Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Wielka Lechia – kilka uwag metodologicznych.

Posted by Marucha w dniu 2020-02-23 (Niedziela)

Niniejszy tekst nie jest w zmierzeniu polemicznym, chodzi mi raczej o uzgodnienie używanego języka, na ile to jest możliwe.

Uważam, ze warto co jakiś czas spisać „zady i walety”, ażeby uniknąć pogrążania się w sytuacji, kiedy dziad o gruszce, a baba o pietruszce.

Każdy z poniższych punktów formułuję w sposób z założenia niedogmatyczny – mogę się mylić i wówczas prosiłbym o korektę, np. w komentarzu.

Hipoteza czyli teoria do sprawdzenia.

Koncepcja Wielkiej Lechii ma uważam status hipotezy, czyli teorii, nad którą można dyskutować, szukać argumentów za i przeciw. Kiedy hipoteza staje się powszechnie przyjętym faktem? Najczęściej odbywa się to w sposób płynny. Np. szczególna teoria względności została stworzona przez Einsteina w 1905 roku (jego słynny annus mirabilis), m.in. jako pokłosie eksperymentu Michelsona-Morleya 1881 i 1887, zaś powszechnie zaakceptowana została w latach 30-tych XX wieku czyli ćwierć wieku później, a i dziś spotyka się poważnych akademików usiłujących ją podważyć.

Bywają hipotezy, które wobec świadectwa faktów zmuszeni jesteśmy całkowicie odrzucić, ale częściej zmodyfikować.

Przykłady z historii: przez półtora tysiąca lat uczeni nie byli w stanie odczytać egipskich hieroglifów (mimo, że czasami niektórzy byli bardzo blisko), a to dlatego, iż dominował pogląd, jakoby hieroglify były pismem stricte picto- i ideograficznym, a nie jak w rzeczywistości logograficzno-sylabiczno-fonetycznym.

Inne przypadki: odkrywca pałacu w Knossos, Artur Evans, miał szanse na odczytanie pisma linearnego B (prawidłowo odczytał słowo fo-lo czyli źrebię – przez porównanie z sylabariuszem cypryjskim), ale apriorycznie odrzucał możliwość udowodnionego później przez Michaela Ventrisa (Polaka po matce) faktu, iż językiem tego pisma była archaiczna greka. Aprioryczne odrzucanie przez sir Evansa możliwości, że językiem pisma linearnego B jest greka nie wynikało bynajmniej z jego antygreckich uprzedzeń – podobnie, jeśli ktoś nawet apriorycznie odrzucałby teorię Wielkiej Lechii, nie musi to automatycznie oznaczać, że jest na „watykańsko-niemieckim” żołdzie.

Przypadek imperium Hetytów

czyli dlaczego nie wykluczam istnienia WL a priori.

Do połowy XIX wieku Hetyci kojarzyli się przede wszystkim z biblinym Uriaszem Hetytą, wiernym żołnierzem króla Dawida i pierwszym mężem pięknej Batszeby, zaś w najlepszym przypadku utożsamiano ich z niewielkimi państewkami (wg dzisiejszej terminologii poźnohetyckimi) w północnej Syrii. Dopiero odkrycie Bogazkale czyli starożytnego Hattusa oraz kolejne odkrycia, w tym listów z Amarny, połączone z odczytaniem starożytnych języków pozwoliło nie tylko dowiedzieć się o istnieniu hetyckiego imperium, ale też o jego roli w starożytnym koncercie mocarstw.

Na tej samej zasadzie można sobie wyobrazić istnienie starodawnego imperium w naszej części kontynentu. Ale co innego wyobrazić sobie, a co innego je odnaleźć.

Przy okazji: państwo Hetytów rozpadło się bezpowrotnie w okresie powszechnego kryzysu roku ok. 1177 pne na Bliskim Wschodzie i z ówczesnych wielkich mocarstw przetrwał jedynie Egipt, a i to na takiej samej zasadzie, jak Rzeczpospolita po szwedzkim potopie.

Równie dobrze mogła była rozpaść się hipotetyczna Wielka Lechia, szczególnie, że jej „heartland” musiałby leżeć na trasie wędrówek ludów, zazwyczaj stymulowanych wydarzeniami na Dalekim Wschodzie (np. na obszarze zajmowanym przez konfederację Xiongnu z dzisiejszą Mongolia w centrum). Jeśli już, to taka przyczyna jej rozpadu byłaby dalece bardziej prawdopodobna niż jej rzekome ujarzmienie przez chrześcijańskich misjonarzy z zachodu (tak, jak w niczym nie zaszkodzili imperium mongolskiemu misjonarze nestoriańscy, a wręcz przeciwnie).

[Bliższy nam może przykład: u szczytu swojej potęgi Ruś Kijowska była czterokrotnie ludniejsza od państwa Piastów i zdecydowanie bogatsza. Jej bezpowrotny upadek i zniszczenie w 1240 roku przyszło nie za strony rzymsko-katolickich misjonarzy, a z dokładnie przeciwnego kierunku].

Ciężar dowodu (łac. onus probandi)

Koncepcja nazywana umownie Wielką Lechią podawana jest przez różne osoby w różnych wariantach, w zależności od tego, jak miałaby być wielka. Myślę, że koncepcja szczególnie w wersji maksymalnej wymagałaby przedstawienia szeregu przekonywujących dowodów i zadanie to leży po stronie zwolenników hipotezy (przeciwnicy musieliby znowuż przedstawić dowód sprowadzający tezę WL do sprzeczności czyli tzw. reductio ad absurdum).

Zaznaczmy, że w przewodzie sądowym ciężar dowodu leżałby po stronie zwolenników (por. ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat).

Związek emocjonalny.

Rozumiem osoby, które wiążą się z hipotezą WL w sposób emocjonalny – rzecz to ludzka, o czym dowcipnie poucza nas choćby Mickiewicz w wierszu „Strzyżono, golono”.

Chodzi mi jednak o co innego. Część zwolenników hipotezy Wielkiej Lechii widzi w jej póki co domniemanych dziejach źródło szczególnej dumy, czasem nawet z lekceważeniem dobrze udokumentowanych osiągnięć Polski późniejszej (SIC!)

Emocje rozumiem,ale ich nie podzielam. Otóż przodkowie dzisiejszych Anglików (pomijam biednych Celtów) z największym trudem przetrwali przeciągające się i nawracające jak zaraza odwiedziny Wikingów, potem zostali podbici przez pół-Duńczyka pół-Polaka (Kanut Wielki), a potem ostatecznie przez mało ważnego normańskiego bękarta, którego następcy gnębili ich przez kolejne 200 lat, że i Robin Hood niewiele mógł pomóc. Ale nie spotkałem żadnego bladego Angielczyka, który miałby dziś z tego powodu jakieś kompleksy.

To, że dziś z trudem usiłujemy zerwać z pozycją narodu niższej kategorii wynika z faktu, że u początków ery nowożytnej, kiedy kształtowały się współczesne pojęcia polityczne i miała miejsce rewolucja przemysłowa, nas po prostu nie było na mapie i nawet kiedy dziś usiłujemy powiedzieć coś własnym głosem, powoduje to niejednokrotnie irytację tych zachodnich elit, które nie kwapią się z uaktualnieniem swego XIX-wiecznego postrzegania naszej części Europy. I nie ma to uważam żadnego związku z tym, czy WL istniała, czy też nie.

Starałem się utrzymać tekst w otwartej konwencji, niczego z góry nie przesądzając – czy się udało, zostawiam ocenie Czytelników.

https://macgregor.neon24.pl

Komentarzy 59 to “Wielka Lechia – kilka uwag metodologicznych.”

 1. rycho08 said

  Wieka Lechia – była nie była – co nam szkodzi zbudować mit.

  Mają żydzi swoją hagadę, maja inni – dlaczego mielibyśmy być gorsi. Oczywiście nie w opozycji do późniejszych dokonań Polaków.

 2. Garscpopiolu said

  Dokładnie, była nie była ale kto zbudkw wężowe wały? Jezus xhrustus skinieniem ręki?
  Dlaczego romanzapjscila się w głąb kraju anlo i zatrzymała się nagle na Szkocji? Jakieś wały Hadriana a na północ jakieś 200km się nie zapuściła by zdobyć cała wyspę – tak walczyli do końca o ten swój kawałek ziemi z wielkim imperium celci? Barbarzyńcy? (Widziałem dzisiaj mir hadriana) ? A na nasze tereny tj za ren raz się wypuścili a później ustalono na nim granice?

  Otóż fałszuje się historie i rzuca ubeckimi rzygowinami o tym co wiek temu było jasne dla naszych przodków! Soli tej ziemi! Oni też niesli ten mit w sobie tradycia obrzedkiem)(celowo kościół podpiął się pod karzdy barbarzyński obrzędek, by nieść już to samo ale zysk szedł do? Tak do Rzymu!! To czego nie udo się 2wieki temu wielkim armia udało się tysiącletnim straszeniem grzechem i po tempie iem, że teraz nogi same zginają się na widok księdza,,, z prośbą o wybaczenie i wybawienie od grzechu machnięciem ręka.,

  Cel jest ten sam wymazanie tożsamości i z armii i dumy i potęgi i sławy stworzyć, niewolnika idealnego bez tożsamość tj bez marzeń i nadziei. Tak obietnicy raju po śmierci za życie na kolanach.
  Niedoczekanie święta Polska lechicka ziemia odrodzi się ponownie a gniew jej będzie wielki!

 3. Orzysz said

  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Limes_G%C3%B3rnogerma%C5%84sko-Retycki

  Limes germanum o tym pisałem, cudze chwalicie swego nie znacie, więc przed czym tak się grodzili? Przed ubeckimi rzygowinami na usługach Romy. Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego., cel od 2 tysięcy, tysiąca lat? Zniszczyć ducha Słowian Sławian, podmienic i rozbić od wewnątrz jak nie udało się siłą.

 4. MatkaPolka said

  Imperium Lechitów

  Janusz Bieszk opracował na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonał także opisu terytorium Lechii, jej gospodarki, handlu, budownictwa miast, grodów, portów oraz żeglugi, transportu i bitych monet lechickich, a także głównych wojen i bitew, pominiętych dotąd. Niniejszy film powstał w konsultacji z Januszem Bieszkiem i prezentuje terytorium oraz najważniejsze stolice Imperium Lechitów na podstawie książek tego autora.

 5. MatkaPolka said

  Polskie runy
  https://polskie-runy.pl/

  Polskie runy wyjaśnione – Winicjusz Kossakowski

 6. MatkaPolka said

  Runy polskie

  http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/pismo_i_literatura/runy_polskie/index,pl.html

  Runy polskie, to pojęcie dość nowe. Wprowadził je pan Winicjusz Kossakowski w swojej rewolucyjnej i arcyciekawej książce „Polskie runy przemówiły”. Istotą metody pana Kossakowskiego i jego największym osiągnieciem jest wyjaśnienie zasady, która kierowała tworzeniem i odczytywaniem run. Jako pierwszy przyjął on, że każdy znak runiczny jest uproszczonym rysunkiem narządów mowy, przedstawiającym te narządy w czasie wymawiania jakiejś głoski.

  Następnym założeniem było uznanie, że runy te przedstawiają słowa i zdania wzięte z języka staropolskiego lub starosłowiańskiego.

  Przy takich założeniach wystarczyłoby odczytać nieliczne zabytki pismiennictwa słowiańskiego, jakie dotrwały do naszych czasów, zgodnie z powyższymi dwoma założeniami i wielkie odkrycie naukowe i propagandowe byłoby gotowe.

  I tak właśnie postąpił pan Winicjusz Kossakowski.

  Wiele tekstów znalezionych na terenie Polski, Niemiec i innych krajów, a nawet z terenu Włoch, czy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zostało przez niego odczytanych.
  Teksty te były napisane przy użyciu słów wywodzących się z języków słowiańskich.
  Wykazywały się też logiką i często powiązaniem treści z miejscem ich odnalezienia.

  Od pierwszego wydania książki minęło już kilka lat, a istnienie run polskich, czy szerzej mówiąc słowiańskich nie jest zauważane w świecie nauki i mediów.

  Wikipedia w swoim artykule podaje:

  „Runy (alfabet runiczny) – alfabet używany do zapisu przez ludy germańskie (tzw. alfabet fuþark). Niekiedy nazwę „runy” odnosi się także do systemów piśmienniczych stosowanych przez ludy tureckie (tzw. alfabet orchoński) oraz Madziarów (Węgrów) (tzw. rowasz). Używany również w obrzędach magicznych. Staronordyckie słowo *run oznacza tajemnicę…”

  Ani słowa o runach słowiańskich, czy chociażby o podejrzeniu ich istnienia.

  A przecież, jeżeli hipoteza pana Kossakowskiego jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje, to mamy dowód na kilka tez, które jeszcze do niedawna były nie do pomyślenia.

  Są to tezy dla studiów nad historią i kulturą słowiańszczyzny bardzo istotne.

  Wymienię te moim zdaniem najważniejsze:

  1) Słowianie znali pismo i używali je w praktyce

  2) Pierwotnymi twórcami alfabetów runicznych oraz innych alfabetów, takich jak łaciński, grecki i inne byli Słowianie (lub ludy słowiańskojęzyczne), co wynika z porównania znaków tych alfabetów z odpowiednimi dźwiękami.

  3) Zasięg wpływów kultury i ludności słowiańskiej był dużo szerszy, również geograficznie, niż się dotąd uważało.

  Wyniki badań Winicjusza Kossakowskiego pięknie wpisują się w wyniki badań innych nauk pomocniczych historii, takich jak genetyka, antropologia fizyczna, religioznawstwo historyczne i językoznawstwo historyczne.

  Wszystkie one są częściami lawiny, która wkrótce powinna zmieść starą wizję słowiańskości, czy polskości, jako czegoś prymitywnego, zgrzebnego i bez wielkiej historii.

  Okazuje się, że było zupełnie odwrotnie, to kultura słowiańska promieniowała na sąsiednie ludy, kraje i narody.

  https://marucha.files.wordpress.com/2014/10/winnicjusz-kossakowski-polskie-runy-przemowily.pdf

 7. Data śmierci Radagajsa – ZABÓJCY Imperium Zachodniorzymskiego – jest znana: 23.VIII.406. Znaczy, że POWRÓCIŁ on z Italii, którą pogrążył w chaosie. Rzym stracił rangę stolicy Zachodu i Italii.
  Ja wysunąłem hipotezę, że zginął on w bitwie nad Nysą – identyfikując go z Królem Wandalów Osijem Pomorskim, który zginął w Nysie z Całą Armią Wandalską, oblężony przez Hunów i Bizantyjczyków, od czego Nysa zwie się ZGORZELCEM.
  Argumentem za tym jest Przełamanie przez Wandalów Linii Renu na Sylwestra 406 roku, DZIĘKI zniszczeniu przez Radagajsa legionów galijskich podczas oblężenia przez niego Mediolanu. Po dokonaniu tego UCIEKŁ on według Wielkiej Kroniki Szwajcarów do Rawenny – ostatniej twierdzy Przed Rzymem.
  UPIERAM SIĘ, że Przełamanie Linii Renu nie było możliwe bez Zgody Hunów – czyli, że po podpisaniu Rozejmu pod Zgorzelcem, na mocy którego Wandalowie wydali Hunom skarbiec na Wolinie – od czego Złoto nazywa się ZŁEM – Wandalowie obiecali wynieść się do Galii. Zamiast tego dokonali podboju Hiszpanii i Afryki Północnej, żeby wziąć Rzym w Dwa Ognie.

 8. http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/radagajs-atakuje-imperium-rzymskie-lata-405-406-ne
  RADAGAJS ATAKUJE IMPERIUM RZYMSKIE. LATA 405/ 406 N.E.

  Artykuły o Oblężeniu Mediolanu przez Radagajsa zostały WYKREŚLNE. Przeczytałem tylko. że 4-tomowa Kranika Szwajcarska pisze, iż w roku 402 Radagajs UCIEKŁ z Mediolanu do Rawenny – czyli w kierunku Rzymu. Znaczy to, że Legiony Galijskie, które przybyły z odsieczą Mediolanowi zostały ZNISZCZONE – wobec czego Galia stała przed Wandalami Otworem.
  Ponieważ w Mediolanie nie było gwałtów to znaczy, że Mediolan Skapitulował a kapitulacja została Przyjęta, wobec czego Radagajs UCIEKŁ do Rawenny, która była Ostatnią Twierdzą Przed Rzymem. PO ZDOBYCIU RAWENNY MOŻNA BYŁO IŚĆ NA RZYM. Jeśli więc Radagajs zdobył Rzym w roku 405 to znaczy, że oblężenie Rawenny trwało TRZY LATA.
  Na wieść o Zdobyciu Rzymu przeciw Wandalom wystąpili Hunowie Grecy, efektem tego była bitwa nad Nysą, która od tego zwie się ZGORZELCEM, gdyż zginął tam król Wandalów Osij Pomorski ze zwą armią. Musimy to zadać sobie pytanie, czy Osij Pomorski to Radagajs ??? Radagajs jako król WENEDÓW-Wandalów powinien pochodzić z Wenedy-Bydgoszczy, bo RUŚ BYŁA NA POMORZU.
  Ponieważ tytułowy artykuł pochodzi z krakowskiego Merkuriusza Polskiego to mógł zostać zbanowany historycznie przez Anglików na podstawie Konstytucji 3-Maja – jak SZCZEGÓŁOWA relacja zdobycia Rzymu przez Radagajsa.

 9. Nie wiem, czy obciążanie nas potęgą Wielkiej Lechii

  jest rzeczą potrzebną. My mamy daleko większe realne problemy, zacznijmy od podstaw:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  W ramach snów o wielkości to popełniło nasze społeczeństwo już dość powstań, które przyniosły jedynie tysiące ofiar i utratę środków i pozycji w społeczeństwie, które tak czy tak miało bardzo niezdrową strukturę, o czym pisze poeta

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/#Heine

  Nie bardzo rozumiem jaki cel sabotażu przyświeca autorom opowieści o Wielkiej Lechii, no bo wartości użytkowej to nie ma żadnej na tym etapie, to jest jedynie „Stara Baśń”.

 10. Marucha said

  Re 9:
  Cele mogą być dwa:
  – Podbudowanie naszego ducha
  – Odciągnięcie od katolicyzmu.

 11. Piotr Podgórni said

  Człowiek nie jest wstanie udowodnić daty swoch narodzin więc historie łatwo się wymyśla a dowodem jest moja śp. mama, która w papierach miała datę inną niż ta rzeczywista. Jest taki ludek, który wymyślił swoją historię a teraz wymyśla ją nam. Bajki o wielkiej lechii mają na celu usunąć w cień historię wielkiej Rzeczypospolitej, której początek dał chrzest Mieszka. Wymyślona sekta Lechitów wyznawców Pieruna czczonego pod Wielkim Pierunochronem i mieszkająca w klatkach Faradaya z obawy przed jego grzmotem – niezły olot.

 12. gnago said

  Piotr Podgórni skoro tak cenisz sobie I Rzeczypospolitą i jej wielkość to poczytaj podręcznik wtedy napisany dla królów elekcyjnych. Podejdź pod kolumnę piromana z krzyżem przeczytaj co tam pisze. I zrozum za I RP wiedza o Lechii była oczywista i powszechna. Zanik to dzieło okupantów . Pasożytów z zachodniej i produktu rozpadu wielkiej Lechii , co to upiera się ze to Wielikaja Ruś była. Wbrew Nestorowi co to pisze prawdę , ale jak pisze o Lachach i ich roli to bezczelnie bajdurzy

 13. MatkaPolka said

  VANDALSKIE i WENEDZKIE KORZENIE SŁAWIAN ZACHODNICH

  Ponad 300 map i dodatki

  Uczmy się – Polskiej Historii – z obcych źródeł

  https://vandalskaslavia.home.blog/2019/01/31/okolo-300-map-i-dodatki/

 14. Piotr Podgórni said

  Panie Gnago. Chodziłem do szkoły i tam uczono mnie, że alfabet przedłaciński nazywał się głagolica a runy były pismem Germanów i ludów północy. Gdyby król posiłkował się podręcznikiem to ten, który napisał ten podręcznik rządził by królem – rozumie Pan sprzeczność. Z samej istoty państwa wynika, że państwo jest tego kto nim włada, przed państwem Mieszka były państwa innych władców. Państwo jest czyjeś a nie jakieś więc nie istniała wielka lechia. Imperium Rzymskie było państwem rządzonym przez ośrodek władzy znajdujący się w Rzymie. Gdzie zatem znajdował się ośrodek władzy wielkiej lechii, w Lechowie? Ten, który jest Prawdą nauczył mnie, że nie istnieje książka, która zawierała by Prawdę ale jest jedna, która zawiera Jej opis. Od tej książki należy zacząć swoje poszukiwania Prawdy aby wiedzieć co się szuka.

 15. MatkaPolka said

  Niemcy? Jacy Niemcy? – Niemcy NIE są starsze od USA!
  https://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/07/niemcy-jacy-niemcy-niemcy-nie-sa-starsze-od-usa/

  Euroatlas

  https://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/

  NA PRZEDSTAWIONYCH MAPACH – nie ma żadnych Niemców – aż do roku 1000 AD

 16. MatkaPolka said

  Franfurt nad Menem – Furta do Franków. Herbem miasta jest Orzeł biały i flaga biało -czerwona

 17. MatkaPolka said

  Runy polskie

  http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/pismo_i_literatura/runy_polskie/index,pl.html

  Runy polskie, to pojęcie dość nowe. Wprowadził je pan Winicjusz Kossakowski w swojej rewolucyjnej i arcyciekawej książce „Polskie runy przemówiły”. Istotą metody pana Kossakowskiego i jego największym osiągnieciem jest wyjaśnienie zasady, która kierowała tworzeniem i odczytywaniem run. Jako pierwszy przyjął on, że każdy znak runiczny jest uproszczonym rysunkiem narządów mowy, przedstawiającym te narządy w czasie wymawiania jakiejś głoski.

  Następnym założeniem było uznanie, że runy te przedstawiają słowa i zdania wzięte z języka staropolskiego lub starosłowiańskiego.

  Przy takich założeniach wystarczyłoby odczytać nieliczne zabytki piśmiennictwa słowiańskiego, jakie dotrwały do naszych czasów, zgodnie z powyższymi dwoma założeniami i wielkie odkrycie naukowe i propagandowe byłoby gotowe.

  I tak właśnie postąpił pan Winicjusz Kossakowski.

  Wiele tekstów znalezionych na terenie Polski, Niemiec i innych krajów, a nawet z terenu Włoch, czy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zostało przez niego odczytanych.
  Teksty te były napisane przy użyciu słów wywodzących się z języków słowiańskich.
  Wykazywały się też logiką i często powiązaniem treści z miejscem ich odnalezienia.

  Od pierwszego wydania książki minęło już kilka lat, a istnienie run polskich, czy szerzej mówiąc słowiańskich nie jest zauważane w świecie nauki i mediów.

  Wikipedia w swoim artykule podaje:

  „Runy (alfabet runiczny) – alfabet używany do zapisu przez ludy germańskie (tzw. alfabet fuþark). Niekiedy nazwę „runy” odnosi się także do systemów piśmienniczych stosowanych przez ludy tureckie (tzw. alfabet orchoński) oraz Madziarów (Węgrów) (tzw. rowasz). Używany również w obrzędach magicznych. Staro nordyckie słowo *run oznacza tajemnicę…”

  Ani słowa o runach słowiańskich, czy chociażby o podejrzeniu ich istnienia.

  A przecież, jeżeli hipoteza pana Kossakowskiego jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje, to mamy dowód na kilka tez, które jeszcze do niedawna były nie do pomyślenia.

  Są to tezy dla studiów nad historią i kulturą słowiańszczyzny bardzo istotne.

  Wymienię te moim zdaniem najważniejsze:

  1) Słowianie znali pismo i używali je w praktyce

  2) Pierwotnymi twórcami alfabetów runicznych oraz innych alfabetów, takich jak łaciński, grecki i inne byli Słowianie (lub ludy słowiańskojęzyczne), co wynika z porównania znaków tych alfabetów z odpowiednimi dźwiękami.

  3) Zasięg wpływów kultury i ludności słowiańskiej był dużo szerszy, również geograficznie, niż się dotąd uważało.

  Wyniki badań Winicjusza Kossakowskiego pięknie wpisują się w wyniki badań innych nauk pomocniczych historii, takich jak genetyka, antropologia fizyczna, religioznawstwo historyczne i językoznawstwo historyczne.

  Wszystkie one są częściami lawiny, która wkrótce powinna zmieść starą wizję słowiańskości, czy polskości, jako czegoś prymitywnego, zgrzebnego i bez wielkiej historii.

  Okazuje się, że było zupełnie odwrotnie, to kultura słowiańska promieniowała na sąsiednie ludy, kraje i narody.

  https://marucha.files.wordpress.com/2014/10/winnicjusz-kossakowski-polskie-runy-przemowily.pdf

 18. MatkaPolka said

  Polskie runy
  https://polskie-runy.pl/

  Polskie runy wyjaśnione – Winicjusz Kossakowski

 19. MatkaPolka said

  POCZET KRÓLÓW LECHII

  Jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18 wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/

  Król Mieszko I – 49 -ty Krół Lechicki

  Panował w latach 957-992. Jako słowiański król objął władzę po wiecu.

 20. . said

  Wielka Lechia znowu… Co tu się wyrabia.

  Żeby was pieruny siarczyste, ogniste co by w was w łułu łułu…

 21. gnago said

  Piotr Podgórni Z żalem i zdumieniem zanotowałem pańskie niezrozumienie Rzeczypospolitej:
  „Gdyby król posiłkował się podręcznikiem to ten, który napisał ten podręcznik rządził by królem – rozumie Pan sprzeczność” Nie ma drogi panie, żadnej sprzeczności, król rządzi w ramach państwa prawa i według jej praw. Dlatego brał Księgę o której pan napomyka i przysięgał publicznie pacta conventa i dopiero po tym akcie stawał się królem. Aby zrozumiał że jest królem Narodu dostawał do zapoznania się podręcznik o historii rządzonego narodu jak i o dokonaniach swoich poprzedników.
  Tą trzeciorzędną dygresję dotycząca runów ich pochodzenia czy bukw głagolicy uznaję za nieistotną w danym temacie. Stanowczo zalecam lekturę wspomnianej kroniki

 22. Leszek Wenda said

  Legenda założycielska Niemiec, do dziś pełną parą wtłaczana do głów w niemieckich szkołach opiera się na „Germanii” Tacyta, która nawet jeśli nie była falsyfikatem sprokurowanym przez zakonników-fałszerzy w r.1455, to stanowi typowy przykład „identity theft” czyli kradzieży tożsamości, od kogo? ano od nas Słowian.
  Podobnie Biblia Gocka, będąca kamieniem węgielnym Szwedów.
  W tej sytuacji należy zrobić wszystko aby przywrócić świadomość Wielkiej Lechii, bo ma ona dużo więcej wspólnego z prawdą historyczną niż wyżej opisane.

 23. JARNO said

  a przecież WIELKĄ LECHIĘ to my mamy TU i TERAZ>>
  tak przynajmniej uważa DUDABUS wspierany pełną mocą dziedzictwa polityki historycznej prezydenta tysiąclecia czyli Morawiecki-Kościński-MACIAREWICZ – Błaszczak-Czaputowicz,
  Temu pacanowi – macgregor z UK>zaczyn ‚nowej’ GANZ patriotycznej ’emigracji’ – sugeruję, żeby się skupił na zmywaku w Londonie><wyjątkowo nie trafię, jak ktoś -'w szrodku polak' – jak Daniels czy Ukraińcy, przyjeżdża do mnie 'aborygena' tzn. od iluś tam pokoleń w jednym miejscu i poucza, mnie jak żyć.

 24. Ktoś said

  LECHIA = PAŃSTWO LECHA

  LECH to nie władca a SKOPIOWANY z CHIŃSKICH PIKTOGRAMÓW (bo nazwy własne w biblii to w większości ZRZYNKA z chińskich IDEOGRAMÓW (2 najazd nazistów abla/ yahwe/ goga/ baala na raj) zapis LE CH

  czyli LECH = LE CH … gdzie

  słowo LE – to semickie (sprzedżydowskie) słowo tłumaczone współcześnie jako PAN czy BÓG (a tak naprawdę oznacza NOLa)

  CH – jest rozwijalne do CHWAŁY/ CHWALEBNY/ etc

  LECH w całości wskazuje na OBIEKT na NIEBIE znany jako CHWALEBNA PANI czy SZCZODRA PANI czy ŁASKAWA PANI w lokalnych wierzeniach

  czyli SKRADZIONĄ poprzez kulty satanistyczne (wiary odżydowskie aka biblijne aka abraHAMiczne) MATKĘ BOSKĄ pierwotnie zwaną ISIS a lokalnie SWARÓG albo ŁADA…

  czyli AKRĘ PRZYMIERZA jaką BÓG (współcześnie zwany DUCHEM BOŻYM w wierzeniach czy LELI (PAN PANÓW SŁOŃCE SŁOŃC, SŁOŃCE ŚWIATA) zawarł z KAINEM czyli SYNEM BOŻYM…. dla którego ISIS czyli ŁADA jest MIEJSCEM POCHODZENIA.

  LECHIA jako państwo to twór podobny znany z koranu…. CAŁA CYWILIZACJA… SPOSÓB RELIGIJNEGO, ADMINISTRACYJNEGO i ETYCZNEGO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA

  znany popularnie jako KULTURA WEDYJSKA, ARIAŃSKA (nie mylić z ARYJSKĄ), ARIANIZM czy CHRZEŚCIJAŃSTWO (dla którego żydowskie wierzenia to WRÓG i PODRÓBA) BUDDYZM MAHAJANY.

  LECH czyli CHWAŁA BOŻA…. z biblii to OBIEKT (NIEBIAŃSKI PAŁAC u płaskoziemców) jaki SPRAWOWAŁ i DUCHOWĄ i MILITARNĄ OPIEKĘ…… nad ludem bożym dla którego KAIN zwany też SWAROŻYCEM był owym BARANKIEM bożym (WODĄ z trójcy z Łysej Góry i też GNOSTYCKICH WIERZEŃ)

  LECHIA nie jest państwem jest FEDERACJĄ KRÓLESTW skupioną wokoło WSPÓLNEJ KULTURY….. której przewodził tzw BÓG PRAWA….. czyli owy SWAROŻYC… co każdy czytać literatury indoeuropejskiej jest w stanie wyczytać w kilka sekund…

  PS.
  Inne określenia na piktogram zwany LECH to WIEŻA BABEL, SMOK, SYRENKA warszawska, YHWH, NUWA…..

 25. Zenon K. said

  Imperium… a jakąż to ideologię imperialną miała ona sama, ta Wielgo Lechia? A tak mniej więcej, to jak daleko sięgały jej podboje i które narody z drżeniem w głosie wypowiadały jej nazwę i niegodziwe jej najazdy zapisywały w kronikach, a rzadkie nad nią triumfy ryła w kamieniu dla potomnych? Ludzie, jaj sobie nie róbcie… ździebko krytycyzmu w tym chciejstwie wielkiej, starożytnej historii. A gdzie jakieś twarde dowody? Kroniki, pomniki, skarby? Wielgie Imperyjum, co to pokropione święconą wodą rozpadło się w proch i pył, że żaden ślad po nim nie pozostał? Polska historia nie wymaga upiększeń, a tym, bardziej wiary w brednie Bieszków, którego zagiąć „z marszu” może co drugi student historii. Do pradziejów należy podchodzić z dużą ostrożnością. I mniejszym zadęciem. Lepiej, jeśli odkrycia miło nas zaskoczą, niż narażać się na śmieszność groteskową megalomanią. Najpierw zająć się wypada „listą królów” u Galla, bo prawie każdy Wielkolechita „wie” o Kadłubkowych zwycięstwach nad Aleksandrem Macedońskim, a większość trzech przodków Mieszka wymienić nie potrafi.

 26. rycho08 said

  Ad.11 Piotr,

  dlaczego stawiasz Pan hipotezę o Lechii w kontrze do Rzeczypospolitej.
  Są to niezależne byty i tylko testamentowym zależy, żebyśmy je sobie przeciwstawiali i się wykańczali.

 27. rycho08 said

  Ad.21 Z.K.

  „Ludzie, jaj sobie nie róbcie… ździebko krytycyzmu w tym chciejstwie wielkiej, starożytnej historii”

  To Pan sobie robi jaja – jakiej historii starszej niż 500- letnia nie można podważyć. Wszystkie poczynając od antyku to więcej legend niż faktów. Dlaczego nie mamy mieć, własnej oczywiście w granicach rozsądku.(nie jako imperium światowe)

  Nie bądź Pan taki świętoszek!

 28. Irek said

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-15-ii-2017.html

  Orędzie Jezusa Chrystusa 15 II 2017

  (…)

  Więc nie może być manipulacji i kłamstwa gdy idzie o przedchrześcijańskie korzenie Polaków/Lechitów. I to, że wtedy wasze państwo było godne, szacowne i silne. I to, że byliście rozwiniętym kulturowo krajem. Oczywiście Kościół przyniósł wiele, pod względem cywilizacyjnym, wartościowych rzeczy, nie mówię o wierze, bo ta jest oczywista, natomiast chodzi o rozwój cywilizacyjny. Natomiast i wasz rozwój nie był rozwojem półdzikich ludzi, jakby niektórzy chcieli to ustalić. Widzisz są odkrycia, jest odkrycie za odkry-ciem, teraz ostatnio słyszałeś i o hucie szkła sprzed 2 tysięcy lat. Zmienia się obraz Polski przedchrześcijańskiej.
  Tak dziecko, jesteście narodem starożytnym i Słowianie jeszcze przed moim narodzeniem emigrowali z waszych ziem z powodu przeludnienia i szukali nowych siedzib. To jest prawda dziecko, to jest fakt i ja mówię, że to jest rzecz nie do podważenia.

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/12/7-xii-2017_8.html

  7-XII-2017

  (…)
  Mówiłem również o przedchrześcijańskich korzeniach Lechitów. I tu pewne rzeczy potwierdzałem aby można było się oprzeć na autorytecie Jezusa Chrystusa, skoro nie można na waszej (polskiej) nauce.
  Moje pochodzenie genetyczne powinni badać ludzie, nie powinno być potrzebne moje potwierdzenie, które w tych przekazach miało miejsce iż moje pochodzenie jako człowieka jest w większości prasłowiańskie.
  Mój drogi kapłanie, którego kocham i który jesteś moim prawdziwym dzieckiem, jak myślisz, powinno się badać moją haplogrupę (jak to nazwaliście), czy też nie? Przecież moje ciało i moja krew jest dostępna, w Legnicy, w Sokółce i w wielu innych miejscach. Są łzy mojej matki a przede wszystkim moja krew zebrana z wnętrza Golgoty, która skropiła Arkę Przymierza.
  Czcigodni i moi prawdziwie kapłani też się mogą mylić, bo ks. Dominik Chmielewski uważa, że Arka Przymierza została zabrana do Nieba. A jest przecież we wnętrzu Golgoty.
  (…)

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/12/9-xii-2017-polscy-archeolodzy-o-wielkim.html
  9 XII 2017

  (…)
  Czy w czeskich muzeach są polskie monety bite przed Mieszkiem na przykład przez Kraka (Grakchusa)?

  I znów wracamy, dziecko, do tego co powinni robić wasi badacze. A choćby i niezależni ludzie mogą to robić. Zrobić rekonesans po czeskich muzeach i czeskich zbiorach monet (a także słowackich). I węgier-skich. I nie tylko z tych krajów także Rosja, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, ale i Szwecja.
  (…)
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2018/01/3-i-2018-cz-2-smolensk-przyszed-na-was.html

  3 I 2018 cz. 2 Smoleńsk przyszedł na was i dlatego, że jesteście ludem starożytnym z długą tradycją, osią-gnięciami i dlatego, że jesteście narodem wybranym.

  (…)

  Wrócimy do słowiańskich korzeni do korzeni lechickich.
  Różnie nazywano przodków Polaków i różnie się nazywali. To wiecie. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, w Polsce interesuje się ostatnio tymi korzeniami.
  Niechże jednak rozumieją, że Smoleńsk przyszedł na was i dlatego, że jesteście ludem starożytnym z długą tradycją, osiągnięciami i dlatego, że jesteście narodem wybranym.
  Dopiero nim jednak mogliście być w pełni, gdy przyjęliście Chrystusa jako Boga w Trójcy Jedynego, współistotnego Ojcu, który ukrył się w małym kawałku pszennego pieczywa.
  A zostaliście narodem wybranym także ze względu na swoje pochodzenie i to, że ja jestem z was jako człowiek. Bowiem jak powiedziałem w przekazach mój ziemski przodek urodził się na Warmii tysiąc lat przed moim narodzeniem (zacytuj synu dokładnie):
  „- Podawanie dokładnych lat nie byłoby właściwe ( w sytuacji jaka panuje w nauce i związanych manipulacji). Jednakże było to już tysiąc lat przed Moim Narodzeniem.
  – A skąd Panie Jezu był?
  – Z Warmii.

  – Panie Jezu czy Twój przodek o imieniu Iż
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com
  skoro urodził się na Warmii, czy urodził się tam gdzie dzisiaj jest Gietrzwałd i może mieszkał czy też urodził się na miejscu w którym objawiła się Matka Boża?
  – Tak dziecko. Tam się urodził i mieszkał.
  – Chwała Tobie Chryste! Panie niezbadany.
  Tam był jego dom? Tam gdzie objawiła się Matka Boża?
  – Tak moje dziecko!
  – Chwała Tobie Panie Przedwieczny.”
  Przodek to Maryi dlatego też objawiła się w Gietrzwałdzie i jest to jedyne uznane objawienie Maryjne w Polsce.
  Teraz jest już jasne dlaczego Gietrzwałd, ale ilu zechce to uznać. Gietrzwałd pojawia się tez w filmie „Pro-roctwo” o czym chciałeś wspomnieć:).

  Podobnie jak Smoleńsk te korzenie muszą być znane i uznane.
  Polacy są plemieniem królewskim, plemieniem Lechitów (mówiłem), którzy maja przewodzić innym nie na zasadzie przymusu, ale wyboru.

  Jednak Polacy śpią i aby się obudzili będę musiał nimi potrząsnąć.
  Niepodległości Polska nie straci, ale ucierpi.
  Amen

 29. MatkaPolka said

  Jaka „Stara Baśń”?

  Jesteśmy świadkami współczesnej Totalnej Agresji Niemiec na Polskę, – którzy mają roszczenia terytorialne – do naszych Ziem Zachodnich – Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Pomorze Zachodnie ze Szczecinem, Gdańsk staje się ponownie „Wolnym Miastem”; Wykupuje się ziemie, straciliśmy przemysł i banki – Zachodnie Banki wywożą Miliardy; – to nie jest „Stara Baśń” – to ponura rzeczywistość, – dlatego też historia starożytnej Polski i polskości tych ziem, tak nie odpowiada współczesnym zaborcom i ich spzymierzeńcom.

  ——
  … a głupcy twierdzą, że Niemcy nijak Polsce nie zagrażają…
  Admin

 30. Zenon K. said

  Ad.27 Rozumiem, że Rycho 08 kwestionuje bitwę grunwaldzką, koronację Kazimierza Wielkiego i wyprawę Łokietka z Gedyminem na Niemców. Gratuluję odwagi, ale to mało rozsądne… Sprzed 500 lat to mamy dokumenty sądowe od okrutnych morderstw począwszy, na nieudanej próbie podpalenia wiejskiej chałupy skończywszy. Dokumenty takie liczone są w tysiące.
  Niedaleko mnie jest dobrze zachowany, dość podrzędny gródek, z 1100 letnią historią. Oblężony jakieś 920 lat temu. Oblężenie ze szczegółami opisano 30 lat później, w kronice. 60 lat temu gródek skopali archeolodzy. 10 lat temu wydrukowali wnioski. Okazało się w świetle badań, że dziejopis nie kłamał. Nie dodał, nie odjął. Pamiątki z oblężenia można zobaczyć w pobliskim muzeum. Słowo pisane, znaleziska i wnioski z badań terenowych dopasowały się jak krawędzie puzzli. I stworzyły razem ładny obrazek. Sprzed prawie dwa razy więcej, niż 500 lat.
  Archeolodzy złapali za łopaty, bo to, co wyczytali w kronice, było prawdopodobne. Dziejopis nie chrzanił, że Krak na czele Sarmatów pokonał tam Juliusza Cezara, tylko że Polacy przyszli z wielkim wojskiem, odzyskać utracony gród.

 31. Zenon K. said

  Ad.29 Zagrażają? Czy rzeźnie toczą walki bydłem i nierogacizną? Oni nas posiadają.

 32. rycho08 said

  Panie Zenku,
  „Niedaleko mnie jest dobrze zachowany, dość podrzędny gródek, z 1100 letnią historią.”

  1100 to się nadaje – budujemy!

  A co do bitwy pod Grunwaldem to przy naszej gramotności, jeszcze kilka lat a zwycięźcami będą Litwini.

 33. rycho08 said

  Aha jeszcze,

  cały świat nie może sobie poradzić z mitem holokaustu a Pan wyjeżdża z Gedyminem!!!

 34. Zenon K. said

  Ad.32,33 Fajne, drewniane gródki 1000 lat temu, to jednak nie „imperium”. Najwyżej „mocarstwo regionalne”. No cóż, trzeba odróżniać historię od mitów: Wielgo Lechia i Szoła niewiele różnią się skalą bajkowości.

 35. MatkaPolka said

  Niemiecka kradzież tożsamości

  Słowiańscy Królowie Lechii – pokaz map

 36. Ktoś said

  Tak samo jest z mitem o LECHU CZECHU i RUSIE założycielach POLSKI

  to ZPERSONALIZOWANY mit o TRÓJCY BOŻEJ
  (by PODRÓBOM LECHITÓW było łatwiej się wkradać w ich serca jako „wspólna kultura”)

  LECH czyli CHWAŁA BOŻA, DOM BOŻY, CHWALEBNA PANI, ŁASKAWA PANI, SZCZODRA PANI, ŚNIEŻYNKA, SWARÓG, BIAŁOBOGA….. to BÓG OJCIEC (MATBA BOZA (zastęcza egipcjanie)) w żydopodróbach SŁOWIAŃSKIEJ KULTURY

  CZECH czyli CZEŚĆ i CHWAŁA… SWAROŻYC, JARYŁO, WODA (do tego piją wszelcy „WODNIKOWCY”), DARZĄCE SŁOŃCE…. DZIADEK MRÓZ….. to SYN CZŁOWIECZY (Chrystus (nie mylić z demonem jezusem)

  RUS od HORUS (HYZY RUS)… czyli LELI, PAN PANÓW, DUCH LEAR, CZAROBÓG, PRAWDZIWA MATKA BOSKA (w wierzeniach Egipcjan) to DUCH BOŻY

  WSZYSTKO JEST….. tylko ZATWARDZIALI GRZESZNICY mają (kamiennego) JACKA i PLACKA w sercach zamiast DUSZY…..

 37. Jarosław said

  Mit Wielkiej Lechii już powstały, czas pokarze jak wielki będzie jego rozmach.

 38. Jarosław said

  Zawsze jakiś lewy link mi wskakuje

 39. Jarosław said

 40. Boydar said

  Moi drodzy, po co kłótnie … 😦

  Gdyby mnie ktoś zapytał co z tym fantem zrobić, odpowiedziałbym krótko – żydoszkopa za Ren a żyda w kosmos, Potem można się zająć tym jak było, dla dzieci na podbudowę moralną i mentalną. Teraz to tylko dym na wodzie, prawie jak kałuża, czyli bez większego znaczenia strategicznego. Aczkolwiek, nawet i w kałuży można wroga przywieść do upadku, i w łyżce wody też.

 41. Joannus said

  Nie wypowiadam się na temat tzw. Wielkiej Lechii. Niemniej na szpeców od głoszenia ”żygowin ubeckich” należy uważać, bo jadą cebulką. Cel ich to lud ma uwierzyć , iż przed tysiącletnim Polin, jak głosi wybraniec, nic nie było. Inaczej, bez żydowinów Polska by nie istniała.

 42. lewarek.pl said

  Ale odlot.
  No, nie wszyscy, ale niektórzy to sobie tu rzewne jaja robią.

 43. Głos z Kociewia said

  Skąd ten nazwy ???. Miasto Lech i rzeka Lech leżą w obecnej Bawarii. To właśnie tam miała miejsce bitwa na Polach Lecha. Dziwnie się składa,ze Niemcy nic nie mówią o Lechitach, lecz o Węgrach – najeźdźcach którzy tam pod wodzą Lehela, ponieśli w 955 roku bolesną porażkę. Miasto (70.000) w dawnym DDR : Brandenburg an der Havel (nad rzeką Havelą ) – 100 km od Berlina na zachód.nosiło pierwotnie nazwę Prabór, posiada muzeum słowiańskie w swym centrum – na wyspie.. Do dziś miejscowi nie mówią BranDENburg lecz krótko tzn bez wstawki „DEN” : Brabór.lub Braburg.

 44. MatkaPolka said

  Strona profesora Mariana Nosala

  http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_slowian/index,pl.html

  Słowianie i Ukryta Historia Polski. Nowy portal Wolnych Słowian i Wolnych Polaków
  Na stronie tej zamieszczam wszystkie interesujące informacje związane z etnosem Słowian i historią Polski. Temat pokazuję z różnych punktów widzenia, krótko i zwięźle. Jest to niezależny od głównego nurtu elementarz historii dla młodego i starszego Polaka.

  Wyniki studiów historycznych odnoszę do współczesności i przyszłości. My Polacy wszystkich czasów i przestrzeni jesteśmy jednym organizmem o licznych powiązaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Żyjemy w erze informacji, w okresie przyspieszonych zmian w sferze samoświadomości, Nowej Świadomości i wiedzy.

  Nie traćmy czasu na pielęgnowanie tego, co już nie jest prawdą naukową.
  Zapraszam serdecznie.

  • Mapa portalu Wolnych Słowian i Wolnych Polaków – Słowianie i Ukryta Historia Polski
  • grabieży Warszawy, Polski i mnie osobiście przez niemiecki koncern RWE (vel Innogy)• O portalu Słowianie i Ukryta Historia Polski

  • Antropologia fizyczna

  • Archeologia polska i słowiańska

  • Demografia Polaków i Słowian oraz nasilająca się depopulacja wyżej wymienionych

  • Ekologia i zagrożenia cywilizacyjne dla Człowieka i Przyrody

  • Ekonomia polska, słowiańska i światowa

  • Genetyka archeologiczna i historyczna

  • Historia Lechii

  • Historia Słowian

  • Historia Polski

  • Język i języki Słowian

  • Kalendarze i kalendaria, czyli daty dla Słowian i Polaków ważne

  • Kultura i sztuka oraz cywilizacja Słowian i Polaków

  • Ludzie: Polacy, Słowianie i inni Ważni Obywatele tej Ziemi

  • Medytacja Słowiańska, czyli jak medytować po naszemu

  • Miejsca słowiańskie i polskie

  • Narody i ludy słowiańskie

  • Organizacje i ruchy Wolnościowe Światowe Słowiańskie i Polskie

  • Pismo i literatura polska i słowiańska

  • Polityka słowiańska i polska

  • Propaganda polska i słowiańska

  • Propaganda antypolska i antysłowiańska

  • Przyroda, natura i ekologia w życiu Polaków i Słowian

  • Psycholingwistyka słowiańska i polska

  • Psychologia Polska i Słowiańska

  • Słownik pojęć słowiańskich i związanych

  • Uniwersytet Słowiański i Polski „Wiednica”

  • Religia, Wierzenia, Wiara Przyrodzona, Wieda Przyrody i mitologia Słowian

  • Wychowanie, szkolnictwo i nauka Słowiańska i Polska

  • Wydarzenia polskie i słowiańskie

  • Literatura

  • Linki do ważnych stron www

 45. Boydar said

  Chyba „brata” Nosala. A i profesora dostał nie przypadkiem.

  Tak swoją drogą, to w swym przemytniczym procederze zupełnie zapomniał że ówcześni Słowianie raczej nie ćwiczyli jogi, może ewentualnie misia.

  Patenty na odstręczenie od Prawdy Chrystusowej są dziwnie niezmienne …

 46. MatkaPolka said

  Potwierdzenie pochodzenia cywilizacji Sumeru i Egiptu z Królestwa Północy

  https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2018/09/03/potwierdzenie-pochodzenia-cywilizacji-sumeru-i-egiptu-z-krolestwa-polnocy/

  Dzisiejsza Polska to potężna Lechia istniejąca setki lat przed naszą erą

  https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2018/07/21/dzisiejsza-polska-to-potezna-lechia-istniejaca-setki-lat-przed-nasza-era/

 47. MatkaPolka said

  Skąd pochodzą Polacy Słowianie, Europejczycy, inne ludy?

  Na te pytania odpowie nam na kilku stronach Genealogia genetyczna

  Y-DNA, mtDNA, autosomalna

  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm

  Jesteśmy tu na portalu saktuarium św. Świerada i Benedykta, Pustelników

  Święci nie ukrywają swojego pochodzenia (tylko gangsterzy muszą to robić). Pracując nad zagadnieniem pochodzenia naszych pustelników nie można było nie zapytać o ich środowisko etniczne, a w końcu także i genetyczne.

  1. Genealogia Y-DNA, mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoje DNA?
  2. Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie
  3. Mitochondrialne mtDNA
  4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi
  5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi
  5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie
  6. Pochodzenie ludności Europy, Praindoeuropejczyków, Slowian i Polaków
  7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)
  8. Nieindoeuropejskie i zindoeuropeizowane rody Y-DNA w Europie
  9. Praindoeuropejska geneza Słowian
  10. Polacy, skąd i kim jesteście? Biologiczne i kulturowe korzenie Polaków
  11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
  12. Inne wybrane regiony
  13. „Stara Karpacka” gałąź rodu R1a: YP343.
  14. „Polskie Mykeny nad Dunajcem” – kultura Otomani-Füzesabony
  15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

  Mój pogląd na świat:
  Kreacjonizm ewolucjonistyczny
  (the evolutionistic creationism)
  Ewolucjonizm jest czymś więcej niż tylko teorią […]. Doktryna wiary niezmiennie jednak głosi,
  że ludzka duchowa dusza została stworzona bezpośrednio przez Boga
  (św. Jan Paweł II pp, 1986)

  Niezmierzony i cudowny wszechświat
  wraz z człowiekiem nie może być
  dziełem przypadku lub konieczności

  EUREKA!
  Dzięki genealogii genetycznej już wiem, skąd pochodzą Polacy, Słowianie,
  Europejczycy, inne ludy i ja sam też!

  Zobacz objaśnienia pojęć genealogii genomicznej
  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/Genealogia_genomiczna.pdf

  JESTEŚMY TU NA PORTALU SAKTUARIUM ŚW. ŚWIERADA I BENEDYKTA, PUSTELNIKÓW

  Święci nie ukrywają swojego pochodzenia (tylko gangsterzy muszą to robić). Pracując nad zagadnieniem pochodzenia naszych pustelników nie można było nie zapytać o ich środowisko etniczne, a w końcu także i genetyczne.

  W czasie przyjścia na świat św. Świerada i jego pobytu nad Dunajcem nie było tu jeszcze państwowości polskiej. Bolesław Chrobry, jak się wydaje, zagarnął tę ziemię dopiero w 1017/1018 roku, w drodze powrotnej z Węgier po pokojowym układzie ze św. Stefanem, a przed wyprawą kijowską.

  Zapewne wtedy, zwyczajem władców państwa Polan, ostatecznie zniszczył umocnienia starodawnego grodu w Naszacowicach i nowszego w Podegrodziu (Grobla), by na to miejsce zbudować tam swój własny symbol władzy, zwany dziś Zamczysko. Więc politycznie zorganizowana polskość dopiero tu wkraczała. A co było wcześniej?

 48. MatkaPolka said

  Skąd pochodzą Polacy Słowianie, Europejczycy, inne ludy?

  Na te pytania odpowie nam na kilku stronach Genealogia genetyczna
  Y-DNA, mtDNA, autosomalna

  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm

  Jesteśmy tu na portalu saktuarium św. Świerada i Benedykta, Pustelników

  Święci nie ukrywają swojego pochodzenia (tylko gangsterzy muszą to robić). Pracując nad zagadnieniem pochodzenia naszych pustelników nie można było nie zapytać o ich środowisko etniczne, a w końcu także i genetyczne.

 49. MatkaPolka said

  O pangermańskim szowinizmie i nacjonalizmie, o nieustannych próbach naciągania faktów i anglo-niemieckich manipulacjach przy Y-DNA

  http://bialczynski.pl/2011/12/26/o-germanskim-szowinizmie-nacjonalizmie-i-nieustannych-probach-naciagania-faktow-anglo-niemieckie-manipulacje-przy-y-dna

 50. MatkaPolka said

  Polacy potomkami Ariów. 3000 lat Polski

  Nie jesteśmy „uboższymi krewnymi”, lecz nową cywilizacją, w twórczy sposób adaptującą dorobek cywilizacji łacińskiej. Nie musimy naśladować Francuzów, Niemców czy Włochów – jak wmawiają nam różni „oświeceni” doradcy.

  https://wolnosc24.pl/2016/11/20/polacy-potomkami-ariow-3000-lat-polski/

  prof. Mariusz Kowalski


  Migracje ludów w rejonie basenu Morza Śródziemnego i Azji Zachodniej na podstawie analizy ich DNA.

  Najnowsze badania genetyczne w połączeniu z niedawnymi odkryciami archeologicznymi sprzyjają powstawaniu nowych koncepcji dotyczących dziejów cywilizacji. Niedawne odkrycia wykazały, iż Ariowie, którzy założyli cywilizacje indyjską i irańską oraz stali się symbolem przewagi cywilizacyjnej Europejczyków, nie tylko wywodzili się z ziem polskich (ze społeczności, która 3000-2500 lat przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła kulturę amfor kulistych), ale również pod względem genetycznym najbliżsi byli dzisiejszym Polakom.

 51. MatkaPolka said

  Cywilizacja Aryjska, Słowian i Lechitów

  http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/07/cywilizacja-aryjska-sowian-i-lechitow.html

  CYWILIZACJA ARYJSKA

  W VI – IV tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa na olbrzymich połaciach tak zwanego Wielkiego Stepu, rozciągającego się od Dunaju, Dniepru i Wisły na zachodzie, Skandynawii na północy, do Południowej Syberii, Uralu, Mongolii, Północnych Chin i Jakucji na wschodzie i Oceanu Indyjskiego na południu kształtowała się zadziwiająca cywilizacja, tworzona przez liczny superetnos, obdarzony niezwykłą energią kulturotwórczą.

  Ziemie przez się zamieszkane nazywał Arianą. W trzecim tysiącleciu przed n.e. był już zdolny do zakładania dobrze zorganizowanych księstw (np. Elam) i zaczął spisywać pismem klinowym swe pierwsze teksty filozoficzne, historyczne, teologiczne, medyczne, poetyckie.

  Godłem państwowym niektórych księstw aryjskich był równoramienny krzyż z symbolem słońca pośrodku, jak też orzeł o dwu głowach, który tysiąclecia później „przeleciał” do Bizancjum, Austrii, Serbii, Albanii, Czarnogóry, Rosji. W tymże okresie mieszkaniec Ariany założył podstawy najstarszej religii świata, zwanej później zoroastryzmem, a także posiadł i skutecznie zastosował sztukę wytapiania metali, wynalazł proch, skonstruował wozy bojowe na kołach ze sprychami, zaczął uprawiać rolę, udomowił dzikiego konia. Te, jak też mnóstwo innych wynalazków dokonanych przez Ariów (Aryjczyków), trafiały z biegiem stuleci razem z wędrówkami ludów aryjskich nie tylko do Chin, Indii i Mongolii, ale także do Azji Mnieszej, Śródziemnomorza, Egiptu, Europy Północnej.

  Na terenie Południowego Uralu archeolodzy znajdują ogromną ilość rozmaitych wyrobów i doskonałych narzędzi, produkowanych tu na masową skalę w drugim tysiącleciu p.n.e., z charakteru zaś tej kultury materialnej i jej wysokiego poziomu technologicznego wnioskować można, że musiały być wynikiem, co najmniej paru tysięcy lat poprzedzającego rozwoju cywilizacji.

 52. MatkaPolka said

  Gajówka – Strona Gajowego Maruchy – nieocenione źródło – dziesiątki, setki artykułów o Słowianach
  Wystarczy wyszukać na stronie lub na wyszukiwarce google MARUCHA – SŁOWIANIE

 53. MatkaPolka said

  HIPERBOREA – zaginiona cywilizacja – obecnie pod lodami Arktyki

  https://www.google.ca/search?q=&tbm=isch&tbs=rimg:CWwA2v9-32WWIghsANr_1ft9llioSCWwA2v9-32WWEZzIRuO3VwoCYZzIRuO3VwoC&tbo=u&ved=2ahUKEwjP5prp7OvnAhVOl3IEHfGZBx8QiRx6BAgBEAo&ictx=1&uact=3

  Sztuka słowiańska w malarstwie Wsiewołoda Iwanowa

  http://slavs.org.ua/vsevolod-ivanov

 54. https://marucha.wordpress.com/2020/02/23/wielka-lechia-kilka-uwag-metodologicznych/
  Ad. 7, 8, 9:

  BEZ szczegółowego opisu Zdobycia Rzymu przez Radagajsa to są TAŃCE MASOŃSKIE. Anglicy od zdobycia Skarbca Rzeczpospolitej przez Camerona-Krzywonosa na Wysokim Zamku są Błaznami Żydowskimi i – jako Tacy – walczą o Raj na Ziemi czyli zapładnianie bab spermą z dupy cherubina i obcinanie niewolnikom penisów. Temu stanęła na PRZESZKODZIE Wielka Lechia z Prawem Antyniewolniczym i Babskim Monopolem Złota.
  Ci którzy lżą od Rzygaczy Fekaliami Ubowskimi: UBOWCY NAJEDLI SIĘ FEKALIÓW NIEMIECKICH W ARCHIWUM ALBAŃSKIEGO I OBRZYGUJĄ NIMI, chcą nas zaprowadzić Tanecznym Krokiem do Raju Żydowskiego, żeby poobcinać nam penisy. To jest Ekonomia Polityczna PONIŻEJ logiki kacyków murzyńskich, przed którą Bez Radagajsa się nie obronimy. Carewicz Mikołaj (II) po powrocie z Anglii powiedział: NASTOJASZCZYJ ANGLICZANIN ETO ŻID. Mikołaja mogli za to zamordować, ale mnie nie zamordują, bo ja jestem Fryderyk Wielki.

 55. Boydar said

  NASTOJASZCZYJ ANGLICZANIN ETO ŻID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  „… Mikołaja mogli za to zamordować …”

  Za to raczej nie, ale za Jego postawę (wynikającą ze zrozumienia powyższego) już na pewno tak.

 56. Aleksis said

  Tadeusz Korzon 1918- Słowianie przyszedłszy z wyzyn Iranu so Europy w czasach przedchrystusowych( może w V wieku).Cała słowiańszczyzna oddawna dzieliła się na dwie gałęzie:A,południowo-wschodnią i B.zachodnią. A Rusini, Bułgarowie.Serbowie,Chorwaci czyli Kroaci. B.Lechici do których sie zliczają olanie,Mazurzy,Ślązacy,Pomorzanie,Czesi,Połabianie,Morawcy. O Lechitach wspomina Biblia. A niemieckie portale internetowe dostają piany na usta jak zapytać na forum,dlaczego na Polaków Ukraińcy mówią lachy. Dlaczego kluby sportowe i niektóre towary maja nazwę Lechia . A Turcy jeszcze do dziśiaj uzywaja nazwy Lechistan. pytenie moje tez brzmi, gdzie znajduje się oryginał kroniki Bogufała z 13 wieku? Dlaczego w kazdej ksiegarni lub billioteki nie mozna kupić od ręki zadnej starejj kroniki. A te które uda sie kupić w antykwariatach zawierają wpisy, za zwzwoleniem cenzury. Czyli po wykresleniu z nich istotnych dla naszej historii faktów.
  W historii Anatola Lewickiego, przy Połabianach figuruje zapisek.ten naród wytrzebili Niemcy. Jak tak dalej bedzie to podobny dopisek będzie przy nas.
  A. I jeszcze. W wiele kronik zawiera informacje o naszym pochodzeniu od Ariów? Czy dlatego sasiedzi zza zachodniej granicy porywali nasze dzieci i kobiety,bo chcieli stworzyć rasę nadludzi, krzyzując sie z nami. AH miał na tym punkcie wira. Zwykły zakompleksiony typek.

 57. Boydar said

  „… za zezwoleniem cenzury …” (56) od Pani Alexis

  Oczywiście, że są tacy którzy wiedzą, są tylko źle przesłuchani.

 58. Boydar said

  Interesujące ujęcie tematu

  http://pogadanki.neon24.pl/post/153291,prawdziwa-historia-czecha-rusa-i-lecha

 59. Oblężenie Florencji przez Ostrogotów w roku 405 jest NONSENSEM. Historia została SPREPAROWANA za Teodoryka Wielkiego w sensie, że Ostrogoci przybyli z ODSIECZĄ oblężonej przez Wandalów Florencji, przed którymi TCHURZLIWI, ZDRADZIECCY, PRZEKUPNI itd Wandalowie SKAPITULOWALI, wobec czego sto tysięcy Wandalów wcielono do Armii Rzymskiej a 80 tysięcy sprzedano w niewolę.
  Potem jednak połapano się, że to ma błędy merytorycznie, wobec czego zapis ZREDUKOWANO, co nie uchroniło go od NONSENSÓW. Jeszcze większym nonsensem jest robienie z Radagajsa OSTROGOTA, co zakasował tylko Stanisław Michalkiewicz robią ze mnie RZYGACZA fekaliów ubowskich – ale to podyktował Rotszyld Janowi Pawłowi II i Kardynałowi Macharskiemu. Rotszyld jest ŚWIĘTY jako syn czy wnuk Właściciela Hitlera.

Sorry, the comment form is closed at this time.