Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Podzwonne dla Szwecji

Posted by Marucha w dniu 2018-09-11 (Wtorek)

Wybory parlamentarne w Szwecji 9 września okazały się dla tego państwa katastrofą. Od lat dwudziestych XX wieku. rządzi tam niemal nieprzerwanie Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (SAP), która w najnowszych wyborach potwierdziła swoją dominującą pozycję polityczną zdobywając 31% głosów.

Drugie miejsce z 23% głosów zajęła systemowa opozycja w postaci Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (MS). Obydwie partie mają tradycje współpracy w okresie II wojny światowej i obecnie zapowiadają „koniec polityki blokowej” i wznowienie współdziałania w przypadku trudności z wyłonieniem stabilnego rządu. Oblicze ideowe MS od 1904 r. ewoluowało przy tym od twardego acz parlamentarnego konserwatyzmu, po obecny lewicowy liberalizm.

Wielka nadzieja Białych: Szwedzcy Demokraci

Wielką nadzieją Szwecji były ugrupowania nacjonalistyczne. Szwedzkim Demokratom (SD) przedwyborcze sondaże wróżyły nawet powyżej 30% poparcia, co czyniłoby ich największym ugrupowaniem parlamentarnym i przełamało polityczny monopol socjaldemokratów.

W rzeczywistości partia otrzymała 17,6%, co nie daje szansy na obalenie czy nawet wstrząśnięcie szwedzkim układem władzy. Pozytywem jest natomiast, że SD stale zwiększa swoją społeczną popularność: w wyborach w 2010 r. otrzymała 5,7% głosów, w 2014 r. już 12,9% głosów, obecnie zaś zwiększyła swoje poparcie o kolejne 5%. Poparcie dla SD pochodzi przy tym głównie z regionu Skanii, najbardziej na południe wysuniętej i najmniej zurbanizowanej krainy Szwecji.

Entuzjazm wobec SD studzi ich faktyczne oblicze ideowe. Druga połowa lat 1990. i późniejsza historia partii to w zasadzie bezustannie powtarzany rytuał „oczyszczania się z elementów radykalnych”. W 2003 r. partia uznała Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r. za podstawową wytyczną swego programu. Ambicją tego ugrupowania jest uwiarygodnić się w oczach szwedzkiej oligarchii i zostać przez nią zaakceptowanym jako wiarygodny partner. Poza liderem partii Jimmie Åkessonem i rzecznikiem Oscarem Sjöstedtem ugrupowanie pozbawione jest wyrazistych kadr i przywództwa. Jego program postuluje zaledwie ograniczenie napływu imigrantów i sprawniejszą integrację już przybyłych na gruncie idei narodu obywatelskiego. Przeciw „nadmiernej” imigracji argumentuje się przy tym między innymi „zagrożeniem praw mniejszości seksualnych i poliamorystów” przez często wyznających islam i konserwatywnych kulturowo przybyszy.

Prawdziwa opozycja: Alternatywa dla Szwecji

Bardziej obiecująco przedstawia się Alternatywa dla Szwecji (AfS) założona w 2017 r. przez byłych działaczy młodzieżówki przy SD, usuniętych kolektywnie z partii za zbytni radykalizm podczas jednej z czystek w 2015 r. Ugrupowanie tworzą młodzi, charyzmatyczni, dobrze wykształceni i nieobciążeni subkulturowymi patologiami działacze nacjonalistyczni. AfS postuluje nie tylko powstrzymanie imigracji do Szwecji, lecz również deportację przybyłych imigrantów do krajów ich pochodzenia.

Ciekawe jest, że jej postulaty polityczne nie ograniczają się bynajmniej do przeciwdziałania „wielkiej zamianie” rdzennej populacji Szwecji na społeczeństwo multikulturowe z przewagą imigrantów.

AfS chce też zdystansowania się Szwecji wobec coraz wyraźniej podporządkowującego ją sobie NATO i odcięcia się od polityki konfrontacji z Rosją. Równocześnie wszechstronnie wzmocnione miałyby zostać szwedzkie wojsko i policja. Szkolnictwo w Szwecji powinno zostać na powrót znacjonalizowane i oczyszczone z elementów programowych nasyconych przez ideologię poprawności politycznej, multikulturalizmu i marksizmu kulturowego. Zaprzestać się powinno wykorzystania złóż węgla w celach energetycznych – przede wszystkim dla zachowania strategicznych zasobów na wypadek kryzysu, ale również z powodów ekologicznych. Szwecja powinna w jak największym stopniu być krajem ekonomicznie samowystarczalnym. Powinno się udoskonalić prawo chroniące szwedzkie lasy i przyrodę. Biurokracja powinna ulec ograniczeniu, podatki zaś uproszczeniu. Walczyć należy z oligarchizacją polityki. AfS nie ma ambicji dołączać do szwedzkiej oligarchii rządzącej, lecz chce zastąpić ją u władzy.

„Pas d’illusions, messieurs!”

9 września wyborcy w Szwecji nie dali jednak AfS szansy sprawdzenia się w parlamencie: ugrupowanie nie zdobyło ani jednego mandatu. SD będzie miało jedynie 63 mandaty w 349 osobowym Riksdagu, nie mając przy tym szans na koalicję z którąkolwiek z pozostałych partii, konsekwentnie izolujących i bojkotujących narodowców pomimo ich ugodowej i wręcz kapitulanckiej politycznie postawy.

Szwecja została zatem zabetonowana w swoim socjaldemokratycznym konsensie politycznym na co kolejne co najmniej cztery lata.

Państwo nieciągłe

To może okazać się decydujące dla przyszłości największego kraju Skandynawii. Spośród jego 10 milionowej populacji, w 2017 r. już ponad 24% mieszkańców było imigrantami, z czego ponad 60% stanowili Azjaci i Afrykanie. W porównaniu do roku 2010 odsetek imigrantów w Szwecji zwiększył się o 10%. Ludność napływowa stanowi już dziś większość w trzech gminach w środkowej części kraju. W większych miastach funkcjonują imigranckie getta do których autochtoniczna ludność Szwecji ani funkcjonariusze państwa szwedzkiego de facto nie mają wstępu (tzw. „no-go zones”).

Za 58% odnotowanych w Szwecji gwałtów odpowiadają imigranci. Ludność imigrancka odpowiada też za zwiększenie liczby zgwałceń w Szwecji w ostatnich latach w liczbach bezwzględnych. Imigranci odpowiadają również za 90% popełnionych w Szwecji morderstw z użyciem broni palnej. 94% członków zorganizowanych gangów przestępczych w Sztokholmie to imigranci. Większość obszarów o najwyższym w Szwecji nasileniu przestępczości to obszary z co najmniej 50-60% udziałem imigrantów w ogóle populacji. Przez Szwecję w ostatnich latach przetoczyło się też wiele tumultów imigranckich: w Malmö w 2008 r., na przedmieściach Sztokholmu w latach 2010 i 2017, w wielu miastach kraju w maju 2016 r.

Szwedzkie zombie

Szwedzcy mężczyźni nie chcą już bronić swojej ziemi, ani swoich kobiet. Nawet przy urnach wyborczych. Przeciętnemu szwedzkiemu mężczyźnie łatwiej dziś przychodzi zaakceptować fakt, że jego żona lub córka zostanie zgwałcona, niż że on sam mógłby zostać nazwany „rasistą” i oskarżony o dyskryminację.

Oto konformizm społeczny posunięty do granicy autodestrukcji. Dzieło karmienia przez dziesięciolecia społeczeństwa szwedzkiego socjaldemokratyczną (i chrześcijańsko-protestancką) ideologią stosunków społecznych eliminujących wszelkie konflikty i napięcia międzyludzkie. Lepiej godzić się na niesprawiedliwość i zło, niż kogoś urazić. Najgorszym występkiem jest sprawienie komuś przykrości, nie bycie społecznie akceptowanym i generowanie konfliktów międzyludzkich. Socjaldemokracja powiela tu interpretacje takich twórców psychoanalizy jak Zygmunt Freud i Erich Fromm.

Zepsucie społeczeństwa szwedzkiego jest powszechne i dogłębne. Po wiecu ulicznym AfS dziennikarze stacji Russia Today pytali o opinie napotkanych w pobliżu Szwedów. Odpowiadali młodzi, postawni, brodaci blond-mężczyźni o aparycji nie różniącej ich od średniowiecznych Wikingów. Komentując, kajali się za niedostateczną otwartość Szwecji, odcinali od „nazizmu”, na wszelkie problemy z imigrantami proponowali zaś zwiększyć wysiłki dla ich społecznej integracji oraz otwartość Szwecji i społeczeństwa szwedzkiego. Wśród takich wyborców program tożsamościowy i nacjonalistyczny nie ma szans zdobycia zwolenników. Szwecja i cała zachodnia Europa są stracone.

Eurarabia

Jestem pełen uznania dla szwedzkich nacjonalistów i tożsamościowców za ich sprawność organizacyjną, profesjonalne posługiwanie się komunikatorami społecznościowymi oraz poszukiwania ideowe. Warto dziś pamiętać, że największe współcześnie wydawnictwo tożsamościowe publikujące prace w języku angielskim ma swoje korzenie w Szwecji. Nie da się też nie zauważyć, że w kraju tym doszło do przełamania status quo w debacie publicznej; temat imigracji i problemów stwarzanych przez imigrantów nie jest już objęty zmową milczenia jak jeszcze dekadę temu. Kwestie te podejmują nawet partie oligarchiczne.

Jak się wydaje, procesy te rozwijają się jednak za wolno i na zbyt małą skalę, by odwrócić smutne przeznaczenie Szwecji i całej zachodniej Europy. Dynamika imigracji i jej niszczycielskiego wpływu jest większa. Przygniatający zachodnią Europę już od siedemdziesięciu lat ciężar dominacji USA przygarbił plecy dumnych i szlachetnych niegdyś ludów. Demokratyczne rządy miernoty wyzuły je z lotności i ambicji, przyzwyczajając do asekuranctwa i kunktatorstwa. Korumpujący dusze kapitalizm, uzależnił je od wygody i konsumpcji. Liberalizm ewoluujący w postmodernizm okaleczył ducha, pozbawiając zdolności wiary w jakiekolwiek ideały przekraczające fizyczny wymiar swojej własnej jednostkowości. Szwecja jest dziś wydrążoną skorupą. Pozbawionym serca homonculusem. Europa Zachodnia to duchowa pustynia po rozpadzie wzniosłej niegdyś cywilizacji.

Zachodnia Europa jest martwa. Skandynawia jest martwa. Szwecja jest martwa. Naturalną koleją rzeczy dla tej opustoszałej przestrzeni będzie wypełnienie jej przez islam. Lew Gumilew pisał, że w warunkach rozpadu jakiejś cywilizacji, zachowujące pasjonaroność jednostki trwają jako relikty starego pośród nowego, lub w nowe się wtapiają. Reszta wymiera.

Przemiany takie w odniesieniu do zachodniej Europy opisał niedawno w powieściowej formie Michel Houellebecq. Prognozuje się, że może być to proces rozciągnięty na dziesięciolecia, który dokona się za naszego życia. Szwedzi staną się mniejszością we własnym kraju. Podobnie będzie w kilku innych państwach europejskich. Niewykluczone, że dobrą tego stroną będzie zrzucenie zależności zachodniej Europy od USA i odrzucenie atlantyckiej cywilizacji demoliberalnej.

Europejski Avalon

Z naszej strony, powinniśmy oczywiście życzliwie patrzeć na wysiłki patriotów szwedzkich, niemieckich, austriackich, włoskich, szkockich, katalońskich, niderlandzkich. Ale patrzeć powinniśmy bez złudzeń, bo szanse tych „ostatnich Europejczyków”są małe. Cywilizacja zachodnioeuropejska póki co trwa jeszcze tylko w nas. To my jesteśmy dziś jej ostatnimi dziedzicami. W jej łacińskiej, katolickiej, orientalnej formie. Wyzwaniem dla nas, jest wyciągnąć wnioski z upadku tej cywilizacji na zachodzie Europy. Zidentyfikowanie przyczyn tego upadku i oczyszczenie się z analogicznych słabości u siebie.

Bo naszym zadaniem jest wniesienie dziedzictwa tej cywilizacji w nowy, kontynentalny eurazjatycki porządek geopolityczny, który ukształtować się może w nadchodzących latach wokół Chin, zastępując dotychczasowy talassokratyczny atlantycki porządek geopolityczny w swojej obecnej postaci ześrodkowany wokół Stanów Zjednoczonych AP. Nikt poza nami tego dzieła nie może dokonać.

Ronald Lasecki
http://xportal.pl

Komentarzy 35 do “Podzwonne dla Szwecji”

 1. Marek said

  „To my jesteśmy dziś jej ostatnimi dziedzicami. W jej łacińskiej, katolickiej, orientalnej formie…”
  ===
  Panie Lasecki, a pycha idzie przed upadkiem.
  Puknij się Pan w czoło albo w piersi i przyznaj, że owi dziedzice w Polsce już zostali zarażeni żydzizmen. I co z tego, że nie islamizmem, jak rzeczona Szwecja.

 2. Antares said

  „Przygniatający zachodnią Europę już od siedemdziesięciu lat ciężar dominacji USA przygarbił plecy dumnych i szlachetnych niegdyś ludów”
  Co było szlachetnego w tych skurwielach: angolach, niemcach, żabojadach i między innymi szwedach? No że chyba dla Pana Laseckiego było to złupienie połowy świata.

 3. Boydar said

  Panie Antares, te „siedemdziesiąt” nie jest tożsame z „niegdyś”. Te konkretnie „niegdyś” datujemy na tysiąc lat wcześniej. Pan Lasecki to lepszy magik.

 4. Archer said

  Co tam ten pseudoprawicowy bełkot. Prawda jest taka, że jakby Szwecja, Holandia, Francja, i inne kraje zachodniej Europy nie wpuszczały po II wojnie światowej imigrantów z krajów III świata. To mogliby sobie żyć w tym socjalizmie wygodnie i bezpiecznie bardzo długo, wbrew temu co twierdzą różne Korwiny, Michalkiewicze, Ziemkiewicze. A ta zafajdana Judeopolonia której stręczy się na każdym kroku neoliberalizm, jeszcze przez wiele dziesięcioleci nie doszlusowałyby do zachodnioeuropejskiego dobrobytu.

 5. Boydar said

  Ja rozumiem, że Pan szydzi (4). Jednak jeśli nawet; trzodę przed ubojem karmi się dobrze, i bynajmniej nie stresuje. Piekło jest z gumy.

 6. Dixi said

  Czyli ‚cywilizacja Łacińska’ ich zniszczyła wobec czego Polska ma być jej ‚dziedzicami’
  . Ten koleś jest kompletnym kretynem.

  ——-
  Zaraz po Panu.
  Admin

 7. Voodoosch said

  „Bo naszym zadaniem jest wniesienie dziedzictwa tej cywilizacji w nowy, kontynentalny eurazjatycki porządek geopolityczny, który ukształtować się może w nadchodzących latach wokół Chin, zastępując dotychczasowy talassokratyczny atlantycki porządek geopolityczny w swojej obecnej postaci ześrodkowany wokół Stanów Zjednoczonych AP. Nikt poza nami tego dzieła nie może dokonać.”

  Wierz pan w Chiny. Pierwszy dostaniesz chipa w doope.

 8. Zdzicho said

  Jest nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Tylko sprawdzenie jak głosy były oddane przez każdego i wszystkich mogłoby coś zmienić w tej demagokracji.

 9. NICK said

  „Wierz pan w Chiny. Pierwszy dostaniesz chipa w doope.” (7)

  A, może, we BRICS’A?

 10. Voodoosch said

  W ludzi… że są diabłem.

 11. NICK said

  Nieeee.
  Mają tylko kilka demonów.
  Wokół.

 12. Boydar said

  I dziwnie dobrze im z tym.

 13. NC said

  „W 2017 r. już ponad 24% mieszkańców było imigrantami.
  W porównaniu do roku 2010 odsetek imigrantów w Szwecji zwiększył się o 10%”

  To znaczy z 21.8% do 24%, czy z 14% do 24%?

 14. Tzw. podzwonne dla Szwecji zalatwila kilkanascie lat temu niejaka Barbara Spectre zakladajac w Szwecji siec zydowskich ‚reformatorow’ , ktorzy mieli za zadanie przemalowac Szwecje na rozne kolory.
  Ja sie na Szwecji tak bardzo dobrze nie znam wiec nie bede sie wymadrzac ale z tego co wiem, Szwecje okupuje kolorowa nacja juz od czasow zamordowania ksiecia Bernadotte.
  Seria zabojstw politycznych w bardzo spokojnej Szwecji jest niepokojaca, nic wiec dziwnego, ze w Szwecji panuje atmosfera wyraznej niecheci do (bialych) Rosjan a sympatii do poza europejskiej emigracji. Agresywna propaganda zrobila nemale spustoszenie.
  Rownoczesnie, zazydzona Szwecja wprowadzila wiele typowo zydowskich ‚reform’ spolecznych co zdecydowanie wplynelo na obecna sytuacje.
  Nie mam pojecia jaki wplyw maja obecne wyniki wyborow na przyszlosc Szwecji.
  Jedynym krajem, ktory rzeczywiscie prawdziwie i rzeczowo buntuje sie przeciwko obecnej Europie sa… Wlosi.
  Ale – moim zdaniem- to jedyny kraj europejski, ktory nie oszalal na punkcie fetyszu pieniadza i zysku; a zachowuje europejskie principia, inne niz szmal i wywijanie szabelka.
  Jak powiedzial w ostatnim wywiadzie Salvini, dla Wlochow sa wazniejsze przyjaznie i wspolpraca miedzy narodami, pokojowe wspolistnienie, rozwoj kultury i szacunku dla siebie i innych.
  Wlosi otwarcie deklaruja wspolprace z Rosja i jak powiedzial Salvini, sankcje na Rosje to sankcje i na Europe i nie maja zadnego rozumnego powodu i uzasadnienia. Dla ekonomiii i prawidlowego rozwoju bardziej przydatna jest zasada pokojowych, przyjaznych kontaktow i rozwiazan; a nie stale przygotowanie se do bijatyki i konfliktow. Inne wartosci, zwlaszcza kulturowe i gospodarcze bardzo cierpia.
  A Bruksela zachowala sie wyjatkowo dransko wobec nawalu emigrantow a takze przyczyn fali emigracyjnej na Europe.

  Mozna wiec spekulowac, ze wspomniane w tytule podzwonne dla Szwecji moze stac sie podzwonnym dla skloconej Europy.
  I o to wlasnie chodzilo pani Barbarze Spektre gdy kilka lat temu zapowiadala wielokulturowy, agresywny bajzel w Europie.

 15. Edward. said

 16. lopek said

  Tutaj nie chodzi o Szwecję o o białą rasę w ogóle. Dzieci Szatana uznały, iż to tylko biała rasa może im przeszkodzić w budowie Piekła na Ziemi.

 17. 14
  Pieklo na ziemi juz zbudowala biala rasa- amerykanska. Anglosasi od lat niszcza planete, morduja ludzii i bombarduja ludzkie osiedla. Niszcza cale narody. I ekologie planety.
  Cos wiecej potrzeba?

 18. lopek said

  Re:
  „Pieklo na ziemi juz zbudowala biala rasa- amerykanska.”
  Koniec cytatu.
  W czyim interesie to robią – pytam retorycznie? Białą rasę amerykańską też dzieci szatana wyniszczają bez pardonu.

 19. Nas w czasie okupacji wyniszczaly biale Niemcy.

  Ja mam taki problem: od dziecinstwa mnie uczono, ze nie nalezy bez przerwy wzywac szatana bo on tylko na to czeka, zeby potwierdzac nie tylko jego istnienie ale i najwyzsza wladze. Bo z tego, co pan pisze, to szatan rzadzi calym swiatem.
  A ja wierze w Boga.
  Bylo takie plemie na Balkanach, nazywali sie jakos tak Bohumili – odlam katarow, i tez wierzyli, ze szatan wszystko moze. Modlili sie do niego, zeby troche popuscil.
  W islamie tez wierza w szejtana.
  Mnie zas uczono, ze szatan moze kusic do zlego. I od czlowieka zalezy, czy da sie namowic na lamanie przykazn boskich – czy nie.
  I z tego co pan pisze, wynika, ze szatan ma dzieci, i te dzieci wyniszczaja swiat..
  Czy moze ja czegos nie rozumiem?.

 20. Dixi said

  @6 Ta fetyszyzowane przez zadaniowanych pismaków „cywilizacja zachodnia” została Polakom narzucona ogniem i mieczem. I jakim cudem Polskę ma uratować coś co innych zabiło?

  Polska zbudowała i uratować może tylko silna, świadoma centralna władza.

 21. Boydar said

  A głupie Kacapy nigdy nie chciały żadnej demokracji, chodziły tylko wciąż i zawodziły Boże Cara chrani

 22. Ramirez said

  Co za głupie wpisy. Za zło odpowiadają nie „biali” tylko Elity władzy i pieniądza, które NIE SA BIAŁE
  tylko aszkenazyjsko-sefardyjscie.
  Przejmują jakieś państwo i za jego pomocą grabią i mordują
  Judzą, tworzą sekty, prowokuja wojny na obie strony
  Po shizmie anglikańskiej kto był pierwszą ofiarą?
  Ubodzy biali obracani w niewolników i zamykani w obozach pracy zwanych workhouse
  cała wielka brytania jest usiana „szabami pełnymi szkieletów” co sprytnie zwalono na Kościół

 23. Letnia said

  Wybory w szwecji zostały sfałszowane. Na ostatnim spotkaniu grupy bilderberg zdecydowano, że premierem szwecji ma zostać annie lööf ( potocznie zwana kosmiczną jaszczurą) i wybory sfingowano by urealnić te plany. Jeszcze nie doszłam do siebie po tych wyborach ( jak wielu innych normalnych ludzi). Globaliści tymi wyborami zrobili Szwecji własny wariany 9/11

 24. Boydar said

  Tak misię głupio kojarzy …

  Za Stalina jednych żydów wyrezali inni żydzi. U Pana Gajowego protestancko jewrejskie popłuczyny rezane są wprawdzie rękami kozojebców ale za pełną aprobata i na polecenie innych protestancko jewrejskich popłuczyn. A może w tym szaleństwie jest metoda ?

  Kiedyś pisałem w Gajówce, że masoneria to w sumie nie jest taki głupi pomysł; zależność organizacyjna i uwarunkowanie są tak silne, że jeśli wielki mistrz każe „skacz !” to przecież nikt nie zaprotestuje, a skoczyć musi. Wystarczy więc jedynie „przechwycić” mistrza.

  Oczywiście, mistrz to wisienka na torcie, realizuje dyrektywy rady nadzorczej, ale to dalej są tylko ludzie, i ci co trzeba wiedzą jak się to załatwia. Wykonawczo i praktycznie liczą się kadry w terenie, już wiecznie żywy Ilicz nam to dyskretnie sygnalizował.

 25. 24
  Boydar
  Ojej! co to znaczy:

  „mistrz to wisienka na torcie” – bo mi sie zaczelo brzydko kojarzyc…

 26. Boydar said

  A co w wisience bżydkiego ? Pani to ma jakieś zboczone skojarzenia 🙂

 27. Joung said

  Dzisiejsza wladza nad wisla .
  To dobrze zorganizowana I samoregulujaca sie wladza (zydostwa nad duszami polskich GOIOW)
  no Naco my POLACY CZEKAMY NA CO??????

 28. Dictum said

  Gdy chrześcijanie dowiedzą się i pojmą, będzie już za późno!

 29. Voodoosch said

  Spokojnie!!!
  Darmowa pornografia, dostepny alkohol i latwy, niezobowiazujacy sex zniszczy mentalnie nawet mlode, zindoktrynowane, muzulmanskie glowy. Polegnie ich ideologia i ich radykalizm w dwa pokolenia.
  Nowoczesny swiat ma byc smietnikiem, a nie miejscem na jakies zasady religijne czy moralne.
  Pozniej to goowno sie rozjedzie walcem i ulepi Nowy „Piekny” Swiat bezmozgich niewolnikow:)

 30. brys said

  ad 19 Troll

  Szatan jest księciem tego świata, a władzy jego tyle ile Bóg pozwala. Nawet Jezusa próbował kusić na górze. Dam Ci królestwa, świat cały tylko mi się pokłoń. Skoro chciał dawać to chyba mógł?

 31. Dictum said

  ad. 29
  Szatan jak PZPR, która deklarowała: Jak partia powie, że wam czegoś nie da, to partia nie da, a jak partia powie, że wam coś da, no to powie.

 32. Boydar said

  Nie, nie, Paaanie Dictum, złudzenia to rozdaje hojną łapą, każdemu i bez pokwitowania. Potem dopiero siada i czeka. Mnie się też to Pańskie (30) skojarzyło ale skonstatowałem że partia miała co dać, dawała, i nie były to miraże.

 33. Dictum said

  P. Boydar, dawała swoim przeważnie na talony, ale i nam szaraczkom też coś tam – dobrze wspominam np. wczasy z dziećmi. Mówiło się też „otrzymałem mieszkanie”, i to była poniekąd prawda. Ile się czekało, to już inna rzecz. I tak dalej…

 34. abc said

  Skoro w Szwecji jest tak źle, a w zasadzie nie ma specjalnych powodów aby w to wątpić, to pojawia się pytanie jakim cudem nijak to się nie odbija na gospodarce i kiedy ewentualnie może się odbić.

  ——
  Odbija się na ludziach. Zwłaszcza tych, którzy nie mają żadnych możliwości nacisku – emeryci.
  Admin

 35. lopek said

  Re 19:
  „Bo z tego, co pan pisze, to szatan rzadzi calym swiatem.”
  Ano rządzi i kto o tym zapomina – lekceważy świadomie lub nieświadomie Jezusa Chrystusa – który ostrzegł wyraźnie i dobitnie ludzi w swoim czasie o dzieciach Szatana. Po to ostrzegł aby ludzie o tym nie zapominali ani na moment – bo dopiero wtedy – gdy ludzie zapominają – Szatan ma wolną rękę.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: