Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Jakie będą skutki listów abp. Vigano? Analitycy o możliwych scenariuszach.

Posted by Marucha w dniu 2018-10-12 (Piątek)

Listy arcybiskupa Vigano i opowiedź na nie ze strony Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów stały się przedmiotem analiz. Komentatorzy zauważają, że nowe fakty mogą jeszcze ujrzeć światło dzienne.

W weekend 6-7 października kardynał Marc Ouellet, szef Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów ogłosił list, stanowiący odpowiedź na „Świadectwo” byłego nuncjusza apostolskiego w USA Carlo Marii Vigano.

Jak przypomina Ed Condon na łamach Catholic Herald [11.10], arcybiskup Vigano w dokumencie „Świadectwo” oskarżył papieża Franciszka, że ten mimo posiadania wiedzy o nadużyciach McCaricka nie wyciągnął względem niego sankcji.

W ogłoszonym 25 sierpnia „Świadectwie” arcybiskup Vigano stwierdził, że Benedykt XVI nałożył w 2009 lub 2010 roku sankcje na kardynała McCaricka. Zawierały one zakaz opuszczenia seminarium, w którym rezydował oraz zakazy uczestnictwa w publicznych spotkaniach, wygłaszania wykładów i podróżowania. Nakazywano również poświęcenie się modlitwie i pokucie.

Rozmiar owych sankcji oraz to czy i na ile miały one charakter formalny, stał się przedmiotem sporu. Według arcybiskupa Vigano McCarick w czasach Benedykta XVI podlegał sankcjom, a następnie dzięki Franciszkowi został przywrócony do łask.

Tymczasem kardynał Ouellet zaprzeczył temu. Stwierdził, że błędne jest stwierdzenie, jakoby Benedykt XVI nałożył formalne sankcje na McCaricka, a następnie zdjął je Franciszek. Wszak przeszukiwanie archiwów Kongregacji do spraw Biskupów wykazało, że nie znaleziono żadnych dokumentów podpisanych przez papieża (Benedykta XVI) i świadczących o nałożeniu formalnych kar na arcybiskupa McCaricka.

Kardynał Ouellet skoncentrował się zatem na wykazaniu, że nie doszło do formalnego nałożenia sankcji przez Benedykta XVI i formalnego zniesienia ich przez Franciszka. Jednak dokument kardynała Ouelleta potwierdza przy okazji, że Rzym nałożył na McCaricka pewne ograniczenia w celu uniknięcia „plotek”.

List Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów, oficjalnie opublikowany przez Watykan potwierdza zatem, jak zauważa „Catholic Herald”, trzy istotne sprawy o kwestii McCaricka:

– Rzym zdawał sobie sprawę z istnienia oskarżeń przeciwko niemu,
– podjął pewne kroki przeciwko niemu,
– przekazał informacje na jego temat arcybiskupowi Vigano.

Jak ponadto czytamy w liście kardynała Ouelleta o ograniczeniach nałożonych na McCaricka, powiadomiono także samego zainteresowanego. Rzym uczynił to raz za pośrednictwem nuncjusza Pietro Sambiego, a drugi raz za pośrednictwem nuncjusza Vigano.

Z drugiej strony list kardynała Ouelleta pokazuje, że tym bardziej wątpliwe jest twierdzenie, jakoby sankcje nałożone na McCaricka miały charakter formalny. Jak twierdzi kardynał Ouellet, nie miały one charakteru kanonicznego, ponieważ w czasach Benedykta nie istniały na to dostateczne dowody winy.

Niemniej jednak kardynał Outllet przyznaje, że McCarrickowi nakazano „prowadzenie życia modlitwy i pokuty dla dobra swojego i Kościoła”. Takiego nakazu nie nakłada się na ludzi uznawanych za niewinnych – przekonuje „Catholic Herald”.

Jak podsumowuje „Catholic Herald” arcybiskup Vigano twierdzi, że Franciszek przywrócił do silnej pozycji w Kościele człowieka, na którego nałożono poważne sankcje. Tymczasem kardynał Ouellet nie zgadza się z tym. Podkreśla, że sankcje nie miały charakteru formalnego. Skoro zaś natura restrykcji jest niejasna, to nie wiadomo, do jakiego stopnia papież Franciszek zdawał sobie sprawę z problemów McCarricka i jak zareagował na tę informację.

Ponadto kardynał Ouellet twierdzi, że McCarick nie został bliskim doradcą Franciszka (co sugerował arcybiskup Vigano). Prawda w tej kwestii pozostaje trudna do ustalenia.

Ponadto jak zauważa „Catholic Herald” zakomunikowanie sankcji McCarickowi za pośrednictwem nuncjuszy apostolskich, świadczy o pominięciu kardynała Donalda Wuerla – od 2006 roku piastującego godność metropolity Waszyngtonu. Zazwyczaj bowiem informuje się lokalnych biskupów o skandalach dotyczących duchownych w ich diecezji.

Według Eda Condona „Świadectwo” arcybiskupa Vigano i odpowiedź na nie pozostawiają wiele niejasności. Mimo to rzucają również pewne światło na sprawę. Z pewnością sprzyjają zaś ujawnianiu informacji dotyczących Watykanu. Niewykluczone jednak, że w przyszłości ujrzymy jeszcze kolejne informacje o sprawie.

„Świadectwo” arcybiskupa Vigano wywołało otwarty spór dotyczący problemu nadużyć wśród duchownych. Wieloletni nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że uczynił to w trosce o dobro Kościoła. Wezwał do jego oczyszczenia. „Świadectwo” ujawniło też podziały istniejące wśród hierarchów.

Źródło: catholicherald.co.uk
mjend

http://www.pch24.pl

Komentarzy 5 to “Jakie będą skutki listów abp. Vigano? Analitycy o możliwych scenariuszach.”

 1. lewarek.pl said

  Abp Vigano napisał swój list w samą porę!
  Odbywający się obecnie w Watykanie synod o młodzieży miał na celu zmianę nauki Kościoła m.in. w kwestii homoseksualizmu. Wynika to wyraźnie z dokumentu presynodalnego Instrumentum Laboris, do którego po raz pierwszy wprowadzono określenie „LGBT”, zamiast – jak to zawsze czynił Kościół – pisać o tych zboczeniach językiem własnym, nieszyfrowanym. Co więcej, określenie „LGBT” pojawiło się w dokumencie w kontekście troski o ludzi należących do tych grup, zwiększenia ich uprawnień. Pierwszą przymiarką do zmiany nauczania Kościoła o homoseksualizmie był zresztą dokument posynodalny z wcześniejszego synodu o rodzinie, do którego NA WYRAŹNE POLECENIE PAPIEŻA FRANCISZKA wprowadzono trzy punkty życzliwie wypowiadające się o homoseksualistach i ich skłonnościach, mimo iż biskupi synodalni ODRZUCILI TE PUNKTY W GŁOSOWANIU. Synod o młodzieży, sądząc po treści dokumentu presynodalnego, miał naprawić tę „usterkę” poprzedniego synodu i zrobić krok dalej.
  Wygląda na to, że list abpa Vigano i skandal, jaki on wywołał, zniweczył, a przynajmniej osłabił możliwość realizacji tych zamiarów. Teraz już tak łatwo z tym „uświęceniem” homoseksualizmu nie pójdzie. Homoseksualizm prawie z dnia na dzień zyskał w Kościele złą reputację. I to mimo wyraźnie przychylnego dlań stanowiska Głowy Kościoła, tego ponurego żartu historii – Franciszka.
  I tak sprawdza się powiedzenie, że „Pan Bóg pisze prosto na liniach krzywych”.
  Duch Święty czuwa jednak w Kościele. Chyba.

 2. VAV said

 3. lopek said

  Diablisko opanowało Kościół od środka już dawno – a skoro tak – to teraz chce go przerobić na męski odbyt. Prawdopodobnie swoista śluza z Ziemi do Piekła też ma kształt męskiego odbytu.

 4. Boydar said

  Panie Lopek, skoro już na takich szczegółach się Pan skoncentrował; męski tyle że jest bardziej owłosiony, w kształcie specjalnie się nie różni.

 5. VAV said

  W programie the Vortex Michael Voris odkrywa spisek szykowany w murach Watykanu, który ma na celu przerzucić odpowiedzialność za skandale seksualne w Kościele z Franciszka na św. Jana Pawła II i Dziwisza.
  Napisy polskie dostępne po naciśnięciu przycisku NAPISY.

Sorry, the comment form is closed at this time.