Dziennik gajowego Maruchy

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" – Barack Obama

 • The rainbow symbolizes the Covenant with God, not sodomy Tęcza to symbol Przymierza z Bogiem, a nie sodomii


  Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.
  Antoni Słonimski, poeta żydowski

  Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
  Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

  Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnatrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.
  Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
  Pod tą żółto-błękitną flagą maszerowali żołnierze UPA. To są kolory naszej wolności i niezależności.
  Petro Poroszenko, wpis na Twiterze z okazji Dnia Zwycięstwa, 22 sierpnia 2014
 • Kategorie

 • Archiwum artykułów

 • Kanały RSS na FeedBucket

  Artykuły
  Komentarze
  Po wejściu na żądaną stronę dobrze jest ją odświeżyć

 • Wyszukiwarka artykułów

 • Najnowsze komentarze

  bryś o Były prezes Legii ujawnia, jak…
  Boydar o Ukrainiec odpowie za handel lu…
  Novy o Nasza demokracja po „operacji…
  wildEast o Nasza demokracja po „operacji…
  Krzysztof o Tragedia Ukrainy
  Yagiel o Wolne tematy (38 – …
  Boydar o Błogosławieństwo PRL-owskiego…
  Boydar o Wolne tematy (38 – …
  bryś o Błogosławieństwo PRL-owskiego…
  brys o Błogosławieństwo PRL-owskiego…
  Wywrotowiec o Ukrainiec odpowie za handel lu…
  Boydar o Tragedia Ukrainy
  Krzysztof M o Tragedia Ukrainy
  Krzysztof M o Andrzej Duda. Mąż stanu, czy z…
  Boydar o Modliłem się w intencji E…
 • Najnowsze artykuły

 • Najpopularniejsze wpisy

 • Wprowadź swój adres email

Rzecz o Władysławie Gomułce

Posted by Marucha w dniu 2022-03-03 (Czwartek)

„Partia marksistowska musi być partią narodową. Upraszczając zagadnienie można by powiedzieć, że partię naszą należy nauczać marksizmu polskiego”. (1)
Władysław Gomułka

W dniu 6 lutego 1905 roku urodził się Władysław Gomułka „Wiesław” – działacz ruchu robotniczego, jeden z przywódców Polskiej Partii Robotniczej oraz wieloletni I sekretarz KC PZPR. Upływająca właśnie rocznica urodzin „Wiesława” co prawda nie jest okrągła, ale z całą pewnością godna jest odnotowania, jak również winna skłaniać do refleksji nad jego rolą w najnowszej historii Polski.

W III RP postać Władysława Gomułki oceniana jest zazwyczaj przez pryzmat „antykomunistycznych” fobii i resentymentów, z pominięciem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, w których przyszło mu podejmować polityczne decyzje.

W szczególności obarcza się Gomułkę odpowiedzialnością za wydarzenia marcowe w 1968 roku oraz tragiczne zdarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Jednocześnie skrzętnie pomija się jego niepodważalne zasługi, jak chociażby rolę w odwilży październikowej, czy udział w podpisaniu traktatu o normalizacji stosunków z RFN, na podstawie którego strona niemiecka uznała granice na Odrze i Nysie.

Nie jest przedmiotem niniejszego artykułu całościowe analizowanie życiorysu Władysława Gomułki, jak również badanie przyczyn i uwarunkowań jego politycznych wyborów. Chodzi jedynie o wskazanie tych okoliczności i faktów, które potwierdzają łączenie przez niego wątków klasowych i narodowych, co z całą pewnością odbiegało od założeń tradycyjnie pojmowanej ideologii marksistowskiej. Podobną tendencję zauważymy również w przypadku reprezentantów frakcji „partyzantów” w obrębie PZPR, a w późniejszym okresie wśród działaczy Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”.

*                    *                    *

Już w okresie międzywojennym w Komunistycznej Partii Polski zarysował się podział na „większościowców” i „mniejszościowców”. Choć Władysław Gomułka był już wtedy rozpoznawalnym i zaufanym funkcjonariuszem partyjnym, to jednak nie należał do kręgów kierowniczych KPP na szczeblu krajowym i nie miał większego wpływu na decyzje podejmowane przez partię.

W czasie II wojny światowej główną linią podziału w środowisku komunistycznym był podział na „krajowców” i „zagraniczników”. Ci pierwsi działali na terenie okupowanej Polski, tworząc w styczniu 1942 roku Polską Partię Robotniczą oraz jej zbrojne ramię – Gwardię Ludową (następnie Armię Ludową). Drugą grupę stanowili działacze przebywający podczas wojny na terenie Związku Radzieckiego – zgrupowani w Związku Patriotów Polskich oraz w Centralnym Biurze Komunistów Polski.

W czasie wojny Władysław Gomułka przebywał najpierw w Białymstoku i Lwowie, a w 1941 roku powrócił na tereny Podkarpacia, gdzie zakładał komórki Polskiej Partii Robotniczej. W 1942 roku na prośbę Pawła Findera przyjechał do Warszawy, gdzie objął funkcję I sekretarza Komitetu Warszawskiego PPR.

Po aresztowaniu Findera w 1943 roku Gomułka stanął na czele PPR. Piastując to stanowisko Gomułka wykazał się znaczną samodzielnością i dystansem zarówno wobec struktur komunistycznych formowanych na terenie ZSRR, jak i wobec samego kierownictwa radzieckiego. Z inspiracji Gomułki została utworzona Krajowa Rada Narodowa, będąca namiastką polskiego parlamentu w okupacyjnej Polsce. Nastąpiło to bez zgody Józefa Stalina i centrali w Moskwie.

Intencją Gomułki było powołanie organu decyzyjnego na terenie kraju bez ingerencji czynników zewnętrznych – „Tworząc KRN, PPR wychodzi z założenia, że w sprawach dotyczących kraju mogą decydować tylko czynniki wyłonione w kraju lub przez kraj powołane” (2).

Taka postawa wzbudziła nieufność kierownictwa radzieckiego, czego przejawem było wstrzymanie przekazywania środków finansowych na rzecz PPR oraz sprzętu wojskowego na rzecz GL/AL. Potwierdzeniem tego były animozje w terenie, między innymi konflikt między dowódcą lubelskiego obwodu GL Mieczysławem Moczarem, a „wysłannikiem Moskwy” Leonem Kasmanem.

Samodzielność Władysława Gomułki wobec kierownictwa radzieckiego zaznaczyła się również bezpośrednio po II wojnie światowej. „Wiesław” obok funkcji partyjnych sprawował również stanowiska państwowe – był wicepremierem i ministrem ziem odzyskanych, dając się poznać w tej roli jako sprawny administrator.

Władysław Gomułka był inicjatorem koncepcji „polskiej drogi do socjalizmu”, uwzględniającej polską specyfikę i rodzimą tradycję. Wychodząc z tych przesłanek sprzeciwiał się między innymi kolektywizacji rolnictwa i nacjonalizacji drobnej własności. Krytykował samowolę organów bezpieczeństwa, podkreślając że władza ludowa nie może ograniczać się jedynie do represji wobec przeciwników politycznych, lecz winna podejmować działania w celu zdobycia rzeczywistego poparcia społecznego.

Gomułka dążył do poszerzenia bazy politycznej nawet o środowiska odległe od marksizmu, czego przykładem było nawiązanie kontaktów z organizacją „Ojczyzna”, grupującą przedwojennych działaczy Stronnictwa Narodowego. Co ciekawe – Gomułka krytykował linię polityczną przedwojennej KPP, do które sam niegdyś należał, doceniając jednocześnie tradycje PPS-owskie. Ponadto sprzeciwiał się idei powołania Kominformu, a także kampanii kierownictwa radzieckiego skierowanej przeciw Komunistycznej Partii Jugosławii.

Rzecz jasna takie działania nie odpowiadały ani Stalinowi, ani gronu jego fanatycznych zwolenników w aparacie partyjnym i organach bezpieczeństwa. W partii odnowił się podział na „krajowców” i działaczy przybyłych z ZSRR – na czele z Jakubem Bermanem, Hilarym Mincem oraz Romanem Zambrowskim. Grupę tę popierał skonfliktowany z Gomułką od czasów wojny Bolesław Bierut – wybrany w lutym 1947 roku Prezydentem RP.

W tej sytuacji odsunięcie Gomułki od władzy było jedynie kwestią czasu. Nastąpiło to w sierpniu 1948 roku, kiedy kierownictwo partii przejął Bolesław Bierut. Było to jednak jedynie wstępem do rozprawy z „odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym” w łonie partii, jak określano faktycznych bądź wyimaginowanych zwolenników Gomułki. Od sierpnia 1951 roku do grudnia 1954 roku Władysław Gomułka był więziony w obiekcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Miedzeszynie. Represje dotknęły też jego współpracowników, bądź też osoby utożsamiane z jego linią polityczną.

Szczytem popularności „Wiesława” był rok 1956, kiedy objął stanowisko I sekretarza KC PZPR. Abstrahując od uwarunkowań międzynarodowych (postawa Chin), to właśnie rozsądne, ale jednocześnie zdecydowane stanowisko Gomułki w trakcie przełomu październikowego, przyczyniło się w znacznej mierze do rozwiązania konfliktu ze stroną radziecką.

W następnych latach z inspiracji Gomułki następowała systematyczna destalinizacja Polski. Rzecz jasna można było odczuwać pewien niedosyt, że jedynie nieliczni stalinowscy oprawcy ponieśli odpowiedzialność karną, jednak byli oni stopniowo eliminowani z aparatu partyjnego, organów bezpieczeństwa, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

Po 1956 roku Władysław Gomułka posiadał niekwestionowane poparcie społeczne i powszechnie uznawany był za przywódcę narodu, a nie narzuconego z zewnątrz kacyka. Oczywiście aparat partyjny cały czas nie stanowił monolitu, a Gomułka musiał przez długi czas lawirować między frakcjami „puławską” i „natolińską”.

Trzon „grupy puławskiej” stanowili w większości dawni przeciwnicy Gomułki z czasów stalinowskich [czyli żymianie – admin], którzy poparli go w 1956 roku z przyczyn czysto taktycznych. „Puławianie” usiłowali zatrzeć swój udział w aparacie terroru, szermując hasłami liberalnymi i rewizjonistycznymi. Z kolei „natolińczycy” choć byli niechętni reformom ustrojowym, to jednak uwzględniali polskie interesy i dążyli do rozliczenia odpowiedzialnych za „błędy i wypaczenia” czasów stalinizmu.

W latach sześćdziesiątych wyodrębniła się też frakcja „partyzantów” pod przywództwem Mieczysława Moczara i Grzegorza Korczyńskiego, która łączyła postulaty klasowe i narodowe. Najbliższymi współpracownikami Gomułki byli w tym czasie: Zenon Kliszko, Ignacy Loga-Sowiński, Ryszard Strzelecki i Bolesław Jaszczuk.

Rządy Gomułki charakteryzowały się dążeniem do zwiększenia autonomii Polski wobec ZSRR – „Wiesław” twardo negocjował ze stroną radziecką zarówno kwestie gospodarcze, jak i polityczne. Między innymi w roku 1965 podpisano porozumienie dotyczące zobowiązania ZSRR do gwarantowania nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. W zakresie polityki gospodarczej zapoczątkowano wiele ważnych inwestycji, takich jak chociażby: zakłady azotowe w Puławach, huta miedzi w Głogowie, elektrownie w Koninie i Pątnowie, czy też rafineria w Płocku.

Wielkim osiągnięciem rządów Gomułki była też inicjatywa „tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego”, w ramach której wybudowano 1417 szkół podstawowych. Oczywiście skali inwestycji nie można porównywać do okresu Gierka, jednak podejście „Wiesława” cechowało się niechęcią do zaciągania zobowiązań finansowych i uzależniania się od międzynarodowej finansjery.

Jednym z czołowych zarzutów kierowanych wobec Władysława Gomułki jest jego rola w tak zwanych „wydarzeniach marcowych” w 1968 roku. Abstrahując od różnych hipotez dotyczących przyczyn i tła tych wydarzeń (np. prowokacja „partyzantów”), bezspornym jest, że określone środowiska wyraźnie dążyły do destabilizacji kraju i wytworzenia fermentu politycznego. Niewątpliwie mieli w tym główny udział przedstawiciele odsuniętej od wpływów „grupy puławskiej” oraz środowiska intelektualne z nią związane. To w znacznej mierze z ich inspiracji młodzież studencka zaczęła kontestować istniejącą rzeczywistość polityczną, częściowo kierując się nawet uczciwymi zamiarami.

Podkreślić należy, że liderzy środowisk młodzieżowych i studenckich, będący prowodyrami ówczesnych zajść i protestów wywodzili się w zdecydowanej większości z rodzin przedwojennych komunistów oraz dygnitarzy okresu stalinowskiego, odsuniętych od władzy po 1956 roku. [Znów żymianie – admin]

Niewątpliwym sukcesem polityki Władysława Gomułki było podpisanie w grudniu 1970 roku traktatu o normalizacji stosunków z RFN, na podstawie którego strona niemiecka uznała polską granicę zachodnią. Propozycję taką Gomułka wysunął już dwa lata wcześniej, jednak zawarcie dwustronnego układu stało się możliwe dopiero po objęciu urzędu kanclerskiego przez Willy’ego Brandta.

Strona radziecka, niechętnie przyjęła podpisanie traktatu, gdyż dotychczas była faktycznie jedynym gwarantem nienaruszalności polskiej granicy zachodniej. Przeciwna układowi była również Niemiecka Republika Demokratyczna. Ten sukces polskiej polityki zagranicznej został wkrótce przyćmiony tragicznymi wydarzeniami na Wybrzeżu, w wyniku których Władysław Gomułka utracił stanowisko I sekretarza KC PZPR. Analiza przyczyn protestów grudniowych i okoliczności odsunięcia Władysława Gomułki od władzy wykracza jednak poza ramy niniejszego tekstu.

Reasumując, należy podkreślić, że Władysław Gomułka z całą pewnością nie był postacią jednowymiarową i dającą się łatwo zaszufladkować. Niewątpliwie był komunistą, jednak komunistą nieortodoksyjnym, wykraczającym poza ciasne dogmaty marksizmu. W przeciwieństwie do wielu innych działaczy komunistycznych umiał łączyć wrażliwość klasową z patriotyzmem oraz myśleniem w kategoriach interesu narodowego. Choć był ostrym krytykiem tradycji szlacheckiej i polskich wad narodowych, z całą pewnością był głęboko zakorzeniony w polskości.

Zaznaczyć również należy, że choć Władysław Gomułka czerpiąc z innych inspiracji ideologicznych, nie odwoływał się do myśli Narodowej Demokracji, to godny podkreślenia jest jego realizm polityczny, jakże bliski tradycji endeckiej.

Michał Radzikowski

[1] Michał Przeperski: „Historia polityczna, Sylwetki i biografie, 1945-1989, Polska” – histmag.org.
[2] Andrzej Werblan: „Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, Książka i Wiedza”, Warszawa 1988, s. 189, 190

Myśl Polska, nr 9-10 (27.02-6.03.2022)
https://myslpolska.info

Komentarzy 19 do “Rzecz o Władysławie Gomułce”

 1. ! said

  „Podkreślić należy, że liderzy środowisk młodzieżowych i studenckich, będący prowodyrami ówczesnych zajść i protestów wywodzili się w zdecydowanej większości z rodzin przedwojennych komunistów oraz dygnitarzy okresu stalinowskiego, odsuniętych od władzy po 1956 roku. [Znów żymianie – admin]”

  Tak jak dziś w Rosji przeciwko Putinowi marudzi jakaś młodzież powiązana z zachodem i bękarty rodzin oligarchów uciszonych przez Wołodję oraz mniejszości narodowe, zwłaszcza ż.

  A Gomułka to był (choć w PZPR) prawdziwy nacjonalista polski. Nie co te atlantystyczne, ukrackie bosaki i winnickie.

 2. OutsiderR said

  Patrząc na to, co pisze o nim Wiki, trudno go nie polubić:

  „W dniach 31 sierpnia–2 września 1948 odbyło się plenum KC PPR na którym ostatecznie rozprawiono się z Gomułką. W wystąpieniu wstępnym Bierut zarzucił Gomułce m.in. „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”

  Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, czyli nie zgadzał się na kurs ekstremalnie lewicowy, a nacjonalizm mówi, że był Polakiem.
  I polskie, przede wszystkim, interesy miał w sercu…

  Za to sobie posiedział. Za Stalina.

 3. OutsiderR said

  W kontekście tego, co napisałem powyżej, można powiedzieć, że mieliśmy szczęście w nieszczęściu,
  iż nie trafił się nam w owych czasach polski odpowiednik Gustawa Husaka, czy Klementa Gottwalda.

 4. Agnieszka said

  Bardzo dziękuję za ten artykuł. Wreszcie ktoś wspomniał dobrze Gomułkę. Moja mama zawsze mówiła, że gdy zaczął rządzić Gomułka, skończyły się lęki przed napadami zbrojnych band. Wcześniej, za Bieruta, mama musiała do pracy chodzić z nożem, bo tak było niebezpiecznie. Gomułka doprowadził do porządku, ustabilizował kraj, był patriotą, a poza tym, jak wspomniano w artykule, nie zapożyczał się i starał się być niezależny do ZSRR na tyle, na ile się dało. Mama opowiadała, że jak go wywalili po 1970, to później chodził sobie po Warszawie bez żadnej obstawy, bo się nie obawiał, że mu ktoś zrobi krzywdę. Miał też bardzo skromną żonę. To najlepszy przywódca PZPR, a patrząc na to, co się dzieje od 30 lat w „wolnej” Polsce, także i najlepszy przywódca kraju na pewno od końca II w. św.

 5. Piskorz said

  re 4….i mieszkał na ul Saskiej 109 w zwykłym bloku..Był raczej „patriotą”..tak byłoby poprawniej. Czytałem pewne pamiętniki..

 6. ? said

  „podejście „Wiesława” cechowało się niechęcią do zaciągania zobowiązań finansowych i uzależniania się od międzynarodowej finansjery”

  Sedno.
  Lata 60-te nie były czasem rozpasania i życia na kredyt. Była rejonizacja – trudno było dostać pracę poza swoim powiatem, albo województwem. Ale kraj powstał z gruzów. Potem jednak przyszły owoce soboru, zapatrzenie na „zachód” i katastrofa.

 7. UZA said

  „…podejście „Wiesława” cechowało się niechęcią do zaciągania zobowiązań finansowych i uzależniania się od międzynarodowej finansjery.”

  I tu był problem, bo społeczeństwo chciało Zachodu, choćby na kredyt. Teraz, kiedy mamy mnóstwo kredytów (do spłacenia) i ciągle ich przybywa, Zachód mówi : „nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy „. A przecież to nie tak miało być. Oni mieli dawać i dawać, a my mieliśmy brać i mieć. Póki co jednak polskie społeczeństwo się cieszy, a jak przestanie, to zawsze mogą wdrożyć model kanadyjski.

 8. walerianda said

  Swoimi decyzjami z Grudnia 1970 roku przekreślił wszystkie pozytywne dokonania ….

 9. Q1 said

  Re: Piskorz
  Na Saskiej mieszkał Cyrankiewicz, ze swoją chazarską żoną. Jeszcze do niedawna wisiała tam tablica pamiątkowa. Mieszkam tuż obok.

 10. Q1 said

  Re: Piskorz
  Zwracam honor. pomyliłem się. Ma Pan rację. Przepraszam.

 11. Weryfikacja poglądów

  „Rządy Gomułki charakteryzowały się dążeniem ”, to sugeruje, że Gomułka samodzielnie rządził, nie, chodzi o pewną grupę ludzi, która współpracowała, naturalnie były też inne frakcje, także w kręgach pozapartyjnych, które sabotowały tę działalność. Bezspornie czynnik interesów Polski odgrywał w tym okresie niemałą rolę, także w kontaktach z Ukraińcem Nikitą Chruszczowem, który przyczynił się walnie do obecnych problemów z krainą na wschód od Przemyśla.

  Ważny czynnik, jeśli chodzi o roszczenie banderowców do Ziemi Przemyskiej:

  https://pppolsku.wordpress.com/2022/01/03/antropocyd/#InnaBro

  znamienne jest tu samobójcze wsparcie władyków w Polsce dla tych planów.

  „Wielkim osiągnięciem rządów Gomułki była też inicjatywa „tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego” ”, wielu w Polsce tego nie rozumie, że obecny poziom wykształcenia w Polsce jest dziełem okresu PRZED tzw. „transformacją ustrojową”. Zwracano już na to uwagę, że wówczas był poziom anal-fabetyzmu w Polsce najniższy w skali światowej, był 0%, przeciętny anal-fabetyzm w krajach rozwiniętych zaczyna się od 1% ludności i powyżej, i w Wolnej Polsce naturalnie rośnie. Możliwości awansu społecznego były praktycznie niczym nie ograniczane, jedyny taki przypadek w tysiącletniej historii, ten stan nie powtórzy się tak szybko w tym tysiącleciu, ale ono ma 10 wieków.

  Umiejętność pisania i czytanie nie chroniła przed szaleństwem, że przypomnę diabelskie opętanie papieżem i inne:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  jakie Polaków ogarnęło.

  Bezspornie jest Gomułka jednym z najbardziej godnych wspomnienia polityków PRL, czas także zrewidować naszą wiedzę i poglądy o jego prześladowcach i ich potomkach.

 12. Piotr B. said

  Ogladalem Gomolke na zywo kilka razy w miesiacu.Sluzylem w KRWP w 63-65.Widzialem jego i Zawadzkiego zoneczki ubrane zawsze w identycznym stylu(mowili ze to byly siostry)ale ze rzymianki to pewne…Roznie go ludzie wspominaja,ale my(podlegalismy w sklad dyw.Kosciuszkowskiej)dzieki niemu nie zostalismy przez Chruszczowa wyslani do Wietnamu.To Gomolka tylko byl w stanie zrobic,bo reszta lemingow pochowala glowy w piasek.

 13. JADAM said

  Był tow. Wiesław i był tow. EDWARD.
  Byliśmy wasalami ZSRR .
  Ale byliśmy Polakami w n a sz e j POLSCE .
  I Polska armia ( 1/4 miliona chłopów pod bronią ).
  ……
  A co po „89 ???
  ………
  Kolonie angielskie sprzed dwóch wieków miały
  więcej samodzielności , niż prl -wersja AD 2022.

 14. Piotr B. said

  A i tak POliniaki o maly wlos nie wywolaly dwa dni temu III-w.swiatowej.Zapomnialy ze sa w NATO i chcialy lotniskami i Mig29 wlaczyc sie do wojny z FR…Dobrze ze szefostwo NATO w czas sie zorientowalo.To jak niedorozwiniete dzieci a nie rzad Rzeczpospolitej.

 15. JADAM said

  Ad 14 . W . Sz. Panie Piotrze
  Wywołałyby III WW , tak jak wywołały II WW – 01.09’39 .
  Po rogach , w trąbę – a na koniec OBICIE DUP ( a może ze dwa Iskandery na warsiawkę/czaskowskiego skończyły by martyrologię Polaków w polin )
  problem „polski”

 16. ! said

  Dokładnie. PiSiory chciały wywołać III wojnę światową.

 17. Piotr B. said

  „A moze dwa Iskandery na warsiawke”Warunek ze jakby byli juz daleko w drodze na Dukle bo Zaleszczyki moglyby juz byc obstawione.
  Polska ma przechlapane bo ciagle dopuszcza to sama dzicz do koryta.

 18. lewarek.pl said

  Gomułka toczył wojnę z Kościołem, a nawet osobiście z kardynałem Wyszyńskim. Jego działania przeciw Kościołowi w okresie Nowenny Tysiąclecia i w czasie samych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski („aresztowanie” kopii obrazu jasnogórskiego, zakaz pielgrzymki do Częstochowy, urządzenie defilady w Gnieźnie itp.) kompromitowały go i w dodatku były nieskuteczne. Na szczęście nie wyrządził tym Kościołowi wielkich szkód, bo społeczeństwo murem stało za Prymasem Tysiąclecia i episkopatem. Gierek, gdy przyszedł, odwrócił tę antykościelną politykę o 180 stopni.

 19. „nie wyrządził tym Kościołowi wielkich szkód,

  Ad. 18. Lewarek.pl

  bo społeczeństwo murem stało za Prymasem Tysiąclecia i ” kardynałem Wojtyłłą.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  No to mamy dziś, dzięki temu, że „społeczeństwo murem stało” zupełeni nowy kościół wg. foirmuły tzw. papieża FI.

  Może warto zapytać jaką rolę w tej „transfomacji ustrojowej” kościoła odegrał episkopat i prymas tysiąclecia ? Jaki cel miały te niezbyt skuteczne działania Gomułki w tym kontekście ? Gomułka wiedział nieco wcześniej niż „społeczeństwo”, co mogło się za „obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski” kryć, bowiem nie zawsze służby w Polsce pracowały dla CIA i innych zachodnich wywiadów.

  Panujące wyobrażenie, że erozja państwowości Polski zaczęła się od KOR-NSZS „S”

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  jest doprawdy przejawem niezwykłęj niewiedzy i niekompetencji. Jest rzeczą niemożliwą, że te procesy się bez udziału hierarchii kościelnej i prymasa tysiąclecia mogły się odbyć.

  Dla słabszych analityków, dzisiejsze okupacyjne wojska US Army w Polsce to też jedna z konsekwencji zabiegów rozkładania państwowości polskiej. Instalacja tzw. rządu w Polsce nie oznacza, że o polski rząd chodzi i że Polska jako państwo nadal istnieje, niestety ważny świadet tego nie może już poświadczyć:

  http://pppolsku.blogspot.com/2013/08/hala-podosci.html#_K

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: