Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Śmierć Chrystusa

Posted by Marucha w dniu 2018-04-01 (Niedziela)

Piłat (kadr z filmu Pasja)

Na śmierć Jezusa Chrystusa, którą poniósł na krzyżu z wyroku Poncjusza Piłata, spójrzmy z punktu widzenia jej czysto ziemskich przyczyn, może nawet przed nami nieco ukrytymi.

W pismach kanonicznych – Ewangelie – ale również wśród egzegetów wymienia się dwie podstawowe: polityczne i wyznaniowe.

Pierwsze bardziej obciążają rzymską administrację palestyńskiej prowincji; drugie natomiast wskazują na zasadniczą inspirację pochodzącą z kręgów żydowskiego przywództwa religijno – duchowego.

Cesarstwo nie interesowało się zbytnio wewnętrznymi problemami, które dręczyły Judeę, Samarię oraz Galileę, o ile naturalnie nie rzutowały one na trwałości łacińskiej supremacji nad regionem. W tak zakreślonych ramach, Żydzi mieli zagwarantowaną swobodę publicznego uprawiania swojego kultu w synagogach rozsianych po całym terytorium, a przede wszystkim w Jerozolimie, w świątyni Salomona.

W zakresie sądownictwa religijnej natury posiadali też własne urzędy, a wydane wyroki mogli egzekwować. Rzym zatem dbał głównie o tak zwaną podatkową efektywność prowincji, elementarny porządek publiczny, ale przede wszystkim o to, by jego władza nie była zagrożona w wyniku na przykład szerszego buntu, będącego zalążkiem wojny.

Jednym słowem Chrystus mógł interesować Piłata tylko wyłącznie jako ewentualny uzurpator, czy polityczny powstaniec. Zgodnie zresztą z kanonicznymi Świadectwami, przesłuchanie Prokuratora zmierzało do ustalenia, czy przywiedziony doń Więzień, ma coś wspólnego z dążnością do obalenia władzy Imperium. I gdy wynik tych dociekań wypadł negatywnie, rzymski przedstawiciel jakby zaczął lekceważyć całą sprawę, zmierzając do uwolnienia Podsądnego.

Tymczasem starozakonne przywództwo, posługując się naciskiem ze strony zmanipulowanego tłumu, z pewnych powodów wykazywało chęć uczynienia z Jezusa zamachowca na cesarską suwerenność. O tym dlaczego, spróbujemy powiedzieć na koniec.

W tym miejscu można też posłużyć się słowami arcykapłana, iż lepiej, by jeden zginął za naród, niż odwrotnie. Jest to wyraźnie polityczna argumentacja. Z kolei druga teza wywodzi się z takiego oto zapatrywania, że dla kierowniczej kasty, Mistrz sugerując, iż pełni mistyczną misję, był niebezpiecznym religijnym heretykiem, głoszącym nieuprawnione poglądy, mogące zagrozić pozycji kapłanów oraz uczonych w piśmie (teologów).

Ale w tym przypadku Poncjusz Piłat nie był im do wymierzenia kary potrzebny. Osądzić, skazać i doprowadzić do egzekucji przez ukamienowanie mógł sam Sanhedryn. Uczyniono tak przecież ze świętym Szczepanem.

Wydaje się zatem, iż Żydów zatrwożyła inna Chrystusowa nauka. Mianowicie te jej fragmenty, w których On z całą mocą piętnował przywary całej nacji, a przede wszystkim poddał w wątpliwość, iż są oni narodem wybranym przez Boga. Jedynym i z ich punktu widzenia wyłącznym.

Tymczasem Jego nauczanie było po prostu uniwersalistyczne, skierowane do wszystkich ludzi pod słońcem, a tego Żydzi nie potrafili znieść. I do dzisiaj tak już pozostało.

Antoni Koniuszewski
http://mysl-polska.pl

Amerykanom dziękujmy za bezgraniczne poparcie (w tym miliardy dolarów rocznie na uzbrojenie), jakie udzielają temu zdegenerowanemu narodowi we wszystkich jego poczynaniach, zwłaszcza w złodziejstwie, grabieży, bandytyzmie i nieustających od 70 lat awanturach wojennych – oraz atakach na Polskę, która rzekomo jest sojusznikiem USA.
Admin

Komentarzy 17 to “Śmierć Chrystusa”

 1. JerzyS said

  Cóż dziś nadal mamy wielu niewinnie skazanych, a ponadto niewinnie uwięzionych.
  Taki Mateusz Piskorski – data urodzenia: 18 maja 1977 , średnia -mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie 73,9 lat, i 2 lata aresztu daje nam nam : ok 7 % tego co mu zostało. Aby nie płacić odszkodowania trzeba będzie zasądzić wyrok. Z tego wynika , że tradycja niewinnie aresztowanych i niewinnie skazanych jest długa.

  „pierwszy zdeklarowany ateista polski,

  kościół zabrał mu majątek,

  spalono jego księgi

  a przed śmiercią przypalano ręce

  które pisały niezgodnie z religią chrześcijańską żywym ogniem na oczach rozbawionej gawiedzi”

  Ciekawe jaki to miał majątek?

  Tradycje polskie

  Na białoruskim pamiątkowym znaczku pokazany jest Kazimierz Łyszczyński -przewrotnie nazywany polskim „świętym ateistów”.

  Został on ścięty w 1689 roku w Warszawie na rynku Starego Miasta a następnie jego ciało spalone i pochowane na cmentarzu przy kościele św. Jerzego.
  Nieistniejący już cmentarz był przeznaczony w owym czasie dla skazańców i samobójców, co obwieszczał wizerunek człowieka z uciętą głową na kościelnej chorągiewce.

  Patron ateistów został wydany przez swojego sąsiada, który był winien Łyszczyńskiemu sporą sumę pieniędzy. Wykradł on i dostarczył sądowi egzemplarz dzieła „De non existentia Dei” tzn.: O nieistnieniu Boga. Traktat ten kończył się stwierdzeniem: „Ergo non est Deus” tzn.: A zatem Boga nie ma

  ——
  A Pan to musi, kurva, takie teksty serwować akurat w Wielką Niedzielę?
  Powinienem wywalić.
  Admin

 2. cg said

 3. NICK said

  Najstarszy.
  Starannie słucham Pana wypowiedzi.
  Tu i tam.

 4. revers said

  A piekla nie ma wg. najnowszych objawien kosciola kk i samego papiezza papiezzy Franciszka I-ego. takie zacieranie roznicy miedzy zlem a dobrem, zbawieniem duszy a dusza z dobrym czynem, zmienia nawet znaczenia slow bez syna bozego wg. nauki gender i innych pojec pomocy blizniego.

 5. Premizlaus said

  Cały fałsz żydostwa jest ukazany we fragmencie ewangelii św. Jana, który przypada na I niedzielę Męki Pańskiej:

  Ioann 8:46-59
  Onego czasu: Mówił Jezus rzeszom żydowskim: «Kto z was dowiedzie mi grzechu? Jeśli wam prawdę mówię, czemu mi nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście». Odpowiedzieli tedy żydzi i rzekli Mu: «Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i czarta masz?» Odpowiedział Jezus: «Ja czarta nie mam, ale oddaję cześć Ojcu memu, a wyście mnie znieważyli. Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, nie zazna śmierci na wieki».

  Tedy Mu rzekli żydzi: «Teraz poznaliśmy, że czarta masz. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto zachował naukę moją, nie zazna śmierci na wieki. Czyżeś Ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Nawet Prorocy pomarli. Za kogo się uważasz?» Odpowiedział Jezus: «Jeśli ja sam siebie chwalę, chwała moja niczym nie jest. Ale jest Ojciec mój, który mnie uwielbia i o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym, a nie poznaliście Go. Ale ja Go znam i jeślibym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą. Ale znam Go i nauki Jego strzegę. Abraham, ojciec wasz, z radością wyglądał dnia mojego, a ujrzał i uweselił się».

  Rzekli tedy żydzi do Niego: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej nim Abraham był, jam jest».

  Porwali tedy kamienie, by rzucić na Niego, a Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 6. franz said

 7. Ad. Admin

  oraz atakach na Polskę, która rzekomo jest sojusznikiem USA

  Polska jednak sojusznikiem USA jest. Ale USA nie jest sojusznikiem Polski. 🙂

 8. MatkaPolka said

  Stations of the cross :: Jesus is beaten and crowned

  Z pewnością żaden film nie ukazywał męki i cierpienia Jezusa Chrystusa w tak realistyczny sposób, co dla wszystkich na pewno będzie szokiem. Słusznie jednak sam Gibson zwraca uwagę na nasze spojrzenie na Mękę, która stała się po prostu częścią kultury, także przez dzieła sztuki. Zdystansowaliśmy się do wizerunku Jezusa na krzyżu. „Długi czas historia Pasji była dla mnie jak jakaś opowieść, coś w rodzaju bajki. Ale pewnego dnia pomyślałem sobie: powisiałbyś tak przez minutę? To nie jest bajka – to stało się naprawdę, to dzieje się teraz” – mówi reżyser.

  ZMARTWYCHWSTANIE – Najpiękniejsza scena z filmu “Passion of the Christ”

 9. witek said

  „poddał w wątpliwość, iż są oni narodem wybranym przez Boga. Jedynym i z ich punktu widzenia wyłącznym.”

  Do dzisiaj takie judeochrześcijanie twierdzą, żeśmy tylko
  ” dziczkami w Winnicy Pana”
  ( Terlikowski)

 10. Rafal Cz. said

  I ukrzyzowano Go I sie wypelnilo.

 11. revers said

  Dla odmiany w Rumi, woj. pomorskie

  Smierc w Tupolowie w drodze do Smolenska?

 12. Anna Nyndr0 said

  . http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23216942,rezurekcja-a-strazacy-nagle-padaja-jak-muchy-tradycja-podczas.html

 13. Boydar said

  Nie wszyscy …

 14. AlexSailor said

  @Marucha

  „Powinienem wywalić.
  Admin ”

  No właśnie.

  @JerzyS

  Czy Pan zdaje sobie sprawę z realiów tamtego czasu??
  To nie był żaden ateista, tylko rewolucjonista, konspirator, który chciał wywrócić porządek społeczny, którego celem był rabunek
  i rzeź.
  Nie tylko katolików.
  Po prostu rzeź.
  A później półniewolnictwo, to jest praca ludzi za miskę kaszy w najgorszych możliwych warunkach.

  Proszę obejrzeć film G.Brauna o Lutrze i poczytać (bo słuchać ciężko, chociaż ciekawiej) Maciejewskiego.

  Gdyby w ten sposób władza rozprawiła się z bandziorami w Rosji, to nie byłoby oceanu nieszczęść.
  Gdyby w Niemczech, podobnie.
  Gdyby w Polsce, to nie byłoby ofiar Wołynia.

  Władza, która nie używa siły danej jej (od Boga) doprowadza do nieszczęść niespotykanych.

  Król Francji też stał w otoczeniu pułków szwajcarskich i wystarczył tylko jeden rozkaz (ba – Szwajcarzy prosili o to) i nie byłoby
  gilotyny, terroru, Wandei, i dzisiejszych nieszczęść.
  A oczywiście lud przetkany pospolitymi bandziorami był inspirowany przez angoli.
  Mogę również założyć, że ten ścięty w Polsce również.

  Dalej.
  Co możemy wiedzieć o tamtych czasach i o co chodziło.
  Nie możemy do dziś rozwiązać roku 1980, ba – 1989, a nawet 2016.
  To co wiemy o tamtych, odległych czasach.
  To znaczy jedno wiemy.
  A mianowicie to, że napisano nam to, co ktoś chciał, żebyśmy wiedzieli i myśleli.

 15. AlexSailor said

  ad 7 @KrzysztofM

  WAŻNE.

  .https://www.youtube.com/watch?time_continue=7768&v=KqvC2PATj2M

  PÓŹNIEJ JESZCZE WAŻNIEJSZE.

  .https://www.youtube.com/watch?v=u1-d5zw2VlU

  I tam jest wszystko o naszych sojuszach.
  Niestety długie i trzeba w tej kolejności.

 16. JerzyS said

  DOSTAŁEM ZAPROSZENIE o treści:

  „Serdecznie zapraszamy
  „Kim naprawdę jest Jezus Chrystus?”

  Poniżej :
  „Niedziela 25 marca 2018roku,
  Godzina 10.00
  -Sala Królestwa Świadków Jehowy”

  Na zaproszeniu napisano na ostatniej stronie:

  „Co Upamiętnienie śmierci
  Jezusa Chrystusa

  „Dlaczego Aby docenić to,
  że oddał za nas życie

  Kiedy i gdzie Datą , godzinę i miejsce
  podano w środku”

 17. JerzyS said

  „AlexSailor said
  2018-04-03 (wtorek) @ 07:46:39

  @Marucha

  „Powinienem wywalić.
  Admin ”

  No właśnie.”
  =========================================================

  Pan AlexSailor proponuje dyskusje Energetyczną zamiast Informacyjnej!

  Proszę zwrócić uwagę na manipulację u Świadków Jehowy

  Pytanie:

  „Dlaczego?’

  I zaraz odpowiedź:

  ” Aby docenić to,
  że oddał za nas życie?

  Sam nigdy bym na to nie wpadł bez sugestii Świadków Jehowy.
  Prędzej bym pomyślał, że umarł za prawdę, a nie za mnie.

  Co do śmierci , to”

  Wyrok wykonany Kazimierza Łyszczyńskiego.

  „Został skazany na karę śmierci i konfiskatę dóbr za ateizm. Wyrok wykonano przed południem na Rynku Starego Miasta w Warszawie 30 marca 1689, gdzie kat ściął Łyszczyńskiemu głowę. Po egzekucji wywieziono jego zwłoki poza miasto i spalono.

  Inaczej przedstawia egzekucję relacja biskupa Załuskiego:

  Wyprowadzono go na miejsce stracenia i okrutnie znęcano się najpierw nad jego językiem i ustami,
  którymi on okrutnie występował przeciw Bogu.
  Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu,
  spalono także jego papiery pełne bluźnierstw i na koniec on sam, potwór, został pochłonięty przez płomienie,
  które miały przebłagać Boga, jeżeli w ogóle za takie bezeceństwa można Boga przebłagać.

  Wyrok był uznawany przez ówczesną szlachtę za drakoński,
  a jak pisze Uruski,

  nawet u ówczesnego papieża Innocentego XI nie spotkał się z uznaniem.”

  Kto na tym zyskał?

  1. Sąsiad , Jan Kazimierz Brzoska (ówczesny stolnik bracławski), który Zadenuncjował przez , bo nie chcąc zwrócić pożyczonej mu przez Łyszczyńskiego dużej sumy pieniędzy.
  2. Kościół który przeją jego majątek.

  W literaturze

  W swojej powieści Nietota. Księga tajemna Tatr Tadeusz Miciński tak opisuje postać Łyszczyńskiego, jego proces i śmierć:

  … Oto wstał przed nim straszny cień spalonego za Króla Jana III ateusza Kazimierza Łyszczyńskiego. Ten wiódł życie nieposzlakowane, lecz zadumany nad istotą wiary i zwątpiwszy o istnieniu Boga, na 15 arkuszach wypisał zdania starożytnych i nowych autorów, dowodzących, że Boga nie ma.
  Sąsiad jego, łajdak, który był mu winien pieniądze, chcąc skrewić dług, doniósł Biskupowi.
  Polonia non parit monstra[a] – mówił na sądzie Instygator, a teraz tego nie można powiedzieć, bo Łyszczyński monstrum!… I tacy obrońcy Boga, jak prymas Radziejowski, wnieśli karę śmierci w mękach i płomieniach.
  Skazaniec, zrazu przeświadczony o swej niewinności, mówił w końcu słowa, rozpaczą i obłąkaniem tchnące:

  „jeżeli przeciw mnie zapadnie ciężki wyrok, wątpię, czy tłoczącym mnie pokusom potrafię się oprzeć…”

  Wprowadzono go na miejsce stracenia. Pastwiono się naprzód na języku i ustach, którymi „srogo skrzywdził Boga”.
  Potem spalono rękę, to narzędzie najszkaradniejszego płodu, dalej papiery bluźniercze; na koniec on sam „potwór tego wieku, bogobójca i prawołomca (legirupa, impudens, impurus, inverecundissimus[b]) został ścięty i pożarty błagalnymi płomieniami, jeżeli tylko można przebłagać nimi Boga” – zastrzegł biskup[17].

Sorry, the comment form is closed at this time.