Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Józef Bizoń o Izolacja Zełenskiego
  re1truth2 o Wolne tematy (08 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  1957 o Trucie kurczaków w USA?
  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  Marian Max Kolanko o Polskość czarnych Polaków na…
  Yagiel o Wolne tematy (08 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  Kojak o Tymoszenko pod palmami
  Bezpartyjna o Wolne tematy (08 – …
  Listwa o Przejściowe trudności z ostate…
  Bezpartyjna o Siergiej Andriejew: Jesteśmy p…
  Łowca głuptaków o Najpierw czołgi, później broń…
  Echo z Węgier o Viktor Orban: Zachód jest w st…
  Kojak o Najpierw czołgi, później broń…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Legislatywa czy egzekutywa?

Posted by Marucha w dniu 2019-05-18 (Sobota)

Debatę polityczną w Polsce cechuje niski poziom refleksji ustrojowej, gdzie do wyjątków należy zgłaszanie oryginalnych postulatów ustrojowych czy odwołanie do szkół filozofii prawa.

Tym bardziej warto podkreślić myśl, którą wyraził poseł na Sejm RP Marek Jakubiak, cytując za jednym z wywiadów.

„Jestem za przywróceniem czegoś, co nazywa się władzą ustawodawczą. Wszystkie centra legislacyjne są poza Sejmem. Posłowie, a nie ministerstwa, powinni pisać prawo. To bardzo istotny problem, który jest bagatelizowany przez wszystkich. Sejm jest ubezwłasnowolniony, ponieważ prawnicy i pieniądze na legislację są poza Sejmem”.

I.

Autor tej myśli jest przedsiębiorcą, posłem na Sejm RP o dużej rozpoznawalności, wreszcie na początku 2019 r. podjął się tworzenia partii politycznej Federacja dla Rzeczypospolitej; trudno uznać go za ideologa czy kogoś aspirującego do stworzenia nowej doktryny politycznej, a jednak to właśnie on zwrócił uwagę na fakt zatarcia się granic pomiędzy władzą ustawodawczą a wykonawczą, czy raczej zdominowania legislatywy przez egzekutywę, co w efekcie oznacza fasadowość parlamentaryzmu jako takiego.

Są to fakty, jak stwierdza Autor tych słów, bagatelizowane przez wszystkich, a oznaczają stan w którym rola większości sejmowej, stanowiącej zaplecze polityczne i personalne Rady Ministrów, sprowadza się najczęściej de facto jedynie do autoryzowania politycznej decyzji ujętej w projekt ustawy, która w ujęciu jurydycznym została podjęta przez Radę Ministrów, a w ujęciu socjologicznym nierzadko przez wąskie grono liderów partii politycznych.

II.

Na samym początku pragnę poczynić pewne zastrzeżenia:

1) model trójpodziału władzy, niekiedy kojarzony przez “politycznych teologów” ze zlaicyzowaną formułą prawną odpowiadającą Trójcy Świętej na płaszczyźnie państwowej, jest modelem teoretycznym, który przybiera dość zróżnicowane formuły i już pierwsi teoretycy tej konstrukcji John Locke i Charles Montesquieu różnili się miedzy sobą w szczegółowym opisie „modelu idealnego”;

2) model trójpodziału władzy nie jest warunkiem sine qua non funkcjonowania państwa demokratycznego i państwa prawnego (Rechtsstaat);

3) model trójpodziału władzy uległ wielokrotnej falsyfikacji w ramach praktyki ustrojowej państw europejskich, a to poprzez zacieranie się granic pomiędzy poszczególnymi „władzami”, a to tworzeniu organów, które nijak nie przystają do tej apriorycznej konstrukcji intelektualnej, np. ombudsman;

4) system trzech władz ignoruje istnienie faktycznych stosunków społeczno-polityczno-ekonomicznych, gdzie obok władz istnieją inne podmioty, np. różnego rodzaju „lobbies”, światy mediów czy „rynków światowych”, które mają oczywisty wpływ na legislację, a także wydaje się nie doceniać znaczenia partii politycznych w procesie decyzyjnym struktur państwa;

5) klasyczny trójpodział władzy został naruszony poprzez szeroką możliwość wykonywania władzy wykonawczej poprzez członkostwo w gabinecie (radzie ministrów) przez deputowanych do parlamentów

6) w procesie legislacyjnym państw europejskich liczebnie zdecydowanie dominują projekty ustaw pochodzące od gabinetów, czyli egzekutywy, nie deputowanych reprezentujących legislatywę.

III.

W artykule „Stary czy nowy porządek konstytucyjny?”, opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” (16 marzec 2017 r.), wspólnie z prof. Adamem Wielomskim postawiliśmy tezę, że w Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość możemy mieć do czynienia nie tylko z naruszeniem zasad dotychczasowego porządku prawno-politycznego, ale być może również z narodzinami nowego ładu.

Dzisiaj dodać należy, że praktyka ustrojowa ewoluowała w kierunku decyzjonistycznym (wyższość decyzji politycznej nad normą prawną), ale jeszcze bardziej odsłoniła braki dzisiejszego parlamentaryzmu, na które zwrócił uwagę Marek Jakubiak, wykazując po pierwsze realną fikcyjność udziału Sejmu i Senatu w procesie prawotwórczym, po wtóre dominację Rady Ministrów nad Sejmem i Senatem w procesie prawotwórczym w ujęciu jurydycznym, a ścisłego kierownictwa “gabinetów politycznych”, czyli kierownictw dominujących partii politycznych, w ujęciu socjologicznym.

Parlamentaryzm jest pewnego rodzaju formułą państwa demokratycznego, powszechną już w XIX wieku, ale nie jedyną możliwą. Carl Schmitt, niemiecki prawnik, którego dzieła inspirują po dziś dzień, był wnikliwym analitykiem parlamentaryzmu i jego kondycji. Dowodził, że aprioryczne podstawy liberalnego parlamentaryzmu osadzają się na dwóch prymarnych zasadach („intelektualne jądro parlamentaryzmu”): postulacie jawności życia publicznego („jawność pertraktacji jest sednem całego systemu”, napisał w swej monumentalnej „Nauce o konstytucji”) i postulacie podziału władzy, a dokładniej, teorii równowagi przeciwnych sobie władz. Jednocześnie kryzys parlamentaryzmu, jaki opisywał już 100 lat temu, objawiał się właśnie w postępującej fikcyjności tych zasad.

Parlament, który chcielibyśmy by był polem kulturalnego sporu kompetentnych delegatów narodu, celem wypracowania optymalnych rozstrzygnięć, to wyidealizowany i nieprawdziwy dzisiejszego parlamentaryzmu. Parlamentaryzm taki wymaga kultury debaty i kompromisu oraz siły obyczaju politycznego, czyli zjawisk wybitnie deficytowych w polskiej przestrzeni politycznej.

Carl Schmitt wskazał na dzisiejsze deformacje parlamentaryzmu: brak dyskusji, czyli racjonalnej perswazji wzajemnej, daleko idące ograniczenia wymiaru publicznego i jawności, wreszcie fikcyjność reprezentacyjnego charakteru parlamentu i deputowanych (wobec zmonopolizowania procesu ich preselekcji przez aparaty partyjne), czyli w efekcie podziału władz.

Fasadowość parlamentaryzmu pogłębiają w polskiej praktyce ustrojowej dwie kwestie, które wydawałoby się nic z sobą nie łączy: nostalgia aktualnie rządzącego obozu za praktyką ustrojową tzw. sanacji i procedury implementacji prawa Unii Europejskiej. Nostalgia za praktyką obozu sanacji cechuje prymat decyzji politycznej nad ustawą i źle skrywana pozorność instytucji i procedur ustrojowych – najpierw w ramach pogardzanej Konstytucji z 1921 r., później w ramach Ustawy konstytucyjnej z 1935 r., docelowo „kolonizacja” struktury państwowej przez członków struktury partyjnej. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wymaga natomiast monitorowania i implementacji prawa unijnego, co z założenia wymaga aktywności władzy wykonawczej w tych procesach.

IV.

Powracając do postaci wywołanej na samym początku artykułu: Marek Jakubiak nie jest ideologiem, ale pragmatycznym politykiem, który w swych postulatach, świadomie lub nie, odrzuca deformacje współczesnego parlamentaryzmu na jakie wskazywał Carl Schmitt, argumentując za powrotem do klasycznego republikańskiego modelu parlamentaryzmu, poprzez m.in. przesunięcie kadr legislacyjnych z ministerstw do Sejmu i Senatu, bo nawet nie z Rady Ministrów, która w obecnym kształcie jest raczej dość luźnym związkiem poszczególnych ministerstw, niż scentralizowanym „centrum państwa”.

Postulat ten łączy z profesjonalizacją tej „służby legislacyjnej”. Dzisiejszy stan, wynikający nie tylko z wspomnianej roli Rady Ministrów, ale i z niezwykle rzadko spotykanymi kwalifikacjami w zakresie znajomości prawa i zdolności legislacyjnych wśród posłów i senatorów (wynika to znów z „negatywnej selekcji” kandydatów na parlamentarzystów, którą z powodzeniem stosują niemalże wszystkie partie polityczne), a polegający na totalnym zdominowaniu procesu tworzenia prawa przez aparat rządowo – partyjny, czyni Sejm i Senat niemalże fasadą, bo nie rzeczywistą emanacją władzy ustawodawczej.

Jakubiak dodaje do tego w programie swojej Federacji inne postulaty na rzecz powrotu do klasycznego trójpodziału władzy, m.in. zakaz łączenia mandatu posła i senatora ze sprawowaniem urzędów ministrów i sekretarzy stanów w ministerstwach (tzw. incompatibilitas), likwidację tzw. „zamrażarki sejmowej”, regulaminowo gwarantowany udział opozycji w tworzeniu porządku obrad prac Izb, czy np. uchwalenie instytucji odwołania posła z urzędu, czyli tzw. recall, niekiedy również opisywany jako „klauzula czechosłowacka”, choć ta druga instytucja różni się w pewnych szczegółach od klasycznego odwołania deputowanego przez niezadowolonych wyborców, bo polega na pozbawieniu mandatu deputowanego, który opuścił szeregi swojej partii.

Mowa o instytucji określonej w Konstytucji Czechosłowacji z 29 lutego 1920 r., gdzie ustawa wykonawcza przewidywała możliwość orzekania przez trybunał utraty mandatu, jeżeli poseł lub senator z „niskich i niehonorowych” powodów (późniejsza nowelizacja zmieniła przepis na z „niskich lub niehonorowych”) przestaje być członkiem tej partii, z której listy został wybrany.

Oczywiście należy mieć świadomość, że są to postulaty z natury rzeczy dość ogólne, ale rolą liderów politycznych jest wskazywać kierunki zmian, a rolą jurystów jest materializacja apriorycznych postulatów w tekst ustawy. Warto jednak zauważyć i docenić te postulaty w sytuacji trwania Państwa Polskiego przy krytykowanym ustroju, gdzie zmiany ustrojowe są i sporadyczne, i nieśmiałe w zakresie „intensywności zmiany”, także wobec braku alternatywnych projektów i postulatów programowych prezentowanych przez dominujące partie polityczne, które cechuje coś co w publicystyce niekiedy określane bywa mianem „liberalizmem zmęczenia”.

dr Paweł Bała
Myśl Polska, nr 21-22 (19-26.05.2019)
http://mysl-polska.pl/

Komentarze 4 do “Legislatywa czy egzekutywa?”

 1. Easy Rider said

  O jakiej filozofii prawa można mówić w ramach Ch.jni, czyli super-państwa, utworzonego na wzór Związku Sowieckiego? Gdzie KE – to niewybieralny twór analogiczny do Polit-Biura, a określenia „komisarz” czy „dyrektywa” brzmią tak jakoś znajomo-totalitarnie.

  Czy dzisiejsza praktyka funkcjonowania państwa odbiega od tej filozofii, która była głoszona w czasach PRL-u: „Partia kieruje, rząd rządzi”? Nawiasem mówiąc, to stwierdzenie miało komiczny wydźwięk na Śląsku, gdzie w tutejszej gwarze „rządzić” znaczy po prostu „gadać” (dzisiaj słowo już praktycznie nie używane w tym gwarowym znaczeniu).

  Natomiast szkoda, że (pomimo umieszczenia zdjęcia), w artykule nie wspomniano nic o Trybunale Konstytucyjnym, który nie mieści się w jakikolwiek sposób w zasadzie trójpodziału władzy – nie jest bowiem ani najwyższym organem w strukturze sądowniczej, ani ustawodawczym, ani wykonawczym. Czym więc TK jest? W warunkach polskich, jest instytucją pozwalającą wpływać na rządzenie państwem przez obce agentury, z pominięciem sejmu i rządu. Przy dobrych układach personalnych, TK jest wykorzystywany jako narzędzie do sprawowania bieżącej polityki (np. orzeczenie o tym, że pieniądze zgromadzone na OFE nie są własnością udziałowców). Czy więc TK jest potrzebny? Jego rolę mógłby z powodzeniem pełnić Sąd Najwyższy – ale po zakończeniu kadencji obecnej I Prezes.

 2. kojak said

  Minsterstwa ? Jakie ministerstwa ! Waska grupa szajek zydowskich w ukryciu forsuje swe kryminalne szwindle, geszefty i oszustwa Posel to glupek ktory na komende ma podnosic reke bo zgnilek Kaczynski czy Szchetyna partyjne bandziory wywalona go z Sejmu na zbity ryj ! Bandziory typu Schetyna i Kaczynski mowia o tym otwartym tekstem !

 3. Easy Rider said

  Ad 2.
  Tzw. „dyscyplina partyjna” to jest czynnik, który spowodował upartyjnienie parlamentu, co nie ma nic wspólnego z zasadą sprawowania władzy w systemie przedstawicielskim. Poseł powinien odpowiadać przed wyborcami, a nie przed partyjnym guru. Może lekarstwem na to byłyby JOW-y, nawet przy wszystkich zastrzeżeniach do tego rozwiązania?

  Ponadto, powinna być wprowadzona do Konstytucji możliwość odwołania posła przez jego elektorat. To są istotne dla państwa sprawy, a nie pedofilia kleru czy kwestia aborcji – ale właśnie po to się je nagłaśnia w odpowiednich momentach (wywołując wojny religijne), aby zmarginalizować te istotne, bo inaczej Polska przestałaby być kolonią żydoglobalistów.

 4. galaszek said

  Legislatywa czy egzekutywa?!………Loooooooooojjjjjj!!! a nie lepiejsze byliby la tych wszystkiego trybunbalistow na tyn pszyklad -LEWATYWA I EGZEKUCJA:!?…….

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: