Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  marteczka o Wolne tematy (29 – …
  marteczka o Bójka w sklepie z powodu braku…
  Lily. o Polska błaga UE o paszporty…
  Kubuś Fatalista o Stany Zjednoczone wszczęły 81%…
  wow o Traktat Ryski
  Boydar o Wolne tematy (29 – …
  Boydar o Polska błaga UE o paszporty…
  Bloor St. o Paradoks Google’a
  Boydar o Światełka w tunelu
  Boydar o Wypalona ziemia
  Boydar o Kontrola umysłów według Nicola…
  Nietytus o Bójka w sklepie z powodu braku…
  Jack Ravenno o Polska błaga UE o paszporty…
  MatkaPolka o Traktat Ryski
  revers o Wolne tematy (29 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

  Dołącz do 540 obserwujących.

Prof.T. Zieliński: Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem.

Posted by Marucha w dniu 2020-02-12 (Środa)

VI
Dejudyzacja

26 Chrześcijaństwo powstało z judaizmu.

Jest to pierwszy fałsz, proszę państwa fałsz wierutny i fałsz ogromnie szkodliwy. Zgodnie, bowiem z nauką i naukowością można utrzymywać tylko jedno: że chrześcijaństwo powstało w środowisku żydowskim. A co to znaczy i jakie z tego można i należy wyciągnąć konsekwencje, to zobaczymy w paragrafie następnym i tych, co za nim pójdą.

Tymczasem powracamy do zdania, od któregośmy zaczęli. Jego zwolennicy bowiem — a jest ich dużo — nie dają za wygraną: przecież założyciel chrześcijaństwa, utrzymują, sam był Żydem. Oto drugi fałsz, też wierutny i bodaj jeszcze szkodliwszy od pierwszego. Ależ o tym wyraźnie świadczą obie genealogie, Mt. 1:1 n. i Tk. 3:23 n. prowadzące rodowód, o który nam chodzi, od Abrahama przez Dawida do Józefa, męża Marii.

Przepraszam: z kim mam zaszczyt rozmawiać?

Jeżeli Pan jesteś wierzącym chrześcijaninem, to dla Pana są obowiązujące słowa: który się począł z Ducha Świętego, proszę uważać, z Ducha Świętego, nie z Józefa. Czy może Duch Święty był Żydem?

I nie mniej obowiązujące są słowa początkowe Ewangelii według św Jana: Na początku było Słowo (Logos)…….a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami jako Jezus Chrystus. Czy więc może Logos był Żydem?

Ale powiedziane jest też, narodził się z Marii dziewicy, a ta była Żydówką. Czy, rzeczywiście nią była, to inna kwestia, ale dajmy na to. Co znaczy ten skromny przyczynek krwi człowieczej wobec takiego potężnego pierwiastku, jakim było poczęcie z Ducha Świętego? A stąd wynika, że nie należy badać niedostępnych dla rozumu tajemnic.

Zastrzegam się. Wychodzę w całej tej kwestii z założenia, że nam chodzi o narodowość fizyczną, etnograficzną Pana Jezusa, nie zaś, że tak powiem, religijną. Że on był bowiem, niestety obrzezany i wyznawał przynajmniej zewnętrznie, zakon Mojżeszowy, to nie ulega wątpliwości. A więc z wierzącymi chrześcijanami daliśmy sobie radę. Ci nie mają żadnego prawa do twierdzenia, że Założy­ciel religii chrześcijańskiej był etnograficznie Żydem.

Jeżeli zaś Pan jesteś wolnomyślicielem albo Żydem, to według Pana rze­czywiście Pan Jezus, o ile istniał… są bowiem i tacy, co negują nawet Jego istnienie, ale ta skrajna, że tak powiem, lewica wolnomyślicielska nas długo nie zatrzyma: jasną bowiem jest rzeczą, że Pan Jezus, skoro w ogóle nie istniał, to i jako Żyd istnieć nie mógł. Nie przypuszczając, że Pan jest wolno­myślicielem albo Żydem, odniosłem Pana do lewicy umiarkowanej, uznają­cej istnienie Pana Jezusa i negującej tylko jego cudowne poczęcie i narodze­nie.

Wtenczas Jezus rzeczywiście będzie dla Pana synem Józefa i Marii (na bluźniercze kłamstwa talmudystyczne o jego pochodzeniu pozwoli Pan nie zwracać uwagi), ale za to obie genealogie, o których wyżej była mowa, stracą dla Pana wszelką wartość: Pan je uzna, w zgodzie ze zdaniem swego stron­nictwa, za „sfabrykowane” ad hoc celem zrobienia z Pana Jezusa, jako mesja­sza, „syna Dawidowego”. I jako wynik pozostaje niezaprzeczalny fakt: Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem.

A czy to nie wszystko jedno?

Otóż właśnie, że nie. Pisałem o tym HJ I 14 n. z przypisami. Tu muszę przypomnieć, że w Galilei już za proroków żywioł żydowski był słaby, że ten kraj nazywano „dzielnicą pogańską”, galil hag-gojim, co i było powodem jej nazwy. Po powrocie z niewoli babilońskiej ośrodkiem judaizmu była na­turalnie Judea z Jerozolimą i zbudowaną w niej skromną świątynią Zorobabela i stąd się zaczęła ponownie judaizacja także i Galilei, utrudniona opo­rem leżącej między obiema Samarii.

Ta judaizacja wzmogła się nieco za Machabeuszów, była jednak pomimo tego tak słaba, że Szymon Machabeusz [142-135] po podbiciu wojennym tej dzielnicy wolał całkowicie wyprowadzić z niej żywioł judejski, żeby nie dać mu roztopić się w otoczeniu pogańskim. Jest to fakt dużej wagi dla interesującej nas kwestii. Przez całą drugą połowę drugiego wieku przedchrystusowego w Galilei nie było ani jednego Żyda. Była to znowu, jak za proroków, „dzielnica pogańska”.

Jej ponowna, a więc z kolei trzecia judaizacja zaczęła się w samym przededniu wieku pierwszego, za krótkich rządów jednego z ostatnich królów z dynastii Hasmonejów, Arystobula I, zaczęła się według wypróbowanej recepty od przymusowego obrzezania i też przymusowego narzucenia zako­nu Mojżeszowego.

W tym celu wypadało oczywiście sprowadzić do Galilei całe zastępy Żydów z Judei, ale jakich? Ścisłych wiadomości nie posiadamy, ale domyślić się możemy z wystarczającą pewnością. A więc po pierwsze, sko­ro chodziło o obrzezanie, to dostateczna ilość chirurgów tego fachu. Skoro zakon Mojżeszowy, to dostateczna ilość rabinów, którzy mogli go uczyć w bożnicach głównych miast czy miasteczek. I po trzecie, przynajmniej chwi­lowo, załogę żołnierską, celem przełamania oporu ze strony Galilejczyków, bez którego chyba, szczególnie w pierwszych czasach, obejść się nie mogło.

Po tym można było ją wycofać. A więc chirurgów, rabinów, żołnierzy. Ale w każdym razie nie rzemieślników, których gęsto zaludniona Galilea miała pod dostatkiem a więc i nie cieśli. Innymi słowy: cieśla Józef, ojciec Jezusa, musiał być Galilejczykiem, nie Żydem. A skoro nim nie był, to jego żona i syn też nie.

Przypominam i podkreślam, że rozumuję tu przez cały czas w przypusz­czeniu, iż mamy do czynienia z przeciwnikiem z obozu wolnomyślicieli lub Żydów. Chodziło mi o to, żeby udowodnić, że hipoteza o żydowskim pocho­dzeniu Pana Jezusa z żadnego punktu widzenia, ani wierzącego chrześcija­nina, ani wolnomyśliciela lub Żyda, ostać się nie może. Moje argumenty są więc w obu wypadkach tzw. argumenta ad kominem, wcale nie przesądzające moich własnych poglądów, które wypowiedziałem z dostateczną jasnością w innych miejscach tego dzieła, albo też CR 134.

A teraz jeszcze jeden punkt, nim porzucimy tę płaszczyznę. Skoro Pan Jezus był Galilejczykiem, czym on był z punktu widzenia rasowego? Czym byli ci Galilejczycy jako naród?

Ścisłej i jednolitej odpowiedzi na to pytanie dać nie możemy. Przypuszcza się, że przeważnie byli to Aramejczycy, tj. Syryjczycy, których mowa przewa­żyła nie tylko w Galilei, ale i w Judei, jako mowa potoczna, usuwając pier­wotny język hebrajski. W takim razie był Pan Jezus przynajmniej Semitą. Ale nawet to nie jest konieczne. Filistyńczycy np. którzy narzucili swą nazwę całemu krajowi, Palestynie, byli Aryjczykami, a ich musiało być niemało tak­że i w Galilei. Niemało też musiało w niej być i Hellenów, których narodo­wość, język i kultura promieniowały na nią ze wszystkich prawie stron, ba nawet i z wewnątrz [HJ 118].

Na zakończenie tego paragrafu niech mi wolno będzie powtórzyć, już nie ad kominem, lecz z zupełną zgodą także i z mojej strony piękne słowa z klasycznej geografii Ziemi Świętej G. A. Smitha, które już raz przytoczy­łem we wzmiankowanym przed chwilą miejscu HJ:

Tło i otoczenie tego okresu życia Pana naszego było ruchliwe i bardzo wesołe, było helleńskie we wszystkim, co ta nazwa nam nastręcza, jako symbol pracowitego życia, wspanialej sztuki i działa­jącej na zmysły religii. Jego wpływ na temperament Galilejczyków jest widoczny. Galilejczycy, według świadectwa Talmudu, więcej dbali o sławę, niż zysk, podczas gdy charakter Judei był wręcz przeciwny. Dlatego też i Pan Jezus wybrał swoich przyja­ciół z pośród tego narodu i nie był Galilejczykiem ten, co Go zdradził.

———————————————————–

(1) Powtarzam w tym paragrafie artykulik, który pod tytulem Czy Pan Jezus był Żydem? wydrukowałem w Gazecie Polskiej w ostatnich latach przed wybuchem wojny. Powtarzam z pamięci, gdyż samego artykuliku przed sobą nie mam. Chociaż więc dosłownego podobieństwa z nim w tym powtórzeniu nie ma, zachowałem jednak jego styl kompozycyjny, styl diatryby, to znaczy, fikcję rozmowy z przeciwnikami różnych kategorii. Tym razem tylko podkreśliłem warunki rozmowy — jeżeli Pan jesteś itd. — a to wskutek tego, że moja intencja była w dziwny sposób niezrozumiana przez sprawozdawcę jednego klerykalnego czasopisma, nie pamiętam już, jakiego i przez kogo.

Ów sprawozdawca bowiem po prostu opuścił owe jeżeli itd., i przypisując mnie osobiście argumenty, których używam przeciw moim przeciwnikom, oburza się na mnie, zarzuca mi nietakt, nawet bluźnierstwo itd. Ja zazwyczaj unikam polemiki z oponentami jego obozu, a to dlatego, że myślę o tertii gaudentes z naszej ewentualnej kłótni. Bardzo ich jednak proszę baczyć na to, co mówią, i jeżeli ich wykształcenie filozoficzne lub nawet ogólne nie pozwala im wiedzieć, co to jest argumentum ad hominem — nie wtrącać się do sporu, prowadzonego takimi argumentami.

Tadeusz Zieliński
“Chrześcijaństwo Antyczne”
https://gazetawarszawska.com/

Zob.
http://gazetawarszawska.eu/2012/12/03/prof-tadeusz-zielinski-eheu/
http://gazetawarszawska.eu/2012/12/02/prof-t-zielinski-jezus-nie-byl-zydem-r0/

Komentarzy 40 do “Prof.T. Zieliński: Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem.”

 1. Alina said

  Dobrze że prof. Zieliński nie zapomina w tych rozważaniach o dość istotnym fakcie, mianowicie o obrzezaniu Jezusa. Jezus był obrzezany zgodnie z przykazaniami żydowskiej religii, tak jak dzisiaj np. książę Harry. Brytyjska królowa, jeśli ma męskie ciało i tylko identyfikuje się jako kobieta, to też jest obrzezana. W prawosławiu obrzezanie Jezusa jest obchodzone całkiem uroczyście a nie wiem czy katolickie święto „sześciu króli” nie jest pamiątką właśnie po obrzezaniu.

  Nie wiem też jak prof. Zieliński chciałby poradzić sobie z treścią Ewangelii. U Mateusza i Łukasza znajduje się rodowód Jezusa. U Mateusza nie trzeba szukać bo znajduje się on na samym początku (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=244). Ewangeliści zaznaczają tam, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, tego Dawida co królował z Jerozolimy. Dzisiaj oczywiście wiemy że Dawid nie królował bo w X wieku p.n.e. Jerozolima była rozpaczliwie prowincjonalną wsią a nie jakimś ośrodkiem administracyjnym. Do takiego wniosku prowadzą prace archeologiczne z ostatnich stu lat. Ale to właśnie pokrewieństwo z mitycznym Dawidem miało, zdaniem Łukasza, dowodzić że Jezus jest mesjaszem.

  Nie wiem co prof. Zieliński chciał udowodnić. W jego czasach ukazywały się już książki prezentujące pogląd że Jezus w ogóle nie istniał (https://pl.wikisource.org/wiki/B%C3%B3g_Jezus_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_cudzych_i_w%C5%82asnych) a chrześcijaństwo to zakamuflowany kult solarny. Nie wiem czy to prawda ale taki pogląd wydaje się być znacznie bardziej spójny wewnętrznie niż koncepcja prof. Zielińskiego, że obrzezany zgodnie z przepisami żydowskiego prawa Jezus żydem nie był.

 2. NICK said

  Nie czytałem ‚artykulacji’.
  Po co?

  Po co kolejne „rozważania”?

  Jakiej Nacji??? Jezus.
  Żadnej.
  Żaden galilejczyk czy inny warszawiak (tfu).

  SYN. Boga Ojca we Trójcy!
  (psia wasza wiara i zawszawiona)

 3. Boydar said

  Panie NICK’u, to się nie ma co obruszać, prof nie pisał do nas, i wewzwiązkuzeztem „w tej sprawie nie ma logiki”.

  Czy na pewno zależy Panu żeby wszyscy Żydzi trafili do piekła ? Bo, mówiąc szczerze, mnie nie. Po ludzku tak, ale ja już w niewielkim stopniu zasługuje na to miano. I każde trzy punkty dla Złego traktuję jako
  walkower.

  Jeśli potrafią się nawrócić, niech im Bozia da zdrowie.

  Mam tylko nadzieję że nie tutaj, niech im daje gdzie indziej 🙂

 4. Boydar said

  Nie dość że skrezola to jeszczete dioptrie …

 5. Tadeusz said

  „Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem” Nie wydaje mi się ,żeby to była jakaś wielka różnica. Raczej taka jak pomiędzy Mazurem i Kaszubem.

  ——
  Jest.
  Admin

 6. Marucha said

  Szkoda, że niektórzy zabierają się za krytykę wybitnego naukowca (jakich już prawie nie ma w Polsce), niezupełnie zrozumiawszy zarówno treść jego wywodów, jak i do jakiego audytorium je kieruje.

 7. NICK said

  Co do audytorium?
  Zgoda.
  Na pozostałe to zgody nie ma.

  WY.
  Nawracać powinniście.

  „Czy na pewno zależy Panu żeby wszyscy Żydzi trafili do piekła ? Bo, mówiąc szczerze, mnie nie. ”
  OJ!
  Tego nie pisałem.
  OJ!
  Znowuż piszesz jak chacheł NIE nawrócony.

 8. Boydar said

  Dobra, włączę translator, bo widzę że bez tego ani rusz.

  Argumentacja profesora jest ARGUMENTACJĄ ! Duju kummi ?

  Bo np. mnie, „nienawróconemu Chachłowi” argumentacja jest zupełnie zbędna. Ja Jezusa potrzebuję jak kania dżdżu, i nie tylko na wieczność ale na co dzień, on-line ! Gdyby Go nie było musiałbym Go wymyślić. Wtedy byłbym oczywiście poganem, jak nasi spróchniali antenaci, którzy w poszukiwaniu Boga wyobrazili sobie Światowida. Myląc się zresztą tylko o jedną twarz.

 9. Boydar said

  Panie Gajowy Szanowny, niech Pan po mnie posprząta, proszę; kolejna noc zarwana i takie oto efekty. Stary naprawdę już jestem.

 10. NICK said

  Idź spać, tradycyjnie.
  Ze argu-mentacją.

  „SYN. Boga Ojca we Trójcy!
  (psia wasza wiara i zawszawiona)”

  Fenotypem się stawiaj. NIE genami.
  W 1/4.

 11. Sarmata said

  Jest oczywiste, że Jezus Chrystus nigdy nie należał do narodu Izraela, bo po pierwsze jako takiego nie było go wtedy a po drugie i ważniejsze – co wynika z Jego słów zapisanych w Ewangeliach – był jakby zawsze ponad wszystkimi, co znakomicie charakteryzują (między innymi) zapisane Jego słowa, jako opinia niezależnego obserwatora, brzmiały: „MÓWI JAKBY MIAŁ WŁADZĘ”. Mówi jakby miał władzę, bo JEST BOGIEM!
  Istotnie – miał i ma. I to niedarowaną, dzierżawioną, ale realną i wieczną. Wobec niej wszelkie ludzkie zależności nikną. To prawda, że życiem to przypłacił – ale tylko na chwilę. Warto, więc być blisko Niego, pamiętając o przestrodze: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

  Pan nasz Jezus Chrystus urodził się z Maryi dziewicy której drugie imię to Niepokalane Poczęcie, co wyjawiła ludziom w Lourdes poprzez niepiśmienne dziecko, Bernadetę Soubirou. Można powiedzieć, że w sensie kulturowym tak, był żydem zaś w sensie genetycznym nie ze względu na niepokalane poczęcie NMP. Niepokalanie poczęta znaczy nie za przyczyną swego ojca św. Joachima i matki św. Anny tylko Ducha Świętego. Chodzi o to, że Bóg nie mógł się narodzić z kobiety skażonej grzechem przez szatana, dlatego Jego Matka musiała być Nowym Stworzeniem, świętą od chwili samego poczęcia. I tak było – patrz na objawienie w Lourdes czy w Gietrzwałdzie. Powiem Ci więcej. Narodził się w grocie, bo nie mógł w gospodzie. Bóg niczego nie zawdzięcza człowiekowi. Jest odwrotnie. To my wszystko Mu zawdzięczamy i powinniśmy co dzień okazywać należytą wdzięczność. Na dzisiaj starczy,
  Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

  Stanisław Michalkiewicz
  Kiedyś było inaczej – o czym świadczą lwowskie kościoły, na czele z katedrą, w której król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej – a zatem i Wielką Księżną Litewską, bo po Unii Lubelskiej obydwa tytuły były ze sobą związane. Jak już wspominałem, nie był to akt wyłącznie religijny, ale i państwowy, bo podkanclerzy Stefan Koryciński wygłosił tzw. deklarację obioru, „w imieniu rządców, dostojników i wszystkich ludów królestwa tego”. Ta deklaracja została zarejestrowana w grodzie, co według ówczesnego prawa odpowiadało ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W dodatku Pius XII w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej – że została wzięta do nieba „z duszą i ciałem” – co oznacza, że w Jej przypadku nie nastąpiło rozdzielenie duszy z ciałem, co normalnie oznacza śmierć. Zatem akt z 1 kwietnia 1656 roku nie dotyczy osoby zmarłej, tylko żyjącej, a ponieważ nie został on uchylony przez żadną władzę, ani polską, ani obcą – abstrahując już od kompetencji władzy obcej w tej sprawie – to znaczy, że Polska jest monarchią, a ci wszyscy prezydenci – tylko rodzajem regentów. Tymczasem poczynają oni sobie, jakby nie byli regentami i taki na przykład prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński, amputujący Polsce ogromny kawał suwerenności, nawet nie próbując zasięgnąć opinii Królowej w tej sprawie. Toteż nic dziwnego, że mogła poczuć się dotknięta tym lekceważeniem, z czego powinniśmy wyciągnąć wnioski i się opamiętać z tą demokracją. Tymczasem demokrację zachwalają nawet niektóre osoby duchowne, co sprawia, że Kościół na własne życzenie staje się bezradny wobec ofensywy sodomitów – być może nawet inspirowanej przez Żydów – by w ten sposób wywołać w Polsce konflikt zastępczy, odwracający uwagę narodu od największego zagrożenia, jakie zawisło nad nim od 1939 roku, w postaci okupacji żydowskiej.

  Wśród Apostołów był tylko JEDEN żyd – Judasz Iszkariota (zresztą min. finansów i jedyny kasjer tej „GRUPY”) reszta była Galilejczykami.
  Określenie, że Jezus Chrystus był żydem, to żydokomunistyczny żarcik, który imbecyle traktują poważnie.

 12. Boydar said

  żydopedia twierdzi, że „fenotyp jest ściśle związany z genotypem”.

  Może mieć rację 🙂

 13. Antares said

  No i wszystko jasne. Rodzice Jezusa mogli być Filistyńskiego pochodzenia, a ostatnie badania genetyczne wskazują na słowiańskie Ich pochodzenie.

  https://rudaweb.pl/index.php/2016/11/08/slowianie-uczyli-zydow-pisac-kuc-zelazo-oraz-budowac-domy-i-lodzie/

 14. NICK said

  Zatem trza pracować, wbrew żydopedii, udoskonalając fenotyp.
  Geny porzucając.

  Są przykłady zwycięstwa.
  Hemar?

  Zresztą, jest coś, jak poczucie siebie.
  Wbrew genom.

  Wiem.
  To bardzo trudne.

  Zatem, będąc we Polsce, nawet dawnej.
  Należy się zachować i określić.

  A Ty?

  Balansujesz.
  (typowo)

 15. Boydar said

  Mam ważne badania wysokościowe, serio.

 16. kuba . said

  Jezus nie byl zadnym żydem ani zadnym Galilejczykiem bo był i jest BOGIEM !!!! to w jakim srodowisku przyszedl na ten swiat jako czlowiek chyba nie ma wiekszego znaczenia prawda ? kazdy kto choc troche zna historie wie jacy byli i czym sie „zasluzyli” tamtejsi żydzi i co Jezus o nich sądził .

  —————
  Panie Kuba, wszystko zależy od tego, czy rozpatrujemy jego boską, czy ludzką naturę.
  Admin

 17. Bili de kid said

  Obrzezanie nie ma nic wspólnego z tzw żydostwem. To rodzaj lokalnego folkloru rozniesiony po świecie przez Semitów/Arabów/muzlumanow.

  ——
  Ależ ma wspólnego, ma!
  I nie chodzi o folklor, tylko zapobieganie zakażeniom. Bo łatwiej było urżnąć, niż zachować higienę.
  Admin

 18. gnago said

  tytułem uzupełnienia Galilea to nazwa prowincji zasiedlonej przez galów po drodze do swej dzisiejszej ojczyzny, tych co ostatecznie osiedli we Francji.
  Drugie krańcowym kretynizmem jest uleganie semickiej propagandzie utożsamiających bibilijną religią opartą jedynie na Torze – ST z tą dzisiejszą dla której ważniejsza jak księga przypisów i wyjaśnień zwana talmudem. Przez tą ostatnią dzisiejsi wyznawcy są satanistami ignorującymi Dekalog , przez zawężenie znaczenia wyrazu bliźny

 19. Genealogia said

  Żeby dokończyć nasze badanie genealogiczne żydowskiego narodu, mamy to drzewo od Kaina:

  Kain > Kenici > Kananejczycy > Edomici > Ideumejczycy > Faryzeusze > Żydzi sefardyjscy > Żydzi aszkenazyjscy (Chazarowie)

  Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy Biblii i historii, dowiemy się,
  że naród żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski, ani izraelicki, ani judejski.

  Tak, dzieci Izraela, Bóg jest rasistą. Kocha swoje dzieci, i chce dla nich tego co najlepsze. . . gdyby tylko Go słuchali !!!

  Przez całe apokryfy przewija się idea separacji rasowej. Kluczowe jest by zrozumieć to, że nasi przodkowie z domu Judy w krainie Judy (nie Żydzi” w Judei) zrobili WSZYSTKO CO W ICH MOCY by pozostać oddzielnym i odległym narodem. Oni nie byli ani Żydami, ani nie praktykowali judaizmu. Byli czystymi rasowo Judejczykami praktykującymi prawo Mojżesza, ale siły zewnętrzne napierały na małe królestwo Judy; i to miało trwać tylko tak długo żeby powstał czystej krwi Biały Człowiek, Judejczyk o imieniu Isus Chrystus, który miał mieć tylko tyle czasu żeby odegrać Jego zbawczą ofiarę.

  Pan Jezus nie byl żydem bo zwalczał żydów – judaizm.
  Pan Jezus był narodowości Semickiej jako człowiek, Żydzi nie są z narodowości Semitami.

  „Skoro zakon Mojżeszowy, to dostateczna ilość rabinów,”
  W zakonie mojżeszowym, starotestamentowym Mozaiźmie nie było rabinów
  Rabini są w Judaiźmie.

  Pastor Eli James 28.08.2012 – Od Kaina Do Chazarii
  Tłum. Ola Gordon
  http://www.anglo-saxonisrael.com/content/great-apostasy

  . To wszystko kłamstwa, pochodzące z około 125 roku przed Chrystusem (po Chr).
  To wtedy pojawił się PIERWSZY ŻYD; i wtedy był początek żydowskiej religii.

  To wtedy Jan Hyrcanus, król Judy, podbił Idumeę i zaczął z Edomitów robić obywateli Judei.

  Ci Edomici wtedy zaczęli mówić o sobie jako o Judejczykach, jakby byli Izraelitami. Współcześni Żydzi sefardyjscy są faktycznie potomkami tych Edomitów.

  Jedną z najsłynniejszych żydowskich opinii o żydowskim dziedzictwie jest rabiniczna, że naród żydowski jest ekskluzywnym potomkiem Abrahama. Opiera się to na Rdz 12:3. Przeczytajmy ten fragment i zobaczmy czy zgadza się z żydowskimi opiniami:

  “Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.

  Ten fragment wykorzystują żydzi i chrześcijanie by implikować. iż jeśli nie błogosławimy żydom, to my, chrześcijanie, nie będziemy błogosławieni.

  O tym błogosławieństwie mówi się jak o WARUNKU. Jako warunek, to leży w interesie nie-Abrahamitów – fragment nie wymienia żydów – by błogosławić Abrahama jeśli nie-Abrahamici chcą być błogosławieni.

  Należy podkreślić, że nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem.

  Faktycznie takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające iż Abrahama, dziadka Izraela, nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków.

  Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą! Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku.

  Jest również prawdą to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”.

  Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które mówi “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet “Juda jest Żydem”.

  Mamy kilka antyprzykładów, które pokazują iż prawda jest wręcz odwrotna! 2 Kr 16:6 odnosi się do domu Judy jako “Żydów”, ale o domu Izraela mówi “Izrael”.

  Jeśli Żydzi są Izraelem, jak ciągle się nam wmawia, to dlaczego ten fragment temu zaprzecza? Faktem jest, że wyraz “Żyd” jest nowoczesnym wymysłem, co po prostu nie znaczy ani “Juda”, ani “Izrael”, ani “Abraham”. Wszystkie te twierdzenia są oszustwem wymyślonym przez rabinów w wyraźnym celu oszukania chrześcijan.

  Rdz 4:17-24 podaje bezpośrednich potomków Kaina: Enoch, po którym nazwał miasto, Irad, Mehujael, Methusael, and Lamech. Lamech miał dwie żony, które urodziły Jabala, Jubala i Tubalcaina. Potomkowie Jabala mieszkali w namiotach. Dlatego byli ludem koczowniczym. Potomkowie Jubala byli muzykami. Tubalcain był kowalem. To kowalstwo wymyśliło narzędzie wojny, takie jak miecze, włócznie, tarcze itp.

  Wersety Rdz 4:25 do Rdz 5:4 mówią, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Ponieważ Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju i od Adama i Ewy, w niełasce! Dalsza część Rozdz 5 wymienia potomków Adama.

  Zauważmy, że na tej liście NIE MA Kaina jako potomka Adama i Ewy.

  Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Łukasz w Rozdz 4 daje KOMPLETNĄ GENEALOGIĘ Adama, od Jahwe Boga, ojca Adama, przez wszystkich do Jeszua Mesjasza (Jezus Chrystus).

  Kaina nie ma na liście w żadnej tych genealogii, mimo że jego matką była Ewa! Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego.

  Co niewielu chrześcijan rozumie o tych genealogiach jest to, że one są po to byśmy zauważyli różnice między jedna grupą ludzi i drugą.

  Rdz 15:18-21 to bardzo ważne wersety, gdyż dają nam nazwy plemion skojarzonych z potomkami Kaina:

  “Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: “Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami”.

  Zauważmy, że Kenici są pierwsi na liście. Wyraz ten jest nowym terminem dla większości chrześcijan.

  Większość teologów nigdy nie głosi kazań na ten temat; ale jeśli chce się zrozumieć Biblię, jest to określenie które musimy poznać. Kim są Kenici?

  “Concordance” [Skorowidz] Stronga (# 7017) daje nam definicję: “potomkowie Kaina“.

  Stąd wiemy, że rodowody pokazane w Rdz 4, jako potomkowie Kaina, to są ci sami Kenici.

  Kiedy Imperium Greckie obalane było przez Imperium Rzymskie, królewski dom Judy, znany także jako dom Dawida, został złapany między młotem a kowadłem. Machabeusze zdobyli niezależność od Greków w roku 147 pChr, ale zdawali sobie sprawę z tego, że to tylko kwestia czasu zanim Imperium Rzymskie rozszerzy się na północ i zaatakuje Judę. To w końcu stało się w roku 63 pChr, kiedy Pompejusz przejął kontrolę nad Judą.

  W tym chaotycznym czasie Idumejczycy dostrzegli okazję działania z Rzymianami przeciwko królewskiemu domowi Judy. Antypater, przebiegły idumejski Edomita (prototyp “żydowskiego doradcy”), często podróżował do Rzymu, i nastawiając królewski dom Judy przeciwko Rzymianom, został mianowany przez Pompejusza z upoważnienia Juliusza Cezara na wezyra króla Hyrcanusa II.

  Później, po zabójstwie Juliusza Cezara, Antypater spiskował z Markiem Antoniuszem obalenie dziedzicznej dynastii Judy, i przekazanie jej w ręce jego synów, którzy byli rasowymi Idumejczykami, a nie Judejczykami.

  https://gazetawarszawska.com/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/
  ciekawe zdjęcia

  Click to access od-kaina-do-chazarii.pdf

  https://www.stevequayle.com/Giants/Mid.East/Giants.Mid.East12.html

 20. Genealogia said


  The Great Impersonation: Jews Pretending to Be Israel
  http://www.eurofolkradio.com/2018/01/22/great-impersonation-jews-pretending-israel
  Eli James is the author of The Great Impersonation.
  http://eurofolkradio.com/author/elijames/

 21. Genealogia said

  Znaki Kaina Znaki Żyda Znaki Judaizmu

  To badanie historii i proroctwa biblijnego i izraelickiego pokazało, że WIELKA IMPERSONACJA Izraela stanowi główny temat Biblii. To że większość ludzi na świecie jest całkowicie oszukana tą impersonacją jest faktem proroczym i rzeczywistością historyczną.

  Podsumowując, poniżej dowody przedstawione w tym artykule, oraz inne znaki, które pokazują. że Żydzi są potomkami Kaina:

  nie okazują współczucia dla nie-Żydów – Rdz 4:9

  niezdolni do zajmowania się rolnictwem – Rdz 4:12

  zbiedzy wielokrotnie wypędzani z krajów w których mieszkali – Rdz 4:12

  tułacze błąkający się z kraju do kraju – Rdz 4:12

  koczowniczy pasterze bydła – Rdz 4:20

  pracują w przemyśle rozrywkowym – Rdz 4:21

  handlują bronią – Rdz 4:22

  są chciwi (Józef Flawiusz “Antiquities”)

  są hybrydyzatorami (Flawiusz): Monsanto itp.

  krzyżują rasy (Jaszer, Biblia, historia, reklamy i tele-ewangelizm)

  mordercy, bolszewizm, podżegacze wojenni, komunizm, syjonizm, NWO

  lichwiarze

  uzurpatorzy

  handlarze niewolników

  pracze mózgów

  molestują dzieci

  aborcjoniści

  aferzyści

  pornografiści

  oszuści

  ludobójcy

  fałszywi kapłani

  hipokryci

  rasiści

  wojny religijne pod pozorem “tolerancji”

  satanizm pod pozorem “praw Mójżesza”

  fałszywi oskarżyciele

  wrogowie chrześcijaństwa

  wrogowie wolności słowa

  międzynarodowi kupcy (Tajemniczy Babilon)

  członkowie V kolumny

  wyznawcy religii babilońskiej (Talmud babiloński)

  bogobójcy.

  Mógłbym tu dodać dosłownie setki więcej występków, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem.

  “Edom jest nowoczesnym żydostwem” – Jewish Encyclopedia, 1925, t. 54, s. 41.

  [1] Jak podaje R. Curtis na stronie „’Prawdziwe kłamstwa’ o amerykańskiej pomocy dla Izraela

  http://www.greendevils.pl/polityka/prawdziwe_klamstwa/prawdziwe_klamstwa.html „kompletna amerykańska pomoc dla Izraela w formie zapomogi i gwarancji finansowych w roku fiskalnym 1997 wyniosła 5,5258 miliardów dolarów.(…) Dla amerykańskich podatników oznacza to przekazanie 23 240 dolarów na głowę każdego mieszkańca Izraela..”

  [3] Patrz: Kevin Alan Brook “An Introduction to the History of Khazaria” (“Wprowadzenie do historii Chazarii”) –
  http://www.khazaria.com/khazar-history.html tegoż „The Khazars: A European Experiment in Jewish Statecraft” („Chazarzy: Europejski eksperyment w dziedzinie państwowości”
  http://www.wzo.org.il/en/resources/view.asp?id=140 oraz Arthur Koestler „The Thirteenth Tribe’ („Trzynaste plemię”)
  http://198.62.75.1/www2/koestler/ – powyższe źródła zawierają obszerną bibliografię przedmiotu i szczegółowe mapy, częściowo reprodukowane w tym artykule.

  [5] Jest to nie tylko opinia Koestlera, który z powodu napisania swej książki o Chazarach a więc i o niesemickim pochodzeniu większości współczesnych żydów został zamordowany (najprawdopodobniej przez tajne służby państwa Izrael), ale i Abby Ebana, ministra spraw zagranicznych państwa Izrael w latach 1966-1974 (p. jego książka z roku 1968 “My People” – “Moi Ludzie”).

  Linki:
  Kevin Alan Brook “An Introduction to the History of Khazaria” (“Wprowadzenie do historii Chazarii”)
  http://www.khazaria.com/khazar-history.html

  Kevin Alan Brook „The Khazars: A European Experiment in Jewish Statecraft” („Chazarzy: Europejski eksperyment w dziedzinie państwowości”
  http://www.wzo.org.il/en/resources/view.asp?id=140

  Arthur Koestler „The Thirteenth Tribe’ („Trzynaste plemię”)
  http://198.62.75.1/www2/koestler/

  Feliks Koneczny „Cywilizacja zydowska”
  http://www.polonica.net/Cywilizacja_zydowska_15.htm

  Inny blog o Chazarach czyli „Chazarski wiatr”
  http://chazar.blogomania.pl/

  Rzeczpospolita
  http://www.rp.pl/artykul/398485_Narod_zy%20dowski_zostal_wymyslony.html

  Dodatkowe mapki.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wielka-apostazja-eli-james-2017-08

  http://thewordwatcher.blogspot.com/2012/10/od-kaina-do-chazarii-czesc-ii.html
  02.10.2012 – Od Kaina Do Chazarii II genealogia żydów
  wtorek, 2 października 2012
  „Od Kaina do Chazarii” część II. Pastor Eli James genealogia żydów

  Źródło – http://chazaria.blox.pl/html

  Fragment książki Wielkie oszustwo: jak antychryst oszukał cały świat [The Great Impersonation: How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World]

  Pastor Eli James genealogia żydów

 22. Głos z Kociewia said

  Powiedzieć,że Jezus był wyznawcą religii mojżeszowej, wierzącym w Boga Jahwe jakoś się nie godzi, bo to jakoś za mało, po prostu nie pasuje. Mówiąc zatem o Jezusie nie zapominajmy,że mówimy o jednej postaci, co do której mówimy o :1) dwóch osobach ( boskiej – druga osoba boska – i ludzkiej ), 2) dwóch naturach (boskiej – metafizycznej, ponadnaturalnej i ludzkiej – fizycznej, naturalnej) oraz 3) dwóch wolach ( Jezus po ludzku bał się tego, co go czeka , dlatego w modlitwie w Ogrodzie Oliwnym mówi : „Ojcze, jeżeli to możliwe oddal tej kielich (cierpienia, „goryczy”) ode mnie, lecz nie moja, lecz Twoja niech się wypełni wola. „). – Każdy z nas jest tylko jedną osobą, z jedną – fizyczną naturą i jedną wolą (poza tymi chorymi z rozdwojoną jaźnią), . Z Jezusem jest inaczej : Jezus to Bóg-człowiek. – Prof. Tadeusz Zieliński w powyższym stwierdzeniu nie mówi o boskim,lecz ludzkim pierwiastku Jezusa . W/g Jego wiedzy Jezus nie był Żydem w znaczeniu – nie był Judejczykiem – mieszkańcem Judei (dawnego królestwa ze stolicą w Jerozolimie), nie był też Izraelczykiem i nie pochodził również z Samarii, lecz był Galilejczykiem, z ojczystym językiem aramejskim, nie zaś hebrajskim. ponieważ Palestyna dzielono w tym czasie na cztery regiony, od północy tj.wzgórz Libanu : Galilea (pogan), Samaria ( Samarytanin był odpychający dla „pobożnych” faryzeuszy ze względu na czczenie również bożków, ), -oraz Judea – najdalej na południu, granicząca z Egiptem). Przed niewolą babilońską były to zaś dwa królestwa : Judy i Izraela. ) . – Oczywiście można bez wątpienia mówić o religii, która była Mu bliska i w takim znaczeniu dziś używamy słowo żyd pisane z małej litery, co nie oznacza przynależności narodowej ,lecz wyznawcę „Boga Abrahama, Izaaka, Mojżesza – Boga ojców naszych ” ( tak brzmi pełne określenie wierzących w Jahwe, sformułowanie używane przez wszystkie wieki po dziś dzień), – I jeszcze jedno pod rozwagę : napis skrót, cztery litery na tabliczce nad głową ukrzyżowanego : Jezus Christus Rex Judeorum ” Jezus Chrystus ( w znaczeniu : Pomazaniec Boży) Król Żydowski. Rex Judeorum – Król Judejczyków, mieszkańców Judei, nie zaś całej Palestyny, na co zresztą oburzali się Judejczycy : „on nie jest z pośród nas”. -. Galilejczyków z ich aramejskim językiem Judejczycy z razu rozpoznawali ( Piotr z powodu rozpoznania wyparł się znajomości Jezusa trzykrotnie w tę noc Jego pojmania ) , – Zapewne ów sławny badacz starożytnej literatury zapoznał się „od podszewki” (nie czytając tekstów – przekładów NT i Apokryfów, lecz najlepsze kopie oryginałów), z tematem pochodzenia Jezusa z Nazaretu. – Prof. Tadeusz Zieliński to wybitny, polski filolog klasyczny i dobrze byłoby uważniej go czytać. Po co wyważać otwarte drzwi. Skoro nie znasz koine dialektos lepiej nie krytykować uczonego cieszącego się ogromnym autorytetem ( koine : dialekt greki wspólny dla całego basenu M.Śródziemnego , dialekt kupców, żeglarzy, dialekt greki, w której spisane są : NT i Apokryfy). Tak na koniec polecam przeczytać dobre przekłady nie tylko Biblii, lecz komedii i tragedii starożytnych ( np. komedię Arystofanesa pt. : „Chmurokukułkowo” w przekładzie Węclewskiego- tenże, wcześniej, przed T.Zielińskim był naszym wspaniałym reprezentantem w poznawaniu .literatury greckiej antycznych czasów).

 23. Głos z Kociewia said

  INRI = Iesus Nazareus Rex Judeorum (Jezus Nazarejski (z Nazaretu, z Galilei) Król Judejczyków.

 24. wanderer said

  Jezus o zydach:

  Nie zważając na współczesna postępową teologie i polityczną poprawność na kartach Ewangelii Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów, którzy odrzucili przymierze jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa):

  – Plemieniem żmijowym (podobnie czynił i św. Jan Chrzciciel)
  – Plemieniem przewrotnym, wiarołomnym oraz niewiernym.
  – Obłudnikami, którzy odrzucili Boże Prawo.
  – Obłudnikami, którzy tylko werbalnie czczą Boga ale czynią przeciw Bogu.
  – Wężami, które nie unikną piekła.
  – Dziećmi diabła.
  – Kłamcami.

  W Piśmie Świętym Jezus nauczał, że Żydzi którzy odrzucili jego naukę (a tym samym przymierze z Bogiem):
  – Nie maja usprawiedliwienia dla swoich grzechów.
  – Nienawidząc Jezusa, nienawidzą i Boga.
  – Uczynili ze świątyni jaskinie zbójców.
  – Nie otrzymają już żadnego znaku od Boga.
  – Zostaną potępieni o ile nie wyrzekną się swego odrzucenia Jezusa i zostaną chrześcijanami „Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”
  – Wydadzą Mesjasza na śmierć.
  – Zostaną potępieni na sądzie, przez Królową z Południa przybyłą z krańców ziemi i Ludzi z Niniwy, którzy wystąpią przeciw nim.
  – Staną się obiektem zemsty za to, że wymordowali proroków.
  – Utracą Królestwo Niebieskie, które zostanie dane innemu narodowi.

  Jezus nauczając o dramacie Żydów, którzy odrzucili przymierze z Bogiem głosił że:
  – Setnik miał większą wiarę w Boga niż ktokolwiek w Izraelu.
  – Żydzi Boga nie znają.
  – Nienawidzą Jezusa bez powodu.
  – Jezus do nich przyszedł bo są grzesznikami. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników.”
  – Są pełni obłudy i nieprawości.
  – Będą mordować proroków, mędrców i uczonych, za co zostaną ukarani.
  – Mordują proroków posłanych przez Boga.
  – Trzeba wystrzegać się żydowskich herezji.
  – Trzeba wystrzegać się plugawej nauki Żydów.
  – Nie zachowują standardów postępowania, które narzucają innym, a które to standardy nie są możliwe do zachowania.
  – Domagają się czci nienależnej sobie.
  – Przewrotne nauki Żydów uniemożliwiają zbawienie ludziom.
  – Odrzucają sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
  – Kreują się na sprawiedliwych pomimo, że są całkowicie zdemoralizowani.|
  – Mordowali proroków i są z tego dumni.
  – Dziedziczą po swoich przodkach krew zamordowanych przez Żydów proroków, Mesjasza i Jego uczniów.
  – Są przeklęci bo poznali od Boga prawdę ale uniemożliwiają jej poznanie gojom.
  – Chcieli Jezusa zabić.
  – Nie są dziećmi Boga.
  – Znieważaj Jezusa.
  – Jezus nie jest Żydem synem Dawida ale bytem wyższym, który Dawid nazywa swoim Panem.

  Święty Paweł nauczał, że ówcześnie żyjący Żydzi, którzy odrzuciwszy Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem:
  – Zaparli się Jezusa.
  – Zabili Jezusa.
  – To rasiści.
  – Są ślepi na Boga bo mają nikczemne myśli, bezrozumne serca i są głupi.
  – Są hipokrytami, chlubiącymi się swoją praworządnością gdy łamią prawo bezustannie.
  – Z przyczyny Żydów poganie bluźnią imieniu Boga.
  – Niewielka ilość Żydów zostanie zbawiona.
  – Gorszą się Chrystusem ukrzyżowanym.
  – Zwolennicy judaizacji Kościoła to psy i okaleczeńcy, których należy się wystrzegać.
  – ,,Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.”
  – Zabraniają przemawiać do pogan celem zbawienia ich.
  – Demoralizują, zwodzą i sieją nienawiść, dlatego trzeba im zamknąć usta.
  – Trzeba zwalczać ich baśnie.

  Święty Jan nauczał że współcześni mu Żydzi odrzucając Jezusa odrzucili też Boga Ojca.

  Ewangeliści i Apostołowie głosili, że współcześnie żyjący pośród nich Żydzi, którzy poprzez odrzucenie Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem:
  – Odrzucili Boga nie przyjmując Chrztu Janowego.
  – Nie dziękowali Jezusowi za uzdrowienia tak jak czynili to nie Żydzi.
  – Chcieli ująć Jezusa bo przeciw nim nauczał.
  – Zostanie zbawionych tylko 144000 Żydów i „wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu”.
  – Sprawiali cierpienie Jezusowi.
  – Oczerniali Jezusa twierdząc, że jest opętany.
  – Odrzucili naukę Jezusa i pomimo znaków nie uwierzyli w niego.
  – Zastraszyli ludzi by milczeli o Jezusie.
  – Prześladowali prawdę mówiących o Jezusie.
  – Postanowili zabić Łazarza bo był on żywym dowodem na prawdziwość nauki Jezusa.
  – Chcieli pojmać Jezusa i dlatego nakazali by informować ich o miejscu Jego pobytu.
  – Szukali fałszywego świadectwa by zabić Jezusa.
  – Wraz z Judaszem spiskowali przeciw Jezusowi.
  – Prześladowali Jezusa.
  – Pojmali Jezusa.
  – Chcieli zabić Jezusa.
  – Tłumnie i głośno domagali się od Piłata zabicia Jezusa.
  – Oczerniali Jezusa przed Piłatem.
  – Domagali się by Piłat więził Jezusa.
  – Torturowali i poniżali Jezusa.
  – Złorzeczyli ukrzyżowanemu Jezusowi.
  – Szydzili z ukrzyżowanego Jezusa.
  – Wzięli całkowitą odpowiedzialność na siebie i swoich potomków za zabicie Jezusa.
  – Przekupili strażników by kłamali, że Jezus nie zmartwychwstał.
  – Podburzali i źle usposobili przeciw chrześcijanom.
  – Wzniecali anty chrześcijańskie rozruchy.
  – Porywali i więzili chrześcijan.
  – Podobały się im prześladowania chrześcijan.
  – Postanowili znieważyć i ukamienować chrześcijan.
  – Prześladowali apostołów.
  – Zabraniali apostołom głosić ewangelie.
  – Więzili apostołów.
  – Chcieli zabić apostołów.

  Święty Szczepan głosił że:
  – Sprzeciwiają się Duchowi Świętemu.
  – Prześladowali i zabijali proroków.
  – Zdradzili i zabili Jezusa.
  – Odrzucili Boskie Prawo.

  – Zabili świętego Szczepana.
  – Postanowili zabić Szawła bo się nawrócił.
  – Nawoływali do zabicia Świętego Pawła.
  – Usiłowali zabić Świętego Pawła.
  – Ślubowali post dopóki Świętego Pawła nie zabiją.
  – Wraz z podburzonymi przez siebie szumowinami prześladowali Świętego Pawła.
  – Rzymianie uchronili Świętego Pawła przed linczem ze strony Żydów.
  – Święty Paweł był więziony przez Poncjusza Festusa by okazać życzliwość Żydom.
  – Podburzyli tłum i rzucili się na Świętego Pawła.
  – Uknuli spisek przeciw Świętemu Pawłowi.
  – Kłamią, że Jezus nie jest Mesjaszem.
  – Bluźnią i sprzeciwiają się Ewangelii.
  – Odrzucili Słowo Boże i uznali się nie godnymi życia wiecznego.
  – Żydowskie przechrzty pieniądze wspólnoty Chrześcijan różnej narodowości, którymi zarządzali przekazywali na pomoc tylko żydowskim przechrztom ze szkodom dla chrześcijan nie żydowskiego pochodzenia.

  https://wprawo.pl/jezus-mowil-o-zydach/

 25. ham said

  Rodzina Boża nie ma żadnego związku genetycznego z żydami. Pan Bóg nie po to zrobił napletek, by po wcieleniu pozwalał sobie obcinać, jak żyd stadny, który przez to, chce zawsze i wszędzie, i za wszelką cenę – kult fallusa. Piekło jest odwrotnością Nieba.
  Dywagacje nie głupie ale oparte na dostępnej ogólnie zakłamanej przez skrybów żydowskich wersji testamentowych, jak i samych goim wprowadzających tłumaczenia oraz poprawki.
  Zażydzenie Biblii ma na celu zohydzenie Słowa, jak i „naszego” Świata opartego na NIM – Jedynym Prawdziwym Bogu JHVH – Logosie – Jedynej Naturalnej Prawdzie gruntującej nasz Świat Katolikom przez Chrystusa Pomazańca JHVH.

  ——
  W imieniu prof. Zielińskiego dziękuję, za określenie jego „dywagacji” niegłupimi.
  Na pewno ten wybitny naukowiec się ucieszył, tam, po drugiej stronie.
  Admin

 26. ham said

  Ad 19
  „Nie zważając na współczesna postępową teologie i polityczną poprawność na kartach Ewangelii Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów, którzy odrzucili przymierze jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa):”

  Aksjomat, z którego wychodzi zaprzeczenie tezy w kolejnych podajnikach. A przecież wystarczy włączyć własne myślenie, by dostrzec błąd konstrukcji. Jak może cześć żydów się ukryć – zbawić, jeśli Jezus wyraził się tylekroć Jasno I Dobitnie o nich – dzieci diabła. Pan Bóg nie będzie zbawiał piekła, ono ma swe konotację, ON ma dość problemu, by nas, swych synów i córki przyjąć do Siebie.

  Jesteśmy pod działaniem czarów żydowskich i nie rozróżniamy tego co jest oczywiste, stworzone, a ma być gorzej, mianowicie dobro ze złem zmieszane wykładać ma odwrotnie do pojęcia Bożego. Białe jest czarne i na odwrót. To nadchodzi w całej swej pełni i okazałości.

  ——-
  Co Pan bredzi?
  Każdy żyd może się zbawić, jeśli porzuci swą satanistyczną religię i przylgnie szczerze do katolicyzmu.
  Admin

 27. anne said

  Należy najpierw rozróżnić co dokładnie rozumiemy pod pojęciem ,,żyd,,. Czy mówimy o przynależności religijnej czy narodowej. Jeśli przynależność religijna, to przypomnę, że nie było w czasach Pana Jezusa jednej religii żydowskiej. Byli faryzeusze i saduceusze, których poglądy religijne były BARDZO odmienne od siebie i od tego, czego nauczał Jezus. Byli też zeloci i inni. Obecnie mamy do czynienia z judaizmem talmudycznym, które zaprzecza bóstwu Chrystusa, więc pod względem religijnym Jezus nie był żydem.
  Czy zatem był Żydem- należał do narodu żydowskiego? Niejednokrotnie na gajówce były publikowane materiały o Chazarach, można je też znaleźć w sieci. Oni genetycznie nie mają nic wspólnego z narodem, który w czasach Pana Jezusa zamieszkiwał tamte tereny. Tak samo jak niewielka dziś grupa Żydów sefardyjskich. Potomkowie tamtych mieszkańców, to dziś Palestyńczycy. Po podboju Ziemi Świętej przez mahometan, w ciągu wieków, przyjęli stopniowo tamtą religię. Więc ze względu na geny i miejsce życia, to Pan Jezus prędzej był Palestyńczykom niż Żydem. Polecam kanał Tuba Cordis oraz Lisickiego z Miśko.

 28. Marucha said

  Re 18:
  „Galilea to nazwa prowincji zasiedlonej przez galów po drodze do swej dzisiejszej ojczyzny, tych co ostatecznie osiedli we Francji.”

  Dodam jeszcze hiszpańską Galicję i polską Galicję.
  Aha, nie zapominajmy też o miejscowościach Galia, Galia Górna, Galia Dolna, Galicja, Galiców, Galicówka, Galiny etc.

  Nawiasem mówiąc, nie ulega wątpliwości, iż miejscowości Paryż, Paryż Górny, Paryż Dolny i Paryżewo zostały założone przez Francuzów.

 29. Boydar said

  „… każdy żyd może się zbawić, jeśli …” – Pan Gajowy

  Żyd czy nie żyd, moim zdaniem sam się zbawić nie może. Może zbawionym zostać. Jednak po „porzuceniu swej satanistycznej religii i przylgnięciu szczerze do katolicyzmu”, rzeczywiście przechodzi do następnego etapu.

  To tak jak z biletem. Jak nie masz, to nawet na pokład nie wejdziesz. Aczkolwiek wielu z posiadaczy zostało relegowanych pomimo, za różne zakazane zachowania. Czasem nawet na onecie piszą o takich przypadkach, zwłaszcza w komunikacji samolotowej, czyli też jak gdyby niebnej.

  ——–
  No dobrze, dobrze… Może ZOSTAĆ ZBAWIONY.
  Admin

 30. wanderer said

  re 28 Marucha
  Najbardziej bawi mnie, Panie Gospodarzu, jesli ktos nie zada sobie nawet trudu przeczytania i zrozumienia artykulu, ale ma najwiecej do powiedzenia i wyrazania swoich opinii. Dla przykladu w tym artykule jest wyrazone skad sie wziela nazwa Galilea. Dlaczego ludzie nie czytaja dokladnie? Gdzies, kiedys zaslyszalem madre zdanie, ze ogromna czesc ludzi potrafi czytac,ale z tego wiekszosc nie rozumie po co.

 31. jasiek z toronto said

  Re: 31 Janusz…

  Jesli „Ktos” urodzil sie w stajni, czy oznacza to, ze jest „koniem???”…

  Jesli „zyd” urodzil sie w Polsce, to oznacza, ze jest Polakiem???

  Jesli „ktos” urodzil sie w przestrzeni kosmicznej (w stacji orbitalnej) to oznacza ze jest „kosmita???”…

  Jesli ktos mowi po angielsku czy francusku, czy oznacza to, ze jest Anglikiem czy Francuzem???

  itd. itd. itd. itd.

  =====================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

 32. Bili de kid said

  @17Admin Przecież okaleczenie narządów płciowych dzieci dotyczy również dziewcząt.

  ————-
  Nie inaczej. Ale chyba rzydy tego nie robią.
  Admin

 33. MatkaPolka said

  Jezus Chrystus był Żydem – był potomkiem Judy

  Problem polega na tym, że ci, którzy uważają się za żydów – WCALE NIE SĄ ŻYDAMI

  Ci, co uważają się za Żydów są Faryzeuszami, a nie Żydami. Są z pokolenia Chama.

  Tzw. Żydzi nie są nawet Semitami – żeby być Semitą trzeba byś z pokolenia Sema

  Wg Biblii – Noe miał trzech synów – Sema, Chama i Jafet a, – założycieli różnych narodów.

  Mojżesz – nie był Żydem – był Lewitą – z matki i ojca – wg Biblii – był Chamem

  Żydzi – to nie rasa – to mieszanka rasowa. Kluczem do zrozumienia tych zawiłości biblijnych – jest Kanaan – plemię wyklęte i obrzydliwe

  https://www.biblijni.pl/biblia/

  Dla zainteresowanych podam linki do Biblii – Księgi – Rodzaju, Wyjścia , Sędziów..

  W świetle Biblii – Chazarzy – też nie są Żydami -ale CHAZARIA – to już inna sprawa

 34. Filomena said

  Nalezaloby powiedziec, ze Jezus mial judejskie pochodzenie po matce. No Judejczyk to jeszcze nie zyd. To nie zyd talmudyczny czy rabiniczny. Zarowno w Judei jak i w Galilei, jak i w Samarii dominowaly tradycje mozaiczne, ale byly pewne rozbieznosci. Judea byla zdominowana przez kaplanskie elity, ktore juz od dawna wywyzszaly sie nad innymi i czesto manipulowaly prawem i tradycja na swoja korzysc. Co wiecej, na dlugo przed Chrystusem elity te zaczely tworzyc swoja wersje roli „narodu wybranego” i swoje interpretacje Pisma czesto ignorujac ostrzezenia Prorokow.( Nie bez przyczyny Chrystus zarzucal im, ze znieksztalcaja Pismo). W ten sposob tworzyl sie grunt dla judaizmu w miejsce tradycyjnego mozaizmu. Apostolowie z wyjatkiem Judasza byli Galilejczykami. I warto zwrocic uwage, ze to wlasnie w Galilei zaczal swoja misje Jezus. Chyba nie przez przypadek. W Galilei narod byl wiecej wymieszany, mniej zdominowany przez hipokrytyczne i zarozumiale kaplanstwo. Dopiero pod koniec swojej misji Jezus wybiera sie do Judei do Jeruzalem i tam czeka go smierc.

  Chociaz Judaizm ma swoje korzenie w faryzeizmie to ogolnie mowiac jest to pewnego typu nowy twor, ktory na tyle odszedl od wiary mojzeszowej, ze mozna go spokojnie traktowac jako nowa religie – synagoge Szatana przepowiedziana przez Apostola Jana. Zacznijmi od alfabetu hebrajskiego. Alfabet, ktory uzywaja zydzi zostal przez nich przyjety po zburzeniu Jerozolimy. Nie takim alfabetem pisany byl Dekalog ani Tora ani w ogole Stary Testament. Pisane one byly alfabetem nazywanym dzis starohebrajskim (luba paleohebrajskim), podobnym do starofenickiego. Alfabet paleohebrajski dal poczatek alfabetowi greckiemu i lacinskiemu. Dlaczego rabinisci talmudysci zaczeli uzywac alfabet asyryjski (dzisiejszy hebrajski) w miesce oryginalneg?. Pradwopodobnie dlatego, ze tak latwiej bylo falszowac i przekrecac wazne fakty. W przeciwienstwie do obecnego alfabetu hebrajskiego, starohebrajski alfabet uzywal samogloski i spolgloski. Alfabet tzw. hebrajski podobnie jak arabski uzywa tylko spolgloski. Slowa mozna wiec intepretowac roznie. Czasami jedno slowo moze miec kilka znaczen, zaleznie od samoglosek jakie dostawimy.

  Co wiecej? W alfabecie starohebrajskim dwie czy trzy litery sa krzyzo-podobne, a juz szczegolnie ostatnia litera „tav” nazywana rowniez „przymiezem”. Natomiast pierwsza litera „alef” przypomina glowe byka (zwierze ofiarne ze Starego Testamentu). No ta ostatnia litera : „tav” przypominajaca krzyz mowi sama za siebie. Nic dziwnego, ze ten alfabet talmudystom nie podchodzil.

  No i jeszcze jedna specyfika – Biblia. Mamy Biblie Septuaginte i mamy tzw. mazorecka Biblie. Septuaginta napisana byla jeszcze przed Chrystusem. Przetrwal tylko jej grecki przeklad. Zydzi powiadaja, ze zawiera ona bledy bo napisana jest po grecku a oferuja wszystkim swoja mazorecka Biblie jako ta bez bledow. Warto zwrocic uwage, ze mazorecka Biblia napisana byla po Chrystusie w hebrajskim ale alfabetem bez samoglosek, alfabetem skopiowanym z asyryjskiego. Septuaginta natomiast jest przekladem tekstow pisanych w starohebrajskim – posiadajacym samogloski – na grecki, ktory rowniez posiadal samogloski, i zrobilo ten przeklad ponad 70 profesjonalnych tlumaczy. Komu wiec wierzyc? Ktory wiec tekst moze byc bardziej autentyczny dla chrzescijanina? Mysle, ze nietrudno odpowiedziec na to pytanie.

  Dodam jeszcze, ze talmudysci zmienili rowniez kalendarz. Kalendarz mojzeszowy byl sloneczny a talmudysci uzywaja kalendarz sloneczno ksiezycowy.

 35. Listwa said

  @ 33 Filomena

  Biblię stworzył Kościół katolicki i jest tylko jedna katolicka Biblia, Wulgata. Septuaginta jest tłumaczeniem części pism hebrajskich na grekę, odpowiadającej Staremu Testamentowi. Nie obejmuje Nowego Testamentu.
  Są przeróżne przekłady, jeśli pokrywaja sie z Wulgatą to dobrze, jeśli nie, to nie są Biblią, tylko kompozycją własną autorów.

  ” zrobilo ten przeklad ponad 70 profesjonalnych tlumaczy”
  – to było 70 żydów

  „Alfabet paleohebrajski dal poczatek alfabetowi greckiemu i lacinskiemu”
  – bardzo wątpliwe, hebrajski jest językiem prostym w stosunku do greki i łaciny. Wszystko co mądre zostało napisane na świecie jest w grece i łacinie. Nie hebrajskim.

 36. Listwa said

  @ 32 MatkaPolka

  Miesza pani.

  Przykład:

  „Ci, co uważają się za Żydów są Faryzeuszami, a nie Żydami. Są z pokolenia Chama.”

  – miesza pani niepotrzebnie narodowość, rody Izraela i do tego jeszcze powiedzmy bractwa czy szkoły religijne jakim byli faryzeusze.

  „Jezus Chrystus był Żydem – był potomkiem Judy”

  – tu też namieszane. Był Abraham, jemu objawił się Pan Bóg, Izraela wtedy nie było. On miał dwóch synów i jeden z nich był wybrany na wzór swego ojca Abrahama, a drugi nie. Potem on miał dwóch synów i analogicznie jak poprzednio, jeden z nich był wybrany drugi nie. Cały czas nie było jeszcze Izraela.

  Potem ten syn, a mowa o Jakubie, bracie Ezawa, gdzie obaj byli synami Izaaka, został wybrany na wzór swego przodka Abrahama, a Ezaw nie. Oczywiście wtedy Izraela jeszcze nie było.

  Następnie Jakub miał 12 synów Ale nadal Izraela nie było. Dopiero po wielu latach gdy Jakub ze swoją rodziną powrócili do ziemi ojców i do swego brata Ezawa, odbyła sie walka Jakuba z tajemniczym mężem, którą Jakub wygrał , na co ów mąż rzekł ” Odtąd nie będziesz sie zwał Jakub lecz Izrael” , a w dalszych dziejach 12 synów Jakuba stali sie początkiem 12 pokoleń Izraela, jednym z nich był syn o imieniu Juda,

  Z tego właśnie pokolenia jest po pierwsze Król Dawid, Sw Józef, Matka Boza oraz Jezus Chrystus.
  Pismo sw nadaje i określa Jezusa Chrystusa jako „wygrał Lew z pokolenia Judy”

  Pani podaje swoje treści niejako w pełni zweryfikowaną wiedze. Prosze zatem określic miejsce i genealogię „żyd” .

  Nie bez powodu Pan Jezus wybrał 12 apostołów. Było to nawiązanie do 12 poleń Izraela.
  Z chwilą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa własnie 12 apostołów zajęło miejsce 12 synów Izraela.
  I to Kościół katolicki zajął miejce wybraństwa.

  Zatem jak widac jest dużo analogii i nawiązań, podobieństw, ale chrześcijaństwo nie pochodzi z judaizmu, zwłaszcza rabinicznego. Ma inne podstawy i inny „kamień węgielny” , który został odrzucony przez budujących jeszcze w okresie Starego Testamentu.

  Szczególnie ośmieszają sie panie i panowie, którzy nie znają tych układów i relacji, nie znaja dość długiej i złozonej historii i kłapia i kłapią głupoty np. o żydokatolicyźmie jak pan Kosiur.

 37. Boydar said

  72

  Dwóch „swej powinności nie zrozumiało”

 38. Filomena said

  @ 35
  Litery w jezykach starokanaanejskim, starohebrajskim, fenickim i greckim a po czesci i staro-lacinskim sa uderzajaco do siebie podobne. Nie ma tu nic watpliwego. Nawet czlowiek nie obeznany w tej dziedzinie to zauwazy. Natomiast litery zadoptowane przez zydow po zburzeniu Swiatyni sa literami pochodzenia asyryjskiego i nie ma wsrod spolglosek. Nalezy tez odroznic jezyk od alfabetu. Ten sam jezyk mozna zapisywac uzywajac zupelnie innych liter, no sytuacja moze sie skomplikowac kiedy litery te skladaja sie tylko ze spolglosek.

  Z Wugata nie wszystko jest jasne. Wiemy ze jest ona przekladem Hieronima ze Strydonu. No wiemy tez, ze nawet w Sredniowieczu byly opinie, ze jest skazona. Hieronim ze Strydonu przetlumaczyl ja na lacine w 4 tym wieku. Co do Nowego Testamentu to watpliwosci raczej nie powinnismy miec zadnych, ale co do Starego Testamentu, badzmy ostrozni. Zydzi od samego poczatku walczyli z chrzescijanstwem na rozne sposoby. Dlatego wszelkie zydowskie zrodla (mam tu na mysli Stary Testament), ktore pochodza z epoki „po Chrystusie” nie sa pewne. Postaral sie o to ben Zakaja jeszcze w pierwszym wieku. Juz wtedy on i jego uczniowie pracowali nad tym azeby ze wszystkim swietych tekstow usunac jakiekolwiek fragmenty, ktore swiadczyly by o tym, ze Jezus byl mesjaszem.

  Dziesiejszy upadek chrzescijastwa a triumf zydostwa i masonerii wiaze sie mocno z nasza slaba znajomoscia przeciwnika, jego kultury i tradycji. A przeciwnik ten dzialal juz w pierszym wieku o czym wspomina Apostol Pawel. Przeciwnik ten wcale nie zrazil sie zniszczeniem Swiatyni a szybko przeszedl metamorfoze i zaczal dzialac w nowym kontekscie i knuc przeciw wierze Chrystusowej.

  A czy nie zastanawialo to nigdy nikogo dlaczego to w takiej ilosci liczbowej mielismy zydow w krajach chrzescijanskich? Wlasnie dlatego, ze juz od samego poczatku wrogowie Chrystusa postawili sobie za cel zniszczyc chrzescijanstwo i wiedzieli doskonale, ze mozna to zrobic infiltrujac chrzescijanskie spolecznosci.

  Byli wladcy tacy jak Iwan Grozny, Piotr Wielki, krolowa Izabela itd, ktorzy w ogole nie pozwalali im dzialac na swoich terytoriach, ale byli tez tacy wladcy jak polscy krolowie, ktorzy im szeroko otworzyli wrota, dali prawa wieksze niz swoim chrzescijanskim poddanym (na przyklad niz chlopom). Jak to bylo mozliwe? Obawiam sie, ze juz wtedy czesc wladcow i duchownych dawala sie manipulowac lub wrecz kupic tym bezboznikom. Juz wtedy elity byly albo niedouczone albo skorumpowane.

 39. wnikliwymokiem said

  35.
  Żydki, propagandowym słowem okręcają gojów w lokalnych językach.

  ——–
  Aha. Kiedy się Pan tego dowiedział?
  Admin

 40. Listwa said

  @ 38 Filomena

  Litery to jeszcze nie język. Greka i łacina w tamtym czasie miała kilka tysięcy wyrazów i zwrotów, hebrajski był cienki.

  „No wiemy tez, ze nawet w Sredniowieczu byly opinie, ze jest skazona. Hieronim ze Strydonu przetlumaczyl ja na lacine w 4 tym wieku”

  – Wulgata nie jest skażona. Wulgata od początku była po łacinie. Wulgata to nie tylko tłumacznie, po pierwsze to ustalony precyzyjnie kanon ksiąg, translacja to rzecz wtórna.

  Raz jeszcze: Wulgata jest oficjalnym i zatwierdzonym także przez Sobór Trydencki, wersją Pisma św. Jest ona jedynym i oficjalnym Pismem św Kościoła Katolickiego, którą utworzyl Kocioł na potrzeby rozwoju ludzi i ich zbawienia.

Sorry, the comment form is closed at this time.