Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Władimir Putin wysłał Wielki Reset w kosmos

Posted by Marucha w dniu 2021-01-29 (Piątek)

27 stycznia 2021 r., zaledwie dobę po telefonicznej rozmowie z Joe Bidenem, Władimir Putin anonsowany przez Klausa Schwaba zabiera głos w Davos, online. Jak większość mówców dostrzega napięcia w wielu częściach świata wynikające ze skutków pandemii.

Oto treść jego wystąpienia na konferencji Wielkiego Resetu zorganizowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne.

„Wielu obserwatorów zauważa podobieństwa istniejącej dziś sytuacji gospodarczo-politycznej i tej jaka panowała w latach trzydziestych XX wieku. Rzeczywiście, istnieje wiele cech, które mogą oznaczać zagrożenie. Gospodarka, która doprowadziła do rozwarstwienia społecznego w skali globalnej oraz w poszczególnych krajach owocuje polaryzacją opinii publicznej, podziałem radykalizujących się zwolenników prawicy i lewicy.

Niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej prowadzi do eskalacji zachowań radykalnych. Ma to wpływ na stosunki międzynarodowe, których stabilność staje się mniej przewidywalna. Słabnie autorytet instytucji międzynarodowych. Niewątpliwie dobrym krokiem jest wznowienie rozmów o przedłużeniu układu START (Strategic Arms Reduction Treaty – traktat o redukcji broni strategicznej wygasający 05.02.2021 r. – przyp.tłum.).

Mam nadzieję, że gorący konflikt nam nie grozi, bo w zasadzie oznaczałby koniec naszej cywilizacji, ponieważ taki konflikt byłby nieprzewidywalny i łatwo wymknąłby się spod kontroli. Nie możemy jednak siedzieć z założonymi rękami, nie robić nic by tego uniknąć.

Niezwykle istotna jest kondycja gospodarcza świata. Jej załamanie oznaczałoby w konsekwencji walkę wszystkich ze wszystkimi. Czynnikami eskalującymi napięcia są próby zniszczenia tradycyjnych wartości, do których jesteśmy przywiązani, a są nimi rodzina, podstawowe swobody, prawo wyboru i prywatności. Jaskrawo widoczny jest konflikt demograficzny, który łatwo może przerodzić się w wojnę kulturową godzącą w podstawy cywilizacyjne. Powinniśmy zapobiegać wydarzeniom, które prowadzą do stworzenia dystopii.

Moim zdaniem podstawowym zadaniem do rozwiązania są kwestie społeczne. Statystyka obrazuje skalę. Mówiono, że ostatnie 40 lat to stały rozwój. Teoretycznie dochód na głowę podwoił się. Ponad miliard ludzi wyszedł z kręgu ubóstwa. Udało się to osiągnąć w Chinach i w Rosji. Istotne jednak jest, kto najbardziej skorzystał na rozwoju gospodarczym, co nie oznacza tylko wprowadzania na rynek nowych towarów, ale uwzględnia odczuwalny wzrost dochodu klasy średniej. Według obliczeń Banku Światowego w krajach rozwiniętych rozwarstwienie wyraźnie pogłębiło się.

W 2000 roku 3.3% populacji USA żyło za 5,5 dolara dziennie. W 2016 roku liczba ta wzrosła do 5,6%. Równocześnie rosnące dynamicznie zyski wielkich korporacji amerykańskich i europejskich szły w parze z rosnącym zubożeniem społeczeństwa. Właściciele korporacji stanowią 1 % populacji. Przez ostatnie 30 lat dochód 50% populacji w krajach rozwiniętych pozostawał na tym samym poziomie przy trzykrotnym wzroście kosztów edukacji i usług medycznych.

Milionom ludzi dostępność usług medycznych, możliwość kształcenia uległy istotnemu ograniczeniu. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2019 r. 21% młodych ludzi (267 000 000) nie uczyło się, ani nie pracowało.

Wśród zatrudnionych 30% żyło za 3,5 dolara dziennie. Tak duża dysproporcja wynika z przyjęcia tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego. (Na jego podstawie okres rozwoju oznacza prosperity bogatych, a biedni cieszą się, że mają pracę – przyp. tłum.). Zgodnie z nim niskie podatki płacą korporacje i ludzie zamożni, a przeciętny obywatel zaciąga ustawiczne kredyty.

Do tych mechanizmów i obrazu gospodarki doszedł problem epidemii koronawirusa. Ubiegły rok był największym załamaniem gospodarczym od czasu drugiej wojny światowej. Zniknęło 500 milionów miejsc pracy już w pierwszym półroczu. Tylko połowa z nich została przywrócona. 250 milionów bezrobotnych jest bardzo niepokojącą liczbą. Strata dochodów z tego tytułu oszacowana została na poziomie 3.5 tryliona dolarów.

Wyjście z takiej skali zapaści będzie niełatwe. O ile 10 lat temu można było skorzystać z mechanizmów makroekonomicznych, dzisiaj one nie działają. Według IMF globalne zadłużenie jest tak duże, że nie pozwala na ten krok. W niektórych państwach zadłużenie przekroczyło 200%, a nawet 300% PKB. Przy zerowych stopach procentowych kraje rozwinięte nie dysponują bodźcami kredytowymi.

Powiększa się bańka rynkowa i przepaść między realną gospodarką a wirtualną. Przedsiębiorcy dostrzegają to i mówią mi o tym widząc potencjalne perturbacje. Świadomość planowanej 4-ej rewolucji przemysłowej wykorzystującej w szerokim zakresie AI być może okaże się rozwiązaniem.

Koronawirus przyczynił się do przebudowy rynku pracy. Automatyzacja będzie kolejnym krokiem w kierunku redukcji liczby zatrudnionych. Bez istotnej pomocy ze strony państwa wielu liczy się z utratą miejsca pracy. Najczęściej to średnia warstwa społeczna jest dotknięta redukcją. Problemy społeczno-polityczne są pochodną gospodarki. Niezadowolenie poszkodowanych ze zmian zachodzących ich kosztem wynika z tworzenia iluzji rozwoju. Niezadowolenie jest wynikiem rzeczywistych problemów, które zbagatelizowane prowadzą do napięć.

Nowe technologie odgrywają dużą rolę w modernizacji. Obserwujemy i rozmawiamy o tym co zaszło w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych. Nie chodzi tu wyłącznie o gigantów technologii. Potencjał kapitałowy niektórych z nich przewyższa potencjał całych państw. Gruntując sobie pozycje monopolistyczną zaczynają naruszać interes społeczny. Trzeba znaleźć granice między interesem korporacji a interesem społeczeństwa.

Nie może monopolista przejmować funkcji dyktatora sterującego nastrojami, przejmującego rolę wychowawczą rodziców, albo decydować o wolności wypowiedzi. USA doświadczyły skutków praktyk monopolistycznych i z pewnością wiadomo wszystkim o czym mówię.

Zagrożeniem z jakim wchodzimy w trzecią dekadę stulecia są zjawiska wewnętrzne. Dostrzegamy działalność obcych inspiracji na obszarze własnego kraju wobec naszych obywateli. Nie odpowiada nam metoda sterowania obywatelami szkolonymi przez kraje satelickie celem destabilizacji wewnętrznej. Nie godzimy się ponadto na sankcje, restrykcje w wymianie handlowej, informacyjnej, technologicznej. Taka strategia prowadzi do niebezpiecznych jednostronnych decyzji użycia siły militarnej, zwłaszcza kiedy wywoływanie punktów zapalnych na naszym terenie organizowane jest pod fikcyjnymi pretekstami.

Nie ma uniwersalnych, magicznych rozwiązań na całą gamę problemów. Myślę, że jesteśmy w stanie zmniejszyć różnice w podejściu do rozwiązań z należną cierpliwością. Moim przesłaniem jest zasada budowy zrównoważonego rozwoju na gruncie rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych przez krajowe banki centralne, które powinny odegrać kluczową rolę. Rządy poszczególnych państw zorientowane w charakterze i skali problemów własnych powinny samodzielnymi decyzjami realizować kroki naprawcze.

Nie wyklucza to w żadnym stopniu możliwości współpracy międzynarodowej. Czas przejść do działania bezpośredniego, redukować społeczne zróżnicowanie. W Rosji mamy podstawowe zasady: człowiek powinien mieć zapewnione godne warunki do życia, czyli mieszkanie, infrastrukturę, transport, wygody i przyjazne środowisko.

Człowiekowi potrzebne jest zaufanie do państwa, czyli pracując może liczyć na rozwój, awans, kształcenie zawodowe, zapewnioną emeryturę z chwilą zakończenia kariery. Człowiek musi mieć zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską gdy zachodzi potrzeba. Niezależnie od statusu materialnego rodziców dzieci powinny mieć dostęp do edukacji.

Te zasady są podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dbałość o człowieka jest warunkiem rozwoju państwa. Nowe technologie może tworzyć utalentowany człowiek, który nie żyje w strachu o jutro. Taki jest nasz warunek realizacji agendy.

Budowa scentralizowanego, jednobiegunowego modelu porządku świata zakończyła się. My nawet nie zaczęliśmy go realizować. To była wizja sprzeczna z zasadami kulturowego i historycznego zróżnicowania naszej cywilizacji. Naturalnie istniejące różnice są podstawą konkurencyjności i wcale nie grożą anarchią. Owszem, instytucje gwarantujące pokój są potrzebne i choć powstały w innych czasach, obiektywnie mogą skutecznie oddziaływać, ale muszą dostosować się do zmienionej rzeczywistości. Stany Zjednoczone mogą włączać się w te działania na takich samych zasadach jak każde inne państwo by rozwiązywać konflikt regionalny. Wielostronna wzajemna pomoc zdaje egzamin praktycznie. Dowiedliśmy tego w sprawach, Syrii, w konflikcie o Górny Karabach, gdzie zakończenie rozlewu krwi było najistotniejsze (…)”.

*                        *                         *

Pominięty końcowy wątek klimatyczny nie wydawał się tak istotny jak kluczowe zdanie „Budowa scentralizowanego, jednobiegunowego modelu porządku świata zakończyła się”. Władimir Putin wysłał w kosmos Nowy Porządek Świata.

Opracowanie: Jola
Na podstawie: YouTube.com
https://wolnemedia.net/

Komentarzy 37 do “Władimir Putin wysłał Wielki Reset w kosmos”

 1. osoba prywatna said

  Putin: Zaszczepię się, jak tylko będzie to możliwe

  ——
  Szkoda, że to powiedział.
  Admin

 2. Powiedział, jak tylko to będzie możliwe. Mógł mieć na myśli – jak będzie normalna szczepionka.

  ————
  Nie będzie. Wirusy mutują.
  Admin

 3. NICK said

  Admin wie co to znaczy?
  Wie!

 4. NICK said

  Jak płatki śniegu… .

  No te wirusy.
  Mutują.

  Jeden wirus.
  Drugi.
  Trzeci.

  A za nimi?
  Pod-człowieki.

 5. Marek said

  Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie

  Trudno w to uwierzyć, ale stało się! W Rosji od teraz każdy może swobodnie wyrażać swoje wątpliwości dotyczące Holocaustu 6 milionów Żydów, bez obaw, że zostanie za to uwięziony. Wcześniej istniało takie zagrożenie. Ten, kto publicznie wyrażał swoje wątpliwości, mógł zostać oskarżony tak jak za rehabilitację nazizmu na podstawie Artykułu 354.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej! Teraz, w związku z ustanowionym precedensem sądowym, takie zagrożenie już nie istnieje! Precedens jest taki, że raz na zawsze udowodniono, że „brak wiary w Holokaust 6 milionów Żydów wcale nie oznacza zaprzeczania faktom ustalonym przez wyrok Międzynarodowego Trybunału, a tym bardziej, że nie oznacza to rehabilitacji nazizmu …”

  https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/920210,sad-najwyzszy-rosji-powiedzial-zydowskiemu-klamstwu-nie-pomimo-rezolucji-onz-w-sprawie-holocaustu

 6. Novy said

  „Właściciele korporacji stanowią 1 % populacji.”
  -> czyli przeciętna korporacja ma 99 pracowników (sztuk)?

  ————-
  Jak Pan to obliczył?
  Admin

 7. Carlos said

  reset i corona swirus jest w zastepstwie wojny atomowej, ktorej boja sie obie strony

 8. Carlos said

  Putin powiedzial: ” nasi specjalisci” dwukrotnie – a to roznica

 9. Ryotaro said

  ale plandemii nie zakwestionował . Jest od (((nich))) i z (((nimi))) trzyma. Naprawdę myślicie, że którykolwiek z aktorów tego teatru jest wolny od illuminackiego homonta?

 10. Novy said

  „Jak Pan to obliczył?
  Admin”

  Z tekstu wynika, że co setny człowiek na świecie to właściciel korporacji. Jak to rozumieć?
  – właściciel jednej akcji Siemensa to właściciel korporacji?
  – korporacje to firmy które mają po 5-10 osób, skoro średnią zawyżają korporacje zatrudniające 100k – 500k pracowników?

  Nie rozumiem po prostu co oznacza taki błąd w ustach Putina?
  Może mówi o eksterytorialnych osiedlach dla bogaczy w Moskwie, przedmieściach Zurichu? nie wiem…

 11. Na gadaniu się kończy, bo tak ma się kończyć. Rozładowywanie napięć? Czekanie? Symulowanie? Gra w ciemno? Co to za gra? Kto zasiadł do tej gry? Czyimi pieniędzmi grają? Swoimi? Czy karty są znaczone? Czyżby nie wiedzieli, że rozdający karty nie bierze udziału w grze, tylko zgarnia pulę? Kto jest rozdającym? I wreszcie, czy gracze są tymi, za których się podają?

  Jestem niemal pewien, że prędzej, czy później ktoś wyśle w kosmos cały ten „Wielki Reset” razem z jego autorami i wykonawcami, ale nie byłbym już taki pewien, że tą osobą jest Putin, czy może ktoś, kto za Putina się podaje, jak twierdzą sami niektórzy Rosjanie.

 12. WI42 said

  @9 R
  „ale plandemii nie zakwestionował .”

  Putin nie jest R. ani nawet Maruchą. On gra w innej lidze, ceną gry jest przetrwanie nacji i w tej lidze obowiązują inne zasady m. in wypowiedzi.

 13. Ale dlaczego? said

  No cóż. Wyważony tekst.
  Krytykom uchybień wystąpienia Putina podam do przemyślenia, jak brzmiało by wystąpienie JarKacza, Morawa czy innego Dupy…

  Jeszcze jedno.
  Putin mówi (często) o pokoju i zmniejszaniu zagrożenia wojną, głównie atomową.
  Oponenci zaś z tzw. Zachodu (o kundlach agentury z Warszawy nie wspominam) jakby nie widzą problemu…
  Podczas zimnej wojny wszyscy mieli tego świadomość. I do wolny nie doszło.
  A teraz „rządzą” debile pociągani za sznureczki… Nieświadomi niczego realnego.
  To jest… przerażające (?).

 14. WI42 said

  @10 Novy

  Przede wszystkim jeżeli Novy zechce użyć logikę, to widać bezpośrednio, że „błąd” jest w tekście.
  Sięgając do oryginalnego przemówienia słyszymy coś innego: ~ „większość profitów z postępu ostatnich 30 lat przypadły 1% populacji”. Nie ma mowy o właścicielach korporacji.
  https://politikus.ru/video/134067-putin-vystupaet-na-vsemirnom-ekonomicheskom-forume-v-davose.html
  Zatem dalsze rozważania o e. osiedlach są tutaj zbyteczne .

 15. lewarek.pl said

  Ta jego uwaga skierowana do pani, która założyła maskę „i jeszcze rękawiczki, bardzo dobrze”, zabrzmiała dla mnie ironicznie.
  Zwracam uwagę: Putin jest bez maski! Rzadkość wśród polityków.

 16. . said

  „reset i corona swirus jest w zastepstwie wojny atomowej, ktorej boja sie obie strony”

  Jak nie uda się zaszczepić większości ludzi na Ziemi albo jak nie będzie po niej umierać tyle i sobie zaplanowali to się wkurzą i w końcu zrobią tą wojnę.

 17. Miet said

  Re.1.
  (komentarz Admina)

  Nie wiem na 100%, ale może jest tak, że Putin powiedział to co należało powiedzieć.
  Nie ulega wątpliwości, że on ma jednak więcej do powiedzenia w tej materii niż my wszyscy tutaj zebrani w Gajówce.
  On ma swoją agenturę a my jesteśmy agentami sami dla siebie.
  Ja w pandemię nie wierzę i chyba on też nie.
  Jednak cały czas zastanawia mnie – jak to się stało, że w kilka dni wirus dotarł do prawie każdego kraju.
  Z jakiego łańcucha się ten wirus zerwał – a może kto go z tego łańcucha uwolnił.
  Co do groźby tego wirusa też nie mi się wypowiadać bo to nie moja działka. Ja już od dawna poddałem się ludziom od medycyny.
  Może jestem naiwniakiem???
  Ale jeszcze żyję i grzechem byłoby mi na to życie narzekać.
  Nikt mnie do szczepienia tutaj nie zmusza – to jest mój wybór i tylko mój.

 18. Novy said

  @14 WI42
  Dzięki za info.

 19. Wanderer said

  Panie Miet drogi, niech sie Pan nie szczepi. Moze opacznie zrozumialem, ale odczytalem to tak, jakbys sie Pan wahal czy sie nie zaszczepic przypadkiem.

 20. Miet said

  Dzięki Panie Wanderer, ja tylko wyrażam swoją niewiedzę – co powinienem a czego nie.
  Od kilku dziesiątek lat poddałem się amerykańskiej medycynie i byłbym zgrzeszył gdybym twierdził, że to był zły krok w moim życiu.
  Jedno jest prawdą, że nikt mnie tutaj nie zmusza abym się szczepił. To tylko moja decyzja.

 21. Krzysztof55 said

  Putin rozpieprzył Davos – WEJŚCIE SMOKA:

 22. AlexSailor said

  Przemówienie wpisuje się doskonale w plany uczynienia z Ziemi jednego wielkiego obozu koncentracyjnego.
  Trzeba czytać i słuchać to, co jest rzeczywiście napisane, a nie co chce się usłyszeć i przeczytać.

  Tak więc na Rosję nie ma co za bardzo liczyć.
  Może ze względu na obszar i zaludnienie planują, żeby tam było luźniej, ale chyba nie więcej.
  Obawiam się, że za wszystkim stoją jednak pieniądze ludzi, którzy z Chin czynią nową potęgę na następne 30-50 lat ( bo później załatwi sprawę polityka jednego dziecka).
  Rosja jest dla Chin państwem frontowym, i podobnie jak Polska, Stany są jej naturalnym sojusznikiem.
  Sojusznikiem, którego właśnie załatwiono Bidenem przekształcając we wrogie bagno.

  Plandemia wpisuje się w to ściśle blokując naprawę zarówno Stanów, jak i (przede wszystkim) Europy.
  Zatem Chiny mają carte blanche, co zapewne wykorzystają.

 23. NICK said

  Tak.
  Alex.

  Z Chinami mamy baaardzo stare porachunki… .
  Chiny by Nas szanowały gdyby, gdyby Polacy rządzili Polską.

  Cywilizacyjnie przyjmujemy aspekta wschodnioazjatyckie.

  Bliski zachód i daleki wschód koncen-trują się nawzajem.

  Koncentracja.

 24. NICK said

  Jak obóz.

 25. Ad. 17

  Jednak cały czas zastanawia mnie – jak to się stało, że w kilka dni wirus dotarł do prawie każdego kraju.

  To proste. Wirus jest w mediach. Wystarczy o nim napisać. I jest. … Proszę się zastanowić, jak to się stało, że ten „wirus” położył na łopatki tylko jedno miasto w Chinach… A przecież okres inkubacji, to coś około tygodnia. Czyli przez tydzień władze nie wiedziały, że wirus się rozsiewa.

 26. Miet said

  Jeżeli dobrze zrozumiałem, to uważa Pan, że ten prawdziwy wirus to tylko zaistniał w jednym chińskim mieście a to co rozeszło się na resztę świata to tylko wirus medialny – czy tak?
  Jeżeli tak, to trudno mi uwierzyć że cały świat tak łatwo i szybko dał się zwariować i nigdzie nie znalazło się choćby paru mądrych wirusologów żeby rozpoznać, że to blaga.
  Zaznaczam, że ja w pandemię nie wierzę, ale w istnienie rzeczywistego wirusa to już tak. Ciągle mnie zastanawia, kto temu wirusowi „dopomógł” aby w tak krótkim czasie pojawił się niemal w każdym kraju.

 27. wanderer said

  Miet,

  Mysle ze ktos lub cos mu pomoglo. Na tym etapie jeszcze sie nie dowiemy co to bylo. Nie jestem profesjonalista w tym zakresie, ale wydaje mi sie ze samoistnie nie byloby „to” w stanie w tak szybkim czasie rozprzestrzenic sie. Nawet wplyw wiatrow i innych czynnikow atmosferycznych nie bylby w stanie w tak krotkim czasie rozproszyc w najodleglejszych zakamarkach swiata. Prosze sobie obejrzec czas rozprzestrzeniania sie pylow wulkanicznych po swiecie w 2010 roku. To jest niemozliwe moim zdaniem, zeby samoistnie roznioslo sie wsrod ludzi z taka predkoscia uwzgledniajac nawet ich kontakty miedzynarodowe. Prosze pamietac o czasie inkubacji jaki potrzeba by czlowiek wyhodowal w sobie i zaczal zarazac innych.

  —————
  Co więcej – ten wirus nie jest specjalnie zaraźliwy, o czym świadczą normalne rodziny mieszkające pod jednym dachem.
  Admin

 28. wanderer said

  Co więcej – ten wirus nie jest specjalnie zaraźliwy, o czym świadczą normalne rodziny mieszkające pod jednym dachem.
  Admin

  Oczywiscie.

 29. Yagiel said

  ad Miet@26 – „a to, co rozeszło się na resztę Globu [Świat/Kosmos to ciut więcej], to tylko wirus medialny”
  Yhm: ten wiruch to inna nazwa zwykłej grypy sezonówki – ostatnio experci sugerują, że i wiruch okaże się sezonowy, sezonowo-zmienny, szczepiony co roku i… tak do usranej śmierci. Zwykła grypa „znikła” w 98%, „ustąpiła” miejsca wiruchowi, kt. można teraz zabić dowolny procent/odsetek populacji. Celem jest, by za 3-4 lata zanikło słowo ‚grypa’… wraz z pamiętającymi je.
  „Wirus mendialny” to MEMETYKA: MEMY zachowują się, ewoluują jak geny, tyle że znacznie szybciej! Wystarczy poczytać choćby w wikipedii, ale była też bar. ciekawa książka o tym tytule: MEMETYKA. Jakieś ‚wirale’, jakieś papugi szczekające…
  Ergo: wiruch jest jaszczurka, no może czasem waran, a zabija jak Godzilla, czyli wiruch jest pretekstem, a zabijają ludzie, najczęściej doktorzy, myląco zwani ‚lekarze’…
  Owi doktorzy plandemii się zachowują wedle tresury owczarków pewnego esesmana w KL Auschwitz: gdy więzień mówił „zostaw!”, psy go zagryzały, gdy mówił „bierz!”… Zatem ci „lekarze” to tylko mem, gdy ludzkie geny służą jak owczarki czy inne pys-mordercy…

  Kiedy usłyszysz Pan w mediach experta czy „lekarza”, kt. mówi „ktoś musi ratować tych niewierzących w epidemię/w covid”, ma pan 100% pewności, że powiedział „ktoś musi wybijać tych niewierzących w covid”.
  Na szczęście są jeszcze lekarze, płci obojej, znaczy pomagają nam zdrowie. Zasadniczo jednak rzekoma Służba Zdrowia stałą się już – po fazie Służba Niekończącego się „Leczenia” – Służbą Zabijania. Im mniej wierzyć mendiom, tym rzadziej u lekarza. Bo może to „lekarz” zabijacz?

  Oszustwo bierz!-zostaw! czy lekarze-zabijacze mają i taką zabawną postać: ludzi, kt. sprzątają/wywożą śmieci, nazywa się śmieciarzami! A przecież są to czyściciele – ja ich nazywam czyściochy. Śmieciarzami są ludzie, kt. wyrzucają śmieci do kosza albo gdziekolwiek. Ach! wyrzucanie do kosza z refleksją: czemu ja piję z plastiku? czemu żrę z plastiku? Mogę śmiecić o 90% mniej…! Ta myśl – to też mem, znaczy wirus mentalny, więc…

  A zabawne: refleksja o nieśmieceniu, o śmieceniu w 10% tego, co dotąd, może przekształcić się w refleksję o nieśmieceniu i niemówieniu: mogę wysławiać się w 10% dotychczasowych słów…? Mniej zaśmiecać ciszę.
  Zdaje mi się, że mem „mogę mówić 1/10 tego co dotąd?” powinien rozejść się i po Gajówce – ok? Z całym szac.!
  Kuźwa, od siebie zaczy…

 30. Miet said

  Pełna zgoda, Panie Wanderer i Panie Wacławie.
  Oczywiście, w samoistne tak szybkie rozprzestrzenienie nie wierzę.
  Tak jak Pan pisze – na tym etapie chyba się nie dowiemy kto i jak to zorganizował.
  Na to trzeba będzie poczekać. Na razie możemy się tylko domyślać.

 31. osoba prywatna said

 32. osoba prywatna said

 33. osoba prywatna said

 34. osoba prywatna said

  Putin w internetowej pogawędce z Klausem Schwaem niby krytykował Zachód, ale w zasadzie przemawiał językiem Schwaba mówiąc o jakimś zrównoważonym rozwoju, o pandemii jako realnym problemie medycznym, o cyfryzacji jako narzędziu racjonalizującym i usprawniającym instytucję państwa, o trafości idei inkluzywego kapitalizmu itd.
  nadużycie link skomentuj
  stanislav 31.01.2021 01:55:12

 35. Ad. 34

  A z jakiego powodu polityk ma mówić „prawdę, całą prawdę i tylko prawdę”? 🙂

 36. revers said

  re34

  to by Putinowi Nawalnego ekipy nie wyslali do Moskwy i innych miast rosyjskich, a dzis kolejna fala przejecia wladzy w Moskwie i wstawienia swojego konika nawalnego i krwawej Julci.

  Akurat motyw medyczny odpada bo rosjanie maja swoja szczepionke i wiedze medyczna, nawet z kosmosu wzieta i to duzo wczesniej przed zachodem po po locie Gagarina w kosmos.

  A tak poza tym to wielki reset Szwaba nawiazuje do znisczenia kapitalizmu, socjalizmu, komunizmu i zastapieniem tego procesu
  tym co najgorsze w obu systemach dla jednych i najlepsze dla drugich tj. 1% populacji z big wielka kasa.

 37. Jaron said

  Pandemia jest, ale falszywych testow pozytywnych to po pierwsze, a po drugie kazdy virus w ciagu 3 tygodniu rozchodzi sie po calym swiecie, a ten wtemacie to nic nowego tylko zwyczajny wirus znany od co najmnie polowy wieku.

Sorry, the comment form is closed at this time.