Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Dwukrotne przywrócenie Polski przez Rosję.

Posted by Marucha w dniu 2018-10-17 (Środa)

Pisząc to ryzykuję przyklejenie łatki (a może raczej utrwalenie opinii) ruskiego agenta. Tyle tylko, że z byciem ruskim agentem jest jak z byciem antysemitą, a jak zauważa pan Michalkiewicz, nie jest nim dziś chyba tylko łajdak i świnia.

Inspiracją natomiast było mi kilka programów Wojciecha Olszańskiego (ps. Aleksander Jabłonowski).

Olszański jest stuprocentowo „ruskim agentem”, ale jak wspomniałem wyżej, w dzisiejszej Polsce antysemitą i ruskim agentem nie jest tylko łajdak i świnia.

Piszą o Olszańskim, że jest mente captus czyli szur i oszołom – tego oczywiście wykluczyć nie moge, z pewnością nie ma on monopolu na prawdę (monopol – i to państwowy – na nią mają, zależnie od mądrości etapu, naprzemiennie PiS i PO), ale z pewnością miewa „lucida intervalla” (=chwile oprzytomnienia u obłąkanych), podczas których przypomina widzom pewne fakty i do tych właśnie faktów chciałem się odnieść w moim tekscie.

[Fakty nie przestają nimi być nawet wtedy, jeśli są uporczywie przemilczane. Co innego „fakty prasowe” (termin wymyślony przez polakożercę, profesora Geremka), które nie mogą istnieć bez bieżącego podtrzymywania ich w bytowości przez żydowską gazetę dla Polaków lub przez TVN].

Historia pierwsza to pokłosie przerżniętej przez Napoleona inwazji na Rosję 1812 roku, nazwanej przez niego beczelnie „drugą wojną polską”.

[Zapewne tak wyczekiwana przez czytelników „Gazety Polskiej” lokalna wojna o przesmyk suwalski, zakończona deeskalacyjnym uderzeniem atomowym przez Rosję, całkowitym zniszczeniem polskiej armii i podpisaniem porozumienia amerykańsko-rosyjskiego z powierzeniem zarządu na etnicznej resztówce Polski Żydom, przeszłaby do historii jako „trzecia wojna polska”].

Na kongresie wiedeńskim 1814-15 (z krótkim interludium pod Waterloo, ok. 20 km na południe od Brukseli) poświęconym porewolucyjnym porządkom, wszyscy uczestnicy byli m za przywróceniem porządku prawnego na ziemiach polskich z roku 1795 czyli wymazaniem samego imienia Polski z mapy i tylko rosyjski car Aleksander I uparł się, żeby nie tylko wyodrębnić część ziem polskich pod swoja władzą, ale żeby pójść jeszcze dalej i przywrócić tytuł Królestwa Polskiego.

Królestwo to nazywane jest dziś pogardliwie „kongresowym” albo zgoła zapominane, a przecież „przyjaciel” Polaków z żenującego tekstu hymnu narodowego nigdy się na to nie godził, każąc się nam kontentować nazwą „Księstwa Warszawskiego”.

Podkreślmy – będąc „wygranymi” w obozie cesarza Francuzów mielismy tylko księstwo, zaś będąc zupełnie przegranymi w obozie rosyjskim na siłę darowano nam królestwo.

Co więcej, w roku 1816 ukazem cara Rosji i króla Polski, utworzono w Warszawie uniwersytet, łagodząc tym samym skutki odcięcia Królestwa od Krakowa i tamtejszej wszechnicy.

[O ile się nie mylę, to właśnie przypomnienie tego prostego faktu wyprowadziło z równowagi bardzo skądinąd przeze mnie cenionego Leszka Żebrowskiego, wg którego najwyraźniej z Rosji nigdy nie mogło przyjść do nas nic dobrego, tak jak dwa tysiące lat wcześniej przyszły apostoł Natanael pytał retorycznie: ”Czyż może być co dobrego z Nazaretu” J1,46].

Mieliśmy około 1830 roku duże szanse na odzyskanie dla Królestwa Polskiego ziem zaboru pruskiego, i dlatego też agentury pruska i brytyjska wywołały samobójcze w skutkach powstanie w Warszawie,

Druga historia, owszem, dalece bardziej kontrowersyjna, to utworzenie RP (1944-52) oraz PRL (od 1952 roku) w tzw. „piastowskich granicach”.

Ja wiem, że Stalin upiekł tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu (polską i niemiecką), ale musimy pamiętac, że skutkiem polityki sanacyjnej Polska II wojnę światową przegrała z kretesem, zaś przykładowo granice proponowane Polakom przez Brytyjczyków między 1918 a 1945 czyniły z naszego kraju niezdolny do samodzielnego istnienia kadłubek.

I znów największy wróg Polski czyli Stalin wykroił Polakom granice dalece większe, niż godzili się na to nasi alianci i przyjaciele.

Tymczasem historia zdaje się powtarzać, największy nasz wróg żąda dziś od nas w zasadzie tylko poszanowania dla posowieckich pomników oraz proponuje wspólne wzięcie odpowiedzialności za porządek w sztucznych granicach krainy U, zas nasz największy sojusznik, przy całkowitym milczeniu i udawaniu durnia przez władze warszawskie (nam mówić zakazano?), zobowiązał się dopilnować wyszlamowania Polski na rzecz szemranych organizacji plemienia żmijowego.

Nasz największy wróg promuje w przestrzeni publicznej prawosławie i walczy z dziesiątkującym go od dzisięcioleci dzieciobójstwem w łonach matek, podczas gdy nasi sojusznicy narzucają nam marksizm kulturowy będący de fact antykulturą, niszczącą człowieczeństwo jako takie.

Takie są fakty, które nie zawsze pokrywają się z „faktami prasowymi”.

Nie twierdzę, że powinniśmy robić jakieś gwałtowne ruchy i resetować nasze sojusze (choć w wielu sprawach mamy tzw. ostatni dzwonek, np. w kwestii oszukiwania Polaków przez władze w kwestii masowego sprowadzania rezunów i bisurmanów i katastrofalnych zmian struktury etnicznej Polski), wystarczyłby na początek realizm i pragmatyzm, których dziś nie mamy za grosz.

McGregor
http://macgregor.neon24.pl/

 

Komentarzy 35 to “Dwukrotne przywrócenie Polski przez Rosję.”

 1. revers said

  Nie twierdzę, że powinniśmy robić jakieś gwałtowne ruchy i resetować nasze sojusze (choć w wielu sprawach mamy tzw. ostatni dzwonek, np. w kwestii oszukiwania Polaków przez władze w kwestii masowego sprowadzania rezunów i bisurmanów i katastrofalnych zmian struktury etnicznej Polski), wystarczyłby na początek realizm i pragmatyzm, których dziś nie mamy za grosz.”

  glosy na puszcze lub na martwa przestrzen w hipermaketach, nikt nie uslyszy, a nie nie zobaczy kto stoi za kasa lub kto konsumem jest.

 2. lopek said

  „wystarczyłby na początek realizm i pragmatyzm, których dziś nie mamy za grosz.”
  Koniec cytatu.
  Ten pragmatyzm i realizm musi się osadzać na fundamencie, który wzniósł kiedyś sam Jezus Chrystus – ostrzegając ludzi stworzonych przez Boga, że na Ziemi nie są sami. Nie są sami – bo są na niej także i dzieci Szatana. Tymczasem ludzie żyją jakby na owej Ziemi byli sami i to jest największą tragedią ludzkości – bo wynika z niej, że Jezus Chrystus pojawił się kiedyś na tej Ziemi nadaremno.

 3. Andrzej said

  Co w tym kraju moze sie udac jak 90% ludzi nie czyta ksiazek.Unia slowianska pod skrzydlami Rosji to jedyny ratunek dla nas slowian.Ale o ile wiem polacy tradycyjnie zwis a rosjanie nie sa zainteresowani.

 4. adsenior said

  Wciskanie kitu o „Lini Curzona” – dziwnym trafem, pokrywa się ona z ustaloną granica szkopsko soviecką, po IV rozbiorze Polski w 1939 roku!! Co soviety zagarnęły w 1939 roku, do dzisiaj jest pod obcą okupacją, nawet po upadku ZSRR.

 5. Boydar said

  @ Pan Adsenior

  A jeśli kot był ogonem w drugą stronę ? A jeśli „ustalona” granica nie była wyznaczona wolą ani Stalina ani Hitlera ? Trzeci element, niby niezwiązany, inteligencja.

 6. Boydar said

  .https://www.youtube.com/watch?v=HrnQy-89eUg

 7. JerzyS said

  180 rocznica powołania Banku Polskiego w Warszawie

  29 stycznia 1828 r. dekretem cara Mikołaja I z funduszy państwowych utworzony został Bank Polski w Warszawie, będący centralną instytucją finansową Królestwa Polskiego. Jego działalność wykraczała poza emisję pieniądza i związana była z zapewnieniem stałego kredytu na cele związane z rozwojem przemysłu i handlu. Powstanie Banku było ukoronowaniem reformatorskich działań ministra skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego- Lubeckiego.

  29 stycznia 1828 r. car Mikołaj I jako król polski dekretem wydanym w Petersburgu powołał do życia Bank Polski w Warszawie, wyposażając go w kapitał zakładowy „dziesięciu milionów złotych polskich monetą brzęczącą z zapasów skarbowych” z zamiarem doprowadzenia funduszu banku do 30 mln.

  Siedziba Banku mieściła się w okazałym budynku zaprojektowanym przez Antonia Corraziego, na rogu Placu Bankowego i ul. Elektoralnej.

  Powstanie Banku było ukoronowaniem reformatorskich działań ministra skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, który pełniąc tę funkcję od 1821 r. wyprowadził finanse Królestwa Polskiego z głębokiego kryzysu.

  Zarząd Banku mianowany był przez króla na wniosek ministra skarbu, który sprawował bezpośrednią kontrolę nad Bankiem Polskim. Pierwszym prezesem Banku Polskiego został hrabia Ludwik Jelski.

  Bank gromadzić miał depozyty i wkłady zarówno instytucji publicznych, jak i osób prywatnych. Emitował bilety bankowe, które stały się pieniądzem papierowym wymienialnym w każdej chwili i bez potrąceń na srebro. Nie były one jednak obowiązkowym środkiem płatniczym.

  Główne zadanie powołanego Banku Polskiego stanowić miało wspieranie przemysłu i handlu Królestwa Polskiego poprzez dyskonto weksli, pożyczki pod zastaw towaru oraz na hipotekę budynków przemysłowych.

  Kapitały powierzone Bankowi miały nie podlegać „żadnym podatkom ani ciężarom”. Jego klientom gwarantowano również zachowanie tajemnicy bankowej. Artykuł 33 ustawy o powołaniu Banku Polskiego stwierdzał: „Zabrania się Bankowi objawić nazwiska właścicieli, tudzież ilości sum jemu powierzonych i żaden sąd ani władza nie może żądać od niego podobnego uwiadomienia”.

  Bank przystąpił do udzielania kredytów długoterminowych wspierając rozwój górnictwa, hutnictwa, transportu, budowę zakładów przemysłowych i dróg bitych.

  Przykładem zaangażowania w tego rodzaju inwestycje może być udzielenie w 1829 r. Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji kredytu w wysokości 14 mln złp właśnie na budowę dróg. Bank zaangażował się również w hurtowym handlu zagranicznym pszenicą, wełną i cynkiem.

  Działalność tę przerwał wybuch powstania listopadowego, w czasie którego Bank Polski finansował głównie wojskowe wydatki Rządu Narodowego, który za jego pośrednictwem uzyskał w Anglii pożyczkę w wysokości 4 mln funtów (ok.160 mln złp).

  Bank Polski przetrwał popowstaniowe represje i zniesienie konstytucji Królestwa, zastąpionej w 1832 r. Statutem Organicznym.

  W latach trzydziestych XIX w. kontynuował działalność inwestycyjno- kredytową, angażując się m.in. w budowę Kanału Augustowskiego oraz huty w Dąbrowie Górniczej, nazywanej Bankową, będącej wówczas jedną z najnowocześniejszych w Europie.

  W 1841 r. rząd rosyjski zlikwidował odrębność finansową Królestwa Polskiego, wprowadzając tam rubla. Tym samym funkcje emisyjne Banku Polskiego uległy zmniejszeniu.

  Ostatnia emisja pieniądza Królestwa miała miejsce w 1866 r. Cztery lata później przywilej ten został mu całkowicie odebrany i przekazany powstałemu w 1860 r. rosyjskiemu Bankowi Państwowemu, pełniącemu funkcję banku centralnego całego imperium.

  Ostatecznie na mocy uchwały rosyjskiej Rady Państwa z 3 czerwca 1885 r. Bank Polski uległ formalnej likwidacji, a właściwie przekształceniu w warszawski oddział rosyjskiego Banku Państwa.

  Do nazwy Banku Polskiego nawiązano po odzyskaniu niepodległości tworząc w 1924 r. polski bank centralny. Oceniając działalność Banku Polskiego, autorzy „Historii Gospodarczej Polski” Andrzej Jezierski i Cecylia Leszczyńska stwierdzili: „W ciągu 50 lat, od 1828 do 1878 r, czyste zyski Banku stanowiły 28,6 mln rubli, a w stosunku do kapitału zakładowego czysty zysk wahał się od 5 do 13 proc. rocznie. Bank nie miał zysków jedynie w 1831 r., co jest zrozumiałe. Podstawą decyzji likwidacji Banku były więc przesłanki polityczne, a nie ekonomiczno-finansowe”.

  PAP – Nauka w Polsce, Mariusz Jarosiński

 8. JerzyS said

  Choć historia bankowości w Polsce sięga czasów średniowiecza to historia Banku Centralnego jest znacznie młodsza. Choć jest to tylko 180 lat to i tak jest to jedna z najdłuższych historii w Europie.
  Potrzeba uporządkowania spraw monetarnych i finansowych państwa pojawiła się w II połowie XVIII wieku. Z powodu rozkładu i upadku państwa idea ta została zarzucona do czasu utworzenia Królestwa Polskiego.
  29 Stycznia 1828 roku car Mikołaj I wydał dekret, w którym powołał do życia Bank Polski. Bankowi podlegała mennica, która miała wyłączność na wydawanie banknotów a później również monet na terenie Królestwa Polskiego.
  Pierwsze banknoty pojawiły się w obiegu w 1830 roku.

  W wyniku powstania listopadowego ograniczono autonomie Królestwa Polskiego a co za tym idzie również banku.

  W dwa lata od emisji pierwszych banknotów, mennica została odebrana bankowi. W kolejnych latach wprowadzono do obiegu ruble i kopiejki a banknoty Banku Polskiego opatrzono napisami w języku rosyjskim. W 1860 roku powstał rosyjski Bank Państwowy. W tej sytuacji istnienie Banku Polskiego było bezzasadne, przekształcono go w kantor.
  Po wybuchu I Wojny Światowej terany byłego Królestwa Polskiego znalazły się pod rządami austriackimi i niemieckimi. Na terenach okupowanych powołano do życia Polską Krajową Kasę Pożyczkową, emitującą markę polską. Po odzyskaniu niepodległości Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zaczęła pełnić rolę banku centralnego a marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenach Rzeczpospolitej. W 1919 roku uchwalono, że nową jednostką monetarna w Rzeczpospolitej będzie złoty. Choć o potrzebie zorganizowania banku centralnego dyskutowano już od 1918 roku to finał tej dyskusji miał miejsce dopiero w 1924 roku. W ustawie o nazwie „O naprawie skarbu Państwa i reformie walutowej” przewidziano powołanie do życia banku centralnego oraz systemu pieniężnego opartego na złocie. 28 Kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski SA. Działał on do 1952 roku. W czasie okupacji władze banku wraz z majątkiem przebywały na emigracji w Londynie. W okresie po II Wojnie Światowej bank spełniał niezwykle ważną rolę gospodarczą oraz miał wpływ na scalanie ziem polskich po wojnie. W czasach Rzeczpospolitej Ludowej bank zarządzał finansowaniem gospodarki kierowanej centralnie. W 1989 roku rozpoczęto w Polsce tworzyć gospodarkę rynkową, która składałaby się z dwustopniowego systemu bankowe. NBP w gospodarce tej spełnia rolę makroekonomiczną, reguluje obieg pieniądza i zapewnia stabilność finansową natomiast banki komercyjne zajmują się świadczeniem usług na rzecz podmiotów niefinansowych. W 1995 roku NBP dokonała denominacji złotego, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości pieniądza w obiegu, co ułatwiło rozliczenia finansowe i umocniło złotego.Obchody jubileuszu odbyły się w tamtym roku natomiast emisja monety związanej z tym wydarzeniem została przeniesiona na ten rok z powodu natłoku emisji w ubiegłym roku.

  Bogumiła Wiśniewska
  http://www.emonety.pl/page/180-lat-bankowosci-centralnej-w-polsce-p735.html

  Za cara ograniczono uprawnienia Banku Polskiego po rebelii zwanej powstaniem Listopadowym,
  a w niepodległej II RP w 1926 roku po przegranej wojnie domowej rząd zrzekł się prawa bicia monety
  W III RP w ramach umacniania „Niepodległości” rozsprzedano banki obcym rządom

 9. Głos starszego Polonusa z Chicago na temat polskiej polityki zagranicznej "Warszawki" oraz wobec Rosji : said

  Posłuchajcie bardzo RACJONALNYCH opinii oraz ocen Zenona Golba – politycznego aktywisty polonijnego z Chicago na temat polskiej polityki zagranicznej oraz wobec Rosji, rządzącej żydowskiej „warszawki”.

  „Dlaczego nie ma prawdziwie propolskiej polityki zagranicznej” :

  Pan Zenona Golba od kilku dziesięcioleci mieszka w Chicago. Ożenił się z amerykanką włoskiego pochodzenia i posiada bardzo dobre kontakty z diasporą włoską w Chicago i USA.
  Poza pracą zawodową udziela się społecznie. Jest współzałożycielem i liderem Organizacji Polsko-Włosko-Amerykańskiej (Italian-Polish-American Unity Organization), Italian-Polish Business Associates, a te współpracują z wieloma organizacjami etnicznymi w Ameryce.

  Wniósł olbrzmi wkład w lobbingu na rzecz Polski w czasie starań do NATO, a także zmiany poprawki do ustawy emigracyjnej krzywdzącej nieudokumentowanych rezydentów.

  Za pracę społeczną był uchonorowany dwukrotnie przez społeczność emigrancką w Ameryce dyplomem i certyfikatem uznania.
  Otrzymał osobiste wyróżnienie Kongresu Stanów Zjednoczonych, Stanu Illinois i wielu agencji rządowych w USA.

  Odniósł znaczące sukcesy w wielu politycznych kamapniach kandydatów polskich i włoskich w Ameryce.

  Jest współwydawcą magazynu Organizacji Polsko-Włoskiej ,,Gazeta Unita’’, a także niezależnym publicystą w etniczych środkach przekazu. W sieci polonijnego radia AM od dawna prezentował wielotematyczne autorkie felietony i komentarze ,,Fakty po faktach”.

  Aktualnie wygłasza felietony i komentarze w Wietrznym Radiu, które cieszą się ogromną popularnością na żywo, a także dookoła świata na YouTube po wpisaniu pięknego hasła: obudź się Polsko, obudź się Polonio… Hasło podobno już zadziałało…

  http://kurierchicago.com/

 10. Joannus said

  Ad 9
  ”Wniósł olbrzmi wkład w lobbingu na rzecz Polski w czasie starań do NATO,”

  To niech nie udaje teraz zatroskanego o los Ojczyzny, i zamilczy z radami i krytyką, a syci się do syta korzyściami z paktu.

 11. Joannus said

  Jabłonowskiego stara się zdyskredytować służalczy dla systemu łysy buc L. Żebrowski, przebieraniec w szatki historyka.

 12. Joannus said

  Polecam szczególnie zapoznać się z komentarzami pod filmikiem

 13. Maks said

  Trochę z historii Polski:

  „Rosja zgodziła się na pierwszy rozbiór pod grozą sojuszu turecko-austriackiego i szantażu ze strony Prus,które oferując rozbiór,mogły jednocześnie, w razie odmowy,grozić przystąpieniem do bloku antyrosyjskiego.Akcja przeciwpolska była cementem łączącym oba mocarstwa,cementem poszukiwanym skrzętnie przez słabsze z tych dwu mocarstw.Polityka polska nie zdołała nigdy zupełnie jasno sformułować sobie zadania rozbicia tego cementu drogą ścisłego porozumienia z mocniejszym,a więc nie poszukującym,mocarstwem. Może najjaśniej wyraził to Stanisław August.Potem Czartoryski,Lubecki i Wielkopolski,wreszcie Dmowski,szukali rozbicia sojuszu rosyjsko-niemieckiego,dokonanego na podstawie akcji antypolskiej przez oparcie się o Rosję,Piłsudski–przez oparcie o Prusy lub Austrię.Ale z wyjątkiem epoki Dmowskiego,olbrzymia większość oświeconego społeczeństwa polskiego nie tylko nie popierała tych zamierzeń,ale kwalifikowała je jako zbrodnię i zdradę.Utarło się,że nie wolno inaczej walczyć o odbudowę państwa,jak tylko ze wszystkimi zaborcami jednocześnie.Hasło to wyraził i sformułował Kościuszko w 1800 roku,potem powtarza się stale przy wszystkich akcjach powstańczych do 1846 roku,kiedy to w Krakowie oddział złożony z sześciuset ludzi wypowiedział jednocześnie wojnę Rosji,Prusom i Austrii-ówczesnym trzem największym mocarstwom świata.”

  Aleksander Bocheński.Dzieje głupoty w Polsce,Wydawnictwo Świat Książki, s. 14-15 .

  „Komu wydaje się ryzykowne twierdzenie,jakoby umiejętności polityczne były u nas w tym stadium,w jakim były fizyczne,gdy ludzkość sądziła,że to nie ogień parzy,lecz zły duch ukryty w drzewie-kto ma zamiar temu zaprzeczyć,niech najpierw zechce przypomnieć sobie trzydziestoletni okres naszych dziejów 1832-1864, w którym elita umysłowa Polski była przekonana ,że cierpi niewolę nie z powodu nierozsądnej polityki,lecz dla odkupienia win całego świata,że jest Chrystusem narodów!”

  Ibidem, s.66.

 14. Maks said

  „..Niestety, Polska nie chciała bić się będąc silną i dlatego musiała potem bić się, będąc już bardzo słabą”.
  Bocheński uważa za wielce istotną sytuację geopolityczną naszych sąsiadów, która powinna być uwzględniana przy podejmowaniu wiążących decyzji dla Polski. Pisząc o sytuacji przedrozbiorowej u naszych sąsiadów stwierdza (s. 14):
  „…Rosja zgodziła się na pierwszy rozbiór pod grozą sojuszu turecko – austriackiego i szantażu ze strony Prus, które oferując rozbiór, mogły jednocześnie, w razie odmowy, grozić przystąpieniem do bloku antyrosyjskiego. Akcja przeciwpolska była cementem łączącym oba mocarstwa….”
  Ha, ha, jak to historia się powtarza!! (por. Pakt Ribbentrop-Mołotow czy obecny bałtycki rurociąg). Autor, we wstępie, tłumaczy, że przedstawiając nam zbiór niezależnych pamfletów, nie jest w stanie uniknąć wielokrotnego powtarzania się. Oczywiście, to przekłada się na bałagan w moich uwagach. I tak już na stronie 17 mamy pierwszą podsumowującą refleksję, którą chętniej ujrzałbym we wnioskach na końcu książki:
  „…Przeciętny Polak przez 150 lat dałby się zabić za to, że to konfederacja barska, Sejm Czteroletni i Kościuszko ratowali, a Stanisław August i późniejsi ugodowcy ja zgubili, ergo, że naśladując tych „patriotów” barskich, działało się na korzyść Polski, a naśladując mądrego króla, na jej szkodę. Tak to nas historia była ‚vitae magistra’….”
  Poprawka, po 221 latach nasilają się tendencje do tworzenia „jedynej słusznej, patriotycznej, bogoojczyźnianej” historii Polski.
  Przed następnym cytatem proponuję Państwu króciutką przerwę na zastanowienie się co wiecie o wybuchu Powstania Listopadowego ? Bo ja ze szkoły zapamiętałem haniebną postawę Lelewela, który wypuścił rozentuzjazmowaną młodzież w maliny, a z czasów pozaszkolnych list Zamojskiej do męża, o zadymie garstki pijanych wyrostków, którzy nawet browaru podpalić nie potrafili. No to teraz cytat z Bocheńskiego… (s. 20):
  „..W roku 1815 koncepcja polsko – rosyjska znajduje swoje znakomite jakościowo, choć nie terenowo, rozwiązanie. Na podstawie unii personalnej z Rosja powstaje Królestwo Polskie, teoretycznie niezależne od Rosji. Po pierwszych latach bezładu Lubecki odbudowuję gospodarkę. Samo istnienie Królestwa jest poręką nieprzyjaźni Rosji z Prusami i Austrią, jest wieczna groźba oderwania od tych państw germańskich reszty ziem polskich, może i reszty ziem słowiańskich. Jest to drogi sen carów rosyjskich. Niestety, w przeddzień niemal jego urzeczywistnienia kilku młodych ludzi powodując się zadrażnieniami, a więcej jeszcze irracjonalną ambicją narodową, ogłasza powstanie. Reszta naród idzie za hasłem kilku podchorążych. Wszystkie szanse są znowu przez nas samych przekreślone… ..Królestwo Polskie przestaje istnieć, staje się prowincją rosyjską, zachowując ledwie ślady odrębności….”
  Przy propagowanej w Polsce rusofobii i ekstremalnej nienawiści do naszego wschodniego słowiańskiego sąsiada zdrowie przeciętnego czytelnika nadszarpnąłem, ale to małe piwo przed śniadaniem, które teraz nastąpi (s. 20):
  (po upadku powstania) …”..zaczyna się najzupełniej umykający analizie rozumowej i logicznej fenomen. Psychologia polska.. ..zaczyna oddalać się od wszelkiego myślenia, pada łupem psychozy zbiorowej, którą nazwano ‚mesjanizmem’. Polacy wierzą głęboko, ze ich naród jest Chrystusem narodów, że cierpi niewinnie za inne ludy, że im więcej cierpi, tym lepiej, że zmartwychwstanie w danej chwili za sprawą cudu Bożego i ogólnej rewolucji. Najwięksi polscy poeci: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński hołdują częściowo tej aberracji…”
  Lata mijają, mesjanizm i aberracja mają się dobrze.
  Do zareklamowania tych parę słów starczy, a ja chcę wytrwałym czytelnikom pragnę polecić z całego serca, starszego brata autora, o. Józefa Marię Bocheńskiego, najwybitniejszego specjalistę od „homo sovieticus”

  Źródło:http://wgwg1943.blogspot.com/2016/03/aleksander-bochenski-dzieje-gupoty-w.html

 15. Ale dlaczego? said

  Ostatnio dyskutowałem ze zwolennikiem pisiorów.
  I spytałem wprost (bo oczywiście ma „jedynie słuszne” poglądy n.t. Rosji), czy Polacy mieli więcej wojen i ofiar z powody Niemców czy Rosjan?
  Stwierdził, że Rosjan…
  Nie wpadłem na pomysł, żeby spytać, czy kiedykolwiek Niemcy, czy ich pobratymcy, Austriacy dali choćby najmniejszą autonomię Polakom na zagarniętych polskich ziemiach.
  Ciekawe, co odpowie, jak się go spytam?

 16. snag said

  9 ,…

  Żeby prowadzić propolska politykę trzeba mieć polskich polityków a nie przebierańców ,…

 17. Siekiera_Motyka said

  Ad. 5 – ” A jeśli „ustalona” granica nie była wyznaczona wolą ani Stalina ani Hitlera ?”

  Nie ONI a

  „Lewis Bernstein-Namierowski
  Przejdź do nawigacji
  Przejdź do wyszukiwania
  Lewis Bernstein-Niemirowski (1915)

  Lewis Bernstein-Namierowski znany jako Bernstein oraz Namier (ur. 27 czerwca 1888 w Woli Okrzejskiej, zm. 19 sierpnia 1960) – angielski historyk, polityk, działacz syjonistyczny. ”

  „Zarys:
  Celem tego artykułu jest wyjaśnienie roli Lewisa Namiera, eksperta do spraw zagranicznych o sprawach polskich i jego wkład w rysunek „Linii Curzona” – polsko-ukraińskiej granica w Galicji Wschodniej po I wojnie światowej. Namier był pochodzenia polsko-żydowskiego, a on przeszedł do polskiej historiografii jako człowiek o wściekłej antypolskiej skłonności; podczas wojny a później na Konferencji Pokojowej w Wersalu konsekwentnie przeciwstawiał się ekspansji Polski na wschód w Europie, w szczególności propagując pogląd, że całe terytorium znane jako Kresy – Marchii Wschodnich – należy oddzielić od Polski. Jego koncepcje i działania były dostrojone z ogólną zasadą brytyjskiej polityki wobec Polski, choć wydaje się, że nie był nią eminencja grise w gabinecie Lloyda George’a w tym pytaniu, ale tylko wygodnym dostawcą antypolskich argumentów. Ta analiza ma na celu udowodnienie, że Wielka rola przypisywana jest Namier
  w polskiej historiografii jest przesadzone i nie był on – jak się powszechnie uważa – kim był faktyczny autor linii Curzona, i to nie on umieścił ją w słynnej notatce wysłanej od Spa do bolszewików w lipcu 1920 r”

  Dostał linijkę z „City of London” a Stalin ją przyjął.

 18. Boydar said

  No. Miał zresztą swój plan, i na tym etapie zupełnie nie kolizyjny.

 19. Siekiera_Motyka said

  Tych ludzi wprost jest za dużo by było to wszystko przypadkiem,

  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/74255/zyd-pilsudskiego

  „Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Suzanne Dumont, córką wydawcy belgijskiego pisma Le Flambeau. Po raz drugi z Dianą de Rothschild, z którą rozszedł się w 1952.”

 20. Roman K said

  Wymiana elit… czyli przeszczepy głów.
  Zacznijmy od cytaty. W swojej głośnej książce, chociaż starannie zadeptanej o znamiennym tytule „Masters of Discurse”..Adam Israel Shamir rozpoczynając książkę piszę tak:
  … ” Imperializm korporacyjny USA nie jest duchem bezcielesnym, jest sumą pragnień i czynów elit USA. A elity USA są w dużej mierze żydowskie i w jeszcze większej części akceptują żydowskie wartości i ideę. Kilka lat temu, amerykański pisarz żydowski Philip Weiss pisał w New York Observer: „Nie chcę wiedzieć, jaką część establishmentu stanowią Żydzi. Dwadzieścia procent, pięćdziesiąt? Przypuszczam, że trzydzieści”. Żydzi stanowią 30% studentów Harvardu, donosiła The Forward – gazeta Zydów amerykańskich. Hillel Society podaję takie liczby: ogólna ilość studentów 6658; ilość studentów żydowskich: 2000 (około); ogólna ilość absolwentów: 10351; ilość absolwentów żydowskich: 2500 (około). A więc, elity USA są żydowskie wwiekszym stopniu, niż zwykle się o tym sądzi. Jeśli chodzi o ducha, to Karol Marks mówił o „żydowskim duchu Jankesów”. Mniej znany marksistą, Sombart, pisał o tym szczegółowo. Według mnie błedem jest mówienie o „żydowskim lobby”, możemy mówic o zawłaszczeniu, zastąpieniu przez Zydów starych elit WASPowskich. Żydzi stanowią jakieś trzy procenty ludności USA. Brytyjczycy zawładneli Indiami stanowiąc o wiele mniejszy procent ludności; tak samo było z rządząca mniejszością w Syrii. Normanowie wiekami rządzili Brytania pozostając mniejsza ilością. Cała rosyjską szlachta za cara stanowiła 2-3% populacji, natomiast wyższe kasty społeczenstwa hinduskiego obejmują co najwyżej jakieś 5%. W obecnych czasach, Żydzi są dobrze wkomponowani w „korporacyjny imperializm USA” na wielu poziomach i nie potrzebują go zwalczać, lecz go wykorzystują. Lobby żydowskie jest mechanizmem dodatkowym, składajacym się że skrajnych nacjonalistów żydowskich. Problem polega na tym, że resztą- nie wchodzący w skład żydowskiego lobby establishment USA, składa się- jakpowiedziałem- w przeważającej części z Zydów nie będących nacjonalistami. Dążą oni do kompromisu, a ten kompromis ma być czymś w rodzaju łagodnego nacjonalizmu żydowskiego…” koniec cytaty….”
  Trudno o lepszy i bardziej zwięzły wykład. Pikantności dodaje znajomość faktu, że tą metodą przeszczepu głowy- wielkim grupom społecznym wymyślona została, przetrenowana i udoskonalona na ziemiach Polski, wśród Polaków i że to właśnie Polacy byli pierwszym experymentalnym narodem- jaki poddano temu zabiegowi na wielka skalę i pozostają nim do dziś.
  I mam nieodparte wrażenie obserwując to co dzieje się dziś na Ukrainie , że ” kurczaki wróciły , żeby się dopiec”-jak powiada amerykańskie przysłowie. Obserwuję wojnę …wojnę elit.. gdzie najmocniej biją oligarchowie i zbijają największą kasę, a najgęściej giną chłopy..biedota gnana poborem i bieda… Rusini, Slowianie…tylko dlatego ,że operacja przeszczepu łba poszła w złym kierunku.
  Bo to wszystko zaczęło się na Ukrainie.
  To właśnie na Ukrainę..do miasta Bar przybył Nowy Mesjasz i uczeń Zwi Shabatai- Jakob Frank Dobrudzki, skąd rozwlókł na cały świat zarażę antynomianizmu znana pod nazwa Frankizmu i Donmeh.
  Dziś oficjalną religia najwyższych elit global syjonistycznych i bez wyjątku antynomiastycznych, illuminackich i korzennych.
  Experyment ten dla Wielkiej Rzeczypospolitej Szlachckiej Obojga Narodów skończył się tragicznie, upadkiem… upadkiem gospodarczym, politycznym , finansowym , demograficznym, religijnym, moralnym i etycznym, upadkiem militarnym i likwidacją państwowości. Dokładnie, jak zapowiedział Frank przybywając do Polski…
  Wymiana elit nastąpiła w Polsce poprzez przejmowanie ekonomicznej dominacji i likwidowaniu narodowej elity- szlachty..(poprzez doskonałe zorganizowanych w kahalna dintoire) w drodze konwersji, wżenianiu w rody polskie i pseudo assymilacji…Proces twajacy od 1750 roku do dnia dzisiejszego wymiany elit przerwała dopiero wojna, II wojna światową…z krótka ,ale jeszcze tragiczniejsza przerwa na wybicie fizyczne elity polskiej – i tylko na okres okupacji niemieckiej IIIRzeszy…
  W Europie odbywało się to zupełnie podobnie, wspomagane hegemonia finansowej potęgi Rothschildow, wspomagane potęga militarną Imperium Brytyjskiego i USA i illuminackiego Boshevizmu zmasakrowanej Rosji, zamienionej w Neochazarski ZSRR.
  Rekompensowany z nawiązką zaraz po wojnie, II wojnie, bo właśnie wtedy dokonano przyszycia łba na odgłowionym korpusie Polski, dokonując tego zabiegu za pomocą ciekawej i sprytnej metody dwóch sojuszy…
  Sojuszu Parobka z Arendarzem i Sojuszu Pały z Pastorałem….
  I wszystko byłoby cymes- gdyby nie tą cholerną demografia.
  Mieszanie Parobka z Arendarzem to był dobry, doskonały pomysł- zakładając, że wtedy genetyka była całkiem w zarodku… i dopiero później się okazało , że owszem to dzięki genetyce mieszanką zaczyna przyjmować urodę arendarzy i inteligencję parobków, zachowując wspólny charakter i przymioty ducha.
  Stąd usuwanie Polaków..a rczej odradzających się polskich elit, że szczególnym dokładnym eliminowaniem tzw elementu aktywnego. Bo pasywny -jest akceptowany i pożądany -jak wół..będzie ciągnął bez brykania..
  Kaście- jaką miała zastąpić polska elitę odrastała polska konkurencja..i nastąpiła gwałtowna konieczność jej likwidacji. Rozpoczęto zatem proces usuwania Polaków z Polski, po dokładnej selekcji na aktywność już od roku 1974….Proces jednak był zbyt wolny – konkurencja przybierała zastraszające rozmiary i walka z polska narodowa konkurencja na drodze normalnej była nie do wygrania. Proces likwidacji był jedynym wyjściem i należało go zdecydowanie przyspieszyć… tym bardziej ,że to samo rozpoczęło się w Rosji i innych republikach z różnym natężeniem. Istniała paląca potrzeba i konieczność stworzenia większego marginesu bezpieczeństwa i wygodniejszej strefy ochronnej dla nowej kasty panów, oraz doddatkowo zabezpieczenia jej systemem knstytucyjno politycznym z prawami własności i wystarczającą bariera przywilejów. To zaowocowało właśnie owym kuriozalnym systemem konstytucyjno- prawnym i politycznym, elekcyjnym, jaki oglądacie..Systemem Oligarchicznym – o wyraźnej orientacji ethnicznej. To doskonały system! On tylko tak idiotycznie wygląda..nie dlatego- że robili go idioci….ale dlatego , że robili go dobrzy fachowcy dla idiotow)
  O samych idiotów w wystarczjacej ilości, zadbali wprowadzając nowy, stworzony specjalnie do tego celu system edukacji Polaków i ich dzieci.Wspomagany przez system mass mediów.
  Ten absurdalny system opiera się na haśle: Stawiaj na polskość- glosuj na parchatych!
  Ukrywanie wielkości tzw emigracji polskiej od dawna wydawało mi się podejrzanym, dlatego od 20 lat dobijam się o wiarygodne dane..zbywany milczeniem i brakiem jakiejkolwiek reakcji.
  Demografia decyduje o przyszłości wielkich grup społecznych
  …w Polsce demografia wygląda tragcznie…bez demografii nie ma żadnej przyszłości. Ja rozumiem ,że w Polsce- tej xenokracji, dla przyrośnięcia tego nowego obcego łba, potrzebny jest i dłuższy czas i większy margines bezpieczeństwa. Ale to- co zrobiono w Polsce- przekracza wszystkie granice! Stworzono w Polsce bowiem gigantyczny margines bezpieczeństwa. Z moich i innych badających sprawę szacunkowych danych wynika, że Polskę opuściło od 1974 roku nie mniej- nie więcej, jak ok 8mln ludzi.. czyli 20% narodu -w czasokresie zaledwie jednego pokolenia. To nie jest, bo nie może być przypadkowe.. ale jest to dobrze przemyślany sposób na załatwienie problemu, jaki z rozmysłem założono, że wywala 20 procent..Po to tylko- żeby przerwać ciągłość pokoleniowa elity polskiej …20%.całej polskiej populacji… I tego dokonali…bezkarnie, na naszych oczach.
  To zbrodnia! Zbrodnia gorsza i o wiele większą niż wszystkie powstania narodowe wzięte razem do kupy!
  W sytuacji- kiedy wystarczy 5% i ma się pewność…zdecydowanego wpływu na losy kraju.
  O czym to świadczy???
  Chyba tylko o tym, że istnieją jakieś ważne i dalekosiężne plany wiążące się z tym naszym polskim terytorium i tym miejscem w geopolitycznych, globalnych, dalekosiężnych planach Globalnej Elity.
  Wyrzynanie Slowian na Ukrainie trwa…nadzorowane i finansowane przez wielkich tego świata i przy ślepym poklasku tzw normalnych Polaków i innych Slowian. Moderowane umiejętnie za pomocą mediów, edukacji i nachalnej politycznej propagandy….
  Przypomina mi to czekanie w zagrodzie zakładów mięsnych bydła, które powoli, ale stałe przesuwa się żując siano… nieuchronie skazane na rzeź…
  RomanKafel
  Dallas Texas Feb.21.2015

 21. Roman K said

  Wszystkim Nadziejowiczom ze Rosda po raz trzeci odbuduje jakas ruska gubernie z nazwa Polskaja….pragne zwrocic uwage…ze nie wiem- jak to zrobia ..ale jak zrobia- badzcie pewni , ze wladze w tej guberni obejmie cala Redackja Srulnika ..czyli w zasadzie tygodnika NIE z Urbanem na czele:-_)_)_)_)

  ————-
  A może nowy Starynkiewicz?
  Uj, jaki się Pan antyrosyjski zrobił…
  Admin

 22. NICK said

  Pan jest dziwnie niestały w poglądach. (21).
  Wbrew stwarzanym pozorom.

  Rosja wyraźnie gorsza od trampka?
  Nnno, no.

  (rozkazy się, chyba. zmieniły)

 23. JerzyS said

  Panie Romanie , świetne spostrzeżenie!
  „Mieszanie Parobka z Arendarzem to był dobry,
  doskonały pomysł- zakładając, że wtedy genetyka była całkiem w zarodku…
  i dopiero później się okazało , że owszem to dzięki genetyce mieszanką zaczyna przyjmować
  urodę arendarzy i inteligencję parobków, zachowując wspólny charakter i przymioty ducha.

 24. Maks said

  Trochę na temat genetyki i dwóch koncepcji chrześcijaństwa.

  „Genetyka na obecnym stopniu rozwoju daje niemalże 100% pewność o rozmieszczeniu terytorialnym i czasowym poszczególnych haplogrup YDNA, łącznie z zachodzącymi zmianami tychże terytoriów z datowaniem, przy czym nieocenioną zaletą genetyki jest jej bezstronność.
  Obecne i historyczne rozmieszczenie haplogrupy YDNA R1a1a7 wskazuje dokładnie na obszary zajmowane przez Słowian, zaś jej centrum nauka umieszcza na terenie dzisiejszej Polski.
  Zasięg terytorialny występowania tej haplogrupy w 100% pokrywa się z chrześcijaństwem głoszonym przez Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego ,chrześcijaństwa wywodzącego się z tradycji Bogomiłów. Uznawanie Cyryla i Metodego za krzewicieli chrześcijaństwa na ziemiach Słowiańskich wykazuje także wiele niezgodności w datowaniu i jest błędem historycznym jak czasowym tak i rzeczowym.

  Dualistyczne chrześcijaństwo Bogomilskie, swymi tradycjami sięga czasów przed chrystusowych, bardzo często jego korzenie są umiejscawiane w Azji Centralnej zaś jego rozmieszczenie jest zgodne z występowaniem hapologrup R1a i R1b. Nauki głoszono przy posługiwaniu się własnym pismem- głagolicą, posiadającego w strukturze 44 znaki literowe oraz ponad 800 ligatur.
  Na utworzenie tak subtelnego zapisu myśli musiały pracować pokolenia obdarzone ogromną wiedzą. Wszystkie istniejące obecnie alfabety, a także alfabety historyczne wywodzą się z GŁAGOLICY, łącznie z pismem chińskim, które zostało utworzone z LIGATUR GŁAGOLICY .”

  Największe nasilenie występowania haplogrupy R1a1a7 na ziemi krakowskiej przy objęciu tegoż terenu chrześcijaństwem Cyryla i Metodego daje podstawy do ustalenia centrum tych dwóch elementów w Krakowie(…)O bardzo ważnej roli Krakowa w rozwoju cywilizacji wiedzą Niemcy tam umieszczając stolicę GG, a także Rosjanie, którzy Kraków odbijają Niemcom manewrem taktycznym nie militarnym, wiedzą o tym również ludy Azji Centralnej umieszczając go w swoich legendach oraz Hindusi, tylko nie Polacy.

  Z tegoż to Krakowa wyszło trzech braci: Lech, Czech i Rus tak mówi legenda znajdująca swe potwierdzenie w badaniach genetycznych, tak rozmieszczając przedstawicieli omawianej haplogrupy(…)Takim to sposobem powstał w Krakowie „ Trzeci Rzym”, przy czym nie jest to koniec historii owego Rzymu i w dalszym dowodzeniu dojdziemy do „Tretiego Rimu” jakim jest Moskwa założona przez przedstawicieli haplogrupy R1a1a7, przez genetyków uważaną za typowo POLSKĄ(…)Tu należy powołać się na Długosza, który w swych kronikach zapisał, że Rosjanie są naszymi dziećmi nie braćmi jak Czesi czy Rusini(…)W podobnej zależności znaleźli się również Prusowie w dwa wieki później, będąc chrześcijanami obrządku Bogomilskiego ogniem i mieczem zostali nawróceni na chrześcijaństwo właściwe.”

  „Kilka lat temu Niemcy ogłosili wszem i wobec, że zaczynają badać na dużą skalę kopalne DNA pochodzące z miejscowych wykopalisk. Kiedy okazało się, że w próbkach znajdują tylko i wyłącznie haplogrupy R1a1a7 badania szybko przerwano…”

  Na koniec załączam komentarz nawiązujący do ziarna syjonizmu w tym krótkim streszczeniu:

  „Pochodzenie Nikona wcalenie nie bylo mętne.. to pierdzielony żyd – prekursor przyszłych jezuitów, zabójców gnostyków, spadkobierca zbója „św” Pawła”

  Źródło:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/slowianielechici-a-genetyka/
  Kim był Nikon:https://pl.wikipedia.org/wiki/Staroobrz%C4%99dowcy

 25. Boydar said

  W wypowiedzi Pana Romana () są dwa rodzaje elementów, rdzeniowe i maskujące. Jak widać, maskatorem jest genialnym, gdyż na rdzeń nikt uwagi nie zwrócił. Nawet Pan Gajowy się tą naszą ślepotą zirytował, i dla paddierżenija razgawora podjął rozpaczliwą interwencję.

  Co mówi zatem Kolega Kafel.
  – „… nie wiem – jak to zrobią … ale jak zrobią …” i to jest rdzeń

  – „… jak zrobią – bądźcie pewni /coś tam coś tam/…” – to maskowanie

  Poziom pewności pomiędzy rdzeniem a maskowaniem jest zupełnie inny.
  Nie wyciągałbym wniosków co do „zwrotu o 180 stopni”.
  Powiem więcej, nie mam pewności czy Pan Roman wie że tak to wygląda. Chociaż, kto Go tam wie … 🙂


  A tak w ogóle, to dawno miałem napisać, że Rosja dwukrotnie nas podnosiła z niebytu tylko i wyłącznie po to, żeby mieć się na kim znęcać. Przynajmniej to wynika z wielu komentarzy odnośnie „krzywd” jakich żeśmy podobno od Rosji doznali, nie tylko pod tym artykułem.

 26. NICK said

  Oooo, Lubelak tyż?
  o 98 stopni, może… .

  Co Was?

  Gdyby nie Rosja nie mielibyście narodowości, nawet.

 27. […] 2018-10-18 (czwartek) @ 02:39:45 […]

 28. Boydar said

  Pani NICK’u, u Pana z poczuciem ironii to raczej tak sobie; napisałem wyraźnie – „… przynajmniej to wynika z wielu komentarzy …”. Czy miałem dopisać, że aby nas dobić przysłała nam Сократa Ивановичa Старынкевичa ?

 29. NICK said

  Aha.
  Myślę, że niejeden tak zainterpretowałem ale oki-doki. 🙂 .

 30. lewarek.pl said

  W warszawskim Parku Skaryszewskim rozpoczął się demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej. Rosja przestrzega przed „przepisywaniem wspólnej historii” i straszy sankcjami.
  Agnieszka Kłąb, rzecznik warszawskiego ratusza oznajmiła, że demontaż pomnika zatwierdziły stołeczne władze. Zostanie on w całości przekazany do warszawskiego oddziału IPN. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej odsłonięto jeszcze za czasów Stalina, w 1946 r.
  Ustawiony w centralnej części parku pomnik upamiętnia sowieckich żołnierzy poległych podczas walk o Pragę. Wzniesiono go w miejscu grobu 26 sowieckich żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1944 r. Monument zawiera napis: „Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej, poległym w walkach o wyzwolenie stolicy Polski Warszawy”.
  Do decyzji warszawskich władz krytycznie odniosła się strona rosyjska. „Politycy, którzy aktualnie rządzą Polską, chcą jak najdalej odejść od naszej wspólnej historii” – powiedział wiceprzewodniczący Komitetu Spraw Międzynarodowych Rady Federacji, Władimir Dżabarow.
  Dodał, że wobec powielania podobnych pomysłów w przyszłości, Rosja może nałożyć sankcje indywidualne na poszczególnych polityków albo nawet sankcje gospodarcze. „Moskwa może nałożyć sankcje na polityków, którzy zachęcają do demontażu pomników żołnierzy radzieckich” (…) jeśli jest możliwość, należy nałożyć również sankcje gospodarcze” – zaznaczył Dżabarow.

  http://www.pch24.pl/warszawa–demontaz-pomnika-ku-czci-zolnierzy-armii-czerwonej–rosja-straszy-sankcjami,63527,i.html#ixzz5UHiMEfQB

 31. kawa na ława said

  George Friedman rekomenduje wyniszczającą wojnę w Europie

  Podczas przemówienia na posiedzeniu Rady do Spraw Globalnych w Chicago, 3 lutego 2015r dr George Friedman, założyciel i prezes Stratforu opisuje otwarcie, iż USA jest imperium które musi kontrolować de facto cały świat by zapewnić sobie dominację i ochronę. W europie opisuje on, iż od 100 lat USA walczyło z wszelkimi możliwymi formami bliskiej współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją, które razem stanowią siłę mogącą zagrozić Stanom Zjednoczonym. „Podstawowy problem USA który od wieków angażował nas w I, II wojnę światową i zimną wojnę to relacje pomiędzy Niemcami i Rosją, ponieważ razem są jedyną siłą która może nam zagrozić i upewnienie się, że to nie nastąpi.” stwierdza Friedman, dodając „Dla USA zasadniczym zagrożeniem jest Niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji i jej siła robocza jako jedyna kombinacja która od wieków piekielnie przeraża Stany Zjednoczone.”

  Aby obecnie do tego nie dopuścić proponuje sponsorowanie i dozbrajanie wszystkich stron konfliktu w Europie by prowadziły wzajemnie wyniszczającą wojnę, chroniąc w ten sposób interesy strategiczne USA. „Myślę, że masz w zupełności rację, nie możemy jako imperium tego robić. Wielka Brytania nie okupowała Indii. Wzięła różne stany Indii i zwróciła je przeciwko sobie zapewniając brytyjskich oficerów dla Indyjskiej armii. Rzymianie nie wysyłali wielkich armii. Ustanawiali królów podległych cesarzowi, i ci królowie byli odpowiedzialni za utrzymanie pokoju. Tak więc imperia które bezpośrednio okupowały, jak nazistowskie imperium, upadły.” dodał w dalszej części prelekcji. „Polityką jaką bym zarekomendował jest polityka jaką przyjął Ronald Reagan wobec Iranu i Iraku. Finansował obie strony by ze sobą walczyły a nie walczyły z nami. Było to cyniczne, z pewnością niemoralne, ale działało. I to jest najważniejsza sprawa, Stany Zjednoczone nie mogą okupować Eurazji.”

  Trzeba przyznać, że jest to chyba jedyna oprócz Brzezińskiego otwarta wypowiedź przedstawiciela anglo-amerykańskiego establishmentu która tak jasno i klarownie tłumaczy politykę i strategię w odniesieniu do reszty świata. Reszta świata jest polem bitwy bez względu na sympatie i wydaje się że Europę i Rosję czeka taki sam los co kraje arabskie zmierzające ku pełnej bałkanizacji.

  Wybrane fragmenty prelekcji:

  DR GEORGE FRIEDMAN: Co stanie się w Europie? Można od razu powiedzieć, że nic ponieważ większość ludzi zawsze uważa, że nic się nie stanie. Ale patrzcie na wystrzały artylerii na wschodzie, to są werble przyszłości.

  PYTANIE: Czy islamski ekstremizm jest naprawdę głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i czy sam umrze czy będzie wzrastał?

  DR GEORGE FRIEDMAN: Jest to problem dla USA, ale nie jest to egzystencjalne zagrożenie. Musimy sobie z tym radzić, ale robić to proporcjonalnie. Mamy też inne elementy polityki zagranicznej. Podstawowy problem USA który od wieków angażował nas w I, II wojnę światową i zimną wojnę to relacje pomiędzy Niemcami i Rosją, ponieważ razem są jedyną siłą która może nam zagrozić i upewnienie się, że to nie nastąpi. Mówię to jako potencjalna ofiara islamskiego terroryzmu. Terroryzm będzie miał miejsce, nawet jeśli poświęcimy temu cały nasz wysiłek to nie zatrzymamy go. Tym samym jeśli będziemy robili to co przez dekadę po atakach 9/11, czyli zbytnio koncentrowali się na tej kwestii, przy pominięciu całej reszty, tak że nasza armia nie potrafi walczyć mając piach pod nogami to… Istnieją znacznie większe niebezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych. (…) Jest bardzo trudnym by powiedzieć krajowi, który był zaatakowany w 9/11 by zmienił kurs i żaden rząd nie może tego zrobić. Dyscypliną rządu jest to, że przy jednoczesnym zapewnieniu ludzi, że robi wszystko co może tego nie robi. Robisz tylko tyle ile powinieneś. Stany Zjednoczone są jak 15 latek, są maniakalno-depresyjne. Nad ranem kochają pokój, radość, a w nocy mają tendencje samobójcze ponieważ ich najlepszy kolega już ich nie lubi. Jesteśmy bardzo młodym imperium. Nie chcemy nawet myśleć o tym, że jesteśmy imperium. Chcemy iść do domu i mieć liberalne marzenia. To się nie stanie.

  PYTANIE: Biorąc pod uwagę przedstawione przez ciebie słabości w Europie jak również południowej Azji i Azji wschodniej, czy jest odpowiednim czy nawet praktycznym dla nas by rozszerzać granice amerykańskiego imperium poza obszary tych wewnętrznych problemów?

  DR GEORGE FRIEDMAN: USA ma w tym fundamentalny interes, kontroluje wszystkie oceany świata. Żadna potęga nie zrobiła tego wcześniej. Ze względu na to my możemy najeżdżać innych a oni nie mogą najechać nas. To jest bardzo przyjemna sprawa. Utrzymanie kontroli nad wodami i przestrzenią jest podstawą naszej siły. Najlepszym sposobem by pokonać flotę wroga to nie pozwolić by ją zbudował. Sposobem w jaki Brytyjczycy byli w stanie doprowadzić do tego by pewne i żadne europejskie potęgi nie zbudowały floty było upewnienie się, że będą sobie skakać do gardeł. Polityką jaką bym zarekomendował jest polityka jaką przyjął Ronald Reagan wobec Iranu i Iraku. Finansował obie strony by ze sobą walczyły a nie walczyły z nami. Było to cyniczne, z pewnością niemoralne, ale działało. I to jest najważniejsza sprawa, Stany Zjednoczone nie mogą okupować Eurazji. W momencie gdy pierwsze oddziały wylądują na ziemi demograficzna różnica powoduje, że nie mamy przewagi liczebnej. Możemy pokonać armię, jednak nie mogliśmy okupować Iraku. Pomysł, że 130 tysięcy ludzi będzie w stanie okupować kraj posiadający 25 milionów obywateli… stosunek policjantów do obywateli w Nowym Jorku jest wyższy od tego jaki mieliśmy w Iraku. Więc nie mamy możliwości okupacji ale mamy możliwość by po pierwsze wspierać różne zwaśnione siły by koncentrowały się na sobie, dawać polityczne wsparcie, pewne ekonomiczne wsparcie, wojskowe wsparcie, doradców. I ekstremalnie to co zrobiliśmy w Wietnamie, Iraku i Afganistanie- miękki atak- miękki atak ma na celu nie pokonanie wroga ale by wytrącić go z równowagi. To co zrobiliśmy w każdej z tych wojen, np. w Afganistanie, to wytrąciliśmy Al-Kaidę z równowagi. Naszym problemem jest to, ponieważ jesteśmy młodzi i głupi, to po wytrąceniu ich z równowagi zamiast powiedzieć, że misja wykonana, wracajmy do domu, powiedzieliśmy „to było łatwe”, zbudujmy tam demokrację. To był moment demencji. Tym samym odpowiedzią jest to, że USA nie może trwale interweniować w Eurazji. Musi robić to selektywnie i bardzo rzadko. W momentach ekstremalnych. Nie możemy tego robić jako pierwszy krok. Kiedy wysyłamy żołnierzy USA musimy klarownie rozumieć jaka jest misja, ograniczyć działania do niej i nie wytwarzać psychotycznych fantazji. Tak więc miejmy nadzieję, że tego się tym razem nauczyliśmy. Dzieci potrzebują czasu by nauczyć się lekcji. Myślę, że masz w zupełności rację, nie możemy jako imperium tego robić. Wielka Brytania nie okupowała Indii. Wzięła różne stany Indii i zwróciła je przeciwko sobie zapewniając brytyjskich oficerów dla Indyjskiej armii. Rzymianie nie wysyłali wielkich armii. Ustanawiali królów podległych cesarzowi, i ci królowie byli odpowiedzialni za utrzymanie pokoju. Tak więc imperia które bezpośrednio okupowały, jak nazistowskie imperium, upadły. Nikt nie ma tak wiele sił. Trzeba kochać zręczność. Jednak naszym problemem nie jest nawet to. Naszym problemem jest to, że nie chcemy przyznać, że jesteśmy imperium. (…) Zasadniczym rosyjskim pytaniem jest to czy utrzymają strefę buforową, która jest przynajmniej neutralna, lub czy Zachód spenetruje tak dalece Ukrainę, że będzie 70 mil od Stalingradu i 300 mil od Moskwy. Dla Rosji status Ukrainy to egzystencjalne zagrożenie. Rosjanie nie mogą odpuścić. Dla USA sprawą jest gdzie mając Ukrainę zatrzyma się Rosja. Tak więc nie jest przypadkiem, że gen. Hodges, który został mianowany by wziąć na siebie całą winę mówi o ustanawianiu jednostek wojskowych w Rumunii, Bułgarii, Polsce, i krajach bałtyckich. To jest Międzymorze Piłsudskiego od Morza Czarnego do Bałtyku. To jest rozwiązanie problemu dla USA. Pytaniem na które nie mamy do tej pory odpowiedzi jest to co zrobią Niemcy? Więc prawdziwą niewiadomą w Europie jest to, gdy USA zbuduje swój kordon sanitarny nie w Ukrainie ale na zachód od niej a Rosjanie będą zastanawiali się nad tym jak wykorzystać Ukrainę, nie znamy niemieckiego stanowiska. Niemcy są w bardzo szczególnej sytuacji. Były kanclerz Gerhard Schröder jest w zarządzie Gazpromu, mają bardzo złożone relacje z Rosjanami. Niemcy sami nie wiedzą co zrobić. Muszą eksportować a Rosjanie nie mogą wchłonąć eksportu. Z drugiej strony jeśli stracą strefę wolnego handlu to będą musieli zbudować coś innego. Dla USA zasadniczym zagrożeniem jest Niemiecki kapitał i technologia oraz naturalne zasoby Rosji i jej siła robocza jako jedyna kombinacja która od wieków piekielnie przeraża Stany Zjednoczone. Więc jak to się rozwinie? USA już wyłożyło swoje karty na stół. To jest linia od Morza Czarnego do Bałtyku. Dla Rosji karty zawsze były na stole, muszą mieć przynajmniej neutralną Ukrainę, a nie prozachodnią Ukrainę. Białoruś to inna sprawa. Ktokolwiek mi powie co zrobią Niemcy powie mi o kolejnych 20 latach historii.

  Źródło: PrisonPlanet.pl

 32. Parapsychopatolog said

  Re 30 Lewarek
  Niszczenie pomników żołnierzy radzieckich i podobnych jest kolejnym etapem zamieniania Polaków z ofiar w katów. Jest to niszczenie fizycznych dowodów na okupację niemiecką (pomniki stały praktycznie w każdym mieście)

 33. […] 2018-10-18 (czwartek) @ 14:03:29 […]

 34. […] 2018-10-17 (środa) @ 17:39:48 […]

 35. […] 2018-10-19 (piątek) @ 07:21:21 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.