Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 19 lutego, 2018

Żagiew – Żydzi jako zdrajcy, mordercy i szmalcownicy

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

Fragment książki: Albin Siwak – „Bez strachu” – tom II

Często myślę, panie Albinie, że Cyganie, którzy tak samo byli prześladowani przez Niemców, wywożeni do obozów, byli traktowani zdecydowanie brutalniej niż Żydzi. Dlaczego oni nie obciążają Polakowi nie fałszują historii?

Cyganie po prostu rozumieli i dziś rozumieją ówczesną nadzwyczajną sytuację. Nie zgłaszają do Polaków wyimaginowanych i absurdalnych pretensji.

Ilość Żydów agentów była tak duża, że działalność ich zaczęła obejmować nie tylko Warszawę, ale całą gubernię generalną. Agenci żydowscy byli wyjątkowo niebezpieczni przez perfidnie przybierane maski prześladowanych.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 27 Komentarzy »

Niemiecki VW za DieselGate zapłacił już 25 mld €. To 16 razy więcej niż wszystkie odszkodowania dla Polski za II WŚ.

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

We wrześniu 2015 roku wyszło na jaw, że Volkswagen montował w swoich samochodach oprogramowanie manipulujące wynikami pomiarów emisji spalin z układu wydechowego. Od tego czasu niemiecki koncern zapłacił już 25 miliardów euro kar i odszkodowań.

Okazuje się, że kwota ta jest aż 16 razy wyższa od równowartości sumy wszystkich odszkodowań i świadczeń, jakie Niemcy wypłacili obywatelom naszego kraju za cierpienia poniesione w związku z II wojną światową. To pokazuje jak nisko wyceniono katorgę naszego narodu.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 13 Komentarzy »

Jedyne, czego oczekuje od nas Izrael to całkowita i bezwarunkowa kapitulacja

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

Cóż takiego powiedział premier Mateusz Morawiecki w Monachium, że w Izraelu pojawiły się wezwania do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską?

Otóż – i powiedzmy to twardo i wyraźnie – nic. A w każdym razie nic, co mogłoby wywołać aż taką reakcję.

[A wielka szkoda, że nie starczyło mu jaj, aby zjebać Izrael jak burą sukę i samemu zerwać stosunki dyplomatyczne z tym plugawym, gównianym kraikiem – admin]

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 41 Komentarzy »

Jürgen Graf – Mit Holokaustu, część czwarta

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

IX. Świadkowie «komór gazowych» Oświęcimia (część 2)

A. Jak są koordynowane relacje świadków

Jak słusznie twierdzi historyk Ernst Nolte, jest rzeczą niemożliwą, aby cały szereg osób, które między sobą nie mają żadnego kontaktu, nie zastanawiając się opowiadały mniej lub bardziej jednakowe historie. Ale Nolte uważa, że opowiadania o KG jakieś tam ziarno prawdy mimo wszystko muszą zawierać, nawet jeśli liczba ofiar jest mocno przesadzona (1).

Rozumując w podobny sposób, można dojść do następującego wniosku: w wiekach średnich niezliczeni świadkowie twierdzili, że widzieli czarownice lecące w kierunku Blocksberga. W konsekwencji sporo owych «czarownic» trafiło do sądu Inkwizycji. A więc, historia ta jest prawdziwa, tylko że liczba unoszących się w powietrzu czarownic jest przesadzona.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 4 Komentarze »

Śladem historii … obóz dziecięcy z ul. Przemysłowej w Łodzi

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

28 listopada 1942 r. na postawie zarządzenia Heinricha Himlera, na wydzielonym terenie Litzmannstadt Ghetto utworzono obóz dziecięcy, którego pełna nazwa brzmiała Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (Obóz izolacyjny dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi).

Jego teren znajdował się w kwartale ulic: Brackiej, Emilii Plater, Górniczej oraz muru cmentarza żydowskiego (obecnie ul. Zagajnikowa). Główna brama znajdowała się na ul. Przemysłowej (stąd często używana nazwa „obóz z ul. Przemysłowej”).

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 4 Komentarze »

Wspomnienia Stefana Nowickiego

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

Od wydawcy „Zapisków” Stefana Nowickiego

Stefan Nowicki urodził się 27 grudnia 1905 roku we wsi Łukowo w województwie warszawskim. Jako bardzo młody chłopak uczestniczył w bitwie warszawskiej w 1920 roku; w latach trzydziestych był aktywnym działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego. W czasie II wojny światowej został jednym z przywódców Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych.

W latach 1946-1949 był sekretarzem generalnym Zjednoczenia Polskiego w Niemczech. W Australii uczestniczył w pracach wielu organizacji społecznych, głównie w Wiktorii. Jeszcze przed połączeniem się ośrodków niepodległościowych w Londynie, od stycznia 1971 roku reprezentował Prezydenta RP jako Delegat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Australię w randze ministra nadzwyczajnego i pełnomocnego. Za całokształt swej pracy i działalności publicznej został odznaczony przez prezydenta RP prof. dr. Stanisława Ostrowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 1 Comment »

Prof. Norman Finkelstein: Niechęć wielu Żydów do Polaków to instynkt

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

Mirosław Skowron w rozmowie z Prof. Normanem Finkelstein na temat głośnego ostatnio konfliktu polsko – izraelskiego i „polskich obozów śmierci”.

„Super Express”:  Jaki jest wizerunek Polaków w oczach Żydów w USA i na świecie?
Prof. Norman Finkelstein: -Nie ulega wątpliwości, że kiepski.

Jak kiepski?
– Nie tylko w Stanach, ale też w Izraelu u wielu Żydów pojawia się taka niechęć, a niekiedy nawet nienawiść wobec Polski czy Polaków. Choć Polska nie jest wyjątkiem. Jest też nienawiść wobec Niemców. Tyle że te nienawiści znacząco się różnią.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 17 Komentarzy »

Obywatele III RP w koszernym teatrzyku iluzji

Posted by Marucha w dniu 2018-02-19 (Poniedziałek)

Era informatyki i inżynierii społecznej umożliwiła globalnym „elitom” podmienienie poszczególnych wartości i pozostawienie jedynie „etykiet”, za którymi masy będą podążały.

Narody i grupy społeczne w nich funkcjonujące różnią się miedzy sobą wartościami którym hołdują. Jednak w większości przypadków obywatele nie wgłębiają się w znaczenie tych wartości, zadowalając się jedynie wspieraniem tych przywódców, którzy według ich mniemania je reprezentują.

W erze informatyki i inżynierii społecznej, opisana powyżej cecha pospólstwa, umożliwiła globalnym „elitom” podmienienie poszczególnych wartości i pozostawienie jedynie „etykiet”, za którymi masy będą podążały.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 9 Komentarzy »