Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Dzień klęski, dzień żałoby

Posted by Marucha w dniu 2018-05-16 (Środa)

9 maja czasu waszyngtońskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę nr 447 JUST, zobowiązującą sekretarza Stanu USA, by w ścisłej kolaboracji z żydowskimi organizacjami przemysłu holokaustu, to znaczy – z „organizacjami pozarządowymi”, które tylko dlatego są „pozarządowe”, że stoją ponad rządem Stanów Zjednoczonych który skacze przed nimi z gałęzi na gałąź, monitorował zakres i tempo realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, jakie spodoba im się wysunąć wobec krajów, które w czerwcu 2009 roku lekkomyślnie podpisały deklarację terezińską oraz – by składał Kongresowi okresowe sprawozdania z tej inwestygacji.

Deklaracja terezińska była efektem konferencji pod tytułem „Mienie ery holokaustu” zorganizowanej z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, a konkretnie – delegowanego przez Hilarzycę Clintonową demokratycznego senatora Roberta Wexlera, który przewodniczył delegacji amerykańskiej.

Celem tej konferencji – o czym otwartym tekstem pisał izraelski dziennik „Haaretz” – było zmuszenie Polski i Ukrainy by „zwróciła” Żydom „własność nie posiadającą spadkobierców”. Mimo to stary dureń czyli Władysław Bartoszewski, wysłany tam przez Księcia-Małżonka, czyli pozującego na człowieka Renesansu arywistę Radosława Sikorskiego, którego stare kiejkuty – podobnie zresztą jak cały rząd Donalda Tuska – wystrugały z banana akurat na ministra spraw zagranicznych – deklarację terezińską podpisał.

Ona sama co prawda nie rodziła w stosunku do państw-sygnatariuszy żadnych konkretnych zobowiązań, dostarczając jedynie „moralnego uzasadnienia” żydowskich roszczeń, ale mimo to był to ogromny sukces strony żydowskiej, bo państwa-sygnatariusze przyjęły w ten sposób – przynajmniej do aprobującej wiadomości – charakterystyczny dla cywilizacji żydowskiej, trybalistyczny sposób podejścia do stosunków własnościowych, zgodnie z którym do mienia pozostawionego gdziekolwiek przez jakiegoś Żyda, mają bliżej nieokreślone uprawnienia wszyscy inni Żydzi.

Warto dodać, że w cywilizacji łacińskiej to trybalistyczne podejście do własności zostało przezwyciężone jeszcze w głębokiej starożytności, kiedy to dokonano wynalazku z postaci rozdzielenia prawa publicznego i prywatnego. Zgodnie tedy z zasadami prawa rzymskiego, własność bezdziedziczna, a więc taka, do której nie wysuwają pretensji żadni spadkobiercy ustawowi, ani testamentowi, przypada państwu, którego zmarły spadkodawca był obywatelem. Ta zasada została przyjęta we wszystkich państwach cywilizowanych, również w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Bantustany traktowane inaczej

Ale politycy amerykańscy, od dziesięcioleci skutecznie tresowani przez AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee), czyli związku proizraelskich organizacji lobbystycznych, przeszli do porządku nad tą zasadą – oczywiście nie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, w których nadal obowiązuje zasada wywodząca się z prawa rzymskiego – tylko w stosunku do bantustanów, które lekkomyślnie zaufały zapewnieniom amerykańskich gangsterów i postanowiły zostać ich „sojusznikami”.

Piszę, bom smutny i sam pełen winy, jako że w latach 90-tych uczestniczyłem w różnych imprezach Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, chociaż działały w nim takie osobistości, jak Janusz Onyszkiewicz, co powinno wzbudzić moją czujność.

W rezultacie w 1999 roku Polska stała się uczestnikiem Sojuszu Północno-Atlantyckiego, w ramach którego udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb różnych amerykańsko-rosyjskich globalnych gierek, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest.

Skoro tak, to Żydzi musieli uznać, że w tym momencie klamka zapadła, że Polska związała się ze Stanami Zjednoczonymi na dobre i na złe, to znaczy – raczej na złe i od roku 2000 rozpoczęły się intensywne przygotowanie propagandowe do wyszlamowania Polski z mienia.

A skoro do takiego wniosku doszli Żydzi, to prędzej, czy później identyczny punkt widzenia musiał zapanować również w amerykańskich kolach politycznych, które myślą zgodnie z tym, co przeczytają w żydowskich mediach dla Amerykanów, co zobaczą w żydowskiej telewizji dla Amerykanów i w filmach, które Żydzi w Hollywood produkują gwoli sprawniejszego oduraczenia świata nieżydowskiego, którego przedstawiciele – zgodnie z Talmudem – przypominają rodzaj ludzki tylko zewnętrznym podobieństwem.

Jak się zostaje politykiem w Ameryce

Środowisko żydowskie, stanowiące nikły odsetek obywateli amerykańskich, uzyskało w USA dominującą pozycję przede wszystkim dzięki zdominowaniu w tym kraju sektora finansowego, z Systemem Rezerwy Federalnej na czele oraz czynników opiniotwórczych. Dzięki temu kształtuje politykę amerykańską zgodnie z interesem Izraela, który stanowi rodzaj krosty na ciele świata, wywołującej permanentny stan zapalny.

Rozpoczyna się to od odwiedzin przez przedstawicieli AIPAC tego i owego amerykańskiego ambicjonera. – Niech pan sobie będzie, kim tam pan chcesz – zaczyna rozmowę gość – republikaninem, czy demokratą, to nas – jak powiadają Rosjanie – nie jebiot – ale jak już się pan dostaniesz do Kongresu, a będzie tam się decydowała jakaś sprawa, będąca przedmiotem zainteresowania Izraela, to sam pan rozumisz.

Więc jak ambicjoner „rozumi”, to zaczynają spływać do niego pieniądze – ale nie jakieś wielkie sumy, niech Bóg zabroni – tylko niewielkie wpłaty; 50, do 100 dolarów – ale od licznych donatorów. Dzięki temu ambicjoner może sfinansować sobie rozmaite kampanie, co przychodzi mu tym łatwiej, że zdominowane przez Żydów tamtejsze media zaczynają go wychwalać, jaki on mądry, jaki uczciwy i tak dalej, więc wygrywa w cuglach jeden wybory za drugimi i w końcu zostaje kongresmanem.

A jak już nim zostanie, to wie, że dopóki będzie się słuchał, to będzie grzał dupą (pocziemu on zasiedajet – pytał retorycznie Aleksander Puszkin – i zaraz odpowiadał: potomu, czto żopa jest! – co się wykłada: a dlaczego on zasiada? Dlatego, że dupę ma!) fotel w Kongresie aż do śmierci, albo demencji.

A jeśli by się z posłuszeństwa wyłamał, to zaraz jakieś dziecko by sobie przypomniało, jak to przed 40 laty włożył mu rękę pod spódniczkę i „coś mu robił” (Józefina Baker w piosence „La vie en rose” śpiewa między innymi: il me dit des mots d’amour, des mots de tous les jours et ca me fait quelgue chose – co się wykłada, że on mówi mi słowa miłości, słowa codzienne, i to „coś mi robi” – a przecież „coś robić” zwłaszcza pod spódniczką można i bez „słów miłości”, nieprawdaż?) i zanim by się okazało, że to wszystko nieprawda, albo przynajmniej – że to nie on wtedy pod tą spódniczką dokazywał, to diabli wzięliby nie tylko całą karierę, ale i majątek, który przez lata politykowania by sobie uzbierał.

Skoro taka jest alternatywa, to nic dziwnego, że większość amerykańskich polityków skacze przed Żydami z gałęzi na gałąź, a ogon wywija psem.

Co być może, co być musi

Zatem klamka zapadła, bo skoro sekretarz stanu musi składać kongresowi sprawozdania co do zakresu i tempa realizacji żydowskich roszczeń między innymi przez Polskę, to już Kongres znajdzie jakieś sposoby, żeby zmusić Umiłowanych Przywódców tutejszego bantustanu do uległości tym bardziej, że przecież żydowska piąta kolumna w Polsce w rodzaju Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, redakcji „Gazety Wyborczej”, czy wreszcie – Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita – doradzi, co zrobić i wskaże słabe punkty, na które warto nacisnąć.

Wprawdzie działacze Polonii Amerykańskiej, która – jako jedyna w tej sprawie próbowała stanąć na wysokości zadania i bronić polskiego interesu państwowego i narodowego rozpoczęli zbiórkę funduszy na zaskarżenie ustawy nr 447 JUST do tamtejszego Sądu Najwyższego, ale ponieważ sądy amerykańskie są tak samo niezawisłe, jak polskie, to wiele sobie po tym nie obiecuję.

Toteż tylko patrzeć, jak już w następnym roku, a może jeszcze na 100-lecie odzyskania niepodległości, Żydzi przystąpią do realizowania „roszczeń”.

Ponieważ w liście nowojorskiej Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego – jednej z najważniejszych organizacji przemysłu holokaustu – do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie roszczenia te zostały oszacowane na bilion złotych, czyli ponad 300 miliardów dolarów, to jasne jest, że Polska nie jest i nie będzie w stanie wygenerować gotówki w wysokości odpowiadającej trzykrotnemu, rocznemu budżetowi państwa. Wynika z tego, że będę musiały być one realizowane na drodze uwłaszczenia Żydów nieruchomościami.

Do zaspokojenia roszczeń w tej skali mogą nie wystarczyć zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nawet gdyby dołożyć do tego Lasy Państwowe, a zatem, kiedy już ta własność zostanie przez Żydów przejęta, to przyjdzie kolej na nieruchomości w miasteczkach i miastach.

Nie sądzę, by Żydzi rugowali z nich dotychczasowych posiadaczy, nawet jeśli ci mieliby tytuły własności wystawione przez urzędy naszego bantustanu. Nastąpi przejście tej własności, a dotychczasowi posiadacze, czy nawet do niedawna – właściciele, zostaną przez nowych właścicieli oczynszowani. W ten oto sposób Polacy znowu będą musieli płacić czynsz, tyle tylko – że Żydom – tak samo, jak za czasów I Rzeczypospolitej płacili właścicielom prywatnych miast i miasteczek.

Kiedy przemówią Oślice Balaama?

Na razie ani Naczelnik Państwa Jarosław Kaczyński, ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Mateusz Morawiecki, ani żaden przedstawiciel obozu zdrady i zaprzaństwa z nieprzejednanej opozycji, nie ośmielił się w sprawie ustawy nr 447 pisnąć nawet słówka.

Widać wypowiadanie się w tej sprawie mają surowo zakazane przez tych, co wystrugali ich z banana na Umiłowanych Przywódców.

Kiedy jednak proces oczynszowania się rozpocznie, to tego już ukryć się nie da i wtedy Oślica Balaama będzie musiała przemówić. Wygląda na to, że będzie musiał przemówić Naczelnik Państwa Jarosław Kaczyński, chyba, że przed kamery i mikrofony wystawi jakąś swoją kolejną kreaturę – bo przedstawiciele obozu zdrady i zaprzaństwa będą wtedy zacierać ręce w nadziei, że całe odium spadnie na znienawidzony PiS. Ale nic z tego, bo przecież jeśli nawet PiS polegnie, to wtedy oni będą musieli się tłumaczyć.

Ogromnie jestem ciekaw, jaką bajkę zaprezentuje prezes Kaczyński swoim wyznawcom, no i w jaki sposób będą się bronić reprezentanci obozu zdrady – bo Konferencja w Terezinie odbyła się w czerwcu 2009 roku, kiedy premierem był Donald Tusk, ministrem spraw zagranicznych – Książę-Małżonek czyli Radosław Sikorski, a prezydentem – kreowany na świątka narodowego Lech Kaczyński.

Polska przegrała II wojnę

I ostatnia sprawa; prezydent Donald Trump podpisał ustawę 447 9 maja, zaledwie w jeden dzień po kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Te zbieżność dat ma charakter znaku, potwierdzającego ponad wszelką wątpliwość, że Polska II wojnę światową właśnie definitywnie przegrała – no bo jakże inaczej, skoro to właśnie ona będzie musiała zapłacić Żydom za niemieckie zbrodnie?

Warto dodać, że przyczynił się do tego Nasz Najważniejszy Sojusznik, podobnie zresztą, jak w roku 1943, kiedy to w Teheranie sprzedał nas Stalinowi tak, jak rzeźnikowi sprzedaje się krowę. Cóż innego mógłby uczynić nam wróg? Mógłby nas wymordować, ale teraz wrogowie nie mordują ludności podbitej, bo jaki pożytek można mieć z trupa? Najwyżej mydło, ale co to za interes?

Natomiast jak się z takiego sojusznika zrobi niewolnika, to mydło i tak w swoim czasie można będzie zrobić, ale zanim do tego dojdzie, to z takiego niewolnika można wycisnąć niezły szmalec. Toteż Żydzi wyciskają, jak tam potrafią, a trzeba przyznać, że mają w tym względzie doświadczenie.

Oczywiście wedle stawu grobla, bo w stosunku do takiej Białorusi Żydzi żadnych roszczeń majątkowych nie wysuwają, chociaż na terenie zajmowanym obecnie przez to państwo mieszkało przed II wojną światową co najmniej tyle samo Żydów, ilu w Polsce w jej obecnych granicach. Najwyraźniej Aleksander Łukaszenka, chociaż w naszym bantustanie nie cieszy się dobrą opinią, potrafił lepiej zadbać o interesy własnego kraju, niż nasi utytułowani Zasrancen.

Stanisław Michalkiewicz
http://michalkiewicz.pl/

Komentarzy 38 to “Dzień klęski, dzień żałoby”

 1. revers said

  O przepraszam ale pan Ciaputowicz z MSZ raczyl wystosowac apel do Izraela o wstrzemiezliwowsc na bliskim wschodzie, w zwiazku z wydarzeniami w Jerozolimie, zeby nie wyrznac od razu wszystkich tubylcow lub wystrzelac.

  Przed tym nie doczytal sie nic zdroznego w ustawie 447, pomijajac celowo tekst o bezspadkowych odszkodowaniach na rzecz gudlajow.

 2. Edward. said


  Bardzo wazne informacje.

 3. hucpa said

  Hucpa żydowska skamieliną podstaw bytu żydowskiego, warto powtórzyć,.. Izrahell otrzymał, na tym padole, osobowość prawną w roku 1948 i nie ma żadnych podstaw, do choćby komentowania wydarzeń II W. Ś., które przetaczały się, po polskich terytoriach. Nic mu do tego. Jak psu do pańskiej michy.

  Politycy żydowscy, nie powiem Izraelscy, by nie obrażać Boga, którzy prowadzą agresje przeciw Polsce, powinni mieć wystawione listy gończe i otrzymać kary więzienia w Polsce – z oskarżenia o terroryzm międzynarodowy. To samo dotyczy Niemiec.

  Za wymagania spadkowe – kary więzienia ”spadkobiercom” wyciągającym rękę po masy spadkowe, bo żądania żydowskie są zwykłym terroryzmem ekonomicznym. Pomocnik tego bezprawia, jak Kongres USA, powinien być skarżony przez prześladowanych w odpowiednich Instytucjach.

  Extortion. Money grab.

  Polska powinna zmusić Żydoland do zwrotu środków wypłaconych przez Niemcy żydom, bo te środki są przynależne Polakom, nie żydom.

  Oni, jak wiemy, holokaustu żadnego nie mieli, przeciwnie kooperowali z każdym wrogiem, i byli sprawcami, nie ofiarami.

  „Żydzi” nie są stroną prawną i z tego względu, nie przysługują im żadne odszkodowania od Niemiec, tym bardziej Polaków czy kogokolwiek innego, bo nie byli ukonstytuowani przed II W.S.

  [ `ohyda spustoszenia` zaledwie się lęgła, pomiędzy W.Ś.]

 4. hucpa said

  Drogi panie Stanisławie Michale, oratorska, oczywista oczywistość, nie zawsze oczywistością jest, w pańskim stylu, forma nadbudową treści.

  Polska przegrała z Niemcami, z Rosją w wydaniu ZSRR, oraz przede wszystkim, sama z sobą. Pora przestać się okłamywać, tak jak nie podawać przyczyn tej przegranej. Od czego zacząć, gdzie złapać dno, zanim się samo sie utopi.
  Tą straszną prawdą, są żydzi. To początek, środek i koniec, naszej degrengolady, utrapień i niepowodzeń. Dopóki nie wyprowadzimy tego pasożyta z naszych trzewi, umrzemy, jeśli pożyjemy. Bo, ten żydo – Polak, mieszaniec, który tworzy Polin,
  nie zbuduje panstwa, tym bardziej szlacheckiego, godnego Boga Chrześcijańskiego.

 5. AlexSailor said

  .https://www.youtube.com/watch?v=roQovN7fgbs

  Daliśmy się wyrolować otumanieni naszą nienormalnością zawierająca się w myśleniu życzeniowym, naiwnej wierze, że jakoś to będzie,
  przygnieceni naszymi motywacjami – etyką i witalnością (manifestowaną np. grilowaniem majowym oraz „piosenką i chorągiewką” ).
  Żeby cokolwiek zmienić, zatrzymać, opóźnić, czy choć zmniejszyć rozmiar klęski – w zasadzie przeżyć – musimy uświadomić sobie nasze dno,
  nasze błędy w postrzeganiu rzeczywistości, nasze mrzonki, ograniczenia, a przede wszystkim cwaniactwo i wiarę w „jakoś to będzie”.

  O dawna piszę, że kluczem do obecnej sytuacji, jaj podwalinami, jest przegrana wojna w 1939r., a sięgając nieco dalej – II RP z jej sanacją, biedą,
  złodziejstwem, bezprawiem.

 6. AlexSailor said

  @Hucpa

  Właśnie piszę o czymś takim, co zaprezentował Pan w swoich notkach.
  Zupełnie błędne postrzeganie, naiwna etyka przeniesiona na zasadzie projekcji w jakieś racje prawne, które nie istnieją.
  Istnieje tylko siła i brak siły.
  A co do pasożytów, to przypomnę, bo może Pan nie wie, ale np. profesora Cywińskiego, Dołęgę-Mostowicza, i wielu innych w II RP katowały w domu,
  w pracy, wybijając oczy, nie pasożyty, ale jak najbardziej polskie, rodowe, z korzeniami polskimi, elity, oficerowie, pułkownicy nawet, a ofiary zamiast bandziorów,
  do więzień wsadzali jak najbardziej polscy sędziowie i prokuratorzy, natomiast polska policja nie widziała niczego.

  Dużo by pisać.
  To nie Oni nam to zrobili, a jedynie wykorzystali okazję.
  To sami sobie zrobiliśmy i robimy.

  Właśnie został nałożony podatek ekstra, podnoszący podatek dochodowy, w tym ryczałtowe (dotychczas zabetonowane) o 4%, co dla przedsiębiorców
  oznacza wzrost o ponad 21%.
  O tak, mimochodem. I nic.
  Spowoduje to wypchnięcie polskich przedsiębiorców z ich kapitałem z Polski lub wzrost cen towarów i usług, i to nie o kwoty wyrażone w tych 4%, ale dwukrotnie więcej.
  Szacuje się wpływy z tegoż podatku na 5,5 miliarda zł rocznie, co przyniesie straty dla Polaków (ceny) około 8-10 miliardów, a straty w gospodarce na 10-12 miliardów.

  Skoro rząd chciał tak strasznie narzucić któryś nasty tam nowy podatek, to dlaczego nie nałożył go na osoby prawne, zamiast na fizyczne.

  Ceny paliwa, których niski poziom pozwalał polskiej gospodarce jakoś zipać jeszcze, właśnie przekroczyły 5 zł, a rząd dorzucił się z 10gr całkowicie nowym podatkiem,
  który przełoży się na co najmniej 20gr wzrost tychże cen.

  A Pan fantazjujesz o pasożydach, aresztowaniach kongresmenów mocarstwa (w którego kieszeni siedzi nasz … – wiadomo), aresztowaniach polityków
  państwa w Palestynie, itp.

  Przecież jasno widać, że ta ustawa 447 jest uzgodniona i przyjęta we współpracy z rodzimymi zdrajcami, z których lwia większość nie ma żadnego
  korzennego powiązania z pasożytami, a jest wielbiona w sposób w zasadzie religijny, przez ogromną część polskiego społeczeństwa.

  Proszę Pana @Hucpa.
  Całkiem możliwe, że nasze działania i zachowania mogą jedynie mieć sens dla naszych wnuków, bo dla nas i naszych dzieci sprawy są całkowicie przegrane.

  Już nie piszę dalej, bo po co się dalej dołować.

 7. Ale dlaczego? said

  Pan Michałkiewicz jak zwykle w wysokiej formie. I nawet wybuchnąłem śmiechem na
  „Niech pan sobie będzie, kim tam pan chcesz – zaczyna rozmowę gość – republikaninem, czy demokratą, to nas – jak powiadają Rosjanie – nie jebiot – ale jak już się pan dostaniesz do Kongresu, a będzie tam się decydowała jakaś sprawa, będąca przedmiotem zainteresowania Izraela, to sam pan rozumisz.”

  😀

  Tak. To tragikomedia POLSKA.
  Nic dodać nic ująć.

  Cóż dalej?
  Tu bardzo ważne zadanie dla nas wszystkich.
  Uświadamiać Polaków o tym, co się dzieje. O tej zdradzie USA, o tym, że Żydzi wypowiedzieli nam wojnę. Że jesteśmy szykowani na europejskich Palestyńczyków.
  Że Żydy nam nie odpuszczą, jak widzą, że mogą frajerów obrabować w biały dzień, przy współpracy z „polskimi” zdrajcami.

  To jest teraz najważniejsze, by obudzić Polaków!

 8. Brutus said

  Formalnie w czasach tzw. Holokaustu było tu wtedy państwo niemieckie. Chcąc niechcąc nie byliśmy wtedy obywatelami Polski. Jej wtedy tu nie było. Żydzi powinni dochodzić odszkodowania plemiennego w tym wypadku od Niemiec, jako okupanta tych terenów. A co do mienia bezspadkowego, to proponuję przejść na miesiąc na judaizm i stać się na jeden miesiąc Żydami. Wtedy zniknie problem mienia bezspadkowego. A jak nie to tylko śmierć wszystkich wrogów, w tym wypadku może zmienić ich wszawe zakusy. TYLKO ŚMIERĆ. ALBO ZRZECZENIE SIĘ TYCH ROSZCZEŃ A ZAWSZE.

 9. Marucha said

  Polacy są bezbronni wobec żydowskiej bezczelności.

  Dlaczego?
  Dlatego że rząd współpracuje z wrogami Polski.

 10. MatkaPolka said

  5. Układ polsko-amerykański zawarty 16 lipca 1960 r. przewidywał zaspokojenie roszczeń obywateli USA z tytułu nacjonalizacji lub innego rodzaju przejęcia, które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie układu.. Zapłata miała być uregulowana w 20 ratach, poczynając od stycznia 1961 r., płatne do rąk sekretarza stanu USA, poczynając od dnia 10 stycznia 1961 r. Należność została rozliczona do dnia 10 stycznia 1981 r.

  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/63E61385

  Art. IV układu wyraźnie stwierdzał, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał rządowi polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli USA do rządu polskiego, a w przypadku, gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone rządowi polskiemu, ten ostatni przekaże je rządowi USA

  TO RZĄD USA MA ZAPŁACIĆ SWOIM ŻYDOM.

  DLA POLSKI JEST TO USTAWA NIEZOBOWIĄZUJĄCA – do niczego

  Jeśli rząd Polski ulegnie tej HUCPIE – tym gorzej dla rządu.
  Będzie brał udział w tym spisku, zmowie i Hucpie
  Poczynania rządu nie mogą być wbrew prawu.

  Roszczenia są i były bezprawne – w świetle prawa obowiązującego w USA – Pozew 11 Żydów został oddalony przez wszystkie sądy apelacyjne w USA.

  Ale znając bezczelność, chciwość i arogancje amerykańskich Żydów – tym razem może się udać obejść prawo – na zasadzie Prawa braku Prawa.

  Problem jednak to nie amerykańscy Żydzi – PROBLEM TO POLSCY ŻYDZI

  MIMO ŻE SĄD NAJWYZSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI , GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW (POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

  Projektodawcy uchwały: Prezydent Polski LECH KACZYNSKI i Premier Jarosław Kaczyński

  Polska już wypłaciła odszkodowaniach dla 12 Państw Zachodu za mienie pozostawione w Polsce po II Wojnie Światowej– dla USA, dla Wielkiej Brytanii, Dla Francji , Kanady, – NASZYCH Sojuszników, dla Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii, Szwajcarii, Włoch – zaraz po wojnie.

  Dlaczego Polska kraj najbardziej poszkodowany w obu ostatnich wojnach światowych ma płacić odszkodowania tym, którzy te wojny wywołali, finansowali i rękami Niemców dokonali ludobójstwa kilkudziesięciu milionów Słowian ?

  Polska była sojusznikiem tych państw.

  Te roszczenia nie są dla Polski, w jaki sposób wiążące

  Są niezgodne z polskim prawem, z prawem amerykańskim.

  Są wyłudzeniem – to przestępstwo kryminalne.

  Problemem nie są amerykańscy Żydzi, – którzy nie powinni mieć najmniejszych szans na wyegzekwowanie tych roszczeń.

  PROBLEMEM JEST RZĄD POLSKI, KTÓRY TE ROSZCZENIA CHCE SPEŁNIĆ.

 11. MatkaPolka said

  PROBLEMEM JEST RZĄD POLSKI, KTÓRY TE ROSZCZENIA CHCE SPEŁNIĆ.

  WYROK SĄDU USA

  SĄD USA ODMÓWIŁ PRAWA ŻYDOM DO ODSZKODOWAŃ OD POLSKI I AUSTRII

  WYROK OSTATECZNY W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ
  SAD APELACYJNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH DLA DRUGIEGO OKREGU
  Sesja sierpniowa 2002 r.

  Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

  MIMO ŻE SĄD NAJWYŻSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI , GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM ( KOLEJNE ZFAŁSZOWANE WYBORY ) UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW WPROWADZA POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

  A WIEC POLSKA ZAPŁACIŁA JUŻ DRUGI RAZ

  (***)
  GŁOSOWANIE Nr 15 – POSIEDZENIE 24.
  Dnia 08-09-2006 Godz. 09:21

  Pkt 5. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

  Głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, zawartego w druku nr 133, do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana

  Głosowało – 418 Za – 373 Przeciw – 45 Wstrzymało się – 0 Nie głosowało – 42

  OTO LISTA ZDRAJCÓW NARODU POLSKIEGO :

  Projektodawcy :

  Prezydent Polski LECH Kaczyński Premier Jarosław Kaczyński

  Skład Rady Ministrów

  • LUDWIK DORN wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji
  • ROMAN GIERTYCH -wiceprezes Rady Ministrów, minister edukacji narodowej
  •ZYTA GILOWSKA – wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów
  • ANNA FOTYGA minister spraw zagranicznych
  • GRAŻYNA GĘSICKA minister rozwoju regionalnego
  • PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI – minister – członek Rady Ministrów
  •WOJCIECH JASIŃSKI minister skarbu państwa
  • ANTONI JASZCZAK minister budownictwa
  • ANNA KALATA minister pracy i polityki społecznej
  • TOMASZ LIPIEC minister sportu
  • JERZY POLACZEK minister transportu
  • ZBIGNIEW RELIGA minister zdrowia
  • MICHAŁ SEWERYŃSKI minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • RADOSŁAW SIKORSKI minister obrony narodowej
  •JAN SZYSZKO minister środowiska
  • KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • ZBIGNIEW WASSERMANN minister – członek Rady Ministrów
  • RAFAŁ WIECHECKI minister gospodarki morskiej
  • PIOTR GRZEGORZ WOŹNIAK minister gospodarki
  • ZBIGNIEW ZIOBRO minister sprawiedliwości

 12. revers said

  re6

  pan Alex tawrdo przy swoim, jednak mozna wyrzucuc ambasadora z kraju, a nawet buty kazac zdjac zeby sprawdzic czy cos nie wywozi z Turcji lub przemyca

  Do tego nazawac jak Erdogan Izrael terrorystycznym krajem, a nie jezdzic do Izraela po wskazowki i polecenia w sprawie ustawy o IPN, oraz 447.

  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5260783,00.html

  lub lzejsza forma mobingu przeciwko rp na arenie miedzynarodowej przez goodlajow usraelskich.

  Bylo odliczyc jeszcze od bezspadkowego dzialalnosc dyplomatow polskich w Szwajcarii podczas 2 wojny swaitowej ktorzy podobnie jak Schindler, masowo wykupywali jewrejow europejskich od Niemcow, lub wystawiajac im nowe papiery na wyjazd do ameryki poludniowej i do stanow, do tego film nakrecic.

 13. MatkaPolka said

  CO POWINNA ZROBIĆ POLSKA wobec roszczeń USA

  TRUMP PODPISAŁ USTAWE SS 447

  Roszczenia żydowskie i Amerykańskie są niezgodne
  z polskim prawem,
  z prawem amerykańskim.
  z prawem międzynarodowym

  Są wyłudzeniem – to przestępstwo kryminalne. To powtórne usiłowanie – to RECYDYWA

  Kongresmeni, Senatorzy i prezydent Trump są AFERZYSTAMI i hucpiarzami

  Takimi jak Art.-B – Bagsik i Gąsiorowski. Zawiadomić prokuraturę i Interpol.
  Bagsika złapali w Szwajcarii.

  Władze Polski powinien Zawiadomić INTERPOL, Wydać nakazy aresztowania WYDAĆ LISTY GOŃCZE za wszystkimi kongresmenami, senatorami i prezydent Trumpem.

  ŁAPAĆ HUCPIARZY

 14. Boydar said

  @ Pan Alex

  Napisał Pan – „… ale np. profesora Cywińskiego, Dołęgę-Mostowicza, i wielu innych w II RP katowały w domu, w pracy, wybijając oczy, nie pasożyty, ale jak najbardziej polskie, rodowe, z korzeniami polskimi, elity, oficerowie, pułkownicy nawet, a ofiary zamiast bandziorów, do więzień wsadzali jak najbardziej polscy sędziowie i prokuratorzy, natomiast polska policja nie widziała niczego …”

  Oprócz tego, że ani Pan ani ja w papiery im nie zaglądaliśmy, to ma Pan rację i tak właśnie było, przy czym należy zaznaczyć, że wymienione przez Pana ofiary nie były jedyne; były tylko najbardziej znane.
  Podejrzewam że „Stalin” jednak zajrzał, na co pewne przesłanki istnieją. Dziwnie podobnie bowiem wyglądały „listy katyńskie”.

 15. Wit said

  Im więcej żydowskiego squrwysyństwa względem Polski, tym większa nienawiść budzącego się polactwa do żydostwa. Gdyby Trump nie podpisał 447 większość polactwa dalej smacznie by spała w żydowskiej odbytnicy ze smakiem zajadając się żydowskim kałem. A tak zaczyna rodzić się słuszna nienawiść, jakże potrzebna polactwu w relacjach z żydostwem. Tej nienawiści nie da się już odrobić ani zamieść pod dywan. Nawet zwolennicy pisdy budzą się z letargu i zaczynają pluć w stronę żydostwa i naczelnika. Jakże miło się robi. Polactwo zamiast żydostwu współczuć i wystawiać własne córki i tyłki do dymania, zaczyna patrzeć na żydostwo spode łba i życzyć mu jak najgorzej. I o to chodzi i o to chodzi. A wszystko to zasługa Trumpa i jednego podpisu.

 16. Rob said

  1. Panie Stanisławie! To powinniśmy wyjść z tego NATO czy nie?
  2. Dlaczego na swoim biurku trzyma pan figurkę prez. Trumpa? – człowieka który chce zniszczyć Polskę!

 17. Ona said

  ….zaczyna rodzić się słuszna nienawiść?O tak, niektórym kręgom bardzo zależy, żeby wzbudzić w nas ślepą nienawiść i żebyśmy ruszyli z nożami i procami przeciw okupantowi, uzbrojonemu w ustawę 1066 i broń. Nienawiść jest uczuciem destrukcyjnym. Nam potrzebny jest dobry strateg i koń Trojański, którym wykończymy wroga cicho i bezkrwawo. N nazewnictwo polactwo powoduje tylko, że muszę wiecznie wycierać zapluty monitor. Tylko wróg może na zmanipilowanych przez 70 lat ludzi pluć i wyzywac od Polactwa. Żydactwo stoi za swoimi murem, nawet jak ich złapie za rekę na przestepstwie. Kim jesteści wy, którzy nastawiacie Polaków przeciw Polakom. Zamiast nawoływać do budzenia i uświadamiania uśpionych i ogłupionych przez diabelstwo rodaków. Chyba, że nie rodaków?

 18. Marek said

  Dla przypomnienia. Petycję do wycierucha żydowskiego z białego sracza o niepodpisywanie 447 – podpisało 40 tys na wymagane 100tys. Wielomilionowa polonia amerykańska, najmojsza z najmojszych, wykształcona i zatroskana sprawami polskimi w ułamku procenta podpisała petycję.
  Tacy Polacy, hehe.
  Wróć!
  Jak mi wytłumaczył Pan RomanK, to nie Polacy, ale Amerykanie polskiego pochodzenia…
  więc mogę stulić gębę:)

 19. MatkaPolka said

  B>CO POWINNA ZROBIĆ POLSKA wobec roszczeń USA

  To samo, co zrobiła Turcja – inny sojusznik NATO

  Turcja jest sojusznikiem NATO, a USA chciało zrobić w Turcji zamach stanu – usunąć Erdogana.
  Erdogan otoczył bazę NATO w Incirlik – ( z której przeprowadzono zamach) i kazał się Amerykanom wynosić. USA finansują Kurdów, którzy mających pozbyć się Erdogana. Erdogan walczy z Kurdami w Syrii.
  Erdogan kupił od Rosji systemy przeciwlotnicze S-400, gdyby sojusznicy chcieli zrobić ponownie zamach na Erdogana.

  Co to za sojusznik, który chce nas okraść, i który nie respektuje, żadnych układów i sojuszy, umów międzynarodowych?

  Polska podpisała umowę z indemnizacyjną z USA– JUŻ RAZ ZAPŁACIŁA.

  Ten sojusz polega na tym, ze mamy dobrowolnie zgodzić się, żeby być łupionym – scenariusz według wypowiedzi Johna Perkinsa –

  WYZNANIA EKONOMICZNEGO ROZBÓJNIKA – Confessions of an Economic Hitman

  .https://www.youtube.com/watch?v=hG0olTHXGYA

  CO POWINNA ZROBIĆ POLSKA

  Wobec roszczeń USA Polska powinna postąpić z takim sojusznikiem jak Erdogan – zerwać stosunki dyplomatyczne, wywalić bazę amerykańską w Redzikowie, wywalić przestarzałe Patrioty – bo i tak Rosji nic nie zrobią – a tylko mogą stać się powodem do ODWETOWEGO ataku na Polskę. (gdyby Polska lub USA/NATO – zaatakowały Rosję)

  Zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem – wydalić ambasadora – Tak jak zrobił to Erdogan, i jak zrobił to Gomułka.

  Ponadto – rząd Polski nie powinien pozostawać bierny w tej sprawie
  Powinien aktywnie się przeciwstawić – wyjść z kontratakiem, wystąpić z kontra roszczeniami

  Jest o wiele więcej powodów, – aby to USA i Żydzi płacili Polsce ODSZKODOWANIA
  Zażądać od żydów odszkodowań za ich zbrodnie i rabunki

  Ten rabunek trwa cały czas – od chwili przemian ustrojowych, złodziejskiej „prywatyzacji”, rewolucji demokratycznej – i finansowanie przez USA „opozycji demokratycznej”–, którzy potem ZŁUPILI Polskę, rozkradli przemysł, a BANKI ZACHODNIE WYWOŻĄ Z POLSKI MILIARDY

  Rozkradziono dorobek pokoleń – Polska po II wojnie światowej obrócona była w kupę gruzów i odbudowała się z gruzów – a te odbudowane jest po wielokroć rozkradane

  Dodajmy jeszcze okradzenie Polaków ze zdobyczy socjalnych PRL, – służby zdrowia, oświaty, kultury, wypoczynku

  Jedyną obowiązującą doktryną zachodu jest „Drang nach Osten”- podbój i łupienie
  Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, na czym polega ta Zachodnia Wolność i DEMOKRCJA?

  Polska NIE POWINNA NIC ZAPŁACIĆ – Była największą ofiarą II wojny światowej.

  Zginęło ponad 12 mln polskich obywateli – a ok. 75% Polski zostało zniszczone przez zbrodniczą nazistowską III Rzeszę niemiecką, w tym również własność żydowska – została zamieniona w KUPĘ GRUZU – i jeśli w ogóle coś się żydom należy to KUPA GRUZU.

  W kryminalnej Transformacji/ Prywatyzacji między innymi amerykańscy Żydzi rozkradli Polskę – już odbudowana z gruzów wysiłkiem całego narodu.

  ŻYDZI PŁACIĆ

  https://intergalactic575.wordpress.com/2018/02/09/zydzi-placic

  Za co żydzi powinni zapłacić Polsce i Polakom
  Za II wojnę światową
  POLSKA POWINNA

  Zawsze Polska wychodziła lepiej na sojuszu i protektoracie Rosji – i carskiej i sowieckiej – mimo różnych rachunków krzywd; nawet w okresie rozbiorów Królestwo Polskie rozwijało się

  Znacjonalizować przemysł i banki – rozkradzione przez sojuszników USA i Niemcy – w ramach złodziejskiej prywatyzacji i wprowadzania DEMOKRACJI – Ile rzazy Polska ma płacić, ile razy ma być okradana ??

  I Polska powinna kupić od Rosji systemy S-400, żeby sojusznik przypadkiem nie chciał zrobić w Polsce przewrotu, gdyby Polska nie chciała zapłacić.

  NATYCHMIAST ZAWRZEĆ SOJUSZ Z ROSJĄ – Tak jak robi to Turcja członek NATO

  ALE „rzont Polski” TEGO NIE ZROBI – bo jest częścią tego SPISKU

  Jeśli rząd Polski i prezydent Polski tego nie zrobi – powinien się podać do dymisji- regularna procedura w skandalach politycznych

  Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, – „rzont polski” to marionetki USA – to „Szakale” pracujące dla USA i IZRAELA

  Może niektórym spadną łuski z oczu, jaki MAMY PATRIOTYCZNY RZĄD – jaka to Dobra Zmiana

 20. Rob said

  Ciekawe czy Michalkiewicz zgodziłby się choć z jednym punktem?:
  1. zerwać stosunki dyplomatyczne, wywalić bazę amerykańską w Redzikowie
  2. NATYCHMIAST ZAWRZEĆ SOJUSZ Z ROSJĄ

 21. Clara said

  Deklaracja terezinska zostala podpisana przez polskojezycznych zydow lub ich szabesgojow udajacych polski rzad, a dzialajacych razem z miedzynarodowymi organizacjami zydowskimi (tzw. miedzynarodowa spolecznosc). Ten rzad rowniez nadzoruje i chroni liczne osrodki antypolskiej propagandy jak: antypolskie kanalie w MSZ, muzeum Polin, zarzad obozu w Oswiecimiu i wiele innych z pieniedzy podatnikow.

  “Na razie ani Naczelnik Państwa Jarosław Kaczyński, ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Mateusz Morawiecki, ani żaden przedstawiciel obozu zdrady i zaprzaństwa z nieprzejednanej opozycji, nie ośmielił się w sprawie ustawy nr 447 pisnąć nawet słówka.”

  Pisz Pan sprawde: “Na razie, polscy gudlaje, tzn. Naczelnik Państwa Jarosław Kaczyński, ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Mateusz Morawiecki, ani żaden przedstawiciel obozu zdrady i zaprzaństwa z nieprzejednanej opozycji, nie ośmielił się w sprawie ustawy nr 447 pisnąć nawet słówka.

 22. MatkaPolka said

  @ 17 Marek
  Nawet gdyby petycję do Trumpa podpisało 2 albo 5 miliony Polaków – to i tak Trump podpisał by tą Ustawę 447 – Trump jest tylko popychadłem Żydów i „Deep State”

  Jedynie, co mogą zrobić Polacy to wygnać Żydów do Birobidżanu – tak ja Stalin

  Albo zamiast roszczeń pieniężnych zapłacić „żywym towarem” – oddać polskich Żydów do Ameryki – zamiast kamienic i pieniędzy.
  Przecież dla Żyda życie jest najcenniejsze – ci, co przeżyli Holo– potrafili wydać ojca, matkę siostrę do transportu, aby tylko przeżyć. Każdy 1 Żyd jest warty 65 milionów – a dolar tak czy inaczej spada na wartości.

  Aj waj aj waj – Polska nie wasz kraj – won do Ameryki – Michniki, Kaczory, Dudy, Morawieckie
  .https://www.youtube.com/watch?v=I1IJzJH9aYk

  Epitafium dla Geremka!! – Dzięki ci Boże, że go od nas już zabrałeś –
  .https://www.youtube.com/watch?v=C9rqR9z0lmQ

 23. Wit said

  Re. 17

  Polactwo siedzi w żydowskich odbytnicach i jest z tego powodu dumne i szczęśliwe. To polactwo chodzi na wybory i głosuje na prożydowskich polityków – im bardziej polityk jest prożydowski i antypolski, tym większe poparcie dostaje od polactwa. Gdzie tu manipulacja? To autodestrukcyjna perwersja. Polactwo nie chce być Polakami. Wstydzi się Polski. Gardzi Polską. Polactwo chce być bardziej żydowskie od samych żydów.

 24. Dziad Wernyhora said

  Jest różnica między Polską a Turcją. Jak mówi internet:
  Armia turecka jest szóstą największą armią świata i drugą co do wielkości w NATO (po armii USA). Liczy 823 tys. zawodowych żołnierzy.

  No niestety, Polska jest rozbrojona, Mała armia, oparta technologicznie na zagranicznym przemyśle zbrojeniowym.

 25. Plausi said

  Co znaczy „my wykupujemy”

  „Wynika z tego, że będę musiały być one realizowane na drodze uwłaszczenia Żydów nieruchomościami.”

  https://www.youtube.com/watch?v=2JlqE5UYsa8

 26. revers said

  ad24

  Polska Armie jak i ukrainska chca wcielic do europejskiej armii, ktorej trzon maja stanowic niemcy, francuzi, wlosi , jak rowniez stanowic 1 linie frontu na wschodzie europy tylko na razie nie jest jasna pozycja Polski w stosunku do brukseli bedaca silnych relacjach z amerykanami, nawet mimo ustawy 447.

 27. A może czas już na pogłębioną refleksję i spojrzenia oczywistej prawdzie w oczy.

  Żydowskie rządy w Polsce trwają już 38 lat – o 38 lat za długo. Wszystkie plagi – od bezrobocia i kradzieży, zniszczenia, majątku narodowego poczynając, na żydowskich urojonych żądaniach zwrotu polskiej własności kończąc -, które spadają na Polskę i Polaków zawdzięczamy współpracy żydo-katolickiego Kościoła (granicę na Odrze i Nysie Kościół uznał w 1972r., to w kościołach zaczął swoje protesty żydowski KOR, to Kościół zainicjował pojednanie z Niemcami w 1989r., a nie z Rosją) z V żydowską kolumną w Polsce i z międzynarodowym syjonizmem, któremu przewodzą imperialne, rządzone przez Żydów USA.

  Czas już odrzucić wszystko co żydowskie, religii żydo-katolickiej z jej hierarchiczną instytucją nie wyłączając. Czas się oddolnie narodowo organizować przeciw syjonistycznej okupacji, przeciw żydowskim w Polsce rządom.

  ——-
  Pan się w ogóle nie zna ani na religii, ani na Kościele.
  Gdyby nie to, że wierzę w Pański autentyczny patriotyzm, to napisałbym ostrzej.
  Ale niech Pan pamięta: nie ma prawdziwego patriotyzmu bez Chrystusa i Jego nauki. NIE MA.
  Admin

 28. MatkaPolka said

  9 MAJA 1945 – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

 29. MatkaPolka said

  9 MAJA 2018 – DZIEŃ KLĘSKI

 30. MatkaPolka said

  DZISIEJSI SOJUSZNICY POLSKI

  JUST ACT – GROŻNIEJSZY NIŻ WOJNA

  .http://prawicowyinternet.pl/wp-content/uploads/zydzi-just-act.jpg

  SOJUSZNIK USA – SPRZEDAJE POLSKĘ I OKRADA

  .http://tubemuzik.com/files/thumbs/2018/04/26/1524767069aad93-768×432-1.jpg

 31. NICK said

  Rob.
  (20).
  Podobnych pytań było tu wiele.
  Rozumie Pan.
  Osią jest tzw. Korwin-Mikke.
  Jest st. Tymiński i inni.
  Także RomanK.

  Dawno temu pisałem do Gospodarza: nie bierz Pan ichniego orderu.

  Bo to kolejny fason jednej mafii eskimoskiej.
  Może się przyda?

 32. stachu01 said

  Najgorsze czai się w samorządach. To jest ta właściwa 447. Nie ta co o niej żydy w Stanach Żydowskich Ameryki pier.dolą. To żydowskie kur.widło realizowane jest od dawna. Bo samorządność w Polsce to czysta iluzja.

  Jednym z twórców chu.jni samorządu terytorialnego z 1990 i 1998 roku był, nieżyjący już, profesor Michał Kulesza związany blisko (i wiernie wykonujący polecenia) z żydami Okrągłego Stołu.

  W 1977 roku już jako dojrzały naukowiec mówił: „Zniesienie powiatów i powołanie 49 województw doprowadziło do ukształtowania się jednostek terytorialnych o wyraźnie wyodrębnionych funkcjach społeczno-gospodarczych (rolniczych , przemysłowych itp.) Uwzględnienie tych czynników w procesie zarządzania i administrowania znajduje odbicie w dążeniu do równomiernego, choć zróżnicowanego rozwoju całego kraju”. Jaki nastąpił wówczas rozwój mieliśmy okazję zaobserwować zwłaszcza w grudniu 1981 roku.

  Po ponad dziesięciu latach stwierdził w imieniu swoim lub nie, że 49 województw i brak powiatów jednak NIE znajduje odbicia w dążeniu do równomiernego rozwoju całego kraju i wypada nawalić ze trzysta powiatów aby o ten rozwój zadbać. On i reszta twórców samorządowego gniota nie potrafili dokładnie wskazać jakie będą w ogóle koszty całej hecy a kiedy tu i ówdzie, przyciśnięci do muru rzucali sumami bezpośrednio wziętymi z żydowskich dup to potem okazało się, że zaniżone są o co najmniej 500 milionów złotych. Drobnostka. Bo im to wisiało ile to będzie kosztować. Zapłacić za to mieli Polacy.

  Po latach, kiedy podniosły się jakieś nieliczne przytomne i pewnie polskie głosy, że samorząd w takiej formie, a w szczególności powiaty, być może znajduje odbicie w dążeniu do równomiernego rozwoju całego kraju, ale na tym dążeniu wszystko się kończy, profesor Kulesza powiedział:

  „postulat likwidacji powiatów wynika z kompletnego niezrozumienia roli tego szczebla samorządowego. – A przecież on zajmuje się sprawami, które przerastają jedną gminę. Ponadto powiat jest ośrodkiem życia społeczno-politycznego, to tutaj są sądy i inne ważne instytucje, nawet większość partii politycznych ma struktury tylko do poziomu powiatów. Gdybyśmy je zlikwidowali, to wszystko by nam się rozlazło.”

  Profesor jak kur.wa mać. Przecież sądy i inne ważne instytucje działały sobie w najlepsze i bez istnienia powiatów. Co ma wspólnego sąd z samo rządzeniem się społeczności lokalnych? A partie polityczne nie po to zdobywają władzę, aby troszczyć się o dobro społeczne, zwłaszcza lokalne, tylko po to aby wzmacniać tę władzę, zgarniać profity a syfami obdzielać społeczeństwo.
  Ponieważ nie do podważenia jest związek między miejscami pracy w samorządzie a „rządzącą” w jakimś powiecie orientacją polityczną to jasna jest kolejność lojalności samorządowca, który najpierw „obsłuży” partyjnych kumpli a ludowi obwieści, że na przykład właśnie wyczerpały się środki albo złożona oferta nie spełnia warunków proceduralnych.

  Dziś mamy setki przykładów, że samorząd to siedlisko korupcji i nepotyzmu. Stworzono kilkaset tysięcy lukratywnych urzędniczych posad. Podobno zdublowano w wielu dziedzinach jednostki administracji rządowej.
  Kwestia odpowiedzialności urzędnika samorządowego jest równie śmieszna jak urzędnika państwowego a szaleństwo jednego czy drugiego dekuje imienna choć bezosobowa machina biurokracji.
  Tak sobie te żydy wykombinowały, że są nietykalne. W samorządzie też jest ich w ch.uj. Nawet na zadupiach. Nietykalne są też szabesgoje, na razie potrzebne żydziuchom, nie wiedzą jeszcze, że i tak pójdą na odstrzał. W najlepszym razie ich wnuki.

  Samorządy w takiej a nie innej postaci wprowadzone zostały świadomie w celu zadłużania społeczności lokalnych, pozbawienia ich majątku samorządowego czy zadłużenia w różnych formach u wierzycieli spod ciemnej gwiazdy – głównie żydów. Po tzw. reformie rychło okazało się, że budżety większości gmin nie domykają się. Dziś na prawie 2500 gmin około 100 nie jest zadłużona. Oczywiście proces ten nie jest obliczony na pięć czy dziesięć lat tylko na dłużej i z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że nasze wnuki lub wnuki szabesgojów obejmując samorządowy zarząd gminy stwierdzą z niesmakiem, że gmina nie ma nic poza długami.

  Na własne uszy słyszałem jak jeden nadskurwiel gminny pier.dolił „po co gminie majatek?”

  A dla twoich wnuków i prawnuków ch.uju zasrany ty!

  Samorząd gminny nie ma pieniędzy, bierze więc kredyt. Nie ma go czym spłacić, więc bierze kolejny na spłatę kredytu. Wszystko w parchatych bankach albo w banku będącym spółką skarbu państwa co i tak jest chu.jnią bo ryzyko przejmują obywatele. Żydłaki nie byłyby sobą gdyby nie podarowały Polakom większej ilości sznurów na łeb. Gmina może wypuścić obligacje jak już sołtysi dopier.dalają się, że za dużo kredytów w bankach. I taki jeden łach z drugim opylają działki lub budynki, które stanowią własność gminy lub powiatu. Kupują to żydłaki, czasami coś chapnie Polak, przeważnie jakieś gówna na prowincji, które na razie latają żydziuchom. Jak gmina czy powiat nie mają pieniędzy na wykup obligacji to żydłacki bank włazi na część majątku.
  Po chłopsku, niech taka gmina będzie miała, pi razy drzwi, bo przecież nie sprawdzałem wszystkich, ale niech będzie tylko dwa miliony złotych. Razy tylko 2000 jednostek samorządowych to jest cztery miliardy złotych. Kredyt bankowy na ten szmal niech ma 2,5% to jest chyba ze sto milionów złotych na rok. Za te pieniądze z procentów mogą sobie parchy za free co nieco już wykupić na wieczność.
  Ale to tylko optymistyczny rachunek. W takim powiecie sieradzkim gmina Złoczew ma dziesięć baniek długu, Błaszki 14, Burzenin, Brzeźno po cztery i tak dalej. Czyli i tak gówniano policzyłem te dwa melony na gminę, bo średnia jest wyższa. W 2016 zadłużenie gmin w Polsce wyniosło nie cztery a pięćdziesiąt cztery miliardy.
  Można sobie policzyć jak się chce ile dóbr kupią z procentów żydłaki.
  W ch.uj.
  To jest kur.wa powód do strzelania a nie te szczyny jakiegoś amerykańskiego luja, co to dekuje złodziejstwo w toku.
  Po demontażu niby wspólnego majątku przyjdzie czas na ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych prywatnej własności. Tak jak w Palestynie. Proces zresztą też już trwa bo parchy gupie nie są a skur.wiałe i nie realizują swojej bandytki żabim skokiem tylko metodą na „kur.wa mać” od lat. Chałupy i działki po żulach, których żydy rozpiły, terroryzm podatkowy, ambery goldy i długo by kur.wa wymieniać.

 33. Anna said

  „Dlaczego Polska kraj najbardziej poszkodowany w obu ostatnich wojnach światowych ma płacić odszkodowania tym, którzy te wojny wywołali, finansowali i rękami Niemców dokonali ludobójstwa kilkudziesięciu milionów Słowian ?”

  Bo jest słaba! Nie atakuje się silnego tylko słabeusza!
  Dlatego nie atakują niemec tylko Polskę.
  Mają tu polacy ogromną zasługę. Tak ogłupionego narodu od „nadstawiania drugiego policzka” nie znajdziesz na świecie.

  I to nie od dzisiaj, żydów wygnano ze wszystkich niemal krajów europejskich, organizowano pogromy.
  A polacy ich przyjęli i dawali się oszukiwać . Tu był raj dla żydów o czym otwarcie do dzisiaj mówią.
  „Oni będą siać i zbierać, a my będziemy siedzieć i jeść”
  Tego się nie zapomina, takiego raju. Polska o jotę się nie zmieniła od czasów dominacji żydowskiej sprzed wojny.

 34. Boydar said

  To kto organizował te „pogromy”, Pani Anno, kto ? Bo umieszczenie w jednym zdaniu z przecinkiem wew środku – „… wygnano ze wszystkich niemal krajów europejskich, organizowano pogromy …”, sugeruje, że sprawstwo kierownicze było to samo. A nie było.

 35. revers said

  Brakuje jeszcze rosyjskiej rozwiedki w felietonach, o ktorej nie tak dawno tak szeroko opisywal pan Stasiu,

  a okazuje sie ze oprocz zainstalowanej w rp sluzb amerykanskich, niemieckich przybedzie jeszcze oficjalnie silny Mossad umiejscowiony w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. I gdzie ta Rosyjaks Rozwiedka? ktora moze tylko prowadzic bialy wywiad, i satelitarny, reszta dogorywa wraz z przejsciem na emerytury starej gwardii lub na lono abrahama.

 36. Boydar said

  Mój Ulubiony Stanisław zdał sobie sprawozdanie, że ruska razwiedka nie jest najistotniejszym narzędziem Moskwy w Polsce. Wręcz przeciwnie, bo jej praktycznie nie ma i nie potrzeba aby była. Nie tylko w Polsce; we wszystkich żydowskich kibucach. Oddziaływanie odbywa się nie rosyjskimi rekami tylko tych wiszących na drutach. Sami przecież chcieli; kraść, zabijać, malwersować, pedalić. Teraz muszą zapłacić za wolność. A jak któryś wpadnie to i tak nie szkoda, jednego ch*uja mniej. Więc się Pan Stasiu z lekka zmiarkował, bo to głupio tak napieprzać na tutejszych starszych, nawet mając licencję.

 37. Plausi said

  Spisek nazywany rządem „polskim”

  dadajmy, rząd nazywany nie tylko „polskim” ale też „patriotycznym”. Funkcję tej bandy najłatwiej jest zrozumieć, jeśli pojmie się obecną sytuację Polski.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/#Polska

  Byłoby to może jeszcze nie tak niebezpieczne, ale kraj pełniący nad nami kuratelę jest bankrutem i w fazie końcowej czyli rozpadu.

  @10, MatkaPolka

  „Polska kraj najbardziej poszkodowany w obu ostatnich wojnach światowych ma płacić odszkodowania tym, którzy te wojny wywołali, finansowali i rękami Niemców dokonali ludobójstwa kilkudziesięciu milionów Słowian”

  Dla kogoś może ta wypowiedź być nieoczekiwana, ba, odbiegające od obowiązującej lekcji historii przyzwoitej. Niestety, MatkaPolka i tym razem trafiła w samą dziesiątkę. Także holokaust był dziełem samoobsłutowym, ale o tym było dość już w tym portalu.

  http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  Skończmy wreszcie z rozczulaniem się nad żydostwem, żydostwo to z ich synagogą to od tysiącleci światwa organizacja nie tylko przestępcza ale i zbrodnicza, biorąca aktywny udział w każdej większej zbrodni, także na członkach jego populacji. Czy żyd może stać się przyzwoitym człowiekiem ? Jest to tak mało prawdopodobne, że odpowiedź brzmi nie.

  @36, Boydar

  Pan Stanisław jest naturalnie funkcjonariuszem, o swych kontaktach z służbami sam nawet wspominał, utrzymywał, że miał u nich wykład. Jego zadaniem jest re-/prezentować pewne trendy, wszakże wcale nierzadko są jego wypowiedzi godne uwagi a nawet zawierają poprawne analizy. Jako wprowadzenie do tematu jest pomocny, ale trzeba też samodzielnie myśelć i analizować. Bez tego ani rusz.

  Także służby obserwują, że żydostwo pozbawia je żerowiska, przykład Wągier wskazuje, że jak im zaczyna brakować, to są w stanie dokonać cichego przeworotu. Jak na razie służby mają swe żerowisko w Polsce, ale przecie usiłują na bieżąco kontaktować przyszłych decydentów w pierwszym rzędzie Chiny Ludowe, ale i Rosja jest stale w kontakcie. Pan Stanisław zdaje się mieć bogatą wiedzę o służbach, wiele się z tego zgadza z realiami.

 38. Boydar said

  Dlatego m.in. jest Moim Ulubionym Stanisławem 🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.