Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

„Kierownictwo Ukrainy to łajdacy”

Posted by Marucha w dniu 2018-10-15 (Poniedziałek)

Nasila się węgiersko-ukraiński konflikt na tle ustawy edukacyjnej i wydawania węgierskich paszportów obywatelom Ukrainy. Obie strony wydalają dyplomatów, a Węgry wprost oskarżają Kijów o praktyki rodem z III Rzeszy – Stany Zjednoczone stają po stronie Ukrainy, a Polska milczy.
[Kto to rządzi w Stanach? Czy nie ukochany przez Polaków Trump? – admin]

We wrześniu 2017 r. Ukraina przyjęła nową ustawę oświatową, która otwiera możliwość ukrainizacji szkół mniejszości narodowych, w tym szkół polskich. Nowe ukraińskie prawo oświatowe stwierdza, że „językiem nauczania (procesu edukacyjnego) w placówkach oświatowych jest język państwowy”, czyli język ukraiński.

Zgodnie z przyjętą ustawą, od roku szkolnego 2018/2019 dzieci będą mogły uczyć się w swoim języku ojczystym tylko w państwowych przedszkolach i do klasy IV szkoły początkowej. Od klasy V, wszystkie przedmioty miałyby być nauczane w języku ukraińskim. Szkoły mniejszości narodowych, w których teraz większość przedmiotów nauczana jest w ich językach, będą musiały stopniowo przejść na język ukraiński. Dotyczy to szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Ustawa otwiera możliwość dowolnego zwiększania liczby przedmiotów nauczanych po ukraińsku samymi aktami wykonawczymi. Ustawa oznacza pogorszenie sytuacji szkół węgierskich i polskich, bowiem uniemożliwia nauczanie wyłącznie w języku mniejszości.

Węgry od samego początku ostro sprzeciwiły się tej ustawie. Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto konflikt Węgier z Ukrainą wokół ustawy oświatowej jest „poważny”. Szef ministerstwa spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział Radiu Swoboda, że brak podczas niedawnego szczytu NATO posiedzenia komisji NATO-Ukraina był wynikiem sprzeciwu Budapesztu. Jego zdaniem ukraińskie władze niczego nie zrobiły w kierunku zmiany ustawy o oświacie uderzającej w ponadpodstawowe szkolnictwo mniejszości narodowych.

„Mamy do czynienia z poważnym konfliktem w tej sprawie, ponieważ Ukraina nie zrobiła absolutnie nic, jeśli chodzi o oczekiwania zarówno Komisji Weneckiej, jak i Unii Europejskiej. Kontynuujemy rozmowy z nimi, ale nic nie zostało zrobione, mając prawie osiem miesięcy na doprowadzenie do zgodności [ustawy o oświacie] z międzynarodowymi oczekiwaniami” – powiedział Szijjarto po zakończeniu posiedzenia rady ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

Szef węgierskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że Ukraina w końcu zmieni językowe zapisy ustawy o oświacie, ponieważ Budapeszt „ma jasne oczekiwania, że Ukraina odpowie na wymogi Komisji Weneckiej i UE”. W przeciwnym razie, mówił Szijjarto, Węgry w dalszym ciągu nie będą wspierać kursu Ukrainy w stronę Unii Europejskiej i NATO.

Węgierski minister wyjaśnił, że na szczycie NATO w Brukseli nie doszło do posiedzenia komisji NATO-Ukraina właśnie z powodu sprzeciwu Węgier. „Zdecydowaliśmy o blokowaniu wszystkich posiedzeń komisji NATO-Ukraina na poziomie ambasadorów i ministrów. Właśnie dlatego nie było także zaplanowanego szczytu NATO-Ukraina” – mówił Szijjarto.

Do tego doszedł konflikt wokół węgierskiego konsula w Rusi Zakarpackiej, gdzie mieszka 150 tys. Węgrów. Został on wydalony za wydawanie obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów w tym regionie. „Ukraina nie ma podstaw prawnych do wydalenia węgierskiego konsula w mieście Berehowe, dlatego Budapeszt odpowie na takie działanie na zasadzie wzajemności” – oświadczył w Moskwie szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

Węgrzy dotrzymali słowa i wywalili Ukraińca. „Węgry wydaliły jednego z ukraińskich konsulów w odpowiedzi na wydalenie przez ukraińskie MSZ węgierskiego konsula z miasta Berehowe” – poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. „Wezwaliśmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu budapeszteńskiego ambasadora Ukrainy i poinformowaliśmy go, że jeden z konsulów ambasady Ukrainy działającej w Budapeszcie – oczywiście podaliśmy nazwisko – w ciągu 72 godzin musi opuścić Węgry” – oznajmił Szijjarto na nadzwyczajnej konferencji prasowej.

[Na samą myśl o jakichkolwiek retorsjach względem Ukrainy, „polskie” władze muszą zmienić kalesony – admin]

To co dzieje się w tych dniach narastało od wielu miesięcy. Już od zeszłego roku władze węgierskie, w tym sam Viktor Orban – krytykowały politykę wewnętrzną Ukrainy. I tak, podczas szczytu NATO latem tego roku, Orban ujawnił dokument zatytułowany „Memorandum: Inicjatywa mająca na celu ustalenie nowej polityki NATO wobec Ukrainy”.

Orban wyraził pogląd, że Ukraina nie jest państwem praworządnym, nie respektuje praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, a także że jest tak słaba, że nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych.

W Memorandum zawarta została ostra ocena działań ukraińskich władz, która – zdaniem Orbana – powinna odprowadzić do rewizji polityki Sojuszu wobec Kijowa. „Mimo niespotykanej w przeszłości rangi politycznej i finansowej pomocy dostarczonej przez NATO, UE, MFW, Bank Światowy i dużą grupę państw, rządowi ukraińskiemu brakuje woli politycznej i zdolności do wykonania podstawowych reform reorganizujących system gospodarczy, polityczny i społeczny wymaganych przez międzynarodowych donatorów” – czytamy.

Orban podkreślił również, że Ukraina stała się niebezpieczna dla swoich sąsiadów. „W celu zapewnienia stabilności w regionie na wschodniej flance Sojuszu, NATO powinno dostosować politykę wobec Ukrainy do nowych okoliczności” – pisał węgierski premier.

W odpowiedzi, Ukraina wręczyła Węgrom notę protestacyjną z powodu „nieprzyjaznych kroków Budapesztu”. Ukraiński resort spraw zagranicznych wręczył notę protestacyjną chargé d’affaires Węgier na Ukrainie Laszlo Papu w związku z „nieprzyjaznymi krokami” Budapesztu wobec Kijowa — oznajmiło biuro prasowe ukraińskiego MSZ. 31 lipca 2018 roku do MSZ Ukrainy został wezwany chargé d’affaires Węgier na Ukrainie Laszlo Papu. Węgierskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną w związku z szeregiem nieprzyjaznych kroków oficjalnego Budapesztu wobec Ukrainy oraz podkreślono konieczność zaprzestania działań negatywnie wpływających na stosunki dwustronne — czytamy w komunikacie ministerstwa.

MSZ Ukrainy wskazało na niedopuszczalność najnowszych oświadczeń premiera Węgier Viktora Orbana w sprawie eurointegracyjnych i euroatlantyckich dążeń Ukrainy kolidujących z polityką UE. Węgierskiemu dyplomacie wręczono notę z żądaniem złożenia oficjalnych wyjaśnień w związku z decyzją węgierskiego rządu dot. stworzenia urzędu pełnomocnika ministra odpowiedzialnego za rozwój obwodu zakarpackiego i programy rozwoju przedszkoli Basenu Karpackiego, „ponieważ w sferze kompetencji pełnomocnika znalazła się część terytorium suwerennej Ukrainy”.

Pomimo konstruktywnego podejścia strony ukraińskiej do rozwiązywania istniejących problemów ostatnie działania Węgier świadczą o preferowaniu konfrontacji zamiast współpracy, i bezpośredniej ingerencji w sprawy wewnętrzne Ukrainy — oświadczyło ukraińskie MSZ.

Według rosyjskiego analityka Władimira Brutera, politologa z Międzynarodowego Instytutu Badań Humanistyczno-Politycznych stosunki między obu państwami będą się raczej rozwijać w złym kierunku. „Ale istnieje też prawdopodobieństwo, że po wyborach prezydenckich na Ukrainie coś się zmieni. Węgry żądają od Ukrainy niewiele — respektowania praw węgierskiej mniejszości narodowej (…) oraz wycofania się z reformy edukacji. Ukraina mogłaby to zrealizować, gdyby nie polityka, skierowana na nacjonalizm, którą Kijów uprawia od ostatnich czterech lat. Na przykład dosłownie na dniach sąd w obwodzie mikołajowskim cofnął decyzję ws. statusu regionalnego języka rosyjskiego. Można więc przypuścić, że jeśli takie praktyki mają cały czas miejsce, to Węgry nie dogadają się z obecną Ukrainą”.

Ilustracją napięcia jakie panuje między Kijowem a Budapesztem jest artykuł jednego z założycieli Fideszu, znanego publicysty prawicowego Zsoltana Bayera, który napisał w dzienniku „Magyar Idoek”, że „obecne kierownictwo ukraińskie to bez wyjątku łajdacy”. Według niego początkowo wszystkie „ograniczające prawa posunięcia przeciw mniejszościom” na Ukrainie były skierowane przeciw Rosjanom, ale niestety w kraju tym żyją także Węgrzy, Polacy i inni.

„Świetlany Zachód natomiast siedzi jak mysz pod miotłą, bo uważa za dopuszczalne pozbawianie rosyjskiej mniejszości praw. Ale nas to interesuje. Nie tylko z powodu Węgrów zakarpackich. Uważamy za niedopuszczalne także naruszanie praw tamtejszych Rosjan czy Rumunów” – pisze Bayer.

„Właśnie dlatego trzeba łajdackiemu ukraińskiemu kierownictwu jasno powiedzieć: w takich warunkach niech nawet nie marzą o członkostwie w NATO czy UE. Niech najpierw się nauczą jeść nożem i widelcem i zachowywać jak homo sapiens. Powiedzmy też wyraźnie, że z samymi Ukraińcami nie mamy żadnego problemu. Możemy nadal przyjmować na wakacje ich dzieci i leczyć ich rannych, jak dotąd. Ale Poroszenko i inni łajdacy są od teraz persona non grata” – czytamy.

Dziennikarz innego dziennika „Magyar Hirlap” Zoltan Veczan pisze zaś, że działania Kijowa „stanowią unikatowy stop dążeń Trzeciej Rzeszy do uszlachetnienia rasy i (…) stalinowskiego multikulturalizmu”.

W tym konflikcie Stany Zjednoczone, tak jak wcześniej Kanada, stanęły po stronie Kijowa, mimo że w innych przypadkach tego typu rugają państwa naruszające prawa mniejszości.

Jak się okazuje, Ukraina może sobie pozwolić na wiele. „Wezwaliśmy Budapeszt, by nie blokował posiedzenia Komisji NATO-Ukraina. Będziemy dalej do tego nakłaniać Węgrów” – oświadczyła Kay Bailey Hutchison, ambasador USA przy NATO. I dodała patetycznie: „Ukraina jest jednym z kluczowych partnerów, naszych sojuszników (…). Rosjanie się temu sprzeciwiają. Chcemy być silni i myślę, że chce tego całe NATO, aby pomóc Ukraińcom uzyskać niepodległość, którą oni już rozpoczęli dla siebie zdobywać. Na Majdanie w sposób cudowny zwrócono się do narodu, aby być w Unii Europejskiej i NATO i chcemy zrobić wszystko, aby pomóc w tej misji”.

Wymowne milczenie w tej sprawie polskiego rządu i MSZ wskazuje na to, że podzielamy stanowisko Waszyngtonu i nie mamy zamiaru upomnieć się choćby o Polaków zamieszkujących Ukrainę. Jest to zgodne z ogólną koncepcją tzw. polityki wschodniej podporządkowującą interesy Polaków na rzecz bezwarunkowego wspierania Ukrainy i sprzeciwiania się tzw. „rosyjskiej agresji”. To kolejna kompromitacja polskiej polityki i polskiego rządu.

Na podst. PAP, Interia.pl, Onet.pl. kresy.pl
http://mysl-polska.pl

Komentarze 32 to “„Kierownictwo Ukrainy to łajdacy””

 1. lopek said

  To niby po co dzieci Szatana reaktywowali Banderlad? Żeby oni ludzkie dzieci przez drogę do szkoły – przeprowadzali?
  Wniosek?
  Dzieci szatana odnowili i naoliwili piekielne narzędzie do mordowania ludzi w nieziemski sposób – nie dla samego naoliwienia – tylko do mordowania. Do mordowania ludzi stworzonych przez Boga! Piekło łaknie ludzkiej krwi, łez i cierpienia – bo tylko w ten sposób owo Piekło może szczypać Boga.

 2. 1
  Lopek
  Satanista Lopek, ktory wierzy w szatana (podobnie muzulmanie wierza w sily szejtana) nie ma wielkiej racji.

  Awantura na Ukrainie odbyla sie przy wydatnej pomocy polskich debilow z majdanu. Raczej ma to cos wspolnego z wodoglowiem polskich ‚politykow’- a nie wiara w diabla.
  Tylko duren do kwadratu nie pamieta, ze Krym byl od dawna planowanym zamachem na Ukraine. A konkretnie od czasow Jelcyna i Gorbaczowa- agentow CIA, bylo utworzenie w starych sowieckich (bardzo solidnych) bazach militarnych sztucznego przyczolku strategicznego dla koniokradow. Bo kontrola Morza Czarnego jest bardzo waznym natchnieniem dzieciobojcow.
  Gdy CIA i Pentagon, Mossad i wywiad brytyjski tworzyli sztuczne panstwo hitlerowskie – to chcieli utrzymac i zagarnac jak najwiecej terenow, ktore nigdy nie nalezaly ani do USA ani do Izraela ani do UK.
  Okradli w ten sposob Rumunie, Wegry i Polske z duzych polaci ziemi i zabudowanego terenu – wraz z tubylczymi mieszkancami.
  Po czym tym mieszkancom powiedzieli:
  ‚Bedziecie teraz obowiazkowo gadac w psim jezyku’.

  Naturalnie, ze jezyk ukrainski nie jest pelnym jezykiem narodowym, poniewaz 80 % literatury pieknej, fachowej i urzedowej zostalo utrwalone w jezyku rosyjskim.
  I jesli zdurniale Ukry chca teraz miec wylacznie jezyk ukrainski w uzyciu – to dranie powinni najpierw cale archiwa, programy komputerowe, ksiazki dla dzieci i mlodziezy oraz literature fachowa .. przetlumaczyc na jezyk ojczysty ukrainskich hitlerowcow.

  Cala wojskowa elita na Krymie nie podjela sie tlumaczenia literatury wojskowej na jezyk ukrow, ktory jeszcze nie tak dawno nalezal do grupy jezykow Malorosji.
  Syjonistom zajelo 300 lat i miliony dolarow i szekli, zeby ze szczatkow hebrajskiego jezyka liturgii stworzyc/ odtworzyc sztuczny jezyk hebrajski. (na wzor Esperanto; bez wyjatkow gramatycznych)

  Ukraincy uwazaja, ze taka inwestycja w jezyk jest strata forsy. Lepiej kupic bron i mordowac ludzi, ktorzy chca czytac Puszkina, historie Krymu i Kijowa i dowcipy odeskie w oryginale.

  A we Lwowie mowili i pisali po polsku.
  Trzebaby cala literature akademicka i archiwa z Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej przetlumaczyc na psi jezyk.
  No bo jak zmusic tubylcow z terenow wegierskich, polskich, rumunskich i rosyjskich do mowienia w jezyku obcym?
  Zwlaszcza, ze banderowcy nawet literature biznesowa i wszystkie traktaty i umowy panstwowe maja w ‚obcym jezyku rosyjskim”.

  Dlatego nie przeczytali nawet, ani tekstu Umowy Stowarzyszeniowej z Unia ani nie mogli sie zaznajomic z Minskimi Porozumieniam bo nie sa napisane w psim jezyku; i podobno nie mial kto przetlumaczyc.
  A Jaceniuk zabronil lektury nawet politycznej w jezyku rosyjskim. Umowy handlowe tez sa pisane wylacznie w rosyjskim jezyku.
  Byla taka rosyjska bajka Okudzawy o dzielnym zolnierzyku z papieru , ktory chial byc artylerzysta i splonal w ogniu armaty bo ‚zabyl, szo byl bajec bumaznyj”.

 3. Dzielny zolnierzyk z papieru, Bulata Okudzawy:

  (36) Бумажный солдатик – YouTube

 4. Roman K said

  Panie Gajowy…w USA rzadzi nadal Deep State…zatrzymac ta machine Luctyferianska- jest ciezko…. ale z Boza pomoca Trump usiluje to robic…..pierwszy….a pomagaja mu tacy ludzie jak prez Orban…
  A pan kogo pbdarza swoja mniosciom,???:-))))

 5. cos mi sie zle nagralo:

  Бумажный солдатик – Y…

 6. Roman K said

  Trollu …w tym psim jezyku gadala pierwsza Krolowa Francji..Anna….przed nia niejacy Sarmaci i Scytowie….

 7. 6
  RomanK
  Zwlaszcza Scytowie gadali po ukrainsku. Adam i Ewa tez.
  O Herodocie slyszal?

  Zapiskow w jezyku ukrainskim nie ma nawet w historii Kijowa ani Lwowa ani Zytomierza.
  A pierwsza krolowa Francji pochodzila z dynastii krolow ukrainskich.

 8. revers said

  I co panie Troll, polacy z litwiakami, bandrowcami gotowi za „slawa herojom” razat madziarow, jak serbow w kosowie, lub malorosjan w donbassiie.

  https://kresy.pl/wydarzenia/bezpieczenstwo-i-obrona/dowodca-polsko-litewsko-ukrainskiej-brygady-pozdrawia-banderowskim-haslem-video/?fbclid=IwAR1nKN70X21ZGkRkNAVWFfEc2hCJwzsp9pONKz4AEunCNFduPvv81iQRZaw

 9. Tekla said

  Iryna Farion jezykoznawca,polityk , aktywista nazwala Wegrow debilami poniewaz sie nie zukranizowali i wedlug niej nawet psy sa madrzejsze..

  ,,jak psy ida na szkolenie po miesiacu juz wiedza jak maja siadac -wstac- lezec…a ci /Wegrzy/przez siedem lat nie nauczyli sie jezyka Stefana Bandery,Tarasa Szewczenki i Lesi Ukrainki..czy potrzeba nam tylu debili na Ukrainie?

  Zabierzmy im paszporty i niech jada na Wegry..Dlaczego mamy ich zywic i placic na szkoly Wegrom,Rumunom,Polakom,Rosjanom.

  za

  https://888.hu/article-egy-ukran-politikus-debilnek-nevezte-es-kutyahoz-hasonlitotta-a-ma

  https://en.wikipedia.org/wiki/Iryna_Farion

 10. NyndrO said

  Pan Romuś wie wszystko. Że trump jest szmatą ,tyz.

 11. Moher49 said

  Ukrainą, podobnie jak Polską rządzą Chazary. Ukraina, prędzej czy później będzie rozebrana przez kraje ościenne. Podskakują, podskakują aż się doczekają. Zbrucz będzie polską rzeką graniczną.

 12. 11
  Moer 49
  Nie wazne, kto rzadzi Ukraina.
  Wazne, kto im pomaga.
  Slucham tych ukrainskich wypowiedzi i az mnie skreca.

 13. lopek said

  Re 2:
  „Satanista Lopek, ktory wierzy w szatana (podobnie muzulmanie wierza w sily szejtana) nie ma wielkiej racji.”
  Koniec cytatu.
  Co Pan pitolisz – twierdzenie, że Szatan istnieje nie jest równoznaczne z byciem satanistą. To co – Jezusa Chrystusa pan za durnia uważasz? Ciało człowieka to tylko skafander dla jego duszy czyli inteligentnej energii. To na poziomie energii mamy świat Szatana i świat Boga – oba ponadczasowe i obie te moce przenikają Ziemię i wszystko co na niej jest. Na koniec – prądu nie widać a kopie – natomiast dzieci Szatana po owocach poznajemy, które dopiero to – kopią.

 14. leo69 said

  Taras Szewczenko i Lesia Ukrainka tworzyli w jezyku rosyjskim. Tzw. ukraiński jest jezykiem wsi rusinskiej i zbiegłych na Dzikie Pola chłopów i przestepców , ich pomiot Iryna Farion powinna o tym wiedzieć. Ale cóż banderowski niedouk tego nie wie.

 15. Joannus said

  Tzw ukraińcy mają nie tylko psi język, również psi instynkt.
  Stąd rzeż galicyjska z Szelą, rzeż wołyńska, czy łaszenie się do Hitlera. Wystarczy poszczuć, a z pianą w zębach stają do niespotykanych w dziejach mordów. Teraz trwa tresura prze poszczuciem przeciw Rosji

 16. Plausi said

  Ze znanych wsględów geostrategicznych

  „Kay Bailey Hutchison, ambasador USA przy NATO. I dodała patetycznie: „Ukraina jest jednym z kluczowych partnerów, naszych sojuszników „, patrz „Wojna USRAela przeciwko Eurazji”

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Ukrai

  Jak z linku wynika, Ukraińcy są tak głęboko w d…ie, że pewnie już niewiele glębiej potrafią. Ich los nie bez przyczyny przypomina coraz bardziej los Palestyńczyków, jeżeli ta zaraza tak samo się rozpleni w Polsce, to niech Bóg ma nas w swej opiece. Mało który czytelnik jest świadom, jak dalece operacje wojenne przeciwko Gojom już zaszły, szczególnie w Polsce, co autor kwituje:

  „Wymowne milczenie w tej sprawie polskiego rządu i MSZ wskazuje na to, że podzielamy stanowisko Waszyngtonu i nie mamy zamiaru upomnieć się choćby o Polaków zamieszkujących Ukrainę.”

  Ten rząd w Warszawie zarządzający Polakami został tam wyniesiony „temi polskiemy rencami” i to wbrew woli większości

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/polacy-bojkotuja-wybory/

  zresztą nie pierwszy to raz po II Wojnie, że Polacy „temi rencami” wynoszą na piedestał wrogie nam kanalie, aby te ich wytępiły

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  To chyba ręka boska, bo przecie: „Gdy Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera.”

  Jedną rzecz musimy wyjaśnić, nie wystarczyło by, gdyby w Warszawie osadzono antygojów, decydujące jest, że niezliczone Goje szabasowe, na najróżniejszych szczeblach administracji i partii, do poziomu komunalnego włącznie, pomagają antygojom i niszczą naród, bowiem antygoje przeszły już do ludobójstwa:

  https://www.youtube.com/watch?v=d3ykgqBbCk4

 17. Plausi said

  Goje szabasowi

  Czas najwyższy, aby zająć się tą armią najemników gojów szabasowych, którzy wspierają agresora w realizacji jego planów wyniszczenia narodu polskiego. Jako pierwsze proponujemy stworzenie list regionalnych z nazwiskami tego typu wrogów narodu polskiego. Dla „elity” tych zbrodniarzy też.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

 18. Marcin said

  Peter Szijarto to bardzo zdolny, młody, węgierski polityk. Patriota.
  Pamiętam jak pięknie orał tych wszystkich bobkow z BBC, sky I innych zydomedialnych gówien podczas kryzysu imigracyjnego robiącego z nim wywiady.
  Będzie jeszcze tak, że rezuny odstąpią a i PiS ogrzeje przy tym sukcesie swoje parchate nóżki.

 19. Janek said

  Czekam teraz na wypowiedz pana Gajowego…. wobec komentarza RomanaK #4. Nie bedzie to pewno „po mysli” naszego gospodarza, ale – niniejszym – dolaczam do jego (RomanaK) rozumowania i tez pokladam duze nadzieje w niebanalnej prezydenturze D. Trumpa…. To trudno jednoznacznie wytlumaczyc, ale jest on jedna z ostatnich szans na powrot normalnosci do swiata zachodniego…. Nie rozumiem (mimo wielu niedoskonalosci obecnego prezydenta) tej awersji wielu osob na tym forum. Ameryke trzeba rozumiec z wiedza od wewnatrz (i to dlugotrwala) a wiekszosc jest przeciez na zewntarz.

 20. Boydar said

  Pan Roman wprawdzie Sarmaty w życiu nie widział i pewnie nie zobaczy. Wie jednak jak go obsrać. Taka już panaromanowa uroda 🙂

  To co napisał Pan Leo (14) jest prawdą tylko częściowo. Język ukraiński jaki „znamy” dzisiaj nie istniał NIGDY.
  Został stworzony sztucznie przez fachowców opłacanych przez Berlin i Wiedeń (zapewne na polecenie zza kanału) zaledwie około stu lat temu. To czym mówiła wieś na dzikich polach było mieszanką ruskiego, polskiego i częściowo chachłackiego. Także tatarskiego, narzeczy kozackich i róznych innych. Tam, jak sama nazwa wskazuje, nie było powszechnej cywilizacji, były dzikie pola.

  Chachłacki, rosyjski i polski to podstawa kompilacji.

  Twórcy języka ukraińskiego zostali na wszelki wypadek zlikwidowani; normalna sprawa u psychopatów.

  Proszę zauważyć, że językiem polskim, w Polsce, mówiła właśnie i również polska wieś. Ale to nie jest powód do żenady, bo to jest prawda. A „ukraińskim” nie mówił NIKT, bo de facto go nie było.

 21. WI42 said

  #4,16 Podobną diagnozę podają analitycy operujący poziomem polityki globalnej (nie mylić z geopolityką). Teoria została opracowana w ZSRR (m. in. generał Pietrow) – jednym z podstawowych pojęć jest tzw. Globalny predyktor – mówiąc językiem prostszym globalny rząd zakulisowy.
  Według np. Piakina polityka Trumpa sprzyja przeniesieniu Centrum Koncentracji Sterowania (światem) z USA do Chin.
  np. https://politikus.ru/video/112549-vvpyakin-vopros-otvet-08102018.html

 22. Plausi said

  Okudżawa

  @3, Troll Polonii
  „(36) Бумажный солдатик – YouTube”
  nie 36 ale 21, także 80, 86.

  Jak o wojsku to polecam Panu też „batalion desantowy”

  https://www.youtube.com/watch?v=2178k3kp9ro

  @19, Boydar

  Na temat języka nie możemy się wypowiadać, ale alfabet używany do zapisu ukraińskiego jest cyrylicą ze wstawkami alfabetu łacińskiego, co sugerowałoby, acz nie dowodzi, że ukraiński jest tworem mieszanym.

  O pewnej sztuczności Ukrainy dowodzi wszakże sama nazwa krainy U-kraina, czyli po polsku kraina U, chodzi więc o krainę a nie państwo, zresztą w tej krainie nie było żadnej odrębnej państwowości pół tysiąclecia, wiele wskazuje na to, że Ukraina jest sztuczną konstrukcją zewnętrznych sił politycznych jak ongiś Generalna Gubernia na tereni Polski, ale nawet w Generalnej Guberni mieszkańcy nazywali się Polakami a nie gubernatorami.

  w pewnym sensie nazwa Ukrainiec pasuje do mieszkańców tej tragicznej krainy, są istotnie na kraju czyli w d…e, jak już powyżej „@ 17:25:09” w pierwszym linku wskazaliśmy.

 23. Jabo said

  Panie Boydarze, Pan Roman prawi przeważnie z sensem, ale prawdopodobnie z powodu teksańskich upałów trafia mu się czasem taki myślowy lapsus.

 24. Boydar said

  Jemu ? Lapsus ? Musiałby się Kafel nie nazywać !!! Wredna bestia i tyle.

  Ale bycie wrednym to jeszcze nie najokropniejszy grzech, są większe. Np. rozpowszechnianie fałszywych przekonań.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatyzm – to jedno
  vs.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmaci – a to przecież całkiem drugie

  I tak dobrze że czasem używa terminu parchatosarmacja; to wskazuje jednakowoż, że opinia panaromanowa ma z Sarmatami tyle wspólnego co krzesło z elektrycznym. Czyli wie 🙂

 25. Boydar said

  Owszem, możemy się wypowiadać, Panie Plausi. Czyni to właśnie Pan, czynię i ja. Znaczy się można.

  Ja mam porównanie z autopsji. Pamiętam, bo tak się zdarzyło, jak brzmiał chahłacki. Plausi o chachłackim tylko słyszał, albo nie.

  Użycie cyrylicy nie świadczy o NICZYM. Za wyjątkiem że ktoś miał cel i użył narzędzia. Słowiaństwo jest kilka razy starsze od łaciny. Powstało i istniało w czasach kiedy po siedmiu wzgórzach skakały ino wiewiórki. A jednak dzisiaj …

  Chachłackim, ze znanych mi osób, włada perfekcyjnie jedynie mój przyrodni stryj wysokiego lotu. Ale on jest z urodzenia chachłackim bandytą i żaden tytuł naukowy tego faktu nie zmienia.

 26. 22
  Boydar
  re: chachlacki
  Moja tesciowa, polska nauczycielka ze Lwowa, pomagala chachlom utworzyc PIERWSZY slownik ukrainski.
  Tesciowa nalezala do tych Polakow, ktorzy wierzyli, ze ukry utworzyly sobie niewinny, skromny osrodek kultury ukrainskiej i potrzebowali poparcia i zrozumienia. Podobno tesciowa nie byla wyjatkiem.
  Od tesciowej wiem, ze Ukry wymyslali takie slowa, ktorych nie bylo ani w jezyku polskim ani w rosyjskim, zeby bylo widac, ze ukrainski jest samodzielnym jezykiem.(scytyjskim?)

  W pierwszym wydaniu tego ‚polsko-ukrainskiego arcydziela’ bylo rodowe (bialoruskie) nazwisko mojej tesciowej.
  Ale w 44 roku, tesciowa razem z cala rodzina musiala uciekac przed tymi ‚kulturalnymi’ ukrami za San. Ledwo zdazyli.

  Mnie od jakiegos czasu zastanawia to kompletne ignorowanie losu Polakow na Ukrainie.
  Wyglada na to, ze sa w Polsce tacy milosnicy hitlerowskiej Ukrainy, ktorzy bardziej wspolczuja ukrom niz Polakom.
  Niejaki Jakub Korejba, w rosyjskim programie TV z Moskwy, tlumaczyl ROSJANOM, ze Lwow – to ukrainskie miasto. Wtedy Rosjanie w studio zapytali sie Korejby, czy nie boi sie wracac do Polski, ze go Polacy juz na granicy obija.. Nie bal sie.

  „Ukraina” – to polska nazwa zachodniej Ukrainy.. Wschodnia Ukraina zawsze nazywala sie Malorus.
  I dlatego podziwiam pana RomanaK, ktory pisze, troche koslawym polskim jezykiem, nowa historie sztucznego panstwa. Obecna Ukraina- to zlepek narodow i plemion, ktore nawzajem sie nienawidza.
  Krymskie Tatarzy, na przyklad, bardzo sie ciesza, ze nie sa czescia Ukrainy. Maja wlasne szkoly, oficjalny jezyk tatarski i wlasne media na Krymie. Na Krymie, rosyjski, ukrainski i tatarski sa oficjalnymi jezykami.
  Tatarzy na Ukrainie moga rozmawiac tylko po ukrainsku.

 27. Roman K said

  Panie Wi42…zauwazy pan- wbrew Piatkinowi- ktora to administracja postawila wszystko na Chiny?????
  Chiny wg Planu..mialy byc glownym motorem New World Order…dzieki masie ludzkiej i szczegolnemu charakterowi kultury chinskiej I mentalnosci.
  Wie pan ilu tuzow Globalizmu juz uwilo sobie rezydencje w Chinach??? Stad pchanie w Chiny..od know how, poprzez finanse i blue eyes inspections…
  Pierwszy, ktory powiedzial Chinom nie ..jest nikt inny tylko Trump….
  Pawn in the Game:-)))))

 28. Roman K said

  TRollu…Horodota czytal…nie slyszal……. Nazywali ich roznie i oni samie sie roznie przedstawiali..wiele plemion…Antonowie, Sklavinowie, Skiphis, Sarmati…
  CI ostatni w g Herodota to mieszancy Scytow I Amazonek…

 29. Tekla said

  Prime minister of Hungary, Viktor Orbán has become a real political force in Europe – one who cannot be eluded or disregarded by his European colleagues. In our new series, ‚Orbán and The World’, we will be following the activity of the Hungarian prime minister closely in order to show our readers how exactly he affects European politics.

  https://888.hu/article-how-did-viktor-orban-become-a-force-to-be-reckoned-with

 30. Jack Ravenno said

  @13 LOPEK – „To na poziomie energii mamy świat Szatana i świat Boga – oba ponadczasowe i obie te moce przenikają Ziemię i wszystko co na niej jest.”

  Troll Polonii pieprzy jak pobity ale i Pan tu wrzucił muchomora…Świat szatana ponadczasowy?

  Powiem, krótko – NIE JEST ponadczasowy. Proszę to przemyśleć – serio…

  Pozdrawiam

 31. Roman K said

  NIech mu pan pomoze panie Jack…..on popelnia blad uwazajac energie za….. moc…. Positive – Negative…rozumie jako rowne sobie….nie zauwazajac ze negative jest poprostu zwyklym brakiem:-))))positive:-)))

 32. Co sie dzieje w Kijowie?

  60 минут 15.10.2018 │Вечерний выпуск│ – YouTube

Sorry, the comment form is closed at this time.