Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Szokujące wytyczne

Posted by Marucha w dniu 2019-02-11 (Poniedziałek)

Myliłby się ten kto by sądził, że prezydent Donald Trump odmówi czegokolwiek żydowskiemu lobby w USA lub państwu Izrael czy światowej diasporze żydowskiej. Przeciwnie zarówno jego powiązania rodzinne (córka jego Ivanka wyszła za ortodoksyjnego Żyda i przeszła na judaizm) jak i strach przed siłą amerykańskiego żydostwa skłania przywódcę jedynego supermocarstwa na świecie do pospiesznego i wręcz gorliwego wypełniania żydowskich żądań.

My Polacy doświadczyliśmy tego, gdy Trump bez najmniejszych wahań podpisał słynną ustawę S.447. Nie inaczej postępuje Kongres, który przegłosowuje żydowskie żądania w formie ustaw lub rezolucji jednogłośnie, lub prawie jednogłośnie, a niekiedy przez aklamację.

Zanim jednak przejdę do omówienia szczegółów amerykańskiej służebności wobec żydostwa przyjrzyjmy się niesłychanie ciekawemu a z drugiej strony przerażającemu dokumentowi uchwalonemu w lutym 2018 r. na konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, oraz uniwersytety w Nowym Jorku, Tel Avivie i Wiedniu.

Dokument nosi tytuł „Koniec z antysemityzmem. Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem”. Autorzy opracowania to: Armin Lande z Instytutu Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wiedeńskim zajmujący się tekstami z Qumran; Ariel Muzicant, przewodniczący wiedeńskiej loży B’nai B’rith, członek zarządu Muzeum Żydowskiego w Wiedniu i Wiedeńskiego Instytutu Badań nad Holocaustem Szymona Wiesenthala; Dina Porat, profesor Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny historyk w Instytucie Yad Vashem; Lawrence H. Schiffman, hebraista na Uniwersytecie w Nowym Jorku, dyrektor Globalnego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Żydami; Mark Weitzman, członek amerykańskiej delegacji do Międzynarodowego Urzędu ds. Pamięci Holokaustu, gdzie przewodniczy Komitetowi ds. Antysemityzmu i Negacji Holokaustu. Jest członkiem panelu doradczego Ekspertów ds. Wolności Wyznania i Przekonań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz współprzewodniczy Grupie Roboczej do Spraw Międzynarodowych Światowego Forum Antysemityzmu. Fragmenty tego „dzieła” przedstawiam poniżej.

Wszystkie państwa i organizacje powinny…

„(…) Wszystkie państwa, społeczeństwa, grupy religijne, organizacje zajmujące się kulturą, internet, ośrodki akademickie i edukacyjne, media, business, grupy polityczne i rządowe organizacje i instytucje powinny przyjąć i wdrożyć definicję antysemityzmu przyjętą przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holocauście. Walka z antysemityzmem powinna znaleźć się w legislacji każdego państwa najlepiej jako wpis w konstytucji. Prawodawcy powinni stworzyć ramy prawne do skutecznego zwalczania antysemityzmu. W związku z tym istniejące prawo powinno zostać zaostrzone, a jeśli to konieczne należy stworzyć nowe rozwiązania umożliwiające walkę z antysemityzmem.

Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie, gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak UE i ONZ. Rządy i organizacje międzynarodowe powinny potępić jawny i usankcjonowany prawnie antysemityzm, który istnieje w wielu krajach np. w Iranie.

Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem W zależności od wielkości każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden, jeśli nie więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem. Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą o wysokości 0,02% swojego PKB. Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności.

Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji. Elity, decydenci i osoby wpływowe powinny dawać dobry przykład w walce z antysemityzmem, powinny głośno wypowiadać się przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu, powinny natychmiast podejmować działania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

Podmioty gospodarcze powinny być zniechęcane do współpracy z państwami i organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm. Podmioty gospodarcze powinny zaprzestać również sprzedaży lub reklam internetowych, lub tradycyjnych produktów z treściami antysemickimi (…).

Istniejące antysemickie stereotypy oraz symbole muszą zostać wykorzenione z kulturowej i religijnej pamięci świata. Powinny zostać zidentyfikowane jako antysemickie i nie wolno pozwolić na to, żeby generowały antysemityzm. Z tego względu gdziekolwiek to możliwe, antysemickie treści powinny być usuwane z obiegu internetowego i poza-internetowego. Antysemickie treści w mediach społecznościowych i innych mediach powinny zostać zakazane i usunięte. Treści antysemickie, których nie można usunąć z kulturowej i religijnej pamięci świata, powinny zostać opatrzone komentarzami ostrzegającymi przed ich antysemicką naturą.

Należy podkreślać i zamieszczać offline i online pozytywne treści na temat judaizmu. W tym celu należy podkreślać zasługi Żydów dla danej społeczności lub państwa poprzez upamiętnianie żydowskiego wkładu w dziedzictwo światowe. Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat judaizmu powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Historia antysemityzmu powinna zostać właściwie przedstawiona w kulturowej i religijnej pamięci świata, a niewłaściwe opisy należy poprawić wszędzie tam gdzie możliwe.

Istniejące i powstające książki i dokumenty na temat antysemityzmu od jego starożytnych początków aż po dzień dzisiejszy powinny zostać przetłumaczone na jak najwięcej języków i dystrybuowane po przystępnych cenach lub za darmo zarówno offline jak i online.

Głos ofiar antysemityzmu od starożytności po dzień dzisiejszy powinien być nagłośniony i zobrazowany zarówno offline jak i online. Aby to zrealizować należy stworzyć internetową bazę danych.

Dodatkowo, oprócz dni upamiętnienia Holocaustu, ofiary prześladowań antysemickich powinny zostać specjalnie upamiętnione w krajach w których te prześladowania miały miejsce: muzea, filmy dokumentalne itp. powinny koncentrować się nie tylko na shoah, ale powinny też uwzględniać inne przejawy antysemickiej przemocy.(…)

Nauczanie na temat holocaustu musi zostać uzupełnione innymi strategiami edukacyjnymi, które przekazują szerszy rys historyczny horroru antysemityzmu, jak również zrozumienie wkładu Żydów w wiele dziedzin współczesnej kultury i cywilizacji. Należy nauczać o historii, kulturze i religii judaizmu na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego od przedszkola po uniwersytety. W szkołach należy nauczać historii antysemityzmu od jego starożytnych początków aż do dnia dzisiejszego. Nauka powinna trwać od najniższego poziomu edukacji po uniwersytety i dalszą edukację.

Na gruncie edukacji nie jest możliwe zwalczanie irracjonalnej religijnej natury antysemickiej nienawiści wyłącznie przy pomocy racjonalnych argumentów. Muszą być one uzupełnione emocjonalnymi doświadczalniami zarówno religijnymi, jak i świeckimi. Edukacja na wszystkich poziomach powinna zawierać emocjonalne spotkania z judaizmem i Żydami. Poza edukacją czynnikiem o charakterze kluczowym jest kontakt z żywym judaizmem. Szczególnie ważne jest, aby osoby decyzyjne i wpływowe miały kontakt z żydowską kulturą i religią w wymiarze praktycznych kontaktów z judaizmem zarówno w Izraelu, jak i zagranicą. Z tego względu zaleca się, żeby religijne organizacje i instytucje uczestniczyły w imprezach międzyreligijnych od grup dyskusyjnych po wspólne modlitwy. Powinno się zachęcać organizacje polityczne, instytucje i podmioty gospodarcze do współpracy z Izraelem i Żydami na gruncie religijnym, kulturowym, akademickim, edukacyjnym i biznesowym”.

USA w awangardzie walki z antysemityzmem

Wprawdzie omawiana powyżej uchwała została podjęta w lutym 2018 r., to już od 2016 r. trwały w Stanach Zjednoczonych prace nad rezolucją Combating European Anty-Semitism Act of 2017, którą Trump podpisał 14 stycznia. Jak się wydaje, władze amerykańskie wiedziały o przygotowywanej uchwale i nastąpiła koordynacja prac obu stron. Rezolucję Izba Reprezentantów uchwaliła jednogłośnie w maju 2017 r. a w grudniu 2018 r. zatwierdził ją Senat. Według twórców rezolucji w interesie USA leży walka z antysemityzmem zarówno w kraju jak i zagranicą. Ich zdaniem istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa środowiskom żydowskim w Europie, ponieważ – jak twierdzą – nastąpił wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie.

Rezolucja nr 672 zobowiązuje Departament Stanu do dokumentowania aktów antysemityzmu i podejmowania działań zachęcających inne rządy do przyjęcia definicji antysemityzmu zredagowanej przez International Holocaust Remembrance Alliance. Departament musi ponadto uwzględniać w corocznym raporcie na temat wolności religijnej incydenty antyżydowskie. Także Departament ma informować o współpracy USA z europejskimi służbami bezpieczeństwa w celu zwalczania antysemityzmu. Raport taki będzie informował, co robią europejskie rządy dla przyjęcia i stosowania wspomnianej definicji antysemityzmu.

Izba Reprezentantów wyznaczyła prezydentowi 90-dniowy termin na powołanie Specjalnego Wysłannika ds. Monitorowania i Zwalczanie Antysemityzmu w randze ambasadora. Jak było do przewidzenia, rezolucja została uchwalona tylko przy jednym głosie wstrzymującym się.

Tajne rokowania polskich rządów

Rozmowy między władzami polskimi a rządem izraelskim oraz organizacjami żydowskimi są skrzętnie ukrywane przed polską opinią publiczną. Co ciekawe, to właśnie strona żydowska niejednokrotnie uchyla rąbka tajemnicy na temat tych rokowań. Tak więc właśnie ze źródeł izraelskich dowiadujemy się, że ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki spotkał się w grudniu 2018 r. z reprezentantami The World Jewish Restitution Organization zajmującej się kwestią uzyskiwania żydowskich nieruchomości w Europie (poza Niemcami i Austrią).

Nadmienić należy, że Kurnicki oprócz funkcji ambasadora jest również Pełnomocnikiem MSZ ds. Stosunków z Diasporą Żydowską. Jest on fachowcem w dziedzinie finansów i pracował w dwóch dużych amerykańskich firmach ubezpieczeniowych The New York Life i The Prudential oraz w banku Legg Mason. W Polsce był sekretarzem rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Należy więc przypuszczać, iż rząd polski zamierza w sposób dyskretny zaspokoić roszczenia żydowskie. Również uporczywe milczenie najwyższych dostojników Rzeczpospolitej skłania do takiego przypuszczenia.

Prawdopodobnie Kurnicki ma za zadanie wytargować od strony żydowskiej mniejszą kwotę niż zgłoszone do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 300 mld dolarów. Czy byłoby to 300 mld czy zgłoszone początkowo 60 mld dolarów i tak państwo polskie nie byłoby w stanie udźwignąć tego haraczu. Pozostaje więc „obdarowanie” przedstawicieli Holocaust Industry polskimi nieruchomościami. Być może ten proceder już się w tajemnicy rozpoczął. Ale jednak nie sposób będzie utrzymać tę tajemnicę w nieskończoność.

Atak na cywilizację łacińsko-chrześcijańską

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przedstawione w części pierwszej artykułu wytyczne, a właściwie dyrektywy stanowią atak na cywilizację łacińską, której najwięcej elementów pozostało właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie w Polsce. Tekst jest napisany z pozycji narodu sprawującego (w niektórych przypadkach dopiero mającego sprawować) władzę na całym świecie, z pozycji zwierzchników funkcjonujących rządów i państw narodowych, już nie narodu wybranego, ale narodu panującego na świecie.

W sposób bezczelny autorzy rozkazują, kto nie może wykonywać funkcji publicznych, co ocenzurować, w jakiej wysokości państwa i organizacje mają łożyć na propagowanie walki z domniemanym antysemityzmem, propagandę judaizmu, promowanie prawdziwych i rzekomych zasług żydostwa. Itp., itd.

Generalnie wytyczne można sprowadzić do totalnego prania mózgów.

Należy zakładać, że nacisk na realizację owych wytycznych będzie skierowany w głównej mierze na nasz kraj, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tu właśnie zostanie ustanowiony Polin.

Prawdopodobnie naciski te zostaną z powodzeniem zrealizowane, gdyż wpływy żydowskie w naszym kraju są znaczne, a lobby filosemickie wyjątkowo gorliwe i usłużne. Ciekawa też będzie reakcja krajów zachodnich na realizowanie przez Stany Zjednoczone omówionych dyrektyw. Przy tej okazji USA mają szansę jeszcze bardziej zwiększyć swoje wpływy w Europie Zachodniej. W Polsce nie muszą, ponieważ zostaliśmy już sprowadzeni do pozycji amerykańskiej kolonii, zarządzanej przez gubernator Mosbacher.

Zbigniew Lipiński
2 lutego 2019 r.
Myśl Polska, nr 7-8 (10-17.02.2019)
http://mysl-polska.pl

Komentarze 32 to “Szokujące wytyczne”

 1. Januel said

  Koniec z antysemityzmem? Mamy na siłę pokochać to gówno międzynarodowe? To jakaś paranoja, którą te schizofreniczne stwory chcą LUDZIOM narzucić. Niech najpierw to bydło pokocha goi. Inaczej nic z tego.

 2. Marek said

  1 Tes 2:(15) Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.

  Należy ocenzurować przede wszystkim Nowy Testament.
  Opisać odpowiednim komentarzem.
  Jak już wytyczne zaczną skutecznie działać wg scenariusza jw, droga do objawienia się żydowskiego antychrysta zostanie przetarta, a ludzkie bydło odda mu pokłon w ogromnej masie. Bo to będzie żyd właśnie, lider narodu zabójców Jezusa Chrystusa.

 3. ech said

  Co zrobili Rosji, chcą zrobić Ameryce – kochać żyda – demona lub za zle spojrzenie na szubienicę, poza tym nie ma kary śmierci – żydom, ani wiezienia.

  https://mega.nz/#!OqZz1S5S!oxHEQgP3VMkIUg0Q4JytLzYSPvPgAnUNbBcST1U5dVQ

 4. Zerohero said

  Międzynarodowe żydostwo przez wieki budowało potęgę. Najpierw przejęli świat finansów i do początku XX wieku mieli już w nim dominację. Potem za pomocą pieniądza przejęli media, przemysł i polityków. Stopniowo przejmowali służby specjalne i zakładali tajne stowarzyszenia, tworzyli konkursy i nagrody w których wygrywali ich współbracia albo szabesgoje.
  Jeszcze w latach 30 Henry Ford mógł być jawnie antysemicki, jeszcze w tatach 50 można było coś powiedzieć na Żydów. Potem już nie. A dziś?
  Dziś należy ich wychwalać, czcić, ubóstwiać. Żydzi stali się Bogiem, a goje podludźmi. Proszę zobaczyć jaka literatura jest do kupienia w Polin:

  Mają już niezbędne atuty aby zdusić bunty. Nic dziwnego, że maski opadają i zaczyna z nich wyzierać PRAWDZIWA morda talmudu, a rzekoma walka z prześladowaniami i antysemityzmem zamienia się sukcesywnie w prześladowania gojów. Za 50 lat świat będzie jedną wielką Palestyną. Np. w Polsce na razie jesteśmy na etapie mówienia o kraju który ma „dwóch narodów gospodarzy”. Za jakis czas wrócimy do jednego gospodarza, ale nie będą nim Polacy. Gwarantuję.

 5. Zerohero said

  Przepraszam. Akurat ta okładka nie nadaje się na ilustrację, bo książka Kłopotowskiego jest (z tego co sprawdziłem) krytyczna wobec tego „geniuszu”.

 6. Plausi said

  Z tegoż źródła

  „Autorzy opracowania to: Armin Lande z Instytutu Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Wiedeńskim …. ”

  pochodzi n.p. zapis w polskim kodeksie karnym o „kłamstwie oświęcimskim”, w RFN nosi to przestępstwo miano „Holokaust leugnen”, we Francji „négationnisme” i.t.d. w innych krajach UE. Z tego można wynieść, że struktury zarządzania w UE i jej krajach członkowskich są kontrolowane przez grupy żydowskie,

  https://marucha.wordpress.com/2019/02/08/trudna-sytuacja-zydow-w-szwecji/#comment-811658

  co powinno napawać niejakim niepokojem, że akurat takie środowisko decyduje o losie Europejczyków a na pewno Polaków, tym bardziej, że sadyzm jest w tym środowisku kultywowany od tysiącleci i stanowi rdzeń obowiązującej żydów ideologii.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Polacy nie powinni mieć zbyt wiele złudzeń, co z nimi się stanie, bo wobec członków własnej społeczności są żydzie też bezlitośni

  http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  Tu pozostawiamy czytlnikowi czas na refleksję o tym, jaki pownien być jego następny krok.

  Naszym zdaniem te wytyczne nie są szokujące dla kogoś, kto zastanowił się nad społecznością żydów.

 7. Jan said

  Tu jest odpowiedz

  https://gloria.tv/article/rn222BAqbThB2Gjn6DMNCfdkM

  https://gloria.tv/video/PVDZxP3gmVfq4vzAqVcNkxAwN

 8. Witam,
  mam wrażenie, że Żydzi nie rozumieją jaki sobie bacior kręcą na własną dupę. Stalin był mądrym człowiekiem i po Powstaniu Warszawskim zrozumiał, że Polacy wszystko potrafią rozpierdolić i dlatego nie zrobił z Polski 17 SRR bo wiedział, że rozwalilibyśmy mu ten piękny sowiecki kurnik, który sobie sklecił. Spokojnie, bądźmy optymistami.

  pozdrawiam SzM

 9. lewarek.pl said

  Kiedy w ostatnią niedzielę usłyszałem w czytanej Ewangelii, że apostołowie przebywali w pomieszczeniu, którego „drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami”, zdziwiłem się, że nikt tego jeszcze nie ocenzurował. Antysemicki skandal! I przypomniałem sobie, że w Warszawie jest taki ksiądz, który czyta ten fragment po swojemu: „z obawy przed nieprzyjaciółmi”. Wytycza drogę, jest awangardą postępu w Kościele. Być może takich księży jest więcej.

 10. Kojak said

  Trampek ma odmowic ? Przeciez to zydzisko sprytnie podsuniete przez zydowstwo ! Trampek to niemieckie zydzisko Grumph ! Nie darmo wokol tego szuji kreci sie klebowisko zydowstwa !

 11. Miet said

  Panie Kojak – trafione w dziesiątkę – jak pan na to wpadł???😂

 12. NC said

  Zauważmy, że totalniacki i rasistowski manifest „Koniec z antysemityzmem. Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem” nie zawiera definicji antysemityzmu, i że nie jest to przeoczenie.

 13. Rokitnik said

  Uderzajace zdiecie z przedwojennej Warszawy czy Lodzi(?) na poczatku artykulu?
  Uderzajaca albowiem DOSLOWNIE identyczna scene widzialem na Nowo Jorskim Brooklinie…gdzie po dzis dzien jest skupisko ortodoksyjnych zydow ( chalatowych).

  A jesli chodzi o p.Grzegorza Brauna… to wyraznie sie czepiacie – analizujac zdiecie a nie fakt, ze jednak „mafia gdanska ” robi wszystko by go utracic!? Boja sie?? Eeee …sami mowicie, ze nie ma szans?

 14. ech said

  @4
  absolutnie i bez skrupułów niszcząc biale Jezusowe Narody – po trupach do celu. .

  https://mega.nz/#!rmhhESgZ!MwnMYC3qRQpmOAEl2Ico5-HGkJ2ZyOzZu9B3vN6elHk

  @7
  szydzi – potomkowie Kaina, faryzeusze wypelniaja co do joty, zalecenia swego Ojca Szatana, podszywając sie pod BOGA.

  https://mega.nz/#!fjxz0Ybb!PuJm3pFZQIG68KqeFXylYq-0TWmoWg8HFvmxKCtJrgI

 15. ech said

  Żyd Braun jest ostatnią deska ratunku dla Jechudim w Polin, gdy system się posypie wpuszczą dobrze ukrytych za parawanem katolicyzmu i patriotyzmu. Oni potrafią się opluć na scenie goim dla osiągnięcia celu i pójść na kawę w wolnej, od udawania, chwili. To nie pora na telesfora i misia lecz odsłonę żydowskiego matrixa, by mniej ludzi poszło na zagładę, jak podczas ostatniej wojny.

  https://mega.nz/#!PiZ0FKiD!7U_goxLzcKZE3VE_qqAM6YW0vn24yJojf5m9lvQ6bgQ

 16. Rafal Cz. said

  Rzygac sie chce od tego „antysemityzmu”.

 17. Imię i Nazwisko said

  „antysemita” = bohater

  Czym prędzej trzeba zapisać w prawie o odznaczeniach i nagrodach państwowych za tzw. antysemityzm.

  Definicji tzw. antysemityzmu nigdzie na świecie nie ma i nie będzie. Nikt się pod czymś takim nie podpisze. Chyba, że … To proste!

 18. Imię i Nazwisko said

  „antysemita” = zły semita = Grumph, Mossbaher, Schulgrich, Azzari, Hajka, …

  Jedyne czym dysponują to kłamstwo, gwałt i przemoc. To wypierdki z koziej dupy.

 19. lopek said

  Ta walka z antysemityzmem – to w istocie walka czarciego pomiotu z człowieczeństwem. Jakoś trzeba tę walkę z człowieczeństwem czy w ogóle z człowiekiem stworzonym przez Boga nazwać – więc najlepiej pasuje tutaj właśnie – walka z antysemityzmem.
  Wniosek?
  Tylko zwierzę może nie być tzw. antysemitą. Ludzie świadomie czy też nie – identyfikują się ze swoim Ojcem w Niebie – natomiast czarci pomiot identyfikuje się ze swoim ojcem strąconym kiedyś do Piekła.
  ——————
  Na koniec – jeżeli wybierasz piękno zamiast brzydoty – kłamstwo zamiast prawdy – miłość zamiast nienawiści – zło zamiast dobra, etc. – i w końcu wybierasz Niebo zamiast Piekła – to jesteś antysemitą.

 20. anzuma said

  Wbrew pozorom to pozytywne działania rasy handlowej. W końcu nastąpi przesilenie i ich narracja wywoła odpowiednią reakcję. Się doigraja.
  Pycha kroczy przed upadkiem…

  ——
  Niczego się nie doigrają. Goje są za głupi. Szczególnie Polacy.
  Admin

 21. Dictum said

  To – oprócz, że jest obrzydliwie namolne, natrętne i głupie – jest porażające, bo mają na egzekwowanie tych pier…dół środki.

  Ale pamiętamy – zawsze szatan zmiażdżony zostanie stopami Matki Najświętszej.
  Więc nie zginiemy, bo w Bogu i w Niej pokładamy nadzieję.
  Będzie to, co Bóg postanowi, już niejednokrotnie pokrzyżował szyki Złego, kierując się miłością do nas.

  Tylko ciśnie się na usta pytanie – dlaczego Bóg daje tyle władzy diabłu?
  Ale tej tajemnicy tu, na ziemi, nie poznamy.

 22. Olo said

  Problem w tym, że parchate świnie w większości nie są semitami. Une udają tylko semitów. To chazarowie, zjudaizowane w średniowieczu ludy ałtajsko-turecko-mongolskie, które nie mają nic wspólnego ani z biblijnymi żydami ani też z semitami, Semitami są wyłącznie Arabowie oraz niewielka garstka orientalnych i sefardyjskich żydów, którzy żyją w państwach arabskich i w zachodniej Europie. Z reguły też są przeciwnikami syjonizmu i państwa izrael.

 23. Voodoosch said

  Nie ma wiary w Boga, milosc, nature, dobro w panstwie nad Wisla. Teraz wierzy sie w piniondz. 99% mysli, marzen i planow Polakow zwiazanych jest z bogiem Mamonem. Niemoznosc kupienia czegos, ze wzgledu na cene doprowadza ich do bezsennosci, rozdraznienia, a czasem i depresji.

  Na wlasne dzieci, tez patrza przez pryzmat pieniadza: modne ciuszki, zabawki, prywatne szkoly itp. A najlepszy tekst to ten zanim zrobia dzieci: „Nie stac mnie na dzieci”.

  Pracy tez Polacy nie szukaja zgodnie ze swoja natura tylko ze wzgledu na zarobki. „Moge meczyc sie w robocie psychicznie, a szef moze traktowac mnie jak kupe byle by dobrze placili”.

  Zapanowac w taki sposob nad umyslem czlowieka? Toz to nalezy sie medal i nagroda (ktore zapewne sa przyznawane w odpowiednich miejscach).

 24. Maverick said

  A mnie się wydawało że można kandydować na prezydenta miasta jak jest się wieloletnim rezydentem miasta i zna problemy nurtujące mieszkańców. Coś się mnie również wydaje że czepiacie się G. Browna. Nawet gdyby miał korzenie żydowskie. ale deklaruje się katolikiem, wśród żydów są porządni żydzi. Nie znoszą syjonistów, np. Norman Fielkenstein co obnażył przemysł holocaustu. Urąganie ludziom za nazwisko czy inną sprawę a nie na podstawie merytoryki czy faktów to z deka przesada.
  Tak się składa że mieszkam wśród żydów, i spotkałem takich że na miejscu ich zbesztuje, co często robię, bo podchodzi do ciebie i bezszczelnie posądza ciebie o mordowanie żydów. Co zdarzyło się mnie aż 5 razy. Nie będę opisywał tych rozmów. Tutaj gdzie mieszkam jest ich również sporo w tym z Polski, co często podkreślam im że jakim cudem są tutaj gdy ponoć wszyscy zginęli? Niektórzy są nawet bardzo mili i z sentymentem wspominają Polskę czy to z opowiadań rodziców, czy krewnych. Jest jednak spora część nastawiona wręcz bardzo wrogo do Polski i Polaków wierzą w te bujdy rozpowszechniane poprzez Grossów, Kosińskich i im podobnych.
  Oni też kłócą między sobą, znam tych biedują i tych dobrze ustawionych. Lubią poker, i często z nimi grywam. jeden taki to ma na całym ciele wytatuwany drut kolczasty a za nim gwiazdy Dawida, ci przy stoliku pokerowym nigdy mnie złego słowa nie powiedzieli. Często im opowiadam jak było naprawdę w czasie wojny, o żydowskiej policji, o rodzinie co zginęła w Auschwitz i Dachau, o tym jak żyd Morel przesłuchiwał mojego tatę. Opowiadam im o całym tym ich pomyśle z komunizmem, i dlaczego ten fakt historyczny jest wyciszany w książkach historycznych.

 25. Marek said

  Z szacunkiem panie Maverick, i co wynikło dobrego z pańskich wojennych opowieści kolegom żydom przy pokerku?
  Niech zgadnę, duże G?

 26. ech said

  @22 Produkt żydowskiego przemiału – MK-U.

  @24 Tak, to nawet mili i porządni ludzie – ciepli – dopóki matoła nie zdradzą, sprzedadzą i rozharatają.

  Dlaczego Polacy, to mentalni zydzianie – głupcy, do nich ! DZIS ! nie dociera, ze ich elity, żydzi sowieccy, rozwalili kula w łeb, mimo Konwencji. NO NNIICC,….

  NIC DO NICH NIE DOCIERA, DO MA TO LE CT WA.

 27. Maverick said

  Niewiele tym zmienię ale przynajmniej kilku pozna prawdę. Przynajmniej 10 ludzi dowie się że komunizm to był żydowski eksperyment opłacony milionami zabitych i największym holocaustem w histori. Gdym mógl dotrzeć do szerszej rzeszy ludzi, czy pisać ksiązki, ake wiele wydawnić jest w ich rękach i nikt się nie kwapi kręcić filmów o tym ludobójstwie. A co ty zrobiłeś aby odkłamać historię?

 28. Maverick said

  Posłuchajcie jak dwóch nawróconych żydów na chrześcijaństwo
  krytykuje syjonizm, amerykańskich falszywych kaznodzieji etc.

 29. ech said

  Panie Maverick, zyd przechrzta – konwertyta, jest gorszy judaisty -islamisty – satanisty – w prawdzie abnegata religijnego, bo po pierwszym przynajmniej wiadomo ze plewa, a po drugim za kryptowanym – NIE.

  Zyd, to stworzenie genetycznie uwarunkowane, ku złemu, i na to nie ma rady, oprócz ingerencji bożej. Czy to tak trudno pojąc, mimo soborowego zakłamania, ze wszystko – lalaland, włącznie z judaizmem.

  To jak @+@

  https://mega.nz/#!Lrh1TAzC!nre_DL4ORjbtJ_BhhtHy7QXEyUbWGPZAD-0_ECJunmE

  Przyszłość żydowska.

 30. Marek said

  A co ty zrobiłeś aby odkłamać historię?
  ===
  Maverick, rozmawiać to można z ludźmi, a nie z żydami po próżnicy. Pan myśli, że koledzy pokerowcy nie wiedzą, kto zmajstrował rewolucję 1917 itp?
  Już oni dobrze wiedzą, są z niej dumni. Nie zdradził im pan żadnej tajemnicy.

 31. Siekiera_Motyka said

  Czyżby Anglicy obudzili się ?

  „Incydenty antysemickie na rekordowym poziomie w Wielkiej Brytanii”

  -https://www.zerohedge.com/news/2019-02-09/antisemitic-incidents-record-high-uk

  ——
  Jakie incydenty?
  Ktoś dał rzydowi w ryja? Czy się spojrzał i nie ukłonił?
  Admin

 32. lewarek.pl said

  Żydzi są jak rak. Kiedy Arabowie wytną spośród siebie wreszcie główny guz (kiedyś to nastąpi), pozostaną przerzuty, które i tak zabijają, a z którymi walka jest o wiele trudniejsza i właściwie beznadziejna. Ale organizm chorego broni się przed rakiem, bywają okresy remisji choroby, tak że nie należy od razu się poddawać. Ratunek może być tylko jeden: silna dawka promieni Rentgena. Niestety, te mają taką właściwość, że zabijają komórki rakowe, ale i zdrowe. Tak więc wojna atomowa może rozwiązać problem, ale niekoniecznie z korzyścią dla nas.

Sorry, the comment form is closed at this time.