan sędzia nie ma ustawowego obowiązku posiadania tak rozległej wiedzy na temat tych jebanych żydów, jak ja. Mam też świadomość, że pan sędzia orzeknie wobec mnie wyrok w oparciu o obowiązujące pana przepisy w tym zakresie, które ja jednak znam; a więc w oparciu o wyłącznie własne, subiektywne odczucie. Mam wątpliwą nadzieję, że za to odczucie chazarscy mordercy i burzyciele tego świata nie zapłacili panu dodatkowej premii. Jeśli jednak , jak to przewiduję, wszystko potoczy się przeciwko mnie, to pan….panie sędzio musi wydać na mnie wyrok dożywocia. Wniosek swój motywuję, tym, iż jeśli pan sędzia wyda wyrok zgodny z kpk i z kk to po wyjściu z pierdla dalej będę antysemitą. Rola resocjalizacyjna pierdla, w moim przypadku się nie spełni. I co wtedy panie sędzio-zdrajco Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej…..jak wyjdę za bramę i nadal mój światopogląd będzie antysemicki , to zaraz za bramą będzie na mnie czekało żydowskie kapo z Oświęcimia i abarot bez wyroku zaciągną mnie do tiurmy?
  Jebał was pies i suka wam dupę żydowską lizała, jebane kvrwy…..

 14. Nemo said

  @ Artykuł

  „Wystarczyło kilka tylko słów zacytowanych z kazania księdza Jacka Międlara wygłoszonych podczas homilii w katedrze białostockiej na temat „żydowskiego tchórzostwa”, by na całą Polskę podniósł się rwetes, iż antysemityzm, rasizm i ksenofobia rozprzestrzeniają się za sprawą polskiego nacjonalizmu.”

  Jacek Międlar już dawno zadeklarował, że zamierz się ożenić i założyć rodzinę, wtedy, w jednej chwili, straciłem do niego cały, nie mały z resztą, szacunek.

  ——
  Może nie chce podlegać _takim_ hierarchom?
  Admin

 15. Romank said

  Panie Gajowy..przypominam co pisal sw i nieodzalowanej pamieci prof Iwo Pogonowski….pisal dla nas…dla naszego dobra…w trosce o nas i o nasze dzieci…

   Elita zydowska przeciwna Polsce
   

    prof. Iwo Cyprian Pogonowski
   
   
   
  Tlo historyczne rozbiorow Polski i trudnosci w odzyskania niepodleglosci wiaza sie z dzialalnoscia elity zydowskiej, naprzod operujacej kapitalem zdobytym na terenach Rzeczypospolitej, a pozniej manipulujacej kolosalnymi fortunami zdobytym w czasie rewolucji przemyslowej dziewietnastego wieku, oraz przez okres dwu wojen swiatowych, z ktorych pierwsza dala Zydom „ojczyzne w Palestynie” a druga panstwo Izrael i jednoczacy Zydow „kult zaglady” (cult of the Holocaust) na ktorym to kulcie opiera sie dzisiejszy zydowski ruch roszczeniowy i zwiazany z nim Holocaust Industry (przedsiebiorstwo Holokaustu).
   
  Dzieki opanowaniu mediow propaganda Holokaustu jest skutecza i dzis zdobywa Zydom nieproporcjonalne korzysci materialne i polityczne mimo tego ze w czasie dwudziestego wieku, Zydzi stanowili tylko okolo dwu procent ludzi zabitych w 20stym wieku, zwanym „wiekiem smierci”.
   
  W krytycznym dla Polski roku 1918-tym, wszystkie bez wyjatku miedzynarodowe organizacje zydowskie wypowiadaly sie przeciw odrodzeniu panstwa polskiego, poniewaz Zydzi znali swoja pasozytnicza przeszlosc w Polsce i obawiali sie ze Polacy wyciagna z tego konsekwencje.
   
  Tak wiec Zydzi woleli wspoldzialac z Niemcami, Austria lub Rosja, raczej niz z Polakami walczacymi o swoja wolnosc.
   
  Juz w 10-tym wieku u zarania panstwa polskiego dzialala silna zydowska finansiera, ktorej kapitaly rosly glownie dzieki handlowi niewolnikami, na ktorych pracy opierala sie wowczas gospodarka arabska w Hiszpanii.
   
  Wtedy bankierami w Hiszpanii byli Zydzi, ktorzy pomogli Arabom zdobyc Hiszpanie, a nastepnie sluzyli im jako finansisci i handlarze niewolnikow. Zydzi hanlujacy niewolnikami spelniali wtedy rowniez role geografow. Jak wiadomo Islam wymaga codziennych modlitw i poklonow w kierunku Mekki i Medyny, co stwarzalo potrzebe dokladnej wiedzy w jakim kierunku pobozni Arabowie musieli sie zwracac w czasie modlow.
   
  Pierwszy opis panstwa polskiego pochodzi od Ibrahim’a Ben Ya’qub’a z Tortozy w Hiszpanii, geografa i handlarza niewolnikami, ktory w 966 roku opisal kraj Mieszka I jako „wielkie krolestwo polnocy”.
   
  Wowczas Bralin (pozniejszy Berlin) byl rynkiem niewolnikow, glownie Niemcow, wzietych do niewoli przez Slowian nadlabskich, ktorych Zydzi wiezli droga wiodaca przez Prage Czeska do Wenecji. Tam ludzie ci byli kastrowani a nastepnie dostarczani na rynek niewolnikow w Kordobie.
   
  Wtedy Slowianie wzieci do niewoli przez Niemcow byli sprzedawani Zydom a nastepnie kastrowani w Verdun lub Lyon i przewozeni przez Marsylje do Kordoby. Slowian wschodnich kupcy zydowscy kupowali od Chazarow, ktorych przywodztwo nawrocili na judaizm.
   
  W korespondencji zydowskiej tamtych czasow, Polska jest nazywana „Nowym Kananem” („New Canaan”) jako teren, ktory nadawal sie do eksloatacji i handlu niewolnikami tak, jak Kanan podbity przez plemiona zydowskie w starozytnosci.
   
  Rodzina Slawnikow, do ktorej nalezal swiety Wojciech, rzadzila w Pradze i pod jego wplywem zaczela sprzeciwiac sie handlowi niewolnikow. Wowczas Boleslaw II zdobyl wladze w Pradze, finansowany przez handlarzy niewolnikow, wymordowal on panujaca rodzine Slawnikow z wyjatkiem swietego Wojciecha, ktory schronil sie w Polsce.
   
  Jak pamietamy w 11tym i 12tym wieku Swiety Wojciech byl patronem Polski. Zginal on smiercia meczenska w Prusach, dwa lata po ochrzczeniu ludnosci Gdanska w 997 roku, gdzie zalozyl biskupstwo. Swiety Wojciech potepil handel niewolnikami w tekscie „Infelix Aurom” i zostal uwieczniony na drzwiach katedry gnieznienskiej w scenie, jak wykupywal chrzescijanskich niewolnikow od zydowskiego handlarza niewolnikami, w obecnosci wladcy polskiego.
   
  Zyciorys swietego Wojciecha jest poczatkiem polskiej literatury w jezyku lacinskim.
   
  Kiedy w Polsce bylo tylko kilka tysiecy Zydow, uzyskali oni przywileje od Boleslawa Poboznego w 1264 roku w Kaliszu. Przywileje te byly w mocy przez nastepne 500 lat, do obalenia ich przez sejm w 1764 roku, w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego wywozem przez Zydow kapitalow z Polski do Berlina.
   
  Wtedy w Rzeczypospolitej bylo prawie milion Zydow i dlatego uwaza sie ze Polska uratowala europejskich Zydow od wymarcia, poniewaz Zydzi byli od 13 wieku niszczeni i wypedzani ze wszystkich krajow zachodniego Chrzescijanstwa.
   
  Mozna zauwazyc ze przez wieki wszystkie grupy etniczne w Polsce, jak Niemcy, Tatarzy, czy Ormianie, zasymilowali sie. Zydzi natomniast prawie zupelnie nie asymilowali sie.
   
  W Polsce Zydzi korzystali z prawa zakazujacego szlachcie zajmowania sie handlem, rzemioslem i przemyslem pod groza utraty szlachectwa. Zydzi stworzyli system arendy, to znaczy z gory platnych jednorocznych dzierzaw, zwlaszcza w okresie rozwoju wielkich latyfundiow w Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
   
  Mieli oni w swoich rekach cala dziedzine bankowosci na terenie Polski (podobnie bylo rowniez w Turcji).
   
  Autonomia zydowska w Polsce miala wyjatkowe uprawnienia. Na kazdym poziomie organizcji panstwa polskiego Zydzi mieli swego przedstawiciela „sztedlan’a,” ktory pertraktowal systemem interwencji osobistych w sprawie wysokosci podatkow jak i metod ich zbierabia i placenia. Sztedlanow bylo bardzo wielu i interweniowali oni „zakulisowo” na dworze krolewskim, w sejmie, w senacie jak i we wszystkich urzedach terytorialnych.
   
  Zadna inna mniejszosc nie miala takiego dostepu do wladz polskich jaki mieli Zydzi w Rzeczypospolitej.
   

  Zydzi odegrali wazna role w handlu z Prusami. W 1525 roku w Krakowie mial miejsce pierwszy hold pruski Albrehta Hohenzollerna, jako wasala Polski z lenna pruskiego. Na kolanach placil on roczna danine krolowi polskiemu.
   
  Holdy pruskie powtarzaly sie przez blisko 130 lat do 1656 roku, kiedy to Frederick Wilhelm Hohenzollern, ktory byl w prostej linii przodkiem pozniejszych cesarzy niemieckich, po kilku holdach w Krakowie, stal sie wasalem Szwecji. Bylo to w czasie katastrofy „potopu” i grabierzy Polski przez Szwedow, osiem lat po katastrofalnym powstaniu i rzezi na Ukrainie pod wodza Chmielnickiego w 1648mym roku.
   
  Chlopi ukrainscy wyzyskiwani i gnebieni przez arendarzy zydowskich wymordowali wtedy okolo 50,000 Zydow na wschodnich ziemiach Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
   
  Taki smutny koniec mial okres znany w historii Zydow jako „zlota dekada” (od 1638 do 1648 roku). W czasie tej dekady zydowska kolonizacja i eksploatacja Ukrainy osiagnela najwyzszy poziom.
   
  Polska byla, wedlug zydowskiego historyka, Izraela Szahaka, „jedynym duzym krajem zachodniego chrzescijanstwa, z ktorego Zydow nigdy nie wypedzono”.
   
  Szahak uwaza ze wypedzenie Zydow z Polski bylo nieuniknione i wypedzenie to nie mialo miejsca jedynie z powodu upadku panstwa polskiego.
   
  Szahak twierdzi ze Zydzi stworzyli kulture pasozytnicza i zyli w panstwach zachodniego Chrzescijanstwa z wyzysku dolow spolecznych, a oplacali sie moznym. Kiedy mialy miejsce walki o wladze, wtedy doly spoleczne dochodzily chwilowo do glosu, i zawsze masy wyzyskiwanych przez Zydow ludzi, zadaly wypedzenia Zydow z ich kraju, jak to sie stalo w Anglii, Francji, Hispanii i ksiestwach niemieckich.
   
  Wedlug Szahaka finansiera zydowska w Polsce tak wlasnie rozumowala i z tego powodu zaczela intensywnie wywozic z Polski kapitaly zydowskie, glownie do Berlina. Dzialo sie to kiedy zydowskiej finansierze latwiej bylo manipulowac Berlinem, niz Petersburgiem lub Wiedniem.
   
  W 1701szym roku zydowskie fundusze z Polski pomogly zfinansowac utworzenie Krolestwa Prus ze stolica w Berlinie w Brandenburgii. Wtedy uzyto w nowy sposob nazwe „Prusy.”
   
  Byl to symbol ciaglosci niemieckiej tradycji militarnej przez przypomnienie podboju i ludobojstwa balto-slowianskich Prusow, dokonanego przez niemiecki zakon krzyzacki znany po angielsku jako „Teutonic Knights.”
   
  Warto tez wspomniec ze w Anglii wplywy Zydow rosly od czasow Oliver’a Cromwell’a (1599-1661), zwlaszcza po naplywie uciekinierow zydowskich z Polski po 1648 roku.
   
  Przy pomocy Zydow, Hohenzollernowie berlinscy byli miedzynarodowymi pasorzytami. Napelniali oni swoj skarb zalewajac Polske, za posrednictwem Zydow, falszywymi pieniedzmi produkowanymi w Berlinie.
   
  W latach 1656, 1720 i 1733 Hohenzollernowie starali sie spowodowac korzystne dla nich rozbiory Polski.
   
  Rozbiory mialy zlikwidowac panstwo polskie i tym samym usunac, nieuniknione, wedlug profesora Szahaka, wyrzucenie Zydow z Polski.
   
  Ironia losu jest fakt, ze istnienie Krolestwa Prus uratowali Polacy. Stalo sie to w 1760tym roku po spaleniu Berlina przez Rosjan. Wowczas Polacy nie zgodzili sie na propozycje ministra rosyjskiego, Aleksandra Bestuzewa-Riumina, zeby Polska otrzymala od Rosji Prusy Ksiazece i Slazk, w zamian za odstapienie Rosji Podola i czesci Bialorusi. Sprawa ta upadla poniewaz mieszkancy tych ziem, swiadomi swoich swobod obywatelskich w Polsce, nie chcieli byc poddanymi cara.
   
  W ten sposob uratowali oni przed zniszczeniem Krolestwo Pruskie. Prusy w oczach przciwnych im Rosjan, dazyly w kierunku zdominowania i zjednoczernia 350 niezaleznych panstw i panstewek rzeszy niemieckiej w podobny sposob jak to uczynila Moskwa na wschodniej slowianszczyznie 400 lat wczesniej.
   
  Kryzys gospodarczy w Polsce byl poglebiany wywozem przez Zydow kapitalow zdobytych w Polsce do Krolestwa Pruskiego. Kryzys ten doprowadzil do likwidacji autonomii zydowskiej w Polsce aktem sejmowym z 1764 roku (500 lat po nadaniu autonomii i przywilejow zydowskich w Polsce w Statucie Kaliskim z 1264 roku).
   
  W 1772im roku pierwszy rozbior Polski byl zainicjowany przez klienta finaciery zydowskiej, krola Prus, Frederika II (1712-1786). W czasie przejmowania ziem zaboru pruskiego, Niemcy wypedzali na wschod biedote zydowska.
   
  Dzialo sie to bez jakiegokolwiek protestu ze strony bogatych Zydow, ktorym bylo latwiej piac sie po drabinie spolecznej w Krolestwie Pruskim, bez problemow powodowanych obecnoscia mas biedoty zydowskiej.
   
  Po zaborach, Zydzi w Prusach porzucali swoj jezyk „Jidisz,” i uzywali jezyka niemieckiego oraz pomagali Niemcom w przesladowaniu Polakow i germanizowaniu Wielkopolski, Slazka oraz Pomorza.
   
  Bezposrednio po zaborach Polski w Krolestwie Prus wiecej ludzi mowilo po polsku niz po niemiecku. Prusacy stosowali drastyczne i odczlowieczajace metody, zeby zmusic do sluzby wojskowej ludnosc polska w armii pruskiej.
   
  Sienkiewicz opisywal takie doswiadczenia Polakow w „Bartku, Zwyciezcy.” Nazisci stosowali w jeszcze bardziej sadystycznej formie musztre pruska w niemieckich obozach koncentracyjnych, takich jak Sachsenchausen, gdzie sam bylem wiezniem od 1940 do 1945.
   
  Trzeba pamietac ze bez zaborow Polski i zniszczenia panstwa polskiego, Prusy nie byly wystarczajaco silne zeby zdominowac 350 malych niezaleznych panstewek niemieckich oraz wygrac grabiezcza wojne z Francja w 1870-tym roku jak i stworzyc przy pomocy zydowskich kapitalow cesarstwo niemieckie, ze stolica w Berlinie.
   
  Stalo sie to w duzej mierze przy pomocy kapitalow zydowski wywozonych z Polski w 17 i 18tym wieku.
   
  Zydzi finasowali pruska „Kultur Kampf” Bismarcka przeciw Kosciolowi Katolickiemu jak i przeciw Polakom.
   
  Wtedy wiekszosc wplywowych Zydow w Niemczech przechodzila z judaizmu na luteranizm.
   
  Proby asymilacji Zydow nie powiodly sie i wielu z nich zaczelo nawracac sie na sjonizm.
   
  W 1914 roku z poczatkiem wojny sjonjisci zainicjowali w Berlinie plan stworzenia Judeo-Polonii ze stolica w Lublinie, gdzie wczesniej byl sejmik zydowski znany jako Congressus Judaicus (1594-1764), jedyna tego rodzaju instytucja zydowska od sanhedryn’u w starozytnosci do knessetu w dzisiejszym Izraelu.
   
  W 19-stym wieku i do wybuchu pierwszej wojny swiatowej wladze rosyjskie uzywaly osadnikow Zydowskich, t.zw. Litwakow do niszczenia jednosci narodowej Polakow na terenie Kongresowki.
   
  Przykladem jest urodzony w Warszawie poeta rosyjski Osip Mansdelsztam, ktory pisal antypolskie wiersze, ale niestety byl bardzo pochlebnie opisywany w Tygodniku Powszechnym, zwlaszcza przy wzmiankach o jego zonie Nadiezy.
   
  Walke polityczna z Litwakami prowadzil Roman Dmowski, kiedy staral sie on stworzyc polski blok w dumie w Petersburgu.
   
  Na froncie we Francji w 1917tym roku wojna stanela na martwym punkcie. Niemcy wydaly rownowaznik 10 ton zlota na program lkwidacji frontu wschodniego za pomoca rewolucji bolszewickiej. W tym celu zwerbowali oni Lenina, wtedy zamieszkalego w Swajcarii. Stalo sie to wedlug planu Zyda, kochanka Rozy Luksemburg, Aleksandra Helphand’a, ktory zmarl w 1924 roku jako najbogatszy czlowiek w Berlinie.
   
  Jego palac zbudowany w Wansee, byl w styczniu 1942 roku miejscem zbrodniczej konferencji nazistow, w ktorej zostala sformulowana decyzja zamordowania wszystkich Zydow pod niemiecka okupacja.
   
  Prezydent Wodroow Wilson wraz z aliantmi oglosil 4-go czerwca, 1917 poparcie dla Polski niepodleglej z dostepem do morza.
   
  Bolszewicki zamach stanu dal Leninowi i otaczajacym go Zydom wladze w Rosji w pazdzierniku 1917.
   
  Zwiazki robotnicze w Niemczech byly wowczas kontrolowane i kierowane przez Zydow, zwlaszcza w przemysle wojennym. Niemcy otrzymywali kredyty na koszty wojny od miedzynarodowych bankow zydowskich.
   
  Na przyklad, pozyczki na niemieckie koszty wojny dawane przez zydowsko- niemiecka firme nowojorska Kuhn&Lobe i przynosily tej firmie kolosalne zyski. W sytuacji impasu wojennego rzad brytyjski zaczal ulegac sjonistom w sprawie „ojczyzny Zydow.” Proklamowanie „ojczyzny Zydow w Palestynie” przez Anglikow postawilo tak zydowskie banki finansujace wysilek wojenny Niemiec jak i zydowskich przywodcow niemieckich zwiazkow zawodowych, wobec konkretnej mozliwosci realizacji narodowego panstwa Zydow na terenie Palestyny.
   
  Sjonisci uzyskali 2-go listopada 1917 „deklaracje Balfour”o ojczyznie Zydow w Palestynie, dzieki solidarnosci zydowskiej w tak waznej dla Zydow sprawie.
   
  Tak wiec, z jednej strony Zydzi tacy jak bankierzy firmy Kuhn&Lobe wstrzymali kredyty dla Niemiec, a z drugiej strony zupelnie inne srodowiska zydowskie w samych Niemczech wywolaly paralizujace strajki w niemieckim przemysle wojennym. Solidarna akcja Zydow przewazyla szale na strone aliantow.
   
  Anglicy przejeli Jerozolime od Turkow 9tego grudnia, 1917 i w lipcu 1920 administrcje Palestyny objal lord H. Samuel, ktory byl pierwszym Zydem, administratorem Palestyny od 2000 lat. Wtedy ludnosc Arabow palestynskich wynosila ponad 700,000 osob a ludnosc zydowska tylko ok. 55,000.
   
  Rzad Lenina, w ktorym byl Leon Trocki (przybyly z amerykanskim paszportem z Nowego Jorku), podpisal kapitulacje Rosji wobec Niemiec 3go marca, 1918 w Brzesciu Litewskim. Niemcy sparalizowane brakiem kredytow i strajkami w przemysle wojennym zlozyly bron 11go listopada 1918.
   
  Tego dnia Polacy oglosili swoja niepodleglosc; 30go listopada Polska zostala przyjeta jako czlonek ukladow pokojowych przez Francje i Anglie.
   
  Ciezkie dla Niemiec warunki traktatu wersalskiego powstaly w duzej mierze dzieki naciskowi licznych Zydow, ktory brali udzial w formowaniu tego traktatu, w celu radykalizacji pokonanych Niemiec i permanentnej likwidacji monarchii w tym kraju. Mimo tego traktat wersalski pozostawil Niemcom przemysl, ktory pozniej umozliwil Hitlerowi zbrojenie Niemiec.
   
  Polska oglosila pobor do wojska 7go lutego, 1919, zeby bronic sie przed bolszewicka ofenzywa t.zw. „Cel Wisla.” Tegoz miesiaca Pilsudski rozpoczal rokowania w sprawie obronnej federacji niepodleglych panstw pod przywodztwem Polski.
   
  Federacja Pilsudskiego miala obejmowac Finlandie, Estonie, Lotwe, Litwe, Bialorus, Ukraine, Kozakow Donskich, Kozakow Kubanskich, Gruzje, Azerbijdzan i Armenie. Francja popierala plan federacji i starala sie uzyskac dla Polski konieczna jej bron z arsenalow zdobytych w pokonanych Niemczech.
   
  Rzad Anglii nie chcial zeby Francja miala silnego sojusznika w Polsce i byl pod naciskiem anty-polskich i pro-bolszewickich Zydow, i z tego powdu sprzeciwil sie przekazaniu poniemieckiej broni do Polski.
   
  Wazne role odegral Zyda z Malopolski Lewis Namier (1888-1960, Bernstein, Namierowicz), ktory dzialal w biurze premiera Anglii. Namier pomogl sfalszowac proponowana 10go lipca, 1920, w Evian, przez ambasadorow USA, Anglii i Francji granice polsko-sowiecka z regionem Lwowa po polskiej stronie.
   
  Nastepnego dnia zfalszowana propozycja ambasadorow zostala wyslana z Londynu do Rosji jako „Linia Curzon’a,” ze Lwowem po sowieckiej stronie. W latach 1940-tych „linia Cursona” posluzyla Stalinowi zeby uzyskac zgode Aliantow na przylaczenie Lwowa do Zwiazku Sowieckiego.
   
  Namier byl specjalista od spraw Polski przy rzadzie angielskim kiedy po bitwie pod Warszawa w 1920tym roku, kilkadziesiat tysiecy zolnierzy armii czerwonej ucieklo do Prus Wschodnich. Anglicy wiedzieli ze zolnirze ci, zamiast byc rozbrojeni i internowani, dostali pomoc i transport od Niemcow, tak ze walczyli przeciw Polakom w bitwie pod Lida.
   
  Jest to rownoczesnie dowodem powiazan Lenina z niemieckimi komunistami i wojskiem. Wymarzona przez Lenina swiatowa rewolucja komunistyczna miala opierac sie na przymierzu rzadow Moskwy i Berlina. Dlatego rozkaz generala Tuchaczewskiego z 4go czerwca 1920 brzmial: „Na zachod po trupie bialej Polski do rewolucji swiatowej.”
   
  Partnerem Lenina mial byc rzad komunistyczny w Berlinie, ktory mial wtedy opierac sie na szesciu milionach komunistow w Niemczech i mial powstac w zamian za ponowne przylaczenie do Niemiec polskich ziem zaboru pruskiego, raz ziemie to bylyby okupowane przez armie czerwona.
   
  Po ustaleniu wladzy sowieckiej Lenin odeslal bankowi Kuhn & Lobe 600 milionow dolarow w zlocie, jak rowniez rzad sowiecki prowadzil z pomoca Zydow wazne tranzakcje handlowe z USA i innymi panstwami zachodnimi.
   
  Przykladem wybitnego agenta sowieckiego w Nowym Jorku byl Zyd, syn dzialacza partii komunistycznej, wplywowy miliarder amerykanski, ktorego imie Armand z nazwiskiem Hammer znaczylo „Ramie i mlot” na czesc godla Sowietow.
   
  Elita zydowska wyzyskiwala Polske i dzialala przeciw panstwu polskiemu, w ktorym na przestrzeni wiekow stworzyla swoje warstwy spoleczne i prowadzila gospodarke pasozytnicza. Elita zydowska nie byla lojalna wobec Polski mimo uratowania Zydow przed wymarciem przez panstwo polskie.
   
  Dzieki Polsce Zydzi sa jedynym narodem, ktory zachowal ciaglosc historyczna od starozytnosci po dzien dzisiejszy. Niestety elita zydowska nadal jest przeciwna Polsce i dzis gnebi ja propaganda i zadaniami zydowskiego ruchu roszczeniowego.
   
  Tymczsem ambasada polska w Tel-Awiwie dziennie wydaje okolo 200 polskich paszportow Zydom, ktorzy traktuja polskie obywatelstwo jako „asekuracje”w obliczu niekonczacych sie walk z Arabami jak rowniez jako latwy dostep na teren Unii Europejskiej.
   
  prof. Iwo Cyprian Pogonowski

 16. lolek said

 17. PISKORZ said

  re 13. J. M. jest już ponoć osobą świecką..Więc w czym problem..?!

 18. BIALI said

 19. Marucha said

  Re 17:
  Kapłan, nawet rezygnujący z posługi, nigdy nie będzie ponownie osobą świecką, ponieważ przyjęcie sakramentu kapłaństwa naznaczyło go już na zawsze.

 20. ibrahim ibn jakub said

  panie podinspektorze z tego filmu, jesteś pan żydem, czy Polakiem?, bo po minie wnioskuję, że za żydów jebanych dałbyś się zastrzelić, gdybym tak podjechał zza winkla.

 21. PISKORZ said

  re 7 B. dziękuję…

 22. fuz said

  re19
  J.M ma niepisana anateme, jak się ożeni to się sprotentazuje ? Co tedy do zydowskiej biedy ?

 23. fax said

  re19
  Dzięki durniom istnieje żyd, jak świat światem.

 24. fax said

  re23 re18 !

 25. www.wandaluzja.pl said

  ANTYSEMITYZM TO OBRONA PRZED KAPITAŁEM KRYMINALNYM: Wolter, Goethe, Fichte, Staszic. Prus…

  NIE BYŁO kaliskiego przywileju dla Żydów Bolesława Pobożnego w roku 1264. Taki przywilej mogli wydać dopiero Luksemburgowie, którzy wyjęli Żydów spod jurysdykcji PAPIESKIEJ i poddali CESARSKIEJ. Przywilej Bolesława Pobożnego z roku 1264, którego oryginał nie jest znany, jest fałszywką z kancelarii Kazimierza III Wlk, który chcąc uzasadnić hojność dla Żydów podparł się autorytetem KALISZA, gdzie zachował się jedyny w Polsce KRÓLEWSKI zespół pałacowy: II to pałac Cesarski we Lwowie a III to KREML moskiewski. Kazimierz chcąc poddać Żydów jurysdykcji Królewskiej, a nie chcą odwoływać się do prawa niemieckiego, posłużył się fałszywką – co świadczy o Potędze fałszywek.
  Taką fałszywką są też Polskie Obozy Śmierci, gdy Obozów Śmierci NIE BYŁO, gdyż w Hitlerowskich Niemczech obowiązywała doktryna Doktora Goebbelsa: UŚMIERCANIE PRZEZ PRACĘ – chyba, że ktoś był niezdolny do niej to dostawał zastrzyk z fenolem. Temu służyła opracowana przez Goebbelsa Jurysdykcja Pracy NIEWOLNICZEJ. Obóz Oświęcim-Brzezinka miał np. STO Podobozów a każdy z nich około stu ośrodków pracy Niewolniczej.
  W książce „Incydentu nie było” zamieszczam rozdział: http://wandaluzja.pl/?p=p_317&sName=jazia-iwanowskaja-czesc-i//. Autor chciał swe wspomnienia opublikować w IPN, ale tłumaczono mu, że to niedorzeczność, bo w ZSRR obozów śmierci NIE BYŁO a taką rolę pełniły tam obozy Pracy. Wystarczyła nieistotna z pozoru adnotacja w kartotece, żeby taki więzień z obozu Nie Wyszedł i umarł z Przyczyn Naturalnych. On jednak upierał się, że był w sowieckim obozie, w którym nic się nie robiło tylko Czekało na Śmierć, a on wyszedł jako Niemiec.
  Wiem od rodziców, że obozy nad Bugiem były budowane przez DLA POLAKÓW, gdyż kapitał holenderski zakupił tamtejsze złoża węgla kamiennego. SS zaczęło już tam zwozić Polaków a w łapankach kolejowych do Sobiboru został Czterokrotnie zagarnięty mój ojciec, choć koleją jeździ raz w miesiącu. Za każdym razem Niemcy zagarniali po kilka tysięcy ludzi, bo przyjeżdżające pociągi były wygarniane.
  Po napadzie Wehrmachtu na Armię Czerwoną obozy nad Bugiem przejął Wehrmacht dla czerwonoarmistów. Lubelszczyzna była dosłownie była dosłownie przepełniona jeńcami sowieckimi, których transportowano na Zachód w OTWARTYCH wagonach i latali po polach Jak Zające. Pod Białą Podlaską i Chełmem były wielkie pola z TŁUMAMI za drutami kolczastymi pod gołym niebem. NIEMCY NIE WIEDZIELI, CO Z TYM ROBIĆ? więc transportowali to aż do Francji.
  W ten sposób USTAŁY niemieckie łapanki kolejowe do kopalń nad Bugiem, gdyż Polaków zastąpili tam czerwonoarmiści. Równocześnie budowano w Oświęcimiu BRZEZINKĘ: http://wandaluzja.pl/?p=p_321&sName=hitlerowski-system-pracy-niewolniczej//
  Gdy opróżniono obozy nad Bugiem z czerwonoarmistów, wywożąc ich do Brzezinki, to zaczęto zwozić tam Żydów. Rektor Politechniki Gdańskiej lubił opowiadać W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁ POLAKIEM. Po wyzwoleniu Sobiboru zapisał się na wyjazd do Palestyny. Do obozu przyjechała jednak delegacja PPR z Towarzyszem Gomułką, która obiecała każdemu, kto wstąpi do PPR polskie nazwisko, pracę i zamieszkanie w prestiżowym mieście Polski, więc on wybrał GDAŃSK. Wówczas wstąpiło gremialnie do PPR 30 tysięcy Żydów. Miałem znajomą, która opowiadała to samo, tylko w Bełżcu.
  Bierut wysłał mego dziadka do Waszyngtonu w/s kapitału amerykańskiego na Górnym Śląsku. Kapitał ten wziął się stąd, że Flick kazał polskim kapitalistom górnośląskim obrzezać się i przyjąć paszporty amerykańskie. Instrukcja mówiła, że w SYSTEMIE PRACY NIEWOLNICZEJ OŚWIĘCIMIA ZGINĘŁO 6 MILIONÓW LUDZI – co jest prawdopodobnie powodem UTAJNIENIA przez Sowietów Archiwum Oświęcimskiego. Gdy Sekretarz Stanu USA przyprowadził memu dziadkowi ZGRAJĘ roszczycieli amerykańskich to dziadek opowiedział im o Przymusowym Obrzezaniu Hitlerowskim, ale nie zdążył bo Uciekli.
  Te roszczenia spełnił dopiero Gomułka.

 26. „Tymczasem, namawiam do zaprzestania tłumaczenia się z tzw. antysemityzmu komukolwiek. Jest on bowiem definiowany dziś właśnie wedle kryteriów żydowskich, które mimowolnie przyjmujemy, a które użyteczność istnienia tegoż stawiają wyżej niż rzeczywiste jego występowanie w przyrodzie. Jest to cały czas granie wedle reguł narzuconych przez przeciwnika, a skoro on nie tłumaczy się nam ze swojego antypolonizmu, to i my nie tłumaczmy się nikomu z rzekomego antysemityzmu.” Ciekawe stwierdzenie w powszechnej dzisiaj dyskusji. Równie ciekawą opinie można znaleźć na poniższej stronie: https://tomasz.lysakowski.eu/2018/01/31/pis-owskie-obozy-smierci-zdrowego-rozsadku/

  ——
  Mówiłem o tym już dawno temu.
  Admin

 27. semperparatus said

  „Jak obecnie tłumaczy ks.Waldemar Chrostowski…obecny judaizm rabiniczny nie jest spadkobiercą wiary starotestamentowych Żydów-tą jest właśnie chrystianizm”.
  Kompletna bzdura…Obecny judaizm rabiniczny JEST spadkobiercą wiary starotestamentowych żydów…Świadczą o tym:
  1.Rasizm i pogarda dla wszystkich gojów-sąsiadów żydów…wyrażana i realizowana nie tylko przez tych żydów…ale przez ich plemiennego krwawego „szefa”jahwe-demiurga-szatana.Od tamtej pory-nic się w tej materii nie zmieniło…
  2.Wszystkie cechy występujące u żydów starotestamentowych(doczesny mesjanizm,skrajny materializm,podwójna etyka,pseudo-wybraństwo)…występowały…i występują…bez znaczącej zmiany…zarówno w czasach Jezusa Chrystusa…jak i dzisiaj…
  Prawdziwe chrześcijaństwo…oparte na miłości bliźniego…i prymacie ducha nad materią-nie ma nic wspólnego z żydowską pseudo-religią(a tak naprawdę:zbrodniczym projektem politycznym)…zarówno tą „starotestamentową”jak i współczesną(syjonizmem)

 28. Adam J. said

  Żydostwo idzie na konflikt z Polakami. Bardzo dobrze, niech idzie. Może dzięki temu mniej tego qurewstwa przyjedzie ich do Polski, a ci to tu już pasożytują może nareszcie wyjadą i więcej nie wrócą. Żyd w Polsce nie jest do niczego potrzebny.

 29. RA.dio active said

  Zawsze baza problemu powinno być słowo izraelskiego profesora Szlomo Sanda z bestseller „Naród żydowski został wymyślony” : 85 %dzisiejszych Żydów to niesemici lecz Azjaci którzy ponad tysiąc dwieście lat temu przyjęli z rozkazu swojego pana wiarę z Jerozolimy.koniec cytatuPrawdziwi żydzi zaś odrzucają syjonizm i państwo Izrael.

 30. semperparatus said

  „Prawdziwi Żydzi…odrzucają syjonizm i państwo Izrael”….Niektórzy odrzucają inni nie…Ale najważniejsze,że nie odrzucają swojego wybraństwa(przez szatana nie Boga),doczesnego mesjanizmu i pogardy dla gojów…Więc;ideologicznie niewiele różnią się ci Sefardyjczycy od Chazarów…

 31. Adam J. said

  Nie ma żadnych „prawdziwych żydów”. Są tylko chazarscy bandyci, złodzieje i terroryści, z którymi nie powinno być żadnych rozmów i dyskusji, chyba że za pomocą oręża. Z semitami mają tyle wspólnego, co świnia z gwiazdami.

  Żyd semita, czy nie-semita… jest jakaś różnica?
  Ta sama mafia.
  Admin

 32. lolek said

  Ewa Kurek „Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 193801945”

 33. Adam J. said

  Panie Gajowy, jest różnica i to zasadnicza. Termin semici współcześnie dotyczy przede wszystkim Arabów. Tych biblijnych, bliskowschodnich semickich żydów nie ma już na świecie. Powymierali, a jeśli zostało ich trochę, to należy ich szukać wśród Palestyńczyków a nie chazarskich mieszkańców tworu syjonistycznego pod nazwą Izrael. Tak więc chazarscy żydzi zupełnie bezprawnie identyfikują się z semitami. Semici to są ich ofiary – Palestyńczycy, Libańczycy, Syryjczycy. Z żydami semickimi łączy ich tylko(!) talmud.

  ——
  Jak powiedziałem, dla mnie nie ma większego znaczenia, czy to autentyczny Semita jest w tej bandzie, czy jakiś Chazar.
  Admin

 34. Joannus said

  Ad 5 i 14
  Tragiczna postać, dlatego nic nie czytam, nic nie słucham.
  Słaby człowiek albo fałszywe powołanie.

  Ad 19
  Właśnie tak.
  Sakrament nie ulega zatarciu, nawet gdy sutanna znajdzie się na śmietnisku, a obrączka na palcu.

Sorry, the comment form is closed at this time.