Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Skąd w gospodarce biorą się pieniądze

Posted by Marucha w dniu 2018-06-07 (Czwartek)

Szwajcarzy zdecydują w czerwcu w referendum, czy odebrać bankom komercyjnym prawo do kreowania pieniądza bezgotówkowego i przywrócić je bankowi centralnemu.

Dziesiątego czerwca odbędzie się w Szwajcarii referendum, w którym obywatele tego kraju mają odpowiadać na pytanie: „Czy jesteś za popularną inicjatywą wprowadzenia odpornego na kryzysy Pieniądza Suwerennego, który będzie emitował jedynie bank centralny?”.

Pisząc o „kryzysach”, inicjatorzy referendum mają na myśli ten z 2008 roku i wcześniejsze. Natomiast aby zrozumieć, o co chodzi w drugiej części referendalnego pytania, trzeba wiedzieć, że obecnie zdecydowana większość znajdujących się w obiegu pieniędzy to pieniądz bezgotówkowy, który kreują (z „niczego”) banki komercyjne poprzez udzielanie kredytów.

O co chodzi Szwajcarom?

Banki centralne tworzą jedynie gotówkę. Przykładowo: obecnie w Polsce znajduje się w obiegu około 1300 mld zł. Z tej kwoty jedynie 14 proc. to gotówka (banknoty i monety), a reszta – głównie pieniądz bezgotówkowy istniejący jako elektroniczne zapisy na kontach konsumentów i firm. Inicjatorzy szwajcarskiego referendum chcą, aby bank centralny emitował cały pieniądz, a więc także bezgotówkowy.

Fakty te są mało znane poza środowiskiem ekonomistów i bankowców. Dominuje przekonanie, że to banki centralne kreują cały pieniądz, a banki mogą udzielać tylko tylu kredytów, na ile mają pokrycie w depozytach. Oba te poglądy są błędne. Wątpiących odsyłam do opublikowanego w 2014 r. przez Bank of England raportu „Money creation in the modern economy”.

Kreacja pieniądza bezgotówkowego, który obecnie stanowi zdecydowaną większość pieniędzy w obiegu, została zatem sprywatyzowana. Stan ten banki komercyjne osiągnęły stopniowo, metodą małych kroków i faktów dokonanych. Pieniądze kreowane w momencie udzielania kredytów są potem wydawane – trafiają do obiegu.

Z drugiej strony każda spłata raty kredytu powoduje, że pieniądze znikają. System monetarny świata przypomina więc dziurawe wiadro, z którego wciąż wycieka woda i trzeba cały czas ją dolewać. Banki centralne mają jedynie pośredni wpływ na ilość pieniądza w obiegu poprzez ustalanie stóp procentowych dla transakcji międzybankowych. Wpływ bezpośredni na podaż pieniądza ma polityka kredytowa banków i wielkość popytu na kredyty.

Oba te czynniki są zmienne, zależne od aktualnych preferencji banków i ich klientów. Kreowanie przeważającej ilości pieniądza przez kredyt jest niebezpieczne, bo niestabilne: raz może być go za dużo, a innym razem za mało. Podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 roku banki ograniczyły akcję kredytową, przez co spadła ilość pieniędzy w obiegu, co „zdusiło” całą światową gospodarkę.

Stąd właśnie wziął się pomysł (testowany w szwajcarskim referendum), aby odebrać bankom komercyjnym prawo do kreowania pieniądza bezgotówkowego i przywrócić je bankom centralnym, które kreowałyby pieniądz w takiej ilości, aby nie spowodować inflacji, a równocześnie „nadążać” z jego podażą za wzrostem PKB.

Niestabilność i wytwarzanie światowych kryzysów, to niejedyne wady obecnego systemu monetarnego świata. Inną jego wadą jest fakt, że pieniądze te „nie są za darmo”, gdyż aby je uzyskać, trzeba zapłacić odsetki. Sytuacja jest paradoksalna: pieniądz, czyli środek wymiany (kupna – sprzedaży) dóbr i usług, nie powinien być przecież odpłatnie udostępniany (pożyczany) pracownikom i firmom, którzy te dobra i usługi sami wytworzyli.

Banki nie tylko decydują o tym, ile pieniędzy będzie w obiegu, ale też, kto te pieniądze będzie wydawać. Osoby nie mające zdolności kredytowej są skazane na firmy pożyczkowe z ofertą o RRSO [rzeczywista roczna stopa oprocentowania – red.] rzędu 100 proc. Pogłębia to nierówności dochodowe.

Konstytucyjne wątpliwości

W polskim systemie prawnym scedowanie na banki komercyjne misji kreowania pieniądza bezgotówkowego jest sprzeczne z konstytucją, gdyż jej art. 227 pkt 1 wyraźnie stanowi, że prawo do emisji pieniądza przysługuje wyłącznie NBP.

Zatem albo łamana jest konstytucja, albo to, co mamy na kontach, to nie są pieniądze. Postulat powrotu misji kreowania pieniądza do banków centralnych (system 100-proc. rezerwy) jest na świecie przedmiotem coraz większego zainteresowania i przybrał już formę konkretnej propozycji wprowadzenia Pieniądza Suwerennego (Sovereign Money).

W 2016 r. firma KPMG opublikowała raport „Emisja pieniądza. Alternatywne systemy monetarne” zawierający omówienie wyników kilkudziesięciu publikacji naukowych, w których analizowano, jakie skutki miałoby wprowadzenie Pieniądza Suwerennego. Okazuje się, że jego wynikiem byłoby m.in. stabilność gospodarcza, odporność systemu finansowego na kryzysy i panikę bankową, wzrost gospodarczy, ograniczenie inflacji, obniżenie cen nieruchomości, obniżka podatków i zwiększenia płac oraz zdecydowana redukcja zarówno długu prywatnego, jak i publicznego.

Jak jest możliwe to ostatnie? Przedstawię odpowiedź na przykładzie Polski. Wzrostowi PKB powinien towarzyszyć proporcjonalny wzrost ilości pieniędzy w obiegu. Skoro polski PKB rośnie o około 3 proc. rocznie (w cenach stałych), inflacja jest rzędu 2 proc., a ilość pieniądza w obiegu to około 1300 mld zł, to w obiegu powinno się znaleźć co roku około 65 mld zł dodatkowych pieniędzy.

Gdyby w Polsce obowiązywał Pieniądz Suwerenny, to NBP wykreowałby tę kwotę i wprowadził do obiegu przez przekazanie jej rządowi na pokrycie części wydatków państwa oraz osiągnąłby dochód z emisji pieniądza zwany (od wieków) senioratem. Okazałoby się wtedy, że Polska nie ma deficytu budżetowego, ale nadwyżkę budżetową.

Jednak przez ponad 20 lat NBP nie kreował pieniędzy [dla rządu – red.], ale rząd je pożyczał. Efekt: skumulowany dług publiczny Polski w wysokości ponad biliona złotych. Płacone od niego odsetki, i odsetki od odsetek (większość tej kwoty to skapitalizowane odsetki), to w sumie kilkaset miliardów złotych. Jednak „wyzerowanie Licznika Balcerowicza” może być dokonane nie tylko przez pełne wprowadzenie w Polsce Pieniądza Suwerennego. Można to także zrobić okrężną drogą poprzez kupowanie przez NBP krajowych obligacji.

Nie wymaga to zmiany prawa, gdyż art. 48 pkt 2 ustawy o NBP wprost na to zezwala (a art. 220 pkt 2 konstytucji tego nie zabrania). Oczywiście wykupywanie krajowych obligacji nie powinno następować zbyt szybko, aby nie spowodować inflacji. Czuwałby nad tym także NBP, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NBP „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen”.

Śladem EBC i Chin

Skup rządowych obligacji krajów strefy euro prowadzi już od kilku lat Europejski Bank Centralny. W podobnym duchu działają też banki centralne w Chinach, Wielkiej Brytanii i USA.

Polska powinna pójść w ich ślady. Zapewne wywołałoby to sprzeciw, gdyż tego typu operacja ma złą opinię. Bywa nazywana „monetyzacją” długu, który jakoby miałby przez to być jeszcze trudniejszy do spłacenia. Chodzi tu jednak o realne i trwałe ograniczenie lub nawet wyzerowanie długu publicznego przy niewielkim koszcie tej operacji.

Widać przez to, że długi publiczne są w dużej mierze pozorne, a straszenie nimi ludzi, gdyż „będą musiały je spłacać przyszłe pokolenia” – przesadne.

Na koniec wspomnę, że dyskutując o reformie systemu monetarnego, nie należy zapominać o nowej kategorii pieniędzy – bitcoinach – które nie są emitowane ani przez banki komercyjne, ani przez centralne.

Jacek Chołoniewski
http://www.rp.pl/Opinie/305319938-Skad-w-gospodarce-biora-sie-pieniadze.html
Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23118&Itemid=55

http://wsercupolska.org

Komentarzy 50 do “Skąd w gospodarce biorą się pieniądze”

 1. Zbyszko said

  No trzeba się modlić za Szwajcarów i.. brać przykład. Z tym że w posolidarnościowej Polsce (chociaż niektórzy do dzisiaj się do niej modlą, np do spiżowej tablicy na Jasnej Górze), żadne referendum nie pomoże, by nasz Narodowy Bank Polski, (który Solidarność oddała na tacy lichwiarzom) wrócił polskie narodowe ręce.

 2. Moher49 said

  Pasożyt, który żre Polskę na to nie pozwoli.

 3. revers said

  „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa” (rozdział 10, art. 220, ustęp 2).

  Zaczelo sie od szwindlu Kwasniewskiego z roku 1997, wprowadzajcy zmainy w Konstytucji RP…

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/02/24/konstytucyjny-szwindel-kwasniewskiego-czyli-polakow-zdazymy-wydoic-zanim-sie-polapia-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi/

 4. Abc said

  Jak to klepną to franio wystrzeli w stratosferę

 5. Rokitnik said

  Skoro pieniadz kreuja z powietrza…to dlugi tez sa” wiatrem podszyte ” i jednym kliknieciem myszki mozna je zniwelowac, wrecz zlikwidowac ! A patrzac na problem ze strony dluznika – to CO to za DLUG, skoro wiatr wieje kendy chce?

 6. rafal z said

  bocian przynosi 🙂

 7. tube said

  ART 227 konsttucji punt 1

  „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. ”

  KONSTYTUCJA W art 221 zaprzecza 227 . WIEC JEST BUBLEM jak i art 221 ktory tworzy niewolnictwo ustwa ktora zaprzecza 227. Idac dalej tak DLUG JEST FIKCJA. skoro prywatny bank lub osoba drukuje i sprzedaje sobie papierki i zera? bez pokrycia? to czym jest tzw, dlug?

  ZMARZEJE KIEDYS Polski lud?

 8. nnn said

  https://dwagrosze.com/2018/06/vollgeld-pieniadz-suwerenny/

 9. AlexSailor said

  @Rokitnik

  Obawiam się, że nie bardzo Pan przemyślał, jak to działa.
  W momencie niespłacenia dług staje się więcej niż realny.
  Musi go spłacić bank ze swoich środków.
  Właśnie na tym to polega – to kręcenie pieniądza z powietrza nie jest takie proste,
  a bank nie bierze procentu za nic.
  Nie chcę powtarzać moich wpisów do artykułu w dyskusji z autorem tekstu.
  Są tu .http://nikander.neon24.pl/post/144055,o-co-chodzi-szwajcarom .

  Myślę, że dość jasno napisane.

 10. Duda cichcem majstruje w swoim koszernym gronie NOWA KONSTYTUCJE JUDEOPOLONII (eufemistycznie okreslanej „Rzeczpospolita Przyjaciol” alias POLIN) ktora podsunie w ramach „referendum” z okazji Wyborow Samorzadowych. Co ciekawe, na wiekszosci blogow „post-Magdalenkowych” szumowin ( wlaczajac oficjalne dokumenty w sprawie na stronie Prezydenta) oraz w gadzinowkach zupelna cisza, tylko okazyjnie zaklocana belkotem „ekspertow”. Co gorsza nawet Narodowe media uspione. Podobnie zreszta w sprawie list wyborczych kandydatow do Samorzadow. Jednym slowem dostaniemy to na co jako Narod Polski zasluzylismy (jak wyzej).

 11. Re: 9 AlexSailor…

  Pokaz mi pan banknot, a powiem panu do kogo on nalezy…

  No I wyciagaj pan wnioski…

  =============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 12. Maciek said

  Lichwa to grzech śmiertelny.

  Te wszystkie długi wobec żyda należy unieważnić i zupełnie się z tym nie pir$%olić,

 13. revers said

  Kreuja pieniadze i zbieraja pienaidze z rynku nie tylko przez stopy procentowe, sam Kwasniewski sowja ustawa z roku 1997 sprezentowal miedzynarodowej lichwie 50 Mld zlp rocznie, potem inne 90% przewileje bankow nie polskich w tranferze kapitalow, to dalsze 150 mld rocznie, dojda kolejne obciazenia i obligacje jak we Wloszech …

  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-29/welcome-hotel-europa

  W tym wypadku ECB spenia role leninowskeigo walca zroluje wszystkie dlugi i obligacje,a eurosowietom bieda, lub podobne rolowania kredytow prywatnych, w kocu kazdy ma ta mastercard i moze te pare euro przeciagnac w granicach ustalonych limitow.

 14. Re: 1 Zbyszko…..

  W zasadzie, po likwidacji lichwiarskiego procederu finansowego, banki nie beda tak potrzebne jak w chwili obecnej, a ludzie wiedzac o tym, ze nie bedzie inflacji czy deflacji beda trzymali pieniadze we wlasnych domach…podobnie jak bron palna…

  I jeszcze jedno: Bank Narodowy nie emituje pieniedzy, a robi to Mennica, natomiast sile nabywcza srodkow finansowych dokonuje suwerenny I niepodlegly Rzad Polski (Minister Finansow)…

  To tak w uzupelnieniu… :)))

  ==========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 15. Zbyszko said

  Jasiek Z Toronto @14
  Może zacznę od końca, po pierwsze:
  To nie mennica emituje pieniądze a właśnie bank centralny (tak jest w normalnym kraju. W Polsce był to kiedyś NBP, obecnie Konstytucja tego zabrania)
  Po drugie :
  „po likwidacji lichwiarskiego procederu bankowego” – gratuluję Ci wyjątkowo dobrego samopoczucia. Chyba że masz na myśli totalną już automatyzacje lichwy, co już powoli się dzieje, bo nie wiem czy sie nie mylę, ale chyba banki pozbywają zbędnego balastu ludzkiego w miarę jak dopina się komputeryzacja i pewnie takim momentem przełomowym, będzie całkowite wycofanie pieniądza papierowego (który obecnie jest już małym ułamkiem całego obrotu) na rzecz tego wirtualnego, co będzie miało swój finał wraz z wymianą ludzi na zaczipowane roboty.

  Więc, to tak w uzupełnieniu Twojego uzupełnienia:-)

 16. Pieniędzy powinno być tyle ile pracy. Pracy sprzedanej.

 17. Re: 15 Zbyszko…

  No super…
  Tylko jak zlikwidowac lichwiarski proceder, utrzymac walute (banknoty I monety) by posiadaly realna niezmienna sile nabywcza (bez inflacji I deflacji) I przy okazji, by lichwiarski syndykat nie rozwalil nam wolna I niepodlegla (nie oprocentowana I nie opodatkowana) walute???…

  No prosze sie nie krepowac. Slucham…

  ============================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Od prawie 2000 lat wiekszosc powtarza jak „mantre” , ze lichwa jest grzechem I trzeba ja zlikwidowac, a jak przychodzi co do czego, to k…rwa nikt nie wie jak, a jak wie, to nie ma zielonego pojecia o konsekwencjach lichwiarskiej mafii finansowej…
  No I tak sie „kolysza” w kata w kat (konta w kont) bez zadnej koncepcji…

 18. RomanK said

  Banki centralne tworzą jedynie gotówkę.///koniec crtaty……..:-))))))
  Panie Jasiu…powiedz mu pna cos…ale bez uzycia bzydkich slow:-))))))

 19. Boydar said

  Pan Jaśko to nie Złota Rybka, a jeśli już, to pewnie wolałby coś z tą autostradą …

 20. Re: 18 RomanK
  Gdyby kto mi powiedzial kogo bym zatrudnil na odpowiedzialne stanowisko, ze banki tworza jedynie gotowke, to wypier…oli bym go na zbita morde z 10 pietra…(bez znaczenia czy bylby to moj syn, przyjaciel czy k..rwa prezydent)

  ======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Tak to jest, (takie sa tego skutki) jak ambicje w dosc powaznie przekraczaja realne mozliwosci…

 21. revers said

  alez goje tez lubia lichwe, stad wzial sie przypadek Amber Gold gdzie kazdy uczestnik banki finansowej obiecywal sobie z 20% zwrotu mimo ze LIBOR udzielal w rozliczenaich miedzybankowych na 3-4% lichwy.

  W Hiszpani byla afera z niskoprocentowymi kredytami i wysokoprocentowymi zwrotami 10%, tylko nie kazdy mogl sobie na 10% zrotow zalozyc konta.

 22. Re: 21 Revers…

  Obawiam sie, ze te wszystkie zydowskie „ujawniane” afery sa po to, aby durnowate i zidiociale goje sie „rajcowaly” od rana do wieczora i nic ponad to….No bo KTO k…rwa poszedl „siedziec w pasiaki??? – sie pytam…

  Rok rocznie „przewalaja” nas TYLKO z tytulu „obslugi” zadluzenia na ponad 50 MILIARDOW plus hipoteki, nieruchomosci, fabryki, miasta, gminy itd. itd. itd..itd…

  OBUDZCIE SIE WRESZCIE i pan Revers rowniez…

 23. RomanK said

  Panie Krzystofie M…cieplo…nie w pracy ale w produkcji……Kazdy nowy pieniadz musi miec pokrycie w produkcji..nowej produkcji….produkcja nei sprzedana tez jest wartoscia…I zatem moze byc tylko kupiona przez nowy pieniadze…

  Zlo lichwy nei lezy w BANKACH…ale w paru zasadach- jakimi posluguja sie Banki.

  !. Monopol Bankow …..na emisje pieniadza z Niczego..w Postaci DLUGU.
  2. Najkladanie na tak wyemitowany Pieniadz odsetek…naleznych bankom i pozwlajacemu na ten proceder elitom politycznym.\
  3. Stosowanie metody bankowosci ulamkowej pomnazajacej dlug I spekulacje derywatyw.
  4. Swobodny przeplyw Dlugu zanego Kapitalem.

  Panie Rokitnik…Dlug owszem powstaje z niczgo, jako pieniadz….ale z chwila emisji, czyli z chwila pozyczenia i zlozenia podpisu przez pozyczajacego pod zobowiazniem ,ze odda i na warunki jakie podpisuje….Dlug staje sie Obligacja.. Zobowiazniem,,,realnym!!!!!!
  I egzekwujac to zobowiazanie ..obedra was ze skory:-)))_))
  TYlko dlatego …ze wasze rzady daly im takie prawo

 24. Re: 23 RomanK

  Widze, ze sie pan poprawia. To bardzo dobrze.

  Napisze krotko: „Nowy pieniadz wchodzacy do cyrkulacji ma MIEC POKRYCIE w wykonanej produkcji lub wykonujacej sie w etapach czasowych (uslugi: wydobyciu surowcow naturalnych) I PRODUKCJA MA MIEC POKRYCIE W EMITOWANEJ GOTOWCE (chodzi o calkowita zachowana ROWNOWAGE)… I aby tego dokonac, to trzeba miec bardzo powazna wiedze…bez zadnych k…rwa ambicji…

  Jesli chodzi o obecny lichwiarski kartel, to ten zydowski cyrk finansowy mozna porownac do cyrku z tzw. „wekslami” lub „kwitami” wydawanymi przez „zlotnikow”

  ==========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 25. Re: RomanK

  Prosze zwrocic uwage na mlodych Kanadyjczykow. Zaczynaja wiedziec o co chodzi z lichwiarzami. Normalnie sie „wyrabiaja” i mysla…

  Przepraszam Wszystkich, ale wypowiedzi sa w j. angielskim

  Rowniez polecam:

  http://x22report.com

  ===========================
  jasiek z toronto

 26. Zbyszko said

  Jasiek z Toronto @17
  Zacznę znowu od końca, Jak zlikwidować lichwę? Już podpowiadam:
  Za tej wrednej komuny, funkcjonował tzw ORS – Obsługa Ratalnej Sprzedaży. Jeżeli masz kogoś kto w swoich archiwach dokopie się książeczki ORS z kwitami spłat, to zobaczysz wtedy, że:
  1. jeżeli podsumuje się kwoty wpłat z kwitów (dowodów) spłaty poszczególnych miesięcznych rat i porówna z kwotą pożyczki wypisaną na pierwszej stronie, to stwierdzi się z wielkim zdziwieniem (jak to możliwe!, to jest nie do pomyślenia!:-) że są te kwoty TAKIE SAME…
  2. jeżeli ktoś trzymając w ręku taką książeczkę wpłat, która jest wielkości jednej trzeciej zeszytu B5, obejrzy pierwszą stronę, to stwierdzi, że jest tam umowa ( a raczej tylko pouczenie) spłat i to krótkie pouczenie zajmuje TYLKO I WYŁĄCZNIE TĄ JEDNĄ kartkę (pierwszą za okładką), pozostałe są kwitami spłat i nic więcej ta książekcza nie zawiera.
  Więc dzisiejszego młodego wykształconego na „bankowca” młodego człowieka z całą pewnością TRAFI SZLAG na widok takiej książeczki i będzie chyba krzyczał na cały głos KOMUNO WRÓĆ… SPIERD…J PIEPRZONA DEMOKRACJO GLOBALISTYCZNA!!!

  P.S. reklamę (a raczej dokumentację że coś takiego jak ORS w tej wrednej komunie istniało) ORSu można zobaczyć w filmie Stanisława Barei pt ?Małżeństwo z rozsądku” w tej scenie:

  Panie Jasiek… teraz to tylko pomarzyć o tej wrednej komunie… ale się rozmarzyłem:-)
  wiesz co? to może starczy tego dobrego…:-)

 27. ojojoj said

  Wlasnie ze bitcoiny sa „emitowane” przez banki, bo to banki wyplacaja kase otrzymana z gield kryptowalutowych. A wiec banki nie tylko akceptuja kryptowaluty, ale je wrecz promuja. Za co powinna byc kula w leb, bo kryptowaluty nie maja panstwa, co umozliwia duzym panstwom doslownie wykupywac male panstewka – przejmujac ich system monetarny. Dlatego juz w wielu malych panstwach, operacje w kryptowalutach sa zabronione pod kara wiezienia.

 28. Re: 26 Ojojoj…

  Prosze, nie pan choc przez chwile pomysli co napisal zanim beda „to-to” czytac inni…

  Po pierwsze: (fakt nr 1) bit-coin’y posiadaja limit, a banksterzy (lichwiarze) nie posiadaja limitu, wiec sila rzeczy wykupia bit-coiny (beda wykupywac) za wszelka cene I wszelkimi sposobami, by ograniczyc sie ich poslugiwaniem I skompromitowac jak tylko sie da poprzez spekulacje nimi na stock markecie (ceny bit-coin’ow wahaly sie jak w „cyrku” na trampolinie).

  Po drugie, lichwiarze NIE ZNOSZA konkurencji ani w finansach, ani w mediach, ani w polityce ani w religii…

  Po trzecie: glownym zagrozeniem dla lichwiarzy jest Rosja, Chiny, Iran, Wenezuela I po czesci Indie, wiec kwestia bit-coin’a jest drugoplanowa, ale wazna.

  Po czwarte: System krypto-waluty (bit-coina) podlega inflacji wobec oficjalnej waluty w danym kraju, wiec doprowadzono do takiej jego ceny, aby nie kazdego bylo stac na jego zakup…

  Po piate: Krypto waluta nie bedzie potrzebna po likwidacji lichwiarskiego procederu, ale nie bedzie zwalczana, gdyz suwerenny rzad nie bedzie w zaden sposob ingerowal w to co ludzie za swoje pieniadze inwestuja I co kupuja…

  Podobna sytuacja jak z „bit-coin’ami” jest z lokalnymi pieniedzmi (lokalna gotowka) emitowana w miescie czy gminie…Sa to TYLKO pol-srodki a nawet cwiec-srodki przeciwko lichwiarskiemu kartelowi, ktory w dalszym ciagu czuje sie niezagrozony…Ale do czasu…

  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 29. Re: 26 Zbyszko…
  Juz sie nie „produkuj” z zadnymi „ksiazeczkami”, bo naprawde wywale cie z 10 pietra…, a to bardzo krotki czas na pomyslunek…

  Czytaj, ucz sie pilnie I nie zabieraj glosu, a jak masz jakies pytania, to nie „kombinuj jak kon pod gore”, tylko poprostu zapytaj…

  I jeszcze jedno: nie mieszaj politycznego systemu wymyslonego przez syjonistow do lichwiarskiego procederu, ktory te k…rstwa kontroluje I ustala co I za ile bedzie w dniu jutrzejszym…
  Ok?
  ===========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Kto nie zna zydowskiego judaizmu (czyt. talmudyzmu) nie ma zielonego pojecia o komunizmie, socjalizmie czy kapitalizmie…
  Poprostu: g…no wie…lub tyle, ile mu zydy do lba nasraja…

 30. Zbyszko said

  Jasiek Z Torronto @29 Jak zwał tak zwał, guzik mnie to obchodzi jak to dzisiaj nazywają (za sprawą „Wolnej” Europy). Nazywaj to sobie jak tam chcesz (komuna, czerwona bolszewia itd itp)…
  Niestety takie są fakty…: ta wredna komuna poprzez ORS dawała kredyty na zakup np mebli, telewizora itd, itp… ZA DARMO… ludzie kupowali wtedy nowoczesne wyposażenie mieszkań i płacili w dogodnych ratach… TYLE PIENIĘDZY ILE WZIĘLI… I NIC WIĘCEJ
  Dzisiaj lichwa typu provident, potrafi takim samym kredytem doprowadzić do samobójstwa, gdy kupując na ich kredyt telewizor traci się cały majątek

 31. Re : 30 Zbyszko…

  Dlaczego dawala zydowska komuna kredyty za darmo???
  Ano dlatego, zeby polskie „goje” wybudowaly zydom „polin” za darmo…
  No I wybudowaly „goje polin”, a teraz „goje” spier…alac do Anglii, Norwegii, Szwecji itd…To my zydzi jestesmy teraz wlascicielami a wy „goje” jestescie u nas na uslugach…I bedziecie nam zydom dupy podcierac…”

  Czy nie tak wyglada dzisiaj Polska???…

  Nic sie k…rwy nie zmienily. One sa dokladnie takie same.. Czy to tak trudno k…rwa zrozumiec…

  Do ksiazek…Czytac I jeszcze raz czytac…
  (prawie 300 ksiazek mozna sobie pobrac z biblioteki w wersji pdf lub MS-Word..

  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  ————
  Panie Jaśku, kredyty nie były tylko na budownictwo, ale także np. na artykuły gospodarstwa domowego. Tego żydzi nie przejęli.
  (Pół)darmowe wczasy i sanatoria też niekoniecznie przysługiwały się żydom.
  Admin

 32. Ad. 26

  ORS funkcjonował od lat 50-tych do roku 1969 (Uchwała nr 196 z 23-10-1969), kiedy to obowiązki ORS-u przejęła PKO. Czyli ok. 10 lat. Krótko. Ale co goje skorzystali, to ich. 🙂

 33. Diana said

  Vollgeld. Czy Szwajcarzy zdecydują się na monetarną rewolucję?

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Vollgeld-Czy-Szwajcarzy-zdecyduja-sie-na-monetarna-rewolucje-7595776.html

 34. Diana said

  Czas na nowe instrumenty.

  https://naszdziennik.pl/ekonomia-finanse/197629,czas-na-nowe-instrumenty.html

 35. Re: 31 Admin – komentarz…

  Chodzilo o to, aby polskim „gojom” dac (lub stworzyc iluzje) motywacje (yjna) do lepszego wznoszenia nieruchomosci, ktore potem „oni” – zydzi przejma za „friko”…
  To byla zwykla iluzja dla gojow, podobnie jak szczupak „lapie sie na blysk”…
  Ilu sie na ta iluzje nabralo? 90%… Zapier…alali jak „male samochodziki” na budowach, w fabrykach, hutach, stoczniach itd. itd. a nawet co poniektorzy wyrabiali norme 400%…Niech Pan obejrzy stare kroniki filmowe…One sa bardzo pouczajace pod warunkiem jesli jest sie czlowiekiem WOLNYM I suwerennym….(patrzac na nie moimi oczami)

  To byl kolejny propagandowy cyrk dla „gojow” pozbawionych (wymordowanych) elit, ktore praktycznie nie istnialy I nie komentowaly (czyt. krytykowaly) zydowskiej propagandy „sukcesu”…

  Ach, Panie Gajowy, czy I Panu musze tez tlumaczyc zydowska doktryne oglupiania mas???..

  ===================================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Czy pamieta Pan powiedzene za czasow Gierka: „Wszystko co mam…to na parkingu przed domem…”

  Pycha nas Panie Gajowy wciaz gubi I nawet nie wiemy w slusznej wiekszosci „kto nas zrobii I po co???”…

 36. Diana said

  Dla przypomnienia.

  „Globalna oligarchia”.
  https://marucha.wordpress.com/2018/04/12/globalna-oligarchia/

 37. troll polonii said

  31
  Jasiek z Toronto
  Czy w ogole masz pojecie co bylo „za komuny zydowskiej’??

  Jasiek powinien przede wszystkim czytac to, co tacy jak ja JA i tysiace Polakow pisze, bo pamieta.

  Czy Jasiek w ogole byl w Polsce?
  Takiego zaklamania jak teraz o Polsce najstarsi gorale nie pamietaja!!

  Jasiek
  Nie mielismy pieniedzy – to fakt.
  Ale mielismy ogromna kulture narodowa.
  Trzeba nie miec mozgu, zeby nie rozumiec jak ciezko pracowali nasi rodzice, zeby kraj odbudowac.
  Nikt sobie czasu i wysilku nie liczyl, bo potrzeba bylo dzieciom pobudowac szkoly, przedszkola, szpitale.

  Polska byla zniszczona w 70%!!!
  Polacy odbudowali calusienka Starowke, dokladnie tak jak wygladala przed wojna.
  Bylismy ogromnie dumni z kazdego wybudowanego bloku, mostu, szkoly.. z kazdego zbioru pszenicy.

  Robienie z moich rodzicow zydow i zydowskiej komuny jest nie tylko nieuczciwe, ale swiadczy o braku wyobrazni.

  Prosze zobaczyc jak wyglada obecne Aleppo.

  TAK WYGLADALA POLSKA !

  Dzien i noc pracowali Polacy, zeby odbudowac kraj: uslugi, przemysl, a zaczeli od odgruzowania ulic; golymi rekami!
  Nie bylo sprzetu, narzedzi; kielnia i cegly i drewniane drabiny.

  Tak, mielismy ulgi pozyczkowe. Nie placilismy procentow bankowych.
  W zakladach pracy mozna tez bylo dostac pozyczke – nawet bezzwrotna. I byl system zapomog dla osob w klopotach finansowych.

  Tylko osiol nazywa to zydostwem!!!!!!!!!

  Nikt nie smial wyrzucic robotnika z pracy!
  Wszystkie kobiety mialy 3 miesieczny, platny urlop macierzynski i bezplatne zlobki, przeszkola. W szkole mielismy gotowane posilki.
  Mielismy miesiac obowiazkowego urlopu.
  Nie bylo bezrobocia.

  I co z tego, ze na Zachodzie sie lepiej zarabia, jak nikt nie dostanie pracy jak nie ma wlasnego samochodu!
  Przedszkola sa cholerycznie drogie, rachunki czesto nie do splacenia. Wiekszosc zarobionych pieniedzy zabiera administracja w rejestracjach, licencjach, podatkavh, durnowatych oplatach.

  Przecietny robotnik na Zachodzie pracuje na oligarchow.
  I kazdy obywatel jest zadluzony na wiele, wiele lat.
  W Polsce, zwlaszcza po wojnie, bylo ciezko.
  Ale zaden rolnik nie popelnil samobojstwa z powodu pozyczki!!

  Przeciez to co teraz zydowska propaganda opowiada o PRL-u , to czyste zaprzanstwo.
  Detroit nigdy nie byl zbombardowany!! A jak wyglada?

  Nic dziwnego, ze wszystkie kawaly o glupocie sa o Jaskach.

  Panie Jasku
  To co pan pisze jest NIELUDZKIE!
  I dlaczego obraza pan swoim zydostwem cale pokolenie powojenne Polakow, ktorzy zbudowali potezna gospodarke, odbudowali kraj, i byli wbrew roznym idiotom, zupelnie niezaleznym panstwem!
  Nikt nas na wojny nie wysylal i nikt nam nie kazal placic na CUDZE armie!
  To nie byla iluzja!!
  W Polsce nie bylo bezdomnych, bezrobotnych i nienakarmionych.
  I nie bylo nieukow – mielismy znakomita oswiate na rowni z krajami Europy, ktore wtedy tez mialy doskonala edukacje: Wlochy, Francja, Niemcy, Hiszpania..

  Byl czas na reformy.
  Ale nie na zydowska rewolucje platna z zewnatrz.

  A taki gnojek, nieuk duraczok robi z moich rodzicow „szczupaka, ktory lowi sie blysk.”

  Ty idioto!
  Moj tesc uruchamial Hute Bobrek. Byl po Politechnice Lwowskiej.
  Rektorem AGH byl prof. Zemajtis. Tez po Politechnice Lwowskiej.
  Moja pierwsza nauczycielka byla pani Kamocka z Drohobycza a w liceum prof Kowalczyk byl przedwojennym nauczycielem laciny.

  Co ty, Jasiek wiesz o Polsce powojennej??
  Przestan sie demaskowac. Ja ci dam glupku robienie goja z moich rodzicow i z moich tesciow!
  I tych wszystkich Polakow, ktorzy z takim trudem przywrocili kraj do normalnie funkcjonujacego panstwa z ogromnym bagazem kulturowym, oswiatowym i gospodarczym.

 38. Marucha said

  Re 35:
  Panie Jaśku,
  Ja jako polski goj kupiłem sobie za czasów PRL na raty telewizor i lodówkę. Spłaciłem (chyba w ciągu 2 lat) dokladnie tyle, ile pozyczyłem.
  Nie wiem, co na tym skorzystali żydzi, masoneria i komuniści.

 39. troll polonii said

  Zdaje sie, ze obroncy zydowskiego kapitalizmu myla narod z ustrojem.

  Polak jest i bedzie Polakiem w kazdym systemie!
  I w czasie rozbicia dzielnicowego i w czasie rozbiorow i w czasach wojny. I wtedy kiedy broni kraju i wtedy, kiedy buduje.

  Tymczasem, Polacy, ktorzy sie urodzili i zyli w PRLu- to naturalnie bolszewiki, ubeki i zydowskie pocioty.
  Pierwszy raz w zyciu spotykam sie z takim potwornym atakiem na Polakow, ktorym przyszlo przezyc wojne i odgruzowywac kraj.
  To jest po prostu nie do przyjecia!
  Tego zaden kraj nie robi!!.
  Zwykle chamstwo i zydowska propaganda antypolska.

  Co pokolenie wojenne i powojenne zrobilo takich chlystkom, zydowskim slugusom, zeby wmawiac teraz takie piramidalne glupoty o Polsce powojennej.
  To teraz Polska jest zniewolona przez Bruksele, Tel Awiw i pogrozki z USA!!
  Zydowska mafia nam – i swiatu- wmawia, ze w czasie wojny to POLACY mordowali zydow, a w Polsce powojennej wszyscy Polacy byli bolszewikami i agentami Moskwy.
  W kazdym raporcie CIA pisze ze w Polsce rzadzila partia komunistyczna!
  I teraz wiadomo, skad sie wziela ta straszliwa antypolska propaganda i pieprzenie o komunizmie w Polsce..
  Byle duren teraz uwaza, ze kazdy kto budowal Polske to marzyl o Stalinie i Leninie!

  Wasi dziadkowie i rodzice sie w grobie przewracaja.

  I pewnie za Rakowskim przyjdzie bic sie w piersi, ze przpraszamy za PRL, odbudowe i rozbudowe kraju.

  Co takiego zbudowali dzialacze Solidarnosci?
  W czym Polsce pomogli?
  Ktore miasto zbudowali? Ktory most?
  Ile szkol wybudowali? Ile nowych przedsiebiorstw powstalo, ile stoczni, hut, elektrowni z inicjatywy KOR-u, Niezaleznych Zwiazkow, Zawodowych, i calego zarzadu Solidarnosci?.

  Przepraszam za PRL
  Wypowiedź Mieczysława F. Rakowskiego

  22 lipca 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka, nt. „Nie przepraszać za Polskę Ludową”. Organizatorzy poprosili mnie, żebym wystąpił ze swoimi przemyśleniami o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Skorzystałem z tego i oto, co wtedy powiedziałem.

  Drodzy Przyjaciele!
  Stoję przed wami z poczuciem winy, z którą żyję od końca lat 80. ubiegłego wieku. Ściślej, od jesieni 1989 r., gdy władzę w Polsce przejęła opozycja demokratyczna, która w następnych latach określiła się jako antykomunistyczna. Dzień, w którym się spotykamy, jest – jak sądzę – dobrą okazją do uwolnienia się od ciążącej na mnie winy. Chcę to uczynić tu i teraz, w waszej obecności, zwracając się do antykomunistycznej prawicy, zajadle zwalczającej PRL, do tych polityków, historyków, politologów, dziennikarzy, satyryków, poetów i pisarzy, słowem do wszystkich, którzy im dalej od PRL, tym bardziej zwalczają epokę, w której żyły dwa pokolenia Polaków.
  Zwracam się do wszystkich tych moich rodaków, którzy podzielają opinię, że PRL była tragicznym epizodem w ponad tysiącletniej historii Polski. To, co zamierzam za chwilę powiedzieć, kieruję do społeczeństwa, moich braci i sióstr, którzy przez ponad cztery dekady żyli i cierpieli pod komunistycznym jarzmem. Wszystkich powyżej wymienionych, a także tych, których pominąłem, chcę w waszej obecności przeprosić. Łańcuch naszych przewinien jest długi. Obawiam się, że czas wystąpienia, przydzielony mi przez organizatorów konferencji, nie jest wystarczający, żebym wymienił wszystkie moje winy. Spróbuję nie uronić żadnej poważniejszej winy, żadnej, która dotknęła miliony obywateli.

  A zatem:
  – przepraszam za likwidację podziałów klasowych, która była dziełem komunistów, socjalistów i lewicowego odłamu ruchu chłopskiego;
  – przepraszam za reformę rolną, o której marzyło i bezskutecznie walczyło kilka pokoleń polskich chłopów;
  – przepraszam za nacjonalizację przemysłu, a ściślej tego co przetrwało okupację hitlerowską;
  – przepraszam robotników za to, że komuniści przywrócili im poczucie godności;
  – przepraszam za awans społeczny milionów synów i córek chłopskich i robotniczych;
  – przepraszam za bezpłatny dostęp młodzieży robotniczej i chłopskiej na wyższe studia;
  – przepraszam za likwidację znalfabetyzmu, masowego zjawiska w Polsce międzywojennej;
  – przepraszam za zbudowanie Polski przemysłowo-rolniczej ;
  – przepraszam za masowy exodus chłopów z przeludnionych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilkanaście milionów obywateli PRL;
  – przepraszam za to, że dwa pokolenia Polaków żyły, nie znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od troski o przyszłość swoich dzieci;
  – przepraszam, że na ulicach polskich miast nie było żebraków ani dziesiątków tysięcy bezdomych, że nikt nie wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez śniadania;
  – przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką powstały arcydzieła filmowe, znane i cenione na całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści, wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświatową;
  – przepraszam za tysiące bibliotek, za tanie książki, za miejskie i wiejskie domy kultury;
  – przepraszam, że w czasach PRL powstała kadra znakomitych fachowców i świetnych menedżerów;
  – przepraszam za niespotykaną w historii stosunków polsko-rosyjskich inwazję kultury polskiej na bezkresne obszary Związku Radzieckiego. Twórczość znakomitego pisarza Stanisława Lema wydano w ZSRR w nakładzie 3 milionów egzemplarzy;
  – przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców Warszawy i wielu innych miast, za przywrócenie pięknej warszawskiej i gdańskiej Starówki;
  – przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, kościołów i licznych pomników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
  – przepraszam już trzecie pokolenie Polaków, które gospodarzy na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką, żyjące w bezpiecznych granicach;
  – przepraszam za pokolenie komunistów, które w 1945 roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln Białorusinów oraz mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;
  – przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km;
  – przepraszam za pokolenie Władysława Gomułki, które zagospodarowało Ziemie Zachodnie i z uporem walczyło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec;
  – przepraszam za plan utworzenia strefy bezatomowej w Europie (tzw. plan Rapackiego), który rozsławił Polskę na świecie;
  – przepraszam za ustawę o działalności gospodarczej, której projekt mój Rząd przedstawił Sejmowi w końcu 1988 roku, a która po uchwaleniu otworzyła drogę do gospodarki rynkowej;
  – przepraszam za Okrągły Stół, wspólne dzieło mojego obozu i opozycji. Po raz pierwszy w dziejach Polski, nie tylko nowożytnej dwa zwaśnione obozy polityczne zasiadły przy jednym stole i znalazły pokojowe rozwiązanie głębokiego kryzysu politycznego, który gnębił kraj przez niemal całe dziesięciolecie.

  Drodzy Przyjaciele,
  taki jest niepełny rejestr moich, a mam chyba prawo powiedzieć naszych przewinień.
  Dziejów PRL, podobnie jak wielu narodów i państw, nie da się wtłoczyć w z góry przyjęte schematy. Znamy słabości, błędy, a nawet zbrodnie, które też tworzą historię PRL. Wiemy, że byliśmy więźniami dogmatów, od których uwalnialiśmy się stopniowo, z upływem czasu. Ale historia PRL to nie tylko tragiczne wydarzenia. To przede wszystkim ofiarność, poświęcenie, gotowość służenia Ojczyźnie. Stać nas było na czynienie dobra, z przekonaniem, że jesteśmy w stanie doskonalić siebie, kraj i państwo. Za wielkie, historyczne osiągnięcie mojej formacji uważam zachowanie naszej osobowości narodowej.

  Sądzę, że powyższe wystąpienie Mieczysława F. Rakowskiego na konferencji, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka w dniu 22 lipca 2006 r. w Warszawie, możnaby uzupełnić jeszcze o szereg dalszych „przewinień”, obciążających rządzących w Polsce Ludowej w latach 1945-1989. Na przykład jak poniżej zapisano kursywą:

  – przepraszam za wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń na starość i powszechnej bezpłatnej opieki zdrowotnej;
  – przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką powstały arcydzieła literackie i filmowe, znane i cenione na całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści, wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświatową;
  – przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców Warszawy i wielu innych miast, za przywrócenie pięknej warszawskiej, wrocławskiej i gdańskiej Starówki;
  – przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, kościołów, Zamku Królewskiego w Warszawie i licznych pomników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
  – przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km i za otwarcie Polski na szeroki świat, przez budowę wielkich portów, stoczni i floty morskiej;
  – przepraszam za to, że w Polsce Ludowej ludność powiększyła się z 23,9 mln (I.1946) do 38 mln i że przyrost naturalny w PRL w każdym pojedynczym roku był większy niż łącznie w 16 latach 1990-2005. W ogóle realnie po wielkim przyroście ludności w PRL, po 1989 r. w III RP ma miejsce ubytek ludności (1990 – 38.183 mln, 2000 – 38.254 mln, 2004 – 38.174 mln).

 40. Re: 37 Trok (I od kaleson) Polonii…

  Napisze krotko. Nie lubie pisac „poematow” dla niedorozwojow.

  A wiec moj „stary” kiedys powiedzial mi (1980 rok) jak „bolek” na grzbietach Polakow wdrapal sie na „pierwszego”…” jasiek, to my zydom wybudowalismy druga ojczyzne I zobaczysz jak beda sie zlazic jak szczury…(….) do Polski…(…)…

  Przypomne, ze moj „stary” byl bardzo wyksztalcony (dwa fakultety) I jednak wiedzial co mowi do mnie…

  Dzisiaj moge ja zapytac „trok’a od kaleson” – Gdzie to k…rwa wszystko jest, co wybudowali nasi przodkowie??? (I w czyich lapach)…

  Gdzie te stocznie, fabryki, huty, przedsiebiorstwa…I gdzie te 8 milionow Polakow, ktorzy uciekli glownie za „chlebem” za Zachod???…
  Gdzie to k…rwa wszystko jest??? sie pytam…

  Gdzie ci wszyscy „zapierdalacze” wyrabiajacy wowczas po 400% normy…I wszyscy budowniczowie??? Tak…Cicho siedza, bo wyszliby na idiotow zabierajac glos…no bo dostawali bezprocentowe kredyty, deputaty weglowe, talony na samochody, przydzialy na mieszkania, na telewizory, a nawet premie w „bonach PKO” (robiac zakupy w „Pewxie” czy w partyjnych kantynach…itd. itd., itd…
  (gdybym mail wglad do ksiag „polskiego banku narodowego”, to wiele „ciekawych” rzeczy ujrzaloby swiato dzienne…(no ale wciaz obowiazuje „tajemnica bankowa….”) Kto, ile I dlaczego???.

  Bardzo trudno przyznac sie do lekkomyslnosci, a nawet durnowatosci…No bo kto mialby taka odwage…???. Lepiej zwalic wine na Gomulke, Gierka, na zydow…To oni sa wszystkiemu winni obecnej sytuacji, ale nie my. Alez skad…To naprawde nie my…

  A wracajac do czasow PRL-owskich, to byl czas na dokonywanie demoralizacji Narodu Polskiego na wszystkich szczeblach spolecznych podzial na lepszych I gorszych, uprzywilejowanych I partyjnych – z talonami na samochody wlacznie…itd itd., itd… I dlatego niektore „marchewki” byly blizej pyskow oslow a inne dalej, ale wiekszosc Polakow chciala jak najszybciej wyrwac sie z biedy (brak mieszkan, telefonow, telewizorow, materialow budowlanych, itd.) I za wszelka cene pracowali na dwa etaty, by tylko zyc na „swoim”…

  No to teraz mamy „swoje” z suto nalozonymi podatkami przez lichwiarski kartel finansowy, ktory „wmowil” Polakom o „swietlanym kapializmie”…I „jewRopejskim kolchozie”…

  Ach, starczy..na dzisiaj…

  ===================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 41. Re: cd…

  A tak „super” krotko: „zydzi naszych przodkow wyruchali bez mydla I dalej obecne pokolenie dymaja we wszystkie strony I o kazdej porze…”…

  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

 42. Ad. Jasiek… i Troll…

  Zapomnieliście panowie o jednej rzeczy. Zapomnieliście o tym, komu oddaliśmy we władanie nauki humanistyczne. Historia, psychologia, socjologia, całość nauk o człowieku została im oddana we władanie. Po rozruchach studenckich władza zdziesiątkowała kadrę wszystkich wydziałów UW. Ale nie ruszono wydziału historii… Nie o samą historię jednak tu chodzi, a o nauki o człowieku. Prof. Łobaczewski pisze o tych mechanizmach na pierwszych stronach „Ponerologii politycznej”.
  Formowanie umysłów Polaków zostało powierzone komu innemu. Efekt miał być taki, żeby Polacy nie potrafili myśleć, Polacy mieli tylko działać.
  I tak się stało. – Powstaniu Solidarności nie towarzyszyła refleksja mas. A rząd dusz opozycji należał do KOR-u.

 43. Re: Krzysztof M

  Czy chce pan nam tutaj powiedziec, ze wszystkie ciekawe ksiazki edukacyjne zostaly po II zydowskiej wojnie swiatowej spalone jak w III rzeszy niemieckiej???…

  A moze zabronione bylo czytanie Pisma Swietego Nowego Testamentu???…

  ================================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 44. Ad. 43

  Rozmowę możemy kontynuować, jak pan wyjaśni, o co panu chodzi.

 45. Re: 44 Krzysztof M

  Ja nie staram sie zapopominac jak to „studenci” w slusznej wiekszosci byli studentami bez zadnego „powolania” za „uklad” czy „prosiaka”…a do bibliotek rzadko zagladali…

  Czy juz jasno sie wyrazilem?…

  Jesli chodzi o spoleczna demoralizacje, to m.in., „uklad” pozwalal („przymykal slepia”) na okradanie panstwowych zakladow przez samych Polakow jak np: czesci z zakladow Kasprzaka znajdowaly sie na „Jarmarku Perskim”, kineskopy z Piaseczna, elektronika z Legionowa, kable, przewody, a nawet cale urzadzenia…itd., itd., itd.

  Pomine inne zlodziejstwa, budowlane, paliw, szkla, okien, prefabrykatow itd. itd., gdzie w tym samym czasie mafie rzadowe okradaly na dziesiatki I setki milionow dolarow…

  Rezultat jest taki, ze zabiora nam zydzi Polske, bo w jaki sposob zdemoralizowany, oglupiony, oszukany I wysmiewany przez samych siebie Polakow jest w stanie zarzadzac wlasna Ojczyzna???…

  Dostalismy wspanialy prezent od Boga – najbogatsza ziemie we wszystkie wazne mineraly, klimatem, usytuowaniem geopolitycznym…itd., a my co? Mamy to wszystko w d…pie lykajac jak gesi zydowskie rzygowiny…bycia lepszym I madrzejszym od Samego Boga…

  =====================================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 46. Diana said

  W pełni zgadzam się, z Jaśkiem z Toronto. Opisał całą prawdę, a nie połowę prawdy!

  A poza tym działa cały czas, prawo masońskie, czytaj bezprawie -żydowskie.
  Mojemu pradziadowi, po powstaniu styczniowym, skonfiskowano majątek.

  Mojemu dziadowi, po II wojnie światowej, państwo znacjonalizowało majątek, zakup potwierdzony aktami notarialnymi.
  Rodzinie zostały akty notarialne, a podobno własność, jest święta?

  Jak celnie opisał ks.prof. W.Chrostowski – dla żyda, dobrem jest tylko to – co jest dobre dla żyda.
  Innej definicji dobra, żydzi nie znają.

  I w tym miejscu, ks.prof. zakończył z żydami, dialogowanie.

  Czytajmy i słuchajmy wykładów, filozofów katolickich, przecież dostępnych. Opisują dokładnie , całą otaczającą nas rzeczywistość.

  I nie trzeba silić się na to, co się nam wydaje.

  Serdecznie pozdrawiam Pana Jaśka.

 47. Diana said

  Nie tylko Polacy, nie myślą;

  Szwajcaria nie chce Vollgeld i zimowych igrzysk.
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwajcaria-nie-chce-Vollgeld-i-zimowych-igrzysk-4127572.html

  „To byłoby jak piasek w skrzyni biegów”. Szwajcarzy posłuchali ekonomistów.
  https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/referendum-w-szwajcarii-inicjatywa-vollgeld-ws-pieniadza-suwerennego/vpt1gdn

 48. troll polonii said

  Jasiek
  Nie wyzywaj bo sie demaskujesz. Lepiej zapytaj tych, ktorzy brali w rozbiore Polski w 1989 roku.
  I zapytaj sie prezydentow zydowskich posolidarnosciowych, gdzie sie podzial miliardowy fundusz przekazany Solidarnosci.

  Do mnie nie masz o co miec pretensji i uwazaj na swoje kalesony, bo ja sie wszystkim narazam opowiadajac zgodnie z prawda, ze z Polski uciekalismy przed Solidarnoscia.
  Mnie natomiast caly czas sie rozchodzi, o to, ze plucie bezmyslne na PRL, niszczenie pomnikow, dekomunizacja i inne przestepstwa wobec Polski powojennej a takze udzial Polakow posolidarnosciowych w niszczeniu Serbow, Libijczykow, Afganow i irackich dzieci wroci do Polski i Polakow jak bumerang.
  Wszyscy ci, ktorzy dzialali w Solidarnosci i wili sobie gniazdko przyszlej ojczyzny powinni siedziec teraz w Polsce i przygladac sie co sobie i innym stworzyli.
  Margines spoleczny byl i jest w kazdym kraju.
  W PRL-u byl nieporownywalnie mniejszy. Polak nie mordowal Polaka, nie podrzynal gardla kobiecie i nie nozowal kobiety w ciazy.
  I nie zabijal przechodniow na ulicy.
  Obecnie Polacy kradna cale TiRy z Anglii.

  Ja mam pretensje o to, ze nie zachowalismy i nie zaszanowalismy osiagniec Polski powojennej, i wypucowalismy kraj z wlasnosci narodowej.
  Mozna mnie za to nazywac i trokami od kaleson, co swiadczy tylko o tym, ze kazdy pachol sie czepia nikow. No-go zone, panie Jasku.

 49. Re: 48 Troll Polonii…

  Nie mam pretensji ze Troll Polonii tak mysli i tak pisze, ale bede kazdego opier…alal , ze tylko tak mysli…
  Ja nie pisze na temat „wyjatkow” czy „przypadkow” ale pisze w sensie spolecznym do czego sami sie doprowadzilismy tylko dlatego ze sluszna wiekszosc ma wlasna Ojczyzne w dupie…

  Nic personalnego…

  Jesli jednego czy drugiego opier…ole jak „bura suke”, to inni zanim napisza, to 10 razy pomysla…
  I to rowniez odnosi sie do mnie – nie jestem wyjatkiem ani zadnym „rowniejszym” i tez popelniam bledy (niewielkie coprawda, ale popelniam).

  ===========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Jesli ktos nagminne „trolluje”, to zajmuje sie takim delikwentem p. Gajowy – Dyrektor-Prezes, Prezydent Portalu „Gajowka” i staram sie jak moge podporzadkowac jego cenzurze i jego regulaminowi, by „Gajowka” nie stala sie „sciepa” czy „sciekiem” roznych „ambitnych” z „wielkich miast i wsi” „wyksztalconych” na zakreslaniu krzyzykami wlasciwych odpowiedzi…na egzaminach koncowych…

 50. Diana said

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Watykan-o-rynkach-finansowych-Jak-LIBOR-CDS-i-PKB-maja-sie-do-zbawienia-7590596.html

  Rozważania dotyczące etycznych aspektów obecnego systemu gospodarczego i finansowego „z Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady do integralnego rozwoju Służby Człowieka 17/05/2018
  http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/05/17/0360/00773.html#ing

  Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
  Uwagi na temat etycznego rozeznania w odniesieniu do
  niektórych aspektów obecnego systemu ekonomiczno-finansowego

  I. Wprowadzenie

  1. Kwestie ekonomiczne i finansowe Zwróć uwagę na dobrobyt materialny większości ludzi. Co potrzebne jest, z jednej strony, jest odpowiednia regulacja dynamiki rynków, az drugiej strony, jasne etyczny fundament, który zapewnia do dobrze realizowany poprzez jakość relacji międzyludzkich, a nie tylko poprzez mechanizmy ekonomiczne, które same nie mogą tego osiągnąć. Ta etyczna podstawa musi zapewniać szeroki wachlarz ludzi, ale szczególnie tych, którzy pracują w dziedzinie gospodarki i finansów. W tej sytuacji niezbędna jest synteza wiedzy technicznej i ludzkiej mądrości. Bez takiej syntezy każda działalność ludzka ma tendencję do pogarszania się. Ale gdzie to istnieje,

  2. Integralny rozwój każdej osoby, uniwersalny horyzont zbawienia [1] dąży do postępu. W pełnidobra, które ma swoje pochodzenie i dopełnienie w Bogu, głowa nad wszystkim (zob. Ef 1:10), jest ostatecznym celem każdej działalności kościelnej. Taki dobrobyt kwitnie jako antycypacja królestwa ludzkiego przedsiębiorstwa [2] i jest szczególnym owocem tej miłości, która jest jasną ścieżką eklezjalnego działania wyraża się nawet w sferze społecznej, cywilnej i politycznej. Ta miłość do społeczeństwa „daje się odczuć w każdym działaniu, które ma na celu zbudowanie lepszego świata. Nie tylko relacje między jednostkami, ale także „makro-związki, społeczne, ekonomiczne i polityczne”.

  3. Kościół dąży do tego celu z pewnością, że jest w każdej kulturze i istnieje wiele obszarów etycznego porozumienia, które wyrażają wspólną moralną mądrość [4] i tworzą obiektywny porządek, na którym opiera się godność osoby. Od solidnej i nieodzownej podstawy takiego porządku do panowania całej ludzkiej sceny. Ten etyczny porządek, zakorzeniony w mądrości Boga Stwórcy, jest zatem niezbędnym fundamentem budowania godnej wspólnoty osób, regulowanej przez prawdziwie sprawiedliwe prawa. Człowiek, pomimo dążenia całym sercem do dobra i prawdy, często poddaje się własnym interesom, tyraniom,

  Aby uwolnić królestwo ludzkiej działalności od moralnie nieporządku moralnego, Kościół uznaje swoją odpowiedzialność za wezwanie wszystkich, z pokorną pewnością, do wyjaśnienia zasad etycznych. Rozeznanie w tym względzie, wspólny ludzki rozum, który nieokreślenie charakteryzuje każdą osobę. Co więcej, ludzka racjonalność poszukuje, w prawdzie i sprawiedliwości, solidnego fundamentu, który podtrzymuje jego działanie i zachowuje poczucie kierunku [5].

  4. Dlatego właściwa orientacja rozumu może być nieobecna w jakimkolwiek obszarze ludzkiej działalności. Wynika z tego, że nie może to być obszar ludzkiego działania, który zgodnie z prawem twierdzi, że jest poza zakresem zasad etycznych opartych na wolności, prawdzie, sprawiedliwości i solidarności lub jest nieprzezwyciężony [6]. Dotyczy to obszarów, w których obowiązują przepisy polityczne i gospodarcze: „Dzisiaj, mając na względzie dobro wspólne, istnieje pilna potrzeba, aby polityka i ekonomia podjęły szczery dialog w służbie życia, zwłaszcza ludzkiego. „[7]

  Być szczodrym i sprawiedliwym wobec przyjemności ludzkiej, być hojnym i sprawiedliwym. Wezwanie do noszenia jest zaproszeniem do wolności człowieka, nawet jeśli grzech jest zawsze gotowy do podważenia pierwotnego boskiego planu.

  Z tego powodu Bóg napotyka człowieka w Jezusie Chrystusie. Jest członkiem włoskiego zespołu public relations, a także członkiem włoskiego społeczeństwa public relations. drożdże do transformacji historii. W ten sposób oczekuje on z biegiem czasu, że głosił i inaugurował w swojej osobie.

  5. Pomimo globalizacji wydaje się, że wzrosła ona w drugiej połowie XX wieku z niespotykaną skalą i szybkością, a jednocześnie nierówności rozeszły się między różnymi krajami i wewnątrz nich [9]. Co więcej, liczba osób żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa.

  Ostatni kryzys finansowy można przedstawić na potrzeby obecnej gospodarki. Chociaż nie sono STATI wiele pozytywnych wysiłków na różnych poziomach, które powinny być uznawane i doceniane , nie wydaje się być dowolną skłonność do przemyślenia przestarzałych kryteriów, które nadal rządzić światem. [10] Wręcz przeciwnie, odpowiedź wydaje się na takich momentach powrotu do wysokości krótkowzroczny egoizm, ograniczony przez niewystarczającą ramy, które, z wyjątkiem wspólnego dobra, wyłącza również od swoich horyzontów troskę do tworzenia i rozprzestrzeniania bogactwo i wyeliminować nierówności I wymawiane dzisiaj.

  6. Stawką jest dobrobyt większości mężczyzn i kobiet naszej planety, którzy są zagrożeni „wykluczeniem i marginalizacją” [11] z rozwoju i prawdziwego dobrobytu, a mniejszość, obojętna na warunki za dodatkową, zasoby i bogactwo. Aby wyleczyć się z horyzontów umysłów i serc, wiernie rozpoznawać wymogi prawdziwości i dobra, bez których systemy społeczne, polityczne i ekonomiczne mogłyby uniknąć bankructwa, porażki, i, w dłuższej perspektywie, załamanie. Samolubstwo w ostatecznym rozrachunku nie oznacza, że ​​wszyscy płacą wysoką cenę; więc jeśli chcemy prawdziwego dobrobytu ludzkości, ” Pieniądze muszą służyć, a nie rządzić! „[12]

  Z tego powodu kompetentni i odpowiedzialni za rozwój wspólnego dobra i poszanowanie ludzkiej godności, zgodnie z naukami społecznymi Kościoła , Z tego dokumentu, Kongregacja Nauki Wiary, którego kompetencje obejmują do kwestii moralnych, we współpracy z dykasterii za promowanie integralnego rozwoju człowieka, oferuje kilka podstawowych kwestii i wyjaśnień na poparcie takiego rozwoju, w obronie ludzkiej godności. [ 13] Konieczne jest szczególnie zapewnienie etycznej refleksji nad niektórymi aspektami transakcji finansowych, które, jeśli pojawią się bez koniecznych podstaw antropologicznych i moralnych, nie tylko wywołały oczywiste nadużycia i niesprawiedliwość, ale także wykazała zdolność do tworzenia systemowego i światowego kryzysu gospodarczego. Rozeznanie to jest oferowane wszystkim ludziom dobrej woli.

  II. Podstawowe rozważania

  7. Niektóre podstawowe rozważania są oczywiste dla wszystkich, którzy starają się zrozumieć sytuację historyczną cui obecnie żyjemy. To jest poza zakresem tego dokumentu do dyskusji uzasadnionych Ich spory między różnymi teoriami i szkół myślenia (oprócz chęci przyczynienia się do dialogu między nimi). Również ten dokument potwierdza, że ​​nie ma uniwersalnych formuł ekonomicznych dla każdej chwili. Niemniej jednak niniejszy dokument ma na celu przedstawienie interpretacji sytuacji, w której się znajdujemy.

  8. Każda istota ludzka jest pozytywna, jeśli żyje w horyzoncie odpowiedniej etyki szanującej ludzką godność i skierowanej ku dobru wspólnemu. Dotyczy to wszystkich instytucji, a także firm na poziomie, w tym rynków finansowych.

  Należy zauważyć, że systemy życia można wyprowadzić z anonimowej dynamiki możliwej kiedykolwiek. Jest zatem oczywiste, że gospodarka „potrzebuje etyki, aby działać poprawnie” – nie jakiejkolwiek etyki, ale etyki, która jest skoncentrowana na ludziach „[14].

  9. Nie można tworzyć etyki ani praktykować, godnej godności osoby ludzkiej i dobra, które jest naprawdę powszechne. W rzeczywistości jednak można powiedzieć, że każde ludzkie działanie, nawet w sferze gospodarczej, implikuje pewną koncepcję osoby ludzkiej i świata, która ujawnia jej wartość zarówno poprzez skutki, jak i rozwój sytuacji. produkuje.

  W tym sensie uważamy się za osobę o ograniczonej wizji osoby ludzkiej, jako osoby rozumianej jako osoba fizyczna, a przede wszystkim jako konsument. Osoba ludzka ma jednak wyjątkową relacyjną naturę i ma poczucie nieustannego poszukiwania korzyści i dobrobytu 15]

  Zasadniczo relacyjny charakter osoby ludzkiej [16] charakteryzuje się zasadniczo racjonalnością, która opiera się redukcjonistycznemu poglądowi na podstawowe potrzeby. W związku z tym nie można milczeć w obliczu dzisiejszej tendencji do reifikowania każdej wymiany „dóbr”, jak gdyby była ona jedynie zwykłą wymianą „rzeczy”.

  W rzeczywistości oczywiste jest, że przy przekazywaniu towarów między ludźmi zawsze istnieje coś więcej niż tylko dobra materialne, zważywszy na fakt, że dobra materialne są często pojazdami towarów niematerialnych, których konkretna obecność lub nieobecność zdecydowanie decyduje o ich jakości. bardzo ekonomiczne relacje (na przykład zaufanie, sprawiedliwość i współpraca). Można ją rozumieć jako alternatywę, ale raczej nieodłączną i komplementarną w stosunku do wymiany równoważnych towarów. [17]

  10. Łatwo zauważyć korzyści, jakie ma istota ludzka jako konstytutywnie włożona w sieć relacji, które są same w sobie z dodatnimi zasobami. [18] Każda osoba rodzi się w środowisku rodzinnym, ciesząc się zestawem wcześniej istniejących relacji, bez których życie byłoby niemożliwe. Osoba ludzka rozwija się poprzez etapy życia dzięki istniejącym wcześniej więzom, które urzeczywistniają czyjąś obecność w świecie jako dzielona wolność. Są to oryginalne więzi, które definiują osobę ludzką jako istotę relacyjną.

  Ten oryginalny charakter komunii, a odsłaniając w każdym człowieku ślad powinowactwo z Bogiem, który tworzy i wywołuje jeden w relacji z samym sobą, jest również to, co w naturalny sposób kieruje osoby do życia w komunii, podstawowym miejscem dla własnego spełnienia , Własnego uznania tej postaci, jako oryginalny i konstytutywnym elementem naszej ludzkiej tożsamości, pozwala nam patrzeć na innych nie przede wszystkim jako potencjalnych konkurentów, ale raczej jako potencjalnych sojuszników w budowie, że dobro jest autentyczny jedynie wówczas, gdy jest zaniepokojony o każdej osobie jednocześnie.

  Taka antropologia relacyjna przyczynia się do globalnej jakości życia, która przed masową ekspansją zysków prowadzi do integralnego dobrostanu całej osoby. osób. Żaden zysk nie jest bowiem zgodny z prawem, gdy celem jest integralna promocja osoby ludzkiej, powszechne przeznaczenie dóbr i preferencyjna opcja dla ubogich [19]. Są to trzy zasady, które implikują i koniecznie wskazują na siebie nawzajem.

  Z tego powodu można ją mierzyć jedynie za pomocą ilościowych i opartych na zysku standardów, ale także na podstawie dobrostanu, który rozciąga się na dobro, które nie jest jedynie materialne. Jeśli nie jest to wartość rozwoju wymiany, będzie to miało miejsce w przypadku rozwoju wymiany zasobów. [20] wzywające do zrównoważonej polityki i perspektyw wykraczających daleko poza krótkoterminowe [21].

  W związku z tym, że jest szczególnie pożądane, że instytucje takie jak uniwersytety i szkoły biznesu Zarówno przewidzieć i zapewnić, jako podstawowy, a nie jedynie dodatkowy element ich programów studiów, o formacyjnej wymiar, który kształci studentów do zrozumienia ekonomii i finansów w świetle wizja osoby ludzkiej i unika redukcjonizmu Do zaprojektowania takiej formacji potrzebna jest etyka. Doktryna społeczna Kościoła byłaby znaczną pomocą w tym zakresie.

  11. Dobrostan musi być uwzględniony w krajowym produkcie krajowym (PKB) i musi uwzględniać inne standardy, na przykład bezpieczeństwo i ochronę, wzrost „kapitału ludzkiego”, jakość relacji międzyludzkich i pracy. Zysk powinien być osiągany, ale nie „za wszelką cenę”, ani jako sumujący cel dla działań gospodarczych.

  Obecność humanistycznych standardów i form wyrazu kulturowego, które cenią wspaniałomyślność, okazuje się tu użyteczna i emblematyczna. W ten sposób odkrywanie i wdrażanie prawdziwego i równie dobrego same w sobie [22] Zysk i solidarność nie są już antagonistami. W rzeczywistości, gdy trudno jest człowiekowi uchwycić owocną wymianę między zyskiem a darem, ponieważ grzech ma tendencję do niszczenia i zrywania tego związku. W pełni ludzka perspektywa wiąże się z zyskiem i solidarnością, a to dzięki wolności osoby ludzkiej i ogromnemu potencjałowi dla rynków.

  Trwałe wezwanie do uznania ludzkiej godności wielkoduszności pochodzi z reguły sformułowanej przez Jezusa w Ewangelii, zwanej złotą regułą , która zaprasza nas do czynienia innych ludziom (zob. Mt 7, 12; Łk 6,31).

  12. Działalność gospodarcza nie może być utrzymywana na dłuższą metę, gdy swoboda inicjatywy nie może się rozwijać [23]. Oczywiste jest również dzisiaj, że wolność od podmiotów gospodarczych, jest usuwana z prawdziwego odniesienia do prawdziwego i dobrego, tworzy ośrodki władzy, które skłaniają się ku formom oligarchii, a na końcu podważają samą efektywność systemu gospodarczego. [24]

  Z tego punktu widzenia, to łatwo zrozumieć, w jaki sposób, przy czym rośnie i wszechogarniającej kontroli mocnych stron i rozległych sieciach ekonomiczno-finansowych, Ci wyznaczeni do sprawowania władzy politycznej są często zdezorientowani i renderowane bezsilne przez agentów ponadnarodowych i zmienności kapitału, którym zarządzają. [25] Ci, którzy są zaangażowani w rolę

  Czynniki te sprawiają, że tym bardziej konieczne do odnowienia sojuszu między podmiotami gospodarczymi i politycznymi w celu promowania wszystkiego, co służy wszechstronnego rozwoju każdego człowieka, jak i ogółu społeczeństwa i łączy zapotrzebowanie na solidarności z tymi, pomocniczości [26].

  13. Zasadniczo wszystkie środki i środki, które rynki stosują w celu wzmocnienia ich zdolności dystrybucyjnej, są moralnie dopuszczalne, pod warunkiem, że nie stoją w sprzeczności z godnością osoby i nie są obojętne dla dobra wspólnego. [27]

  Jest oczywiste, że rynki, jako potężne pędniki gospodarki, nie są w stanie same rządzić [28]. W rzeczywistości rynki wiedzą, jak dokonać założeń, które pozwalają na ich płynne działanie (współżycie społeczne, uczciwość, zaufanie, bezpieczeństwo i prawa, itd.) Oraz jak korygować te skutki i siły, które są szkodliwe dla społeczeństwa ludzkiego ( nierówność, asymetrie, szkody środowiskowe, brak bezpieczeństwa społecznego i oszustwa).

  14. Ponadto, oprócz swoich operatorów, są wyjątkowo ożywione dobrymi i słusznymi intencjami, nie można ignorować faktu, że branża finansowa, ze względu na swoją wszechobecność i nieuchronną zdolność do warunkowania aby zdominować realną gospodarkę dzisiaj, jest to miejsce, w którym egoizm i nadużycie władzy.

  Z tego powodu należy zauważyć, że w świecie gospodarczo-finansowym istnieją warunki, w których niektóre metody, choć nie bezpośrednio nie do zaakceptowania z etycznego punktu widzenia, nadal stanowią przykłady bezpośredniej niemoralności , to znaczy okoliczności, które łatwo generują ten rodzaj nadużycia i oszustwa, które mogą szkodzić mniej uprzywilejowanym odpowiednikom. Na przykład nie można skorzystać z braku wiedzy lub słabości umownej któregokolwiek z kontrahentów. Jest to naruszenie dwóch zasad relacyjnych, co jest już poważnym naruszeniem z etycznego punktu widzenia.

  Złożoność tradycyjnej zasady uwięzionego oporu, Zasada ta zakłada, że ​​wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rolę nabywcy, w rzeczywistości zakłada a Dotyczy to w rzeczywistości wielu rodzajów umów, a także skomplikowanej struktury wielu instrumentów finansowych.

  15. Pieniądze same w sobie są dobrym narzędziem, a także wieloma innymi rzeczami, którymi dysponuje osoba ludzka. Niemniej jednak środki mogą łatwo zwrócić się przeciwko osobie. Podobnie jest z wymiarem finansowym świata biznesu, koncentrując się na dostępie do pieniędzy poprzez bramę do świata giełdy. Takie zjawisko, ale dziś, ryzykujemy zwiększenie wartości ryzyk finansowych, ryzyko nadmiaru ryzyka i ryzyko nadwyżki transakcji. gospodarka. [29]

  To, co smutno przewidywano sto lat temu, teraz się spełniło. Renta kapitałowa może przechwytywać i wypierać dochód z pracy, który często ogranicza się do marginesów głównych interesów systemu gospodarczego. A także ryzykując utratę jego wartości jako „dobra” dla osoby ludzkiej [30] i stając się po prostu środkiem wymiany w ramach asymetrycznych stosunków społecznych.

  Właśnie w tej inwersji „instrumentu” i pieniądza „końca”, lekkomyślna i amoralna „kultura marnotrawstwa” znajduje żyzny grunt. Spowodowało marginalizację wielkich mas ludności świata, „bez możliwości, bez jakichkolwiek środków ucieczki”: „Nie jest to już po prostu zjawisko wyzysku i ucisku, ale coś nowego. Wykluczenie musi ostatecznie być częścią społeczeństwa, w którym żyjemy; osoby wykluczone nie są już dłuższym społe- czeństwem, ani nie są na marginesie, ani nie są odsunięte na margines, ale nie są nawet dłuższe niż jego część. Wykluczeni nie są „wyzyskiwani”, lecz wyrzutkiem, „resztkami” [31].

  16. W związku z tym nie możemy nie wspomnieć o niezastąpionej społecznej funkcji kredytu jako wydajności. W tej sferze są to nadmiernie wysokie stopy procentowe, to nie tylko zasięg pożyczkobiorców funduszy, ale także szkodliwy dla zdrowia systemu gospodarczego. Jak zawsze, takie praktyki, wraz z lichwiającymi działaniami, zostały uznane przez ludzkie sumienie za niegodziwy i przez system gospodarczy.

  Tutaj działalność finansowa wykazuje swoje główne powołanie do służby w realnej gospodarce: jest powołana do tworzenia wartości z moralnością dozwolonych środków i faworyzowania rozproszenia kapitału w celu stworzenia pryncypialnego obiegu bogactwa [32]. Na przykład jest to bardzo pozytywne pod tym względem, należy go zachęcać, jest to organizacja kredytu spółdzielczego, mikrokredytów, a także kredyt publiczny, w służbie rodzinom, przedsiębiorstwom, lokalnym gospodarkom, a także kredyt na pomoc krajom rozwijającym się.

  Zwłaszcza w tym kontekście – gdzie jest pozytywny potencjał do pieniądza i czy należy go uznać za niezadeklarowany jako ryzyko kredytowe ze strony społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozmieszczenie go przede wszystkim w celach spekulacyjnych.

  17. To, co moralnie nie do przyjęcia, nie jest po prostu dla zysku, ale raczej dla wykorzystania nierówności dla własnej korzyści, w celu stworzenia lub wykorzystać swoją dominującą pozycję, aby czerpać zyski przez niesłuszne upośledzenie innych lub na wzbogacenie się poprzez niszczenie i zakłócanie wspólnego dobra [33].

  Taka praktyka jest szczególnie cenna z moralnego punktu widzenia, gdy ryzyko spekulacji nawet w ważnych funduszach inwestycyjnych [34] powoduje sztuczną obniżkę cen publicznych dłużnych papierów wartościowych, bez względu na negatywny wpływ lub pogorszenie sytuacji ekonomicznej całych narodów. Ta praktyka zagraża nie tylko publicznym wysiłkom na rzecz przywrócenia równowagi, ale także stabilności ekonomicznej milionów rodzin, w stopniu sztucznie ingerującym w prawidłowe funkcjonowanie. systemów politycznych.

  Spekulacyjny zamiar, często w dzisiejszym środowisku gospodarczo-finansowym, może zastąpić wszystkie inne główne intencje, które ugruntowują wolność człowieka. Ten czynnik pochłania ogromne dziedzictwo wartości, które sprawia, że ​​nasze społeczeństwo obywatelskie jest miejscem pokojowej koegzystencji, spotkania, solidarności, odnowionej wzajemności i odpowiedzialności za wspólne dobro. W tym kontekście słowa takie jak „efektywność”, „konkurencja”, „przywództwo” i „zasługa” zajmują całą przestrzeń naszej cywilnej kultury i zakładają, że zubażają jakość wymiany, redukując je do zwykłe współczynniki numeryczne.

  Do prób horyzontów człowieka, do horyzontów świata, do człowieka, aby stać się osobą, która miejsce dla najsłabszych i gdzie jest dla dobra wszystkich miejsc, w których dla ludzi jest piękne żyć i być łatwe.

  III. Niektóre wyjaśnienia w dzisiejszym kontekście

  18. W celu zapewnienia konkretnych i szczegółowych łożyska etyczne dla wszystkich podmiotów gospodarczych i finansowych, z którymi-tam jak jeżyny i więcej odwołań w związku z tym, możemy teraz przedstawić kilka wyjaśnień dalej formułowane w celu otwarcia drogi przez które ludzie mogą obaj stają się prawdziwie ludzki poprzez promowanie godności ludzkiej i dobru wspólnemu. [35]

  19. Dzięki globalizacji i cyfryzacji rynki można porównać do gigantycznego organizmu poprzez żyły. Ta analogia pozwala nam mówić o „zdrowiu” takiego organizmu, gdy jego środki i struktury funkcjonują dobrze, a wzrost i dyfuzja bogactwa idą w parze. Każda wykonana akcja. W zdrowym systemie rynkowym łatwiej szanować i promować godność osoby ludzkiej i wspólnego dobra.

  Niekompletne, za każdym razem, gdy nierzetelne instrumenty ekonomiczno-finansowe są wprowadzane i rozproszone, powodują wzrost i rozprzestrzenianie się bogactwa w poważne niebezpieczeństwo, stwarzając systemowe problemy i ryzyko, które są „odurzeniem” organizmu.

  Rozumiemy zapotrzebowanie i musimy przedstawić certyfikat w celu zapobiegania negatywnym skutkom. Faworyzowanie zdrowia ekonomicznego i unikanie manipulacji są nieuchronnym moralnym imperatywem dla wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych na rynkach. Również to żądanie pokazuje, jak pilna jest ponadnarodowa koordynacja pomiędzy różnymi strukturami lokalnych systemów finansowych. [36]

  20. Taki dobrostan odżywia się wielością i różnorodnością zasobów, co stanowi swoistą ekonomiczną i finansową „różnorodność biologiczną”. Ta różnorodność biologiczna oznacza wzrost wartości systemu gospodarczego i finansowego w celu zapewnienia rynków. Jest ona podtrzymywana, a wręcz przeciwnie, przeszkadza tym, którzy degradują funkcjonalność systemu, który produkuje i rozprzestrzenia bogactwo.

  W związku z tym należy zauważyć, że zadanie tworzenia wartości dodanej na rynkach opiera się na wyjątkowej funkcji współpracy . Lojalna i intensywna synergia agentów z łatwością osiąga tę nadwyżkę wartości, do której zmierza każde osiągnięcie ekonomiczne [37].

  Kiedy istoty ludzkie Rozpoznaj fundamentalną solidarność, która łączy je z całej ludzkości, że zdają sobie sprawę, że nie można zachować tylko dla siebie, że towary posiadają. Kiedy jeden zwyczajowo mieszka w solidarności, towary, że on lub ona posiada nie są wykorzystywane wyłącznie do własnych potrzeb, ale pomnożyć siebie, tworząc także niespodziewane owoce dla innych. [38] Jest tu wyraźnie, że Zauważamy, jak podział nie może być „tylko dystrybucja , ale także mnożenie dóbr, utworzenie nowego chleba nowych wyrobów, nowych Dobrej przez duże” G”. [39]

  21. Doświadczenie samowystarczalności rynków, niezależne od wszelkiej etyki, az drugiej strony, przekonująca konieczność odpowiedniego uregulowania w tym samym czasie jednoczy wolność i ochronę osoby W tym sensie siły polityczne i finansowe muszą pozostać odległe i autonomiczne, a zarazem skierowane, poza najbliższymi szkodami, ku realizacji osoby uprzywilejowanej [40]. ]

  Taka regulacja jest jeszcze bardziej konieczne w świetle renomy wśród głównych powodów ostatniego kryzysu gospodarczego było niemoralne zachowanie agentów w świecie finansów, gdzie ponadnarodowy wymiar systemu gospodarczego sprawia, że ​​jest łatwy do ominięcia przepisów ustanowionych według poszczególnych krajów. Co więcej, skrajna zmienność i mobilność inwestycji kapitałowych w świecie finansów.

  Dlatego jasne jest, że rynki potrzebują solidnych i silnych łożysk, raczej makroostrożnościowych niż regulacji, bardziej wspólnych niż jednolitych; może reagować na zmiany na rynku. Podobne linie gwarantują poważną kontrolę jakości i wiarygodności produktu ekonomiczno-finansowego, w szczególności tych, które mają bardziej zorganizowaną strukturę. Ponadto, gdy prędkość innowacyjnych procesów powoduje nadmierne ryzyko systemowe, podmioty gospodarcze muszą zaakceptować zobowiązania i ograniczenia wspólnego dobra, nie próbując ominąć ani zmniejszyć ich celu.

  Obecna globalizacja systemu finansowego wymaga możliwości natychmiastowego dzielenia się wiążącymi decyzjami w obliczu zagrożeń dla wspólnego dobra. Takie organy regulacyjne muszą zawsze pozostać niezależne i związane wymogami sprawiedliwości i korzyści publicznej. Nie należy zniechęcać do narzucania zgodnych systemów normatywnych skonsolidowanych przez różne narody, ale o zasięgu ponadnarodowym [41].

  Przepisy muszą sprzyjać pełną przejrzystość chodzi, co jest przedmiotem obrotu w celu wyeliminowania wszelkich form niesprawiedliwości i nierówności, zapewniając tym samym największą możliwą kapitał w zamian. Podobnie asymetryczny koncentracja informacji i mocy tendencję do wzmocnienia silniejsze podmioty gospodarcze, a tym samym stworzyć hegemonii zdolnych jednostronnie wpływając nie tylko na rynki, ale także systemy polityczne i regulacyjne. Ponadto, gdy masywna deregulacja jest praktykowane, oczywistym owocem jest podciśnienie regulacyjnych i instytucjonalnych, które tworzy przestrzeń nie tylko dla ryzyka moralnego i defraudacji, ale także za powstanie irracjonalny entuzjazm rynków, po raz pierwszy od baniek spekulacyjnych, a następnie przez nagle destrukcyjne załamanie i kryzys systemowego. [42]

  22. Kryzysu systemowego można skuteczniej unikać, jeśli jest to jasna definicja i rozdział systemu bankowego na zarządzanie kredytem, ​​zwykłym zarządzaniem kredytem, ​​oszczędnościami inwestycyjnymi i zwykłym biznesem . [43] w miarę możliwości, aby uniknąć sytuacji niestabilności finansowej.

  Zdrowy system finansowy wymaga również maksymalnej ilości informacji, aby każdy agent mógł w pełni i całkowicie chronić swoje interesy. W rzeczywistości ważne jest poznanie stopnia ryzyka i odpowiedniej ceny produktów finansowych, które się subskrybują. O wiele więcej niż zwykłe oszczędności znane typowi Same oszczędności, gdy zostaną wprowadzone w ręce ekspertów doradców finansowych, muszą być dobrze zarządzane, a nie tylko zarządzane.

  W portfelu pośredników finansowych i innych pośredników finansowych w zarządzaniu oszczędnościami należy uwzględnić: brak dwuznaczności w oferowaniu instrumentów oszczędności, które w porównaniu z niektórymi bankami niedostateczną starannością, a nawet złym zaniedbaniem ze strony doradcy finansowego oraz przyznanie finansowania pośrednika bankowego w podrzędny sposób w stosunku do kontekstowej subskrypcji innych produktów finansowych

  23. Każda firma tworzy ważną sieć relacji i jej wyjątkową drogę do prawdziwego, pośredniego ciała społecznego z właściwą kulturą i praktykami. Taka kultura i praktyki, określając wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa, wpływa również na tkankę społeczną, w której działa. Na tym poziomie Kościół przypomina o znaczeniu społecznej odpowiedzialności każdego przedsięwzięcia [44], w którym reklama dodatkowa jest zgodna z reklamą .

  W tym sensie zwykły zysk znajduje się na szczycie kultury przedsiębiorstwa finansowego, a faktyczne żądania dobra wspólnego są ignorowane. Prestiżowe szkoły biznesu. Każde twierdzenie etyczne jest w rzeczywistości postrzegane jako nieistotne i zestawione z działaniem przedsiębiorczym. Nie dostosowuj się do celów biznesowych tego rodzaju są zarówno na poziomie uznania zawodowego. W takich przypadkach cel zwykłego zysku łatwo tworzy perwersyjną i selektywną logikę, która sprzyja rozwojowi liderów biznesu, którzy są zdolni, ale chciwi i pozbawieni skrupułów, a ich relacje z innymi są w przeważającej mierze oparte na samolubnych i osobistych korzyściach.

  Ponadto taka logika jest często popychany zarządy w celu ustalenia polityki gospodarcze nie mające na celu zwiększenie ekonomicznej kondycji firm, które potrzebują, ale na samą zyskach akcjonariuszy , uszkadzając Dlatego uzasadnione interesy tych, którzy ponoszą wszystkie prace i usługi korzystające z tego samego przedsiębiorstwa, a także konsumentów i różnych lokalnych społeczności ( zainteresowanych stron), Często jest to motywowane znacznym wynagrodzeniem w przypadku niepowodzenia celów, choć zapewnia większe korzyści dla menedżerów i akcjonariuszy w krótkim okresie, a tym samym zmuszając do nadmiernego ryzyka, pozostawiając spółki słabe i zubożałe w te energie ekonomiczne, które zapewniłyby im odpowiednie oczekiwania na przyszłość.

  Wszystkie te czynniki łatwo tworzą i rozpowszechniają się w głęboko amoralnych kulturach – w których często nie waha się popełnić przestępstwa, gdy przewidywane świadczenia przewyższają oczekiwaną karę. Takie zachowanie jest formą odpowiedzialności społecznej.

  Właśnie tutaj naturalna cyrkulacja, która istnieje między zyskiem, niezbędnym elementem przetrwania jakiejkolwiek formy współżycia społecznego, ujawnia jej pełną płodność i ujawnia nierozerwalny związek, że grzech dąży ukrywać się między etyką pełną szacunku dla ludzi i wspólnego dobra. Taką cnotliwą cyrkulację sprzyja na przykład dążenie do zmniejszenia ryzyka konfliktu z interesariuszami. Główny cel ekonomicznego systemu finansowego musi wykazać, ze wszystkimi jego konsekwencjami, jego praktyczność w zestalonym systemie etycznym opartym na szczerym poszukiwaniu dobra wspólnego. Od samego początku, od wewnętrznego związku, jaki istnieje między rozumowaniem ekonomicznym a rozumowaniem etycznym [45]. Dlatego, aby dobrze funkcjonować, potrzeby rynku są antropologicznymi i etycznymi przesłankami, które nie są w stanie dać się same, ani produkować samodzielnie.

  24. Jeżeli z jednej strony wiarygodność kredytowa wymaga gwarancji identyfikacji naprawdę wartościowych beneficjentów zdolnych do innowacji, chronionych przed niezdrowymi zmowami, to z drugiej strony musi mieć odpowiednie zarządzanie aktywami, aby ewentualny podział strat mógł być

  Ponadto delikatne zarządzanie oszczędnościami, a także odpowiednia regulacja prawna, wymagają paradygmatów kulturowych, wraz z praktyką ostrożnego powracania, z etycznego punktu widzenia, relacji między bankiem a klientem, a także ciągłej obrony legitymizacji wszystkich istotnych transakcji.

  W związku z tym jest to instytucja komitetów etycznych w Radzie Administracyjnej. Odbywa się to w celu utrzymania równowagi między kolektywem a finansami, a także w celu odpowiedniego utrzymania faktycznej gospodarki.

  25. Tworzenie tytułów kredytowych jest niezwykle ryzykowne. Można je wykorzystać do ich wykonania, ale łatwo wywołać niewypłacalność ze szkodą dla tych, którzy muszą je wycofać. Jest to tym bardziej, jeśli krytyczne ciężar Zapasy te są przekazywane z instytutu, który wydaje je na rynku, na którym są one rozłożone i rozproszonym (na przykład bezpieczeństwem subprime hipotecznych) Praktyka ta Tworzy szerokim zakresie szkód i potencjalnie trudności systemowe. Takie manipulowanie rynkami jest sprzeczne z koniecznym zdrowiem systemu ekonomiczno-finansowego i jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia etyki.

  Każda część kredytu musi odpowiadać potencjalnej wartości rzeczywistej, a nie tylko przypuszczalnej, która jest trudna do zweryfikowania. W tym sensie, potrzeba regulacji publicznej, jak również ocenę partyzant prac agencji ratingowych kredytu staje się bardziej pilne, za pomocą instrumentów prawnych, które umożliwią usankcjonować te zniekształcone działań i zapobiec powstawaniu niebezpieczne oligopol ze strony kilku. Jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku systemu pośrednictwa kredytowego, w którym zakłada się odpowiedzialność za pożyczkę.

  26. Niektóre produkty finansowe, w tym tak zwane „instrumenty pochodne”, są tworzone w celu zagwarantowania nieodłącznego ryzyka niektórych operacji. U podstaw tych instrumentów finansowych leżą takie, w których strony nadal są w stanie rozsądnie ocenić fundamentalne ryzyko, na które chcą ubezpieczyć.

  Jednak w niektórych rodzajów instrumentów pochodnych (w szczególności tzw securitizations) Należy zauważyć, że, począwszy od pierwotnych struktur i związana zidentyfikowania inwestycji finansowych, jeżyny i bardziej złożone struktury zostały zbudowane (sekurytyzacji sekurytyzacji), w cui to niemożliwe jest ustabilizowanie w rozsądny i uczciwy sposób ich podstawowej wartości. Oznacza to, że każde przejście w handlu Akcje te, poza wolą stron, efekty w rzeczywistości zakłócenia rzeczywistej wartości ryzyka od tej, która instrument musi bronić. Wszystkie te zachęciły wschodu baniek spekulacyjnych, które sono STATI ważne przyczyny, z niedawnego kryzysu finansowego.

  Oczywiste jest, że niepewność otaczająca te produkty, a także stały spadek przejrzystości tego, co jest zapewnione, wciąż nie pojawia się w pierwotnej operacji, sprawia, że ​​są one ciągle mniej akceptowane z punktu widzenia etyki. , ponieważ staje się tykającą bombą czasową, która wcześniej czy później eksploduje, zatruwając zdrowie rynków. Należy zauważyć, że istnieje etyczna próżnia, która staje się poważniejsza, a także produkty te są negocjowane na tak zwanych rynkach z mniejszą ilością regulacji (bez recepty), a jeśli nie oszustwem, a więc zabrać żywe życiowe linie i inwestycje do realnej gospodarki.

  Podobna ocena etyczna może być stosowana w przypadku tych zastosowań swapów ryzyka kredytowego, które pozwalają na hazard zagrożony bankructwem osoby trzeciej, nawet tym, którzy nie podjął każde takie ryzyko z tego samego zdarzenia, które absolutnie nie jest dozwolone przez normalny pakt lub ubezpieczenie.

  Rynek CDS, w wyniku kryzysu gospodarczego z 2007 r., Narzucił wystarczająco, aby reprezentować PKB całego świata. Problem wzrostu rodzaju umowy, z wyjątkiem wzrostu finansów przypadku.

  W rzeczywistości proces nabywania tych instrumentów stwarza wyjątkowy przypadek, w którym osoby zaczynają pielęgnować interesy w celu zniszczenia innych podmiotów gospodarczych, a nawet mogą się same rozwiązać. wiem.

  Jest oczywiste, że taka możliwość, jeśli z jednej strony, kształtuje wydarzenie szczególnie godne ubolewania z perspektywy moralnej, ponieważ ten, kto działa z punktu widzenia pewnego rodzaju ekonomicznego kanibalizmu, a z drugiej strony, kończy podważając to niezbędne podstawowe zaufanie, bez którego system gospodarczy ostatecznie się zablokuje. W tym przypadku można zauważyć negatywne wydarzenie, z etycznego punktu widzenia, również szkodzi zdrowemu funkcjonowaniu systemu gospodarczego.

  Dlatego należy zauważyć, że gdy chodzi o hazard, może on być niezwykle szkodliwy dla wszystkich naszych narodów, mamy do czynienia z niezwykle niemoralnymi działaniami, wydaje się konieczne rozszerzenie środków odstraszających, już obecnych w niektórych krajach, dla tego rodzaju operacji , sankcjonowanie wykroczeń o maksymalnej sile.

  27. Punktem centralnym dynamizmu, który rządzi rynkami finansowymi, jest poziom opodatkowania odsetek związanych z pożyczkami międzybankowymi (LIBOR), kurs oficjalnej wymiany walut obsługiwanych przez banki.

  Są to jedne z najważniejszych parametrów, które mają znaczący wpływ na cały system ekonomiczno-finansowej, jak wpływają one na codzienne znacznego transferu pieniędzy między stronami, że faktycznie zatwierdza umowy w oparciu o miary Te stawki. Manipulacja pomiaru Stawki te stanowią poważne naruszenie etyki z szeroko idące konsekwencje.

  Renomy to mogło się zdarzyć impunitively wielu lat pokazuje, jak kruche i narażone na oszustwa jest system finansowy nie jest wystarczająco kontrolowane przez przepisy, a brakuje sankcji za łamanie w cui jej interesariuszy często spotykamy. W tym środowisku, ustanowienie prawdziwych „sieci” z przyzwoleniem, Wśród osób tych, którzy byli zamiast predysponowanych do prawidłowego ustalenia stawek te, postaci, przez przypadek, stowarzyszenie karnego, szczególnie szkodliwe dla wspólnego dobra, co Zadaje niebezpieczną ranę do zdrowia systemu gospodarczego. Musi zostać ukarany odpowiednimi karami i zniechęcony do powtórzeń.

  28. Dziś główni agenci działający w świecie finansów, zwłaszcza banki, które są funkcją zgodności lub samokontrola legalności głównych kroków w procesie decyzyjnym oraz głównych produktów oferowanych przez firmę. Należy jednak podkreślić, że przynajmniej w niedawnej przeszłości praktyka systemu ekonomiczno-finansowego często opiera się na czysto „negatywnym” jedynie formalne przestrzeganie limitów ustanowionych przez prawo. Niestety, z tego powstało Również częstotliwość praktyki, nieuchwytny kontroli działań regulacyjnych, Cui zostały skierowane z pominięciem zasad regulacyjnych w miejscu bez sprzeczności norm Jawnie sobą w celu uniknięcia sankcji.

  Dlatego konieczne jest, aby osąd zgodności wszedł w meritum różnych operacji z „pozytywnej” perspektywy, która ma na celu zweryfikowanie ich rzeczywistej zgodności z zasadami, które informują aktualne normy. Jeśli jesteś członkiem Rady Dyrektorów, możesz być członkiem Rady Dyrektorów. banku, zgodność zachowania z istniejącymi normami.

  W tym sensie, który jest tym samym, który można powiązać z podobnym osądem, może to być fakt, który z działań może być technicznie dopuszczalny i praktyczny z etycznego punktu widzenia. punkt widzenia (pytanie, które powstaje, na przykład, w bardzo istotny sposób dla praktyki unikania opodatkowania). W ten sposób można przejść od jedynie formalnego przestrzegania zasadniczych przepisów.

  Ponadto w systemie regulacyjnym świat finansów może być ogólną klauzulą, która ogłasza, że ​​jest nieuprawniona, a co za tym idzie, odpowiedzialna za aktywa, za wszystkie osoby, którym można przypisać, i której głównym celem może być przeważnie obejście istniejące normy.

  29. Nie jest już możliwe, aby ignorować pewne zjawiska na świecie, takich jak rozprzestrzenianie systemów bankowych zabezpieczeń ( systemu bankowego). Te, choć dobrze rozumiane w sobie, są również uważane za odrzucone, w rzeczywistości doprowadziły do ​​utraty kontroli nad systemem. W związku z tym świadomie faworyzowali wykorzystanie tak zwanego kreatywnego finansowania, w którym aktywa finansowe mają przede wszystkim charakter spekulacyjny, jeśli nie drapieżny, a nie usługi dla gospodarki. Na przykład tak jest w przypadku istnienia takich systemów „cieni”, a globalne rozpowszechnienie niedawnego kryzysu ekonomiczno-finansowego rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych od kredytów hipotecznych typu subprime w lecie 2007 r. ,

  30. Taki zamiar spekulacyjny, na którym świat morskich finansów rozwija, podczas gdy inne również oferowanie legalnych usług, szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem kanałów unikania opodatkowania, jeśli nie bezpośrednio oszustw i recyklingu pieniądza pochodzącego z przestępstwa, przyczynia się do dodatkowego zubożenia normalnego systemu produkcji i dystrybucji towarów i usług. Trudno jest odróżnić, czy jest to taka sytuacja. Możliwe jest poddanie się realizmowi, w którym są niesprawiedliwie odjęte od realnej gospodarki, trudno znaleźć zarówno z etycznego punktu widzenia, jak iz punktu widzenia globalnej efektywności samego systemu gospodarczego.

  Nieznaczny stopień korelacji między nieetycznymi zachowaniami operatorów a istniejącymi bankructwami systemu w jego złożoności. Obecnie nie można zaprzeczyć, że niedostatek etyczny pogarsza niedoskonałości mechanizmów rynkowych. [46]

  W drugiej połowie ubiegłego wieku narodził się rynek offshore w euro-dolarach. Rynek jest ważną alternatywą dla systemu finansowego i jurysdykcji, które je chronią.

  Należy zauważyć w tym względzie, że formalną przyczyną istnienia miejsc offshore jest umożliwienie inwestorom instytucjonalnym podwójnego opodatkowania; po pierwsze w kraju, w którym mają miejsce zamieszkania, a po drugie w krajach, w których fundusze mają siedzibę, w rzeczywistości te miejsca, w szerokim zakresie, stały się okazją do operacji finansowych, często granicznych , jeśli nie poza bladą, zarówno z punktu widzenia zgodności z prawem zgodnie z prawem i znaczeniem praw ekonomicznych.

  Dziś, jeżyny niż połowa świata komercyjnego jest zaaranżowana przez osoby zauważyć, że obniżyć ich obciążeń podatkowych poprzez przeniesienie przychodów z jednego miejsca do drugiego, zgodnie z Functional ich wygody, przeniesienie zysków do rajów podatkowych, a koszty do krajów wyżej opodatkowanie. Wydaje się oczywiste, że wszyscy oni podjęli decydujące środki z gospodarki i przyczynili się do stworzenia systemów ekonomicznych opartych na nierówności. Ponadto, nie jest możliwe, aby zignorować reputacji te przybrzeżne tereny, na kilku okazjach, stały się zwykłymi miejscami recyklingu brudnych pieniędzy, która jest owocem nielegalnego dochodu (kradzieże, oszustwa, korupcja, związki przestępcze, mafia butami itp wojenne ).

  Istnieje przebranie polegające na tym, że operacje na morzu odbywają się w ich oficjalnych miejscach finansowych, z których część została przyznana za zyski z przestępstw. Jest to z moralnego punktu widzenia oczywistą formą hipokryzji.

  W krótkim okresie jest to miejsce dużego przejścia kapitału, ponieważ jest to łatwy sposób na uzyskanie różnych rodzajów niezbędnych form unikania opodatkowania. Dlatego rozumiemy, że przybrzeżne udomowienie wielu ważnych społeczeństw zaangażowanych w rynek jest bardzo pożądane i praktykowane.

  31. Oczywiście system podatkowy przygotowany przez różne narody wydaje się nie zawsze równy. W związku z tym istotne jest, aby pamiętać, że nierówności te często są słabsze, a faworyzują bardziej uposażonych i mogą wpływać nawet na systemy regulacyjne regulujące te same podatki. W rzeczywistości, nałożenie podatków, gdy jest podstawową funkcją wyrównania i redystrybucji bogactwa nie tylko na rzecz tych, którzy potrzebują odpowiednich dotacji, ale także wspiera inwestycje w rzeczywistą gospodarkę.

  Unikanie opodatkowania ze strony głównych interesariuszy, podmiotów wprowadzających się na rynek, wskazuje na niesprawiedliwe usunięcie zasobów z rzeczywistej gospodarki, i to jest szkodliwe dla społeczeństwa obywatelskiego jako całości.

  Trudno jest ustalić ilość aktywów, które są w nich zawierane. Jednak obliczono, że minimalny podatek od transakcji realizowanych na morzu byłyby wystarczające, aby rozwiązać dużą część problemu głodu na świecie: dlaczego nie możemy odważnie podjąć drogę podobną inicjatywę?

  Ponadto została ustanowiona istnienie przybrzeżnych terenów zachęcił także ogromny odpływ kapitału z wielu krajów o niskich dochodach, tworząc Liczne kryzysy polityczne i gospodarcze, utrudniając im w końcu podejmując drogę wzrostu i zdrowego rozwoju.

  Z tego powodu warto wspomnieć, że często różni się od międzynarodowych instytucji, które wypowiedziały te praktyki, a wiele rządów próbowało ograniczyć przepływ zagranicznych baz finansowych. Podjęto wiele pozytywnych wysiłków w tym zakresie, szczególnie w ostatniej dekadzie. Jednak do tej pory nie można było na nie nałożyć. Duża skala kapitału w odniesieniu do dużej ilości kapitału wręcz przeciwnie, ustawodawstwo w ich posiadaniu.

  Chociaż jest to poważny problem, przyczynia się on do prawidłowego funkcjonowania faktycznej gospodarki, do punktu, który jest jednoznaczny z etycznego punktu widzenia. Nadaje się do niesprawiedliwych systemów. Przede wszystkim praktykowanie przejrzystości finansowej na każdym poziomie (na przykład, obowiązek odpowiedzialności publicznej dla przedsiębiorstw wielonarodowych działań prawowitych i podatki płacone w każdym kraju, w cui działają poprzez ich grup zależnych) wraz z sankcjami przenikliwych, nałożonych na te kraje, które powtarzają nieuczciwe praktyki ( uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania) wspomniane powyżej.

  32. System offshore również zaostrzył dług publiczny krajów, których gospodarki są mniej rozwinięte. W rzeczywistości zaobserwowano, jak nagromadzone prywatne bogactwo niektórych elit w rajach fiskalnych jest prawie równe długowi publicznemu odpowiednich krajów. Oto, w jaki sposób znajdujemy się u źródła tego długu. Ponadto należy zauważyć, że

  Warto jednak wskazać, jak często dług publiczny powstaje również poprzez nieostrożne, jeśli nie oszukańcze zarządzanie publicznym systemem administracyjnym. Te długi, te straty finansowe, które obciążają różne narody, stanowią dziś jedną z głównych przeszkód. Liczba gospodarek narodowych jest bowiem obciążona koniecznością zapłaty wraz z odsetkami, które wynikają z tego długu, a zatem musi być zobowiązana

  Dzięki publicznemu zarządzaniu systemem reform strukturalnych, rozsądnej alokacji wydatków i rozważnym inwestycjom. Jest to konieczne na granicy Stanów Zjednoczonych, a więc na ich obywateli, co oznacza miliony rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na obciążenie finansowe.

  Również wiem, że wysiłek jest politycznie pośredniczy w drodze rozsądny i zgodził redukcję długu publicznego, zwłaszcza od rodzaju posiadanego przez osoby takiej solidności gospodarczego stanie zaoferować go [47]. Podobne rozwiązania są wymagane zarówno dla zdrowia międzynarodowego systemu gospodarczego w świetle uniknięcie zarażenia potencjalnie systematycznego kryzysu, jak również dla realizacji dobra wspólnego wszystkich ludzi wzajemnie.

  33. Wszystko, o czym mówiliśmy, jest nie tylko dziełem podmiotu, który działa poza naszą kontrolą, ale także w sferze naszej odpowiedzialności. Oznacza to, że jesteśmy w stanie przyczynić się do problemów wielu problemów. Na przykład rynki żyją dzięki podaży i popytowi na towary. W związku z tym każdy z nas może mieć decydujący wpływ na kształt tego popytu.

  Staje się zatem oczywiste, jak ważne jest obecnie krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z konsumpcji i oszczędności. Robiąc zakupy, na przykład codzienne zaangażowanie, z którym pozyskujemy potrzeby życiowe, jest to również forma naszego wyboru. Czy jest to wybór dla większości ludzi, który często jest właściwym wyborem dla grupy ludzi, którzy są w rzeczywistości nie znam żadnego innego zainteresowania

  Jesteśmy konieczni, aby wyszkolić się we właściwym punkcie widzenia, z etycznego punktu widzenia, również z gestu, pozornie banalnego, z konsumpcji, faktycznie wyrażamy etykę i jesteśmy wezwani do podjęcia stanąć przed tym, co jest dobre lub złe dla prawdziwej osoby ludzkiej. Ktoś mówił o propozycji „głosuj z portfelem”. I odrzuca to, co mu szkodzi. [48]

  Są również zainteresowani wykorzystaniem etyki, z szacunkiem dla całej osoby, [49]. Ponadto ogólnie nazywa się to procesem kultywowania i rozwoju osoby ludzkiej.

  IV. wniosek

  34. Przed masowością i wszechobecnością dzisiejszych systemów ekonomiczno-finansowych moglibyśmy ulec pokusie, by porzucić cynizm i niewiele możemy zrobić. W rzeczywistości każdy z nas może wiele zrobić, zwłaszcza jeśli nie pozostajemy sami.

  Liczne skojarzenia wyłaniające się ze społeczeństwa obywatelskiego reprezentują w tym sensie rezerwuar świadomości i odpowiedzialności społecznej, której nie możemy bez niej obejść. Dziś oczekujemy na nasze życie i uświadomimy sobie nową rolę socjalizmu, kształtując nasze działania na rzecz poszukiwania wspólnego dobra i solidarności i subsydiarności. ,

  Jeśli jest kruchy, jest delikatny, a jeśli jest delikatny, może jednoczy niebo i ziemię, która jest prawdziwym narzędziem humanizacji osoby i świata jako całości. To wszystko, czego potrzebujemy do dobrego życia i do odżywienia.

  Kościół, Matka i Nauczyciel, świadomi otrzymania niezasłużonego depozytu, ofiarowali mężczyznom i kobietom wszystkich czasów. Maryja, Matka Boża, dokonana w mądrym budynku Jezusa Chrystusa, przez swoje człowieczeństwo stworzone przez Ducha Świętego, została zainaugurowana dla zbawienia świat.

  Papież Franciszek, na audiencji udzielonej niżej podpisanemu sekretarzowi wiary, zatwierdził te rozważania przyjęte podczas zwyczajnej sesji tej dykasterii i zarządził jej publikację.

  Rzym, 6 stycznia 2018 r., W uroczystość Objawienia Pańskiego.

  + Luis F. Ladaria, SI
  Tytularny Arcybiskup Tibi
  Prefekt Kongregacji
  Nauki Wiary Peter Card Turkson
  Prefekt Dykasterii
  ds. Promowania Integralnego Rozwoju Człowieka
  + Giacomo Morandi
  Tytularny arcybiskup Cerveteri
  Sekretarz Kongregacji
  ds. Doktryny Wiary Bruno Marie Duffé
  Sekretarz dykasterii
  lub promowanie integralnego rozwoju człowieka
  ________________________

Sorry, the comment form is closed at this time.