Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

​Krytyka papieża Franciszka za kult pogańskiej bogini Pachamama

Posted by Marucha w dniu 2019-11-13 (Środa)

Ten człowiek jest formalnie papieżem… Dlaczego nie Jaś Fasola?

Grupa stu duchownych i świeckich katolików z USA, Niemiec, Anglii i innych krajów opublikowała wczoraj swoje oświadczenie pt. „Protest przeciwko świętokradczym aktom papieża Franciszka”.

Dokument ten dotyczy kultu figurek pogańskiej bogini Pachamama na Synodzie Amazońskim, który niedawno zakończył się w Rzymie.

Sytuacja jest bez precedensu. Papież Franciszek wciąż spotyka się z krytyką. Wspomnijmy choćby zarzuty, jakie w listach otwartych postawił mu arcybiskup Carlo Viganò, były nuncjusz watykański w USA, który zarzucił m.in. zatajanie prawdy w sprawie skandali obyczajowych.

Jednak tak ostrego, zbiorowego protestu – jak wspomniane oświadczenie – nie było do tej pory.

Jego sygnatariusze wezwali papieża, aby „wyraził publiczną, jednoznaczną skruchę za te obiektywnie poważne grzechy”. Zwrócili się też do biskupów całego świata, by „zaofiarowali braterską korektę papieżowi Franciszkowi w związku z tymi skandalami”.

[Najbardziej skuteczna korektą byłaby salwa z karabinów. – admin]

Zamieszczam fragmenty owego oświadczenia.

„My niżej podpisani katoliccy uczeni, tak duchowni jak i świeccy, protestujemy przeciwko aktom świętokradztwa i zabobonu dokonanym przez papieża Franciszka, Następcę Świętego Piotra, podczas niedawnego Synodu Amazońskiego odbywanego w Rzymie i potępiamy je. Nasze potępienie i protest odnoszą się do następujących aktów świętokradztwa:

· 4 października papież Franciszek uczestniczył w bałwochwalczym kulcie pogańskiej bogini Pachamamy.

· Franciszek zezwolił na to, by akt ten miał miejsce w Ogrodach Watykańskich, desakralizując tym samym pobliskie groby męczenników oraz kościół Piotra Apostoła.

· Franciszek uczestniczył w tym akcie bałwochwalczego kultu poprzez pobłogosławienie drewnianego wizerunku Pachamamy.

· 7 października bożek Pachamamy umieszczony został przed głównym ołtarzem w bazylice św. Piotra, a następnie przeniesiony w procesji do sali obrad Synodu. Papież Franciszek odmówił modlitwy podczas ceremonii związanej z wizerunkiem bożka, a następnie dołączył do wspomnianej procesji.

· Kiedy drewniane wizerunki tego pogańskiego bóstwa zostały usunięte z kościoła Santa Maria in Traspontina, w którym zostały uprzednio świętokradczo umieszczone, i wrzucone do Tybru przez katolików oburzonych tą profanacją kościoła, papież Franciszek 25 października osobiście przeprosił za usunięcie wizerunków i inny drewniany wizerunek Pachamamy został zwrócony do wyżej wymienionego kościoła. W ten sposób nowa desakralizacja została zainicjowana.

· 27 października podczas Mszy na zakończenie Synodu Franciszek przyjął czaszę używaną podczas bałwochwalczego kulty Pachamamy i umieścił ją na ołtarzu.

Papież Franciszek osobiście stwierdził, iż wspomniane drewniane wizerunki są pogańskimi bożkami. W swoich przeprosinach za usunięcie bożków z katolickiego kościoła, nazwał je wyraźnie Pachamama, posługując się imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi zgodnie z pogańskimi wierzeniami w Ameryce Południowej.

Różne aspekty tych wydarzeń zostały potępione jako bałwochwalcze i świętokradcze przez kardynałów: Waltera Brandmüllera, Gerharda Müllera, Jorge Urosa Savino, jak i przez biskupów: Atanazego Schneidera, José Luis Azcona Hermoso, Rudolfa Voderholzera oraz Mariana Eleganti. Ostatnio również kardynał Raymond Burke tak samo ocenił ów kult w wywiadzie.

Wyżej wspomniane uczestnictwo w bałwochwalstwie zostało poprzedzone deklaracją pod tytułem „Dokument o Ludzkim Braterstwie” podpisaną przez papieża Franciszka oraz przez Ahmada Al-Tayyeba, Wielkiego Szejka meczetu Al-Azharw dniu 4 lutego 2019 roku. Dokument ten stwierdza:

„Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności podglądów i wolności do bycia różnym.”

Uczestnictwo papieża Franciszka w bałwochwalczych ceremoniach wskazuje na to, iż interpretuje on powyższe stwierdzenie w rozumieniu heterodoksyjnym, zezwalającym na postrzeganie pogańskiego kultu bożków jako dobra pozytywnie zamierzonego przez Boga.

(…)

Oddawanie kultu komukolwiek lub czemukolwiek innemu oprócz Boga prawdziwego, Trójcy Przenajświętszej, jest pogwałceniem Pierwszego Przykazania. Absolutnie wszelkie uczestnictwo w jakiejkolwiek formie czci bożków jest potępione w Pierwszym Przykazaniu i stanowi grzech ciężki, niezależnie od stwierdzenia subiektywnej odpowiedzialności i winy, czego może dokonać jedynie Bóg.

Św. Paweł nauczał w Kościele pierwotnym, iż ofiara składana pogańskim bożkom nie jest ofiarowana Bogu, lecz demonom (…)

Przez swoje czyny papież Franciszek zasłużył pod reprymendę sformułowaną przez Drugi Sobór Nicejski:

Niebezpieczne meandry Synodu Amazońskiego

„Wielu pasterzy zniszczyło moją winnicę, pohańbiło mój dział. Ponieważ poszli za nieświętymi mężami i ufając swoim własnym szaleństwom zniesławili święty Kościół, który Chrystus nasz Bóg sam poślubił sobie. Nie byli w stanie odróżnić tego, co święte od tego, co świeckie, twierdząc, iż ikony Pana Naszego i Jego świętych nie różnią się niczym od drewnianych wizerunków szatańskich bożków”.

Z wielkim smutkiem i głęboką miłością, którą żywimy do Stolicy Piotrowej błagamy Wszechmocnego Boga, by darował karę winnym członkom Swego ziemskiego Kościoła, na którą zasłużyli prze te straszne grzechy.

Z całym szacunkiem prosimy papieża Franciszka, by publicznie i jednoznacznie okazał skruchę za wyżej wymienione grzechy oraz za wszystko, czym Boga i prawdziwą religię obraził oraz o to, by dokonał za nie zadośćuczynienia.

Z całym szacunkiem prosimy wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego, by skierowali do papieża Franciszka upomnienie braterskie za te skandale oraz zgodnie z nauką katolicką, objawioną przez Boga, przestrzegli swoich wiernych, iż podążanie za obecnym przykładom w grzeszeniu Pierwszemu Przykazaniu narazi ich na potępienie wieczne.

9 listopada, 2019
W święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Pełny tekst polski wraz z listą sygnatariuszy jest pod linkiem https://www.contrarecentiasacrilegia.org/pl/

Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Polski duchowny katolicki, publicysta, działacz społeczny, historyk Kościoła, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

https://www.rmf24.pl

Komentarzy 11 to “​Krytyka papieża Franciszka za kult pogańskiej bogini Pachamama”

 1. Marek said

  Czas najwyższy o list otwarty 200 sławnych liberastów postępowców z całego szwata popierających działalność papieża Franciszka.
  Miejmy nadzieję, że nie zabraknie wśród nich polskojęzycznych autorytetów.

 2. Bili de kid said

  Gdyby uważał kult „pachamamy” za ważny to zrzuciłby sukienkę i dołączył do jej wyznawców. Przypomina żyda Morawieckiego, który polskim gojom stręczy „nawracanie i chrystianizowania Europy”, a swoje dzieci posyła do szkoły żydowskiej z wykładowym hebrajskim.

 3. lewarek.pl said

  Prawdę mówiąc to papież Franciszek, łamiąc pierwsze przykazanie, dokonał aktu renuncjacji (abdykacji). Papież ex definitione nie może być apostatą ani heretykiem. Powinno się zebrać konklawe, które ogłosiłoby ten fakt i wybrało nowego papieża.
  Chociaż… trzech papieży naraz to za dużo (bo Franciszek pewnie by nie uznał tego aktu i dalej biegałby za papieża, a wielu kardynałów by go poparło).
  Benedykcie, coś Ty narobił! Teraz Pan Bóg musi po Tobie posprzątać. Oby nie kazał nam długo czekać.
  Wśród sygnatariuszy pod listem do Franciszka nie ma nikogo z Polski. Jedyna pociecha taka, że są tam cudzoziemcy o polskich nazwiskach.

 4. Kazek said

  No i mamy pozamiatane , jawna herezja Papieża i nic !
  Nie spadł grom z jasnego nieba,tak jak nie spadał kiedy uchwalano prawo do aborcji !

  Jak to sie ma do nieomylności papieskiej?

  Teraz można usłyszeć rabinistyczne dywagacje czy Papież głosi swoje herezje ex katedra czy tak sobie bergoli.

  Mozna znaleźć w doktrynie kościoła wiele pouczeń dla maluczkich , ze tam prawda i prawdziwa wiara gdzie papież.

  Ale Bergolio nie byl pierwszy , on tylko kontynuuje .
  Podobno wielkim konserwatysta jest Benedykt ale zmęczył się i woli siedzieć cicho .

  Szto dzielac jak pytal Lenin???

 5. Kolodziej said

  Drugi list swietego Pawla do Tesaloniczan pasuje do obecnej sytuacji.

  Powrót Pana

  Przyjaciele, przejdźmy teraz do spraw dotyczących powtórnego przyjścia Pana i naszego spotkania z Nim.
  2 Prosimy was, abyście nie dali się wprowadzić w błąd lub przestraszyć z powodu jakiegoś objawienia, nauczania, czy nawet listu, rzekomo pochodzącego od nas, mówiącego, że nadszedł już dzień powrotu Pana.
  3 Nie dajcie się nikomu oszukać! Zanim nadejdzie ten dzień, nastąpi wielkie odstępstwo od Boga i pojawi się człowiek będący uosobieniem nieprawości, którego przeznaczeniem jest zagłada.
  4 Będzie on wynosił się ponad wszystko i sprzeciwiał się wszelkim bogom i temu, co jest przez ludzi otaczane czcią. Człowiek ten zasiądzie w Bożej świątyni, twierdząc, że to on jest Bogiem.
  5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, będąc z wami?
  6 Dobrze wiecie, co go teraz powstrzymuje, i dlaczego nie może się ujawnić przed wyznaczonym czasem.
  7 Jego tajna moc nieprawości jest już widoczna. Na razie jednak jest powstrzymywana przez Tego, który w pewnym momencie usunie się ze sceny.
  8 Wtedy to pojawi się ów nieprawy człowiek, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi samą swoją obecnością.
  9 Pojawieniu się tego człowieka będą towarzyszyć potężne przejawy mocy szatana, fałszywe znaki i cuda.
  10 W ten podstępny sposób oszuka on ludzi, którzy zmierzają ku zagładzie, dlatego, że nie przyjęli Bożej miłości i prawdy, prowadzących do zbawienia.
  11 Z tego powodu Bóg pozwoli, aby zostali zwiedzeni i by bezkrytycznie uwierzyli w kłamstwo.
  12 Wszyscy oni zostaną osądzeni przez Boga, dlatego że woleli czerpać przyjemność z grzechu, niż uwierzyć w prawdę.

 6. Marek said

  O właśnie, a co na to papież Benedykt?
  Nadal osłabiony i zmęczony życiem?
  Ile to już lat minęło od abdykacji.
  Mógłby choć dwa zdania z siebie wydysić na temat nowego bożka pachasrama.

 7. kulikow said

  papierzyna wychowanek ;;;;;;;;;zydostwa swiatowego.Czy tej stajnii ””””””diabelskiej moze wyjsc cos dobrego.NIE NIE NIE.I nie musimy dawac tu znaku zapytania ……..Rzeczywistosc nam pokazuje dobitnie.
  T O SA DIABLI w owczej skorze.

 8. A u nas…
  „Polecenie profanacji Najświętszej Eucharystii popłynęło ku proboszczom.

  Episkopat odreagowuje wezwania narodu z Marszu Niepodległości.

  Nie przebrzmiało jeszcze wołanie o Mszę Wszechczasów i powrót do Katolickiej Wiary, wypowiedziane na Marszu Niepodległości. Słudzy szatana poczuli na skórze egzorcyzm, który kruszy pęta ściskające polską duszę. W krzyku o prawdę i katolicki kult zaczerpnęła dusza polska głęboki swobodny oddech. Jakiś sługa szatana tego nie zniósł. Zbiegiem okoliczności właśnie teraz przypomniano proboszczom dawno sformułowane ale nieco przykurzone zarządzenia Episkopatu. Dotąd niszczenie nabożeństwa było zbyt mało wydajne, skoro Polacy pamiętają Mszę Świętą która ich duchowo zrodziła. Więc ktoś postanowił dorżnąć polską pobożność radykalnie. Zarządzenia dla kapłanów są wymierzone celnie jak policzek w Oblicze Boga, w świętość skrywaną przez katolickie tabernakula i w serce Polski jako królewskiego narodu Matki Boga. ”

  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/11/14/polecenie-profanacji-najswietszej-eucharystii-poplynelo-ku-proboszczom/

 9. Sarmata said

  Parcha-mama

 10. Greg said

  To puszczam bez kropki.

 11. Birton said

  jakieś nowe wiatry w Gajówce, czy jak?

Sorry, the comment form is closed at this time.