Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  revers o Wolne tematy (53 – …
  Krzysztof M o Faza fermentacji
  Boydar o Zapanuj nad własnym czasem – o…
  Krzysztof M o Byliśmy przeciw powstaniu
  Boydar o Wolne tematy (53 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (53 – …
  Marucha o Zapanuj nad własnym czasem – o…
  marteczka o Wolne tematy (53 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (53 – …
  Korab o Zapanuj nad własnym czasem – o…
  maasteer o Wolne tematy (53 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (53 – …
  Boydar o Wolne tematy (53 – …
  Święta Tradycja vers… o Być wyjątkowym w Kościele…
  Adrem o Wolne tematy (53 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 519 obserwujących.

Zbrodnia przeciw Polsce? Złodziejowi kula w łeb.

Posted by Marucha w dniu 2018-06-19 (Wtorek)

Sprawa jest prosta. Są takie ustawy uchwalone po latach które stwierdzają że przedawnienia nie ma.

Zgodnie z art. 105 kodeksu karnego, przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.

Sprawa jest prosta. Są takie ustawy uchwalone po latach w których stwierdzono że określone przestępstwa przedawnieniu nie podlegają.

Przedawnieniu nie ulega karalność najpoważniejszych przestępstw. Zgodnie z art. 105 kodeksu karnego, przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi , ludzkości i przestępstw wojennych.

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne zostały spenalizowane w Rozdziale XVI kodeksu karnego. Zalicza się do nich m.in.: wszczynanie wojny, stosowanie środków masowej zagłady, niezgodne z prawem używanie znaków Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Przedawnieniu nie ulegają również umyślne przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienie wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Tylko te przestępstwa w polskim prawie się nie przedawniają. Do wszystkich innych stosujemy zasady i terminy określone przez kodeks karny.

Zdarzają się wypadki, gdy przestępstwo co prawda, przedawnia się jednak bieg terminu spoczywa. Zgodnie z przepisem art. 104 kodeksu karnego przedawnienie nie biegnie, jeśli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego.

Polskie prawo karne zakłada, że najcięższe przestępstwa nie mogą się przedawnić.

Podstaw tej regulacji możemy szukać w Konstytucji RP. Art. 43.

Wystarczy uznać że rozkradanie majątku narodowego, działanie na szkodę państwa i obywateli to najcięższe przestępstwa które się nie przedawniają.

Taka ustawa jest potrzebna i wtedy zobaczycie minę pana Janusza Lewandowskiego. No i wszystkich innych złodziei.

Tu kłania się cassus Al Capone. Został uznany winnym działania na szkodę skarbu USA- bo takim czynem jest nie płacenie podatku. Takim samym karalnym czynem będzie uznane każde działanie uszczuplające majątek narodowy i wpływy do skarbu państwa.

Dlatego na 100 lecie państwa Polskiego będzie też amnestia dzięki której więzienia w kraju uzyskają „moce przerobowe”…..

Sposób na rządowych złodziei i korupcję? Kula w łeb?

Mieliśmy doskonałe prawo które zapobiegało przestępstwom z chęci zysku popełnianym przez urzędnikom. Niepostrzeżenie zlikwidowano prawo i zniesiono karę śmierci. Komu to przeszkadzało ? Ano łotrom co rozkradli i rozprzedali Polskę.

W skeczu Laskowika „Z tyłu sklepu” stary klient wspomina jak było przed wojną: Tutaj stała beczka z białym kawiorem, tu z czarnym kawiorem (nie mylić z kaszanką)…… Komu to panie , przeszkadzało?

Komu to przeszkadzało można zapytać po przeczytaniu tej ustawy, której parę milionów Polaków powinno nauczyć się na pamięć i cytować na wyrywki”

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r. 1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w bł ąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:

1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej, pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach,przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 – do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub – wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,’ które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, – wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie 3 sędziów państwowych.
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy€ oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować€ ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić€ moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No€ 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)

Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Marszałek: Trąmpczyński, Prezydent Ministrów -Witos, Minister Sprawiedliwości w z. Dr. J. Morawski
Minister b. Dzielnicy Pruskiej W. Kucharski

Dziwicie się że zniesienie kary śmierci ,etosy potraktowały jak własną sprawę życia i śmierci, i ją zniosły. Na wypadek gdyby komuś przyszło do głowy , z małą kosmetyką, przywrócić gotową ustawę ?

PS. na słowa „Trybunał Stanu” wybuchają panicznym nie strachem, a śmiechem.
PS2. słownictwo dotyczące dzielnicy pruskiej też może być jak znalazł.

http://nathanel.neon24.pl

Komentarze 23 to “Zbrodnia przeciw Polsce? Złodziejowi kula w łeb.”

 1. karlik said

  „Ustawa
  z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.”
  Czy ktoś z mądrzejszych mógłby podać , ile osób na mocy ustawy rozstrzelano lub ukarano na wieloletnie więzienie, czy też to była ustawa „pusta” czyli była, ale nie działała…Bo o tym kto winien decydował, marszałek czy jakiś prezes.. I do tego sądu nie trzeba było wystarczyła Bereza…

 2. jjj said

  Podniecanie się tą ustawą, przypomina zapatrzenie „rządu znad Wisły i jego okolic” w sanację – widzenie samych doskonałości, dorabianie sobie tych doskonałości, nawet gdy ich nie było, tłumaczenie wszystkiego życzeniowo-przychylnie.
  Coś jak przedwojenne podręcznik do historii dla dziatwy szkolnej (takiej młodszej przynajmniej) o Piłsudskim. Niestety – zachowując zrozumiałe proporcje i nie traktując tych okresów czy postaci tak samo – przypominały nieco treści z podręczników tuż powojennych, o innym Józefie..

  Słusznie zauważył wpis 1, tam wyżej, powstaje pytanie: ile osób skazano na podstawie tej ustawy. Czy pomogło to np. przy budowie poczty w Gdyni?:)) (można sobie znaleźć w sieci).

  Dodatkowo, kiedyś sprawdzałem, ale dziś mi się już nie chce, kiedy wprowadzono prawo, zastępujące pośrednio lub bezpośrednio tą ustawę, tj. do kiedy ustawa obowiązywała, choćby teoretycznie. Nie pamiętam, ale coś mi się zdaje, że do 1923 r.

 3. Ktoś said

  „Znana antropolog Nancy Shepper – Hughes, dyrektor instytutu medycznej antrologii Na Uniwersytecie Berkley w Kalifornii prowadziła długoletnie śledztwo w sprawie globalnej siatki handlarzy organami. Odkryła że światową stolicą tej potwornej działalności jest Tel Awiw w Izraelu. W 2009 roku złapano kilku wpływowych rabinów nowojorskich handlujących organami z Izraela. Niedawno złapano kolejnego żyda we Włoszech który oferował organy dzieci. Na terenach okupowanych przez Izrael znikają dzieci. Co roku znika bardzo dużo dzieci w Syrii, Arabii Saudyjskiej, Libanie, Egipcie, Libii, Maroku, Tunezji, Sudanie, Jemenie . Tysiące dzieci zniknęło podczas wojny w Iraku. Mówi się coraz częściej o wyspecjalizowanych strukturach wojsk USA które miałby zajmować się porywaniem dzieci dla organów na obszarach konfliktów w jakich biorą udział Amerykanie. Bardzo dużo organów dzieci sprzedawała ISIS, oczywiście przede wszystkim swoim sponsorom : Żydom i Amerykanom oraz klinikom przeszczepów i różnym organizacjom. Żywych ludzi sprzedawano bogatym zwyrodnialcom, sadystom, psychopatom, organizacjom religijnym i masońskim dla rytuałów i obrzędów. To był wielki handel, korporacje żydowskie i amerykańskie przekazywały broń ISIS oraz wielkie pieniądze za organy oraz za żywych ludzi przeznaczonych na organy. Tu macie cennik organów jaki obowiązywał i obowiązuje :

  Cennik kobiet i dzieci :
  dziewczynki do 9 roku życia – około 165 USD za sztukę
  dziewczynki do 20 roku życia – około 124 USD za sztukę
  kobiety powyżej 20 roku życia – około 90 USD za sztukę
  chłopcy do 14 roku życia – około 130 USD

  Cennik organów :
  para oczu – 1525 dol.
  skóra głowy- 607 dol.
  czaszka z zębami- 1200 dol.
  ramię- 500 dol.
  tętnica wieńcowa- 1525 dol.
  serce- 119 000 dol.
  wątroba- 157 000 dol.
  dłoń i przedramię- 385 dol.
  jednostka krwi- 337 dol.
  śledziona- 508 dol.
  żołądek- 508 dol.
  jelito cienkie- 2519 dol.
  nerka- 262 000 dol.
  pęcherzyk żółciowy- 1219 dol.
  skóra (za cal kwadratowy) – 10 dol.

  https://www.haaretz.com/1.5127094

  Mariusz Pomianowski (@Mariusz_marpom) , 19 czerwca 2018 at 17:09 ”
  (KODŁUCH…)

  A TERAZ SIĘ ZJEŻDŻAJĄ DO NOWEGO ŻYZNEGO KANAAN …..
  DO SWOJEJ DROGOCENNEJ HODOWLI CZĘŚCI ZAMIENNYCH
  ZWANEJ „MŁODSZYMI BRAĆMI W WIERZE”

  A ŻEBY TO WSZYSTKO TRWAŁO W SEKRECIE JEST ACTA,
  RODO I INNA WALKA O „DANE OSOBOWE” ZASŁUŻONYCH
  DLA SYJONU MORDERCÓW, RZEŹNIKÓW, HANDLARZY….

 4. Grace said

  Zawsze twierdzilam, ze wszystkich zdrajcow Polski trzeba postawic przed pluton egzekucyjny i niech reka nikomu nie dgrnie

 5. RomanK said

  DObre przepisy KK zawsze mozna przywrocic ..nalezy poprostu wprowadzic zapis ..przywrqca sie z dniem …I wymienic….
  W tym kare smierci. Okradzenie Polski I skazanie na nedze , smie3rc chorobuy milionow Polakow jest zbrodnia najciezsza..zatem I kara powinna byc najwyzsza..przed pozbawienie wszelkich praw cywilnych i obywatelskich przepadek mienia w calowsci I kara wygnania jako zamienna za kare smierci.
  ZRobic im to- co oni zrobili Solidaruchom:-)))))

 6. Re: 3 RomanK

  Skoro mozna by przywrocic kare smierci to dlaczego nie mozna by przywrocic ZAKAZU UPRAWIANIA LICHWIARSKIEGO PROCEDERU FINANSOWEGO???…

  Co wiec stoi na przeszkodzie wprowadzic DEKRET do Konstytucji zakazujacy uprawiania lichwy???…
  (pod kara 25 lat w „pasiakach”…)
  ==========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 7. Joung said

  Rozstrzelac wszystkich ktorzy ;;;;chachmeca dorabiaja sie na ludzkiej krzywdzie.I glosza bunczuczne chasla o wolnosci demokracji I praworzadnosci Oczywiscie dla nich demokracja.A nie dla nas .A ty plac podatki splacaj kredyty I bij sie w piersi bo Ci powiedza Grzeszny jestes.
  CZYSTYCH Z NAS ”””””FRAJEROW ROBIA

 8. Boydar said

  Rozstrzelać … i końce w wodę. Niestety, to kol. Kafel ma rację (3).

  Nie zgadzam się natomiast z kontekstem „… zrobić im to, co oni zrobili Solidaruchom …”. Ja wiem i rozumiem myśl oraz karykaturę, ale nie należy tego tak ujmować. Większość tych o których mowa ma dwa paszporty. „Solidaruchy” miały jeden, od urodzenia i z urodzenia. Ci mają drugi z wyboru. I bardzo dobrze. Ten pierwszy należy anulować, tym razem za rzeczywistą zdradę paszportu. I niech robi co chce, byle nie tutaj. Zabijać ich nie ma sensu, i tak zdechną za parę lat, albo ze starości czy chorób albo wykończą ich swoi. Swoi zawsze mieli pretensje że ci rezydujący tutaj jeszcze żyją.

 9. lopek said

  Trwa wojna Szatana z ludzkością stworzoną przez Boga – wiec to Szatan nadał swoim pupilom na Ziemi swoisty immunitet. Dlatego szatański pomiot na Ziemi jest bezkarny – choć obraca w perzynę i mentalnie i fizycznie całe nacje. Celem wyznaczonym przez szatański pomiot dla ludzi nie jest już Niebo a jest nim męski odbyt.

 10. Boydar said

  Panie Lopek, a nie lepiej byłoby napisać „czarna du.pa” ? Między męskim a damskim różnicy większej nie ma. Aczkolwiek jakimś wybitnym ekspertem to nie jestem.

 11. lopek said

  Re 8:
  Dorobek cywilizacyjny ludzkości umieszcza się w męskim odbycie. W męskim – bo d*pa w tym wypadku to nie hulajnoga – więc ta d*pa ma pedały.

 12. Bogusz said

  Rozstrzelać to zbyt ” honorowa ” śmierć, powiesić, do dołu żywcem zasypać, to by na pewno odstraszyło

 13. Boydar said

  Ewentualnie upiec można, nad ogniskiem, bez złości a ku przestrodze.

 14. MatkaPolka said

  Ta ustawa jest z 1921 r
  Zamach majowy w 1926 skończył Wolną Polskę – rozpoczęła się „Sanacja”, czyli okupacja Polski, zakończona Klęską Wrześniową.

  Oczywiście, że można przywrócić tą ustawę, choć obecny kodeks karny jest obowiązujący

  AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO TALMUDOWI

  https://marucha.wordpress.com/2010/04/09/akt-oskarzenia-przeciwko-wyznawcom-talmudu

  PRZECIWKO:

  A. władzą wyznań i/lub grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /lub dla który Talmud jest księgą stosowaną,

  B. wyznawcom wyznań i ‚lub osobom należącym do grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /1ub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  C. współpracownikom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  D. współpracownikom wyznawców i/lub osób należących do grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  E. twórcom Talmudu

  NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH
  ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z dnia 2.04.1997 r

  Rozdział I Art. 8:

  Paragraf 1: ‚Konstytucja jest Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

  Paragraf 2: ‚Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Rozdział I, Art.13: zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy łub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.’

  Rozdział II, Art.58 paragr.. 2: ‚Zakazane są: zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą

  I NA PODSTAWIE

  NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO
  OBOWIĄZUJĄCEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

  Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne :

  Art. 118 (Eksterminacja)
  Art. 119 (Przemoc i groźba bezprawna)

  Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

  Art. 127 (Zamach stanu)
  Art. 130 (Szpiegostwo)

  Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

  Art. 148 (zabójstwo)
  Art. 160 (Narażanie na niebezpieczeństwo)
  Art. 162 (Nieudzielenie pomocy)

  Rozdział XX Przestępstwa przeciwko belpieczc6stwu powszechnemu:

  Art. 165 (Inne niebezpieczeństwa)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności:

  Art. 190 (Groźba karalna)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:

  Art. 194 (Ograniczenie w prawach)
  Art. 196 (Obraza uczuć religijnych)

  Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej j obyczajowości ‚

  Art. 197 (Zgwałcenie)
  Art. 198 (Wykorzystanie bezradności
  Art. 199 (nadużycie zależności )
  Art. 200 (Małoletni)
  Art. 202 (Pornografia)

  Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

  Art. 212 (Zniesławienie)

  Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko instytucjom

  Art. 228 (Łapownictwo)
  Art. 229 (Przekupstwo)
  Art. 231 (Nadużycie funkcji)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 232 (Przemoc i groźba bezprawna)
  Art. 233 (Fałszywe zeznania)
  Art. 234 (Fałszywe dowody)
  Art. 235 (Fałszywe oskarżenie)
  Art. 239 (Poplecznictwo)
  Art. 240(Niezawiadomienie o przestępstwie)
  Art. 245 (Zmuszanie świadka)

  Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:

  Art. 253 (Handel Ludźmi)
  Art. 255 (Nawoływanie do i pochwalanie przestępstwa)
  Art. 256 (Propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu)
  Art. 257 (Zniesławienie grupy lub osoby)
  Art. 258 (Zorganizowana grupa i związek przestępczy)

  Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

  Art. 270 (Fałszowanie)
  Art. 271 (Poświadczenie)
  Art. 272 (Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)
  Art. 273 (Użycie poświadczeń nieprawdy)
  Art. 276 (Niszczenie, ukrycie)

  Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu:

  Art. 278 (Kradzież)
  Art. 181 (Kradzież rozbójnicza)
  Art. 184 (Przywłaszczenie)
  Art. 286 (Oszustwo)
  Art. 291 (Paserstwo)

  Rozdział XXXVI l Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ‚

  Art. 296 (Nadużycie zaufania
  Art. 303 (Nierzetelna dokumentacja)
  Art. 304 (Wyzysk)
  Art. 310 (Fałszowanie pieniędzy)

  W związku z:

  Rozdział XI Przedawnienia:

  Art. 105 (Wyłączenie przedawnienia ) paragrafy: 1,2.

  Rozdział XIII Ściganie na mocy umów międzynarodowych

  Art. 113 (Ściganie na mocy umów międzynarodowych)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 240 (Niezawiadomienie o przestępstwie ) paragraf 1.

  PO ZAPOZNANIU SIĘ:

 15. MatkaPolka said

  PO ZAPOZNANIU SIĘ:

  a. z treścią części Talmudu istotnych dla niniejszego ‚Aktu oskarżenia,
  b. z wypowiedziami znawców Talmudu o zawartości tej żydowskiej księgi,
  c. z wyrokiem sądu węgierskiego z. 1932 roku, oraz
  d. z przykładami stosowania przez żydów zasad talmudycznych, tak w Izraelu, jaki w Polsce i na świecie – w czasach obecnych i w przeszłości (od najdawniejszych czasów do dziś).

  marny wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonywaniu czynów zabronionych określonych w następujących artykułach Kodeksu Karnego RP: 118 (Eksterminacja), 119 (przemoc i groźba bezprawna), 127 (Zamach Stanu), 139 (Szpiegostwo) i 148 (zabójstwo).i w związku z tym, powodowani wymogami art. 240 tego Kodeksu Karnego, zawiadamiamy niezwłocznie organ powołany do ścigania przestępstw to jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną RP, kierowane przez ministra Stanisława Iwanickiego. W najwyższym stopniu zbrodnicze okoliczności. Spowodowane bezkarnym stosowaniem zbrodniczych, rasistowskich tradycji talmudycznych, stwarzających ogromne zagrożenie dla Narodu i Państwa Polskiego, sprawiają że:

  1. Żądamy natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszystkim:

  a. władzom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/ lub dla których Talmud jest księgą stosowaną, osobom fizycznym i prawnym wymienionym w A.-E” na stronie pierwszej niniejszego ‘ Aktu oskarżenia’.

  b. innym osobom fizycznym i prawnym, powiązanym z władzami, wyznawcami i współpracownikami określonymi w (A.- E.), w sposób naruszający praworządność.

  2. Żądamy zakazania działalności wyznań i/ lub grup wyznaniowych i/ lub narodowych, osób fizycznych i prawnych wymienionych w A. – E.

  3. Żądamy uznania Talmudu za księgę nawołującą do i pochwalającą przestępstwa, w tym przestępstwa wojenne i przestępstwa przeciwko ludzkości, z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej, rasowej, oraz z powodów gospodarczych, politycznych i innych.

  4. żądamy stwierdzenia obywatelstwa i, rasy, wyznania, przekonań. politycznych, przynależności politycznej i organizacyjnej, oraz kolejnych miejsc pracy i zamieszkania osób fizycznych i prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’.

  5. Po wykryciu wszystkich osób fizycznych; prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’, żądamy zbadania w jaki sposób osoby te osiągnęły obecny stan posiadania ruchomości. nieruchomości, środków finansowych i innych,

  6. Dla zabezpieczenia wszelkich kosztów procesowych, oraz jak najbardziej prawdopodobnych roszczeń cywilno-prawnych.

  Żądamy zajęcia majątków osób fizycznych i prawnych Objętych niniejszym Aktem oskarżenia’, których stan po-siadania został osiągnięty niezgodnie z prawem.

  7. Żądamy ustalenia wszystkich winnych nie przeprowadzenia skutecznego postępowania przeciwko osobom fizycznym i prawnym określonym w niniejszym ‘Akcie oskarżenia’

  8. Żądamy wyłączenia z wpływu na i prowadzenie postępowania wnoszonego niniejszym ‘Aktem oskarżenia’, wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, niemieckiego ( w tym volksdeeutche- ‘owskiego), a także wszelkich osób powiązanych w jakikolwiek szkodliwy dla wnoszonego postępowania sposób z objętymi niniejszym ‘Aktem oskarżenia’ przestępstwami i/lub przestępcami oraz osobami i/lub następcami prawnymi osób fizycznych prawnych objętych niniejszym ‘Aktem oskarżenia’

  9. W związku z tak długim istnieniem Talmudu, oraz opartych jego nauki grup wyznaniowych i / lub narodowych, jak najprawdopodobniej będących wylęgarnią czynów przestępczych, włącznie z czynami przestępczymi najcięższego stopnia, na ogromną skalę, żądamy zawieszenia aż do wyjaśnienia, praw osób fizycznych i prawnych objętych niniejszym ‚Aktem oskarżenia w takim zakresie, który uniemożliwi tym osobom fizycznym i prawnym:

  • korzystanie ze środków i możliwości. które jak najprawdopodobniej uzyskały w wyniku popełniania przestępstw,

  • ukrycie środków, które jak najprawdopodobniej będą potrzebne na odszkodowania dla poszkodowanych osób fizycznych i prawnych, podejmowanie działań zmierzających:

  • do popełniania przestępstw,

  • do wprowadzania w błąd społeczeństwa i opinii publicznej,

  • uniknięcia odpowiedzialności karnej i cywilnej

  UZASADNIENIE

  1
  Nie wszystko co było przekazywane ustnie a następnie zostało częściowo spisane, zostało włączone do ‚Biblii’. Obok ‚Biblii’, żydzi gromadzili osobno swą tradycję pozabiblijną i to dało początek późniejszemu ‚Talmudowi’. Tak zwani ‚uczeni w piśmie’ komentowali tak tradycje pozabiblijne jak i zawarte w ‚Biblii’, ponieważ uznano, że zawierają one wiele wiadomości i przepisów, które wymagają wyjaśnień.

  Całość tych komentarzy zwanych Miszna. narastała w ciągu wielu stuleci przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa.. w różnych skupiskach ludności żydowskiej, a głównie w Babilonii i w Palestynie, Dopiero kilka wieków po ukrzyżowaniu przez Żydów Jezusa Chrystusa, zaczęto ‚Misznę kodyfikować. zaczęły pojawiać się też komentarze do spisanej ‚Miszny’, ponieważ jej objętość rozrosła się i stała się niezrozumiała dla ludu. Te komentarze do komentarza, którym już poprzednio była sama Miszna’, nazwano ‚Gemara’. ‚ Miszna’ jest jedna, chociaż powstała w wielu miejscach, a głównie w Babilonii i w Jerozolimie.
  ‚Gemary’ natomiast są dwie: babilońska i jerozolimska, które bardzo różnią się treścią. Całość przedstawionej tu, pozabiblijnej, spisanej tradycji żydowskiej, czyli ‚l Miszna’ i ‚Gemara’, została nazwana ‚Talmudem’, to znaczy ‚stadium tradycji żydowskiej .

  Z upływem czasu Talmud zajął miejsce ‘Biblii’ w życiu żydów, zwłaszcza w erze chrześcijańskiej. Ci żydzi, którzy uznali Jezusa Chrystusa za Mesjasza przestali być żydami i stali się chrześcijanami, a ci którzy nie uznali Jezusa Chrystusa zostali nadal żydami i wyznawcami judaizmu. Wyznawcy judaizmu pozostali niemal wyłącznie przy Talmudzie zachowując z ‘Biblii’ tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a resztę ‘Biblii’ uważając za literaturę historyczna, powieściową i poetycką

  ‚Talmud’ złożony z ‚ Miszny’ i •Gemary’ stał się księgą ogromną i w niektórych wydaniach jego objętość dochodzi do szesnastu wielkich tomów. Jest to księga bardzo zawiła. Jej treść opiera się na autorytetach rabinów, którzy nic są Kaplanami tylko adwokatami, znawcami Prawa religijnego.
  W ciągu około dwóch tysięcy laty, tych autorytetów zebrało się straszne mnóstwo i narosła między nimi wy- miana poglądów. Dlatego, ‚Talmud’ stal się księgą zawiłą a przez to niedostępną dla zwykłych śmiertelników.

  Powstała więc koniczność zrobienia wyciągów z ‚Talmudu’ i tak powstał ‚Szulchan Aruch’ (stół zastawiony). Z czasem i ‚Szulchan Aruch’ okazał się opracowaniem zbyt obszernym i trudnym, więc streszczono go i powstał mały podręcznik o nazwie ‚Baba Batra’ (otwarta brama).

  Początkowo, ‚Talmud’ miał udostępniać żydom naukę ‚Bibili’, czyli mozaizmu, ale później, zwłaszcza w erze chrześcijańskiej, przeważyło dążenie do przekonania żydów o słuszności Sanhedrynu i starszyzny żydowskiej co do nie uznania Jezusa Chrystusa za obiecanego Mesjasza.
  Stąd wzięła się w Talmudzie’ ogromna ilość strasznych bluźnierstw i okrutnych napaści na Chrześcijaństwo. Talmud stał się zasadniczą księgą życia żydów wrogo usposobionych do Kościoła Katolickiego i ogólnie świata chrześcijańskiego.

  ‚Talmud’ stał się główną podstawą wałki judaizmu przeciwko Chrześcijaństwu – szczególnie w późniejszych wydaniach, kiedy wśród żydów utrwalała się nowa doktryna mesjanistyczna, według której obiecanym Mesjaszem nie jest jakaś osoba fizyczna, Tylko osoba-gromada, że sam naród żydowski jest Mesjaszem, wybawicielem nie tylko żydów lecz całej ludzkości. Żydzi uznali, że nadal są ‚narodem wybranym’, a nawet ‚narodem mesjańskim, czyli zbawicielskim, a diaspora (życie w rozpro – szeniu na całym świecie) nie jest karą Bożą za zamordowanie przez: nich Jezusa Chrystusa, ale odwrotnie, jest drogą i środkiem do opanowania politycznego, gospodarczego i kulturalnego całego świata.

  Jest wiele wydań Talrnudu i bardzo różnią się treścią, głównie z powodu wpływów Kabały i Gnozy oraz: najrozmaitszych odłamów żydowskich. Zawartość’ Talmudu’ zalety co najmniej od rodzaju wydania, roku wydania i kraju wydania. To co znajduje się w jednym wydaniu, trudno znaleźć w innym.

 16. Swiait rozmodlonych i naiwnych ludzi !! cierpi i mlodo umiera tylko i wylacznie! poprzez W I A R E!!! podczas gdy 95 % tego czym nas tresuja od zlobkow do najwyzszych uniwersytetow jest KLAMSTWEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeden wspolczesny mysliciel i badacz starodawnych madrosci w VEDACH pisze i mowi ze …….tylko 2 % ludzi potrafi samodzielnie uzywac swojego mozgu!! .kolejne 3% ludzi …tylko pozoruje i udaje:) ze mysli .NATOMIAST 95 % PROCENT PODATKOWEJ TRZODY LUDZKIEJ …..MYSLI TAK JAK IM PODPOWIADAJ NACZELNICY DUCHOWNI I AUTORYTETY Z ROZNYCH DZIEDZIN !!!!!!!!!!!! 🙂

 17. Marek said

  Czy ktoś z mądrzejszych mógłby podać , ile osób na mocy ustawy rozstrzelano lub ukarano na wieloletnie więzienie, czy też to była ustawa „pusta” czyli była, ale nie działała…
  ===
  Proszę Pana, ja nie wiem, ale nawet jeżeli nikogo nie rozstrzelano, to może dlatego, że bano się prawo łamać?
  Złodzieje i niszczyciele majątku narodowego z czasów transformacji, śmieją się…

 18. karlik said

  „Złodzieje i niszczyciele majątku narodowego z czasów transformacji, śmieją się…” Za złych komunistów zabijano , a śmiech słychać do dzisiaj…
  .https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_mi%C4%99sna
  Trzeba dużo ukraść, by być „nietykalnym”…

 19. Revers said

  Alez pan Lewandowski vel Aron oglosil sie wielkim patriots z dalekiej brukseli, srodowisko to samo moze poreczyc certyfiktem koszernosci patriotyzm i polonofilie arona.

 20. Salcie said

  Prof. Mirosław Dakowski – „Istnieje międzynarodowe żydostwo, które posiada całe media na świecie”

 21. hucpa said

  Re5//6

  Kto to wprowadzi ? żydzi żydom, jak do tej pory ? Polacy olali Polskę, oddali żydom pod protektorat, są szczęśliwi z kierownictwa, jak dostana pozwolenie na kawałek słoniny gmo. Mimo to, powinni sprobować żydów wyłapać, Niemcy pokazali jak to się ma,. porobić listy narodowe, volkslist Szyndlera, popakować w obozy, pozakładać im obroże elektryczne, zażądać okupu, od ich ojców założycieli, skonfiskować majętności, wystąpić z nakazami do baków Szwajcarii o zwroty lub znacjonalizować zagraniczne żydowskie geszefty.. To droga oczyszczenia dla Polski. Na czele z żydami przebranymi w sukmany kościelne. Ten najgorszy sort, wierchuszki, medyczno-prawne, politykierzy i tzw. Biznes-mani, o mafii oddolnej nie zapominając.

 22. Rokitnik said

  Polska powinna zerwac z Watykanem ( obecnym) i wyzwolic Katolicki Kosciol Polski z uzaleznien hirarchicznych /podporzadkowania / albowiem ten ZLE wplywa na ISTNIENIE naszej Suwerennosci !
  Kosciol Matki Bozej i Jej Syna na ziemiach Polski bez czapy finansowej, uzaleznien i podporzadkowan, znowu zobaczymy w ROZKWICIE . Skonczy sie falszywy ekumenizm, – w ktorym byle sekty i odmiany sa wedlug ludzkich pomyslow ROWNE Kosciolowi ustanowionym przez Chrystusa !!

  ———
  Nigdy nic dobrego nie wynikło z takich rozłamów.
  Admin

 23. Re: 22 Rokitnik
  Panie Rokitnik, znam prostsze rozwiazanie.
  Niech parafianie powiedza „panu ksiedzowi”, ze jesli nie bedzie odprawial Mszy Swietej jak ustalil (ustanowil) Syn Boga Najwyzszego – czyli zeby sie d..pa nie odwracal do Niego (itd.,) to nie bedziemy przychodzili do „panskiego nowoczesnego przybytku” i pojdzie „pan” na bezrobocie…
  To ksiaz ma sluzyc Bogu, a nie odwrotnie. Ksiadz jest jedynie posrednikiem i niczym wiecej…I trzeba takich „ksiezy postawic do pionu”, by sie nie „odchylali” na modernistyczna lewacka doktryne „nowoczesnosci…”, bo Watykan jest wciaz dalekol…

  Czyli, trzeba wpierw zrobic porzadek we wlasnym domu, a dopiero potem probowac robic porzadek w innym…

  =========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

Sorry, the comment form is closed at this time.