Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Czy białostocka Kuria dopuściła się profanacji kościoła katolickiego?

Posted by Marucha w dniu 2019-06-18 (Wtorek)

16 czerwca 2019 roku w Bazylice Św. Rocha w Białymstoku za przyzwoleniem ks. Proboszcza Tadeusza Żdanuka, a z polecenia Arcybiskupa dr Tadeusza Wojdy, odbył się koncert Festiwalu Kultury Żydowskiej Zachor – Kolor i Dźwięk.

Czy Arcybiskup swoją decyzją chciał upokorzyć ks. proboszcza za jego wieloletnią patriotyczną postawę i kazania napełniające otuchą nasze serca?

“My, parafianie kościoła p.w. św. Rocha – Bazyliki Mniejszej, wyrażamy głęboki sprzeciw i wielkie oburzenie w związku z urządzaniem koncertów muzyki żydowskiej w naszej świątyni przez ambasadę Izraela w Warszawie.” – czytamy w proteście skierowanym do Arcybiskupa dr Tadeusz Wojda.

Dlaczego pomimo sprzeciwu parafian, koncert muzyki żydowskiej nie został odwołany?
Czy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda mógł dopuścić do tego koncertu? Koncertu nie związanego z muzyką sakralną Kościoła Rzymskokatolickiego?

Na te pytanie wyraźnie odpowiada „LEX ROMAE DATUR” – Instrukcja o koncertach w kościołach, a czytamy w niej między innymi:

pkt. II. Elementy do refleksji
Istota i przeznaczenie kościołów
5. Zgodnie z tradycją, którą ukazuje ryt poświęcenia kościoła i ołtarza, świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Lud Boży, „zgromadzony w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest Kościołem, świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni, gdzie w duchu i prawdzie wielbi się Ojca. Już w najdawniejszych czasach pojęciem kościół został objęty również budynek, w którym wspólnota chrześcijańska gromadziła się, by słuchać słowa Bożego, razem się modlić, przyjmować sakramenty, sprawować Eucharystię” i wielbić ją tam jako trwający nieustannie sakrament (1).

Tak więc kościołów nie można uważać za zwyczajne miejsce „publiczne”, mogące służyć wszelkiego rodzaju zgromadzeniom. Są to miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji lub poświęcenia, do sprawowania kultu Bożego.

Świątynie są widzialnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem; miejscami, w których już teraz, na tym świecie, urzeczywistnia się tajemnica komunii pomiędzy Bogiem i ludźmi. Zarówno w miastach, jak i na wsiach, kościół jest uważany także dzisiaj jako dom Boży, czyli znak Jego zamieszkania wśród ludzi. Pozostaje on miejscem świętym również wtedy, gdy nie odbywają się w nim obrzędy liturgiczne.

W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie, zwłaszcza w wielkich miastach, kościoły są również miejscem, gdzie w ciszy i modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie lub światło wiary.

Jednakże dzieje się tak tylko wtedy, gdy kościoły zachowują swoją tożsamość. Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii wiary i wrażliwości ludu Bożego. Jak bowiem mówi Pan: „Mój dom będzie domem modlitwy” (Łk 19,46)….

Dalej w tej instrukcji jest napisane:

III. Wskazania praktyczne
8. Użytkowanie kościołów reguluje kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca”.

Zasada, że kościół może być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca, stanowi kryterium. pozwalające otwierać podwoje kościoła przed koncertami muzyki sakralnej lub religijnej bądź je zamykać przed muzyką innego rodzaju. Wszak najpiękniejsza nawet muzyka symfoniczna sama w sobie nie jest muzyką religijną. Takie określenie musi wyraźnie wynikać z pierwotnego przeznaczenia utworów muzycznych lub pieśni, a także z ich treści. Jest niezgodne z prawem wykonywanie w kościele muzyki która nie zrodziła się z inspiracji religijnej i została skomponowana z myślą o określonych środowiskach świeckich, niezależnie od tego, czy jest to muzyka dawna, czy współczesna, czy stanowi dzieło reprezentujące najwyższy poziom, czy też posiada charakter sztuki ludowej.

Jej wykonywanie oznaczałoby brak szacunku wobec świętości kościoła, a także samego utworu muzycznego, który nie powinien być wykonywany w niestosownym dla niego kontekście.

W związku z powyższym, Arcybiskup dr Tadeusz Wojda nie miał prawa zezwalać na koncert muzyki żydowskiej, dlatego część parafian Kościoła Św Rocha postanowiła czynnie zaprotestować przeciwko profanowaniu naszej świątyni i w chwili koncertu muzyki żydowskiej odśpiewać pieśni religijne, bo tylko na taką muzykę pozwala nasza wiara w Domu Bożym.

Podczas śpiewania, próbowano nas wyrzucić z naszego kościoła. Pewna kobieta podeszła i oznajmiła nam że, kościół jest wynajęty a my mamy się wynosić! Pierwszy raz usłyszałem że kościół, Dom Boży, miejsce święte może być wynajęte, a parafianie mają go puścić, bo odbywają się w nim jakieś gusła żydowskie.

Do kościoła została wezwana policja, a mundurowi w pełnym uzbrojeniu z gazem i pałkami próbowali zakłócić nasz śpiew. Do czterech osób, które śpiewały w kościele, wezwano kilka radiowozów i kilkunastu uzbrojonych funkcjonariuszy. Jeszcze w kościele od jednej z osób usłyszałem że, nawet za komuny milicja nigdy nie wchodziła do świątyni by interweniować, a tu mieliśmy przykład mundurowych którzy bez szacunku i czci stali tyłem do Najświętszego Sakramentu próbując nas wyprosić z kościoła.

Po wyjściu ze świątyni zostaliśmy poproszeni o dowody osobiste i „spisani”, a Piotra Żakowicza zatrzymano pod pretekstem iż, jest poszukiwany! Co jest ordynarnym kłamstwem, bo poszukiwany nie jest i nie był, a zakuto go w kajdanki i odwieziono radiowozem na potrzeby mediów, które jak sępy liczyły na sensacyjną pożywkę.

Co dziwne, Piotr został w pierwszej kolejności odprowadzony pod sam obiektyw jakiegoś pajaca z kamerą, który nawet nie miał plakietki identyfikacyjnej, a zapytany z jakiej jest telewizji nic nie odpowiedział. Jutro reżimowe media powiedzą że, “Sprawcy/organizatorzy zostali zatrzymani za zakłócanie żydowskiego koncertu”.

Jak opowiedział nam Piotr Żakowicz, po zatrzymaniu zawieziono go na pierwszy komisariat i zamknięto w pomieszczeniu serwerowni w którym było bardzo gorąco. Przebywanie w takim pomieszczeniu może być dla niego śmiertelne, gdyż choruje na cukrzycę, a na jego prośbę o wodę usłyszał odpowiedź – Czy widzi pan tu szklankę?

Niedobrze to świadczy o policjantach z pierwszego komisariatu w Białymstoku.

Czy ty nie dziwne że, za cel profanacji obrano “Kościół, Pomnik Odzyskania Niepodległości”? Czy poprzez bezczeszczenie kościoła pokazują nam że, znów niepodległość została nam odebrana?

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!

I na koniec do Żydów:
Ł.16,15 “Przed ludźmi możecie przybierać pozory sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Bo co ludziom wzniosłe się wydaje, jest obrzydliwością w oczach Bożych.”
Ł. 19.46 “Dom mój jest domem modlitwy. A wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”.

Autor: Jacek Porosa

Za http://niezaleznemediapodlasia.pl/

Komentarze 42 to “Czy białostocka Kuria dopuściła się profanacji kościoła katolickiego?”

 1. Moher49 said

  Kościół katolicki przekształca się pomalutku w synagogę.

 2. JW said

  Na Zachodzie nie takie rzeczy dzieją się z kościołami. U nas jeszcze spora część ludzi chodzi na msze, więc trzeba zohydzić im to do reszty, co już właściwie się dokonało, gdy tak popytać o to człekokształtnych w wieku 30-. U zdecydowanej większości dominuje prosty schemat myślowy: wiara w Boga = przesąd, ksiądz = pedofil, najnowszy model srajfona i lajki na fejsbuniu = cel życia. A żydowskie koncerty tylko dopełniają dzieła spustoszenia.

 3. Joannus said

  Na takowe dictum biskupa jest jedyna rada. Wierni winni wychodzić kiedy pojawi się w świątyni. Może wtedy uzna błąd służalczego wydania zgody.

 4. Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa o uproszenie życia w łasce Bożej i otrzymania błogosławionej śmierci.

  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad prześladownikami Kościoła …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad bluźniercami Trójcy Najświętszej …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad boleściami Matki Twojej przy śmierci Twojej …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad krzywdami Matki Twojej …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleść Twoją nad krzywdami Świętych Twoich i sług Twoich …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad tymi, którzy nie dbają o łaskę i chwałę Twoją …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad tymi, którzy nie dbają o zbawienie swoje …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad zabijającymi dusze …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad świętokradzko sprawującymi Ofiary Najświętsze …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad świętokradzkimi spowiedziami …
  Najukochańsze Serce Jezusowe, przez boleści Twoje nad bałwochwalcami, czarnoksiężnikami, heretykami …

  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/06/18/litania-do-najslodszego-serca-pana-jezusa-o-uproszenie-zycia-w-lasce-bozej-i-otrzymania-blogoslawionej-smierci/

 5. Jack Ravenno said

  Robią z kościołów jaskinie zbójców. Parafianie mogą zbojkotować ten syf do czasu aż się jeden z drugim nie otrząśnie z tego żydofilskiego amoku. Mogą spokojnie znaleźć świątynię gdzie jeszcze jest obecna świętość.

 6. „Zamiast koncertować w swojej synagodze Żydzi bezczeszczą katolicką świątynię. Na wiernych Katolików nasyła się policję.
  Upokarzanie Księży Katolickich i Wiernych przez biskupów na smyczy żydowskiej trwa. Bicze katolicy powinni ukręcić, i wyganiać nawet z przedsionka, żeby heretycy nie weszli przed Najświętszy Sakrament. Biskup łamie prawo kanoniczne a potem żąda posłuszeństwa?

  Biskup Białegostoku stał się przestępcą kanonicznym. Każdy, kto przyczyni się do zdjęcia przestępcy z urzędu dobrze zasłuży się Kościołowi Katolickiemu.” (https://swietatradycja.wordpress.com)

  A ja się z tym identyfikuję. W Kościele są potrzebne porządki. Struktury święte bo kościelne przejęte są przez uzurpatorów i przestępców.
  Mam nadzieję, że Opatrzność zrzuci ich z ich niegodnie zajmowanych miejsc.

 7. Ale dlaczego? said

  Jak tak się zastanowić nad wszystkimi „znakami”, to wychodzi, że nieubłaganie zbliżają się sądne dni…

 8. Gość said

  Jak widać talmudyczne bydło może wszystko. Przejmują powoli władzę nad gojami i musimy się bronić wszelkimi sposobami. Nawet najbardziej drastycznymi. My do ich synagog nie wchodzimy a tym łachudrom wszystko wolno. Jest coraz bliżej do tego, że ich łby będą się turlać po rynsztokach.

 9. Dziadzius said

  Zawsze mowilem ze Polak ma najgorszego wroga w innym Polaku– nam nie trzeba obcych- my sami siebie rozbijemy w drzazgi czy w braku patriotyzmy czy w braku wiary bo bez zjednoczenia i wspolnego poswiecenia my jestemy swoimi najzapalczywszymi wrogami.

 10. RomanK said

  Trzeba walnac acybiskupa w pysk…zlapac za leb i dwa razy w gardlo….az mu krew uszami pojdzie …i spadnie na czworaki wtedy kopa w krocze..zabrac lancuch pierscionki , portfel…meszty i co tam sie na ludzkiej biedzie dochrapal i poprawiwszy pastoralem..pognac w pizdu…..
  Tak zrobil Pan Nasz Jezus Chrystus…z kupczcymi w Swiatyni…..

  Tym razem popieram w 100 procentach.
  Admin

 11. Mieczysław Sylwester Kazimierzak said

  Jak to jest z chrześcijaństwem w warunkach CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ?!

 12. bebrave2019 said

  Arcybiskup dr Tadeusz Wojda jest exkomunikowany.
  Jest to exkomunika „Excommunicatio latae sententiae” – wiążąca mocą samego prawa, która następuje automatycznie po czynie.
  Tadeusz Wojda jest exkomunikowany ze wspólnoty wiernych Kościoła katolickiego za dokonanie bluźnierstwa zażydzenia katolickiej świątyni śpiewami żydowskimi – to dodatkowo dokonanego za pomocą zbrojnego gwałtu na parafianach. Exkomunikowany Tadeusz Wojda podlega prawu banicji ze wspólnoty wiernych.
  Exkomunika jest skutkiem prawa kanonicznego obowiązującego w Kościele Świętym.
  Tadeusz Wojda jest dodatkowo winień dopuszczenia się przestępstw kryminalnych:
  – Zmuszania wiernych do udziału w praktykach religijnych obcych wyznań.
  – Zaboru mienia katolickiego na potrzeby żydów, a takim jest to żydowskie – pod osłoną policji – wtargnięcie.
  https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/3610-bazylika-sw-rocha-exkomunika-arcybiskupa-dr-tadeusz-wojdy-2

 13. Zbyszko said

  Tam powinni ludzie z całej Polski przyjeżdżać na nieustanne różańcowe modlitwy ekspiacyjne! Skandal!!
  W Bielsku Białej już jakiś czas temu w kościele odbył się koncert jazzowy.
  Skandal! policja w kościele! bo ludzie się modlą…

 14. hulajdusznik said

  Mój sąsiad ma ostatnio bardzo słychany problem. Wkurwia się parę razy na dzień, spać po nocach nie może. Żona nie chce schodzić z piętra na parter, bo najpierw piszczy, a potem wrzeszczy na sąsiada, obwiniając „biedaka” i całą jego rodzinę o wszelkie zło na tym świecie. Co się stało?

  Robale kilku maści mu się w chałupie rozpanoszyły. W jednym miejscu pod szafkami w kuchni widują karaluchy, w przedpokoju mrówki, w kibelku srebrne rybki, w salonie jakieś lojzy o wyglądzie pancerników, po ścianach grasują pająki, istna inwazja.

  Próbują tam różnych cudacznych „pułapek”, rozpylaczy, proszków. Co w jednym miejscu już, już wydaje się pojawiać normalność, to ni stąd ni zowąd znów, gdzieś jakieś mendy wyłażą.

  W dziwności swojej przypomina mi to sytuacje opisywane w „Gajówce”, ot, jak chociażby ta w tym artykule. Sejm i inne budynki władzy – zainsektowane. Na ulicach spokoju nie masz, bo co rusz jakieś pojebane parady. Telewizja – same wszy i mendy. To znów jakieś wiece (które dla niepoznaki jakoś inaczej tam teraz nazywają), zbiórki, wystawy, filmowe pokazy… Jak nie muzeum, to galeria. No i te koncerty…

  Garbulce w kościółku z koncertem ychniej „kultury”… A, to dobre! No to już wiecie przynajmniej kto tam w tej białostockiej kurwii zasiaduje.

  Biedny ten mój sąsiad, będący jednocześnie sąsiadem dwóch innych sąsiadów. Biedni ci Polacy, którym zabrano ich własny dom i pozwolono im łaskawie jeszcze jakiś czas tam pomieszkiwać.

  Walka z robactwem, które co rusz wyłazi z jakiegoś zakamarka wymaga diagnostyki, odpowiednich środków, narzędzi, czasu i pieniędzy. Jednym słowem: przejebane.

  A może by tak spalić starą chałupę wraz z robactwem i wziąć się za budowę nowej? No… bo to nie przelewki. Na razie to tylko robactwo. A co będzie, gdy zaczną panoszyć się już na całego różne gryzonie?

 15. Piotr Podgórni said

  Żydzi nie mają prawa wstępu do kościoła katolickiego bo tak stanowi prawo kanoniczne. Policja zaś łamie prawo administracyjne aby umożliwić złamanie prawa kanonocznego. Wpuszczanie kłamstwa tam gdzie mieszka Prawda jest atakiem judeosatanistów na Kościół Chrystusowy a biskup swoim działaniem udowodnił do jakiego Kościoła należy. Świat stworzony przez Boga jest pełen harmonii a jazz oznacza chaos więc koncert jazzowy w kościele jest czynieniem chaosu tam gdzie powinien być spokój i harmonia.

 16. Marcin said

  Nie. To białostoccy wierni dopuścili się szerzeniu mowy nienawiści.

  Jeszcze jakieś zdrowe odruchy zostały ale to już margines.

 17. z-k said

  Opanowanie Polskiego Kościoła w programowym referacie zapowiedział Jakub Berman gdyż jest to warunkiem budowy Polin jako rezerwowego miejsca osiedlenia żydostwa. Patrząc na poczynania części, niestety znacznej części episkopatu, to widać, że destrukcyjny program Jakuba Bermana ma się dobrze. By nie dopuścić Polaka – Patriotę na na arcybiskupstwo warszawskie użyto wszelkie siły, nawet ukryte rezerwy agentów w postaci „katolickich polityków” i „katolickich dziennikarzy”

 18. Wieloimienny said

  JW @

  We Wrocławiu przejdziesz przez dziedziniec synagogi, a już cię patrol szuka i jak złapie to przeszukuje czy czasem nie terrorysta co chciał żydom kuku zrobić. To niech wypierdalają do Izraela z tymi swoimi „bożnicami”.

  Druga sprawa młodzi: Młodych w kościele nie ma i nie będzie. Widać po dominicantes jak spada w dół, starzy umierają i powiększa się pustka.

  Moja siostra (40) dzieci wysłała kilka razy na modlitwy do zielonychświątkowców, a jedną córkę (15) nawet na kolonie letnie do tej sekty, część wioski ponoć tak samo robi. I ona też ciągle mówi, że księża kurwiarze, że pedofile i nie powinno być celibatu itp. To jest stan nieodwracalny.

  Za lat 25 będzie w Polsce kilka procent katolików, niestety takich oazowych modernistów z gitarami, kościoły z ministrantkami, z Komunią Świętą na rękę w pozycji stojącej, bez spowiedzi nawet, bo księża przychodzą spowiadać tu przed Mszą Św. i się spieszą strasznie. Reszta będzie ateistyczna, lewacka, albo zółtoświątkowa!

  Ja wam mówię, że już niedługo nie będą sprawowane sakramenty. Rodzice już nie dbają o to czy ich dzieci będą bierzmowane. Bez ślubów żyją coraz częściej pary. Ponoć mój sąsiad (kiedy on był w kościele? Patologia i melina) nie ochrzcił dzieci, a jego córka za rok czy dwa powinna być przyjęta do pierwszej Komunii św. No i wypowiadać się trzeba ze stoperem w ręku, bo się księżą wszędzie śpieszy.

  I teraz pytanie do ludzi z gajówki ogółem:

  Kto jeszcze (w zależności od okresu roku liturgicznego i części Mszy) w swoich kościołach słyszy takie pieśni jak np: „Spuście nam na ziemskie niwy”, „Archanioł Boży Gabriel”, „W krzyżu zbawienie”, „Krzyżu święty”, „Ogrodzie Oliwny”, „Kochajmy Pana”, „Pan Jezus już się zbliża”, „O niewysłowione szczęście zajaśniało”, „Chwalcie łaki umajone”, „My chcemy Boga”, „Idźmy tulmy się jak dziatki”, „Królowo niebieska,” „Kiedy ranne wstają zorze”?

  Są to przedsoborowe pieśni kościelne, polskie raczej, stare i ładne.
  Kiedy jestem na Mszach świętych poza swoją parafią to tego nie usłyszę. I nie mówię tu o graniu na gitarach, ale o innych pieśniach, jakichś dziwnych, niemelodyjnych i z dziwnym tekstem.

  W mojej parafii eksperymenta z gitarami i tymi nowymi pieśniami były, ale się nie przyjęły 🙂

 19. veri said

  Dla dobra Polaków najlepiej byłoby jakby wreszcie odstąpili od tej żydowskiej religii.

  ——————
  Leje Pan stary gnój.
  Admin

 20. Wieloimienny said

  To nie gnój. W kupie gnoju to kartofle duże rosną jak rozpostarta dłoń dorosłego faceta!

  To jest trucizna lub odpad z elektrowni atomowej.

 21. MatkaPolka said

  Komendant Policji w Białymstoku – za profanacje kościoła do dymisji – niech cierpi biedę
  Policjanci do dymisji – obraza uczuć religijnych, profanacja kościoła katolickiego za nadużycie władzy,

  Arcybiskup Tadeusza Wojdy do dymisji za profanacje kościoła.
  Powinien odpowiadać karnie – profanacja miejsca kultu – religii państwowej

  Ambasador Izraela – persona non grata w Polsce – za urządzanie koncertów muzyki żydowskiej w kościele Katolickim przez ambasadę Izraela w Warszawie.

  Rząd Polski do dymisji – profanacja wiary i Kościoła katolickiego przez Izrael- Zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem

  Żydzi do dymisji – won do Izraela

 22. Wieloimienny said

  Matka Polka @

  Policjantów wszystkich w całym kraju należy wymienić co do jednego! To są pojeby.

  Ale zanim się to uczyni należałoby wyzwolić Polskę od tych na Ż ale to przy obecnym skurwieniu narodu tylko marzenia.

 23. bebrave2019 said

  re:21
  Nie nalezy obsadzac kierowniczych stanowisk w Policji Ukraincami, Chazarami, Zydami i innymi osobami z mniejszosci etnicznych. Tak wazne stanowiska powinni zajmowac etniczni Polacy.

 24. Listwa said

  @ 24 veri

  Jesteś z najwyższej półki głupcem, takim poważnie niedouczonym.

 25. veri said

  @Listwa

  @ 24 veri. … hmmm – a ja nie widze tego swojego komentarza ( nawet po odczekaniu na ew. moderacje )

  Bom go usunął, jako prowokacyjnie antykatolicki.
  Admin

 26. Listwa said

  @ 25 Veri

  Nie rwij sie do komentowania, bo tylko stracisz czas na pisanie głupot.

 27. veri said

  W takich i podobnych sytuacjach ( mam z tym raz po raz do czynienia na roznych forach ) zawsze pytam : usunieto prawde czy falsz ? Jeszcze nikt mi nie odpowiedzial.

  ps. gdybym nie posiadal takiej wiedzy to nie wypowiadalbym sie w temacie.

  ———–
  Usunięto prowokacyjny bełkot, jakim atakowana jest gajówka od chyba początków jej istnienia.
  Admin

 28. veri said

  „Bom go usunął, jako prowokacyjnie antykatolicki.”

  Tu, w Gajowce mozna doczytac sie wielu antykatolickich komentarzy … wisza bez zadnej moderacji czy krytycznej do nich uwagi … pali mi sie czerwone swiatelko !!!

 29. veri said

  @Marucha

  Jeszcze raz zapytam ( ad.19 ) : gdyby ta religia sluzyla gojom to Zydzi by ja rozprzestrzeniali wsrod nich ?!

  ——
  Spieprzaj Pan, prowokatorze. Bo to nie jest zwykła głupota i ignorancja.
  Admin

 30. Listwa said

  @ 27 veri

  Usunięto komentarz głupi i bezwartościowy.

  @ 29 Veri

  Katolicyzm jest tępiony przez judaizm i jego wyznawców i nie tylko przez nich, dlatego że służy gojom. Jest tak od wieków.

 31. veri said

  30. @Listwa

  Jednym z pierwszych posuniec tzw. zydokomuny bylo usuniecie nauczania logiki na uczelniach w Polsce ( celowo nie pisze „polskich uczelniach” ) – chyba tylko po to aby Zydzi bez przeszkod mogli czarowac propagandowym slowem Polakow. Chyba jestes jedna z tego ofiar.

  ps. I Sobor w Jerozolimie zadecydowal o rozdzieleniu chrzescijanstwa od judaizmu tak aby goje juz nie kojarzyli chrzescijanstwa z Zydami.

  … widzal ktos wizerunki sztandarowych postaci chrzescijanstwa, ktore przypomialyby kukle Judasza ?!

 32. walthemar said

  Ale Mi wstyd.Tam k.. pracowalem [KP1] Ale bede bronil policjantow. KTO ich wyslal i czy jest szansa odmowy wykonania polecenia?
  Moglem to ja byc w tym patrolu 25 lat temu. Premierem byl Mazowiecki /Suchocka tez eskimosy
  Wczoraj wrocilem z B-stoku i tam nic nie slyszalem
  Dzieki Ci Gajowy za news

 33. Listwa said

  @ 31 veri

  Nudzisz synku.
  Sądzisz że nie miałem na uczelni logiki? To masz kiepską logikę.

  „ps. I Sobor w Jerozolimie zadecydowal o rozdzieleniu chrzescijanstwa od judaizmu tak aby goje juz nie kojarzyli chrzescijanstwa z Zydami.”

  – do tego zabierasz głos a wała. sie znasz.

  ———–
  Skąd Veri, z czyjej d…y on te brednie wyskrobuje?
  Admin

 34. Wieloimienny said

  veri @

  „gdyby ta religia sluzyla gojom to Zydzi by ja rozprzestrzeniali wsrod nich ?!”

  Tak rozprzestrzeniali, że rzucali kamieniami w św. Szczepana. Szawła w jakim celu wysłali do Damszku?

  Pierwsze prześladowania spotkały Kościół nie ze strony Rzymu lecz synagogi!

  Potem żydzi wspierali przeciw Kościołowi gnostyckie sekty, protestantów, a ostatecznie masonerię.

 35. Historia zatoczyla kolo..Jesli Narod sie nie obudzi skonczy sie „Rzezia Wandejska” tym razem w Judeopolonii !!!

 36. Franek said

  @28 veri – „pali mi sie czerwone swiatelko !!!”
  Sam widzisz, powinieneś pracować w burdelu!

 37. wow said

  Bp Wojda bierze udział w uroczystościach związanych np. z uczczeniem Romana Dmowskiego, a wspomniany proboszcz dość przychylnie patrzy na środowiska tzw. narodowe. Przypuszczam, że polecenie przyszło z góry. Nie żebym ich usprawiedliwiał, ale to tak gwoli sprawiedliwości.

 38. revers said

  Szefowa Frontu Marine Le Pen zapytała na swym Twitterze: „A może ktoś zechciałby zbudować parkingi na miejscu salafickich meczetów zamiast burzyć nasze kościoły?”.

  Read more: http://www.pch24.pl/kosciol-sprzedano–wiernych-wyrzucono–skandaliczna-akcja-francuskiej-policji-w-czasie-mszy,45085,i.html#ixzz5rOXpSIrM

  lub w miejscu cmentarza zydowkiego, albo spalonej stodoly w Jedwabnym?

  A tak po za tym w Bialymstoku robiono juz zrzute po 400 zlp wsrod wiernych by wykupic kosciol. Podczas mszy sw. wtargneli polnadzy mezyczyzn.

  Szatynisci przyspieszaja.

 39. Troll Polonii said

  Uwazam, ze kopanie biskupa w krocze i okradanie z pierscionkow – to dobre dla bandytow.
  Kosciola nie broni sie mordobiciem/kroczobiciem.

  Wydaje mi sie, ze urzadzenie wspolnych modlitw wiernych z roznych parafii i to nie tylko w Bialymstoku zrobilobuy wieksze wrazenie nawet na Zachodzie, gdzie dotarlby wazny przekaz, ze w Polsce przesladuje sie wiernych Kosciola Katolickiego.
  Wspolna homilia we wszystkich miastach tego samego dnia i o tej samej porze zrobilaby wieksze wrazenie niz fizyczne atakowanie biskupa.
  Za tym biskupem kryje sie system antykatolicki narzucony Polsce; bohaterowie od kopania biskupow w krocze beda mieli duzo roboty rozprawiajac sie z wszystkimi winnymi.
  Niestety, w Polsce zanika wspolnota chrzescijanska; latwiej zorganizowac parade prostytutek i lesbijek niz procesje.

  Ja przyznaje, przestalem wierzyc w jakiekolwiek akcje chrzescijanskie w Polsce.
  Nikt nie protestowal gdy popularny w Polsce prezydent ukradl chrzescijanom Jerozolime i dal w prezencie zydo syjonu.
  Nikt nie protestowal jak koniokrady bombardowaly katolickie koscioly w Libii ( w tym polskie)
  Nikt nie protestowal gdy bombardowano koscioly w Aleppo.
  Nikogo nie obchodzi los dwoch polskich kosciolow w Palestynie.
  Wegrzy opiekuja sie kilkoma kosciolami katolickimi na Bliskim Wschodzie.

  W Polsce nie jestesmy w stanie zaopiekowac sie jednym kosciolem??
  Smutne.

 40. veri said

  Dzisiaj wstawilem tu kilka uzupelniajacych, wyjasniajacych sprawy komentarzy … wyparowaly. Dostrzeglem w tym, delikatnie mowiac brak FAIR PLAY. Tego nigdy bym sie tu nie spodziewal … panie Gajowy, pali mi sie nie swiatelko a czerwona latarnia.

  ——
  Panie Veri, ja Pana ostrzegałem, że na katolickim blogu nie będę tolerował prowokacyjnych bredni na temat katolicyzmu.
  Admin

 41. Listwa said

  @ 40 veri

  Nie przejmuj sie. nie ty pierwszy i nie ostatni. Poczekaj trochę a wpadnie tu kolejny nawiedzony i bedzie popychał nędzne slogany jako wysoki gatunek intelektualny.

  Wyliż sobie tyłek.

 42. veri said

  Szybki, rewolucyjnie czujny jestes Pan … nawet pieciu minut nie wisial tu, ten moj komentarz :

  (……)

  ——
  Panie Veri, jest Pan tu od dawna, ale nie byłem świadomy Pańskiego nastawienia do katolicyzmu, które każe Panu rozpowszechniać ewidentne brednie. Podejrzewam złą wolę, a nie zwykła niewiedzę.
  Dlatego nie będę wpuszczał Pańskich wpisów na tematy religijne.
  Admin

Sorry, the comment form is closed at this time.