Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

Własność prywatna, rola państwa w gospodarce i praca wg „Rerum novarum” papieża Leona XIII

Posted by Marucha w dniu 2021-06-03 (Czwartek)

„Niech święci 1 maja”, „Chwała ludziom dobrej roboty” są to popularne hasła, które słyszymy co roku pierwszego dnia maja.

Lewica obchodzi od 1892 r. laickie święto pracy, a katolicy od 1955 r. święto św. Józefa Rzemieślnika, ustanowione przez papieża Piusa XII.

Co mówił nam Kościół w pierwszej encyklice o kwestii robotniczej, czyli Rerum novarum autorstwa papieża Leona XIII?

Poszanowanie własności prywatnej

Na początku swojej encykliki papież wskazuje, że koronny dogmat socjalizmu, czyli uspołecznienie wszelkiej własności jest szkodliwe. Przede wszystkim dla robotnika i rodziny. Zwraca uwagę, że jednostka ma prawo do zakupu ziemi i czerpania z niej korzyści, wykorzystując ją jako ubezpieczenie dla siebie i swoich bliskich lub do produkcji żywności. Jest sprawą naturalną, że człowiek jako jednostka, która ma wolną wolę i jest twórcą, ma prawo do gromadzenia dóbr.

Aby więc zapewnić człowiekowi stałą możność zaspokajania potrzeb, musiała natura dać człowiekowi dobra materialne do stałego i trwałego użycia. Tej zaś trwałość żadna rzecz nie potrafi zapewnić, jak tylko ziemia ze swoją hojnością – papież Leon XIII.

Leon XIII zaznacza jednak, że z owoców jakie rodzi ziemia każdy człowiek ma prawo korzystać. Nie jest ważne czy ją posiada czy nie. Każdy ma prawo do zaopatrzenia się w produkty rolne poprzez samodzielną uprawę lub kupno produktów.

Jakkolwiek podzielona między prywatne osoby, ziemia nie przestaje służyć wspólnemu użytkowi wszystkich; nie ma bowiem takiego człowieka, który by nie żył z płodów ziemi. Kto nie posiada własności żadnej, brak ten wyrównuje pracą, tak, że słusznie można powiedzieć, iż powszechnym sposobem zdobywania środków do życia i utrzymania jest praca, czy to na własnej rozwijana ziemi, czy w jakimś rzemiośle, które daje zapłatę, pochodzącą ostatecznie z owoców ziemi i zdolną do wymiany na owoce ziemi – papież Leon XIII.

Robotnik poprzez swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, za które może kupić produkty, jednakże mogą one nie być wystarczające nawet na odbudowanie sił po ciężkiej pracy, dlatego też Leon XIII porusza w encyklice temat godziwej zapłaty. Nauka Kościoła, na którą powoływał się papież, podkreśla, że pracownik powinien otrzymać dobrą zapłatę umożliwiającą mu nie tylko podstawy egzystencji biologicznej, ale i rozwój osobisty, rodzinny. Szczególnie ma prawo do odpoczynku, by zregenerować swój organizm, dbać o swój rozwój duchowy, kontakt z Bogiem oraz zajęcie się rodziną. Pracodawcy nie mają żadnego prawa do traktowania pracowników jako narzędzi pomnażających jedynie indywidualne zyski.

Wreszcie w sumieniu obowiązani są bogaci wystrzegać się, by nie robili uszczerbku w mieniu proletariuszy zarówno gwałtem, jak podstępem i lichwą, a to tym więcej, że robotnicy są mniej zdolni do samoobrony, a ich mienie im szczuplejsze, tym świętszym być powinno – papież Leon XIII.

Bardzo ciekawą uwagę papież kieruje do wszystkich ludzi. Nic nie znaczy czy nasze życie będzie obfitowało w bogactwa lub nie, ważne jest jak my będziemy ich używali, jak je spożytkujemy. Można być filantropem, który swój majątek przeznacza do czynienia dobra, poprawy życia, ale można być biednym sknerą, który nie troszczy się o najbliższą rodzinę czy nawet i samego siebie.

Posiadanie bogactw prywatne jest prawem człowieka, jak widzieliśmy, naturalnym, a korzystanie z tego prawa, szczególnie dla człowieka żyjącego wśród społeczeństwa, jest nie jest tylko dozwolone, ale także konieczne – papież Leon XIII.

Rola państwa i związki zawodowe

Zalecenia Leona XIII jakie ma być państwo wobec swoich obywateli, niejeden liberał określiłby mianem „socjalistycznych”. Tak było pod koniec XIX wieku. To co papież opisał w 1891 roku było wtedy zaskakujące, jednak dla większości mieszkańców Europy jest dzisiaj oczywiste.

Zadaniem państwa jest dbanie o wszystkich obywateli, niezależnie od ich statusu materialnego. Robotnik i właściciel są nie tylko dziećmi Boga, do którego dążą przez całe swoje życie, ale są również członkami tego samego narodu. Władza nie może faworyzować praw jednej grupy przeciwko drugiej. Papież wskazuje, że ustrój i zarząd państwa ma sprzyjać dobrobytowi jednostki i ogółu społeczeństwa.

Leon XIII szczegółowo opisuje co składa się na dobrobyt państwa: „moralne obyczaje, życie rodzinne, oparte na podstawach prawa i ładu, poszanowanie religii i sprawiedliwości, umiarkowanie w ustanawianiu, a sprawiedliwość w rozdzielaniu ciężarów publicznych, rozwój przemysłu, i handlu, rozkwit rolnictwa, i inne tego typu środki, które tym lepsze i szczęśliwsze zapewniają warunki życia obywatelom, im większy wskazują postęp”.

Jednymi z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie godnej płacy oraz opieka nad pracownikami, ze względu na to, że ludzka praca jest jedynym źródłem bogactwa.

Nikomu ta opieka nad proletariatem nie zaszkodzi, a owszem pomoże wszystkim, w interesie bowiem państwa leży, aby nie byli narażeni na nędzę ci, którzy dla wszystkich wytwarzają dobra – papież Leon XIII.

Papież zaznacza, że państwo nie może brać na swoje barki wszystkich powinności. Dlatego powinny powstawać niezależne związki robotnicze. Stowarzyszenia powinny dbać o prawa robotników, warunki pracy, w nagłych przypadkach pomoc dla rodziny, wsparcie po nagłym wypadku, ale również rozwijać duchowość i moralność pracownika. Jak argumentuje papież, jednostka sama z siebie jest słaba, ale będąc zrzeszona, mając podporę w bliźnim, jest w stanie wiele osiągnąć.

Wolność bowiem tworzenia prywatnych stowarzyszeń ma człowiek na podstawie prawa natury, a państwo istnieje nie dla niszczenia prawa natury, ale dla jego ochrony; dlatego państwo zakazując prywatnych związków obywateli podważałoby własne swoje podstawy, skoro tak samo ono, jak i związki prywatne, z jednego pochodzi źródła, ze społecznej natury ludzkiej – papież Leon XIII.

Zakończenie

Encyklika Rerum novarum była przełomowa. Kościół Katolicki zabrał jednoznaczny głos w sprawach bytowych. Historycy wskazują, że dzieło Leona XIII jest fundamentem powstania nowego nurtu politycznego chrześcijańskiej-demokracji, ale przede wszystkim powstania Katolickiej Nauki Społecznej, która szuka odpowiedzi na bolączki współczesnego świata w ujęciu chrześcijańskim.

Encyklika o kwestii robotniczej jest punktem wyjścia do rozważań o sprawach społecznych dla każdego wierzącego. W pracy na rzecz społeczeństwa nie można zapominać, że każde działanie człowieka, łącznie z pracą zarobkową są etapami, które zbliżają nas do Boga.

Przemysław Bubnowski
https://narodowcy.net/

Komentarzy 56 do “Własność prywatna, rola państwa w gospodarce i praca wg „Rerum novarum” papieża Leona XIII”

 1. Ile pokoleń Rotszyldów może żyć nie pracując ani dnia do końca życia?

 2. Ja to nie rozumiem tej hipokryzji said

  duchowieństwa i części świeckich co to przy jednoczesnym potępianiu socjalizmu wpadają w wiry zachwytu achów i ochów na skur-syństwem jakim jest dziki, niczym nie ograniczony kapitalizm szkoły „Austriaków” z Jeruzalemu czy bardziej trafnie ze stepów Chazarii!

  A przecież Rerum Novarum mówi jasno: balans między komuną a nazwijmy to korwinizmem. Normalność i sprawiedliwość, a nie wyzysk czy utopia.

  Tyle, że dziś księża to jak korwiniści i PiS. Wszędzie widzą komunizm i socjalistów. 32 lata leżeli pod lodem.

  Oto analiza księdza z FSSPX:

  Ja się z nim zgodzić nie mogę. Bo gdzie dziś nami rządzi komuna? Rządzi masoneria. Czy dziki kapitalizm to remedium na socjalizm? Myślę, że nie!

  Albo, że masy biedoty poparły komunizm bo im się pracować nie chciało. No litości. Poparły bo myślały, że w ten sposób zmieni się sytuacja na bardziej sprawiedliwą. Czyli kapitalizm najwidoczniej też nie jest dobry.

  Co taki ksiądz pomyśli sobie, gdy zobaczy rzeźników pracujących w Boże Ciało i niedzielę albo robotników przy budowie ścieżki rowerowej też w niedzielę? Czy wie co na ten temat myśli ich pracodawca i w której części ciała ma on Pana Boga i jego Prawo?

  Doprawdy nie pojmuję.

 3. gnago said

  Krzysiu w swoim rozumieniu pracują ciężko całą dobę . Dyspozycyjni , a taki robol to 8h dziennie i ma olane

 4. Bob Marley gadał said

  że ludzie, którzy chcą uczynić ten świat gorszym nie robią sobie dnia wolnego.

 5. Maria said

  Przypuszczam że Leon XIII doskonale wiedział skąd mu wyrastają nogi.
  Rotszyldowie od dawien dawna mają tytuł „opiekunów skarbów Watykanu” choć dzisiaj się tym specjalnie nie chwalą. W czasach Leona XIII ten tytuł mieli już parę dziesiątek lat.
  W Ameryce mają takie powiedzenie: żeby kogoś kontrolować wystarczy go chwycić za genitalia, reszta ciała pójdzie za nimi. Myślę że to powiedzenie tłumaczy gaslighting, który wykonywał papież w tej encyklice. Ktoś go trzymał za genitalia i on pisał to czego od niego oczekiwano.
  Leon XIII oczywiście miał pełną świadomość manipulacji, której się dopuszczał a my po doświadczeniach XX wieku wyraźnie to widzimy. W kapitalizmie wszystkie bogactwa w końcu trafią do lichwiarzy, to tylko kwestia czasu.
  Termin „własność prywatna” służy zakłamaniu rzeczywistości. Muamar Kadafi mówił że człowiek ma prawo do własności osobistej, a reszta to instrument dominacji nad bliźnimi, który powinien być kontrolowany przez wspólnotę. Kadafi nie był zainteresowany zakłamywaniem rzeczywistości, budował w Libii socjalizm i nawet zlikwidował tam lichwę, która w chrześcijaństwie jest grzechem śmiertelnym. Różnica jest taka że Leon XIII zmarł spokojnie w łóżku a Kadafi został brutalnie zamordowany. Najwyraźniej Kadafi nie wiedział skąd mu wyrastają nogi.

  ———
  Zacznijmy od tego, czy Pani wie, co to jest gaslighting…
  Admin

 6. Oczywiście, że Rotschildy said

  i Rockefellery różne doszły do bogactwa w systemie dziewiętnastowiecznego dzikiego kapitalizmu pozwalającego na nieograniczone bogacenie się kosztem wszystkich i wszystkiego do okola. Bez moralności i liczenia się z biednymi. To ten słynny wolny rynek.

  Ta sama banda masońska wymyśliła tzw. komunizm (i na kilkadziesiąt lat wprowadziła go w życie), żeby do końca świata zohydzić ludzkości tych, którzy do dzikiego kapitalizmu nie mają sympatii.

  Teraz z kolei ta sama banda zauważyła, że trzeba wprowadzić nowy ustrój. Nowy feudalizm, w którym ludzie (poza ową bandą) nie będą mieli nic bo wszystko będzie do tej bandy należało i będzie ludziom wypożyczane.
  I to nie będzie socjalizm ani kapitalizm. Będzie to nowy porządek świata dziś ogłaszany ustami Schwaba, Gatesa i Auken.
  Ale debile „prawicowo – narodowo – antysystemowo – tradycjonalistyczni” (czy jak tam się ci przebierańcy zwą) i tak powiedzą, że to socjalizm. Nosz kur… zapiał! Oni są skłonni nawet pedalstwo na świecie przypisywać jako winę Rosji. Albo gadać, że lgbtqwerty to komunizm.

 7. Potrzebny jest bilans kasy na całym świecie. Dziś to niemożliwe? – ano niemożliwe. Ale potrzebny jest.

 8. novick said

  Bob Marley Gadał said
  2021-06-04 (Piątek) @ 18:02:02
  że ludzie, którzy chcą uczynić ten świat gorszym nie robią sobie dnia wolnego.”

  żeby świat stawał się gorszy wystarczy nic nie robić. ENTROPIA zobi to za nas

 9. Maria said

  Kapitalizm to ustrój oparty na lichwie. Najwyższą władzę sprawują ci którzy wierzą (wiedzą) że jedynym źródłem bogactwa jest procent składany a nie praca, w każdym razie nie praca robotników. Źrółem bogactwa jest tworzenie pieniadza obciążonego długiem i lichwą.

  Tutaj KIP policzył: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/02/pieniadz-narzedziem-koncentracji-wlasnosci-wywlaszczenia-i-zniewolenia-ludzkosci-jako-kryminalny-kosmiczny-geszeft-wszechczasow/

  Kilogram złota oprocentowany na 3% rocznie od roku urodzenia Chrystusa w 1931 roku osiągnąłby masę planety Ziemia. Dzisiaj jest to pewnie 15-krotność masy Ziemi.

  Czy Leon XIII nie znał tego mechanizmu? Nie wiedział do kogo wędruje krwawica ludu? Nie wiedział że ci ludzie mają własną dość specyficzną ideologię? Trudno mi przypuszczać aby był idiotą. Papież narzucał fałszywą interpretację kapitalistycznej rzeczywistości co wyraźnie widać szczególnie dzisiaj, kiedy kapitalizm dobiegł do końca.

  ———–
  Pani jest głupia.
  Admin

 10. UZA said

  „Ile pokoleń Rotszyldów może żyć nie pracując ani dnia do końca życia?”

  Oni całymi dniami kombinują, na czym by tu jeszcze można zarobić i kogo oskubać. To jest pewnego rodzaju praca i prawdopodobnie wkładają w nią dużo wysiłku. To robią prywatnie, na własny rachunek, ale mają też zobowiązania wobec Ojca z Otchłani, który jest wymagającym szefem…

  „Muamar Kadafi mówił że człowiek ma prawo do własności osobistej, a reszta to instrument dominacji nad bliźnimi, który powinien być kontrolowany przez wspólnotę”

  Słabo znam poglądy Kadafiego, ale męczeńska śmierć tego polityka niewątpliwie przemawia na jego korzyść (globalni psychopaci zabijają tylko tych, których nie potrafią zastraszyć czy kupić). Jako osoba pamiętająca PRL, pragnę zauważyć, że przytoczona przez Panią Marię myśl libijskiego przywódcy koresponduje z poglądami panującymi w Polsce socjalistycznej. Tam też odróżniano własność osobistą, indywidualną od wielkiej własności środków produkcji . Duże fabryki i majątki ziemskie były państwowe albo spółdzielcze czyli – przynajmniej teoretycznie – pozostawały pod kontrolą wspólnoty. Ludziom się to jednak nie podobało i chcieli kapitalizmu. Teraz też im się nie podoba, tyle tylko, że dzisiaj to już nie ma znaczenia. Ludzie się nie liczą i nikt nawet nie udaje, że się nimi przejmuje. Zresztą kapitalizm i tak wychodzi z mody. W piekielnej kuchni odgrzewają już dla nas nie tyle nawet feudalizm, co system niewolniczy.

 11. Maria said

  Polecam lekturę hasła w Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_loans_to_the_Holy_See

  To hasło pokazuje kto kogo trzyma za genitalia, pokazuje nawet od kiedy.

 12. Marucha said

  Re 11:
  Wikipedia nieraz pokazuje, a nieraz chachmęci.

 13. Boydar said

  „… Leon XIII porusza w encyklice temat godziwej zapłaty. Nauka Kościoła, na którą powoływał się papież, podkreśla, że pracownik powinien otrzymać dobrą zapłatę umożliwiającą mu nie tylko podstawy egzystencji biologicznej, ale i rozwój osobisty, rodzinny. Szczególnie ma prawo do odpoczynku, by zregenerować swój organizm, dbać o swój rozwój duchowy, kontakt z Bogiem oraz zajęcie się rodziną …”

  Nie żebym śmiał kontestować treść papieskiej encykliki ale w komentarzu obywatelki Marii (5) może tkwić ziarnko prawdy, przy czym gorczyca to to raczej nie jest. Papież powinien wygarnąć z rury która stanowi jego domenę i jest wystarczająco gruba, a nie dzielić zapałkę na sześćdziesiąt cztery jak Pan Jasiek z Toronto. Konkretnie ? Jest zasada gramatyczna NIE KŁAM, oraz inna – NIE KRADNIJ. Ilość wyjątków od obowiązku godziwej zapłaty jest w praktyce gigantyczna, a od nie kłam i nie kradnij – nie ma. I na tym doczesna głowa Kościoła Katolickiego powinna się skoncentrować. Dając ewentualnie przykład rabunku na poborach jako przykład.

  Sam Pan Gajowy, którego pod względem szczerości intencji cenię nieporównywalnie wyżej niż wielu papieży stwierdził – „do władzy nie swój się nie dorwie”. To oczywiście trawestacja, bo dokładnych słów nie pamiętam. Wracając do wątku, papież sankcjonuje własność środków produkcji w rękach owych „swoich”. Bo trudno że by nie wiedział kto trzyma lejce tej furmanki. Potwierdza też poniekąd, że robole należą do klasy roboli a „pracodawcy” do „pracodawców”. I tak ma być, tylko trzeba pilnować żeby robole nie zdechły z głodu, co można przełożyć na „judaizm tak, wypaczenia nie”. Aczkolwiek bardzo się nie upieram.

  Trochę się wprawdzie rehabilituje pisząc – „… pracodawcy nie mają żadnego prawa do traktowania pracowników jako narzędzi pomnażających jedynie indywidualne zyski …” ale to tylko nieśmiałe popiskiwanie. Wstyd, już wtedy.

 14. Bo niestety ludzka natura said

  jest zepsuta grzechem pierworodnym. Toteż ludzie grzeszą i jak widzą, że mogą bezkarnie kogoś oszukać, zniewolić czy zeszmacić to większość tak właśnie zrobi.

 15. Listwa said

  @ 2 Ja to nie rozumiem tej hipokryzji

  Idź się do ucz. Obejrzałeś to co starasz się komentowac? Komunę cechuje odbierani dzieci, znasz temat?
  Jest tam o tym mowa, przegapiełes bo sam siedzisz pod lodem. . Jest też mowa o tym że utopią jest oczekiwanie od systemu komunistycznego oczekiwania sprawiedliwości społecznej. Ks Bańka tez nie popiera ani PIS ani korwinizmu. Nawet przykładu nie potrafisz dąć.

 16. Listwa said

  @9 Maria

  „Kapitalizm to ustrój oparty na lichwie. Najwyższą władzę sprawują ci którzy wierzą (wiedzą) że jedynym źródłem bogactwa jest procent składany a nie praca, w każdym razie nie praca robotników. Źrółem bogactwa jest tworzenie pieniadza obciążonego długiem i lichwą”
  – kolejna gwiazdka na nieboskłonie. Lichwa i dług to tylko dodatek i metoda.

 17. Boydar said

  Ooooo, Pan Listwa, jakże się cieszę ! Nie śmiem nawet pytać o przyczyny tak długiej nieobecności … 🙂

  Ja tu się oczywiście starałem jak mogłem, ale od czasu nieodżałowanej pamięci Kolegi Kafla Romana nie za bardzo jest z kim walczyć, chyba już umrę z nudów.

 18. Maria said

  Na 22 stronie wydruku tej książki: https://www.pdfdrive.com/gods-bankers-a-history-of-money-and-power-at-the-vatican-e158601948.html
  znajduje się informacja że w 1831 roku James de Rothschild z Paryża po udzieleniu pożyczki 400k funtów został oficjalnym papieskim bankierem. Autor powołuje się na książkę Fergusona „House of Rothschild: Money’s Prophets”.

 19. Marucha said

  Re 13:
  Ma Pan rację, panie Boydar.
  Trzeba – zwłaszcza gdy się jest papieżem – mówić prawdę, a nie chodzić wokoło niej, jak pies wokół garnka z gorącą kaszą.

 20. I*** said

  Tak między nami mówiąc to papież Leon XIII (sądząc po jego wizerunkach) na „Włocha” nie wygląda – ten charakterystyczny nos i uszy… wielce wymowne! :)))

  Warto też wspomnieć, że był on bodaj pierwszym papieżem, który publicznie (na łamach Le Figaro) sprzeciwił się „antysemityzmowi” – owe wywiady z papieżem miały w tle m.in. polityczny skandal we Francji, związany z tzw. aferą Dreyfusa (oficera żydowskiego pochodzenia, oskarżonego o zdradę).

 21. Bo ksiądz Bańka drogi Listwo to said

  w swoich filmikach i w Zawsze Wiernych takie kwiatki już wiele razy opowiadał, że normalnie łąka powstała jak w samym Edenie!

  Było linkowane na gajówce więc tylko przypomnę mniej więcej cytując tak aby nie uchybić sensu wypowiedzi:

  1) ” ja bym nazwał papieża Franciszka bardziej sympatykiem Tradycji”
  2) „jak niektórzy myślą, że istnieje jakiś tam rząd światowy co tu i tam wszystkim steruje zza kulis jak na szachownicy; oczywiście, że tak nie jest”
  3) „kolejną przeszkodą na drodze do świętości jest to, że skoro cała polityka nie odbywa się jawnie to trzeba ciągle mówić o masonach i przypisywać im wszystkie wydarzenia i wszelkie zło”
  4) zapytany czy powstanie Nowa Ziemia (w sensie po Sądzie Ostatecznym) odpowiedział „być może”. Jak to się ma do opisów w końcówce Apokalipsy św. Jana?
  5) „gdy nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy Trydenckiej to lepiej w ogóle nie iść w niedzielę na Mszę niż iść na NOM” (a co z przykazaniami?)
  6) „można iść do grekokatolików i gorąco do tego zachęcam” – tak rzymski katolik może do ich cerwkii iść ale to są Ukraińcy. Pod filmikami ks. Bańki grasuje jeden taki „tradycjonalista” co chwali się pobytem w cerkwiach grekokatolickich, a na swoim kanale yt ma jakieś pieśni z żołnierzami Wermachtu z tle!’
  7) „ksiądz Woźnicki nie wspominał ani razu o Bractwie” – otóż mówił, mówił już dawno. Np. gdy księdza Stehlina powołał na świadka w jednej rozprawie jako eksperta od Mszy Trydenckiej.
  8) „książki Malachiego Martina to tylko literatura!”

  i tak można wymieniać i wymieniać

  A ci komentujący pod filmikiem jaki wkleiłem w poście nr 2 to w ogóle cudaki. Dziki kapitalizm i „szczepionki” mrna popierają. Dobrze, że chociaż o Janie Pawle II napisali prawdę w komentarzach.

 22. i żałosne jest to said

  przypisywanie lgbtqwerty, feminizmu, ekolstwa, ingerencji w rodzinę i całej obyczajowej lewicy jakiejś „komunie” czy ZSRR w domyśle Rosji. Przy okazji o masonerii i tajnych stowarzyszeniach, które za tym wszystkim stoją nie wspominając. A o żydach to już w ogóle wszędzie cicho sza!

  I wtedy taki jeden z drugim mi gdzieś tam powie, że lewactwo na świecie sponsoruje Rosja. Albo, że w Polsce jest lgbtqwerty bo tu był komunizm/ blok wschodni. Jakoś w Holandii, Kanadzie, Argentynie i Szwecji też jest cała klawiatura a bloku wschodniego tam nie było.

  I weź to korwinowcom tłumacz.

  „Marksizm kulturowy”, „pedalstwo to komunizm” – jakoś to się kupy nie trzyma.

 23. Listwa said

  @ 17 Boydar
  Dziś są takie możliwości, że sobie można wroga wirtualnego wykreować, tak Peryskopowo ze sztućno inteligencjo.

 24. Listwa said

  @ 21 i żałosne jest to
  Najpierw to trzeba ustalić co to ten komunizm i na czym polega, a jeśli ks Bańka mówi o dokumentach Kościoła z końca lat 50, to nie ma co gadac o popieraniu przez niego korwinowców. Jeśli o Rosji mowa to trzeba poszukac bolszewików i co oni wyprawali w sprawie aborcji seksu, rodzin i edukacji. Burzyli tez cerkwie i kościoły mordując przy tym nie tylko duchownych ile wlazlo. Czego nie nalezy mylić z Gierkiem i jego epoką. Nie nalezy też mylić tzw nauki społecznej Kościoła ze spaczonymi ideami wolnorynkowymi.

  Gdzie dziś komunizm? Może w korporacjach? a może w ich planach? A pewnie w głowach ich strategow.
  Przeciez przebąkują że wsztyscy mają niczego nie mieć.

 25. Listwa said

  @ 18 Maria
  Jeśli został bankierem to jakiego banku i kiedy on powstał? bo IOR to chyba w latach 40 wieku XX.
  Moze ksiązki czas zmienić.

 26. Maria said

  Jest chyba takie powiedzenie: mądremu wystarczą dwa słowa, głupiemu to i referat nie wystarczy.
  W 1831 roku po pożyczeniu 400k funtów James Mayer de Rothschild został oficjalnym bankierem papieskim.
  Zna Listwa Pismo Święte? James de Rothschild i papież Grzegorz XVI pewnie znali. A Pismo Święte mówi:
  Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik (Księga Przysłów 22 7).

  Od tego zdarzenia i generalnie od analizy potrzeb pożyczkowych Stolicy Apostolskiej zaczęłabym analizę encykliki Leona XIII.

 27. I*** said

  (20) Oczywiście „Le Figaro” – nota bene najstarszy obecnie dziennik francuski (wydawany od 1826 roku)!

 28. to będzie nowy feudalizm said

  w którym ludzie mają ale tylko ci, z najbogatszych 0,01% i wypożyczać będą swoim niewolnikom. A nie, że każdy nie będzie nic miał. I to nie jest żaden komunizm.
  O PRLu guzik wiesz. O ZSRR też. Stalin eksperymenty obyczajowe bolszewików wyrzucił do kosza. Do dziś Rosjanie są mniej zboczeni niż ten zachód ukochany przez polskojęzycznych katoliczników niedzielnych.
  Obecne zboczenia nie mają z komunizmem i Rosją NIC wspólnego. Kto inny je napędza!

 29. Listwa said

  @ 26 Maria

  Został bankierem bez banku. Fajna książka. O analizie potrzeb pożyczkowych Stolicy Apostolskiej jest coś w niej?

  @ 28 to będzie nowy feudalizm

  Ale wiem że Lenina bolszewika zżarła wenera i Piłsudsiego socjalistę także. Czep się lewaków.

 30. Listwa said

  @ 26 Maria

  W Piśmie św jest wiecej w temacie długów i pozyczek , a Pismo św dal światu Kosciół. Mam nadzieję że te słowa wystarczą.

  @ 28 to będzie nowy feudalizm

  A ty się tak nie wymądrzaj,tylko wyjaśnij dlaczego Putin zakazał publicznego obnoszenia się z homoseksualizmem i łapy precz o dzieci, a nie zakazał wjazdu homoseksualistów przez granicę z tymi zamiarami? To jest problem większy niż pojmujesz.

 31. Pamiętaj Listwo, że said

  siódme nie kradnij.

  I mogą sobie takie jak ty i x Bańka mówić co chcą. Każdy wie czy jest kapitalizm.
  Zaprzeczanie prawdzie i uparte kłamstwo ze świadomością tego, że się kłamie to grzech przeciw Duchowi Świętemu.

 32. Ciekawe na co kipnie said

  Korwin bo zmienia kobiety jak rękawiczki.

  Albo korwiniarze ćpuny co to im garbanos Friedman kazał ćpać.

 33. Listwa said

  @ 31 Pamiętaj Listwo, że
  Pleciesz od początku. Ks. Banka mówił o Soborze, dokumentach soborowych i potępieniu komunizmu. To tobie się we łbie przewraca.

 34. Listwa said

  @ 31

  „Zaprzeczanie prawdzie i uparte kłamstwo ze świadomością tego, że się kłamie to grzech przeciw Duchowi Świętemu”
  – to tez nie tak jest. Grzech przeciwko Duchowi w to inna kategoria.

  Odpowiem ci na pytanie spod @ 30: Bo zamknięcie granicy nic by nie dało, gdyż oni mają ich w środku takich swoich. Wiec nie opowiadaj głupot. Potępienie komunizmu nie oznacza automatycznego poparcia dla „kapitalizm szkoły „Austriaków” czy tym podobne, zwłaszcza wtedy gdy mówi wyraźnie o nauce społecznej Kościoła, czyli pewnym ustru społeczno – gospodarczym.

 35. A o kapitalizmie nie powie nic said

  „uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać”

  Masz w encyklice napisane, że obie skrajności w ekonomii są złe. Ale ty i ci pseudotradycjonaliści to o misesyzmie cicho sza, a jak już coś wspomnicie to w samych superlatywach. Tylko z „socjalizmem” walczycie. Takim wirtualnym na dzień dzisiejszy wrogiem.

  „na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce”

  To powinniście sobie szczególnie zapamiętać.

  A mnie to przynajmniej ma się co w głowie przewracać. Bo tam najpierw trzeba coś mieć, a nie narobione albo pusto i wiatr hula.

 36. Listwa said

  @ 35 A o kapitalizmie nie powie nic

  Jak coś jest porządnie włożone to się nie przewraca, masz niewiele to ci się słania na boki. Ks. Bańka i Tradycjonaliści zajmują się znacznie ważniejszymi sprawami niż kiepskimi koncepcjami ekonomicznymi.
  Poczytałeś troche o Missesie jak to go korwiniści chwalą i mami ci sie przed oczami. A to jest przeżytek dla takich jak ty.

  Postanowiłeś przywalić do ks. Bańki i Tradycjonalistów, więc sam sobie dobrze przyswajaj cytaty które podałeś. Socjalizm i kapitalizm do tego samego zmierza naiwniaku.

 37. Chciałbym, żeby to ostatnie said

  zdanie wypowiedział kiedyś prokapitalistyczni x Bańka i jego wierni:

  „Socjalizm i kapitalizm do tego samego zmierza”

  Ale słuchając co mowi w wielu już swoich filmikach i czytając pod nimi komentarze dochodzę do wniosku, że się chyba nie doczekam.

  I tyle.

 38. Ale miesza said

  „Bo zamknięcie granicy nic by nie dało, gdyż oni mają ich w środku takich swoich. Wiec nie opowiadaj głupot.”

  Mają o wiele mniej niż zachód i leją ich pałami żeby siedzieli cicho. Ty znasz w ogóle kogoś z Rosji czy tylko z ekranu projankeskich mediów?

  ” Potępienie komunizmu nie oznacza automatycznego poparcia dla „kapitalizm szkoły „Austriaków” czy tym podobne, zwłaszcza wtedy gdy mówi wyraźnie o nauce społecznej Kościoła, czyli pewnym ustru społeczno – gospodarczym.”

  Nic nie mówią o SNK. Obejrzyj sobie po kolei te filmy Szkoły Akwinaty lub czytaj ZW. Sam misesyzm. Zresztą po co ja się męczę? To na wasze konto idzie nie na moje.

 39. NICK said

  Umrzecie wszyscy.
  To takie naturalne.
  A Ty mi Listwy nie podpieraj.
  Listwa powinien zrozumieć, swoje miejsce.

 40. Listwa said

  @ 37 Chciałbym, żeby to ostatnie

  Pleciesz od rzeczy.

  @ 38 Ale miesza

  Tobie się miesza. Zachód też kiedyś miał mniej.
  „Obejrzyj sobie po kolei te filmy Szkoły Akwinaty lub czytaj ZW. Sam misesyzm”
  – mogę obejrzeć, w których jest o tym mowa i gdzie to widziałeś? Bo coś ci się miesza raczej

 41. Listwa said

  @ 39 NICK

  Te filozof, paszoł.

 42. Listwa said

  @ 38 Ale miesza

  Jakoś nie udało ci się nic pokazać. Chyba kłamałeś.

  Prawda jest jedna i nic się nie zmienia….

 43. Maria said

  @ 30 Listwa

  ————
  W Piśmie św jest wiecej w temacie długów i pozyczek , a Pismo św dal światu Kosciół. Mam nadzieję że te słowa wystarczą.
  ————

  A co tam jest jeszcze napisane? Listwa wie? Ułatwię zadanie, tutaj św. Tomasz z Akwinu rozstrzyga kwestię czy lichwa jest grzechem śmiertelnym, a robi to analizując Pismo Święte właśnie: https://www.newadvent.org/summa/3078.htm
  To napisał Tomasz a Leon XIII zapomniał o lichwie która jest fundamentem kapitalizmu i pewnie jego wybiórcza uwaga nie miała związku z faktem że był dłużnikiem banków rodziny Rothschild.

  Mam wrażenie że Listwa wypowiada się w dziedzinie w której ma ograniczone kompetencje. Pismo Święte w całości między innymi poganom dali Ptolemeusze choć wcześniej funkcjonowało wiele fragmentarycznych przekładów. To które dali Ptolemeusze nazywa się Septuaginta i uchodzi za kiepskie tłumaczenie.
  Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

 44. Jest tego pełno said

  ale pereł między wieprze rzucał nie będę. Trzeba być brananem jakimś żeby nie wejść na kanał you tuba i nie sprawdzić kilkanaście filmików kilka miesięcy wstecz w których się aż roi od korwiniarskiej propagandy. Mam tu za lenia odwalać robotę i czas marnować sr-ąc linkami?
  Z tobą dyskusja to jak przekonywanie wyborcy PiS, że duduś i jarkacz popierają neobanderowską Ukrainę. Wyzwie taki od ruskich agentów i nawet największe dowody nie pomogą. Jak ci żydzi co widzieli cuda Pana Jezusa np. wskrzeszenie Łazarza a i tak ktzyczęli „na krzyż z Nim”. Niedowiarstwo chyba genetyczne.

 45. Listwa said

  @ 44 Jest tego pełno

  Najpierw gamoniu perły musisz mieć. Jeśli się roi to pokaż gdzie, bo jak na razie, to roi się od twojego bełkotu kłamliwego.

  @ 43 Maria

  Masz słabe wrażenia. Ta encyklika nie dotyczy banków i finansów, a dotyczy kwesti robotniczej,

  Cytat z Encykliki RERUM NOVARUM Leona XIII:
  „W ostatnim wieku zniszczono stare stowarzyszenia rękodzielników, nie dając im w zamian żadnej ochrony; urządzenia i prawa państwowe pozbawiono tradycyjnego wpływu religii; i tak robotnicy osamotnieni i bezbronni ujrzeli się z czasem wydanymi na łup nieludzkości panów i nieokiełzanej chciwości współzawodników. Zło powiększyła jeszcze lichwa żarłoczna, którą, aczkolwiek Kościół już nieraz potępił w przeszłości, ludzie jednak chciwi i żądni zysku uprawiają w nowej postaci; dodać jeszcze należy – skupienie najmu pracy i handlu w rękach niewielu prawie ludzi, tak że garść możnych i bogaczy nałożyła jarzmo prawie niewolnicze niezmiernej liczbie proletariuszy.”

  – masz problem z czytaniem?

  Ptolemeusze nie dali Pisma św, bo Septuaginta jest tylko tłumaczeniem i tylko części i nie jest Pismem św.
  Pismem św które Kościół dal światu jest Wulgata.

  Jeśłi masz jakieś ‚ale’ to idź sie doucz , razem z tym mącicielem, bo nawet nie chce mi się czytać tych waszych nawiedzonycn wypocin, nie mówiąc juz o odpowiadaniu na nie.
  .

 46. Listwa said

  @ 45

  Jeszcze dodam, żeby się nie przewracało w ego, że encyklika nie podaje ściśle nauki katolickiej, a z punktu widzenia i pojęć oraz sytuacji tamtego okresu, dotyczy tematów dotyczących zagadnień społecznych. Ne każda encyklika musi nawiązywac do lichwy, a podejmuje tematy sobie właściwe.

  Treść: http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm

 47. hehe said

  😂😂😂

 48. Maria said

  Listwa – nie rozumiesz albo tylko udajesz.

  W XIX czy XX wieku żaden papież nie wypowiedział się o grzeszności lichwy będącej fundamentem kapitalizmu. Nie wypowiedział się pewnie dlatego że był winny pieniądze bankom Rothschild. To właśnie żydowscy banksterzy trzymali i trzymają papieży za genitalia, jak ustaliliśmy – przynajmniej od 1831 roku.

  Leon XIII mógł się wypowiadać na temat kwestii robotniczej bo na to otrzymał pozwolenie. Kwestia robotnicza i kontrowersyjne twierdzenia papieża że robotnikom należy się godna zapłata to tylko drobny fragment problemów kapitalizmu.

 49. Maria said

  Dodam że encyklika Rerum novarum domagająca się godnej zapłaty dla robotników jest sprzeczna z postulatami Pisma Świętego, pewnie dlatego została unieważniona w realnym życiu.

  Zna Listwa Pismo Święte? Bo Leon XIII pewnie znał słabo tudzież wybiórczo.

  Prorok Izajasz rozdział 65

  13 Dlatego tak mówi Pan Bóg: 
  Oto moi słudzy jeść będą, 
  a wy będziecie łaknąć. 
  Oto moi słudzy pić będą, 
  a wy będziecie cierpieć pragnienie. 
  Oto moi słudzy weselić się będą, 
  a wy będziecie wstyd odczuwać. 
  14 Oto moi słudzy śpiewać będą 
  z radości serdecznej, 
  a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego 
  i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu. 

  Dzisiaj widzimy wyraźnie że realizowane są postulaty proroka Izajasza a papież Leon XIII poszedł w zapomnienie.

 50. Listwa said

  @ 48 Maria

  Weź idź lepiej do garów.
  1. Nic z tobą nie ustalałem. 2. Nic nie zamierzam z tobą ustalać. 3. Nie przypisuj mi swoich chałupniczych osiągnięć.

  @ 49 Maria

  Podsumuj ile błędów do tej pory zrobiłaś. Bo ci się rachuba pomiesza.

 51. Maria said

  Listwa – niepotrzebnie się tak zaperzasz. To wszystko dlatego że zabierasz głos w sprawach, w których masz ograniczone kompetencje i obrażasz się jak ktoś ten fakt zademonstruje.

 52. Listwa said

  @ 51 Maria

  Jeśli odmowa uznania twoich ‚odkryć’ jest według ciebie zaperzaniem, to tak, zaperzyłem się.
  Marcyś, gary czekają na ciebie.

 53. Maria said

  Listwa – wykazałam tylko twoją skrajną niekompetencję. Dlaczego się zaperzasz?
  Nie wiedziałeś dlaczego papieże od setek lat nie wypowiadają się w sprawie grzechu lichwy? Teraz wiesz!

  Posłuchaj nauk naszego Zbawiciela: (…) jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

 54. Listwa said

  @ 53 Maria

  Zamiast podskakiwać jak pchła na grzebieniu , najpierw poznaj tematykę lichwy i kapitalizmu zanim coś napiszesz. Tez posłuchaj : „Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»”

 55. Maria said

  Nie rób z siebie ofiary. Nie biję ciebie tylko wykazuję twoją ciemnotę. To ty mnie atakujesz, nie masz argumentów i odwołujesz się do mizoginizmu. Kto tak ciebie nauczył traktować kobiety? Prymityw.
  Poczytaj sobie Pismo Święte: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

  Nie powinieneś się douczyć mechaniki kapitalizmu? W tej książce (http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2018/05/Margrit-Kennedy-Pieni%C4%85dz-wolny-od-inflacji-i-odsetek.pdf) Margrit Kennedy ustaliła że przeciętnie w Niemczech Zachodnich lichwa to ok 35%-40% ceny wszystkich towarów (lata 1980-te). Zobacz diagramy na str 23. Lichwa to najpoważniejszy element kosztotwórczy w kapitalizmie a papieże od kilkuset lat o tym nie wspominają. Dlaczego?
  Milczenie papieży w sprawie najważniejszego problemu kapitalizmu nie ma związku z faktem że od dwustu lat są winni pieniądze bankom rodziny Rothschild?

 56. Listwa said

  @ 55 Maria

  Ofiary? z siebie robię? Jesteś bardziej zapatrzona w siebie niż na początku wyglądało.
  Jak mogłaś to pominąć ? :- „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego”

  Na twojego gniota „Leon XIII zapomniał o lichwie która jest fundamentem kapitalizmu”, raz jeszcze cytat Leona XIII z Encykliki :

  „Zło powiększyła jeszcze lichwa żarłoczna, którą, aczkolwiek Kościół już nieraz potępił w przeszłości, ludzie jednak chciwi i żądni zysku uprawiają w nowej postaci; dodać jeszcze należy – skupienie najmu pracy i handlu w rękach niewielu prawie ludzi, tak że garść możnych i bogaczy nałożyła jarzmo prawie niewolnicze niezmiernej liczbie proletariuszy.”

  – nie pomiń słów Leona XIII „którą, aczkolwiek Kościół już nieraz potępił w przeszłości”

  Masz cytat jeszcze jeden, Mądrość Syracha:
  9 Uczyć głupiego – to kleić skorupy
  lub budzić śpiącego z głębokiego snu.
  10 Nauczać głupiego – to jakby nauczać drzemiącego,
  który jeszcze w końcu zapyta: «A o co chodzi?»
  11 Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło,
  płacz nad głupim, bo rozum zgubił.

  – i tak rób żeby nie był o tobie

  Papieże nie są od zajmowania się finansami i kosztami, odnośnie lichwy wypowiedzieli się. A odsetki nie oznaczą od razu lichwy. Raczej sama sie doucz, ale nie z ideologicznych ksiązek o środkach wymiany chroniacych ziemie.

Sorry, the comment form is closed at this time.