Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  martino2008 o Wolne tematy (09 – …
  errorous o Pustynia i mnisi. Zagrożenia p…
  Listwa o Wolne tematy (09 – …
  Bezpartyjna o Liczba urodzeń w Polsce najmni…
  Listwa o Wolne tematy (09 – …
  Bezpartyjna o Zniewoleni przemocą
  Maverick o Wolne tematy (09 – …
  I*** o Nacjonalizm ukraiński „j…
  Yagiel o Wolne tematy (09 – …
  Szczepan Zbigniewski o Oblicza totalniactwa
  Liwiusz o Materializm polityczny
  revers o Wolne tematy (09 – …
  Kojak o W Polsce urodziło się o połowi…
  Listwa o Tajna geoinżynieria – projekt…
  Szczepan Zbigniewski o Parlament Europejski jako post…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Niemiecki plan zniszczenia Polaków (2)

Posted by Marucha w dniu 2021-05-15 (Sobota)

My, Polacy mamy wiele powodów by nie zapomnieć krwawych doświadczeń z czasów II wojny światowej. Wówczas to zbrodnie niemieckie dokonane na polskiej ziemi przewyższyły swoją brutalnością i bezwzględnością wszystkie zbrodnie jakie znane są w dziejach światowej cywilizacji.

Niemcy od początku prowadzili wojnę totalną, która w swym założeniu obejmowała wszystkich obywateli Polski bez względu na wiek i płeć.

Było to zgodne z wypowiedzią Adolfa Hitlera podczas odprawy dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu w dniu 22 sierpnia 1939 roku. Mowa ta była instrukcją dla niemieckich wojsk przygotowanych do ataku na Polskę. Ponadto mowa ta ujawniła osobiste przekonanie Hitlera i dotyczyła jego koncepcji związanej z prowadzeniem wojny totalnej. Hitler powiedział wówczas:

„Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. Dżingis-chan skazał na śmierć miliony kobiet i dzieci świadomie i z wesołym sercem. Historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państwa. Co głosić o mnie będzie słaba zachodnioeuropejska cywilizacja, jest mi obojętne. Wydałem rozkaz i każę każdego rozstrzelać, kto by choć jednym słowem usiłował krytykować, iż celem wojny nie jest fizyczne zniszczenie przeciwnika, a tylko osiągnięcie wyznaczonych linii.

W tym celu przygotowałem na razie tylko na wschodzie moje oddziały Totenkopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy (podkr. wł.). Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. Kto dziś jeszcze mówi o wytępieniu Ormian? (…) Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami. Mój pakt z Polską pomyślany był tylko jako pozyskanie czasu (…)”

„Was, moi panowie, wzywa sława, jak to nie zdarzyło się od wieków. Bądźcie twardzi, bądźcie bezlitośni, działajcie szybciej i brutalniej niż przeciwnicy. Mieszczanie zachodnioeuropejscy muszą zadrżeć ze zgrozy. Jest to najbardziej humanitarny sposób prowadzenia wojny, ponieważ odstrasza ich (…) A teraz na wroga! W Warszawie będziemy święcić przywitanie!”.

Powyższy stenogram ujawniony został podczas procesów norymberskich. Mieliśmy okazję poznać go także podczas procesu Bühlera, sekretarza stanu w tzw. rządzie Generalnego Gubernatorstwa, jaki miał miejsce przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, gdzie jednoznacznie wykazano ludobójczy cel Hitlera, który rozkazuje mordować wszystkich, nie wyłączając nawet dzieci.

Widać wyraźnie z tego stenogramu, że niemiecki program wyrażony przez Hitlera był bezwzględny i nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do losu Polaków i polskich obywateli. Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego wcielana była przez okupanta niemieckiego od początku okupacji.

Szczególne miejsce w polityce zajmowały polskie dzieci i polska młodzież. Eksterminacja i germanizacja polskich dzieci miała być, w perspektywie polityki niemieckiej zabezpieczeniem trwałego włączenia ziem polskich do III Rzeszy. Ponadto, germanizacją i eksterminacją polskich dzieci chciano rozwiązać odwieczny niemiecki problem z Polakami, którzy według nich, w kolejnych pokoleniach na pewno podejmowaliby walkę o odzyskanie zgrabionych przez Niemców ziem.

Dla milionów polskich obywateli, w tym również dzieci polityka niemiecka oznaczała śmierć. Już podczas konferencji w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku, Hitler „martwił się” wysoką rozrodczością Polaków, oraz tym, że prawie 40% Polaków było w wieku poniżej 18 roku życia. Polska była w tym czasie jedną z najmłodszych społeczności w Europie. Dlatego w trakcie trwania II wojny światowej Niemcy szukali rozwiązań, które skutecznie miałyby zmniejszyć populację Polaków. Zaledwie kilka miesięcy po zajęciu Polski przez Niemców Heinrich Himmler powiedział:

„Wszyscy Polacy znikną ze świata (…). Najważniejsze aby wielki naród niemiecki uznał za swój wielki cel zniszczenie wszystkich Polaków”.

Warto zwrócić uwagę na to, że te wypowiadane przez Hitlera i inne wiodące postacie III Rzeszy plany eksterminacji już w 1939 roku, dotyczyły wyłącznie Polaków. Istnieje protokół rozmowy Hitlera z feldmarszałkiem Keitlem z dnia 23 października 1939 r., w której Hitler stwierdził, że z niemieckiego punktu widzenia z Polską wiązała się: „twarda walka rasowa, która nie pozwala na żadne ograniczenia prawne (…) Spryt i surowość muszą być priorytetami w tej kampanii, abyśmy uniknęli ponownej walki z powodu tego kraju”.

Jest powszechnie wiadomo, że los każdego narodu, jego rozwój i przetrwanie zależy od następnych pokoleń, bowiem tylko one gwarantują rozwój biologiczny i stanowią elementarną podstawę rozwoju. I właśnie w to najsłabsze ogniwo każdego narodu, którym są dzieci, uderzyło z całą swą mocą ostrze rasowej nienawiści Niemców do Polaków.

Niemcy konsekwentnie wprowadzali swoje plany eksterminacyjne w życie. Już w dniu 3 października 1939 roku Hans Frank, szef rządu tzw. Generalnego Gubernatorstwa oświadczył: „Polska ma być traktowana jako kolonia, Polacy będą niewolnikami Wielkoniemieckiej Światowej Rzeszy”.

Z powyższej wypowiedzi jednoznacznie wynika, że tereny nie włączone do III Rzeszy, mają być gospodarczo wyniszczone, nie tylko poprzez likwidację przemysłu i wywóz surowców, ale przede wszystkim poprzez wywóz robotników przymusowych.

Powyższe słowa Hansa Franka potwierdziła i poszerzyła tajna konferencja, która odbyła się 17 października 1939 roku z udziałem: Adolfa Hitlera, szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu gen. płk. Wilhelma Keitla, Heinricha Himmlera, Martina Bormana, szefa Kancelarii Rzeszy, dr. Hansa Heinricha Lammersa, Wilhelma Stuckarta – odpowiedzialnego z ramienia Rzeszy za sprawy struktury i rozwoju GG oraz Hansa Franka. Podczas tej konferencji ustalono m.in. takie wytyczne dotyczące obszaru Generalnego Gubernatorstwa:

– Polska (tzn. GG) nie będzie ani częścią, ani okręgiem administracyjnym Rzeszy;

– Zadaniem administracji (niemieckiej) nie jest stworzenie z tego obszaru wzorowej prowincji ani uzdrowienie jego stanu gospodarczego czy finansowego;

– Inteligencji polskiej uniemożliwi się odgrywanie roli warstwy kierowniczej, nie dopuści się do wytworzenia ośrodków życia narodowego (nationale Zellenbildung);

– W stosunku do Polaków ustalona będzie niższa stopa życiowa, aby kraj był jedynie wytwórcą i dostawcą siły roboczej. Walka narodowościowa prowadzona będzie twardo, bez krępowania się ustawami;

– Gubernator generalny winien dać narodowi polskiemu tylko minimalne możliwości egzystencji i stworzyć w GG podstawy wojskowego bezpieczeństwa. Interesy Rzeszy wymagają usilnego starania, aby teren ten mający znaczenie militarne, mógł być wykorzystany jako baza wypadowa do przyszłych posunięć militarnych.

Wiemy z zachowanych dokumentów, a także z powojennych procesów zbrodniarzy niemieckich, że oddziały Einsatzgruppen dokonywały niespotykanych w dziejach mordów na ludności cywilnej nie wyłączając dzieci, kobiet i starców. Miały do tego upoważnienie najwyższych dowódców Wehrmachtu.

16 grudnia 1942 roku tajnym rozkazem marszałka Wilhelma Keitla, szefa Oberkomando der Wehrmacht, uprawniono i zobowiązano oddziały wojskowe do używania w walce „każdego środka bez ograniczeń, także wobec kobiet i dzieci, jeśli tylko prowadzi do sukcesu”.

Z inicjatywy 9. Armii walczącej na wschodzie wydano w czerwcu 1944 roku zarządzenie zlecające grupie Armii „Środek” przechwycenie w strefie jej działania 40- 50 tys. małoletnich w wieku od 10- 14 lat i wysłanie ich do Rzeszy. Operację tę określono kryptonimem „Akcja Siano” (Heu- Aktion).

Cele i metody bezdusznego systemu niemieckiej cywilizacji śmierci przedstawia, przesiąknięty nienawiścią do Polaków wiersz, opublikowany w Niemczech tuż przed wybuchem wojny w „Veretinung zum Schutze Oberschlesiens”. Wiersz ten przedstawił czytelnikom polskim tygodnik dla kobiet „Moja Przyjaciółka” z dnia 25.08.1939 r.

Modlitwa do niemieckiego Boga

„Poraź o Panie, bezwładem ręce i nogi Polaków,
Zrób z nich kaleki, poraź ich oczy ślepotą,
Tak męża, jak kobietę ukarz głupotą i głuchotą,
Spraw, żeby lud polski gromadami całymi zamieniał się w popiół,

Ażeby z kobietą i dzieckiem został zniszczony,
sprzedany w niewolę
Niech nasza noga rozdepcze ich pola zasiane!
Użycz nam nadmiernej rozkoszy mordowania dorosłych, jak też i dzieci.

Pozwól zanurzyć nasz miecz w ich ciała
I spraw, że kraj polski w morzu krwi zniszczeje!
Niemieckie serce nie da się zmiękczyć!
Zamiast pokoju niech wojna zapanuje między oboma państwami.

A jeśli kiedyś będę się zbroił do walki na śmierć i życie
To będę wołał umierając:
Zamień, o Panie, Polskę w pustynię!”

Dzieciom Niemcy odebrali w czasie wojny wszystko, co jest prawem młodości- radość życia i beztroskie poczucie bezpieczeństwa.

Ireneusz T. Lisiak

Myśl Polska, nr 19-20 (9-16.05.2021)
https://myslpolska.info

Dziś niejeden polski młody wykształcony wierzy, że to Stalin dążył do eksterminacji polskiego narodu, a wyzwolili nas Amerykanie.
Admin

Komentarzy 39 do “Niemiecki plan zniszczenia Polaków (2)”

 1. Piskorz said

  re art Po tej ichniej modlitwie dobrze widać, że mieli też najebane w tych łepetynach!! ps Stalin /mało kto o tym wie/ planował , zanim powstała NRD, założenie na tych ziemiach wielkich kołchozów/sowchozów. Nie wiem dlaczego do tego nie doszło i 1949 mieliśmy już NRD. Można przypuszczać, że niemieccy komuniści /Ulbricht i szajka/ + komitet Neues Deutschland” i inne względy były akuszerką „nowego państwa niemieckiego”. ps Tylko po dojściu Hitlera do władzy i wiele miesięcy potem…takie modlitwy wtedy były nie do przyjęcia, bo myśleli oni /nie my/ o wspólnej „wycieczce” na Wschód. A jaką dobrą prasę miał wtedy nasz kraj w Reichu.!!

 2. Krzysztof55 said

  A tak na marginesie dzisiejsi stratedzy uważają, że Polacy w 39 wspólnie z Niemcami powinni ruszyć na Moskwę.

 3. Boydar said

  Tzw. Niemcy to głupi, zaradny (sprzeczności nie ma) wykastrowany z etyki, skażony coronawirusem judaizmu i protestantyzmu miszmasz grup etnicznych.

  Mają podwójnego a może i potrójnego pecha.

  Po pierwsze odrzucają Chrystusa i Jego Matkę, wykorzystując Ich Imiona do niecnych celów. To grzech i żydowskie pogaństwo.
  Po drugie, z braku rozumu stali się wrogami anglosyjonu; to już lepiej byłoby im wysmarować się miodem i położyć w czerwonym mrowisku.
  Po owo trzecie (niewątpliwie dyskusyjne) ciąży nad ich obszarem przebywania wyrok całkowitego zniszczenia. Taki wyrok mógł wydać tylko Bóg, bo tylko On zna przyszłość.

  I teraz. Nie przypuszczam, żeby akurat Niemiec był szczególnym wrogiem Polski i Polaków. Tak jak złodziej nie jest wrogiem biżuterii na wystawie u jubilera. Un chce po prostu to mieć. A właściciel niestety zawadza. Nie wiem skąd, ale ich władcy muszą (musieli i dawniej) wiedzieć, że obszar Niemiec jako państwa, zostanie w poważnej części zniszczony. Przyczyny kataklizmu są obiektywne – podniesienie poziomu mórz oraz wulkan Laacher See. Nie mogło być mowy o ujawnieniu „przepowiedni” masom zamieszkującym tereny za Odrą, ale wśród najwyższego kierownictwa ona istniała, zarówno obecnie jak i kiedyś. Jedynym wyjściem wydawało się zajęcie terenów bezpiecznych, de facto – Polski.

  Stąd (między innymi) taka a nie inna polityka wobec Polaków. Co ciekawe, żyd zainteresowany terenem Polski był w równym stopniu, i dokładnie z tych samych powodów. No ale, bandyci tak mają, że współpracują w zbrodni, a do wzajemnych rozrachunków zabierają się później.
  —-

  Wracając zaś do treści artykułu. Tam jest napisane – „… zbrodnie niemieckie dokonane na polskiej ziemi przewyższyły swoją brutalnością i bezwzględnością wszystkie zbrodnie jakie znane są w dziejach światowej cywilizacji …”. Myślę, że po przeczytaniu takich słów, Stephan Bandera przewrócił się w grobie i nerwowo podrapał po czaszce – „o czym zapomniałem ?”

 4. Anucha said

  Z Niemiec został tylko szyld.
  Amerykański kapitał tak ma ( czytaj żydowski).
  W razie co to nie my.
  Jak stare gebelsy utoną we własnych ekskrementach, z braku polek podcierających im doopy.
  Germania przejdzie do historii.

 5. Antares said

  Niemiecki Bóg widać ma ogromną moc. Ich modlitwa została wysłuchana i w całości się spełniła.

  #Boydar
  Panie Boydar ale Pan pojechał po bandzie, pił Pan coś z rana?
  1. Tak, niemcy to glupi naród: tak głupi że mają prawie całą Europę polityczne i gospodarczo w garści, tak głupi, że wmówili światu że wojnę wywołali nazisci którzy mordowali w Polskich obozach. Natomiast my jesteśmy znowu tak mądrzy że sami oddaliśmy im nasz kraj bez jednego wystrzału,
  2. Są wrogami anglosyjonu: anglosyjon zawsze był po ich stronie, a brytyjska rodzona królewska ma niemieckie pochodzenie i nigdy nie kryła się z poparciem dla niemiec – nawet w czasie ostatniej wojny,
  3. „…odrzucają Chrystusa i Jego Matkę, wykorzystując Ich Imiona do niecnych celów”. Robią tak od wieków, i co?, jakoś ich Chrystus i Matka Boska nie pokarali – w przeciwieństwie do naszego kraju, gdzie w ostatnich 4 wiekach wojna goni wojne i kupa nieszczęść.

  „ciąży nad ich obszarem przebywania wyrok całkowitego zniszczenia. Taki wyrok mógł wydać tylko Bóg, bo tylko On zna przyszłość”
  No kurwa nie mogę. Już od x lat czytam te bzdurne przepowiednie. Jeszcze raz przypomnę: od wojny minęło już 76 lat i od tego czasu Niemcy znowu stali się potęga do której w tym czasie wyemigrowało miliony Polaków.
  Tak, nad Niemcami ciąży kara boska, a nas Bóg wyniesie do chwały.

  Miłego dnia Panie Boydar.

 6. xyz said

  Wymordowali nasze dzieci, zrobili miejsce swoim. Nasze gniją w ziemi, ich panoszą się i mają coraz większe żądania.

 7. bryś said

  Anucha – jeżeli chodzi o średni wiek i przyrost też idziemy w tą stronę. Tylko że z nami nikt się nie będzie pieścił na starość.

 8. xyz said

  Obiło mi się kiedyś o uszy, że Ukry uważają Chrystusa za Ukraińca. Uznałam – ktoś przesadza.A jednak, to prawda.

  Cyt.
  „Ukrainiec przypomniał, że to własnie ludy, które wyszły z terytorium dzisiejszej Ukrainy, założyły Galileę. Nazwa ma pochodzić od słowa Galicja (Halicja).”

  https://nczas.com/2018/01/08/chrystus-byl-ukraincem-na-krzyzu-mowil-gwara-lemkowska-kolejna-porcja-rewelacji-rostyslawa-nowozenca/

 9. Boydar said

  „… Ukry uważają Chrystusa za Ukraińca …”

  Trzeba by obywatela Selera przesłuchać na okoliczność 🙂

 10. Lily said

  KTO zainstalowal (…), vel Adolf Hitler?.KTO ?.
  KTO stoi,za wszystkimi wojnami,rewolucjami,
  i chaosem itd ?.

 11. tylko pytam said

  „Dziś niejeden polski młody wykształcony wierzy, że to Stalin dążył do eksterminacji polskiego narodu, a wyzwolili nas Amerykanie.
  Admin”

  90% Kaszubów i ludzi w Gdańsku kocha Niemcy i ich historię.
  To debile czy tylko polskojęzyczni?

 12. Boydar said

  Nie. To „krew”. Na to nie poradzi. Tylko akcja Wisła albo chwilowo nieczynne.

  Można też utopić ich w systemowej polskości, wielokrotnie skutkowało. Tylko skąd qurwa wziąć dzisiaj polskość ! Kiedy w Polsce systemowo to się tylko żydy żrą między sobą oraz z zagramanicznymi.

  Na Polaków przestali nawet zwracać uwagę, co daje pewne szanse 🙂

 13. Piskorz said

  re 5 Punkty 1.2 i 3. Tak jest, zgadzam się.

 14. JADAM said

  Ad 2) i 11)
  W czas II wojny światowej na terenach II RP „objawiło się ” ponad 10 % volksdeutschów . Dzisiaj „z urodzenia ” i fanów ( np. ci , co chcieliby iść z Hitlerem na Sowiet ) , to JEST PRAWIE POŁOWA społeczności tego , co kiedyś było Polską .
  Unia od początku Polakom była tak samo potrzebna , jak drugi fiut między łopatkami .
  Pamiętam czasy na sekundy przed Brexitem , – i strach niektórych Angoli ,- co to będzie??? Na moje stwierdzenie , że będzie tylko lepiej . nie dowierzali . W grudniu sami przypomnieli mi to : ” najlepiej gospodarstwa pilnuje farmer (z żoną ) , a nie sąsiedzi „.
  Różnica między Angolami , a rezydentami znad ścieku pt. wisła jest taka , że tam jest państwo (rząd i władza) oraz naród , a tu ……. ?

 15. zen said

  Teutońska plaga została spłodzona przez synów diabła, z tego powodu nie maja sumień – pewnie nie wszyscy, dlatego w czasie sądu synowie Boży aniołowie, oddzielą kąkol od pszenicy osobiście – no i mają morze krwi na rękach!
  Niemcy (nie my) mają zmysł przerabiania świata według upodobań tak jak Kain i później Nimrod, który już w tamtym czasie „zmuszał” ziemię, aby rodziła mu więcej plonów, dlatego min. został odrzucony przez Boga – negatywne skutki chemizacji rolnictwa i prawie wszystkich technologii są dzisiaj szeroko znane.
  Szkopki i ich technologie szkodzą i niszczą naszą planetę, ponieważ robak zwany człowiekiem jest za głupi, aby przewidzieć dalekosiężne skutki swoich działań. Ryją w ziemi bunkry, budują machiny zbrodni, wyłażą na powierzchnię i niszczą – czyż to nie jest diabelska droga? – szatan też działa podstępnie i zakulisowo tak jak oni – Aszke-nazi.
  Naszą historię ostatnich stuleci animowali zza kulis, wywołując min. powstania przeciwko Rosji przez swoich agentów – oprócz Wielkopolskiego, no i mieliśmy germańskich Wettinów u władzy – demokracja i wolna elekcja nas wtedy dobiły – to zawsze powtarzał do mnie angielski historyk!
  Warunkowym panem tego świata jest Zły z powodu Ewy, czyż jego dzieciom nie powodzi się materialnie dostatnio, innych wyniszczając? – Imperium Brytyjskie to dziecko Rothschilda.

  Słowianie są prawdziwym Izraelem, od Słowian pochodzą liczne narody Europy (tylko część Ukraińców to Słowianie!), dlatego zawsze mamy u siebie i wokół nas dzieci diabła jako młot na dzieci Izraela – no i nasza wiara, której tzw. zachód wyrzekł się jako przesąd i zabobon. 2740 lat temu, gdy prawdziwi Izraelici pomogli Medo-Persji pokonać Asyrię, która podbiła 10 północnych plemion Izraela dwieście lat wcześniej, Persowie w zamian uwolnili Izraelitów (może dlatego Polacy i Persowie darzą się szacunkiem), którzy weszli do pustej Europy przez Kaukaz – to jedna z hipotez – cała znana historia to stek gigantycznych kłamstw, mających ukryć rzeczywisty obraz świata. https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race

  „Po uczynkach ich poznacie” – niektóre nacje wmawiają ludziom, że wszyscy są tak samo źli, chcąc ukryć swoją zdegenerowaną naturę wśród tych, którzy nie mają szatańskich genów, udowodniając to teoretycznymi bredniami na temat Ziemi i ludzi, jako nic nie znaczącej drobinie wobec ogromu wszechświata, a w rzeczywistości to drogocenna perła w oczach Stwórcy, pozbawiając nas oparcia w wierze we Wszechmocnego Boga, sami czołgając się przed diabłem i jego demonami, który jeszcze ma tylko chwilę czasu. Wydarzenie z Edenu powinny unaocznić ludziom trwającą do dzisiaj walkę dobra ze złem, walka genów diabła z potomstwem Adama.

  https://treborok.wordpress.com/slowianszczyzna/etruskowie-to-rosjanie/

  Tadeusz Wolański i jeszcze bardziej Dragunkin, odczytali pismo etruskie za pomocą języka rosyjskiego, udowadniając wkład Słowian w rozwój narodów Europy – oczywiście ten fakt jest ignorowany i przemilczany, nie pasuje do oficjalnej diabelskiej narracji. Historia świata zapisana jest w Biblii, nie w pseudo naukowych podręcznikach – rewolucja agrarna nastąpiła pomiędzy 5-10 tys. lat przed Chrystusem, głębiej w ziemi nie ma ma nic, żadnych śladów inteligentnej działalności, zaś te istniejące są interpretowane jak liczące miliony lat. Bóg jest rasistą, nienawidzi zła i kłamców, dba o czystość genetyczną, patrz: Noe i jego synowie, a dzisiaj wmawiają nam, że wszyscy są równi pod każdym względem mieszają rasy, kolory, szczególnie białych z innymi…. Izraelici mieli zakaz zawierania małżeństw z okolicznymi narodami.
  Jedynie Bóg i Chrystus mogą nas wyzwolić z niewoli ojca kłamstwa diabła i jego psychopatycznych lokajów!

 16. Antares said

  #Zen
  „Teutońska plaga została spłodzona przez synów diabła…”
  A kim byli dokładnie ci synowie?

  „Historia świata zapisana jest w Biblii, nie w pseudo naukowych podręcznikach – rewolucja agrarna nastąpiła pomiędzy 5-10 tys. lat przed Chrystusem, głębiej w ziemi nie ma ma nic..”
  O ile dobrze pamiętam to Biblia określa powstanie człowieka na 4 tyś. lat przed Chrystusem.

 17. Boydar said

  Panie Zen, a jak Pan sądzi, na co jeszcze („… jedynie Bóg i Chrystus mogą nas wyzwolić z niewoli ojca kłamstwa …”) czekają ?

  Obawiam się, że Polak z Pana wyłazi; zrobić – tak, ale najlepiej nie swoimi rękami. Oczywiście przerysowałem.

  Bóg dał nam wszystkie narzędzia abyśmy wyzwolili się sami.

 18. W said

  Ad. 14

  ” Po uczynkach ich poznacie” –

  Wczoraj, czytając o Śląsku dotarłem do takiego info :

  Johann Balthasar Liesch von Hornau (ur. 1592 r., zm. 1661 r.) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski od 1625 roku.

  W latach 1639–1641 jako członek kapituły zarządzał Księstwem nyskim. W okresie tym zasłynął wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością w zwalczaniu czarów, które jakoby miały nawiedzić Nysę. Doprowadził do wybudowania pieca przeznaczonego do palenia czarownic by nadążyć z wykonywaniem wyroków. Ofiary, które przyznawały się do winy i okazywały skruchę w akcie łaski przed spaleniem tracono mieczem, pozostałe zaś duszono. Zachowane do dziś akta dokumentują 27 egzekucji jednak z umów zawieranych z katami wynika, że liczba ofiar była znacznie wyższa[ „

 19. W said

  Ad. 4

  Czytałem, że ca. 60% wartości towarów ” Made in Germany ” stanowi lichwa. Niemcy, jako przegrany naród został obrócony po wojnie w niewolniczy stan – czy mogłoby być inaczej ?

 20. Boydar said

  Straśnie Pan Antares niecierpliwy … A cóż to jest osiemdziesiąt lat, kropka na osi czasu.

  Ale pomysła masz Pan słusznego, idę się coś napić.

 21. Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy, o którym rozmawiano na konferencji w Wannsee (styczeń 1942) jednak bez podawania jakichkolwiek liczb Żydów przeznaczonych do deportacji.

  Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Generalplan Ost istniał w dwóch kopiach, które zostały zniszczone lub ich nie odnaleziono. Generalplan Ost zachował się jedynie we fragmentach w dokumentach ministerstw IIIRzeszy. (Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.)

  Generalplan Ost, GPO

  Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
  Polacy 80-85%
  Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
  Białorusini 75%
  Ukraińcy 65%
  Litwini 85%
  Łotysze 50%
  Estończycy 50%
  Czesi 50%
  Łatgalowie 100%

 22. zen said

  @ Panie Boydar. „……, a jak Pan sądzi, na co jeszcze („… jedynie Bóg i Chrystus mogą nas wyzwolić z niewoli ojca kłamstwa …”) czekają ?

  Sprawy zaszły za daleko, dobro przegrywa na wszystkich polach, gdyby Boska interwencja w osobie Chrystusa była niepotrzebna, znaczyło by to, że Bóg pomylił się w ocenie przyszłości, zatem nie jest Wszechmocny. Bóg pokazał nam swoją istotę i zamierzenia w Biblii, dlatego słucham Boga, nie ludzi, pomimo ich dobrych chęci. Na co Bóg czeka? – czeka aż ludzie padną na kolana przed nim tak, jak wyli Hebrajczycy w Egipcie, siedlisku synów upadłych aniołów – faraonowie i kapłani to właśnie ich dzieci. Dzisiaj na krótko podobne dzieci panują nad nami! Człowiek w swej pysze chciał być sam sobie „bogiem” i decydować co jest dobre a co złe. My jako własność Boga, może z nami zrobić co zechce w ramach prawa, które nam dał. Wszystko co posiadamy, czym oddychamy, to co jemy stworzył Bóg wespół z Chrystusem, cześć i chwała należą się właśnie tylko Bogu i Pomazańcowi. Człowiek zabrnął w ślepą uliczkę niemożności, wystarczy pójść na cmentarz, dzieło diabła, aby przekonać się samemu gdzie kończy się ludzka wielkość i sny o potędze – będąc tylko owocem plemnika i jaja kobiety człowiek myśli, że jest kimś wiecznym, gdy ma 30-40 lat.
  „I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w gehennie” – Mateusza 10: 27-28.

  Nauki płynące z Pisma ludzie wypaczyli dla władzy i panowania nad drugim człowiekiem.
  „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” – Mateusz 23, 8. Kiedy papieżem był Polak (z matki żydówki Katz), odmieniano przez wszystkie przypadki wyrażenie „Ojciec Święty”, a przecież Chrystus Pan powiedział: „Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” – Mateusz 23,9.
  Święty jest tylko Bóg, czyli oddzielony od grzechu, bezgrzeszny, zatem nazywanie kogoś świętym ojcem to bluźnierstwo! Poza tym świętymi byli za czasów Chrystusa żywi ludzi, napełnieni Duchem w dniu Pięćdziesiątnicy, który dodawał im odwagi, mądrości – w chwili śmierci Zbawiciela uczniowie uciekli z Jerozolimy w obawie o swoje życie.

  Jana 3,1-8.
  „Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” – o tego Ducha łaski trzeba zabiegać w modlitwie jako Bożej pieczęci nad zbawionym człowiekiem.

  @ Panie Antares. Podałem datę „rewolucji” rolnej pomiędzy 5 – 10 tys. lat przed Chrystusem jako średnią, ponieważ nawet świeccy naukowcy podważają miliony lat istnienia Ziemi. 5-6 tysięcy lat temu człowiek zaczął uprawiać ziemię wypędzony z Ogrodu – Adam nie podlegał biologicznemu upływowi czasu przed tym faktem, podobnie jak zmartwychwstały Chrystus jako pierworodny stworzenia.
  Każdy ma dzisiaj dostęp do Biblii, może sprawdzić sam i szukać potwierdzenia w źródłach świeckich, a niektóre Państwa pytania wynikają z nieznajomości Pisma, które jak całość jest spójne. Zwoje znad Morza Martwego zwane zwojami z Qumran, zawierają min. Księgę Izajasza zapisaną w II wieku przed Chrystusem, która nie różni się od tej w Biblii Tysiąclecia, pominięto tylko kilka liter, które nie mają znaczenia dla sensu i istoty całego tekstu – kopiści to solidni ludzie!
  Przy kalendarzy kilkakrotnie manipulowano, zatem czas jaki liczymy może być całkowicie inny, ponieważ większość była niepiśmienna.

  „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” – 2 Tymoteusza 3,16-17.

  Albo Pismo Święte jest Słowem Bożym, albo nic nim nie jest, ponieważ nauki ludzi prawie zawsze prowadzą na manowce – nie można wyrywkowo znać i cytować Pisma dla potrzeb określonej grypy ludzi
  Nauka potwierdza Biblię (Byblos – księgi), tylko ludzie są zaślepieni naukami demonów, np. tzw. ewolucja Żyda Darwina.
  Jehowcy też cytują Pismo, problemem pierwszym z brzegu jest fakt podważania przez nich boskości Chrystusa – życie ludzkie jest zbyt cenne, aby grzeszny człowiek mógł zapłacić za nie Bogu każdy z osobna, gdyby tak było to Chrystus umarł niepotrzebnie.
  Chyba nie wszystko powiedziałem ale proszę obejrzeć filmy poniżej….. i czytać katolicką Biblię Tysiąclecia.
  Problem bardzo ważny – „Wiara nie jest rzeczą wszystkich ludzi” oraz „Nikt nie przychodzi do mnie, jeżeli mój Ojciec go nie pociągnie” – prawdziwa wiara nie wynika z chęci człowieka, jest darem od Boga, a intelektualne przekonanie, że Bóg istnieje, to stanowczo za mało do zbawienia! Istotą chrześcijaństwa są nauki Jezusa Chrystusa i wprowadzanie ich w życie.

  UFO to demoniczne manifestacje, kiedyś bardziej bezczelne i przyziemne, dzisiaj z powodu postępu technicznego, udają kosmitów, ale cel ten sam – zwodzić ludzi, zapładniając kobiety w czasie tzw. porwań – takie kobiety w przeszłości często zabijano jako czarownice, gdy przyznały się do tego, mówiły również, że sperma demonów jest zimna – wkrótce pojawia się widzialnie udając naszych zbawicieli od Boga – to będzie powszechne zwiedzenie i marsz na zatracenie milionów ludzi niewierzących.

 23. Lily said

  A,co z TYMI praktykujacymi,”gorliwymi”,na
  wlasne potrzeby. Jeden przyklad K.J,itp.
  ZAS w zyciu CODZIENNYM NIE PRZESZCZEGAJA DEKALOGU.?
  NA mysli mam TYCH,o ktorych mowi staropolskie przyslowie.
  „Modla sie pod figura,a maja diabla za skora”.

 24. Carlos said

  Nie cierpie rusofobii, ale po przeczytaniu- miedzy innymi- INNY SWIAT Grudzinskiego i po ogladnieciu filmow kupionych w NY, o wywozce Polakow w glab Zwiazku Radzieckiego, nie popre stanowiska ,ze Stalin nas oszczedzal. Politycznie zyskalismy po wojnie (mowie o granicach) ale Stalin nie zrobil tego z pobudek altruistycznych. A na pewno wyzwolil nas z objec faszyzmu i uratowal Narod Polski przed wyginieciem.

 25. ella said

  dziecko to wie gdzież tu odkrycie Ameryki, plan chyba napisały jakieś żydkie z NY a Niemce i miejscowe żydkie ino za wykidajłów wykonali, pewnie sami o tym nie wiedząc do końca, a że solidny naród to tak wyszło, ale po co o tym

  czy ktoś ma zamiar się upomnieć o reparacje czy komuś brak paliwa politycznego lub sonduje temat do odwrócenia uwagi od czegoś innego

  Amerykanie mogli powstrzymać zbrodnie Oświęcimia a nie chcieli chodziło o zniszczenie torów kolejowych, co się więc czepiać Niemców i ich niby wyjątkowego postępowania

 26. ella said

  retoryka i tembr tego wierszyka jakoś mało germańska coś jak szmoncesowe jojczenie, i po rytmie i po sformułowaniach, a kto zazwyczaj posiada i posiadał gazetki i pismaków nie trzeba precyzować,

 27. bardzo said

  Głupi, głupi Niemcy. Naród, za którego twórcę uważa się zdrajcę z lasku teutonskiego. Wiedzą od dwóch tysiącleci, że Słowian nie można wytępić biologicznie, a lezą w wojny i bitwy. Sami zresztą na swoją zgubę przesiąkli słowiańskimi genami. Katarzyna Wielka, samo poniekąd Niemka, podkreślała konieczność zniszczenia ducha Polaków, ich narodowej mentalności i wiedziała że to nie jest kwestia dziesięcioleci, a zabierze to wieleset lat.

  I na scenie wydarzeń światowych widzimy właśnie realizację tej idei i jesteśmy jej przedmiotem. Gdy polska mentalność rozpłynie się w psychice zachodu, wtedy nie będzie potrzebna fizyczna likwidacja Polaków.

  Kto odważny, niech się uczy języka rosyjskiego. Mowę naszych wrogów także trzeba znać.

 28. bardzo said

  Ostatnie zdanie sformułowane niejasno. Trzeba znać zarówno ruski jak i mowę naszych wrogów. To miało być powiedziane.

 29. Boydar said

  Tak toczna, towariszcz kamandir !

 30. MatkaPolka said

  Jedyną obowiązującą doktryną Zachodu – „Atlantystów” jest „Dragn nach Osten
  – podbój państw słowiańskich i wyniszczenie – robią to od stuleci – od 1000 lat. – pierw Polska , potem Rosja. Niemcy planują wielką Rzeszę od Lizbony do Władywostoku
  Odwiecznymi wrogami Polski i Polaków są Niemcy i Anglia (wredny Albion) – tron brytyjski jest pruski – dynastia Saxon-Coburg.
  Zaczęło sie od Krzyżaków – zakonu Najświętszej Marii Panny, ale i wcześniej były Krucjaty na ziemie polskie, – a Polska już była przecież chrześcijańska. Wszyscy najeźcy i zaborcy robili to w imie Boga – „Gott mit uns” – takie napis na pasach mieli najeźdzcy Krzyżacy, Szwedzi i SS-mani.
  A przecież Polacy i Niemcy wierzą w tego samego Boga

  Podbito Polskę – rozbiorów dokonało trzech niemieckich cesarzy, podporządkowano Rosje – dwór rosyjski, generalicja były pruskie – panowała dynastia Holstein – Gottorp – Romanow

  Cała Chrześcijańska Europa poparła rozbiory Polski – rozbiorą sprzeciwiły sie tylko dwa państwa muzułmańskie – Turcja i Persja. Watykan podpisał konkordaty z zaborcami.

  Podobne poglądy jak Hitler miał również Bismarck – eksterminację żywiołu polskiego – etnicznych mieszkańców Polski.

  W dzisiejszych czasach obserwujemy powtórkę z historii – skolonizowaną Polskę i inne państwa słowiańskie Europy środkowej w ramach Germańskiej Unii Europejskiej

  Druga wojna światowa – to był holokaust Słowian

  HOLOKAUST SŁOWIAN!.

  A więc liczby zamordowanych:

  – Polacy – Słowianie – 12 milionów 759 tysięcy ofiary II wojny światowej (liczba 6 mln jest fałszywa)

  – Żydzi ogółem 574,000, w tym 47,000 Chazarów – przez pomyłkę

  – Niemcy 14 milionów 700 tysięcy, z czego 35% to Słowianie,
  w tym 2,5 miliona pochodzenia polskiego – 5,145 mln

  – Rosjanie 25,5 miliona, niemal 100% Słowianie

  – Rumuni 4,7 miliona, 78% to Słowianie – 3,666 mln

  – Bułgarzy 4,3 miliona, 80% to Słowianie – 3,44 mln

  – Amerykanie 780,000, z czego 78% to Słowianie – 0.6084 mln

  – Czesi i Słowacy, 500,000, 90% Słowianie – 0,45 mln

  – 560,000 Cyganów, z czego 67% pochodzenia słowiańskiego 0,3752 mln

  – Inne kraje Europy ogółem – ok 800,000 zamordowanych, 69% Słowianie 0,552

  RAZEM 52,496 MLN

  Oprawcy:

  – Przywództwo niemieckie – 672 osoby, z czego 659 to żydzi chazarscy, z Hitlerem na czele

  – Wszystkie armie niemieckie 4 mln 730,000, z czego 35% to żydzi chazarscy

  – Gestapo ok. 570,000 z czego 91% to żydzi chazarscy

  – SS 4,4 mln, z czego 84% to żydzi chazarscy

  – Ukraińcy współpracujący z nazistami – 2,4 mln z czego 97% to żydzi chazarscy

  – Przywództwo wojsk rosyjskich 1384 osoby, z czego 91% to żydzi chazarscy, ze Stalinem na czele

  – Przywództwo wojsk brytyjskich 1683 osoby, z czego 89% to żydzi chazarscy

  – Przywództwo wojsk amerykańskich 1427 osób, z czego 89% to żydzi chazarscy

 31. MatkaPolka said

  HOLOKAUST SŁOWIAN!.

  A więc liczby zamordowanych:

  Polacy – Słowianie – 12 milionów 759 tysięcy ofiary II wojny światowej (liczba 6 mln jest fałszywa)

  – Żydzi ogółem 574,000, w tym 47,000 Chazarów – przez pomyłkę

  – Niemcy 14 milionów 700 tysięcy, z czego 35% to Słowianie,
  w tym 2,5 miliona pochodzenia polskiego – 5,145 mln

  – Rosjanie 25,5 miliona, niemal 100% Słowianie

  – Rumuni 4,7 miliona, 78% to Słowianie – 3,666 mln

  – Bułgarzy 4,3 miliona, 80% to Słowianie – 3,44 mln

  – Amerykanie 780,000, z czego 78% to Słowianie – 0.6084 mln

  – Czesi i Słowacy, 500,000, 90% Słowianie – 0,45 mln

  – 560,000 Cyganów, z czego 67% pochodzenia słowiańskiego 0,3752 mln

  – Inne kraje Europy ogółem – ok 800,000 zamordowanych, 69% Słowianie 0,552

  RAZEM 52,496 MLN

  Oprawcy:

  – Przywództwo niemieckie – 672 osoby, z czego 659 to żydzi chazarscy, z Hitlerem na czele

  – Wszystkie armie niemieckie 4 mln 730,000, z czego 35% to żydzi chazarscy

  – Gestapo ok. 570,000 z czego 91% to żydzi chazarscy

  – SS 4,4 mln, z czego 84% to żydzi chazarscy

  – Ukraińcy współpracujący z nazistami – 2,4 mln z czego 97% to żydzi chazarscy

  – Przywództwo wojsk rosyjskich 1384 osoby, z czego 91% to żydzi chazarscy, ze Stalinem na czele

  – Przywództwo wojsk brytyjskich 1683 osoby, z czego 89% to żydzi chazarscy

  – Przywództwo wojsk amerykańskich 1427 osób, z czego 89% to żydzi chazarscy

 32. lewarek.pl said

  22.
  Takie teorie, propagowane przez zamieszczone tu dwa filmiki, że Ziemia ma dokładnie tyle lat, ile wynika z Biblii, są bardzo popularne w krajach protestanckich. Bierze się to z prostego faktu, że protestanci odczytują Biblię dosłownie, szukają więc na siłę „naukowego ” uzasadnienia dla poparcia zapisu biblijnego. Katolicy się w to nie bawią – są bardziej otwarci na odkrycia nauki, a Biblia nie jest dla nich podręcznikiem wszechnauk, lecz przekazem Boga do człowieka. Dla katolika Ziemia może mieć 5 miliardów lat, i nie zmienia to niczego w Credo, ani nie powoduje utraty wiary.

 33. lewarek.pl said

  31. MatkaPolka
  żydzi chazarscy, ze Stalinem na czele

  Stalin na czele – tak, ale Stalin na pewno nie był Żydem.
  No to jak to jest z tymi liczbami?

 34. Boydar said

  W Biblii nigdzie nie napisano, że ówczesny rok znaczy to samo co dzisiejszy. A miarę przykładamy obecną.

 35. lewarek.pl said

  34.
  Nie napisano, bo rok to rok. Wprawdzie starożytni nie mieli kalendarza gregoriańskiego, ale empirycznie stwierdzali, że od czasu do czasu, z zadziwiającą regularnością, przychodzi wiosna i zakwita bez. Między innymi.

 36. Boydar said

  „Rok to rok”, u Pana Lewarka.

  „Starożytni” nie odnosi się do Biblii, przynajmniej u mnie.

  Pan nie zdaje sobie sprawy, że dla nas, tzw. czas jest pojęciem względnym i jakie ten fakt ma konsekwencje praktyczne. Proszę się jednak nie zamartwiać, nie Pan jeden.

 37. lewarek.pl said

  36. Boydar
  Bardzo mi się podoba protekcjonalny ton Pana komentarzy.
  Nie ma to jak z mądrym pogadać. I zegnie, i wyprostuje…

 38. Boydar said

  Tu ma Pan rację.

  Alle. Odbiór mojego tonu można zmienić, wystarczy lekko pokręcić gałką BFO. Ja nie jestem Pańskim oponentem ani tym bardziej wrogiem. W każdym przypadku natomiast gdy stwierdzę powieloną nieprawdę – reaguję. Uważam że to obowiązek każdego.

 39. x said

  „Katolicy się w to nie bawią – są bardziej otwarci na odkrycia nauki”

  „Katolicy” się w to nie bawią bo oni mają od tego masońskich naukofcóff co to mają wehikuł czasu i wiedzą gdzie, co i ile miliardów lat temu miało miejsce oraz, że człowiek to była małpa co robiła „okh, okh uuuu aaaa uuu okh okh” i rzucała kamieniami.

  Tak wierzą posoborowi kremówkowcy i konfederaccy wierni księdza „nie ma NWO” Bańki.

  Kent Howind ma więcej wiary w sercu i oleju w głowie niż oni.

  A teraz nałukoffcy to mówią, że nie ma ras i że istnieje 90 płci. I mają na to naukowe dowody hehehe. I jeszcze taki cieć jeden z drugim powie, że trzeba teorię darwina umieć krytykować bo człowiek i małpa mieli (ich zdaniem) wspólnego przodka. A przecież ten „przodek” to jak pokazują też na małpę wyglądał. Nie dość, że to głupie to jeszcze wredne! Nałukoffcy…

  ——
  Co to, kurwa, za bełkot?
  Co ma katolicyzm wspólnego z 90 płciami?
  W mózgu ci się glizdy zalęgły?
  Admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: