Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  Greg o Wolne tematy (23 – …
  Bezpartyjna o Wolne tematy (23 – …
  Boydar o Wolne tematy (23 – …
  revers o Wolne tematy (23 – …
  Włodek o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Bezpartyjna o Wolne tematy (23 – …
  Boydar o Wolne tematy (23 – …
  Zbigniew Kozioł o Wolne tematy (23 – …
  Boydar o Wolne tematy (23 – …
  Greg o Wolne tematy (23 – …
  revers o Pamiętajmy o losie Serbów
  Włodek o 1984 spóźni się 40 lat (2…
  Marucha o Rcchiladze: Dla Gruzinów Kaczy…
  leśnik o Rcchiladze: Dla Gruzinów Kaczy…
  revers o Wolne tematy (23 – …
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Kto zabił Chrystusa – katolickie fakty i lewicowe mity

Posted by Marucha w dniu 2020-04-10 (Piątek)

– Niektórzy żydowscy naukowcy próbowali odzyskać Pana Jezusa dla judaizmu. Żeby to zrobić musieli zanegować przekazy ewangeliczne, a to stało się możliwe w chwili, kiedy uznano, że to co przekazane skrywa to co prawdziwe.

Przekaz jest maską, za która ukrywa się prawdziwa treść. Historyk nie jest związany tekstem, ale, tak jak psychoanalityk lub marksistowski ekonomista, bada, co się za tekstem kryje, jak interesy doprowadziły do jego powstania, kto chciał na nim skorzystać, przeciw komu i za czyją sprawą tekst powstał. Tak jak za uczuciami kryje się nieświadomość, za prawami walka klas, tak za przekazem religijnym skrywa się dążenie do dominacji – mówi w rozmowie z Tomaszem D. Kolankiem Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Jak wyglądała sytuacja społeczna, polityczna, kulturowa i religijna w Izraelu, kiedy po jego ziemiach stąpał Syn Boży? Czy Izraelici byli wówczas jedną, skonsolidowaną, zbudowaną na tej samej tożsamości wspólnotą czy raczej byli podzieleni?

Tym, co w największym stopniu wpływało na sytuację Żydów w czasach Pana Jezusa, był brak suwerenności narodowej – podległość Rzymowi. Od czasów uprowadzenia do niewoli babilońskiej w 586 roku przed Chr. Izrael krótko tylko cieszył się faktyczną niezawisłością, wywalczoną krwawo w zmaganiach z Syryjczykami.

Od 63 roku przed naszą erą, kiedy to Jerozolimę zdobył Pompejusz Wielki i wszedł do Świętego Świętych datuje się ścisłe podporządkowanie Judei i Galilei Rzymowi. W 40 roku przed Chr. Senat ogłasza Heroda królem Judei, trzy lata później faktycznie zdobywa on władzę. Od tej pory jest wiernym sprzymierzeńcem najpierw Marka Antoniusza, później Oktawiana Augusta.

Po śmierci Heroda cesarz dzieli jego królestwo na cztery części, jednak nieustanne niepokoje, powstania i walki zmuszają Rzymian do usunięcia z tronu Archelaosa, najstarszego syna Heroda i do wprowadzenia tam swoich bezpośrednich rządów w 6 roku po Chr.

W czasach Pana Jezusa Judeą rządzą prefekci rzymscy, a ich stolicą jest Cezarea Nadmorska. Izrael jest wewnętrznie podzielony na wiele osobnych grup, stronnictw i frakcji. Rzymska władza opiera się na przymierzu z miejscową arystokracją, do której należą kapłani. Kontrolują oni świątynię i stanowią oparcie dla rządów rzymskich.

Mimo że teoretycznie stanowisko najwyższego kapłana jest dziedziczne, od czasów Heroda, który zabił ostatniego z Hasmonejczyków, arcykapłanów mianuje każdorazowo władca. Kapłani i arcykapłani to kilka potężnych rodów, klanów faktycznie współrządzących w Jerozolimie i Judei.

Od połowy II wieku przed Chr. coraz większą rolę zaczynają odgrywać faryzeusze, czyli „czyści” – grupa, można by powiedzieć, gorliwych świeckich. Początki ich działalności sięgają buntu Machabeuszy, zapewne tak jak i esseńczycy faryzeusze nie chcieli się zgodzić z hellenistycznym stylem sprawowania władzy przez Hasmoneuszy.

Nie należąc z reguły do rodów kapłańskich, choć takie przypadki też się zdarzały, starają się w codziennym życiu zachowywać przepisy kapłańskie. Ogromną wagę przywiązują do tradycji starszych oraz przekazów i interpretacji prawa przechowywanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Wybitni faryzeusze mają swoich uczniów, szkoły i frakcje.

Najbardziej znane w czasach Pana Jezusa to szkoła Hillela – jej zwolenników można by określić mianem liberałów – i szkoła Szammaja – szamaici, czyli rygoryści.

Znaczącą grupę wśród faryzeuszy stanowią zeloci, a więc zwolennicy zbrojnego powstania i bezpardonowej rozprawy z Rzymianami. Pierwsze takie powstanie wybucha w 6 roku po Chr, ale opór wobec Rzymian pojawiał się już wcześniej w czasach rządów Heroda. Wielu faryzeuszy jest wówczas zelotami: uważają, że prawdziwa gorliwość powinna pociągać za sobą rozprawę z poganami, bowiem ich obecność na świętej ziemi Izraela jest dla nich niemal formą bluźnierstwa.

Wreszcie kolejną frakcją są esseńczycy, o których najwięcej mówią pisma i znaleziska z Qumran.

Wszystkie grupy charakteryzuje ekskluzywizm, silne poczucie żydowskiej odrębności i przekonanie, że poganie są nie tylko bałwochwalcami, ale że są też rytualnie nieczyści. Wszyscy oczekują też nadejścia nowej epoki, kiedy to panowanie pogan legnie w gruzach. Jak bardzo silna była ta niechęć do Rzymian pokazują pisma kumrańskie, opowiadające o eschatologicznej wojnie synów światłości z kittim, czyli poganami-Rzymianami.

Która z tych grup była najbardziej wpływowa? Czy potrafiłby Pan wskazać elementy z głoszonych przez nie nauki, które były zgodne i niezgodne z tym, co przekazał nam Pan Jezus?

Z pewnością w sensie politycznym najbardziej wpływowa grupą byli saduceusze, czyli kapłani. Z kolei jeśli chodzi o wpływ na lud, to dominowali faryzeusze. Największym szacunkiem z kolei cieszyli się esseńczycy.

To, co przekazał nam Pan Jezus było w dużej mierze częścią wspólnego, żydowskiego dziedzictwa: szacunek do przekazów Pism, Proroków; wiara w jednego Boga; przekonanie, że Izrael jest ludem wybranym i ukochanym przez Boga; przekonanie, że Bóg zawarł z Izraelem przymierze; że Mojżesz był prawdziwym nauczycielem i należy mu się posłuszeństwo. Wiara w to, że u kresu czasów Izrael zatriumfuje nad poganami, że niedługo nadejdzie wyzwolenie i odpłata. Widać to wyraźnie w Psalmach Salomona.

Większość Żydów w czasach Pana Jezusa sądziła, że Bóg ześle im Mesjasza przywódcę politycznego, który rozgromi pogan i zniszczy ich panowanie. Tymczasem Pan Jezus przyszedł przede wszystkim po to, by uwolnić Żydów i pogan od grzechu – był prawdziwym Barankiem Bożym, który złożył siebie w ofierze i w ten sposób zawarł Nowe Przymierze, przepowiedziane przez proroka Jeremiasza.

Występując jako prawdziwy, jednorodzony Syn Boży Pan Jezus dokonał też radykalnej reinterpretacji nauk moralnych przekazanych przez Mojżesza. Najlepiej widać to w Kazaniu Na Górze, kiedy to Jezus mówi, że nie należy odpowiadać złem na zło, ale przeciwnie – uczy miłości do nieprzyjaciół. W ogóle pokazuje tam wyraźnie, na czym polega jego królestwo ducha i czym różni się od królestw politycznych i świeckich.

Dlaczego w zdecydowanej większości Żydzi oczekiwali, tak jak pan powiedział, „zbawiciela politycznego”, który wyzwoli Izrael spod rzymskiego panowania, a nie kogoś takiego jak Jezus Chrystus – Syna Bożego, który uwolniłby ich z niewoli grzechu?

W taki sposób większość odczytywała dawne proroctwa i zapowiedzi.

W czasach Pana Jezusa powszechne było przekonanie, że nowy władca świata przyjdzie ze Wschodu. Pisze o tym Józef Flawiusz, który właśnie w tej wierze upatruje jednego z powodów, dla których wybucha powstanie antyrzymskie. Podobne oczekiwanie pojawia się również wśród pogan.

W pewien sposób to naturalne: jeśli głównym problemem człowieka są nierówności społeczne i ucisk polityczny, to zbawiciel musi okazać się politykiem – królem, panem, władcą, żołnierzem, zdobywcą. Tylko ktoś, kto ma siłę, może zmusić możnych do posłuszeństwa. Tylko ktoś, kto dysponuje potęgą, może złamać pychę wielkich i utrzymać zło w karbach.

Jednak uważne badanie pism Proroków pokazywało, że obok tej koncepcji świeckiego wybawiciela pojawiła się też inna, głębsza, duchowa, zgodnie z którą nie chodziło o wybawienie polityczne, ale duchowe.

Co to znaczy wybawienie duchowe? Na czym ono dokładnie miało polegać? Bóg zapowiedział, że sam przybędzie do swojego ludu, że pokaże mu swoją twarz. Jak to jednak miało wyglądać? W Księdze Daniela mówiło się, że z nieba zstąpi Królestwo od Boga, jednak na czym miało ono polegać? Jak pogodzić różne, mogło się wydawać, sprzeczne ze sobą proroctwa?

Na pewno oczekiwanie na świeckiego Mesjasza, Wodza, Wyzwoliciela dominowało. Widać to też doskonale podczas wojny żydowskiej, która wybuchła w 66 roku po Chr. Powstańcy aż do końca byli przeświadczeni, że Bóg przybędzie im z pomocą i rozgromi wrogie wojska. Jeszcze w ostatniej chwili, kiedy rzymski żołnierz wrzucił pochodnię do świątyni, w której wybuchł pożar najgorliwsi wierzyli, że właśnie teraz przyjdzie Jahwe.

Dlatego wiele tysięcy zelotów zgromadziło się na dziedzińcu świątyni i rzucało się w ogień, sądząc, że Bóg nie dopuści do klęski. Można powiedzieć, że chcieli oni wymusić na Bogu działanie, że próbowali Go zaszantażować. W ich oczach wizja Ukrzyżowanego była czymś nie do przyjęcia. Bóg musiał zwyciężać i gromić, a nie umierać w hańbie.

Ktoś zapyta: dlaczego tak się działo? Odpowiedź jest prosta – ponieważ taka jest natura człowieka. Znacznie łatwiej dostrzec mu zło poza sobą, w różnych strukturach zewnętrznych, w innych ludziach, niż w sobie. Bóg zaś postanowił uzdrowić człowieka w tym co najgłębsze, uzdrowić samą jego duszę. Nie stosunki prawne i polityczne, ale duszę. Złożyć siebie w ofierze nieporównywalnie bardziej skutecznej niż ofiara tysięcy kozłów, baranów i cielców, którą składano w Świątyni.

Kiedy Żydzi wysunęli pod adresem Pana Jezusa pierwsze oskarżenia? Kiedy pojawiły się pierwsze głosy, że musi zostać srogo ukarany za to, co głosi i czyni?

Praktycznie od początku, od chwili kiedy wystąpił publicznie, część Żydów, szczególnie faryzeusze, patrzyli na Niego podejrzliwie i z niepokojem. Nie mogli Mu wybaczyć tego, że stał się ich konkurentem do „rządu dusz”, nie mogli uznać, że ma On autorytet większy od tego, na który powoływali się oni sami.

Dlatego też Ewangelia według św. Marka od początku mówi o tym, że faryzeusze szemrali i że oskarżali Pana Jezusa o bluźnierstwo. Pomijali wielkie czyny, których dokonywał Pan Jezus. Zamiast dostrzec działanie Ducha widzieli aktywność Belzebuba. Ten konflikt narastał, w Jerozolimie stał się konfliktem śmiertelnym.

O tym, że należy się pozbyć Galilejczyka, mówi dokładnie Ewangelia według św. Jana, która przytacza słowa Kajfasza: lepiej jest, by jeden człowiek ginął za lud.

Saduceusze bali się, że popularność Pana Jezusa może doprowadzić do wybuchu rozruchów. Faryzeusze zaś nie mogli pogodzić się z tym, że Pan Jezus podkopuje ich autorytet i nie jest im posłuszny. „Nauczał jak ten, który ma władzę” – krytykowali. W ich świecie nie było już miejsca dla proroków.

Czy rzeczywiście istniał zwyczaj dotyczący uwalniania na święto Paschy jednego skazanego?

Tak piszą Ewangelie. Do tej pory udało się wykazać, że podobne zwyczaje obowiązywały w tym czasie w Egipcie. Na taki obyczaj wskazuje również pewien fragment Talmudu.

Nie bardzo wiadomo, dlaczego ewangeliści mieliby wymyślić opowieść o Barabaszu. Co niby mieliby przez nią osiągnąć? Pamiętajmy, że pierwszymi czytelnikami Ewangelii nie byli żyjący w XX i XXI wieku krytycy, ale współcześni Pana Jezusa i apostołów, tak Żydzi z Judei i Galilei, jak z diaspory oraz poganie. Jaki sens miałoby opowiadanie im o obyczaju, który był czymś nieznanym i obcym? Tym bardziej że, jak słusznie zauważył Geza Vermes, autor, którego na pewno nie można podejrzewać o sprzyjanie chrześcijaństwu, zwolnienie Barabasza nie ma decydującego znaczenia dla przebiegu procesu.

Czy śmierć przez ukrzyżowanie była w tamtym czasie czymś „wyjątkowym” czy też był to „normalny” rodzaj kary?

To zależy, co rozumiemy przez „wyjątkowość” i „normę”. Sama śmierć na krzyżu była stosowana pierwotnie przez Persów, później ten okrutny rodzaj tracenia przestępców przejęli od nich Kartagińczycy, a od niech z kolei Rzymianie. Kwestie te szczegółowo i dokładnie omawia Martin Hengel w książeczce zatytułowanej właśnie Ukrzyżowanie.

Z pewnością była to kara straszna, hańbiąca, poniżająca. Rzymianie stosowali ją wobec niewolników i przestępców niskiego stanu, a także wobec buntowników – na masową skalę używali jej podczas wojny żydowskiej, co opisuje Józef Flawiusz.

Różne były sposoby jej wykonania – niekiedy przestępców przybijano do krzyża, kiedy indziej przywiązywano ich do niego, wbijając gwoździe lub gwóźdź w nogi. Skazaniec powoli się dusił, niekiedy mógł umierać nawet kilka dni.

W przypadku wielu straceńców zanim przybito ich do krzyża biczowano ich – był to stały rytuał śmierci.

Skazańców przybijano na krzyżach zwykle w widocznych miejscach, na rozstaju dróg – ich śmierć miała odstraszać innych.

Żadna inna śmierć nie może być porównana z umieraniem na krzyżu. Obywateli rzymskich ścinano, w tradycji żydowskiej znane było kamienowanie, wieszanie, uduszenie. Śmierć miała krótki, gwałtowny przebieg.

W przypadku krzyża chodziło o coś dokładnie innego: o maksymalne poniżenie, pohańbienie, zdruzgotanie wręcz i podeptanie skazańca, o wystawienie go na widok publiczny a także o poddanie go najbardziej długotrwałym męczarniom.

Przez wieki symbolem chrześcijaństwa był krzyż Chrystusa oraz… odwrócony krzyż św. Piotra będący wyrazem pokory pierwszego papieża, który nie chciał zostać ukrzyżowany w taki sam sposób jak Pan Jezus. Obecnie jednak odwrócony krzyż jest kojarzony z satanizmem i oznacza zaprzeczenie dogmatowi chrześcijańskiemu – a zwłaszcza zaprzeczenie Chrystusa, czyli Antychrysta.
Co się stało, że ten wspaniały symbol został nam ukradziony i to w dodatku przez wyznawców szatana? Dlaczego chrześcijanie się o niego nie upominają? Dlaczego nie walczą o przywrócenie jego tradycyjnego znaczenia – pokory?

Szczerze mówiąc moja wiedza na temat satanistycznych symboli jest ograniczona. Jest natomiast faktem, że zgodnie z prastarą tradycją Piotr został ukrzyżowany głową zwróconą w dół, ku ziemi. O takiej formie ukrzyżowania pierwsze wspominają apokryficzne Dzieje Piotra, napisane po roku 170. Następnie informacja ta pojawia się u Orygenesa i świętego Hieronima.

W Dziejach to sam Piotr miał poprosić oprawców o taką formę ukrzyżowania, gdyż nie był godzien umrzeć w taki sposób jak Zbawiciel. „Proszę was, o kaci, abyście ukrzyżowali mnie głową w dół, a nie inaczej” – miał według Dziejów powiedzieć apostoł. O ile sam przekaz jest późny, to z pewnością Rzymianom znana była taka forma zadawanie mąk.

W Pociesze dla Marcji Seneka pisał: „Widzę tam krzyże, nie tylko jednego rodzaju, lecz skonstruowane na różny sposób: na niektórych ofiary mają głowy zwrócone w dół ku ziemi; na innych nabite są na pal ich wnętrzności; na innych ich ramiona są rozciągnięte wzdłuż osi horyzontalnej”.

O tym, że Rzymianie stosowali karę ukrzyżowania na masową skalę i że często przytwierdzali nieszczęśników do krzyża w różnych, czasem bardzo wyszukanych pozach, albo po to, by zwiększyć ich cierpienia, albo po to, by dodatkowo nasycić żądzę okrucieństwa, wspominają różne źródła z tamtego okresu. Pisze o tym choćby żydowski historyk Józef Flawiusz, przy okazji opisywania oblężenia Jerozolimy przez wojska Tytusa. Również i Tacyt wspominając o zabójstwach chrześcijan pisze w sposób, który sugeruje, że patrzący czerpali uciechę z oglądania przytwierdzonych do drzewiec ciał męczenników zawieszonych w różnych pozach.

W każdym razie z tego samego mniej więcej okresu co przekaz apokryficznych Dziejów Piotra pochodzi fragment z Orygenesa, gdzie też wspomina się o ukrzyżowaniu apostoła głową w dół. Wielki Aleksandryjczyk wspomina, że Piotr „został ukrzyżowany, zgodnie ze swoim życzeniem z głową na dół”.

Dzisiejsi komentatorzy wskazują, że w przypadku Piotra musiała to być bolesna, ale stosunkowo szybka śmierć. O ile ukrzyżowany w pozycji pionowej godzinami walczył z napadami bezdechu i dusił się raz po raz, umierając niekiedy po wielu dniach czy to z wyczerpania, czy wskutek zawału serca, Piotr, ukrzyżowany głową ku ziemi, musiał szybko stracić przytomność.

Dzisiejszym ludziom trudno dostrzec, że taka forma ukrzyżowania, głową w dół, wyrażała pokorę. Wynika to z ogólnej utraty sensu czci i ofiary.

Kiedy pojawiły się pierwsze interpretacje Nowego Testamentu mówiące, że Ewangelie tak naprawdę nie mówią nam tego, w co przez stulecia wierzyli chrześcijanie? Kiedy „wybitni teologowie” zaczęli nam tłumaczyć, że autorzy Ewangelii albo byli antysemitami, albo po prostu przeinaczyli fakty, albo wszystko wymyślili, żeby obarczyć Izrael odpowiedzialnością za śmierć Pana Jezusa?

Pierwsza wielka próba reinterpretacji przekazów Ewangelii pojawiła się w połowie XVIII wieku, w pracach Hermanna Samuela Reimarusa. On sam nie opublikował jednak swoich pism. Zrobił to później niemiecki poeta, dramatopisarz, Lessing.

Reimarus, tak jak i inni oświeceniowi filozofowie, odrzucał z chrześcijaństwa wszystko co nadprzyrodzone: cuda, zmartwychwstanie, całkowicie negował możliwość Bożego objawienia. W pewnym sensie wytyczył on drogę całej późniejszej, liberalnej, racjonalnej krytyce.

Jak odrzucić cuda? Trzeba je odpowiednio wyjaśnić i zredukować. Podobnie Objawione, zewnętrzne Słowo Boga może być jedynie wynikiem ludzkiego wysiłku, skutkiem pracy ludzkiej świadomości. Do naturalnego świata człowieka nie może się przedostać żaden promień ze świata nadprzyrodzonego, w tym co naturalne nie może się pojawić najmniejsza choćby szczelina.

Dla Reimarusa Pan Jezus jest przede wszystkim Żydem rewolucjonistą, w żadnym razie nie założycielem Kościoła. Wszystko co przeczy religii zgodnej z rozumem, czyli w istocie humanistycznemu agnostycyzmowi, zostało wymyślone przez uczniów później, po śmierci Pana Jezusa. On sam przygotowywał powstanie przeciw Rzymowi, ostatecznie stracił swoje marzenia na krzyżu.

W tych pierwszych pismach oświeceniowych wyraźnie widać już znaki tego, co będzie cechą charakterystyczną całej krytyki racjonalnej: przeciwstawienie Jezusa teologii jego uczniów, czyli podział na Jezusa historii i Chrystusa wiary. Podobnie odrzucenie tego co specyficznie chrześcijańskie i nowe na rzecz judaizmu. Wreszcie uznanie, że uczniowie Pana Jezusa spreparowali na nowo jego doktrynę.

Dzisiejsi liberalni teologowie nie mówią wprawdzie o oszustwie i kłamstwie uczniów. Wolą raczej opowiadać o nieświadomym rozwoju, o procesie anonimowego formowania i przekazu – efekt jest dokładnie ten sam. Przekazy opowiadające o życiu i czynach Pana Jezusa mają być efektem późniejszego rozwoju, które poszczególni autorzy ewangeliczni rzutowali w przeszłość.

Ewangelie byłyby zatem zapisem świadomości kościelnej z końca I wieku po Chr. Między nimi a prawdziwym Panem Jezusem, takim, jaki żył w latach 30. I wieku stałby nieusuwalny, nie dający się zburzyć ani obalić mur. Prawdziwy Pan Jezus mógł być właśnie nauczycielem moralności, w zależności od szkoły krytycznej liberalnym rabinem, albo wędrownym kaznodzieją, albo, przeciwnie, nieudanym, rozczarowanym rewolucjonistą, żydowskim powstańcem. Ilu autorów, tyle szkół i tyle koncepcji.

Wieki XIX, XX i XXI usiane są wręcz wrakami kolejnych koncepcji i teorii. Wszystkie są całkiem arbitralne. To logiczne: skoro uznaje się, że prawdziwą miarą nie są teksty i przekazy ewangeliczne, to każdy krytyk sam dobiera sobie dowolnie, które fragmenty uznaje za prawdziwe, a które nie. Do tego dochodzi jeszcze modne obecnie poszukiwanie rzekomo zwalczających się szkół i stronnictw: św. Piotra, św. Pawła, św. Jakuba, św. Marii Magdaleny. Mamy do czynienia, co się tyczy krytyki liberalnej, z prawdziwie wolną amerykanką. Każdy profesor może obalić i ogłosić dowolną teorię.

Niestety, od lat 60. w ten wir dowolności i chaosu zostali wciągnięci bibliści i teologowie katoliccy. Wielu z nich tak bardzo chce zetrzeć z siebie piętno „katolicyzmu”, że próbuje stawiać tezy bardziej radykalne od swoich protestanckich kolegów po fachu.

Z przerażeniem odkryłem, kiedy wiele lat temu zacząłem dokładnie badać te sprawy, że dla współczesnych biblistów znacznie większe znaczenie niż prawda i rzetelność ma opinia ich kolegów i opinia środowiska. Najgorszą rzeczą, jaką sobie można wyobrazić w tym środowisku, jest podejrzenie, że nie jest się dość postępowym, że jest się zbytnio przywiązanym do tego co „przezwyciężone” – do wiary i apologetyki. Ponoć Kant wszystko to przezwyciężył.

To sprawia, że wielu zwykłych wiernych może mieć kompletny mętlik w głowach: raz po raz na rynku pojawiają się książki profesorów ważnych uczelni, zwykle wsparte kampanią medialną i marketingową, które mają wydawać się naukowe i słuszne. To, że są to często po prostu wymysły i głupoty do zwykłych ludzi nie dociera.

W jaki sposób zresztą zwykły wierny mógłby przeciwstawić się tezom i opiniom, które są mu przedstawiane jako naukowe, obiektywne, bezstronne, za którymi stoi autorytet tytułu naukowego danej uczelni, znanego wydawnictwa? Kiedyś mógłby się schronić i odwołać do pism ortodoksyjnych badaczy katolickich, ewentualnie konserwatywnych protestantów. Dzisiaj wierny sam musi szukać. Nie może po prostu ufać.

Jak niewiele tak naprawdę zmieniło się w tej całej rzekomo racjonalistycznej „nauce” pokazuje historia badań krytyki biblijnej. Wystarczy porównać niezwykle popularną obecnie książkę o Jezusie Jezus Zelota Rezy Aslana z tezami Reimarusa i jego Wolfenbuetteler Fragmente, albo odkrycie profesora Frieda z osiemnastowieczną tezą o tym, że Jezus sam wyszedł z grobu. Nic nowego pod słońcem. Zmieniła się jedynie skala i styl: stare kłamstwa rozpowszechnia się dziś na skalę masową i przedstawia je jako powszechne i niepodważalne ustalenia nauki. To jest śmieszne i żałosne. Co nie zmienia faktu, że tak się dzieje.

Co ciekawe praktycznie aż do końca XIX wieku mało kto podważał to, że Jezus został skazany na śmierć przede wszystkim wskutek nacisku władz żydowskich i przy wsparciu ludu. Dopiero uruchomiona przez Marksa, Nietzschego i Freuda logika podejrzeń, dopiero wzrost żydowskiej samoświadomości narodowej i sukcesy ruchu syjonistycznego zmieniły tę sytuację.

Niektórzy żydowscy naukowcy próbowali odzyskać Pana Jezusa dla judaizmu. Żeby to zrobić musieli zanegować przekazy ewangeliczne, a to stało się możliwe w chwili, kiedy uznano, że to co przekazane skrywa to co prawdziwe. Przekaz jest maską, za która ukrywa się prawdziwa treść. Historyk nie jest związany tekstem, ale, tak jak psychoanalityk lub marksistowski ekonomista, bada, co się za tekstem kryje, jak interesy doprowadziły do jego powstania, kto chciał na nim skorzystać, przeciw komu i za czyją sprawą tekst powstał. Tak jak za uczuciami kryje się nieświadomość, za prawami walka klas, tak za przekazem religijnym skrywa się dążenie do dominacji.

Oczywiście, zakłada się, że jedynymi realnymi motorami i pobudkami człowieka mogą być chciwość, żądza władzy, dominacja erotyczna, pragnienie mocy. Rzeczywistości nie ma, są tylko interesy i pragnienia. To, co przekazane, zostało zachowane ze względu na specyficzny układ sił, to czego nie ma, zostało przemilczane, może wręcz stłumione.

Ponieważ po śmierci Pana Jezusa władza przeszła w ręce św. Piotra, św. Jana i św. Jakuba, brata Pańskiego, a potem św. Pawła, na temat Pana Jezusa zostały przechowane tylko te informacje, które odpowiadały jego najważniejszym uczniom. Później także i oni zaczęli walczyć ze sobą, dlatego w pismach chrześcijańskich i Nowym Testamencie nie przechowała się wrażliwość św. Jakuba, brata Pańskiego, a realny i niedający się przezwyciężyć konflikt św. Piotra i św. Pawła został starannie ukryty. Jak powiedziałem, wszystko to są tezy wzięte z sufitu, wymyślone po to, żeby nie stawiać czoła temu, co najbardziej niewygodne: Słowu Boga i Jezusowi, Synowi Bożemu.

Pan pytał o to, kiedy „wybitni teolodzy” zaczęli nam tłumaczyć, że autorzy Ewangelii albo byli antysemitami, albo po prostu przeinaczyli fakty, albo wszystko wymyślili, żeby obarczyć Izrael odpowiedzialnością za śmierć Pana Jezusa. Takie próby podejmowano już od końca XIX wieku, pokazują to m.in. kolejne wydania dzieł wielkiego żydowskiego historyka Heinricha Graetza.

O ile w pierwszym wydaniu nie ma on wątpliwości, że odpowiedzialność za śmierć krzyżową Jezusa ponoszą władze i lud żydowski, to później jego stanowisko się zmienia. Trzeba pamiętać, że mimo utraty wiary i odchodzenia od religii ojców Pan Jezus dla XIX wiecznych liberałów wciąż był postacią pozytywną. BA! Wydawał się być pierwszym, prawdziwie oświeconym, niechętnym sztywnej religijnej ortodoksji i doktrynerstwu nauczycielem. Tak pisał o nim już pod koniec XVIII wieku w Religii w obrębie samego rozumu Kant. Podobnie było na początku i w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to zaczęły się próby odzyskania Galilejczyka dla żydowskiej tradycji narodowej, co widać też w pracach Jeana Justera.

Prawdziwy atak na Ewangelie nastąpił dopiero po drugiej wojnie światowej. To wtedy bardzo wpływowi autorzy żydowscy – Jules Isaac, Paul Winter, Geza Vermes – uznali, że w treści ksiąg Nowego Testamentu, szczególnie ewangelii i opisów Pasji można odnaleźć sformułowania i tezy jawnie antysemickie.

Pierwszych dwóch jest w Polsce praktycznie nieznanych, mimo, że to właśnie Isaac dzięki spotkaniu z Janem XXIII miał w decydujący sposób wpłynąć na zmianę katolickiego nauczania. Podobną role odegrała książka Wintera poświęcona Procesowi Jezusa. Miała ona ponoć totalnie wstrząsnąć kardynałem Agostinem Beą, jednym z najważniejszych postaci na Soborze Watykańskim II. Był on współtwórcą i redaktorem dwóch przełomowych dokumentów soborowych, Dignitatis Humanae i Nostra Aetate.

Musi uderzać, kiedy dziś czyta się książki Isaaca i Wintera, jak pełno w nich antychrześcijańskich uprzedzeń, jadu i wrogości. Jak łatwo atakują oni ewangelistów, jak szybko i bez dania racji oskarżają ich.

Szczególnie ten pierwszy autor wręcz bucha nienawiścią do autorów świętych pism. Kiedy pierwszy raz czytałem jego książki Jezus i Izrael, Nauczanie pogardy. Chrześcijańskie korzenie antysemityzmu oraz Czy antysemityzm ma chrześcijańskie korzenie? nie mogłem uwierzyć własnym oczom. W książkach tych można znaleźć dokładnie to, co autor zarzuca swoim oponentom: irracjonalną i wściekłą wręcz wrogość wobec wszystkiego co katolickie. W ogóle myśl, że ktoś może widzieć w świętym Mateuszu czy świętym Janie prekursorów „ostatecznego rozwiązania” wydawała mi się nie do przyjęcia.

Niemożliwe, mówiłem sobie, żeby takie teksty były traktowane poważnie. Psychologicznie, zważywszy tragedię osobistą tego autora, jego rodzina zginęła podczas wojny we Francji, można zrozumieć, że później szukał on winnych i obciążał odpowiedzialnością za zbrodnie Hitlera całą tradycję i Kościół, ale jak to możliwe, pytałem siebie, żeby takie rojenia uznawano za poważne?

A jednak im więcej czytałem i im dokładnie poznawałem rozwój krytyki biblijnej po II wojnie światowej widziałem, że to ja byłem w mniejszości, a ludzi pokroju Isaaca traktowano jako mędrców, naukowców, badaczy, odkrywców. Że antychrześcijańskie uprzedzenie jest tolerowane i uznawane za formę bezstronności.

Były to początki zjawiska holokaustianizmu. Wyraźnie było widać, jak coraz mniejsze znaczenie miało rzetelne badanie faktów, a coraz bardziej istotna stawała się chęć dostosowania się do oczekiwań mediów, do wezwań różnych światowych autorytetów. Faktycznie, co brzmi przerażająco dla każdego, kto książki Isaaca i Wintera czytał, ich postrzeganie przeszłości zadomowiło się w Kościele.

Na jakiej podstawie ci wszyscy „wybitni teologowie” wyciągają tego typu wnioski? Czyżby mieli dostęp do jakichś nieznanych nam źródeł, których nie chcą ujawnić?

Nie ma żadnych dodatkowych źródeł, które mogłyby wpłynąć na ocenę rzeczywistości w pierwszych dziesięcioleciach I wieku po Chr. Wiemy dokładnie tyle, co przed wiekami.

Jedynymi nowymi, istotnymi dokumentami, jakie pojawiły się w ostatnich kilkuset latach to słynne pisma z Qumran. Nie mają one bezpośredniego związku z naszą oceną tego, co wydarzyło się na Golgocie, ale dostarczają wielu dodatkowych wskazówek, potwierdzających rzetelność ewangelistów.

Bardzo dobrze pokazał to niemiecki uczony Otto Betz. Zauważył on choćby, że w tekstach kumrańskich można znaleźć fragmenty, które pokazują, że również Żydzi w okresie machabejskim stosowali karę śmierci przez ukrzyżowanie. Widać też w nich wyraźnie, jak ważną rzeczą był ekskluzywizm i przekonanie, że poganie są gorszym, chciałoby się powiedzieć, gatunkiem ludzi. To właśnie dzięki pismom znalezionym w Qumran widać, że kiedy Jezus mówił w Kazaniu na Górze o tym, że starszym powiedziano, że należy nienawidzić nieprzyjaciół, to wprost odwoływał się do odziedziczonej, żydowskiej tradycji.

Nowi teologowie ulegają po prostu modzie lub dostosowują się do holokaustianizmu. Muszą przecież wykazać dwie rzeczy: absolutną niewinność Żydów w historii i pierwotną, wyssaną z mlekiem matki, jeśli mogę się tu posłużyć zwrotem zapożyczonym od jednego z izraelskich polityków, antysemicką nienawiść chrześcijan do Żydów.

Dlatego opisy faktów przedstawiają jako konstrukty. Raporty stają się produktami wyobraźni chrześcijan. Nawet jeśli wszystkie cztery ewangelie i niektóre listy św. Pawła wskazują na winę władz żydowskich, to nie ma to znaczenia. Nie ma też znaczenia to, że wszyscy najważniejsi chrześcijanie w I w. byli Żydami lub jak św. Łukasz poganami uznającymi tradycję biblijną za własną. Tak nie mogło być, więc nie było.

Chrześcijańscy autorzy uczestniczyli w zmowie, albo, co też ich nie usprawiedliwia, dali się zwieść potrzebie oczerniania Żydów. Przekazy, jak już mówiłem, czyta się przeciw nim. To, co przekazane, musi zostać odrzucone, bo zostało zachowane. Liczy się to co stłumione, nieprzejawione, niewypowiedziane. Można dowolnie żonglować słowami, zmieniać sens niektórych sformułowań, wycinać te, które są niewygodne. Rezultat i tak od razu jest ustalony: to nie Żydzi, nie władze, elity, nie większość ludu doprowadziły do śmierci Jezusa, ale Rzymianie. Jeśli Ewangelie piszą co innego, tym gorzej dla nich.

Ciekawe, że podejście skrajnie inne od tego, które było wcześniej typowe dla tradycji żydowskiej i które tak trafnie i precyzyjnie opisał Peter Schaefer, wybitny znawca Talmudu z uniwersytetu w Princeton. Wykazał on ponad wszelką wątpliwość, że od samego początku tradycja żydowska ostro i jednoznacznie polemizowała z przekazami chrześcijańskimi. Jezusa należało pokazać jako oszusta, zdrajcę, wichrzyciela, jako czarodzieja i maga, jako człowieka, który chciał zwieść Izrael na manowce. Był on nieuważnym uczniem rabinów, uczniem pełnym chuci i pożądania, kimś, kto zasłużył na potępienie i odrzucenie, kimś przeznaczonym do znoszenia wiecznych cierpień i męczarni w piekle, do taplania się w gorących ekskrementach.

Talmud zawiera w sobie radykalną kontr-narrację w stosunku do Ewangelii. Pokazuje też skrajną nienawiść i wrogość wobec nowej religii Chrystusa: lepiej umrzeć, uczy się w nim, niż przyjąć uzdrowienie z rąk chrześcijanina.

Nie, żadnych nowych źródeł, które kazałyby współczesnym zmienić obraz przekazany przez Ewangelie nie ma.

Bóg zapłać za rozmowę.

Tomasz D. Kolanek

Rozmowa stanowi fragment książki pt. „Czas szaleństwa czy czas wiary? O kryzysie z Kościele, fałszywym ekumenizmie, myślicielach nowej lewicy i czasach ostatecznych z Pawłem Lisickim rozmawia Tomasz D. Kolanek”.
Przedmowę napisał Krystian Kratiuk.

http://www.bibula.com

Komentarzy 15 do “Kto zabił Chrystusa – katolickie fakty i lewicowe mity”

 1. Ale dlaczego? said

  Nowy Testament jest spójny logicznie. Pomimo tego, że przecież Bóg nie jest do ogarnięcia ludzka logiką.
  Odwrotnie do Starego Testamentu.
  Na którym opierali się Żydzi.
  Czyli jest autentyczny.

  Dziwne jest też to, że DZIŚ niektórzy z tego narodu twierdzą, że ma niedługo przyjść Mesjasz.
  Więc…
  Jeśli rzeczywistym, znienawidzonym przez nich Mesjaszem był Chrystus (co jest oczywiste dla nas), to ten nowy Mesjasz musi być antychrystem.
  Bo kimże innym?
  Chyba że to tylko bajanie starych rabinów.

 2. Rafal Cz. said

  Sprobujcie sobie wyobrazic sytuacje ze Zydzi nie skazali Jezusa na ukrzyzowanie. Przeciez wtedy nie wypelnilo by sie poslannictwo
  Chrystusa.
  A jego poslannictwo zyje!

 3. Joannus said

  Ad 2

  Niby dobrze, jednak odwracanie kota ogonem, z możliwym odbiorem ”zasługi” żydów.

  Chociaż to się stać miało, biada jednak temu przez kogo się to stało

 4. kuba . said

  mi wystarczylo pierwsze zdanie – ” Tym, co w największym stopniu wpływało na sytuację Żydów w czasach Pana Jezusa, był brak suwerenności narodowej – podległość Rzymowi” przeciez oni nigdy nie wiedzieli co to suwerennosc ,zawsze mieli w nosie kraj w ktorym zyja lub ktoremu podlegaja, beda jesc jego chleb calymi wiekami a i tak beda na kraj pluć . Nie bez powodu z tylu krajow swiata musieli ta zaraze wypedzac .Ile w naszym kraju bylo po wojnie aktow „wdziecznosci” za uratowanie im zycia w czasie wojny po jej zakonczeniu i sb-eckich wiezieniach ?

 5. gnago said

  A mnie interesuje określenie Jezusa Chrystusa Galilejczykiem . Pochodzenie nazwy tej krainy i pokrewieństwo z krainami czy państwami we Francji Hiszpanii i Polsce- tu o Galicję mi chodzi.
  Jak i faktycznie wyginięcie klasycznego judaizmu z czasów starożytnych zastąpione znanym nam dziś opierającym się nie na Torze, a na Talmudzie

  ——
  Słowenia to nie Słowacja, a Galilea to nie Galicja.
  Jakby się kto pytał.
  Admin

 6. Banalizacja i likwidacja Dni Wielkiej Nocy

  zdaje się być ważnym celem operacji „Pandemia”, w której uczestniczą administracje wszystkich krajów zapędzonych „marchwią i pałką” do UE.

  https://marucha.wordpress.com/2020/04/08/jak-w-prl-pokonano-grozna-epidemie/#comment-893400

  Purim, żydowskie święto mordu masowego, będzie w tym roku świętowane szczególnie radośnie, nie bez podstaw.

  ad 5. Gnago: ” judaizmu z czasów starożytnych zastąpione „, nie został zastąpiony, ale rozwinięty do międzynarodowej sieci zbrodni. Purim najlepiej dowodzi, że zasady tego wywodzą się z Tory. Sama nazwa IzraEL ma przypominać, że walczył z bogiem i mu nie uległ, stąd rabini wywodzą, że lud Izrael jest ponad jego bogiem, który to bóg zresztą posłusznie zawiera z nim wieczne przymierze co raz. Wystarczy hołocie wmówić, że jest ponad innymi, to dokonuje nie lada zbrodni, tę metodę tory zastosowali też naziści, wynik jest chyba znany i chyba potwierdza skuteczność metody.

 7. wow said

  Co znaczy nazwa Galilea? Otóż g’lil ha-goyím (Hebrew: גְּלִיל הַגּוֹיִם‎), meaning ‚Galilee of the nations’, i.e. the part of Galilee inhabited by Gentiles at the time that the book was written. Galilea czyli kraj gojów. Tako rzecze anglojęzyczna wikipedia.

 8. Zlikwidowanie , oplucie, wyśmianie i poniżanie chrześcijaństwa czyli katolicyzmu i zapewne też m.in. prawosławia np. w Rosji jest nadrzędnym celem chałatowej diaspory oraz basujących jej na każdym kroku przydupasów!!”Dmuchają w jedne dudy z rzitami!!kto to krzyczy „łapać złodzieja”???
  To zapowiadał Pan Jezus Chrystus!
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/154466,zyczenia-z-okazji-jarych-godow-i-swiat-wielkiej-nocy

 9. Birton said

  „Żydzi zabili Chrystusa” – tak zawsze mówiła moja śp. Babcia i to jest dla mnie sprawa bezdyskusyjna.

 10. waldens said

  @Birton

  Pańska Babcia cytowała fragment rzadko czytanego w kościołach fragmentu 1. Listu do Tesaloniczan:

  „Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom.”

  (1. List do Tesaloniczan 2:15)

  Poniższy fragment mowy diakona Szczepana, z jego przesłuchania w Sanhedrynie, jest bardziej znany:

  „Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.

  Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.

  A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. (Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. ”

  (Dzieje Apostolskie 7:51-60)

 11. gnago said

  Słowenia to nie Słowacja, a Galilea to nie Galicja.
  Jakby się kto pytał.
  Admin

  Dobra skoro sugestia nie pomogła w „kminie”, to wyjaśniam. Galilea to kraina zasiedlona przez Galów w ich wędrówkach. A badania genetyczne upoważniły niektórych historyków/genetyków do supozycji wędrówki przez Azję mniejszą, płn Afrykę i Hiszpanię do Galii. Drugą odnoga szlaku to ta przez dzisiejsze ziemie polskie jako Celtowie. Stąd fuksem nazwa okupanta Galicja- za wiki https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Galicji_i_Lodomerii
  W pamięci powinniście mieć na świeżo scenę zaparcia się św Piotra w NT. Zaparł się bo poznali go po gadce rybaka z Galilei jak to otwarcie napisano. A i kobieta go rozpoznała po stroju, czy po typie fizycznym (piegowatego rudzielca?)

 12. Marucha said

  Re 11:
  Coś mi się zdaje, że Galilea – kraina położona w dzisiejszym północnym Izraelu – nie ma absolutnie nic wspólnego z Galami, czyli celtyckimi mieszkańcami Galii, czyli m.in. dzisiejszej Francji, Włoch itd.

  Ciekaw jestem, którzy to genetycy snują takie teorie. Może się czegoś douczę?

 13. gnago said

  http://www.oziemblowski.eu/dna/dna07.htm zwracam `uwagę na mapkę. Tu nie udało się przenieść

 14. gnago said

  Like its northern counterpart (R1b-M269), R1b-V88 is associated with the domestication of cattle in northern Mesopotamia. Both branches of R1b probably split soon after cattle were domesticated, approximately 10,500 years ago (8,500 BCE). R1b-V88 migrated south towards the Levant and Egypt. The migration of R1b people can be followed archeologically through the presence of domesticated cattle, which appear in central Syria around 8,000-7,500 BCE (late Mureybet period), then in the Southern Levant and Egypt around 7,000-6,500 BCE (e.g. at Nabta Playa and Bir Kiseiba). Cattle herders subsequently spread across most of northern and eastern Africa. The Sahara desert would have been more humid during the Neolithic Subpluvial period (c. 7250-3250 BCE), and would have been a vast savannah full of grass, an ideal environment for cattle herding.

  Evidence of cow herding during the Neolithic has shown up at Uan Muhuggiag in central Libya around 5500 BCE, at the Capeletti Cave in northern Algeria around 4500 BCE. But the most compelling evidence that R1b people related to modern Europeans once roamed the Sahara is to be found at Tassili n’Ajjer in southern Algeria, a site famous pyroglyphs (rock art) dating from the Neolithic era. Some painting dating from around 3000 BCE depict fair-skinned and blond or auburn haired women riding on cows. The oldest known R1b-V88 sample in Europe is a 6,200 year-old farmer/herder from Catalonia tested by Haak et al. (2015). Autosomally this individual was a typical Near Eastern farmer, possessing just a little bit of Mesolithic West European admixture.

  After reaching the Maghreb, R1b-V88 cattle herders could have crossed the Strait of Gibraltar to Iberia, probably accompanied by G2 farmers, J1 and T1a goat herders. These North African Neolithic farmers/herders could have been the ones who established the Almagra Pottery culture in Andalusia in the 6th millennium BCE.

  Nowadays small percentages (1 to 4%) of R1b-V88 are found in the Levant, among the Lebanese, the Druze, and the Jews, and almost in every country in Africa north of the equator. Higher frequency in Egypt (5%), among Berbers from the Egypt-Libya border (23%), among the Sudanese Copts (15%), the Hausa people of Sudan (40%), the the Fulani people of the Sahel (54% in Niger and Cameroon), and Chadic tribes of northern Nigeria and northern Cameroon (especially among the Kirdi), where it is observed at a frequency ranging from 30% to 95% of men. According to Cruciani et al. (2010) R1b-V88 would have crossed the Sahara between 9,200 and 5,600 years ago, and is most probably associated with the diffusion of Chadic languages, a branch of the Afroasiatic languages. V88 would have migrated from Egypt to Sudan, then expanded along the Sahel until northern Cameroon and Nigeria. However, R1b-V88 is not only present among Chadic speakers, but also among Senegambian speakers (Fula-Hausa) and Semitic speakers (Berbers, Arabs).
  Za eupedią bydło mieli, C5 Galaxy na pewno nie!
  Przyjemnego przyswajania wiedzy

 15. gnago said

  A i całkiem zapomniałem o Galacji notowana historycznie

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: