Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

O korzyściach z pedofilii

Posted by Marucha w dniu 2019-05-23 (Czwartek)

Nie cichnie klangor wywołany emisją filmu panów Sekielskich, którzy ukrytą kamerą sfilmowali rozmowy ofiar molestowania, które przypomniały sobie o swoich przeżyciach akurat teraz, kiedy pan Sekielski się z nimi skontaktował i przeżywają traumy, przy okazji sztorcując swoich pedofilów.

Tak się składa, że byli oni tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, co rzuca pewne światło na źródło inspiracji panów Sekielskich, a przy okazji skłania do podejrzeń, że Służba Bezpieczeństwa nadal istnieje jak gdyby nigdy nic i nadal inspiruje, a być może nawet finansuje rozmaite przedsięwzięcia. Chociaż źródeł finansowania może być więcej, na przykład – Fundacja Batorego, która przekazuje pieniądze starego grandziarza dla jego kolaborantów pracujących przy przekształcaniu historycznych narodów europejskich w tak zwany nawóz historii.

Ale mniejsza z tym, bo wydarzenia uruchomione przez panów Sekielskich, nabierają własnej dynamiki. Oto jedno z biur badania opinii publicznej ustaliło, że „Polacy” uważają, iż Episkopat powinien podać się do dymisji. Ciekawe, co to za „Polacy” – bo jeśli są to Polacy wyznania mojżeszowego, to oni zawsze tak uważali, podobnie jak funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej.

Bez względu na to, jak się te watahy nazywają dzisiaj, po staremu walczą z Kościołem, tak samo, jak za Stalina. Trzeba powiedzieć, że „Polacy” zachowali się powściągliwie, bo jak tak dalej pójdzie, to przez głosowanie udzielą dymisji samemu Panu Bogu, że tę pedofilię tak długo tolerował i wybiorą sobie jakiegoś nowego, który już będzie się słuchał, kogo trzeba, to znaczy – starszych i mądrzejszych.

Niezależnie od tego parlamentarzyści nawołują do utworzenia komisji sejmowej, która będzie te sprawy gruntowanie badać, tak, jak sprawę Amber Gold, czy w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Tamte komisje też działają i pewnie ogłoszą rezultaty swoich dochodzeń przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Cóż w takim razie komu szkodzi, by powołać jeszcze jedną i transmitować jej obrady zarówno przez telewizyjny biuletyn rządowy, jak i telewizyjne biuletyny nierządne?

Jestem pewien, że dla mojej faworyty, Wielce Czcigodnej Joanny Scheuring-Wielgus, to byłby prawdziwy dar niebios, bo gdyby się do takiej komisji dostała, to mogłaby w ten sposób przypomnieć opinii publicznej o swoim istnieniu, toteż nic dziwnego, że uwija się wokół pedofilów i ich ofiar z prawdziwą zapamiętałością.

Nawiasem mówiąc, dla ofiar też jest to szansa, by spróbowały szansy w polityce, bo kogoż wynagradzać w tych pełnych złości czasach, jak nie ofiary pedofilii, które przeżywają traumy niemal takie same, jak członkowie drugiego pokolenia ocalałych z holokaustu? W tej sytuacji nie można wykluczyć, że jeszcze przed jesiennymi wyborami pojawi się nowa partia, skupiająca ofiary i ich protektorów.

Na ślad takiej możliwości wskazuje oskarżenie, jakie partia „Razem”, kierowana przez pana Zandberga, skierowała przeciwko arcybiskupowi Stanisławowi Gadeckiemu – że „wiedział, a nie powiedział”. Partia „Razem” nie ma dobrych notowań i jest na najlepszej drodze do katastrofy tym bardziej, że „prawdziwych socjalistów” zepchnęły na bok farbowane lisy z Koalicji Europejskiej, skupiającej europejsów patentowanych, co to swoje polityczne debiuty odpracowały jeszcze za komuny.

Takie oskarżenie z pewnością odbije się szerokim echem również z tego powodu, że arcybiskup Stanisław Gądecki jest przecież promotorem „Dni Judaizmu” w polskim Kościele tubylczym, więc nie tylko prokuratura i niezawisły sąd mogą mieć potężny dysonans poznawczy, ale i pan Zandberg może tu i ówdzie wzbudzić podejrzenia, czy przypadkiem nie kierowały nim intencje antysemickie. To mogłoby zachwiać jego karierą i kto wie, czy pomogłoby mu w tych tarapatach jego nazwisko?

Być może jednak pan Zandberg wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, to znaczy – że skoro padł rozkaz, by mniej wartościowy naród tubylczy odciąć od nawet takiej namiastki przywództwa, to żadne zasługi, nawet dla „judaizmu”, nie będą stawały na przeszkodzie, zgodnie ze spostrzeżeniem Franciszka Marii Aroueta zwanego Wolterem, że „kiedy Padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku”.

Jeśli zatem do pana Zandberga i jego partii dołączą również ofiary pedofilii, to może to być nieomylny znak, że na wypadek, gdyby formacja pana Roberta Biedronia się zaśmierdziała tak, jak wcześniej Nowoczesna, stare kiejkuty przygotowują dla wyborców nową alternatywę.

Stanisław Michalkiewicz
http://michalkiewicz.pl/

Komentarzy 14 to “O korzyściach z pedofilii”

 1. Czytacz talmydu said

  Najwięcej pedofili jest wśród żydostwa !!! To uszkodzone genetycznie stwory a nie ludzie. Ci psychopaci wykorzystują dzieci w swoich zboczonych rytuałach za co powinni iść pod gilotynę.

 2. Sarmata said

  Tylko prawda jest ciekawa (Józef Mackiewicz).
  Chcesz zrozumieć żyda – to poznaj fragment pozycji ks. prof. JUSTYNA BONAWENTURY PRANAJTISA (wyd. drugie z 1937 r.) – „CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM CZYLI TAJEMNICE NAUKI RABINÓW O CHRZEŚCIJANACH KTÓRE UJAWNIŁ J. B. PRANAJTIS”
  str. 153
  ARTYKUŁ II CHRZEŚCIJAN NALEŻY MORDOWAĆ
  Wreszcie Talmud nakazuje zabijać chrześcijan bez żadnej litości.
  Talmud, trak ta t Aboda zara 26b:
  ۞ «Heretyków, zdrajców i odstępców n a l e ż y s t r ą c a ć
  (do studni), ale nie wyciągać.»
  Po dodaniu do nich jeszcze ciemiężcow, trzymających teraz Izraela w niewoli, będziemy mieli cztery rodzaje tych, których żydzi mają zabijać, a to: zdrajcy, odstępcy, ciemiężcy, wreszcie wszyscy heretycy-chrześcijanie, nie wyłączając nikogo, nawet najlepszego.
  I. NALEŻY MORDOWAĆ ZDRAJCOW *)
  Za największych wrogów żydów słusznie uważani są ci,
  _____________________________________________________________
  28) Deuteronomium VII, 2.
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

  str. 154
  którzy odsłaniają tajemnice ich nauki talmudycznej lub stają się dla nich przyczyną szkody pieniężnej, chociaż niewielkiego znaczenia. Są to: moserot — z d r a j c y . [105—106]
  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 10:
  ۞ «Dozwala się zabić d o n o s i c i e l a , n a w e t w na s z y c h c z a s a c h , na każdym miejscu (gdziekolwiek zostanie spotkany). Można go zabić zanim doniesie. Zarazem, gdy powiedział, że chce kogoś zdradzić co do (dobór) życia lub majątku, chociażby te były małe i wielkiej szkody nie miały wyrządzić, już wydał na siebie dostateczny wyrok śmierci. Niech go przestrzegą jednak i powiedzą mu: „nie wyjawiaj“. Jeżeli zaś powie bezwstydnie: „nie, wyjawię to”, powinien być zabity i im pierwej go kto zabije, tem większą będzie miał zasługę. Hagah. Jeżeli brak czasu, żeby go prze strzec, przestroga nie jest konieczna Niektórzy twierdzą, że zdrajcę tylko wtedy należy zabić, kiedy nie można się od niego uwolnić, (pozbawiając go) jakiegoś członka jego. Jeżeli zaś można się uwolnić od niego (w ten sposób), np. przez wyrwanie języka, lub oślepienie jego oczu, wtedy nie wolno go zabijać, ponieważ on nie jest gorszy od innych prześladowców.»
  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 15:
  ۞ «Jeżeli zostało stwierdzone, że ktoś trzy razy zdradził Izraela lub sprawił, że ich pieniądze przeszły do akumow, [ 106—107], należy szukać sposobu i rozsądnego (chytrego) pomysłu, aby go zgładzić ze świata.»
  A nawet samo studiowanie prawa żydowskiego zasługuje na karę śmierci.
  Talmud, traktat Sanhedrin 59a:
  R. J o c h a n a n mówi: Goj badający prawo winien jest śmierci. *)
  _____________________________________________________________
  *) [W Talmudzie lipskim, wydanym w 1932 r.: w traktacie Sanhedrin 59a i Aboda zara 3a, Toseftc: „akum badający prawo winien jest śmierci“. W Chesronot haszas do Aboda zara 3a, Tosrfta: „goj badający prawo wanien jest śmierci“.]

  str. 155
  II. NALEŻY ZABIJAĆ ŻYDÓW PRZYJMUJĄCYCH CHRZEST
  Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 2:
  ۞ «To powiedziane je s t30) o bałwochwalcach. Lecz tych z pośrod Izraelitow, ktorzy odstąpili od religji lub stali się epikure
  jeżykami, mamy rozkaz z a b i j a ć i aż do piekieł ścigać. Jako że niszczą Izraela i odwracają narod od Boga. »
  Szulchan aruch, część Jare dea § 158, art. 2, Hagah:
  ۞ «Przeniewiercy, ktorzy przechodzą na służbę akumow, ktorzy się plugawią między akumami, czczae gwiazdy i planety,
  jak czczą tamci, podobni są tym, ktorzy prowokują gniew (Boga); dlatego należy ich strącać, a nie wyciągać.*
  [107—108)
  Tamże i w Choszen ha-miszpat § 425, art. 5:
  ۞ «Epikurejczykow z Izraela, tych mianowicie, ktorzy poświęcają się czci gwiazd i planet, ktorzy grzeszą złośliwie, wywołując gniew; także tych, ktorzy jedzą padlinę, lub ktorzy ubierają się na pośmiewisko (w suknię zrobioną z wełny i płotna), (są bowiem) prawdziwymi epikurejczykami; podobnie tych, ktorzy nie uznają Tory i Prorokow Izraela; wszystkich tych nakazane jest z a b i j a ć : kto ma władzę zabijać, niech zabija mieczem publicznie; jeżeli nie ma, niech przedsiębierze chytre sposoby, aż zginą. » 31)
  Kim są ci, ktorzy się zapierają Prawa, jasno wykazuje r. Ma jm o n i d e s w Hilchot teszuba, rozdz. III, § 8 32).
  ۞ «Trzy są klasy nieuznających Tory: 1. Ktorzy mowią, że Tara nie od Boga została dana, lub (nie od Boga) ani nawet jeden jej wiersz ani nawet jedno słowo, lecz (utrzymują) , że Mo j ż e s z od siebie to powiedział, każdy (kto tak mowi) nie uznaje Tory. 2. Ktorzy odrzucają jej objaśnienie, zwane Torą ustną (Miszną), ani nie uznają jej uczonych, jak (zrobili) C a d o k 33) i B a j t h o s 34). 3. Ktorzy mowią, [108—109) że Stworca zamienił to prawo na inne prawo; Tora zaś nie ma już więcej znaczenia żadnego,
  _____________________________________________________________
  30) W § poprzednim, że nie należy rzucać n a głowę do studni pogańskiej.
  31) Następuje przykład, przytoczony n a str. 153.
  32) U J. E c k e r a : „Judenspiegel…“ w prawie 50, n a str. 35.
  33) Ktorego zwolennikami byli znani Q Sadduceusze.
  34) Także tworca pewnej sekty religijnej w Izraelu.

  str. 156
  chociaż nie zaprzeczają, że została dana od Boga, jak c h r z e ś c i j a n i e i Turcy. Każdy z tych nie uznaje Tory. »
  III. NALEŻY MORDOWAĆ CIEMIĘŻCOW TRZYMAJĄCYCH IZRAELA W NIEWOLI *)
  C h r z e ś c i j a n n a l e ż y z a b i j a ć , p o n i e w a ż s ą c i em i ę ż c am i , resztkami Amalekitow, ktorych nakazuje
  tępić starożytne prawo.
  Księga Zohar, część I, 25a:
  ۞ «Narody ziemi są bałwochwalcami. O nich jest powiedziane: „niech zostaną zgładzeni z ziemi“, są bowiem z tych, o ktorych
  jest powiedziane: „zniszcz pamięć Amaleka“. Resztki ich są także w c z w a r t e j n i e w o l i 36), to jest s p r a w u j ą c y rządy. . . , ktorzy są (prawdziwymi) Amalekitami.»
  1. S p r a w u j ą c y c h r z ą d y przeto przedewszystkiem należy zabijać, kiedy bowiem oni pozostaną nietknięci, prożna jest nadzieja żydow, że zostaną kiedykolwiek uwolnieni z tej czwartej niewoli, prożna jest ich modlitwa.
  Księga Zohar, część I, 219b:
  ۞ «Pewne jest, że niewola (nasza) będzie trwała aż dotąd, poki nie zostaną wytępieni z ziemi sprawujący rządy nad ludami, czczącemi bożkow. » [109—110]
  Księga Zohar, część II, 19a:
  ۞ «Rzekł r. J e h u d a : Przyjdź i zobacz, jak się rzecz ma: od tego czasu, gdy księciu ich została oddana władza nad Izraelem, nie jest wysłuchane ich (Izraelitow) wołanie; (jest zaś wysłuchiwane), gdy książę upada; o nich bowiem jest napisane: umarł krol egipski i wkrotce odpoczęli synowie Izraela od niewoli; wołali i wstąpiło ich wołanie do Boga. »
  2. Ze wszystkich jednak najbardziej jest żydom nienawistna ta władza, ktorej metropolją jest Rzym. Nazywają ją: Krolestwo Ezawa, Edomitow, Krolestwo pychy, Krolestwo niegodziwe, Rzym bezbożny. Państwo tureckie nazywa się Krolestwem Izmaelickiem; jego nie mają zamiaru obalać; wszel-
  _____________________________________________________________
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t t s a . ]
  35) Mianowicie rzymskiej. Tę poprzedziły: egipska, asyryjska, babilońska.

  str. 157
  kiemi zaś siłami [zamierzają] zgładzić Krolestwo rzymskie; tem bardziej, że z zagładą Rzymu ma być połączone zbawienie
  i oswobodzenie narodu wybranego. 36)
  R. D a w i d Kimc h i pisze wyraźnie do O b a d j i : 37)
  ۞ «Cokolwiek powiedzieli prorocy o zniszczeniu Edom w ostatnich dniach, to rozumieli o Rzymie, jak wyjaśniłem w Izajaszu w wierszu „Przybliżcie się ludy, aby słuchać“. Ł8) Albowiem, gdy Rzym zostanie zniszczony, nastąpi odkupienie Izraelitow. » [110—111]
  To samo twierdzi i r. A b r a h a m w księdze „Ceror hamor w rozdziale „Szojtim” i często gdzie indziej:
  W zburzeniu Rzymu leży rychłe nasze odkupienie. 39) [111—112]
  _____________________________________________________________
  36) Porownaj: Synayoyu ludaivu, rozdz. X, n a s tr. 212.
  37 ) U J. B u x t o r f a : Lexicon w źrodłosłowach: d i x i c r
  38) Izajasz XXXIV, 1.
  39) Wiele je st w księgach żydowskich rzeczy pisanych o Rzymie, o jego powstaniu i losie przyszłym, ktore uważałem za pożyteczne tu przytoczyć.
  O powstaniu. Metropolji świata chrześcijańskiego czyta się w Talmudzie, w trak ta c ie Sanhedrin 21b:
  ۞ « Tej godziny, w ktorej S a l o m o n pojął corkę Faraona, zstąpił G a b r j e l i wetknął trzcinę w morze i s p r a w i ł , że wystąpiło (wyciągnął)
  błoto i n a niem zostało zbudowane wielkie miasto, ktore je s t Rzymem. »
  W Talmudzie, w trak ta c ie Szabbat 56b, czyta się to samo i mowi się dalej:
  ۞ « W dniu, w ktorym J e r o b o a m wprowadził dwa cielce, jednego
  do Betel, drugiego zaś do Dan, została zbudowana pewna chałupa, k to rą je s t I ta lja Grecji>, to je st Rzym. Albowiem w trak ta c ie Megilla, rozdział
  I, czyta się:
  ۞ Italją Grecji jest wielkie miasto Rzym. »
  To samo czyta się w Talmudzie Jerozolimskim, w trak ta c ie Aboda zara, rozdz. I:
  « W dniu w ktorym J e r o b o a m wzniosł dwa cielce, przybyli R e m u s i R o m u l u s i zbudowali dwie chaty w Rzymie i t. d. »
  Pełniej i z liczniejszemi szczegołami czyta się tę bajkę w Midrasz rabba do Pieśni Nad Pieśniami [Szir ha-szirim rabba] I, 6 — k a r ta 93’
  « Rzekł r. L e w i : w tym dniu, w ktorym krol S a l o m o n ożenił się z corką F a rao n a N e c h o, zstąpił Michał wielki książę z nieba i włożył trzcinę do morza, aby błoto lub brud wstąpiło do niej zewsząd 1 przylgnęło do niej, ktore to miejsce zrobiło się potem n a k sz tałt lasu i je st on tym samym, k to ry dał miejsce miastu Rzymowi do budowania. Albowiem, gdy J e r o b o a m b e n N e b a t wzniosł dwa złote cielce, zbudowali w Rzymie dwie chałupy, ktore wkrotce runęły, a gdy je na nowo zbudowali, zwaliły się znowu. Był tam wtedy mąż sędziwy, k to remu było n a imię A b b a Ko l o n , k to ry im powiedział: Jeżeli nie przyniesiecie tu wody z rzeki E u fra tu i nie zmieszacie jej z tem błotem

  str. 158
  IV. NALEŻY ZABIJAĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN *)
  Wreszcie należy zabijać w s z y s t k i c h chrześcijan, nie wyłączając nawet najlepszych. [ 112—113]
  i z tego icn nie zbudujecie, nigdy nie będą stały. Rzekli do niego: A ktoż nam przyniesie? Odpowiedział: Ja. Wyruszywszy więc, zrobił z siebie jakby handlarza winem, ktory przenosi wino z jednego miejsca do drugiego do sprzedania i ta k szedł z jednego mia sta do drugiego, z jednego k ra ju do drugiego, aż wreszcie doszedł do E ufra tu. Gdy tam przybył, wziął wody z E u fra tu i przyniosł ją im, k to rą zmieszali ze swojem błotem i ta k znowu wystawili te chałupy, ktore wtedy stanęły mocno. Od tego czasu mowili ludzie w przysłowiu:
  ۞ «„Każdy kraj, w ktorym niema A b b y K o l o n a , nie zasługuje na nazwę k ra ju .“ » „I nazwali to miejsce Rzym Babilon” .
  To je st tam. I żeby ktoś nie sądził, że się to mowi o innym Rzymie, do tych słow $ „miejsce Rzymu“ komentator zaznacza: „miejsce, w ktorem zbudowany został Rzym, sprawiający Izraelowi przykrości,,.
  R. B e c h a j w książce Kad ha-kemach (wydania krakowskiego) – litera Gimel, rozdział $ Gaawa 17d — podaje:
  ۞ «„Ono wstąpiło ponad spalenie” (Leviticus VI, 2) to je st n i e g o d z i w e krolestwo rzymskie, ktore się pyszni i wynosi, końcem jego będzie, że będzie sądzone przez ogień jak je s t powiedziane: „Ono wstąpiło do spalenia”. Leviticus VI.≫
  R. S a l o m o n do ostatniego wiersza O b a d j i : „I wstąpią Zbawiciele n a gorę Syjon, aby sądzić gorę Ezaw i P an będzie miał krolestwo”, tak pisze: „Naucza cię, że krolestwo jego nie je st doskonałe, aż weźmie zemstę z gory Ezaw”, to je st według p a ra fra sty |komentatora] chaldejskiego $ wielkie miasto Ezaw“, O k t o r e m j e s t Rz ym.
  Ten sam do tych słow: „Uderz pasterza i rozproszą się owce” (Zacharjasz XIII, 7) — „pa ste rz a“, t. j. $ „Krola Rzymu bezbożnego” czyli niegodziwego rzymskiego imperjum.
  R. A b r a h a m w księdze „Ceror ha-mor“ do tych słow: „W czasie, w ktorym zachwieje się ich noga“ (Deuteronomium XXXII, 35): $ jakby mowi: „kiedy zachwieje się ich ste r i fundament, to jest Rzym bezbożny“.≫
  Uo więcej, spodziewają się, że sam ich Wybawca wyruszy z tego miasta. R. B e c h a j w literze O Nim, księgi Kad ha-kemach, pod koniec ta k mowi:
  ۞ Tak znajdziesz o Zbawcy ostatnim, ktory pojawi się prędko w dniach
  naszych, ktory wyjdzie z metropolji Rzymu i zburzy ją.≫
  I że już tylko tam siedzi Mesjasz okazuje się z Talmudu — tr a k ta t Sanhedrin 98a — w sprawie Mesjasza, gdy zapytują, gdzieby był Mesjasz, odpowiada się, że je st w mieście Rzymie. A jakiż znak jego? „Siedzi w Rzymie wśrod owrzodziałych1′ t. j. trędowatych. Tak się przytacza w Szulchan aruchu; lecz dziś czyta się w Talmudzie „Siedzi między ubogimi noszącymi choroby”. Lexicon B u x t o r f a , w żrodlosłowie Co oznacza to wszystko, co się przepowiada o konieczności zburzenia niegodziwego Rzymu i kogo oznaczają po upadku państwa rzymskiego, zwłaszcza w naszych czasach, w ktorych nawet nie pozostało nazwy imperjum rzymskiego, pozostawiam sądowi każdego, mogącego osądzić.
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

  str. 159
  Talmud, traktat Aboda zara 26b, Tosefta: N a j 1 e P s z y w ś r o d gojow z a s ł u g u j e na śmi e r ć .
  To zdanie wielokroć powtorzone spotyka się w rozmaitych księgach żydowskich, chociaż nie w tych samych słowach. Np: r. S a l omo n J a r c h i do rozdziału XIV Exodus (wiersz 7), wydania Amsterdamskiego 40) , mowi:
  ۞ «Najlepszy wśrod E g i p c j a n 41) zasługuje na śmierć. »
  Szulchan aruch, po słowach Jore dea 158, § 1, że nie należy zabijać własnoręcznie tych akumow, ktorzy nie są dla żydow
  szkodliwi, (ktorzy nie prowadzą wojny z Izraelem) w komentarzu Biur hetib, taką uwagę robi przy słowie 0 milchama —
  wojna:
  ۞ «Lecz w czasie wojny niech go (akuma) zabijają rękami, według tego, co jest powiedziane: D o b r y wś r o d akumow
  z a s ł u g u j e na śmi e r ć . » 11. d.
  V. WYTĘPIENIE CHRZEŚCIJAN JEST MIŁĄ BOGU OFIARĄ. *)
  Ż y d z a b i j a j ą c c h r z e ś c i j a n i n a n i e g r z e s z y , l e c z , j a k u w a ż a j ą , s k ł a d a B o g u p r z y j e m n ą o f i a r ę .
  Sefer Or Izrael 177b12) :
  ۞ «Zniszcz życie klif ot i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, ktory składa ofiarę kadzidła. »
  1113—114]
  Tamże, karta 180:
  ۞ «Izraelita powinien starać się gorliwie wyrwać ciernie z winnicy, t. j. wykorzenić i wytępić klif ot z ziemi; nie można bowiem zrobić Błogosławionemu Panu większej przyjem-
  _____________________________________________________________
  40) w wydaniu weneckiem, jak w Talmudzie: Najlepszy wśrod gojow i t. d. W bazylejskiem zaś wogole niema. [W Talmudzie lipskim:
  „Najlepszy wśrod akumow zasługuje n a śmierć.“]
  41) Słowo ۞ Mecrim [Egipcjanie] można złośliwie czytać $ Nocrim, wskutek podobieństwa litery 2 do dwoch, obok siebie stojących: i;.
  Nie brak zapewne egzemplarzy, w ktorych otwarcie chrześcijan się wymienia. E d z a r d pisze „ J a r c h i do Exodus XIV, 7, wyd. Amsterdamskiego śmielej podstawił & „Najlepszego z c h r z e ś c i j a n należy zabić“.
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a.]
  42) Ten te k st i następne 4 p a trz u R o h l i n g a: „Die Polemik…“

  str. 160
  ności niż ta, jaką my sprawiamy wytępiając bezbożnych i klifot z tego świata. »
  R. S z yme o n : Jalkut 245c, numer 772; i Bamidbar rabba 229c:
  ۞ «Każdy, kto wylewa krew bezbożnych, (tak jest przyjemny) jak ten, kto składa Bogu ofiarę. »
  VI. PO ZBURZENIU ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ NIEMA WIĘCEJ INNEJ OFIARY, OPROCZ WYTĘPIENIA CHRZEŚCIJAN
  W księdze Zohar, część III, 227b, mowi „dobry pasterz“ :
  ۞ Nie mamy innej ofiary oprocz tej, ktora polega na usuwaniu strony nieczystej. »
  W komentarzu Mikdasz Melech do karty 62 Zoharu czytamy:
  ۞ «Kozioł, ktorego posłali (w dniu pokuty) Az a z j e l o w i , jest dowodem, że także my obowiązani jesteśmy usuwać klifot ze świata. »
  Księga Zohar, część II, 43a, wyjaśniając nakaz Mo j ż e s z a o wykupieniu pierworodnego osła, jako ofiary baranka, mowi:
  & ≪Osioł oznacza nieżyda. Odkup go z niewoli, jako ofiarę baranka, ktorym jest rozproszona owca Izraela (t. j. zrob go
  żydem). Jeżeli zaś odmowi, złam kark jego;… [114—115] muszą być bowiem wymazani z księgi żyjących, ponieważ o nich powiedziano : kto zgrzeszy przeciw mnie, tego wykreślę z księgi. »
  VII. MORDERCOM CHRZEŚCIJAN OBIECUJE SIĘ NAJWYŻSZE MIEJSCE W RAJU
  Księga Zohar, część I, 38b i 39a:
  ۞ W czwartym pałacu raju znajdują się wszyscy, ktorzy opłakiwali Syjon i Jeruzalem i wszyscy zabojcy pozostałych narodow bałwochwalczych… I jak purpura [jest] szatą (chlubną i wyrożniającą Boga), tak wyrożnia się i odznacza tych wszystkich, ktorzy zabijali pozostałe narody czczące bożkow. »
  _____________________________________________________________

  str. 161
  VIII. NIE WOLNO ZAPRZESTAĆ TĘPIENIA CHRZEŚCIJAN*)
  W takim stanie rzeczy, I z r a l i t a ni e mo ż e ni g d y w e d ł u g p r a w a s w e g o z a n i e c h a ć t ę p i e n i a gojow, n i e w o l n o im d a ć w c a l e s p o koj u, n i e wo l n o z o s t a w i ć ż a d n e g o mi e j s c a .
  Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 1:
  ۞ «Niech nie wchodzą w układy z bałwochwalcami, tak aby im zostawić możność czczenia bożkow; ponieważ mowi się: 43) „Nie będziesz z nimi zawierał pr zymierza“ i t. d. Lecz a l b o n i e c h do o d s t ę p s t w a od k u l t u n a k ł o n i ą , a l b o n i e c h z a b i j ą. »
  Tamże, rozdział X, § 7:
  O ≪Gdzie Izraelici gorują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nami jakiegokolwiek bałwochwalcę; jeśliby nawet tylko przypadkowo wśrod nas bawił, albo [115—116] z jednego miejsca przejeżdżał na drugie dla handlu, ani przejść nawet nie pozwolmy przez ziemię… »
  IX. NALEŻY PRZEŚLADOWAĆ WSPOLNEMI SIŁAMI*)
  Ws z y s c y ż y d z i s ą o b o w i ą z a n i d z i a ł a ć w s p o l n em i s i ł ami , a b y z n i s z c z y ć w r o g i c h s o b i e z d r a j c o w ; j e ż e l i n i e c z y n n i e , to p r z y n a j m n i e j f i n a n s o w o .
  Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 16:
  ۞ Wydatki zrobione na zgładzenie zdrajcy obowiązani są zwrocić wszyscy mieszkańcy miasta; także ci, ktorzy uiszczają
  daninę gdzie indziej. »
  X. ŻADNA UROCZYSTO SC CHOCBY BARDZO WIELKA NIE MOŻE PRZESZKODZIĆ W ZABIJANIU CHRZEŚCIJAN
  Talmud, traktat Pesachim 49b:
  ۞ Powiedział r. E l i e z e r : narod ziemi (om ha-arec) dozwala się z a b i j a ć w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu44). Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz
  _____________________________________________________________
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. F r a n a j t i s a . ]
  43 ) Deuteronomium VII, 2.
  44) W tym wypadku żadnego innego świętego dnia. w ktorym b a rdziej należy się wstrzymać od wszelkiej pracy, nie można sobie nawet wyobrazić.

  str. 162
  raczej o f i a r o w a ć . Na to im odpowiedział : Bynajmniej; przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś niema p !trzeby modlitw. » 45)
  Że wogole należy prostakow [arn ha-arec] zabijać jak zwierzęta, ujawnia także księga Zohar, część II, 119a:
  ۞ I śmierć ich niech bvdzie z zamknięciem gęby, jak bydlęcia, ktore zdycha bez głosu i bez słowa. » [116—117]

  XI. OCZEKIWANY JEST MESJASZ — MŚCICIEL*)
  S p o w o d o w a ć wi ę c o b a l e n i e r e l i g j i c h r z e ś c i j a ń s k i e j , j e s t j e d y n y m c e l e m w s z y s t k i c h d z i a ł a ń , a n a w e t m o d l i t w I z r a e l a . 46) Nic dziwnego, jeżeli wyczekują także Mesjasza, swojego wybawcę, nie innego jak prze: iladowcę, ktory wygubi najcięższemi klęskami wszystkich nieżydow.47) Dlalego czas przyjścia Mesjasza zalicza się w Talmudzie do trzech najcięższych kar, ktore mogą spotkać ludzi.
  Talmud, tia k ta t Szabbat, 118a:
  O ≪Ktokolwiek przestrzega trzech posiłkow w sabat, uwalnia się od trzech kar: od c i e r p i e ń M es j a s z a , od sądu piekieł i od wojny Goga i Mag >ga. Od c i e r p i e ń Mes j a s z a , ponieważ napisano tu „Dzień“, i napisano tam:
  „Oto ja posyłam wam Proroka E 1 j a s z a, zanim przyjdzie dzień Pana“ i t. d. »
  Talmud, traktat Sanhedrin 98b:
  ۞ «Coż zrobi człowiek, aby się uwolnić od cierpień Mesjasza?
  Będzie przestrzegał prawa dobroczynności i t. d. »
  _____________________________________________________________
  45) Człowiek z gminu przeto Jest zupełnie niegodny, aby być ofiarowanym!
  *) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]
  46) B u x t o r f : Synagoga Iudaica, n a str. 24.
  47) Nie takiego więc oczekują Mesjasza, jakiego przepowiadali P ro rocy: pokornego, ubogiego, Księcia pokoju, dziś w całym świecie czczonego; lecz temu wogole przeciwnego — Anti-Chrysta; że chrześcijanie dobrze wiedzą o jego nadejściu, nie je st dla żydow tajemnicą. Np. r. A b e rb i n e l ta k mowi (do Daniela k a r ta 68b): , Usłyszeli (rozumie się: chrześcijanie od żydow), że będą bardzo ciężkie klęski w czasie Mesjasza, k tore nazywają się Chable ha-masziach — bole Mesjasza, tak, że nazywają szczęśliwym tego, k to ich nie będzie widział, ani nie będzie żył w tych czasach. » (Mateusz XXTV, 8). P a trz : Lexicon B u x t o r f a w ćrodłosłowie $ Chebel.

  str. 163
  XII. MODLITWY ŻYDOW O ZAGŁADĘ CHRZEŚCIJAN *)
  O t e g o m ś c i c i e l a M e s j a s z a w z d y c h a j ą b e z u s t a n n i e w s w o i c h mo d l i t w a c h , zwł a s z c z a k t o r e z a n o s z ą w w i l j ę P a s c h y . 48)
  ۞ «Wylej gniew twoj na narody, ktore cię nie poznały i na krolestwa, ktore twego imienia nie wzywały; 48) [117—118] wylej na nich gniew twoj i szał gniewu twego niech ich ogarnie; 60) prześladuj ich w uniesieniu twojem, i zetrzyj ich pod niebiosami Panie.B1) » 52)
  ۞ «Dokąd-że wreszcie siła twoja będzie w niewoli, a piękność twoja będzie spoczywała w ręku gnębiciela? O Boże! pobudź siłę twoją i gorliwość twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym; niech zginie siła ich i niech się przerażą i t. d… »
  ۞ «Zgubionym niech będzie odjęta wszelka nadzieja; wszyscy heretycy niech zginą, jakby w jednej chwili; wszyscy nieprzyjaciele narodu twego niech szybko zostaną wycięci; krolestwo pychy wyrwij, złam i zniszcz, niech zostaną ujarzmieni
  wszyscy, prędko, w dniach naszych. » B3) [118—119]
  _____________________________________________________________
  „) i-foatytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]
  48) P a trz : Synagoga Iudaica, rozdz. XVIII,na s tr. 416 i rozdz. XIV,
  n a str. 283.
  49) Psalmy LXX1X, 6—7.
  50) Psalmy LXIX, 25. 51) Treny III, 66.
  52) Zanim odmawiają tę modlitwę „śpiewają dość długi hymn o wyzwolenie z Egiptu, w ktorym, kiedy te k s t dojdzie do dziesięciu plag, ktoremi zostali dotknięci w Egipcie, śpiewają [go] wolno i jednym palcem wylewają krople wina z kielicha, zaznaczając, ż e . owych dziesięć plag, powinno wyjść z ich domow n a ich wrogow, mianowicie chrześcijan”. Synagoga Judaica, n a s tr. 412. Minhagim, n a str. 25. Odmawiając zaś ją powinni otworzyć drzwi domow, aby zaświadczyć, że, zaufawszy Bogu, nie mają się czego obawiać; aby sobie przypomnieli, że „ ta noc czuwan ia “ je st tą, w ktorej Bog strzeże ich od wszelkiego złego (Pesachim 109b) i dla te j wiary przyśle im Mesjasza, k to ry wyleje gniew swoj n a akumow. Szulchan aruch, część Orach chajim § 480, Hagah. [Porownaj tak że : Z b i g n i e w K r a s n o w s k i : „Światowa polityka żydowska“,
  Warszawa 1934; n a str. 33.]
  Str 53) „że zaś modlitwy te kie rują także przeciw władzy chrześcijańskiej, możemy łatwo przekonać się u r. B e c h a j a, k to ry o te j modlitwie ta k pisze w Kad ha-kemach, k a r ta 80a: M o d l i t w ę t ę p r z e z n a c z y l i p r z e c i w h e r e t y k o m , c z y l i u ł o ż y l i n a o b a l e n i e t e g o b e z b o ż n e g o p a ń s t w a t. j. n a zniszczenie państwa rzymskiego, i wszystkich rządow chrześcijańskich, k tore p a n u ją nad żydami. » J. B u x t o r f : Synagoga Iudaica, rozdz. X, n a str. 212.

  str. 164
  W tym samym czasie Książę owego pysznego Imperjum, t,ak się modli i nakazuje się modlić wszystkim swoim, po całym świecie rozsianym, „zgubionym“ i „heretykom”:
  Modlmy się leż i za wiarołomnych żydow: niech Pan i Bog nasz zedrze zasłonę z serc ich, aby z nami poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  Wszechmogący, wieczny Boże. ktory w miłosierdziu swojem nikomu, nawet wiarołomnym żydom. przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud len zaślepiony, aby wreszcie poznał światło prawdy, klorem jest Chrystus
  i z ciemności został wybawion. Przez tegoż Pana…
  _____________________________________________________________

  Przeczytaj książkę „„ Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim” a poznasz prawdę.
  Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. prof. Justyn Bonawentura Pranajtis!

 3. Boydar said

  „… „Polacy” uważają, iż Episkopat powinien podać się do dymisji …”

  Bzdura ! Skład epidiaskopu jest z punktu widzenia „naszych starszych braci” optymalny; wszyscy są koszerni, wszyscy umoczeni, wszyscy dyspozycyjni. I oczywiście wierni swoim promotorom, o ile wobec żyda można użyć tego staromodnego określenia.

 4. Birton said

  Rabczewska -Doda mądrze powiedziała: pedofil to pedofil i tyle, czasami ksiądz (3% pedofili)

 5. ami said

  Żydzi to ucieleśnione demony – oświadczył Cyryl Aleksandryjski, więc skoro autorytet moralny uwiarygadnia ten prosty fakt, to można by pokrótce opisać ich oddanie się rzeczom piekielnym. Przede wszystkim powinno się wiedzieć, iż żydzi uwiarygadniają się odłamem staro zakonnych – Jehowitom, podpinającym się pod Boga JHVH, robiącym z Niego Satyra, wprowadzającym tysiące niedorzecznych nakazów i zakazów promujących anarchie.

  W rzeczywistości jako plemię kainowe zajmują się oni kultem Baala – wampiryzmem i kanibalizmem. Centrum ich kultu satanistycznego jest ofiarowywanie niewiniątek Molochowi. To jest taka np. współczesna „Pizza Gate”. Jeśli któraś cześć systemu doniesie o lucyferianizmie, żyd zaraz ucieka do Israhella – po to on tam jest i słuzy im, jako schron, przed listami gończymi. Tam tez argentyński czy amerykański lub angielski sąd ich nie doścignie, bo to gniazdo szerszeni ma zapewnione prawem miedzynarodowym bezpieczne lądowisko wszelakiej maści żydowskim złodziejom, bandytom i mordercom.

  Jak wiadomo, większość tzw. Izraelczyków ma korzenie polskie lub ruskie, ponieważ zostali zasiedleni tam, podczas tworzenia tego tworu kahalnego, nad Jordanem, przez polsko-rosyjskie kondominium, które zażydziło swymi obywatelami – dyzmami, te tereny, wyciskając z Anglików, pod wpływem szantażu Rgtszylda, deklarację Balfoura, pozwalającą na to przestępstwo, względem Boga, jak i współmieszkańców – chrześcijan i muzułmanów.

  Mając takie i podobnie sprostytuowane centra odosobnienia, żydzi tworzą kahalna siatkę szpiegowsko – satanistyczną po całym świecie. Tworzą tysiące organizacji mających w swych statusach dobro człowieka, by pod tym szyldem dokonywać bezprawia. Rządy poszczególnych krajów sprofanowane żydem zapewniają im powolną eksterminacje, przede wszystkim, białych narodów.

  Żydzi, oprawcy białego człowieka, posługują się systematycznym gwałtem, mordem i złodziejstwem, jak słynny holo-kit, na Bogu Ducha winnych białych ludziach. To, że oni są jeszcze między nami, mimo ich ewidentnych przewinień, można wytłumaczyć naszą naiwnością oraz dobrodusznością. To nasz błąd, errata, za które kolejne pokolenia drogo płacą, częstokroć życiem i zdrowiem, dla tworu, który został idealnie określony przez samego Boga jako „Ohyda Spustoszenia.” 😠

  https://www.polskieradio.pl/8/3660/Artykul/1908661,Deklaracja-Balfoura-Dokument-ktory-zmienil-wiele

 6. bebrave2019 said

  Mec. Joanna Modzelewska: Homoseksualizm, pedofilia i agentura w Kościele

 7. Ad.6. Czy tam nie jest nowa o PRL? Panie Troll Polonii, Pan obejrzy. Wydaje się, że Pan nie rozumie moich wpisów o PRL, może ten wywiad nieco pomoże Panu zrozumieć mój punkt widzenia Państwa Ludowego , który był punktem widzenia Polaków już tak znienawidzonej dziś Solidarności..

 8. To, że PZPR można nienawidzić , to ja rozumiem.., ale jak można pluć na Ruch Solidarnosciowy, to ja tego pojąć nie mogę.. Tylko dlatego, że w nim przegraliśmy? Tylko dlatego, że Jaruzel rozwalił go Wojna z Narodem I postawił tam trzpionow??

 9. bebrave2019 said

  cd. 6 REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE
  .https://www.youtube.com/watch?v=ikgBTbZX8b0&list=PLVnaLyW7s_qdzjkbhX8dRC3dtuU7TfBQS

 10. Boydar said

  Panie JO.

  Zażądał Pan pisania prawdy, to bardzo ryzykowne posunięcie. Można dostać taką, która ukąsi nas bardziej niż kłamstwo. Ono zresztą prawie zawsze jest jak komar czy kleszcz, zawiera dużo substancji znieczulającej.

  Przechodząc do sedna niniejszego komentarza.

  Czym była Solidarność. Nikt do tej pory tego nie wyartykułował, ani tu na Gajówce ani gdzie indziej. Nawet Kolega Kafel, widocznie nie ma tyle morfiny.

  Otóż Solidarność jako zjawisko społeczne, a była nim niewątpliwie, to okoliczność przyrody. W tej okoliczności, tzw. lud, uznał że może by i dłużej tą chu.jnię wytrzymał ale chyba pora na zmiany. Oczywiście żyd ludowi to podpowiedział i zasugerował różnymi sztuczkami a dodatkowo utwierdził w przekonaniu że jest dobra okazja. Co nie zmienia faktu że udział ludu (pracującego miast i wsi naturalnie) był nieodzownym elementem tego żydowskiego przedsięwzięcia. Myk polegał na skierowaniu w odpowiadającą żydom stronę Wolnej Woli ludu. To było sine qua non; bowiem na tym gwoździu pod koniec spektaklu miano zamiar zawiesić ludowe poczucie zawodu, zniechęcenia i beznadziei. Tak żeby przez następne pół wieku żadne głupoty ludowi do głowy nie przychodziły.
  Istotną perspektywą realizowaną przez reżyserów było po klęsce światełko w tunelu w postaci akcesji do innej chu.jni, tym razem jewropejskiej. I tu udział ludu się kończył. Cokolwiek by się nie działo, animatorzy mieli pewność że do żadnego kryterium ulicznego nie dojdzie.

  Oczywiście celów do zrealizowania było więcej, ale to już tylko realizacje możliwości po zdzieleniu petenta pałą przez łeb, zupełnie jak w carskim sądzie.

  Egzaminu nie zdaliśmy. Liczyliśmy na drapane bez żadnej wiedzy merytorycznej. Odrzuciliśmy w pijanym widzie zarówno Boga jak i rozum. Kto normalny idzie do walki z żydem pod ramię, i jeszcze powierza mu dowództwo. Pojęcie głupoty nie oddaje stanu rzeczy.

  Można być dobrym katolikiem, chrześcijaninem, przestrzegać Dekalogu. Ale nawet tam nie jest napisane, że przez Marszałkowską na czerwonym się nie przechodzi, a tym bardziej przez Jerozolimskie. Jest za to napisane, zwłaszcza w Starym Testamencie, kim jest żyd i do czego jest zdolny oraz skłonny. To też zlekceważyliśmy, no to mamy skutki.

  I nie ma co się bulwersować, wspominać, ekscytować. Trzeba właśnie mówić prawdę.

  Jedyną bezsprzeczną korzyścią była/jest konstatacja, że SIĘ DA, pod warunkiem że bez żyda. Ale o tym pamiętać będą nieliczni katakumbowcy.

  Póki co, Brauny, Federacje, różne inne poczwarki – forever !

 11. Troll Polonii said

  8
  Polak-Ortodoks
  Mozna pluc na Solidarnosc?
  Mozna. A nawet trzeba, biorac pod uwage, kto ja zalozyl i dlaczego.
  A reszta to juz tylko konsekwencje:

  Trzon Solidarnosci :

  Lech Walesa – Lebe Kohn
  Premier RP- Jan Olszewski – Izaak Hertz-Oksner
  Premier RP – Tadeusz Mazowiecki – Icek Staktzna
  Jacek Kuron- Icek Kordblum
  Leszek Balcerowicz – Aaron Buchaltz
  Stefan Niesiolowski – Aaron Nusselblaum
  Jozef Oleksy – Szymon Buchmio –
  Hanna Gronkiewicz Waltz – Haka Grundbaum
  Wlodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
  Aleksander Kwasniewski – Izaak Staltzman
  Andrzej Olechwski – Mosze Brandwein
  Jan Maria Rokita -Izaak Goldeicht
  Jaroslaw Kaczynski – Kalkstein
  Antoni Macierewicz – Izaak Singer
  Bronislaw Gieremek – Berle Lewartow
  Adam Michnik – Aaron Szechter
  Lech Kaczynski – Kalkstein
  Bronislaw Komorowski – Osip Szczynukowicz
  Janusz Korwin – Mikke – Ozjasz Goldberg
  Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
  Ludwik Dorn – Dornbaum
  Hanna Suchocka- Hajka Silberstein
  Andrzej Duda – Aaron Feigenbaum

  : Solidarity | Polish Poland

  http://polishpoland.com/tag/solidarity/

  – The USA provided significant financial support for Solidarity during the 1980s. This funding is thought to have been as much as 50 million US dollars.
  – Lech Walesa was chairman of Solidarnosc between 1980 and 1990.

  Zadanie specjalne: Związki Lecha Wałęsy z SB po 1976 roku – YouTube

  Rzeczywisty twórca Solidarności | Justice4Poland.com

  https://justice4poland.com/2016/12/14/rzeczywisty-tworca-solidarnosci/

  Zbigniew Brzeziński jest amerykańskim politykiem i strategiem globalnej polityki. Jest nazywany jastrzębiem polityki zagranicznej USA. Henryk Pająk w książce „Bestie końca czasu” cytuje Johna Colemana: „Komitet 300” rozkazał Klubowi Rzymskiemu zniszczenie Kościoła katolickiego oraz przygotowanie warunków do interwencji sowieckiej w Polsce. Solidarność była tworem Zbigniewa Brzezińskiego z Komitetu 300. To Brzeziński wybrał nazwę tego „związku zawodowego”, wytypował jego organizatorów i przywódców. Nigdy „Solidarność” Brzezińskiego i jego kumpli z Klubu Rzymskiego nie była „ruchem pracy”. Była to masowa, populistyczna organizacja stworzona po to, aby wywołać zmiany w bloku sowieckim, absolutnie konieczne do kontynuowania budowy Jednego Rządu Światowego”.

  Jerzy Holzer w książce „Solidarność 1980-1981” pisze, że nazwę związku „Solidarność” na zjeździe w Gdańsku zaproponował Karol Modzelewski. 17 września 1980 r. do Gdańska zjechali się przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich, Międzyzakładowych Komitetów Robotniczych i Międzyzakładowych Komisji Robotniczych z całego kraju. Zapadły tam wówczas decyzje o utworzeniu jednego związku. Przyjęto propozycję Modzelewskiego, aby nosił on nazwę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1984). K. Modzelewski mógł być wcześniej wytypowany, obok innych, przez Brzezińskiego.

  Już w latach 60. XX w. Brzeziński pracując w Departamencie Stanu ds. Planowania Polityki Rady opracował strategię pokojowego zaangażowania USA w celu osłabienia bloku sowieckiego. W latach 1977-1981 był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Cartera i w tym czasie wywierał znaczący wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Podczas pracy w Białym Domu podkreślał rolę praw człowieka, jako środka ideologicznej ofensywy przeciwko ZSRR. W celu osłabienia ZSRR, zachęcał dysydentów w Europie Wschodniej, aby walczyli głównie o poszanowanie praw człowieka.

  Departament Stanu USA był zaniepokojony udzieleniem przez Brzezińskiego poparcia dla dysydentów w Niemczech Wschodnich. Administracja amerykańska miała żywo w pamięci krwawo stłumione powstanie w NRD, które wybuchło 16 czerwca 1953 roku, po tym jak rząd ogłosił podniesienie norm wydajności dla pracowników o 10 proc. W przeszło 200 miastach wybuchły strajki, a na ulicach doszło do starć z policją. Władze NRD stłumiły powstanie przy pomocy jednostek Armii Czerwonej ściągniętych z baz radzieckich na terytorium NRD. Brzeziński postulował zaangażowanie USA w popieranie antysowieckiej partyzantki w Afganistanie i antykomunistycznego ruchu Solidarność w Polsce.

 12. Troll Polonii said

  8
  Polak- Ortodoks

  Skad Walesa mial tyle pieniedzy? (siedmioro dzieci, zona nie pracowala…)
  Jeszcze takie informacje mozna znalezc w sieci:

  Lech Wałęsa i jego wygrane w Lotto – YouTube

  Wszyscy podpisywali ja też podpisałem” Wałęsa o współpracy z SB – YouTube

  Solidarność była operacją specjalną CIA

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/06/solidarnosc-byla-operacja-specjalna-cia/

 13. Marucha said

  Re 11:
  Panie Troll… według Pana lista tych Żydów, jaką Pan zamieścił, to była „Solidarność”?
  Pan żartuje?

 14. Boydar said

  To bardzo niegrzecznie, nie odpowiedzieć Gospodarzowi; rzekłbym nawet – wali prymitywem.

Sorry, the comment form is closed at this time.