Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Atak Niemców na Polskę w 1939 roku to także masowy rabunek polskich banków. RFN nigdy tych pieniędzy nie oddała.

Posted by Marucha w dniu 2018-06-13 (Środa)

Mówiąc o stratach wojennych spowodowanych agresją i okupacją Niemiec przeważnie mamy na myśli masowe mordy na Polakach oraz niszczenie mienia (budynków, infrastruktury itp.). Mało kto zdaje sobie jednak sprawę ze strat wywołanych rabunkiem polskiego sektora bankowego.

Na okupowanych przez Niemców terenach II RP tuż przed wybuchem wojny funkcjonowało ponad 2 tys. banków oraz instytucji finansowych. Straty w wyniku konfiskat rachunków samego tylko Banku Rolnego wyniosły 1,4 mld złotych przedwojennych. Dziś to równowartość ok. 17 mld złotych (!).

Niemal każdą swoją okupację Niemcy zaczynali od załatwienia dwóch spraw: 1) likwidacji (względnie uwięzieniu) elit patriotycznych i przeciwników politycznych, oraz 2) grabieży tego, co najcenniejsze i najbardziej wartościowe: złota, pieniędzy i dzieł sztuki. W zakresie realizacji tego drugiego punktu kluczowe było sprawne opanowanie sektora bankowego okupowanego państwa.

Na dzień 1 stycznia 1939 roku całkowita suma aktywów polskiego systemu bankowego i kredytowego szacowana była na 9,567 miliarda ówczesnych złotych (dziś to odpowiednik ok. 115 mld zł) przy środkach bieżących w dyspozycji w wysokości 1,2 miliarda ówczesnych złotych (odpowiednik ok. 14,4 mld zł).

Co równie istotne – tuż przed II wojną światową polskie banki posiadały blisko 4-krotnie więcej złota niż wszystkie banki niemieckie razem wzięte. Wynikało to po części z wycofywania (od drugiej połowy lat 30-tych XX wieku) przez niemieckich Żydów depozytów z banków działających na terytorium III Rzeszy i lokowania ich m.in. w polskich instytucjach finansowych.

Powyższe dane pokazują dobitnie, że Polska (pod względem finansowym) dla hitlerowskich Niemiec była bardzo łakomym kąskiem. Uwzględniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow na ziemiach przyłączonych do III Rzeszy oraz na późniejszych terenach Generalnego Gubernatorstwa znalazło się finalnie ponad 30 polskich banków, w tym sześć publicznych z ogólną liczbą ok. 100 oddziałów, 17 Towarzystw Kredytowych, ok. 100 kas oszczędnościowych z ponad 100 oddziałami oraz prawie 2 000 spółdzielni kredytowych.

Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem obowiązującym na terytoriach okupowanych – „własność Polaków stawała się własnością Rzeszy Niemieckiej”. W konsekwencji dla każdej polskiej instytucji bankowej czy finansowej Niemcy wyznaczali tzw. powiernika. Był to specjalny urzędnik niemiecki, którego celem był rabunek depozytów pieniężnych, złota oraz ściąganie zadłużenie od Polaków, którym przejmowane banki wcześniej udzieliły pożyczek. W ten oto sposób całość polskiego systemu bankowego i kredytowego została podporządkowana interesom gospodarczym III Rzeszy, a gigantyczne kwoty depozytów oraz złoto zrabowane z polskich banków umożliwiło dalszą ekspansję Niemiec na terenie Europy (przypomnijmy, że w 1940 r. Niemcy zaatakowały Francję, a w 1941 r. – ZSRR).

Jedno jest pewne – Polacy, którym Rzesza Niemiecka bezprawnie skonfiskowała oszczędności zgromadzone na lokatach bankowych, bądź pozbawiła ich realnej wartości (w skutek wymiany pieniędzy na Reichsmarki na terenie Niemiec i tzw. „Młynarki” w Generalnym Gubernatorstwie) nigdy swej własności od państwa niemieckiego nie odzyskali. Może w tym aspekcie warto wziąć przykład od amerykańskich organizacji żydowskich i zażądać od władz RFN wypłaty zrabowanych pieniędzy, jako „mienia bezspadkowego”?

http://niewygodne.info.pl

Komentarzy 19 do “Atak Niemców na Polskę w 1939 roku to także masowy rabunek polskich banków. RFN nigdy tych pieniędzy nie oddała.”

 1. Abc said

  „7 lutego 1936 roku doszło do największego kryzysu. Strona polska wypowiedziała umowę paryską (tą jeszcze z 1921 r.) i wstrzymała prawie cały(!) ruch niemieckich pociągów tranzytowych. Powodem było permanentne zaleganie strony niemieckiej z płatnościami za tranzyt przez Pomorze.
  Strona finansowa sprawy miała duży i dziś niedoceniany wpływ na dalszy rozwój wypadków. Opłaty za tranzyt były uiszczane w walucie wymienialnej (w trakcie ich ustalania w obu państwach szalała inflacja) – prawdopodobnie we frankach szwajcarskich lub dolarach.
  Niemieckie opóźnienie w płatnościach, mimo wielokrotnych upomnień strony polskiej, stale rosło, a Niemcy zaczęli wręcz unikać tematu. A powód był prozaiczny: niski poziom rezerw dewizowych Rzeszy. I nie był to blef. Niemcy już wcześniej sami sobie zaczęli ograniczać ruch i przerzucać co się da na drogę morską, aby tylko zmniejszyć opłaty w walucie. Brzmi to niewiarygodnie, ale aż ok. 15% wpływów do budżetu II Rzeczypospolitej pochodziło z niemieckich opłat za tranzyt (…)”

  „Zakładając że tuż przed wojną polski budżet wynosił blisko 2 miliardy złotych, opłaty z tranzytu dawały (nawet zaniżając) co najmniej 250-280 milionów złotych wpływów budżetowych. Była to suma w ówczesnych warunkach horrendalna, choć też usprawiedliwiona skalą tranzytu, na dodatek w cennych dewizach. Dla porównania nauczyciel zarabiał wtedy 80-150 zł (i była to dobra pensja, żadna minimalna), policjant ok. 300 zł. Z tego wynika, że tranzyt, mimo adekwatnych kosztów, był dla Polski kurą znoszącą złote jaja. Ta kura miała niestety grzędę na beczce prochu z krótkim lontem. Beczka w końcu wybuchła bo lont palił się już od końca I wojny…

  Prawdopodobnie każde opóźnienie w płaceniu za tranzyt przekładało się na kłopoty z domknięciem polskiego budżetu. Ten świetny interes uzasadniał budowę np. lokomotyw specjalnie do obsługi pociągów tranzytowych. I to jest jedyny powód powstania 3 ciężkich parowozów pośpiesznych serii Pu29. Zapewne też serie Ok22 i Pt31 (bardziej uniwersalna konkurentka Pu29) nie weszłyby szybko do seryjnej produkcji gdyby nie paląca potrzeba sprawnej obsługi ciężkich tranzytowców bez kosztownej trakcji podwójnej (2 lokomotywy na czele pociągu). Świetny interes dla Polski oznaczał jednocześnie bardzo kiepski dla Niemiec. Konieczność płacenia za tranzyt wielkich sum w deficytowych dewizach mogła niestety znacząco przyśpieszyć agresję Hitlera na Polskę. W końcu zbrojenia też wymagają twardej waluty przynajmniej do czasu gdy się na kogoś nie napadnie i nie zdobędzie siłą nowych rezerw. I nikogo tu nie usprawiedliwiam. Nic nie usprawiedliwia polskich ofiar i cierpień wynikłych z agresywnych rojeń pana H.
  Szkoda, że polskie źródła raczej milczą o finansowym aspekcie tranzytu.”

  http://www.wmtmk.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=509&hilit=tranzyt&sid=75511d8846ee1ecc420bf445c318e2a3

 2. Echo z Węgier said

  Ważne, żeby wiedzieć, że najbardziej lukratywną rzeczą dla międzynarodowych bankierów, jaka może zaistnieć, jest wojna. Dlatego, że siły krajów pożyczają jeszcze więcej pieniędzy od Banku Rezerwy Federalnej, na procent. Na Pierwszej Wojnie Światowej J.D. Rockefeller zarobił 200 milionów dolarów (to ok. 3 miliardów w dzisiejszych czasach). Nie wspominając o tym, że wojna kosztowała Amerykę 30 miliardów $, gdzie większość tej sumy została pożyczona z Banku Rez. Fed., na procent, zwiększając jeszcze bardziej zysk bankierów. Międzynarodowy kapitał współfinansował też rewolucję bolszewicką w Rosji w 1917 roku. Wkrótce koszerni właściciele wielkich korporacji skierowali swe pieniądze dla Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników NSDAP.

  Od 79 lat mówiono światu, że II wojna światowa została wywołana przez koszernego psychopatę, który nie był Niemcem – Adolfa Hitlera, i jego świtę NSDAP – nazistów. Jednakże, fakty są takie, że II wojna światowa była wojną podboju prowadzoną w imieniu kartelu chemiczno-naftowo-farmaceutycznego w celu objęcia kontrolą wartych wiele biliardów dolarów globalnych rynków w wyłaniających się obszarach produktów chemicznych, które można było opatentować. Ważny odnotowania jest fakt, że wojna prowadzona przez nazistowskie Niemcy, była szeroko wspierana przez I.G.Farben, która produkowała 84% niemieckich materiałów wybuchowych.

  Oficjalne dokumenty Kongresu USA i norymberskich trybunałów zbrodni wojennych jednoznacznie pokazują, że II wojna światowa była nie tylko przygotowana, lecz także logistycznie i technicznie wsparta przez największy i najbardziej znany w owym czasie kartel naftowo-farmaceutyczny, a mianowicie, niemiecki kartel IG Farben, w którego skład wchodziły Bayer, BASF, Hoechst i inne firmy chemiczne. Podsumowanie aktu oskarżenia z Norymbergi dowodzi, ze bez IG Farben II wojna światowa nie miałaby miejsca.

  Warto zatem poszerzyć swoją wiedzę o koncernie chemicznym I.G. Farbenindustrie AG, z którego wywodzą się dzisiejsze największe wytwórnie farmaceutyczno-kosmetyczne produkujące środki ochrony roślin uprawnych, lekarstwa dla zwierząt hodowlanych – źródeł naszego pożywienia oraz produkowane jednocześnie przez nich i reklamowane co kilka minut w telewizji drogie lekarstwa, czy też kosmetyki.

  Warto też poznać dawnych właścicieli i dyrektorów tego koncernu, którzy znając język niemiecki nie musieli być wszyscy Niemcami. Ich potomkowie należą obecnie do najbogatszych ludzi świata, a mając w rękach środki masowego przekazu stworzyli historię obozu pracy, w którą większość niestety uwierzyło. Pokazywany setkom tysięcy turystów każdego roku najważniejszy dla biur turystycznych, niebędący własnością Polski i przynoszący milionowe zyski obiekt tego muzeum został ukształtowany po wojnie przez Związek Sowiecki na bezpośredni rozkaz Stalina, który nie był z pochodzenia Rosjaninem oraz który walnie przyczynił się do powstania nowego państwa na ziemi palestyńskiej. Nie zawsze zgodną z prawdą historię trzeba stale badać i samemu poznać oraz wyciągać z niej wnioski na przyszłość.

  Oficjalnie II wojna wybuchła z powodu Niemców… ale siłą napędową były kartele, koncerny i banki, które paradoksalnie nakręcali sami właściciele, by oczyścić swoja „rasę panów” ze zbędnej, biednej hołoty… Ani jeden inteligentny, mądry czy bogaty semita nie zginął w żadnym obozie! Idealna selekcja!!

  Jednym z przemilczanych partnerów IG Farben była firma J.D. Rockefellera Standard Oil Company, w USA. W rzeczywistości, nazistowskie samoloty nie mogłyby latać, bez opatentowanej przez Rockefellera, specjalnej mieszanki paliwa. Całkowite zbombardowanie Warszawy przez nazistowskie Niemcy, były możliwe dzięki pożyczce jaką Rockefeller dał w wysokości 20 milionów dolarów w paliwie dla IG Farben. To jedynie mały kawałek biznesu jaki Ameryka zrobiła finansując obie strony konfliktu. Inną zdradziecką organizacją wartą wymienienia jest Union Banking Corporation z Nowego Jorku. Nie tylko sfinansowali wiele etapów dochodzenia Hitlera do władzy, ale także prali pieniądze, niemieckie pieniądze w czasie II Wojny Światowej. Posiadali miliony nazistowskich dolarów w ich walucie. Zgadnijcie kto był wice dyrektorem Union Bank… Prescott Bush. dziadek BUSHA, który ma na sumieniu tragedię milionów ludzi w Iraku.

  Powoli dowiadujemy się nieoficjalnie kto wyżej wymienione wydarzenia zaprojetktował – z pewnością nie byli to sami Niemcy. Właściciele i pracownicy korporacji bankowych, przemysłowych, medialnych oraz instytucji rządowych stanowiący ćwierć miliona Niemców zaliczanych do społeczności narodu wybranego wzięli udział w dwóch ważnych uroczystościach: Dzięki osobistemu zaangażowaniu Adolfa Hitlera w maju minęło 70 lat od powstania nowego państwa na ziemi palestyńskiej. Z okazji przypadającej w tym roku w maju 200. rocznicy urodzin twórcy socjalizmu w rodzinnym mieście Karola Marksa Trewirze w Nadrenii stanął jego pomnik.

 3. AlexSailor said

  „Powyższe dane pokazują dobitnie, że Polska (pod względem finansowym) dla hitlerowskich Niemiec była bardzo łakomym kąskiem”

  No i doszliśmy do oczywistego.
  Przyczyną napaści Niemiec na Polskę było ich bankructwo.
  Z napaść sama skierowana na rabunek przede wszystkim.
  Jak widać i żądanie korytarza było spowodowane brakiem pieniędzy i bankrutowaniem narodowego socjalizmu.
  Cóż socjalizm musi zbankrutować.
  Zawsze wydawało mi się, że ten narodowy jest mądrzejszy gospodarczo i może jakoś funkcjonować.
  Cóż, brak informacji, na szczęście jest net.
  I okazuje się, że socjalizm narodowy jest jeszcze dorszy od międzynarodowego, doprowadza do bankructwa
  w bardzo szybkim czasie.
  Zresztą, wystarczy spojrzeć do okoła – to musi doprowadzić do katastrofy.

  ——–
  Oczywiście, że socjalizm nie musi bankrutować.
  Nawet PRL było daleko do bankructwa.
  Admin

 4. Maciek said

  Ale brednie. Totalna me(ga)lomania.

  Kanclerz Hitler nie chciał atakować Polski tylko wziąć polskie siwki do ataku na ZSRR. Polska była chorym człowiekiem Europy, krajem w którym w 1938 roku produkcja przemysłowa osiągnęła ledwo 82% produkcji z 1913 roku. Protesty społeczne sanacyjne rządy topiły we krwi.

  A do kogo należały „polskie banki” o których pisze autor? IDIOTA!

  ——–
  Kolejny, co roi o wspólnym z Hitlerem ataku na ZSRR…
  Boże, Boże…
  Admin

 5. lolek said

  >>Może w tym aspekcie warto wziąć przykład od amerykańskich organizacji żydowskich i zażądać od władz RFN wypłaty zrabowanych pieniędzy, jako „mienia bezspadkowego”?<>Wynikało to po części z wycofywania (od drugiej połowy lat 30-tych XX wieku) przez niemieckich Żydów depozytów z banków działających na terytorium III Rzeszy i lokowania ich m.in. w polskich instytucjach finansowych.<<

  Lepiej z mądrym zgubić niż z cwaniakami znaleźć.

 6. lolek said

  „”Może w tym aspekcie warto wziąć przykład od amerykańskich organizacji żydowskich i zażądać od władz RFN wypłaty zrabowanych pieniędzy, jako „mienia bezspadkowego”?”

  Tak. I tym samym zalegitymizować urojone roszczenia żydowsjkie

  Coś mi w tym artykule pachnie czosnkiem:

  „Wynikało to po części z wycofywania (od drugiej połowy lat 30-tych XX wieku) przez niemieckich Żydów depozytów z banków działających na terytorium III Rzeszy i lokowania ich m.in. w polskich instytucjach finansowych.”

  Lepiej z mądrym zgubić niż z cwaniakami znaleźć.

 7. revers said

  re1

  cos o tych pociagach za ktorych nie bylo lub byly w planie, jednostkowej produkcji, gdy autor pominal budowe waznej autostrady Berlin – Krolewiec , oraz wazny juz w tym czasie przynajmiej w europie zachodniej tansport samochodowy.

  Przynajmiej czesc tych autostala zostala w granicach PL, a nie narzekac ze pierw byl samochod a potem polna droga z dewizowym tranzytem.

 8. Siekiera_Motyka said

  BIS pomagał Niemcom w drenowaniu krajów okupowanych. Ten mechanizm jest ładnie opisany tutaj,
  „Faces of Neutrality By Herbert R. Reginbogin”

  Po polsku trochę informacji tutaj
  http://www.prisonplanet.pl/polityka/byly_nazistowski_bank,p1614582812

  „BIS był całkowicie pod kontrolą Hitlera od wybuchu II wojny światowej”, pisze Higham. „Wśród dyrektorów pod przewodnictwem Thomasa H. McKittrickza był Hermann Shmitz, szef słynnej nazistowskiej IG Farben, baron Kurt von Schröder, szef J.H. Stein Bank of Cologne oficer i finansista Gestapo, dr Walter Funk szef Banku Rzeszy, oraz, oczywiście, Emil Puhl. Te dwie ostatnie osoby były osobiście obsadzone przez Hitlera „. ”

  Jak to zrobili Niemcy ? Głosy dyrektorskie danego kraju okupowanego przechodziły na stronę Niemiec. Proste !!!!

 9. Siekiera_Motyka said

  Ad. 2 – „Warto zatem poszerzyć swoją wiedzę o koncernie chemicznym I.G. Farbenindustrie AG, z którego wywodzą się dzisiejsze największe wytwórnie farmaceutyczno-kosmetyczne produkujące środki ochrony roślin uprawnych, lekarstwa dla zwierząt hodowlanych – źródeł naszego pożywienia oraz produkowane jednocześnie przez nich i reklamowane co kilka minut w telewizji drogie lekarstwa, czy też kosmetyki.”

  No i warto zauważyć że BAYER od aspiryny wykupił MONSANTO (Roundup dla naszych rolników). Nazwa MONSANTO zniknie.

 10. Boydar said

  Zostanie tylko bajer … lubimy bajery, zwłaszcza gdy pochodzimy ze wsi.

 11. karlik said

  (…)Rzesza Niemiecka bezprawnie skonfiskowała oszczędności zgromadzone na lokatach bankowych, bądź pozbawiła ich realnej wartości (w skutek wymiany pieniędzy na Reichsmarki na terenie Niemiec i tzw. „Młynarki” w Generalnym Gubernatorstwie)(…)

  Ja odpowiem po prezydencku,
  (Warto przypomnieć, że przepis ustawy jest niezgodny z Konstytucją jedynie wtedy gdy orzeknie tak Trybunał Konstytucyjny. Nikt inny nie jest do tego uprawniony. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 10 czerwca 2018 )

  od orzekania czy było to prawne czy bezprawne działania są sądy…Jeżeli nikt nie zgłosił faktu skonfiskowania bezprawnego, to takowego nie było, bo żaden sąd nie wypowiedział się w tym zakresie…
  Oczywiście brakuje aktów prawnych, ale nasze pOsły wymyślają inne niepotrzebne…Znajomy Mazur chciał odzyskać „ojcowiznę” w Polsce którą zostawił wyjeżdżając do Niemiec..I polski sąd wydał orzeczenie, że nie ma takiego prawa by odzyskał i odrzucił żądanie..czyli można prawo tak ustawić, że działa, ale tylko dla niektórych…
  Być może wojna z Niemcami się skończyła, ale szukam aktu prawnego wydanego przez Rzecząpospolitą Polskę…
  Coś takiego podobnego:
  „8 lutego 1957 wiceminister spraw zagranicznych PRL Józef Winiewicz i ambsador Japonii przy ONZ Kase Toshikazu podpisali układ o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Japonią.”
  .http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19570490233
  .http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19570490233/O/D19570233.pdf
  Więc można, ale tylko z niektórymi…

 12. revers said

  Alez ci starsi pochodzacy z malych masteczek pamietaja ze brali kredyty na potrzebne meble po przeprowadzce w Banku Polskim a musieli splacac kredyt w niemieckich reichmarkach po 1939 w Niemieckim Banku, co do feninga, bez wzgledu na tranzyty, narodowowsc, obywatelstwo pieniadz dluzny zostal taki sam.

  Zalatuje czosnkiem ten artykul, czyby jescze kogos zapomnieli skasowac? moze Dzingis Chana, albo Fenicjan ktrorym winni sa niewspolmiernie wieksza kase z odsetkami.

 13. revers said

  re 9

  „No i warto zauważyć że BAYER od aspiryny wykupił MONSANTO (Roundup dla naszych rolników). Nazwa MONSANTO zniknie.

  i Bajer bedzie najwiekszym producentem nie tylko roudapu ale antrazyny, skutecznego srodka depopulacyjnego, lepszego od cyklonu B, na skale globalna

  reszta od 18 minuty videolipu lopatologicznie, naukowo, lub popularnonaukowo jak to woli znajdzie swoj fragment odpowiedni dla swoejej percepcji.

  .https://www.youtube.com/watch?v=vGkRojqity0

 14. Dictum said

  https://www.tysol.pl/a19897-dr-Adam-Cyra-Auschwitz-Wiezniowie-policyjni-w-bloku-nr-11-cz-1
  https://www.tysol.pl/a19898-dr-Adam-Cyra-Auschwitz-Wiezniowie-policyjni-w-bloku-nr-11-cz-2
  http://dzieje.pl/aktualnosci/najwieksza-egzekucja-w-kl-auschwitz
  https://www.tysol.pl/a20155–Awantura-o-Muzeum-Auschwitz-Joanna-Plotnicka-Za-7-dni-niewygodne-swieto

 15. snag said

  W 1939 ‚polskie’ banki praktycznie były puste bo co w nich było wywieziono do Szwajcarii – Po świątecznym sezonie 38 – 39 polscy turyści z francuskiej Riwiery wracając utknęli na stacjach we Francji bo czeki nie miały pokrycia, dziwnym trafem czekali na nich hochsztaplerzy wiadomego pochodzenia, kupowali za grosze biżuterię od zdesperowanych turystów i albo pożyczali na kilkaset procent z cyrografem z zastawem posesji w Polsce.

  Z tego powodu wiosną ’39 polskie władze zorganizowały ściepę (złoto i biżuterię) od Polaków na zakup broni na zachodzie.

 16. Siekiera_Motyka said

  Fragmenty z książki
  „Faces of Neutrality By Herbert R. Reginbogin”

  „W następnych latach, gdy Niemcy nadal wywłaszczali zasoby złota okupowanych krajów, przejęli także prawo głosu tych banków narodowych w BIS. W 1939 r. Johann Beyen zrezygnował ze stanowiska w Unilever w Holandii, a McKittrick objął funkcję nowego prezesa BIS. Zgodnie z własnymi zasadami BIS dotyczącymi operacji złota i przyjętym prawem międzynarodowym opartym na konwencji haskiej z 1907 r. O wojnie lądowej, BIS uznała legalność nie tylko konfiskaty majątku państwowego przez zwycięską władzę, ale także przeniesienie prawa głosu BIS pokonani w Niemczech. W obliczu gwałtownej krytyki w Europie i Stanach Zjednoczonych Niemcy skonfiskowały także prywatne aktywa w okupowanych krajach. W wyniku działań niemieckich BIS – dzięki prawnemu uznaniu roszczeń niemieckich – z czasem stał się lojalnym kierownikiem nielegalnego transferu 13,5 ton zrabowanego złota z Niemiec i okupowanych Niemiec.”

  „Wiosną 1940 r. Niemcy zajęły Francję, Belgię i Niderlandy. Bank Francji został uznany za bezpieczną przystań i dlatego został zlecony przez Belgię i Luksemburg w celu ochrony rewiowych usług złota w tych krajach. Spodziewając się okupacji przez Niemców, Bank Francji zdołał jednak w jedenastej godzinie przesunąć belgijskie rezerwy złota do Dakaru w Afryce Północnej. Co ciekawe, polskie rezerwy złota trafiły także do Dakarze. Zgodnie z ustnie zawartą umową między Bankiem Polskim a Bankiem Anglii, polskie złoto zostało powierzone francuskiej Admiralicji, którą przetransportował do Stanów Zjednoczonych okrętem wojennym. Jednak w ostatniej chwili został przekierowany do Dakaru.

  Złoto Luksemburga wciąż znajdowało się we Francji, gdy Niemcy wkroczyli do wojska i przekazano je przedstawicielom Reichsbanku. Dakar nie był też bezpiecznym schronieniem dla belgijskiego złota. Marshall Petain, kłaniając się niemieckim żądaniom, pośpieszył, by wydać rozkaz wręczenia belgijskiego złota nazistom. Ale fizyczne przeniesienie okazało się trudne. W 1940 r. Opracowano trasę transportu 240 ton belgijskiego złota, które przebiegło tysiące kilometrów przez Afrykę Zachodnią. Ze względu na rosnące problemy logistyczne dopiero pod koniec maja 1942 roku Niemcy w końcu dostali w ręce belgijskie złoto. Próbowali również przejąć polskie złoto, ale ich wysiłki nie powiodły się, gdy Amerykanom udało się zająć Dakar w 1942 roku.”

  Polskie złoto w Dakarze było „uratowane” przez Ameryjewrejów.

 17. revers said

  Yet it’s important in this case to make a distinction between reparation payments for war crimes and repayments of so-called Besatzungsanleihe: monthly loans demanded from the Greek government in 1942-44 to pay for the maintenance costs of the German army in Greece and further military activity in the Mediterranean, even delivering food from starving Greece to Rommel’s “Afrika-Korps”. In early 1945, in the final days of the Third Reich, a group of high-ranking German economists calculated this “German debt (Reichsschuld) to the Greek state” to amount to 476m Reichsmarks, which would be roughly €10bn today.

  Greckie zloto i pozyczki greckie dla Niemcow i ich korpus afrykanski

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/10/germany-greece-second-world-war-reparations

  dzsiaj nie maja co liczyc na zwroty, za to dostali ostra finansowa nauczke po grexit i dalsze rolowanie dlugow liczonych w dziesiatkach bilionow.

 18. osoba prywatna said

  Kasjopea
  💯
  ‏ @AnitaSchelde
  13 cze

  13 VI 42 Niemcy (dziś Liderzy UE) ścinają w Katowicach przy pomocy „Czerwonej Wdowy” 18 Polaków.Śmierci na tej gilotynie cudem uniknął Męczennik Śp.Ks.Franciszek Blachnicki…w 87r.otruty przez agentów SB. #NiemieckieZbrodnie

 19. osoba prywatna said

Sorry, the comment form is closed at this time.