Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

8 tragicznych skutków Reformacji, o których wszyscy wolą milczeć

Posted by Marucha w dniu 2019-05-22 (Środa)

[Nieświadomych uświadamiam, a zapominalskim przypominam: jakakolwiek próba wybielania w gajówce arcyłotra Lutra skończy sie odstrzeleniem bez ostrzeżenia – admin]

500 rocznica reformacji Lutra za nami. Niestety internetowe dyskusje ekumeniczne skupiają się wyłącznie na “jednoczeniu” niezależnie od różnic lub też idą w drugą stronę i faktycznie dostrzegają problemy, tyle że wyłącznie dogmatyczne. Tylko garstka mówi o historycznych faktach, które to przecież pozwalają “poznać ich po owocach”!

Dlatego stworzyłem niewielkie opracowanie, które unaoczni te owoce i odpowie na pytanie, dlaczego reformacja była po prostu tragedią dziejową NIE tylko dla Kościoła.

Ten artykuł sponsorowany powstał na podstawie książki “Luter. Ciemna strona rewolucji” Pawła Lisieckiego, który otrzymałem od Wydawnictwa Fronda. Pozostałe przypisy znajdują się pod artykułem.

Dlaczego to takie ważne?

Na tematy teologiczne można dyskutować z katolikami, protestantami, czy ludźmi jeszcze innych wyznań i religii. Wszystko to jednak będzie wyłącznie teorią, dopóki nie sprawdzimy, jak wiara w dane dogmaty przekłada się na życie, bo nie może być Bogiem prawdziwym ten, którego nauka prowadzi do zniszczenia i masowych mordów. O tym, jak katolicyzm wpływał na świat napisałem już i napiszę jeszcze nie raz. Trzeba jednak mieć świadomość konsekwencji przyjęcia innych doktryn “odłączonych”, z których pierwszą i największą był ogólnie pojęty protestantyzm.

Poniżej przedstawiam 8 najważniejszych, historycznych “dokonań” protestanckich rewolucjonistów.

1. 200+ tysięcy spalonych na stosie dzięki “nowej wierze”

Niebywałą hipokryzję pokazuje fakt, że do XIX i XX wieku to głównie protestanci fabrykowali i nagłaśniali podania o rzekomych ludobójstwach dokonanych przez Kościół katolicki (1).

Dowiadujemy się od nich, że Inkwizycja spaliła 50 mln ludzi, mimo iż stanowiłoby to 30-40x większą liczbę, niż wynosiła populacja ówczesnej Polski oraz 8-10x większą liczbę, niż wynosiła populacja ówczesnej Anglii (2). O Inkwizycji możesz przeczytać w tym artykule.

Również i Krucjaty miały ponoć doprowadzić do niewyobrażalnych rzezi, co wywnioskować z zapisów historycznych mógł wyłącznie ktoś, kto nie ma pojęcia iż zapisy te stanowią jedynie biblijne cytaty o “brodzeniu we krwi” (3).

Te i inne wymysły zostały już dawno obalone przez historyków, w przeciwieństwie do efektów “inkwizycyjnych” praktyk protestanckich. Nawet, jeśli pominiemy powszechne pogromy i grabieże (o nich za chwilę), dotknięcie tematu protestanckich “inkwizycji” wymierzonych w katolików i żydów da nam przerażający obraz tej religii.

Okazuje się bowiem, że stosy zaczęły intensywnie płonąć w… XVI, XVII I XVIII wieku, gdy katolicy (a więc też ich Inkwizycja) utracili władzę w takich krajach jak Niemcy, czy Austria. Warto poznać stanowisko specjalisty w tej sprawie, socjocybernetyka oraz badacza historii systemów sterowania społecznego, J. Kosseckiego (4):

„Trzeba w tym miejscu dodać, że w późniejszym okresie inkwizycję zorganizowano w państwach protestanckich, a także w Anglii po oderwaniu się od Kościoła katolickiego. Spośród 300 tysięcy spalonych na stosie czarownic 200 tysięcy stanowią ofiary inkwizycji protestanckiej, zaś 70 tysięcy inkwizycji anglikańskiej. Inkwizycja katolicka najczęściej stosowała pokuty kościelne, zaś wyroków śmierci wydawała stosunkowo niewiele i w dodatku nie wszystkie były wykonywane. Np. w całym okresie działania inkwizycji w Hiszpanii wydano 3 – 5 tys. wyroków śmierci (dokładnymi danymi nie dysponujemy), przy czym nie wiadomo ile z nich wykonano naprawdę.”

2. Zapaść sztuki i utracone bezpowrotnie dzieła geniuszy

Nawet ateiści i przeciwni Kościołowi specjaliści w dziedzinie sztuki zgadzają się ze stwierdzeniem, że zdecydowana czołówka najwspanialszych dzieł sztuki powstała w późnym średniowieczu i renesansie pod patronatem Kościoła katolickiego. Oprócz największych geniuszy, jak Santi czy Michał Anioł powstała jednak także niezliczona ilość pięknych, ale mniej znanych arcydzieł – obrazów i rzeźb obecnych w kościołach.

Niestety, Luter mimo swego poparcia dla sztuki sakralnej nie potrafił sprzeciwić się żądnemu zniszczeń motłochowi i przyzwolił w końcu na wybuch ikonoklazmu. Powszechne były praktyki niszczenia całych kościołów i grobowców, a przede wszystkim przejmowania majątków kościelnych (5). Nawet figury Chrystusa, którego podobno czczą protestanci, wywlekane były na ulice lub pola, obwiązywane liną jak wisielcy i widowiskowo ciągnięte. Figury dekapitowano, opluwano, rozbijano i palono. Nie ostały się nawet krzyże, bowiem wiele z nich służyło za… pługi w “przedstawieniach” mających pokazać pogardę dla “idolatrii” katolików.

Zapaść sztuki, jaką spowodowała reformacja w imię niezrozumianego fragmentu Księgi Wyjścia stanowi niepowetowaną stratę dla całego świata, nie tylko katolickiego, oraz oczywiście sztuki jako takiej.

3. Śmierć wszystkim księżom, czyli protestancka wersja miłości bliźniego

Pozytywny wizerunek Lutra tak przesłonił nam oczy, że niejednokrotnie wyobrażamy sobie reformację jako przemianę wyłącznie w sercach ludzi, podział religijny i powstanie nowego ruchu. Ten sielankowy, lecz nieprawdziwy obraz jest nie do utrzymania po zderzeniu z historią samego zrywu luterańskiego.

Okazuje się bowiem, że katoliccy duchowni, a przede wszystkim zakonnicy, masowo tracili prawa, środki do życia, byli wyrzucani z zamykanych i grabionych zakonów, a wielu z nich zapłaciło życiem za wytrwałość w wierze.

Jak pisze Paweł Lisicki w książce “Luter. Ciemna strona rewolucji” na stronie 200:

“Od 1522 roku klasztory się rozwiązuje, mnichów zmusza do opuszczenia własnych domów, a dobra likwidowanych zakonów religijnych przechodzą w ręce książąt, którzy opowiedzieli się za reformą. Śmiało można uznać, że był to największy akt hipokryzji w dziejach Europy. Nigdy jeszcze nie udało się w imię tak świętego i szlachetnego celu doprowadzić do rabunku i złodziejstwa na tak masową skalę. Dopiero komuniści okazali się bardziej skuteczni, komuniści, którzy w imię ludu okradali wszystkich.”

Z kolei “konieczność” mordowania katolickich duchownych sam Luter próbuje uzasadniać następującymi słowami:

“Kaznodzieje to najwięksi mordercy, gdyż namawiają oni zwierzchność do wypełnienia ich obowiązku i do karania niegodziwców.”

4. Śmiertelny ucisk chłopstwa po usunięciu klasztorów…

Powszechnie funkcjonujący obraz średniowiecznego chłopa jest podobnie tragiczny, jak bzdurny, a teorie o ucisku chłopstwa przez chciwy kler były przydatne nie tylko w propagandzie protestantów, ale także marksistów. Nieco głębsze wejście w ten temat pozwala jednak zrozumieć, że było to życie oczywiście cięższe od dzisiejszego (z powodu różnic technologicznych), ale nie miało nic wspólnego z baśniami o ucisku przez kler.

Chłopi za swą pracę zapewnioną mieli stałą ochronę, nie musieli walczyć na wojnach (od tego było rycerstwo, później szlachta), a swojemu panu oddawał równowartość kilkunastu dni pracy rocznie. (6) Klasztory z kolei posiadały masę ziemi zapisanej im przez umierających samotnie możnych. Chłopi pracowali na tych ziemiach, a zakonnicy udostępniali im je za minimalne opłaty. Dodatkowo, w okresach klęski urodzaju za darmo wydawali “zachomikowane” produkty rolne chłopom nie pobierając za to opłat.

Prawdziwy ucisk poznali jednak chłopi po 1517 roku. Po kasacji zakonów i przejęciu ich ziem przez posłusznych królowi możnych, w Anglii i Szwecji najniższe warstwy społeczne tak zubożały, że z powodu głodu, chorób i wyzysku wszczynane były zbrojne bunty, które z resztą Luter zalecał tłumić terrorem, na wzór – powiedzielibyśmy dziś – bolszewicki.

Powstaje więc pytanie: czy gdyby to kler katolicki uciskał chłopów, dlaczego mieliby wszczynać bunty dopiero jedną lub dwie dekady po “oswobodzeniu” przez reformację?

5. …oraz krwawe tłumienie buntów najbiedniejszych

Ucisk najbiedniejszych jest standardem w każdym systemie rewolucyjnym i w efekcie – totalitarnym. Jak jednak przykazał pan Marks, nie da się rządzić motłochem utrzymywanym w nędzy bez aparatu terroru. Rozumiał to to także Luter, który bez militarnego i prawnego wsparcia, jakie uzyskał dzięki sprzymierzeniu się z władzą świecką, nie dałby rady utrzymać drastycznie zubożonego chłopstwa w ryzach.

Niezadowolenie z efektów reformacyjnego skoku na kasę wyraziła ludność szczególnie mocno w Anglii i Szwecji. Tak zwana Pielgrzymka Łaski w Anglii jest jednym z najlepszych przykładów, jak okropny dla najbiedniejszych jest brak opieki Kościoła oraz w jaki sposób totalitarna władza protestancka “radzi sobie” z nieposłusznymi masami. W imię wierności Ewangelii zapewne.

Nasz nowy niemiecki guru nie tylko nie sprzeciwiał się, ale wręcz namawiał do siłowego stłumienia buntów chłopstwa, o czym boleśnie przekonały się setki tysięcy (głównie) katolików. Zabawne, że sam takie bunty, choć w inną stronę skierowane, wywoływał napadając na biskupstwa i klasztory. Sam przyznaje się do tego uznając jednocześnie, że Bóg pochwala i przebacza mu te czyny, o czym możemy przeczytać w omawianej dziś książce “Luter. Ciemna strona rewolucji” na stronie 268:

“Ja, Marcin Luter, zabiłem wszystkich chłopów podczas rebelii, gdyż powiedziałem, że należy ich zabijać; cała ich krew spada na moją głowę. Lecz położyłem ją na Pana Boga, z którego rozkazu mówiłem”

Jak dowiadujemy się na stronie 267 tejże książki, w powstaniu chłopstwa zginęło wtedy nawet do 100 000 chłopów, którymi posłużył się reformator.

Cytat ten świetnie pokazuje tragiczne konsekwencje zasady Sola Fide, czyli luterańskiej herezji, wg której zbawienie ma być nam zagwarantowane za samą tylko wiarę niezależną od postępowania.

6. Jak protestanci islamizowali Europę i knuli przeciw Sobieskiemu

Mogłoby się wydawać, że skoro protestanci nazywają siebie chrześcijanami, to powinni mniej więcej rozumieć, czym dla Europy będzie dżihad planowany przez Imperium Osmańskie.

Nic bardziej mylnego!

Protestanci z Lutrem na czele nie tylko uważają muzułmanów za “dopust Boży” i karę dla “przeklętych papistów”, ale także starają się przeszkodzić w obronie Europy.

Nieznaczna odpowiedź na wezwania papieża do walki o Europę i obrony Kościoła mówi w tym przypadku aż za wiele o rzekomym “chrześcijaństwie” protestantyzmu. Bo jak chrześcijaninem może zwać się ktoś, kto wybiera bierność wobec takiego zagrożenia tylko po to, by pozwolić na zagładę kontynentu celem osłabienia papiestwa?

Co ciekawe, Luter miał styczność z podobną sytuacją za własnego życia (wiek wcześniej) i jak to miał w zwyczaju, dość szybko zmienił zdanie na temat obrony Wiednia, gdy jego samego armia islamska powitała pod murami. Wtedy to dojrzał pewien problem w bliskiej obecności wrogich wojsk wzywając wojska Europy do obrony stolicy Austrii.

7. Zniszczenie moralności, małżeństwa i rodziny

Wszyscy wielcy rewolucjoniści starali się stworzyć taki kodeks etyczny, który będzie kierował działaniami motłochu zgodnie z ich wolą. Celem Lutra i jego sponsorów było doprowadzenie społeczeństwa do pełnej podległości (religijnej i prawnej) władzy świeckiej. W połączeniu z odrzuceniem konieczności pełnienia dobrych uczynków i zachowywania Tradycji doprowadziło to do przekazania książętom i królom zwierzchnictwa nad instytucją małżeństwa i rodziny.

Pierwszym casusem tego typu był rozwód i ponowny ślub “na górze” społecznej drabiny – Filip von Hessen uzyskał bowiem zgodę reformatora na bigamiczne małżeństwo. Luter, przekazując władzę związywania kobiety i mężczyzny w ręce świeckiej władzy zapoczątkował erę coraz częstszych rozwodów i rozbitych rodzin, czego dramatyczne efekty każdego dnia widzą wszyscy psychoterapeuci tego świata. Wtedy jednak najgorzej odczuły to kobiety i dzieci, które pozostawione same sobie głodowały i umierały nie potrafiąc samodzielnie się utrzymać. Licznik ofiar Lutra nie staje więc bynajmniej w momencie jego śmierci.

8. Otwarta furtka dla najbardziej morderczych ideologii w historii świata

Ponownie powołam się na trafne słowa Pawła Lisickiego zawarte w książce “Luter. Ciemna strona rewolucji” na str. 217:

“Marksistowska taktyka, w mniejszym lub większym stopniu inspirująca wszystkie rewolucje, zawsze posuwa się w dwutakcie: dwa kroki w przód, jeden krok w tył. Dzięki temu rewolucja postępuje stopniowo, ale nieubłaganie, wykorzystując naiwność przeciwników, aby uśpić ich czujność – pisał ksiądz Gleize. W tym sensie rewolucja Lutra była dla późniejszych wzorcem. Inne powtórzyły jej rytm.”

Trudno się z tym nie zgodzić, jeśli porównamy praktyki propagandowe i terror stosowany zarówno przez Luteran jak i późniejszych rewolucjonistów francuskich, czy bolszewików. W tej samej książce na stronie 199 Lisicki zauważa ich całkowite podobieństwo:

“Kampania propagandowa przeciw zakonom ruszyła na dobre w 1522 roku. Uderzające jest to, jak wiele argumentów, które pojawiły się wtedy w pismach Lutra, żyło w antykościelnych broszurach oświeceniowych w wieku XVIII, czy artykułach masonów i liberałów w wieku XIX.”

Podsumowanie

Każdy, kto przyjrzy się historii wszystkich rewolucji, poczynając od luterańskiej, a na seksualnej, która trwa obecnie kończąc, zauważy identyczne schematy propagandy i walki z Kościołem. To jednak, mimo wszelkiego zła, zawiera w sobie pozytywny akcent!

Bo przecież, skoro wszystkie totalitarne i antyludzkie siły zawsze jednoczą się i walczą przeciw Kościołowi katolickiemu, potwierdzają tym jego świętość i realizują zapowiedzi Chrystusa, który mówił:

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
J 15, 18-21

Zobacz sam, co na ten temat ma do powiedzenia autor książki „Luter. Ciemna strona rewolucji”:

http://sredniowieczny.pl

Komentarzy 51 to “8 tragicznych skutków Reformacji, o których wszyscy wolą milczeć”

 1. Witek said

  Pan Lisicki tuż obok pana Górnego jest najlepszym dziennikarzem katolickim.
  Prawdziwym dziennikarzem, a nie presstytutką jakich wiele.
  Zdrowia życzę panie Pawle!

 2. Pedro said

  Kto tego łotra będzie tutaj bronił… napsuł, nasrał tylko, gnój i smród po nim został, w każdej dziedzinie.

 3. Zbyszko said

  W „Orędziach na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły” Pan Jezus przekazał nam, że protestanci to jest ostatnia grupa ludzi która ma szansę na Zbawienie.
  Protestant musi być bardzo dobrym człowiekiem, by zasłużyć sobie na Czyściec. Więc ci żyjący powinni czym prędzej nawracać się na Katolicyzm

 4. Enya said

  Przy okazji polecam też film G. Brauna „Luter i rewolucja protestancka”.
  Kupiłam swego czasu w Internecie też po to, by wesprzeć tego rodzaju niezależne produkcje. Nie rozczarowałam się absolutnie.

 5. kojak said

  Luter to bydle, ktory zdechl z przezarcia i przepicia ! I to jak dokonal zywota juz wystarczy !

 6. Pedro said

  Poza tym to był oryginalnie Luder, a nie Luter.

 7. PISKORZ said

  re 6 Tak mogło być z tym nazwiskiem i dlatego zmienił…na Luter. ps No przecież nie można nazywać się ścierwo lub padlina lub łajdak..

 8. Jack Ravenno said

  @3 ZBYSZKO – zasługi nie mają znaczenia. Bo jakie to zasługi? Tylko łaska Boża ma znaczenie bo z łaski człowiek może otrzymać zbawienie a nie przez uczynki.

  Z tego co się orientuję zarówno luteranie jak i kalwini to krwiożercze swołocze były, a ja ich zlewam bo to sekciarska ślepa uliczka. Gdzieś im Pan Jezus znikł w tych „reformacjach”

  ——-
  Panie Jacku,
  Niech nam Pan nie reformuje Magisterium KK.
  Sama wiara nie wystarczy. Dlaczego się spowiadamy?
  Na łaskę Boga trzeba zasłużyć.
  Admin

 9. Antares said

  „……………., gdy katolicy (a więc też ich Inkwizycja) utracili władzę w takich krajach jak Niemcy, czy Austria”
  W Austrii katolicy nigdy nie utracili władzy, habsburgowie zawsze byli bardzo blisko watykanu i papieża. Ale to że byli blisko watykanu i papieża, nie oznacza że byli blisko katolicyzmu, co najlepiej pokazuje jak wspólnie z luteranami z prus i schizmatycką Rosją dokonali rozbioru katolickiej Rzeczpospolitej, która zawsze stała na straży chrześcijaństwa, a konkretnie katolicyzmu w Europie.
  A swoją drogą, zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Bóg tak bardzo pozwolił się później rozwinąć państwom protestanckim, a tymczasem państwa katolickie stopniowo traciły swoje znaczenie i wpływy.

  ——
  Ta rzekoma przewaga krajów protestanckich nad katolickimi to mit, o którym już parę razy pisałem w gajówce.
  Admin

 10. ami said

  Ad3, Ta dwoistość, niespójność naszego zażydzonego rozumowania rezonuje dudniąc po strunach szydzenia ludzi, Zbyszko, czy katolik aby na pewno, będzie zbawiony, jeśli wykonuje wszystko, co żyd, śmiertelny wróg chrześcijaństwa wskaże, włącznie z nakazem oddawania życia za niego i jego satanistycznych celów – bycia nadrzędnym oraz dominującym Lucyferem na ziemi – za Talmudem. Nie ma więcej tłumaczenia,..tatele i mamele.

  Weźmy na patelnię ostatnia wojnę światowa. Pomogła one żydom czy chrześcijanom, w osiągnięciu celu – poprzez Babilon i Sumer,. do dzisiejszej cywilizacji europejskiej – panowania nad światem. Kogo w rzeczywistości likwidowała, żydów czy Niemców I Słowian oraz Anglosasów. Jaki system podzielił świat zachodniej cywilizacji na dwa fronty pozornie zwalczające się pod groźba atomowa. Kto prze do 3 wojny światowej..

  Inteligentny i myślący człowiek nie będzie powtarzał bzdur po gadzinówkach, włączy własne przyrodzenie – wyższe – mózg..

  Papież Katolik – polituj się nad nim Panie Boże, hucpa to posoborowa, bolesna i ogromna, bluźniąca Kościołowi – liże buty i całuje ręce czarnym i talmudystom. Aktualnie polityka watykańska to negroidyzacja białego chrześcijanina. Prawosławni i Protestanci nie wylecieli spod miotły sami, ktoś od dawna manipuluje Kościołem Chrystusowym powodując jego rozdziały, odstępstwa i szczepy. Jak choćby ostatnio JP2 uznaje schizmę Bractwa św. Piusa X – sekta., ponieważ dla nich tradycja jest święta. Języczkiem nie tak łatwo jak smyczkiem. Pora sobie uświadamiać, że nie żyjemy w disneylandzie, a w satanistycznym zniewolonym świecie kolorowych mieszańców, zaczadzanych szydami, dla których kultura, nauka, czystość rasowa oraz wiara, nic nie znaczą.

  https://www.pch24.pl/schizmatycka-sekta–czyli-dialog-w-praktyce,16195,i.html

  Mam nadzieje, że nie uraziłem ambicji P. Gajowego.

  ———–
  Czy Pan podziela opinię, że Bractwo Sw. Piusa X to „sekta”, „schizma” czy „odszczepieńcy”?
  Admin

 11. Dinozaur said

  Martin Luther wielokrotnie wyrażał swój zachwyt muzułmanią.

 12. Boydar said

  „schizma” czy „odszczepieńcy” to Bractwo jest z pewnością; tylko od czego ?

  Co np. wyjaśnia żydopedia :

  „… Marcel François Lefebvre (ur. 29 listopada 1905 w Tourcoing, zm. 25 marca 1991 w Martigny) – francuski biskup katolicki, duchacz, który odmówił zaakceptowania niektórych zmian drugiego soboru watykańskiego, szczególnie dotyczących ekumenizmu i kolegialności Kościoła. Nie zaakceptował również reformy mszału dokonanej przez Pawła VI …”

  No odszczepieniec jakiś, paczcie Państwo …

 13. RomanK said

  Panstwo telologostfo!
  Kazda schizma , herezja, odszczepienie jesli spojrzc na nie historycznie ..zawsze byla odpowiedzia -reakcja na upadek i degrengolade tzw Kosciola Chierarchicznego….Kazda!!! Kazda jedna!!! Tak- jak odpowiedzia na upadek Kosciola w V-VI wieku odpowiedzia byl Islam…w XV wieku Reforomacja… a dniu dzisiejszym??????? co jest?????
  Sami plujecie, wyjecie, skamlecie, lzycie….myslicie…. ze inaczej bylo wtedy????
  Kazemu radze patrzec z uwaga i wyopatrywac nowej herezji znowymi heretykami…..
  Mlyny Boze miela wolno….

 14. Boydar said

  „… odpowiedzią był Islam …”

  Nie dodał Pan Roman, że odpowiedzią przygotowaną znacznie wcześniej, być może nawet wcześniej niż „pytanie” …”

  Tu żadne pretensje do Kościoła Chrześcijańskiego nie są w stanie się przykleić; wiele razy Pan sam, tu w Gajówce, przy różnych okazjach wskazywał, że każda „sprawa” ma imię i nazwisko. Ta również, nawet „kilka”.

 15. Abc said

  Ciekawe jak to wyglądało przed stuleciami . Czy aby zaistnieć i zebrać wyznawców musieli wykorzystywać jakąś społeczną słabość w tamtych czasach, wywierać presję czy lud sam z siebie lgnął do nich jak muchy do miodu. Jak pozyskiwali chętnych z pozycji ówczesnego szarego „żuczka”?

  Niekiedy wystarczyło przekonać władcę, wykorzystując błędy Kościoła Katolickiego, rozdmuchując je ponad wszelką miarę.
  Admin

 16. Marucha said

  Re 13:
  Wg Pana islam był „odpowiedzią” na upadek i degrengoladę Kościoła??? Czyją odpowiedzią?
  No, teraz pojechał Pan po bandzie, aż iskry poszły… aż mi się wierzyć nie chce, że to Pan napisał.

  Islam, jak każdy chyba wie, został stworzony przez żydowskich rabinów jako wykoślawiona parodia chrześcijaństwa w celu odciągnięcia prostych ludów od wiary w Chrystusa.
  Mówił o tym już Feliks Koneczny.

  Zob. też
  >https://marucha.wordpress.com/2010/06/13/czy-islam-jest-autentyczny/
  >https://marucha.wordpress.com/2011/06/20/pochodzenie-islamu/

 17. Boydar said

  Przychodziło polecenie z gminy lub kahału i ch.uj ! Rozkaz nie gazeta.

 18. Jack Ravenno said

  @8 Admin – „Niech nam Pan nie reformuje Magisterium KK.
  Sama wiara nie wystarczy. Dlaczego się spowiadamy?
  Na łaskę Boga trzeba zasłużyć.”

  Nie reformuję. Napisałem rzecz oczywistą. Zbawienie jest z wiary nie z uczynków. Mam cytować Ewangelie? Raj za uczynki to za przeproszeniem żydzizm a co więcej pierdyliardy zakazów oraz nakazów, w których znana wszystkim nacja tkwi po czubek głowy.

  Nie szanowny Adminie. Z całym szacunkiem – na łaskę Boga nie da się zasłużyć, ponieważ On będąc całkowicie suwerennym okazuje ją komu zechce i zasługi nie mają nic do rzeczy. Bo jeśli zechce – może zabrać do siebie choćby zatwardziałego mordercę, a odrzucić filantropa i prawdziwie dobrego człowieka.

  Pański blog i nie będę więcej komentował kwestii wiary, choć czasami się po prostu nie da milczeć tak jak kiedyś, gdy któryś z gajówkowiczów (Niedźwiedź może?) napisał, że można sobie „wytupać” miejsce w niebie… No – nie da się.

  Z pewnością możemy zaś zgodzić się co do meritum sprawy, że protestantyzm jako całość to kupa g…na.

 19. revers said

  Ale dlaczego ban za slowo Lotra? przeciez nawet najswietszy papiez Franciszek wstawil sie za Lutra i to nie raz, ostatnio na mszy wspolnej z protestantami w Talinie, przy czym zrugal polakow ze napadali na male a moze i protestanckie prybaltyki, dawniej inftlanty..

 20. Boydar said

  Ależ Panie Jack’u, „prawdziwie dobry człowiek” nie musi nic wytupywać; on jest wręcz zintegrowany z Bogiem w swoim życiu, nawet gdy o tym nie wie. Ale zawsze wie, bo to nie jest do przeoczenia.

 21. Antares said

  #Jack Ravenno
  „Bo jeśli zechce – może zabrać do siebie choćby zatwardziałego mordercę, a odrzucić filantropa i prawdziwie dobrego człowieka.”
  Oczywiście, że może, w końcu jest Bogiem, jest ponad wszystkim i przed nikim nie Musi się tłumaczyć. Ale gdyby do diabła Miał posłać dobrego człowieka który wypełniał Jego wolę a przyjął do siebie okrutnego mordercę, który niczego nie żałował, to trzeba by się zapytać, gdzie Boża sprawiedliwość? Gdyby tak miało być to nie warto się na tym świecie wysilać. A swoją drogą, Pańskie wywody trochę trącą kalwinizmem.

 22. Jack Ravenno said

  @20 BOYDAR – no i właśnie tu jest zagwozdka bo „drogi Pana nie są naszymi drogami”. Prawdę powiedziawszy – patrząc retrospektywnie to już kilka (-naście) razy powinienem zejść z tego świata…Widać Bóg ma jakiś swój plan względem mnie…Jak i wobec każdego z ludzi

 23. Marucha said

  Re 18:
  Panie Jacku,
  Bzdury Pan pisze. Obraźliwe dla samego Boga bzdury.
  Jakiego Pan jest wyznania?

  Człowiek który wierzy w Boga, ale nieustannie popełnia złe uczynki… myśli Pan, że będzie zbawiony?
  Nie każdy, kto mówi „Panie” wejdzie do królestwa niebieskiego.

 24. Listwa said

  @ 18 Jack Ravenno

  Pisze pan jak Luter.

  Zbawienie jest z wiary nie z uczynków. Mam cytować Ewangelie?

  – zbawienie jest z łaski, dzięki wierze i uczynkom.

 25. NICK said

  Zbawienie jest i z Wiary i z uczynków, Listwo.

  Po raz kolejny zauważam złą zmianę.

  Apopleksja?

  P.S.
  Coraz bardziej chamsko się Pan zachowujesz.

 26. Listwa said

  @ 25 NICK

  ” Coraz bardziej chamsko się Pan zachowujesz.”
  – Panu sie coraz więcej zdaje.

  zbawienie jest z łaski, dzięki wierze i uczynkom.
  – jestem pewny.

  Potępienie jest przez odrzucenie łaski, brak wiary i przez złe uczynki.

 27. NICK said

  Zbawienie jest z Wiary, towarzyszących dobrych uczynków.

  Potem jest łaska Boża… .

  Napisz, że NIE… .

  A może namolne agitowanie? Np. tzw. ‚konfederacji’?
  Też. Coś. Znaczy?
  Hm.

 28. NICK said

  Oki. sorki.
  Należało zaznaczyć, że to cytat, Listwo.

  Co do Konfederacyji zdania nie zmieniam.
  Co do bojkotu?
  Też „wybory”… .

 29. Listwa said

  @ 27 NICK

  Już panu tłumaczyłem, ze z pana marny recenzent.

  Zbawienie jest z łaski, dzięki wierze i uczynkom.- i nie kombinuj bo wyjdziesz nie tylko na heretyka.
  łaska zawsze jest pierwsza.

  Namolny sam jesteś.
  Znaczy że uważam że warto jest poprzeć Konfederację z kilku powodów.

 30. NICK said

  Oki. sorki.
  Należało zaznaczyć, że to cytat, Listwo.

  Co do Konfederacyji zdania nie zmieniam.

  Co do bojkotu?
  Też „wybory”… .

 31. Listwa said

  @ 28 NICK

  Cytatu tam dosłownego nie ma , jest kompilacja treści.

  Ewangelia jest jednoznaczna
  Wiara martwa jest bez uczynków. Zbawienie jest dzięki łasce.
  Luter pisał że zbawienie jest tylko dzięki łasce. Co oczywiscie jest błędem i prowadzi do innych blędów.

  Biernością nie wygra sie nic.
  Konfederacja to te podłoże ideowe i ten cel, nawet jak ludzie do poprawki.

  I tak to wszystko mało.

 32. Listwa said

  @ 30 Nick

  Sorki, tu powinien byc cytat

  „Zbawienie jest z wiary nie z uczynków. Mam cytować Ewangelie?”

 33. Boydar said

  PKP, a jeśli ktoś nie ma rączek ani nóżek, jest niemową i ślepy, to szlaban ma ? Bo szansy na uczynki przecież nie ma.

  Myślę, że Bóg potrafi wybrnąć z takich okoliczności.
  Admin

 34. NICK said

  Spolegliwy dobrze znosi.
  Listwo.
  Lewantończyk.

 35. Jack Ravenno said

  Ręce opadają. Ludzie przestańcie się kłócić.

  A przede wszystkim czytajcie uważnie i nie rzucajcie oskarżeń bez sensu.

  Czy muszę pisać, że za wiarą idą uczynki? Wiara to podstawowy warunek zbawienia! A nam nic do tego jakie decyzje podejmuje Bóg.

  I tak Panie Gajowy pyta Pan o wyznanie – Idę za Panem Jezusem i możecie sobie tu cuda na kiju wywijać. Ja nie odpuszczę. Wy róbcie co tam chcecie.

  ————
  Za Panem Jezusem to wszyscy podobno idą. Nawet syjoniści-chrześcijanie neokońscy.
  Jakiego jest Pan wyznania, konkretnie? Brak odpowiedzi to też odpowiedź.
  Admin

 36. Listwa said

  @ 35 Jack Ravenno

  Jakie kłócić? uzgadniamy stanowisko.

  Podejmie decyzje w zależności od tego , jaka wiara i jakie uczynki.

  „Idę za Panem Jezusem i możecie sobie tu cuda na kiju wywijać”
  – a to ciekawe. A skąd taka pewność że to tędy ?

 37. NICK said

  Katakumby.
  Wiary i zwykłego człowieczeństwa.
  A co z tym zrobicie… ?
  Wicie.

  [nomen omen]

 38. Listwa said

  @ 33 Boydar

  Jak się nauczy kląć ze słuchu , to może zacząć kląć w myślach.

 39. Boydar said

  Ależ oczywiście, że potrafi, Bóg, „wybrnąć”. Bo grzeszy się – myślą, mową, uczynkiem. A Pan Bóg myśli zna, po nich ocenia i sądzi.

  Dałem skrajny przykład, bo tutejsze interpretacje niektórych komentatorów są momentami żałosne; jeśli nawet nie teologii to zwykłego rozumienia spraw i rzeczy brakuje, wyczucia, intuicji człowieka prawego, ufającego Bogu.

 40. Boydar said

  Klnę jak pijany szewc, ale w myśli – nigdy. Dziwne. Może chory jestem.

 41. Joannus said

  Ad 31 Listwa

  ”Biernością nie wygra sie nic.
  Konfederacja to te podłoże ideowe i ten cel, nawet jak ludzie do poprawki.”

  Bardzo słusznie.

  Dodam bierność w tym wypadku oznacza zaniedbanie i obojętność w ważkiej sprawie.
  Dyskutuje się tutaj o wierze, a zapomina o kluczowych słowach Zbawiciela – bądź zimny albo gorący inaczej wypluję cię z ust moich.

 42. NICK said

  Nic!!!
  Nowego.

  Katakumby.
  Mądre wedle mądrego… .

 43. Listwa said

  @ 41 Joannus

  Wysiłek żaden, ryzyko żadne, korzyść juz jest, a moze być większa.

  .A szkoda zmarnować tego co jest

 44. ami said

  Zacznę od końca, wracając do Konfederacji, zdania nie zmienię, bo wiadomym jest, po 30 latach „bonawentury polinskiej”, w co grają smyczki Szlomo Janka muzykanta, zaganiając obywateli do „gniazdowania” żydów na wysokościach establisz-mentu.

  Natomiast po czynach poznamy narodowców i patriotów.

  =====
  https://www.pch24.pl/rozlam-w-bractwie-sw–piusa-x-,6592,i.html

  Bractwo Św. Piusa X to niemalże relikt naszej wiary katolickiej odpływającej w niebyt z każdym zniszczonym Kościołem gotyckim oraz jego zdiablonym członkiem. Jezus sam powiedział, iż zostaną najwierniejsi; katakumby, nieliczna garstka, wydaje się, że to właśnie dzieje się na naszych oczach. Zapoczątkował to żyd talmudyczny, a kończy liberalny – zaszydzony kościół katolicko-masoński.
  Uważam, że miejsce wielbienia Pana Boga w postaci Sakramentu Świętego jest miejscem, gdzie warto spotykać Boga, w ciszy i skupieniu oraz na Mszy tradycjonalnej, jeszcze spotykanej, dzięki odważnym i bezkompromisowym Księżom, sprawującym liturgie duszy człowieka. Reszta jest dostosowana przez żydów do ekspiacji – łatwiejszego dźwigania żyda na plecach na ziemi. Bractwo niestety też lewituje do podziałów i samookreśleń. Odwieczna walka dobra ze złem trwa, przybierając różne formy ale można śmiało określić tytanów, do złego żyda, i dobrego samarytanina, chrześcijanina.

  http://trzecizakonfsspx.blogspot.com/p/wiecej-o-trzecim-zakonie.html

 45. Joannus said

  Ad 44
  ”Bractwo niestety też lewituje do podziałów i samookreśleń.”

  Nic nie lewituje, po prostu nie tylko słabsi odpadają, ale też ci co owładnięci przekonaniem o własnej nieomylności opuścili by tworzyć kolejne ”ugrupowania”.

 46. Listwa said

  @ 44 ami

  „Bractwo Św. Piusa X to niemalże relikt naszej wiary katolickiej”

  – jakoś nie zauważyłem. Glosisz ami gnioty

 47. Barbara Chojnacka said

  Cele, ideał i owoce Bractwa(FSSPX)
  Celem Bractwa jest kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi, nic więcej niż to, co go dotyczy, tak jak tego chciał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy powiedział: „Czyńcie to na moją pamiątkę”

 48. Listwa said

 49. Barbara Chojnacka said

  @48
  Tak jest !!!

 50. Listwa said

  .https://www.youtube.com/watch?v=ugEK2S5OW8A

 51. Barbara Chojnacka said

Sorry, the comment form is closed at this time.