Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Archive for 20 grudnia, 2019

Koło lasów nadwiślańskich bronili starych siedzib ojczystych przed armią Attyli

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Gdy nad Hreidgotami panował Heidrek, a potem jego syn Angantyr, mieli oni odnieść spektakularne zwycięstwa nad Hunami, tak przynajmniej donosi Herwararsaga:

Ale nosił wilk razy kilka…

Podbój Hreidgotalandu przez Hunów nastąpił, kiedy nad tymi ostatnimi panował Attyla. Szczęśliwie przetrwało do naszych czasów szereg pieśni osnutych wokół całej serii zdarzeń, które to układają się w swoistą całość, przy czym osobiste namiętności, fascynacje i urazy, miłość i nienawiść, które targały możnymi tego świata – a byli nimi przywódcy Gotów i Hunów – determinowały wydarzenia polityczne, w które zaangażowani byli ich poddani.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia | 1 Comment »

Dusza małych miasteczek – Czerwińsk

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Lubię małe miasteczka. Wychowałam się w takim. Czasem bywało większe, w porywach nawet do 5 tys. mieszkańców, ale średnia wahała się w okolicy 2 tys. Nie brakowało nam tu niczego z tzw. zdobyczy cywilizacji.

Tradycyjna zabudowa małomiasteczkowa

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Kultura | 2 Komentarze »

Putin OSTRO o Polsce. „Sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji”.

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Kwestię Donbasu należy rozwiązywać w dialogu z ludźmi, a nie siłą – oświadczył w czasie corocznej konferencji Władimir Putin. Prezydent Rosji odpowiedział na ponad 70 pytań krajowych i zagranicznych dziennikarzy.

W obecności rekordowej liczby przedstawicieli mediów – prawie dwóch tysięcy osób – Putin komentował także między innymi pakt Ribbentrop-Mołotow i będący jego skutkiem rozbiór Polski w 1939 roku.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Historia, Polityka | 40 Komentarzy »

„Plan pokojowy” Trumpa dla Palestyny

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Libańska stacja telewizyjna opublikowała kontrowersyjny plan Trumpa dotyczący zakończenia konfliktu syjonistyczno-palestyńskiego, który przewiduje utworzenie „nowej Palestyny” przy jednoczesnym pozostawieniu Jerozolimy pod kontrolą „izraela” i zastąpieniem Jordanii przez Arabię Saudyjską jako kustosza meczetu Al-Aksa.

Według raportu stacji Al-Mayadeen tak zwany plan pokojowy Trumpa, nazywany przez niego „dealem stulecia” zakłada podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy „izraelem”, Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Hamasem.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Polityka | 5 Komentarzy »

Rzym: na krzyżu zawisła kamizelka ratunkowa imigranta. To decyzja papieża.

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Papież Franciszek podjął decyzję o zawieszeniu kamizelki ratunkowej na krzyżu znajdującym się w jednym z rzymskich kościołów. Ojciec Święty podkreśla, że to ze względu na szacunek i wartość życia każdego człowieka, także imigranta.

Ojciec Święty spotkał się z grupą imigrantów z wyspy Lesbos, którzy dopłynęli do Europy z różnych zakątków Afryki i Bliskiego Wschodu. Było to możliwe dzięki tzw. korytarzom humanitarnym. Papież rozpoczął spotkanie od zaprezentowania kamizelki ratunkowej, którą otrzymał od grupy ratowników. Kamizelka miała w przeszłości należeć do imigranta, która utonął w Morzu Śródziemnym. Papież podjął decyzję o umieszczeniu jej na krzyżu znajdującym się w jednym z rzymskich kościołów.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Kościół/religia | 6 Komentarzy »

Złota żyła

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

20 grudnia trzymałem dwa listy od pana mecenasa Jarosława Głuchowskiego, datowane na 16 grudnia br. treści następującej:

List pierwszy:

dot: ujawnienia danych osobowych (imienia i nazwiska) wierzyciela występującego w sprawie M 171/19

Wezwanie do wskazania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych

Szanowny Panie,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mojej Mandantki, w sposób polegający na upublicznieniu jej danych personalnych (pełne imię i nazwisko). [Ku*wa, co za żydowski bełkot… – admin]

Otóż w dniu 17.11.2019 r. opublikował Pan na swojej stronie internetowej http//michalkiewicz.pl tekst =4583 artykuł pod tytułem „Ani dnia, ani godziny”. W którym upublicznił Pan pełne imię i nazwisko mojej Mandantki. Nadto do upublicznienia jej danych przez Pana doszło także w filmie opublikowanym na jednej ze stron internetowych.

Tymczasem poznał Pan personalia ww. osoby tylko w związku z prowadzonym wobec Pana postępowaniem egzekucyjnym i tylko w tym zakresie i w tym celu (w mojej opinii) mógł Pan przetwarzać dane mojej Mandantki.

Zatem jeszcze raz bardzo Pana proszę o udzielenie w tej prostej sprawie odpowiedzi w terminie 3 dni od otrzymania niniejszej korespondencji.

Jednocześnie w imieniu mojej Mandantki wyrażam sprzeciw wobec takiego przetwarzania jej danych osobowych, tj. upubliczniania jej imienia i nazwiska.

Z wyrazami szacunku
adwokat Jarosław Głuchowski

oraz list drugi:

Dotyczy: ujawnienia danych osobowych (imienia i nazwiska)

Szanowny Panie,

niniejszym w imieniu Pani, która stała się Pana wierzycielem w sprawie KM 171/19 i której imię i nazwisko publicznie Pan ujawnił, z powołaniem się na pełnomocnictwo (do wglądu w siedzibie kancelarii) wzywam Pana do:

1. wystosowania własnoręcznie podpisanego pełnym imieniem i nazwiskiem listu o następującej treści: „Ja, Stanisław Michalkiewicz przepraszam Panią za naruszenie Pani dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, co nastąpiło poprzez publiczne przeze mnie ujawnienie Pani imienia i nazwiska.”

Przy czym treść przeprosin winna zostać [uwaga! – admin] spisana komputerowo na białym papierze formaty A4 czcionką Arial o wielkości 12, odstępach między wierszami 1,5 (interlinia), kolorem czarnym i zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres: Kancelaria Adwokacka Jarosław Głuchowski u. Św. Marcin 28/28, 61-805 Poznań. przy czym powyższe winno zostać wykonane (wysłane listem poleconym) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

2. zaniechania publicznego posługiwania się prawdziwym imieniem i nazwiskiem osoby, która w sprawie M 171/19 jest Pana wierzycielem, co należy uczynić natychmiast, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma.

3. usunięcia z przestrzeni publicznej (np. na stronach internetowych) w tam opublikowanych materiałach prawdziwego imienia i nazwiska osoby która w sprawie KM171/19 jest Pana wierzycielem, co należy uczynić natychmiast nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma.

4. Zapłaty kwoty 150 000 -pln w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności . Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy kancelarii (Pani na temat której się Pan wypowiadał upoważniła mnie do odbioru należności – pełnomocnictwo do wglądu w siedzibie kancelarii): Raiffeisen Polbank 53 2340 0009 0180 1050 0000 6842.

Uzasadnienie

Moja Mandantka chroniła swoja prywatność, na którą składa się m.in. jej prawdziwe imię i nazwisko. Nawet w poprzednio kierowanym do Pana wezwaniu (w związku z podstawą powództwa aktualnie egzekwowanego) nie ujawniono jej imienia i nazwiska. Tymczasem w sposób publiczny na stronach internetowych oraz w telewizjach i programach internetowych informował Pan o prawdziwym imieniu i nazwisku mojej mandantki. Spotkało się to z powszechną krytyką Pana zachowania. Niestety mimo tej krytyki nadal posługiwał się Pan publicznie jej imieniem i nazwiskiem.

Przypomnieć należy że przekazanie Panu przez Komornika danych personalnych mojej Mandantki nie nastąpiło w celu ich upublicznienia. Zostało ono uczynione w celu możliwości odwołania się od decyzji procesowych w celu poinformowania Pana, kto jest Pana wierzycielem. Tymi informacjami nie miał Pan podstaw „dzielić” się z innymi osobami, zwłaszcza w liczbie niczym nieograniczonej. Upublicznienia tych danych dokonał Pan w środkach masowego przekazu – internet.

Naraził Pan moją Mandantkę na dalszą wiktymizację, stres, pozbawił ja Pan elementu anonimowości, pozbawił ją Pan prawa do prywatności. Wskutek Pana zachowania zaczęła otrzymywać dalsze groźby i nieprzyjemne komentarze – choć tym razem już z użyciem jej imienia i nazwiska.

Zwraca uwagę fakt, iż pomimo uczestniczenia przez Mandantkę w procesie sądowym przeciwko kościelnym jednostkom organizacyjnym, nigdy nie zostały upublicznione jej dane. Sam natomiast Zakon skrytykował Pana zachowanie.

Jeśli wyraża Pan wolę uczynienia zadość naszemu wezwaniu, to proszę przystąpić do realizacji oczekiwań wyartykułowanych w niniejszym piśmie, w przeciwnym wypadku zostanie sformułowany pozew przeciwko Pana osobie.

Z wyrazami szacunku
Adwokat Jarosław Głuchowski

Stanisław Michalkiewicz
http://michalkiewicz.pl/

Posted in Polityka | 15 Komentarzy »

Partia Demokratyczna USA wzywa: Miejcie się na baczności przed RT i Sputnikiem.

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

[Jak dobrze „wszystkim” wiadomo, Sputnik jest własnością Urbana, a kto tego nie wie, ten nic nie wie. Tak mnie swego czasu poinformowały na łamach gajówki jakieś jaskiniowce – admin]

Krajowy Komitet Partii Demokratycznej USA opublikował na swojej stronie internetowej listę rekomendacji odnośnie walki z dezinformacją w internecie, w których radzi między innymi unikania rosyjskich „propagandowych” mediów RT i Sputnik.

„Nie pozwalajcie sobą manipulować. Pamiętajcie: są takie propagandowe media, jak RT i Sputnik, przeanalizujcie chwyty rosyjskiej propagandy” – podkreślono w tekście.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Me(r)dia, Polityka | 9 Komentarzy »

List do redakcji. „Uczyłem patointeligencję. Niech nauczyciele nie udają, że nie ma problemu”.

Posted by Marucha w dniu 2019-12-20 (Piątek)

Słowo wyjaśnienia: Mata to polski raper, ma 19 lat i jest synem wpływowego prawnika Marcina Matczaka. Brutalnie, używając wulgarnych słów, opowiada o hardkorowym życiu swoim i swoich rówieśników. Takich jak on, dzieci bogatych rodziców, uczniów elitarnych szkół.
Admin

„Przez pięć lat pracowałem w elitarnym liceum, do którego uczęszczają dzieci polityków, lekarzy, czy prawników. I wiem, że o ich zabawach można napisać nie tylko piosenkę, ale kilka książek. I jest to wiedza powszechna” – pisze w liście do redakcji były nauczyciel.

„Przeczytałem wypowiedź wicedyrektora szkoły, do której chodził Mata. Ów pan powiedział, że w tej szkole »nikt nie został złapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków« . Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, ale sądzę, że pewnych spraw zwyczajnie nikt nie chciał widzieć.

Przez pięć lat pracowałem w elitarnym liceum, do którego uczęszczają dzieci polityków, lekarzy, czy prawników. I wiem, że o ich zabawach można napisać nie tylko piosenkę, ale kilka książek. I jest to wiedza powszechna” – pisze w liście do redakcji były nauczyciel.

  • Pamiętam, kiedy podczas wyjazdu do Paryża jeden z pijanych uczniów wyszedł z hotelu i trafił do jednej z najbardziej niebezpiecznych części miasta. Chłopaka szczęśliwie odnalazła policja
  • Jeżeli dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma takiego problemu, kłamie. Wiele razy byłem świadkiem, jak takie sprawy są zamiatane pod dywan, często z pomocą rodziców
  • Do legendy wśród uczniów przeszły urodziny jednego z nich, kiedy to wyrzucono przez okno całe wyposażenie domku w górach, a to, czego nie dało się wyrzucić, porąbano na opał
  • Publikujemy list byłego nauczyciela jednego z prestiżowych wielkomiejskich liceów. Prosił o zachowanie anonimowości

Z jednej strony uważam to za coś normalnego. W każdych czasach młodzież szukała mocnych wrażeń, a uczniowie wszystkich „kuźni elit” często dysponują sumami, które pozwalają im doświadczać rzeczy niedostępnych dla ich rówieśników.

Za sprawą utworu „Patointeligencja” zaczął mówić o tym cały kraj, a niektórzy udają, że pierwszy raz słyszą o problemie. Przeczytałem wypowiedź wicedyrektora szkoły, do której chodził młody raper. Ów pan powiedział, że w tej szkole „nikt nie został złapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków”. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, ale podejrzewam, że pewnych spraw zwyczajnie nikt nie chciał widzieć.

W czasie swojej kariery pedagogicznej widziałem przypadki niemal identyczne jak te, o których rapował Mata. Nienaturalna wesołość na lekcjach? Była. Bezsenność, zmęczenie i klasyczne objawy zjazdu po krysztale? Oczywiście. O przychodzeniu do szkoły na ciężkim kacu nawet nie wspominam. Naprawdę nie trzeba było być ekspertem od używek, aby zauważyć, co robili wieczorem.

Mama adwokat załatwi sprawę

Osobna historia to szkolne wycieczki. Pamiętam, kiedy podczas wyjazdu do Paryża jeden z pijanych uczniów wyszedł z hotelu i trafił do jednej z najbardziej niebezpiecznych części miasta. Chłopaka szczęśliwie odnalazła policja, ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co zrobiliby rodzice, gdyby w czasie tej wyprawy ich synowi stała się krzywda.

Podobnie tajemnicą poliszynela były wypady maturzystów do Ostrawy, gdzie przez weekend bili rekordy w spożywaniu alkoholu, by w niedzielę wieczór na autostradzie do Polski urządzać sobie wyścigi w samochodach, które dostali od rodziców na 18. urodziny.

Do legendy wśród uczniów przeszły urodziny jednego z nich, kiedy to wyrzucono przez okno całe wyposażenie domku w górach, a to, czego nie dało się wyrzucić, porąbano na opał.

Jeżeli dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma podobnych problemów, kłamie. Wiele razy byłem świadkiem, jak takie sprawy są zamiatane pod dywan, często z pomocą rodziców. Tych, którzy nie mają pojęcia, co robią ich dzieci. Parę lat temu podczas wyjścia do teatru dwoje uczniów przyszło całkiem pijanych.

Ich wychowawczyni wezwała policję, na miejsce przybyli też rodzice. Jedna z matek, znana adwokat, stanowczo sprzeciwiła się temu, aby jej syn został przebadany alkomatem. Policja nie mogła zrobić tego bez jej zgody. W konsekwencji chłopak nie poniósł konsekwencji, bo rada pedagogiczna została pozbawiona dowodu. Jego kolega, którego rodzice nie znali się tak dobrze na paragrafach, nie miał tyle szczęścia i został usunięty ze szkoły.

„Nauczyciele nie uchronią waszych dzieci”

Nauczyciele dzielą się na tych, którzy rzeczywiście nie widzą, w jakim stanie znajdują się niektórzy uczniowie i na tych, którzy widzą, ale nie mogą zbyt wiele z tym zrobić. Szkoła niechętnie pozbędzie się laureata olimpiady, którego rodzice są znanymi prawnikami, bądź lekarzami.

Politycy kreujący się na ostoje moralności powinni czasem zastanowić się, czy ich dzieci też nie należą do osławionej „patointeligencji”. Miałem okazję uczyć pociechy niektórych notabli i zapewniam, że korzystały z życia tak samo, jak ich rówieśnicy.

Droga elito, przerażona tym, co usłyszała w piosence Maty. Nauczyciele nie uchronią waszych dzieci przed używkami, alkoholem i przygodnym seksem, jeżeli same nie będą chciały tego zrobić. A jeżeli część z was przebywa większą część roku poza domem, nie miejcie pretensji do szkół.

https://wiadomosci.onet.pl

Posted in Kultura, Polityka | 14 Komentarzy »